Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 1. sz. melléklet Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

2 Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülte az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCV. törvény 5. (2) bekezdésében meghatározott hatáskörben eljárva a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvtv.) 18. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság véleményét a következőket rendeli el. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Hangony Község Önkormányzat tulajdonába tartozó Nvtv. 1. (2) bek. szerintiekre terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2. Az önkormányzat vagyona a Nvtv. 5. (1) bek. szerinti vagyonból áll. A törzsvagyon 3. (1) Az önkormányzat törzsvagyona a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgálja, azt a többi vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani, az éves zárszámadáshoz csatolt leltárban kell kimutatni. (2) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes. (3) A törzsvagyon forgalomképtelen vagyontárgyai: a) helyi közutak és műtárgyaik, b) helyi önkormányzat tulajdonába álló terek, parkok (4) Az önkormányzat forgalomképtelennek minősülő vagyonában nincs olyan vagyonelem, amely a évi CXCVI. törvény 5. (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyon. (5) A forgalomképtelen vagyontárgyak körét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (6) A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai: a) középületek, b) művelődési, egészségügyi, szociális, sport- és egyéb intézmények épülete és használatukban lévő önkormányzati vagyontárgyak, (7) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Üzleti vagyon 4. (1) Az önkormányzati üzleti vagyona a telkekből, az önkormányzati lakásokból. és nem lakáscélú ingatlanokból, ingóságokból és mindazon vagyontárgyból áll, melyek nem tartoznak a törzsvagyon körébe. (2) Az önkormányzat üzleti vagyona forgalomképes. A tulajdonosi jogok gyakorlása, gazdálkodási szabályok 5. (1) Az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó döntések a (2)-(3) bekezdés rendelkezései szerint tartoznak a képviselő-testület vagy szerve hatáskörébe. (2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik: - 2 -

3 a) ,- Ft értékhatár feletti vagyontárgy vásárlásának jóváhagyása, b) ,- Ft értékhatár feletti vagyontárgy értékesítése, a vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése, cseréje, c) elidegenítésre kijelölt ingatlanok vételárának meghatározása d) behajthatatlan követelések törlése, e) önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának ellenőrzése. (3) A polgármester jogosult: a) ,- Ft értékhatárt meg nem haladó vagyontárgy vásárlásának jóváhagyására, b) megkötni a vagyontárgyakra vonatkozó bérleti szerződéseket, c) megkötni a biztosítási szerződéseket d) elővásárlási jog gyakorlásához szükséges nyilatkozatok, valamint egyéb tulajdonosi nyilatkozatok megtétele (4) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről, annak változásairól és értékéről nyilvántartást kell vezetni. (5) A Nvtv ára figyelemmel a tárgyévre jogszabály által elfogadott forgalmi érték feletti, a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyont és egyéb önkormányzati vagyont elidegeníteni, a használat, illetve hasznosítás tulajdonjogát átengedni, átruházni csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. (6) Értékesítéskor a vagyon értékének meghatározása értékpapír estén névérték alapján, egyéb vagyon estén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján. (7) Építési telkek értékesítése esetén az árat a képviselő-testület határozza meg. Záró rendelkezések 6. (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Hangony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2004. (XI.30.) rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. Hangonyi László polgármester Henyecz Sándorné jegyző Záradék: A rendelet március 28. napján kihirdetésre került. Hangony, március 28. Henyecz Sándorné jegyző

4 Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen törvény a. Szűrés: Forg.képesség kódja="1", Belterület Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) 249 Hangony / / / Több utcához tertozó ALSÓHANGONYI UTCÁK , Hangony 10/ / / Névtelen utca RáKóCZI , Hangony 20/ / / TEMPLOM FELÉ VEZETŐ RáKóCZI , Hangony 36/ 6/ / Névtelen RáKóCZI , Hangony 38/ / / NÉVTELEN ÚT ( VÓNYIK RáKóCZI , Hangony 60/ 2/ / PETŐFI SÁNDOR UTCA PETőFI S , Hangony 140/ / / PETŐFI S. út PETőFI S , Hangony 231/ 2/ / RÓZSA UT RÓZSA , Hangony 258/ / / KÖZTERÜLET RáKóCZI , Hangony 283/ 1/ / SZÉCHENYI UTCA SZÉCHENYI , Hangony 283/ 2/ / ÁROK NÉVTELEN UTCA , Hangony 299/ / / NÉVTELEN UTCA SZÉCHENYI , Hangony 340/ 3/ / SZÉCHENYI ÚT SZÉCHENYI ,

5 24 Hangony 359/ / / SZÉCHENYI UTCA SZÉCHENYI , Hangony 361/ / / NÉVTELEN UTCA SZÉCHENYI , Hangony 364/ / / SÁGVÁRI ENDRE UTCA SÁGVÁRI ENDRE , Hangony 387/ / / SÁGVÁRI ENDRE UTCA SÁGVÁRI ENDRE , Hangony 401/ 3/ / Tulajdon jog átadás RáKóCZI , Hangony 410/ / / SZABADSÁG ÚT SZABADSáG , Hangony 411/ / / SZABADSÁG UTCA SZABADSáG , Hangony 440/ 2/ / NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA , Hangony 453/ / / NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA , Hangony 455/ 1/ / út SZABADSáG , Hangony 524/ / / KÖZTERÜLET NÉVTELEN UTCA , Hangony 620/ / / NÉVTELEN TÉR NÉVTELEN UTCA , Hangony 625/ / / NÉVTELEN UTCA NÉVTELEN UTCA , Hangony 627/ / / ZÖLDMEZŐ UTCA ZÖLDMEZŐ UTCA , Hangony 630/ 11/ / ZÖLDMEZŐ UTCA ZÖLDMEZŐ UTCA , Hangony 665/ 3/ / ZÖLDMEZŐ ÚT ZÖLDMEZŐ UTCA , Hangony 690/ / / ADY ENDRE UTCA ADY ENDRE UTCA , Hangony 715/ 7/ / HOLLÓ BARNABÁS UTCA HOLLó BARNABáS UTCA , Hangony 738/ / / ADY ENDRE UTCA ADY ENDRE UTCA 2

6 , Hangony 757/ / / ADY ENDRE UTCA ADY ENDRE UTCA , Hangony 761/ / / NÉVTELEN TÉR BéKE UTCA , Hangony 762/ / / BÉKE UTCA BéKE UTCA , Hangony 777/ / / BÉKE UTCA BéKE UTCA , Hangony 801/ / / JÓZSEF ATTILA JÓZSEF ATTILA , Hangony 812/ / / ARANY JÁNOS UTCA ARANY JÁNOS UTCA , Hangony 824/ / / ARANY JÁNOS UTCA ARANY JÁNOS UTCA , Hangony 847/ / / NÉVTELEN UTCA ARANY JÁNOS UTCA , Hangony 849/ / / ARANY JÁNOS UTCA ARANY JÁNOS UTCA , Hangony 993/ / / KOSSUTH LAJOS UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 1007/ / / NÉVTELEN UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA , Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) Összesen (43 darab): (Forgalomképtelen törvény a.): ,

7 Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Szűrés: Forg.képesség kódja="1", Belterület Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) MindÖsszesen (43 darab): ,

8 Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen törvény a. Szűrés: Forg.képesség kódja="1", Külterület Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter (m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) 75 Hangony 04/ / / PATAK NÉVTELEN UTCA , Hangony 06/ / / Névtelen utca NÉVTELEN UTCA , Hangony 014/ / / KÜLTERÜLETI KÖZUT NÉVTELEN UTCA , Hangony 017/ / / KÜLTERÜLETI KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 019/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 020/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 023/ / / SZEMÉTTELEPI ÚT PETRE VÖLGYE , Hangony 024/ 5/ / KÜLTERÜLETI ÚT PETRE VÖLGYE , Hangony 026/ / / KÖZÚT PETRE VÖLGYE , Hangony 028/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 030/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 031/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA 1

9 , Hangony 035/ / / KÜLTERÜLETI KÖZUT NÉVTELEN UTCA , Hangony 037/ 2/ / KÜLTERÜLETI KÖZUT NÉVTELEN UTCA , Hangony 040/ / / KÜLTERÜLETI KÖZUT NÉVTELEN UTCA , Hangony 041/ 3/ / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 043/ / / KÜKTERÜLETI KÖZUT NÉVTELEN UTCA , Hangony 044/ / / KÜLTERÜRETI KÖZUT NÉVTELEN UTCA , Hangony 047/ / / KÜLTERÜRELETI KÖZUT NÉVTELEN UTCA , Hangony 050/ / / Külterületi közutak NÉVTELEN UTCA , Hangony 052/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 054/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 056/ 2/ / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 058/ / / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 059/ / / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 060/ 1/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 062/ 1/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 062/ 2/ / ÁROK NÉVTELEN UTCA , Hangony 063/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA 2

10 , Hangony 068/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 070/ / / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 073/ 9/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 073/ 19/ / Névtelen út NÉVTELEN UTCA , Hangony 074/ / / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 076/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 077/ 28/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 077/ 33/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 081/ / / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 084/ / / ÁROK NÉVTELEN UTCA , Hangony 086/ / / Külterületi küzut NÉVTELEN UTCA , Hangony 089/ / / KÜZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 090/ 16/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 090/ 36/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 090/ 40/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 090/ 42/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 090/ 49/ / Külterületi közút NÉVTELEN UTCA 3

11 , Hangony 091/ 2/ / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 091/ 34/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 091/ 39/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 091/ 40/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 091/ 49/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 091/ 55/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 091/ 62/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 091/ 66/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 091/ 69/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 092/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 093/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 095/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 096/ 3/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 098/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 0100/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 0101/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 0104/ / / SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT NÉVTELEN UTCA 4

12 , Hangony 0107/ / / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 0109/ / / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 0111/ / / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 0113/ / / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 0115/ / / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 0117/ 1/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 0119/ / / ÁROK NÉVTELEN UTCA , Hangony 0120/ / / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 0122/ 2/ / Külterületi közut NÉVTELEN UTCA , Hangony 0124/ / / KÖLTERÜLETI KÖZUT NÉVTELEN UTCA , Hangony 0125/ 9/ / KÜLTERÜLETI KÖZUT NÉVTELEN UTCA , Hangony 0127/ 1/ / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 0130/ / / KÖZÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 0135/ 1/ / KÜLTERÜLETI KÖZUT NÉVTELEN UTCA , Hangony 0135/ 2/ / KÜLTERÜLETI KÖZUT NÉVTELEN UTCA , Hangony 0138/ / / GYALOGÚT NÉVTELEN UTCA , Hangony 0141/ 2/ / TEMETŐ NÉVTELEN UTCA 5

13 , Hangony 0142/ / / ÁROK NÉVTELEN UTCA , Hangony 0143/ / / KÜLTERÜLETI KÖZUT NÉVTELEN UTCA , Hangony 0144/ / / KÜLTERÜLETI KÖZUT NÉVTELEN UTCA , Hangony 0145/ / / KÜLTERÜLETI KÖZUT NÉVTELEN UTCA , Tel.ter (m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) Összesen (84 darab): (Forgalomképtelen törvény a.): ,

14 Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Szűrés: Forg.képesség kódja="1", Külterület Tel.ter (m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) MindÖsszesen (84 darab): ,

15 Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen helyi döntés a. Szűrés: Forg.képesség kódja="2", Belterület Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) 149 Hangony / / / EMLÉKMŰ RáKóCZI , Hangony 39/ 1/ / ÁROK RáKóCZI , Hangony 257/ / / ÁROK RáKóCZI , Hangony 363/ / / ÁROK SZÉCHENYI , Hangony 365/ / / GYERMEKJÁTSZÓTÉR SÁGVÁRI ENDRE , Hangony 523/ / / ÁROK NÉVTELEN UTCA , Hangony 665/ 9/ / ZÖLDMEZŐ ÚT TELEKEME ZÖLDMEZŐ UTCA , Hangony 673/ / / ÁROK ADY ENDRE UTCA , Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) Összesen (8 darab): (Forgalomképtelen helyi döntés a.): ,

16 Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Szűrés: Forg.képesség kódja="2", Belterület Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) MindÖsszesen (8 darab): ,

17 Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen helyi döntés a. Szűrés: Forg.képesség kódja="2", Külterület Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter (m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) 81 Hangony 022/ 21/ / SZEMÉTLERAKÓTELEP PETRE VÖLGYE , Hangony 0132/ / / SZENNYVÍZTELEP /ANYA NÉVTELEN UTCA , Tel.ter (m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) Összesen (2 darab): (Forgalomképtelen helyi döntés a.): , Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Szűrés: Forg.képesség kódja="2", Külterület Tel.ter (m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) 1

18 MindÖsszesen (2 darab): ,

19 Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Korlátozottan forg.kép.törvény a. Szűrés: Forg.képesség kódja="3", Belterület Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) 250 Hangony / / / VÍZIKÖZMŰ TELEPÜLÉS ÖSSZES UTCÁJA , Hangony 37/ 1/ / VOLT TÖRPEVÍZMŰ RáKóCZI , Hangony 51/ 1/ / Önkormányzat hivatal RáKóCZI , Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) Összesen (3 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.): , Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Szűrés: Forg.képesség kódja="3", Belterület Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) 1

20 MindÖsszesen (3 darab): ,

21 Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Korlátozottan forg.kép.helyi d.a. Szűrés: Forg.képesség kódja="4", Belterület Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter (m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) 1 Hangony 5/ / / Művelődési ház RáKóCZI , Hangony 53/ / / Általános Iskola és RáKóCZI , Hangony 62/ / / TŰZOLTÓSZERTÁR PETőFI S , Hangony 391/ / / LAKÓHÁZ UDVAR + KMB. RáKóCZI , Hangony 402/ / / IFJUSÁGIHÁZ RáKóCZI , Hangony 403/ / / NAPKÖZIOTTHONOS ÓVO RáKóCZI , Hangony 494/ / / TANÁCSHÁZA, POSTAHIV RáKóCZI , Hangony 694/ / / KÖRZETI ORVOSI RENDE RáKóCZI , Tel.ter (m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) Összesen (8 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.): 1

22 , Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Szűrés: Forg.képesség kódja="4", Belterület Tel.ter (m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) MindÖsszesen (8 darab): ,

23 Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Korlátozottan forg.kép.helyi d.a. Szűrés: Forg.képesség kódja="4", Külterület Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) 110 Hangony 0103/ 2/ / SPORTTELEP, ÖLTÖZŐVE NÉVTELEN UTCA , Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.): , Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Szűrés: Forg.képesség kódja="4", Külterület Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) MindÖsszesen (1 darab): ,

24 2

25 Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképes Szűrés: Forg.képesség kódja="5", Belterület Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter (m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) 247 Hangony 36/ 5/ / Beépitetlen terület RáKóCZI , Hangony 52/ 1/ / Beépítetlen terület RáKóCZI , Hangony 61/ / / Gázcseretelep PETőFI S , Hangony 216/ / / Lakóépulet RáKóCZI , Hangony 255/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET RáKóCZI , Hangony 269/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZÉCHENYI , Hangony 281/ 1/ / Beépítetlen terület SZÉCHENYI , Hangony 281/ 2/ / Beépitetlen terület SZÉCHENYI , Hangony 360/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET SZÉCHENYI , Hangony 496/ / / Táj ház RáKóCZI , Hangony 497/ 1/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET RáKóCZI , Hangony 497/ 2/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET NÉVTELEN UTCA 1

26 , Hangony 539/ / / Beépitetlen földterü RáKóCZI , Hangony 546/ / / Beépitetlen terület RáKóCZI , Hangony 550/ / / Beépitetlen terület RáKóCZI , Hangony 552/ 2/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET NÉVTELEN UTCA , Hangony 556/ / / Beépitetlen terület RáKóCZI , Hangony 557/ / / Beépitetlen terület RáKóCZI , Hangony 558/ / / Beépitetlen terület RáKóCZI , Hangony 626/ 1/ / Beépitetlen terület ZÖLDMEZŐ UTCA , Hangony 664/ 2/ / Zöldmező úti építési ZÖLDMEZŐ UTCA , Hangony 664/ 3/ / Zöldmező úti építési ZÖLDMEZŐ UTCA , Hangony 665/ 5/ / TELEKMEGOSZTÁS ZÖLDM ZÖLDMEZŐ UTCA , Hangony 665/ 6/ / ZÖDMEZŐ ÚT TELEKMEG ZÖLDMEZŐ UTCA , Hangony 665/ 7/ / ZÖLDMEZŐ ÚT TELEKMEG ZÖLDMEZŐ UTCA , Hangony 665/ 8/ / ZÖLDMEZŐ ÚT TELEKMEG ZÖLDMEZŐ UTCA , Hangony 665/ 10/ / ZÖLDMEZŐ ÚT TELEKMEG ZÖLDMEZŐ UTCA , Hangony 665/ 11/ / ZÖLDMEZŐ ÚT TELEKMEG ZÖLDMEZŐ UTCA , Hangony 674/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET RáKóCZI 61 2

27 , Hangony 687/ / / RÉT ADY ENDRE UTCA , Hangony 688/ / / RÉT ADY ENDRE UTCA , Hangony 921/ / / Beépitetlen terület KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 926/ / / Lakóház KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 927/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 928/ / / ÉPÜLET KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 929/ 2/ / BEÉPITETLEN TERÜLET KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 931/ / / LAKÓÉPÜLET KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 932/ / / Beépítetlen terület KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 933/ 1/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 933/ 2/ / Beépítetlen terület KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 935/ / / Beépítetlen terület KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 938/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 940/ 1/ / Vásárlás KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 940/ 2/ / BEÉPÍTETLEN TERÜLET KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 952/ / / Beépítetlen terület KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 966/ / / Beépitetlen terület KOSSUTH LAJOS UTCA 3

28 , Hangony 974/ / / Lakóház KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 976/ / / Beépitetlen terület KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 978/ 2/ / ADÁSVÉTEL KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 978/ 4/ / BEÉPITETLEN TERÜLET KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 980/ / / Ingatlan adásvétel KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 981/ / / LAKÓHÁZ KOSSUTH LAJOS UTCA , Hangony 1015/ / / Beépítetlen terület RáKóCZI , Hangony 1021/ 1/ / Beépitetlen terület RáKóCZI , Tel.ter (m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) Összesen (54 darab): (Forgalomképes): ,

29 Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Szűrés: Forg.képesség kódja="5", Belterület Tel.ter (m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) MindÖsszesen (54 darab): ,

30 Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképes Szűrés: Forg.képesség kódja="5", Külterület Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) 76 Hangony 013/ 1/ / SZÁNTÓ, RÉT NÉVTELEN UTCA , Hangony 021/ 4/ / GYEP (LEGELŐ) NÉVTELEN UTCA , Hangony 021/ 8/ / SZÁNTÓ NÉVTELEN UTCA , Hangony 029/ 9/ / GYEP ( LEGELŐ ) NÉVTELEN UTCA , Hangony 029/ 39/ / GYEP ( LEGELŐ ) NÉVTELEN UTCA , Hangony 032/ 6/ / GYEP(LEGELŐ) NÉVTELEN UTCA , Hangony 0114/ 1/ / SZÁNTÓ NÉVTELEN UTCA , Hangony 0131/ 7/ / GYEP (RÉT) NÉVTELEN UTCA , Hangony 0134/ 7/ / GYEP /RÉT / NÉVTELEN UTCA ,000 5 Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) Összesen (9 darab): (Forgalomképes): ,

31 Hangony Ingatlanvagyon-Kataszter Szűrés: Forg.képesség kódja="5", Külterület Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) MindÖsszesen (9 darab): ,

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község Önkormányzatának

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagybörzsöny Község Önkormányzat. 6/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Nagybörzsöny Község Önkormányzat. 6/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagybörzsöny Község Önkormányzat 6/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagybörzsöny Község Önkormányzat 6/2013.(IV.10.) önkormányzati

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

2. A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

2. A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. képviselő-testületének 6/2013. (IV.08.) önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. képviselő-testületének 6/2013. (IV.08.) önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2013. (IV.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. (IV. 4.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. melléklet a 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelethez 2

1. melléklet a 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelethez 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2011. (III. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben: 2013. június

Részletesebben

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Önkormányzat képviselő testületének 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (IV.28.) önkormányzati rendelete

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (IV.28.) önkormányzati rendelete 1 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (IV.28.) önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete

Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. Szentkirály Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a módosító 4/2009.(III.31.),

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása. Helyrajzi szám Megnevezése Területe Jellege

1. Vagyontárgyak meghatározása. Helyrajzi szám Megnevezése Területe Jellege Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Bakonybánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 5/2004.

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról A rendelet hatálya

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról A rendelet hatálya Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról 1 Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete

Ganna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete Ganna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete Ganna Község Önkormányzatának vagyonáról és a rendelkezési jog gyakorlásáról Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(VI.7.) Önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

b) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. (3) bekezdésében felsoroltak.

b) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. (3) bekezdésében felsoroltak. 1 Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2017. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 5/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 5/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI...) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI...) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 6. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. (XI...) rendelete

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15 /2012. (V.17.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15 /2012. (V.17.) önkormányzati rendelete Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15 /2012. (V.17.) önkormányzati rendelete Vezseny Község Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodásáról Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

2. Az önkormányzat vagyona

2. Az önkormányzat vagyona Adorjánháza község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012. (VI.28.) Önkormányzati Rendelete

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012. (VI.28.) Önkormányzati Rendelete 1 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012. (VI.28.) Önkormányzati Rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (VI.15.) önk. rendelete Legénd község nemzeti vagyonáról

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (VI.15.) önk. rendelete Legénd község nemzeti vagyonáról Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (VI.15.) önk. rendelete Legénd község nemzeti vagyonáról Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

Részletesebben

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI 12. (09.09.) RENDELETE a 8/2008 (VII. 18.) módosító rendelettel egységes szerkezetben

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI 12. (09.09.) RENDELETE a 8/2008 (VII. 18.) módosító rendelettel egységes szerkezetben BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2000. ÉVI 12. (09.09.) RENDELETE a 8/2008 (VII. 18.) módosító rendelettel egységes szerkezetben Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. Bükkszék

Részletesebben

NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONRENDELETÉHEZ A TÖRZSVAGYON KÖRÉBE TARTOZÓ FORGALOMKÉPTELEN VAGYON KIMUTATÁSÁRÓL

NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONRENDELETÉHEZ A TÖRZSVAGYON KÖRÉBE TARTOZÓ FORGALOMKÉPTELEN VAGYON KIMUTATÁSÁRÓL 1. MELLÉKLET a /... (..) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONRENDELETÉHEZ A TÖRZSVAGYON KÖRÉBE TARTOZÓ FORGALOMKÉPTELEN VAGYON KIMUTATÁSÁRÓL Csanádpalota Ingatlanvagyon-Kataszter

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (VI.24.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (VI.24.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (VI.24.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Bevezető Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 1/2004. (II.10.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 1/2004. (II.10.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2004. (II.10.) KT. sz. rendelete a 11/1994. (III.9.) KT. sz. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(II.18.) Ör. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(II.18.) Ör. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(II.18.) Ör. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VII. 05.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VII. 05.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VII. 05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a 24/2016. (X. 21.) és

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya

I. Fejezet. A rendelet hatálya Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagycenk, Gyár u. 2. Kataszteri napló 1.oldal Ingatlanvagyon-Kataszter

Nagycenk, Gyár u. 2. Kataszteri napló 1.oldal Ingatlanvagyon-Kataszter Nagycenk, Gyár u. 2. Kataszteri napló 1.oldal 207 Nagycenk / / / 21110 1 Járda SOPRONI U. 100 10 568 000 10 898 000 240 Nagycenk / / / 12743 1 Járda és buszvárók SOPRONI U. 100 6 458 485 12 579 000 1 Nagycenk

Részletesebben

2. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Endrefalva, szeptember 4. A rendelet kihirdetve. Endrefalva, szeptember 13.

2. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Endrefalva, szeptember 4. A rendelet kihirdetve. Endrefalva, szeptember 13. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló 6/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2. melléklet a 9/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 9/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 9/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 12/2004. (IV. 23.) számú rendelethez Polgármesteri Hivatal Ingatlanvagyon-Kataszter Marcali Rákóczi u.11. Kataszteri napló Forgalomképes

Részletesebben

POCSAJ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 5/1997.(IV. 28.) számú. rendelete. az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

POCSAJ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 5/1997.(IV. 28.) számú. rendelete. az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. POCSAJ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/1997.(IV. 28.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. Pocsaj község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.14.)

Részletesebben

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Nagyecsed Város

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Jászágó község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet 6. Napirend Vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 6. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK. 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK. 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A Képviselô-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed:

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: RUDABÁNYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (III. 31.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.12.)önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről szóló 12/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelete,

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelete, Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelete, a 6/2016. (VIII.19.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

2. Az önkormányzat vagyona

2. Az önkormányzat vagyona Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012.(XI.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló 37/2010.(X.21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010(X.29.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18.

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 16/2005.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 / 17 2012.05.10. 13:27 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2004.(VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(X.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 13/2000. (05.30.) RENDELETE (2/2008.(01.25.), 19/2007.(11.14.), 5/2004.(02.10.), 8/2005.(03.01.) rendelettel egységes szerkezetben) az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete Tura város nemzeti vagyonáról. Általános rendelkezések

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete Tura város nemzeti vagyonáról. Általános rendelkezések Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete Tura város nemzeti vagyonáról Tura Város Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2.

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzeti vagyonáról

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzeti vagyonáról Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzeti vagyonáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Összesen (2 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.): Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2)

Összesen (2 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.): Helyr.szám Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) 1.melléklet az 1./2013.(III.01.) önkormányzati rendelethez 1.melléklet a 8./2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez Korlátozottan forgalomképtelen ingatlanvagyon / / / BUSZVÁRÓK 0 100 0 / / / SZENNYVÍZHÁLÓZAT

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 1 Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4./2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról

Nagylók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4./2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról Nagylók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4./2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról Nagylók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4./2012. (III. 23.) önkormányzati

Részletesebben

Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben)

Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben) Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (XI.12.), 6/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról (egységes

Részletesebben

5. Az Ör. kiegészül az 1. melléklet szerinti 24. melléklettel.

5. Az Ör. kiegészül az 1. melléklet szerinti 24. melléklettel. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének./2014. (IV ) önkormányzati rendelete az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013.(IX...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és

Részletesebben

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 14/2012.(VI.19.)és a 2/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.(IV.29.) rendelete az önkormányzati vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.(IV.29.) rendelete az önkormányzati vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.(IV.29.) rendelete az önkormányzati vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell.

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. március 6-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Tárgy: Javaslat az vagyonának

Részletesebben

15/1999. /VII. 28./ önk. sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól.

15/1999. /VII. 28./ önk. sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2003. /IV. 17./, 23/2005. (XII. 22.), 19/2007. (XI. 29.), 15/2009. (IX. 25.), 5/2012. (II. 16.) és a 18/2013. (XI. 8.) rendelettel módosított és egységes

Részletesebben

A rendelet 2. számú és 3. számú melléklete e rendelet melléklete szerint változik. E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

A rendelet 2. számú és 3. számú melléklete e rendelet melléklete szerint változik. E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) rendelet módosítására Besenyszög

Részletesebben

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon 2. melléklet az önkormányzat ingatlan vagyonáról Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon I. Forgalomképtelen önkormányzati vagyon 2014. december

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. Önkormányzati vagyon 2. Az Önkormányzat vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Törzsvagyon 3..

A rendelet hatálya 1.. Önkormányzati vagyon 2. Az Önkormányzat vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Törzsvagyon 3.. Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.14.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való vagyongazdálkodás szabályairól Farkaslyuk

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete szeptember 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete szeptember 1-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása, a 2605/2 és a 3736/10 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület november 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület november 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. november 26-án tartandó ülésére Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Részletesebben

Ötvöskónyi Helyr.sz Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) -------- -------------------- ------------------------- ----------- 24/ Közút Nincs utca neve 217

Ötvöskónyi Helyr.sz Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) -------- -------------------- ------------------------- ----------- 24/ Közút Nincs utca neve 217 Ötvöskónyi Helyr.sz Megnevezés Utca+hsz 24/ Közút Nincs utca neve 217 72/ Közút Nincs utca neve 1485 107/ Közút Nincs utca neve 6747 161/ Közút Nincs utca neve 138 169/ Árok EöTVöS UTCA 1200 171/ Közút

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/ (V. 21.) rendelete

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/ (V. 21.) rendelete ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/ 2013. (V. 21.) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2010. (VI. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E l ő t erjesztés. a képviselő-testület április 28.-i ülésére

E l ő t erjesztés. a képviselő-testület április 28.-i ülésére Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu E l ő t erjesztés a képviselő-testület 2016. április 28.-i ülésére Tárgy: BelegKözség

Részletesebben