Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat (ETTSZ) Tel: (zöld szám)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat (ETTSZ) Tel: + 36 1 476 6464 + 36 80 201 199 (zöld szám)"

Átírás

1 Biztonságtechnikai adatlap Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet, valamint az 1907/2006/EK. rendelet szerint 1.Anyag/készítmény és gyártó cég neve: Termék megnevezése: Műgyanta, ragasztó, hibajavító és formázó anyag Gyártó: Ablonczy Vegyitermék Techn. Kft. 3535, Miskolc, Honvéd u. 48. Telefon/fax: 46/ Forgalmazó: Ablonczy Vegyitermék Techn. Kft. 3535, Miskolc, Honvéd u. 48. Telefon/fax: 46/ Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Szolgálat (ETTSZ) Tel: (zöld szám) Biztonságtechnikai adatlapért felelős személy: Név: Ablonczy Attila Tel: Veszélyesség szerinti besorolás Figyelmeztető jelzés Hommel csillag 130 FIGYELEM! SZTIROLT TARTALMAZ! V-A: kifejezetten veszélyes EU jele: C: maró, O: égést tápláló (oxidatív) CAS szám: Koncentráció: % Kockázatra utaló R- 10, 20, 36, 38 7, 21, 22, 34, 36 mondatok S mondatok 23 3, 7, 14, 36, 37, 39, 45, 50

2 2 Címkézés: az EU irányelvek szerint A komponens: Xn ártalmas B komponens: C-maró O- oxidatív 3. Összetétel: Kémiai név telítetlen poliésztergyanta metil-etil-ketonperoxid Készítmény leírása összképlet nem értelmezhető metil-etil-ketonperoxid 50%-os dimetilftalálban flegmatizálva 4. Elsősegélynyújtás: Szembe jutás esetén Bőrre kerülés esetén Belégzés esetén Azonnal bő vízzel öblögetni a szemhéjak széthúzása mellett. Szakorvosi kezelés szükséges Azonnal bő, szappanos vízzel lemosni. Az elszennyeződött ruházatot azonnal le kell vetni. Irritáció esetén orvosi ellátás szükséges. Friss levegőre menni és félig ülő helyzetben pihentetni. Ruházatot Azonnal öblíteni percig, szétfeszítve a szemhéjat. Szakorvosi kezelés szükséges. Azonnal bő, szappanos vízzel lemosni. Az elszennyeződött ruházatot azonnal le kell vetni. Irritáció esetén orvosi ellátás szükséges Friss levegőre menni, nyugodt, kényelmes helyzetbe fektetni.

3 3 Lenyelés esetén meglazítani. Légzészavar esetén mesterséges légzést alkalmazni. Súlyos esetben orvost hívni. A belégzés veszélye miatt a sérültet nem szabad hánytatni. A szájat vízzel kell öblögetni. Orvosi ellátás szükséges. Ruházatot meglazítani. Légzészavar esetén mesterséges légzést alkalmazni. Súlyos esetben orvost hívni. A belégzés veszélye miatt a sérültet TILOS hánytatni. A szájat vízzel kell öblögetni, majd sok vizet vagy tejet itatni. Orvosi ellátás szükséges. 5. Tűzveszélyesség Alkalmazható oltóanyag Az égéskor fellépő különleges veszélyek Por vagy hab. Kiterjedt tűz esetén nagy tömegű porlasztott víz. Vasúti vagy egyéb konténerekre vizet kell permetezni. Égéskor toxikus füst keletkezhet. Oltásakor megfelelő védőruházat, friss levegős készülék viselése kötelező Nagy mennyiségű víz, haboltó, poroltó. Veszélyeztetett edényeket vízzel kell hűteni. Nem alkalmazható oltószer: halogénoltó, szénsavoltó. Kis tűz esetén por használata után bő vízzel el kell árasztani az újragyulladás elkerülése érdekében. A készítmény táplálja az égést, toxikus füstgázok keletkezhetnek. Nagyobb tűz esetén a robbanásveszély miatt csak biztonságos távolságból végezhető az oltás. Veszélyes komponensek, expozíciós határértékek Anyag CAS szám Koncentráció Anyag neve (%) neve Sztirol Metil-etil ketonper oxid Dimetilftalát Metiletil-keton CAS szám Koncentráció (%) Anyag neve MAK érték (mg/m 3 ) Anyag neve MAK érték (mg/m 3 )

4 4 Sztirol 50 Metiletilketonperoxid Metiletil-keton 0,0 690,0 6. Alkalmazandó óvintézkedések Higiéniai gyakorlat Technikai védőfelszerelések Étkezés, dohányzás, WC használata előtt kezet kell mosni. A munka végeztével zuhanyozni szükséges. Az elszennyeződött ruházatot újrafelöltés előtt ki kell mosni. Egyéni védőeszközök: zárt védőruha, védőszemüveg, védőkesztyű, védőkötény, légzésvédő, szemöblítő kád (szökőkút), biztonsági zuhany Helyi és általános elszívás, elektrosztatikus kisülés elleni védőföldelés Étkezés, dohányzás, WC használata előtt kezet kell mosni. A munka végeztével zuhanyozni szükséges. Az elszennyeződött ruházatot újrafelöltés előtt ki kell mosni. Egyéni védőeszközök: zárt védőruha, védőszemüveg, védőkesztyű, védőkötény, légzésvédő, szemöblítő kád (szökőkút), biztonsági zuhany Jó szellőzés, helyi elszívás. Robbanásmentes szerelés ajánlott 7. Kezelés és tárolás Kezelés Hőtől és tűzforrástól távoltartani. Kerülendő a bőrrel, szemmel való érintkezés. Elektrosztatikus kisülések ellen óvintézkedéseket kell tenni. A kiürült göngyölegek oldószergőzöket tartalmaznak, amely tűz- és robbanásveszélyt és egészségügyi ártalmat jelent. Raktárban kimérést végezni tilos. A terméket és az üres kannáket tartsuk távol a hő- és tűzforrástól. Szikraképző szerszám használata tilos. A peroxidot és a gyorsítót egymástól elkülönítve kell tárolni. Kerülendő a bőrrel, szemmel való érintkezés. Dohányozni tilos. Tárolás Fém konténer, kanna, doboz Csak rozsdamentes acél, polietilén vagy üveg használható

5 5 Raktározás 20C o körüli száraz, jól szellőző helyen kell tárolni. Erős oxidálószerektől, peroxidoktól távoltartani. Elektronikus kisülések ellen óvintézkedéseket tenni. Redukáló anyagoktól (pl. aminoktól), savaktól, lúgoktól, nehézfémvegyületektől (pl. gyorsítók, szárítószerek, fémporok) távol kell tartani. A helyi raktározási szabályokat be kell tartani. Száraz, jól szellőztetett raktárban, hőforrástól, direkt napsugárzástól védve kell tárolni. Jól lezárt, eredeti edényzetben, hűvös helyen tárolandó 8. Egészségkárosító hatás módjai: Bőr, szem légúti traktus irritációja. Az anyag hatással van a központi idegrendszerre. Lenyeléskor egészségkárosító, maró hatású. Súlyos szemsérülést okozhat. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Halmazállapot folyadék folyadék Szín sárgásbarna víztiszta Szag jellegzetes, sztirol szagú enyhén jellegzetes Forráspont 145 C o /oldószer/ nem desztillálható, bomlik Olvadáspont - zavaros < -10 C o Lobbanáspont 35 C o zárt térben /oldószer/ kb. 53 C o Öngyulladási hőmérséklet 490 C o /oldószer/ 218 C o Robbanási határok 1,1-8 tf% robbanásveszély nincs Sűrűség 20 C o -on 1,1-1,279 g/cm 3 1,18 cm 3 Gőznyomás 600 Pa /20 C o -on oldószer/ - Relatív gőzsűrűség /levegő=1/ 3,6 /oldószer/ - Vízzel való elegyedés, oldódás igen csekély, nem oldódik részlegesen oldódik Viszkozitás /20 C o / kb. 60 mpa kb. 20 mpa PH - gyengén savas Aktív oxigéntartalom 9-10 % Szerves tartalom VOC 33-42% Stabilitás 25 C o -on tárolva 12 hónapig stabil Fennáll az egyre gyorsuló öngerjesztő bomlási reakció

6 6 veszélye. Egyes anyagok hatására vagy 60 C o feletti hőmérséklet esetén bekövetkező bomlás tüzet, esetleg robbanást okozhat 11. Rendkívüli tűz- és robbanásveszély Elektrosztatikus kisülések ellen óvintézkedéseket kell tenni. Túlmelegedés ellen védeni kell. Peroxidokkal csak közvetlenül a felhasználás előtt szabad keverni. Savval, lúggal, nehézfémekkel és redukálószerekkel heves bomlási reakciók következnek be. Kerülni kell a rozsdával való érintkezést. Tilos peroxid gyorsítókkal keverni 12. Toxikológiai adatok Emberi szervezetre gyakorolt hatás Anyag neve Akut toxicitás Nincs adat Sztirol (oldószer) LCL 0 humán ppm/30 perc (sztirol oldószer) Állati szervezetre gyakorolt hatás Anyag neve Metil-etilketonperoxid Akut toxicitás orális inhalációs bőrön át maró hatás LC 50 Patkány 17 LD 50 Patkány Bőrnél: maró hatású mg/l/4órás 4000 mg/kg Szemnél: erősen érintkezés izgató hatású LD 50 Patkány 1017 mg/kg Dimetil-ftalát LD 50 Patkány > 2400 mg/kg Metil-etil-keton LD 50 Patkány > 2737 mg/kg LC 50 Patkány 9300 mg/m 3 /8,5 órás érintkezés LD 50 Tengerimalac > mg/kg LC 50 Patkány mg/m 3 LD 50 Tengerimalac > 6480 mg/kg Bőrnél: enyhén izgató Szemnél: nagyon enyhén izgató Bőrnél: enyhén izgató Szemnél: enyhén izgató 13. Ökotoxicitás

7 7 Anyag neve Halaknál Baktériumoknál Viselkedése a környezetben Metil-etilketonperoxid Akut toxicitás: 96 óra LC50: 44,2 mg/l Akut toxicitás: EC50: 48,0 mg/l Biológiailag könnyen bomlik Anyag neve Halaknál Algáknál Viselkedése a környezetben Dimetil-ftalát Akut toxicitás: 96 óra LC50: 3,22 mg/l Akut toxicitás: 96 óra EC50: 39,8 mg/l A környezetben könnyen bomlik 14. Kiömlött anyag kezelés, hulladékdeponálás Kiömlés Az egyéni védőfelszerelések viselése mellett a kifolyt anyagot itassuk vermikulittal, gyűjtsük papírzsákba, és szállítsuk hulladékégetőbe. A helyiséget szellőztessük ki, és padlóját mossuk fel. Hulladékelhelyezés módja nagy mennyiség esetén: A papírba csomagolt vermikulitos gyantát égessük el utóégetővel és permetező mosóval ellátott vegyi hulladékégetőben. Hulladékelhelyezés módja kis mennyiség esetén: A megsemmisítést vegyi elszívófülkében kell végezni az egyéni védőfelszerelések viselése mellett. A megsemmisítést szakképzett személynek kell végezni. Figyelmeztetés: A vermikulit hevítéskor eredeti térfogatának 50-szeresére duzzad, 1200 C o -ig stabil. A kiömlött anyagot homokgáttal körül kell zárni, majd össze kell gyűjteni. Az anyaggal szennyezett homokot, edényzetet ártalmatlanítás céljából biztonságos lerakóhelyre kell szállítani. A hatóságilag engedélyezett veszélyes hulladék-égetőben elégethető. Égetés előtt szerves oldószerrel hígítsuk, ill. figyelembe kell venni a hatósági előírásokat. Tisztítási módszerek: Bő vizzel ill. mosószeres vízzel végezzük el a helyiség utótakarítását. Egyéb szempontok: Az összegyűjtött anyagokat, hulladékot tartalmazó tartályokat, kannákat nem szabad légmentesen lezárni. 15. Szállításra vonatkozó előírások ADR/RID IMO/IMOG tengeri országúti/vasúti Osztály Csoport, szám 5b - UN szám EM szám

8 8 16. Szabályozási információk: Címke: Szerves peroxid, folyékony metil-etil-ketonperoxid 50% 5.2/5b-3105 Kockázati tényezők: R7 - Tüzet okozhat R10 - Kevésbé tűzveszélyes R20 Belélegzésre ártalmas R21 Bőrrel érintkezve ártalmas R22 Lenyelve ártalmas R34 Égési sérülést okoz R36/38 - Szem és bőrirritáló hatású Biztonsági előírások S 3/7 Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó S14 Élelmiszertől távol tartandó S23 A gázt nem szabad belélegezni S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt kell viselni. S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni. S 50 Más tisztító és fertőtlenítő szerrel nem keverhető 17. Egyéb: Az adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, és csak az általunk előállított anyagokra vonatkoznak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját. Nem érvényesek más anyagokból kombinált vagy más technológiával előállított termékekre. A felhasználó saját felelősségére dönt a fenti információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról. Miskolc, szeptember 20. Ablonczy Attila ügyvezető igazgató

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

B i z t o n s á g i a d a t l a p

B i z t o n s á g i a d a t l a p REOKORR padlóbevonati rendszerek B i z t o n s á g i a d a t l a p Megfelel a 1907/2006/EK-vel módosított 91/155/EGK EK irányelvnek Magyarország REOKORR telítetlen poliészter bázisú, alacsony sztirol-emissziójú

Részletesebben

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C 1. A készítmény neve Tangit PVC-C 1.1 Felhasználása: PVC cső ragasztó. 1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA Henkelstr.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A magyar változat kiállításának kelte: 2011. 08. 25. 1.2. A termék felhasználása: berendezések, eszközök fertőtlenítésére

BIZTONSÁGI ADATLAP. A magyar változat kiállításának kelte: 2011. 08. 25. 1.2. A termék felhasználása: berendezések, eszközök fertőtlenítésére 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2011. 08. 25. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): 1.2. A termék felhasználása: berendezések,

Részletesebben

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/13 Septoforce BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2001.05.31. 1.) Szakasz: A keverék

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 2001/58/EK utasítás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 2001/58/EK utasítás szerint DECIS 2,5 EC 1/8 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Termék tájékoztató Márkanév DECIS 2,5 EC Termékkód (UVP) 05940192 Alkalmazás Rovarölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint PARDNER 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév PARDNER Termékkód (UVP) 06419135 Alkalmazás Gyomirtó szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu Felülvizsgálva: 2009.12.15. Verzió: 6.5 Oldal: 1/7 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználás: uszodavíz kezelő, klórmentes fertőtlenítőszer,

Részletesebben

B i z t o n s á g i a d a t l a p

B i z t o n s á g i a d a t l a p REOKORR padlóbevonati rendszerek B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -BASIC betonfesték, REOKORR -NORMAL műgyanta padlóbevonat, REOKORR

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint K-Othrin 10 ULV-koncentrátum 1/8 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév K-Othrin 10 ULV-koncentrátum Termékkód (UVP) 05940303 Alkalmazás Rovarölő szer

Részletesebben

Acetampirid, [MOSPILAN 70 WP] BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetampirid, [MOSPILAN 70 WP] BIZTONSÁGI ADATLAP Oldalszám: 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1. 1. Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag neve: CAS szám: EU szám: - - 1. 2. Az anyagok/készítmények

Részletesebben

PATINA 1K MATT LAKK. 2.2 Címkézési elemek Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk: R- mondat(ok): R 10

PATINA 1K MATT LAKK. 2.2 Címkézési elemek Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk: R- mondat(ok): R 10 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1 A készítmény azonosítása: KTSA 0759 1.2 A készítmény felhasználása: Színtelen lakk 1.3 Gyártó cég neve: MAGYAR-LAKK Festékgyártó és Kereskedelmi Kft. cím:

Részletesebben

Rézoxiklorid 50 WP gombaölő permetezőszer verzió: 1.0 Kiállítás dátuma: 2011.03.01 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE

Rézoxiklorid 50 WP gombaölő permetezőszer verzió: 1.0 Kiállítás dátuma: 2011.03.01 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE 1.1. Az anyag vagy készítmény azonosítása Kereskedelmi név Rézoxiklorid 50 WP Azonosítási szám: Összegképlet CAS: Relatív molekulatömeg 1.2. A társaság

Részletesebben

Biztonsági adatlap Készült a 91/155 EGK irányelv, a 44/2000. (XII.27.) EüM. Rendelet, valamint a 1907/2006/EK rendelet alapján.

Biztonsági adatlap Készült a 91/155 EGK irányelv, a 44/2000. (XII.27.) EüM. Rendelet, valamint a 1907/2006/EK rendelet alapján. Biztonsági adatlap Készült a 91/155 EGK irányelv, a 44/2000. (XII.27.) EüM. Rendelet, valamint a 1907/2006/EK rendelet alapján. A nyomtatás kelte: 2000.2.1. Az átdolgozás kelte: 2004.5.5., 2006.4.2. A

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. irritatív. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R 36/37/38

BIZTONSÁGI ADATLAP. irritatív. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R 36/37/38 A kiállítás kelte: 2007. 04. 18. 1. A készítmény neve: BIZTONSÁGI ADATLAP FERROBOND GÉL Gyártó és forgalmazó cég neve: FERROKÉMIA VEGYIPARI SZÖVETKEZET Cím: 1135 Budapest, Országbíró utca 65. Telefonszám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása:

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Dátum: 2009. 03.10. Oldal: 5/1 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó/Forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail, internet:

Részletesebben

HungaroChemicals Kft. 1/7 Cook Matic 50. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet, REACH. gépi mosogatószer

HungaroChemicals Kft. 1/7 Cook Matic 50. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet, REACH. gépi mosogatószer HungaroChemicals Kft. 1/7 Cook Matic 50 A kiállítás kelte: 2010.07.13. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet, REACH 1.) Keverék neve: Cook Matic 50 gépi mosogatószer Gyártó cég neve: HungaroChemicals

Részletesebben

HungaroChemicals Kft. 1/7 Royal Matic 80. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet, REACH. gépi mosogatószer

HungaroChemicals Kft. 1/7 Royal Matic 80. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet, REACH. gépi mosogatószer HungaroChemicals Kft. 1/7 Royal Matic 80 A kiállítás kelte: 2010.07.13. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet, REACH 1.) Keverék neve: Royal Matic 80 gépi mosogatószer Gyártó cég neve: HungaroChemicals

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. oldal, összesen: 14 QUICK 5 EC A Sharda Hungary Kft. megkéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily módon ismerkedjen meg a szóban forgó termék esetleges

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint DECIS MEGA 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév DECIS MEGA Termékkód (UVP) 06481361 Alkalmazás Rovarölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.11.27 102000007567 Nyomtatás Dátuma: 2009.02.13 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.11.27 102000007567 Nyomtatás Dátuma: 2009.02.13 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA PRESTIGE 290 FS 1/7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév PRESTIGE 290 FS Termékkód (UVP) 05297524 Alkalmazás csávázó szer Társaság Bayer Hungária Kft.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 VIROCID BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: VIROCID 1.2. Azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 7 OLAJFESTÉK HÍGÍTÓ Változat: 3 A 3. változat kiadására a 453/2010/EU hatályba lépése miatt került sor

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 7 OLAJFESTÉK HÍGÍTÓ Változat: 3 A 3. változat kiadására a 453/2010/EU hatályba lépése miatt került sor BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 7 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS:

Részletesebben

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01. HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115 A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza: HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.10 102000011563 DECIS MEGA Verzió

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 1 Kiállítás kelte: 2013. 02. 25. Felülvizsgálat: Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Grillgyújtó 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2012 102000007798 Nyomtatás Dátuma: 20.01.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 20.01.2012 102000007798 Nyomtatás Dátuma: 20.01.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA ZATO 50 WG 1/7 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév ZATO 50 WG Termékkód (UVP) 05584493 Alkalmazás Gombaölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben