A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)"

Átírás

1 A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke AAntH AANy-INy AAPA AAPNy-Russz AAPSz AArch AÉrt AEthn AF AFT AgrártörtSz A Hét AHist AJV Alba Regia Alf ALH ALing ALitt Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Acta Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis (A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, Irodalom és Nyelvtudomány) (Nyíregyháza) Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei) (Eger) Acta Academicae Paedagogicae Nyiregyháziensis (A Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, Russzisztika) (Nyíregyháza) Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis (A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei) (Szeged) Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Archaeológiai Értesítő (Budapest) Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Anuarul de Folclor (Cluj-Napoca Kolozsvár) Angol Filológiai Tanulmányok (Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen) Agrártörténeti Szemle (Budapest) A Hét (Bucuresti - Bukarest) Acta Historica (Budapest) Atti delltstituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Classe di scienze morale e lettere (Venezia -- Velence) Alba Regia (Székesfehérvár) Alföld (Debrecen) Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Analecta Linguistica (Budapest Amsterdam) Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)

2 362 Állateü. takarm. Közi Állig Aluta AMA AMET Anthr ANy ÁNyT APhH AOH Archívum Arrabona ArsHung ArtesPop AT AUB-PhilMod AU-Bud-L AUSz-DissSlav AUSz-SEL AV BALM Bányász.kohászL BarMűv BE BékésiÉ BF Biharea BMÉ BMMK BNF BorsSz Bölcsész BSL Budapest Állategészségügyi és takarmányozási Közlemények (Budapest) Állam és igazgatás (Budapest) Aluta (Sf. Gheorghe Sepsiszentgyörgy) Acta Musaeorum Agriculturae (Praha - Prága) Anuarul Muzeului Etnográfia al Transilvaniei (Cluj-Napoca - Kolozsvár) Anthropos (Freiburg) Alkalmazott nyelvtan és nyelvoktatás. BME Nyelvi Intézete Bp Általános Nyelvészeti Tanulmányok (Budapest) Acta Pharmaceutica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Acta Orientalia Academicae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Archívum. A Heves Megyei Levéltár Közleményei (Eger) Arrabona. (A Győri Múzeum Évkönyve) (Győr) Ars Hungarica (Budapest) Artes Populäres (Budapest) Antik Tanulmányok (Studia Antiqua) (Budapest) Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Philologica Moderna (Budapest) Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica (Budapest) Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Dissertationes Slavicae (Szeged) Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Sectio Ethnographica et Linguistica (Szeged) Arheoloski VeStnik (Ljubljana) Bolletino dell'atlante Linguistico Mediterraneo (Firenze) Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat (Budapest) Baranyai Művelődés (Pécs) Balkansko ezikoznanie (Lingvistique balkanique) (Szófia) Békési Élet (Békéscsaba) Bölgarszki Folklór (Szófia) Biharea (Oradea Nagyvárad) A Bihari Múzeum Évkönyve (Berettyóújfalu) A Békés Megyei Múzeumok Közleményei (Békéscsaba) Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge (Heidelberg) Borsodi Szemle (Miskolc) Bölcsész (Szeged) Bulletin de la Société de Linguistique de Paris (Paris Párizs) Budapest (Budapest)

3 BurgHbl BurgLm CA Cahiers Roumains d'études Littéraires CanSS CARHS Ceramic Review esky Lid Ceskoslovensky Casopis Historicky Cibinium CLing 6ut Confessio Cumania Curare CSMMH Csongr.m.Sz. DaF Demos Deutsche Litteraturzeitung Diakonia DissEthn DMÉ DN DocEthn Dunatáj ÉA EAW ÉI ÉF-0 EL Életünk EMÉ Ének-ZeneTan ÉT ÉTKalendáriuma Ethn EthnEuropaea Ethnm 363 Burgenländische Heimatblätter (Eisenstadt - Kismarton) Burgenländisches Landesmuseum (Eisenstadt Kismarton) Current Anthropology (Chicago, 111.) Cahiers Roumains d'études Littéraires (Bucure ti - Bukarest) Canadian American Slavic Studies (Pittsburgh, Pa) Canadian American Review of Hungarian Studies (Kingston) Ceramic Review (London) Cesky Lid (Praha - Prága) Ceskoslovensky Casopis Historicky (Praha Prága) Cibinium (Sibiu - Nagyszeben) Cercetari de Lingvistica (Cluj-Napoca Kolozsvár) Ceska literatúra (Praha - Prága) Confessio (Budapest) Cumania. Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei (Kecskemét) Curare (Heidelberg) Csallóközi Múzeum. Múzeumi Híradó (Dunajské Streda Dunaszerdahely) Csongrád megyei Szemle (Szeged) Deutsch als Fremdsprache (Leipzig Lipcse) Demos (Berlin) Deutsche Litteraturzeitung (Berlin) Diakonia (Budapest) Dissertationes Ethnographicae (Budapest) A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) Dunántúli Napló (Pécs) Documentatio Ethnographica (Szolnok) Dunatáj (Szekszárd) Édes Anyanyelvünk (Budapest) English Around the World (h.n.) Élet és Irodalom (Budapest) Études Finno-Ougriennes (Paris Budapest) Ezik i Literatúra (Szófia) Életünk (Szombathely) Az Egri Múzeum Évkönyve (Eger) Az Ének-Zene Tanítása (Budapest) Élet és Tudomány (Budapest) Élet és Tudomány Kalendáriuma (Budapest) Ethnographia (Budapest) Ethnographia Europaea (Göttingen) Ethnomedizin. Zeitschrift für interdisziplinäre Forschung (Hamburg)

4 364 Ethnology ÉTs Europe Az 1970-es évtized FA Fabula Festschrift FFC FH FilKözí Filmkult Filmv FMSz FMTÉ Fo FoktSz Fol-P-L FoliaHist FolkB Folklore Fordelm Fotóm FöldrK FSp FUF FUM FUS Germania Glossa Gyógyszerészet Hajdú-BihariN Halászat Ház és ember SZNMK H-BMLÉ Hel HelSn HerbaHung Hét 7 nap HevM Ethnology. An International Journal of Cultural and Social Anthropology (Pittsburgh, Pa) Etudes Tsiganes (Budapest) Europe (Paris Párizs) Az 1970-es évtized a magyar történelemben. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Folklór Archívum (Budapest) Fabula (Berlin New York) Festschrift für Wolfgang Schlächter zum 70. Geburtstag Wiesbaden, Harrasowitz Folklore Fellows Communications (Helsinki) Fejér megyei Hírlap (Székesfehérvár) Filológiai Közlöny (Budpest) Filmkultúra (Budapest) Filmvilág (Budapest) Fejér megyei Szemle (Székesfehérvár) Fejér megyei Történeti Évkönyv (Székesfehérvár) Forrás (Kecskemét) Felsőoktatási Szemle (Budapest) Folia practico-linguistica (Műszaki Egyetem, Budapest) Folia Historica (Budapest) Folklorismus Bulletin (Budapest) Folklore (London) A fordítás elmélete és gyakorlata (Budapest) Fotóművészet (Budapest) Földrajzi Közlemények (Budapest) Fremdsprachen (Halle) Finnisch-ugrische Forschungen (Helsinki) Finnisch-ugrische Mitteilungen (Hamburg) Fenno-Ugrica Suecana (Uppsala) Germania. Archeologisches Institut des Deutschen Reiche (Frankfurt am Main /West/ Berlin) Glossa. A Journal of Linguistics (Burnaby B.C.) Gyógyszerészet (Budapest) Hajdú-Bihari Napló (Debrecen) Halászat (Budapest) Ház és ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közleményei (Szentendre) Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve (Debrecen) Helikon (Budapest) Helikon Sondernummer (Budapest) Herba Hungarica (Budapest) Hét (Bratislava - Pozsony) 7 Nap (Subotica - Szabadka) Hevesi Művelődés (Eger)

5 HevSz Híd HL HÓMÉ Honism HSN HungÉrt HungKözl HungPEN IgSzó Inosztrannaja Literatura ínyt IrodÚjs ISz It ItK JAF Jászk Jb.f.OV JÍ Je Jéj JfVuk JL JP JPMÉ JPrag JPsyR JVLVB Karikázó Katolikus Magyarok Vasárnapja KatSz KerMagv KHKÉ KistL KIT KjK Kor KorunkÉvk Kort Kotiseutu 365 Hevesi Szemle (Eger) Híd (Növi Sad - Újvidék) Historiographia Linguistica (Amsterdam) Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) Honismeret (Budapest) Hungarian Studies Newsletter (New Brunswick, N.Y.) Hungarológiai Értesítő (Budapest) Hungarológiai Közlemények (Novi Sad - Újvidék) The Hungarian P.E.N. (Budapest) Igaz Szó (Tirgu-Mures, Marosvásárhely) Inosztrannaja Literatura (Moszkva) Idegen nyelvek tanítása (Budapest) Irodalmi Újság (Paris - Párizs) Irodalmi Szemle (Bratislava Pozsony) Irodalomtörténet (Budapest) Irodalomtörténeti Közlemények (Budapest) Journal of American Folklore (Washington, D.C.) Jászkunság (Szolnok) Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde (Marburg) Jazykovedny dasopis (Bratislava Pozsony) Jelenkor (Pécs) Jel és jelentés (Szemiotikai dokumentumok) (Budapest) Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte (Berlin) Journal of Linguistics (London) Jezyk Polski (Krakow Krakkó) A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs) Journal of Pragmatics (Amsterdam) Journal of Psycholinguistic Research (New York, N.Y.) Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior (New York, N.Y.) Karikázó (Bogota, N.J.) Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown, Ohio) Katolikus Szemle (Roma Róma) Keresztény Magvető (Cluj-Napoca Kolozsvár) Kecskeméti Honismereti Kör Évkönyve (Kecskemét) Kistenyésztők Lapja (Budapest) Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományban. Tanulmánygyűjtemény. JATE, Szeged, Keel ja Kirjandus (Tallinn) Korunk (Cluj-Napoca Kolozsvár) Korunk Évkönyve (Cluj-Napoca Kolozsvár) Kortárs (Budapest) Kotiseutu (Helsinki)

6 366 Könyv és Nev Könyvt Könyvvilág Köznevelés Kr KS KStud Ktáros KultKöz Lares Látóh Létünk LevéltSz Lg L'Homme LIn LInggen Linguistics LiS Lit Literatur und Kritik LNy LR LSci LStil Lud MAG Marisia Materiafy Múzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Matyóföld MÉpító'műv MFF MFMÉ MFüSz MH MHirek MHirl MHOMK Milliyet Sanat Dergisi MK MképesÚjs Könyv és nevelés (Budapest) Könyvtár (A Művelődés melléklete) (Bucuresti - Bukarest) Könyvvilág (Budapest) Köznevelés (Budapest) Kritika (Budapest) Kultúra Slova (Bratislava Pozsony) Kontrastive Studien: Ungarisch Deutsch. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, Könyvtáros (Budapest) Kultúra és Közösség (Budapest) Lares (Firenze) Látóhatár (Budapest) Létünk (Subotica Szabadka) Levéltári Szemle (Budapest) Langue (Baltimore) L'Homme (Paris Párizs) Linguistic Inquiry (Cambridge, Mass.) Linguistica generalia (Praha Prága) Linguistics (The Hague - Hága) Language in Society (Cambridge) Literatura (Budapest) Literatur und Kritik (Salzburg) A lengyel nyelvoktatás Magyarországon (Budapest) Limba romána (Bucuresti Bukarest) Language Sciences (Bloomington, Ind.) Lingua e Stile (Bologna) Lud (Wroclaw-Poznan) Mitteüungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien (Horn-Wien) Marisia. Studii si Materiale (Tirgu-Mures Marosvásárhely) Materiafy Múzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (Sanok) Matyóföld (Mezőkövesd) Magyar Építőművészet (Budapest) Magyar Fonetikai Füzetek 1. (Budapest) A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) Magyar Filozófiai Szemle (Budapest) Múzeumi Híradó (Békéscsaba) Magyar Hírek (Budapest) Magyar Hírlap (Budapest) A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei (Miskolc) Milliyet Sanat Dergisi (Istanbul - Isztambul) Múzeumi Kurír (Debrecen) Magyar Képes Újság (Osijek - Eszék)

7 MKsz MMMK MMunkásmozgMK MMűhely MN MNy MNyG MNyj ModNyokt MPed MPSz MS MTA I. OK MTA n. OK Mtan MTud MúzK MúzMűtv Muzs Múzsák Műev Műv Műhely Műveltségkép MűvH MűvtÉrt Művtört MV Mvízgazdálk MZene Nagyv NAJMK Names Napj NárAkt Narodni Kalendar NÉ Népi kult-népi társ 367 Magyar Könyvszemle (Budapest) A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei (Budapest) Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Közleményei (Budapest) Magyar Műhely (Paris - Párizs) Magyar Nemzet (Budapest) Magyar Nyelv (Budapest) A magyar nyelv grammatikája. A magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszusának előadásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, Magyar Nyelvjárások (Debrecen) Modern Nyelvoktatás (A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Országos Központjának kiadványa) (Budapest) Magyar Pedagógia (Budapest) Magyar Pszichológiai Szemle (Budapest) Magyar Sajtó (Budapest) Magyar Tudományos Akadémia I. (Nyelv- és Irodalomtudományok) Osztályának Közleményei (Budapest) Magyar Tudományos Akadémia II. (Társadalmi-történeti tudományok) Osztályának Közleményei (Budapest) Magyartanítás (Budapest) Magyar Tudomány (Budapest) Múzeumi Közlemények (Budapest) Múzeumi Műtárgyvédelem (Budapest) Muzsika (Budapest) Múzsák. Múzeumi Magazin (Budapest) Műemlékvédelem (Budapest) Művészet (Budapest) Műhely (Győr) Műveltségkép az ezredfordulón. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Műveltség és Hagyomány (Debrecen) Művészettörténeti Értesítő (Budapest) Művelődéstörténeti tanulmányok (Bucuresti Bukarest) Mozgó Világ (Budapest) Magyar vízgazdálkodás (Budapest) Magyar Zene (Budapest) Nagyvilág (Budapest) Nagykőrösi Arany János Múzeum Közleményei (Nagykőrös) Names (Potsdam, N.Y.) Napjaink (Miskolc) Národopisné Aktuality (Straznici) Narodni Kalendar (Budapest) Névtani Értesítő (Budapest) Népi kultúra népi társadalom (Budapest)

8 368 Neohel NépismDolg Népműv Népműv-háziip NéprÉrt Népr. és Nyelvtud Néprk Népszabadság Népszava NÉtHongr NeueM Nevo Nieuws Newsletter NFT NH NHQu NMMÉ NMMK NógrSz NR NyelvKult NylrK NyK Nym NyPI Nyr NyR NyT Onoma Onomastica Orbis OrvH OSZKÉyk OtK ÖNF.. ÖOH ÖZfV Pal Pamietnik Literacki Pannónia Parlando Neohelicon (Budapest) Népismereti Dolgozatok (Bucuresti Bukarest) Népművelés (Budapest) Népművészet, háziipar (Budapest) Néprajzi Értesítő (Budapest) Néprajz és Nyelvtudomány (Szeged) Néprajzi Közlemények (Budapest) Népszabadság (Budapest) Népszava (Budapest) Nouvelles Études Hongroises (Budapest) Neue Museumskunde (Halle/Saale/ -Berlin) Nevo Nieuws (Rotterdam) Newsletter (Turku) Német Filológiai Tanulmányok, KLTE (Debrecen) Néprajzi Hírek (Budapest) The New Hungarian Quarterly (Budapest) Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve (Salgótarján) Nógrád Megyei Múzeumi Közlemények (Salgótarján) Nógrádi Szemle (Salgótarján) Nase Rec (Praha Prága) Nyelvünk és Kultúránk (Budapest) Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Cluj-Napoca - Kolozsvár) Nyelvtudományi Közlemények (Budapest) Nyelvművelő (Növi Sad - Újvidék) Nyelvpedagógiai írások, MKKE (Budapest) Magyar Nyelvőr (Budapest) Nyelvi rendszer,, nyelvhasználat. Általános és alkalmazott nyelvészeti tanulmányok. Tankönyvkiadó, Budapest, Nyelvészeti tanulmányok Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, Onoma (Leuven) Onomastica (Wrocíaw) Orbis (Louvain) Orvosi Hetilap (Budapest) Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve (Budapest) Orvostörténeti Közlemények (Budapest) österreichische Namenforschung (Wien Bécs) österreichische Osthefte (Wien Bécs) österreichische Zeitschrift für Volskunde (Wien - Bécs) Palócföld (Balassagyarmat) Pamietnik Literacki (Warszawa -Wrocfew) Pannónia (Eisenstadt Kismarton) Parlando (Budapest)

9 Pártélet PárttK Pedképz Pedmuh PedSz PMHÍrl Rádió tv.sz Rajztanítás REF RefSz Revue Roumaine RID Rig RKNy RRLing SAaA Sananjalka Savaria SchAfV SCL SEER SEH Slavica SLit SlovEtn SlovNár SM SMK SMM SNPh SOF Som SomHonHír Somogyi KönyvtMűhely SoprSz SovFu Sprache Sprachpfelge SR SlavSl SS SSlav 369 Pártélet (Budapest) Párttörténeti Közelmények (Budapest) Pedagógusképzés (Budapest) Pedagógiai műhely (Budapest) Pedagógiai Szemle (Budapest) Pest Megyei Hírlap (Budapest) Rádió és televízió szemle (Budapest) Rajztanítás (Budapest) Revista de Etnografie si Folclor (Bucuresti Bukarest) Református Szemle (Cluj-Napoca - Kolozsvár) Revue Roumaine (Bucuresti Bukarest) Rivista Itaíiana di Dialettologia (Bologna) Rig (Stockholm) Tanulmányok a regionális köznyelviség köréből (Budapest) Revue Roumaine de Linguistique (Bucuresti - Bukarest) Soviet Anthropology and Archeology (New York, N.Y.) Sananjalka (Turku) Savaria. A Vas megyei Múzeumok Értesítője (Szombathely) Schweizerisches Archiv für Volkskunde (Zürich Basel) Studii si cercetän lingvistice (Bucuresti Bukarest) The Slavonic and East European Review (London) Studies in English and Hungarian Contrastive Linguistics. Akadémiai Kiadó, Budapest, Slavica (Debrecen) Slovenská Literatúra (Bratislava Pozsony) Slovenski Etnograf (Ljubljana) Slovensky Národopis (Bratislava Pozsony) Südosteuropa Mitteilungen (München) Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár) Somogy Megye Múltjából (Kaposvár) Studia Neophilologica (Stockholm) Südost-Forschungen (R. Oldenbourg/München) Somogy (Kaposvár) Somogyi Honismereti Híradó (Kaposvár) Somogyi Könyvtári Műhely (Szeged) Soproni Szemle (Sopron) Sovjetskoje finnougrovedenije (Soviet Fenno-Ugric Studies) (Tallinn) Die Sprache (Wien - Bécs) Sprachpflege (Berlin) Slovenská Rec (Bratislava Pozsony) Slavica Slovaca (Bratislava Pozsony) Slovo a Slovesnost (Praha Prága) Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)

10 370 StUBB StudCom StudMus Suomen Museo Suomi SUSA (JSFOu) SüdOA Sütőipar Szabolcs-szatmári múzeumi füzetek Szabolcs-SzatmáríSz Szaknyelv Száz SzBBÁMÉ SZI Szính SZMMÉ Szociológia SzocNev Szövtan SzTKözl Táncműv TánctudD TáiictüdT Tanújs TaniilmBpM Tap ebi van hoc TársSz TechnikatörtSz TermVil TETT TMÉ TmN TörtSz Tíáj UAJb Úí ÚjAur UJb Studia Universitatis Babes-Bolyai Series Philologica (Cluj- Napoca - Kolozsvár) Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest Megye Múzeumaiból (Szentendre) Studia Musicologica (Budapest) Suomen Museo (Helsinki) Suomi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Helsinki) Suomalais-ugrilaisen seuran aikakaukirja (Journal de la Société Finnougrienne) (Helsinki) Südostdeutsches Archiv (München) Sütőipar (Budapest) Szabolcs-szatmári múzeumi füzetek (Nyíregyháza) Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza) Szaknyelvkutatás - szaknyelvoktatás. Tanulmányok a felsőoktatás köréből. Felsőfokú Ped. Kut. Közp. Budapest, Századok (Budapest) A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve (Szekszárd) Szovjet Irodalom (Budapest) Színház (Budapest) Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv (Szolnok) Szociológia (Budapest) Szocialista Nevelés (Bratislava - Pozsony) A szövegtan a kutatásban és az oktatásban (Budapest) A Szombathelyi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei (Szombathely) Táncművészet (Budapest) Tánctudományi Dolgozatok (Budapest) Tánctudományi Tanulmányok (Budapest) Tanügyi Újság (Bucuresti - Bukarest) Tanulmányok Budapest Múltjából (Budapest) Tap chi van hoc (Hanoi) Társadalmi Szemle (Budapest) Technikatörténeti Szemle (Budapest) Természet Világa (Budapest) TETT (Bucuresti - Bukarest) A Textilipari Múzeum Évkönyve (Budapest) Tolna megyei Népújság (Szekszárd) Történelmi Szemle (Budapest) Tiszatáj (Szeged) Ural-Altaische Jahrbücher (Wiesbaden) Új írás (Budapest) Új Auróra (Békéscsaba) Ungarn-Jahrbuch (Mainz)

11 UjFo ÚjLátóh ŰjSymp ÚjSzó ÚjT Utunk UtunkÉvk Üzenet Városép VasiSz VEABÉrt VHK Vig Vil Vir VJa VmHT VMMK VNy Volksk Vság Weimarer Beitrage Wolfen bütteier Renaissance Mitteilungen World Literature Today WSlav ZAA Zalai gyűjt ZDL ZenetudD ZenetudT Zentralblatt für Bibliothekswesen ZftBalkanologie ZH ZPh ZPrMK ZRPh ZSI ZSLK 371 Új Forrás (Tatabánya) Új Látóhatár (München) Új Syrhpozion (Növi Sad Újvidék) Új Szó (Bratislava - Pozsony) Új Tükör (Budapest) Utunk (Cluj-Napoca Kolozsvár) Utunk Évkönyv (Cluj-Napoca Kolozsvár) Üzenet (Subotica - Szabadka) Városépítés (Budapest) Vasi Szemle (Szombathely) A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítője (Veszprém) Vasi Honismereti Közlemények (Szombathely) Vigília (Budapest) Világosság (Budapest) Virittäjä (Helsinki) Voprosy jazykoznanija (Moszkva) Veszprém megyei Honismereti Tanulmányok (Veszprém) Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém) Világ és Nyelv. A Magyar Eszperantó Szövetség folyóirata (Budapest) Volkskunst. Zeitschrift für volkstümliche Sachkultur (München) Valóság (Budapest) Weimarer Beiträge (Weimar-Berlin) Wolfenbütteler Renaissance Mitteilungen (Wolfenbüttel) World Literature Today (Oklahoma, Okla.) Die Welt der Slaven (Wiesbaden) Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik (Berlin) Zalai gyűjtemény (Zalaegerszeg) Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (Wiesbaden) Zenetudományi Dolgozatok (Budapest) Zenetudományi Tanulmányok (Budapest) Zentralblatt für Bibliothekswesen (Leipzig Lipcse) Zeitschrift für Balkanologie (Wiesbaden) Zalai Hírek (Zalaegerszeg) Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung (Berlin) Zpravodaj Mistopisné Komise Ceskoslovenské Akademie Ved (Praha - Prága) Zeitschrift für romanische Philologie (Tübingen) Zeitschrift für Slawistik (Berlin) Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde (Köln)

Hungarológiai Értesítő

Hungarológiai Értesítő Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Hungarológiai Értesítő 1981. III. évfolyam 1 2. szám Hungarológiai Értesítő 1981. HI. évfolyam 1-2. szám Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság

Részletesebben

A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke

A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke AAPNy AAPSz Aetas AEthn AF AFT AGHR Agrármuzf AgrártörtSz AHét AHist AHistArt AHistLittUSzeg A Könyv Akzente Álba Regia Alf Alftan ALH ALing ALitt Aluta

Részletesebben

Hungarológiai Értesítő 1999. XIV. évfolyam

Hungarológiai Értesítő 1999. XIV. évfolyam Hungarológiai Értesítő 1999. XIV. évfolyam r Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyóirata 1999. XIV. évfolyam Felelős szerkesztő: Jankovics József Hungarológiai Értesítő A

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Hungarológiai Értesítő

Hungarológiai Értesítő Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Hungarológiai Értesítő 1981. III. évfolyam 1 2. szám Hungarológiai Értesítő 1981. HI. évfolyam 1-2. szám Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság

Részletesebben

Hungarológiai Értesítő

Hungarológiai Értesítő Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Hungarológiai Értesítő 1981. III. évfolyam 1 2. szám Hungarológiai Értesítő 1981. HI. évfolyam 1-2. szám Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Replika Európai Dokumentációs Központ Európai Dokumentációs Központ

Replika Európai Dokumentációs Központ  Európai Dokumentációs Központ A Savaria Egyetemi Központ Könyvtára különböző egységeibe 2012-ben megrendelt folyóiratok listája ( 2012. január 11.) FOLYÓIRAT EGYSÉG Webes elérés Acta biologica Hungarica Biológia http://www.akademiai.com/content/119696/

Részletesebben

Mo13. Csillag. 100 x Szép. Csongrád Megyei Könyvtáros H: 1998/1., 4. 2 Zsiráf H: 1969/1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., /1., 2., 3.

Mo13. Csillag. 100 x Szép. Csongrád Megyei Könyvtáros H: 1998/1., 4. 2 Zsiráf H: 1969/1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., /1., 2., 3. 100 x Szép H: 1998/1., 4. 2 Zsiráf 168 Óra 2000 Acta Agronomica Ovariensis Adó Per Számvitel Adókódex H: 1995/2. Aetas Agrárpiac Agrártörténeti Szemle Alaprajz Alföld H: 1978/4. Autó Motor H: 1967/21.,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Folyóirataink (teljes lista)

Folyóirataink (teljes lista) Folyóirataink (teljes lista) 168 ÓRA 2010-2000 2007- ADÓ 2011- ADÓ KÓDEX 2011- ALFÖLD 1970- AMELIE 2009- ANTIK TANULMÁNYOK 1968-1994 ANYÁK LAPJA 2010- AQUA 2001-2005 ARANYSAS 2009- ART & DECORATION 2009-

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

A ( ) FOLYÓIRAT EGYSÉG

A ( ) FOLYÓIRAT EGYSÉG A Savaria Egyetemi Központ Könyvtára különböző egységeibe 2012-ben megrendelt folyóiratok listája ( 2012. január 11.) FOLYÓIRAT EGYSÉG Webes elérés 2000 www.ketezer.hu/ 168 óra Kölcsönzés www.168ora.hu

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Folyóirat megőrzési terv

Folyóirat megőrzési terv Folyóirat megőrzési terv R Zs RÁDIÓ ÉS TELEVIZIÓ ÚJSÁG -2009- RÁDIÓTECHNIKA (kölcsönözhető) 1962-1989 ; 1990- RAJZOLÁS ÉS FESTÉS (kölcsönözhető) 1999-2001 RAJZOLÁS ÉS FESTÉS (gyermekkönyvtár) 1999-2001

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Területi változatosság és hálózatok Szeged, 2016.szeptember 28. A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Dövényi Zoltán Németh Ádám Pécsi Tudományegyetem Földrajzi

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Hungarológiai Értesítő 1994. XIII. évfolyam 1-2. szám

Hungarológiai Értesítő 1994. XIII. évfolyam 1-2. szám Hungarológiai Értesítő 1994. XIII. évfolyam 1-2. szám r Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyóirata 1994. XIII. évfolyam 1-2. szám Felelős szerkesztő: Jankovics József Hungarológiai

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

Hungarológiai kiadványok külföldön I. Hungarológiai folyóiratok, évkönyvek:

Hungarológiai kiadványok külföldön I. Hungarológiai folyóiratok, évkönyvek: Hungarológiai kiadványok külföldön I. Hungarológiai folyóiratok, évkönyvek: Bibliográfiánk tartalmazza a nem csak kimondottan hungarológiai témákat feldolgozó rendszeresen megjelenő periodikákat, hanem

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Folyóiratlista. 168 ÓRA 2 év 2000 2008-2012 ADÓ KÓDEX 2011, 2012. 2014- (5 év) ALFÖLD 1970- AMELIE 2009-2012

Folyóiratlista. 168 ÓRA 2 év 2000 2008-2012 ADÓ KÓDEX 2011, 2012. 2014- (5 év) ALFÖLD 1970- AMELIE 2009-2012 Folyóiratlista 100xSZÉP 168 ÓRA 2000 2008-2012 ADÓ KÓDEX 2011, 2012. 2014- () ALFÖLD 1970- AMELIE 2009-2012 () ANTIK TANULMÁNYOK 1968-1994 ANYÁK LAPJA - megszűnt 2013 AQUA 2001-2005 ARANYSAS ART & DECORATION

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Veled vagyunk Akeem! - Országos véradás

Veled vagyunk Akeem! - Országos véradás 2013 szeptember 27. Flag 0 Értékelés kiválasztása Givenincs Veledértékelve vagyunk Akeem! Még Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Budapesten és vidéken is több ponton van lehetőség vért adni Akeem Adams számára.

Részletesebben

F.3. számú függelék. Fogyasztóvédelmi szervezetek, hatóságok, békéltető testületek

F.3. számú függelék. Fogyasztóvédelmi szervezetek, hatóságok, békéltető testületek Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.3. számú függeléke F.3. számú függelék szervezetek, hatóságok, békéltető testületek Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.3.

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Hungarológiai Értesítő 1989. XI. évfolyam 1 2. szám

Hungarológiai Értesítő 1989. XI. évfolyam 1 2. szám Hungarológiai Értesítő 1989. XI. évfolyam 1 2. szám * Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyóirata 1989. XI. évfolyam 1 2. szám Felelős szerkesztő: Jankovics József Hungarológiai

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

A Pedagógiai Tudományos Bizottság folyóiratlistája A BIOLÓGIA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA A KÉMIA TANÍTÁSA A KISGYERMEK A MAGYAR

A Pedagógiai Tudományos Bizottság folyóiratlistája A BIOLÓGIA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA A KÉMIA TANÍTÁSA A KISGYERMEK A MAGYAR A Pedagógiai Tudományos Bizottság folyóiratlistája A BIOLÓGIA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA A KÉMIA TANÍTÁSA A KISGYERMEK A MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI A SPORT ÉS TESTNEVELÉS

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége 1 Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 6. sz. melléklet Hatályos: 2011. január 1-jétől 1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Folyóirat-jegyzék. Fejér György Városi Könyvtár. Lezárva augusztus 31.

Folyóirat-jegyzék. Fejér György Városi Könyvtár. Lezárva augusztus 31. -jegyzék Fejér György Városi Könyvtár Lezárva 2016. augusztus 31. Készítette: Verebélyi Judit 168 Óra Hetente 3 évig őrizzük Repertórium 1989-2004, 2000 Havonta 2006 1989-2008 Aetas negyedévente 2013,

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi elérhetősége Központi e-mail: budapest@rszsz.nrszh.hu Szervezet/ügyintézés Cím Telefon/Fax Ügyfélfogadási idő 1. Ügyfélszolgálat, orvosi vizsgálat Központi telephely Nyugdíjbiztosítási Főosztály Ceglédi

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül)

ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül) Adattár III. Folyóiratok 379 ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül) Azon magyarországi folyóiratok adatai, amelyekben jelenleg vagy a múltban az ásványtannal

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

2017/2018. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA

2017/2018. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA 017/018. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA Helyszín: Budapest, Ikarus BSE Atlétikai Centrum Időpont: 017. október 15. A Versenybíróság elnöke: Szöllösné Patinszki Andrea

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 6000 Kecskemét, PF 209. Ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Telefonszám:

Részletesebben

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1/2. rész

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

168 Óra. Calandrella. Cégvezetés. ACH Models in Chemistry H: 1997/1., 2. Acta Biologica Hungarica. Chip (magyar kiadás) Acta Botanica Hungarica

168 Óra. Calandrella. Cégvezetés. ACH Models in Chemistry H: 1997/1., 2. Acta Biologica Hungarica. Chip (magyar kiadás) Acta Botanica Hungarica 168 Óra 2000 ACH Models in Chemistry Acta Biologica Hungarica Acta Botanica Hungarica Acta Matematica Hungarica Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

FELÜGYELETI SZERVEK. II. FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG elérhetőségek:

FELÜGYELETI SZERVEK. II. FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG elérhetőségek: FELÜGYELETI SZERVEK I. NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 1015 BUDAPEST, OSTROM U. 23-25. LEVELEZÉSI CÍM: 1525 BUDAPEST, PF. 75. KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 1133 BUDAPEST, VISEGRÁDI U. 106. TEL.: 061/468-0500

Részletesebben