NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2007. (XII. 17.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 253-1/2007. (XII. 17.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 253-1/2007. (XII. 17.) számú h a t á r o z a t a a Piac és Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és 1. elhatározza a Piac és Vagyonkezelő Kft. nevének megváltoztatását január 1. napjától Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-re; 2. a Piac és Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítását a mellékletben szereplő változásokkal h a g y j a j ó v á; Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak; Felhatalmazza: Utasítja: Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt a Piac és Vagyonkezelő Kft. módosító, illetve a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására. a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: december 31. k. m. f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Piac és Vagyonkezelő Kft. (4400, Nyíregyháza, Búza tér 23.)

2 1. számú melléklet 253-1/2007. (XII.17.) számú határozathoz A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S A A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos megállapítja, hogy a Piac és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata az alábbiak szerint módosul: A társasági szerződés 2. pontja az alábbiakra módosul: 2./A társaság cégneve: NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ és VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A társaság rövidített cégneve: NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ és VAGYONKEZELŐ KFT. A társasági szerződés 3. pontja az alábbiakra módosul: 3./ A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tüzér út 2-4. A társasági szerződés 4. pontja az alábbiakra módosul: 4./ A társaság telephelyei: 4400 Nyíregyháza, Búza tér Nyíregyháza, Hunyadi u Nyíregyháza, Mák utca Nyíregyháza, Tokaji u Nyíregyháza, Tokaji u Nyíregyháza, Zombori bokor 4400 Nyíregyháza, Zrínyi I.u Nyíregyháza, 22200/140. hrsz. A társasági szerződés 5. pontja az alábbi tevékenységekkel egészül ki: Növénytermelési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Erdőgazdálkodási termék előállítás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása Fém visszanyerése hulladékból Nem fém visszanyerése hulladékból Villamosenergia-termelés Villamosenergia-szolgáltatás Villamosenergia elosztás, -kereskedelem Víztermelés, -kezelés, -elosztás Autópálya, út, repülőtér, sportjátéktér építés Vízi létesítmény építése Egyéb speciális szaképítés Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel Gépjárműjavítás Hulladék- nagykereskedelem Egyéb nagykereskedelem

3 Közúti teherszállítás Tárolás, raktározás Gépkocsi kölcsönzés Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése Mezőgazdasági gép kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás Szociális ellátás elhelyezés nélkül Fizikai közérzetjavító szolgáltatás A társasági szerződés 6. pontja az alábbiakra módosul: Az Alapító a 253-4/2007. (XII.17.).számú határozatával december 31. napjával a törzstőke emelését határozta el az apportlista szerinti hozzájárulásával. A társaság törzstőkéje december 31. napjától a jelen szerződés mellékletét képező apportlista szerinti hozzájárulással azaz ,-Ft nem pénzbeli hozzájárulással nőtt. A társasági szerződés 9. pontja az alábbiakra módosul: A társaság ügyvezetője Hámoriné Rudolf Irén (an.: Suller Irén, sz.: Rakamaz, szeptember 28., lakcím: 4405 Nyíregyháza, Áfonya u. 3.) Az ügyvezető az ügyvezetővé történő választását külön nyilatkozat alapján elfogadta. Az ügyvezető megbízatása 5 évre szól, január 01. napjától december 31. napjáig. Feladatát főállású munkaviszony keretében végzi. Az ügyvezető vezető tisztségviselőnek minősül. Alapító rendelkezése folytán a társasági szerződés egyéb pontjai és rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal élnek tovább. Alapító megbízást ad Dr. Nagy János Árpád 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12. szám alatti székhelyű egyéni ügyvéd részére jelen alapító okiratot módosító okirat elkészítésére, ellenjegyzésére és a Cégbíróság előtt képviselete ellátására. Alapító az alapító okirat módosítását, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írta alá. Kelt: Nyíregyháza, december NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA / képv.: Csabai Lászlóné polgármester, Dr. Szemán Sándor jegyző/ Ellenjegyzem: Dr. Nagy János Árpád, Nyíregyháza, Bocskai u. 12. sz. alatt, december 17-én

4 2. számú melléklet a 253-1/2007.(XII.17.) számú határozathoz NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ Korlátolt Felelősségű Társaság MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Nyíregyháza, december 17.

5 A NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ és VAGYONKEZELŐ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRATA Az 1. pontban meghatározott alapító a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. alapján az január 01. napjától egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaságként működő Piac és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata, mely április 30. napján és október 18., február 01. és 22., május 12. és május 17., július 26., január 01. és május 09. napján módosult. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 78/2001. (IV.23.) sz. határozatában, a 155/2001. (V.28.) sz. határozatában, a 191/2001. (VI.25.) sz. határozatában, a 237/2001. (IX.5.) sz. határozatában, a 316/2002. (XII.16.) sz. határozatában, a 21/2003. (I.27.) sz. határozatában, a 343/2003. (XII.17.) sz. határozatában és a 338/2004. (XII.15.) sz. határozatában foglaltak szerint, a 86/2005. (III.30.), a 121/2005. (V.4.) és a 143/2005.(V.25.) sz. határozatban foglaltak szerint, a 271/2005.(X.26.), a 332-4/2005.(XII.21.) sz., a 19/2007. (I.22.) sz határozatában foglaltak szerint és a 253-1/2007. (XII.17.) számú határozatában foglaltak szerint az alapító okiratot az alapító az alábbiak szerint módosítja, illetve állapítja meg egységes szerkezetű hatályos szövegét az alábbiak szerint: 1./ A társaság kizárólagos tagja és tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. PIR törzsszáma: / A társaság cégneve: NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ és VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A társaság rövidített cégneve: NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ és VAGYONKEZELŐ KFT 3./ A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tüzér út / A társaság telephelyei: 4400 Nyíregyháza, Búza tér Nyíregyháza, Hunyadi u Nyíregyháza, Mák utca Nyíregyháza, Tokaji u Nyíregyháza, Tokaji u Nyíregyháza, Zombori bokor 4400 Nyíregyháza, Zrínyi I.u Nyíregyháza, 22200/140. hrsz.

6 5./ A társaság tevékenységi körei (TEÁOR 03): A társaság főtevékenysége: Ingatlankezelés A társaság egyéb tevékenysége: Növénytermelési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Erdőgazdálkodási termék előállítás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása Fém visszanyerése hulladékból Nem fém visszanyerése hulladékból Villamosenergia-termelés Villamosenergia-szolgáltatás Villamosenergia elosztás, -kereskedelem Víztermelés, -kezelés, -elosztás Épületbontás, földmunka Talajmintavétel, próbafúrás Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés Autópálya, út, repülőtér, sportjátéktér építés Vízi létesítmény építése Egyéb speciális szaképítés Villanyszerelés Szigetelés Víz-, gáz-, fűtésszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejező építés Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel Gépjárműjavítás Hulladék- nagykereskedelem Egyéb nagykereskedelem Szállodai szolgáltatás Ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás Kempingszolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Étkezőhelyi vendéglátás Közúti teherszállítás Tárolás, raktározás Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység Ingatlanberuházás, -eladás Ingatlanforgalmazás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Gépkocsi kölcsönzés

7 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése Mezőgazdasági gép kölcsönzése Építőipari gép, kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Üzletviteli tanácsadás Vagyonkezelés Mérnöki tevékenység, tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Hirdetés Takarítás, tisztítás Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Piac- és közvélemény-kutatás Munkaerő-közvetítés Fényképészet Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás Járművezető-oktatás Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül Szennyvíz gyűjtése, kezelése Hulladékgyűjtés, -kezelés Szennyeződésmentesítés Máshova nem sorolt egyéb közösségi, tevékenység Alkotó és előadóművészet Művészeti kiegészítő tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás Fizikai közérzetjavító szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A társaság jogszabályban ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági működési engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában és annak keretei között végezhet. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet kivételt nem tesz, gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységhez személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. 6./ A társaság törzstőkéje: ,- Ft, azaz Hatszázhetvennégymillióegyszázhetvenezer forint január 01.-én az alapítói vagyonból ,- Ft-ot az alapító rendelkezésre bocsátott április 30.-án a Házkezelő Kft-vel történő egyesüléskor ,- Ft-ot bocsátott rendelkezésre, így a törzstőke ,- Ft-ra változott. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 216/1998.(IX.28.) számú határozatának 1/b. pontjának első bekezdése szerint a Nyíregyháza Megyei Jogú

8 Város a SZABOLCSHŐ KFT-ben meglévő 64,8 %-os üzletrészét apportálta a Piac és Vagyonkezelő Kft-be. Az apportálást követően az üzletrész tulajdonosa a Piac és Vagyonkezelő Kft lett, figyelemmel arra, hogy az apportálás tulajdonváltozást jelentett. Az üzletrész névértéke ,- Ft, azaz Ötvenhétmillió-háromszázezer forint. Az apportálás a Piac és Vagyonkezelő Kft-nél törzstőke emelést jelentett. A Közgyűlés határozata értelmében a törzstőke emelés megtörtént október 16.napján. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 128/1999.(V.17.) számú határozata szerint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város a Nyíregyházi Benczúr téri Szabadtéri Színpadot 6177/1. hrsz-ú ingatlant apportálta a társaságba ,- Ft értékben. Az apportálás május 17. napján megtörtént. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 343/2003.(XII.17.) számú határozata szerint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város a nyíregyházi külterületi hrsz-ú Vásártér megnevezésű ingatlant apportálta a társaságba ,- Ft értéken; a nyíregyházi külterületi 0497/10. hrsz-ú udvar, szántó és mocsár megnevezésű ingatlant apportálta a társaságba ,- Ft értéken, a nyíregyházi belterületi 22200/140.hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant apportálta a társaságba ,- Ft értéken. Az apportálás december 17. napján megtörtént. Az Alapító a számú határozatával december 31. napjával a törzstőke emelését határozta el az apportlista szerinti hozzájárulásával. A társaság törzstőkéje december 31. napjától a jelen szerződés mellékletét képező apportlista szerinti hozzájárulással azaz ,- Ft nem pénzbeli hozzájárulással nőtt. 7./ Az üzletrész bevonása, felosztása: A társaság üzletrészt nem vonhat be. Üzletrész felosztására csak akkor kerülhet sor, ha a tulajdonos üzletrészének egy részét értékesíteni kívánja. Ha ennek megfelelően a társaság többszemélyessé alakul át, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak, és az alapító társasági szerződéssé kell módosítani. 8./ Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés: Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv (2) bekezdésében meghatározottak, valamint mindazon ügyek, amelyeket a törvény, az alapító okirat, vagy annak későbbi módosításai az alapító kizárólagos hatáskörébe utal. Ha későbbi módosítást követően a társaság többszemélyes társasággá alakul, úgy a megismételt taggyűlést a következők szerint kell összehívni: A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívóban óra, perc pontossággal kell meghatározni a taggyűlés megkezdésének időpontját. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie. A megismételt taggyűlés legkorábban a taggyűlés időpontjától számítottan 1 órával későbbi időpontra tűzhető ki. Ezt már a rendes taggyűlési meghívóban szerepeltetni kell, s ennek közlésével kell a tagot értesíteni.

9 9./ A társaság ügyvezetője: Hámoriné Rudolf Irén (an.: Suller Irén, sz.: Rakamaz, szeptember 28., lakcím: 4405 Nyíregyháza, Áfonya u. 3.) Az ügyvezető az ügyvezetővé történő választását külön nyilatkozat alapján elfogadta. Az ügyvezető megbízatása 5 évre szól, január 01. napjától december 31. napjáig. Feladatát főállású munkaviszony keretében végzi. Az ügyvezető vezető tisztségviselőnek minősül. 10./ Az ügyvezető feladatai: - képviseli a társaságot; - gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság dolgozói felett; - vezeti a tagjegyzéket, és ennek változásairól bejelentést tesz a Cégbíróságnak; - elkészíti a társaság mérlegét, vagyonkimutatását, ezeket az alapító elé terjeszti; - az alapító részére felvilágosítást ad, és lehetővé teszi a könyvekbe, iratokba való betekintést, vezeti az alapítói döntéseket tartalmazó határozatok könyvét; - ügyvezető személyében vagy a képviseleti jogában beálló változásokról és a vonatkozó jogszabályok által előírt kötelező esetekben bejelentést tesz a Cégbíróságnak; - a törzstőke leszállításáról a Gt (3) bek. szerint bejelentést tesz a Cégbíróság részére; - köteles a társaság üzleti titkait (Ptk. 81. ) megőrizni. Az ügyvezető tevékenységét a jogszabályok, jelen alapító okirat, a társaság belső szabályzatai, valamint az alapító határozatai szerint köteles végezni, az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal, a külön munkaszerződésben foglalt feltételek szerint. A kötelezettség megszegésével a társaságnak okozott kárért az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felelős, kivéve, ha az ügyvezető az alapító döntése, vagy intézkedése ellen tiltakozott és tiltakozását az alapítónak bejelentette. 11./ A cégjegyzés módja: A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezető a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnév alá nevét önállóan írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően. 12./ Könyvvizsgáló: Az alapító könyvvizsgálónak a Tax Contir Kft-t (Cg.: , székhely: 4400 Nyíregyháza, Csipke u. 16. II/6. kamarai nyilvántartási száma: JT ), a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálóként Hollós Andrást (an.: Petrikovics Erzsébet, lakhely: 4400 Nyíregyháza, Csipke u. 16. II/6., kamarai tagsági száma: TT ) bízza meg. Megbízatása június 1. napjától május 31. napjáig terjedő időszakra szól.

10 13./ Felügyelő bizottság: A társaságnál 5 tagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjai: Név: Tormássi Géza Szül: Nagymányok Anyja neve: Weiszenburger Teréz Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 71. III/7. Név: Ifj. Palicz György Szül: Nyíregyháza Anyja neve: Sípos Erzsébet Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Ér u. 27. III/5. Név: Dr. Szilvai Mária Szül: Papos Anyja neve: Terebesi Irén Lakcím: 4481 Nyíregyháza, Törpe u. 25. Név: Lengyel Károly Szül: Nyíregyháza Anyja neve: Kis Erzsébet Ilona Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Mester u. 7/c. Név: Szitha András Szül: Demecser Anyja neve: Nagy Márta Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 35. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása február 01. napjától június 30. napjáig tart. A felügyelő bizottság munkáját a maga által elkészített és az alapító által jóváhagyott ügyrend alapján végzi. 14./ A társaság időtartama: A társaság január 01-én kezdte meg tevékenységét, határozatlan időtartamra. 15./ A társaság megszűnése: A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. Jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha: a.) az alapító elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését, b.) a cégbíróság a cégeljárásról szóló törvényben meghatározott okok miatt megszünteti, c.) jogszabály így rendelkezik. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén végelszámolásnak, tartós fizetésképtelenség esetén felszámolási eljárásnak van helye az erre vonatkozó szabályok szerint, figyelemmel a Gt. 68. (4) bekezdésére. 16./ Záró rendelkezések: Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot bejegyzés és közzététel végett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz be kell nyújtani.

11 Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. rendelkezései az irányadóak. A tulajdonos az egységes szerkezetű alapító okiratot, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írta alá. Nyíregyháza, Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A jelen egységes szerkezetű okirat elkészítésére a társasági szerződés 2., 3., 4., 5., 6, és 9. pontjainak változása adott okot. Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a napján kelt módosítás hatályos tartalmának. A szerződést Nyíregyházán napján készítette és ellenjegyezte:

12 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 253-2/2007. (XII. 17.) számú h a t á r o z a t a a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítására A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítását a mellékletben szereplő változásokkal hagyja jóvá; Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak; Felhatalmazza: Utasítja: Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt a a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. módosító, illetve az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására. a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: december 31. k. m. f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. (4400. Nyíregyháza, Bokréta u. 22.)

13 1.számú melléklet 253-2/2007. (XII.17.) számú határozathoz A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S A A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító megállapítja, hogy a december 17. napján tartott Közgyűlési Határozatokra tekintettel a Térségi- Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata az alábbiak szerint módosul: I. A társasági szerződés 2. pontja az alábbiakra módosul: ( ) 2.3. A társaság telephelye: 4551 Nyíregyháza - Oros, Szállási u Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u Nyíregyháza, Korányi F. u. 3 II. A társasági szerződés 3. pontja az alábbiakra módosul: ( ) 3.2. Egyéb tevékenységi körök: Fém visszanyerése hulladékból Nemfém visszanyerése hulladékból Villamosenergia-termelés Villamosenergia-szállítás Villamosenergia-elosztás, - kereskedelem Gázgyártás Gázelosztás, - kereskedelem Gőz-, melegvízellátás Villanyszerelés Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel Gépjárműjavítás Üzemanyag-kiskereskedelem Hulladék-nagykereskedelem Egyéb nagykereskedelem Közúti teherszállítás Tárolás, raktározás Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Gépkocsikölcsönzés Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése Mezőgazdasági gép kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Mérnöki tevékenység, tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Hirdetés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

14 A társaság jogszabályban ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági működési engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában és annak keretei között végezhet. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet kivételt nem tesz, gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységhez személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. III. A társasági szerződés 5. pontja az alábbiakra módosul: 5. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE 5.1. Az Alapító 253-3/2007. (XII.17.) számú határozatával a törzstőke emelését határozta el december 31. napjától, így a társaság törzstőkéje december 31. napjától: ,- Ft, azaz Egymilliárd forint, amely ,- Ft azaz Hárommillió forint készpénzből, mely a törzstőke 0,3 %-a, valamint ,- Ft, azaz Kilencszázkilencvenhétmillió nem pénzbeli az apporttlista szerinti hozzájárulásból áll, amely a törzstőke 99,7 %-a. IV. A társasági szerződés 6. pontja az alábbiakra módosul: 6. A tag törzsbetétje Alapító: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A törzsbetét összege: ,- Ft, amely teljes ,- Ft pénzbeli és ,-Ft nem pénzbeli hozzájárulás V. A társasági szerződés 11. pontja az alábbiakra módosul: 11. Az ügyvezető A társaság ügyvezetője Név: ROMANOVITS ISTVÁN ÁRPÁD Anyja neve: SZEDLECZKI ERZSÉBET Lakcím: 4400 NYÍREGYHÁZA, KORÁNYI FRIGYES U. 30. I/3. alatti lakos Az ügyvezető az ügyvezetővé történő választását külön nyilatkozat alapján elfogadta. Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: január 01. A megbízatás lejárta: június 30. Az ügyvezető feladatai: - képviseli a társaságot; - gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság dolgozói felett; - vezeti a tagjegyzéket, és ennek változásairól bejelentést tesz a Cégbíróságnak;

15 - elkészíti a társaság mérlegét, vagyonkimutatását, ezeket az alapító elé terjeszti; - az alapító részére felvilágosítást ad, és lehetővé teszi a könyvekbe, iratokba való betekintést, vezeti az alapítói döntéseket tartalmazó határozatok könyvét; - ügyvezető személyében vagy a képviseleti jogában beálló változásokról és a vonatkozó jogszabályok által előírt kötelező esetekben bejelentést tesz a Cégbíróságnak; - a törzstőke leszállításáról a Gt (3) bek. szerint bejelentést tesz a Cégbíróság részére; - köteles a társaság üzleti titkait (Ptk. 81. ) megőrizni. Az ügyvezető tevékenységét a jogszabályok, jelen alapító okirat, a társaság belső szabályzatai, valamint az alapító határozatai szerint köteles végezni, az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal, a külön munkaszerződésben foglalt feltételek szerint. A kötelezettség megszegésével a társaságnak okozott kárért az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felelős, kivéve, ha az ügyvezető az alapító döntése, vagy intézkedése ellen tiltakozott és tiltakozását az alapítónak bejelentette. VI. A társasági szerződés 12. pontja az alábbiakra módosul: 12. A cégjegyzés A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Romanovits István Árpád ügyvezető A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja. VII. A társasági szerződés 13. pontja az alábbiakra módosul: 13.A társaság könyvvizsgálója 2008.január december 31. SM Garancia Kft /4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 5. fsz.3., Cg képviseletében: Támcsuné Salamon Magdolna. MKK szám.: V. A Könyvizsgálóra vonatkozó 13. pont beiktatására tekintettel az Alapító Okirat további bekezdéseinek számozása szükségszerűen megváltozott. VI. Alapító rendelkezése folytán a társasági szerződés egyéb pontjai és rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal élnek tovább.

16 VII. Alapító megbízást ad Dr. Nagy János Árpád 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12. szám alatti székhelyű egyéni ügyvéd részére jelen alapító okiratot módosító okirat elkészítésére, ellenjegyzésére és a Cégbíróság előtt képviselete ellátására. Kelt: Nyíregyháza, december NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA / képv.: Csabai Lászlóné polgármester, Dr. Szemán Sándor jegyző/ Ellenjegyzem: Dr. Nagy János Árpád, Nyíregyháza, Bocskai u. 12. sz. alatt, december 17-én

17 2. számú melléklet 253-2/2007.(XII.17.) számú határozathoz TÉRSÉGI HULLADÉK - GAZDÁLKODÁSI Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyíregyháza, december 17.

18 ALAPÍTÓ OKIRAT amely társaságot a társaság alapítója a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően gazdasági tevékenység folytatására alapítja, mely okiratot a december 17. napján tartott 253-2/2007. (XII.17.) számú közgyűlési határozatokra tekintettel az alábbiak szerint módosítja, illetve állapítja meg egységes szerkezetű hatályos szövegét: 1. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4400 NYÍREGYHÁZA, Kossuth tér 1 Képviseli: - Csabai Lászlóné Polgármester - Dr. Szemán Sándor jegyző 2. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE 2.1. A társaság cégneve: TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft A társaság székhelye: 4400 NYÍREGYHÁZA, BOKRÉTA ÚT 22, amely egyben a központi ügyintézés helye is 2.3. A társaság telephelye: 4551 Nyíregyháza- Oros, Szállási u Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u Nyíregyháza, Korányi F. u A TÁRSASÁG TEÁOR SZERINTI TEVÉKENYSÉGI KÖRE 3.1. Főtevékenység: Hulladékgyűjtés, -kezelés 3.2. Egyéb tevékenységi körök: Fém visszanyerése hulladékból Nemfém visszanyerése hulladékból Villamosenergia-termelés Villamosenergia-szállítás Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem Gázgyártás Gázelosztás, -kereskedelem Gőz-, melegvízellátás

19 Villanyszerelés Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel Gépjárműjavítás Üzemanyag-kiskereskedelem Hulladék-nagykereskedelem Egyéb nagykereskedelem Közúti teherszállítás Tárolás, raktározás Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Gépkocsikölcsönzés Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése Mezőgazdasági gép kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Mérnöki tevékenység, tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Hirdetés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A társaság jogszabályban ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági működési engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában és annak keretei között végezhet. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet kivételt nem tesz, gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységhez személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. 4. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA A társaság időtartama: A társaságot az alapító határozatlan időtartamra hozza létre. A társaság a működését július 01. napon kezdi meg. 5. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE 5.1. Az Alapító 253-3/2007. (XII.17.) számú határozatával a törzstőke emelését határozta el december 31. napjától, így a társaság törzstőkéje december 31. napjától: ,- Ft, azaz Egymilliárd forint, amely Ft azaz Hárommillió forint készpénzből, mely a törzstőke 0,3 %-a, valamint ,- Ft azaz Kilencszázkilencvenhétmillió forint nem pénzbeli az apportlista szerinti hozzájárulásból áll, amely a törzstőke 99,7 %-a.

20 6. A tag törzsbetétje Alapító: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A törzsbetét összege: ,- Ft, amely teljes ,- Ft pénzbeli és ,-Ft nem pénzbeli hozzájárulás. 7. Üzletrész A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 9. A nyereség felosztása A tagot a társaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg. 10. Az alapítói határozat A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A társaság ügyvezetője 11. Az ügyvezető Név: Anyja neve: Lakcím: ROMANOVITS ISTVÁN ÁRPÁD SZEDLECZKI ERZSÉBET 4400 NYÍREGYHÁZA, KORÁNYI FRIGYES U. 30. I/3. alatti lakos Az ügyvezető az ügyvezetővé történő választását külön nyilatkozat alapján elfogadta. Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 138/2007.(VI. 25.) számú h a t á r o z a t a A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés Az előterjesztést megtárgyalta és I. a Városüzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása, könyvvizsgáló megválasztása

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /12-2/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 282-1/2002. (XII. 2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratának elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Címzett: Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. tevékenységi körének bővítése Az anyagot készítette:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Iktatószám:12.381/2015. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK jegyzőkönyve, napirendje, határozatai: 66-69. NAPIREND 1. Előterjesztés a Tiszatér Leader Egyesület

Részletesebben

(I t'f~ I4l o R E G Y H Á Z A N Y. "Zárt ülésen" ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez. A Nyírségi HUKE Kft. jövőjével kapcsolatos döntések meghozatalára

(I t'f~ I4l o R E G Y H Á Z A N Y. Zárt ülésen ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez. A Nyírségi HUKE Kft. jövőjével kapcsolatos döntések meghozatalára NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/350/2014 Ügyintéző :

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T ( a módosításokkal egységes szerkezetben )

A L A P Í T Ó O K I R A T ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A társaság eddig is közhasznú szervezetként működött, a tevékenysége során olyan közfeladatot látott el, amelyről a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben Preambulum Csorvás Város Önkormányzata képviselő-testületének a 2000. október 25-én megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 108/2008.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt* *(a módosítások félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölve) ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt* *(a módosítások félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölve) ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt* *(a módosítások félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölve) 3. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvény 365. (3) bekezdése

Részletesebben

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések:

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: 244/2008. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Huber Helgát a Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:765-2/2010. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010.

Részletesebben

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 351/2008. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a a Nyírvidék TISZK - Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2012.(IX.07.) Kt. határozata

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2012.(IX.07.) Kt. határozata K I V O N A T Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 7-i rendkívüli nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2012.(IX.07.)

Részletesebben

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság IX-265/3446/2012. sz. határozat 2. sz. melléklete A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt betűkkel szedve Miskolc

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési

Részletesebben