NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2007. (XII. 17.) számú. h a t á r o z a t a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 253-1/2007. (XII. 17.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 253-1/2007. (XII. 17.) számú h a t á r o z a t a a Piac és Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és 1. elhatározza a Piac és Vagyonkezelő Kft. nevének megváltoztatását január 1. napjától Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-re; 2. a Piac és Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítását a mellékletben szereplő változásokkal h a g y j a j ó v á; Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak; Felhatalmazza: Utasítja: Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt a Piac és Vagyonkezelő Kft. módosító, illetve a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására. a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: december 31. k. m. f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Piac és Vagyonkezelő Kft. (4400, Nyíregyháza, Búza tér 23.)

2 1. számú melléklet 253-1/2007. (XII.17.) számú határozathoz A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S A A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos megállapítja, hogy a Piac és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata az alábbiak szerint módosul: A társasági szerződés 2. pontja az alábbiakra módosul: 2./A társaság cégneve: NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ és VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A társaság rövidített cégneve: NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ és VAGYONKEZELŐ KFT. A társasági szerződés 3. pontja az alábbiakra módosul: 3./ A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tüzér út 2-4. A társasági szerződés 4. pontja az alábbiakra módosul: 4./ A társaság telephelyei: 4400 Nyíregyháza, Búza tér Nyíregyháza, Hunyadi u Nyíregyháza, Mák utca Nyíregyháza, Tokaji u Nyíregyháza, Tokaji u Nyíregyháza, Zombori bokor 4400 Nyíregyháza, Zrínyi I.u Nyíregyháza, 22200/140. hrsz. A társasági szerződés 5. pontja az alábbi tevékenységekkel egészül ki: Növénytermelési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Erdőgazdálkodási termék előállítás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása Fém visszanyerése hulladékból Nem fém visszanyerése hulladékból Villamosenergia-termelés Villamosenergia-szolgáltatás Villamosenergia elosztás, -kereskedelem Víztermelés, -kezelés, -elosztás Autópálya, út, repülőtér, sportjátéktér építés Vízi létesítmény építése Egyéb speciális szaképítés Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel Gépjárműjavítás Hulladék- nagykereskedelem Egyéb nagykereskedelem

3 Közúti teherszállítás Tárolás, raktározás Gépkocsi kölcsönzés Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése Mezőgazdasági gép kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás Szociális ellátás elhelyezés nélkül Fizikai közérzetjavító szolgáltatás A társasági szerződés 6. pontja az alábbiakra módosul: Az Alapító a 253-4/2007. (XII.17.).számú határozatával december 31. napjával a törzstőke emelését határozta el az apportlista szerinti hozzájárulásával. A társaság törzstőkéje december 31. napjától a jelen szerződés mellékletét képező apportlista szerinti hozzájárulással azaz ,-Ft nem pénzbeli hozzájárulással nőtt. A társasági szerződés 9. pontja az alábbiakra módosul: A társaság ügyvezetője Hámoriné Rudolf Irén (an.: Suller Irén, sz.: Rakamaz, szeptember 28., lakcím: 4405 Nyíregyháza, Áfonya u. 3.) Az ügyvezető az ügyvezetővé történő választását külön nyilatkozat alapján elfogadta. Az ügyvezető megbízatása 5 évre szól, január 01. napjától december 31. napjáig. Feladatát főállású munkaviszony keretében végzi. Az ügyvezető vezető tisztségviselőnek minősül. Alapító rendelkezése folytán a társasági szerződés egyéb pontjai és rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal élnek tovább. Alapító megbízást ad Dr. Nagy János Árpád 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12. szám alatti székhelyű egyéni ügyvéd részére jelen alapító okiratot módosító okirat elkészítésére, ellenjegyzésére és a Cégbíróság előtt képviselete ellátására. Alapító az alapító okirat módosítását, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írta alá. Kelt: Nyíregyháza, december NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA / képv.: Csabai Lászlóné polgármester, Dr. Szemán Sándor jegyző/ Ellenjegyzem: Dr. Nagy János Árpád, Nyíregyháza, Bocskai u. 12. sz. alatt, december 17-én

4 2. számú melléklet a 253-1/2007.(XII.17.) számú határozathoz NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ Korlátolt Felelősségű Társaság MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Nyíregyháza, december 17.

5 A NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ és VAGYONKEZELŐ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRATA Az 1. pontban meghatározott alapító a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. alapján az január 01. napjától egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaságként működő Piac és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata, mely április 30. napján és október 18., február 01. és 22., május 12. és május 17., július 26., január 01. és május 09. napján módosult. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 78/2001. (IV.23.) sz. határozatában, a 155/2001. (V.28.) sz. határozatában, a 191/2001. (VI.25.) sz. határozatában, a 237/2001. (IX.5.) sz. határozatában, a 316/2002. (XII.16.) sz. határozatában, a 21/2003. (I.27.) sz. határozatában, a 343/2003. (XII.17.) sz. határozatában és a 338/2004. (XII.15.) sz. határozatában foglaltak szerint, a 86/2005. (III.30.), a 121/2005. (V.4.) és a 143/2005.(V.25.) sz. határozatban foglaltak szerint, a 271/2005.(X.26.), a 332-4/2005.(XII.21.) sz., a 19/2007. (I.22.) sz határozatában foglaltak szerint és a 253-1/2007. (XII.17.) számú határozatában foglaltak szerint az alapító okiratot az alapító az alábbiak szerint módosítja, illetve állapítja meg egységes szerkezetű hatályos szövegét az alábbiak szerint: 1./ A társaság kizárólagos tagja és tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. PIR törzsszáma: / A társaság cégneve: NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ és VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A társaság rövidített cégneve: NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ és VAGYONKEZELŐ KFT 3./ A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tüzér út / A társaság telephelyei: 4400 Nyíregyháza, Búza tér Nyíregyháza, Hunyadi u Nyíregyháza, Mák utca Nyíregyháza, Tokaji u Nyíregyháza, Tokaji u Nyíregyháza, Zombori bokor 4400 Nyíregyháza, Zrínyi I.u Nyíregyháza, 22200/140. hrsz.

6 5./ A társaság tevékenységi körei (TEÁOR 03): A társaság főtevékenysége: Ingatlankezelés A társaság egyéb tevékenysége: Növénytermelési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Erdőgazdálkodási termék előállítás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása Fém visszanyerése hulladékból Nem fém visszanyerése hulladékból Villamosenergia-termelés Villamosenergia-szolgáltatás Villamosenergia elosztás, -kereskedelem Víztermelés, -kezelés, -elosztás Épületbontás, földmunka Talajmintavétel, próbafúrás Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés Autópálya, út, repülőtér, sportjátéktér építés Vízi létesítmény építése Egyéb speciális szaképítés Villanyszerelés Szigetelés Víz-, gáz-, fűtésszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejező építés Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel Gépjárműjavítás Hulladék- nagykereskedelem Egyéb nagykereskedelem Szállodai szolgáltatás Ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás Kempingszolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Étkezőhelyi vendéglátás Közúti teherszállítás Tárolás, raktározás Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység Ingatlanberuházás, -eladás Ingatlanforgalmazás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Gépkocsi kölcsönzés

7 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése Mezőgazdasági gép kölcsönzése Építőipari gép, kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Üzletviteli tanácsadás Vagyonkezelés Mérnöki tevékenység, tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Hirdetés Takarítás, tisztítás Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Piac- és közvélemény-kutatás Munkaerő-közvetítés Fényképészet Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás Járművezető-oktatás Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül Szennyvíz gyűjtése, kezelése Hulladékgyűjtés, -kezelés Szennyeződésmentesítés Máshova nem sorolt egyéb közösségi, tevékenység Alkotó és előadóművészet Művészeti kiegészítő tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás Fizikai közérzetjavító szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A társaság jogszabályban ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági működési engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában és annak keretei között végezhet. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet kivételt nem tesz, gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységhez személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. 6./ A társaság törzstőkéje: ,- Ft, azaz Hatszázhetvennégymillióegyszázhetvenezer forint január 01.-én az alapítói vagyonból ,- Ft-ot az alapító rendelkezésre bocsátott április 30.-án a Házkezelő Kft-vel történő egyesüléskor ,- Ft-ot bocsátott rendelkezésre, így a törzstőke ,- Ft-ra változott. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 216/1998.(IX.28.) számú határozatának 1/b. pontjának első bekezdése szerint a Nyíregyháza Megyei Jogú

8 Város a SZABOLCSHŐ KFT-ben meglévő 64,8 %-os üzletrészét apportálta a Piac és Vagyonkezelő Kft-be. Az apportálást követően az üzletrész tulajdonosa a Piac és Vagyonkezelő Kft lett, figyelemmel arra, hogy az apportálás tulajdonváltozást jelentett. Az üzletrész névértéke ,- Ft, azaz Ötvenhétmillió-háromszázezer forint. Az apportálás a Piac és Vagyonkezelő Kft-nél törzstőke emelést jelentett. A Közgyűlés határozata értelmében a törzstőke emelés megtörtént október 16.napján. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 128/1999.(V.17.) számú határozata szerint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város a Nyíregyházi Benczúr téri Szabadtéri Színpadot 6177/1. hrsz-ú ingatlant apportálta a társaságba ,- Ft értékben. Az apportálás május 17. napján megtörtént. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 343/2003.(XII.17.) számú határozata szerint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város a nyíregyházi külterületi hrsz-ú Vásártér megnevezésű ingatlant apportálta a társaságba ,- Ft értéken; a nyíregyházi külterületi 0497/10. hrsz-ú udvar, szántó és mocsár megnevezésű ingatlant apportálta a társaságba ,- Ft értéken, a nyíregyházi belterületi 22200/140.hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant apportálta a társaságba ,- Ft értéken. Az apportálás december 17. napján megtörtént. Az Alapító a számú határozatával december 31. napjával a törzstőke emelését határozta el az apportlista szerinti hozzájárulásával. A társaság törzstőkéje december 31. napjától a jelen szerződés mellékletét képező apportlista szerinti hozzájárulással azaz ,- Ft nem pénzbeli hozzájárulással nőtt. 7./ Az üzletrész bevonása, felosztása: A társaság üzletrészt nem vonhat be. Üzletrész felosztására csak akkor kerülhet sor, ha a tulajdonos üzletrészének egy részét értékesíteni kívánja. Ha ennek megfelelően a társaság többszemélyessé alakul át, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak, és az alapító társasági szerződéssé kell módosítani. 8./ Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés: Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv (2) bekezdésében meghatározottak, valamint mindazon ügyek, amelyeket a törvény, az alapító okirat, vagy annak későbbi módosításai az alapító kizárólagos hatáskörébe utal. Ha későbbi módosítást követően a társaság többszemélyes társasággá alakul, úgy a megismételt taggyűlést a következők szerint kell összehívni: A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívóban óra, perc pontossággal kell meghatározni a taggyűlés megkezdésének időpontját. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie. A megismételt taggyűlés legkorábban a taggyűlés időpontjától számítottan 1 órával későbbi időpontra tűzhető ki. Ezt már a rendes taggyűlési meghívóban szerepeltetni kell, s ennek közlésével kell a tagot értesíteni.

9 9./ A társaság ügyvezetője: Hámoriné Rudolf Irén (an.: Suller Irén, sz.: Rakamaz, szeptember 28., lakcím: 4405 Nyíregyháza, Áfonya u. 3.) Az ügyvezető az ügyvezetővé történő választását külön nyilatkozat alapján elfogadta. Az ügyvezető megbízatása 5 évre szól, január 01. napjától december 31. napjáig. Feladatát főállású munkaviszony keretében végzi. Az ügyvezető vezető tisztségviselőnek minősül. 10./ Az ügyvezető feladatai: - képviseli a társaságot; - gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság dolgozói felett; - vezeti a tagjegyzéket, és ennek változásairól bejelentést tesz a Cégbíróságnak; - elkészíti a társaság mérlegét, vagyonkimutatását, ezeket az alapító elé terjeszti; - az alapító részére felvilágosítást ad, és lehetővé teszi a könyvekbe, iratokba való betekintést, vezeti az alapítói döntéseket tartalmazó határozatok könyvét; - ügyvezető személyében vagy a képviseleti jogában beálló változásokról és a vonatkozó jogszabályok által előírt kötelező esetekben bejelentést tesz a Cégbíróságnak; - a törzstőke leszállításáról a Gt (3) bek. szerint bejelentést tesz a Cégbíróság részére; - köteles a társaság üzleti titkait (Ptk. 81. ) megőrizni. Az ügyvezető tevékenységét a jogszabályok, jelen alapító okirat, a társaság belső szabályzatai, valamint az alapító határozatai szerint köteles végezni, az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal, a külön munkaszerződésben foglalt feltételek szerint. A kötelezettség megszegésével a társaságnak okozott kárért az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felelős, kivéve, ha az ügyvezető az alapító döntése, vagy intézkedése ellen tiltakozott és tiltakozását az alapítónak bejelentette. 11./ A cégjegyzés módja: A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezető a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnév alá nevét önállóan írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően. 12./ Könyvvizsgáló: Az alapító könyvvizsgálónak a Tax Contir Kft-t (Cg.: , székhely: 4400 Nyíregyháza, Csipke u. 16. II/6. kamarai nyilvántartási száma: JT ), a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálóként Hollós Andrást (an.: Petrikovics Erzsébet, lakhely: 4400 Nyíregyháza, Csipke u. 16. II/6., kamarai tagsági száma: TT ) bízza meg. Megbízatása június 1. napjától május 31. napjáig terjedő időszakra szól.

10 13./ Felügyelő bizottság: A társaságnál 5 tagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjai: Név: Tormássi Géza Szül: Nagymányok Anyja neve: Weiszenburger Teréz Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 71. III/7. Név: Ifj. Palicz György Szül: Nyíregyháza Anyja neve: Sípos Erzsébet Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Ér u. 27. III/5. Név: Dr. Szilvai Mária Szül: Papos Anyja neve: Terebesi Irén Lakcím: 4481 Nyíregyháza, Törpe u. 25. Név: Lengyel Károly Szül: Nyíregyháza Anyja neve: Kis Erzsébet Ilona Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Mester u. 7/c. Név: Szitha András Szül: Demecser Anyja neve: Nagy Márta Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 35. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása február 01. napjától június 30. napjáig tart. A felügyelő bizottság munkáját a maga által elkészített és az alapító által jóváhagyott ügyrend alapján végzi. 14./ A társaság időtartama: A társaság január 01-én kezdte meg tevékenységét, határozatlan időtartamra. 15./ A társaság megszűnése: A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. Jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha: a.) az alapító elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését, b.) a cégbíróság a cégeljárásról szóló törvényben meghatározott okok miatt megszünteti, c.) jogszabály így rendelkezik. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén végelszámolásnak, tartós fizetésképtelenség esetén felszámolási eljárásnak van helye az erre vonatkozó szabályok szerint, figyelemmel a Gt. 68. (4) bekezdésére. 16./ Záró rendelkezések: Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot bejegyzés és közzététel végett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz be kell nyújtani.

11 Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. rendelkezései az irányadóak. A tulajdonos az egységes szerkezetű alapító okiratot, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írta alá. Nyíregyháza, Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A jelen egységes szerkezetű okirat elkészítésére a társasági szerződés 2., 3., 4., 5., 6, és 9. pontjainak változása adott okot. Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a napján kelt módosítás hatályos tartalmának. A szerződést Nyíregyházán napján készítette és ellenjegyezte:

12 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 253-2/2007. (XII. 17.) számú h a t á r o z a t a a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítására A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítását a mellékletben szereplő változásokkal hagyja jóvá; Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak; Felhatalmazza: Utasítja: Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt a a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. módosító, illetve az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására. a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: december 31. k. m. f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. (4400. Nyíregyháza, Bokréta u. 22.)

13 1.számú melléklet 253-2/2007. (XII.17.) számú határozathoz A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S A A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító megállapítja, hogy a december 17. napján tartott Közgyűlési Határozatokra tekintettel a Térségi- Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata az alábbiak szerint módosul: I. A társasági szerződés 2. pontja az alábbiakra módosul: ( ) 2.3. A társaság telephelye: 4551 Nyíregyháza - Oros, Szállási u Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u Nyíregyháza, Korányi F. u. 3 II. A társasági szerződés 3. pontja az alábbiakra módosul: ( ) 3.2. Egyéb tevékenységi körök: Fém visszanyerése hulladékból Nemfém visszanyerése hulladékból Villamosenergia-termelés Villamosenergia-szállítás Villamosenergia-elosztás, - kereskedelem Gázgyártás Gázelosztás, - kereskedelem Gőz-, melegvízellátás Villanyszerelés Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel Gépjárműjavítás Üzemanyag-kiskereskedelem Hulladék-nagykereskedelem Egyéb nagykereskedelem Közúti teherszállítás Tárolás, raktározás Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Gépkocsikölcsönzés Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése Mezőgazdasági gép kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Mérnöki tevékenység, tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Hirdetés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

14 A társaság jogszabályban ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági működési engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában és annak keretei között végezhet. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet kivételt nem tesz, gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységhez személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. III. A társasági szerződés 5. pontja az alábbiakra módosul: 5. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE 5.1. Az Alapító 253-3/2007. (XII.17.) számú határozatával a törzstőke emelését határozta el december 31. napjától, így a társaság törzstőkéje december 31. napjától: ,- Ft, azaz Egymilliárd forint, amely ,- Ft azaz Hárommillió forint készpénzből, mely a törzstőke 0,3 %-a, valamint ,- Ft, azaz Kilencszázkilencvenhétmillió nem pénzbeli az apporttlista szerinti hozzájárulásból áll, amely a törzstőke 99,7 %-a. IV. A társasági szerződés 6. pontja az alábbiakra módosul: 6. A tag törzsbetétje Alapító: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A törzsbetét összege: ,- Ft, amely teljes ,- Ft pénzbeli és ,-Ft nem pénzbeli hozzájárulás V. A társasági szerződés 11. pontja az alábbiakra módosul: 11. Az ügyvezető A társaság ügyvezetője Név: ROMANOVITS ISTVÁN ÁRPÁD Anyja neve: SZEDLECZKI ERZSÉBET Lakcím: 4400 NYÍREGYHÁZA, KORÁNYI FRIGYES U. 30. I/3. alatti lakos Az ügyvezető az ügyvezetővé történő választását külön nyilatkozat alapján elfogadta. Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: január 01. A megbízatás lejárta: június 30. Az ügyvezető feladatai: - képviseli a társaságot; - gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság dolgozói felett; - vezeti a tagjegyzéket, és ennek változásairól bejelentést tesz a Cégbíróságnak;

15 - elkészíti a társaság mérlegét, vagyonkimutatását, ezeket az alapító elé terjeszti; - az alapító részére felvilágosítást ad, és lehetővé teszi a könyvekbe, iratokba való betekintést, vezeti az alapítói döntéseket tartalmazó határozatok könyvét; - ügyvezető személyében vagy a képviseleti jogában beálló változásokról és a vonatkozó jogszabályok által előírt kötelező esetekben bejelentést tesz a Cégbíróságnak; - a törzstőke leszállításáról a Gt (3) bek. szerint bejelentést tesz a Cégbíróság részére; - köteles a társaság üzleti titkait (Ptk. 81. ) megőrizni. Az ügyvezető tevékenységét a jogszabályok, jelen alapító okirat, a társaság belső szabályzatai, valamint az alapító határozatai szerint köteles végezni, az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal, a külön munkaszerződésben foglalt feltételek szerint. A kötelezettség megszegésével a társaságnak okozott kárért az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felelős, kivéve, ha az ügyvezető az alapító döntése, vagy intézkedése ellen tiltakozott és tiltakozását az alapítónak bejelentette. VI. A társasági szerződés 12. pontja az alábbiakra módosul: 12. A cégjegyzés A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Romanovits István Árpád ügyvezető A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja. VII. A társasági szerződés 13. pontja az alábbiakra módosul: 13.A társaság könyvvizsgálója 2008.január december 31. SM Garancia Kft /4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 5. fsz.3., Cg képviseletében: Támcsuné Salamon Magdolna. MKK szám.: V. A Könyvizsgálóra vonatkozó 13. pont beiktatására tekintettel az Alapító Okirat további bekezdéseinek számozása szükségszerűen megváltozott. VI. Alapító rendelkezése folytán a társasági szerződés egyéb pontjai és rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal élnek tovább.

16 VII. Alapító megbízást ad Dr. Nagy János Árpád 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12. szám alatti székhelyű egyéni ügyvéd részére jelen alapító okiratot módosító okirat elkészítésére, ellenjegyzésére és a Cégbíróság előtt képviselete ellátására. Kelt: Nyíregyháza, december NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA / képv.: Csabai Lászlóné polgármester, Dr. Szemán Sándor jegyző/ Ellenjegyzem: Dr. Nagy János Árpád, Nyíregyháza, Bocskai u. 12. sz. alatt, december 17-én

17 2. számú melléklet 253-2/2007.(XII.17.) számú határozathoz TÉRSÉGI HULLADÉK - GAZDÁLKODÁSI Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyíregyháza, december 17.

18 ALAPÍTÓ OKIRAT amely társaságot a társaság alapítója a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően gazdasági tevékenység folytatására alapítja, mely okiratot a december 17. napján tartott 253-2/2007. (XII.17.) számú közgyűlési határozatokra tekintettel az alábbiak szerint módosítja, illetve állapítja meg egységes szerkezetű hatályos szövegét: 1. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4400 NYÍREGYHÁZA, Kossuth tér 1 Képviseli: - Csabai Lászlóné Polgármester - Dr. Szemán Sándor jegyző 2. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE 2.1. A társaság cégneve: TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft A társaság székhelye: 4400 NYÍREGYHÁZA, BOKRÉTA ÚT 22, amely egyben a központi ügyintézés helye is 2.3. A társaság telephelye: 4551 Nyíregyháza- Oros, Szállási u Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u Nyíregyháza, Korányi F. u A TÁRSASÁG TEÁOR SZERINTI TEVÉKENYSÉGI KÖRE 3.1. Főtevékenység: Hulladékgyűjtés, -kezelés 3.2. Egyéb tevékenységi körök: Fém visszanyerése hulladékból Nemfém visszanyerése hulladékból Villamosenergia-termelés Villamosenergia-szállítás Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem Gázgyártás Gázelosztás, -kereskedelem Gőz-, melegvízellátás

19 Villanyszerelés Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel Gépjárműjavítás Üzemanyag-kiskereskedelem Hulladék-nagykereskedelem Egyéb nagykereskedelem Közúti teherszállítás Tárolás, raktározás Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Gépkocsikölcsönzés Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése Mezőgazdasági gép kölcsönzése Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Mérnöki tevékenység, tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Hirdetés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A társaság jogszabályban ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági működési engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában és annak keretei között végezhet. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet kivételt nem tesz, gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységhez személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. 4. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA A társaság időtartama: A társaságot az alapító határozatlan időtartamra hozza létre. A társaság a működését július 01. napon kezdi meg. 5. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE 5.1. Az Alapító 253-3/2007. (XII.17.) számú határozatával a törzstőke emelését határozta el december 31. napjától, így a társaság törzstőkéje december 31. napjától: ,- Ft, azaz Egymilliárd forint, amely Ft azaz Hárommillió forint készpénzből, mely a törzstőke 0,3 %-a, valamint ,- Ft azaz Kilencszázkilencvenhétmillió forint nem pénzbeli az apportlista szerinti hozzájárulásból áll, amely a törzstőke 99,7 %-a.

20 6. A tag törzsbetétje Alapító: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A törzsbetét összege: ,- Ft, amely teljes ,- Ft pénzbeli és ,-Ft nem pénzbeli hozzájárulás. 7. Üzletrész A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 9. A nyereség felosztása A tagot a társaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg. 10. Az alapítói határozat A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A társaság ügyvezetője 11. Az ügyvezető Név: Anyja neve: Lakcím: ROMANOVITS ISTVÁN ÁRPÁD SZEDLECZKI ERZSÉBET 4400 NYÍREGYHÁZA, KORÁNYI FRIGYES U. 30. I/3. alatti lakos Az ügyvezető az ügyvezetővé történő választását külön nyilatkozat alapján elfogadta. Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 103-7/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 103-7/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 103-7/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés Az előterjesztést

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétől 16/2008 Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom

Részletesebben

Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CompLex Kft. Céghírek Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-002454)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 19/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 19/2007.(I. 22.) számú. h a t á r o z a t a 19/2007.(I. 22.) számú a Piac és Vagyonkezelő Kft. felügyelő bizottsága tagjainak megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról az előterjesztést megtárgyalta és 1. a Piac és Vagyonkezelő Kft. felügyelő

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-104185 cégjegyzékszámú KÓDOLKA Könyvelő

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! n e j l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 627/2008. (XII.

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 15-i soron kívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 15-i soron kívüli ülésére Tárgy: BÉKÉS-Ferment Kft alapító okirat módosítás Sorszám: IV/1 Előkészítette: dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

1) A Társaság cégneve. 2) A Társaság székhelye. A Társaság székhelye a központi ügyintézés helye, amelyet a Társaságnak cégtáblával kell megjelölnie.

1) A Társaság cégneve. 2) A Társaság székhelye. A Társaság székhelye a központi ügyintézés helye, amelyet a Társaságnak cégtáblával kell megjelölnie. HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA a Debreceni Törvényszék Cégbíróságának Cg.09-09-028174/4 számú végzésével egységes szerkezetbe foglalva 1) A Társaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /12-2/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 282-1/2002. (XII. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 282-1/2002. (XII. 2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratának elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési

Részletesebben

Társasági szerződés módosítás

Társasági szerződés módosítás Társasági szerződés módosítás 1.) A társasági szerződés 1.cikke az alábbiakra módosul: 1. CIKK A Cg. 02-09-062862 szám alatt a Baranya Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon bejegyzett BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a XVI. kerületi

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csepp TV Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK módosítására Készítette: Vida István ügyvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-685017 cégjegyzékszámú GYÖNGYSORHÁZ Építő és Szolgáltató

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53 1 / 6 2010.11.22. 14:53 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-883167

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 138/2007.(VI. 25.) számú h a t á r o z a t a A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés Az előterjesztést megtárgyalta és I. a Városüzemeltetési

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-959833 cégjegyzékszámúsolarcell Hungary Korlátolt

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-064364 cégjegyzékszámú BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 4. melléklet a /2013. (XI.28.) határozathoz Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítjuk

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26)

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) 325-133, 325-467, 326-018 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S Pomáz Város Képviselı-testületének 2012. május

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. tervezet

HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. tervezet HULLÁM STRAND SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA tervezet Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (III. 31.) határozata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (III. 31.) határozata Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2011. (III. 31.) határozata

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 Cégkivonat 2015.03.11.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 03 09

Részletesebben

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság)

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság) P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság A L A P Í T Ó O K I R A T A (egyszemélyes részvénytársaság) M Ó D O S Í T Á S A A Cg.02-10-060289.sz. alatt

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-034862 cégjegyzékszámú Hatvani Városgazdálkodási

Részletesebben

A P P O R T L I S T A

A P P O R T L I S T A 72/2010. (IV. 22.) MÖK határozat 2 sz. melléklete A P P O R T L I S T A Alulírott Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8500 Pápa, Várkert

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT A társaság cégneve: SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRAT A társaság cégneve: SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.07-09-009740 cégjegyzékszámú Martin

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. társasági szerződésének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth Mezőkö tér Felelősségű 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-165210 cégjegyzékszámú

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei MELLÉKLET A L A P Í T Ó O K I R A T A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 54-56. -ai, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Észak

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 296. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője Előkészítő: P.H. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Távhő Kft.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2oo8. május 3o-i Kunépszolg Kft taggyűlésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2oo8. május 3o-i Kunépszolg Kft taggyűlésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2oo8. május 3o-i Kunépszolg Kft taggyűlésén hozott határozatai: 224/2008.(V.3o.) határozat a napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1., Javaslat Feith Zsolt ügyvezető megbízásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása, könyvvizsgáló megválasztása

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 234. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása A TITÁSZ Rt. közgyûlése 2001. április hónap 25. napján fogadta el a Társaság egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság. Alapító Okirata. Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A L A P Í T Ó O K I R A T Alulírott Alapító - Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013 június 26 - i testületi ülésére a 5.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

í é í ú á ö ú ö á ó á á á í á ő é é é á á í á í Á é é ő ü é ö é é é é é é é é í ő ő é ö é éé ü é é áá ő é ű í é é é ü é á á ő á ő ö é ö ő é ő ü é Ó í

í é í ú á ö ú ö á ó á á á í á ő é é é á á í á í Á é é ő ü é ö é é é é é é é é í ő ő é ö é éé ü é é áá ő é ű í é é é ü é á á ő á ő ö é ö ő é ő ü é Ó í Ó á Ö á á é ő ü é ő é ó ü á ü é é ő ö é ő Ó á Ö á é ő ü é á Ó í é ű ó á ö é ő ü é é ő Ó á Ö á á é ő ü ő é á é Ó í é ű í ó ö é á á á é ő ü á ő á é ő ő é é ü ő á é é á á ő ö á é ő Ó í é ű é Ó ú é é á ó á

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/454/2013/I. Üi.: Dr. Lajtár Líviusz/Juhászné K. E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Fürdőfejlesztő

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés TERVEZET!

Egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés TERVEZET! Egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés TERVEZET! Amelyet kötöttek a tagok a 2006. évi IV. tv. irányadó rendelkezései alapján, az alábbiak szerint: 1./ A Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.04-09-010814 cégjegyzékszámú KANÁSZ ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 3.) cég 2014. február 9. napján hatályos adatai a következők: I. Cégformától

Részletesebben

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki.

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/1996./II.1./ sz. h a t á r o z a t a a Pécsi Ipari Park közhasznú társaság létrehozásáról 1./ A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS ../2007. (II.16.) Kgy. sz. határozati javaslat 1. sz. melléklete EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont Közhasznú Társaság (Cg.: 06-14-000019,

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának T-140/2014. 8/2014. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. május 29-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 142/2014.

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. https://occsz.e-cegjegyzek.hu/occsz_html_readajanlat

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. https://occsz.e-cegjegyzek.hu/occsz_html_readajanlat Page 1 of 7 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.07-09-009740 cégjegyzékszámú Martin

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Társasági szerződés Alulírott tagok, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését: 1. A társaság cégneve, székhelye,

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-277225 cégjegyzékszámú Margittai és Társai Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (1112 Budapest, Péter-hegyi dűlő 689.) cég 2016. február 10. napján hatályos adatai

Részletesebben

O I K O S Z. Humán Szolgáltató. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

O I K O S Z. Humán Szolgáltató. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság O I K O S Z Humán Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T O I K O S Z Humán Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mely létrejött

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Iktatószám:12.381/2015. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben