JELENTÉS. a VOLÁNBUSZ Vállalatnál, az országos menetrend szerinti személyszállításra rendelt állami vagyonnal való. gazdálkodásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a VOLÁNBUSZ Vállalatnál, az országos menetrend szerinti személyszállításra rendelt állami vagyonnal való. gazdálkodásról. 1993."

Átírás

1 JELENTÉS a VOLÁNBUSZ Vállalatnál, az országos menetrend szerinti személyszállításra rendelt állami vagyonnal való. gazdálkodásról november 171.

2 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK IV. VAGYONELLENŐRZÉSI V-19-21/1993. Témaszám: 173. IGAZGATÓSÁG JELENTÉS a VOLÁNBUSZ Vállalatnál az országos menetrend szerinti személyszállításra rendelt állami vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzéséről I. B E V E Z E T É S A VOLÁNBUSZ Vállalat (az egykori MÁVAUT) hosszú múltú tradicionális cég, amelyet fennállása alatt szinte már mindenfajta vállalati és társasági formában működtettek. A cég 1992-ben a Köztekedési tárca decentralizációs ágazati stratégiáját követve végrehajtotta az úgynevezett "profiltisztítást", azaz megszüntette a nem személyszállítási tevékenységet" a részvénytársaságon belül és Kft-be vitte a korábban jelentős beruházással létrehozott, az országos autóbuszállomány felújítására alkalmas gépjárműjavító üzemét is. Az autarch járműjavítás megszüntetésének gazdaságassága csak a későbbiekben lesz mérhetö. A cég fejlődésének és műkődésének időrendi áttekintése a közhasználatú autóbusz személyszállítási tevékenység tartósan szükséges voltát igazolja.

3 - 2 - A Posta 1909-ben indította meg a hazai távolsági autóbusz forgaimat a személyszállítás megszervezésére kapott megbízás alapján. A vasúttársaságok később maguk is igyekeztek önálló gépkocsiüzemet létesíteni felismerve, hogy az autóbuszközlekedés egyenrangú partnere és szükséges kiegészítője a vasúti személyszállításnak. A cég jelenleg is távolsági autóbuszjáratokat működtet. Ezenkívül Pest megyében ma is elszállítja az utasokat településeken belül a vasútállomásra, vagy vasútállomásról a távoli célállomásra, továbbá külföldön és az országban olyan távoli települések között tart fenn közvetlen kapcsolatot, amelyek vasúton nehezen elérhetők.!927-ben alapították a MAYART-ot (Magyar Vasutak Autóközlekedési Részvénytársaság) vegyes - azaz áru és személyszállító-profillal. Járművei MÁYAG és MÁYAG-Mercedes teherautók, valamint autóbuszok voltak, amelyeket licenc alapján gyártott a MÁYAG. Kezdetben a járművek üzemeltetését, karbantartását az Autótaxi Vállalat végezte ban ezt az együttműködést a magas költségek miatt szüntették meg és a MAYART önálló javító-karbantartó bázist hozott létre ben az autóbuszközlekedést leválasztották a Postáról és a hazai közúti személyszállításban a MAYART vette át a vezető szerepet. A szinte monopolhelyzetben lévő MAYART mellett, 1935-ben 201 autóbuszvállalatot tartottak nyilván, amelyek többsége 1 vagy 2 autóbusszal rendelkezett.

4 - 3 ~ A MÁV év januárjában megszüntette a MAYART részvénytársaság jellegét és létrehozta - részvényfelvásárlást követően a MÁVAUT-ot. A MÁVAUT gyakorlatilag a MÁV egyik önálló részeként funkcionált, külön gépkocsi-főosztály irányítása mellett. A MÁVAUT Budapesten működő országos központjához 16 vidéki főnökség tartozott ig az autóbuszközlekedés ténylegesen piacgazdasági környezetben működött ban a MÁVAUT-ot leválasztották a MÁV-tól. Az újjászervezett üzem "MÁVAUT Autóbuszközlekedési Nemzeti Vállalat" az 50-es évek elejére már egységes szisztéma szerint működött és irányítását a Köztekedési és Postaügyi Minisztérium Géjárműközlekedési Főosztálya látta el. Az iparosítás következtében megjelentek a naponta vidékről ingázó munkás tömegek. A gyors fejlődés után 1953-ban a távolsági autóbuszközlekedést decentralizálták. A MÁVAUT Igazgatóság irányítása alatt 15 VAUT Vállalat alakult, majd egy átszervezés eredményeként MÁ megalapították az Autóbuszközlekedési Igazgatóságot és a vállalatok ennek felügyelete alá kerültek. Az autóbusz~közlekedés menetrendjének összeállítása, kiadása és menetrendszerű közlekedésének ellenőrzése óta - egységes irányítás, koordinálás keretében történik után az Autóközlekedési Vezérigazgatóság megalakulásával létrejött az egy megye, egy Vállalat formáció. Az irányitási és üzemi átszervezés 1962 januárjára befejeződött és ez a szisztéma mintegy 20 éven keresztül megfelelt amindenkori gazdaságpolitikai elvárásoknak, kiépített az ország egészére egy világviszonylatban is jelentős autóbusz-köztekedési rendszert től 1983-ig a Volán Tröszt keretében működött a cég január l-től az irányítást a Volán Vállalatok vezetőiből álló Igazgatótanács vette át, a Volán Vállalatok Központja vezérigazgatójának elnökletével.

5 - 4 - A Miniszter Tanács január 1-i hatállyal megszüntette a Volán Vállalatok Központját és az akkor hatályba lépett törvények alapján megalakult a Volán Egyesülés, amely a cégek önkéntes társulása. E társulási forma célja többek között az egyes tagvállalatok között országosan összehangolt szolgáltatások biztosítása. A Volán Egyesülés tagjai koordinálják a Magyar Államvasutak és a Volánok között a menetrendeket. Ez a rendszer biztosítja - ma még az országos autóbusz-hálózat viszonylag egységes működését és a lakosság számára előre megtervezhető időben, útvonalban - a célállomásra utazást. A VOLÁNBUSZ Közlekedési Részvénytársaságot december 31-én alapitotta zárt, egyszemélyes részvénytársaságként a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter. A társaság alapításkori tőkéje (jegyzett tőkéje) millió Ft, amelyből - pénzbeli betét 5 millió Ft, - nem pénzbeli betét (apport) millió Ft. A jegyzett tőke részévé tett vagyonrész feletti vagyon (tőketartalék) értéke 1842 millió Ft. Az átalakuláskor a létszám 2778 fő volt, szolgáltatói tevékenysége lebonyolításához pedig 870 db autóbusz állt rendelkezésre. A társaság fő tevékenysége: - menetrendszerű, közúti, távolsági személyszállitás; - nem menetrendszerű, közúti távolsági személyszállitás; - menetrendszerű, közúti helyi személyszállítás.

6 - 5 - A cég a rendelkezésére álló kapacitással 176* településen helyközi személyszállítást 5781 km vonalhosszon, helyi személyszállitást 28 helységben - ebből 10 városban km vonalhosszon menetrendszerűen teljesít. A részvénytársaság az államigazgatási felügyelet alatt álló állami vállalat - a VOLÁNBUSZ Vállalat - általános jogutódja. A VOLÁNBUSZ Vállalat elsődleges feladata a menetrend alapján autóbusszal végzett közforgalmú személyszállitás volt. Elsődleges feladatának ellátása mellett azonban 1989-ig széleskörű, jelentős mértékű egyéb üzleti tevékenységet is végzett a vállalat. Foglalkozott pl. építési szolgáltatással, járműjavítással, utaztatási és egyéb idegenforgalmi szolgáltatással, járműkölcsönzéssei és járművek lízingbe-adásával stb. A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KHVM) átalakulásra vonatkozóan közzétett stratégiájának megfelelően e tevékenységeket ben egyszemélyes kft-ékbe szervezte a vállalat. A gazdálkodás fő bevételi adatai az alábbiak voltak: m i l l i á r d f o r i n t b a n A vállalat összes üzleti bevétele 2,6 3,4 4,0 Autóbusz közlekedésből származó nettó árbev. 1,9 2,8 3,7 Fogyasztói árkiegészítés ** 0,3 0,6 l l * Pest megyei adat ** A fogyasztói árkiegészítés a szolgáltatást igénybevevők, a tanulók, a nyugdíjasok szociálpolitikai kedvezményéhez nyújtott állami támogatás.

7 - 6 - II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK t. Összefoglaló megállapítások A személyszállításon kívüli üzletágak leválasztására vonatkozó ágazati privatizációs stratégiának megfelelő vállalati profiltisztítás 1989-ben kezdődő folyamata 1991 végén befejeződött. A profiltisztítást célzó kft-alapítások során a Vállalat betartotta a jogszabályi rendelkezéseket. Hasonlóképpen a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelöen zajlott le a vállalat átalakítása részvénytársasággá. A vállalat elsődleges feladata - a "menetrend alapján autóbusszal végzett közforgalmú szemé l y száll í tás" e ll á t ás á t tekintve megállapítható, hogy a részvénytársasági formába való átalakulással összefüggésben a szolgáltatás ellátásában nagymértékű változás nem következett be a részvénytársasággá alakulás óta eltelt félévben. A szolgáltatás szerkezetében, mennyiségében a változó igényekkel, gazdaságossági szempontokkal összefüggő módosulások már az átalakulást megelőzően elkezdődtek, az átalakulás után pedig folytatódtak. A vizsgált idöszakban a Vállalat tevékenységi területén a menetrend szerinti autóbusz-köztekedési ellátottság - a járműállomány elöregedése, pótlási gondok ellenére - jónak tekinthető. A helyi személyszállításban megjelentek a magán-

8 - 7 - vállalkozók is, a helyközi és távolsági autóbuszvonalakon pedig ben mintegy 100 menetrendi átszervezést hajtott végre a Vállalat, amelyek többsége bővítés volt. Az átlagos utazási menetsebesség a vizsgált időszakban és általában évek óta nem változott. A fentiekkel együtt is összességében csökkent az utasszám, és átrendezödés következett be az utasok összetételében és a szolgáltatás igénybevételének módjában. Legnagyobb mértékben a helyi forgalomban csökkent az utasszám. Folyamatosan csökkent a teljesárú menetjeggyel utazók száma, és emelkedett a kedvezményes utazások mennyisége ben 1991-hez képest összességében jelentősen csökkent a férőhelykihasználási mutató, ezen belül a nemzetközi járatoknál növekedés következett be. A szolgáltatás igénybevételének csökkenését, módosulását elöidézö okok sokrétűek, azonban mind a helyi, mind a helyközi forgalomban szerepe volt a folyamatos tarifaemeléseknek és az életszínvonal általános csökkenésének. A szolgáltatás színvonalának megfelelőségét jelzi, hogy a szolgáltatással összefüggö utas-panaszok száma, megalapozottsága, tartalma a vizsgált két évben lényegében nem változot t. Az évente szállított millió utastól panasz érkezett be évente, amelyeknek jelentős hányada a vállalat dolgozóinak - többségükben az autóbuszvezetőknek - magatartásával volt kapcsolatos. A Vállalat megítélésében jelentős szerepet játszó panaszolt magatartások szankcionálása azonban nem volt arányban azok súlyával.

9 - 8 - A Vállalat a kezelésében levő állami vagyonnal a vizsgál t években rendkívül alacsony mértékben,.de jövedelmező- nyereséges - gazdálkodást folytatott. A rábízott vagyon könyvszerinti értékét saját döntési hatáskörében megőrizte. Az átalakulással kapcsolatos vagyonértékelés révén ez a vagyon közel 2,5-szeresére növekedett. A menetrendszerű, közhasználatú autóbusz személyszállításban a folyamatos tarifaemelések és teljesítménynövekedés ellenére is alacsony jövedelmezöségű tevékenység fenntartásában évek óta feszítő gond az elöregedö járműállomány pótlására hivatott források szűkössége, valamint az ezzel szorosan összefüggö likviditás! problémák. A gondok önerőből történő felszámolására a Részvénytársaság sem képes, ugyanakkor a szükséges külső segitség módjára a vizsgálat lezárásáig nem született megoldás. A vizsgálat által érintett területeken a vállalat a jogszabályokat jellemzöen betartotta, azonban a jogszabályok téves értelmezésére, be nem tartására is akadtak példák. Ide sorolható, hogy a kiépitett belső ellenőrzés amely a vállalati működés széles körét átfogóan végezte tevékenységét - szervezeti elhelyezése nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Környezetvédelmi szempontból a Vállalat - működéséből adódóan - a közúti közlekedésben és a telephelyén környezetterhelést, (de nem környezetszennyezést) okozott. Az autóbuszok környezetvédelmi felülvizsgálatai az érvényben levő rendeletek szerint megtörténtek.

10 - 9 - A Vállalat - lehetséges keretein belül - teljesítette a környezet védelmével kapcsolatos elvárásokat, így környezetwédelmi bírságot minimális mértékben fizetett. Az átalakulási terv környezetvédelemmel kapcsolatos fejezete teljesítette a környezetvédelmi helyzetismertetés kívánalmát. Környezetvédelmi szempontból javulást csakis a korszerűbb autóbuszmotorok, hajtóművek hozhatnak. A korszerűbb allrtóbuszállomány kialakítása azonban nem a Vállalat szándékán múlik, hanem a pénzhiányon. Az önkéntességen alapuló VOLÁN EGYESÜLÉS szerény anyagi háttérrel, de gondozza a tagok között a környezetvédelmi feladatok koordinálását és speciális környezetvédelmi problél!lakörét, ezáltal tevékenysége hasznos, előremutató. 2. Ajánlások Az Állami Számvevőszék alapján - az Országgyűlés figyeimét felhívja az állami vagyon védelme érdekében arra, hogy elnöke a vizsgálat során tett megáll~pítások a közhasználatú menetrend szerinti autóbusz személyszállítás járműállománya további romlásának megakadályozása érdekében, illetve hosszabb távon az autóbuszállomány minőségi cseréjére biztosítsa a szükséges pénzügyi fedezetet állami támogatással, valamint beruházási forrásképzést lehetövé tevő szabályozórendszeri 2 módosítással, adómentes közszolgáltatásnak minősítve a feladatot.

11 -!O - - ajánlja a Kormánynak l. A menetrend szerinti köszolgáltatást végző autóbuszközlekedési gazdasági társaságok számára az autóbusz állomány megújításához a mindenkori éves költségvetésben előirányzott összegből az igényelhető támogatás mértékét és feltételeit a Kormányrendeletben szabályozza. 2. Járulékos, de nem elhanyagolható - a beruházási forrásokat befolyásoló- gond, hogy a számviteli 1 és társasági adószabályozásban 2 a felújítás és karbantartás fogalmi elhatárolása nem kielégitő. Különös tekintettel a speciális helyzetű autóbusz és járműfelújításokra, ezekre vonatkozóan is kezdeményezze a jogalkotónál, hogy adjon felhatalmazást a számvitelről 1 szóló törvényben arra, hogy kapcsolódó Kormányrendeletben legyen egységesen és egyértelműen ejhatárolva a felújítás és karbantartás fogalma, tárgyi tartalma. - ajánlja Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumnak Határozza meg a tárca a menetrend szerinti autóbuszközlekedésben az ország valamennyi lakott településén kötelező ellátás minimumát, annak paramétereit, a színvonalat minősítő követelményrendszert valamennyi e tevékenységet végzőre annak érdekében, hogy az indokolt és szükséges anyagi fedezetet ebből kiindulva meg lehessen állapítani. A gazdálkodó szervezetnek pedig a nyújtandó közszolgáltatást legalább az alapellátás normáinak megfelelően kell teljesítenie az ország lakott településein évi XVIII. tv. a számvitelről évi LXXXVI. tv. a társasági adóról

12 - ll - - ajánlja a Részvénytársaság vezetése részére A belső ellenőrzés megállapitásainak, javaslatainak teljeskörű hasznosítása érdekében hozza létre a végrehajtandó feladatok, a megtett intézkedések és az esetleges felelősségrevonások egységes, szabályozott, áttekinthető, zárt rendszerét. IV. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. Gazdálkodás a vagyonnal 1.1. Gazdasági társaságok alapítása a VOLÁNBUSZ Vállalatnál ben A VOLÁNBUSZ Vállalat a vizsgált évben két gazdasági társaságot alapított: - a VOLÁNBUSZ - CAR-TRADE Kft-t és a - VOLÁNBUSZ Járműtechnika Kft-t. Az alapítás mindkét kft esetében december 16-a volt és május 15-én mindkét társaságot nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság mint cégbíróság. A nyilvántartásba vétel az alapítás törvényességét jelzi, jogszabálysértést a vizsgálat sem tapasztalt az alapítással összefüggö iratok tanulmányozása során. A kft-k alapítása tevékenységi körűket vizsgálva nem ellentétes a profiltisztításra vonatkozó ágazati síratégiával sem.

13 A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium privatizációs stratégiája (Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítő 1992/19.) illetve egyes leiratai (Közigazgatási államtitkár, /1992. február 6.) szerint ugyanis a személyszállításon kivüli üzletágak leválasztandók, társaságba szervezendők és folyamatosan privatizálandók. A nem menetrendszerű személyszállítás (különjárati, bérautóbusz profil) esetében alternatívát biztosít és az önálló gazdasági társaság keretében is működtethető. Az állam vállalatokra bízott vagyonának védelméről szóló a vizsgált időszakban még hatályban lévő évi VIII. törvény betartását vizsgálva megállapítható, hogy a vállalat nem sértette meg a törvényt a kft-k alapításakor a nem pénzbeli hozzájárulás értékétől függő bejelentési kötelezettséget illetően. Megemlítendő azonban, hogy a bejelentési kötelezettség vállalat részéről történő vizsgálatakor, illetve a cégbejegyzéshez kapcsqlódó'nyilatkozattétel során nem a törvényben meghatározott módon, a könyvviteli mérleg szerinti összes eszközértéket vette alapul, hanem az ágazati minisztérium részére megküldött, a gazdálkodást jellemző fontosabb pénzügyi és egyéb adatok című adatszolgáltatásból a saját vagyon adatait. Ez alacsonyabb vagyonkiviteli értéket eredményezett, mint amit a törvény lehetövé tett. Így az alkalmazott számítási mód nem sértette a vagyonvédelmi törvényt, mivel a könyvviteli mérleg szerinti összes eszközértéket figyelembe véve sem volt bejelentési kötelezettségük a kivitt összeg alapján.

14 A VOLÁNBUSZ Vállalat átalakulása részvénytársasággá A VOLÁNBUSZ Köztekedési Részvénytársaságot december 31-ével alapitotta meg a közlekedési, hírközlési és vizügyi miniszter a tartósan állami tulajdonban maradó vállalakozói vagyon kezeléséről és hasznositásáról szóló évi LIII. törvény, valamint a részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetekről szóló 126/1992. (VII. 28.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazás alapján. Az átalakulással összefüggésben a vizsgálat jogszabálysértést nem tapasztalt és az átalakulás a jogszabályban foglalt határidön belül megtörtént. A társaság cégbejegyzése a vizsgálat időpontjában még nem történt meg. A cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásánál - a 30 napos bejelentési határidőhöz képest - mintegy két hét késedelem volt tapasztalható. Megjegyzendő, hogy az alapító okiratot a Vállalat nyilatkozata szerint február 5-én vették át a minisztériumban, tehát a december 31-i alapítást figyelembe véve a határidő már az átvételkor lejárt néhány nappal. Nem észlelt jogszabálysértést a vizsgálat az átalakulási terv tanulmányozása során sem. Az átalakulási terv tartalmazta a jogszabályban foglalt elemeket (átalakulással elérni kivánt gazdasági cél, foglalkoztatási és szociális terv stb.). Az december I-jei átalakulási terv már a szakminisztériummal folytatott egyeztetések figyelembevételével történt, és a VOLÁNBUSZ Vállalat Felügyelő Bizottságának 1992.

15 október 29-én tartott üléséről készült jegyzőkönyv szerint megfelelt a vonatkozó privatizációs koncepciónak és tartalmában kitért a jogszabályokban előírt kérdésekre is. Tekintettel arra, hogy a cégbejegyzés még nem történt meg és az alapítással összefüggésben a cégbíróság az autentikus, az átalakulás törvényessége a bejegyzéssei válik majd teljessé A részvénytársasággá alakulás hatása a menetrendszerű autóbusz személyszállításra A Vállalat tevékenységének részvénytársasági formában történt ellátásának színvonalát vizsgálva megállapítható, hogy a társasági formában eltelt félévben a szolgáltatások ellátásában nagymértékű változás nem következett be az átalakulással összefüggésben. Az ellátás rendszere már a jogelőd tevékenysége során kialakult, a részvénytársasági formában eltelt félévben bekövetkezett menetrendszerinti változások (bővítések és szűkitések) a változó igényekkel és a gazdaságossági szempontokkal függtek össze. A társaság a megyei autóbusz személyszállítási igények kielégítésére alkalmas, és azt megfelelö szinten látja el. A Vállalat már 1991-ben szervezeti változtatásokat hajtott végre és a kifejezetten a társasági formához kötődö szervezeti változásokon (igazgatóság, felügyelőbizottság stb.) túl nem is tervez továbbiakat. A társaság foglalkoztatási stratégiája és létszámigénye - amint azt már az átalakulási tervben is jelezte - megfelel a korábbi vállalaténak. Az üzleti terv megvalósítása pedig a tevékenység közszol-

16 gálati jellegéből adódóan is jelentős mértékben külső tényezők függvénye, amelynek leghangsúlyosabb része az átalakulási tervben is jelzett beruházási forráshiány. A részvénytársasággá alakulással kapcsolatos változás, rövid távon elsősorban a vagyonérték aktualizálásával függött össze A VOLÁNBUSZ Vállalat vagyonának változása A VOLÁNBUSZ Vállalat december 31. és december 31. között a kezelésében lévő állami vagyon könyvszerinti értékét látszólag megőrizte (1. sz. melléklet). 2 év alatt az 1,65 milliárdos vagyonérték 57,8 millió Ft-tal - 3,5 %-kal - növekedett is. E változásban szerepet játszó vagyonmozgások egyrészt nem számottevőek a vállalati összvagyonhoz képest, másrészt aszokásos gazdálkodással összefüggő változások. A Vállalat a vizsgált időszakban közvetlenül a vagyonát növelő állami támogatásban nem részesül t. A mérlegeiben két évre kimutatott fenti vagyonnövekmény forrásamintegy fele részben három év ( ) gazdálkodási eredménye, fele részben pedig két gazdasági társaságba apportként bevitt vagyontárgyak felértékelésének eredménye. Az január l-jei átalakuláshoz végrehajtott vagyonbecslés a Vállalat 1,7 milliárdos könyvszerinti saját tőkéjét közel 2,5-szeresére -4 milliárd Ft-ra- értékelte.

17 A 2,3 milliárd Ft vagyontöbblet kialakulásában növelő tényezőként döntő szerepet játszott a tárgyi eszközök felértékelése. Az értéknövelés a már korábban is meg volt ingatlanoknál +1,3 milliárd (ezen belül a belterületi földingatlanoknál +l milliárd), a műszaki berendezéseknél, gépeknél, járműveknél 1,2 milliárd Ft volt. Ezen belül a közel 850 db-os autóbuszállomány 300 milliós könyvszerinti értéke átértékeléssel 1,4 milliárdra változott. Csökkentő tényezőként a befektetett pénzügyi eszközök (-49 millió), a vevőkkel szembeni követelések (-50 millió) leértékelése a kiemelkedő tételek. Bár a vagyonértékeléssel nyilvánvalóvá vált vagyonvesztések két nagyságrenddel kisebb összeget jelentenek mint a felértékelésből eredő vagyonnövekmények, jelentőségük azonban a Vállalat könyvszerinti vagyorra gyarapításának reális megitélhetősége szempontjából nem elhanyagolható. A pénzügyi és vevők miatti vagyonvesztések valósak. A könyvszerinti vagyon gyarapítása, illetve megőrzése látszólagos, mert a meglévő vagyon felértékeléséből származik december 31-én a Vállalat összes eszközállományának (2,1 milliárd) 13,2 %-a (275,3 millió) volt befektetve kft-kbe, részvényekbe, tartós lekötésü kötvényekbe. E befektetések két évi összes hozama 15,4 millió Ft volt. Ezen belül döntő súllyal szerepelt a hét kft-be befektetett 252,6 millió Ft értékű eszköz, amely után 2 év alatt ll,5 millió Ft osztalékhoz jutott a Vállalat. Közülük a négy legnagyobb %-ban VOLÁNBUSZ-tulajdonú - kft-t elsősorban nem üzleti megfontolásból, hanem a KHVM privatizációs stratégiája részeként kötelező feladatként hozta létre a VOLÁNBUSZ. Abból a célból, hogy tisztaprofilú - csak személyszállítást és azt közvetlenül kiszolgá-

18 ló tevékenységet végző - társasággá alakulhasson át a megadott időben. E kft-k ugyanis korábban a VOLÁNBUSZ Vállalaton belül, elkülönült szervezeti egységekként végezték tevékenységüket. A Vállalat a privatizációs folyamatban a rámért feladatokat jól végrehajtotta. Az ezzel összefüggö vagyonvesztések tehát nem a Vállalat gazdálkodását rninösítik. Ugyanezzel a problémakörrel függ össze szorosan a vevőtartozások leértékelése is. A lejárt vevőállomány döntő részben a kft-ékbe kivált tevékenységekkel összefüggésben keletkezett. l. 5. A folyó gazdálkodás rentabilitása, a rnenetrend szerinti autóbusz-közlekedés járatfajtáinak rezsiviselő képessége A VOLÁNBUSZ Vállalat ben rendkívül alacsony színtű, csökkenő jövedelmezőséggel működött (1991-ben l % volt, 1992-ben 0,5 % volt az árbevétel arányos rnérleg szerinti eredmény). Üzemi/üzleti/ tevékenységének évi 3,4 rnilliárdos bevételéből rninössze 1,9%- 65 rnillió Ft volt a nyeresérni ge, 1992-ben 4 rnilliárdos bevételéből 0,9 % 36 ll i ó Ft. Ennél is kisebb összegű és arányú volt az adózás, részesedés-fizetés után megmaradó rnérleg szerinti eredménye ben 34 rnillió, 1992-ben 18 millió Ft. A szokásos vállalkozói tevékenységi körbe tartozó pénzügyi rnűveletek eredménye rnindkét évben jelentősen csökkentette az üzemi eredményt, a rendkívüli bevételek és ráfordítások egyenlege viszont rnindkét évben pozitiv volt.

19 A jövedelmezőséget meghatározó bevételek és kiadások alakulása okainak, a gazdálkodás esetleges tartalékainak teljeskörű, rendszerezett feltárására, elemzésére nem volt mód, mert nemcsak a számviteli rend változott meg, hanem a vállalat tevékenységi körének folyamatos változása is közvetlenül összehasonlithatatlanná tette az évi gazdasági adatokat. A vállalati gazdálkodás különféle dokumentumai alapján a vállalati tevékenység alacsony szintű jövedelmezősége kapcsán az alábbiak állapithaták meg: - Az alacsony jövedelmezőség évtől kezdődően jellemző a vállalat tevékenységére. - Kialakulásában döntő szerepet játszottak a nemzetgazdaság átalakulásával járó gazdasági folyamatok (infláció, munkanélküliség növekedése, fizetőképes kereslet csökkenése, az ágazat privatizációra való felkészülése, stb.). A vállalati vezetés 1992-vel kezdődően minimumnyereségre -de nem veszteségre- törekszik. Ezt azért teszi, hogy a gazdasági szabályozók adta lehetőségek között a lehető legtöbb forrást érje el (pl. lizingeléssel) a közszalgálati tevékenysége ellátásához szükséges infrastruktúra, járműállomány pótlásához. Továbbá kellő bérezést nyújt a személyi állomány biztositása érdekében. - Bár belső érdekeltségi rendszerének egyik eleme a bevétel növeléséhez kötött premizálás, több évet átfogó kidolgozott, dokumentált, jövedelemnövelést célzó üzleti stratégiája nincs. Éves üzleti és fejlesztési tervekkel alkalmazkodik az adott körülményekhez. Az átalakulási terv a jövőnek kiinduló pontját képezi.

20 Az APEH Pest megyei Igazgatósága júliusában vizsgálta a Vállalatnál a dijemelések indokoltságát. A vizsgálathoz az évi adatokat vette alapul. Összefoglaló jelentésében nem kifogásolta a költségek alakulását, nem jelzett tartalékokat a költséggazdálkodásban. Megállapította, hogy "A költségek és eredmény alakulásában a Vállalat költségmegtakarítás! törekvései is mutatkoznak." A fentieket alapvetően cáfoló tényeket a számvevőszéki vizsgálat sem tárt fel. Előfordultak azonban olyan esetek is a vizsgált időszakban, amelyek azt jelzik, hogy a költségtakarékosság érvényesitése nem volt következetes, esetleg adott ráforditással nagyobb eredmény is elérhető lett volna. A pénzgazdálkodásban is voltak nehézségek pl. az OMNIBUSZ Utazási Iroda évi 7 millió forint, évi ll millió forint áthúzódó tartozása. Az üzletágak rentabilitásának vizsgálata alapján megállapítható, hogy 1991-ben az elsődleges feladat - a "menetrend alapján autóbusszal végzett közforgalmú személyszállítás" ~ javára történő tevékenység-szerkezeti változtatás nem érintette hátrányosan a Vállalat jövedelmi helyzetét. Az elsődleges tevékenység (feladat) 1991-hez képest növekedett. jövedelmezősége A menetrendszerű autóbuszközlekedés fedezete 38,9 %-kal nőtt, az összes tevékenységé 18,8 %-kal emelkedett. (A tarifaemelés 25 %-os mértékű volt). Az üzletág 1991-ben is a vállalati szintű üzleti bevételben elfoglalt részarányát meghaladó mértékű rezsiviselő volt, 1992-ben pedig ez a képessége tovább javult.

21 Ezt a javulást a tarifaemeléserr túl az üzletág teljesítményének növekedése, valamint belső szerkezetének előnyös változása eredményezte. A menetrend szerinti autóbusz-közlekedésen belül átlagot meghaladó teljesítménynövekedés következett be az átlagosnál jobb és javuló mutatókkal rendelkező helyközi (benne a távolsági) autóbusz-közlekedési ágazatban. Ebben jelentős szerepet játszik az a vállalati törekvés, amely az alacsony jövedelmezőségű helyi közlekedést már 1991-ben is a helyközi járatokra igyekezett átterelni. A nemzetközi autóbusz-közlekedés 1991-ben a legjobb jövedelmi poziciójú járatfajta volt a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésen belül ben néhány jobb minőségű, drágább autóbusz forgalombaállitása átmenetileg jelentősen rontott a jövedelmezőségi pozicióján A Vállalat likviditás! helyzete Pénzügyi egyensúlyát ben magas kamatú (31-36 %-os) likviditás! hitelek igénybevételével tudta csak fenntartani a Vállalat ben mintegy 30 millió Ft-tal, 1992-ben 26,5 millió Ft-tal növelték költségeit a likviditási hitelek kamatai. A 80 milliós folyószámla-hitelkeret használata mellett folyamatosan milliós rövidlejáratú forgóeszközhitelre kényszerült a Vállalat. Főleg azért, mert beruházási célú kifizetései -többször kinyilvánított szándék ellenére - nem követték, hanem megelőzték a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megtérülését.

22 A cég e hitelek nélkül nem tudja megőrizni gét szeptember elejétől például nem fizetőképessévett igénybe rövidlejáratú forgóeszközhitelt a Vállalat januárjában - februárjában 8-12 napon át fizetésképtelenné vált, mert nem voltak saját pénzügyi tartalékai, hogy a szokásos év elejei pénztelenség mellett az előző évről áthúzódó 80 millió Ft-ot is meghaladó szállítói tartozást kifizethesse. Jelenleg a részvénytársaság nincs abban a helyzetben, hogy mérlegelés tárgyává tegye: forgóeszköz-szükségletét saját forrásból, vagy drága hitelekből finanszirozza. Csekély mérleg szerinti eredményének pénzügyi tartalékként való használatát lehetetlenné teszi a folyamatos beruházási forráshiány. A beruházások visszafogása a saját erejű forgóeszköz-finanszírozás megoldása érdekében átmenetileg sem reális alternatíva. A Vállalat hitelképességét minősítő 31-én a következők voltak: mutatók december a Vállalat 1992-ben visszafizette ben felvett beruházási hiteleinek utolsó részletét is, tehát hosszúlejáratú kötelezettségei nincsenek. Tőkeellátottsági mutatója (saját tőke aránya az összes forráson belül) 81,7 %. (Világbanki minimum-követelmény: 35 %. ) - Likviditás! mutatója (a forgóeszközök és a rövideljáratú kötelezettségek viszonya) az évi 135,4 %-ról 122,6 %-ra csökkent. (Világbanki minimum-követelmény: 130 %).

23 A járműállomány, az infrastruktúra megújításának lehetőségel A likviditás folyamatos fenntartása mellett nagyrészt arrakihatóan is - a vizsgált években súlyos gondként jelent meg a selejtezésre érett autóbuszok folyamatos cseréjének biztosítása. A műszaki és gazdasági adatok alapján a probléma tartós volta egyértelmű. A járműállomány végén 838 db autóbusz átlagos életkora és egyben műszaki elavultsága az egyre kisebb számú csere (amely nem is minden esetben jelent új járművet) következetében folyamatosan növekszik. Az autóbuszok 32 %-a (265 db) 10 évnél idősebb, fizikailag, műszakilag elhasznált. Az öregedő járműállomány után képződő értékcsökkenési leírás zsugorodik, helyét a növekvő üzemeltetési költségek foglalják el az önköltség tipusú tarifákban és igy az árbevételben. Az autóbuszárak gyors növekedése pedig egyre kevesebb jármű beszerzését, illetve felújítását teszi lebetővé (1992 januárjától az új számviteli törvény előirásai szerint a felújítás is ezt a forrást terheli). A beruházási források szűkűlése és az inflációs járműárak miatt végül az igényelt szolgáltatás teljesitése kerül veszélybe. A Részvénytársaság szakemberei szerint az autóbuszok gazdaságos élettartama - a 6-7 éves korban történő egyszeri teljes felújítással együtt - 10 év. Az ésszerű állománycsere tehát folyamatosan évi 10 %. Ehhez képest a Vállalatnál 1991-ben képződött járműamortizáció az akkori árak mellett legfeljebb db normál (nem csuklós, nem nemzetközi járatra alkalmas) új autóbusz

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Gemenc Volán Zrt. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról,

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés 2009. évi díjai Mell.: - Tisza Volán Rt. javaslata - rendelet-tervezet Szentes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2008. június 23-ai ülésére Tárgy: Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2007.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

10. A mellékietekjelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. -::~ ,':ViE S)PG~ ". f\(.'\/ .'~ ..' --e,... '/ """'-;~ Ci) li \ , :) L..

10. A mellékietekjelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. -::~ ,':ViE S)PG~ . f\(.'\/ .'~ ..' --e,... '/ '-;~ Ci) li \ , :) L.. 31c.sz. melléklet Megállapodás amely létrejött egyrészt a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztere (nevében eljár Székely András, a GKM Közúti Közlekedési Foosztályának vezetoje), a továbbiakban

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Integrált közösségi közlekedési rendszer létrehozása a Szabadka-Szeged régióban

Integrált közösségi közlekedési rendszer létrehozása a Szabadka-Szeged régióban Integrált közösségi közlekedési rendszer létrehozása a Szabadka-Szeged régióban Közösségi közlekedés Szeged térségben Szeged, 2012. február 24. Káity Károly Tisza Volán Zrt. - forgalomfejlesztési és koordinációs

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Az ICF Magyar Tagozata Egyesület

Az ICF Magyar Tagozata Egyesület 1 18216547-9412-529-01 14415 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014. 01. 01. Az üzleti év mérlegforduló napja: 2014.

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

.~~J. közös megegyezéssel, 90 napos határidovel bármikor. A Megállapodásban. megszüntetheto.

.~~J. közös megegyezéssel, 90 napos határidovel bármikor. A Megállapodásban. megszüntetheto. 3/d. sz. melléklet Megállapodás amely létrejött egyrészt a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztere (nevében eljár Székely András, a GKM Közúti Közlekedési Foosztályának vezetoje), a továbbiakban

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT 7627 Pécs, Hársfa utca 4. 2009.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló I: A vállalkozás bemutatása A vállalkozás a Primax Kht-ból alakult át 2007.05.31.-én,

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentés

2011. évi közhasznúsági jelentés 2011. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2012. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2011. május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2002. (XII. 23.)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés 2012. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2013. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: )

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: ) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. év Kft neve: CAR HUNGÁRIA Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kft székhelye: 1046 Budapest, Bőröndös u. 26. 7/38. Kft telephelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 140. Kft adószáma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja Felterjesztés a Pénzügyminiszterhez az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításából

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PRÉMIUM ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR Kiegészítő melléklet 2005 2006. 05. 26. 1 1. Általános kiegészítés Név: Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár A pénztár működési

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben