Készítette: dr inż. Wolański Paweł. Rzeszów, április. This Project is implemented through CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: dr inż. Wolański Paweł. Rzeszów, 2013. április. This Project is implemented through CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 1"

Átírás

1 A lengyelországi, magyarországi, szlovéniai és csehországi célrégiókban található, különböző társadalmi csoportok által irányított és a tradicionális vadon termő növények gyógyszer- és élelmiszerforrásként történő alkalmazását vizsgáló kutatási jelentés elemzése Készítette: dr inż. Wolański Paweł Rzeszów, 13. április 1

2 BEVEZETÉS A gyógyászati és élelmiszer forrásként alkalmazott gyógynövények, illetve a vadon termő növények mindig is jelen voltak az emberiség és a vidéki ember mindennapi életében. Egy átlagos vidéki lakos találkozik ezekkel a növényekkel erdőben, réten, legelőn, különböző mocsaras élőhelyeken és száraz, napsütötte lejtőkön. Kora tavasztól késő őszig élvezhetik az emberek a növények formai sokszínűségének látványát. Élvezni a természetet, harmóniában élni az évszakokkal gyakran alábecsült szórakozás tekintettel arra, hogy az iparosodott világ megérinti a vidéki településeket és minden változás hátrányosan érinti azok természetességét, ezért egyre kevésbé egészséges és kevésbé barátságos az ember számára. A gyógynövények még fontos forrásai a gyógyszereknek, a kozmetikumoknak és a fűszereknek. Fontos szerepet játszanak még az állatgyógyászatban is. Történelmi szempontból a gyógynövények gyűjtése, előkészítése és alkalmazása során minden egyes lépést bizonyos rejtélyes aura lengett körül, és mindezt körbefonta a vallás és a mágia (Anglielczyk, 11). Sajnos manapság a falvakban és kis városokban lakó fiatalok életstílusában megfigyelt változások a hagyományos tudás feledésbe merüléséhez vezetnek. Az új generációk a városokban találnak munkát, a földművelés hagyományos formáitól távol. A többgenerációs családmodell egyre kevésbé válik gyakorivá. Mindezen tényezők okozzák azt, hogy a növények hagyományos felhasználása azok gazdag szokásaival karöltve merülnek feledésbe (Szot-Radziszewska, 5). A XX. század végén Közép-Európában történt politikai valamint gazdasági változások és a központi menedzsment-elvű politika távozása a támogatott helyi kormányok révén a nem iparosított régiók vagy a nagyobb városoktól messze lévő településeken lakó számos ember életfeltételeit befolyásolták. A munkanélküli valamint a szociális segélyre nem jogosult emberek száma növekedett. A demográfiai helyzetet elemezve arra következtethetünk, hogy ezek az emberek munkaképes korúak, fizikailag alkalmasak, de nem képesek megtalálni a helyüket egy új valóságban. Kis területen történő mezőgazdálkodás nem válik jövedelmezővé a szabad piacgazdaságban, bár a mezőgazdasági termékek árainak versenyképesnek kell lenniük. Ezen emberek egy bizonyos része többnyire férfiak szakmai átképzésen vesznek részt, és most az otthontól távol dolgoznak, többnyire az iparban és építkezésen. A fiatalok nagy csoportja tanulmányokba fogott, hogy tovább képezze magát. A maradék csoportba tartoznak a férfiak, a nők egy nagyobb csoportja (akik részben kevésbé jól képzettek és korlátozottak azáltal, hogy felelősséggel tartoznak gyermekeik felneveléséért), az idősebb, nyugdíj előtt álló és nyugdíjas emberek. A kísérlet célja, hogy aktivizálja azokat a társadalmi csoportokat, akik készek aktívan részt vállalni a A vadon termő növények hagyományos gyűjtésének és használatának fejlesztése a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésével Közép- Európában című projekt kivitelezésében. A Budapesti Corvinus Egyetem a projekt vezetőpartnere. A közreműködő partnerek: WWF - WORLD WIDE FUND FOR NATURE (Magyarország) együttműködésben a TRAFFIC hálózattal, Kunadacs Önkormányzata (PP3-Magyarország), Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont (PP4-Magyarország), "PRO CARPATHIA" Podkarpackie Tartomány Fejlesztési és Népszerűsítési Egyesülete (PP5-Lengyelország), Kozjansko Fejlesztési Ügynökség (PP6-Szlovénia), BIT Planota Alapítvány (PP7- Szlovénia), Mendel University in Brno (PP8-Csehország) és a dél-morvaországi Brno Régió Regionális Agrárkamara (PP8- Csehország). A projekt célja a kulturális örökség megőrzése és népszerűsítése összefüggésben a vadon termő növények gyűjtésével és alkalmazásával, mely tudás a legsérülékenyebb csoportok életfeltételeinek fejlesztésére alkalmas. Ilyen csoportok például a kis településeken élő férfiak, nők, idősebb emberek és az etnikai kisebbség képviselői. Előre megtervezett kérdőívek alapján becsülték meg a vadon termő növények hagyományos felhasználását felölelő tudásszintet. A közvélemény kutatás kiválasztott településeken Lengyelországban, Magyarországon, Szlovéniában és Csehországban került lebonyolításra. Az összesen 282 válaszadó, akik 2

3 beleegyeztek a kutatásban történő részvételbe, töltötte ki a teljes kérdőívet. Így a lengyelek 112, a magyarok 42, a szlovének 95, a csehek pedig 33 kérdőívet töltöttek ki. A KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐKKEL KAPCSOLATOS STATISZTIKÁK A kutatás ott és akkor került lebonyolításra, ahol és amikor a résztvevők beleegyeztek annak kitöltésébe. Például idősebb, nyugdíjas vagy anyák gyermekeikkel történő elfoglaltságaikra tekintettel otthon, így a reggeli és délelőtti órák voltak a legalkalmasabbak a kutatás lebonyolítására. Dolgozó embereket leggyakrabban az esti órákban interjúvoltak meg a munkaidő utáni szabadidőben. A legjobb időszak az otthoni találkozásra az esti órák voltak, mivel addig távol voltak az otthonaiktól. A válaszadók túlnyomó része, 75 %-a nő volt (1. ábra). Lengyelországban és Szlovéniában többnyire nők jelezték hajlandóságukat, hogy beszélgessenek egy kérdezőbiztossal, miközben Magyarországon a válaszadó hajlandóságot jelző férfiak és a nők aránya hasonló volt (2. ábra). 25 % 75 % Nők Férfiak 1. ábra: A közvélemény kutatásban résztvevő nők és férfiak százalékos eloszlása összesen ábra: A közvélemény kutatásban résztvevő férfiak és nők százalékos eloszlása. Leggyakrabban az interjúban történő részvételi hajlandóságról a fiatal embereknél (26-35 évesek, az összes válaszadó 37 %-a) és a felnőtteknél (35-55 évesek, az összes válaszadó 41 %-a) számoltak be (a válaszadók legnagyobb száma Magyarországon és Lengyelországban volt tapasztalható). Idősebb emberek (7 év felettiek) gyakran nyilvánították ki az idegenek iránti bizalmatlanságukat, ezért vonakodtak részt venni egy ilyen kezdeményezésben, amivel megerősítették a korábban tapasztaltakat. Csak Csehországban volt Nők Férfiak 3

4 viszonylag magas az interjúztató kérdéseire történő válaszadási hajlandóság ebben a korcsoportban (az összes kitöltött kérdőív körülbelül %-a) (3. ábra). A felmérésben résztvevőket megkérték, hogy határozzák meg a saját, munkaerőpiacon elfoglalt státuszukat. A legnagyobb csoport (mely jelezte a kutatásban történő részvételi hajlandóságát) az alkalmazottak voltak, és a munkájuk nem volt kapcsolatban a mezőgazdasággal (az összes válaszadó 5 %-a). Zavarba ejtőnek tűnik az adat (kivéve a lengyel és a magyar válaszadókat), mely szerint a földművesek és a munkanélküliek igen kis csoportja érdeklődött a felmérésben történő részvétel iránt, pont azok az emberek, akik a gyógynövények ismeretét és azok felhasználását, valamint gyűjtésének módszerét tudták volna átadni és alkalmazni és gyakran nem kielégítő életkörülmények között élnek. Másrészt pedig bíztató, hogy néhány országban (Csehországban a legtöbb válaszadó) azok az emberek érdeklődnek a gyógynövények gyűjtése és felhasználási módjaik iránt, akik már befejezték a szakmai karrierjüket, és bár nyugdíjasok, még szert akarnak tenni új ismeretekre (4. ábra) >71 3. ábra: Az egyes korcsoportba tartozók százalékos eloszlása (a teljes felmérésben illetve csak Csehországban). diák munkanélküli alkalmazott mezőgazdasági dolgozó nyugdíjas anya egyéb 4. ábra: A válaszadók munkaerőpiacon elfoglalt státusza. A válaszadók, akik eldöntötték, hogy részt vesznek a kutatásban és aktív dolgozók, jóval nagyobb számban dolgoznak közel a lakóhelyükhöz, és ez az elv megfigyelhető a csehországi és a magyarországi válaszadók között. A segítő turizmus ötlete a leggyakoribb volt a szlovén válaszadók körében, és kicsit ritkább, de még ugyancsak gyakori a lengyel válaszadók között (5. ábra). Feltételezik, hogy válaszadók erre a kérdésre adott válasza nagymértékben függött a nagyvárostól vagy ipari központoktól való távolságtól, ahol a munkalehetőségek jobbak, és úgy tűnik, hogy a képzettségnek megfelelő jobban fizetett munkát könnyebben találni. A válaszadók beszámoltak arról is, hogy készek a rendszeres ingázásra kivéve akkor, ha az otthonuk és 4

5 a munkahely közötti távolság meghaladja a 3-5 km-t. A nem a lakóhelyükön dolgozók világosan kijelentették, hogy a helyi munkaerőpiacukon hiányoztak a munkalehetőségek, ezért kényszerültek máshol is munkát keresni. A másik általános, bár kevésbé gyakori ok volt az, hogy képtelenek a szakképzettségüknek megfelelő munkát találni, vagy a lakóhelyükön található munkáltatók által ajánlott bér túl alacsony (6. ábra) helyben dolgozók más településen dolgozók 1 5. ábra: A válaszadók eloszlása a lakó- és munkahely elhelyezkedésének függvényében. helyben nincs munkalehetőség munkanélküli, mert nincs a képesítésének megfelelő munka 6. ábra: A segítő turizmus okai a falvakban és kisvárosokban lakók között. mert helyben alacsonyak a fizetések A válaszadókat megkérték arra is, hogy részletezzék a tanulmányaikat. Az alapképzettséggel nem rendelkező lengyel válaszadók aránya volt a legnagyobb. Talán ennek az volt az oka, hogy Lengyelországban a válaszadók nagy csoportja az idősebb korcsoportba tartozik, akik 56 évesek vagy idősebbek. Ők többnyire gazdálkodók, akik között az alacsony képzettségűek aránya még magas. A felsőfokú képzettségűek legnagyobb arányát Szlovéniában (az összes válaszadó 46 %-a), és a legkisebb arányát Magyarországon (az összes válaszadó 23 %-a) jegyezték fel. A válaszadók leggyakrabban középiskolai végzettségűek (összehasonlítható szint az összes országban), és a legtöbben Csehországban tartoznak ehhez a csoporthoz a válaszadók (7. ábra). 5

6 nincs befejezett iskola általános iskola középiskola felsőfokú végzettség 7. ábra: A válaszadók iskolai végzettsége. A válaszadók nem nyilatkoztak etnikai csoporthoz való tartozásukról. Csak 8 ember Lengyelországban és ugyanennyi Magyarországon fejezte ki helyzetét ezen a téren. Ezek az emberek Lengyelországban a válaszadók 1 %-át, míg Magyarországon a 25 %-át tették ki (8. ábra) Igen Nem 8. ábra: Etnikai csoporthoz való tartozás. A kérdésre, hogy mióta laknak a jelenlegi lakhelyükön, majdnem mindenki egyhangúan kijelentette (kivétel nélkül minden országban), hogy több mint 1 éve lakik ott. Az ugyanazon a helyen lakók részaránya Lengyelországban volt a legnagyobb (92 %), csekély mértékben alacsonyabb Szlovéniában (83 %) és a legalacsonyabb Csehországban (78 %). 6

7 kevesebb, mint 1 éve több, mint 1 éve 9. ábra: A jelenleg kevesebb vagy több, mint 1 éve a lakóhelyén élők eloszlása. Meg kell jegyezni, hogy a válaszadók nagy aránya az összes, a kutatásban szereplő országban magába foglalta azokat is, akik a lakóhelyükön kívül vállaltak munkát, főleg annak köszönhetően, hogy nem voltak képesek munkát találni a lakóhelyükön. Ezek az eredmények előrevetítik a városi elképzelést, melyet Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban és az utóbbi években a nagy lengyel városok szomszédságában (például Krakkó vagy Varsó) már régóra megfigyelnek. Azok a falvak és kisvárosok ezen a területen megszűnnek mezőgazdasági területként működni, melyek élelmiszereket termeltek. Ezek külvárosi területekké válnak, a pihenés és kikapcsolódás helyszínévé a városban dolgozók számára. Néhány helyen, régebben mezőgazdasági művelésű területek építési területté változnak, és a piaci áruk egyre magasabbra szökik. És végül, a kutatás általános részének végén, a válaszadókat az információforrásaikról kérdezték. Nem meglepő, hogy a legtöbb ember a televíziót jelölte meg fő információforrásként. A válaszadók százaléka az egyes országokban, akik használnak ilyen információforrásokat, hasonló volt az összes, a kutatásban résztvevő országban, és mértéke 26 %-tól (Szlovéniában) 35 %-ig (Magyarországon) terjedt. Információforrásként a napi sajtót kisebb számú megkérdezett jelölte meg, számuk 18 %-tól (Csehország) 27 %-ig (Magyarország) terjedt. Meg kell jegyezni, hogy Lengyelországban viszonylag nagy csoport kap információt rádión keresztül (1. ábra), ez pedig valószínűleg annak köszönhető, hogy széles körben sugároznak a szórakoztató és információs rádióállomások, kivéve a vallási alapú rádióállomások, melyek társadalmi és politikai nézőpontokat is bemutatnak. Ezek az információforrásokat leggyakrabban idősebb, 55 év feletti emberek használják. Ezen csoport részaránya a válaszadók között Lengyelországban viszonylag magas volt. tv rádió újság internet egyéb 1. ábra: A napi információ forrás diagramja és a legkedveltebb információforrások grafikonja. A kutatásban résztvevő összes ország közül azonban Lengyelországban volt a legalacsonyabb az információforrásként az internetet használók aránya. Ennek a jelenségnek az az oka, hogy a lengyel válaszadók főleg nyugdíjasok és az idősebbek, akik legalább 56 évesek, alacsonyan iskolázott emberek és mezőgazdasági dolgozók, ezért ez a társadalmi csoport vonakodik megtanulni és használni a különböző műszaki újdonságokat. Információforrásként az internetet széles körben használják a fiatalok, amit például a Kozjansko Fejlesztési Ügynökség tanulmánya igazolt Szlovéniában (PP6). A válaszadók ezen csoportjának tagjai fiatalabbak, mint 35 év, felsőfokú végzettségűek, hallgatók és a mezőgazdaságtól eltérő, különböző gazdasági területeken dolgozó alkalmazottak voltak. Érdekes módon ez a csoport ritkán használta a televíziót információforrásként. A vélemény, hogy az internet átfogó információforrásként az egyetlen eszköz, mely 7

8 fejleszti a fiatalok kreativitását, így az innovatív ötletek forrása és majdnem minden tudományágat magában foglal, nagyon megszokott válasz volt. Másrészt a televízió nem elegendő információ darabkát vonultat fel, és igen gyakran elnyomják benne az objektivitást. A KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁSBAN SZEREPLŐ KÉRDÉSEK ELEMZÉSE 1. kérdés: Ahogy a kutatásban a válaszadók nyilatkozták, a növényekkel és a botanikával kapcsolatos tudásuk nagy, átlagos, alacsony vagy nincs. A válaszadók legnagyobb százalékban átlagos növényekkel kapcsolatos ismereteket jeleztek: Lengyelországban az összes válaszadó 56 %-a, míg Csehországban az összes válaszadó 58 %-a. Azonban alacsony szintű botanikai ismeretekről nyilatkozott az összes magyar válaszadó 44 %-a és a szlovén válaszadók 45 %-a (11. ábra). A kutatásban résztvevők vidéki és kis településeken laknak, így feltételezhető, hogy a botanikai tudás általános, de a gyakori, közvetlen kapcsolatuk a természettel folyamatosan támogatja az egyéni megfigyeléseket és tapasztalatokat, főleg akkor, ha az a lakóhelyükhöz közel van. nincs kicsi átlagos nagy 11. ábra: Növényekkel és botanikával kapcsolatos tudás. A 2. kérdés azokat a válaszokat elemzi, hogy honnan származik a növényekkel és használatukkal kapcsolatos tudás. Úgy találták, hogy a válaszadók tudása, mely az idősebb családtagokról szállt át rájuk (a generációról generációra öröklődés sémájának megfelelően), és a legnagyobb százalékban a lengyel válaszadók (az összes válaszadó 45 %) nyilatkoztak így a tudásuk forrásával kapcsolatban. Ennél a pontnál még egyszer ki kell hangsúlyozni, hogy ezen országból a válaszadók nagy százaléka volt mezőgazdasági dolgozó, idősebb és kevésbé képzett ember. Ugyanígy a szlovéniai válaszadók gyakran jelezték ezt a módot a növényekkel kapcsolatos tudásukkal és alkalmazásukkal kapcsolatban (38 %-os válaszadási arány). A szakirodalomból származó botanikai tudás gyakran választották a válaszadók Csehországban (az összes válaszadó 33 %) és Szlovéniában (3 %-os válaszadási arány). Az iskolában tanult növényekkel kapcsolatos tudást és felhasználást jelölt meg a lengyel válaszadók 3 %-a, míg ez a forrás a csehországi válaszadóknál volt a legkisebb (az összes válaszadó 21 %-a) (12. ábra). 8

9 szakirodalom iskola generációról generációra öröklődött (a családon belül) egyéb 12. ábra: A növényekkel kapcsolatos tudás és azok használata. A botanikával kapcsolatos tudás megszerzése, vagy általánosabban a természettel kapcsolatos tudás gyakran van kapcsolatban az ember szakmájával (mezőgazdasági dolgozó, erdész, stb.). Az idősebb emberek által a fiatalabb generációnak átadott tudás lehetővé teszi a regionális közösségtudat fenntartását, és azt, hogy számos növényfaj neve és a növénnyel kapcsolatos tudás illetve annak alkalmazása a helyi nyelvjárásban fennmarad (Pirożnikow, 8). 3. kérdés: A kutatásban résztvevők szerint a növényekkel kapcsolatos tudás és azok alkalmazása a mindennapi életben elenyészőnek bizonyult. Magyarországon a válaszadók csak %-a, Szlovéniában 12 %-a, Csehországban 9 %-a és Lengyelországban 2 %-a erősítette meg a nyomtatott anyagok létezését, melyekből a tudását szerezte. A válaszadók többsége jelezte, hogy a tudása csupán a fejében van, és nem találkozott tanulmányokkal ebben a témában: így vélte a legtöbb válaszadó Lengyelországban (az összes válaszadó 98 %- a), Csehországban (az összes válaszadó 91 %-a) és Szlovéniában (az összes válaszadó 88 %-a) (13. ábra). Ezek az eredmények jelzik, hogy sürgősen szükséges összegyűjteni, rendszerezni és fejleszteni az etnobotanikai ismereteket. Így lehet megőrzni ezt a tudást nem csak a jövő generációinak, hanem más országok, Európa más régióinak lakosai számára is igen nem, csupán a fejemben 13. ábra: A növények és felhasználásukra vonatkozó tudás forrásával kapcsolatos adatok. 4. kérdés: A válaszadókat, akik a növényekkel kapcsolatos tudásukról és azok felhasználásáról nyilatkoztak, megkérdezték, hogy vajon ismereteiket alkalmazzák-e a mindennapi életben. Ahogy várható volt, a megkérdezett válaszadók többsége használ növényeket a mindennapi életben, de nagyon ritkán. Leggyakrabban így válaszoltak Csehországban (63 %) és Lengyelországban (61 %). Ugyanakkor az emberek 9

10 egy csoportja, akik hajlandóak növényeket használni a mindennapi életükben, Szlovéniában (az összes válaszadó 38 %-a) és Magyarországon (az összes válaszadó 35 %-a) élnek. Azon emberek százalékos részaránya alacsony volt, akik kijelentették, hogy nem használnak növényeket a mindennapi életükben, és az arányuk nem haladta meg a 15 %-ot egyik, a kutatásban résztvevő országban sem (14. ábra). Igen, gyakran használom Igen, bár nagyon ritkán használom nem használom 14. ábra: A válaszadók növényekkel kapcsolatos tudása és azok használata a mindennapi életükben. A növényeket a mindennapi életben hajlandóak használni az emberek, de valószínűleg a fő akadály az alkalmazásuk lehetőségeinek elégtelen tudása. Az aggodalom, hogy néhány növény mérgező, azt jelentheti, hogy inkább nem kísérleteznek azokkal, és csak a néhány jól ismert fajra fókuszálnak. Érdemes megjegyezni, hogy az elégtelen élelmiszerellátás problémája ennek ellenére létezett a háború utáni időszakban a XX. század közepén, és ez majdnem teljesen eltűnt, éppen a szegény vidéki közösségekben. Az elégtelen élelmiszerellátás idejében, főleg tavasszal minden növényt gyűjtöttek, melyet változatos éltelek készítéséhez lehetett felhasználni (Łuczaj, 4; Angielczyk, 11). Ezen kívül manapság az embereknek nagyobb hozzáférésük és több bizalmuk van a hagyományos gyógyszerekhez. Ez a tény fokozatosan nyomja el a különböző betegségek és állapotok házilagos kezelési módjait. A gyógyszertárakban elérhetőek a gyógyszerek, könnyedén hozzáférhetőek és egyszerű a használatuk, így helyettesítik a gyógynövényeket. A közegészségügyi szolgáltatás az emberek bizalmából gyarapodik. Ezzel szemben kevesen bíznak a saját ismeretekben- kevesen tartják magukat szakértőnek a vadon termő növények termesztésében és azok használatában. 5. kérdés: A válaszadókat megkérdezték arról is, hogy vajon szélesítené-e a vadon termő növényekkel és a használatukkal kapcsolatos tudását. A kutatásban résztvevő minden országban a leggyakoribb válasz igenlő volt, a pozitív válaszokat a legnagyobb számban Szlovéniában (az összes szavazat 86 %-a) és Lengyelországban (az összes szavazat 82 %-a) jegyezték fel. A vadon termő növényekről megszerzett tudást a mindennapi életben alkalmazni vonakodók voltak a legnagyobb számban Magyarországon és Csehországban (az összes válaszadó 3 %-a) (15. ábra). 1

11 igen nem 15. ábra: A vadon termő növények és használatukra vonatkozó tudás szélesítése. A kérdésre nemleges választ adó emberek elmagyarázták, hogy időhiánynak köszönhetően nem érdeklődtek a kérdésben szereplő téma iránt, nem érdekli őket a természet. Abban egyetértettek, hogy ez a tudás nem lenne hasznos a munkájuk során vagy nem érdekeltek ebben a témában a fiatal koruk miatt, vagy pont ellenkezőleg, túl idősek és ez a tudás nem lenne hasznos számukra. Ugyanakkor kijelentették, hogy amennyiben szükségük lenne a tudásra, boldogan megtanulnák. 6. kérdés: A kutatásban résztvevőket megkérdezték arról is, hogy az élet mely területén használja a vadon termő növényekkel kapcsolatos tudását. Bármilyen héttérrel is rendelkeztek, a válaszadók majdnem az összes, a kutatásban résztvevő országban kijelentették, hogy a vadon termő növényekkel kapcsolatos tudás gyógyászati célokra a leghasznosabb: Magyarországon az összes válaszadó 48 %-a, Lengyelországban 31 %-a, míg Csehországban 3 %-uk gondolta így. Vadon termő növényekkel kapcsolatos élelmiszer célokra alkalmazott tudásról nyilatkozott az összes válaszadó 37 %-a Szlovéniában, 28 %-a Lengyelországban, 27 %-a Magyarországon és 21 %-a Csehországban. A XVIII. században Lengyelországban nagyon magas volt az élelmiszerforrásként használt vadon termő növények száma, mely több mint 13 fajt tett ki. Etnobotanikai tanulmányok jelzik, hogy idővel azonban számottevően csökkent ez a szám, és a XX. század közepére csak 5 faj volt (Łuczaj, 8). Vadon termő növényeket dekorációs célokra használnak néhány országban. A válaszadók nagy csoportja, azaz kb. 23 %-a Csehországban és %-a Lengyelországban és Szlovéniában használja a vadon termő növényekkel kapcsolatos tudást az otthona dekorálására kora tavasztól őszig. Leggyakrabban ezeket a növényeket a lakóhelyük közelében gyűjtik és az év különböző időszakaiban kizárólag otthoni dekorációs célokra használják. Érdemes megjegyezni, hogy a lengyel válaszadók 1 %-a használja a vadon termő növényekkel kapcsolatos tudását vallási célokra. Vadon termő gyógynövények a lengyel kultúrában jelennek meg különböző ünnepeknél, többek között: Pünkösd, virágfüzérként az Úr napi körmenet végén és a körmenetben. Ekkor a virágokat a földre dobják, így díszítik a körmenet útvonalát, mely viszi a szentségtartóba rejtett Oltári Szentséget. A szüreti koszorúknak vannak megszokott komponensei, melyeket tavasszal húsvétkor szentelnek fel a templomokban Virágvasárnap, éppen húsvét előtt. Fűzfa barkát gyakran használják a gyertyák dekorálására a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén (Szot-Radziszewska, 5). A válaszadók úgy találták, hogy a vadon termő növényekkel kapcsolatos tudást alkalmazzák a szépségápolásban is, leggyakrabban a válaszadók Magyarországon (az összes válaszadó 12 %-a) és Csehországban (az összes megkérdezett 1 %-a) jelezték így (16. ábra). 11

12 élelmiszer gyógyászati szépségápolási vallási dekorációs egyéb élelmiszer gyógyászati szépségápolási vallási dekorációs egyéb 16. ábra: Az élet különböző területein alkalmazzák a vadon termő növényekkel kapcsolatos tudást. 7. kérdés: A válaszadók gyakran igennel válaszoltak a kérdésre, amelyben a vadon termő növények és részeik gyűjtésének gyakoriságát firtatta. Vadon termő növényeket rendszeresen gyűjt a szlovén válaszadók 4 %-a és a csehországi válaszadók 21 %-a. Vadon termő növényeket gyűjt a válaszadók 61 %-a Csehországban, 54 %-a Lengyelországban és a megkérdezettek 42 %-a Magyarországon. Megjegyezzük, hogy szignifikáns differencia volt a magyarországi partnerek, Kunadacs Önkormányzata (PP3) és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont (PP4) eredményei között (PP4). Az első partner esetében a válaszadók többsége (az összes válaszadó 71 %-a) jelentette ki, hogy nem szednek vadon termő növényeket azok természetes élőhelyén. Másrészt az összes válaszadó 8 %-a a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpontban azt nyilatkozta, hogy gyűjtenek vadon termő növényeket rendszeresen vagy alkalmanként azok természetes élőhelyén (17. ábra). nem igen, rendszeresen igen, néha 17. ábra: A válaszadók, akik gyűjtenek vadon termő növényeket azok természetes élőhelyén. Vadon termő növényeket vagy azok részeit többire azok gyógyászati vagy élelmiszer tulajdonságai miatt gyűjtik. Azokat otthonok díszítésére és a szépségápolásban is használják. Ritkán a vadon termő növények és azok részeinek gyűjtési folyamata természetes élőhelyeken, főleg ha kereskedelmi céllal történik, hozhat néhány negatív hatást. Például nagy mennyiségben történő, ritka, védett növényfajok ellenőrzés nélküli gyűjtése néhány régióban Lengyelországban, a források kimerüléséhez vezethet, és ráadásul az élőhely leromlásához, melyben éltek. Ezt a helyzetet mindenképpen el kell kerülni (Łuczaj, 4). A változások a félig természetes füves területek kezelésében, a kémiai peszticidek használatában, az állandó 12

13 műtrágyázás bevezetése, gyepek létesítése ott, ahol ruderális növények vagy vízelvezető tőzeg mezők vannak - ezek fokozatosan idézik elő a vadon termő növények eltűnését (Pirożnikow, 8). 8. kérdés: A válaszadókat megkérdezték arról is, hogy ismernek-e olyan helyet, ahol gyűjthető vadon termő növények vannak. Igenlő választ kaptak a leggyakrabban a válaszadóktól Csehországban (az összes megkérdezett 79 %-a). A válaszadók Magyarországon (az összes válaszadó 64 %-a), Szlovéniában (az összes válaszadó 63 %-a) és Lengyelországban (az összes válaszadó 58 %-a) járatos volt a vadon termő növények lelőhelyét illetően (18. ábra). A válaszadók leggyakrabban olyan helyeket jelöltek meg, melyek a lakóhelyük közelében vannak, úgy mint közeli legelő, kiskert, gazdaság, műveletlen földterület. Olyan helyeket is jeleztek, melyek távolabb vannak a házuktól, többek között erdőszélek és erdők, hegyek, emelkedők, autóutaktól messze eső területek. A válaszadók járatossá váltak ezeken a helyeken a kirándulások miatt. Gyakran ismerték ezeket a helyeket a munkájukból adódóan. A pontos tárgyi tudást segíti az a tény, hogy képesek jelezni a speciális élőhely nevét, ahol bizonyos fajokkal találkozott. Például a válaszadók jelezték Magyarországon Kémes falut, Sellyét, Felsőszentmártont, az Ormánság erdeit; a szlovén válaszadók: Šmohor, Trnovo, Vogrsko, Ozeljan, Trnovo, Lig, Čavn; és végül a vadon termő növények fajait Csehországban a következő helyeken: Opatov, Trebic, VranovnadDyjí és Hodslavice nem igen 18. ábra: Ismeret a vadon termő növények természetes élőhelyének pontos hollétéről. 9. kérdés: A kutatásban résztvevőktől megkérdezték azt is, hogy észleltek-e az utóbbi években ezeken a helyeken valamilyen változást a vadon termő növények jelenlétével kapcsolatban, például csökkent az egyedszámuk, vagy néhány növény faj eltűnt, vagy újak tűntek fel. Az összes válaszadó 79 %-a Csehországban és 7 %-a Szlovéniában és Lengyelországban nem tapasztalt ilyen változást. A vadon termő fajok természetes élőhelyét tekintve a legtöbb változást a kutatásban résztvevők Magyarországon (az összes válaszadó 72 %-a) tapasztalták (19. ábra). Ennek megfelelően számos faj, melyet régebben természetes élőhelyén gyűjtöttek, ma már nem található meg azon a helyen, más fajok elnyomták azokat, ezért néha már csak szórványosan fordulnak elő. A válaszadók szerint ez a jelenség eredményezi a mezőgazdaságilag felhagyott területeket, melyek a másodlagos szukcesszió eredményeként benépesül fényelnyelő bozóttal és fa fajokkal. Így változik a vegetáció profilja és a rá jellemző fajösszetétel. A válaszadók más országokban, noha kisebb mértékben, bizonyos élőhelyeken negatív hatásokat jegyeztek fel. Említették néhány faj hiányát, melyek még a múltban nem voltak elterjedtek. A többiek szerint bizonyos gyógynövény fajok száma csökkent. Másrészt a válaszadók feljegyezték olyan fajok jelenlétét, melyek ott nem voltak szokványosak, vagy nem emlékeztek, hogy valaha is látták volna azelőtt. A jelenlegi botanikai tudomány invazív fajoknak ismeri ezeket. Néhány esetben a válaszadók beszámoltak vadon termő fajok eltűnéséről, mely 13

14 összefüggésben van a mezőgazdasági termelés intenzívvé válásával illetve a magas fokú műtrágyázással, a hígtrágyázással és a kémiai növényvédőszerekkel nem igen 19. ábra: Megfigyelt változások a vadon termő növények jelenlétével kapcsolatban az elmúlt években. 1. kérdés: Az irányított interjú alatt a válaszadókat megkérdezték arról is, hogy milyen felhasználási céllal gyűjtik a növényeket, vagy növényi részeket. A megkérdezettek válaszai igazolták azt a feltevést, hogy a legtöbb ember gyógyászati célokra gyűjti a vadon termő növényeket azok természetes élőhelyén. Ebben a tekintetben megerősítő válaszokat kaptak a válaszadók 35 %-ától Magyarországon, 34 %-ától Lengyelországban és a csehországi válaszadók 33 %-ától. Ugyanakkor jelezték azt is, hogy a gyógyászati célokra a vadon termő növényeket az otthonuk, háztartásuk közvetlen közelében vagy környékén gyűjtötték, ahol már ismerősek voltak már évek óta (erdő közelében, mezőn, hegyekben, száraz lejtőkön). A gyűjtött növényekből készített gyógyszereket kizárólag házi használatra állították elő. Egy másik fontos ok a gyógynövények gyűjtésére azok élelmiszer célú felhasználása. A szlovén válaszadók 37 %-a, a magyar és lengyel válaszadók 25 %-a és a csehországi válaszadók 23 %-a bevallotta, hogy fogyaszt standard vagy feldolgozott formában gyógynövényeket (. ábra). Ráadásul a vadon termő növényeket a kutatásban résztvevő összes országban a válaszadók kb. %-a gyűjtötte. Vadon termő növényeket használnak vallási, hitéleti célokra is, és a legnagyobb számban Lengyelországban található válaszadók (az összes válaszadó 1 %-a) értettek egyet ezzel. Szépségápolási célokra gyűjtött vadon termő növényeket említették a leggyakrabban a válaszadók Magyarországon (az összes válaszadó 13 %-a) és Csehországban (az összes válaszadó 12 %-a). Lengyelország néhány régiójában a vadon termő növényeket illetve részeiket a természetes élőhelyükön gyűjtik különleges időben a vallási fesztiválok alkalmával. Például néhány ételt vadon termő növényekkel fogyasztanak karácsonykor: mákkal és áfonyával, levest vadkörtével, azaz gruszewnik-et és quinoa levest ettek böjt idején. Néhány alkalommal, főleg a fontos ünnepek előtt készítettek magas alkohol tartalmú házi likőröket, ún. holdvilág -okat. Megszentelt füvet és sárga somkórót használtak hozzá fűszerként. A falvak lakói a lengyel-fehérorosz határ mentén hamvas áfonyával, tormával és ernyős körtikével is fűszerezték a likőröket (Pirożnikow, 8; Angielczyk, 11). Ezért néhány vadon termő növény felhasználása változott, a fogyasztástól az egészségügyig, néhányuk pedig a vallási ünnepek fontos szereplője lett. 14

15 élelmiszer gyógyászati szépségápolási vallási, hitéleti dekorációs más emberek számára egyéb. ábra: Vadon termő növények gyűjtése természetes élőhelyen. 11. kérdés: A válaszadókat megkérdezték, hogy vajon használnak-e valamilyen növényi részt (nem feltétlenül saját gyűjtésből származót) a konyhában főzéskor. A legtöbb válaszadó igennel válaszolt. Vadon termő növényeket leggyakrabban a válaszadók Szlovéniában használnak (az összes válaszadó 77 %-a) (21. ábra). 21. ábra: Vadon termő növények (nem feltétlenül saját gyűjtés) felhasználása a konyhában vagy a főzéshez. 15

16 Ezek a következők voltak: gombák (melyek a gyógynövényekkel egyenlőnek tekintettek a válaszadók), áfonya, málna, földi szeder, eper, bodza, gyermekláncfű, torma, csalán, orbáncfű, útifű, kamilla, hegyi árnika, közönséges ezerjófű, üröm, rozmaring, kakukkfű, tárkony, áfonya levelek, zsálya, menta, citromfű, vad fokhagyma és torma friss levelei, spenót levelek. A spenót leveleit gyakran használják a válaszadók salátaként. Hárs virágból és csipkebogyó szárított termésből teát készítettek. A termesztett növényeken kívül megemlítésre kerültek további fajok is, melyek nem ismertek pl. Lengyelországban étkezési célra. Így: orgona, áfonya virág, lucfenyő vagy fenyőfa fiatal hajtásai, vadspárga, szelídgesztenye és gránátalma. A kutatásban résztvevő magyarok 56 %-a ráadásul azokat a növényeket említette, melyeket fogyasztottak: kamilla és sulyom, miközben a csehországi válaszadók (az összes válaszadó 7 %-a) lestyánnal és vad zellerrel fűszerezik az ételeiket. A válaszadók beszámoltak arról is, hogy lehet limonádét, likőrt vagy szörpöt készíteni fekete bodzából, és a méheknek hála, néhány vadon termő növényt használhatunk méz előállítására is, ezek különösen gazdagok egészséges összetevőkben. A többi országgal összehasonlítva a legkisebb ez az arány Lengyelországban, a megkérdezettek csak 47 %-a használ vadon termő növényt az ételei elkészítéséhez. 12. kérdés: A vadon termő növények tárolásának problémája a gyűjtés után jelentkezik. Többségük hamar tönkre megy, miután betakarították, és rövid időn belül már nem alkalmas használatra. Ezért a válaszadókat megkérdezték, hogy milyen formában tárolják a betakarított növényeket vagy azok részeit. Az eredmények azt mutatták, hogy a legtöbb válaszadó szárítva tárolja a növényeket. A szárítva tárolást választók száma Szlovéniában volt a legmagasabb (a válaszadók 67 %-a). Kicsit kevesebb válaszadó jelölte be a szárítást Lengyelországban (a megkérdezettek 65 %-a). Ők úgy őrizték meg a betakarított növényeket, hogy alacsony hőmérsékleten tartották (fagyasztották): a kutatásban résztvevő magyarok majdnem 1/5-e (19 %-os válaszadási arány), Szlovéniában és Csehországban (mindegyik 18 %) és a megkérdezettek 1/7-e is Lengyelországban (14 %). A kutatásban résztvevők Lengyelországban (az összes válaszadó 18 %-a) a betakarított növényeket vagy részeiket tinktúra formájában tartósítják (22. ábra). Számos eljárás létezik a vadon termő növények tartósítására, és az egyik ilyen a szárított vagy frissen szedett növények felöntése olajjal (Kwaśniewska et al., 1956). szárítva tinktúra formájában fagyasztva egyéb formában 22. ábra: A természetes élőhelyeken gyűjtött vadon termő növények és részeik tartósítási eljárásai. A kutatásban résztvevők tehát ezt a tartósítási módot is javasolták, jóllehet ritkán. A begyűjtött gyógynövényeket fel lehet önteni olívaolajjal vagy egyéb jó minőségű olajjal. A többi válaszadó azt javasolta, hogy magas szesztartalmú alkohollal, mint például brendivel vagy házi készítésű alkoholos itallal (pálinka), vagy folyékony mézzel tartósítsuk a gyógynövényeket. Mások azt javasolták, hogy a gyümölcsöket levek formájában cukorral vagy sziruppal tartósítsuk. Régebben a vad alma és körte gyümölcsét néhány hónapig tárolták, szénára terítve vagy halomban. Ez a tárolási mód olyan hatékony volt, hogy az összegyűjtött őszi 16

17 gyümölcsök tavasszal is még jó állapotban voltak a leves készítéshez. Gyakran a böjt alatt készítették el, húsvét és karácsony előtt (Angielczyk, 11). Néhány tinktúrát betegségek kezelésére szántak. Ezek gyakran tartalmaztak ürmöt, búzavirágot, tisztesfüvet, orbáncfüvet, méhfüvet. Az üröm tinktúrát (lengyelül: Piołunówka) gyakran használták emésztőrendszeri rendellenességek ellen elővigyázatosan az emészthetőségért. Az angyal trombita tinktúrát leggyakrabban külsőleg alkalmazták fájó ízületek bedörzsölésére. Gyümölcsöket is használtak tinktúrák készítéséhez. Málna tinktúrát melegítő, a galagonya gyümölcsét pedig szíverősítő szerként alkalmazták (Pirożnikow, 8; Anglieczyk, 11). 13. kérdés: Több ambiciózus gyűjtő néha azt is kipróbálja, hogy egy kicsit kísérletezzen a növényekkel. Ezért a válaszadókat megkérdezték, hogy ismernek-e olyan étel vagy ital recepteket, amelyek vadon termő növények felhasználásával készül. A cseh válaszadók 84 %-a megerősítette, hogy rendelkezik vadon termő növényeket felhasználó receptekkel, míg a hasonló válaszadók aránya Szlovéniában 76 %, Magyarországon 71 % és Lengyelországban 67 % volt (23. ábra) nem igen 23. ábra: A vadon termő növények felhasználásával készülő ételek, italok ismert receptjei. Habár a népi hagyományokat illetően a vadon termő növények gyűjtését és feldolgozását nagyon gyakran nem vetették papírra, mégis generációról generációra szóbeli közlés útján hatékonyan öröklődnek. Ezért a válaszadók javasoltak számos étel és ital valamint befőtt receptet. Az italok között a leggyakrabban a teák és vizes kivonatok jöttek szóba, többek között az alábbi fajokból: borsmenta, kamilla, orbáncfű, hárs, fekete üröm, csalán, búzavirág szirom, málna és földi szeder levél, kakukkfű virágok, szárított málnatermés, vadrózsa, áfonya és sok más faj. A kutatásban résztvevők gyakran említették a saláták alapanyagául szolgáló növényeket is: a csalán, gyermekláncfű, sóska és útifű leveleit. Ezek a saláták újkrumplival és tükörtojással a legfinomabbak. A válaszadók szerint a dzsemek, levek és szörpök akkor a legfinomabbak, ha málnából, földi szederből, bodzából, fekete áfonyából, vörös áfonyából, gyermekláncfű virágból és fiatal fenyőhajtásból készülnek. Kétségtelenül a sóska levest, a fiatal csalánnal vagy fiatal hajtásokkal fűszerezett levest készítik el gyakran fekete áfonyás májgombóccal, édes tejszínhabbal tálalva. Édes tésztákat, tekercseket (beigli, kalács) készítenek dióból, mákból. több résztvevő országban. Természetesen a válaszadók nem feledkeztek el a likőrök ajánlásáról, likőröket és borokat elvileg minden gyümölcsből tudunk készíteni. 14. kérdés: A vadon termő növények gyűjtése a természetes élőhelyükön csak akkor lehetséges, ha azt bizonyos előírások megengedik. A válaszadókat megkérték, hogy említsenek szabályokat a vadon termő növények gyűjtésével kapcsolatban. Érdekes, hogy a magyar válaszadóknak (71 %-a) nincs tudomása előírásokról a vadon termő növények gyűjtéséhez kapcsolódóan. Lengyelországban ez az arány 66 %, míg Szlovéniában 62 % volt. Csehországban a válaszadók 4 %-ának volt tudomása az előírásokról a vadon termő növények gyűjtésével kapcsolatban azok természetes élőhelyén (24. ábra). 17

18 nem igen 24. ábra: Ismeret a vadon termő növények gyűjtésével kapcsolatos szabályokról és elvekről. Azok között, akiknek tudomásuk volt a vadon termő növényekről szóló előírásokról, a leggyakoribb válasz az volt, hogy a védett növények gyűjtése nem megengedett, és ha adott fajok nem védettek, akkor sem kellene gyökerestül elvinni a termőhelyéről. Bizonyos szabályok megengedik a levelek gyűjtését. A földi szeder esetében a növényt ne fosszuk meg az összes levelétől. A növényeket ne gyűjtsük utak, gyárak, és növényvédőszerekkel fertőzött helyek közelében. Hasonló ajánlásokat fogalmaztak meg a kutatási útmutatóban a gyógynövények gyűjtésével kapcsolatban (Łuczaj, 4). A válaszadók tudták, hogy a növényeket napos időben kell gyűjteni, a reggeli harmat felszáradás után, egy bizonyos fejlettségi állapotban, többnyire teljes virágzásban. Vadon termő növényeket árnyékban, jól szellőző helyen kell szárítani. A fekete áfonyát tilos fésűvel gyűjteni, inkább kézzel szedjük. A szlovén válaszadóknak volt egy érdekes észrevétele. Ők úgy tudják, az egyszerre az erdőben gyűjtött gomba mennyisége nem haladhatja meg a 2 kg-ot. Ha nem így tesznek, az bírsággal végződhet. 15. kérdés: A válaszadókat megkérdezték arról is, hogy ismernek-e olyan vadon termő növényt, vagy növényi részt, amely gyógyászati vagy terápiás célra használható, ha igen, használt-e már valaha bármilyen gyógynövényt maga is. A megkérdezettek minden országban igenlő választ adtak a kérdésre. A válaszadók 92 %-a Magyarországon, 85 %-a Csehországban, 66 %-a Szlovéniában és 62 %-a Lengyelországban jelentette ki, hogy ismeri a vadon termő növények terápiás tulajdonságait (25. ábra) nem igen 25. ábra: Vadon termő növények gyógyászati célú alkalmazásának ismerete. 18

19 Akik azt válaszolták, hogy ismerik a vadon termő növények különleges terápiás célú alkalmazásait, szolgáltak némi információval a leggyakrabban alkalmazott vadon termő növényekből készített növényi gyógyszerekről. Néhányat említünk ezek közül: cickafark használható olyan megbetegedések esetén, mint a megfázás. Felmelegítő tulajdonsággal rendelkezik, és görcsoldóként is alkalmazzák, valamint aranyér kezelésére is. Hársfatea segít kezelni a megfázást és melegítő tulajdonsággal bír. A galagonyát vérnyomáscsökkentésre használják, és hűsítő hatása van. A fekete áfonya számos vitamin forrása. Alkalmazzák hasmenés ellen, segít szabályozni az emésztést, a gyümölcs leve pedig megszünteti a hasi fájdalmakat, dzsemet és szárított gyümölcsöt gyomorrontás esetén alkalmazzák. A csalán egy másik fontos, a gyógynövény medicinában használatos faj. Erősíti az egész testet, beleértve a hajat is (ezzel mossák meg), és a húgyutak működésére is pozitív hatással van. A csalánnak tisztító és erősítő hatása is van. Borogatásként a csalán vizes kivonata alkalmazható duzzadt lábakra és ízületi gyulladásra. Kamillát hányinger esetén használják és segíti az emésztést. Teáját hasfájós gyerekek ihatják. Gyulladáscsökkentő és nyugtató hatású. A bodza jótékony hatású hörghurut esetén. A bodza virágából készült tea izzasztó hatású és gyakran alkalmazzák köhögés kezelésére. Gyümölcse segít migrénes fejfájás esetén. Gyökeréből készült főzet és a fekete nadálytő levelei alkalmasak törések és horzsolások kezelésére, és a nadálytő préslevét használják ízületi fájdalmaknál. A gyermekláncfű gyökerét epehólyag és hasi problémáknál alkalmazzák, és kezelik a köhögést. A szemvidítófű pozitív hatású a szemekre. A vadrózsa terméséből készült tea gazdag vitaminokban, főleg C-vitaminban. Immunizálja az egész testet, védi a fertőzések és megfázás ellen. Az orbáncfű égéseknél használatos, belsőleg gyulladáscsökkentő és lázcsillapító hatású, antidepresszánsként is alkalmazható. Az orbáncfű olaja külsőleg használva gyorsítja a sebek és égések gyógyulását, segíti a visszeres vénák kezelését. A borsmenta teája hűsítő és nyugtató hatású, szabályozza az emésztést. Az erdei és lucfenyő hajtásaiból készített szörp enyhíti a köhögést, enyhíti a torokgyulladást és véd a nyálkahártya fertőzések ellen. A tölgyfakéreg alkalmazható hasmenés esetén és eltávolítja a kiütéseket. 16. kérdés: A válaszadókat megkérdezték, hogy vajon ismernek olyan vadon termő növényeket, melyek vallási, hitéleti szempontból fontosak, felhasználásuk ünnepekhez, szertartásokhoz kötődik, esetleg (nép)dalokban, bibliai történetekben szerepelnek. Ismerik-e az alkalmazásukhoz kötődő hagyományokat olyan eseményekkor, mint például a karácsony, a húsvét, születésnapok, temetések, házasság vagy keresztelő. A kapott válaszok változatosak és néhányuk nagyon meglepő. Erre a kérdésre nemleges választ a leggyakrabban a magyar válaszadók adtak (az összes válaszadó 95 %-a). A kutatásban résztvevő országok mindegyikében a pozitív és negatív válaszok aránya 5 % volt (26. ábra) nem igen 26. ábra: A vallási szempontból fontos vadon termő növények ismerete és a növények kapcsolata a különböző ünnepekhez és vallási rítusokhoz. 19

20 Általánosságban a lengyel és cseh válaszadók szerint a fagyöngyöt társítják legtöbbször a karácsonnyal, a szerencse és a gazdagság csókjával. Másrészt a szlovének a hagyományokat említették, mely szerint az adventi koszorút ezzel díszítik fel. Különböző országokban gyakran kapcsolják össze a húsvétot a következő növényekkel: meténg, torma a tisztító hatásával, üröm, puszpáng, olajfa ágacska. A háztartásokat gyakran díszítik hársfa, nyírfa, égerfa ágacskákkal pünkösd idején. Az Úr napi körmenet, az Oltári Szentség útja végig színes virágszirmokkal van beszórva, többek között rózsával, orgonával és hárssal. A Miasszonyunk Mennybemenetele ünnepre gyakran készítenek koszorúkat, melyeket változatos színes és illatos gyógynövényekkel díszítenek, többek között mentával, ürömmel, orbáncfűvel, kamillával, labdarózsával, rutával és varjúhájjal. Mirtusz ágacskákat használnak a keresztelőkön és elsőáldozáskor. Másrészt Szlovéniában mirtuszkoszorút adnak a fiatal párnak, és rozmaring koszorút a halottnak. Boróka termést füstölnek a koporsónál, gyakran fenyővel és tölggyel együtt. Ez a kultúra az olajágat azonosítja a békével, a nyugalommal, és szimbolizálja a szabad napot, a vasárnapot. Egy érdekes szokást őriznek Csehországban. Bodzát ültetnek a gazdasági épület közelébe, és ez a bokor megvédi az állatokat a pestistől. 17. kérdés: A válaszadókat megkérdezték arról is, hogy ismernek-e olyan növényeket, melyek a hiedelem szerint kötődnek az emberi élethez, eseményekhez, szerencsét, vagy szerencsétlenséget hoznak, amiket el kell kerülnünk, esetleg megtalálnunk sikereink eléréséhez. Míg a legtöbb válaszadó Csehországban igenlő választ adott erre a kérdésre (a kutatásban résztvevők 55 %-a), és a legtöbb nemleges választ Szlovéniában adták (a válaszok 6 %-a) (27. ábra) nem igen 27. ábra: Növények ismerete, melyek a hiedelem szerint kapcsolódik az ember életéhez és a váratlan eseményekhez. A válaszadók között, akik igazolták a babonák létezését a vadon termő növényekkel kapcsolatban (országra tekintet nélkül) a leggyakoribb válasz a négylevelű lóhere volt, mely szerencsét hoz: Találnod kell egy lóherét, fogd a kezedbe, és szerencséd lesz. A lengyel válaszadók leggyakrabban az azáleát írták le, mely növényt a hosszú élettel társítanak, a fagyöngyöt a gazdagsággal, a bodzát hasonlóan a hangához a szenvedéssel, a lestyánt afrodiziákumként kapcsolták a szerelembe eséshez, az akácia leveleket a jó ómenhez, a cikóriát az utazók jó szerencséjéhez, a rutát a hajadon koszorújához, az ürmöt a hasi fájdalmakhoz és a kakukkfüvet, melyet babák fürdetéséhez használtak. A szlovén hagyományok szerint a fokhagyma védelmet nyújtott a vámpírok ellen, az üröm rossz szerencsét hozott. Másrészt a napraforgó a cseh kultúrában a sikert jelzi az életben, és a rozmaring közeli esküvőt jelez. A kutatásban résztvevők ebben az országban jelezték azt, hogy a hagyományuk részeként az újszülött lánynak hársfát, az újszülött fiúnak pedig tölgyfát ültetnek. 18. kérdés: Amikor a válaszadókat megkérdezték, hogy vajon ismernek-e olyan dalokat, mondókákat, mesét, melyben vadon termő növényt említenek, a válaszok változatosak voltak. A válaszadók kb. 55 %-a

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Természetvédelem: Gyógynövények (50 pont/ ) Csapatnév:... I. Gyógynövények (15 pont/..)

Természetvédelem: Gyógynövények (50 pont/ ) Csapatnév:... I. Gyógynövények (15 pont/..) Természetvédelem: Gyógynövények (50 pont/ ) Csapatnév:... I. Gyógynövények (15 pont/..) A képek alapján próbáljátok felismerni az adott gyógynövényt, azonosítsátok be a hatását, és hogy a növény melyik

Részletesebben

COMENIUS GYÓGYNÖVÉNYEK EURÓPÁBAN MUNKATERV

COMENIUS GYÓGYNÖVÉNYEK EURÓPÁBAN MUNKATERV COMENIUS GYÓGYNÖVÉNYEK EURÓPÁBAN GYÓGYNÖVÉNYEK magyarországon MUNKATERV 2010-2012 2010/2012. Munkaterv 1. Gyógynövények Európában - gyógynövények Magyarországon Gyógynövények a gyógyítás szolgálatában

Részletesebben

FLAVIN7 termékek az egészség érdekében

FLAVIN7 termékek az egészség érdekében FLAVIN7 termékek az egészség érdekében FLAVIN7 Szervezetünk egészséges működéséhez szükséges anyagok, melyeket élelmiszerek, táplálék kiegészítők, vitamin készítmények révén kaphatja meg a testünk. Ha

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL

KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL 11 12 1 2 10 3 9 4 8 5 7 6 KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL LAKOSSÁGI SZEGMENTÁCIÓ EÜ. ATTITŰDÖK

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére, pálinka készítésére (pl.

mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére, pálinka készítésére (pl. Fűszerek Ánizs Általános használata: főzelékek (sárgarépa, tök, cékla, vöröskáposzta), vadételek mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére,

Részletesebben

A Belmar cég 2009 végén alakult, székhelye a Dél-Bajorországi Landshut-ban található.

A Belmar cég 2009 végén alakult, székhelye a Dél-Bajorországi Landshut-ban található. Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a Belmar kozmetikai cég által előállított egyedülálló tisztaságú Bio samponokat. A Belmár kozmetika cég A Belmar cég 2009 végén alakult, székhelye

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS ÖSSZEGZÉS A RÉV Alapítvány által a munkáltatók körében végzett közvéleménykutatási akció eredményéről A közvéleménykutatási akció az Átmeneti Támogatás 2006/018-176.03.01 számú Civil szervezetek és az

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

VEZETŐ PARTNER Budapesti Corvinus Egyetem, Gyógy- és Aromanövények Tanszék H-1118 Budapest, Villányi út 29-43. www.uni-corvinus.hu

VEZETŐ PARTNER Budapesti Corvinus Egyetem, Gyógy- és Aromanövények Tanszék H-1118 Budapest, Villányi út 29-43. www.uni-corvinus.hu Brocure2013december.indd 1 2014.02.25. 18:30:29 VEZETŐ PARTNER Budapesti Corvinus Egyetem, Gyógy- és Aromanövények Tanszék H-1118 Budapest, Villányi út 29-43. www.uni-corvinus.hu KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK

Részletesebben

Vadontermő gyógynövények a hazai vegetációban

Vadontermő gyógynövények a hazai vegetációban Vadontermő gyógynövények a hazai vegetációban A társulás típusát meghatározza: Klíma-zóna (makroklíma) Európai lombhullató erdők *Ezen belül (mikroklíma): Edafikus tényezők Vízellátás Domborzati tényezők

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE A közönséges ürge nyílt rövidfüvű területeken lakó rágcsáló. Fokozottan védett fajnak számít, elsősorban azért, mivel ritka, értékes nagytestű ragadozó madaraink, mint

Részletesebben

INFUSION. TIENS prémium teák

INFUSION. TIENS prémium teák INFUSION TIENS prémium teák TIENS TEÁK, HOGY JÓ NAPJA LEGYEN A tea az egyik legősibb és legnagyobb becsben tartott ital a világon. Elkészítésének módja és fogyasztása régóta fontos részét képezi a kínai

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Rajnai Virág Éva A Belső-somogyi erdők élővilágának megismerése

Rajnai Virág Éva A Belső-somogyi erdők élővilágának megismerése Rajnai Virág Éva A Belső-somogyi erdők élővilágának megismerése Cím: A Belső- somogyi erdők élővilága Választható projektek száma: 4 Projekttémák: Az erdő fái közt Erdőismeret Védd az erdőt - Környezetvédelem

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

Mezőberény Gyógynövény Kincse

Mezőberény Gyógynövény Kincse Mezőberény Gyógynövény Kincse 5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása A gyógynövény gyűjtőnéven azon vadon termő és termesztett növényeket nevezzük,melyek

Részletesebben

Etnobotanikai ÖSSZEFOGLALÓ

Etnobotanikai ÖSSZEFOGLALÓ Etnobotanikai ÖSSZEFOGLALÓ Az etnobotanika fogalmát elsőként a John W. Harshberger (Universitiy of Pennsylvania) botanikus használta 1895-ben. A kifejezés két görög szóból eredeztethető. Ez egyik szó az

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés. Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020

Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés. Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020 Kérdőíves vizsgálat feldolgozása és elemzése; kutatási jelentés Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020 Inkontinencia és Vizeletürítési Zavarok alprogram kérdőíves felmérés (2011)

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu

Forrás: http://www.doksi.hu Az illóolajok gyógyító hatását használja ki Az illatok, mint ingerek az idegrostokon keresztül jutnak az agykéregbe, ahol a megfelelő sejteket ingerlik. Ennek hatására javul közérzetünk. Közérzetünk javulásának

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat

10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat 10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat Ez a fejezet a szülők iskolai végzettségének az ALL kutatásban részt vevő fiatalok készség szintjére gyakorolt hatását vizsgálja.

Részletesebben

Festőnövények TAVASZ. Csalán /Urtica dioica/ Farkaskutyatej /Euphorbia cyparissias/ Cserszömörce /Cotinus coggyria/

Festőnövények TAVASZ. Csalán /Urtica dioica/ Farkaskutyatej /Euphorbia cyparissias/ Cserszömörce /Cotinus coggyria/ Festőnövények TAVASZ Csalán /Urtica dioica/ Jól ismeri mindenki, a találkozást nem felejtjük el vele. Friss csalánlevéllel halványzöldre festhetjük a gyapjút. Sárgát ad, ha a friss leveleket megfőzzük,

Részletesebben

Vizsgálódás mikroszkóppal.

Vizsgálódás mikroszkóppal. Időtartam: 1,5 2,5 óra Melyik korcsoportnak ajánljuk? Kiscsoporttól nagycsoportos korosztályig, és 1. osztályosoknak ( A programcsomagot egészben ajánljuk, de egy-egy része külön is megvalósítható) Vizsgálódás

Részletesebben

Lakossági kérdőív. többször. egyedül családdal barátokkal szervezett csoporttal

Lakossági kérdőív. többször. egyedül családdal barátokkal szervezett csoporttal MELLÉKLETEK 117 Lakossági kérdőív Ön a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási Intézetének kérdőívét tartja kezében. Az Intézet az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO felkérésére

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

KÉRDŐÍV TELEPÜLÉS HELYI ÉRTÉKEI - LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉS

KÉRDŐÍV TELEPÜLÉS HELYI ÉRTÉKEI - LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉS KÉRDŐÍV TELEPÜLÉS HELYI ÉRTÉKEI - LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉS Kérjük, szánjon pár percet kérdőívünk kitöltésére! Válaszaival hozzájárulhat a települési Környezeti Fenntarthatósági Program (Local Agenda 21) megalapozásához!

Részletesebben

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Tihanyi András Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Mindennapi útmutató a testi-lelki egészséghez * Diétás szakácskönyvek White Golden Book Budapest A könyv szerzője TIHANYI ANDRÁS dietetikus Lektorálta DR.

Részletesebben

Szociológiai felmérés a Csehországban tanuló, dolgozó szlovákiai magyarokról

Szociológiai felmérés a Csehországban tanuló, dolgozó szlovákiai magyarokról Szociológiai felmérés a Csehországban tanuló, dolgozó szlovákiai magyarokról A Csehországban tanuló és dolgozó szlovákiai magyarok száma évről évre növekszik, mégsem készült róluk eddig átfogó felmérés.

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

Jogok Világnapja. Kutatás az Emberi. alkalmából. Tartalomjegyzék

Jogok Világnapja. Kutatás az Emberi. alkalmából. Tartalomjegyzék Kutatás az Emberi Jogok Világnapja alkalmából Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 2 Előzmény... 2 A kutatás célja és módszertana... 3 Közvélemény-kutatás eredményei... 3 Közvélemény-kutatás ábrái...

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban Magyar Regionális Tudományos Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. november 27-27 Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064

Részletesebben

Lecsós kert. Kertészeti tevékenységek a Kertben Dr. Fekete Szabolcs

Lecsós kert. Kertészeti tevékenységek a Kertben Dr. Fekete Szabolcs Lecsós kert Kertészeti tevékenységek a Kertben Dr. Fekete Szabolcs Alapinformációk A növény is csak ember. alaptevékenységek: tavaszi területrendezés, vetés/ültetés, rendszeres nyári munkák, betakarítás

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

VI. CSÁKBERÉNYI PÁLINKAVERSENY 2015

VI. CSÁKBERÉNYI PÁLINKAVERSENY 2015 A verseny célja: a pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítése, a versenyen résztvevő pálinkák megmérettetése, a minőség javítása, a bérfőzetők saját eredményeinek közlésén keresztül, a pálinkával

Részletesebben

2. forduló. Matematika

2. forduló. Matematika 2. forduló Matematika 1. Három öreg bölcs alszik egy nagy fa alatt. Egy arra járó csintalan gyerkőc mindhármuk homlokára egy piros kört fest, majd kacagva elszalad. Amikor a bölcsek felébrednek, és meglátják

Részletesebben

A CIB Bank imázsa. Esettanulmány. ny gemiusadhoc

A CIB Bank imázsa. Esettanulmány. ny gemiusadhoc A CIB Bank imázsa Esettanulmány ny gemiusadhoc 2006. március, Magyarország Tartalom Bevezetés.... 3 A kutatás célja...... 9 A kutatás módszertana.......... 11 Összefoglalás......... 16 Vélemények a bankokról...........

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Phyto diet. termékek. A természet segítsége négylábú barátaink részére

Phyto diet. termékek. A természet segítsége négylábú barátaink részére Phyto diet termékek A természet segítsége négylábú barátaink részére A ter mészet segítsége négylábú barátaink részére Phyto diet termékek A Phyto diet termékcsaládot olyan gazdák figyelmébe ajánljuk,

Részletesebben

Összességében a magyar lakosság élelmiszerfogyasztói magatartásában két paradox helyzet alakult ki, nevezetesen az elmúlt évtizedben mind az

Összességében a magyar lakosság élelmiszerfogyasztói magatartásában két paradox helyzet alakult ki, nevezetesen az elmúlt évtizedben mind az É T E L E D A Z É L E T E D Az 2006. év végi élelmiszerbotrányok jelentősen befolyásolták a magyar lakosságot az élelmiszerkockázatok megítélése terén. Ugyanakkor a valódi kockázatok felismerésében, az

Részletesebben

II. Fehérvár AV19 párlat- és pálinkamustra 2015

II. Fehérvár AV19 párlat- és pálinkamustra 2015 II. Fehérvár AV19 párlat- és pálinkamustra 2015 A verseny kiíró, rendező: - Fehérvár AV19 Kék-Fehér Fanatikusok Szurkolói Csoportja A verseny célja: a pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítése, a

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata

Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata különös tekintettel a szomszédos Magyarországgal fennálló összefonódásokra Részeredmények Ing. Mag. Georg Gumpinger, 2009.

Részletesebben

Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján

Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján Az Együttható Egyesület által tartott rendkívüli szülői értekezlet értékekelése elégedettségi kérdőív alapján Populáció: Liszt Ferenc Általános Iskolában szülői N: 47 fő Mintavétel: önkényes, nem reprezentatív

Részletesebben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Bevezető Az 50 év feletti korosztály televíziónézési szokásai általában kevés figyelmet kapnak annak ellenére, hogy a televízió közönségének jelentős

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009.

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009. Elemzés A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása Készítette: Gold Communications Kft. 2009. február Felmérés a GRSP Magyarország Egyesület által felfestett járdagrafikák

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztése

Emberi erőforrás fejlesztése Emberi erőforrás fejlesztése Továbbtanulási és vállalkozási hajlam Lépések a kommunikációs és műszaki fejlődéssel -Alfred Marshall szelekció vagy kiválogatás elmélete (munkaerőpiacon, iskolában) szerint

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Oktatási anyagok a projekt Traditional and wild című kurzus részére

Oktatási anyagok a projekt Traditional and wild című kurzus részére regional development fund(erdf) Oktatási anyagok a projekt Traditional and wild című kurzus részére FEHÉRMÁLYVA (Althaea officinalis L.) 1. 7. 2012 http://bs.wikipedia.org/wiki/bijeli_sljez regional development

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki!

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlap I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! FIGYELEM! A pályázati

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

Kor szerinti megoszlás

Kor szerinti megoszlás Bevezető A HWSW a Microsoft Magyarországgal közösen egy kérdőíves felmérést készített a hazai szoftverfejlesztői társadalomról. Az adatfelvétel 2014 nyarán folyt, a válaszadók a meghatározó hazai IT médiumokban,

Részletesebben

Zöld úton a jövőbe. Demográfiai alapok. Fürdőszobatitkok

Zöld úton a jövőbe. Demográfiai alapok. Fürdőszobatitkok Zöld úton a jövőbe A Zöld Gondolat Lovagrend 2010. év végi kérdőívvel kívánta felmérni a lakosság ismereteit és magatartását környezet- és energiatudatossági kérdésekben. A 25 kérdésből álló kérdőív kiértékelése

Részletesebben

MEGKERESÉSI NAPLÓ - ESS

MEGKERESÉSI NAPLÓ - ESS European Social Survey R6-2012 MEGKERESÉSI NAPLÓ - ESS A MINTAEGYSÉG CÍME (település) (utca, házszám) (emelet, ajtó) a megkeresések sorszáma 01.. A CÍMET FELKERESŐ KÉRDEZŐ IGAZOLVÁNYSZÁMA A válaszoló megadta

Részletesebben

Feng Shui kert lépésről lépésre...

Feng Shui kert lépésről lépésre... Feng Shui kert lépésről lépésre... 4. rész Készítsünk illatos fűszerkertet! Minden illat gyógyszer! Ebben a részben teszünk egy kis kitérőt. A sok elméleti tudnivaló után, jöjjön a gyakorlat. Tarts velünk!

Részletesebben

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Szocio-Demográfia A minta felépítése a következő specifikációk szerint: Vidék/ város Nem Születési év Végzettség Egy háztartáson belüli lakosok száma Lakás típusa Foglalkozás

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY ISMERETTERJESZTŐ ÉS KULTURÁLIS ELŐADÁSAI Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta működik Magyarországon. segélyezést és fejlesztést végzünk oktatási és egészségügyi területen, Magyarországon

Részletesebben

Hasznos tanácsok gombaszedőknek

Hasznos tanácsok gombaszedőknek NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Hasznos tanácsok gombaszedőknek Házalótól, ismerőstől gyűjtött gombát ne vásároljunk! A saját szedésű, vadon termő gombát minden esetben meg kell vizsgáltatni gombaszakértővel.

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER BESZÁMOLÓ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP 4.1.1.

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN Gilingerné dr Pankotai Mária Dr Bíró Lajos Munkánkban a hazai zöldségfogyasztást, ezen belül a hajtatott zöldségek fogyasztását próbáljuk felmérni.

Részletesebben

VÁLASZLAP FÜZET. A Magyar Háztartás Panel kutatás. Háztartás és Egyéni kérdõíveihez

VÁLASZLAP FÜZET. A Magyar Háztartás Panel kutatás. Háztartás és Egyéni kérdõíveihez 97 Magyar Háztartás Panel VÁLASZLAP FÜZET A Magyar Háztartás Panel kutatás Háztartás és Egyéni kérdõíveihez 1997. 2 1. VÁLASZLAP Háztartási eszköz (mosó-, mosogatógép, hûtõ, mélyhûtõ) Szórakoztató elektronikai

Részletesebben

ISKOLÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Szakmai beszámoló

ISKOLÁNKÉRT ALAPÍTVÁNY 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Szakmai beszámoló Van, aki méreggel írtja a gyomot, és azt hiszi ez elegendő ahhoz, hogy a kert tökéletessé váljék. Ő nem gondol a vegyszer által elpusztított virágokra ( ) Más viszont kapával végzi ugyanezt a munkát lassan,

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 6/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Társadalomkutatási

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

4 hetes reform diétás étrend

4 hetes reform diétás étrend 4 hetes reform diétás étrend A 4 hetes reform diétás étrend változatos és egészséges ételeket tartalmaz. Ha szeretnél egészségesen étkezni a mindennapokban, de eddig nem tudtad, hogyan láss hozzá, most

Részletesebben