Mint ismeretes, a szocialista szabaddemokrata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mint ismeretes, a szocialista szabaddemokrata"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes havilap 7000 példányban LAP A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Szabálytalan volt az intézmények átadása I. évfolyam 6. szám augusztus 1. Testületi ülés ahogy én láttam Mint ismeretes, a szocialista szabaddemokrata többségû képviselõ-testület megszavazta hat intézményünk megyei kezelésbe adását. A Fidesz MDF Fidelitas-frakció ellenezte az átadást, és úgy döntöttek, minden létezõ lehetõséget megragadnak arra, hogy a szégyenletes döntés végrehajtását meghiúsítsák. Ennek érdekében panaszt tettek a Közigazgatási Hivatalnál, kérve a törvényességi felülvizsgálatot. Július 9-én megszületett dr. Petrik János hivatalvezetõ döntése. Ebben két szempontból tartja szabálytalannak az érdi képviselõ-testület határozatát. Egyrészt az oktatási intézmények átadása elõtt meg kellett volna állapodni a megyével, mivel a megállapodás alapján a megyei önkormányzatnak kell dönteni és kérni az átadást, és erre a megállapodást követõ év július elsejével kerülhet sor. A Földrajzi Múzeum esetében is szabálytalanul jártak el, mivel elõször a mûködési engedélyt kellett volna módosítani, és ezt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma felé jelezni kellett volna. Mindezek után a következõket írja dr. Petrik János: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 99. (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva felhívom a T. Képviselõ-testületet, hogy a törvényesség helyreállítása érdekében a 39/2003. (III. 20.) ÖK számú határozatot szíveskedjék augusztus 30-ig viszszavonni. Kérem, hogy az Ötv. 99. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a tett intézkedésrõl vagy egyet nem értésrõl hivatalomat szeptember 5-ig külön levélben is tájékoztatni szíveskedjenek. Ez nem jelent mást, mint hogy össze kell hívni 30 napon belül egy rendkívüli testületi ülést, ahol a szocialista többség várhatóan úgy dönt, hogy határozatukat nem vonják vissza. Ezek után a Közigazgatási Hivatal bíróság útján érvényesítheti döntését, ez pert jelent. Tulajdonképpen most nyugodtan hátra is dõlhetünk, hiszen ismét bebizonyosodott, hogy a jelenlegi városvezetés menynyire ad hoc jelleggel, átgondolatlanul, elõkészítetlenül, kapkodva hozza meg döntéseit, mint azt egyéb esetekben is tapasztalhattuk. Azonban most komolyabb ügyrõl, intézményeinkrõl van szó, ezért az a dolgunk, hogy minden egyéb módot is megragadjunk, ébren tartsuk a közvélemény figyelmét, nehogy a fal mellett surranva ismét valami szabálytalan vagy sunyi akcióval mint például a jegyzõ végkielégítése volt mégis átverjék az érdieket, és a rossz gazdálkodásukból fakadó pénzhiányt a feladatok leadásával oldhassák meg. Idõközi választás a 6-os körzetben Tóth János képviselõ (MSZP) halála miatt idõközi választásokat kell tartani az érdi 6. számú egyéni választókerületben. Kb érdi választópolgárt érint ez Tusculánumban és környékén. Az egyéni választókerület képviselõje, akit az ott élõk többsége megválaszt pontosabban a választáson résztvevõk többsége. Õ képviseli az adott terület polgárait a képviselõ-testületben, próbálja elérni, hogy megfelelõ út, járda, és egyéb kommunális fejlesztésekre kerüljön sor. A választókerületben mûködõ óvoda, iskola lehetõleg a legjobb feltételek mellett mûködjék, kellõ idõben vigyék el a szemetet, világítson az oszlopon a lámpa, s sötétedés után is bátorsággal lehessen a választókerület utcáin sétálni. Természetesen mindemellett, kiharcolja az idõben történõ kátyúzást ha már van aszfaltút, akkor ne menjen a szükségesnél gyorsabban tönkre, esõs idõben, (ez idén nem nagyon volt) a belvízelvezetés megoldásáért küzd, s nem feledkezik el a járda építésérõl, valamint az árkok kellõ idõben történõ kitakaríttatásáról sem. Mindezt azt hiszem teljes felelõsséggel csak, és csakis az egyéni képviselõ tudja felvállalni, hiszen a listás képviselõ felelõssége az egész városban oszlik meg, s egy-egy utcára, egy-egy konkrét területre a legjobb szándéka mellett is jóval kisebb figyelmet tud fordítani. Mindebbõl, következik, hogy a választók jól felfogott érdeke: közöttük élõt, ott lakót választani, hiszen az nap, mint nap szembesül a gondokkal, bajokkal, a sikerekkel, s esetleges a kudarcokkal, a választói kontrollal. Választani mindig nehéz, s mégis mindig kell. Ha mi magunk nem vállaljuk fel a választás felelõsségét, úgy mások választanak helyettünk, s nekünk azt kell tudomásul vennünk. Mások ne adj Isten rossz döntésének mi is kárvallói lehetünk. Amennyiben otthon maradunk, s nem alkotunk véleményt, akkor bizony kevés alappal kritizálhatjuk késõbb az eredményt. Tehát jó elõre jegyezzük fel, szeptember utolsó vasárnapján, már egy biztos és kötelezõ elfoglaltságunk van a 6. számú választókerületben élõknek. El kell menniük szavazni. téma Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Segesdi János szubjektív beszámolója a júliusi testületi ülésrõl Csõd és vagyon Hogyan olvad el városunk vagyona? Interjú Segesdi Jánossal, a polgári oldal képviselõ-jelöltjével Olvasóink írták Mennyi van még hátra? A szocialista embertípus végnapjai Kultúra, sport Egy érdlakó feljegyzései Éljünk egészségesen! Lapunk következõ száma szeptember 4-én jelenik meg! Minden nagyon szép......minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve mondta állítólag jó Ferenc József királyunk, mire rövidre rá kitört az elsõ világháború. Most, ha az országos és helyi baloldali sajtót olvassuk, nézzük a tévét és hallgatjuk a kereskedelmi rádiókat, valami hasonló érzés keríthet hatalmába. Nincs elégedetlenkedés, ígéretek számonkérése, nincs kritikai hang, csak jóllakottság, vidámság, heje-huja-haj. Borosbochkor elménckedik, Friderikusz kisimult arccal benyal és utána a kasszába benyúl. Még a nyolcvanas évek második felére emlékeztetõ sorok közötti odamondogatás sem tapasztalható. Ki ne emlékezne Mester Ákos vagy Lengyel László kétértelmû vagy egyenesen egyértelmû írásaira, amikor is csettintettünk gyönyörûségünkben: ilyen furfangosan kritizálni, nahát! Csak az a hír, amit lehoznak. Az Érdi Újság is többnyire kínosan kerüli a problémás témákat, illetve ha sort kerít rá, mint például a vízhiányra, ügyel arra, hogy a szocialista vezetésre még csak a hiba árnyéka se vetüljön. Legfeljebb az a tanulság, hogy vannak még hibák, elvtársak, de azért vagyunk, hogy megoldjuk azokat. LENDÜLETBEN A VÁROS legalábbis ezt hangoztatja Döcsakovszky Béla polgármester legújabb választási szórólapjukon. Lendületben de hová? Mert a szakadék felé történõ száguldásnak igazán nem túlságosan örülhetünk. Nincs pénz erre, nincs pénz arra, nem épül csatorna és felszíni vízelvezetés, leállt a vízvezeték-bõvítés, a vállalkozókat nem tudják kifizetni, a pályázati pénzeket nem kapják meg a nyertesek, nem lesz uszoda, sportcsarnok, nincs pénze az ÉVÁÉP-nek az utak javítására. Lendületben a város, lefelé a lejtõn, egyre gyorsuló iramban. Jánosi Györgyöt leváltották miniszterségébõl, azóta jókorát csökkent befolyása. Ellenõrizhetetlen lakossági pletykák szerint a polgármester feladni készül... Eközben a nagyvilágban emelkedik a villamos energia díja, a postai költségek, a benzin nyakra-fõre, nem lesz adócsökkentés, 13. havi nyugdíj, ingyentankönyv, visszavonják a lakásépítés adókedvezményét, nõ az infláció, de azt halljuk, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyunk elégedve. Csak a háború ki ne törjön... Orlai Sándor

2 2 Testületi ülés ahogy én láttam Önkormányzatunk július 3-án rendkívüli testületi ülést tartott. Látszólag 11 napirendi pont került a testület elé. Azért írtam, hogy látszólag, mert volt egy pont, amely egy címszó alatt 15 önkormányzati vagyont érintõ kérdést tartalmazott. Nem véletlenül, hiszen már az elõzõ cikkemben jeleztem, a polgármesterünk a hiányzó többség miatt vette le az eladásokat a napirendrõl, június 27-én. Ahogy maga mögött tudja az MSZP-SZDSZ többséget, gõzerõvel folytatja a város vagyonának kiárusítását. De menjünk sorjában. Napirend elõtt interpelláció hangzott el T. Mészáros Andrástól. A téma: polgármesterünktõl kilakoltatási felszólítással ment ki egy levél, a városban 19 éve dolgozó pedagógus címére, melyben az érintett számára rendkívül szûk határidõ volt hagyva a lakás megvásárlására vagy elhagyására. A pedagógusok az 50%(?)-os béremelés után, munkahelyeik elvesztésével és lakhatásuk lehetetlenné tételével kell, hogy fizessenek itt helyben. Itt kell emlékeztessem az olvasókat, Érd önkormányzata nem elbocsátotta a pedagógusokat, nem, a mi vezetésünk nem ilyen egyenes. Az intézményeink költségvetését úgy módosította, hogy abban két fõvel kevesebb bérkeret volt meghatározva, mint a szükséges létszám. A felelõsséget és a kellemetlen kritikákat így az intézmények vezetõire tolta át, és õk alkalmazottként nem tehettek mást, mint engedelmeskedtek. Visszatérve az alapkérdéshez, a testület a polgármester válaszát fogadta el, ezek szerint az érdi pedagógus kilakoltatása helyes döntés volt. Ebben a szavazásban 16 igennel szavaztak a szocialisták, szabad demokraták, civilek, és 6 nemmel szavazott a MIÉP képviselõje és mi Fideszesek. A tanárnõnek mennie kell. Érd Város Építési és Városrendezési Szabályzatát (ÉVSZ), mivel ez a téma fõleg szakmai véleményezést igényel, rövid megbeszélés után a testület, nagy többséggel elfogadta. A döntés margójára csak annyit, egy kevésbé jó ÉVSZ is jobb, mint ha nincs semmilyen szabályozás. Rendelettervezet került elénk a helyi építés engedélyezésének szabályozására. Jellemzõ a tervezet tartalmára, hogy az elõterjesztõ azonnali hatállyal visszavonta a javaslatot. Az is igaz viszont, hogy a javaslat aláírója az a távozott jegyzõ, aki mintegy 15 millió forintos kártérítéssel távozott a hivatalból. A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítását, mivel ez semmilyen létszámbõvítéssel nem jár, és így nem terheli a kasszát felesleges többlet kiadás, egy ellenszavazattal fogadta el a testület. És itt érkeztem el ahhoz a napirendhez mely a legtöbb vitát kavarta Önkormányzati vagyont érintõ ügyek. Az elõzõ ülés napirendjérõl levett és most visszahozott ingatlan eladásokat már az elõzõ tárgyaláson is szabálytalannak és rosszkor végrehajtottnak ítélte a Fidesz frakció. Ezt a vélemény a mostani megbeszélésen még megfelelõ hivatkozási helyekkel is megtámogatva tudtuk bírálni. A kormány által kiadott 48/2000 rendelet szabályozza, a 2001/2002 minisztériumi állásfoglalás pedig pontosítja azokat a szabályokat, melyek alapján az önkormányzatok a vagyonleltárukban szereplõ ingatlanok értékbecslését el kell végeztetniük. Ezzel szemben az ingatlan eladások okmányaiban szereplõ értékbecslések nem felelnek meg ennek a kívánalomnak. Értelemszerû lenne, hogy ezeket a hibákat kijavítva, a szabályoknak megfelelõ anyag ismeretében hozzák meg a képviselõk a döntésüket. Itt Érden a jogszabályok, ilyen kényszerítõ erõvel nem bírnak. Ha tetszik, betartja a város, ha nem tetszik, figyelmen kívül hagyja az elõírásokat. Ilyen elõzmények után kezdõdött meg a részletes tárgyalása az anyagnak. A 15 ügy között két olyan eset van, mely az elõbb említett kifogásokon kívül még további kérdéseket vet fel. A Diósdi u. 46.-os számú ingatlan, intézményi területnek volt eddig fenntartva. Most a SPAR áruház lánc bejelentette vásárlási szándékát és hajlandó 18 millió forinttal megtoldani az 52 milliós vételárat, ha Érd az üzlet megközelíthetõsége érdekében újabb körforgalmat épít, a Riminyáki és Diósdi u. keresztezõdésében. Itt álljunk meg egy-két szóra. Intézményi terület az a terület, melyet az önkormányzat iskolák, óvodák, szociális és egészségügyi intézmények létesítésére tartalékol. Ebbõl a körbõl ki kellett volna vonni ezt a területet, ezek itt már nem fognak megépülni. A kereskedelmi cégtõl kapott többlet pénz azonban nem elég arra, hogy megvalósuljon a szükséges csomópont átalakítás. Sõt, még hozzá kellene tenni kb. 80 millió forintot. Vagy, úgy elfogadni a teljes vételárat, hogy a kért feltételt tudatosan nem tartjuk be. Ez pedig, egy tisztességes üzletkötés esetében meg sem szabad, hogy forduljon a felek fejében. És van még egy probléma is ezzel a hellyel. Tételezzük fel, minden a vevõ igényei szerint valósul meg. A város újabb 100 millióért épít egy újabb körforgalmat, a két vasút másik végén is, mi lesz a közlekedésünkkel? Azok az autósok, akik már ma is a hajukat tépik a 10 percnél tovább zárva tartható sorompóink elõtt, akik ma is, hosszas sorban állás után tudnak csak átjutni a körforgalmi akadályon, mit fognak mondani egy újabb ajándék láttán? A következõ pont más szempontból érdekes. Javaslat az épülõ tûzoltó laktanya közút-kapcsolatának rendezésére. Felhívom a figyelmet a dátumokra, a tûzoltólaktanyát július 4-én adta át a belügyminiszter asszony, és 1 nappal az átadás elõtt a megfontolt, elõrelátó városvezetés megveszi a megközelítést biztosító úthoz szükséges földterületet. Igaz, ez egy fokkal jobb, mintha meg sem vette volna és ezzel mozdulatlanságra ítélte volna a rohamkocsikat, melyeknek nem a mozdulatlanság a fõ ismertetõ jegye. Októbertõl senkinek nem jutott eszébe, hogy a tûzoltóság ki- és bejárását biztosítani kell? És nem csak az átadás után 1-2 hónappal, hanem azonnal? Jobb késõn, mint még késõbb! A Kõrösi Általános Iskola címzett támogatásával kapcsolatos elõminõsítõ eljárás elindítására sürgõsségi indítvány érkezett a testület elé. Mivel ez az anyag már az elõzõ ciklus támogatását is teljes mértékben élvezte és most már Sajnos a csõd elleni harc frontvonaláról továbbra is vészt jósló hírek jönnek. A takarékossági intézkedések hoztak valamit a konyhára, de nem eleget. Számlák várják sorsukat, a város beszállítói kiszolgáltatottságukat tudomásul véve, kisebb-nagyobb türelemmel szintén várnak. A kialakult helyzet nem minden elõzmény nélküli. Érd mindenkori vezetése, és itt nem elsõsorban a polgármester személye a lényeges, valamilyen csodavárás, téves feltevés áldozata. Azért kell áldozatról beszélni, mert annak feltételezése, hogy nem megfelelõ helyzetértékelésbõl következõen sorozatosan rossz döntéseket hoztak, minden bizonnyal nem helyén való. Szinte minden programalkotó képviselõ- és polgármester-jelölt azt szajkózta, hogy Érdnek rendkívül jók az adottságai, értékes vagyonnal, fõként ingatlanokkal rendelkezik, amelyek szakértõ hasznosítása csak szándék és hozzáértés kérdése, amely utóbbival az ellenfél természetesen nem rendelkezett. Ennek a nem is teljesen téves, de mindenképpen túlzó kiindulási pontnak egyenes következménye volt az a gyakorlat, hogy a költségvetés várható hiányát az ingatlanok várható és betervezett értékesítésével lehetett elfedni. Ez kényelmes volt, ha meg baj keletkezett, annyi bevétel, egy gázközmû vagyon vagy valami hasonló, mindig akadt, ami elfödte azt. A kényelem nagy úr, fõleg akkor, ha a városgazdálkodás körül nagyjából ugyanaz a jól beazonosítható személyekbõl álló csapat tevékenykedik hellyel-közzel tizenkét éve. Függetlenül attól, hogy baloldali vagy a jobboldali I. évfolyam 6. szám augusztus 1. Csõd és vagyon csak az i-re a pontot kell feltenni, így nem volt kérdéses a szavazás eredménye. Az önkormányzat egyhangúlag támogatta a folyamat elindítását. Ebbõl is látszik, a jó célok és a jól elõkészített anyagok esetében teljes egyetértésre lehet jutni, de ezek vannak kisebbségben. A törvények módosítása kapcsán július elsejével módosultak a polgármesteri, az alpolgármesteri és képviselõi tiszteletdíjak. Ezt csak azért érdemes megemlíteni, mert a vita során többször elhangzott, hogy a költségvetésünk még sincs olyan rossz állapotban, mint azt a városvezetés az átvétel és a költségvetési tervezés idején gondolta. Ha pedig ez így van, akkor az intézményeink átadását is újra kellene gondolni, hiszen a legsúlyosabb érv az átadás mellett, a pénzhiány volt. A témával kapcsolatban a Fidesz frakció felhívta a polgármester figyelmét egy megoldásra. Pécel önkormányzata tárgyalásokat kezdett a Pest Megyei Önkormányzattal és meg is állapodtak az intézményeik közös finanszírozásában, ami lehetõvé teszi számukra az intézmények megtartását. Követendõ példa a péceli, hiszen a városunk legszégyenletesebb döntése, még mindig az intézményeink elherdálása. Kérek minden érdi polgárt aki a sajátjának érezte eddig a hat átadandó intézményt, Rendelõ intézet, Szociális otthon, Földrajzi múzeum, Zene iskola, Kós Károly szakközépiskola és a Vörösmarty Mihály gimnázium, az tegyen meg a lehetõségeihez képest mindent a döntés visszavonásáért. Írjanak levelet, telefonáljanak, keressék a kapcsolatot olyan személyekkel, akik lépéseket tehetnek a rossz döntés visszavonásáért. Ígérem, a Fidesz és a városért felelõsen politizálók, mindent meg fognak tenni ennek érdekében. Elõre is köszönöm. Segesdi János arcát egyszer megmutató polgármester vezeti a várost. Sok dologban következetesek voltak az urak. Nem sikerült egy több cikluson átívelõ vagyongazdálkodási stratégiát kialakítani, aminek hiánya törvényszerûen eredményezte a döntések esetlegességét. Sírt az elõkészítettség hiánya. Ha megpróbáltak volna az arra hivatottak hosszabb távra gondolni, akkor rá kellett volna jönniük arra, hogy a vagyongazdálkodás szigorú üzlet és pontosan számon kérhetõ, azonosítható a teljesítmény. A szakmailag megalapozott stratégia biztos támpontot adott volna arra, hogy mi a vagyon értéke és mi az a cél, amire érdemes és lehet hatékonyan használni. A jogi és közgazdasági lehetõségek számos megoldást adnak. Ha az ingatlanvagyont nézzük, akkor nyilvánvaló, hogy az értékesítés a legegyszerûbb, leggyorsabb útja a hasznosításnak, amivel csak az a baj, hogy ugyanazt az ingatlant kétszer vagy többször nem lehet egymás után eladni. Lehet viszont bérbe adni, társaságba apportálni és helyébe, mondjuk osztalék elsõbbséget biztosító vagy kamatozó részvényt kérni, hogy hosszabb távon számíthasson a város megalapozott bevételre. A jól elkészített stratégia végrehajtásához megfelelõ szakemberek kellenek, ha lehet elkülönült szalmai szervezetben, társaságban foglalkoztatva õket. Ehhez képest volt és van a városban egy bizottság, amely legjobb esetben is hetente ülésezik és jelenleg nem dönt és fõleg nem hajt végre semmit, de azt gondolja, hogy azért nem megfelelõ a vagyongazdálkodás, mert nem kapnak mindenkin átnyúló hatásköröket, azzal együtt, hogy az átláthatóságot és számon kérhetõséget terhes, teljesíthetetlen követelménynek tekintik. Ha lehet még rosszabb a helyzet a társasági érdekeltségek területén. A város tulajdonában részben vagy egészben levõ társaságok irányítása, a velük szemben támasztott jövedelmezõségi követelmények meghatározása és annak tulajdonosi képviseleten keresztül történõ számon kérése, érvényesítése, mind hiányzó elem a vagyongazdálkodásban. Nem véletlen, hogy a vízszolgáltatást biztosító társaságnál hosszú éveken keresztül nem sikerült érvényt szerezni a város tulajdonosi jogainak. Nem volt véletlen az sem, hogy az elhíresült ÉVÁÉP Kft. ügy kialakult, a fentebb említett könnyen azonosítható személyi kör egyik oszlopos tagjának közremûködésével. A helyzet az elmúlt közel egy év alatt szinte semmit nem változott, de még a változás jelét sem lehet látni. Ellenkezõleg. A ki tudja kinek érdekében meghozott döntések, értékesítések azt a kevés hosszú távú elképzelést is keresztezik, módosítják, amivel a város rendelkezett. A gyorsan érkezõ pénzügyi injekciók érdekében, ha kell a testület soron kívül fogadja el az építési szabályzatot, lehetetlenné téve annak szakszerû, megalapozott elkészítését. Bár azzal majdnem minden nap találkozik a város polgára, aki a szabályzat és a hivatal foglya lesz, ha építkezni, telekhatárt akar módosítani. Nem jól mennek a dolgok. Félõ, hogy Érd most éli fel jövõjét, amit azzal indokolnak, hogy csõd fenyegeti a várost. A tûzoltáshoz nem csak víz, hanem szakértelem, tudás, áldozat vállalás és becsület is szükségeltetik. Aradszki András

3 I. évfolyam 6. szám augusztus 1. 3 Körvonalazódik a polgári összefogás: Segesdi Jánost támogatja a polgári oldal Segesdi János a 6. választókerület képviselõjelöltje. Jelenleg a FIDESZ frakció listás önkormányzati képviselõje. Megkérem, mondjon néhány szót magáról. Érden élek, itt is születtem. 47 éves vagyok, kétgyermekes családapa. Vállalkozás keretében fogtechnikusként dolgozom már 22 éve ban kapcsolódtam a politikai életbe, és jelenleg a FIDESZ frakció listás képviselõjeként tevékenykedem az önkormányzatban. Családommal a Hunyadi utcában lakom, ezért is ismerem a hatodik választókerület problémáit, adottságait. Az elõzõ önkormányzati ciklusban az itt élõk bizalmából ennek a kerületnek lehettem megválasztott képviselõje, és a lehetõségek keretén belül módomban állt a választókerület életlehetõségeinek javítása. Mi inspirálja arra, hogy ismét megmérettesse magát választókerületében, hiszen most is benn van az önkormányzatban? Azok az emberek, akik úgy érzik, hogy akár a felsõbb politika, akár az önkormányzat politikájának vesztesei, csak oly módon kaphatnak segítséget, ha az önkormányzatban a szocialista-szabaddemokrata többség ellenében erõs ellenzék áll. Jelenleg a 27 fõs önkormányzatban csupán képviselõ számít az ellenzék közé, és ez sok esetben azt eredményezi, hogy nem a köz számára legfontosabb érdekek érvényesülnek, hanem a pártfegyelem által meghatározott érdekek. Ha egyéni képviselõként erõsíthetném a FI- DESZ frakciót, akkor nemcsak saját választókerületemért tudnék többet tenni, de listás helyemre más ellenzéki képviselõ kerülhetne, és politikailag kiegyenlítettebb önkormányzatot tudhatna magáénak a város. Személyes tapasztalatomból is elmondhatom, hogy Önt mind az elmúlt ciklusban, mind a mostaniban bármikor bármilyen problémával megkereshettem, soha nem maradtam válasz nélkül. Remélem, ezt mások is így érzik. Nekem soha nem volt fogadóórám, én mindig legalább telefonon elérhetõ vagyok és voltam, amióta képviselõként dolgozom. A képviselõséget mindig is szolgálatnak tekintettem, amit megtisztelõ bizalomnak köszönhetek, és saját akaratomból, örömmel látok el. Õslakosként, helybeni munkáim által, és nem utolsó sorban az önkormányzatban eltöltött évek során sok szakmai ismeretségre tettem szert, így szerencsére a legtöbb esetben tudom, hová kell fordulni, hogy a hozzám fordulóknak segíthessek. Úgy tudom, hogy az Ön munkálkodásának köszönheti ez a kerület évben a csatornázási program elindulását 700 millió Ft értékben, a Gábor utca aszfaltozását, a földutak folyamatos karbantartását, a vízelvezetés helyreállítását és a Tárnoki út melletti járda megépítését, és még sorolhatnám tovább... Valóban, az elmúlt ciklusban valósultak meg ezek a munkák, az én kezdeményezésemre, de meg kell mondanom, hogy az itt élõ lakók aktív támogatása nélkül nem tudtam volna ilyen eredményeket felmutatni. Szép példája volt az összefogásnak a Riminyáki úti óvoda fûtéskorszerûsítése. Ennél nemcsak az önkormányzat segített, de a TIGÁZ, a törökbálinti önkormányzat is, és a kazánra a pénzt jótékonysági bál bevételébõl fedeztük. A csatornázásnál, az útépítésnél is számíthattam az érintett lakosság támogatására. Például a csatornázáskor a lakók kerestek meg, hogy a munkálatok hiányosságaira felhívják a figyelmemet. Ezután személyesen ellenõriztem a munkát, és ennek köszönhetõ, hogy minõségi kifogás nem merült fel. Önálló képviselõként milyen célokat képzel megvalósítani? Mint már hangsúlyoztam, megválasztásom esetén gyökeres változás érhetõ el az önkormányzatban a frakciók egyensúlyának a kiegyenlítõdés irányába történõ változása okán. Sokkal több lehetõség lesz általában a kiegyenlített fejlesztésre, és nem utolsó sorban területi képviselõként nagyobb súllyal szólhatok a választókerület érdekében. Például a város állapotát döntõen befolyásolja a felújítás. A jelenlegi önkormányzati többség által megszavazásra került költségvetésben mindösszesen 50 millió forint a felújítási keret (Összehasonlításul: az elõzõ önkormányzati költségvetésben minden választókerületnek évi 5 millió Ft saját rendelkezésû keret állt rendelkezésre, ami azt jelentette, hogy valamennyi kerületnek jutott ha nem is sok pénz felújításra. Világos, hogy ha ezeket az ötmilliókat összeadjuk, akkor mindösszesen legalább 75 millió Ft felújítási kerettel rendelkezett a város évente.). Remélhetõ, hogy az erõviszonyok változásával ez a visszafejlõdés is megakadályozható. Szembetûnõ, hogy soha ennyi szabálytalanság nem fordult elõ a korábbi önkormányzatokban, mint amennyi a mostaniban. Sorra születnek a hibás határozatok, és ezek bizony jórészt a többségi frakció egyeduralmának köszönhetõek. Frakciótársaimmal egyetértésben elsõdleges célunk, hogy az érdi közösség érdekében betartsuk és betartassuk a szabályokat, hogy ne vaktában végezzük a munkákat, hanem végre kitûzzük Érd és az egyes kerületek távlati fejlesztési-, helyreállítási és karbantartási céljait, és ezt követõen következetesen ennek értelmében cselekedjünk. Köszönöm az interjút. Sok sikert kívánok további munkájához. Sz. Zs. Civil politika Annak idején a helyhatósági választásokon több civil szervezet is megmérette magát és végül öt listás képviselõi helyhez jutottak az önkormányzat testületében. Ám a választópolgárok várakozása, miszerint a társadalmi szervezetek, különbözõ egyesületek majd pártok feletti, független érdekérvényesítést jelentenek, illúziónak bizonyult. Az úgynevezett civil frakció többsége a választásokat követõen néhány vezetõ pozíció megszerzése után (vagy éppen azért) a szociálliberális városvezetés mögött sorakozott fel. A választópolgárok fõleg jobboldali beállítottságú választóik nem erre számítottak. Sajnos szavazataik elveszettnek tekinthetõk. Erre a tapasztalatra is figyelemmel remélhetõen mind inkább erõsödik a választóközönség felismerése, hogy a város érdekét nem a mindenkori városvezetõ többség részérõl könnyen függõségbe hozható (magyarul megvásárolható) csoportok képviseletének kialakítása, hanem jelentõs háttérrel, nyílt szándékkal, felelõs elkötelezettséggel bíró városvezetés és annak hatékony ellenõrzésére képes erõs ellenzék megbízatása szolgálja. Tiszta Kéz Polgári Kör Megbukott a kormányprogram Ha ezidáig esetleg reménnyel töltötte el az embereket az ország kormányzása, mára az elõzetes várakozások fogyatkozni látszanak. Az elmúlt évben még ígéreteik feltétlen betartásáról beszéltek a kormányzó koalíció politikusai, most egymásra mutogatva bizonygatják, hogy talán túlzott, sok tekintetben megalapozatlan ígéretdömpingbe sodródtak a választási kampány során. Most nincsen realitása a kisebbik kormánypárt adócsökkentést elõirányzó a kormányprogramba is bekerült ígéretének, hangzik el rendre az MSZP oldaláról. Talán óvatosabban bánhatott volna a baloldali többség a teljes fedezet híján beígért béremelések megvalósításával replikázik a szabaddemokrata tábor. Akkor talán maradt volna néhány száz milliárd forint a liberális választóközönség várakozásainak legalábbis részleges kielégítésére. Nem maradt. Pedig meglehet hogy egy kis pénzügyi injekció az amúgy támogatásra méltó SZDSZ-es kívánság megtámogatására most a halódni látszó pártalakulat túlélését jelentené. Amúgy az SZDSZ álláspontja legalábbis az adócsökkentés tekintetében az ellenzék támogatására is számíthat, hiszen például a Fidesz által megfogalmazott gazdaságpolitika is messze áll az adóprés további megszorításától. Pedig szorongatásról van szó mostanában, hiszen a kormányzat által bejelentett intézkedések nem a beígért jóléti rendszerváltás irányába, hanem a pénztárcák soványítása felé vezetnek. A Pénzügy Minisztérium július 17-én ismertette a jövõ évi új adóelképzeléseit. Mindenkit érint majd az áfa kulcsok változása: a legfelsõ kulcs 25-rõl 23 százalékra csökken, ám (figyelem!) a háztartási energia ezen sávra emelkedik majd. A 12 százalékos kulcs 15 százalékra nõ, ami többnyire az élelmiszer árakat érinti. A 0 kulcsos termékeket a továbbiakban 5 százalékos fogyasztási adó terheli. Megismerkedhetünk az eddig ismeretlen vadonatúj ápolási biztosítási járulékkal. A bruttó jövedelembõl levonásra kerülõ egyszázalékos járulék tovább szaporítja a társadalombiztosításra fordított forintjainkat. Ennél is jelentõsebb tétel a nyugdíjjárulék kedvezmény megszüntetése. A különféle hitelkonstrukciók támogatásának elvonása, csökkentése további megszorítást jelent. A lakástörlesztések kedvezményének megszüntetése akár havi 20 ezer forinttal is megkurtíthatja a családok költségvetését. A gáz- és villamos energia árának augusztusi emelése minden bizonnyal végigsöpör a piacon. A mezõgazdasági termelõk, a pékek, a fuvarozók máris a prognosztizált inflációt jóval meghaladó áremelésekre tettek bejelentést. Egy a kormányhoz közeli napilap adatai szerint: Ft bruttóbér esetén 1500 Ft-tal, 100 ezernél 2125 Ft-tal, 200 ezernél Ft-tal csökkennek a reáljövedelmek az ideihez képest. A 2004-re tervezett makrogazdasági adatok is jóval alulmúlják a várakozásokat. Nincs olyan gazdasági mutató, amely ne lenne roszszabb az új EU-nak szánt három évre kiszámított elõrejelzésekben, mint a régiekben. Tavaly még 4,5 5 százalékra tették a 2004-es gazdasági növekedést, most 3,5 százalékpontos GDP bõvülésrõl beszélnek. A kabinet korábban tett ígérete ellenére jövõre nem tervez reálbéremelést. A gyorsan csökkenõ inflációt ígérõ tervek ellenére a drágulás ütemének csökkenése továbbra sem várható. A következõ évben 4,5 5 százalékos indexszel lehet kalkulálni. Szakértõk szerint 6 százalékos átlagos áremelkedésen sem lehet majd csodálkozni. A sor tovább folytatható, de lépjünk túl a nem éppen vigasztaló adatok, tendenciák sorolásán és térjünk vissza a kormánykoalíció háza tájára. Emlékezetes, hogy a gazdaság, a politikai irányítás gondjaival foglalkozó kijelentések többsége még néhány hónapja is a világgazdaság növekedésének csökkenését vagy éppen az elõzõ polgári kormányzat mûködését emlegették a mind inkább romló állapotok okaiként. Az elmúlt hetekben érdekes módon a balliberális értelmiség emelt szót és mutatott rá ha lehet az ellenzék hangvételénél is élesebben - hogy nem feltétlenül a kormányon kívül érdemes keresni a szaporodó problémák gyökerét, hanem magában a kormányzatban! Ezt követõen a koalíciós partnerek mostanában is tartó vitájában újra felmerült a kormányzás egy-egy súlyos iránytévesztésének lehetõsége. Természetesen korán sem mindegy, hogy milyen nagyságrendû navigációs hibáról van szó. A kisebbek kijavításához még talán közbizalmat kaphat a kormány, nagyobb társadalmi csoportokat sértõ célvesztések viszont már komolyan megingathatják a kormányzó vezérkar alkalmasságához fûzõdõ, fogyatkozó várakozásokat. Kéri Mihály Újabb ábránddal szegényebben Tájékoztatást tartottak az M6-os autópálya tervezõi, és kiderült, hogy különbözõ problémák miatt az építés nem a Budapesttõl Érdig tartó szakaszon indul meg, hanem csak Érd utántól, az elkerülõ úttól. Ismét kipukkadt egy ígéret, mert ezzel Érd amúgy is kaotikus közlekedése tovább romlik, az esetleges ipari létesítményeknek pedig annyi. Ismét bebizonyosodott, mennyit ér a szocialisták szava. Elfújta a szél...

4 4 I. évfolyam 6. szám augusztus 1. Olvasóink írják Olvasóink írják Olvasóink írják Olvasóink írják Amikor az ember nem rohan, hanem sétál Érden, mindig talál valami látnivalót, amit esetleg ez idáig nem vett észre. Ilyen egy-egy új lakóház, virágos kert, új üzlet bejárata, vagy épp a régi épületek megkopott falán a szépérzékkel készített ablakok látványa. Az ember sétái néha a késõ esti órákba nyúlnak. Ilyenkor más és más az utcák képe. Egyre kevesebb a felnõtt járókelõ. Fiatalok járnak egyedül, párban vagy csoportosan. Az alkalmi csoportokba verõdõk hangoskodásaikkal magukra is vonják a figyelmet. Õk általában a sörözõk, éttermek elõtt tanyáznak. Nekik már nem jut hely odabent az épületben, így kiszorulnak az utcákra. Az italokat is állva, vagy lépcsõre, járdára ülve fogyasztják. A minap ilyen fiatalok társaságára lettem figyelmes, akik között diákok is voltak. Üvegbõl itták a vodkát. Beszédjükre aligha mondhatná bárki is, hogy társalogtak. A vodka már kellõen felmelegítette õket. Sûrûn el is küldözték egymást Tõlük vagy húsz méterrel Miért nem lehet Magyarországon élni? Tisztelt Szerkesztõség! arrébb az árokban tizenéves lány feküdt. Az említett utcai társaságból egy fiú próbálta felemelni, ám a lány aludni akart tovább, mondván, hogy õ nem megy sehova. Még haza sem, amíg a Feri nem kerül elõ Nem ez volt az elsõ eset, amit láthattam. Nyaranta gyakorta találkozhatunk fûbe heveredõ fiatalokkal, akik az alkoholtól, netán valamilyen drogtól kábultan alszanak az éjszakában. Gyakorta beszélik, hogy Érden kevés a lehetõsége a fiataloknak a szórakozásra. Ahol esténként találkozhatnak, azok elsõsorban a sörözõk. A sörözõk pedig kicsik, ha van kerthelyiségük sem képesek embernél többet egy idõben fogadni. Berendezésük meg szegényes, ráadásul poros, italfoltos mûanyag asztalaik, székeik korántsem vendégmarasztalók. A kiszolgálók pedig aligha rendelkeznek szaktudással. Nem a vendégért vannak, hanem hogy pénzt csináljanak. Ne értsenek félre, nem a tisztes haszon ellen ágálok, hanem a lélektelen Goriotok leszármazottai miatt, akik Bizonyára mindannyiunknak legalább egy seregnyi ok jutna eszébe, hogy miért kéne elhagynunk ezt az országot. Korrupció, alacsony életszínvonal, fejlettségbeli hiányosságok, személyes sérelmek- tragédiák. De vajon így, Magyarország európai uniós csatlakozásának elõestéjén megalapozottak-e azok a félelmek, melyek szerint a nyugati munkaerõpiacok megnyílását követõen rengeteg honfitárs vándorol majd külföldre? Az éremnek, mint mindig, ezúttal is két oldala van, s mindkettõt mérlegelnünk kell, mielõtt pánikszerûen kimenekülünk az országból. Pedig igen, lenne miért elmenni. Például azért, mert a munkánkat nem fizetik meg rendesen, mint nyugaton, míg a német nyugdíjasok nálunk királyként élnek. Miért ne használjuk ki hát mi is az adódó alkalmat, hogy végre kibontakoztathassuk a bennünk rejlõ vállalkozó szellemet és helyezzük át székhelyünket kicsivel nyugatabbra, új tervekkel és álmokkal felvértezve? Igen ám, de erre csak annak van lehetõsége, aki jól elboldogul az anyanyelvén kívül más idegen nyelveken is, mert a kedvünkért senki sem fog magyarul tanulni... Ezzel a magyar lakosság jó része már kis is esett a nagy lehetõségbõl... Az is lehet, hogy inkább lelki okok vezérelnek minket, hogy csapot-papot itt hagyva melegebb vidékre költözzünk. Elhagyott a kedvesünk, kirúgtak az egyetemrõl vagy éppenséggel megõrjít minket a bürokrácia tehetetlensége és a fejlõdés lehetetlensége. Hogy a biztosítók mindig kibújnak a fizetési kötelezettségek alól, úgy érezzük, tehetetlenek vagyunk itt, ezek között a körülmények között. Levegõre vágyunk, radikális változásra, ha kell, akár gyökereinket hátrahagyva is. Talán már volt is alkalmunk hoszszabb-rövidebb idõt eltölteni más országokban, és, megrészegülve a könnyû élet mámorától, csakis arra vágyunk, hogy mihamarabb visszatérhessünk kiszemelt új otthonunkba, a paradicsomba. Jó esetben reálisan látjuk a helyzetet és tisztában vagyunk vele, hogy nehézségek is adódhatnak, de eltökéltük: menni kell. Hát, legyen. De azért jobb, ha tisztában vagyunk vele, hogy máshol sem tökéletes minden, és bármennyire is csodálatos lehet új életünk idegenben, a kulcsszó: mindig idegenek maradunk, távolból jött utazók... Akár egy fél év is eltelhet, mire munkatársaink megengedik, hogy csatlakozzunk hozzájuk a szokásos munkahelyi partik alkalmával (Bajorország). Ha csak rövid kalandtúrára vágyunk, gondoljuk át: biztos, hogy képesek leszünk hazatérni a megismert Kánaán után, hogy életünk hátralevõ részében tizedannyi fizetésért folytassuk az életünket? Aligha... Azt mindenesetre bizton állíthatjuk, hogy mindenki egyszerûen nem mehet el! Az emberek alapvetõen biztonságra vágynak, és nem akarják elhagyni az otthonukat. Ez Európa. És, jó esetben van miért maradnunk, valami csak ideköt minket... Család, barátok, háziállatok. Valahová csak tartoznunk kell, kivéve a megrögzött magánzókat. Rágondolni is rossz, hogy mi történne, ha minden, valamirevaló gondolkodó, alkotóvággyal megáldott koponya elvándorolna. Ebben az esetben hogyan is reménykedhetnénk a pozitív változásban, s abban, hogy a most felnövekvõ generációnak már nem kell a külföld felé kacsingatnia, ha a jövõjére gondol? Az mindenesetre egyértelmû, hogy kicsiny országunk jövõjének sikeres alakításához csupán kimûvelt, tájékozott és világlátott - tapasztalt elmék közremûködésével lehetséges. Nyitott szemmel kell járnunk a világban, de nem feltétlenül kell külföldre menekülnünk, hogy egy jobb életet teremthessünk magunknak. A rengeteg visszásság ellenére botor dolognak tartom feladni, amíg van kilátás a jobbításra. Tessék, hogy a helyzet reménytelen, te pedig fiatal vagy és élni akarsz? Hát, nosza. De ugye, azért nem árt egy hely, ahová kalandozásaidat követõen hazatérhetsz, hogy kint megkeresett, idehaza sokat érõ jövedelmedet elköltsed? Erre is gondolj. Egyébként is: mivel nem ismerlek, nem fogsz hiányozni, ha elmész. És legalább több hely jut nekem, sõt, ha rajtam kívül mindenki elmegy, lesz egy egész országom, EGYEDÜL, csak nekem... Aggteleki-karszttal, Hortobággyal, Balatonnal, Fertõ-tóval, Hollókõvel, Budai várral és sok mással... Az is valami, bár lehetne jobb is, több is... Talán. Dóczi Petra képesek kimérni a megsavanyodott sört, bort Akik nem tartják be a törvényt. Kiszolgálják a tizenéveseket Nem feledhet? persze a szülõk, a tanárok felelõssége sem. Fõképpen pedig azoké, akiknek törvény adta felelõsségük az ilyetén vállalkozások figyelemmel kísérése. B. A. INGATLAN Ügyfeleim részére keresek eladó és kiadó ingatlanokat, üzlethelyiségeket Érden, illetve környékén. Dr. Kun Ágnes Telefon: 23/ , A Földhivatal épületében, I. emelet Könyvek, újságok, prospektusok, szórólapok stb. tervezése és komplett nyomdai kivitelezése! Lénia DTP Stúdió Bt. Telefon: Levél Pajor Imre képviselõ-jelölthöz Itt a választások ideje. Ezt onnan lehet tudni, hogy ön és párttársai megint megkeresnek engem, választópolgárt és mindenfélét ígérgetnek, és még a kopogtató cédulámra is igényt tartanak. Nézem az ön szórólapját, és már az elsõ oldalon szembetûnik egy dátum óta folyamatosan részt vesz a város közéletében. Ezek szerint Ön is felelõs azért, hogy a városunk Cservenkáné megyei basáskodása alatt semmit sem fejlõdött és egy szocialista nagy falunál nem vitte többre? - Ön a vagyongazdálkodási bizottságban szakértõsködik és nem tudja, hogy önnek már semmi dolga nincs a város megyei jogú rangjával kapcsolatban? A pályázatot a testület elfogadta, ugyan úgy mint az elõzõ testület és el is küldték az illetékeseknek. Remélhetõleg az Ön elvtársai a megyénél nem szavazzák le, mint legutóbb! A törvényi elõírás: a város lélekszámának meg kell haladni az fõt. Mint bizottsági tag Önnek is tudnia kellett volna, hogy az intézmény leadásokat semmi nem indokolja és a visszaszerzésük mindig nehezebb, mint a leadásuk. Itt helyben kellett volna mindent megtennie, hogy ne következhessen be ez a szégyenletes döntés. Igaz, aki ellene ment ennek a döntésnek ki kellett lépnie az önök képviselõ csoportjából, sõt még a pártból is. Az illetõ ugyan azt nyilatkozta, hogy saját döntése volt, de az idõsebbek emlékezhetnek az önként tett beismerõ vallomásokra és önkritikákra. A város pénzügyi helyzetét Ön stabilizálni szeretné. Az egyetlen, pénzügyekhez értõ párttagjuk is ott hagyta önöket, mert nem hallgattak az intõ szavára, csak azért, mert az ellenzék is valami hasonlót mondott. Csatornaépítést sem kell Önnek ígérnie, hiszen ha az elõzõ önkormányzat által beadott pályázat nyer, akkor kötelezõ lesz az építés, ha pedig nem, akkor Ön hiába ígér bármit nem lesz belõle semmi. A város közbiztonságát sem Önnek sem pedig a városi testületnek nem kompetenciája javítani. A belügyminiszter vagy ad több rendõrt, vagy nem. Vízelvezetést csak akkor lehet javítani a kerületünkben, ha az alsóbb területek kiépítettsége már biztosított. Az elõzõ testület döntött az Antal u.-i patak medrének kijavításáról, a mostani nem hajtotta végre a tervet. Ezt viszont nem Önnek kell szorgalmaznia, hanem Való Viktor képviselõ és párttársának, már ha éppen részt vesz a testület munkájában. A közvilágítás helyzete. Errõl nekem Lenin mondása jut az eszembe (Önnek ismernie kell) : szocializmus plusz villamosítás egyenlõ kommunizmus. Az elhanyagolt ingatlanok rendbetételével egyet értek. Ehhez viszont elég lenne a hivatal hatékonyabb munkája és keményebb fellépése a felelõtlen tulajdonosokkal szemben. Kérem Önt, ne akarja visszahozni a feljelentgetõs, besúgós idõket! Ne a szomszédok panaszolják be egymást! Vannak rendeleteink, azokat kell betartatni. Ezért az Ön polgármestere tehetné a legtöbbet. Ön azt ígéri, hogy a fogadóórákon kívül is áll mindenki rendelkezésére. Igazán köszönöm, de ez a legkevesebb, amit egy képviselõnek meg kell tennie, hogy mindig áll a választópolgárok rendelkezésére. Egy mondat még az Ön szórólapjáról. Polgármesterünk is írt pár kedves szót arról, hogy lendületben a Város. Ha ez a lendület mi a mélyrepülés. Hiszen ma már látszik, hogy nem lesz uszoda, sportcsarnok, elfogadható vízdíj, emelték az adót, kátyús utakon áll a forgalom a városban, vagy nyeljük a port. Nem építünk iskolát, óvodát. A tervek szerint az ügyeletes gyógyszertárunkat is le akarják bontani. Miközben az ittlakó nem tud eljutni a József térrõl a Hunor utcába tengelytörés nélkül. Az Ön által támogatott polgármester népes csapat élén Lengyel országba utazik. Az alpolgármesterünk pedig Párizs kies utcáit járva ábrándozik a Koppány utcai földút javításának módozatain. Tisztelt uram, az önök szervezete nem keresett meg akkor, amikor a várost érintõ nagy horderejû ügyekben ki kellett volna kérniük a véleményemet, akkor most is tessék szíves engem és a családomat békén hagyni. Tisztelettel egy választópolgár, aki már nem hiszi el az önök ígéreteit Aranyszarvas Ékszer Kft. Hozott anyagból ékszerkészítés Arany- és ezüstékszerek Kõpótlás, vésés Antik és modern órák javítása Karórák, faliórák 2030 Érd, Diósdi út 2-4. Ritmus parkoló vasút felõli butiksor Telefon: Nyitva H-P: 10-18, SZ: 9-12 óráig 2030 Érd, Budai út 11. KATALIN ÜZLETHÁZ Nyitva H, K-CS: 10-17, SZ: 9-12 óráig Telefon:

5 I. évfolyam 6. szám augusztus 1. Virágos Érd pályázat Bércesi Tiborné kertje Dr. Horváthné Domján Lujza kertje Énekeljen velünk! A Fidelio Kamarakórus Egyesület minden kedden este 7 órakor tart kóruspróbát, Lányi Judit mûvészeti vezetõ irányításával. Szeretettel látunk minden énekelni szeretõ, baráti társaságot kedvelõ felnõtt férfit és nõt. Kérjen további információt a kórus titkárától a telefonszámon! Önt is várja a kórus Vezetõsége! Fogászat Papír, Írószer Szaküzlet 2049 Diósd, Sashegyi köz 9. (7-es út mellett) Nyitva: H-P: 7-18ig SZ: 7-12ig Tel/Fax: Adó-TB- vám- ügyviteli nyomtaványok Leporellók, fax és fénymásoló papírok kedvezõ árakon Hp, Canon, Epson stb. tintapatronok, tonerek Pénztárgépszalagok Füzetek, irodaszerek Hírlapok, könyvek, térképek Bélyegzõkészítés Névjegyek, nyomdai munkák Felhívás Mint ismeretes, a Fidesz- MPP szövetséggé alakult májusi kongresszusa után, és meghirdette a nyitottabb politizálást. Létrehozta a tagozatokat (kulturális, önkormányzati, mezõgazdasági, nõtagozat, falusi, nyugdíjas tagozat), amelyekben a Fidesz tagjai érdeklõdésüknek megfelelõ munkát végezhetnek. Ezzel összhangban a Fidesz érdi szervezete is szeretne nagyobb létszámmal, nyitottabban mûködni, ezért szeretettel várja minden, a jobboldali, konzervatív, nemzeti oldallal rokonszenvezõ érdi lakos jelentkezését. Jöjjenek el szerdánként az Összefogás Egyesület székházába (Érd, Alsó u. 8.) délután 6 óra után, ismerkedjenek meg életünkkel, munkánkkal, tagjainkkal, és tiszteljenek meg utána azzal, hogy felvételüket kérik a szervezetbe. Sokan vagyunk, de Önök nélkül kevesen leszünk. A választásokig még van idõ megerõsödni. Várjuk Önöket! Fidesz Érdi szervezete Kertépítést, kertfenntartást és térburkolást vállalok Tel.: Érdliget csendes részén, kedvezõ közlekedési helyen 60%-os készültségû kétszintes családi ház eladó. Ára: 38 millió forint. Érdeklõdni: Eladó XI. kerületi, lágymányosi 106 m 2 -es, felújított, III. emeleti polgári lakás. Tel.: SENA ÉKSZER NYITÁSI AKCIÓ! Arany ezüst ékszerek 10 20%-os kedvezménnyel kaphatók Törtarany felvásárlás 2030 Érd, Szabadság tér 10. (Fõposta mellett) Nyitva: H-P: , SZ: 9-12 óráig Szennyvízszippantás Duguláselhárítás Csatornatisztítás FÜLÖP SÁNDOR Telefon: Mennyi van még hátra? Ha elõvesszük a Közel-Kelet térképét és megnézzük rajta az Egyiptom és Izrael közötti távolságot, elcsodálkozhatunk a bibliai történeten, hogy a zsidók az Egyiptomból való szabadulás után negyven esztendeig vándoroltak a sivatagban, amíg az ígéret földjére értek. Miért kellett ehhez a viszonylag rövid távolsághoz - még ha gyalogosan is - negyven év? Próbáljuk meg kitalálni egy-két történet tükrében. Ismerõsöm meséli, hogy a boldog kádári idõben születésnapjára - a már úgy is félbõröndnyi - tízórais táskája helyett egy kicsivel nagyobbat kért ajándékba. No nem azért, mert olyan feneketlen bendõje lett volna, elég volt neki két karéj kenyér között az a pár szelet turista szalámi a tv paprikával, hanem mert a gyárból hazahordani szánt zártszelvény darabok a régi táskába már nem fértek bele. Alapelve volt ugyanis, hogy olyan nap nem múlhat el, hogy õ valamit haza ne hozzon a gyárból. A családi házát, nyaralóját gyári alapanyagból, gyári fuvarral, gyári munkaerõvel felépítõ vezetõk persze elvtársi megértéssel nézték el neki is - mint más nagyétkû élelmes melósnak - ezt a kis csintalanságot. Fontos volt az ideológiailag elkötelezett tömegbázis! A szocialista embertípus! A nyolcvanas évek közepén banánért álltam sorba (persze decemberben, mert ez a mi számunkra - bölcs vezetõink elhatározása folytán - elsõsorban téli gyümölcs volt) egy utcai zöldséges standnál. Az eladó lemérte az árut és azt mondta, 87 forint. Talpra ugrott bennem a kisördög és anélkül, hogy utána számoltam volna, kikerekedett szemmel megkérdeztem: meeeennyi? Mire az eladó azonnal: 67 forint. Ugyanezt az ismerõs boltosnál már nem mertem volna megcsinálni, mert a pult alól nem kaphattam volna gyulai kolbászt, világos sört, téliszalámit, farmert stb. Talán mindannyiunknak van olyan ismerõse, aki - ha igazán makulátlan káderlapot akart az elõmeneteléhez az egyházi szolgáltatásokat, esküvõt, keresztelõt csak titokban vett igénybe. Pedig ezeket igazán már nem üldözték, de a félsz ott volt a lelkekben sokszor nem minden alap nélkül. Vaszilij Suksinnak, a kitûnõ orosz írónak van egy novellája, amelyben egy arrogáns bolti eladónõ, aki a pult alatti készlettel való rendelkezés jogán, a pult elõtt sorban állók szemében az azon a helyen birtokolható hatalom megtestesítõje, beleköt egy félreértés folytán egy szelíd, ártatlan emberbe, aki ezt kikéri magának, elégtételt követel. A sorban mögötte állók minden dühe a sor feltartása miatt rázúdul és mindenki felsorakozik a hatalom mellett, mert ki tudja, holnap mi miatt kell majd az eladónõ kegyét keresni. A cselekmény addig bonyolódik, míg fõhõsünket az elégtétel keresése során nem az igazi hatalom emberei, hanem a hasonszõrûek mint õ maga, jól elagyabugyálják okvetetlenkedése és hepciáskodása miatt. Remélem jól érzékelhetõ a történetekben, hogy nem egyedi esetekrõl van szó és az is, hogy egyikben sem a hatalom szõrös mancsa csapott az öntudatos, büszke emberi szellem fejére. A dolgok maguktól mûködtek, nem volt szükség ösztökére. Nem lett volna bántódása senkinek, ha az adott helyzetben a méltányos, etikus viselkedést választja. A lélek már jóval elõbb megtöretett, elfertõzõdött. Nézzük, mi változott azóta, mennyit gyógyultunk a fertõzöttségbõl? Az utcánkban és a környezõ utcákban is elsötétültek egyik csütörtökön éjszaka a közvilágítás lámpái. Másnap korán elutaztunk több napra, bízva benne, hogy biztosan bejelenti valaki az elektromos szolgáltatónál az üzemzavart. Hétfõn éjjel változatlanul teljes sötétség borult a környékre. A következõ nap a feleségem számon kérve hívta telefonon a szolgáltatót, hogy miért nem csinálták még meg a közvilágítást, mire az illetékes ügyintézõ csodálkozva mondta, hogy õk errõl nem tudnak, mert még senki sem jelentette be nekik. Hányan gondolták vajon, miért pont én? Nézzünk ki a jármûbõl, amellyel az Érdtõl Budapestig tartó rövid utat megtesszük. Szemét, szemét, hulladék mindenütt, mintha erre kiképzett táj- és természetromboló terrorhordák célzott csapása után lennénk. Hogyan lesz valaki ennyire rövidlátó, buta ember, hogy belerondít a mindannyiunkat megilletõ szép és egészséges tájba? (Jóllehet az is izgalmas kérdés, a munkanélküliek és hajléktalanok hadaiból miért nincsenek útkaparó brigádok?!) Hányszor hangzik el, hogy az EU-hoz való tartozástól még milyen messze vagyunk, mert oldalakon felsorolható dolgokhoz pénz kell és az ugye nincs. Pedig ha a szolgáltatót határozott fellépéssel rávesszük, hogy szerzõdésszerûen teljesítsen, javul és természetessé válik e téren a komfortérzetünk teljesen ingyen. Ha nem úgy tevékenykedünk a lakókörnyezetünkben, mint Robinson a lakatlan szigeten, nem morgolódik miattunk a szomszéd, de ha mégis kifogásol valamit, meg lehet azt kultúráltan is beszélni és adott esetben egy bocsánatkéréstõl még nem csorbul senkinek a tekintélye, sõt a hiba belátása mindig az emberi nagyság megmutatkozása. Az út mentén kidobott szemeteszsák mindig azzal a kis csokispapírral kezdõdik, amit a kicsi gyereknek hagyunk eldobni. Menynyi is van még hátra a negyven esztendõbõl? Tessék mondani, elég lesz? Az idõsebb Cato, az ókori Róma szenátora bármilyen témában is szólalt fel a szenátusban, mindig ezzel fejezte be: Egyébként az a véleményem, hogy Karthágót le kell rombolni!. Anélkül, hogy hozzá merném mérni magam, az a véleményem, hogy polgárrá kell válni (bizony, nehéz út), és a polgárok összefogásával örökre ki kell szorítani a hatalomból a szocializmus utolsó szédelgõ országkufárait. Kopor Tihamér 5

6 6 I. évfolyam 6. szám augusztus 1. A partvonalon kívülrõl Van-e a jónál jobb? Afelelet arra, hogy van-e a jónál jobb, többnyire relatív. Ha ugyanis valami sikeres a csatár jó helyzetbõl gólt lõ mindenki elégedett. Sikertelenség esetén viszont nem tudjuk meg mi lett volna, ha lepasszolja a labdát, az ugyancsak gólhelyzetben lévõ társának. A képviselõ-testület elõtt ugyanannak az ingatlannak az értékesítésérõl két elõterjesztés is szerepelt. A korábbi úgy tesz javaslatot az ingatlan értékesítésére, hogy az 52 és fél millió forintos érték mellett 70 milliós eladási árral az önkormányzat bevállal egy százmilliós körforgalmat. Mindeközben a vevõ (a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. pedig röhög a markába. Hiszen nem is az õ költségen, de elsõsorban és kifejezetten az õ érdekében beruház az önkormányzat egy körforgalmat. Az elõterjesztésben látható az a küzdelem, amit a befektetõ SPAR érdekében kifejt az önkormányzat vezetése: külön is hangsúlyozzák azt az értékcsökkentõ tényezõt, amivel az ingatlant szolgalmi jog terheli. Az én javaslatom értéknövelõ: az ingatlan környezetében bekövetkezett kedvezõ változások lehetõvé teszik a szolgalmi jog kiváltását, s az önkormányzat érdeke alapvetõen ez! Nincs közösködés, és megnövelt területet (plusz 300 négyzetmétert) értékesíthet magasabb áron! Döntés hiányában (no meg azért, mert T. Mészáros András mindezt szóvá is tette) egy héttel késõbbre módosult az elõterjesztés. Belekerült a következõ mondat: az ingatlan a költségekkel növelt forgalmi értéken kerüljön értékesítésre, azzal a kikötéssel, hogy a telek megközelítéséhez szükséges forgalmi útalakítást, VASUDVAR KERÍTÉSFONATOK ÉS CSATORNÁK AKCIÓS ÁRON! Zártszelvények Beton-, szög-, idom- és lapos acélok Víz-, gáz-, fûtõcsövek Aluprofilok Finom- és durvalemezek Kör- és négyzetacélok Saválló anyagok PB gázpalack csere Törzsvásárlás esetén 2-5% árengedmény! VAS-FÉMKER Kft., Érd, Lõcsei út 47. Telefon: építést, a beruházó valósítsa meg saját költségén. A tettenérés megtörtént! A mondat elsõ fele ködösítés! Továbbá: az elõterjesztésbõl kikerült a körforgalom, helyette a SPARnak csak a forgalmi útalakítást kell elkészíteni. Vajon mi történt egy hét alatt? Mitõl lett egyszeriben ennyire határozott és egyben vajszívû is az önkormányzat? Miért van az, hogy amit elõször önmagára nézve kötelezõen elvállalt, azt már a beruházónak nem írja elõ? Miért lett fontos eladni egy élelmiszerre szakosodott vállalkozásnak a területet, holott nem erre a beruházásra lenne itt égetõen szükség, hiszen a környék 1 2-es km körzetben jól ellátott. (Miért nem épít a SPAR például Újtelepen? Vagy az M7-en túl?) A 70 milliós eladási összegnél mit takar a költségekkel növelt forgalmi érték? Lehet, hogy csak a semmi szorzása, hiszen ez az öszszegben nem jelenik meg. Erre bizonyíték a korábbi elõterjesztés. Akkor tehát miért fontos az értékesítés? Az elõterjesztést átlengi egy különös illat. Azt is mondhatnám szag! Ugyanis az egész úgy ahogy van bûzlik Módosítva megismétlem a kérdést: kinek fontos az értékesítés? És vajon miért? (Nem mennyiért, miért?) A kérdés jogos. Tudomásom van arról a levélrõl, amelyet megbízója képviseletében eljárva írt hozzá egy helyi ügyvéd, (újabb ajánlatot téve) jelezve a következõket: Ügyfelem kész a becsült Ft-os vételárat a szerzõdés megkötésekor azonnal készpénzben, vagy átutalással megfizetni és kötelezettséget vállal olyan beruházásra 3 éven belüli beépítési kötelezettséggel, ami összhangban van Érd város Önkormányzatának rendezési tervével. Ez a beruházás környezetbe illõ, lakókörnyezetét a jelenlegihez képest hátrányosan nem befolyásolja és forgalmát illetõen nem igényli a körforgalom kiépítését. Az egész csak annyiból érdemel figyelmet, hogy e levelet a címzett, Döcsakovszky polgármester figyelemre sem méltatta. Rajta kívül megkapta a két alpolgármester, Pataki János és Csõzik László, a vállalkozási bizottság elnöke Dombai Tamás, a Városfejlesztési Bizottság elnöke Baráth Ferenc, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke Kádár Kenese, csupa-csupa MSZP-sek és hozzájuk közelálló balos civilek. Az õ véleményüket sem ismerjük. De ez még mindig nem lenne különös, ha az ügyvéd levele nem azzal fejezõdne be, hogy amennyiben a Képviselõ-testület az ingatlant licitálással kívánja értékesíteni, úgy azon részt kívánnak venni. Licitálás persze, hogy nem volt! (Ilyen tisztességes ajánlatot ritkán kap egy önkormányzat.) Az elõszerzõdés tartalmát nem ismerjük, de nem kell annak különösebb jelentõséget tulajdonítani, miként a három éves beépítési kötelezettségnek sem. Volt egy korrekt ajánlat, s úgy tûnik, sose tudjuk meg, vajon a jónál volt-e jobb? Az viszont kitapintható, hogy valakiknek, valamiért fontos volt sürgõsen eladni, lehetõleg a nyilvánosság teljes kizárásával. Kérdés még számtalan. Például: a módosítottak után is partiképes vevõ-e a SPAR, s ha igen, készít-e szabályozási tervet, ami szinte elõfeltétele a beruházás megkezdésének? Harmat Béla ingatlanközvetítõ, értékbecslõ CSECSEMÕ ÚSZÁS A MAZSOLA ÚSZÓ TANODÁBAN A FICÁNKA BÉBI ÚSZÓ KLUB SZERVEZÉSÉBEN A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy minden szülõ ráérezzen arra, hogy a csecsemõ úszás lényege a szeretet és az, hogy még közelebb kerüljünk saját gyermekünkhöz Minden gyermekkel meg lehet szerettetni a vizet, csak türelem kell hozzá! Somogyi Krisztina Somogyi Katalin Felföldi Gumiszerviz Érd, Esküdt u. 8. Tel.: Gumiabroncsok értékesítése, szerelése, centírozása, javítása, vulkanizálása Ha nálam veszi meg négy gumiját, zsebében hagyom a szerelés árát! Most jó lenni nyugdíjasnak! Mikor máskor? Természetesen most, amikor (szocialista) pártunk és kormányunk ígérete szerint 13. havi nyugdíjat is kap minden nyugdíjas. Tavalyi volt az ígéret és csak rosszindulatú mendemondák bosszantották az érintetteket, amikor az év végéig nem történt semmi. Lám, most már tudhatjuk, hogy a szegénységpárti kormányfõ és a mögötte álló pártok hogyan tartják be ígéreteiket. Nem az ingyen tankönyvrõl, az ingyen ebédrõl és egyebekrõl beszélek, csak a legkiszolgáltatottabbak, ugyanakkor az egyre növekvõ számú nyugdíjasoknak tett ígéretrõl essék most szó. Lesz 13. havi nyugdíj! Bejelentették, hogy az ígéret után két évvel, 2004-ben megkapja minden nyugdíjas többletként a 13. havi nyugdíj egy heti összegét. Azután további három évig minden évben egy további heti összeggel növelik a nyugdíjat és így végül 2007 után minden nyugdíjas 13 havi nyugdíjat kap kézhez. Ezzel sikerül annyira ócsítani a kifizetendõ összeget, hogy minden 100 forintból csak alig több, mint 80 forintot kell kifizetni. Azt is majd a következõ kormánynak - vj - Szerkessze Ön is az Érdi Lapot! Írja meg véleményét levélben vagy en! Hozzászólását szívesen közöljük! Legyen Ön is szerzõnk! Érdliget kiemelt zöldövezetében 300 négyszögöles, ezer m 2 -es zöldkert ingatlanon 210 m 2 hasznos (230 m 2 össz) területû kétszintes, igényes ház eladó. Minden funkciót kiszolgáló (pl. kondi szoba, szauna, kert, pince) helyiségek. Ára 70 millió forint. Érdeklõdni: BUDABAU KFT. Fürdõszoba felszerelési szaküzlet 2030 Érd, Budafoki út 39. (6-os út mellett) Fax/tel.: Mobil: Nyitvatartás: H-P: 8-18, Sz: 8-12 Fürdõszoba bútorok és kiegészítõk Fürdõkádak, szaniterek, csaptelepek Import és hazai csempék és padlólapok, bordûrök Burkolási segédanyagok, Mapei termékek: ragasztók, fugázók Miami üvegmozaik Minden, ami egy fürdõszoba felöltöztetéséhez kell! Suli-Buli A Z-ig Liget Nyomtatvány, Papír-Írószer Bolt 2030 Érdliget, Balatoni út 85. Tel./Fax: Nyitva: H-P: , SZ: 8-13 óráig Fortuna Papír-Írószer Nyomtatvány Bolt 2030 Érd, Budai út 26. Tel.: Nyitva: H-P: , SZ: 8-12 óráig TANSZERVÁSÁR! Táskától az ecsettörlõig nálunk mindent megtalál! Mi segítünk! Nagy választék kedvezõ ár! Füzetcsomag 20% engedménnyel Ticket Service beiskolázási utalványok levásárolhatók! Szeptember elsõ hetében hosszított nyitvatartás 7 19 óráig!

7 I. évfolyam 6. szám augusztus 1. 7 Votin József: Egy érdlakó feljegyzései 91. Augusztus. A hullócsillagok hava. (Nem az angol miniszterelnökre tippelek.) A hõség csak éjjel, nem estefelé, mint a tópartokon, hanem az éjszaka közepe táján csökken elviselhetõre. Ám akkor több, mint elviselhetõ: kellemes. Mostanában nyugtalanul alszom. Nappal nem gondolok a megoldhatatlan problémákra, az utolsó stádiumban lévõ beteg öcsémre, de a gond bennem van; a tehetetlenség ugyanaz, mint újszülött gyermekeim halálakor. Éjfél után, két óra tájt rendszeresen felébredek amúgy is. Nem is pontos ez így. Tétovázom ugyan, hogy kijavítsam-e magam, mert gyakran észreveszem, hogy amikor egy történet elmesélésekor a lehetõ legpontosabban akarom visszaadni, amire emlékszem, egyszerûen elvész, de legalább is csökken a hallgatóság érdeklõdése. Így most csak annyit változtatok az elõzõ mondaton, hogy éjjel fél kettõ/kettõ után tudok csak pihentetõen aludni. Azt mondják, a prenatális és a csecsemõkori élmények egész életünkre elraktározódnak bennünk és hathatnak is. Nem csak a csecsemõkori élmények. Nálam ez az alvással kapcsolatos reflex 1957 és 63 között alakult ki. Ahogy a fülemben zümmög, sziszeg a szovjet hadsereg páncélozott szállítójármûveinek alattomos surranása az október-novemberi éjszakában, úgy nem felejtem el soha a Volgák és Pobjedák motorhangját sem. Pesten, a VIII. kerületben akkor még alig volt autó, az utcák éjszaka üresek és csöndesek voltak. A kapukat 10 órakor bezárta házmester (bocsánat, házfelügyelõ) és hát ki akar kapupénzt + borravalót fizetni? Az V. emeleten laktunk, egy hétemeletes házban. Éjfél körül már mindenki aludt. Ilyenkor szerettem legjobban tanulni, vagy a rajzlámpa fényénél a féléves tervet, vagy az épszerk feladatot csinálni. Akkor sem, ma sem rajzol senki annyit, mint egy építész egyetemi hallgató. Hallottam, hogy egy autó kanyarodik a ház elé. Ajtócsapódás. Elindul a lift felfelé. Minden emeletnél egy kettõs kattanás: elsõ, második, harmadik. Megáll. Jó. Gordon bácsi jött haza. Másnap, vagy néhány nap múlva: elsõ, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik. Talán a Darvasi, vagy az ifjú dr. Della Donna Mihály, a Miska bácsi. Azután csönd. A többi néma csend lassan két óra. Mehetek aludni. Ma sem jöttek értem. Azokban az években a közvetlen baráti körömbõl, a társaságból mintegy tucatnyi embert vittek el, tartóztattak le és ítéltek el. Én megúsztam annyival, hogy még csoportos turista útlevéllel sem engedtek Csehszlovákiába ban voltam elõször külföldön. 92. A hullócsillagok. Ki látja, ki láthatja? Aki Érden lakik, sajnos, nem nagyon. Felnézel az égre s bármilyen felhõtlen, még a legtisztább éjszaka is csak néhány csillag pislákol, mint távoli gyertyafény. Lassan több szputnyikot, mûholdat és piros-zöld villogású repülõgépet látni, mint csillagot. Egy emberöltõvel ezelõtt nappal világos volt, éjszaka sötétség. Egyértelmûbb (talán igazabb?) volt a világ, vagy annak látszott. Messzire kell utazni innen, hogy augusztusi csillagos eget láthassunk. Nem az elmúlt gyermekkort vágyakozva felemlegetõ nosztalgia ez, hiszen nagyon jó, hogy nem vaksötétben tapogatózunk haza, ha este volt valahol dolgunk. De mint mindennek, ennek is ára van. Meg is adtuk az árát: majdnem teljesen odalett a csillagos ég látványa. Eggyel kevesebb lehetõség arra, hogy az ember megérezzen valamit a Végtelenbõl. 93. Fényártalom, fényszennyezés. Mert a minapi búsongásom vagy zsörtölõdésem kiváltó oka éppen ez. Nemrég olvastam, hogy egy erre szakosodott olasz intézet munkatársai P. Cinzano vezetésével elkészítették a fényszennyezés világtérképét. Nyugat-Európa szinte egyenletesen vöröses foltjához hasonló nagyobb összefüggõ terület Szilézia, azután csak kisebb foltok jelzik Bécs, Pozsony és Budapest környékét. Románia sötét, fekete folt, mint Albánia, Moldávia vagy a Kárpátokon túl Ukrajna. Ha egy fénykupolát képzelünk el a fõváros fölé, az Szolnok, Kecskemét, Székesfehérvár, Esztergom vonalában éri el a földet. Milyen mértékû ez az éjszakai megvilágítás? A mérési adatok szerint olyan erejû a háttér megvilágítottsága, mintha az elsõ negyedben lévõ Hold fénye ragyogná be. De ez egyúttal azt is jelenti, hogy Magyarország lakosságának háromnegyede él olyan területen, ahol lényegében éjszaka sincs sötét. Sõt, a hazai lakosság közel fele a telihold világának megfelelõ fényben él még éjszaka is. Ami engem legjobban érintett, hogy ezek az értékek tiszta, szennyezés mentes levegõ esetén értendõk, és más megközelítésben ezek az adatok azt is jelentik, hogy az átlagos szemû lakosság több mint egy harmada még a legtisztább idõben sem láthatja a Tejút sávját. Hogy lehet így az unokámnak a tábortûznél Csaba királyfiról mesélni? Útban Mohácsra Négyszázhetvenhét éve vonult erre az ifjú magyar király seregével, hogy megvívja a magyar történelem legtragikusabb kimenetelû csatáját, amely mindössze másfél óráig tartott. II. Lajos uralkodó jó elõre értesült az 1526-ra tervezett török hadjárat elõkészületeirõl Bakics Pál szerb vajdától, aki 1525 végén kért bebocsátást az országba. Így mintegy háromnegyed esztendõ állt az udvar rendelkezésére a felkészülésre. A szultán április 23-án indult el Konstantinápolyból, de rendkívül lassan haladt elõre a Marica folyó áradása miatt. A magyar urakat és nemességet ekkor még, csak az április 24-re, Szent György napjára meghirdetett rákosi diéta (országgyûlés) tartotta lázban. A tanácskozás utolsó napján kerítettek sort a honvédelem ügyére. Ez idõ tájt egyedül Tomori Pál ( a cseri barát ) rendelkezik olyan haderõvel, amelyet a török támadás ellen be lehet vetni. A magyar seregek gyülekezésére Tolnát jelölték ki, idejét július 2-ában határozták meg. (A törökök már június 30-án elérik a Száva vonalát.) A gyülekezõ idejéhez képest jelentõs késéssel indult el Budáról maga az uralkodó is. Indulásának pontos idejét nem ismerjük. Brodarics István szerémi püspök és kancellár július 24-re teszi, Antonio Giovanni de Burgio, pápai nuncius pedig így ír: a király õfelsége végre július 20-án elindult Budáról a táborba. A gyülekezõ felé vezetõ úton az elsõ állomás Érd volt, Sárkány Ambrus országbíró otthona. Az ideérkezés pontos idejét az indulás körüli bizonytalanság miatt nem tudjuk, de biztos, hogy július 24-én már itt tartózkodott az uralkodó mintegy 3000 fõs hadával. Ekkori keltezéssel írta ugyanis levelét Batthyány Ferenc horvát bánnak, melyben felszólítja õt hogy Szlavónia egész haderejét minél elõbb szólítsd fegyverbe s azokkal Valpó vidékére menj, hogy közelünkbe lehessél, mert mi most egyenest Tolnára és a délvidékre megyünk Amikor a király Érdre érkezett, szerencsétlen eset történt. Minden elõzmény nélkül kimúl kedvenc fekete lova, amit rendkívül rossz elõjelnek tekintenek. Burgio leírásából megtudjuk II. Lajos itt tartózkodásának további eseményeit a királyné tegnap (július 25-én) utazott el s most a király táborától vagy egy mérföldnyire, Csepelen tartózkodik. A király meglátogatta a királynét, hogy elbúcsúzzon tõle. Azt hogy mikor hagyta el Érdet az uralkodó és kísérete, csak valószínûsíthetjük. Július 27-i dátummal Brodarics István még levelet ír VII. Kelemen pápához, melyet így keltezett: Érd közelében, a Duna mellett vert királyi táborból. Ebbõl a ténybõl két következtetést vonhatunk le. Az egyik, hogy 27-e után vonulhattak csak tovább, a másik, hogy valószínûleg a Duna mellett építettek egy tábort a sereg részére. Sárkány Ambrus kastélyát csak a király és kísérete vette igénybe. A következõ ismert levél július 31- én datálódott Adonyban, tehát a két idõpont között lehetett a táborbontás Érden. Az uralkodó Ercsin keresztül vonul Tolnára. A gyülekezõ után augusztus 29-én zajlott le a csata a mohácsi síkon, ahol a magyar csapatok példátlan veszteségekkel járó vereséget szenvedtek. Elhunyt maga az ifjú uralkodó, valamint érdi vendéglátója, Sárkány Ambrus is. Stencinger Norbert FESTÉKTÁR A Festéktár Kft. üzletében ragasztók, lakkok, hagyományos falfestékek, lazúrok, zománcok, háztartási vegyiáruk kaphatók. Nyitva: H P: ig, SZ: ig Érd, Balatoni út 1/a. Telefon: Érdi képviselet Teljes BÁRDI AUTÓ kínálat raktárról, illetve megrendelésre Viszonteladóknak, szerelõknek kedvezmény Alkatrész házhozszállítás VÁSÁROLJON NÁLUNK AKCIÓS ÁRON! Kiskereskedelem: Érd, Riminyáki út Tel.: 23/ , Fax: 23/ Nagykereskedelem: Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 135. Tel.: 23/ , Fax: 23/ Érd, Botond u. 1. Telefon:

8 8 I. évfolyam 6. szám augusztus 1. Nagyboldogasszony ANap túl a csúcson, az esztendõkörös delelôponton, megérezvén, hogy égi pályáján lefelé kell már araszolnia, megérezvén a majdani halált, miképpen az ember, különösen a férfi nép, amikor túl van már élete delén tombolni kezd. Fénye királyi korona ereje, fehér-arany tüze már-már a pusztulást hozza az általa teremtett, nevelt, növelt életre. Domonkos Ráskai Leától másolt legendarészlete szól errôl a legékesebben, Domonkosé, akinek névünnepe augusztus 4-én érkezik:...megtérvén Szent Domonkos atyánk, Rómában áll vala szüntelen Honorius pápánál az szerzetnek konfirmálásáért. Némely éjjel imádságban lévén, vigyázván, látá Atyaistennek jogjára (jobbjára) Fiúistent fölkelni ô haragjában, hogy földnek minden bûnösit megölnéje és elvesztenéje, eltékozlana minden álnokságmívelkedõket. Áll vala kedég Fiúisten az égben, tekintettel rettenetes és gonoszban vetett világnak ellene három lándzsákat tart vala..., mely lándzsáknak egyikével vagy elsôvel kevélyeknek felemelt szarvokat általvernéje, az másikkal, hogy fösvényeknek, telhetetleneknek belöket kiontanája, az harmadikkal testi kívánságokra adottakat általvernéje. Kinek haragjában mikor ellene senki nem állhatna, elébe futanék az kegyelmes Szûz Mária és ô szent Fiának lábait megölelvén, kéré, hogy az bûnösöknek megbocsátana... Öreganyáink menyecskekorukban eképpen futottak a tomboló férfiember családot, jószágot pusztító, sokszor jogos haragjának fékezésére. S eképpen történik ez minden esztendõben a Mindenség áldott színpad -án. A Nap tüze, lándzsa-haragja (jogos e harag mindenképpen, mert ki ne esne ilyenkor a Mindenség terített asztala pompája birtokán kevélység, fösvénység, telhetetlenség, s mértéktelen testi öröm átkába?!) tövét szakítja a növények, füvek, virágok, termények sokaságának, a halálán lévô mezô, mind, ki nônövény a hervadás illatpárájával fut az Úr elé, haragját fékezendô. Védi a még élôt e páraköpeny, s a Nap lándzsakedve nem pusztíthat, érlel csupán. A fönti Fényes erejét Urunk augusztus 6-ai színeváltozása mutatja, mondja el: úgy láthatják ekkor az apostolok hárman, s úgy láthatja a mindenek: teljes fénynek, amilyen majd Atyja országában leend. A köpeny nôi oltalmát Skapulárés Boldogasszony vállkendôje, szombatos enyhülete, az augusztusban havat hozó Havi Boldogaszszony és mindenekelôtt Nagyboldogasszony, Mária mennybe vitele, a halál legyôzésének asszonyi alkalma, módja beszéli el, adja meg. A régi ember hitében az augusztusi mezô párlós illatoltalma a mennybe távozó Szûzanyát idézi meg. Az emberélet dereka az Oroszlán-adta tulajdonsággal volt rokon: az ember ekkor méltóvá vált a nemét, nemzetségét jelölõ kalapjára megkoronáztatott ; s az asszony a mindenség jeleivel öltöztetett fõkötõre, hogy királyi embere mellett nagyasszony lehessen. Nagyboldogasszony nyolcada, amelybe Szent István napja is beleesik, a magyar egyházi év kiemelkedô idôszaka. Ünnepét Szent István is megüli. Árpád megkeresztelkedett hada Gellért közbenjárására Nagyboldogasszony oltalmába ajánlotta magát és az egész országot, a hazát. Az országot és a királyságot Mária örökségének, tulajdonának érezte és vallotta. Ô volt az Árpádok mennyei édesanyja; Emese álma hagyományunk tette alkalmassá erre. Mária hazánk örökös királynéja. Mária halála, temetése, mennybemenetele a középkornak; mennybevétele és megkoronázása a barokk kor jellemzô ikonográfiai vonása. Az ôsegyházig visszanyúló néphagyománya szerint a Megváltó Mária holttestét nem engedte át az enyészetnek; röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsôségbe. XII. Pius 1951-ben e néphagyományt dogmai rangra emelte. Mária elszenderülését és mennybemenetelét a legköltôibb módon a barokkban fogant Makula nélkül való Tükör mondja el, istória is készült belõle, legtanulságosabb Varga Lajos szentember fogalmazása, amely fölöleli a teljes hazai hagyományt. Molnár V. József Elintézték! Olvasom a helyi újságban az egyik olvasó levelét, hogy hiába fordult azokhoz, akiknek feladata lenne egy-egy, lényegében közérdekû probléma megoldása, sem a Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya, sem a közterület felügyelõség nem reagált a bejelentésére, senki nem vágta le a Fõ utcában, a szomszédságában burjánzó parlagfüvet. Pató Simon ingatlana elõtti területrõl van szó. Arról a rommá bontott házról, amelyrõl a használható építési anyagot lebontották, eladták-elvitték, ahogy az új tulajdonos megszerezte. Azóta is, évek óta, a környék csúfja, csövesek éjszakai tanyája, arról nem is beszélve, hogy a kontár-bontás óta a járdán hever két odazuhant jó tonnás egybecementezett omladék. Kerülgetjük óvatosan és közben azon gondolkozunk, hogy mit várjunk a cigányoktól, ha az az ember, aki pártmegbizatásból lett az átmenet évében Érd elsõ embere és azóta is a helyi (gazdaságilag is prosperáló) politikai elit élvonalában virít, ennyire nemtörõdöm módon él közöttünk?! Ám mindenre van megoldás! Az olvasói levelet kommentálva az újság szerkesztõje hozzáteszi büszkén, hogy azóta már õk elintézték és így levágták a parlagfüvet a városi vállalat egyenruhás munkásai. Hát itt tartunk újra. Vagy még mindig? V. J. SLARAF Könyvelõ Betéti Társaság Egyéni és társas vállalkozások részére Könyvelés Adóbevallás Adótanácsadás Könyvelõirodák, cégek részére Adatrögzítés Gazdasági ügyintézés Érd, Imre u. Mobil: Lottózónkban az akció keretében kisorsolt DVD-lejátszót a következõ számú szelvény nyerte: ÉRD, VELENCEI ÚT 36. Lottó, totó, sorsjegyek Újságok, hírlapok, ajándéktárgyak Jogsegélyszolgálat A Városvédõ és Városépítõ Egyesület Érd minden hét péntekén 17 és 19 óra között jogsegélyszolgálata által ingyenes jogi tanácsadást tart. Helyszín: Érd, Diósdi út 4. II. lépcsõház, emeleti iroda. Bejárat a Ritmus Áruház melletti üzletsor épületében a vasút felõl. Dr. Szabó Ferenc ügyvéd. Telefon: ÉRDI SZINKRON Autóalkatrész Kereskedés 2030 Érd, Sárvíz u. 13. Tel.: 23/ , 20/ A vevõkártyával rendelkezõk 10% kedvezményben részesülnek! Forgalmazunk SUZUKI, MARUTI és mindenféle JAPÁN és NYUGATI, valamint keleti típusú autóalkatrészeket Nyitva: H-P: , SZO: óráig INGATLAN Érd központjában, üzletházban, frekventált helyen 95 m 2 -es iroda eladó. Kedvezményes hitel igénybe vehetõ. Érd központjában 500 m 2 -es közmûves lakótelek bontásra szoruló házzal eladó. Ügyfeleim részére keresek eladó ingatlanokat Érden, illetve környékén. Dr. Kun Ágnes Telefon: 23/ , Természetgyógyászat Állapotfelmérés Energetikai kezelés Földsugárzás mérés frissítõ masszázs Talpreflexológia Testgyertya Köpölyözés Gyógytea Egyénre szóló terápia összeállítása H. Szabó Ilona bioenergetikus, reflexológus Tel.: , GARTEN-BAU KERTI CENTRUM ÉS BARKÁCSÁRUHÁZ Mi segítünk Önnek, hogy a kertje idén nyáron is szép legyen A barkácsáruház kínálatából A kertészet kínálatából (konténeres növények) Tófólia 0,5 mm-es 650 Ft/m 2 Geotextília 345 Ft/m 2 Dekor vadkacsa mûa Ft Bogrács 16 l-es gulyásos Ft Bográcsállvány óriás teleszkópos 2350 Ft Bambuszfáklya 120 cm 259 Ft Különleges örökzöld cserják Ft-tól Zöld ezüstfa Ft Sárgán tarka ezüstfa 4240 Ft Lombosfák ft-tól Japán szentfa, 1 m-es, télálló! 5420 Ft Dekoratív kerti szobrok, csobogók Nyitva tartás: H-P: , Szo: , Vas.: zárva! 2030 Érd, Elvíra u. 33. Tel./Fax: (06-23) Új kertészetünk Érden, a Bajcsy-Zs. út 159. szám alatt található Tel.: Orvos és természetgyógyász rendelés Dr. Si-fu Pavlisz László shaolin mester, mozgás- és lélegzésterápia, tel.: Dr. Gál Mihály hagyományos kínai orvoslás, kiropraktõr tel.: Korozmán Mónika reflexológia, nyirokmasszázs tel.: Makai József hagyományos kínai orvoslás tel.: Molnár Klára kineziológia, Bach-virágterápia, autogén tréning terapeuta, reiki, tel.: Bozó Krisztián masszázsok, tel.: Dragon Heart Bt. Tel.: Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 121. Elsõ szint

Az elõzõ képviselõ-testület Döcsakovszky

Az elõzõ képviselõ-testület Döcsakovszky ÉRD ngyenes havilap 7000 példányban LP POLGÁR ÖSSZEFOGÁS LPJ z elõzõ képviselõ-testület Döcsakovszky Béla fáradságot nem ismerõ vezérszónoklataival (még hordó sem kellett neki) elfogadta a vízdíj radikális

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt Ingyenes havilap 8000 példányban III. évfolyam 1. szám 2005. január 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Vissza kell adnunk a reményt Az év fordulóján divat számvetést készíteni, ahogy a polgármester úr is megtette

Részletesebben

ÉRDI LAP. Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább!

ÉRDI LAP. Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 8. szám 2004. augusztus 12. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Idvez légy bódog Szent István királ! Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István király

Részletesebben

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11.

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11. Ingyenes havilap 7000 példányban A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Szegény város, magas prémium? Anovemberi testületi ülés legnagyobb érdeklõdést kiváltott napirendi pontja a polgármester prémiumának megállapítása

Részletesebben

I. évfolyam 9. szám 2003. november 6. 2004: a Leépítés éve

I. évfolyam 9. szám 2003. november 6. 2004: a Leépítés éve Ingyenes havilap 7000 példányban A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Átvette megbízólevelét a gyõztes képviselõ Segesdi János leteszi az esküt, miután Karlovszky Mária kihirdette a hivatalos végeredményt I. évfolyam

Részletesebben

Sólyom László köztársasági elnök úr 2006.

Sólyom László köztársasági elnök úr 2006. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LA IV. évfolyam 2. szám 2006. január 26. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Egerszegi Krisztinát kitüntették A nõi úszósport egyetlen ötszörös olimpiai bajnoka, EGERSZEGI KRISZTINA

Részletesebben

IV. Szent István Napok Szigetmonostor 2009. - AZ Év Lecsója. Csatorna értesítés. Van képünk! Lakossági fórum volt Horányban.

IV. Szent István Napok Szigetmonostor 2009. - AZ Év Lecsója. Csatorna értesítés. Van képünk! Lakossági fórum volt Horányban. 2009. június-augusztus XV. VI-VIII. sz. IV. Szent István Napok Szigetmonostor 2009. - AZ Év Lecsója 2009. augusztus 20-22. között került megrendezésre a IV. Szent István Napok. A harmadik napon 12 csapat

Részletesebben

Szilveszter a Klauzálban Hová mehet a fiatal szilveszteri

Szilveszter a Klauzálban Hová mehet a fiatal szilveszteri BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 1. SZ. 2008. JANUÁR 11. Évindító frakciócikkek A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 2 4 6 7

Részletesebben

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít ÉRDI Ingyenes választási kiadvány 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 26. szám 2014. október 2. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Kilométeres utcabál a Balatoni úton Ötödik alkalommal rendezték

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Kilométeres utcabál a Balatoni úton Ötödik alkalommal rendezték Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 9. szám 2004. szeptember 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Kilométeres utcabál a Balatoni úton Ötödik alkalommal rendezték meg városunkban a kilométeres utcabált.

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XVIII. évfolyam 2. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2008. február HÁNYSZOR FIZESSÜNK? Emlékszünk még a miniszterelnökök vitájára, amikor a jelenlegi kormányfõ, és a polgári kormány egykori

Részletesebben

tarnokhir_2009_április_pagina.in1 1 2009.04.01. 15:34:45

tarnokhir_2009_április_pagina.in1 1 2009.04.01. 15:34:45 tarnokhir_2009_április_pagina.in1 1 2009.04.01. 15:34:45 GÉPKOCSIS-SZÁLLÍTÁST KÉR ELSŐSORBAN TÁRNOK BELTERÜLETÉN HETI KB. 1-2 ALKALOMMAL ÖSSZECSUKHATÓ KEREKESSZÉKKEL, JÁRÓKERETTEL KÖZLEKEDŐ NŐ 06 30 619

Részletesebben

Kezdõdik az iskola. A héten megkezdõdött az iskolákban a tankönyvosztás. Hamarosan megszólal az új tanév elérkezését jelzõ csengõ is.

Kezdõdik az iskola. A héten megkezdõdött az iskolákban a tankönyvosztás. Hamarosan megszólal az új tanév elérkezését jelzõ csengõ is. XVIII. évfolyam 27. szám 2006. augusztus 31. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Kezdõdik az iskola A héten megkezdõdött az iskolákban a tankönyvosztás. Hamarosan megszólal

Részletesebben

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Tájékoztatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A tisztelt Olvasóinkat, hogy július végi számunk kimarad! Továbbra is várjuk hirdetéseiket! info@erdilap.hu

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

HÍRHOZÓ. Ghallgat, mert úgy gondolja, ahogy az a régi idõkben volt szokás, Újra itt vagyunk Advent havában

HÍRHOZÓ. Ghallgat, mert úgy gondolja, ahogy az a régi idõkben volt szokás, Újra itt vagyunk Advent havában A KEREPESI FIDESZ-KDNP ÉS A KEREPESI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK IDÕSZAKI KIADVÁNYA HÍRHOZÓ 2009., 2. SZÁM Újra itt vagyunk Advent havában ondjaink egyre sokasodnak, az ország népének anyagi helyzete drámai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 01/00025-021/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, VI.

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA XXXII. évfolyam 2. szám 2 0 1 1. f e b r u á r 2 2. Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS X X. K ERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIK AI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 4 5. oldal 17. oldal 23. oldal 24. oldal Alkotmányos vita Talán

Részletesebben

Védett közmûvek. Sportolók pályán kívül. Értékes együttmûködés

Védett közmûvek. Sportolók pályán kívül. Értékes együttmûködés XXIII. évfolyam, 7. szám 2013. február 21. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 3 Fontos döntések A városvezetés, több önkormányzathoz hasonlóan, kitûzné a székely zászlót a Fõtéren.

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Jön vagy megy? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Jön vagy megy? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Jön vagy megy? Húsz évet nyert Újpest. Húsz évet

Részletesebben

Avendégek meglátogatták a battai Piac

Avendégek meglátogatták a battai Piac ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LAP IV. évfolyam 3. szám 2006. február 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Bemutatkozott Aradszki András országgyûlési képviselõ-jelölt Százhalombattán indult dr. Aradszki András,

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

Százezres tömeg gyûlt össze az Összetartozás Napján a Városligetben, köztük szép számmal voltak képviselve az érdiek is

Százezres tömeg gyûlt össze az Összetartozás Napján a Városligetben, köztük szép számmal voltak képviselve az érdiek is Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 12. szám 2004. december 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Gyõzött a két igen, de az alacsony részvétel miatt nem lett ügydöntõ a népszavazás. Az uniós választásnál

Részletesebben

Ismét lesz zöldhulladék gyűjtés

Ismét lesz zöldhulladék gyűjtés XXVI. évfolyam, 7. szám 2014. július Hangverseny a zsinagógában 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

A forradalom emlékezete

A forradalom emlékezete ÉRDI Ingyenes kétheti lap 8000 példányban V. LAP évfolyam 22. szám 2007. november 1. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A 22-én a 56-osok is megkoszorúzták a hármaskereszt emlékmûvet Pitti Katalin énekelt A forradalom

Részletesebben

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés 2014. március - április 1200 XX. 3-4. Berecz András a Faluházban Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2014. május 12-én hétfőn 18.30 órakor Szigetmonostor Faluházba (Árpád u. 15.), ahol Magyarország legismertebb

Részletesebben

Gerincút: Zajmentes élethez kérünk segítséget

Gerincút: Zajmentes élethez kérünk segítséget Október 3-án önkormányzati választás! A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA LXII. évfolyam 33. szám 2010. október 1. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb október 8-án. Az újság díjtalan. Ruhavásár október 12-én

Részletesebben