Mint ismeretes, a szocialista szabaddemokrata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mint ismeretes, a szocialista szabaddemokrata"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes havilap 7000 példányban LAP A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Szabálytalan volt az intézmények átadása I. évfolyam 6. szám augusztus 1. Testületi ülés ahogy én láttam Mint ismeretes, a szocialista szabaddemokrata többségû képviselõ-testület megszavazta hat intézményünk megyei kezelésbe adását. A Fidesz MDF Fidelitas-frakció ellenezte az átadást, és úgy döntöttek, minden létezõ lehetõséget megragadnak arra, hogy a szégyenletes döntés végrehajtását meghiúsítsák. Ennek érdekében panaszt tettek a Közigazgatási Hivatalnál, kérve a törvényességi felülvizsgálatot. Július 9-én megszületett dr. Petrik János hivatalvezetõ döntése. Ebben két szempontból tartja szabálytalannak az érdi képviselõ-testület határozatát. Egyrészt az oktatási intézmények átadása elõtt meg kellett volna állapodni a megyével, mivel a megállapodás alapján a megyei önkormányzatnak kell dönteni és kérni az átadást, és erre a megállapodást követõ év július elsejével kerülhet sor. A Földrajzi Múzeum esetében is szabálytalanul jártak el, mivel elõször a mûködési engedélyt kellett volna módosítani, és ezt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma felé jelezni kellett volna. Mindezek után a következõket írja dr. Petrik János: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 99. (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva felhívom a T. Képviselõ-testületet, hogy a törvényesség helyreállítása érdekében a 39/2003. (III. 20.) ÖK számú határozatot szíveskedjék augusztus 30-ig viszszavonni. Kérem, hogy az Ötv. 99. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a tett intézkedésrõl vagy egyet nem értésrõl hivatalomat szeptember 5-ig külön levélben is tájékoztatni szíveskedjenek. Ez nem jelent mást, mint hogy össze kell hívni 30 napon belül egy rendkívüli testületi ülést, ahol a szocialista többség várhatóan úgy dönt, hogy határozatukat nem vonják vissza. Ezek után a Közigazgatási Hivatal bíróság útján érvényesítheti döntését, ez pert jelent. Tulajdonképpen most nyugodtan hátra is dõlhetünk, hiszen ismét bebizonyosodott, hogy a jelenlegi városvezetés menynyire ad hoc jelleggel, átgondolatlanul, elõkészítetlenül, kapkodva hozza meg döntéseit, mint azt egyéb esetekben is tapasztalhattuk. Azonban most komolyabb ügyrõl, intézményeinkrõl van szó, ezért az a dolgunk, hogy minden egyéb módot is megragadjunk, ébren tartsuk a közvélemény figyelmét, nehogy a fal mellett surranva ismét valami szabálytalan vagy sunyi akcióval mint például a jegyzõ végkielégítése volt mégis átverjék az érdieket, és a rossz gazdálkodásukból fakadó pénzhiányt a feladatok leadásával oldhassák meg. Idõközi választás a 6-os körzetben Tóth János képviselõ (MSZP) halála miatt idõközi választásokat kell tartani az érdi 6. számú egyéni választókerületben. Kb érdi választópolgárt érint ez Tusculánumban és környékén. Az egyéni választókerület képviselõje, akit az ott élõk többsége megválaszt pontosabban a választáson résztvevõk többsége. Õ képviseli az adott terület polgárait a képviselõ-testületben, próbálja elérni, hogy megfelelõ út, járda, és egyéb kommunális fejlesztésekre kerüljön sor. A választókerületben mûködõ óvoda, iskola lehetõleg a legjobb feltételek mellett mûködjék, kellõ idõben vigyék el a szemetet, világítson az oszlopon a lámpa, s sötétedés után is bátorsággal lehessen a választókerület utcáin sétálni. Természetesen mindemellett, kiharcolja az idõben történõ kátyúzást ha már van aszfaltút, akkor ne menjen a szükségesnél gyorsabban tönkre, esõs idõben, (ez idén nem nagyon volt) a belvízelvezetés megoldásáért küzd, s nem feledkezik el a járda építésérõl, valamint az árkok kellõ idõben történõ kitakaríttatásáról sem. Mindezt azt hiszem teljes felelõsséggel csak, és csakis az egyéni képviselõ tudja felvállalni, hiszen a listás képviselõ felelõssége az egész városban oszlik meg, s egy-egy utcára, egy-egy konkrét területre a legjobb szándéka mellett is jóval kisebb figyelmet tud fordítani. Mindebbõl, következik, hogy a választók jól felfogott érdeke: közöttük élõt, ott lakót választani, hiszen az nap, mint nap szembesül a gondokkal, bajokkal, a sikerekkel, s esetleges a kudarcokkal, a választói kontrollal. Választani mindig nehéz, s mégis mindig kell. Ha mi magunk nem vállaljuk fel a választás felelõsségét, úgy mások választanak helyettünk, s nekünk azt kell tudomásul vennünk. Mások ne adj Isten rossz döntésének mi is kárvallói lehetünk. Amennyiben otthon maradunk, s nem alkotunk véleményt, akkor bizony kevés alappal kritizálhatjuk késõbb az eredményt. Tehát jó elõre jegyezzük fel, szeptember utolsó vasárnapján, már egy biztos és kötelezõ elfoglaltságunk van a 6. számú választókerületben élõknek. El kell menniük szavazni. téma Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Segesdi János szubjektív beszámolója a júliusi testületi ülésrõl Csõd és vagyon Hogyan olvad el városunk vagyona? Interjú Segesdi Jánossal, a polgári oldal képviselõ-jelöltjével Olvasóink írták Mennyi van még hátra? A szocialista embertípus végnapjai Kultúra, sport Egy érdlakó feljegyzései Éljünk egészségesen! Lapunk következõ száma szeptember 4-én jelenik meg! Minden nagyon szép......minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve mondta állítólag jó Ferenc József királyunk, mire rövidre rá kitört az elsõ világháború. Most, ha az országos és helyi baloldali sajtót olvassuk, nézzük a tévét és hallgatjuk a kereskedelmi rádiókat, valami hasonló érzés keríthet hatalmába. Nincs elégedetlenkedés, ígéretek számonkérése, nincs kritikai hang, csak jóllakottság, vidámság, heje-huja-haj. Borosbochkor elménckedik, Friderikusz kisimult arccal benyal és utána a kasszába benyúl. Még a nyolcvanas évek második felére emlékeztetõ sorok közötti odamondogatás sem tapasztalható. Ki ne emlékezne Mester Ákos vagy Lengyel László kétértelmû vagy egyenesen egyértelmû írásaira, amikor is csettintettünk gyönyörûségünkben: ilyen furfangosan kritizálni, nahát! Csak az a hír, amit lehoznak. Az Érdi Újság is többnyire kínosan kerüli a problémás témákat, illetve ha sort kerít rá, mint például a vízhiányra, ügyel arra, hogy a szocialista vezetésre még csak a hiba árnyéka se vetüljön. Legfeljebb az a tanulság, hogy vannak még hibák, elvtársak, de azért vagyunk, hogy megoldjuk azokat. LENDÜLETBEN A VÁROS legalábbis ezt hangoztatja Döcsakovszky Béla polgármester legújabb választási szórólapjukon. Lendületben de hová? Mert a szakadék felé történõ száguldásnak igazán nem túlságosan örülhetünk. Nincs pénz erre, nincs pénz arra, nem épül csatorna és felszíni vízelvezetés, leállt a vízvezeték-bõvítés, a vállalkozókat nem tudják kifizetni, a pályázati pénzeket nem kapják meg a nyertesek, nem lesz uszoda, sportcsarnok, nincs pénze az ÉVÁÉP-nek az utak javítására. Lendületben a város, lefelé a lejtõn, egyre gyorsuló iramban. Jánosi Györgyöt leváltották miniszterségébõl, azóta jókorát csökkent befolyása. Ellenõrizhetetlen lakossági pletykák szerint a polgármester feladni készül... Eközben a nagyvilágban emelkedik a villamos energia díja, a postai költségek, a benzin nyakra-fõre, nem lesz adócsökkentés, 13. havi nyugdíj, ingyentankönyv, visszavonják a lakásépítés adókedvezményét, nõ az infláció, de azt halljuk, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyunk elégedve. Csak a háború ki ne törjön... Orlai Sándor

2 2 Testületi ülés ahogy én láttam Önkormányzatunk július 3-án rendkívüli testületi ülést tartott. Látszólag 11 napirendi pont került a testület elé. Azért írtam, hogy látszólag, mert volt egy pont, amely egy címszó alatt 15 önkormányzati vagyont érintõ kérdést tartalmazott. Nem véletlenül, hiszen már az elõzõ cikkemben jeleztem, a polgármesterünk a hiányzó többség miatt vette le az eladásokat a napirendrõl, június 27-én. Ahogy maga mögött tudja az MSZP-SZDSZ többséget, gõzerõvel folytatja a város vagyonának kiárusítását. De menjünk sorjában. Napirend elõtt interpelláció hangzott el T. Mészáros Andrástól. A téma: polgármesterünktõl kilakoltatási felszólítással ment ki egy levél, a városban 19 éve dolgozó pedagógus címére, melyben az érintett számára rendkívül szûk határidõ volt hagyva a lakás megvásárlására vagy elhagyására. A pedagógusok az 50%(?)-os béremelés után, munkahelyeik elvesztésével és lakhatásuk lehetetlenné tételével kell, hogy fizessenek itt helyben. Itt kell emlékeztessem az olvasókat, Érd önkormányzata nem elbocsátotta a pedagógusokat, nem, a mi vezetésünk nem ilyen egyenes. Az intézményeink költségvetését úgy módosította, hogy abban két fõvel kevesebb bérkeret volt meghatározva, mint a szükséges létszám. A felelõsséget és a kellemetlen kritikákat így az intézmények vezetõire tolta át, és õk alkalmazottként nem tehettek mást, mint engedelmeskedtek. Visszatérve az alapkérdéshez, a testület a polgármester válaszát fogadta el, ezek szerint az érdi pedagógus kilakoltatása helyes döntés volt. Ebben a szavazásban 16 igennel szavaztak a szocialisták, szabad demokraták, civilek, és 6 nemmel szavazott a MIÉP képviselõje és mi Fideszesek. A tanárnõnek mennie kell. Érd Város Építési és Városrendezési Szabályzatát (ÉVSZ), mivel ez a téma fõleg szakmai véleményezést igényel, rövid megbeszélés után a testület, nagy többséggel elfogadta. A döntés margójára csak annyit, egy kevésbé jó ÉVSZ is jobb, mint ha nincs semmilyen szabályozás. Rendelettervezet került elénk a helyi építés engedélyezésének szabályozására. Jellemzõ a tervezet tartalmára, hogy az elõterjesztõ azonnali hatállyal visszavonta a javaslatot. Az is igaz viszont, hogy a javaslat aláírója az a távozott jegyzõ, aki mintegy 15 millió forintos kártérítéssel távozott a hivatalból. A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítását, mivel ez semmilyen létszámbõvítéssel nem jár, és így nem terheli a kasszát felesleges többlet kiadás, egy ellenszavazattal fogadta el a testület. És itt érkeztem el ahhoz a napirendhez mely a legtöbb vitát kavarta Önkormányzati vagyont érintõ ügyek. Az elõzõ ülés napirendjérõl levett és most visszahozott ingatlan eladásokat már az elõzõ tárgyaláson is szabálytalannak és rosszkor végrehajtottnak ítélte a Fidesz frakció. Ezt a vélemény a mostani megbeszélésen még megfelelõ hivatkozási helyekkel is megtámogatva tudtuk bírálni. A kormány által kiadott 48/2000 rendelet szabályozza, a 2001/2002 minisztériumi állásfoglalás pedig pontosítja azokat a szabályokat, melyek alapján az önkormányzatok a vagyonleltárukban szereplõ ingatlanok értékbecslését el kell végeztetniük. Ezzel szemben az ingatlan eladások okmányaiban szereplõ értékbecslések nem felelnek meg ennek a kívánalomnak. Értelemszerû lenne, hogy ezeket a hibákat kijavítva, a szabályoknak megfelelõ anyag ismeretében hozzák meg a képviselõk a döntésüket. Itt Érden a jogszabályok, ilyen kényszerítõ erõvel nem bírnak. Ha tetszik, betartja a város, ha nem tetszik, figyelmen kívül hagyja az elõírásokat. Ilyen elõzmények után kezdõdött meg a részletes tárgyalása az anyagnak. A 15 ügy között két olyan eset van, mely az elõbb említett kifogásokon kívül még további kérdéseket vet fel. A Diósdi u. 46.-os számú ingatlan, intézményi területnek volt eddig fenntartva. Most a SPAR áruház lánc bejelentette vásárlási szándékát és hajlandó 18 millió forinttal megtoldani az 52 milliós vételárat, ha Érd az üzlet megközelíthetõsége érdekében újabb körforgalmat épít, a Riminyáki és Diósdi u. keresztezõdésében. Itt álljunk meg egy-két szóra. Intézményi terület az a terület, melyet az önkormányzat iskolák, óvodák, szociális és egészségügyi intézmények létesítésére tartalékol. Ebbõl a körbõl ki kellett volna vonni ezt a területet, ezek itt már nem fognak megépülni. A kereskedelmi cégtõl kapott többlet pénz azonban nem elég arra, hogy megvalósuljon a szükséges csomópont átalakítás. Sõt, még hozzá kellene tenni kb. 80 millió forintot. Vagy, úgy elfogadni a teljes vételárat, hogy a kért feltételt tudatosan nem tartjuk be. Ez pedig, egy tisztességes üzletkötés esetében meg sem szabad, hogy forduljon a felek fejében. És van még egy probléma is ezzel a hellyel. Tételezzük fel, minden a vevõ igényei szerint valósul meg. A város újabb 100 millióért épít egy újabb körforgalmat, a két vasút másik végén is, mi lesz a közlekedésünkkel? Azok az autósok, akik már ma is a hajukat tépik a 10 percnél tovább zárva tartható sorompóink elõtt, akik ma is, hosszas sorban állás után tudnak csak átjutni a körforgalmi akadályon, mit fognak mondani egy újabb ajándék láttán? A következõ pont más szempontból érdekes. Javaslat az épülõ tûzoltó laktanya közút-kapcsolatának rendezésére. Felhívom a figyelmet a dátumokra, a tûzoltólaktanyát július 4-én adta át a belügyminiszter asszony, és 1 nappal az átadás elõtt a megfontolt, elõrelátó városvezetés megveszi a megközelítést biztosító úthoz szükséges földterületet. Igaz, ez egy fokkal jobb, mintha meg sem vette volna és ezzel mozdulatlanságra ítélte volna a rohamkocsikat, melyeknek nem a mozdulatlanság a fõ ismertetõ jegye. Októbertõl senkinek nem jutott eszébe, hogy a tûzoltóság ki- és bejárását biztosítani kell? És nem csak az átadás után 1-2 hónappal, hanem azonnal? Jobb késõn, mint még késõbb! A Kõrösi Általános Iskola címzett támogatásával kapcsolatos elõminõsítõ eljárás elindítására sürgõsségi indítvány érkezett a testület elé. Mivel ez az anyag már az elõzõ ciklus támogatását is teljes mértékben élvezte és most már Sajnos a csõd elleni harc frontvonaláról továbbra is vészt jósló hírek jönnek. A takarékossági intézkedések hoztak valamit a konyhára, de nem eleget. Számlák várják sorsukat, a város beszállítói kiszolgáltatottságukat tudomásul véve, kisebb-nagyobb türelemmel szintén várnak. A kialakult helyzet nem minden elõzmény nélküli. Érd mindenkori vezetése, és itt nem elsõsorban a polgármester személye a lényeges, valamilyen csodavárás, téves feltevés áldozata. Azért kell áldozatról beszélni, mert annak feltételezése, hogy nem megfelelõ helyzetértékelésbõl következõen sorozatosan rossz döntéseket hoztak, minden bizonnyal nem helyén való. Szinte minden programalkotó képviselõ- és polgármester-jelölt azt szajkózta, hogy Érdnek rendkívül jók az adottságai, értékes vagyonnal, fõként ingatlanokkal rendelkezik, amelyek szakértõ hasznosítása csak szándék és hozzáértés kérdése, amely utóbbival az ellenfél természetesen nem rendelkezett. Ennek a nem is teljesen téves, de mindenképpen túlzó kiindulási pontnak egyenes következménye volt az a gyakorlat, hogy a költségvetés várható hiányát az ingatlanok várható és betervezett értékesítésével lehetett elfedni. Ez kényelmes volt, ha meg baj keletkezett, annyi bevétel, egy gázközmû vagyon vagy valami hasonló, mindig akadt, ami elfödte azt. A kényelem nagy úr, fõleg akkor, ha a városgazdálkodás körül nagyjából ugyanaz a jól beazonosítható személyekbõl álló csapat tevékenykedik hellyel-közzel tizenkét éve. Függetlenül attól, hogy baloldali vagy a jobboldali I. évfolyam 6. szám augusztus 1. Csõd és vagyon csak az i-re a pontot kell feltenni, így nem volt kérdéses a szavazás eredménye. Az önkormányzat egyhangúlag támogatta a folyamat elindítását. Ebbõl is látszik, a jó célok és a jól elõkészített anyagok esetében teljes egyetértésre lehet jutni, de ezek vannak kisebbségben. A törvények módosítása kapcsán július elsejével módosultak a polgármesteri, az alpolgármesteri és képviselõi tiszteletdíjak. Ezt csak azért érdemes megemlíteni, mert a vita során többször elhangzott, hogy a költségvetésünk még sincs olyan rossz állapotban, mint azt a városvezetés az átvétel és a költségvetési tervezés idején gondolta. Ha pedig ez így van, akkor az intézményeink átadását is újra kellene gondolni, hiszen a legsúlyosabb érv az átadás mellett, a pénzhiány volt. A témával kapcsolatban a Fidesz frakció felhívta a polgármester figyelmét egy megoldásra. Pécel önkormányzata tárgyalásokat kezdett a Pest Megyei Önkormányzattal és meg is állapodtak az intézményeik közös finanszírozásában, ami lehetõvé teszi számukra az intézmények megtartását. Követendõ példa a péceli, hiszen a városunk legszégyenletesebb döntése, még mindig az intézményeink elherdálása. Kérek minden érdi polgárt aki a sajátjának érezte eddig a hat átadandó intézményt, Rendelõ intézet, Szociális otthon, Földrajzi múzeum, Zene iskola, Kós Károly szakközépiskola és a Vörösmarty Mihály gimnázium, az tegyen meg a lehetõségeihez képest mindent a döntés visszavonásáért. Írjanak levelet, telefonáljanak, keressék a kapcsolatot olyan személyekkel, akik lépéseket tehetnek a rossz döntés visszavonásáért. Ígérem, a Fidesz és a városért felelõsen politizálók, mindent meg fognak tenni ennek érdekében. Elõre is köszönöm. Segesdi János arcát egyszer megmutató polgármester vezeti a várost. Sok dologban következetesek voltak az urak. Nem sikerült egy több cikluson átívelõ vagyongazdálkodási stratégiát kialakítani, aminek hiánya törvényszerûen eredményezte a döntések esetlegességét. Sírt az elõkészítettség hiánya. Ha megpróbáltak volna az arra hivatottak hosszabb távra gondolni, akkor rá kellett volna jönniük arra, hogy a vagyongazdálkodás szigorú üzlet és pontosan számon kérhetõ, azonosítható a teljesítmény. A szakmailag megalapozott stratégia biztos támpontot adott volna arra, hogy mi a vagyon értéke és mi az a cél, amire érdemes és lehet hatékonyan használni. A jogi és közgazdasági lehetõségek számos megoldást adnak. Ha az ingatlanvagyont nézzük, akkor nyilvánvaló, hogy az értékesítés a legegyszerûbb, leggyorsabb útja a hasznosításnak, amivel csak az a baj, hogy ugyanazt az ingatlant kétszer vagy többször nem lehet egymás után eladni. Lehet viszont bérbe adni, társaságba apportálni és helyébe, mondjuk osztalék elsõbbséget biztosító vagy kamatozó részvényt kérni, hogy hosszabb távon számíthasson a város megalapozott bevételre. A jól elkészített stratégia végrehajtásához megfelelõ szakemberek kellenek, ha lehet elkülönült szalmai szervezetben, társaságban foglalkoztatva õket. Ehhez képest volt és van a városban egy bizottság, amely legjobb esetben is hetente ülésezik és jelenleg nem dönt és fõleg nem hajt végre semmit, de azt gondolja, hogy azért nem megfelelõ a vagyongazdálkodás, mert nem kapnak mindenkin átnyúló hatásköröket, azzal együtt, hogy az átláthatóságot és számon kérhetõséget terhes, teljesíthetetlen követelménynek tekintik. Ha lehet még rosszabb a helyzet a társasági érdekeltségek területén. A város tulajdonában részben vagy egészben levõ társaságok irányítása, a velük szemben támasztott jövedelmezõségi követelmények meghatározása és annak tulajdonosi képviseleten keresztül történõ számon kérése, érvényesítése, mind hiányzó elem a vagyongazdálkodásban. Nem véletlen, hogy a vízszolgáltatást biztosító társaságnál hosszú éveken keresztül nem sikerült érvényt szerezni a város tulajdonosi jogainak. Nem volt véletlen az sem, hogy az elhíresült ÉVÁÉP Kft. ügy kialakult, a fentebb említett könnyen azonosítható személyi kör egyik oszlopos tagjának közremûködésével. A helyzet az elmúlt közel egy év alatt szinte semmit nem változott, de még a változás jelét sem lehet látni. Ellenkezõleg. A ki tudja kinek érdekében meghozott döntések, értékesítések azt a kevés hosszú távú elképzelést is keresztezik, módosítják, amivel a város rendelkezett. A gyorsan érkezõ pénzügyi injekciók érdekében, ha kell a testület soron kívül fogadja el az építési szabályzatot, lehetetlenné téve annak szakszerû, megalapozott elkészítését. Bár azzal majdnem minden nap találkozik a város polgára, aki a szabályzat és a hivatal foglya lesz, ha építkezni, telekhatárt akar módosítani. Nem jól mennek a dolgok. Félõ, hogy Érd most éli fel jövõjét, amit azzal indokolnak, hogy csõd fenyegeti a várost. A tûzoltáshoz nem csak víz, hanem szakértelem, tudás, áldozat vállalás és becsület is szükségeltetik. Aradszki András

3 I. évfolyam 6. szám augusztus 1. 3 Körvonalazódik a polgári összefogás: Segesdi Jánost támogatja a polgári oldal Segesdi János a 6. választókerület képviselõjelöltje. Jelenleg a FIDESZ frakció listás önkormányzati képviselõje. Megkérem, mondjon néhány szót magáról. Érden élek, itt is születtem. 47 éves vagyok, kétgyermekes családapa. Vállalkozás keretében fogtechnikusként dolgozom már 22 éve ban kapcsolódtam a politikai életbe, és jelenleg a FIDESZ frakció listás képviselõjeként tevékenykedem az önkormányzatban. Családommal a Hunyadi utcában lakom, ezért is ismerem a hatodik választókerület problémáit, adottságait. Az elõzõ önkormányzati ciklusban az itt élõk bizalmából ennek a kerületnek lehettem megválasztott képviselõje, és a lehetõségek keretén belül módomban állt a választókerület életlehetõségeinek javítása. Mi inspirálja arra, hogy ismét megmérettesse magát választókerületében, hiszen most is benn van az önkormányzatban? Azok az emberek, akik úgy érzik, hogy akár a felsõbb politika, akár az önkormányzat politikájának vesztesei, csak oly módon kaphatnak segítséget, ha az önkormányzatban a szocialista-szabaddemokrata többség ellenében erõs ellenzék áll. Jelenleg a 27 fõs önkormányzatban csupán képviselõ számít az ellenzék közé, és ez sok esetben azt eredményezi, hogy nem a köz számára legfontosabb érdekek érvényesülnek, hanem a pártfegyelem által meghatározott érdekek. Ha egyéni képviselõként erõsíthetném a FI- DESZ frakciót, akkor nemcsak saját választókerületemért tudnék többet tenni, de listás helyemre más ellenzéki képviselõ kerülhetne, és politikailag kiegyenlítettebb önkormányzatot tudhatna magáénak a város. Személyes tapasztalatomból is elmondhatom, hogy Önt mind az elmúlt ciklusban, mind a mostaniban bármikor bármilyen problémával megkereshettem, soha nem maradtam válasz nélkül. Remélem, ezt mások is így érzik. Nekem soha nem volt fogadóórám, én mindig legalább telefonon elérhetõ vagyok és voltam, amióta képviselõként dolgozom. A képviselõséget mindig is szolgálatnak tekintettem, amit megtisztelõ bizalomnak köszönhetek, és saját akaratomból, örömmel látok el. Õslakosként, helybeni munkáim által, és nem utolsó sorban az önkormányzatban eltöltött évek során sok szakmai ismeretségre tettem szert, így szerencsére a legtöbb esetben tudom, hová kell fordulni, hogy a hozzám fordulóknak segíthessek. Úgy tudom, hogy az Ön munkálkodásának köszönheti ez a kerület évben a csatornázási program elindulását 700 millió Ft értékben, a Gábor utca aszfaltozását, a földutak folyamatos karbantartását, a vízelvezetés helyreállítását és a Tárnoki út melletti járda megépítését, és még sorolhatnám tovább... Valóban, az elmúlt ciklusban valósultak meg ezek a munkák, az én kezdeményezésemre, de meg kell mondanom, hogy az itt élõ lakók aktív támogatása nélkül nem tudtam volna ilyen eredményeket felmutatni. Szép példája volt az összefogásnak a Riminyáki úti óvoda fûtéskorszerûsítése. Ennél nemcsak az önkormányzat segített, de a TIGÁZ, a törökbálinti önkormányzat is, és a kazánra a pénzt jótékonysági bál bevételébõl fedeztük. A csatornázásnál, az útépítésnél is számíthattam az érintett lakosság támogatására. Például a csatornázáskor a lakók kerestek meg, hogy a munkálatok hiányosságaira felhívják a figyelmemet. Ezután személyesen ellenõriztem a munkát, és ennek köszönhetõ, hogy minõségi kifogás nem merült fel. Önálló képviselõként milyen célokat képzel megvalósítani? Mint már hangsúlyoztam, megválasztásom esetén gyökeres változás érhetõ el az önkormányzatban a frakciók egyensúlyának a kiegyenlítõdés irányába történõ változása okán. Sokkal több lehetõség lesz általában a kiegyenlített fejlesztésre, és nem utolsó sorban területi képviselõként nagyobb súllyal szólhatok a választókerület érdekében. Például a város állapotát döntõen befolyásolja a felújítás. A jelenlegi önkormányzati többség által megszavazásra került költségvetésben mindösszesen 50 millió forint a felújítási keret (Összehasonlításul: az elõzõ önkormányzati költségvetésben minden választókerületnek évi 5 millió Ft saját rendelkezésû keret állt rendelkezésre, ami azt jelentette, hogy valamennyi kerületnek jutott ha nem is sok pénz felújításra. Világos, hogy ha ezeket az ötmilliókat összeadjuk, akkor mindösszesen legalább 75 millió Ft felújítási kerettel rendelkezett a város évente.). Remélhetõ, hogy az erõviszonyok változásával ez a visszafejlõdés is megakadályozható. Szembetûnõ, hogy soha ennyi szabálytalanság nem fordult elõ a korábbi önkormányzatokban, mint amennyi a mostaniban. Sorra születnek a hibás határozatok, és ezek bizony jórészt a többségi frakció egyeduralmának köszönhetõek. Frakciótársaimmal egyetértésben elsõdleges célunk, hogy az érdi közösség érdekében betartsuk és betartassuk a szabályokat, hogy ne vaktában végezzük a munkákat, hanem végre kitûzzük Érd és az egyes kerületek távlati fejlesztési-, helyreállítási és karbantartási céljait, és ezt követõen következetesen ennek értelmében cselekedjünk. Köszönöm az interjút. Sok sikert kívánok további munkájához. Sz. Zs. Civil politika Annak idején a helyhatósági választásokon több civil szervezet is megmérette magát és végül öt listás képviselõi helyhez jutottak az önkormányzat testületében. Ám a választópolgárok várakozása, miszerint a társadalmi szervezetek, különbözõ egyesületek majd pártok feletti, független érdekérvényesítést jelentenek, illúziónak bizonyult. Az úgynevezett civil frakció többsége a választásokat követõen néhány vezetõ pozíció megszerzése után (vagy éppen azért) a szociálliberális városvezetés mögött sorakozott fel. A választópolgárok fõleg jobboldali beállítottságú választóik nem erre számítottak. Sajnos szavazataik elveszettnek tekinthetõk. Erre a tapasztalatra is figyelemmel remélhetõen mind inkább erõsödik a választóközönség felismerése, hogy a város érdekét nem a mindenkori városvezetõ többség részérõl könnyen függõségbe hozható (magyarul megvásárolható) csoportok képviseletének kialakítása, hanem jelentõs háttérrel, nyílt szándékkal, felelõs elkötelezettséggel bíró városvezetés és annak hatékony ellenõrzésére képes erõs ellenzék megbízatása szolgálja. Tiszta Kéz Polgári Kör Megbukott a kormányprogram Ha ezidáig esetleg reménnyel töltötte el az embereket az ország kormányzása, mára az elõzetes várakozások fogyatkozni látszanak. Az elmúlt évben még ígéreteik feltétlen betartásáról beszéltek a kormányzó koalíció politikusai, most egymásra mutogatva bizonygatják, hogy talán túlzott, sok tekintetben megalapozatlan ígéretdömpingbe sodródtak a választási kampány során. Most nincsen realitása a kisebbik kormánypárt adócsökkentést elõirányzó a kormányprogramba is bekerült ígéretének, hangzik el rendre az MSZP oldaláról. Talán óvatosabban bánhatott volna a baloldali többség a teljes fedezet híján beígért béremelések megvalósításával replikázik a szabaddemokrata tábor. Akkor talán maradt volna néhány száz milliárd forint a liberális választóközönség várakozásainak legalábbis részleges kielégítésére. Nem maradt. Pedig meglehet hogy egy kis pénzügyi injekció az amúgy támogatásra méltó SZDSZ-es kívánság megtámogatására most a halódni látszó pártalakulat túlélését jelentené. Amúgy az SZDSZ álláspontja legalábbis az adócsökkentés tekintetében az ellenzék támogatására is számíthat, hiszen például a Fidesz által megfogalmazott gazdaságpolitika is messze áll az adóprés további megszorításától. Pedig szorongatásról van szó mostanában, hiszen a kormányzat által bejelentett intézkedések nem a beígért jóléti rendszerváltás irányába, hanem a pénztárcák soványítása felé vezetnek. A Pénzügy Minisztérium július 17-én ismertette a jövõ évi új adóelképzeléseit. Mindenkit érint majd az áfa kulcsok változása: a legfelsõ kulcs 25-rõl 23 százalékra csökken, ám (figyelem!) a háztartási energia ezen sávra emelkedik majd. A 12 százalékos kulcs 15 százalékra nõ, ami többnyire az élelmiszer árakat érinti. A 0 kulcsos termékeket a továbbiakban 5 százalékos fogyasztási adó terheli. Megismerkedhetünk az eddig ismeretlen vadonatúj ápolási biztosítási járulékkal. A bruttó jövedelembõl levonásra kerülõ egyszázalékos járulék tovább szaporítja a társadalombiztosításra fordított forintjainkat. Ennél is jelentõsebb tétel a nyugdíjjárulék kedvezmény megszüntetése. A különféle hitelkonstrukciók támogatásának elvonása, csökkentése további megszorítást jelent. A lakástörlesztések kedvezményének megszüntetése akár havi 20 ezer forinttal is megkurtíthatja a családok költségvetését. A gáz- és villamos energia árának augusztusi emelése minden bizonnyal végigsöpör a piacon. A mezõgazdasági termelõk, a pékek, a fuvarozók máris a prognosztizált inflációt jóval meghaladó áremelésekre tettek bejelentést. Egy a kormányhoz közeli napilap adatai szerint: Ft bruttóbér esetén 1500 Ft-tal, 100 ezernél 2125 Ft-tal, 200 ezernél Ft-tal csökkennek a reáljövedelmek az ideihez képest. A 2004-re tervezett makrogazdasági adatok is jóval alulmúlják a várakozásokat. Nincs olyan gazdasági mutató, amely ne lenne roszszabb az új EU-nak szánt három évre kiszámított elõrejelzésekben, mint a régiekben. Tavaly még 4,5 5 százalékra tették a 2004-es gazdasági növekedést, most 3,5 százalékpontos GDP bõvülésrõl beszélnek. A kabinet korábban tett ígérete ellenére jövõre nem tervez reálbéremelést. A gyorsan csökkenõ inflációt ígérõ tervek ellenére a drágulás ütemének csökkenése továbbra sem várható. A következõ évben 4,5 5 százalékos indexszel lehet kalkulálni. Szakértõk szerint 6 százalékos átlagos áremelkedésen sem lehet majd csodálkozni. A sor tovább folytatható, de lépjünk túl a nem éppen vigasztaló adatok, tendenciák sorolásán és térjünk vissza a kormánykoalíció háza tájára. Emlékezetes, hogy a gazdaság, a politikai irányítás gondjaival foglalkozó kijelentések többsége még néhány hónapja is a világgazdaság növekedésének csökkenését vagy éppen az elõzõ polgári kormányzat mûködését emlegették a mind inkább romló állapotok okaiként. Az elmúlt hetekben érdekes módon a balliberális értelmiség emelt szót és mutatott rá ha lehet az ellenzék hangvételénél is élesebben - hogy nem feltétlenül a kormányon kívül érdemes keresni a szaporodó problémák gyökerét, hanem magában a kormányzatban! Ezt követõen a koalíciós partnerek mostanában is tartó vitájában újra felmerült a kormányzás egy-egy súlyos iránytévesztésének lehetõsége. Természetesen korán sem mindegy, hogy milyen nagyságrendû navigációs hibáról van szó. A kisebbek kijavításához még talán közbizalmat kaphat a kormány, nagyobb társadalmi csoportokat sértõ célvesztések viszont már komolyan megingathatják a kormányzó vezérkar alkalmasságához fûzõdõ, fogyatkozó várakozásokat. Kéri Mihály Újabb ábránddal szegényebben Tájékoztatást tartottak az M6-os autópálya tervezõi, és kiderült, hogy különbözõ problémák miatt az építés nem a Budapesttõl Érdig tartó szakaszon indul meg, hanem csak Érd utántól, az elkerülõ úttól. Ismét kipukkadt egy ígéret, mert ezzel Érd amúgy is kaotikus közlekedése tovább romlik, az esetleges ipari létesítményeknek pedig annyi. Ismét bebizonyosodott, mennyit ér a szocialisták szava. Elfújta a szél...

4 4 I. évfolyam 6. szám augusztus 1. Olvasóink írják Olvasóink írják Olvasóink írják Olvasóink írják Amikor az ember nem rohan, hanem sétál Érden, mindig talál valami látnivalót, amit esetleg ez idáig nem vett észre. Ilyen egy-egy új lakóház, virágos kert, új üzlet bejárata, vagy épp a régi épületek megkopott falán a szépérzékkel készített ablakok látványa. Az ember sétái néha a késõ esti órákba nyúlnak. Ilyenkor más és más az utcák képe. Egyre kevesebb a felnõtt járókelõ. Fiatalok járnak egyedül, párban vagy csoportosan. Az alkalmi csoportokba verõdõk hangoskodásaikkal magukra is vonják a figyelmet. Õk általában a sörözõk, éttermek elõtt tanyáznak. Nekik már nem jut hely odabent az épületben, így kiszorulnak az utcákra. Az italokat is állva, vagy lépcsõre, járdára ülve fogyasztják. A minap ilyen fiatalok társaságára lettem figyelmes, akik között diákok is voltak. Üvegbõl itták a vodkát. Beszédjükre aligha mondhatná bárki is, hogy társalogtak. A vodka már kellõen felmelegítette õket. Sûrûn el is küldözték egymást Tõlük vagy húsz méterrel Miért nem lehet Magyarországon élni? Tisztelt Szerkesztõség! arrébb az árokban tizenéves lány feküdt. Az említett utcai társaságból egy fiú próbálta felemelni, ám a lány aludni akart tovább, mondván, hogy õ nem megy sehova. Még haza sem, amíg a Feri nem kerül elõ Nem ez volt az elsõ eset, amit láthattam. Nyaranta gyakorta találkozhatunk fûbe heveredõ fiatalokkal, akik az alkoholtól, netán valamilyen drogtól kábultan alszanak az éjszakában. Gyakorta beszélik, hogy Érden kevés a lehetõsége a fiataloknak a szórakozásra. Ahol esténként találkozhatnak, azok elsõsorban a sörözõk. A sörözõk pedig kicsik, ha van kerthelyiségük sem képesek embernél többet egy idõben fogadni. Berendezésük meg szegényes, ráadásul poros, italfoltos mûanyag asztalaik, székeik korántsem vendégmarasztalók. A kiszolgálók pedig aligha rendelkeznek szaktudással. Nem a vendégért vannak, hanem hogy pénzt csináljanak. Ne értsenek félre, nem a tisztes haszon ellen ágálok, hanem a lélektelen Goriotok leszármazottai miatt, akik Bizonyára mindannyiunknak legalább egy seregnyi ok jutna eszébe, hogy miért kéne elhagynunk ezt az országot. Korrupció, alacsony életszínvonal, fejlettségbeli hiányosságok, személyes sérelmek- tragédiák. De vajon így, Magyarország európai uniós csatlakozásának elõestéjén megalapozottak-e azok a félelmek, melyek szerint a nyugati munkaerõpiacok megnyílását követõen rengeteg honfitárs vándorol majd külföldre? Az éremnek, mint mindig, ezúttal is két oldala van, s mindkettõt mérlegelnünk kell, mielõtt pánikszerûen kimenekülünk az országból. Pedig igen, lenne miért elmenni. Például azért, mert a munkánkat nem fizetik meg rendesen, mint nyugaton, míg a német nyugdíjasok nálunk királyként élnek. Miért ne használjuk ki hát mi is az adódó alkalmat, hogy végre kibontakoztathassuk a bennünk rejlõ vállalkozó szellemet és helyezzük át székhelyünket kicsivel nyugatabbra, új tervekkel és álmokkal felvértezve? Igen ám, de erre csak annak van lehetõsége, aki jól elboldogul az anyanyelvén kívül más idegen nyelveken is, mert a kedvünkért senki sem fog magyarul tanulni... Ezzel a magyar lakosság jó része már kis is esett a nagy lehetõségbõl... Az is lehet, hogy inkább lelki okok vezérelnek minket, hogy csapot-papot itt hagyva melegebb vidékre költözzünk. Elhagyott a kedvesünk, kirúgtak az egyetemrõl vagy éppenséggel megõrjít minket a bürokrácia tehetetlensége és a fejlõdés lehetetlensége. Hogy a biztosítók mindig kibújnak a fizetési kötelezettségek alól, úgy érezzük, tehetetlenek vagyunk itt, ezek között a körülmények között. Levegõre vágyunk, radikális változásra, ha kell, akár gyökereinket hátrahagyva is. Talán már volt is alkalmunk hoszszabb-rövidebb idõt eltölteni más országokban, és, megrészegülve a könnyû élet mámorától, csakis arra vágyunk, hogy mihamarabb visszatérhessünk kiszemelt új otthonunkba, a paradicsomba. Jó esetben reálisan látjuk a helyzetet és tisztában vagyunk vele, hogy nehézségek is adódhatnak, de eltökéltük: menni kell. Hát, legyen. De azért jobb, ha tisztában vagyunk vele, hogy máshol sem tökéletes minden, és bármennyire is csodálatos lehet új életünk idegenben, a kulcsszó: mindig idegenek maradunk, távolból jött utazók... Akár egy fél év is eltelhet, mire munkatársaink megengedik, hogy csatlakozzunk hozzájuk a szokásos munkahelyi partik alkalmával (Bajorország). Ha csak rövid kalandtúrára vágyunk, gondoljuk át: biztos, hogy képesek leszünk hazatérni a megismert Kánaán után, hogy életünk hátralevõ részében tizedannyi fizetésért folytassuk az életünket? Aligha... Azt mindenesetre bizton állíthatjuk, hogy mindenki egyszerûen nem mehet el! Az emberek alapvetõen biztonságra vágynak, és nem akarják elhagyni az otthonukat. Ez Európa. És, jó esetben van miért maradnunk, valami csak ideköt minket... Család, barátok, háziállatok. Valahová csak tartoznunk kell, kivéve a megrögzött magánzókat. Rágondolni is rossz, hogy mi történne, ha minden, valamirevaló gondolkodó, alkotóvággyal megáldott koponya elvándorolna. Ebben az esetben hogyan is reménykedhetnénk a pozitív változásban, s abban, hogy a most felnövekvõ generációnak már nem kell a külföld felé kacsingatnia, ha a jövõjére gondol? Az mindenesetre egyértelmû, hogy kicsiny országunk jövõjének sikeres alakításához csupán kimûvelt, tájékozott és világlátott - tapasztalt elmék közremûködésével lehetséges. Nyitott szemmel kell járnunk a világban, de nem feltétlenül kell külföldre menekülnünk, hogy egy jobb életet teremthessünk magunknak. A rengeteg visszásság ellenére botor dolognak tartom feladni, amíg van kilátás a jobbításra. Tessék, hogy a helyzet reménytelen, te pedig fiatal vagy és élni akarsz? Hát, nosza. De ugye, azért nem árt egy hely, ahová kalandozásaidat követõen hazatérhetsz, hogy kint megkeresett, idehaza sokat érõ jövedelmedet elköltsed? Erre is gondolj. Egyébként is: mivel nem ismerlek, nem fogsz hiányozni, ha elmész. És legalább több hely jut nekem, sõt, ha rajtam kívül mindenki elmegy, lesz egy egész országom, EGYEDÜL, csak nekem... Aggteleki-karszttal, Hortobággyal, Balatonnal, Fertõ-tóval, Hollókõvel, Budai várral és sok mással... Az is valami, bár lehetne jobb is, több is... Talán. Dóczi Petra képesek kimérni a megsavanyodott sört, bort Akik nem tartják be a törvényt. Kiszolgálják a tizenéveseket Nem feledhet? persze a szülõk, a tanárok felelõssége sem. Fõképpen pedig azoké, akiknek törvény adta felelõsségük az ilyetén vállalkozások figyelemmel kísérése. B. A. INGATLAN Ügyfeleim részére keresek eladó és kiadó ingatlanokat, üzlethelyiségeket Érden, illetve környékén. Dr. Kun Ágnes Telefon: 23/ , A Földhivatal épületében, I. emelet Könyvek, újságok, prospektusok, szórólapok stb. tervezése és komplett nyomdai kivitelezése! Lénia DTP Stúdió Bt. Telefon: Levél Pajor Imre képviselõ-jelölthöz Itt a választások ideje. Ezt onnan lehet tudni, hogy ön és párttársai megint megkeresnek engem, választópolgárt és mindenfélét ígérgetnek, és még a kopogtató cédulámra is igényt tartanak. Nézem az ön szórólapját, és már az elsõ oldalon szembetûnik egy dátum óta folyamatosan részt vesz a város közéletében. Ezek szerint Ön is felelõs azért, hogy a városunk Cservenkáné megyei basáskodása alatt semmit sem fejlõdött és egy szocialista nagy falunál nem vitte többre? - Ön a vagyongazdálkodási bizottságban szakértõsködik és nem tudja, hogy önnek már semmi dolga nincs a város megyei jogú rangjával kapcsolatban? A pályázatot a testület elfogadta, ugyan úgy mint az elõzõ testület és el is küldték az illetékeseknek. Remélhetõleg az Ön elvtársai a megyénél nem szavazzák le, mint legutóbb! A törvényi elõírás: a város lélekszámának meg kell haladni az fõt. Mint bizottsági tag Önnek is tudnia kellett volna, hogy az intézmény leadásokat semmi nem indokolja és a visszaszerzésük mindig nehezebb, mint a leadásuk. Itt helyben kellett volna mindent megtennie, hogy ne következhessen be ez a szégyenletes döntés. Igaz, aki ellene ment ennek a döntésnek ki kellett lépnie az önök képviselõ csoportjából, sõt még a pártból is. Az illetõ ugyan azt nyilatkozta, hogy saját döntése volt, de az idõsebbek emlékezhetnek az önként tett beismerõ vallomásokra és önkritikákra. A város pénzügyi helyzetét Ön stabilizálni szeretné. Az egyetlen, pénzügyekhez értõ párttagjuk is ott hagyta önöket, mert nem hallgattak az intõ szavára, csak azért, mert az ellenzék is valami hasonlót mondott. Csatornaépítést sem kell Önnek ígérnie, hiszen ha az elõzõ önkormányzat által beadott pályázat nyer, akkor kötelezõ lesz az építés, ha pedig nem, akkor Ön hiába ígér bármit nem lesz belõle semmi. A város közbiztonságát sem Önnek sem pedig a városi testületnek nem kompetenciája javítani. A belügyminiszter vagy ad több rendõrt, vagy nem. Vízelvezetést csak akkor lehet javítani a kerületünkben, ha az alsóbb területek kiépítettsége már biztosított. Az elõzõ testület döntött az Antal u.-i patak medrének kijavításáról, a mostani nem hajtotta végre a tervet. Ezt viszont nem Önnek kell szorgalmaznia, hanem Való Viktor képviselõ és párttársának, már ha éppen részt vesz a testület munkájában. A közvilágítás helyzete. Errõl nekem Lenin mondása jut az eszembe (Önnek ismernie kell) : szocializmus plusz villamosítás egyenlõ kommunizmus. Az elhanyagolt ingatlanok rendbetételével egyet értek. Ehhez viszont elég lenne a hivatal hatékonyabb munkája és keményebb fellépése a felelõtlen tulajdonosokkal szemben. Kérem Önt, ne akarja visszahozni a feljelentgetõs, besúgós idõket! Ne a szomszédok panaszolják be egymást! Vannak rendeleteink, azokat kell betartatni. Ezért az Ön polgármestere tehetné a legtöbbet. Ön azt ígéri, hogy a fogadóórákon kívül is áll mindenki rendelkezésére. Igazán köszönöm, de ez a legkevesebb, amit egy képviselõnek meg kell tennie, hogy mindig áll a választópolgárok rendelkezésére. Egy mondat még az Ön szórólapjáról. Polgármesterünk is írt pár kedves szót arról, hogy lendületben a Város. Ha ez a lendület mi a mélyrepülés. Hiszen ma már látszik, hogy nem lesz uszoda, sportcsarnok, elfogadható vízdíj, emelték az adót, kátyús utakon áll a forgalom a városban, vagy nyeljük a port. Nem építünk iskolát, óvodát. A tervek szerint az ügyeletes gyógyszertárunkat is le akarják bontani. Miközben az ittlakó nem tud eljutni a József térrõl a Hunor utcába tengelytörés nélkül. Az Ön által támogatott polgármester népes csapat élén Lengyel országba utazik. Az alpolgármesterünk pedig Párizs kies utcáit járva ábrándozik a Koppány utcai földút javításának módozatain. Tisztelt uram, az önök szervezete nem keresett meg akkor, amikor a várost érintõ nagy horderejû ügyekben ki kellett volna kérniük a véleményemet, akkor most is tessék szíves engem és a családomat békén hagyni. Tisztelettel egy választópolgár, aki már nem hiszi el az önök ígéreteit Aranyszarvas Ékszer Kft. Hozott anyagból ékszerkészítés Arany- és ezüstékszerek Kõpótlás, vésés Antik és modern órák javítása Karórák, faliórák 2030 Érd, Diósdi út 2-4. Ritmus parkoló vasút felõli butiksor Telefon: Nyitva H-P: 10-18, SZ: 9-12 óráig 2030 Érd, Budai út 11. KATALIN ÜZLETHÁZ Nyitva H, K-CS: 10-17, SZ: 9-12 óráig Telefon:

5 I. évfolyam 6. szám augusztus 1. Virágos Érd pályázat Bércesi Tiborné kertje Dr. Horváthné Domján Lujza kertje Énekeljen velünk! A Fidelio Kamarakórus Egyesület minden kedden este 7 órakor tart kóruspróbát, Lányi Judit mûvészeti vezetõ irányításával. Szeretettel látunk minden énekelni szeretõ, baráti társaságot kedvelõ felnõtt férfit és nõt. Kérjen további információt a kórus titkárától a telefonszámon! Önt is várja a kórus Vezetõsége! Fogászat Papír, Írószer Szaküzlet 2049 Diósd, Sashegyi köz 9. (7-es út mellett) Nyitva: H-P: 7-18ig SZ: 7-12ig Tel/Fax: Adó-TB- vám- ügyviteli nyomtaványok Leporellók, fax és fénymásoló papírok kedvezõ árakon Hp, Canon, Epson stb. tintapatronok, tonerek Pénztárgépszalagok Füzetek, irodaszerek Hírlapok, könyvek, térképek Bélyegzõkészítés Névjegyek, nyomdai munkák Felhívás Mint ismeretes, a Fidesz- MPP szövetséggé alakult májusi kongresszusa után, és meghirdette a nyitottabb politizálást. Létrehozta a tagozatokat (kulturális, önkormányzati, mezõgazdasági, nõtagozat, falusi, nyugdíjas tagozat), amelyekben a Fidesz tagjai érdeklõdésüknek megfelelõ munkát végezhetnek. Ezzel összhangban a Fidesz érdi szervezete is szeretne nagyobb létszámmal, nyitottabban mûködni, ezért szeretettel várja minden, a jobboldali, konzervatív, nemzeti oldallal rokonszenvezõ érdi lakos jelentkezését. Jöjjenek el szerdánként az Összefogás Egyesület székházába (Érd, Alsó u. 8.) délután 6 óra után, ismerkedjenek meg életünkkel, munkánkkal, tagjainkkal, és tiszteljenek meg utána azzal, hogy felvételüket kérik a szervezetbe. Sokan vagyunk, de Önök nélkül kevesen leszünk. A választásokig még van idõ megerõsödni. Várjuk Önöket! Fidesz Érdi szervezete Kertépítést, kertfenntartást és térburkolást vállalok Tel.: Érdliget csendes részén, kedvezõ közlekedési helyen 60%-os készültségû kétszintes családi ház eladó. Ára: 38 millió forint. Érdeklõdni: Eladó XI. kerületi, lágymányosi 106 m 2 -es, felújított, III. emeleti polgári lakás. Tel.: SENA ÉKSZER NYITÁSI AKCIÓ! Arany ezüst ékszerek 10 20%-os kedvezménnyel kaphatók Törtarany felvásárlás 2030 Érd, Szabadság tér 10. (Fõposta mellett) Nyitva: H-P: , SZ: 9-12 óráig Szennyvízszippantás Duguláselhárítás Csatornatisztítás FÜLÖP SÁNDOR Telefon: Mennyi van még hátra? Ha elõvesszük a Közel-Kelet térképét és megnézzük rajta az Egyiptom és Izrael közötti távolságot, elcsodálkozhatunk a bibliai történeten, hogy a zsidók az Egyiptomból való szabadulás után negyven esztendeig vándoroltak a sivatagban, amíg az ígéret földjére értek. Miért kellett ehhez a viszonylag rövid távolsághoz - még ha gyalogosan is - negyven év? Próbáljuk meg kitalálni egy-két történet tükrében. Ismerõsöm meséli, hogy a boldog kádári idõben születésnapjára - a már úgy is félbõröndnyi - tízórais táskája helyett egy kicsivel nagyobbat kért ajándékba. No nem azért, mert olyan feneketlen bendõje lett volna, elég volt neki két karéj kenyér között az a pár szelet turista szalámi a tv paprikával, hanem mert a gyárból hazahordani szánt zártszelvény darabok a régi táskába már nem fértek bele. Alapelve volt ugyanis, hogy olyan nap nem múlhat el, hogy õ valamit haza ne hozzon a gyárból. A családi házát, nyaralóját gyári alapanyagból, gyári fuvarral, gyári munkaerõvel felépítõ vezetõk persze elvtársi megértéssel nézték el neki is - mint más nagyétkû élelmes melósnak - ezt a kis csintalanságot. Fontos volt az ideológiailag elkötelezett tömegbázis! A szocialista embertípus! A nyolcvanas évek közepén banánért álltam sorba (persze decemberben, mert ez a mi számunkra - bölcs vezetõink elhatározása folytán - elsõsorban téli gyümölcs volt) egy utcai zöldséges standnál. Az eladó lemérte az árut és azt mondta, 87 forint. Talpra ugrott bennem a kisördög és anélkül, hogy utána számoltam volna, kikerekedett szemmel megkérdeztem: meeeennyi? Mire az eladó azonnal: 67 forint. Ugyanezt az ismerõs boltosnál már nem mertem volna megcsinálni, mert a pult alól nem kaphattam volna gyulai kolbászt, világos sört, téliszalámit, farmert stb. Talán mindannyiunknak van olyan ismerõse, aki - ha igazán makulátlan káderlapot akart az elõmeneteléhez az egyházi szolgáltatásokat, esküvõt, keresztelõt csak titokban vett igénybe. Pedig ezeket igazán már nem üldözték, de a félsz ott volt a lelkekben sokszor nem minden alap nélkül. Vaszilij Suksinnak, a kitûnõ orosz írónak van egy novellája, amelyben egy arrogáns bolti eladónõ, aki a pult alatti készlettel való rendelkezés jogán, a pult elõtt sorban állók szemében az azon a helyen birtokolható hatalom megtestesítõje, beleköt egy félreértés folytán egy szelíd, ártatlan emberbe, aki ezt kikéri magának, elégtételt követel. A sorban mögötte állók minden dühe a sor feltartása miatt rázúdul és mindenki felsorakozik a hatalom mellett, mert ki tudja, holnap mi miatt kell majd az eladónõ kegyét keresni. A cselekmény addig bonyolódik, míg fõhõsünket az elégtétel keresése során nem az igazi hatalom emberei, hanem a hasonszõrûek mint õ maga, jól elagyabugyálják okvetetlenkedése és hepciáskodása miatt. Remélem jól érzékelhetõ a történetekben, hogy nem egyedi esetekrõl van szó és az is, hogy egyikben sem a hatalom szõrös mancsa csapott az öntudatos, büszke emberi szellem fejére. A dolgok maguktól mûködtek, nem volt szükség ösztökére. Nem lett volna bántódása senkinek, ha az adott helyzetben a méltányos, etikus viselkedést választja. A lélek már jóval elõbb megtöretett, elfertõzõdött. Nézzük, mi változott azóta, mennyit gyógyultunk a fertõzöttségbõl? Az utcánkban és a környezõ utcákban is elsötétültek egyik csütörtökön éjszaka a közvilágítás lámpái. Másnap korán elutaztunk több napra, bízva benne, hogy biztosan bejelenti valaki az elektromos szolgáltatónál az üzemzavart. Hétfõn éjjel változatlanul teljes sötétség borult a környékre. A következõ nap a feleségem számon kérve hívta telefonon a szolgáltatót, hogy miért nem csinálták még meg a közvilágítást, mire az illetékes ügyintézõ csodálkozva mondta, hogy õk errõl nem tudnak, mert még senki sem jelentette be nekik. Hányan gondolták vajon, miért pont én? Nézzünk ki a jármûbõl, amellyel az Érdtõl Budapestig tartó rövid utat megtesszük. Szemét, szemét, hulladék mindenütt, mintha erre kiképzett táj- és természetromboló terrorhordák célzott csapása után lennénk. Hogyan lesz valaki ennyire rövidlátó, buta ember, hogy belerondít a mindannyiunkat megilletõ szép és egészséges tájba? (Jóllehet az is izgalmas kérdés, a munkanélküliek és hajléktalanok hadaiból miért nincsenek útkaparó brigádok?!) Hányszor hangzik el, hogy az EU-hoz való tartozástól még milyen messze vagyunk, mert oldalakon felsorolható dolgokhoz pénz kell és az ugye nincs. Pedig ha a szolgáltatót határozott fellépéssel rávesszük, hogy szerzõdésszerûen teljesítsen, javul és természetessé válik e téren a komfortérzetünk teljesen ingyen. Ha nem úgy tevékenykedünk a lakókörnyezetünkben, mint Robinson a lakatlan szigeten, nem morgolódik miattunk a szomszéd, de ha mégis kifogásol valamit, meg lehet azt kultúráltan is beszélni és adott esetben egy bocsánatkéréstõl még nem csorbul senkinek a tekintélye, sõt a hiba belátása mindig az emberi nagyság megmutatkozása. Az út mentén kidobott szemeteszsák mindig azzal a kis csokispapírral kezdõdik, amit a kicsi gyereknek hagyunk eldobni. Menynyi is van még hátra a negyven esztendõbõl? Tessék mondani, elég lesz? Az idõsebb Cato, az ókori Róma szenátora bármilyen témában is szólalt fel a szenátusban, mindig ezzel fejezte be: Egyébként az a véleményem, hogy Karthágót le kell rombolni!. Anélkül, hogy hozzá merném mérni magam, az a véleményem, hogy polgárrá kell válni (bizony, nehéz út), és a polgárok összefogásával örökre ki kell szorítani a hatalomból a szocializmus utolsó szédelgõ országkufárait. Kopor Tihamér 5

6 6 I. évfolyam 6. szám augusztus 1. A partvonalon kívülrõl Van-e a jónál jobb? Afelelet arra, hogy van-e a jónál jobb, többnyire relatív. Ha ugyanis valami sikeres a csatár jó helyzetbõl gólt lõ mindenki elégedett. Sikertelenség esetén viszont nem tudjuk meg mi lett volna, ha lepasszolja a labdát, az ugyancsak gólhelyzetben lévõ társának. A képviselõ-testület elõtt ugyanannak az ingatlannak az értékesítésérõl két elõterjesztés is szerepelt. A korábbi úgy tesz javaslatot az ingatlan értékesítésére, hogy az 52 és fél millió forintos érték mellett 70 milliós eladási árral az önkormányzat bevállal egy százmilliós körforgalmat. Mindeközben a vevõ (a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. pedig röhög a markába. Hiszen nem is az õ költségen, de elsõsorban és kifejezetten az õ érdekében beruház az önkormányzat egy körforgalmat. Az elõterjesztésben látható az a küzdelem, amit a befektetõ SPAR érdekében kifejt az önkormányzat vezetése: külön is hangsúlyozzák azt az értékcsökkentõ tényezõt, amivel az ingatlant szolgalmi jog terheli. Az én javaslatom értéknövelõ: az ingatlan környezetében bekövetkezett kedvezõ változások lehetõvé teszik a szolgalmi jog kiváltását, s az önkormányzat érdeke alapvetõen ez! Nincs közösködés, és megnövelt területet (plusz 300 négyzetmétert) értékesíthet magasabb áron! Döntés hiányában (no meg azért, mert T. Mészáros András mindezt szóvá is tette) egy héttel késõbbre módosult az elõterjesztés. Belekerült a következõ mondat: az ingatlan a költségekkel növelt forgalmi értéken kerüljön értékesítésre, azzal a kikötéssel, hogy a telek megközelítéséhez szükséges forgalmi útalakítást, VASUDVAR KERÍTÉSFONATOK ÉS CSATORNÁK AKCIÓS ÁRON! Zártszelvények Beton-, szög-, idom- és lapos acélok Víz-, gáz-, fûtõcsövek Aluprofilok Finom- és durvalemezek Kör- és négyzetacélok Saválló anyagok PB gázpalack csere Törzsvásárlás esetén 2-5% árengedmény! VAS-FÉMKER Kft., Érd, Lõcsei út 47. Telefon: építést, a beruházó valósítsa meg saját költségén. A tettenérés megtörtént! A mondat elsõ fele ködösítés! Továbbá: az elõterjesztésbõl kikerült a körforgalom, helyette a SPARnak csak a forgalmi útalakítást kell elkészíteni. Vajon mi történt egy hét alatt? Mitõl lett egyszeriben ennyire határozott és egyben vajszívû is az önkormányzat? Miért van az, hogy amit elõször önmagára nézve kötelezõen elvállalt, azt már a beruházónak nem írja elõ? Miért lett fontos eladni egy élelmiszerre szakosodott vállalkozásnak a területet, holott nem erre a beruházásra lenne itt égetõen szükség, hiszen a környék 1 2-es km körzetben jól ellátott. (Miért nem épít a SPAR például Újtelepen? Vagy az M7-en túl?) A 70 milliós eladási összegnél mit takar a költségekkel növelt forgalmi érték? Lehet, hogy csak a semmi szorzása, hiszen ez az öszszegben nem jelenik meg. Erre bizonyíték a korábbi elõterjesztés. Akkor tehát miért fontos az értékesítés? Az elõterjesztést átlengi egy különös illat. Azt is mondhatnám szag! Ugyanis az egész úgy ahogy van bûzlik Módosítva megismétlem a kérdést: kinek fontos az értékesítés? És vajon miért? (Nem mennyiért, miért?) A kérdés jogos. Tudomásom van arról a levélrõl, amelyet megbízója képviseletében eljárva írt hozzá egy helyi ügyvéd, (újabb ajánlatot téve) jelezve a következõket: Ügyfelem kész a becsült Ft-os vételárat a szerzõdés megkötésekor azonnal készpénzben, vagy átutalással megfizetni és kötelezettséget vállal olyan beruházásra 3 éven belüli beépítési kötelezettséggel, ami összhangban van Érd város Önkormányzatának rendezési tervével. Ez a beruházás környezetbe illõ, lakókörnyezetét a jelenlegihez képest hátrányosan nem befolyásolja és forgalmát illetõen nem igényli a körforgalom kiépítését. Az egész csak annyiból érdemel figyelmet, hogy e levelet a címzett, Döcsakovszky polgármester figyelemre sem méltatta. Rajta kívül megkapta a két alpolgármester, Pataki János és Csõzik László, a vállalkozási bizottság elnöke Dombai Tamás, a Városfejlesztési Bizottság elnöke Baráth Ferenc, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke Kádár Kenese, csupa-csupa MSZP-sek és hozzájuk közelálló balos civilek. Az õ véleményüket sem ismerjük. De ez még mindig nem lenne különös, ha az ügyvéd levele nem azzal fejezõdne be, hogy amennyiben a Képviselõ-testület az ingatlant licitálással kívánja értékesíteni, úgy azon részt kívánnak venni. Licitálás persze, hogy nem volt! (Ilyen tisztességes ajánlatot ritkán kap egy önkormányzat.) Az elõszerzõdés tartalmát nem ismerjük, de nem kell annak különösebb jelentõséget tulajdonítani, miként a három éves beépítési kötelezettségnek sem. Volt egy korrekt ajánlat, s úgy tûnik, sose tudjuk meg, vajon a jónál volt-e jobb? Az viszont kitapintható, hogy valakiknek, valamiért fontos volt sürgõsen eladni, lehetõleg a nyilvánosság teljes kizárásával. Kérdés még számtalan. Például: a módosítottak után is partiképes vevõ-e a SPAR, s ha igen, készít-e szabályozási tervet, ami szinte elõfeltétele a beruházás megkezdésének? Harmat Béla ingatlanközvetítõ, értékbecslõ CSECSEMÕ ÚSZÁS A MAZSOLA ÚSZÓ TANODÁBAN A FICÁNKA BÉBI ÚSZÓ KLUB SZERVEZÉSÉBEN A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy minden szülõ ráérezzen arra, hogy a csecsemõ úszás lényege a szeretet és az, hogy még közelebb kerüljünk saját gyermekünkhöz Minden gyermekkel meg lehet szerettetni a vizet, csak türelem kell hozzá! Somogyi Krisztina Somogyi Katalin Felföldi Gumiszerviz Érd, Esküdt u. 8. Tel.: Gumiabroncsok értékesítése, szerelése, centírozása, javítása, vulkanizálása Ha nálam veszi meg négy gumiját, zsebében hagyom a szerelés árát! Most jó lenni nyugdíjasnak! Mikor máskor? Természetesen most, amikor (szocialista) pártunk és kormányunk ígérete szerint 13. havi nyugdíjat is kap minden nyugdíjas. Tavalyi volt az ígéret és csak rosszindulatú mendemondák bosszantották az érintetteket, amikor az év végéig nem történt semmi. Lám, most már tudhatjuk, hogy a szegénységpárti kormányfõ és a mögötte álló pártok hogyan tartják be ígéreteiket. Nem az ingyen tankönyvrõl, az ingyen ebédrõl és egyebekrõl beszélek, csak a legkiszolgáltatottabbak, ugyanakkor az egyre növekvõ számú nyugdíjasoknak tett ígéretrõl essék most szó. Lesz 13. havi nyugdíj! Bejelentették, hogy az ígéret után két évvel, 2004-ben megkapja minden nyugdíjas többletként a 13. havi nyugdíj egy heti összegét. Azután további három évig minden évben egy további heti összeggel növelik a nyugdíjat és így végül 2007 után minden nyugdíjas 13 havi nyugdíjat kap kézhez. Ezzel sikerül annyira ócsítani a kifizetendõ összeget, hogy minden 100 forintból csak alig több, mint 80 forintot kell kifizetni. Azt is majd a következõ kormánynak - vj - Szerkessze Ön is az Érdi Lapot! Írja meg véleményét levélben vagy en! Hozzászólását szívesen közöljük! Legyen Ön is szerzõnk! Érdliget kiemelt zöldövezetében 300 négyszögöles, ezer m 2 -es zöldkert ingatlanon 210 m 2 hasznos (230 m 2 össz) területû kétszintes, igényes ház eladó. Minden funkciót kiszolgáló (pl. kondi szoba, szauna, kert, pince) helyiségek. Ára 70 millió forint. Érdeklõdni: BUDABAU KFT. Fürdõszoba felszerelési szaküzlet 2030 Érd, Budafoki út 39. (6-os út mellett) Fax/tel.: Mobil: Nyitvatartás: H-P: 8-18, Sz: 8-12 Fürdõszoba bútorok és kiegészítõk Fürdõkádak, szaniterek, csaptelepek Import és hazai csempék és padlólapok, bordûrök Burkolási segédanyagok, Mapei termékek: ragasztók, fugázók Miami üvegmozaik Minden, ami egy fürdõszoba felöltöztetéséhez kell! Suli-Buli A Z-ig Liget Nyomtatvány, Papír-Írószer Bolt 2030 Érdliget, Balatoni út 85. Tel./Fax: Nyitva: H-P: , SZ: 8-13 óráig Fortuna Papír-Írószer Nyomtatvány Bolt 2030 Érd, Budai út 26. Tel.: Nyitva: H-P: , SZ: 8-12 óráig TANSZERVÁSÁR! Táskától az ecsettörlõig nálunk mindent megtalál! Mi segítünk! Nagy választék kedvezõ ár! Füzetcsomag 20% engedménnyel Ticket Service beiskolázási utalványok levásárolhatók! Szeptember elsõ hetében hosszított nyitvatartás 7 19 óráig!

7 I. évfolyam 6. szám augusztus 1. 7 Votin József: Egy érdlakó feljegyzései 91. Augusztus. A hullócsillagok hava. (Nem az angol miniszterelnökre tippelek.) A hõség csak éjjel, nem estefelé, mint a tópartokon, hanem az éjszaka közepe táján csökken elviselhetõre. Ám akkor több, mint elviselhetõ: kellemes. Mostanában nyugtalanul alszom. Nappal nem gondolok a megoldhatatlan problémákra, az utolsó stádiumban lévõ beteg öcsémre, de a gond bennem van; a tehetetlenség ugyanaz, mint újszülött gyermekeim halálakor. Éjfél után, két óra tájt rendszeresen felébredek amúgy is. Nem is pontos ez így. Tétovázom ugyan, hogy kijavítsam-e magam, mert gyakran észreveszem, hogy amikor egy történet elmesélésekor a lehetõ legpontosabban akarom visszaadni, amire emlékszem, egyszerûen elvész, de legalább is csökken a hallgatóság érdeklõdése. Így most csak annyit változtatok az elõzõ mondaton, hogy éjjel fél kettõ/kettõ után tudok csak pihentetõen aludni. Azt mondják, a prenatális és a csecsemõkori élmények egész életünkre elraktározódnak bennünk és hathatnak is. Nem csak a csecsemõkori élmények. Nálam ez az alvással kapcsolatos reflex 1957 és 63 között alakult ki. Ahogy a fülemben zümmög, sziszeg a szovjet hadsereg páncélozott szállítójármûveinek alattomos surranása az október-novemberi éjszakában, úgy nem felejtem el soha a Volgák és Pobjedák motorhangját sem. Pesten, a VIII. kerületben akkor még alig volt autó, az utcák éjszaka üresek és csöndesek voltak. A kapukat 10 órakor bezárta házmester (bocsánat, házfelügyelõ) és hát ki akar kapupénzt + borravalót fizetni? Az V. emeleten laktunk, egy hétemeletes házban. Éjfél körül már mindenki aludt. Ilyenkor szerettem legjobban tanulni, vagy a rajzlámpa fényénél a féléves tervet, vagy az épszerk feladatot csinálni. Akkor sem, ma sem rajzol senki annyit, mint egy építész egyetemi hallgató. Hallottam, hogy egy autó kanyarodik a ház elé. Ajtócsapódás. Elindul a lift felfelé. Minden emeletnél egy kettõs kattanás: elsõ, második, harmadik. Megáll. Jó. Gordon bácsi jött haza. Másnap, vagy néhány nap múlva: elsõ, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik. Talán a Darvasi, vagy az ifjú dr. Della Donna Mihály, a Miska bácsi. Azután csönd. A többi néma csend lassan két óra. Mehetek aludni. Ma sem jöttek értem. Azokban az években a közvetlen baráti körömbõl, a társaságból mintegy tucatnyi embert vittek el, tartóztattak le és ítéltek el. Én megúsztam annyival, hogy még csoportos turista útlevéllel sem engedtek Csehszlovákiába ban voltam elõször külföldön. 92. A hullócsillagok. Ki látja, ki láthatja? Aki Érden lakik, sajnos, nem nagyon. Felnézel az égre s bármilyen felhõtlen, még a legtisztább éjszaka is csak néhány csillag pislákol, mint távoli gyertyafény. Lassan több szputnyikot, mûholdat és piros-zöld villogású repülõgépet látni, mint csillagot. Egy emberöltõvel ezelõtt nappal világos volt, éjszaka sötétség. Egyértelmûbb (talán igazabb?) volt a világ, vagy annak látszott. Messzire kell utazni innen, hogy augusztusi csillagos eget láthassunk. Nem az elmúlt gyermekkort vágyakozva felemlegetõ nosztalgia ez, hiszen nagyon jó, hogy nem vaksötétben tapogatózunk haza, ha este volt valahol dolgunk. De mint mindennek, ennek is ára van. Meg is adtuk az árát: majdnem teljesen odalett a csillagos ég látványa. Eggyel kevesebb lehetõség arra, hogy az ember megérezzen valamit a Végtelenbõl. 93. Fényártalom, fényszennyezés. Mert a minapi búsongásom vagy zsörtölõdésem kiváltó oka éppen ez. Nemrég olvastam, hogy egy erre szakosodott olasz intézet munkatársai P. Cinzano vezetésével elkészítették a fényszennyezés világtérképét. Nyugat-Európa szinte egyenletesen vöröses foltjához hasonló nagyobb összefüggõ terület Szilézia, azután csak kisebb foltok jelzik Bécs, Pozsony és Budapest környékét. Románia sötét, fekete folt, mint Albánia, Moldávia vagy a Kárpátokon túl Ukrajna. Ha egy fénykupolát képzelünk el a fõváros fölé, az Szolnok, Kecskemét, Székesfehérvár, Esztergom vonalában éri el a földet. Milyen mértékû ez az éjszakai megvilágítás? A mérési adatok szerint olyan erejû a háttér megvilágítottsága, mintha az elsõ negyedben lévõ Hold fénye ragyogná be. De ez egyúttal azt is jelenti, hogy Magyarország lakosságának háromnegyede él olyan területen, ahol lényegében éjszaka sincs sötét. Sõt, a hazai lakosság közel fele a telihold világának megfelelõ fényben él még éjszaka is. Ami engem legjobban érintett, hogy ezek az értékek tiszta, szennyezés mentes levegõ esetén értendõk, és más megközelítésben ezek az adatok azt is jelentik, hogy az átlagos szemû lakosság több mint egy harmada még a legtisztább idõben sem láthatja a Tejút sávját. Hogy lehet így az unokámnak a tábortûznél Csaba királyfiról mesélni? Útban Mohácsra Négyszázhetvenhét éve vonult erre az ifjú magyar király seregével, hogy megvívja a magyar történelem legtragikusabb kimenetelû csatáját, amely mindössze másfél óráig tartott. II. Lajos uralkodó jó elõre értesült az 1526-ra tervezett török hadjárat elõkészületeirõl Bakics Pál szerb vajdától, aki 1525 végén kért bebocsátást az országba. Így mintegy háromnegyed esztendõ állt az udvar rendelkezésére a felkészülésre. A szultán április 23-án indult el Konstantinápolyból, de rendkívül lassan haladt elõre a Marica folyó áradása miatt. A magyar urakat és nemességet ekkor még, csak az április 24-re, Szent György napjára meghirdetett rákosi diéta (országgyûlés) tartotta lázban. A tanácskozás utolsó napján kerítettek sort a honvédelem ügyére. Ez idõ tájt egyedül Tomori Pál ( a cseri barát ) rendelkezik olyan haderõvel, amelyet a török támadás ellen be lehet vetni. A magyar seregek gyülekezésére Tolnát jelölték ki, idejét július 2-ában határozták meg. (A törökök már június 30-án elérik a Száva vonalát.) A gyülekezõ idejéhez képest jelentõs késéssel indult el Budáról maga az uralkodó is. Indulásának pontos idejét nem ismerjük. Brodarics István szerémi püspök és kancellár július 24-re teszi, Antonio Giovanni de Burgio, pápai nuncius pedig így ír: a király õfelsége végre július 20-án elindult Budáról a táborba. A gyülekezõ felé vezetõ úton az elsõ állomás Érd volt, Sárkány Ambrus országbíró otthona. Az ideérkezés pontos idejét az indulás körüli bizonytalanság miatt nem tudjuk, de biztos, hogy július 24-én már itt tartózkodott az uralkodó mintegy 3000 fõs hadával. Ekkori keltezéssel írta ugyanis levelét Batthyány Ferenc horvát bánnak, melyben felszólítja õt hogy Szlavónia egész haderejét minél elõbb szólítsd fegyverbe s azokkal Valpó vidékére menj, hogy közelünkbe lehessél, mert mi most egyenest Tolnára és a délvidékre megyünk Amikor a király Érdre érkezett, szerencsétlen eset történt. Minden elõzmény nélkül kimúl kedvenc fekete lova, amit rendkívül rossz elõjelnek tekintenek. Burgio leírásából megtudjuk II. Lajos itt tartózkodásának további eseményeit a királyné tegnap (július 25-én) utazott el s most a király táborától vagy egy mérföldnyire, Csepelen tartózkodik. A király meglátogatta a királynét, hogy elbúcsúzzon tõle. Azt hogy mikor hagyta el Érdet az uralkodó és kísérete, csak valószínûsíthetjük. Július 27-i dátummal Brodarics István még levelet ír VII. Kelemen pápához, melyet így keltezett: Érd közelében, a Duna mellett vert királyi táborból. Ebbõl a ténybõl két következtetést vonhatunk le. Az egyik, hogy 27-e után vonulhattak csak tovább, a másik, hogy valószínûleg a Duna mellett építettek egy tábort a sereg részére. Sárkány Ambrus kastélyát csak a király és kísérete vette igénybe. A következõ ismert levél július 31- én datálódott Adonyban, tehát a két idõpont között lehetett a táborbontás Érden. Az uralkodó Ercsin keresztül vonul Tolnára. A gyülekezõ után augusztus 29-én zajlott le a csata a mohácsi síkon, ahol a magyar csapatok példátlan veszteségekkel járó vereséget szenvedtek. Elhunyt maga az ifjú uralkodó, valamint érdi vendéglátója, Sárkány Ambrus is. Stencinger Norbert FESTÉKTÁR A Festéktár Kft. üzletében ragasztók, lakkok, hagyományos falfestékek, lazúrok, zománcok, háztartási vegyiáruk kaphatók. Nyitva: H P: ig, SZ: ig Érd, Balatoni út 1/a. Telefon: Érdi képviselet Teljes BÁRDI AUTÓ kínálat raktárról, illetve megrendelésre Viszonteladóknak, szerelõknek kedvezmény Alkatrész házhozszállítás VÁSÁROLJON NÁLUNK AKCIÓS ÁRON! Kiskereskedelem: Érd, Riminyáki út Tel.: 23/ , Fax: 23/ Nagykereskedelem: Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 135. Tel.: 23/ , Fax: 23/ Érd, Botond u. 1. Telefon:

8 8 I. évfolyam 6. szám augusztus 1. Nagyboldogasszony ANap túl a csúcson, az esztendõkörös delelôponton, megérezvén, hogy égi pályáján lefelé kell már araszolnia, megérezvén a majdani halált, miképpen az ember, különösen a férfi nép, amikor túl van már élete delén tombolni kezd. Fénye királyi korona ereje, fehér-arany tüze már-már a pusztulást hozza az általa teremtett, nevelt, növelt életre. Domonkos Ráskai Leától másolt legendarészlete szól errôl a legékesebben, Domonkosé, akinek névünnepe augusztus 4-én érkezik:...megtérvén Szent Domonkos atyánk, Rómában áll vala szüntelen Honorius pápánál az szerzetnek konfirmálásáért. Némely éjjel imádságban lévén, vigyázván, látá Atyaistennek jogjára (jobbjára) Fiúistent fölkelni ô haragjában, hogy földnek minden bûnösit megölnéje és elvesztenéje, eltékozlana minden álnokságmívelkedõket. Áll vala kedég Fiúisten az égben, tekintettel rettenetes és gonoszban vetett világnak ellene három lándzsákat tart vala..., mely lándzsáknak egyikével vagy elsôvel kevélyeknek felemelt szarvokat általvernéje, az másikkal, hogy fösvényeknek, telhetetleneknek belöket kiontanája, az harmadikkal testi kívánságokra adottakat általvernéje. Kinek haragjában mikor ellene senki nem állhatna, elébe futanék az kegyelmes Szûz Mária és ô szent Fiának lábait megölelvén, kéré, hogy az bûnösöknek megbocsátana... Öreganyáink menyecskekorukban eképpen futottak a tomboló férfiember családot, jószágot pusztító, sokszor jogos haragjának fékezésére. S eképpen történik ez minden esztendõben a Mindenség áldott színpad -án. A Nap tüze, lándzsa-haragja (jogos e harag mindenképpen, mert ki ne esne ilyenkor a Mindenség terített asztala pompája birtokán kevélység, fösvénység, telhetetlenség, s mértéktelen testi öröm átkába?!) tövét szakítja a növények, füvek, virágok, termények sokaságának, a halálán lévô mezô, mind, ki nônövény a hervadás illatpárájával fut az Úr elé, haragját fékezendô. Védi a még élôt e páraköpeny, s a Nap lándzsakedve nem pusztíthat, érlel csupán. A fönti Fényes erejét Urunk augusztus 6-ai színeváltozása mutatja, mondja el: úgy láthatják ekkor az apostolok hárman, s úgy láthatja a mindenek: teljes fénynek, amilyen majd Atyja országában leend. A köpeny nôi oltalmát Skapulárés Boldogasszony vállkendôje, szombatos enyhülete, az augusztusban havat hozó Havi Boldogaszszony és mindenekelôtt Nagyboldogasszony, Mária mennybe vitele, a halál legyôzésének asszonyi alkalma, módja beszéli el, adja meg. A régi ember hitében az augusztusi mezô párlós illatoltalma a mennybe távozó Szûzanyát idézi meg. Az emberélet dereka az Oroszlán-adta tulajdonsággal volt rokon: az ember ekkor méltóvá vált a nemét, nemzetségét jelölõ kalapjára megkoronáztatott ; s az asszony a mindenség jeleivel öltöztetett fõkötõre, hogy királyi embere mellett nagyasszony lehessen. Nagyboldogasszony nyolcada, amelybe Szent István napja is beleesik, a magyar egyházi év kiemelkedô idôszaka. Ünnepét Szent István is megüli. Árpád megkeresztelkedett hada Gellért közbenjárására Nagyboldogasszony oltalmába ajánlotta magát és az egész országot, a hazát. Az országot és a királyságot Mária örökségének, tulajdonának érezte és vallotta. Ô volt az Árpádok mennyei édesanyja; Emese álma hagyományunk tette alkalmassá erre. Mária hazánk örökös királynéja. Mária halála, temetése, mennybemenetele a középkornak; mennybevétele és megkoronázása a barokk kor jellemzô ikonográfiai vonása. Az ôsegyházig visszanyúló néphagyománya szerint a Megváltó Mária holttestét nem engedte át az enyészetnek; röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsôségbe. XII. Pius 1951-ben e néphagyományt dogmai rangra emelte. Mária elszenderülését és mennybemenetelét a legköltôibb módon a barokkban fogant Makula nélkül való Tükör mondja el, istória is készült belõle, legtanulságosabb Varga Lajos szentember fogalmazása, amely fölöleli a teljes hazai hagyományt. Molnár V. József Elintézték! Olvasom a helyi újságban az egyik olvasó levelét, hogy hiába fordult azokhoz, akiknek feladata lenne egy-egy, lényegében közérdekû probléma megoldása, sem a Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya, sem a közterület felügyelõség nem reagált a bejelentésére, senki nem vágta le a Fõ utcában, a szomszédságában burjánzó parlagfüvet. Pató Simon ingatlana elõtti területrõl van szó. Arról a rommá bontott házról, amelyrõl a használható építési anyagot lebontották, eladták-elvitték, ahogy az új tulajdonos megszerezte. Azóta is, évek óta, a környék csúfja, csövesek éjszakai tanyája, arról nem is beszélve, hogy a kontár-bontás óta a járdán hever két odazuhant jó tonnás egybecementezett omladék. Kerülgetjük óvatosan és közben azon gondolkozunk, hogy mit várjunk a cigányoktól, ha az az ember, aki pártmegbizatásból lett az átmenet évében Érd elsõ embere és azóta is a helyi (gazdaságilag is prosperáló) politikai elit élvonalában virít, ennyire nemtörõdöm módon él közöttünk?! Ám mindenre van megoldás! Az olvasói levelet kommentálva az újság szerkesztõje hozzáteszi büszkén, hogy azóta már õk elintézték és így levágták a parlagfüvet a városi vállalat egyenruhás munkásai. Hát itt tartunk újra. Vagy még mindig? V. J. SLARAF Könyvelõ Betéti Társaság Egyéni és társas vállalkozások részére Könyvelés Adóbevallás Adótanácsadás Könyvelõirodák, cégek részére Adatrögzítés Gazdasági ügyintézés Érd, Imre u. Mobil: Lottózónkban az akció keretében kisorsolt DVD-lejátszót a következõ számú szelvény nyerte: ÉRD, VELENCEI ÚT 36. Lottó, totó, sorsjegyek Újságok, hírlapok, ajándéktárgyak Jogsegélyszolgálat A Városvédõ és Városépítõ Egyesület Érd minden hét péntekén 17 és 19 óra között jogsegélyszolgálata által ingyenes jogi tanácsadást tart. Helyszín: Érd, Diósdi út 4. II. lépcsõház, emeleti iroda. Bejárat a Ritmus Áruház melletti üzletsor épületében a vasút felõl. Dr. Szabó Ferenc ügyvéd. Telefon: ÉRDI SZINKRON Autóalkatrész Kereskedés 2030 Érd, Sárvíz u. 13. Tel.: 23/ , 20/ A vevõkártyával rendelkezõk 10% kedvezményben részesülnek! Forgalmazunk SUZUKI, MARUTI és mindenféle JAPÁN és NYUGATI, valamint keleti típusú autóalkatrészeket Nyitva: H-P: , SZO: óráig INGATLAN Érd központjában, üzletházban, frekventált helyen 95 m 2 -es iroda eladó. Kedvezményes hitel igénybe vehetõ. Érd központjában 500 m 2 -es közmûves lakótelek bontásra szoruló házzal eladó. Ügyfeleim részére keresek eladó ingatlanokat Érden, illetve környékén. Dr. Kun Ágnes Telefon: 23/ , Természetgyógyászat Állapotfelmérés Energetikai kezelés Földsugárzás mérés frissítõ masszázs Talpreflexológia Testgyertya Köpölyözés Gyógytea Egyénre szóló terápia összeállítása H. Szabó Ilona bioenergetikus, reflexológus Tel.: , GARTEN-BAU KERTI CENTRUM ÉS BARKÁCSÁRUHÁZ Mi segítünk Önnek, hogy a kertje idén nyáron is szép legyen A barkácsáruház kínálatából A kertészet kínálatából (konténeres növények) Tófólia 0,5 mm-es 650 Ft/m 2 Geotextília 345 Ft/m 2 Dekor vadkacsa mûa Ft Bogrács 16 l-es gulyásos Ft Bográcsállvány óriás teleszkópos 2350 Ft Bambuszfáklya 120 cm 259 Ft Különleges örökzöld cserják Ft-tól Zöld ezüstfa Ft Sárgán tarka ezüstfa 4240 Ft Lombosfák ft-tól Japán szentfa, 1 m-es, télálló! 5420 Ft Dekoratív kerti szobrok, csobogók Nyitva tartás: H-P: , Szo: , Vas.: zárva! 2030 Érd, Elvíra u. 33. Tel./Fax: (06-23) Új kertészetünk Érden, a Bajcsy-Zs. út 159. szám alatt található Tel.: Orvos és természetgyógyász rendelés Dr. Si-fu Pavlisz László shaolin mester, mozgás- és lélegzésterápia, tel.: Dr. Gál Mihály hagyományos kínai orvoslás, kiropraktõr tel.: Korozmán Mónika reflexológia, nyirokmasszázs tel.: Makai József hagyományos kínai orvoslás tel.: Molnár Klára kineziológia, Bach-virágterápia, autogén tréning terapeuta, reiki, tel.: Bozó Krisztián masszázsok, tel.: Dragon Heart Bt. Tel.: Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 121. Elsõ szint

9 I. évfolyam 6. szám augusztus 1. 9 Büki Attila: Érdi séta Az Érden élõ Büki Attila költõ, újságíró avatott, lírai kalauzolásával barangolhatjuk be hónapról hónapra Érd ismert vagy rejtett tájait, városrészeit, építészeti emlékeit, természeti kincseit. Kövessenek minket elõször az újság hasábjain, majd a valóságban is, ha kedvet kapnak hozzá! MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉPÜLETE. Az Isten volna megmondhatója, hogy Svábországból mi csábította Magyarországra, pontosabban Érdre a Wimpffen családot. Az indítékok között bizonyára ott volt a tulajdonlás és a szépséges lányok utáni szerelem vágya is. A család tagjai közül ugyanis báró Wimpffen Dagobert báró Erõs Antóniát, báró Wimpffen Dienes Dagobert pedig a sárdi Somsich Jankát vette feleségül. Miért említettem õket a múzeummal kapcsolatosan? Övék volt az épület, a kúria, mely ma a Magyar Földrajzi Múzeumnak ad helyet. Persze volt itt nagy sürgés-forgás. Jöttek és mentek katonák, átutazók... Az épület helyén állt az egykori Pelikán Fogadó. A kúria az es szabadságharc idején osztrák tábornoki fõhadiszállás volt. Az itt éjszakázók között találjuk annak a gyászmenetnek a tagjait, amelyik báró Eötvös Józsefnek a magyar kritikai realista regény mûvészi szintre emelõjének földi maradványit 1871-ben ercsibe kísérte. Majd a Wimpffen családtól 1910-ben a kúriát gróf Károlyi Imre vásárolta meg. Késõbb az épületben kapott helyet a csendõrség, 1923-tól a Szent István Polgári Fiúiskola ben Ófaluból ideköltözött a községi elöljáróság. Érd várossá válásakor (1979) a tanácsi hivatal vette birtokába, egy részét pedig múzeumi célra hasznosították. A magasföldszintes épület arányaival, harmonikus megjelenésével vonzza az emberi tekintetet. A kúriához boltíves házak csatlakoznak. A három épület tágas udvart, kertet zár közre, amelyben a múzeum szoborparkja található. A bejárat feletti timpanont színes dombormû díszítette. A dombormû Szent Istvánt, államalapító királyunkat ábrázolta kezében a koronával, amint felajánlja Magyarországot Szûz Máriának. Barbár kezek a dombormût 1949-ben leverték. Helyébe üvegbõl készített vörös csillagot helyeztek. Mára a csillag is eltûnt... Uszodatechnika, medencék kivitelezése, szaunák és pezsgõkádak az Ön álmai szerint! BUDABAU Uszodatechnika Kft Érd, Budafoki út 39. (6-os út mellett) Tel./Fax: Mobil: Nyitvatartás: H-P: 8-18, Sz: 8-12 Vízszerelés csõtörés- és dugulás-elhárítás: , TINI DIVAT es méretig Legújabb divatot követõ felsõruházat fiúknak és lányoknak Tisztelt Ügyfeleim! Továbbra is várom Önöket irodámban! Életbiztosítás, vagyonbiztosítás, lakás- és társasház biztosítás Gépjármû biztosítás (kötelezõ és casco) Nyugdíjpénztári belépések Hajóbiztosítás (felelõsség és casco), utasbiztosítás Kismotor (1872 Ft/év), utánfutó (660 Ft/év), zöldkártya Díjbefizetések, egyéb szolgáltatások Szász János, az ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ üzletkötõje Érd, Szabadság tér 10. (nagy posta mellett), hétfõtõl péntekig 8 16 óráig Tel.: , fax: , mobil: Nyári vásár 20%, 30%, 40% kedvezménnyel! KATALIN Üzletház Érd, Budai út 11. Nyitva: H-P: , Sz: 9 13 óráig Majer gumiszerviz gumikereskedés és javítás Érd, Balatoni út 80. Új, használt és futózott gumik adás-vétele Akciós könnyûfém felnik 23/ , 30/ Nyitva: 7 18, SZ: 7 13 óráig Kérjük, segítsen Ön is templomot építeni! A Kálvin téri református templom és környezete építéséhez várjuk segítõkész támogatóink jelentkezését. 1000, 5000 és Ft értékben téglajegyek vásárolhatók minden vasárnap a 10 órai istentisztelet elõtt és utána órától, vagy utánvéttel rendelhetõk a es telefonszámon. Állatorvos Dr. Szegedi László Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8-10, du ig, csütörtök: de ig 2030 Érd, Bajcsy-Zs. u ALKATRÉSZBOLT SZERVIZ Érd, Hivatalnok u. 14. Városi Könyvtár mellett Kawasaki márkaképviselet Új és használt motorok Motorkerékpár szervizelés, javítás Nyitvatartás: K-P: 9-17-ig, SZ: 9-13-ig

10 10 Micsoda cirkusz! Talán kevesen tudják, hogy a nagy érdeklõdéssel figyelt Forma-1 jövõje korántsem olyan stabil. Könnyen meglehet, hogy a sportág hamarosan nagy átszervezõdésen megy majd keresztül Aszáguldó cirkusz, a Forma-1, a múlt hétvégén a brit nagydíjon, Silverstone-ban vendégeskedett. Akik látták a futamot, azok soha nem látott események szemtanúi lehettek. Egy ír férfi, a biztonsági õröktõl nem zavartatva, a pályára rohant, pont ott, ahol az autók közel 300 km/hs sebességgel repesztenek, és megpróbálta felhívni a világ figyelmét a Bibliára. Ami azt illeti célját el is érte, hisz az általa hirdetett szavak bejárták a világsajtót. Az ilyen botrányok nélkül is éppen elég gondja van a Forma-1- nek. A sportág bevételének jelentõs része a dohányreklámokból származik. Sok csapat, illetve pálya fõszponzora valamilyen dohánygyár, köztük a Magyar Nagydíjé is. Egy Európa Uniós határozat értelmében az EU országaiban tilos a dohányáruk reklámozása. Ez azt jelentheti, hogy a száguldó cirkusz kénytelen lesz elhagyni az öreg kontinenst, és Európán kívüli országokban köt majd szerzõdést dohánygyárakkal. Igen ám, de az Európához ragaszkodó cigarettagyártók aláírtak egy megállapodást, miszerint nem támogatnak semmilyen sportrendezvényt. Így tehát patthelyzet alakult ki, és amíg nem sikerül megtalálni a közös nevezõt, addig a sportág jövõje bizonytalan. Pedig Forma-1-re mindig is szükségünk volna, ugye kedves rajongótársaim! Fõleg most, hogy az elmúlt évek Ferraridominanciájának vége, a többi csapat felzárkózott, és sok év után újra izgalmas versenyeket láthatunk. Amíg a vezetõk vitatkoznak, addig mi nézõk csak remélni tudjuk, hogy még sokszor láthatjuk Schumacher-éket Mogyoród aszfaltcsíkján. bezso HOROSZKÓP-KÉSZÍTÉS Okleveles asztrológus vállalja: Születési horoszkóp részletes elemzése írásban Párkapcsolat-elemzés (Synastria) Éves és havi elõrejelzések, prognózisok A születési idõ pontosítása Legjobb idõpont megválasztása fontos eseményekhez, pl. esküvõ, utazás, szerzõdéskötés, cégalapítás stb. Segítség döntéshelyzetekben Amire szükség van: A születés helye és pontos idõpontja (év, hó, nap, óra, perc) Bejelentkezés: vagy I. évfolyam 6. szám augusztus 1. Éljünk egészségesen! Egészséges életmód Szájápolás Az emberek többsége ma már fontosnak tartja az ápolt fogakat esztétikai és egészségügyi szempontból egyaránt. A lehetõségek, eszközök egyre bõvülõ kínálatából mindenki kiválaszthatja a számára legmegfelelõbbet a helyes szájápoláshoz. Elsõdleges a megelõzés, mert a szájüreg nem megfelelõ higiéniája számos betegség okozója lehet. Ajánlatos fél évente fogorvossal átnézetni a fogakat akkor is, ha nincs probléma. A lyukas fogakat fehér töméssel tömessék, mert az amalgámnak egészségkárosító hatása van. A higany kioldódik az amalgámból és lerakódhat a májba, a belekbe, a központi idegrendszerbe, a belsõ elválasztású mirigyekbe, az agyba, így az egész szervezet egyensúlyi állapota felborul. Számos országban az amalgámot veszélyes hulladékként kezelik. Az amalgám eltávolítása a fogakból nagy körültekintést igényel, ezért érdemes a biológiai fogorvosi rendelõket felkeresni, ahol homeopátiás készítmények adagolása mellett történik a beavatkozás. Itt lehetõség van arra is, hogy az esetleges pótlásokat tesztelik, melyik összetételû anyag a legjobb a paciens számára. Az alapos rágás a jó emésztés alapfeltétele. Már gyermekkorban meg kell tanítani, hogy a szájüregben lévõ ételt akkor lehet lenyelni, ha azt pépessé összerágták. Sok embernek problémát okoz, hogy rágás közben ráharapnak az ajkukra, a szájüreg belsõ felére, éjszaka csikorgatják a fogukat. Mindezek oka a rágópálya egyenetlensége( melyet szakorvos tud korrigálni) vagy a kapkodás, idegesség. A szájüregben keletkezett sebek, afták gondos ápolást igényelnek, mert ha rövid idõn belül nem gyógyulnak be, kóros folyamatokat indíthatnak el. Mellõzni kell a túl meleg, túl hideg, erõsen fûszeres ételeket és mindazokat a termékeket, melyek irritálják a nyálkahártyát, késleltetik a seb gyógyulását. Igyanak gyógynövényteát ( pásztortáska, lándzsás útifû, apróbojtorján, körömvirág) és naponta többször alaposan öblögessenek is ezzel a teakeverékkel. A fogínysorvadás lassan kialakuló betegség, kezelése hosszadalmas. A meglazult fogak anyagcsere problémákra vezethetõk vissza (a szervezetben nagy mennyiségû rothadó fehérjék, erjedõ szénhidrátok vannak). Vitamin (elsõsorban C-vitamin) és ásványianyag szükségletet helyre kell állítani. A gyógyulási idõszakban a növényi kosztot kell elõtérbe helyezni, a húsokat, édességeket mellõzni. Öblögetésre tölgyfakéreg, diólevél, cserszömörce rendkívül hatásos. A kellemetlen szájszag számos ember életét megkeseríti. Gátolja õket a kommunikációban, a párkapcsolatban. Különbözõ szájvizekkel, cukorkákkal, rágógumival próbálják a tüneteket megszüntetni eredménytelenül. A megoldás kulcsa a kiváltó ok (rossz fogak, gyulladásos folyamatok, nyitott gyomorszáj, helytelen emésztés stb.) megkeresése és gyógyítása, melyhez segítséget nyújtanak az orvosok, természetgyógyászok egyaránt. Ahhoz, hogy egészséges, ápolt legyen a szájüreg, jól bevált, hatékony módszereket javaslok és a kívánt hatás nem marad el. Reggelente a nyelvükön lévõ fehér lepedéket (éjszaka összegyûlt méreganyagok) lefelé fordított kiskanállal néhány határozott mozdulattal húzzák le. Ezt követõen egy evõkanál étolajat percig tartsanak a szájukban úgy, hogy a pofazacskók állandó mozgatásával híg, tejszerû anyag képzõdjön, melyet kiköpve távoznak a szájüregben lévõ méreganyagok. A fognyaktól elirányuló mozdulatokkal mossanak alaposan fogat, majd alkalmazzanak szájzuhanyt, mely a szájüreg vérellátására jótékony hatással van. Körkörös mozdulatokkal masszírozzák meg ínyüket akár belülrõl, akár az ajkakon keresztül. Ha ismerik a célzott reflexpontokat, naponta többször is presszúrázzák. A rendszeresen alkalmazott testmasszázzsal, talpreflexológiával, szaunázással megelõzõ és gyógyító hatást érnek el. Minden kedves Olvasónak jó egészséget kívánok: H. Szabó Ilona természetgyógyász AQUAFITNESS A MAZSOLA ÚSZÓ TANODÁBAN (ÉRD, BALATONI ÚT 19.) Új testedzési és egészségmegõrzési forma Riminyáki Gellért u. sarkán Érden Érdeklõdés és jelentkezés: CSERNÁK RENÁTA az ALBERT üzletház BÚTOR emeletén, 250 m 2 -en 36 féle BIOMATRAC a Novetextõl 25 féle rugós matrac a ROTTEX-tõl Gyapjúáruk Vásárlás MOL TEMPO egészségkártyával HITEL helyszíni ügyintézéssel INGYENES házhozszállítás Nyitva: H-P: 8-18, Szo: 8-13 óráig. Ebédidõ: óráig. Tel.: MOBILTELEFON SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ: LÁTVÁNYPÉKSÉG, PIZZA HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS: VAS-, FÉMSZERKEZETI LAKATOS MUNKÁK, KAPUK, RÁCSOK, KERÍTÉSEK STB. azonnal, rövid határidõvel KONCZ LÁSZLÓ LAKATOS Telefon: , mobil: (06-30) MOLFA Lécek, lambéria, fenyõ fûrészáru, tetõszerkezeti elemek 2030 Érd, Elvira u. 36. (bejárat a Penny Market felõl) Tel./fax: Mobil: Nyitva tartás: H-P: 8 17 óráig, SZ: 8 12 óráig Ebédidõ: óráig Kertbarátok Boltja 15 éve az Önök szolgálatában! Minden, ami a kerthez kell Érd, Esküdt u. 3. Tel./fax: SZINGER AUTÓSZERVIZ Minden típusú személygépkocsi és kisteherautó javítása vizsgára felkészítése és vizsgáztatása motorgenerálozás karosszéria javítása lakatos munkák fényezés Teljes körû ügyintézés rövid határidõvel! Ingyenes soron kívüli olajcsere! Zöldkártya Nyitvatartás: H-P: Megbeszélés szerint hétvégén is! 2030 Érd, Budai út 15. Tel.: 23/ , 30/ Fax: 23/ Alacsony árak magas színvonal! A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Felelõs kiadó: Isaák László Szerkeszti a szerkesztõ bizottság Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás székház Telefon: ISSN Nyomás: Király Nyomda, Gyál Hirdetésfelvétel: Csák Lászlóné,

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére BUDAPEST XXI.KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kórház utcai járdaszakasz áthelyezése Előterjesztő:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Hamulyák Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előterjesztő: Horváth Éva

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 28. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 98/2015.(V.28.) 99/2015.(V.28.) Megnevezése Napirendi

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-6/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 139, 140, 141, 142/2016. (IV. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 34-45 /2011. (III. 30.) Perkáta, 2011. március 30.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 34-45 /2011. (III. 30.) Perkáta, 2011. március 30. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 30-án (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 34-45 /2011.

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. október hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők:

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-5/2015. iktatószám 5.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

2/2003. (I. 31.) számú rendelete *

2/2003. (I. 31.) számú rendelete * 2/2003. (I. 31.) számú rendelete * A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel szóló 38/2002. (XI.7.)

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske, Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. november 26. 14 00 óra Az ülésen megjelent

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 04. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én 8 óra 30 perces kezdettel a polgármesteri hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a 205803, a 213002/38, valamint a 205806/1 helyrajzi számú ingatlanok cseréjére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a 205803, a 213002/38, valamint a 205806/1 helyrajzi számú ingatlanok cseréjére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a 205803, a 213002/38, valamint a 205806/1 helyrajzi számú ingatlanok cseréjére Készítette: Szlávik Zoltán stratégiai főmunkatárs Előterjesztő:

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 12-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 12-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 12-i ülésére 8. Tárgy: Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel peren kívüli egyezség megkötése Az előterjesztést

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 84/2016. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44 Váratlan fordulat: nem épül meg a sóstói régi csónakház helyére tervezett szolgáltató- és vendéglátóhely. A vállalkozó ugyanis visszavonta a pályázatát. Ezt Csabai Lászlóné polgármester jelentette be a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. November 18-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

J A V A S L A T. a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra

J A V A S L A T. a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő.

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-4/2011. iktatószám 4. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületének 2008. január 21-én megtartott munkaterv szerinti üléséről. Jelen vannak: A Polgármester, a Jegyző, a települési képviselők

Részletesebben

d e c e m b e r 14- é n m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

d e c e m b e r 14- é n m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/63-1/2011/I. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A képviselői alap felhasználásáról

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. július 15-én (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. július 15-én (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. július 15-én (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Javaslat Budapest XXIII. ker. (cím).. és.. hrsz. ingatlanok megvásárlására

Javaslat Budapest XXIII. ker. (cím).. és.. hrsz. ingatlanok megvásárlására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest XXIII.

Részletesebben

Város Képviselő-testülete

Város Képviselő-testülete Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. november 11-én, hétfőn, 11 óra 30 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 8-i rendes ülésére 34. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: A Harkány, Üdülő u. 23. alatti ingatlan értékesítése

Részletesebben

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 3-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. augusztus 18. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án 17.00

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 29-én 15 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 15-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 15-i ülésére 11499-1/2010 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A belterületi úthálózat fejlesztése Az előterjesztést készítette Ferencz Péter beruházási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 fő bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 fő bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi napirend tárgyalását fogadta el: V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről

Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének július 20-án tartott üléséről Leányvár Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott üléséről Leányvár, 2011. július 20. Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Leányvár Község

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben