BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A OKTÓBER FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÁR U. 6. TEL. / FAX / BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A OKTÓBER FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN A ES SZOLGÁLTATÓI ÉVRE

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3. o. 1. Pedagógiai értékelés 4. o. 2. Szaktanácsadás 6. o. 3. Pedagógiai tájékoztatás 9. o. 4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 12. o. 5. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése 15. o. 6. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 16. o. 7. Tanulók, tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtása, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése 17. o. 8. Középiskolai, szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenység 18.o. 9. Mellékletek 19.o. 2

3 Veszprém Megye Önkormányzata (mint Megbízó) és a Commitment Köznevelési Kht. (2009. január 01- i névváltozás után: Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Társaság) mint Megbízott által augusztus 29-én megkötött megbízási szerződés (továbbiakban Szerződés) alapján Megbízott a megbízás teljesítése során a tanévhez igazodóan az adott félévre vonatkozóan Megbízó részére az általa elvégzett tevékenység vonatkozásában írásos beszámolót készít a megbízási szerződés 9. pontja értelmében. A megbízási Szerződés 9. pontja szerint a október február 01. közötti féléves időszakot érintően a következő írásos szakmai beszámolót adjuk a Szerződés mellékeltében meghatározott pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokról. A beszámoló a szerződés fő és alpontjait követve, azzal azonos strukturális felosztásban és az októbertől februárig terjedő félév szolgáltatási periodikájának megfelelő tematikai megközelítésben mutatja be az elvégzett feladatokat. Megbízott Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Társaság a saját fenntartásában működő, tatabányai székhelyű Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet (OM azonosító: ) Veszprém Megyei Irodájával látja el a Szerződésben meghatározott feladatokat. A szakmai szolgáltatások teljesítését igazoló illetve azokhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok a KÖRPI Veszprém Megyei Irodájában (Veszprém, Vár utca 6. szám) kerültek archiválásra, állnak rendelkezésre. A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet szakmai alapokon nyugvó, hosszú távú szemléletét és céljait tükrözi, hogy az intézet a TÁMOP program nyerteseként 2010 januárjától, a tatabányai székhelyű regionális hálózatkoordinációs központ részét képező, Veszprém központtal létesített - pedagógiai, oktatásügyi pályázatok lebonyolításában közreműködő, a projekt mérés-értékelési szakterületén regionális központi szerepű - alprojekt irodát működtet. Szintén ezt támasztja alá az, hogy intézetünk pályázatírói segítségével a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott három középfokú oktatási intézmény sikeresen szerepelt a 17/2009. rendelethez kapcsolódó, A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása című pályázaton, amelyek megvalósításában ugyancsak intézetünk szakértői és szaktanácsadói segítik az intézményeket. Arra törekszünk, hogy a megye nevelési-oktatási intézményeinek, fenntartóinak törvényes, hatékony és sikeres működését segítsük. Veszprém, február 01. Bartalos Zsuzsanna irodavezető 3

4 1. Pedagógiai értékelés, amelynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő- és oktatómunka eredményességét, valamint segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését 1.1 Megyei feladatbank terjesztése Intézetünk által fejlesztett feladatbankokat (lásd alább a 1.2. pontban) Veszprém megye kilenc kistérségének egy-egy közoktatási intézményében Tóth László közoktatási szakértő kolléga telepítette fel. A megyei megbízást kibővítve, a feladatlapoknak nemcsak a terjesztéséről, hanem szakszerű használatáról és a végfelhasználók tájékoztatásáról is gondoskodtunk: kollégánk a helyszínre utazva telepítette az intézmények informatikai rendszerére a feladatgyűjteményeket, majd nevelőtestületi értekezlet keretében bemutatta azok használatát, gyakorlati alkalmazását. A prezentációval és a segítségnyújtással a kedvezményezett intézmények vezetői és tantestülete a minőségbiztosítási kérdőívek kimutatásai alapján, rendkívül elégedettek és hálásak voltak. Feladatlapok feltelepítése és használatuk szaktanácsadói magyarázata az intézmény nevelőtestülete számára Szaktanácsadás Szaktanácsadást végző Intézmeny neve ideje szaktanácsadó neve Radnóti Miklós Általános Iskola, Balatonfüred Általános Művelődési Központ, Alsóőrs Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola, Lesencetomaj Dózsa György Általános Iskola, Veszprém Tasner Antal Általános Iskola, Öskü Tóth László Vámbéri Ármin Általános Iskola, Csetény közoktatási szakértő Közös Fenntartású Általános Iskola, Csabrendek Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és EPSZ, Pápa Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája, Nyirád 1.2 Megyei feladatbank fejlesztése Intézményünk szakértői által fejlesztett - és a későbbiek során a kilenc Veszprém megyei kistérség egyegy közoktatási intézményében feltelepített (lásd fentebb az 1.1. pontban) feladatbank, a Megrendelő elvárásain túl (öt komplett, tanulói és tanári feladatbank készítése), a külön mellékletként megjelentetett tartalomjegyzékben felsorolt, mindösszesen 53 komplex (alsó tagozaton 11, felső tagozaton 29, középiskolában 13 darab tantárgyi feldolgozású), e célból fejlesztett feladatbank megnevezését tartalmazza (1. számú melléklet), amely feladatgyűjteménnyel és feladatlapokkal egészül ki.(1. sz. melléklet) 4

5 1.3 Megyei reprezentatív tanulói kompetenciamérés A KÖRPI Veszprém Megyei Irodája az eddigi hagyományokat és a Megrendelő igényeit figyelembe véve reprezentatív mérést végez Veszprém megye tanulóinak körében a tanév második felében. Ismerve az iskolák és a pedagógus kollégák elfoglaltságát a tavaszi időszakban, kollégáimmal együtt arra törekszünk, hogy a mérésben szerepet vállaló tanárokat és iskolákat minél kevesebb többletmunkával terheljük, ezért a mérés tervezett időpontja: 2010 május hónap. 1.4 Mérésmetodikai képzések szervezése, lebonyolítása Intézetünk 2010 február és március hónapokra tervezi a megye pedagógusai számára szervezett ingyenes mérésmetodikai képzések megtartását. A képzéseket a megyei szaktanácsadói névjegyzékbe 2010 januártól felvett Sági István szakértő -szaktanácsadó fogja tartani. 1.5 Nevelési-oktatási intézmények belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás Intézetünk a Megrendelő által elvárt tíz intézményből ez idáig négy intézmény számára, öt alkalommal nyújtott az intézmény belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadást. Szaktanácsadói tevékenység igénybevétele 4óra/alkalom Nevelési-oktatási intézmények belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás Szaktanácsadás ideje 1 alkalom november alkalom december 1. 1 alkalom december 1. Szaktanácsadást igénybe vevő intézmény neve Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI, Ajka Bem József Általános Iskola, Balatonfüred Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Szaktanácsadást végző szaktanácsadó neve Hoffmann-né Sipos Mária Schindler Lászlóné Schindler Lászlóné 1 alkalom november 4. Napközi Otthonos Óvoda, Úrkút Tolnai Andrásné 1 alkalom január 25. Bem József Általános Iskola Balatonfüred Schindler Lászlóné 1.6 Megyei fenntartású középfokú iskolák országos kompetenciamérési eredményeinek elemzése A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú iskolák országos kompetenciamérési eredményeinek elemzésére az országos mérés eredményeinek közzétételét követően, előreláthatólag 2010 május hónapban kerül sor. 5

6 Ehhez kapcsolódóan került sor az Intézményértékelési feladatok, módszerek a minőségirányítási rendszer működtetésében Teljesítményértékelés teljes körű intézményi önértékelés bevezetése, működtetése, gyakorlata című 30 órás akkreditált továbbképzésre megszervezésére. Intézetünk, s a képzés célja is az volt, hogy a résztvevő pedagógusok segítséget kapjanak a minőségirányítási tevékenység intézményi követelményeinek teljesítéséhez, különös tekintettel az országos mérési eredmények intézményi hasznosításához és az országos eredmények iskolai teljesítményértékelő rendszerébe történő beépítéséhez. 2. Szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése 2.1 Szaktanácsadói névjegyzék gondozása A év során kiépített szaktanácsadói hálózat szakmai bővítése érdekében 2009 novemberében ismételten pályázati kiírásban hirdettük meg a szaktanácsadói tevékenység ellátásának lehetőségét. Ennek eredményeképpen a 37 főből álló szaktanácsadói hálózatot 63 főre bővült. Szaktanácsadóink közt szereplő 27 új személy - akik a névjegyzéken dőlt betűtípussal kerültek megnevezésre felvételére az eddig hiányos klasszikus szakértői-szaktanácsadói területek feladatellátása illetve az új, szakmailag preferált területek bővítése, valamint az aktuális pályázatok segítése és koordinálása szülte igény kielégítése céljából került sor. Így például: - háztartásökonómia és életvitel; technika; informatika; ifjúsági animátor; - esélyegyenlőség; tanulás módszertan; komplex helyzetértékelési szakértő; sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai és iskolai nevelése oktatása; integrált nevelés-oktatás; óvodába integrált bölcsőde; egységes óvoda-bölcsőde; - mentorfelkészítés; projektmenedzsment; pályázati értékelő tevékenység; EU oktatás és képzés ISO minőségirányítási program tréneri tevékenység, stb. Nyilvános formában mind honlapunkon, mind havi hírlevelünk 2010 februári számában közzétettük aktuális, bővített szaktanácsadói listánkat. (2. sz. melléklet) 2.2 Szaktanácsadói tevékenység szervezése, kiközvetítése 2009 szeptembertől körlevelek és honlapunkon közzétett hírlevél formájában, papír alapon pedig a 2009 október, december és február havi Pedagógiai Híradóban hirdettük meg ingyenes szaktanácsadói szolgáltatásainkat. A Megrendelő elvárásainak megfelelően intézetünk ingyenesen biztosította a megye közoktatási intézményei számára a szaktanácsadói segítségnyújtást. 6

7 A szerződés adta keret (maximum 350 óra/tanév, maximum 1 alkalom/közoktatási intézmény, maximum 4 óra/alkalom) egy harmadát az intézmények már kihasználták; a második harmadot a sport témakörű összefoglaló jelentés elkészítésekor megmutatkozó 60 óra többlet és a Hogyan tovább? című Veszprém megyei tanévre szóló pályaválasztási kiadvány szerkesztői, tördelői és korrektori utómunkálatainak elvégzése alkotja.(előbbi a es szerződéses év beszámolójával együtt leadásra és elfogadásra került.) A fennmaradó ingyenes szaktanácsadói órákat a szerződéses év fennmaradó időszakában kívánjuk teljesíteni. A 206 óra teljesítése a következő megoszlásban került teljesítésre: Szaktanácsadói tevékenység igénybevétele 4óra/alkalom Sport témakörű összefoglaló jelentés készítése 60 szaktanácsadói óra keretében. Pályaválasztási kiadvány szerkesztői, tördelői és korrektori utómunkálatainak elvégzéséra felhasznált 50 szaktanácsadói óra. Szaktanácsadás ideje július szeptember 1 alkalom szeptember 3. 1 alkalom szeptember alkalom november alkalom november alkalom november alkalom november 19. Szaktanácsadást igénybe vevő intézmény neve Veszprém Megyei Önkormányzat október Veszprém Megyei Önkormányzat es Tanévnyitó Értekezlet Technika szakos tanárok számára szaktanácsadói feladatainak ellátása Általános iskolai tanítók számára szakmai pedagógiai rendezvény teljes körű megszervezése DIFER témakörben a Képesség-és Tehetségfejlesztő Magániskolában Szaktanácsadói feladat ellátása: Bárdos Napok keretében megrendezésre kerülő Angol Szépkiejtési Verseny zsűri elnöki feladatainak ellátása mindkét kategóriában a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Tagintézményében Szaktanácsadói és szakértői feladatkörök bemutatása a törvényváltozás tükrében címmel előadás megtartása a szaktanácsadók számára szervezett továbbképzésen Szaktanácsadói feladat ellátása: "Magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése" címmel előadás megtartása a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásnál Pályaválasztási szülői értekezlet megtartása a Közös Fenntartású Általános Iskolában, Borzavár-Porva Szaktanácsadást végző szaktanácsadó neve Bácskai Sándor Petheő Balázs Kovács Józsefné Völlerné Simon Erzsébet Kercsó Zsuzsanna Juhosné Vavró Zsuzsanna Lakinger Gabriella Dr. Törzsök Károlyné Simonné Zachár Anna Angeli Judit 7

8 1 alkalom november 19. Szaktanácsadói feladat ellátása: "Magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése" címmel előadás megtartása a Közös Fenntartású és Simonné Zachár Anna Közös Igazgatású Pusztai Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvodában, Káptalanfa 1 alkalom november 26. Szaktanácsadói feladatok ellátása: biológia szakos középiskolai tanárok számára szakmai pedagógiai rendezvény teljes körű megszervezése Dr. Szalainé Tóth Tünde a Lovassy László Gimnáziumban, Veszprém 1 alkalom november 26. Szaktanácsadói feladat ellátása: Angol szakos középiskolai tanárok számára szakmai pedagógiai rendezvény teljes Lakinger Gabriella körű megszervezése, Tapolca 1 alkalom december 1. Csajági Református Általános Iskola működési engedélyének módosításához szakértői vélemény Schindler Lászlóné kiállítása a Csajági Református Általános Iskolában Radnóti Miklós Általános Iskola, 1 alkalom Balatonfüred Tóth László Általános Művelődési Központ, 1 alkalom Alsóőrs Tóth László Lesence Völgye Közös Fenntartású 1 alkalom Általános Iskola, Lesencetomaj Tóth László Dózsa György Általános Iskola, 1 alkalom Tóth László Veszprém 1 alkalom Tasner Antal Általános Iskola, Öskü Tóth László Vámbéri Ármin Általános Iskola, 1 alkalom Csetény Tóth László Közös Fenntartású Általános Iskola, 1 alkalom Csabrendek Tóth László Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 1 alkalom és EPSZ, Pápa Tóth László 1 alkalom Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Tóth László Általános Iskolája és Óvodája, Nyirád 1 alkalom Út a tudáshoz című természettudományos tankönyvcsalád Biológia 10. kötetének bemutatása Dr. Szalainé Tóth Tünde 3 alkalom február február február Veszprém A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás közigazgatási területén dolgozó óvodapedagógusok számára, a Bölcsődei gondozási ismeretek az egységes bölcsőde-óvoda intézményben dolgozó óvodapedagógusok részére című továbbképzés megszervezésében történő közreműködés. Marosi Miklósné 1 alkalom február 3. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésével kapcsolatos pedagógiai, jogszabályi kérdések a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásánál Mindösszesen 206 óra Németh Péter 8

9 2.3 Szaktanácsadók továbbképzése A szaktanácsadók a Megrendelő által jelzettektől eltérően amely szerint a továbbképzést a szaktanácsadók fizetik -, intézményünk által finanszírozott keretek között, azaz térítésmentesen vettek részt a Megrendelő által elvárt három alkalomból ez idáig két alkalommal. Szaktanácsadói felkészítő értekezletet tartottunk augusztus 17-én, ahol tájékoztattuk szaktanácsadóinkat a tanév során várható rövid- és hosszútávú feladatokról (előadások, bemutatók, konzultációk, továbbképzések stb.); valamint ismertettük, dokumentáltuk és megbeszéltük a augusztus 25 i Tanévnyitó Konferencia egyes szekciófelelőseinek koordinációs és házigazda szerepkörből adódó feladatait, illetve az előadást tartó szaktanácsadókkal szemben támasztott szakmai elvárásokat. A második november 10-én megrendezett - szaktanácsadói továbbképzésen Bartalos Zsuzsanna irodavezető bemutatta az új szaktanácsadó kollégákat és szakterületeiket, illetve az új kollégák lehetőséget kaptak szakmai terveik bemutatására. Ezt követően Blazovicsné Varga Marianna igazgató, a KÖRPI szerepe a régió közoktatásában címmel; Törzsök Károlyné dr. a Közoktatási Szakértők Egyesületének elnökségi tagja pedig a Szaktanácsadói és szakértői feladatkörök bemutatása a törvényváltozás tükrében címmel tartott előadást. 3. Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása 3.1 Havi hírlevél megjelentetése, a közoktatási intézményekbe ingyenesen eljutó megyei tájékoztató kiadvány Havi hírlevelünk, a Pedagógiai Híradó, minden hónapban ezer-ezer példányban jelent meg, s jutott el papír alapon a megye valamennyi nevelési-oktatási intézményébe és a fenntartókhoz, elektronikus formában pedig folyamatosan megtekinthető és letölthető honlapunkról. Mind a Pedadógiai Híradóban, mind az intézményekhez elektronikus úton eljuttatott levél formájában felhívtuk az intézményvezetők és a fenntartók képviselőinek figyelmét, hogy szakmai havi hírlevelünk gyorsabb, hatékonyabb eljuttatása érdekében az egyéni elektronikus postaládájukba is igényelhetik a Pedagógiai Híradó megküldését. Célunk, hogy a Megrendelő elvárásának megfelelően, a es tanév végére olyan adatbázissal 9

10 rendelkezzünk, amely lehetővé és elegendővé teszi a havi hírlevél csak elektronikus úton való terjesztését. A kiadványban, amely több mint hírlevél, tájékoztatást adtunk tanfolyamokról, pedagógusképzésekről és továbbképzésekről, pályázatokról, tanulmányi versenyekről, konferenciáról. Közzé tettük a közoktatási intézményeket érintő híreket, közleményeket, felhívásokat valamint közoktatási jogi információkat. A havi lapban feldolgozott legfontosabb témák: - Tanév rendje, - Szolgáltatási kínálat, - A közoktatás jogszabályi változásai, - Pályázatfigyelő, - Az országos és tanulmányi, tehetséggondozó versenyek aktuális hírei, - Továbbképzési kínálat, - Szaktanácsadók névsora, szakterületeik, - A természettudományos oktatás aktuális kérdései, - Jó gyakorlatot képviselő intézmények és programok bemutatkozása és bemutatása - Helytörténet - Jogszabályok, közlemények - Pedagógiai szakkönyvtári ajánló. 3.2 Megyei pedagógiai-szakmai szolgáltatás honlapjának rendszeres működtetése Korábbi honlapunkat átalakítottuk: márciusától immár közvetlenül a név alatt elérhető intézetünk regionális, megyékre osztott, könnyen kezelhető, felhasználóbarát honlapja, amelynek tartalmát hetenként, illetve szükség esetén azonnal frissítjük. A különösen fontos információkra ben is felhívjuk partnereink figyelmét. A megjelenés napján olvasható havi Pedagógiai Híradó című havi lapunk valamint az aktuális tanulmányi versenyekre való felhívás. (3. sz. melléklet) Rovataink: - Aktualitások - Bemutatkozás - Elérhetőségeink - Szolgáltatásaink - Tanulmányi versenyek - Hírek, események - Szaktanácsadók - Pedagógiai Híradó - Jogi fórum. 10

11 3.3 Előadások, konferenciák, szakmai napok szervezése Az oktatásirányításában dolgozók (kistérségi és városi oktatási referensek, munkaszervezet-vezetők, irodavezetők, intézményvezetők) számára kistérségi szakmai előadásokat szerveztünk és bonyolítottunk le november hónapban az alábbiak szerint: Kistérség Időpont Téma Balatonfüred november Az előző év kistérségi programjainak tapasztalatai, a Balatonalmádi november KÖRPI Veszprém Megyei irodájának tervezett Zirc november tevékenységei, szolgáltatások kiajánlása, Várpalota november Bartalos Zsuzsanna irodavezető, KÖRPI VMI Ajka november Tájékoztató a jogszabályi változásokról Pápa november Dr. Perlaki Mária munkajogász Tapolca november Az ellenőrzés rendszere és módjai a közoktatási Sümeg november intézményekben Veszprém november Törzsök Károlyné dr. elnökségi tag, Közoktatási Szakértők Egyesülete A prezentációkkal és a konzultációs lehetőséggel a megjelentek a minőségbiztosítási kérdőívek kimutatásai alapján, nagyon elégedettek és hálásak voltak. A második kistérségi szakmai fórumsorozatot a megye pedagógusai által megfogalmazott szakmai igények és időpontok szerint szervezzük és bonyolítjuk le. A jelenleg meg nem nevezett kistérségekben a jelzett igények szerint, a tanév második felében kerül sor a szakmai fórumok megrendezésére. Az interaktív beszélgetéssé alakuló előadásokkal a minőségbiztosítási kérdőívek kimutatásai alapján, pedagógusok és tanulók egyaránt elégedettek voltak. Kistérség Időpont Téma és előadó Célközönség Várpalota szeptember 22. Tapolca és Sümeg november 26. Veszprém november 26. DIFER Fejlődésvizsgáló rendszer gyakorlati alkalmazása Fazekasné Fenyvesi Margit, tankönyvszerző Mozaik K. A little taste of Irish Culture Mr Seán Thompson ELT consultant, az MM Publications Projektmódszer a biológia oktatásban - projektmunka a középszintű érettségin. Szászi József, a székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium, biológia-földrajz- filozófia szakos tanára és tanítványai Óvodapedagógusok, általános iskolai tanítók Általános és középiskolai angol szakos tanárok valamint általános és középiskolás tanulók Általános és középiskolai biológia szakos tanárok és középiskolás tanulók 11

12 Ajka január 19. Zirc január 27. Pályázati felkészítő - Szakmai fórum A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által óvodák számára meghirdetett "Zöld Óvoda" cím elnyerésére irányuló nyílt pályázat kapcsán es tankönyv-ajánlat Vné Könyves Beáta Mozaik K. Sásdi Lilla Nemzeti Tk. Füki Gyula - Műszaki K. Apáczai Kiadó Óvodapedagógusok és óvodai intézményvezetők Általános iskolai tanítók és tanárok 3.4 Megyei tanévnyitó értekezlet megszervezése és lebonyolítása augusztus 25-én tanévnyitó szakmai konferenciát rendeztünk. A plenáris ülésre a Veszprémi Petőfi Színházban került sor; ezzel párhuzamosan pedig négy közoktatási intézmény (Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola, Kossuth Lajos Általános Iskola, Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Lovassy László Gimnázium) falai között, tizenhárom szekcióban hallgathattak előadásokat, tekinthettek meg tankönyv- és interaktív tábla prezentációkat a megye intézményvezetői, fenntartói, kistérségi referensei, óvodapedagógusai, tanítói és tanárai, összesen 1037 fő résztvételével. Témáink a közoktatás előtt álló új feladatokat és lehetőségeket körvonalazták, érintették a legfrissebb országos méréseket, tanulmányokat. Az elégedettségi mutatók valamint az egyéb csatornákon keresztül érkezett visszajelzések alapján a szakmai konferencia nagyon sikeres volt. A tanévnyitó szakmai konferencia tematikájának és értékelésének részletes bemutatásra a szerződéses év éves beszámolójában került sor. 4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, amelynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés 4.1 Óvodai nevelési, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok készítésében, módosításában való közreműködés A Megrendelő igénye szerint évente legfeljebb harminc intézmény nevelési és pedagógiai programjának készítésében, módosításában kell intézményünknek térítésmentesen közreműködnie. Az intézmények a tavalyi évben is csak tavasszal realizálták ezt az ingyenes szolgáltatást, így az irodára zúdult megrendeléseket még a tanév végének megkezdése előtt, két hónap alatt kellett teljesíteni; - valószínűleg idén sem lesz másként, hiszen az óvodai nevelési programok módosítására kerül sor idén. 12

13 Közreműködés óvodai nevelési, iskolai és kollégiumi pedagógiai programjának készítésében, módosításában ssz ideje Szolgáltatást igénybevevő intézmény Szolgáltatást végző szaktanácsadó november január 18. Intézményi átvilágítást segítő tanácsadás Csajági Református Általános Iskola Segítségnyújtás intézményátszervezésben: egységes óvoda-bölcsőde kialakítása, feltételrendszere a helyi sajátosságok figyelembe vételével; Nivegy-völgyi Óvoda, Szentantalfa Kozmáné Kovásznai Margit Marosi Miklósné 4.2 Tanácsadás fenntartónak különböző közoktatás-szerkezeti kérdésekben Intézetünk kiemelt célja, hogy ne csak a közoktatási intézmények dolgozóival, hanem az oktatásirányítás minden szintjének képviselőjével tartsa a kapcsolatot. Mivel az egymásrautaltság kölcsönös együttműködési kényszert és szándékot szül, irodánk úgy döntött, hogy a jó kapcsolat megalapozása érdekében a Megrendelő elvárásaitól eltérően a közoktatás-szerkezeti kérdésekben nyújtott tanácsadást nemcsak 50, hanem 100%-ban ingyenesen biztosítja intézetünket ez ügyben megkereső fenntartók számára. Tanácsadás fenntartónak közoktatás szerkezeti kérdésekben ssz ideje Szolgáltatást igénybevevő fenntartó Szolgáltatást végző szaktanácsadó december 1. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Schindler Lászlóné január 21. Balatonfüred Polgármesteri Hivatal Szűcs Attila január 21. Balatonfüred Polgármesteri Hivatal Tolnai Andrásné 4.3 Tankönyvbemutatók szervezése A kistérségi szakmai fórumokon, összesen négy alkalommal, öt kiadó vásárlással egybekötött tankönyvbemutatójának megszervezésére került sor. Tankönyvbemutató, tankönyvvásár és szakmai előadás ssz ideje Igénybevétel jogcíme Szolgáltatást végző tankönyvkiadó szeptember november november január január január január 27. Várpalotai Kistérségi szakmai fórum általános iskolai tanítók, tanárok Tapolca Kistérségi szakmai fórum angol tanárok továbbképzése Veszprémi Kistérségi szakmai fórum biológia tanárok továbbképzése Zirc i Kistérségi szakmai fórum általános iskolai tanítók, tanárok Zirc i Kistérségi szakmai fórum általános iskolai tanítók, tanárok Zirc i Kistérségi szakmai fórum általános iskolai tanítók, tanárok Zirc i Kistérségi szakmai fórum általános iskolai tanítók, tanárok Mozaik Kiadó MM Publications Mozaik Kiadó Mozaik Kiadó Műszaki Kiadó Nemzeti Tankönyvkiadó Apáczai Kiadó 4.4 Rendszeres jogi tanácsadás pedagógusoknak, intézményeknek, fenntartóknak 13

14 A feladatellátást - igény szerint - rendelkezésre állással, havi tíz órában foglalkoztatott képzett jogász megbízással történő foglalkoztatásával, valamint a honlapon ( Jogi fórum > Gyakran ismételt kérdések) feltehető kérdések rendszeres megválaszolásával biztosítjuk fenntartók, intézményvezetők és pedagógusok számára. A hónap leggyakrabban felmerülő kérdéseit jogászunk tematikus csoportosításban, részletesebben is kifejti havi hírlevelünk Jogszabályok, közlemények című állandó rovatában. Az intézményekben a létszámmozgások, a pályázattal betölthető álláshelyeken a közalkalmazottak fogadása zömmel június 15. utáni időpontra esnek, illetve augusztus második felében realizálódnak. A jogszabályok állandó változása, nehéz áttekinthetősége miatti jogbizonytalanság következménye, hogy mind a fenntartók, mind a munkáltatói jog gyakorlói, mind a pedagógusok igénylik a naprakész ismeretekkel rendelkező szakember segítségét. Ez a segítségnyújtás akkor éri el célját, ha megfelelő időben történik, így jogászunk, számtalan megkeresésnek tett eleget a rendelkezésre álló időkereten felül is. Dr. Perlaki Mária Magdolna elérhetősége mobiltelefonon és vezetékes telefonon is folyamatosan biztosított, s ezen kívül a tanácsadás tárgyától, illetve a tanácsadást kérő igényétől függően személyes konzultáció keretében is rendelkezésre állt és nyújtott szolgáltatást. Mindezeken túl, a 2009 novemberében szervezett őszi kistérségi szakmai fórumokon, hét helyszínen, kilenc kistérség hallgatója számára tartott előadást és azt követően konzultációt aktuális munkajogi és társadalombiztosítási kérdésekről. Jogászunk az Intézet számára készített féléves beszámolója szerint: Sajnálattal tapasztaltam, hogy ezeken a fórumokon a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői részvételükkel nem szorgoskodtak. A legnagyobb érdeklődést a tapolcai, a várpalotai és a veszprémi kistérségben tapasztaltam. Az alábbiakból látható, hogy tanügyigazgatási és munkajogi kérdésekben egyaránt volt igény a KÖRPI Veszprém Megyei Irodája által nyújtott szakmai szolgáltatásra. A jogalkalmazás során különösen az alábbi témakörökben fordultak hozzá jogi tanácsadásért: fenntartók: - közoktatási intézmény átszervezése, - többcélú intézmény vezetői teendőinek ellátása, - intézményvezetői pályáztatás eljárási rendje, - magasabb vezetői, vezetői megbízás, illetve visszavonásának szabályai, lehetséges jogkövetkezményei, - pedagógusok, technikai dolgozók besorolása, garantált illetménye; intézményvezetők: - óvodai, bölcsődei felvétel feltétele, - kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat szabályozási tárgyköre, 14

15 - közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítása, felmentési idő, végkielégítés, jubileumi jutalom szempontjából, - közalkalmazotti jogviszony megszüntetése szakmai, illetve egészségügyi alkalmatlanság miatt, - prémiumévek programban való részvételi lehetőség, - GYES-en lévők, illetve a GYES-ről visszatérők foglalkoztatása, - ügyelet megszervezése a kollégiumokban, - közalkalmazott leltárfelelőssége, - próbaidő, gyakornoki idő, gyakornoki szabályzat, - közalkalmazotti alapnyilvántartás, minősítés, - intézmények közös igazgatás alá vonását követően a tanügyigazgatási dokumentumok sorsa; közalkalmazottak, munkavállalók: - előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételének feltételrendszere, - gyermekek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság utáni munkavállaló jogi helyzete (szabadságának mértéke, foglalkoztatása), - kötelező továbbképzés és finanszírozása, - jogosultság garantált illetményt emelő szakképzési szorzóra, - előrehozott öregségi nyugdíjat igénylő közalkalmazott lehetséges járandóságai, - jogosultság méltányossági jubileumi jutalomra, - béren kívüli juttatások adómentessége 2010-ben. 5. A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése , 60, 120 órás akkreditált pedagógus továbbképzések szervezése, bonyolítása pedagógusok és pedagógiai munkát segítők számára 2009 szeptembertől körlevelek és honlapunkon közzétett hírlevél formájában, papír alapon pedig a 2009 november és december havi Pedagógiai Híradónkban tettük közzé akkreditált továbbképzéseink listáját, amelyekre folyamatosan gyűjtjük a jelentkezéseket, és megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk képzéseinket. A tanév során egy továbbképzést bonyolítottunk, egy továbbképzés lebonyolítása folyamatban van. Intézményértékelési feladatok, módszerek a minőségirányítási rendszer működtetésében Teljesítményértékelés teljes körű intézményi önértékelés bevezetése, működtetése, gyakorlata címmel 30 órás akkreditált továbbképzésre került sor november 27., 28. és december 12-én. A továbbképzés helyszíne a Székesfehérvár Tolnai Utcai Általános Iskola volt. 15

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÖRÖSMARTY TÉR 4. TEL. / FAX 06 88 / 325 808 BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN A 2010 2011 ES SZOLGÁLTATÓI ÉVRE Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KÖZÉP-DUNÁNTÚLIS REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI INTÉZET KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI IRODÁJA E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: A Közép-dunántúli Regionális

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató 2014. évi munkaterv Összeállította Rigóczki Csaba igazgató TARTALOM Tartalom... 2 2013. évi Beszámoló... 3 Helyzetelemzés... 3 A feladatellátási területen működő köznevelési intézményhálózat... 6 Az intézet

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Flender Éva mb. igazgató 2 0 1 3. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ÉS MENEDZSMENTI FELADATOK...

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2007-2008.

BESZÁMOLÓ A 2007-2008. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2007-2008. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2008. július 1. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk!

Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk! Intézetünk hírei Közérdekű információk Szeretettel köszöntjük kollégáinkat az új tanév kezdetén. 2007/2008. tanévi munkájukhoz sok szakmai sikert kívánunk! A Hírek e lapszámával postázott Pedagógiai-szakmai

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

2015. ÉVI MUNKATERVE

2015. ÉVI MUNKATERVE A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET 2015. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Szontagh Pál igazgató 2015. január Tartalomjegyzék Alapvetés... 3 2014. évi beszámoló... 3 Jogszabályi háttér... 3 Helyzetelemzés... 3 Az

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok: 1. Törvényi változásokból

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. év IV. évfolyam 4. számában meghirdetett:

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. év IV. évfolyam 4. számában meghirdetett: Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. év IV. évfolyam 4. számában

Részletesebben

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Pályázat a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2012-ben meghirdetett igazgatói állására, amely megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. február 22. számában 2012. március

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2008-2009.

BESZÁMOLÓ A 2008-2009. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2008-2009. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2009. június 29. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA (Általános iskolák, középiskolák, szakiskolák, kollégiumok, művészeti iskolák és szakszolgálati intézmények részére) Tisztelt Intézményvezetők,

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit a 48/2012.

Részletesebben

Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244. PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz.

Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244. PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz. Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 201244 PÁLHÁZA Vásártér utca 13. sz. MUNKATERV a 2014/2015-ös tanévre Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 052004

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben