BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A OKTÓBER FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÁR U. 6. TEL. / FAX / BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A OKTÓBER FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN A ES SZOLGÁLTATÓI ÉVRE

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3. o. 1. Pedagógiai értékelés 4. o. 2. Szaktanácsadás 6. o. 3. Pedagógiai tájékoztatás 9. o. 4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 12. o. 5. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése 15. o. 6. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 16. o. 7. Tanulók, tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtása, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése 17. o. 8. Középiskolai, szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenység 18.o. 9. Mellékletek 19.o. 2

3 Veszprém Megye Önkormányzata (mint Megbízó) és a Commitment Köznevelési Kht. (2009. január 01- i névváltozás után: Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Társaság) mint Megbízott által augusztus 29-én megkötött megbízási szerződés (továbbiakban Szerződés) alapján Megbízott a megbízás teljesítése során a tanévhez igazodóan az adott félévre vonatkozóan Megbízó részére az általa elvégzett tevékenység vonatkozásában írásos beszámolót készít a megbízási szerződés 9. pontja értelmében. A megbízási Szerződés 9. pontja szerint a október február 01. közötti féléves időszakot érintően a következő írásos szakmai beszámolót adjuk a Szerződés mellékeltében meghatározott pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokról. A beszámoló a szerződés fő és alpontjait követve, azzal azonos strukturális felosztásban és az októbertől februárig terjedő félév szolgáltatási periodikájának megfelelő tematikai megközelítésben mutatja be az elvégzett feladatokat. Megbízott Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Társaság a saját fenntartásában működő, tatabányai székhelyű Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet (OM azonosító: ) Veszprém Megyei Irodájával látja el a Szerződésben meghatározott feladatokat. A szakmai szolgáltatások teljesítését igazoló illetve azokhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok a KÖRPI Veszprém Megyei Irodájában (Veszprém, Vár utca 6. szám) kerültek archiválásra, állnak rendelkezésre. A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet szakmai alapokon nyugvó, hosszú távú szemléletét és céljait tükrözi, hogy az intézet a TÁMOP program nyerteseként 2010 januárjától, a tatabányai székhelyű regionális hálózatkoordinációs központ részét képező, Veszprém központtal létesített - pedagógiai, oktatásügyi pályázatok lebonyolításában közreműködő, a projekt mérés-értékelési szakterületén regionális központi szerepű - alprojekt irodát működtet. Szintén ezt támasztja alá az, hogy intézetünk pályázatírói segítségével a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott három középfokú oktatási intézmény sikeresen szerepelt a 17/2009. rendelethez kapcsolódó, A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása című pályázaton, amelyek megvalósításában ugyancsak intézetünk szakértői és szaktanácsadói segítik az intézményeket. Arra törekszünk, hogy a megye nevelési-oktatási intézményeinek, fenntartóinak törvényes, hatékony és sikeres működését segítsük. Veszprém, február 01. Bartalos Zsuzsanna irodavezető 3

4 1. Pedagógiai értékelés, amelynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő- és oktatómunka eredményességét, valamint segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését 1.1 Megyei feladatbank terjesztése Intézetünk által fejlesztett feladatbankokat (lásd alább a 1.2. pontban) Veszprém megye kilenc kistérségének egy-egy közoktatási intézményében Tóth László közoktatási szakértő kolléga telepítette fel. A megyei megbízást kibővítve, a feladatlapoknak nemcsak a terjesztéséről, hanem szakszerű használatáról és a végfelhasználók tájékoztatásáról is gondoskodtunk: kollégánk a helyszínre utazva telepítette az intézmények informatikai rendszerére a feladatgyűjteményeket, majd nevelőtestületi értekezlet keretében bemutatta azok használatát, gyakorlati alkalmazását. A prezentációval és a segítségnyújtással a kedvezményezett intézmények vezetői és tantestülete a minőségbiztosítási kérdőívek kimutatásai alapján, rendkívül elégedettek és hálásak voltak. Feladatlapok feltelepítése és használatuk szaktanácsadói magyarázata az intézmény nevelőtestülete számára Szaktanácsadás Szaktanácsadást végző Intézmeny neve ideje szaktanácsadó neve Radnóti Miklós Általános Iskola, Balatonfüred Általános Művelődési Központ, Alsóőrs Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola, Lesencetomaj Dózsa György Általános Iskola, Veszprém Tasner Antal Általános Iskola, Öskü Tóth László Vámbéri Ármin Általános Iskola, Csetény közoktatási szakértő Közös Fenntartású Általános Iskola, Csabrendek Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és EPSZ, Pápa Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája, Nyirád 1.2 Megyei feladatbank fejlesztése Intézményünk szakértői által fejlesztett - és a későbbiek során a kilenc Veszprém megyei kistérség egyegy közoktatási intézményében feltelepített (lásd fentebb az 1.1. pontban) feladatbank, a Megrendelő elvárásain túl (öt komplett, tanulói és tanári feladatbank készítése), a külön mellékletként megjelentetett tartalomjegyzékben felsorolt, mindösszesen 53 komplex (alsó tagozaton 11, felső tagozaton 29, középiskolában 13 darab tantárgyi feldolgozású), e célból fejlesztett feladatbank megnevezését tartalmazza (1. számú melléklet), amely feladatgyűjteménnyel és feladatlapokkal egészül ki.(1. sz. melléklet) 4

5 1.3 Megyei reprezentatív tanulói kompetenciamérés A KÖRPI Veszprém Megyei Irodája az eddigi hagyományokat és a Megrendelő igényeit figyelembe véve reprezentatív mérést végez Veszprém megye tanulóinak körében a tanév második felében. Ismerve az iskolák és a pedagógus kollégák elfoglaltságát a tavaszi időszakban, kollégáimmal együtt arra törekszünk, hogy a mérésben szerepet vállaló tanárokat és iskolákat minél kevesebb többletmunkával terheljük, ezért a mérés tervezett időpontja: 2010 május hónap. 1.4 Mérésmetodikai képzések szervezése, lebonyolítása Intézetünk 2010 február és március hónapokra tervezi a megye pedagógusai számára szervezett ingyenes mérésmetodikai képzések megtartását. A képzéseket a megyei szaktanácsadói névjegyzékbe 2010 januártól felvett Sági István szakértő -szaktanácsadó fogja tartani. 1.5 Nevelési-oktatási intézmények belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás Intézetünk a Megrendelő által elvárt tíz intézményből ez idáig négy intézmény számára, öt alkalommal nyújtott az intézmény belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadást. Szaktanácsadói tevékenység igénybevétele 4óra/alkalom Nevelési-oktatási intézmények belső értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás Szaktanácsadás ideje 1 alkalom november alkalom december 1. 1 alkalom december 1. Szaktanácsadást igénybe vevő intézmény neve Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI, Ajka Bem József Általános Iskola, Balatonfüred Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Szaktanácsadást végző szaktanácsadó neve Hoffmann-né Sipos Mária Schindler Lászlóné Schindler Lászlóné 1 alkalom november 4. Napközi Otthonos Óvoda, Úrkút Tolnai Andrásné 1 alkalom január 25. Bem József Általános Iskola Balatonfüred Schindler Lászlóné 1.6 Megyei fenntartású középfokú iskolák országos kompetenciamérési eredményeinek elemzése A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú iskolák országos kompetenciamérési eredményeinek elemzésére az országos mérés eredményeinek közzétételét követően, előreláthatólag 2010 május hónapban kerül sor. 5

6 Ehhez kapcsolódóan került sor az Intézményértékelési feladatok, módszerek a minőségirányítási rendszer működtetésében Teljesítményértékelés teljes körű intézményi önértékelés bevezetése, működtetése, gyakorlata című 30 órás akkreditált továbbképzésre megszervezésére. Intézetünk, s a képzés célja is az volt, hogy a résztvevő pedagógusok segítséget kapjanak a minőségirányítási tevékenység intézményi követelményeinek teljesítéséhez, különös tekintettel az országos mérési eredmények intézményi hasznosításához és az országos eredmények iskolai teljesítményértékelő rendszerébe történő beépítéséhez. 2. Szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése 2.1 Szaktanácsadói névjegyzék gondozása A év során kiépített szaktanácsadói hálózat szakmai bővítése érdekében 2009 novemberében ismételten pályázati kiírásban hirdettük meg a szaktanácsadói tevékenység ellátásának lehetőségét. Ennek eredményeképpen a 37 főből álló szaktanácsadói hálózatot 63 főre bővült. Szaktanácsadóink közt szereplő 27 új személy - akik a névjegyzéken dőlt betűtípussal kerültek megnevezésre felvételére az eddig hiányos klasszikus szakértői-szaktanácsadói területek feladatellátása illetve az új, szakmailag preferált területek bővítése, valamint az aktuális pályázatok segítése és koordinálása szülte igény kielégítése céljából került sor. Így például: - háztartásökonómia és életvitel; technika; informatika; ifjúsági animátor; - esélyegyenlőség; tanulás módszertan; komplex helyzetértékelési szakértő; sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai és iskolai nevelése oktatása; integrált nevelés-oktatás; óvodába integrált bölcsőde; egységes óvoda-bölcsőde; - mentorfelkészítés; projektmenedzsment; pályázati értékelő tevékenység; EU oktatás és képzés ISO minőségirányítási program tréneri tevékenység, stb. Nyilvános formában mind honlapunkon, mind havi hírlevelünk 2010 februári számában közzétettük aktuális, bővített szaktanácsadói listánkat. (2. sz. melléklet) 2.2 Szaktanácsadói tevékenység szervezése, kiközvetítése 2009 szeptembertől körlevelek és honlapunkon közzétett hírlevél formájában, papír alapon pedig a 2009 október, december és február havi Pedagógiai Híradóban hirdettük meg ingyenes szaktanácsadói szolgáltatásainkat. A Megrendelő elvárásainak megfelelően intézetünk ingyenesen biztosította a megye közoktatási intézményei számára a szaktanácsadói segítségnyújtást. 6

7 A szerződés adta keret (maximum 350 óra/tanév, maximum 1 alkalom/közoktatási intézmény, maximum 4 óra/alkalom) egy harmadát az intézmények már kihasználták; a második harmadot a sport témakörű összefoglaló jelentés elkészítésekor megmutatkozó 60 óra többlet és a Hogyan tovább? című Veszprém megyei tanévre szóló pályaválasztási kiadvány szerkesztői, tördelői és korrektori utómunkálatainak elvégzése alkotja.(előbbi a es szerződéses év beszámolójával együtt leadásra és elfogadásra került.) A fennmaradó ingyenes szaktanácsadói órákat a szerződéses év fennmaradó időszakában kívánjuk teljesíteni. A 206 óra teljesítése a következő megoszlásban került teljesítésre: Szaktanácsadói tevékenység igénybevétele 4óra/alkalom Sport témakörű összefoglaló jelentés készítése 60 szaktanácsadói óra keretében. Pályaválasztási kiadvány szerkesztői, tördelői és korrektori utómunkálatainak elvégzéséra felhasznált 50 szaktanácsadói óra. Szaktanácsadás ideje július szeptember 1 alkalom szeptember 3. 1 alkalom szeptember alkalom november alkalom november alkalom november alkalom november 19. Szaktanácsadást igénybe vevő intézmény neve Veszprém Megyei Önkormányzat október Veszprém Megyei Önkormányzat es Tanévnyitó Értekezlet Technika szakos tanárok számára szaktanácsadói feladatainak ellátása Általános iskolai tanítók számára szakmai pedagógiai rendezvény teljes körű megszervezése DIFER témakörben a Képesség-és Tehetségfejlesztő Magániskolában Szaktanácsadói feladat ellátása: Bárdos Napok keretében megrendezésre kerülő Angol Szépkiejtési Verseny zsűri elnöki feladatainak ellátása mindkét kategóriában a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Tagintézményében Szaktanácsadói és szakértői feladatkörök bemutatása a törvényváltozás tükrében címmel előadás megtartása a szaktanácsadók számára szervezett továbbképzésen Szaktanácsadói feladat ellátása: "Magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése" címmel előadás megtartása a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásnál Pályaválasztási szülői értekezlet megtartása a Közös Fenntartású Általános Iskolában, Borzavár-Porva Szaktanácsadást végző szaktanácsadó neve Bácskai Sándor Petheő Balázs Kovács Józsefné Völlerné Simon Erzsébet Kercsó Zsuzsanna Juhosné Vavró Zsuzsanna Lakinger Gabriella Dr. Törzsök Károlyné Simonné Zachár Anna Angeli Judit 7

8 1 alkalom november 19. Szaktanácsadói feladat ellátása: "Magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése" címmel előadás megtartása a Közös Fenntartású és Simonné Zachár Anna Közös Igazgatású Pusztai Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvodában, Káptalanfa 1 alkalom november 26. Szaktanácsadói feladatok ellátása: biológia szakos középiskolai tanárok számára szakmai pedagógiai rendezvény teljes körű megszervezése Dr. Szalainé Tóth Tünde a Lovassy László Gimnáziumban, Veszprém 1 alkalom november 26. Szaktanácsadói feladat ellátása: Angol szakos középiskolai tanárok számára szakmai pedagógiai rendezvény teljes Lakinger Gabriella körű megszervezése, Tapolca 1 alkalom december 1. Csajági Református Általános Iskola működési engedélyének módosításához szakértői vélemény Schindler Lászlóné kiállítása a Csajági Református Általános Iskolában Radnóti Miklós Általános Iskola, 1 alkalom Balatonfüred Tóth László Általános Művelődési Központ, 1 alkalom Alsóőrs Tóth László Lesence Völgye Közös Fenntartású 1 alkalom Általános Iskola, Lesencetomaj Tóth László Dózsa György Általános Iskola, 1 alkalom Tóth László Veszprém 1 alkalom Tasner Antal Általános Iskola, Öskü Tóth László Vámbéri Ármin Általános Iskola, 1 alkalom Csetény Tóth László Közös Fenntartású Általános Iskola, 1 alkalom Csabrendek Tóth László Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 1 alkalom és EPSZ, Pápa Tóth László 1 alkalom Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Tóth László Általános Iskolája és Óvodája, Nyirád 1 alkalom Út a tudáshoz című természettudományos tankönyvcsalád Biológia 10. kötetének bemutatása Dr. Szalainé Tóth Tünde 3 alkalom február február február Veszprém A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás közigazgatási területén dolgozó óvodapedagógusok számára, a Bölcsődei gondozási ismeretek az egységes bölcsőde-óvoda intézményben dolgozó óvodapedagógusok részére című továbbképzés megszervezésében történő közreműködés. Marosi Miklósné 1 alkalom február 3. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésével kapcsolatos pedagógiai, jogszabályi kérdések a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásánál Mindösszesen 206 óra Németh Péter 8

9 2.3 Szaktanácsadók továbbképzése A szaktanácsadók a Megrendelő által jelzettektől eltérően amely szerint a továbbképzést a szaktanácsadók fizetik -, intézményünk által finanszírozott keretek között, azaz térítésmentesen vettek részt a Megrendelő által elvárt három alkalomból ez idáig két alkalommal. Szaktanácsadói felkészítő értekezletet tartottunk augusztus 17-én, ahol tájékoztattuk szaktanácsadóinkat a tanév során várható rövid- és hosszútávú feladatokról (előadások, bemutatók, konzultációk, továbbképzések stb.); valamint ismertettük, dokumentáltuk és megbeszéltük a augusztus 25 i Tanévnyitó Konferencia egyes szekciófelelőseinek koordinációs és házigazda szerepkörből adódó feladatait, illetve az előadást tartó szaktanácsadókkal szemben támasztott szakmai elvárásokat. A második november 10-én megrendezett - szaktanácsadói továbbképzésen Bartalos Zsuzsanna irodavezető bemutatta az új szaktanácsadó kollégákat és szakterületeiket, illetve az új kollégák lehetőséget kaptak szakmai terveik bemutatására. Ezt követően Blazovicsné Varga Marianna igazgató, a KÖRPI szerepe a régió közoktatásában címmel; Törzsök Károlyné dr. a Közoktatási Szakértők Egyesületének elnökségi tagja pedig a Szaktanácsadói és szakértői feladatkörök bemutatása a törvényváltozás tükrében címmel tartott előadást. 3. Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása 3.1 Havi hírlevél megjelentetése, a közoktatási intézményekbe ingyenesen eljutó megyei tájékoztató kiadvány Havi hírlevelünk, a Pedagógiai Híradó, minden hónapban ezer-ezer példányban jelent meg, s jutott el papír alapon a megye valamennyi nevelési-oktatási intézményébe és a fenntartókhoz, elektronikus formában pedig folyamatosan megtekinthető és letölthető honlapunkról. Mind a Pedadógiai Híradóban, mind az intézményekhez elektronikus úton eljuttatott levél formájában felhívtuk az intézményvezetők és a fenntartók képviselőinek figyelmét, hogy szakmai havi hírlevelünk gyorsabb, hatékonyabb eljuttatása érdekében az egyéni elektronikus postaládájukba is igényelhetik a Pedagógiai Híradó megküldését. Célunk, hogy a Megrendelő elvárásának megfelelően, a es tanév végére olyan adatbázissal 9

10 rendelkezzünk, amely lehetővé és elegendővé teszi a havi hírlevél csak elektronikus úton való terjesztését. A kiadványban, amely több mint hírlevél, tájékoztatást adtunk tanfolyamokról, pedagógusképzésekről és továbbképzésekről, pályázatokról, tanulmányi versenyekről, konferenciáról. Közzé tettük a közoktatási intézményeket érintő híreket, közleményeket, felhívásokat valamint közoktatási jogi információkat. A havi lapban feldolgozott legfontosabb témák: - Tanév rendje, - Szolgáltatási kínálat, - A közoktatás jogszabályi változásai, - Pályázatfigyelő, - Az országos és tanulmányi, tehetséggondozó versenyek aktuális hírei, - Továbbképzési kínálat, - Szaktanácsadók névsora, szakterületeik, - A természettudományos oktatás aktuális kérdései, - Jó gyakorlatot képviselő intézmények és programok bemutatkozása és bemutatása - Helytörténet - Jogszabályok, közlemények - Pedagógiai szakkönyvtári ajánló. 3.2 Megyei pedagógiai-szakmai szolgáltatás honlapjának rendszeres működtetése Korábbi honlapunkat átalakítottuk: márciusától immár közvetlenül a név alatt elérhető intézetünk regionális, megyékre osztott, könnyen kezelhető, felhasználóbarát honlapja, amelynek tartalmát hetenként, illetve szükség esetén azonnal frissítjük. A különösen fontos információkra ben is felhívjuk partnereink figyelmét. A megjelenés napján olvasható havi Pedagógiai Híradó című havi lapunk valamint az aktuális tanulmányi versenyekre való felhívás. (3. sz. melléklet) Rovataink: - Aktualitások - Bemutatkozás - Elérhetőségeink - Szolgáltatásaink - Tanulmányi versenyek - Hírek, események - Szaktanácsadók - Pedagógiai Híradó - Jogi fórum. 10

11 3.3 Előadások, konferenciák, szakmai napok szervezése Az oktatásirányításában dolgozók (kistérségi és városi oktatási referensek, munkaszervezet-vezetők, irodavezetők, intézményvezetők) számára kistérségi szakmai előadásokat szerveztünk és bonyolítottunk le november hónapban az alábbiak szerint: Kistérség Időpont Téma Balatonfüred november Az előző év kistérségi programjainak tapasztalatai, a Balatonalmádi november KÖRPI Veszprém Megyei irodájának tervezett Zirc november tevékenységei, szolgáltatások kiajánlása, Várpalota november Bartalos Zsuzsanna irodavezető, KÖRPI VMI Ajka november Tájékoztató a jogszabályi változásokról Pápa november Dr. Perlaki Mária munkajogász Tapolca november Az ellenőrzés rendszere és módjai a közoktatási Sümeg november intézményekben Veszprém november Törzsök Károlyné dr. elnökségi tag, Közoktatási Szakértők Egyesülete A prezentációkkal és a konzultációs lehetőséggel a megjelentek a minőségbiztosítási kérdőívek kimutatásai alapján, nagyon elégedettek és hálásak voltak. A második kistérségi szakmai fórumsorozatot a megye pedagógusai által megfogalmazott szakmai igények és időpontok szerint szervezzük és bonyolítjuk le. A jelenleg meg nem nevezett kistérségekben a jelzett igények szerint, a tanév második felében kerül sor a szakmai fórumok megrendezésére. Az interaktív beszélgetéssé alakuló előadásokkal a minőségbiztosítási kérdőívek kimutatásai alapján, pedagógusok és tanulók egyaránt elégedettek voltak. Kistérség Időpont Téma és előadó Célközönség Várpalota szeptember 22. Tapolca és Sümeg november 26. Veszprém november 26. DIFER Fejlődésvizsgáló rendszer gyakorlati alkalmazása Fazekasné Fenyvesi Margit, tankönyvszerző Mozaik K. A little taste of Irish Culture Mr Seán Thompson ELT consultant, az MM Publications Projektmódszer a biológia oktatásban - projektmunka a középszintű érettségin. Szászi József, a székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium, biológia-földrajz- filozófia szakos tanára és tanítványai Óvodapedagógusok, általános iskolai tanítók Általános és középiskolai angol szakos tanárok valamint általános és középiskolás tanulók Általános és középiskolai biológia szakos tanárok és középiskolás tanulók 11

12 Ajka január 19. Zirc január 27. Pályázati felkészítő - Szakmai fórum A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által óvodák számára meghirdetett "Zöld Óvoda" cím elnyerésére irányuló nyílt pályázat kapcsán es tankönyv-ajánlat Vné Könyves Beáta Mozaik K. Sásdi Lilla Nemzeti Tk. Füki Gyula - Műszaki K. Apáczai Kiadó Óvodapedagógusok és óvodai intézményvezetők Általános iskolai tanítók és tanárok 3.4 Megyei tanévnyitó értekezlet megszervezése és lebonyolítása augusztus 25-én tanévnyitó szakmai konferenciát rendeztünk. A plenáris ülésre a Veszprémi Petőfi Színházban került sor; ezzel párhuzamosan pedig négy közoktatási intézmény (Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola, Kossuth Lajos Általános Iskola, Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Lovassy László Gimnázium) falai között, tizenhárom szekcióban hallgathattak előadásokat, tekinthettek meg tankönyv- és interaktív tábla prezentációkat a megye intézményvezetői, fenntartói, kistérségi referensei, óvodapedagógusai, tanítói és tanárai, összesen 1037 fő résztvételével. Témáink a közoktatás előtt álló új feladatokat és lehetőségeket körvonalazták, érintették a legfrissebb országos méréseket, tanulmányokat. Az elégedettségi mutatók valamint az egyéb csatornákon keresztül érkezett visszajelzések alapján a szakmai konferencia nagyon sikeres volt. A tanévnyitó szakmai konferencia tematikájának és értékelésének részletes bemutatásra a szerződéses év éves beszámolójában került sor. 4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, amelynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés 4.1 Óvodai nevelési, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok készítésében, módosításában való közreműködés A Megrendelő igénye szerint évente legfeljebb harminc intézmény nevelési és pedagógiai programjának készítésében, módosításában kell intézményünknek térítésmentesen közreműködnie. Az intézmények a tavalyi évben is csak tavasszal realizálták ezt az ingyenes szolgáltatást, így az irodára zúdult megrendeléseket még a tanév végének megkezdése előtt, két hónap alatt kellett teljesíteni; - valószínűleg idén sem lesz másként, hiszen az óvodai nevelési programok módosítására kerül sor idén. 12

13 Közreműködés óvodai nevelési, iskolai és kollégiumi pedagógiai programjának készítésében, módosításában ssz ideje Szolgáltatást igénybevevő intézmény Szolgáltatást végző szaktanácsadó november január 18. Intézményi átvilágítást segítő tanácsadás Csajági Református Általános Iskola Segítségnyújtás intézményátszervezésben: egységes óvoda-bölcsőde kialakítása, feltételrendszere a helyi sajátosságok figyelembe vételével; Nivegy-völgyi Óvoda, Szentantalfa Kozmáné Kovásznai Margit Marosi Miklósné 4.2 Tanácsadás fenntartónak különböző közoktatás-szerkezeti kérdésekben Intézetünk kiemelt célja, hogy ne csak a közoktatási intézmények dolgozóival, hanem az oktatásirányítás minden szintjének képviselőjével tartsa a kapcsolatot. Mivel az egymásrautaltság kölcsönös együttműködési kényszert és szándékot szül, irodánk úgy döntött, hogy a jó kapcsolat megalapozása érdekében a Megrendelő elvárásaitól eltérően a közoktatás-szerkezeti kérdésekben nyújtott tanácsadást nemcsak 50, hanem 100%-ban ingyenesen biztosítja intézetünket ez ügyben megkereső fenntartók számára. Tanácsadás fenntartónak közoktatás szerkezeti kérdésekben ssz ideje Szolgáltatást igénybevevő fenntartó Szolgáltatást végző szaktanácsadó december 1. Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Schindler Lászlóné január 21. Balatonfüred Polgármesteri Hivatal Szűcs Attila január 21. Balatonfüred Polgármesteri Hivatal Tolnai Andrásné 4.3 Tankönyvbemutatók szervezése A kistérségi szakmai fórumokon, összesen négy alkalommal, öt kiadó vásárlással egybekötött tankönyvbemutatójának megszervezésére került sor. Tankönyvbemutató, tankönyvvásár és szakmai előadás ssz ideje Igénybevétel jogcíme Szolgáltatást végző tankönyvkiadó szeptember november november január január január január 27. Várpalotai Kistérségi szakmai fórum általános iskolai tanítók, tanárok Tapolca Kistérségi szakmai fórum angol tanárok továbbképzése Veszprémi Kistérségi szakmai fórum biológia tanárok továbbképzése Zirc i Kistérségi szakmai fórum általános iskolai tanítók, tanárok Zirc i Kistérségi szakmai fórum általános iskolai tanítók, tanárok Zirc i Kistérségi szakmai fórum általános iskolai tanítók, tanárok Zirc i Kistérségi szakmai fórum általános iskolai tanítók, tanárok Mozaik Kiadó MM Publications Mozaik Kiadó Mozaik Kiadó Műszaki Kiadó Nemzeti Tankönyvkiadó Apáczai Kiadó 4.4 Rendszeres jogi tanácsadás pedagógusoknak, intézményeknek, fenntartóknak 13

14 A feladatellátást - igény szerint - rendelkezésre állással, havi tíz órában foglalkoztatott képzett jogász megbízással történő foglalkoztatásával, valamint a honlapon ( Jogi fórum > Gyakran ismételt kérdések) feltehető kérdések rendszeres megválaszolásával biztosítjuk fenntartók, intézményvezetők és pedagógusok számára. A hónap leggyakrabban felmerülő kérdéseit jogászunk tematikus csoportosításban, részletesebben is kifejti havi hírlevelünk Jogszabályok, közlemények című állandó rovatában. Az intézményekben a létszámmozgások, a pályázattal betölthető álláshelyeken a közalkalmazottak fogadása zömmel június 15. utáni időpontra esnek, illetve augusztus második felében realizálódnak. A jogszabályok állandó változása, nehéz áttekinthetősége miatti jogbizonytalanság következménye, hogy mind a fenntartók, mind a munkáltatói jog gyakorlói, mind a pedagógusok igénylik a naprakész ismeretekkel rendelkező szakember segítségét. Ez a segítségnyújtás akkor éri el célját, ha megfelelő időben történik, így jogászunk, számtalan megkeresésnek tett eleget a rendelkezésre álló időkereten felül is. Dr. Perlaki Mária Magdolna elérhetősége mobiltelefonon és vezetékes telefonon is folyamatosan biztosított, s ezen kívül a tanácsadás tárgyától, illetve a tanácsadást kérő igényétől függően személyes konzultáció keretében is rendelkezésre állt és nyújtott szolgáltatást. Mindezeken túl, a 2009 novemberében szervezett őszi kistérségi szakmai fórumokon, hét helyszínen, kilenc kistérség hallgatója számára tartott előadást és azt követően konzultációt aktuális munkajogi és társadalombiztosítási kérdésekről. Jogászunk az Intézet számára készített féléves beszámolója szerint: Sajnálattal tapasztaltam, hogy ezeken a fórumokon a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői részvételükkel nem szorgoskodtak. A legnagyobb érdeklődést a tapolcai, a várpalotai és a veszprémi kistérségben tapasztaltam. Az alábbiakból látható, hogy tanügyigazgatási és munkajogi kérdésekben egyaránt volt igény a KÖRPI Veszprém Megyei Irodája által nyújtott szakmai szolgáltatásra. A jogalkalmazás során különösen az alábbi témakörökben fordultak hozzá jogi tanácsadásért: fenntartók: - közoktatási intézmény átszervezése, - többcélú intézmény vezetői teendőinek ellátása, - intézményvezetői pályáztatás eljárási rendje, - magasabb vezetői, vezetői megbízás, illetve visszavonásának szabályai, lehetséges jogkövetkezményei, - pedagógusok, technikai dolgozók besorolása, garantált illetménye; intézményvezetők: - óvodai, bölcsődei felvétel feltétele, - kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat szabályozási tárgyköre, 14

15 - közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítása, felmentési idő, végkielégítés, jubileumi jutalom szempontjából, - közalkalmazotti jogviszony megszüntetése szakmai, illetve egészségügyi alkalmatlanság miatt, - prémiumévek programban való részvételi lehetőség, - GYES-en lévők, illetve a GYES-ről visszatérők foglalkoztatása, - ügyelet megszervezése a kollégiumokban, - közalkalmazott leltárfelelőssége, - próbaidő, gyakornoki idő, gyakornoki szabályzat, - közalkalmazotti alapnyilvántartás, minősítés, - intézmények közös igazgatás alá vonását követően a tanügyigazgatási dokumentumok sorsa; közalkalmazottak, munkavállalók: - előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételének feltételrendszere, - gyermekek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság utáni munkavállaló jogi helyzete (szabadságának mértéke, foglalkoztatása), - kötelező továbbképzés és finanszírozása, - jogosultság garantált illetményt emelő szakképzési szorzóra, - előrehozott öregségi nyugdíjat igénylő közalkalmazott lehetséges járandóságai, - jogosultság méltányossági jubileumi jutalomra, - béren kívüli juttatások adómentessége 2010-ben. 5. A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése , 60, 120 órás akkreditált pedagógus továbbképzések szervezése, bonyolítása pedagógusok és pedagógiai munkát segítők számára 2009 szeptembertől körlevelek és honlapunkon közzétett hírlevél formájában, papír alapon pedig a 2009 november és december havi Pedagógiai Híradónkban tettük közzé akkreditált továbbképzéseink listáját, amelyekre folyamatosan gyűjtjük a jelentkezéseket, és megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk képzéseinket. A tanév során egy továbbképzést bonyolítottunk, egy továbbképzés lebonyolítása folyamatban van. Intézményértékelési feladatok, módszerek a minőségirányítási rendszer működtetésében Teljesítményértékelés teljes körű intézményi önértékelés bevezetése, működtetése, gyakorlata címmel 30 órás akkreditált továbbképzésre került sor november 27., 28. és december 12-én. A továbbképzés helyszíne a Székesfehérvár Tolnai Utcai Általános Iskola volt. 15

16 Résztvevők voltak: 11 fő Veszprém megyei pedagógus, akik közül négy fő óvodapedagógus, hét fő általános iskolai tanító illetve tanár és három fő Komárom-Esztergom megyei pedagógus, akik közül két fő óvodapedagógus és egy fő általános iskolai tanító. A képzés vezetésére Szitáné Egyházi Katalin, közoktatási szakértő, gyakorló pedagógus, képzett, tanúsítvánnyal rendelkező képzőt kértük fel. A képzés célja az volt, hogy a résztvevő pedagógusok segítséget kapjanak a minőségirányítási tevékenység intézményi követelményeinek teljesítéséhez, az országos mérési eredmények intézményi hasznosításához, és az országos eredmények iskolai teljesítményértékelő rendszerébe történő beépítéséhez; valamint az intézmény-értékelés lehetséges modelljeihez, a teljes körű intézményértékeléshez, a pedagógusok, alkalmazottak és a vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelési rendszerhez. A képzés dolgozattal zárult, valamennyi résztvevő teljesítette a követelményeket, így a 14 fő Tanúsítványt is kapott. A képzés tartalmi értékelése pozitív volt. A hallgatók a képző szakmai tudását, az oktatáshoz való hozzáállását és a tanfolyam résztvevőivel való kapcsolatát kitűnőre értékelték. Az ötös átlaghoz közeli értékkel minősítették az előadó képességet és a felkészültséget. A tanfolyam szakmai elemivel való elégedettség négy egész felett volt. A hallgatók a szervezést, a technikai feltételek biztosítását jónak értékelték. Bölcsődei nevelési-gondozási ismeretek az egységes óvoda-bölcsődésben dolgozó óvodapedagógusok részére A tanévben meghirdettük az óvodapedagógusok számára szóló 70 órás képzést, amelynek célja az egységes óvoda-bölcsődében dolgozó, óvodapedagógusi végzettséggel rendelkező pedagógusok számára törvényben előírt felkészítés nyújtása a 2-3 éves korú gyermekek neveléséhez-gondozásához; illetve az adott korosztály ellátásához, fejlesztéséhez szükséges pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, módszertani ismereteken túl pedig bölcsődei gyakorlati tapasztalatokat nyújtani a résztvevők számára. Mivel a jelentkezők Tapolca és Sümeg kistérségében működő óvodák pedagógusai, ezért a február 1-5. között zajló képzés helyszíneke Tapolca. A 15 órányi gyakorlatot a pedagógusok, a Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsődéjében végzik el. 6. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 6.1 Közreműködés az országos felmenő rendszerű tanulmányi versenyek szervezésében Összeállítottuk éves versenynaptárunkat és a kiírásoknak megfelelően szervezzük a tanulmányi és tehetséggondozó versenyeket. Az aktuális információkról, az egyes versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról honlapunkon, Pedagógiai Híradónkban, illetve ben tájékoztattuk az intézmények vezetőit, versenyfelelőseit. Intézetünk 22 darab általános iskolák, 2 darab tanulásban akadályozott tanulók és 12 darab középiskolák 16

17 számára kiírt, azaz mindösszesen: 36 darab országos felmenő rendszerű versenyt hirdetett meg januárig. (4. sz. melléklet) 6.2 Megyei, kistérségi szintű tanulmányi, művészeti versenyek szervezése, lebonyolítása Intézetünk ez idáig 13 darab kistérségi, megyei vagy regionális és nem tanulmányi országos felmenő rendszerű verseny szervezésében működik közre. (5. sz. mellékelt) 6.3 Versenyek feladatbankjának gondozása A versenyek feladatsoraiból folyamatosan iktatjuk feladatbankunkat: műveltség-területenkénti, tematikus, versenyidőszakokra vonatkozó bontásban. 7. A tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével 7.1 Jogsegélyszolgálat működtetése diákok, diákönkormányzatok részére A feladatellátást - igény szerint - rendelkezésre állással, havi két órában foglalkoztatott képzett jogász megbízással történő foglalkoztatásával, valamint a honlapon ( Jogi fórum > Gyakran ismételt kérdések) feltehető kérdések rendszeres megválaszolásával biztosítjuk a tanulók, tanulóközösségek és a diákönkormányzatok számára. Dr. Perlaki Mária Magdolna elérhetősége mobiltelefonon és vezetékes telefonon is folyamatosan biztosított, s ezen kívül a tanácsadás tárgyától, illetve a tanácsadást kérő igényétől függően személyes konzultáció keretében is rendelkezésre állt és nyújtott szolgáltatást. A jogalkalmazás során a diákönkormányzatok az alábbi témakörökben fordultak hozzá jogi tanácsadásért: - házirend szabályozási tárgyköre, - tanulói fegyelmi egyek. A tanévben irodánk egyik kiemelt feladatának tekinti, hogy a tanulókat, tanulóközösségeket, diákönkormányzatokat direkt módon érje el és tájékoztassa őket az intézet nyújtotta szolgáltatásokról. Mindezt - többek között az Országos Diákparlament kistérségi szintű megszervezésével és lebonyolításával kívánjuk megkezdeni. 17

18 8. Középiskolai, szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenység Összeállítottuk és - a szoros, de a törvényi előírásoknak csak így megfelelő megjelenési dátummal november első hetében Hogyan tovább? címmel megjelentettük az iskolaválasztást segítő, a képzési kínálatot valamint a felvétel feltételeit tartalmazó kiadványt, amely 2000 példányban jutott el az érdeklődő diákok, szülők, pedagógusok kezébe. (6. sz. mellékelt) Ezen kívül nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az ingyenes szaktanácsadói segítségnyújtás keretében szaktanácsadó kollégánk helyszínre utazva, szülői és nevelői értekezleteken pályaorientációs és iskolaválasztási tanácsadással segítse a megye diákjait, szülőit, pedagógusait. 18

19 1.2 Megyei feladatbank fejlesztése 1. számú melléklet

20 Feladatbank A-Mérőeszköztár Tartalom A-Alsó tagozat Humán Ismeretek 4-5. A Adatlap-Humán 4-5. B Mérési Útmutató Humán 4-5. C Feladatlap-Humán 4-5. D Javítási Útmutató- Humán 4.-5 E Elemző-Humán 4-5 DEMO Matematika 4. A Adatlap Matematika 4. B Mérési Útmutató 4. C Feladatlap Matematika 4. D Javítókulcs B Matematika 4. E Elemző Matematika 4 DEMO Nyelvtan 2. A Adatlap Nyelvtan 2. B Mérési Útmutató nyelvtan 2. C Feladatlap Nyelvtan 2. D Javítókulcs Nyelvtan 2. E Elemző Nyelvtan 2 DEMO Nyelvtan 4. A Adatlap Nyelvtan 4. B Mérési Útmutató Nyelvtan 4. C Feladatlap Nyelvtan 4. D Javítókulcs A B Nyelvtan 4. E Elemző Nyelvtan 4 DEMO Szövegértés 2. A Adatlap Szövegértés 2. B Mérési Útmutató 2. C Feladatlap Szövegértés 2. D Javítókulcs Szövegértés 2. A. E Elemző Szövegértés 2 DEMO Szövegértés 3. A Adatlap Szövegértés 3. B Mérési Útmutató Szövegértés 3. C Feladatlap Szövegértés 3. D Javítókulcs Szövegértés 3. E Elemző Szövegértés 3 DEMO Szövegértés 4. A Adatlap Szövegértés 4. B Mérési Útmutató Szövegértés 4. C Feladatlap Szövegértés 4. D Javítókulcs Szövegértés 4. E Elemző Szövegértés 4. DEMO Szövegértés Humán 4-6. A Adatlap Szövegértés Humán 4-6. B Mérési Útmutató Szövegértés 4-6. C Feladatlap Szövegértés Humán 4-6. D Javítókulcs Szövegértés Humán 4-6. E Elemző Szövegértés Humán 4-6 DEMO 2

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN A 2010 2011 ES SZOLGÁLTATÓI ÉVRE Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2010. OKTÓBER 1. 2011. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN A 2010 2011 ES SZOLGÁLTATÓI ÉVRE Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 1. Pedagógiai

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

8. Pedagógiai értékelés 15.o.

8. Pedagógiai értékelés 15.o. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI INTÉZET VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÁR U. 6. TEL. / FAX 06 88 / 325 808 BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2008. OKTÓBER 1.

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÖRÖSMARTY TÉR 4. TEL. / FAX 06 88 / 325 808 BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI TANFOLYAMOK Az FPPTI Mérési Értékelési Osztálya a 2007/08 as tanév első félévében az alábbi akkreditált tanfolyamokat tervezi indítani: A hozzáadott érték mit és miért mérünk? (Tudás,

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet)

Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet) Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet) Nyírbátori Református Általános Iskola tanévkezdő csendesnapja 2015. augusztus 31., Beregdaróc A feladat Partnerek Óvodás 5196

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok

A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok A szaktanácsadás Lehetőségek, szerepek, folyamatok, feladatok Szabó Klára, KPSZTI 2016.02.03. A pedagógiai szakmai szolgáltatások Pedagógiai értékelés Versenyek Tanügyigazgatás Tanulótájékoztatás Szaktanácsadás

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

MEGÚJULÓ PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS A REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSBEN

MEGÚJULÓ PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS A REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSBEN MEGÚJULÓ PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS A REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSBEN TÁMOP-3.1.17-15-2015-0004 A Magyarországi Református Egyház köznevelési feladatainak támogatása ZÁRÓKONFERENCIA 2015. november 27.,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2008. OKTÓBER 1. 2009. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2008. OKTÓBER 1. 2009. SZEPTEMBER 30 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI INTÉZET VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÁR U. 6. TEL. / FAX 06 88 / 325 808 BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2008. OKTÓBER 1.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

csongrad_pedhir_borito_marcius.i :09:53

csongrad_pedhir_borito_marcius.i :09:53 csongrad_pedhir_borito_marcius.i1 1 2008.04.10. 1:09:53 Impresszum Székhely: 4028 Debrecen, Zákány u. 5. Telefon: (06-52) 541-440 Fax: (06-52) 541-441 Web: www.commitment.hu Felelős kiadó: Lénárd Gábor

Részletesebben

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) - (ek)

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) -  (ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Öreg István Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/424-399 Mobil: 0630/257-9932 Fax(ok) - E-mail(ek) oregi@mezobereny.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Megújuló köznevelési rendszerünk kihívásai református válaszok. Szontagh Pál igazgató

Megújuló köznevelési rendszerünk kihívásai református válaszok. Szontagh Pál igazgató Megújuló köznevelési rendszerünk kihívásai református válaszok Szontagh Pál igazgató Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. (ApCsel 4,20) Református helyzetkép 2014/2015 tanév

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben