LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2010/5. XIX. ÉVFOLYAM. Ta llózó Mikrobiológia Energia Nanotechnológia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2010/5. XIX. ÉVFOLYAM. Ta llózó Mikrobiológia Energia Nanotechnológia"

Átírás

1 LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2010/5. XIX. ÉVFOLYAM Ta llózó Mikrobiológia Energia Nanotechnológia

2

3

4

5 T A R T A L O M Befektetés a jövôbe A tudomány fontosságát még egyetlen kormány sem vonta kétségbe, beleértve a rendszerváltozás elôttieket is. Az átkosban úgy mondták, hogy a tudomány termelôerôvé válik, ma tudásalapú gazdaságról beszélünk. És mindig, mindenki büszkén emlegeti, emlegette, hogy a magyar géniusz hány Nobel-díjas tudóst adott a világnak diszkréten megfeledkezve arról, hogy ezek a tudósok már régen, és Szentgyörgyi Albertet kivéve nem magyarországi kutatásaikért kapták a magas elismerést. Azt is gyakran halljuk, hogy a tudás a legjobb befektetés, és példaként ott vannak az ázsiai kis tigrisek, vagy a közelünkben Finnország, Írország. A szavak szépek, és ha ezeket pénzre tudnánk váltani, akkor a magyar tudomány és vele együtt a gazdaság a világ élvonalában lenne. De, sajnos, a szavak helyett a tettek számítanak, ezért ott tartunk, ahol. Hogy hol, arról nézzük a számokat. A GITR (Global Information Technology Report) értékelése szerint Magyarország a 30. helyen áll, kettôvel Csehország mögött. Egy másik vizsgálat (Growth Competitiveness Index) technológiai mutatója szerint Magyarország a 40. helyre esett vissza. A helyzet súlyosságát jól jelzi, hogy az OECD és a Financial Times 2001-es listáján Magyarország még az elôkelô 6. helyen szerepelt a tudásalapú iparágakat legsikeresebben alkalmazó országok között, és a posztszocialista országok közül a következô, a 28. Lengyelország volt. Teljesen egyértelmû, hogy Magyarország elvesztette vezetô pozícióját az újonnan csatlakozó országok között. Ez önmagában még nem lenne tragédia, hiszen nem lehet mindig az élen állni, az viszont már szomorú jövôt vetít elôre, hogy a tudásalapú társadalom mint vízió kormányszinten nem jelenik meg, ellentétben a látványsportágak fejlesztésére szánt milliárdokkal. Persze, az elôzô kormány sem törôdött jobban a tudásalapú gazdasággal. Százmilliárdok mentek el az egyébként fontos, de felháborítóan drága sztrádaépítésekre, a tudás támogatására tôlük sem sok jutott. Viszont sikerült úgy átszervezni a felsôoktatást, hogy elképesztôen alacsony színvonalúra süllyedt a természettudományos tanárképzés. Évtizedek hibás gyakorlata után csak abban bízhatunk, hogy a válság talán felébresztette a döntéshozókat és végre tesznek valamit a tudomány támogatásáért. Már csak azért is, mert be kell látnunk, hogy a tudás alapú gazdaság és az információs társadalom fejlesztésén kívül nincs más lehetôségünk a fejlôdésre. Izmozhatunk a Valutaalappal, variálhatunk a gázvezetékekkel, még a fociból is sikersportágat csinálhatunk, a gondjainkat ezek nem fogják megoldani. Tanuljunk a külföldi jó példákból, nézzük meg hogyan csinálja Írország, Finnország, India, Észtország, Szingapúr, stb. Most talán még megállhatunk a lejtôn, még utolérhetjük a vezetô országokat. Holnap már biztos késô lesz. Lónyai László kiadó T A R T A L O M TALLÓZÓ UNICAM MAGYARORSZÁG KFT. A Thermo Scientific új Gallery automata fotometriás 2 analizátora AKTIVIT KFT. Macherey-Nagel: A klór-, klórdioxid-, és peroxid mérésének 4 eszközei vizekben 2. rész: felhasználásra kész reagens készletek fotométeres kiértékeléssel SIMKON KFT. Az utolérhetetlen 8 Nagy sebességû analízis ASSP-vel Az új GCMS-QP2010 Ultra és SE ChromSquare szoftverrel UNICAM MAGYARORSZÁG KFT. A Thermo Scientific újdonságai: Az Evolution Array diódasoros UV/látható 10 spektrométer és a Lumina spektrofluoriméter TS LABOR KFT. A Thermo Scientific Multiscan Go 13 a spektrofotométer család új tagja METTLER TOLEDO KFT. Savszám meghatározás olajipari termékekben (TAN) 14 Tippek és trükkök AKTIVIT KFT. Macherey-Nagel: A jövô multifunkciós, új termoblokkjai rész. MIKROBIOLÓGIA DR. KRUTSAY MIKLÓS Baktériumok feltüntetése ezüstimpregnációval 22 Történeti áttekintés A KÖRNYEZETBARÁT Szép, színes, kicsi és takarékos 28 ENERGIA Éjjel is termel a naperômû 29 NANOTECHNOLÓGIA Nagy lépések a nanovilágban 34 RENDEZVÉNY 38 LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN Szerkesztô: Horváth Nóra Kiadja a Magazin Média Press 1025 Budapest, Diós árok 5. Telefon: Fax: Szaktanácsadó: Pásztor József Korrektor: Kohut Ágnes Nyomdai elôkészítés: Ars Luna Bt. Nyomda: Palatia Nyomda ISSN Címlap: archív Szerkesztôségünk a beérkezett kéziratokat a legnagyobb figyelemmel gondozza, de a bennük lévô információkért nem vállalhat felelôsséget. LABINFÓ 2010/5. 1

6 T A L L Ó Z Ó A Thermo Scientific új Gallery automata fotometriás analizátora A Gallery a már széles körben ismert Thermo Scientific Konelab diszkrét analizátorok Arena és Aquakem legújabb fejlesztésû asztali változata. A diszkrét fotometriás analizátorok olyan kémiai automaták, amelyek ugyanazokat a nedves kémiai és enzimes fotometriás módszereket alkalmazzák, mint amelyeket a klasszikus UV/látható spektrofotométerek, vagy a folyamatos áramlásos elemzôk (FIA), de a minta és reagens bemérés, illetve a fotometriás reakció idôzítése teljesen automatizált módon, rendkívül gyorsan és pontosan történik. A diszkrét analizátorban az egyedi mérések, reakciók fizikailag és kémiailag egymástól teljesen elválasztva, függetlenül zajlanak le, így a keresztszennyezés teljes mértékben kiküszöbölhetô. A felhasznált reagens mennyiség rendkívül kicsi (néhány tíz mikroliter), így a mérések költsége alacsonyabb, mint pl. a folyamatos áramlásos analizátorok esetén. I. táblázat: Alkalmazási területek és minta típusok Alkalmazási terület: Minta típus: Környezetanalitika Nyersvíz, ivóvíz, felszíni víz, szennyvíz, sós víz, talajkivonat Élelmiszer-, és ipari analitika A Gallery analizátor egyik felhasználási területe a környezetvédelmi analitika, ezen belül is víz- és talajminták elemzése. A másik nagy alkalmazási terület az élelmiszer- és ipari analízis, azon belül kiemelten a borok és különbözô gyümölcslevek vizsgálata. A különbözô paraméterek mérésére többségében kész gyári módszerek használhatók, de a rendszer nyitott, azaz lehetséges más, a felhasználó vagy szabvány által meghatározott fotometriás mérések adaptálása, futtatása is. Az analízisek során kolorimetriás végpontos, turbidimetriás és bikromatikus, lineáris és nem lineáris szelektív reakciókat használhatunk, és szükség esetén mérhetünk mintavakot is. Az automatizáltság a korábbi spektrofotometriás méréseknél manuálisan végzett reagens hozzáadás, hígítás, termosztálás és idômérés, majd a mérendô oldat küvettába adagolásának lépéseit érinti. A mérési program szerinti mintabemérést, reagens adagolást automatizált adagoló pipetta végzi. Az automata minta- és reagens adagolás, keverés mellett a mûszer többféle automatikus hígítási mûveletet is el tud végezni. Használhatunk mérés elôtti hígítást, vagy tartományon kívüli eredmény esetén utólagos visszahígítást Bor, gyümölcslé, méz, sör, tej, tejtermék, hús, tojás, bébi- és diétás étel, táp, dohány, vegyszer, mûtrágya, papírgyártás vegyületei, kozmetikai termékek II. táblázat: A mérhetô paraméterek (a teljesség igénye nélkül) Környezetanalitika Lúgosság, ammónia, alumínium, Ca, klorid, króm VI, réz, CN(*), Fe (II), összes vas, fluorid, Mg, Mn, nitrit, nitrát, fenol(*), foszfát, szilikát, szulfát, szulfid, keménység, (* megfelelô minta elôkészítés után ) Élelmiszerés ipari analitika Laktóz, glükóz, fruktóz, szaharóz (kombinált vagy egyedi kitek), ecetsav, tejsav, almasav, izocitrom- és hidroxivajsav, etanol (alkohol), glicerin, koleszterin, ammónia, karbamid automatikus újraméréssel. A kalibrálás történhet az egyes standardok mérésével, vagy automatikus hígítással egy adott törzsoldatból, módszerenként akár tíz pont felvételével. Az elérhetô maximális sebesség 200 mérés óránként, egy reagenst igénylô módszerek esetén. A kémiai reakció és a fotometrálás egy 10 cellát (küvetta) tartalmazó, egyszer használatos küvetta sorban történik. Az analizátor minden egyes reakcióhoz új cellát használ, így maximálisan biztosított a keresztszennyezés elkerülése. Egy-egy mérésnél a tipikus reakciótérfogat µl. A küvettákat az automata küvetta adagolóban kell elhelyeznünk, amelynek utántöltését szükség esetén mérés közben is megtehetjük. A teljesen feltöltött tárolóval akár 360 analízis is végezhetô. A fotometriás méréseket egy interferenciaszûrô sort tartalmazó fotométer végzi. A beépített fotométer sugárosztásos referenciaúttal rendelkezik, a fényforrás Xe villanólámpa. A napi mérések megkezdése elôtt a mûszer elvégzi a rendszer optikai ellenôrzését. A minták és reagensek elhelyezése a központi részen található, körcikk alakú szegmensekre osztott tárcsában történik. A szegmens kiosztás változtatható a felhasználó aktuális feladatának megfelelôen. Egy idôben összesen hat szegmenst rakhatunk a gépbe. A minta szegmensek kilenc, a reagens szegmensek hat férôhelyesek. Így egyidejûleg akár harminc reagenst, vagy negyvenöt mintát helyezhetünk az analizátorba. A további mintákkal, vagy reagensekkel megtöltött szegmenseket bármikor behelyezhetjük a mérés megzavarása nélkül, a lemérteket pedig kiemelhetjük. Amintaazonosítókat bevihetjük manuálisan, vonalkód használatával, vagy laboratóriumi információs rendszerbôl (LIMS) áttöltve. A feladat hozzárendelése a mintákhoz történhet egyedileg, vagy mérési csoportokban. Használhatunk gyári készítésû, mérésre elôkészített, vonalkóddal ellátott vegyszereket (jelenleg ammónia, nitrit, nitrát, klorid, foszfát, szulfát, kalcium, magnézium méréséhez áll rendelkezésre), vagy igény szerint házilag elkészítetteket. A reagensek azonosítása is történhet vonalkóddal, vagy manuális adatbevitellel. Mérés közben 2 LABINFÓ 2010/5.

7 T A L L Ó Z Ó folyamatosan kapunk státusz információt a reagensekrôl a mérôprogramban: reagens azonosító, pozíció, lejárati idô, maradék térfogat, elôjegyzett feladatok száma, illetve arról, hogy megközelítôleg hány mérésre elegendô reagens van még. Az opcionális elektrokémiai egységgel (ECM) a minták ph- és vezetôképesség értékét is megmérhetjük. A jövôben lesz lehetôség pl. a Na és K méréshez szükséges ionszelektív elektródok használatára is. További opciók lehetnek pl. érintôképernyôs kijelzô, vagy 2D vonalkód olvasó, ez utóbbival a reagens azonosítókon kívül a módszert magát is betölthetjük a szoftverbe. Az analizátor vezérlése, az adatbevitel, a módszerbeállítások és eredmények megjelenítése a vezérlô számítógépen Windows környezetben futó vezérlô/kiértékelô szoftverrel történik. Beállíthatunk manuális (eseti), vagy rutin mérés minôségellenôrzô (QC) futtatásokat, megadva a várt érték és szórás határértékeket, ezek kezelési szabályait. A QC eredményeket grafikusan is megjeleníthetjük. A rutin mérések eredményeit automatikusan nyomtathatjuk mintánként, vagy paraméter csoportokban exportálhatjuk Excel fájlba. A rutin QC és kalibrációs eredményeket, beállításokat tárolhatjuk a merevlemezen, vagy írható memóriahordozókon (pl. CD, USB). Az archivált eredményekben rugalmasan kereshetünk pl. mintaazonosító, dátum, vagy paraméter szûrôk alkalmazásával. Az analizátort számítógéppel, LCD monitorral, valamint mindazon tartozékokkal szállítjuk, melyek az üzembe helyezéshez a mérések elindításához és normál mûködéshez szükségesek. Unicam Magyarország Kft. Finnpipette F1 és F2 KIT-ek (3 db pipetta, állvány, 3 doboz hegy egy csomagban) igen kedvezô áron, már nettó Ft-tól! Ha év végéig Thermo Scientific Multiscan Go spektrofotométert vásárol, ajándékba adunk egy operációs rendszerrel ellátott laptopot a készülék mellé! LABINFÓ 2010/5. 3

8 T A L L Ó Z Ó MACHEREY-NAGEL: A klór-, klórdioxid-, és peroxid mérésének eszközei vizekben 2. rész: felhasználásra kész reagens készletek fotométeres kiértékeléssel NANOCOLOR Fotometriás tesztkészletek Az abszolút proffeszionális módszer ivóvizekhez is Dokumentálhatóság szabványos módszer nagy pontossággal, sorozatmérésekhez is. A MACHEREY-NAGEL fotometriás tesztkészletek NANO- COLOR márkanéven kerülnek forgalomba immár évtizedek óta. A tesztek használata rendkívül egyszerû, felhasználásra készen, a fertôtlenítésre használatos komponensek sokaságát lehet alkalmazásukkal gyorsan, pontosan mérni. NANOCOLOR négyszögküvettás tesztkészletek Valamennyi NANOCOLOR készlet tartalmaz minden szükséges reagenst a kémiai módszer elvégzéséhez. A vizsgálatoknál 20 ml mintát kell egy 25 ml-es mérôlombikba tölteni és a leírás szerint elegyíteni a reagensekkel. Az így kapott elegyet 25 ml-re kell feltölteni és négyszögküvettába átöntve fotometriásan mérni. A módszer elônyei: a mérôlombikban egyszerûen nyomon követhetô a kémiai reakció, a precíziós küvetták (egészen 50 mm-ig) használata miatt nagyobb a pontosság és nagy az érzékenység, széles méréstartomány a különbözô küvetták alkalmazhatósága miatt (10 50 mm), a mérôlombikban elvégzett direkt hígítás alkalmazásával a méréstartomány kiterjeszthetô, hatékony reagens felhasználás, különösen csökkentett térfogatú mérések alkalmazásakor. NANOCOLOR hengerküvettás reagens készletek Fotometriás gyors reagens készletek rutin analízishez, önellenôrzéshez, határérték ellenôrzéshez nagyon kényelmes és nagy az alkalmazási biztonság. A hengerküvettás reagens készletek az elôre elkészített reagensekkel lehetôvé teszik az agresszív és toxikus vegyületek biztonságos kezelését. Nagy pontossággal adagolt reagensek, ezáltal nagy a mérési pontosság. Az instabil reagensek alkalmazhatóságát liofilizált reagensek használatával biztosítja. Nagy analitikai biztonság a nagy rétegvastagságú küvettákban (14 mm ID). Könnyû mûködtetés a reakciós edény egyben mérôküvetta is, nincs szükség átmosásra. Idôtakarékos módszer a rutinanalízisekre és üzemviteli ellenôrzésekre. A klór-, klórdioxid-, és peroxid mérésére az alábbi választék áll rendelkezésre: Rend. sz. Megnevezés Küvetta típus Mérésszám M Klór/Ózon 2 0,05-2,5 mg/l Cl 2 /0,05-2,0 mg/l O 3 hengerküvettás klt. 20 M Klórdioxid 5 0,15-5,0 mg/l ClO 2 hengerküvettás klt. 20 M Klór 0,1 10,0 mg/l Cl 2 0,02-2,00 mg/l Cl 2 négyszögküvettás klt. 250 M Klórdioxid 0,04-4,00 mg/l ClO 2 négyszögküvettás klt. 50 M Peroxid 2 0,03-2,00 mg/l H 2 O 2 hengerküvettás klt A mérés rendkívül egyszerû, a használatot piktogramos kezelési utasítás is segíti, amit a 017-es teszten keresztül mutatunk be: 4 LABINFÓ 2010/5.

9

10 T A L L Ó Z Ó szabad klór 4,0 ml minta erôsen rázni megtörölni 1 perc reakcióidô mérés összes klór 1-4 lépés 3 csepp R2 reagens az elôzôek szerint összerázni megtörölni 3 perc reakcióidô fotométerrel mérni A hengerküvettás tesztkészletek könnyedén használhatók laboratóriumi háttér nélkül is, akár terepen, vagy a medenceparton. Az úgynevezett négyszögküvettás tesztkészletek alkalmazása egy kicsit munkaigényesebb és inkább laboratóriumi környezetet kíván, cserébe sokkal gazdaságosabb a használatuk, áruk felveszi a versenyt a vegyszerek beszerzési költségével, különösképpen, ha belegondolunk az oldatkészítés élômunka igényébe, illetve a vegyszerek kiszerelési egységébôl adódó nagyobb mennyiségek kényszer beszerezésébe. A négyszögküvettás tesztkészletek további elônye az elérhetô nagyobb érzékenység, ami az 5 cm-es küvetták alkalmazhatóságából adódik. A gazdaságosság tovább fokozható félmikro küvetták alkalmazásával, a meghatározás ideje pedig még tovább csökkenthetô sorozatmérések esetében, ha mérôlombik helyett pontos adagolóval, egyszerûen fôzôpohárban történik az összemérés. Ilyen alkalmazásra külön kalibrációs adatok kérhetôk a gyártótól. A használatot piktogramos kezelési utasítás is segíti, amit a 16-os teszten keresztül mutatunk be: 20 ml mintát bemérni 1,0 ml R1 reagenst összekeverni 1 mérôkanál R2 hozzáadni reagenst hozzáadni 6 LABINFÓ 2010/5.

11 T A L L Ó Z Ó összerázni R3 reagenst hozzáadni összekeverni (csak jelig feltölteni az összes klór mérésnél) desztillált vízzel összerázni szabad klór: 30 sec küvettába önteni fotométerbe helyezni össz-klór: 3 perc és mérni Az ózonmérés menete hasonlóan egyszerû és gyors a 17-es teszttel. A klórdioxid, klorit, különféle klóraminok meghatározása külön érdekesség, amit a folytatásban ismertetünk. Aktivit Kft. 20 ml minta helyett fotométerbe behelyezni, deszt. vízzel mérni vakmérés LABINFÓ 2010/5. 7

12 T A L L Ó Z Ó Az utolérhetetlen Nagy sebességû analízis ASSP-vel Az új GCMS-QP2010Ultra és SE ChromSquare szoftverrel Ultra hatékonyság a legmagasabb követelményekért ez az új Shimadzu GCMS-QP2010Ultra. Az új Ultra készülékkel olyan szkennelési sebességet lehet elérni, amelynek nincs párja kvadrupol készülékek közt. A amu/s szkennelési gyorsasággal megdupláztuk a sebességet az elôzô generációs GCMS készülékekhez képest. Ez a kivételes teljesítmény a szabadalommal védett ASSP (Advanced Scanning Speed Protocol/Fejlett szkennelési sebesség protokoll) technológiával lehetséges. Ez a technológia áttörést jelent a detektálás érzékenységében, amelyet valaha is elértek a rutin analízisben. Az ASSP technológiával kapott adatok alapján, a nagy molekula tömegû komponensek érzékenysége ötszörösére nôtt (1. ábra, 1. táblázat). Kiváló linearitás érhetô el nagy sebességû szkenneléssel is hexaklórbenzolra, a nyomnyi tartománytól (5 pg) egészen a nagy koncentráció tartományig (20 ng). szoftverre van szükség, ez pedig a ChromSquare szoftver. A szoftvert Prof. Luigi Mondello laboratóriumában fejlesztették a Messinai Egyetemen. A ChromSquare szoftver magában foglalja az összes eszközt, amely a mennyiségi és minôségi analízishez szükséges. Ezen felül az adatkezelés is nagyon egyszerû, az adott foltra kattintva indíthatjuk a könyvtárkeresést. A nyers adatok és a kontúr ábra egyidejû megjelenítése egy ablakban bármikor lehetôséget ad a felhasználónak arra, hogy adatait áttekinthesse (3. ábra). 1. ábra 2. ábra Páratlan adatminôség SIM/SCAN módban egy futás alatt Az Ultra soha nem látott minôségû eredményeket szolgáltat komprehenzív módban az egyedülálló, ASSP-vel támogatott, nagy sebességû adatszerzéssel, egy futáson belüli SIM/Scan üzemmódban. Egy példa: a SIM mérés esetén a 1. táblázat Az az alkalmazási terület, ahol a tömegspektrometriás detektálás sebessége a legfontosabb, a komprehenzív GC. Az Ultra elôdje, a GCMS-QP2010Plus is kiváló eredményeket mutatott a komprehenzív kromatográfia területén, de az Ultra egyértelmûen felülmúlja ezt a teljesítményt, ezáltal még jobb felbontást és hatékonyabb azonosítást biztosít (2. a és 2. b ábra). Az új ChromSquare szoftver Annak érdekében, hogy az új tulajdonságok elônyeit teljesen ki tudjuk használni, új komprehenzív kromatográfiás 3. ábra 8 LABINFÓ 2010/5.

13 T A L L Ó Z Ó minimális késleltetési idôt (dwell time) 1 ms-ra csökkentettük. Komprehenzív GC (qms) mérés esetén, most már lehetséges a cél komponensek csoportjának mennyiségi analízise és egy idôben más, a mintában lévô komponensek minôségi azonosítása (4. ábra). vákuum rendszer levegôztetése nélkül, így jelentôs idô spórolható meg (7. ábra). Sokoldalú funkciók a laboratórium hatékonyságának 4. ábra növelése érdekében A GC 2010Plus gázkromatográf a GCMS-QP2010Ultra része. A dupla fúvókás hûtô rendszerrel a GC 2010Plus kemencéje 350 C-ról 50 C-ra 2,7 perc alatt hûthetô le (5. ábra). Ez jelentôsen lecsökkenti az analízis idôt, aminek az illékony szerves komponensek analízisekor van jelentôsége, ugyanis az illékony szerves komponensek vizsgálatakor a kemence kezdô hômérséklete alacsony. A régebbi rendszereknél sok idôt vett igénybe, amíg a kemence visszahûlt. 7. ábra Az AOC-20 automata mintaadagoló kétlépéses derivatizálásra is alkalmas, így kiküszöböli az unalmas manuális folyamatokat. 5. ábra 6. ábra Az új Twin Line MS rendszer lehetôvé teszi két különbözô oszlop egyidejû csatlakoztatását az MS detektorba. Ez a megoldás alkalmas arra, hogy a különbözô oszlopokon úgy mérjünk, hogy ne kelljen idôt fordítanunk az oszlopok cseréjére és a vákuum beállására (6. ábra). A Shimadzu gyors váltó rendszerének, az Easy stop-nak, köszönhetôen a szeptum és a liner is gyorsan cserélhetô a GCMSSolution 2.6 verzió még egyszerûbb használat Amikor nyomnyi szennyezéseket analizálunk, nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a detektálási határral és figyelmet fordítsunk a mintában jelenlévô zavaró komponensekre. Ahhoz, hogy minél pontosabb analízist tudjunk megvalósítani, az adatoknak kiértékelhetônek kell lennük, miközben az aktuális analízis összehasonlítható a referencia adatokkal a kisebb detektálási határok környékén, vagy a mérendô mintához adott komponensekkel. A kapott adatok összehasonlíthatók más külsô jelekkel, mint az ECD, FPD vagy más GC detektorokból kapott adatok, ezáltal az eredmény feldolgozási alkalmazások széles tartományát teszi lehetôvé. Az elsô környezetbarát GCMS A GCMS-QP2010Ultra nem csak a leggyorsabb és legérzékenyebb GCMS, de törôdik a környezettel is. Minden egyes alkatrésze az Európai Unió RoHS szabványának megfelelôen készült. Ökológia módban jelentôs energiát takarít meg. Tartalék üzemmódban az energia felhasználás 36%- al kevesebb, mint a korábbi GCMS modelleknél. Ha bekapcsoljuk az Ökológia módot, a rendszer automatikusan kiküszöböli a GC, az MS és a PC felesleges energia felhasználását. A vivôgáz felhasználást szintén csökkentettük. Az Ökológia módot automatikusan tudjuk bekapcsolni, például egy éjszaka befejezett analízis végén. Ezáltal a GCMS- QP2010Ultra évente 1,1 tonna CO 2 kibocsátástól menti meg a környezetet. Simkon Kft. LABINFÓ 2010/5. 9

14 T A L L Ó Z Ó A Thermo Scientific újdonságai: Az Evolution Array diódasoros UV/látható spektrométer és a Lumina spektrofluoriméter A Lumina spektrofluoriméter: A Thermo Scientific szintén új fejlesztésû Lumina fluoreszcens spektrométere 0,5 nm-es spektrális felbontásával kiváló analitikai teljesítményt biztosít a kutatók számára, amelynek segítségével a lehetô legrészletesebb spektrális információ nyerhetô ki a mintákból. A megnövelt érzékenység alacsonyabb kimutatási határokat eredményez, a legújabb mûszaki megoldásoknak köszönhetôen alacsonyabb zaj, és simább alapvonal jellemzi az új készüléket. A nagyteljesítményû xenon fényforrásnak és a gyors spektrumfelvételnek (akár 6000 nm/perc) köszönhetôen a kutatók számára ideális eszköz lehet a Lumina még bonyolult mérési feladatok megoldásában is. Segítségével ppb szint alatt határozhatók meg különbözô toxikus nehézfémek vagy poliaromás szénhidrogének. Megnövelt hullámhossz tartományának ( nm) és érzékeny fotoelektron-sokszorozó detektorának köszönhetôen a Lumina kiválóan alkalmazható biokémiai vagy fotoszintézis kutatásokban is. Unicam Magyarország Kft. Az Evolution Array UV/látható spektrométer Az Evolution Array diódasoros UV/látható spektrométer: Az új fejlesztésû Evolution Array diódasoros UV/látható spektrométer teszi teljessé a Thermo Scientific által kínált spektrofotométerek palettáját, néhány területen (anyagtudományok, élettudományok, oktatás) számos elônyt biztosítva a monokromátoros készülékekhez képest, a teljes ( nm) hullámhossz tartományban rendelkezésre álló szimultán mérési lehetôségének köszönhetôen. A készülék éppúgy alkalmas rutin mérési feladatokra (minôségellenôrzés, oktatás), mint kutatási célokra (gyors kinetika, anyagtudományok). Kimagasló, 0,02 mp-es teljes spektrum felvételi idejével alkalmas gyors kinetikák nyomon követésére (50 spektrum/mp sebességgel). A berendezés kiegészíthetô egy pneumatikus vezérlésû stopped-flow egységgel is. Ezen kívül számos egyéb bôvítési lehetôség is rendelkezésre áll, pl. spekulár reflexiós feltét, EV diffúz-reflexiós integrálógömb, 8 férôhelyes automata küvetta váltó, keverôvel ellátott 1 és 8 férôhelyes Peltier-elven termosztált küvetta tartók, manuális és automatizált felszívó egységek, stb. A készülék vezérlését a VisionCollect, vagy a VisionCollect Security szoftver látja el, utóbbi 21 CFR Part 11 megfelelôséggel rendelkezik, így a készülék gyógyszergyári környezetben is alkalmazható. Opcionálisan választható a VisionCollect Complete szoftver csomag, mely az élettudományi mérésekhez (proteinek, nukleinsavak, enzimek vizsgálata) szükséges funkciókat és módszereket tartalmazza. A Lumina spektrofluoriméter 10 LABINFÓ 2010/5.

15 H I R D E T É S SGE Analytical Science GE Halthcare Europe distributor A 2010 R&D Technológiai Innovációs Díj gyôztese Az SGE Analytical Science által kifejlesztett és gyártott új elektronikus mikrofecskendô A Magyarországon már több laboratórium által használt, kipróbált eszköz méltán lett az innovációs Oscar -díj nyertese. Próbálja ki Ön is, kérje ajánlatunkat, mintakészüléket biztosítunk. Video bemutató: Termékismertetô: B&K 2002 Kft. 1115Budapest, Bartók Béla út 86. Telefon: +36 1/ LABINFÓ 2010/5. 11

16 H I R D E T É S DIALAB KFT. ÚJDONSÁGAI SHP gôzgenerátoros autoklávok 25 literes asztali autokláv Vertikális és horizontális típusok: liter SIEMENS víztisztítók HERMLE centrifugák SCANLAF lamináris fülkék SCANVAC liofilizálók MARS: legcsendesebb Biohazard fülke! 55 C és 110 C-os jégcsapdák LABORATÓRIUMI MÛSZEREK, ESZKÖZÖK DIAGNOSZTIKUMOK FORGALMAZÁSA ÉS SZERVIZE DIALAB KFT Budapest, Pasaréti út TEL: 06/ FAX: 06/ LABINFÓ 2010/5.

17 T A L L Ó Z Ó A Thermo Scientific Multiscan Go a spektrofotométer család új tagja A Multiscan Go Microplate UV/VIS spektrofotométer egy kézenfekvô megoldás a fotometriai módszerek kivitelezéséhez. A készülék egyaránt alkalmas 96 és 384 lyukú mikroplatek és különbözô típusú küvetták (standard, semi-mikro, mikro és ultramikro) olvasására. Leolvasási sebessége rendkívül gyors, a 96 lyukú plateket 6 másodperc, míg a 384 lyukú plateket 10 másodperc alatt olvassa le. funkciókat, mint például a mérési pozíciót, a lámpát, a monokromátort és a mérés elektronikai paramétereit. A Multiskan Go spektrofotométer kitûnôen alkalmas DNS/RNS meghatározásra/tisztítására, fehérje-meghatározásra, riportergén kimutatására, továbbá immunanalitikai módszerek, sejttoxikológiai és sejtburjánzási vizsgálatok, GPCR módszerek elvégzésére. A monokromátoros hullámhosszválasztás, a széles hullámhossztartomány ( nm), a gyors leolvasási sebesség és nem utolsó sorban, az alapárban foglalt SkanIt szoftver (rugalmas adatkezelés, kalkulációk és riportok készítése) teszi a különbözô fotometriás vizsgálatok ideális eszközévé ezt a készüléket. A mérésekhez kiváló minôségû plateket használhatunk a NUNC kínálatából, ahonnan minden méretben, akár még felületkezelt, vagy vonalkódos azonosítással ellátottat is tudunk választani a vizsgálatokhoz. TS Labor Kft. A hullámhossztartomány választása monokromátor segítségével történik. Különbözô módszerek igényeinek megfelelôen szabadon kiválaszthatjuk a nekünk megfelelô hullámhosszt ( nm tartományban, 1 nm-es lépésközzel), beleértve az alacsony UV tartományt is. A gyors és egyszerû mérés érdekében a berendezés mûködését egy, a készülék nagy, színes kijelzôjén látható, egyedülálló belsô szoftverrel tudjuk nyomon követni, és még a legtöbb odafigyelést igénylô módszerek beállítását is elvégezhetjük a logikus SkanIt szoftver segítségével. E programmal elvégzett különbözô kalkulációk után kapott eredményeket pedig könnyen exportálhatjuk az Excel vagy azzal kompatibilis programba, további adatfeldolgozás céljából. Továbbá a készüléken található egy USB port is, amelyhez hordozható adattárolót (pendrive) és nyomtatót is csatlakoztathatunk. A készülék további megemlítésre méltó jellemzôi közé sorolhatjuk a beépített inkubátort, amely a megfelelô reakcióhômérsékletet szabályozza +4 C-(+) 45 C-os tartományban, illetve a fedélzeti lineáris rázatót, amely a minta folyamatos homogenitásának biztosításáról gondoskodik. Mindezen tulajdonságok mellett, a Multiskan Go egy egyedi energiatakarékos funkcióval rendelkezik, amely automatikusan aktiválódik, amikor a gép bekapcsolt állapotban van, de nincs használatban, így 70%-kal kevesebbet fogyaszt. A készülék könnyen összekapcsolható különbözô automatikusan mûködô robotizált rendszerekkel, amelyek megkönnyítik a nagy mennyiségû vagy folyamatos munka elvégzését a mikroplatekkel. Fontos még megemlítenünk a készülék diagnosztikai rendszerét is, amely indításkor automatikusan átvizsgálja a fôbb LABINFÓ 2010/5. 13

18 T A L L Ó Z Ó Savszám meghatározás olajipari termékekben (TAN) Tippek és trükkök A petróleumolajokból történô savszám (TAN) meghatározás egy nem vizes közegû potenciometrikus titrálás, mely gyakran jár problémákkal. Ide tartoznak pl. a nem megismételhetô, vagy inkorrekt eredmények, az ekvivalenciapont nem megfelelô detektálása, hosszú titrálási idôk, stb. A gyakorlat azt mutatja, hogy a legtöbb probléma megfelelô méréssel kiküszöbölhetô. 1. A szenzor Pontos és megbízható meghatározáshoz jó szenzorra van szükség. A DGi113-SC és DGi116-Solvent elektródákat speciálisan nem vizes közegû titrálásokhoz fejlesztették ki, így ideálisnak bizonyulnak a meghatározás során (1. és 2. ábra). 1. ábra 2. ábra A szenzor állapotáról a következô teszttel gyôzôdhet meg: a) ph 4 és ph 7 pufferekkel történô kalibrálás. A nullpont 0 mv ±30 mv-ot, míg a meredekség -55 és -59,2 mv/ph közötti értéket kell, hogy felvegyen. b) A ph 4 és ph 7 pufferek közötti potenciálkülönbségnek legalább 158 mv-nak kell lennie. c) A szenzor válaszideje a következô teszttel ellenôrizhetô: merítse a szenzort egy percig vízbe, majd helyezze bele a ph 4, 7, vagy 11 pufferbe. 30 másodperc elteltével jegyezze le a potenciált, majd rögzítse még egyszer újabb 30 másodperc elteltével. A potenciálkülönbség max. 3 mv lehet. A Mettler Toledo legutolsó generációs titrátoraiban olyan szenzorteszt található, melyek interaktív módon vezetik végig a felhasználót a fenti lépéseken, és a módszer végeztével automatikusan megjelenítik a nullpontot, meredekséget és a válaszidôt (driftértéket). 2. A titrálószer faktorozása A titrálószer 0,1 mol/l-es KOH, 2-propanolban oldva. A faktorozáshoz desztillált vízben (CO 2 mentes) oldott káliumhidrogén-ftalát (KHP) használható. A következô tényezôk kulcsfontosságúak a titrálószer faktorozása során: a) A 2-propanolban oldott 0,1 mol/l KOH stabilitása gyenge. A faktorozás éppen ezért legalább kétnaponta ajánlott. b) a mg KHP kiméréséhez megfelelô mérlegre, legalább 4 tizedes felbontásúra van szükség. Ideális mérlegnek az 5 tizedes felbontású számít. c) Legalább három mérést kell elvégezni a megfelelô átlagérték eléréséhez. d) Tanácsos üveg titrálópoharat használni. Ez többek között a beméréskor csökkenti az elektrosztatikusság hatását. 3. Az oldószer vakértékének meghatározása Az oldószer vakértékét meg kell határozni a titrálás elôtt. Az oldószer 49,5% 2-propanolt, 50% toluént és 0,5% vizet tartalmaz. A vakértéket a savas alkotók okozzák, ami a titrálószer nagyobb fogyásában mutatkozik meg. A vakérték normális esetekben a 0,01 és 0,002 mmol közötti tartományban mozog. Az ASTM D standard tesztmódszer elôírja, hogy a vakérték meghatározásához ugyanazokat a módszerparamétereket kell használni, mint a minta esetében. A vakérték meghatározásánál a következô faktorokat érdemes figyelembe venni: a) A meghatározás elindítása elôtt érdemes egy legalább 60 másodperces kevertetést alkalmazni, hogy a szenzornak elegendô ideje legyen a nem vizes közegben elérni a potenciált. b) A túl magas vakérték származhat abból is, hogy a szenzornak túl sokáig tart elérni a potenciált. Ilyen esetekben a szenzort meg kell tisztítani és egy éjszakán át ph 5-5,5-ös vízben kondicionálni hagyni. c) Az instabil potenciál a vakérték nem megfelelô ismétlôképességéhez vezethet. Ilyen esetekben a következô teendôk segíthetnek: Üveg titrálópoharak használata a mûanyag helyett, amely csökkenti az elektrosztatikus hatásokat. A titrálószer adagolásakor használjon fix lépéseket (=0,02 ml), a mért értékek begyûjtésére pedig 40 másodpercet. d) A vakérték meghatározása elôtt a szenzort kondicionálja desztillált vízben, majd a mérés megkezdése elôtt merítse egy percig az oldószerbe. 4. Minta meghatározása A minta elôkészítése: Ha a mintát hosszabb ideig állni hagyja, akkor a vizes közegû alkotók elválnak az olajtól. A minta felsô részének savszáma magasabb lesz, mint az alsó részé. Mintavétel elôtt ép- 14 LABINFÓ 2010/5.

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/2. XX. ÉVFOLYAM

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/2. XX. ÉVFOLYAM LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/2. XX. ÉVFOLYAM Tallózó Tallózó N anotechnológia Kutatás Környezetvédelem DNS N eurológia Hamburgeradó Ha elfogadja a parlament és nyilván elfogadja, akkor a jövôben

Részletesebben

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/3. XX. ÉVFOLYAM. Tallózó Élelmiszerbiztonság Mikroszkóp Kémia éve

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/3. XX. ÉVFOLYAM. Tallózó Élelmiszerbiztonság Mikroszkóp Kémia éve LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/3. XX. ÉVFOLYAM Tallózó Élelmiszerbiztonság Mikroszkóp Kémia éve Megéri a PhD? A világ számos országában - így Magyarországon is - három szintû a felsôoktatási

Részletesebben

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/1. XX. ÉVFOLYAM. Tallózó Nanotechnológia DNS Neurológia

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/1. XX. ÉVFOLYAM. Tallózó Nanotechnológia DNS Neurológia LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/1. XX. ÉVFOLYAM Tallózó Nanotechnológia DNS Neurológia Atom és energia Amikor ezeket a sorokat írom, éppen 5 fok van, esik a hó, és további fagyos napokat ígér

Részletesebben

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2010/6. XIX. ÉVFOLYAM. Tallózó Technológia N obel-díj

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2010/6. XIX. ÉVFOLYAM. Tallózó Technológia N obel-díj LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2010/6. XIX. ÉVFOLYAM Tallózó Technológia N obel-díj T A R T A L O M Vörösiszap, Verespatak Kolontár és Devecser nevét egy pillanat alatt megismerte az ország. Szomorú

Részletesebben

LABORKATALÓGUS Vízanalitikai mérések. 2015. év újdonságai már a katalógusban! AT1000 titrátor 54. oldal. TOC analizátor 52. oldal

LABORKATALÓGUS Vízanalitikai mérések. 2015. év újdonságai már a katalógusban! AT1000 titrátor 54. oldal. TOC analizátor 52. oldal 2015. év újdonságai már a katalógusban! SL1000 30. oldal TOC analizátor 52. oldal AT1000 titrátor 54. oldal AS950 mintavevő 60. oldal LABORKATALÓGUS Vízanalitikai mérések HACH LANGE - Cégünkről A HACH

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

Cégtörténet, filozófia

Cégtörténet, filozófia MŰSZER KATALÓGUS Cégtörténet, filozófia Az Agro Legato Kft. 1996-ban alakult, budapesti székhelyű, dinamikusan fejlődő, magyar tulajdonú vállalkozás. Magyarországon elsők között kezdtük meg a tejipar (tejtermelés,

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok Villamosmérnöki szak Elektronikus eszközök szakirány Szerző: Gröller György docens Oktatási segédlet Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai

Részletesebben

Műszaki leírás. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz. 1.

Műszaki leírás. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz. 1. Műszaki leírás Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. Bevezető Az ivóvízbiztonság hatósági felügyelete a népegészségügyi

Részletesebben

Műszaki leírás. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz. 1.

Műszaki leírás. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz. 1. Műszaki leírás Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. Bevezető Az ivóvízbiztonság hatósági felügyelete a népegészségügyi

Részletesebben

Fókuszban a mûszer- és méréstechnika

Fókuszban a mûszer- és méréstechnika XIV. évfolyam 6. szám ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2005. október Fókuszban a mûszer- és méréstechnika Ára: 1320 Ft www.rohde-schwarz.com DELIVERING THE WORLD`S BEST IDEAS IN SILICON Olyan programozási

Részletesebben

Folyamatos ellenőrzési útmutató

Folyamatos ellenőrzési útmutató Folyamatos ellenőrzési útmutató A BIOGÁZ ÉS BIOMETÁN ÜZEMEK MEGFELELŐ MŰKÖDTETÉSÉHEZ ÖSSZEFOGLALÓ Szerzők: Sandra Esteves, Sustainable Environment Research Centre, University of Glamorgan (Wales, UK) Martin

Részletesebben

Üvegek elemtartalmának vizsgálata ETV-ICP/AES kapcsolt technikával és alkalmazása a kriminalisztika területén DIPLOMAMUNKA.

Üvegek elemtartalmának vizsgálata ETV-ICP/AES kapcsolt technikával és alkalmazása a kriminalisztika területén DIPLOMAMUNKA. Üvegek elemtartalmának vizsgálata ETV-ICP/AES kapcsolt technikával és alkalmazása a kriminalisztika területén DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2001. A dolgozat a Debreceni Egytem Természettudományi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG NÉHÁNY BARLANGJÁBAN KISS KLAUDIA kémia BSc

Részletesebben

Tanévkezdési gondolatok

Tanévkezdési gondolatok Tanévkezdési gondolatok Az emberiség sajátos adottsága az értelem, a gondolkodásképesség, amelynek jellegzetes teljesítménye a probléma-megoldási készség. Ez az adottság születésünktől kezdve alakul ki,

Részletesebben

MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA. 51. évfolyam, 2008. 6. szám 700 Ft

MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA. 51. évfolyam, 2008. 6. szám 700 Ft MÉRÉS- MÛSZERTECHNIKA 51. évfolyam, 2008. 6. szám 700 Ft TECHNIKA TARTALOM Lapunk internetes változata a www.technikamagazin.hu címen található Megjelenik havonta Fôszerkesztô: Dr. Wellek Margit Szerkesztôbizottság

Részletesebben

Vitaminok és karotinoidok meghatározása tojássárgájából mátrix szilárd fázisú diszperziós technikával

Vitaminok és karotinoidok meghatározása tojássárgájából mátrix szilárd fázisú diszperziós technikával Tudományos Diákköri Dolgozat SOLYMOS EMESE Vitaminok és karotinoidok meghatározása tojássárgájából mátrix szilárd fázisú diszperziós technikával Témavezetők: Dr. Eke Zsuzsanna Dr. Torkos Kornél Eötvös

Részletesebben

Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György)

Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György) A.A. Stádium Kft. www.aastadium.hu Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György) Napjaink gyártási rendszerei mind bonyolultabbak, a gazdasági kihívások is

Részletesebben

Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre

Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Műszeres analitika II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007.

SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007. SZAKDOLGOZAT IGAZ HELGA 2007. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK UD-LEVELEZŐ TAGOZAT NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNY A PANNON CSAPÁGY KFT. RAKTÁRÁNAK LOGISZTIKAI

Részletesebben

BD termékek a Soft Flow Hungary Kft. forgalmazásában... 20. BD készülékek a Soft Flow Hungary Kft. forgalmazásában... 23

BD termékek a Soft Flow Hungary Kft. forgalmazásában... 20. BD készülékek a Soft Flow Hungary Kft. forgalmazásában... 23 TARTALOMJEGYZÉK A Soft Flow Hungary Kft. termékei... 2 WellLight, az innovatív laboreszköz... 2 Interjú Nagyéri Györggyel... 4 FungiPlex TM Kit, az új módszer 6 mikotoxin párhuzamos mérésére... 5 FCAP

Részletesebben

Fábri Tímea és Szatmári Péter: A látássérült emberek számítástechnikai lehetőségei és eszközei

Fábri Tímea és Szatmári Péter: A látássérült emberek számítástechnikai lehetőségei és eszközei Fábri Tímea és Szatmári Péter: A látássérült emberek számítástechnikai lehetőségei és eszközei Budapest, 2007-1 - Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 A LÁTÁSSÉRÜLT EMBEREK INFORMÁCIÓSZERZÉSI MÓDSZEREI... 5 AUDIO-TAKTILIS

Részletesebben

EDITORIAL. 2. szám, 2009 tél KEDVES JELENLEGI ÉS LEENDŐ PARTNERÜNK! Yoshitaka Tamura Ügyvezető igazgató Sharp Central & Eastern Europe TARTALOM

EDITORIAL. 2. szám, 2009 tél KEDVES JELENLEGI ÉS LEENDŐ PARTNERÜNK! Yoshitaka Tamura Ügyvezető igazgató Sharp Central & Eastern Europe TARTALOM EDITORIAL 1 KEDVES JELENLEGI ÉS LEENDŐ PARTNERÜNK! Egyre több forrásból hangzik el mostanában, hogy a gazdasági világválságnak vége. A hatását ugyan még sokáig érezzük majd, de a fellendülés elkerülhetetlen.

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki Kar. Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki Kar. Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Bevezetés A diplomamunkám témája a teljes ellátási láncot támogató és a logisztikai folyamatokat

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

Fókuszban a teljesítményelektronika

Fókuszban a teljesítményelektronika XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Budapest, 2009. május 19 22. Az ELEKTROnet a rendezvény hivatalos lapja ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2009. MÁJUS Fókuszban a teljesítményelektronika Ára: 1350 Ft ELEKTRONIKAI

Részletesebben

Kézi spektrumanalizátorok új generációja

Kézi spektrumanalizátorok új generációja XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Budapest, 2009. május 19 22. Az ELEKTROnet a rendezvény hivatalos lapja ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2009. FEBRUÁR Fókuszban a méréstechnika Kézi spektrumanalizátorok

Részletesebben

Sample & Assay Technologies

Sample & Assay Technologies 2008 július EZ1 DSP Virus Kit Használati utasítás 48 2. verzió Az EZ1 DSP Virus Kit a QIAGEN BioRobot EZ1 DSP-vel vagy az EZ1 Advanced DSPvel együtt egy olyan rendszer, amely mágneses gyöngy technológiát

Részletesebben

Kis asztali laborkészülékek a mindennapi munkához

Kis asztali laborkészülékek a mindennapi munkához CENTRIFUGÁK-CSÖVEK LAMINÁRIS FÜLKÉK INKUBÁTOROK HÛTÕK, HÛTÕBERENDEZÉSEK SPEKTROFOTOMÉTER-PLATE VÍZTISZTÍTÓK FOLYÉKONY NITROGÉN TÁROLÓK KEVERÕK ÉS FÛTHETÕ MÁGNESES LAPOK MÛANYAG LABORFELSZERELÉSEK Hûtõ

Részletesebben

Elektronikai technológia

Elektronikai technológia XIII. évfolyam 4. szám ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT Elektronikai technológia 2004. május Ára: 1290 Ft Kontinensnyi ország tagja vagyunk Történelmi lépéssel ünnepeltük idén a munka ünnepét,

Részletesebben