JOGALKALMAZÁSOK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGALKALMAZÁSOK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015"

Átírás

1 JOGALKALMAZÁSOK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 Budapest, 2015

2 Szerzők: Csikász Éva dr. Boda Péter dr. Fejes Eszter dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna dr. Lőrincz Zsuzsa dr. Szathmáry Sándor dr. Váradi Adrienn Gayerhoszné Hajós Zsófia Száraz Tünde Lektorálta: Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szerkesztő: Sike Olga Sorozatszerkesztő: Dr. Baté Zsuzsanna ISSN ISSN Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Budapest, XIII. Mór u Felelős kiadó: Sibinger Márta, a SALDO Zrt. vezérigazgatója A SALDO Kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja. A SALDO Kiadó valamennyi kiadványa szerzői jogvédelem alatt áll. E kiadvány bármely részének sokszorosítása, bármilyen adatrendszerben való tárolása (papír, elektronikus stb.) a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül TILOS!

3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...9 HIVATKOZOTT FONTOSABB JOGSZABÁLYOK ÉVI CXXVII. TÖRVÉNY AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL...11 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...11 I. Fejezet Alapvető rendelkezések...11 Bevezető rendelkezés...11 Alkalmazási hatály...11 Adóalany...14 Gazdasági tevékenység...16 Csoportos adóalanyiság...23 Termék értékesítése...28 Szolgáltatás nyújtása...36 Termék értékesítésére és szolgáltatás nyújtására vonatkozó közös szabályok...40 Termék Közösségen belüli beszerzése...43 Termék importja...52 II. FEJEZET Teljesítés helye alfejezet Teljesítés helye termék értékesítése esetében...53 Általános szabály...53 Különös szabályok alfejezet Teljesítés helye szolgáltatás nyújtása esetében...62 Különös értelmezési alapelvek...62 Általános szabályok...63 Különös szabályok alfejezet Teljesítés helye termék Közösségen belüli beszerzése esetében...79 Általános szabály...79 Különös szabályok alfejezet Teljesítés helye termék importja esetében...82 Általános szabály...82 Különös szabályok...82 III. Fejezet Az adófizetési kötelezettség keletkezése, fizetendő adó megállapítása...83 Általános szabályok...83 Termék értékesítésére és szolgáltatás nyújtására vonatkozó különös szabályok...85 Az adómentes közösségi termékértékesítés...88 Termék Közösségen belüli beszerzésére vonatkozó különös szabályok...99 Termék importjára vonatkozó különös szabályok IV. Fejezet Adó alapja Adó alapja termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása esetében Adó alapja termék Közösségen belüli beszerzése esetében Adó alapja termék importja esetében Adó alapjának utólagos csökkenése Adó alapjának forintban történő megállapítása...121

4 4 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal V. FEJEZET Adó mértéke VI. FEJEZET Adó alóli mentesség Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel Adókötelessé tétel Adó alóli mentesség termék Közösségen belüli értékesítése esetében Adó alóli mentesség termék Közösségen belüli beszerzése esetében Adó alóli mentesség termék Közösségen belüli fuvarozása esetében Adó alóli mentesség termék importja esetében Adó alóli mentesség termék Közösség területén kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódóan Adó alóli mentesség nemzetközi közlekedéshez kapcsolódóan Adó alóli mentesség termék Közösség területén kívülre történő értékesítésével azonos megítélés alá tartozó ügyletek esetében Adó alóli mentesség közvetítői tevékenység esetében Adó alóli mentesség a termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek esetében VII. FEJEZET Adó levonása Adólevonási jog keletkezése és terjedelme Előzetesen felszámított adó megosztása Adólevonási jog korlátozása Adólevonási jog korlátozása alóli kivételek Adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételei Adólevonási jog engedményezése Adólevonási jog gyakorlásának módja Tárgyi eszközre vonatkozó különös szabályok Adólevonási jog felfüggesztése, elenyészése VIII. FEJEZET Adófizetésre kötelezett Adófizetésre kötelezett termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása esetében Adófizetésre kötelezett termék Közösségen belüli beszerzése esetében Adófizetésre kötelezett termék importja esetében Adófizetésre kötelezett a termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek esetében Számla kibocsátójának adófizetési kötelezettsége Pénzügyi képviselő Adófizetési kötelezettség egyéb esetei IX. FEJEZET Adó megállapítása alfejezet Önadózás A levonási jog gyakorlásának módja Az adóalap és a fizetendő adó utólagos csökkenésének elszámolása A levonható adó utólagos módosulásának elszámolása alfejezet Az adó megállapításának egyéb esetei X. FEJEZET Számlázás A számlakibocsátásra irányadó szabályok Számlakibocsátási kötelezettség Dohánytermékek kiskereskedelme körében teljesített termékértékesítés bizonylatolása Számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés...301

5 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 5 Mikor nem lehet mentesülni a számlakibocsátási kötelezettség alól? Nyugtakibocsátási kötelezettség Nyugtakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés Számla fogalma Számlával szembeni követelmények Számla adattartalma Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma Számla adattartalmára vonatkozó egyéb szabályok Nyugta adattartalma Megjelenési forma Számlázó programokkal szembeni követelmények változása január 1-jétől Elektronikus számlára vonatkozó szabályok Számla adattartalmára vonatkozó egyszerűsítés Számlázásra vonatkozó egyéb szabályok XI. FEJEZET Adónyilvántartás Okiratok megőrzése Adónyilvántartásra vonatkozó általános szabályok Vevői készletre vonatkozó különös szabályok XII. FEJEZET Adó bevallása, megfizetése és visszaigénylése MÁSODIK RÉSZ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK XIII. FEJEZET Alanyi adómenteség XIII/A. FEJEZET Pénzforgalmi elszámolás XIV. FEJEZET Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabályok Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany jogállása Kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény Kompenzációs felár megállapítása és áthárítása Kompenzációs felár előzetesen felszámított adóként történő figyelembevétele Előzetesen felszámított adó levonása, visszaigénylése XV. FEJEZET Utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok Fogalommeghatározások Teljesítés helye Előleg Adó alapja Adó alóli mentesség Előzetesen felszámított adó levonása Önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló módszer a fizetendő adó megállapítására XVI. FEJEZET Használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok alfejezet Fogalommeghatározások alfejezet Viszonteladóra vonatkozó különös szabályok alfejezet Nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös szabályok XVII. FEJEZET Befektetési aranyra vonatkozó különös szabályok Fogalommeghatározás...401

6 6 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal Adó alóli mentesség Adókötelessé tétel Előzetesen felszámított adó levonása Számlázás Nyilvántartás XVIII. FEJEZET Belföldön nem letelepedett adóalany adó-visszatéríttetési joga XIX. FEJEZET Telekommunikációs, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatásokkal, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos különös szabályok alfejezet A Közösség területén nem letelepedett adóalanyra vonatkozó különös szabályok alfejezet Belföldön letelepedett adóalanyra vonatkozó különös szabályok alfejezet A Közösség területén letelepedett adóalanyra vonatkozó különös szabályok HARMADIK RÉSZ VEGYES, ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK XX. FEJEZET Vegyes rendelkezések Gazdasági célú letelepedés Szokásos piaci ár Átváltási árfolyam Egyes adókötelezettségek alóli mentesülés Adóvisszatérítés kérelemre XXI. FEJEZET Értelmező rendelkezések XXII. FEJEZET Záró rendelkezések Felhatalmazás Hatályba léptető rendelkezések Hatályát vesztő rendelkezések Módosuló jogszabályok Jogharmonizációs záradék Átmeneti rendelkezések évi VII. törvény egyes adótörvények módosításáról Hatályba léptető rendelkezések Átmeneti rendelkezések évi LXXXI. törvény egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Hatályba léptető rendelkezések Átmeneti rendelkezések évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról Hatályba léptető rendelkezések Átmeneti rendelkezések évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról Hatályba léptető rendelkezések Átmeneti rendelkezések...490

7 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal évi CIX. törvénya Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról Átmeneti rendelkezések évi CX. törvény az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról Hatályba léptető rendelkezések Átmeneti rendelkezések évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról Átmeneti rendelkezések SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ /A. SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ /A. SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ /B. SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ TÁRGYMUTATÓ...515

8 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal ELŐSZÓ 9 Tisztelt Olvasó! Ön Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal című kiadványunkat tartja a kezében, amely az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) minden egyes paragrafusához fűz magyarázatokat. A mű valamennyi szerzője a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalának munkatársa. Személyük garanciát jelent arra, hogy a kommentárokból a könyvet forgató gyakorlati szakemberek is konkrét válaszokat kapnak az Áfa-törvény mindennapos használata során felmerülő kérdéseikre. A kiadvány első, évi megjelenése óta az Áfa-törvény rendelkezéseivel kapcsolatosan számos jogértelmezési és jogalkalmazási kérdés merült fel. A szerzők magyarázatai a fenti kérdésekben kialakított hivatalos álláspontokat tükrözik. A kiadványban vastagon szedett bekezdések jelzik az Áfa-törvény szövegét, a normál betűtípusok pedig a szakértői kommentárokat. A felhasználást a könyv végén található tárgymutató segíti. Reméljük, hogy a kiadvány elősegíti az egységes jogértelmezést és jogalkalmazást. Budapest, június a Kiadó

9 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal II. FEJEZET TELJESÍTÉS HELYE alfejezet Teljesítés helye termék értékesítése esetében Általános szabály 25. Abban az esetben, ha a terméket küldeményként nem adják fel vagy nem fuvarozzák el, a termék értékesítésének teljesítési helye az a hely, ahol a termék az értékesítés teljesítésekor ténylegesen van. Az Áfa-törvény 25. -a a termékértékesítés teljesítési helyének főszabályát fogalmazza meg. Egy normál termékértékesítés főszabályként ott teljesített, ahol a termék az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában található. Ez a szabály azonban csak abban az esetben alkalmazandó, ha az adott értékesítés nem tartozik az alábbiakban ismertetésre kerülő különös rendelkezések (ti. a ok) alá. Példa lehet az Áfa-törvény 25. -ára az az eset, ha egy adóalany megvásárol egy esztergagépet, azonban annak elszállítására nem kerül sor, mert a gépet például úgy kívánja bérbe adni, hogy az marad azon a helyen, ahol a megvásárlás pillanatában volt. Ebben az esetben az esztergagép értékesítése azon a helyen teljesített, ahol gép fizikai értelemben található. Ugyanezen szakasz alá tartozik az az eset is, ha például egy magyar adóalany belföldön fekvő ingatlant értékesít egy bolgár személynek. A teljesítés helye (a fuvarozás lehetőségének híján) ez esetben is biztosan az a hely lesz, ahol a termék a teljesítés időpontjában található, amely jelen esetben Magyarország, így az értékesítést függetlenül a vevő illetőségétől magyar áfa terheli [feltéve, hogy az ingatlan értékesítése nem tartozik az Áfa-törvény 86. -a (1) bekezdésének j) vagy k) pontja szerinti adómentes értékesítés körébe]. Különös szabályok 26. Abban az esetben, ha a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy bármelyikük javára más végzi, a termék értékesítésének teljesítési helye az a hely, ahol a termék a beszerző nevére szóló rendeltetéssel a küldeménykénti feladásakor vagy a fuvarozás megkezdésekor van. A főszabálytól eltérően az általános forgalmi adó rendszerében abban az esetben, ha a terméket az értékesítés következtében elfuvarozzák, vagy egyéb módon feladják, akkor a teljesítés helye az a hely, ahol a feladás helye van, vagy ahol a fuvarozás megkezdődik. Ha például az előző szakasznál említett példát annyiban módosítjuk, hogy az adóalany a megvásárolt esztergagépet annak megszerzését követően saját telephelyére szállítja, vagy szállíttatja, akkor a teljesítés helye az a hely lesz, ahol az esztergagép fuvarozása megkezdődik (tehát tulajdonképpen az a hely, ahol az esztergagép felrakása megtörténik). Amennyiben olyan értékesítésről van szó, amelyet követően a termék postai feladásra kerül, akkor a teljesítés helye a feladás helye lesz. Ennek a szabálynak azonban gyakorlati jelentősége akkor van, ha a feladás helye/a fuvarozás megkezdésének helye és a rendeltetési hely egymástól eltérő országban van. 27. (1) Abban az esetben, ha a terméket többször értékesítik oly módon, hogy azt közvetlenül a sorban első értékesítőtől a sorban utolsó beszerző nevére szóló rendeltetéssel adják fel küldeményként vagy fuvarozzák el, a 26. kizárólag egy termékértékesítésre alkalmazható.

10 54 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal Az Áfa-törvény 27. -a az ún. láncértékesítések teljesítési helyét szabályozza a következők szerint. Az Áfa-törvény 27. (1) bekezdése alapján, amennyiben olyan ügyletről van szó, amelynek során terméket legalább kétszer (de lehet, hogy többször) értékesítenek úgy, hogy a termék közvetlenül az eladótól a végső vevőhöz kerül feladásra, akkor az Áfa-törvény 26. -ának azt a szabályát, amely szerint a fuvarozással párosuló termékértékesítés teljesítési helye a fuvarozás megkezdésének a helye, pusztán egy értékesítésre vonatkozóan lehet alkalmazni. Ennek a szabályozásnak az az indoka, hogy bár az ügylet során több értékesítés történik, azonban mivel a termék fuvarozására az egynél több értékesítés ellenére fizikai értelemben csak egyszer kerül sor (hiszen az Áfa-törvény 27. -a olyan ügyletekre vonatozik, ahol a többszöri értékesítés ellenére a termék fuvarozása az első értékesítőtől közvetlenül a végső beszerzőhöz történik), ezért az Áfa-törvény 26. -ának ún. fuvarozásos értékesítésekre vonatkozó teljesítési hely szabályát is csak egy értékesítésre vonatkozóan lehet értelmezni. Az Áfa-törvény 27. -a alkalmazásában, azaz a láncügyletek során mindig meg kell vizsgálni, hogy melyik az az értékesítés, amely fuvarozásos értékesítésnek tekinthető, és amelynek teljesítési helye az Áfa-törvény 26. -a szerint minősül. A kérdés eldöntéséhez azt kell megvizsgálni, hogy vajon a láncban melyik az a szereplő, aki saját nevében fuvaroz, vagy fuvaroztat. Amennyiben a sorban az első értékesítő fuvaroz, akkor biztos, hogy a fuvarozásos értékesítés az első értékesítő által teljesített termékértékesítés lesz, így a láncban első értékesítés fog a fuvarozás megkezdésének helyén adózni. Abban az esetben, ha a végső vevő fuvaroz, akkor pedig egyértelmű, hogy a fuvarozásos értékesítést a végső vevő felé értékesítő adóalany teljesíti, így a láncban ezen utolsó termékértékesítés adózik a fuvarozás megkezdésének helyén. Abban az esetben, ha közbenső szereplő fuvaroz, akkor az Áfa-törvény 27. (2) bekezdését kell figyelembe venni, így ehhez ld. a 27. (2) bekezdéséhez fűzött magyarázatot. (2) Ha az (1) bekezdésben említett esetben van a sorban olyan beszerző, aki (amely) egyúttal értékesítőként a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását maga vagy javára más végzi, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását beszerzőként végzi, illetőleg arra másnak, beszerzőként adott megrendelést, kivéve, ha bizonyítja, hogy a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását értékesítőként végzi, illetőleg arra másnak értékesítőként adott megrendelést. Az Áfa-törvény 27. (2) bekezdése szabályozza azt az esetet, hogy ha a láncértékesítés során olyan szereplő fuvaroz, aki a láncban szereplő egyik ügyletben vevőként, a másik ügyletben azonban eladóként szerepel (ezek az ún. közbenső szereplők), akkor hogyan kell eldönteni, hogy vajon azon két ügylet közül, amelyikben ez a közbenső szereplő részt vesz, melyik minősülhet a fuvarozással legközvetlenebbül érintett ügyletnek, azaz melyik értékesítés teljesítési helyére alkalmazható az Áfa-törvény 26. -ának szabálya. A közbenső szereplők ugyanis egyszerre vevői és értékesítői is a láncban a terméknek, hiszen ők nem a lánc legelején, se nem a legvégén állnak, azaz szükségszerűen első körben megveszik, majd eladják a láncügyletben szereplő terméket. Az Áfa-törvény 27. (2) bekezdése alapján ilyen esetekben a közbenső szereplő főszabályként vevői minőségében fuvaroz, azaz az lesz a fuvarozásos értékesítés, amelyikben ő vevőként vesz részt, kivéve, ha ő bizonyítja, igazolja, hogy a törvényi vélelemmel ellentétben mégiscsak eladóként (nem pedig vevőként) szervezte, bonyolította a termék fuvarozását. (Megjegyzendő, hogy január 1-jét megelőzően nem csupán a közbenső szereplő, hanem bárki megdönthette a törvényi vélelmet, amely szerint a közbenső szereplő főszabályként vevőként fuvarozott, azaz december 31-ig erre az adóhatóságnak is joga volt január 1-jétől hatályba lépett módosítás alapján azonban a törvényi vélelem megdöntésére kizárólag a közbenső szereplő jogosult.)

11 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 55 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott termékértékesítések közül azokra, amelyek a) megelőzik azt a termékértékesítést, amelynek teljesítési helye megállapítására a 26. alkalmazandó, a teljesítési helye az a hely, ahol a termék a beszerző nevére szóló rendeltetéssel a küldeménykénti feladásakor vagy a fuvarozás megkezdésekor van; b) követik azt a termékértékesítést, amelynek teljesítési helye megállapítására a 26. alkalmazandó, a teljesítési helye az a hely, ahol a termék a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van. Az Áfa-törvény 27. (1)-(2) bekezdéseihez fűzött magyarázatnál láthattuk, hogy láncértékesítés esetén az Áfa-törvény 26. -ának szabályát a láncban kizárólag egy ügyletre lehet alkalmazni. Az Áfatörvény 27. (3) bekezdése szabályozza azon a láncban szereplő értékesítések teljesítési helyét, amelyek nem tekinthetők a fuvarozással érintett értékesítésnek, azaz amelyek teljesítési helyét nem az Áfa-törvény 26. -a alapján kell megállapítani. Az Áfa-törvény 27. (3) bekezdése szerint a láncban szereplő azon értékesítések, amelyek megelőzik a fuvarozással érintett értékesítést, szintén a fuvarozás megkezdésének helyén lesznek teljesítettek, azonban azon értékesítések, amelyek követik a fuvarozásos ügyletet, a rendeltetési helyen teljesülnek. A láncértékesítésben szereplő ügyletek teljesítési helyének meghatározását az alábbi példa ismerteti: Tegyük föl, hogy A magyar adóalany B német adóalany számára értékesít terméket úgy, hogy azt C olasz adóalany számára kell közvetlenül elszállítani, mert B időközben eladta neki. Ez az eset mindenképpen láncértékesítés, hiszen egynél több értékesítés van, és a termék az első értékesítőtől közvetlenül a végső beszerzőhöz kerül. Első körben azt kell megvizsgálni, hogy ebben a láncban melyik a fuvarozásos értékesítés. Amenynyiben a fuvart A bonyolítja, akkor a fuvarozásos értékesítés biztos, hogy az A és B közötti értékesítés lesz, így annak teljesítési helye az Áfa-törvény 26. -a alapján a fuvarozás megkezdésének helye, jelen esetben Magyarország lesz. Minden további értékesítés ami a példában a B és C közötti értékesítést jelenti tekintettel arra, hogy az követi a fuvarozásos értékesítést, az Áfa-törvény 27. (3) bekezdés b) pontja alapján a rendeltetési helyen, tehát Olaszországban minősül teljesítettnek. A példa szerinti esetben az utolsó (és egyben egyetlen) belföldi teljesítési helyű értékesítés ez esetben A B felé történő értékesítése lesz, így ez az értékesítés élvezhet közösségi termékértékesítés címén adómentességet az Áfa-törvény 89. (1) bekezdése alapján. Tegyük föl, hogy a fuvarozást C olasz adóalany szervezi vagy végzi. Ilyen esetben a fuvarozásos értékesítés a B és C közötti értékesítés lesz, azaz ez az ügylet mindenképpen a fuvarozás megkezdésének helyén lesz teljesített az Áfa-törvény 26. -a értelmében. Ugyanakkor ebben az esetben, mivel az A és B közötti értékesítés megelőzi a fuvarozásos értékesítést, ezért ez utóbbi értékesítés figyelemmel az Áfa-törvény 27. (3) bekezdés a) pontjára szintén a fuvarozás megkezdésének helyén lesz teljesített. Így ez esetben mindkét értékesítés a termék indulási helyén, tehát a példánkban Magyarországon lesz teljesített. A példa szerinti esetben tehát két belföldi termékértékesítés is található a láncban, ti. az A és a B [Áfa-törvény 27. (3) bekezdés a) pontja alapján], illetve a B és a C (Áfa-törvény 26. -a alapján) közötti értékesítés. Ennél az esetkörnél a két magyarországi teljesítési helyű értékesítésből csupán egy élvezhet az Áfa-törvény 89. (1) bekezdése szerinti, közösségi termékértékesítési jogcímen adómentességet, ugyanis a terméket csupán egy alkalommal, azaz egy értékesítéshez kapcsoltan szállítják át másik tagállamba. Ez a közösségi adómentes értékesítés az utolsó belföldi értékesítés lesz, amely a példa szerinti esetben a B és a C szereplő közötti ügylet. Következésképpen az A és a B szereplő közötti ügyletet normál belföldi értékesítésként kell kezelni, ami azt jelenti, hogy az A és a B közötti értékesítés főszabályként a termékre irányadó áfa-mértékkel, jellemzően 27 százalékos áfa-kulccsal adózik. Abban az esetben pedig, ha B tehát a közbenső szereplő fuvaroz, akkor azt kell eldönteni, hogy ezt értékesítői vagy vevői minőségében teszi. Amennyiben a törvényi vélelmet alapul véve B -t úgy tekintjük, mint aki vevőként fuvaroz, akkor mivel ő vevői minőségben az A és B közötti ügyletben szerepel ezért a fuvarozásos értékesítés az A és B közötti ügylet lesz, így az ügylet az elsőként ismertetett variáció szerint minősül. Azonban, ha B szereplő igazolja, hogy nem vevőként,

12 TÁRGYMUTATÓ A adatszolgáltatási kötelezettség 265, 266, 307, 332 adóalap csökkentés 115, 116, 117, 118, 119, 120, 279, 280 adóalap korrekció 113, 231, 322 adó bevallása 424 adóelszámolás 217, 227, 276, 279, 283, 285, 337, 357, 358, 360 adójeggyel ellátott dohánygyártmány 13, 350 adókötelessé tétel 43, 170, 173, 239, 263, 267, 483, 484, 493 adókötelezettség választása 173, 403 adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele 221, 241, 284, 316, 321, 381 adólevonási jog keletkezése 31, 245, 456, 457, 492 adólevonási jog korlátozása 238, 241, 338 adó megfizetése 45, 178, 189, 191, 216, 275 adóraktár 178, 179, 215, 271, 272, 338, 339, 341, 501, 502, 503, 504 adós 28, 30, 40, 84, 154, 258, 263, 264, 271, 319 adószám 16, 34, 35, 48, 49, 51, 59, 80, 120, 149, 150, 174, 175, 182, 188, 190, 191, 195, 219, 244, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 267, 268, 276, 287, 304, 313, 314, 315, 322, 323, 342, 346, 350, 372, 379, 417, 437, 441, 469, 501, 502 adóvisszatérítési időszak 406, 414, 415 aktív feldolgozás 52, 82, 100, 200, 210, 211, 213, 216, 271 alanyi adómentesség 95, 98, 169, 172, 179, 249, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 367, 368, 375, 376, 433, 454, 467 alkalmazási hatály 11, 12, 14, 409 alkotórész 30, 38, 165, 166, 259 Á áfa-raktár 179, 215 állandó telephely 256, 407, 408, 430, 431, 434, 438, 444 árfolyam 20, 102, 122, 123, 295, 323, 432, 449, 469 árrés 167, 180, 360, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 392, 393, 395, 457, 486 árrésadózás 46, 58, 180, 383, 395 áruminta 34, 223, 286, 438 árverés 40, 46, 339, 390, 391, 397, 398, 399, 400 átalakulás 40, 43, 342, 468 átváltás 330, 331, 432 B beépítésre szánt terület 163 beépített ingatlan 19, 63, 161, 162, 287, 303, 342, 348 befektetési arany 339, 401, 402, 403, 404, 405, 476 belföld 13, 14, 48, 61, 68, 78, 79, 80, 209, 210, 355, 417 belföldön nem letelepedett adóalany 64, 122, 194, 355, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 419, 420, 421, 422 belföldön nyilvántartásba vett adóalany 13, 25, 41, 42, 50, 169, 170, 171, 245, 257, 266, 276, 285, 289, 291, 304, 313, 314, 317, 339, 343, 377, 379, 381, 403, 477, 483, 493, 501 bérmunka 70, 114, 199, 211, 223 beszerzés 31, 32, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 57, 80, 81, 93, 99, 100, 113, 167, 169, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 206, 207, 208, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 227, 229, 238, 239, 247, 248, 270, 282, 287, 288, 291, 349, 353, 363, 365, 367, 405, 433, 446, 456, 457, 464, 485 beszerzést terhelő adó 99, 217, 220, 223, 226, 290, 371 bevallás 73, 93, 95, 173, 177, 202, 219, 245, 251, 252, 276, 277, 278, 283, 284, 285, 300, 341, 342, 343, 344, 345, 355, 434, 478, 506, 507 C célország szerinti adózás 47

13 516 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal Cs csoportos adóalany 23, 24, 25, 26, 27, 28, 144, 149, 219, 268, 289, 314, 372, 449, 455 csődeljárás 264 D deviza 102, 122, 123, 197 E EDI 311, 325, 326, 327, 336, 440 egészségügyi ellátás 130, 131, 135 egyedi nyilvántartás 339, 384, 386, 387, 388, 392, 393, 394, 395, 396 egyéni cég 40, 42, 459, 460 egyéni vállalkozó 15, 40, 41, 42, 136, 305, 342, 350, 366, 367, 440, 459, 460 egyetemleges felelősség 26, 42, 149, 273, 274, 275, 459, 460 egyszerűsített adattartalmú számla 197, 293, 329, 330 együttműködő közösség 143, 144, 148, 149, 150 elektronikus adatcsere rendszer 336 elektronikus számla 297, 311, 325, 326, 327, 336, 437, 439 elektronikus úton nyújtott szolgáltatások 72, 73, 74, 76, 77, 124, 475 elévülési idő 42, 251, 253, 255, 276, 277, 281, 283, 284, 285, 345, 454, 459, 460, 464, 478 elővásárlási jog 264 előzetesen felszámított adó 32, 106, 167, 168, 169, 172, 181, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 243, 245, 246, 249, 250, 255, 270, 271, 274, 276, 279, 280, 281, 285, 286, 287, 291, 312, 337, 338, 341, 347, 352, 354, 355, 356, 362, 367, 371, 376, 381, 390, 392, 395, 396, 400, 404, 409, 410, 411, 415, 418, 419, 426, 429, 455, 456, 474, 485, 506, 507 első rendeltetésszerű használatbavétel 162, 170 első rendeltetésszerű használatbavétele 19, 161, 162, 163, 170, 263, 348 eredet hitelessége 310, 440 Európai Regionális Fejlesztési Alap 22 Európai Szociális Alap 22 É építési hatóság 162, 261 építési telek 17, 19, 20, 43, 63, 163, 164, 224, 239, 263, 268, 287, 288, 303, 342, 348, 349, 353, 356, 440 érkezés helye 237 értelmező rendelkezések 259, 270 éttermi és egyéb vendéglátóipari szolgáltatások 72, 257 F felnőttképzés 139, 140, 145, 473, 474 felszámolási 10, 28, 258, 264, 319, 345, 358, 366, 367, 369, 370, 451 fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék értékesítése 36 fizetendő adó 11, 20, 33, 85, 86, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 108, 121, 122, 129, 130, 194, 217, 218, 221, 224, 241, 242, 243, 252, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 294, 296, 298, 341, 343, 345, 357, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 372, 385, 386, 389, 393, 394, 395, 399, 411, 455, 465, 472, 477, 479, 494, 503 földgázrendszer 35, 36, 60, 186, 257, 318 G gazdasági célú letelepedés 60, 61, 63, 181, 223, 255, 257, 273, 313, 315, 347, 358, 372, 374, 384, 406, 407, 408, 417, 425, 429, 430 gazdasági tevékenység 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 32, 41, 42, 43, 62, 63, 84, 170, 220, 222, 227, 237, 246, 247, 253, 254, 278, 283, 315, 373, 403, 406, 407, 408, 431, 438, 444, 445, 446, 459, 460 globális nyilvántartás 339, 393, 394, 395, 396, 397 Gy gyűjteménydarab 46, 58, 180, 265, 314, 319, 360, 390, 392, 395, 398, 476, 513 H harmadik ország 61, 63, 64, 68, 69, 70, 78, 114, 144, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 205, 211, 214, 215, 292, 377, 407, 408, 413, 423, 424, 425 háromszögügylet 80, 81, 181, 182, 183, 258, 356 használatbavétel tudomásulvételi eljárás 19, 161, 263, 477 hitelező 30, 84, 152, 154, 258, 263, 264, 319 hosszútávú bérbeadás 71, 72, 468 hulladék 263, 508

14 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal idegenforgalmi 75, 111, 129, 165, 306 indulás helye 60, 69 J jövedéki adó 13, 45, 108, 121, 178, 321, 349, 437 I K Kereskedelmi Vámtarifa 124, 263, 390 készpénz-helyettesítő fizetőeszköz 29, 37, 91, 92, 97, 104, 274, 294, 296, 298, 299, 301, 302, 303, 306, 307, 329, 332, 440, 443 kezes 274, 291 kezesi felelősség 274, 275 kisajátítás 19 kisvállalkozás 357, 358 kiszállítás 86, 176, 194, 205 kívül maradó adóalany 23, 24, 25, 26, 27, 28 Kohéziós Alap 22, 455, 457 kompenzációs felár 104, 105, 268, 269, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 410, 411, 423 komplex szolgáltatás 155, 156, 383 közcélú adomány 33, 34, 39, 222, 286, 287, 441 közeli hozzátartozó 40, 42, 442, 460 közhatalmi tevékenység 12, 20, 21, 22, 223, 226, 227 közlekedési eszköz 12, 18, 19, 43, 45, 56, 57, 62, 71, 72, 79, 165, 166, 176, 177, 194, 201, 202, 203, 215, 224, 234, 243, 270, 288, 302, 303, 313, 314, 348, 349, 356, 391, 397, 445, 446, 463, 468, 472 közlekedési eszköz bérbeadása 79 köznevelés 10, 21, 140 közoktatás 139, 140 Közösség 11, 13, 14, 18, 35, 36, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 68, 69, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 82, 88, 96, 100, 114, 115, 121, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 223, 224, 257, 258, 269, 270, 279, 288, 290, 291, 292, 301, 310, 317, 318, 330, 337, 338, 339, 340, 353, 377, 378, 385, 392, 395, 398, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 416, 417, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 437, 441, 446, 447, 470, 471, 472, 476, 492, 494, 495, 504, 514 Közösségen belüli termékbeszerzés 13, 35, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 56, 58, 59, 79, 81, 88, , 94, 99, 100, 116, 122, 124, 174, 177, 180, 181, 182, 183, 192, 217, 242, 269, 270, 353, 359, 362, 378, 425, 462, 472, 475, 480 Közösségen belüli termékértékesítés 14, 59, 180, 314, 317, 395 Közösség területe 14, 470, 495 közterület 164, 306, 440 közszolgáltató 130, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 142, 147 küldeménykénti feladás 35 külföldi fizetőeszköz 121 külföldön teljesített 223, 244, 352 különbözet 141, 168, 180, 226, 246, 248, 249, 250, 276, 277, 280, 281, 285, 314, 319, 341, 343, 344, 345, 354, 356, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 395, 398, 399, 411, 422 L láncügylet 56, 80, 81, 181, 182 légikereskedelmi forgalom 45, 176, 201, 202, 446 légiközlekedési eszköz 45, 176, 201, 202, 446 levonható adó 20, 105, 106, 107, 121, 169, 172, 181, 224, 226, 228, 243, 246, 247, 248, 249, 252, 255, 274, 278, 279, 280, 281, 282, 286, 287, 323, 329, 337, 344, 345, 353, 356, 362, 464, 468, 485 M mellékszolgáltatás 110, 260, 261 mérnöki szolgáltatás 77, 78 mezőgazdasági földterület 20 mikrovállalkozás 358 munkaerő kölcsönzés 78, 258, 262, 318 munkaviszony 15, 20 N negatív különbözet 276, 277, 343, 344, 345 nem adóalany jogi személy 13, 43, 45, 46, 48, 49, 56, 62, 77, 174, 175, 176, 177, 181, 257, 267, 269, 292, 293, 301, 302, 307, 329, 407, 410, 411, 412 nem független felek 105, 106, 107, 112, 113, 226, 231, 432, 442 nyilvános árverés 46, 339, 390, 391, 397, 398, 399, 400 O okiratok megőrzése 333 operatív lízing 168, 438

15 518 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal önálló pozíciószám 382, 387, 388 önálló vállalkozás 372, 374 önszámlázás 297, 313, 317, 319 öröklés 19, 20, 444 összesítő nyilatkozat 224, 245, 354, 432, 433, 434, 492 Ö P pénzbeni betét 40 pénzforgalmi elszámolás 97, 130, 217, 218, 282, 287, 313, 317, 319, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 467, 468 pénzhelyettesítő fizetőeszköz 29, 37, 92, 97, 104, 119, 274, 299, 301, 302, 303, 306, 307, 329, 443 pénzügyi képviselő 189, 190, 273, 274, 314, 427, 502 R raktározás 110 rendeltetés helye 58, 80, 81, 182 rendszeresség 12, 17, 18 rövid időtartamú bérbeadás 71 S saját vagyon áthelyezés 190, 191, 270 saját vagyon mozgatás 49, 178, 191, 270 sorozat jelleg 19, 20, 243, 444 Sz számla adattartalma 313 számla korrekció 117 számlával egy tekintet alá eső okirat 310, 320, 321, 322 Számlázási irányelv 10, 292, 310, 312, 327 székhely 24, 49, 63, 71, 72, 256, 291, 316, 332, 407, 410, 427, 428, 430, 431, 434, 444 szellemi alkotás 77 személyi feltétel 98, 268 szokásos piaci ár 107, 242, 243, 437, 441 Szokásos piaci ár 432 szolgáltatásnyújtás 12, 13, 15, 16, 29, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 51, 63, 72, 83, 87, 90, 91, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 111, 116, 117, 118, 120, 124, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 147, 151, 153, 156, 157, 166, 198, 201, 202, 204, 205, 206, 217, 220, 224, 225, 228, 233, 236, 256, 258, 263, 264, 291, 292, 293, 294, 298, 301, 302, 303, 305, 308, 310, 311, 312, 318, 319, 327, 347, 348, 355, 359, 362, 368, 378, 380, 382, 384, 385, 388, 406, 409, 424, 425, 430, 433, 439, 440, 444, 452, 453, 461, 466, 468, 469, 476, 483, 493, 494, 506 T távhőszolgáltatás 128, 487, 489, 491 távolról is nyújtható szolgáltatások 73, 77, 425, 426, 427, 429, 475, 476 távolsági értékesítés 36, 44, 57, 58, 302, 303, 330 teherfuvarozás 39, 68, 69 telephely 14, 15, 24, 59, 63, 67, 68, 71, 72, 255, 256, 291, 292, 316, 330, 332, 374, 407, 408, 410, 427, 428, 430, 431, 434, 438, 442, 444 területi hatály 39, 64, 67, 68, 69, 78, 199, 202, 203, 209, 214, 314, 318, 330, 353, 361, 434 továbbértékesítési cél 32, 238, 239, 266, 391, 445 U utalvány 37, 119, 443 utas 194, 195, 196, 197, 202, 203, 209, 215, 237, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 432, 441, 457, 487, 493 utazásszervezési szolgáltatás 314, 319, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 457, 487, 493 Ú új közlekedési eszköz 12, 18, 19, 43, 45, 56, 57, 62, 176, 177, 224, 243, 270, 288, 302, 303, 313, 314, 348, 349, 356, 391, 397, 446 útvonal 68, 69, 202, 214 Ü üvegházhatású gáz 258, 264, 319, 443 üzletág 40, 41, 42, 43, 246, 247, 248, 274, 446, 468 üzleti ellenőrzési eljárás 310, 311, 312, 313, 327, 335 üzletpolitikai célú árengedmény 110, 111, 112 üzletrész 158, 160, 359 üzletszerű 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 224, 254, 373 V vagyonáthelyezés 13, 35, 36, 48, 49, 51, 178, 190, 192 vállalkozástól idegen cél 30, 38

16 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 519 vámfelügyelet 52, 82, 100, 200, 210, 212, 213, 214, 216, 290, 470, 471 vámjogi képviselő 189, 190, 191, 192, 219, 220, 241, 242, 245, 270, 271, 281, 290, 341 vámjogi szabadforgalomba bocsátás 57, 82, 83, 190, 192, 212, 213 Vámkódex 10, 114, 210, 215, 271, 289, 290 vámmentesség 36, 184, 192 Vámmentességi Rendelet 184, 187, 188 vámtarifaszám 125, 126, 201, 263, 265, 266, 316 vételi jog 158, 264 villamos energia 35, 60, 61, 78, 94, 186, 257, 318, 437, 496 viszonteladó 60, 180, 223, 266, 361, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 visszavásárlási jog 264 viziközlekedési eszköz 230 víziközmű 34, 358, 457

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 2015.1.1. és 2015.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról A 2010.06.17. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Bevezető rendelkezés

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1 / 110 2013.08.07. 12:30 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2013.08.01 2013.08.31 32 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó dr. Menczel-Kiss Gellért 2015. február 24. MKVK Budapest Általános tudnivalók az áfáról Az általános forgalmi adó besorolása, ismérvei Közvetett adók közé tartozik: fizetője előre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu

Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai. Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Hírlevél 2010. /01. www.sinkatax.hu Boldog Új Évet! Áfa-törvény 2010-ben életbe lépő változásai Az Áfa-törvény 2010. január 1-től hatályos módosítása a közösségi adószám alkalmazását, az adófizetési kötelezettség

Részletesebben

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás? 29. Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendı áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április Áfakulcs Szakmai folyóirat Bemutatószám 2014. június I. évfolyam 3. szám 2015. április BEKÖSZÖNTŐ Tisztelt Olvasó! Havonta megjelenő szaklapunkban megtalálja az általános forgalmi adó gyakorlati alkalmazásához

Részletesebben

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől)

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az általános forgalmi adóról szóló új törvény elfogadásának napja: 2007. november 12. Az újrakodifikáció indokai: - a korábbi szabályozás hatékonysága

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról Általános indokolás Az áfáról szóló alaptörvény közel másfél évtizede született olyan idıben és körülmények között, amikor hazánk még nem volt az Európai Unió tagállama. Az idıközi módosítások nyomán a

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL

JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2011 Budapest, 2011 Szerzők: Ágoston Krisztián Boros

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor osztályvezető 1 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2007. évi CCXXVII. tv. dr Kakuk Erzsébet Oktatási segédanyag Az adó alanya Az a jogképes személy v. szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet végez üzletszerűen, tartós

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése) 1 Korlátozott terjesztésű --------------------JAVÍTÓ KULCS------------------ vizsgázó neve 61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

Részletesebben