JOGALKALMAZÁSOK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGALKALMAZÁSOK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015"

Átírás

1 JOGALKALMAZÁSOK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 Budapest, 2015

2 Szerzők: Csikász Éva dr. Boda Péter dr. Fejes Eszter dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna dr. Lőrincz Zsuzsa dr. Szathmáry Sándor dr. Váradi Adrienn Gayerhoszné Hajós Zsófia Száraz Tünde Lektorálta: Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szerkesztő: Sike Olga Sorozatszerkesztő: Dr. Baté Zsuzsanna ISSN ISSN Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Budapest, XIII. Mór u Felelős kiadó: Sibinger Márta, a SALDO Zrt. vezérigazgatója A SALDO Kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja. A SALDO Kiadó valamennyi kiadványa szerzői jogvédelem alatt áll. E kiadvány bármely részének sokszorosítása, bármilyen adatrendszerben való tárolása (papír, elektronikus stb.) a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül TILOS!

3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...9 HIVATKOZOTT FONTOSABB JOGSZABÁLYOK ÉVI CXXVII. TÖRVÉNY AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL...11 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...11 I. Fejezet Alapvető rendelkezések...11 Bevezető rendelkezés...11 Alkalmazási hatály...11 Adóalany...14 Gazdasági tevékenység...16 Csoportos adóalanyiság...23 Termék értékesítése...28 Szolgáltatás nyújtása...36 Termék értékesítésére és szolgáltatás nyújtására vonatkozó közös szabályok...40 Termék Közösségen belüli beszerzése...43 Termék importja...52 II. FEJEZET Teljesítés helye alfejezet Teljesítés helye termék értékesítése esetében...53 Általános szabály...53 Különös szabályok alfejezet Teljesítés helye szolgáltatás nyújtása esetében...62 Különös értelmezési alapelvek...62 Általános szabályok...63 Különös szabályok alfejezet Teljesítés helye termék Közösségen belüli beszerzése esetében...79 Általános szabály...79 Különös szabályok alfejezet Teljesítés helye termék importja esetében...82 Általános szabály...82 Különös szabályok...82 III. Fejezet Az adófizetési kötelezettség keletkezése, fizetendő adó megállapítása...83 Általános szabályok...83 Termék értékesítésére és szolgáltatás nyújtására vonatkozó különös szabályok...85 Az adómentes közösségi termékértékesítés...88 Termék Közösségen belüli beszerzésére vonatkozó különös szabályok...99 Termék importjára vonatkozó különös szabályok IV. Fejezet Adó alapja Adó alapja termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása esetében Adó alapja termék Közösségen belüli beszerzése esetében Adó alapja termék importja esetében Adó alapjának utólagos csökkenése Adó alapjának forintban történő megállapítása...121

4 4 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal V. FEJEZET Adó mértéke VI. FEJEZET Adó alóli mentesség Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel Adókötelessé tétel Adó alóli mentesség termék Közösségen belüli értékesítése esetében Adó alóli mentesség termék Közösségen belüli beszerzése esetében Adó alóli mentesség termék Közösségen belüli fuvarozása esetében Adó alóli mentesség termék importja esetében Adó alóli mentesség termék Közösség területén kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódóan Adó alóli mentesség nemzetközi közlekedéshez kapcsolódóan Adó alóli mentesség termék Közösség területén kívülre történő értékesítésével azonos megítélés alá tartozó ügyletek esetében Adó alóli mentesség közvetítői tevékenység esetében Adó alóli mentesség a termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek esetében VII. FEJEZET Adó levonása Adólevonási jog keletkezése és terjedelme Előzetesen felszámított adó megosztása Adólevonási jog korlátozása Adólevonási jog korlátozása alóli kivételek Adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételei Adólevonási jog engedményezése Adólevonási jog gyakorlásának módja Tárgyi eszközre vonatkozó különös szabályok Adólevonási jog felfüggesztése, elenyészése VIII. FEJEZET Adófizetésre kötelezett Adófizetésre kötelezett termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása esetében Adófizetésre kötelezett termék Közösségen belüli beszerzése esetében Adófizetésre kötelezett termék importja esetében Adófizetésre kötelezett a termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek esetében Számla kibocsátójának adófizetési kötelezettsége Pénzügyi képviselő Adófizetési kötelezettség egyéb esetei IX. FEJEZET Adó megállapítása alfejezet Önadózás A levonási jog gyakorlásának módja Az adóalap és a fizetendő adó utólagos csökkenésének elszámolása A levonható adó utólagos módosulásának elszámolása alfejezet Az adó megállapításának egyéb esetei X. FEJEZET Számlázás A számlakibocsátásra irányadó szabályok Számlakibocsátási kötelezettség Dohánytermékek kiskereskedelme körében teljesített termékértékesítés bizonylatolása Számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés...301

5 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 5 Mikor nem lehet mentesülni a számlakibocsátási kötelezettség alól? Nyugtakibocsátási kötelezettség Nyugtakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés Számla fogalma Számlával szembeni követelmények Számla adattartalma Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma Számla adattartalmára vonatkozó egyéb szabályok Nyugta adattartalma Megjelenési forma Számlázó programokkal szembeni követelmények változása január 1-jétől Elektronikus számlára vonatkozó szabályok Számla adattartalmára vonatkozó egyszerűsítés Számlázásra vonatkozó egyéb szabályok XI. FEJEZET Adónyilvántartás Okiratok megőrzése Adónyilvántartásra vonatkozó általános szabályok Vevői készletre vonatkozó különös szabályok XII. FEJEZET Adó bevallása, megfizetése és visszaigénylése MÁSODIK RÉSZ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK XIII. FEJEZET Alanyi adómenteség XIII/A. FEJEZET Pénzforgalmi elszámolás XIV. FEJEZET Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabályok Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany jogállása Kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény Kompenzációs felár megállapítása és áthárítása Kompenzációs felár előzetesen felszámított adóként történő figyelembevétele Előzetesen felszámított adó levonása, visszaigénylése XV. FEJEZET Utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok Fogalommeghatározások Teljesítés helye Előleg Adó alapja Adó alóli mentesség Előzetesen felszámított adó levonása Önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló módszer a fizetendő adó megállapítására XVI. FEJEZET Használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok alfejezet Fogalommeghatározások alfejezet Viszonteladóra vonatkozó különös szabályok alfejezet Nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös szabályok XVII. FEJEZET Befektetési aranyra vonatkozó különös szabályok Fogalommeghatározás...401

6 6 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal Adó alóli mentesség Adókötelessé tétel Előzetesen felszámított adó levonása Számlázás Nyilvántartás XVIII. FEJEZET Belföldön nem letelepedett adóalany adó-visszatéríttetési joga XIX. FEJEZET Telekommunikációs, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatásokkal, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos különös szabályok alfejezet A Közösség területén nem letelepedett adóalanyra vonatkozó különös szabályok alfejezet Belföldön letelepedett adóalanyra vonatkozó különös szabályok alfejezet A Közösség területén letelepedett adóalanyra vonatkozó különös szabályok HARMADIK RÉSZ VEGYES, ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK XX. FEJEZET Vegyes rendelkezések Gazdasági célú letelepedés Szokásos piaci ár Átváltási árfolyam Egyes adókötelezettségek alóli mentesülés Adóvisszatérítés kérelemre XXI. FEJEZET Értelmező rendelkezések XXII. FEJEZET Záró rendelkezések Felhatalmazás Hatályba léptető rendelkezések Hatályát vesztő rendelkezések Módosuló jogszabályok Jogharmonizációs záradék Átmeneti rendelkezések évi VII. törvény egyes adótörvények módosításáról Hatályba léptető rendelkezések Átmeneti rendelkezések évi LXXXI. törvény egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Hatályba léptető rendelkezések Átmeneti rendelkezések évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról Hatályba léptető rendelkezések Átmeneti rendelkezések évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról Hatályba léptető rendelkezések Átmeneti rendelkezések...490

7 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal évi CIX. törvénya Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról Átmeneti rendelkezések évi CX. törvény az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról Hatályba léptető rendelkezések Átmeneti rendelkezések évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról Átmeneti rendelkezések SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ /A. SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ /A. SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ /B. SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET A ÉVI CXXVII. TÖRVÉNYHEZ TÁRGYMUTATÓ...515

8 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal ELŐSZÓ 9 Tisztelt Olvasó! Ön Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal című kiadványunkat tartja a kezében, amely az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) minden egyes paragrafusához fűz magyarázatokat. A mű valamennyi szerzője a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalának munkatársa. Személyük garanciát jelent arra, hogy a kommentárokból a könyvet forgató gyakorlati szakemberek is konkrét válaszokat kapnak az Áfa-törvény mindennapos használata során felmerülő kérdéseikre. A kiadvány első, évi megjelenése óta az Áfa-törvény rendelkezéseivel kapcsolatosan számos jogértelmezési és jogalkalmazási kérdés merült fel. A szerzők magyarázatai a fenti kérdésekben kialakított hivatalos álláspontokat tükrözik. A kiadványban vastagon szedett bekezdések jelzik az Áfa-törvény szövegét, a normál betűtípusok pedig a szakértői kommentárokat. A felhasználást a könyv végén található tárgymutató segíti. Reméljük, hogy a kiadvány elősegíti az egységes jogértelmezést és jogalkalmazást. Budapest, június a Kiadó

9 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal II. FEJEZET TELJESÍTÉS HELYE alfejezet Teljesítés helye termék értékesítése esetében Általános szabály 25. Abban az esetben, ha a terméket küldeményként nem adják fel vagy nem fuvarozzák el, a termék értékesítésének teljesítési helye az a hely, ahol a termék az értékesítés teljesítésekor ténylegesen van. Az Áfa-törvény 25. -a a termékértékesítés teljesítési helyének főszabályát fogalmazza meg. Egy normál termékértékesítés főszabályként ott teljesített, ahol a termék az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában található. Ez a szabály azonban csak abban az esetben alkalmazandó, ha az adott értékesítés nem tartozik az alábbiakban ismertetésre kerülő különös rendelkezések (ti. a ok) alá. Példa lehet az Áfa-törvény 25. -ára az az eset, ha egy adóalany megvásárol egy esztergagépet, azonban annak elszállítására nem kerül sor, mert a gépet például úgy kívánja bérbe adni, hogy az marad azon a helyen, ahol a megvásárlás pillanatában volt. Ebben az esetben az esztergagép értékesítése azon a helyen teljesített, ahol gép fizikai értelemben található. Ugyanezen szakasz alá tartozik az az eset is, ha például egy magyar adóalany belföldön fekvő ingatlant értékesít egy bolgár személynek. A teljesítés helye (a fuvarozás lehetőségének híján) ez esetben is biztosan az a hely lesz, ahol a termék a teljesítés időpontjában található, amely jelen esetben Magyarország, így az értékesítést függetlenül a vevő illetőségétől magyar áfa terheli [feltéve, hogy az ingatlan értékesítése nem tartozik az Áfa-törvény 86. -a (1) bekezdésének j) vagy k) pontja szerinti adómentes értékesítés körébe]. Különös szabályok 26. Abban az esetben, ha a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy bármelyikük javára más végzi, a termék értékesítésének teljesítési helye az a hely, ahol a termék a beszerző nevére szóló rendeltetéssel a küldeménykénti feladásakor vagy a fuvarozás megkezdésekor van. A főszabálytól eltérően az általános forgalmi adó rendszerében abban az esetben, ha a terméket az értékesítés következtében elfuvarozzák, vagy egyéb módon feladják, akkor a teljesítés helye az a hely, ahol a feladás helye van, vagy ahol a fuvarozás megkezdődik. Ha például az előző szakasznál említett példát annyiban módosítjuk, hogy az adóalany a megvásárolt esztergagépet annak megszerzését követően saját telephelyére szállítja, vagy szállíttatja, akkor a teljesítés helye az a hely lesz, ahol az esztergagép fuvarozása megkezdődik (tehát tulajdonképpen az a hely, ahol az esztergagép felrakása megtörténik). Amennyiben olyan értékesítésről van szó, amelyet követően a termék postai feladásra kerül, akkor a teljesítés helye a feladás helye lesz. Ennek a szabálynak azonban gyakorlati jelentősége akkor van, ha a feladás helye/a fuvarozás megkezdésének helye és a rendeltetési hely egymástól eltérő országban van. 27. (1) Abban az esetben, ha a terméket többször értékesítik oly módon, hogy azt közvetlenül a sorban első értékesítőtől a sorban utolsó beszerző nevére szóló rendeltetéssel adják fel küldeményként vagy fuvarozzák el, a 26. kizárólag egy termékértékesítésre alkalmazható.

10 54 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal Az Áfa-törvény 27. -a az ún. láncértékesítések teljesítési helyét szabályozza a következők szerint. Az Áfa-törvény 27. (1) bekezdése alapján, amennyiben olyan ügyletről van szó, amelynek során terméket legalább kétszer (de lehet, hogy többször) értékesítenek úgy, hogy a termék közvetlenül az eladótól a végső vevőhöz kerül feladásra, akkor az Áfa-törvény 26. -ának azt a szabályát, amely szerint a fuvarozással párosuló termékértékesítés teljesítési helye a fuvarozás megkezdésének a helye, pusztán egy értékesítésre vonatkozóan lehet alkalmazni. Ennek a szabályozásnak az az indoka, hogy bár az ügylet során több értékesítés történik, azonban mivel a termék fuvarozására az egynél több értékesítés ellenére fizikai értelemben csak egyszer kerül sor (hiszen az Áfa-törvény 27. -a olyan ügyletekre vonatozik, ahol a többszöri értékesítés ellenére a termék fuvarozása az első értékesítőtől közvetlenül a végső beszerzőhöz történik), ezért az Áfa-törvény 26. -ának ún. fuvarozásos értékesítésekre vonatkozó teljesítési hely szabályát is csak egy értékesítésre vonatkozóan lehet értelmezni. Az Áfa-törvény 27. -a alkalmazásában, azaz a láncügyletek során mindig meg kell vizsgálni, hogy melyik az az értékesítés, amely fuvarozásos értékesítésnek tekinthető, és amelynek teljesítési helye az Áfa-törvény 26. -a szerint minősül. A kérdés eldöntéséhez azt kell megvizsgálni, hogy vajon a láncban melyik az a szereplő, aki saját nevében fuvaroz, vagy fuvaroztat. Amennyiben a sorban az első értékesítő fuvaroz, akkor biztos, hogy a fuvarozásos értékesítés az első értékesítő által teljesített termékértékesítés lesz, így a láncban első értékesítés fog a fuvarozás megkezdésének helyén adózni. Abban az esetben, ha a végső vevő fuvaroz, akkor pedig egyértelmű, hogy a fuvarozásos értékesítést a végső vevő felé értékesítő adóalany teljesíti, így a láncban ezen utolsó termékértékesítés adózik a fuvarozás megkezdésének helyén. Abban az esetben, ha közbenső szereplő fuvaroz, akkor az Áfa-törvény 27. (2) bekezdését kell figyelembe venni, így ehhez ld. a 27. (2) bekezdéséhez fűzött magyarázatot. (2) Ha az (1) bekezdésben említett esetben van a sorban olyan beszerző, aki (amely) egyúttal értékesítőként a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását maga vagy javára más végzi, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását beszerzőként végzi, illetőleg arra másnak, beszerzőként adott megrendelést, kivéve, ha bizonyítja, hogy a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását értékesítőként végzi, illetőleg arra másnak értékesítőként adott megrendelést. Az Áfa-törvény 27. (2) bekezdése szabályozza azt az esetet, hogy ha a láncértékesítés során olyan szereplő fuvaroz, aki a láncban szereplő egyik ügyletben vevőként, a másik ügyletben azonban eladóként szerepel (ezek az ún. közbenső szereplők), akkor hogyan kell eldönteni, hogy vajon azon két ügylet közül, amelyikben ez a közbenső szereplő részt vesz, melyik minősülhet a fuvarozással legközvetlenebbül érintett ügyletnek, azaz melyik értékesítés teljesítési helyére alkalmazható az Áfa-törvény 26. -ának szabálya. A közbenső szereplők ugyanis egyszerre vevői és értékesítői is a láncban a terméknek, hiszen ők nem a lánc legelején, se nem a legvégén állnak, azaz szükségszerűen első körben megveszik, majd eladják a láncügyletben szereplő terméket. Az Áfa-törvény 27. (2) bekezdése alapján ilyen esetekben a közbenső szereplő főszabályként vevői minőségében fuvaroz, azaz az lesz a fuvarozásos értékesítés, amelyikben ő vevőként vesz részt, kivéve, ha ő bizonyítja, igazolja, hogy a törvényi vélelemmel ellentétben mégiscsak eladóként (nem pedig vevőként) szervezte, bonyolította a termék fuvarozását. (Megjegyzendő, hogy január 1-jét megelőzően nem csupán a közbenső szereplő, hanem bárki megdönthette a törvényi vélelmet, amely szerint a közbenső szereplő főszabályként vevőként fuvarozott, azaz december 31-ig erre az adóhatóságnak is joga volt január 1-jétől hatályba lépett módosítás alapján azonban a törvényi vélelem megdöntésére kizárólag a közbenső szereplő jogosult.)

11 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 55 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott termékértékesítések közül azokra, amelyek a) megelőzik azt a termékértékesítést, amelynek teljesítési helye megállapítására a 26. alkalmazandó, a teljesítési helye az a hely, ahol a termék a beszerző nevére szóló rendeltetéssel a küldeménykénti feladásakor vagy a fuvarozás megkezdésekor van; b) követik azt a termékértékesítést, amelynek teljesítési helye megállapítására a 26. alkalmazandó, a teljesítési helye az a hely, ahol a termék a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van. Az Áfa-törvény 27. (1)-(2) bekezdéseihez fűzött magyarázatnál láthattuk, hogy láncértékesítés esetén az Áfa-törvény 26. -ának szabályát a láncban kizárólag egy ügyletre lehet alkalmazni. Az Áfatörvény 27. (3) bekezdése szabályozza azon a láncban szereplő értékesítések teljesítési helyét, amelyek nem tekinthetők a fuvarozással érintett értékesítésnek, azaz amelyek teljesítési helyét nem az Áfa-törvény 26. -a alapján kell megállapítani. Az Áfa-törvény 27. (3) bekezdése szerint a láncban szereplő azon értékesítések, amelyek megelőzik a fuvarozással érintett értékesítést, szintén a fuvarozás megkezdésének helyén lesznek teljesítettek, azonban azon értékesítések, amelyek követik a fuvarozásos ügyletet, a rendeltetési helyen teljesülnek. A láncértékesítésben szereplő ügyletek teljesítési helyének meghatározását az alábbi példa ismerteti: Tegyük föl, hogy A magyar adóalany B német adóalany számára értékesít terméket úgy, hogy azt C olasz adóalany számára kell közvetlenül elszállítani, mert B időközben eladta neki. Ez az eset mindenképpen láncértékesítés, hiszen egynél több értékesítés van, és a termék az első értékesítőtől közvetlenül a végső beszerzőhöz kerül. Első körben azt kell megvizsgálni, hogy ebben a láncban melyik a fuvarozásos értékesítés. Amenynyiben a fuvart A bonyolítja, akkor a fuvarozásos értékesítés biztos, hogy az A és B közötti értékesítés lesz, így annak teljesítési helye az Áfa-törvény 26. -a alapján a fuvarozás megkezdésének helye, jelen esetben Magyarország lesz. Minden további értékesítés ami a példában a B és C közötti értékesítést jelenti tekintettel arra, hogy az követi a fuvarozásos értékesítést, az Áfa-törvény 27. (3) bekezdés b) pontja alapján a rendeltetési helyen, tehát Olaszországban minősül teljesítettnek. A példa szerinti esetben az utolsó (és egyben egyetlen) belföldi teljesítési helyű értékesítés ez esetben A B felé történő értékesítése lesz, így ez az értékesítés élvezhet közösségi termékértékesítés címén adómentességet az Áfa-törvény 89. (1) bekezdése alapján. Tegyük föl, hogy a fuvarozást C olasz adóalany szervezi vagy végzi. Ilyen esetben a fuvarozásos értékesítés a B és C közötti értékesítés lesz, azaz ez az ügylet mindenképpen a fuvarozás megkezdésének helyén lesz teljesített az Áfa-törvény 26. -a értelmében. Ugyanakkor ebben az esetben, mivel az A és B közötti értékesítés megelőzi a fuvarozásos értékesítést, ezért ez utóbbi értékesítés figyelemmel az Áfa-törvény 27. (3) bekezdés a) pontjára szintén a fuvarozás megkezdésének helyén lesz teljesített. Így ez esetben mindkét értékesítés a termék indulási helyén, tehát a példánkban Magyarországon lesz teljesített. A példa szerinti esetben tehát két belföldi termékértékesítés is található a láncban, ti. az A és a B [Áfa-törvény 27. (3) bekezdés a) pontja alapján], illetve a B és a C (Áfa-törvény 26. -a alapján) közötti értékesítés. Ennél az esetkörnél a két magyarországi teljesítési helyű értékesítésből csupán egy élvezhet az Áfa-törvény 89. (1) bekezdése szerinti, közösségi termékértékesítési jogcímen adómentességet, ugyanis a terméket csupán egy alkalommal, azaz egy értékesítéshez kapcsoltan szállítják át másik tagállamba. Ez a közösségi adómentes értékesítés az utolsó belföldi értékesítés lesz, amely a példa szerinti esetben a B és a C szereplő közötti ügylet. Következésképpen az A és a B szereplő közötti ügyletet normál belföldi értékesítésként kell kezelni, ami azt jelenti, hogy az A és a B közötti értékesítés főszabályként a termékre irányadó áfa-mértékkel, jellemzően 27 százalékos áfa-kulccsal adózik. Abban az esetben pedig, ha B tehát a közbenső szereplő fuvaroz, akkor azt kell eldönteni, hogy ezt értékesítői vagy vevői minőségében teszi. Amennyiben a törvényi vélelmet alapul véve B -t úgy tekintjük, mint aki vevőként fuvaroz, akkor mivel ő vevői minőségben az A és B közötti ügyletben szerepel ezért a fuvarozásos értékesítés az A és B közötti ügylet lesz, így az ügylet az elsőként ismertetett variáció szerint minősül. Azonban, ha B szereplő igazolja, hogy nem vevőként,

12 TÁRGYMUTATÓ A adatszolgáltatási kötelezettség 265, 266, 307, 332 adóalap csökkentés 115, 116, 117, 118, 119, 120, 279, 280 adóalap korrekció 113, 231, 322 adó bevallása 424 adóelszámolás 217, 227, 276, 279, 283, 285, 337, 357, 358, 360 adójeggyel ellátott dohánygyártmány 13, 350 adókötelessé tétel 43, 170, 173, 239, 263, 267, 483, 484, 493 adókötelezettség választása 173, 403 adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltétele 221, 241, 284, 316, 321, 381 adólevonási jog keletkezése 31, 245, 456, 457, 492 adólevonási jog korlátozása 238, 241, 338 adó megfizetése 45, 178, 189, 191, 216, 275 adóraktár 178, 179, 215, 271, 272, 338, 339, 341, 501, 502, 503, 504 adós 28, 30, 40, 84, 154, 258, 263, 264, 271, 319 adószám 16, 34, 35, 48, 49, 51, 59, 80, 120, 149, 150, 174, 175, 182, 188, 190, 191, 195, 219, 244, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 267, 268, 276, 287, 304, 313, 314, 315, 322, 323, 342, 346, 350, 372, 379, 417, 437, 441, 469, 501, 502 adóvisszatérítési időszak 406, 414, 415 aktív feldolgozás 52, 82, 100, 200, 210, 211, 213, 216, 271 alanyi adómentesség 95, 98, 169, 172, 179, 249, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 367, 368, 375, 376, 433, 454, 467 alkalmazási hatály 11, 12, 14, 409 alkotórész 30, 38, 165, 166, 259 Á áfa-raktár 179, 215 állandó telephely 256, 407, 408, 430, 431, 434, 438, 444 árfolyam 20, 102, 122, 123, 295, 323, 432, 449, 469 árrés 167, 180, 360, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 392, 393, 395, 457, 486 árrésadózás 46, 58, 180, 383, 395 áruminta 34, 223, 286, 438 árverés 40, 46, 339, 390, 391, 397, 398, 399, 400 átalakulás 40, 43, 342, 468 átváltás 330, 331, 432 B beépítésre szánt terület 163 beépített ingatlan 19, 63, 161, 162, 287, 303, 342, 348 befektetési arany 339, 401, 402, 403, 404, 405, 476 belföld 13, 14, 48, 61, 68, 78, 79, 80, 209, 210, 355, 417 belföldön nem letelepedett adóalany 64, 122, 194, 355, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 419, 420, 421, 422 belföldön nyilvántartásba vett adóalany 13, 25, 41, 42, 50, 169, 170, 171, 245, 257, 266, 276, 285, 289, 291, 304, 313, 314, 317, 339, 343, 377, 379, 381, 403, 477, 483, 493, 501 bérmunka 70, 114, 199, 211, 223 beszerzés 31, 32, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 57, 80, 81, 93, 99, 100, 113, 167, 169, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 206, 207, 208, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 227, 229, 238, 239, 247, 248, 270, 282, 287, 288, 291, 349, 353, 363, 365, 367, 405, 433, 446, 456, 457, 464, 485 beszerzést terhelő adó 99, 217, 220, 223, 226, 290, 371 bevallás 73, 93, 95, 173, 177, 202, 219, 245, 251, 252, 276, 277, 278, 283, 284, 285, 300, 341, 342, 343, 344, 345, 355, 434, 478, 506, 507 C célország szerinti adózás 47

13 516 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal Cs csoportos adóalany 23, 24, 25, 26, 27, 28, 144, 149, 219, 268, 289, 314, 372, 449, 455 csődeljárás 264 D deviza 102, 122, 123, 197 E EDI 311, 325, 326, 327, 336, 440 egészségügyi ellátás 130, 131, 135 egyedi nyilvántartás 339, 384, 386, 387, 388, 392, 393, 394, 395, 396 egyéni cég 40, 42, 459, 460 egyéni vállalkozó 15, 40, 41, 42, 136, 305, 342, 350, 366, 367, 440, 459, 460 egyetemleges felelősség 26, 42, 149, 273, 274, 275, 459, 460 egyszerűsített adattartalmú számla 197, 293, 329, 330 együttműködő közösség 143, 144, 148, 149, 150 elektronikus adatcsere rendszer 336 elektronikus számla 297, 311, 325, 326, 327, 336, 437, 439 elektronikus úton nyújtott szolgáltatások 72, 73, 74, 76, 77, 124, 475 elévülési idő 42, 251, 253, 255, 276, 277, 281, 283, 284, 285, 345, 454, 459, 460, 464, 478 elővásárlási jog 264 előzetesen felszámított adó 32, 106, 167, 168, 169, 172, 181, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 243, 245, 246, 249, 250, 255, 270, 271, 274, 276, 279, 280, 281, 285, 286, 287, 291, 312, 337, 338, 341, 347, 352, 354, 355, 356, 362, 367, 371, 376, 381, 390, 392, 395, 396, 400, 404, 409, 410, 411, 415, 418, 419, 426, 429, 455, 456, 474, 485, 506, 507 első rendeltetésszerű használatbavétel 162, 170 első rendeltetésszerű használatbavétele 19, 161, 162, 163, 170, 263, 348 eredet hitelessége 310, 440 Európai Regionális Fejlesztési Alap 22 Európai Szociális Alap 22 É építési hatóság 162, 261 építési telek 17, 19, 20, 43, 63, 163, 164, 224, 239, 263, 268, 287, 288, 303, 342, 348, 349, 353, 356, 440 érkezés helye 237 értelmező rendelkezések 259, 270 éttermi és egyéb vendéglátóipari szolgáltatások 72, 257 F felnőttképzés 139, 140, 145, 473, 474 felszámolási 10, 28, 258, 264, 319, 345, 358, 366, 367, 369, 370, 451 fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék értékesítése 36 fizetendő adó 11, 20, 33, 85, 86, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 108, 121, 122, 129, 130, 194, 217, 218, 221, 224, 241, 242, 243, 252, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 294, 296, 298, 341, 343, 345, 357, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 372, 385, 386, 389, 393, 394, 395, 399, 411, 455, 465, 472, 477, 479, 494, 503 földgázrendszer 35, 36, 60, 186, 257, 318 G gazdasági célú letelepedés 60, 61, 63, 181, 223, 255, 257, 273, 313, 315, 347, 358, 372, 374, 384, 406, 407, 408, 417, 425, 429, 430 gazdasági tevékenység 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 32, 41, 42, 43, 62, 63, 84, 170, 220, 222, 227, 237, 246, 247, 253, 254, 278, 283, 315, 373, 403, 406, 407, 408, 431, 438, 444, 445, 446, 459, 460 globális nyilvántartás 339, 393, 394, 395, 396, 397 Gy gyűjteménydarab 46, 58, 180, 265, 314, 319, 360, 390, 392, 395, 398, 476, 513 H harmadik ország 61, 63, 64, 68, 69, 70, 78, 114, 144, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 205, 211, 214, 215, 292, 377, 407, 408, 413, 423, 424, 425 háromszögügylet 80, 81, 181, 182, 183, 258, 356 használatbavétel tudomásulvételi eljárás 19, 161, 263, 477 hitelező 30, 84, 152, 154, 258, 263, 264, 319 hosszútávú bérbeadás 71, 72, 468 hulladék 263, 508

14 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal idegenforgalmi 75, 111, 129, 165, 306 indulás helye 60, 69 J jövedéki adó 13, 45, 108, 121, 178, 321, 349, 437 I K Kereskedelmi Vámtarifa 124, 263, 390 készpénz-helyettesítő fizetőeszköz 29, 37, 91, 92, 97, 104, 274, 294, 296, 298, 299, 301, 302, 303, 306, 307, 329, 332, 440, 443 kezes 274, 291 kezesi felelősség 274, 275 kisajátítás 19 kisvállalkozás 357, 358 kiszállítás 86, 176, 194, 205 kívül maradó adóalany 23, 24, 25, 26, 27, 28 Kohéziós Alap 22, 455, 457 kompenzációs felár 104, 105, 268, 269, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 410, 411, 423 komplex szolgáltatás 155, 156, 383 közcélú adomány 33, 34, 39, 222, 286, 287, 441 közeli hozzátartozó 40, 42, 442, 460 közhatalmi tevékenység 12, 20, 21, 22, 223, 226, 227 közlekedési eszköz 12, 18, 19, 43, 45, 56, 57, 62, 71, 72, 79, 165, 166, 176, 177, 194, 201, 202, 203, 215, 224, 234, 243, 270, 288, 302, 303, 313, 314, 348, 349, 356, 391, 397, 445, 446, 463, 468, 472 közlekedési eszköz bérbeadása 79 köznevelés 10, 21, 140 közoktatás 139, 140 Közösség 11, 13, 14, 18, 35, 36, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 68, 69, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 82, 88, 96, 100, 114, 115, 121, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 223, 224, 257, 258, 269, 270, 279, 288, 290, 291, 292, 301, 310, 317, 318, 330, 337, 338, 339, 340, 353, 377, 378, 385, 392, 395, 398, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 416, 417, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 437, 441, 446, 447, 470, 471, 472, 476, 492, 494, 495, 504, 514 Közösségen belüli termékbeszerzés 13, 35, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 56, 58, 59, 79, 81, 88, , 94, 99, 100, 116, 122, 124, 174, 177, 180, 181, 182, 183, 192, 217, 242, 269, 270, 353, 359, 362, 378, 425, 462, 472, 475, 480 Közösségen belüli termékértékesítés 14, 59, 180, 314, 317, 395 Közösség területe 14, 470, 495 közterület 164, 306, 440 közszolgáltató 130, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 142, 147 küldeménykénti feladás 35 külföldi fizetőeszköz 121 külföldön teljesített 223, 244, 352 különbözet 141, 168, 180, 226, 246, 248, 249, 250, 276, 277, 280, 281, 285, 314, 319, 341, 343, 344, 345, 354, 356, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 395, 398, 399, 411, 422 L láncügylet 56, 80, 81, 181, 182 légikereskedelmi forgalom 45, 176, 201, 202, 446 légiközlekedési eszköz 45, 176, 201, 202, 446 levonható adó 20, 105, 106, 107, 121, 169, 172, 181, 224, 226, 228, 243, 246, 247, 248, 249, 252, 255, 274, 278, 279, 280, 281, 282, 286, 287, 323, 329, 337, 344, 345, 353, 356, 362, 464, 468, 485 M mellékszolgáltatás 110, 260, 261 mérnöki szolgáltatás 77, 78 mezőgazdasági földterület 20 mikrovállalkozás 358 munkaerő kölcsönzés 78, 258, 262, 318 munkaviszony 15, 20 N negatív különbözet 276, 277, 343, 344, 345 nem adóalany jogi személy 13, 43, 45, 46, 48, 49, 56, 62, 77, 174, 175, 176, 177, 181, 257, 267, 269, 292, 293, 301, 302, 307, 329, 407, 410, 411, 412 nem független felek 105, 106, 107, 112, 113, 226, 231, 432, 442 nyilvános árverés 46, 339, 390, 391, 397, 398, 399, 400 O okiratok megőrzése 333 operatív lízing 168, 438

15 518 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal önálló pozíciószám 382, 387, 388 önálló vállalkozás 372, 374 önszámlázás 297, 313, 317, 319 öröklés 19, 20, 444 összesítő nyilatkozat 224, 245, 354, 432, 433, 434, 492 Ö P pénzbeni betét 40 pénzforgalmi elszámolás 97, 130, 217, 218, 282, 287, 313, 317, 319, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 467, 468 pénzhelyettesítő fizetőeszköz 29, 37, 92, 97, 104, 119, 274, 299, 301, 302, 303, 306, 307, 329, 443 pénzügyi képviselő 189, 190, 273, 274, 314, 427, 502 R raktározás 110 rendeltetés helye 58, 80, 81, 182 rendszeresség 12, 17, 18 rövid időtartamú bérbeadás 71 S saját vagyon áthelyezés 190, 191, 270 saját vagyon mozgatás 49, 178, 191, 270 sorozat jelleg 19, 20, 243, 444 Sz számla adattartalma 313 számla korrekció 117 számlával egy tekintet alá eső okirat 310, 320, 321, 322 Számlázási irányelv 10, 292, 310, 312, 327 székhely 24, 49, 63, 71, 72, 256, 291, 316, 332, 407, 410, 427, 428, 430, 431, 434, 444 szellemi alkotás 77 személyi feltétel 98, 268 szokásos piaci ár 107, 242, 243, 437, 441 Szokásos piaci ár 432 szolgáltatásnyújtás 12, 13, 15, 16, 29, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 51, 63, 72, 83, 87, 90, 91, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 111, 116, 117, 118, 120, 124, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 147, 151, 153, 156, 157, 166, 198, 201, 202, 204, 205, 206, 217, 220, 224, 225, 228, 233, 236, 256, 258, 263, 264, 291, 292, 293, 294, 298, 301, 302, 303, 305, 308, 310, 311, 312, 318, 319, 327, 347, 348, 355, 359, 362, 368, 378, 380, 382, 384, 385, 388, 406, 409, 424, 425, 430, 433, 439, 440, 444, 452, 453, 461, 466, 468, 469, 476, 483, 493, 494, 506 T távhőszolgáltatás 128, 487, 489, 491 távolról is nyújtható szolgáltatások 73, 77, 425, 426, 427, 429, 475, 476 távolsági értékesítés 36, 44, 57, 58, 302, 303, 330 teherfuvarozás 39, 68, 69 telephely 14, 15, 24, 59, 63, 67, 68, 71, 72, 255, 256, 291, 292, 316, 330, 332, 374, 407, 408, 410, 427, 428, 430, 431, 434, 438, 442, 444 területi hatály 39, 64, 67, 68, 69, 78, 199, 202, 203, 209, 214, 314, 318, 330, 353, 361, 434 továbbértékesítési cél 32, 238, 239, 266, 391, 445 U utalvány 37, 119, 443 utas 194, 195, 196, 197, 202, 203, 209, 215, 237, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 432, 441, 457, 487, 493 utazásszervezési szolgáltatás 314, 319, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 457, 487, 493 Ú új közlekedési eszköz 12, 18, 19, 43, 45, 56, 57, 62, 176, 177, 224, 243, 270, 288, 302, 303, 313, 314, 348, 349, 356, 391, 397, 446 útvonal 68, 69, 202, 214 Ü üvegházhatású gáz 258, 264, 319, 443 üzletág 40, 41, 42, 43, 246, 247, 248, 274, 446, 468 üzleti ellenőrzési eljárás 310, 311, 312, 313, 327, 335 üzletpolitikai célú árengedmény 110, 111, 112 üzletrész 158, 160, 359 üzletszerű 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 224, 254, 373 V vagyonáthelyezés 13, 35, 36, 48, 49, 51, 178, 190, 192 vállalkozástól idegen cél 30, 38

16 Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 519 vámfelügyelet 52, 82, 100, 200, 210, 212, 213, 214, 216, 290, 470, 471 vámjogi képviselő 189, 190, 191, 192, 219, 220, 241, 242, 245, 270, 271, 281, 290, 341 vámjogi szabadforgalomba bocsátás 57, 82, 83, 190, 192, 212, 213 Vámkódex 10, 114, 210, 215, 271, 289, 290 vámmentesség 36, 184, 192 Vámmentességi Rendelet 184, 187, 188 vámtarifaszám 125, 126, 201, 263, 265, 266, 316 vételi jog 158, 264 villamos energia 35, 60, 61, 78, 94, 186, 257, 318, 437, 496 viszonteladó 60, 180, 223, 266, 361, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 visszavásárlási jog 264 viziközlekedési eszköz 230 víziközmű 34, 358, 457

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 JOGALKALMAZÁSOK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 2013 Budapest, 2014 Szerzők: Csikász Éva Dr. Boda Péter Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Dr. Lőrincz Zsuzsanna

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK Budapest, 2015 Szerző: Nagyné Véber Györgyi Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-482-1 ISSN 1788-0165 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról A 2010.06.17. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 2015.1.1. és 2015.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

Különbözet szerinti adózás az ÁFA rendszerében

Különbözet szerinti adózás az ÁFA rendszerében Különbözet szerinti adózás az ÁFA rendszerében Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. szeptember 26. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról XVI. Fejezet HASZNÁLT INGÓSÁGOKRA, MŰALKOTÁSOKRA,

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2007. évi CXXVII. törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 2016.01.01. és 2018.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 3. modul: számlázás és egyéb gyakori kérdések Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Az alanyi adómentesség értékhatára

Részletesebben

FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008

FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008 FORDÍTOTT ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerzõ: Vira Sándor Alkotó szerkesztõ: dr. Bokor Pál Lektorálta: Sike Olga ISBN 978 963 638 253 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: év hó nap A: db B: db C: db D: db A vállalkozó személyi adatai 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat.

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat. Szóbeli tételsor 1. tétel a) A pénzügyi jog rendszere és szervezeti-működési keretei. A pénzügyi ellenőrzés szervezeti háttere, működése, jelentősége. A hatósági ellenőrzés és az adóellenőrzés különbözősége

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. március 22. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Belföldi összesítő jelentés

Belföldi összesítő jelentés Áfa Számlázás 2013. Belföldi összesítő jelentés 1. Tételes összesítő jelentés a) Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. február 8. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem A - Beküldő adatai Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be. Ügyszám:.. Végzés száma: P k Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ÁFA 2015. január 21. Előadó: 10 40-12 10 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti és a jogelőd szervezetek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem A - Beküldő adatai

Vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti és a jogelőd szervezetek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem A - Beküldő adatai A - Beküldő adatai Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be. Ügyszám:.. Végzés száma: P k Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül

Részletesebben

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B.

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. számú melléklete) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.

Részletesebben

Hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásba vétele iránti kérelem. A - Beküldő adatai

Hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásba vétele iránti kérelem. A - Beküldő adatai A - Beküldő adatai Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be. Ügyszám:. P k. Végzés száma: Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül

Részletesebben

Nemzetközi számlázás. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Nemzetközi számlázás. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Nemzetközi számlázás Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Közösségen belüli (adómentes) termékértékesítés HU GB HUadóalany1 DEadóalany2 Közösségen belüli termékértékesítés Közösségen belüli termékbeszerzés

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár változásbejegyzése iránti kérelem

Magánnyugdíjpénztár változásbejegyzése iránti kérelem A - A beküldő és a szervezet adatai Ügyszám:. P k. Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be.. Végzés száma: Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az

Részletesebben

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendeletet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Hatályba lépés: 2010.01.01. Szervkód:

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2015.

TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2015. TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2015. I. Az adóalanyiság Ki minősül az általános forgalmi adó alanyának? Adóalanynak minősül az a jogképes személy,

Részletesebben

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2013/2014 2013. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK A használatbavétel hatásági tudomásulvételének

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL 11

TARTALOMJEGYZÉK HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL 11 TARTALOMJEGYZÉK HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK 7 EL SZÓ 9 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL 11 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 11 I. Fejezet ALAPELVEK 11 II. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA 18 III.

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

2011-es ÁFA változások

2011-es ÁFA változások 2011-es ÁFA változások Kulturális, sportszolgáltatások teljesítési helye Idén nincs különbség az adóalanyoknak és a nem adóalanyoknak nyújtott kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Ideiglenesen más tagállamba történő kivitel 12. Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, ha a

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2014.

TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2014. TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2014. I. Az adóalanyiság Ki minősül az általános forgalmi adó alanyának? Adóalanynak minősül az a jogképes személy,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Bevezető rendelkezés

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1 / 110 2013.08.07. 12:30 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2013.08.01 2013.08.31 32 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása 45836 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 188. szám A pénzügyminiszter 32/2009. (XII. 21.) PM rendelete a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megilletõ általánosforgalmiadó-visszatéríttetési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ évi évközi változások

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ évi évközi változások ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2013. évi évközi változások INGATLANÉRTÉKESÍTÉS (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) változása miatt változott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Bevezető rendelkezés

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Bevezető rendelkezés Page 1 of 116 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2013.04.01 2013.06.30 30 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás feladatainak

Részletesebben

Áfa törvény változásai 2015

Áfa törvény változásai 2015 Áfa törvény változásai 2015 Nyári Zsolt szenior adómenedzser Adó- és jogi szolgáltatások Mazars Kft. 1 Titre de la présentation Időszaki elszámolású ügyletek 2014. július 1-től lett volna: - teljesítési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 13., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 13., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 13., péntek 160. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CX. törvény Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL

JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2011 Budapest, 2011 Szerzők: Ágoston Krisztián Boros

Részletesebben

I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014.

I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014. I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014. 1. Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja A 2014. július 1-jétől továbbra is a korábbi szabály van érvényben, mely szerint a számla

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15 A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA 2016-04-13 OLDALAK SZÁMA 15 STÁTUSZ BIZALMAS Tartalomjegyzék 1. Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióhoz kapcsolódó

Részletesebben

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra dr. Boros Richárd NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Különös Hatásköri Ellenőrzési Főosztály főosztályvezető Tartalom: I. Előzmények

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár változásbejegyzése iránti kérelem

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár változásbejegyzése iránti kérelem A -A beküldő és a szervezet adatai Ügyszám:. P k. Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül. Viselt név Születési

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása a évi CLVI. törvény előírásai alapján

Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása a évi CLVI. törvény előírásai alapján Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása a 2011. évi CLVI. törvény előírásai alapján 1. Nem gazdasági tevékenység [Áfa-tv. 7. -ának (1)-(2) bekezdése] A módosítás pontosítja

Részletesebben

Közfoglalkoztatás 2015

Közfoglalkoztatás 2015 Gazdálkodási kézikönyvek Közfoglalkoztatás 2015 Jogi, munkajogi háttér és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó adózási, számviteli kérdések Budapest, 2015 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit (I. fejezet) Buránszkiné

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA 2017 Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben Budapest, 2017 Szerző: Surányi Imréné ISBN 978-963-638-522-4 ISSN 2416-2310 (Tanácsadói könyvek) ISSN 1788-0165 (Adózási

Részletesebben

VI. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján)

VI. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján) VI. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) Az Áfa-tv. módosítása részben a jogalkalmazást segítő, adminisztrációt egyszerűsítő módosításokat

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

ÁFA (Horányi Márton)

ÁFA (Horányi Márton) ÁFA - 2012 (Horányi Márton) 2011 évközi változások Törvényi szöveg változása (186 ). EU Bírósági döntés miatt a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhet ségének TÖRLÉSE Értelmezés egyértelm sítése

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106)

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Az eljáró bíróság és a beküldő (A lap): Jelölje meg az eljárásra illetékes bíróság nevét! Az eljárásra

Részletesebben

Könyvelői Praktikum (http://online.kpr.hu) :08:43 IP: Copyright 2016 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva.

Könyvelői Praktikum (http://online.kpr.hu) :08:43 IP: Copyright 2016 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Közösségi adószám Időállapot: 2011-01-01-2014-12-31 Szerző: Dr.Zatik Levente, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2014-06-29 10:47:24 Tartalomjegyzék: 1. A közösségi adószámra vonatkozó általános szabályok

Részletesebben

T/10525. számú. törvényjavaslat. az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról

T/10525. számú. törvényjavaslat. az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10525. számú törvényjavaslat az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról Előadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter

Részletesebben

A számla tartalmi elemei

A számla tartalmi elemei A számla tartalmi elemei Kedves Partnereink! Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. tartalmazza a számla kötelező adattartalmát. Az alábbiakban 2 csoportba

Részletesebben