Vállalatfinanszírozás. Hozam struktúra. Követelések. Különböző követelések. Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalatfinanszírozás. Hozam struktúra. Követelések. Különböző követelések. Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing)"

Átírás

1 Vállalatfinanszírozás Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing) ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékének közreműködésével Az elmélet célja tanácsadás, előrejelzés értékpapír kibocsátások, kifizetés-politika Vállalatok finanszírozásának két alapvető eszközcsoportja Hitel (debt) és Equity (tulajdonrész) Valóságban számtalan variáció Készpénzjogok, cash-flow rights Beavatkozási jogok control rights Egyebek (fedezet, zálog, opciók, stb.) Az egyes jogok gyakorlásának feltételrendszere Követelések Hitel: fix összegű követelés Equity: tulajdonrész Bizonytalan összegű követelés Az összes maradék a hitelek visszafizetése után residual claimant ~ a maradék igénylője (?) Ha a hitelek nincsenek visszafizetve Hitelezőké az összes rendelkezésre álló jövedelem Elsőbbségi jog, seniority of claims Tulajdonosok jövedelme nulla Hozam struktúra Konkáv vs. Konvex hozam görbe 2. ábra (p. 75) Hasonlóság Hitel, ha D nagy ~ Equity, ha D kicsi Nagy D = eladósodott (highly leveraged), alultőkésített (undercapitalized) cég A követelésbirtokosok mindkét esetben a maradék igénylői gyakorlatilag minden releváns jövedelemszinten Értékpapírok címkézése vs. tartalma Különböző követelések Hozam áramlás vs. egyetlen bevétel Követelésbirtokos személye Belső vs. külső tulajdonosok Koncentrált vs. szétszórt tulajdonlás és/vagy hitelezés A valós jövedelem (R) nem mindig verifikálható külsősök számára Kisvállalkozások, egyéni vállalkozók Nagyobbaknál könyvelési manipulációk lehetősége Különböző követelések Beavatkozási, kontrol jogok Szerződésben előre definiált jogok Reziduális jogok Biztosított (secured) vs. közönséges hitel Hitel nemfizetés esetén a biztosított hitelezők megszerezhetik a fedezetül felajánlott eszközöket Követelések burjánzása

2 Középutas követelések Junior or subordinated vs. Senior debt 2.2 ábra (p. 76) Magasabb kockázat, magasabb hozamráta Elsőbbségi részvény (preferred stock) Előre rögzített kifizetés Nemfizetés estén nincs csődeljárás Közönséges részvényesek csak akkor juthatnak osztalékhoz, ha az elsőbbségiek már megkapták minden kumulatív (múlt és jelen) járandóságukat Nem feltétlen kapcsolódik hozzá szavazati jog A kifizetés időzíthető, nem kötött határidőhöz mezzanine finance 2.3 ábra (p. 77) Zártkörű kihelyezés Kivéve az elsőbbségi részvényt Általában tartalmaznak Résztulajdonlási lehetőségeket Warrant: hosszútávú call (vételi) opció Részvény-felértékelődési jogokat Felértékelődés esetén az árnyereség kifizetése Középutas követelések Átváltható hitel convertible debt Olyan hitel, amely a tulajdonos kérésére, előre meghatározott árfolyamon, átváltható részvényre Egy opciós forma a sok közül Mikor szeretnénk váltani? A cég kilátásai rózsásabbá váltak A cég működése kockázatosabbá vált Környezeti hatások miatt Menedzseri döntések miatt Jensen Meckling (976) Követelések vs. kockázat Egy átlagtartó szórásnövekmény hasznot hajt a tulajdonosoknak (konvex követelés) és kárt okoz a hitelezőnek (konkáv követelés) kockázat-semleges befektetők esetén biztosan Tulajdonosok még átlagcsökkentővel is jól járhatnak Akkor is, ha a teljes befektetői érték csökken Hitelezők előre félnek a kockázatnövelő döntésektől. Védekezésül Biztosítékokat kérnek Átválthatósági opció A tőkeszerkezet-rejtély Miért áldoznak annyi erőforrást a vállalati tőkeszerkezet kialakítására és elemzésére? Modigliani Miller (958), (96) Bizonyos feltételek mellett a cég teljes értéke a cég jövedelmére érvényes összes követelés értéke független a tőkeszerkezettől A tőkeszerkezet irreleváns, csak a jövedelem elosztását befolyásolja Megdöbbentő eredmény Minden értéknövelő beruházás finanszírozható Irreleváns osztalékpolitika 00% tulajdon, t = 0,,2,., diszkont tényező: β Minden t-ben Véletlen nettó bevétel R t Részvényenként d t osztalékot fizetnek Részvények számát módosítják n t -re Elsüllyesztenek I t beruházást Részvények ára t végén: P t = βe[d t+ + P t+ ]

3 Irreleváns osztalékpolitika Könyvviteli azonosság: R t + P t (n t n t- ) n t- d t + I t Indukcióval: Vt nt Pt = βnt E dt+ + Pt + = βe R I + n = βe [ ] [ t + t+ ( t+ nt ) Pt + + nt Pt + ] [ R I + V ] t + t+ t+ τ = E β ( Rt + τ It+ τ ) τ A cég értéke csak az igazi reál jellemzőktől (nettó jövedelem és beruházás-politika) függ és független az osztalékpolitikától és tőkepiaci döntéstől A tőkeszerkezet szerepe Ösztönzés, kontrol, információ Tőkeszerkezet => szerződésben előre meg nem határozható döntések aktuális meghozóinak ösztönzöttsége => cég értékének alakulása Ügynöki járadék Az ügynöki járadék csökkentésére rendelkezésre áll Szerződéses megszorítások, feltételek, záradékok Csak nyilvános, verifikálható információra alapulhat Nagy-erejű menedzser-ösztönzési sémák; Költségesek, ritkán eredményeznek tökéletes érdek-párhuzamot Felügyelés és esetleges közbelépés A felügyelés közjószág, potyautas probléma Hatékony a felügyelést és kontrolt egy jelentős részesedéssel bíró követeléstulajdonosra delegálni A felügyelés intenzitása, a felügyelők motiváltsága függ követelésük típusától Bank vs. kockázati-tőkés vagy LBO specialista vs. minősítő intézetek A tőkeszerkezet szerepe Adózási megfontolások A hitel adópajzsa ország- és idő-specifikus Klientúra hatás Szabályozó rendelkezések korlátozzák a hitelnyújtók követelések feletti preferenciáját Az egyes szerződésfajták kikényszeríthetősége Csődeljárás, csődtörvény A hitelszerződés elemei A kölcsönvett összeg (the principal) A futamidő (maturity) Kamatláb, hozamráta A visszafizetés ütemezése, indexálása, kapcsolódó opciók, stb. A hitelezők felé történő rendszeres, hiteles információ közvetítés módszere, eszközei Jótállás A hitelfelvevő írásban szavatolja a cégről szolgáltatott információk valódiságát Fedezetként (zálogként) felajánlott eszközök leírása Biztosítékok, záradékok Kényszerítő (positive covenant): előír a hitelfelvevő számára hitelező-barát lépéseket Tiltó (negative covenant): megtilt a hitelfelvevő számára nem-hitelező-barát lépéseket Appendix 2.8 (p. 03) A hitelezők jogai csődeljárás esetén Csődfeltételek, amelyek esetén a hitelezők megszüntethetik a hitelszerződést Hozzáférési sorrend az elzálogosított eszközökhöz A hitelfelvételi döntés részletei A hitelező személye Bank Magánkihelyezés (pl. biztosítóknak, nyugdíjalapoknak) Nyilvános kötvénykibocsátás Kereskedelmi, beszállítói hitel, stb. Futamidő, részfizetések időzítése Beépített biztosítékok hatóköre A felajánlott beavatkozási jogok Elzálogosításra felkínált eszközök A különböző hitelfajták közti elsőbbségi sorrend (re)definiálása Zálogosítás Lending against assets vs. against cash-flow Biztosított vs. nem-biztosított hitel Zálogok felajánlása növeli a rendelkezésre álló hitelkeretet, de költséges (pl. tranzakciós ktsg.) Az üzleti, ipari hitelek jelentős része biztosított Zálogfajták Vásárlói kinnlevőségek számlái Készletek Ingatlan Gépek, berendezések, szabadalmak A menedzserek/tulajdonosok személyes vagyona Kormánygarancia Bankgarancia, hitellevél (letter of credit)

4 A követelés eladhatósága, likviditása Egy követelés likviditása elsősorban az értékére vonatkozó információk befektetők közötti (a)szimmetriájától függ Kontraszelekció Nyilvános kibocsátás: elsődleges piac Továbbértékesítés: másodlagos piac Általában kis aszimmetria => jelentős likviditás Magánkihelyezések kevésbé likvidek Értékpapírosítás (securitization) Futamidő rövid vs. hosszú szubjektív, eszközfüggő kategóriák Nyilvános kötvények: rövid = 5 évnél rövidebb futamidő hosszú = 2 évnél hosszabb futamidő Bankhitel: rövid = egy évnél rövidebb futamidő a bankkölcsönök több mint fele Rövidtávú hitel Többet juttat vissza hitelezőknek => könnyebb forrásbevonás Rendszeres, ismételt hitelfelvételi kényszer Elutasítási fenyegetés, esetleges eszközértékesítési kényszer Nagyobb fegyelemre kényszeríti a cégeket Rövidtávú hitelek fajtái Hitelkeret (line of credit), kölcsönígéret Vállalati értékpapírok (commercial paper) Nem-biztosított, de rendkívül alacsony csőd% az elmúlt 40 évben A csőd esélyét csökkentő intézmények pl. háttér-hitelkeret Kereskedelmi, beszállítói hitel 99-ben USA termelővállalatok összes eszközeinek 3,7%-a kinnlevőségek számlán és 7,4%-a nem kifizetett számlán Japán: 24% ill. 3% 995, nem kifizetett számlán: eszközök 5%-a USA-ban,,5% Németo., 7% Franciao. Ez a hitelfajta eléggé elterjedt, pedig nagyon drága USA cégek 80%-a kínálja termékeit 2-0 net 30 feltételekkel Fizetési határidő 30 nap, de 2% engedmény, ha 0 napon belül fizet => 37,24% éves kamatláb Hitelképesség-bírálat credit analysis A hitelbírálat 5 C -je Appendix 2.7 (p. 03) Character: feddhetetlenség, hitelesség Capacity: a menedzsment képességei múltbeli pénzügyi jelentések, piaci lépések, stb. Capital structure eladósodottság mértéke, önrész aránya Collateral Coverage: üzleti, kulcsfigura biztosítás Külső bírálók Minősítő intézmények: S&P, Moody s, Fitch, stb. Skálahozadék, komparatív előnyök => munkamegosztás Szétszórt követelésbirtokosok; közjószág probléma Erkölcsi kockázat A minősítő nem tesz pénzt a minősítettbe A hitelfelvevő fizeti a minősítés költségét!!! Érdekkonfliktus Reputáció, hírnév => belépési korlát Investment grade vs. junk bonds Részletesebb értékelési skála: A, AA, stb. Kikötések, záradékok (covenants) oka/célja Konfliktuskezelés, menedzserek és tulajdonosok értékcsökkentő lépéseinek megelőzése Tulajdonosi kifizetések korlátozása Jövőbeni eladósodás korlátozása Adó- és járulékfizetési kötelezettség erősítése Kockázatvállalás korlátozása, asset substitution megelőzése Cégnövekedés (új piacokra lépés, új tevékenységek indítása) tiltása A hitelösszeg pántlikázása (earmarking) Kulcsfigurák kötelező életbiztosítása Minimális árfolyam- és/vagy kamatkockázat elleni védekezések kikötése

5 Kikötések, záradékok (covenants) oka/célja A beavatkozási (kontrol) jogokat élesítő körülmények definiálása Pl. optimális lehet a beavatkozási jogokat hitelezők kezébe adni, ha rosszul megy a cégnek, de ha jól megy ez káros lehet Direkt beavatkozás (irányítás átvétele) ritka Indirekt beavatkozások (pl. refinanszírozás megtagadásának fenyegetése) gyakoribbak Hosszútávú fizetőképesség (solvency) biztosítása Pl.: Leverage constraint: összes hitel nem haladhatja meg az összes eszköz egy hányadát Likviditás biztosítása Working capital minimális szintje Egy éven belüli követelések és tartozások egyenlege (current assets vs.liabilities) Miért mindkettő? Fizetőképesség biztosítja elvileg a likviditást Likviditás gondok többnyire fizetőképességi problémákat jeleznek Kikötések, záradékok (covenants) oka/célja A beavatkozási fenyegetés hatásos, ha Hitelezők jól informáltak Könyvek nem manipulálhatóak Információs kikötések Rendszeres adatközlés kikötése a hitelezők felé Eszközök, létesítmények, könyvek rendszeres ellenőrzése Folyószámla vezető bank meghatározása Kikötések, záradékok (covenants) oka/célja Könyvviteli manipulációk megelőzése Sztenderd könyvviteli szabályok (USA: GAAP) alkalmazása Eszközök jelentős részét (0-5%) tilos eladni, illetve a befolyt összeget kötelező hiteltörlesztésre fordítani Eszközeladás növelheti a könyv szerinti értéket (net worth), ha az eszköz aktuális piaci ára elég magas. A cég igazi értéke nem változik, de fizetőképességi kikötések nem sérülnek, beavatkozás elkerülhető Mérlegen kívüli tevékenységek Hitelígéret díj ellenében Leasing Kereskedői készletezés Visszavásárlási megegyezés Elköteleződés leányvállalat megmentésére Csődeljárás Ország és idő specifikusak Hitelezők kompenzálása az előre definiált elsőbbségi sorrendben. Az USA-ban: Adminisztratív ktsg Adók és járulékok Bérek (felső korlát) Biztosított és senior hitelezők Junior hitelezők Elsőbbségi részvények Többi részvény Reorganizáció, újratárgyalás Dualitás a hitelezői oldalon Szofisztikált, koncentrált, jól-informált vs. szétszórt (dispersed) hitelezők Kapcsolati befektetők vs. kötvénytulajdonosok A szofisztikált hitelezők követelései Több információ és menedzsment kapcsolat, alaposabb hitelbírálat Több és szigorúbb kikötés Rövidebb futamidő, nagyobb biztonság, szenioritás Könnyebben újratárgyalhatóak Bankhitelek gyakrabban dőlnek be, mint vállalati (nem junk) kötvények Növelik a hitelességet, könnyítik a kiegészítő finanszírozást Alacsonyabb kibocsátási költségek Dualitás a hitelfelvevői oldalon Jó minőségű adós = alacsony kockázat Jól tőkésített, magasra minősített nagy cég Rossz minőségű = magas kockázat Forrás szegény, leminősített, kisebb cég Jó minőségű adós Több hosszútávú hitel Könnyebben kap hitelkeretet Könnyebben bocsát ki akár hosszútávú vállalati értékpapírt Kockázatos adósok kénytelenek szofisztikált hitelezőknél keresni finanszírozást Egyszerűbb likviditás menedzselés Hitelszűkülés (credit crunch) kevésbé sújtja A kikötések korlátozó ereje kisebb,kevesebb zálogot kell felajánlani

6 Tulajdonrész-fajták A delegált felügyelés szerepe a szétszórt tulajdonlás veszélyeinek kezelésében Nagy részvényes, Igazgatóság, bizottságok, Vállalatfelügyelet piaca, stb. Tulajdonosi finanszírozás életciklusa Induló, kockázatos cégek (kevés hitel, sok equity) Kockázati tőkés; venture capitalists Szövetkezés nagy vásárlóval Érett, befutott cégek Nyilvános forrásbevonás IPO és SEO LBO specialista; leveraged buyout Nagy, szofisztikált befektetők Intenzív felügyelés kívülről Belsők nagy erejű ösztönzése Kockázati tőke Induló cégek, high tech iparágak Kockázatos projektek Sok bedőlés és néhány nagy siker Koncentrált tulajdonosi pozíció Igazgatósági tagságok Felügyelés Tapasztalat, iparági kapcsolatok Projektek, cégek alapos szűrése A megállapodás részletei A finanszírozás fázisokra bontása Előleg, prototípus, tesztelés, stb. A források kimért adagolása A finanszírozás egyoldalú beszüntetésének korlátlan joga Ráadásként egy put opció: a már befektetett források (részletének) visszafizetésének követelése A menedzserek leváltásának joga Kulcsfigurák versenytárshoz szegődésének tiltása Jövőbeni finanszírozás meghatározása Átváltható (közönségesre), elsőbbségi részvények Menedzserek: közönséges részvény Kikötések, záradékok pl.: kulcsfigurák életbiztosítása Kilépési mechanizmus, a részesedés nyilvános értékesítésének lehetőségei Kaplan és Strömberg (2003) Minta: 23 befektetés 90s évek végén Kockázati tőkések 80%-ban átváltható (közönségesre), elsőbbségi részvényeket szereztek A kockázati tőkés jogainak gyakorlása többnyire függ a (nem-) pénzügyi teljesítmény igazolható mértékein. pl.: EBIT (earnings before interest and taxes) Szabadalmi bejegyzés Alapító aktív részvétele Kockázatosabb cégeknél a kockázati tőkés több kontrol jogot,likvidálási lehetőséget kap a vállalkozók kompenzálása és a cég finanszírozása feltételesebb A kockázati tőkés hírneve Javítja a cég lehetőségeit, igazolja minőségét Jelzés (signaling) Alapos ellenőrzés, szűrés => Jövedelmezőbb a potyautazás, könnyebb a finanszírozás Kistulajdonosok, beszállítók, stb. Csökkenti a részvények alulárazását IPO-nál Kockázati tőkés vs. hitelező Sok a hasonlóság, de Több beavatkozási jog és kevesebb záradék Nagyobb várható hozam, de nagyobb kockázat Hitelfelvétel nem működik, mert Immateriális (intangible) eszközök nem zálogosíthatóak Indulás után egy darabig negatív a cash flow Rövid távú hitelek csődhöz vezetnek

7 Szövetkezés nagy vásárlóval K+F esetében szövetkezések a 90s években dominánsabbá váltak Nagy erkölcsi kockázat Több párhuzamos projekt Akadémiai és üzleti célok konfliktusa Reputációs megfontolások miatt kevésbé hajlandó idő előtt félbeszakítani esélytelenebb projekteket Lerner és Malmendier (2004) 584 db biotech K+F szövetség Félbeszakítási jog szinte mindig szerepel 50%-ban különleges eseményhez kötött 39%-ban a finanszírozó saját hatásköre A finanszírozó licenc jogokat szerez a fejlesztések részeredményeire Költséges zálogtárgy Növeli a finanszírozó várható jövedelmét Növeli a kutató ösztönzését Annál erősebb jogok, minél Nehezebb definiálni a projekt vezető termékét Szegényebb a K+F cég Nyilvános forrásbevonás Tulajdonlás 4 fázisa Néhány vállalkozó, saját tőke Szűk körű magánkihelyezés Különleges banki kapcsolatok kihasználása IPO; CIG Pannónia SEO-k A nyilvános forrásbevonás fázisai A cégek kis részét érintik Erősen függenek az üzleti ciklusok hullámzásától A nyilvános forrásbevonás költséges A befektetők és szabályozó hatóságok részletes és rendszeres információkat követelnek a cégről Stratégiai információk nyilvánosságra kerülése Tranzakciós költségek, díjak, jutalékok Adminisztratív költségek Underwriter alkalmazása Alulárazás Rejtett információ, kontraszelekció winners curse, a győzelem ára(?) A külső befektetők beavatkozási jogokat is követelnek A nyilvános forrásbevonás költséges Chen és Ritter (2000): az USA-ban az IPO-k 90%-ánál a bevont forrás cc. 7%- át fizették ki jutalékként. Ritter (987): Az IPO után hamar átlagosan 5-20%-s felárral forogtak a részvények a másodlagos piacon. Loughran és Ritter (2002): 990 és 98 között az USA-ban a nyilvánosságra lépések 27mrd USD-t nem tudtak bezsebelni Miközben a kifizetett jutalék csak 3mrd USD volt A nyilvános forrásbevonás előnyei Növekedési lehetőség Másképp elérhetetlen források bevonása Több lábon állás, banki függőség (akadályozási probléma) csökkentése Kilépési lehetőség korábbi tulajdonosok számára Portfólió diverzifikálás, likviditásnövelés A rendelkezésre állóeszközök értékének egy relatíve objektív mércéje keletkezik Felhasználható menedzser ösztönzésre A felvásárlási fenyegetés fegyelmezi a menedzsereket De a szétszórt tulajdonlás csökkentheti a felügyelés intenzitását Arculatépítés

8 A kibocsátási folyamat flotation Magánkihelyezés Rights offer kibocsátás a jelenlegi részvényeseknek Egyéb konvertálható értékpapírok kibocsátása, konvertálása munkavállalói kompenzáció, osztalék, hitel, stb. konverziója Underwriter (kibocsátó?) alkalmazása Leggyakoribb módszer az USA-ban firm commitment : garantálja a bevont forrás összegét, aluljegyzés esetén önállóan csökkentheti az árat Ritter (987): A 80s években az SPO-k többsége és az IPO-k 60%-a best efforts : nem garantál semmit, aluljegyzés esetén visszavonja a kibocsátást Ritter (987): az IPO-k 40%-a További részvényelemzési szolgáltatások Javaslat tétel befektetőknek Inkumbens előnyök későbbi kibocsátásoknál Érdekkonfliktus A kibocsátó hírneve jövedelmező a kilépőnek A finanszírozás forrásai Saját források, visszatartott jövedelem (retained earnings, retentions) Adózás utáni jövedelem mínusz befektetői kifizetések (hitelezőknek, tulajdonosoknak) a tulajdonosok pénze, amit a cégnek adnak Hasonló a tulajdonrész kibocsátás bevételéhez Tőkepiaci forrásbevonás Hitelfelvétel Kereskedelmi hitelek Részvény, kötvény kibocsátás A tőkepiaci refinanszírozás kockázatos Jelenlegi hitelezők elsőbbségi jogai korlátozzák a későbbi hitelfelvételi kapacitást A finanszírozás forrásai 2.5. rész (p. 96) Fejlett OECD országok Saját források dominálnak Külső források többsége bankhitel Tulajdonrész kibocsátások aránya jelentéktelen A kötvénykibocsátások csak USA-ban (Kanadában) számottevőek Befektetői kifizetések Hitelezőknek + tulajdonosoknak Kifizetés tulajdonosoknak Osztalék; USA-ban 985 és 96 között 67,6mrd USD-ról 4,7mrd USD-ra nőtt Részvény visszavásárlás USA-ban 985 és 96 között 5,4mrd USD-ról 3mrd USD-ra nőtt Szintje, struktúrája 2.5 ábra (p. 97) Kezdetben 0-ik fázis átváltás Indulás finanszírozása Jövőbeni likviditás A későbbi refinanszírozás nehézsége Befektetői kifizetések szintje 2.3 tábla (p. 97) A menetközbeni jövedelem mekkora részét tartsuk vissza vs. fizessük ki Tartsunk vissza többet, ha Jó növekedési lehetőségekre számítunk Magas korreláció jelen és jövőbeni profitabilitás között (serial correlation) Gyenge finanszírozási korlátok, gazdag cég Kevés jövedelem Befektetői kifizetések struktúrája 2.4 és 2.5 tábla (p. 98, 99) Kockázati tőkés vs. LBO Magas D/E arány LBO Alacsony cash flow kockázatú cégek; pl. bankok, közművek Könnyen értékesíthető eszközök (pl. repülőtársaságok) Eladósodottság mértéke =? Statisztikai problémák sora Alacsony D/E arány Kockázatos cégek, alacsony cash flow, immateriális javak Osztalék vs. visszavásárlás? Surlódás mentes világban nem számítana De számít, mert Különböző adózási szabályok Menedzserek részvényopciójuk miatt preferálják a visszavásárlást

9 SEO információs hatása 2.6 tábla (p. 0) Új kibocsátás kihirdetését negatív részvényár-reakció (átlagosan 3%) követ Pozitív részvényár-reakció Új bankkölcsön felvétele, régi sikeres újratárgyalása Nagyobb osztalék bejelentése Hitel-részvény csere SEO és üzleti ciklusok Banki finanszírozás anticiklikus Bankhitel és vállalati papírok ellentétes irányba mozognak Recesszió esetén több rövidtávú hiteligény Gazdagabb cégek részéről több vállalati papír és kereskedelmi hitel Kisebb, inkább bankfüggő cégek jobban szenvednek Nagyobb a kontraszelekció Fellendülés esetén Több, gyakoribb részvénykibocsátás; abszolút és hotelhez képest is Kisebb negatív árreakció kibocsátáskor Vállalati befektetések és részvénypiaci érték pozitívan korrelált (időben és keresztmetszetben is) Magas részvénypiaci érték Több kibocsátás,kevesebb visszavásárlás Bátorítják a fúziókat => 90s évek fúziós hulláma Az üzleti ciklusok folyamatosan hatnak a tőkeszerkezetre

Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing)

Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing) Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing) ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Vállalati pénzügytan 4. Hiteladagolás

Vállalati pénzügytan 4. Hiteladagolás Ügynökdíjak a vállalatfinanszírozásban A finanszírozottak motivációi Vállalati pénzügytan 4. Hiteladagolás ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A hitelfelvételi kapacitás. A hitelfelvételi kapacitás néhány meghatározója. Diverzifikáció. Független részprojektek.

A hitelfelvételi kapacitás. A hitelfelvételi kapacitás néhány meghatározója. Diverzifikáció. Független részprojektek. Vállalati pénzügytan 6. A hitelfelvételi kapacitás növelésének eszközei ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és

Részletesebben

Tudnivalók. Tananyag

Tudnivalók. Tananyag A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékének közreműködésével Vállalati pénzügytan ELTE

Részletesebben

Vállalati pénzügytan 7. Hosszútávú finanszírozás, likviditás-menedzselés

Vállalati pénzügytan 7. Hosszútávú finanszírozás, likviditás-menedzselés Vállalati pénzügytan 7. Hosszútávú finanszírozás, likviditás-menedzselés ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések Előadó: Deliné Pálinkó Éva Beruházásgazdaságossági számítások alkalmazásának elemei Tőkeköltségvetés - a pénzáramok meghatározása

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1.

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 5 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Finanszírozási alternatívák - vállalatfinanszírozás a gyakorlatban

Finanszírozási alternatívák - vállalatfinanszírozás a gyakorlatban Finanszírozási alternatívák - vállalatfinanszírozás a gyakorlatban Zsembery Levente Ph.D Vezérigazgató Biggeorge s-nv Equity Zrt. Budapest, 2010. szeptember 24. 1 Tartalom 1. Stratégia és vállalatfinanszírozás

Részletesebben

Kilyénfalvi Béla ügyvezető igazgató ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 2010. március 31.

Kilyénfalvi Béla ügyvezető igazgató ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 2010. március 31. Click A projektfinanszírozás to edit Master title alapjai style Click to edit Master subtitle style Kilyénfalvi Béla ügyvezető igazgató ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 2010. március 31. 2009. március

Részletesebben

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu Horgos Lénárd M27 ABSOLVO HVCA-MISZ-M27 2012-09-06 Tartalom Mikor és milyen forrást tudok igénybe venni az innovációs projektemhez? És utána? Az üzleti modellek és a felkészülés kérdései A paradicsom színre

Részletesebben

Vállalati pénzügytan 10. Passzív ellenőrzés

Vállalati pénzügytan 10. Passzív ellenőrzés Ügynökdíjak a vállalatfinanszírozásban A befektetők motivációi Vállalati pénzügytan 10. Passzív ellenőrzés ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. Vállalati/társasági tevékenységek

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. Vállalati/társasági tevékenységek Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ Vállalati/társasági tevékenységek Bevezetés A DEGIRO a Befektetési szolgáltatásokról szóló további információkban részletesen ismerteti az Önnel kötött

Részletesebben

Ismertetendő fogalmak

Ismertetendő fogalmak Ismertetendő fogalmak 1. szintű inptuok (IFRS 13) 2. szintű inputok (IFRS 13) 3. szintű inputok (IFRS 13) a (kormányzati) támogatással összefüggő bevétel a (kormányzati) támogatással összefüggő eszköz

Részletesebben

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

Gazdasági Információs Rendszerek

Gazdasági Információs Rendszerek Gazdasági Információs Rendszerek 2. előadás Bánhelyi Balázs Alkalmazott Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem 2009 Pénzügyi eszközök értékelése Az eszközök piaci értékelésének becslésére a jelenérték

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 199-2 Hungarian Corporate Statistics Database BEMUTATÓPÉLDA AZ ADATBÁZIS ALKALMAZÁSÁRA: RATING Budapest, 21 Adatbázis ECOSTAT Softwerleírás DATASECTION-OPMI 1 Példák

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5.

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

Pénzáramlás előrejelzése

Pénzáramlás előrejelzése Pénzáramlás előrejelzése egyfajta esszenciája annak, hogy miért tanultunk eddig azt,amit... Pénzügyi kimutatások váll. pü. kimutatások: -,mérleg, eredménykimutatás, CF kimutatás a múltat rögzítik, de ugyanígy

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

Vállalatirányítás. Vállalatirányítás. Az igazgatótanács. Angolszász vállalatkormányzás. Vállalatirányítási anomáliák

Vállalatirányítás. Vállalatirányítás. Az igazgatótanács. Angolszász vállalatkormányzás. Vállalatirányítási anomáliák Pénzügyek Vállalati pénzügytan 2. (corporate governance) ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Vállalati pénzügytan 2. Vállalatirányítás (corporate governance)

Vállalati pénzügytan 2. Vállalatirányítás (corporate governance) Vállalati pénzügytan 2. Vállalatirányítás (corporate governance) ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita

A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita 13.04.2011 A Budapesti Értéktőzsde tulajdonosi szerkezete A BÉT tulajdonosai MNB 6,95% KBC Securities 5,19% Concorde 4,17% Österreichische Kontrollbank AG 18,35%

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozás Forrásbevonás Az eredményszerzés érdekében végzett rendszeres gazdasági tevékenység, melynek célja a profitszerzés.

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

Pénzügyi elemzés mutatói

Pénzügyi elemzés mutatói Minden egyes részvénybe való befektetést alapos elemzés kell megelőzzön. Az elemzés célja segíteni minél jobb döntést hozni, azáltal, hogy a lehető legjobb részvényt válasszuk ki. Egyértelmű, hogy amint

Részletesebben

A szellemivagyon-értékelés alapjai

A szellemivagyon-értékelés alapjai A szellemivagyon-értékelés alapjai Káldos Péter Magyar Szabdalmi Hivatal H 1054 Budapest Garibaldi u. 2 peter.kaldos@hpo.hu Tel: +36 1 474 5814 Menü A szellemivagyon-értékelés céljai Alkalmazott módszerek

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Országos roadshow 2009. mikro és KKV vállalkozások részére. Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Országos roadshow 2009. mikro és KKV vállalkozások részére. Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Országos roadshow 2009 mikro és KKV vállalkozások részére Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Salgótarján 2009.10.15 Új Magyarország Vállalkozói Program Uniós pénzügyi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

A TŐKE KÖLTSÉGE. 7. Fejezet. 7.1. Források tőkeköltsége. 7.1.2 Saját tőke költsége. 7.1.1. Hitel típusú források tőkeköltsége DIV DIV

A TŐKE KÖLTSÉGE. 7. Fejezet. 7.1. Források tőkeköltsége. 7.1.2 Saját tőke költsége. 7.1.1. Hitel típusú források tőkeköltsége DIV DIV 7. Fejezet A TŐKE KÖLTSÉGE 7.1.2 Saját tőke költsége D =hitel tőkeköltsége. i =névleges kamatláb, kötvény esetén n. P n =a kötvény névétéke. =a kötvény áfolyama. P 0 Hitel típusú foások tőkeköltsége, (T

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Gulyás Olivér. IV. Energy Summit Hungary 2013. Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról. Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21.

Gulyás Olivér. IV. Energy Summit Hungary 2013. Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról. Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21. IV. Energy Summit Hungary 2013 Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról Gulyás Olivér gulyas.oliver@mkb.hu Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21. Bevezetés Amiről az előadás nem fog szólni

Részletesebben

Lakossági megtakarítások, és az ehhez kapcsolódó banki és befektetési termékek

Lakossági megtakarítások, és az ehhez kapcsolódó banki és befektetési termékek Lakossági megtakarítások, és az ehhez kapcsolódó banki és befektetési termékek NYITRAI GYŐZŐ Igazgató OTP Bank Nyrt. 1 Milyen célból takarítunk meg? Biztonság Vésztartalék Létbiztonság fenntartása Reálérték

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI FORMÁK EXPORTŐRÖK ÉS BESZÁLLÍTÓI PARTNEREIK RÉSZÉRE AZ UNICREDIT BANKNÁL

FINANSZÍROZÁSI FORMÁK EXPORTŐRÖK ÉS BESZÁLLÍTÓI PARTNEREIK RÉSZÉRE AZ UNICREDIT BANKNÁL FINANSZÍROZÁSI FORMÁK EXPORTŐRÖK ÉS BESZÁLLÍTÓI PARTNEREIK RÉSZÉRE AZ UNICREDIT BANKNÁL Somogyi Katalin, igazgató kereskedelem finanszírozás Budapest, 2014 június 5. TARTALOM Az UniCredit Csoport Az UniCredit

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 14. Előadás Banki hitelkérelem előkészítésének menete Banki hitelkérelem elkészítésének

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Patkó András: Nemzetközi projektfinanszírozás. 2010 november. Patkó András - FIVOSZ

Patkó András: Nemzetközi projektfinanszírozás. 2010 november. Patkó András - FIVOSZ Patkó András: Nemzetközi projektfinanszírozás 2010 november Miért projektfinanszírozás? A válság hatásai új kereskedelmi banki politika Kis és középvállalatok mérleg alapú finanszírozása a korábbihoz képest

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

Kockázat kezelés és becslés, kockázati jelentés a pénzintézeti szektorban KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK, KOCKÁZATVÁLLALÁSI POLITIKA PÉNZINTÉZETI KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSEK, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Pénzügyi tevékenység. Támogató. tev. Elsődleges és. Tev.

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Pénzügyi tevékenység. Támogató. tev. Elsődleges és. Tev. VÁLLALATGAZDASÁGTAN Vállalati Tevékenységi Rendszer IV. PÉNZÜGYI RENDSZER Tantárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs 2010. február 5. Értékesítés Elsődleges és Bemenő Logisztika Termelés

Részletesebben

Hazai kibocsátók hazai tőzsde. Tisztán tőzsde konferencia. 2010. szeptember 24. Szécsényi Bálint, Equilor Befektetési Zrt.

Hazai kibocsátók hazai tőzsde. Tisztán tőzsde konferencia. 2010. szeptember 24. Szécsényi Bálint, Equilor Befektetési Zrt. Hazai kibocsátók hazai tőzsde Tisztán tőzsde konferencia 2010. szeptember 24. Szécsényi Bálint, Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Gulyás Olivér Osztályvezető gulyas.oliver@mkb.hu

Gulyás Olivér Osztályvezető gulyas.oliver@mkb.hu Megújuló energiaprojektek a finanszírozó szemszögéből Gulyás Olivér Osztályvezető gulyas.oliver@mkb.hu Napi Gazdaság - Energetikai konferencia 2010. december 1. Bevezetés Projektfinanszírozásról általában

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Kockázatos pénzügyi eszközök

Kockázatos pénzügyi eszközök Kockázatos pénzügyi eszközök Tulassay Zsolt zsolt.tulassay@uni-corvinus.hu Tőkepiaci és vállalati pénzügyek 2006. tavasz Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 1. Motiváció Mi a fő különbség (pénzügyi

Részletesebben

Amennyiben a válasza igen, kérjük válaszát egy külön papírlapon részletesen fejtse ki..

Amennyiben a válasza igen, kérjük válaszát egy külön papírlapon részletesen fejtse ki.. Biztosítási nyilatkozat Felelősségbiztosításához Fontos figyelmeztetés A biztosítási nyilatkozat kitöltése semmilyen formában sem kötelezi a nyilatkozat kitöltőjét, ill az általa képviselt személyeket

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben