ÜZLETSZABÁLYZAT (SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT (SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁS)"

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT (SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁS) 1. CIKK FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK A jelen Üzletszabályzatban, kivéve, ha a szöveg más jelentést nem tesz indokolttá vagy kifejezetten eltérően nem rendelkezik, az alábbi kifejezések jelentése a következő: Közbenső leszállási hely a repülőjegy(ek)ben vagy a menetrendünkben tervezett leszállási helyként feltüntetett, az utas útvonalán elhelyezkedő, indulási és rendeltetési helynek nem minősülő hely. Légitársasági azonosító kód az adott légitársaságot mint fuvarozót azonosító kettő, illetve három karakter. ATM (Air Traffic Management) légiforgalmi szolgálat. Meghatalmazott ügynök a légitársaság által nyújtott légifuvarozási szolgáltatást értékesítő személy vagy szervezet. Poggyász azon - a fuvarozásból ki nem zárt - tárgyak összessége, amelyeket az utas légi útjára magával visz. Más előírás hiányában ez mind a kézi, mind a feladott poggyászt magában foglalja. Poggyászellenőrző szelvény az utasnak átadott dokumentum (lehet a repülőjegy(ek) része), amelynek rendeltetése a feladott poggyász azonosítása. Poggyászazonosító címke azon dokumentum, amely a feladott poggyászon kerül elhelyezésre, és kizárólag annak azonosítására szolgál. Fuvarozó egy légitársaság, amely nem azonos velünk és amelynek légitársasági azonosító kódja a repülőjegy szelvényein, beleértve a csatlakozó repülőjegy szelvényeit is, szerepel. Feladott poggyász az utastól a repülőgép poggyászterében történő fuvarozásra átvett poggyász, amelyről társaságunk poggyászazonosító címkét és/vagy poggyászellenőrző szelvényt állít ki. Utasfelvétel zárása az az általunk megjelölt legkésőbbi időpont, amikorra az utasnak be kell fejeznie az utasfelvételi eljárásokat és beszállókártyával kell rendelkeznie. Közös üzemeltetésű (code-share) járat a repülőjegyben feltüntetett más légitársaság által a jelen dokumentum 2.3. cikkében meghatározott módon üzemeltetett járat. Szerződési feltételek a repülőjegy(ek)ben, illetve az visszaigazolás(ok)ban feltüntetett vagy velük kiküldött azon nyilatkozatok, amelyeket ilyenekként azonosítottak és amelyek hivatkozás útján tartalmazzák a jelen Üzletszabályzatot és az értesítéseket. Csatlakozó repülőjegy egy másik repülőjegyhez csatlakozva általunk kiállított repülőjegy. Ezen repülőjegyek együttesen alkotnak egy légi személyszállítási szerződést. Egyezmény az adott légi személyszállítási szerződés vonatkozásában alkalmazandó nemzetközi egyezmények valamelyike:

2 a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában, Varsóban, október 12-én aláírt egyezmény (a továbbiakban Varsói Egyezmény, VE); a Varsói Egyezményt módosító, szeptember 28-án aláírt Hágai Jegyzőkönyv; az 1975-ös 1. sz. Montreali Kiegészítő Jegyzőkönyvvel módosított Varsói Egyezmény, VE; a Hágai Jegyzőkönyvvel és az 1975-ös 2. sz. Montreali Kiegészítő Jegyzőkönyvvel módosított Varsói Egyezmény, VE; az 1961-es Guadalajara Kiegészítő Egyezmény; a Hágai Jegyzőkönyvvel és az 1975-ös 4. sz. Montreali Kiegészítő Jegyzőkönyvvel módosított Varsói Egyezmény, VE; a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában, Montrealban, május 28-án aláírt egyezmény (a továbbiakban Montreali Egyezmény, ME); Repülési szelvény a papír alapú repülőjegynek, illetve az elektronikus jegynek az a része (szelvénye), amely feljogosítja a rajta megnevezett utast a rajta meghatározott járaton való utazásra. Kár magában foglalja az utas halálát, sebesülését vagy testi sérülését, a poggyász elvesztését, részleges elvesztését, ellopását vagy egyéb kárát is, amely az általunk végzett szállításból, illetve egyéb szolgáltatásokból származik vagy azzal kapcsolatos. Nap naptári nap, beleértve a hét minden (7) napját. Nyilvánvaló, hogy értesítések esetében az értesítés megküldésének napja a határidőbe nem számít bele, a jegy érvényességének megállapítása céljából a jegy kiadásának vagy a repülés megkezdésének napját nem kell beleszámítani. Elektronikus szelvény az adatbázisunkban tárolt elektronikus repülési szelvény vagy elektronikus jegy. Elektronikus jegy a visszaigazolás, az elektronikus szelvények és ha van ilyen, az általunk vagy a nevünkben kiadott beszálló dokumentum. Repülési szelvény a repülőjegynek az a része, amelyen szerepel a Good for Passage (Utazásra jogosít) megjegyzés, illetve az elektronikus jegy esetében az elektronikus szelvény, amely megjelöli azokat a konkrét repülőtereket, amelyek között az utas jogosult a légifuvarozást igénybe venni. Elháríthatatlan külső ok (vis maior) olyan szokatlan és előre nem látható, rajtunk kívül álló körülmények, amelyek bekövetkezése az általunk tett minden ésszerű intézkedés ellenére sem kerülhető el. Visszaigazolás az elektronikus jeggyel utazó utasainknak kibocsátott dokumentum, amely az utas nevét, repülési információkat és értesítéseket tartalmaz. Utas bármely személy, kivéve a személyzet tagjait, akit repülőjegy alapján repülőgépen szállítunk vagy szállítani fogunk. Utasszelvény vagy Utas elismervény az általunk, vagy a nevünkben kiadott repülőjegynek az a része, amely ekként van megjelölve és amelyet az utasnak kell megőriznie. A 261/2004/EK rendelet" az Európai Parlament és a Tanács február 11-i 261/2004/EK rendelete a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú

3 késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, beleértve annak mindenkor hatályos módosításait. SDR (Special Drawing Right) Különleges Lehívási Jog, értékét a Nemzetközi Valutaalap határozza meg. Útmegszakítás (stopover) menetrendszerinti megállás utazás közben az indulási hely és a rendeltetési hely közötti helyen. Tarifális szabályok a légitársaság közzétett viteldíjai, illetékei és/vagy kapcsolódó fuvarozási feltételei, amelyeket szükség esetén benyújtottak a megfelelő hatóságoknak. Repülőjegy vagy egy olyan dokumentum, amelyen szerepel a repülőjegy és poggyászellenőrző szelvény megjelölés, vagy pedig elektronikus jegy, amelyek mindkét esetben vagy általunk, vagy a nevünkben kerülnek kiadásra, és tartalmazzák a szerződési feltételeket, az értesítéseket, valamint a szelvényeket. Tranzit utas a repülőtérre, egy másik repülőtérre való továbbutazás céljából érkezett utas, aki a következő módokon folytathatja utazását: i) a repülőtérről ugyanazon járattal; ii) a repülőtérről csatlakozó járattal; vagy iii) másik repülőtérről csatlakozó járattal. Kézipoggyász az a poggyász, amely nem minősül feladott poggyásznak. A mi, magunk, társaságunk, általunk és bennünket kifejezések alatt a Transportes Aéreos Portugueses S.A.-t vagy mozaikszavakkal kifejezve a TAP SA-t, a TAP-ot vagy a TAP Portugal-t kell érteni. Az Ön, öné és önmaga kifejezések alatt az utast kell érteni. 2. CIKK ALKALMAZHATÓSÁG 2.1. Általános szabályok Ahogyan az alábbi 2.2., 2.4. és 2.5. cikkben is szerepel, fuvarozási feltételeink (üzletszabályzatunk) csak azokra a járatokra vagy járatszegmensekre alkalmazhatók, amelyekkel kapcsolatban a nevünk vagy a légitársasági azonosító kódunk (TP) a repülőjegy fuvarozó rovatában fel van tüntetve azon a helyen, ahol az adott légi fuvarozó nevét fel kell tüntetni Charter fuvarozás Amennyiben charter szerződés alapján kerül sor fuvarozásra, a jelen Üzletszabályzat rendelkezései csak olyan mértékig alkalmazandóak, amilyen mértékig, hivatkozás útján vagy más módon beépítették az ilyen szerződésbe vagy az Ön repülőjegyébe/-jegyeibe Közös üzemeltetés (code-share) Egyes járatok esetében megállapodást kötöttünk más légitársaságokkal járatok közös üzemeltetéséről, ami azt jelenti, hogy még ha nálunk is van egy vagy több helyfoglalása, és a jegyén/jegyein a mi légitársasági azonosító kódunk, a TP van feltüntetve fuvarozóként, lehet, hogy másik légitársaság(ok) üzemelteti(k) a légijárművet. Amennyiben közös üzemeltetésű járat esetén a TP van feltüntetve fuvarozóként, akkor a jelen Üzletszabályzat alkalmazandó. Ilyen esetben a helyfoglaláskor tájékoztatjuk Önt a légijárművet üzemeltető fuvarozóval kapcsolatban. Más fuvarozó által üzemeltetett közös járatok esetében a TP tartozik felelősséggel teljes egészében az ilyen járaton (Code Share) eltöltött utazás során minden, a mi légitársasági

4 azonosító kódunkkal (TP) kiadott repülőjeggyel rendelkező utassal kapcsolatos valamennyi, a jelen Üzletszabályzatban meghatározott kötelezettségért. Minden code-share partner rendelkezik a saját üzemeltetésű járatokra vonatkozó üzletszabályzattal, amely különbözhet a mi Üzletszabályzatunktól. Ezeket a szabályokat hivatkozás formájában beépítettük, és részét képezik a jelen Üzletszabályzatnak. A közös üzemeltetésű járatokon partnereink üzletszabályzata a következőkben térhet el a miénktől: 1) Az utasfelvétel zárásának ideje; 2) Kíséret nélküli gyermekek utaztatási szolgáltatása; 3) Élő állatok szállítása; 4) Szállítás megtagadása; 5) Oxigén szolgáltatás; 6) Rendellenességek kezelése; 7) Beszállás megtagadása miatti kártérítés; 8) A poggyász átvétele, súlykerete és az érte vállalt felelősség. Önnek ajánlatos figyelmesen átnéznie partnereink üzletszabályzatát, különösen a fent említett kérdéseket érintő cikkek tekintetében. Érdemes ezen feltételekkel megismerkednie partnereink weboldalainak megtekintésével, vagy az Ön utazási irodáján keresztül. A TP tájékoztatni fogja Önt az első érdeklődése alkalmával arról, ha az adott TP járatot egy másik fuvarozó üzemelteti közös üzemeltetési (Code share) megállapodás alapján. Az USA repülőtereit érintő közös üzemeltetésű járatok esetében a járat üzemeltetőjének az aszfalton (betonon) eltöltött járatkésésre kidolgozott készenléti terve a mérvadó az USA repülőterein előforduló aszfalt késések tekintetében Irányadó jogszabályok és tarifális szabályok A jelen Üzletszabályzat rendelkezései alkalmazandók, kivéve, ha a benne foglaltak ellentétben állnak a mi tarifális szabályainkkal vagy bármely vonatkozó jogszabállyal, amely esetben ezek a tarifális szabályok vagy jogszabályok élveznek elsőbbséget. Amennyiben a jelen Üzletszabályzat bármely rendelkezése bármely vonatkozó jogszabály szerint nem helytálló, a többi rendelkezés továbbra is érvényben marad A szabályzatokkal szembeni elsőbbség Amennyiben a jelen Üzletszabályzat másként nem rendelkezik, az Üzletszabályzat és bármely más, meghatározott feladatok ellátása során érintett szabályzatok között fennálló ellentmondás esetén a jelen Üzletszabályzat rendelkezései alkalmazandók. 3. CIKK REPÜLŐJEGY 3.1. Általános szabályok Fuvarozást csak a repülőjegyben utasként megnevezett személy részére biztosítunk, ezért Ön kérésre a személyazonosságát megfelelő igazolvánnyal igazolni köteles A repülőjegy(ek) nem ruházható(k) át. A fuvarozás igénybevételére csak a repülőjegyben utasként megnevezett személy jogosult, ezért fenntartjuk magunknak a jogot az utas személyazonosságának ellenőrzésére Egyes jegyek diszkont viteldíj ellenében kerülnek értékesítésre, ezért abban az esetben, ha Ön meg kívánja változtatni a helyfoglalását akkor lehet, hogy módosítási díjat kell fizetnie. Részletesebb információkért javasoljuk, tájékozódjon tarifális feltételeinkről A mennyiben Ön a fenti pontban jelzett típusú, fel nem használt repülőjeggyel rendelkezik, és vis maior ok miatt nem képes utazni, akkor, feltéve, hogy Ön haladéktalanul értesít bennünket és bizonyítékot szolgáltat ezzel a vis maior okkal kapcsolatban, jóváírjuk

5 Önnek a viteldíj nem visszafizetendő részét a velünk történő jövőbeni utazás céljára, amelyből azonban az ügyintézési költség levonásra kerül A repülőjegy mindenkor annak a légitársaságnak a tulajdonát képezi, amely kiadta azt Az elektronikus jegy esetét kivéve, az utas csak akkor jogosult a fuvarozásra, ha képes bemutatni az érvényes repülőjegyét, amely tartalmazza az adott járatra szóló repülési szelvényt, valamint a még fel nem használt repülési szelvényeket és az utasszelvényt. Ezen kívül az utas akkor jogosult a fuvarozásra, ha a bemutatott repülőjegy nem sérült vagy ha azt nem módosította más, mint mi vagy meghatalmazott ügynökünk. Elektronikus jegy esetén az utas akkor jogosult a fuvarozásra, ha személyazonosságát fényképes igazolvánnyal képes igazolni a) Az elektronikus jegy esetét kivéve, az utas csak akkor jogosult a fuvarozásra, ha képes bemutatni az érvényes repülőjegyét, amely tartalmazza az adott járatra szóló repülési szelvényt, valamint a még fel nem használt repülési szelvényeket és az utasszelvényt, érvényes repülőjegyet adtak ki és az utas aláír egy nyilatkozatot, miszerint a repülőjeggyel való esetleges visszaélés esetén az eredeti jegy értékéig kártalanít bennünket a felmerülő azon költségekért és/vagy veszteségekért, amelyek szükségszerűen és ésszerűen keletkeztek nálunk, vagy egy másik fuvarozónál. Nem igényelünk Öntől kártérítést semmilyen költségért és/vagy veszteségért, ha ugyanez a kár a saját gondatlanságunkból következett be. A repülőjegyet kibocsátó fuvarozó ügyintézési költséget számíthat fel ezen szolgáltatásért, kivéve, ha a jegy elvesztése vagy megsemmisülése a kibocsátó fuvarozó vagy valamelyik ügynökének gondatlansága miatt következett be b) Amennyiben az utas nem szolgáltat bizonyítékot és nem ír alá nyilatkozatot a fenti a) pontban említett módon, a jegy kibocsátója kérheti az utast az új repülőjegy teljes vételárának megfizetésére, amelyet a kibocsátó később visszatéríthet, amennyiben az eredeti repülőjegy érvényességi idejének lejártát követően az elveszett, vagy megsemmisült repülőjegyet kiadó fuvarozó meggyőződött arról, hogy azt nem használták fel az adott lejárati idő előtt. Amennyiben az utas megtalálja az eredeti repülőjegyet annak lejárati ideje előtt és leadja azt az új repülőjegyet kibocsátó fuvarozónak, akkor a fent említett visszatérítés azonnal feldolgozásra kerül A repülőjegy értékes dokumentum, ezért az utasnak óvintézkedéseket kell tennie azért, hogy ne veszítse el, vagy ne lopják el A repülőjegy érvényessége Kivéve, ha a repülőjegyen, ezen Üzletszabályzatban vagy a vonatkozó tarifális szabályokban (amelyek korlátozhatják a repülőjegy érvényességét, és amely esetben azt feltüntetjük) másként rendelkeznek, a repülőjegy érvényes lehet: a) a kiállítástól számított egy évig; vagy b) egy évig a jeggyel való első utazás napjától, ha az első repülésére a jegy kibocsátásától számított egy éven belül került sor Amennyiben az utas azért nem tud utazni a jegy érvényességi idején belül, mert nem tudtuk megerősíteni a helyfoglalását akkor, amikor az utas kérte, akkor az ilyen repülőjegy(ek) érvényességét meghosszabbítjuk, vagy az utas jogosult az alábbi 10. cikkel összhangban történő visszatérítésre Amennyiben utazásának megkezdését követően az utas betegség miatt nem tud utazni a jegy érvényességi időszakán belül (és nem az abban hivatkozott viteldíj), akkor ezt az érvényességi időszakot meghosszabbíthatjuk mindaddig, amíg az utas alkalmassá válik az utazásra, vagy az első olyan járatunk dátumáig, amely az adott dátum után indul arról a

6 pontról, ahonnan az utas utazását folytatja és amelyen a kifizetett foglalási osztályon van férőhely. Az ilyen betegséget a kórházi felvételi lappal kell igazolni. Amennyiben a repülőjegyben megmaradt repülési szelvények, vagy elektronikus jegy esetében az elektronikus szelvény egy vagy több útmegszakítást tartalmaz, akkor az ilyen repülőjegy érvényessége meghosszabbítható a kórházi felvételi lapon jelzett felgyógyulás dátumától számított maximum három hónapra. Ilyen körülmények fennállása esetén a megbetegedett utassal együtt utazó közvetlen családtagjai jegyeinek érvényességi időszakát is hasonlóképpen meghosszabbítjuk Egy utas utazás közben bekövetkezett halála esetén az őt kísérő személy(ek) jegyét/jegyeit is módosíthatjuk a minimum tartózkodás lemondásával, vagy az adott érvényesség idő meghosszabbításával. Az utazását megkezdett utas közvetlen családjában történt halál esetén, az utas, valamint az őt kísérő közvetlen családtagok jegyeinek érvényessége hasonlóképpen módosítható. Minden ilyen módosítást az érvényes halotti bizonyítvány kézhezvételét követően kell megtenni és egyetlen ilyen érvényességi hosszabbítás sem haladhatja meg a negyvenöt (45) napot az elhalálozás napjától számítva A szelvények sorrendje és felhasználása Az utas által megvásárolt jegy csak az azon feltüntetett szállításra szól, az indulási helytől bármely közbenső leszállási helyen keresztül a végső célállomásig. A fizetett viteldíj az utas jegyén feltüntetett szállításra vonatkozó tarifális szabályokon alapul, ami az utas velünk kötött szerződésének részét képezi Amennyiben az utas bármilyen szempontból módosítani szeretné a szállítását, előre kapcsolatba kell velünk lépnie. Kiszámítjuk az utas új szállítására vonatkozó módosított viteldíjat, és választhat, hogy elfogadja-e a módosított viteldíjat, vagy fenntartja az eredeti szállítást a repülőjegye szerint említetteknek megfelelő módon. Amennyiben az utas bármilyen szempontból módosítani szeretné a szállítását vis maior ok miatt, amint arra lehetősége nyílik, kapcsolatba kell velünk lépnie, mi pedig a viteldíj újraszámítása nélkül fogunk arra törekedni, hogy elszállítsuk őt a következő közbenső leszállási helyre vagy a végső célállomásra Amennyiben az utas a tudtunk nélkül változtatja meg a szállítását, a megfelelő árat fogjuk kikalkulálni a tényleges utazására is. Az utas köteles megfizetni a szállításáért számára kibocsátott jegyért fizetett díj és a felülvizsgált szállítási díj közötti különbözetet, illetve mi térítjük vissza a díjkülönbözetet, ha az új ár az alacsonyabb, és ha az utas repülőjegyének viteldíja lehetővé tesz ilyen visszatérítést. Máskülönben a fel nem használt szelvények elvesztik az értéküket Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár néhány változtatás nem igényli a viteldíj megváltoztatását, mások, mint az indulási hely megváltoztatása (példának okáért, ha az utas nem repüli le utazása első szegmensét) vagy az utazás irányának megfordítása, a viteldíj emelkedésével járhatnak. Számos viteldíj csak a jegyen feltüntetett napokon és járatokkal történő utazásra érvényes és ezeket az utas vagy egyáltalán nem változtathatja meg, vagy csak akkor, ha ennek érdekében többletdíjat fizet Az utas jegyében levő minden egyes repülési szelvényt a helyfoglalásnak megfelelő osztályra, napon és járaton történő szállításra fogadjuk el. Amennyiben a helyfoglalás feltüntetése nélküli jegyet adunk ki, a helyfoglalás később is megtehető, ez azonban a tarifális szabályainktól és attól függ, hogy van-e szabad hely a választott járaton Érdemes megjegyezni, hogy amennyiben az utas olyan viteldíjat választott, amely arra kötelezi, hogy a repülőjegyet a rajta meghatározott sorrend szerint lerepült repülési

7 szegmensekkel használja fel, akkor a repülőjegyet nem fogadjuk el és az érvénytelenné válik, ha a szelvényeinek valamelyikét a kötött sorrendtől eltérően használták fel A fuvarozó neve és címe A repülőjegyen légitársaságunk neve lehet a légitársasági azonosító kódunk mozaikszava, a TP. Címünknek az indulási repülőteret kell tekinteni, amely a repülőjegy fuvarozó rovatában található nevünk első tagjával szemben látható, illetve elektronikus jegy esetében, amint az a visszaigazolásban az első repülési szegmensre vonatkozóan van feltüntetve. 4. CIKK VITELDÍJAK, ADÓK, DÍJAK ÉS ILLETÉKEK 4.1. Viteldíjak Eltérő rendelkezés hiányában a viteldíjak az utasnak az indulási hely szerinti repülőtérről a célállomás szerinti repülőtérre történő fuvarozására vonatkoznak. A viteldíjak nem tartalmazzák sem más repülőterek közötti, sem pedig a repülőterek és városi terminálok közötti szállítási szolgáltatást. Az utas viteldíjának meghatározása a megfelelő napra, osztályra és a rajta szereplő útvonalra szóló repülőjegy kifizetésének időpontjában hatályos tarifális szabályok szerint történik. A repülőjegy kifizetését követően semmilyen, a lefoglalt járat dátumát és/vagy osztályát érintő áremelést nem alkalmazunk, kivéve, ha az utas megváltoztatja a repülése útvonalát és/vagy dátumát és/vagy az osztályát Adók, díjak és illetékek Az utas felel a kormányok, hatóságok, vagy a repülőtér üzemeltetője által kiszabott összes vonatkozó adó, díj és illeték megfizetéséért. A repülőjegy megvásárlásakor a benne levő adókat, díjakat és illetékeket külön feltüntetjük. A légi közlekedésre kirótt adók, díjak és illetékek állandóan változnak, és kivethetők és/vagy módosíthatók az utas repülőjegyének kibocsátási dátuma után is. A repülőjegyen feltüntetett adók és/vagy díjak és/vagy illetékek terén történő bármilyen emelést az utas köteles megfizetni. Hasonlóképpen, még ha az utas jegyének kibocsátási dátuma után kerül is sor bármilyen új adó és/vagy díj és/vagy illeték bevezetésére, az utas köteles azt megfizetni. Hasonlóan, abban az esetben, ha az utas által nekünk megfizetett bármilyen adót és/vagy díjat és/vagy illetéket később úgy szüntetnek meg vagy csökkentenek, hogy az rá a továbbiakban nem, vagy csak kisebb összegben vonatkozik, az utas jogosult a visszaigénylésre A fizetés pénzneme A viteldíjakat, adókat, díjakat és illetékeket azon ország valutájában kell megfizetni, amelyben az utas jegyét kibocsátották, kivéve, ha mi, vagy meghatalmazott ügynökünk a fizetés időpontjában vagy azt megelőzően más valutában történő fizetést jelez az utasnak (például azért, mert a helyi pénznem nem konvertibilis). Saját belátásunk szerint a fizetést elfogadhatjuk más, a jegy kibocsátási országának valutájától eltérő pénznemben is. 5. CIKK HELYFOGLALÁSOK 5.1. Helyfoglalási követelmények Az utas helyfoglalását társaságunk vagy meghatalmazott ügynökünk rögzíti. Az utas kérésére társaságunk vagy meghatalmazott ügynökünk írásos visszaigazolást ad a helyfoglalásról Bizonyos viteldíjak meghatározott feltételekhez kapcsolódnak, amelyek korlátozzák vagy kizárják az utasnak a helyfoglalás módosítására vagy törlésére való jogát. Repülőjegy vásárlásakor az utasnak javasolt az alkalmazott viteldíj feltételeinek tanulmányozása Repülőjegy-vásárlási határidők

8 Amennyiben az utas a társaságunk vagy meghatalmazott ügynökünk által meghatározott időn belül a jegyéért nem fizetett, helyfoglalását törölhetjük Személyes adatok Az utas tudomásul veszi, hogy a számunkra átadott személyes adatait egy vagy több helyfoglalás megtétele, egy vagy több repülőjegy kibocsátása és kiegészítő szolgáltatások megszerzése, szolgáltatások fejlesztése és nyújtása, a be- és kivándorlási eljárások elősegítése, valamint ezen adatok kormányzati szervek részére történő rendelkezésre bocsátása céljából adta át az utazásával összefüggésben. Ezen célokra az utas engedélyezi számunkra, hogy megtartsuk és felhasználjuk ezeket az adatokat, valamint hogy továbbítsuk azokat irodáinkba, leányvállalatainknak, meghatalmazott ügynökeinknek, kormányzati szerveknek, más fuvarozóknak, a fent említett szolgáltatások teljesítőinek, hitel- és más fizetési kártya társaságoknak, valamint az igénybe vett adatfeldolgozóknak Üléshelyek Megpróbáljuk figyelembe venni az ültetéssel kapcsolatos előzetes kéréseket, azonban nem tudjuk garantálni, hogy az utas bármely meghatározott ülést elfoglalhatja. Társaságunk fenntartja a jogot az ülésrend kiosztására vagy tetszőleges időben történő módosítására, még a légijárműbe történt beszállást követően is. Ez üzemeltetési, személy- vagy vagyonbiztonsági okok miatt válhat szükségessé A helyfoglalás megerősítése Társaságunk nem igényli járataira a helyfoglalások megerősítését. Amennyiben rendkívüli körülmények miatt (politikai instabilitás, a visszatérő repülőtér működését érintő sztrájkok, a komputerrendszer meghibásodása vagy egyéb rendkívüli okok) a megerősítés mégis szükségessé válik, akkor előzetesen értesítjük utasainkat Az utasnak az utazásában érintett bármely más fuvarozó részéről támasztott megerősítési igényeket is ellenőriznie kell. Szükség esetén helyfoglalását meg kell erősítenie annál a fuvarozónál, amelynek a légitársasági azonosító kódja látható a jegyen a kérdéses járatra vonatkozóan A helyfoglalás törlése Felhívjuk figyelmet, hogy amennyiben az utas társaságunk előzetes értesítése nélkül nem jelenik meg egy adott járaton, dönthetünk úgy, hogy töröljük az összes útvonalra szóló helyfoglalását. Ha azonban az utas időben értesíti társaságunkat, akkor a soron következő járatfoglalások nem kerülnek törlésre, ebben az esetben azonban az utasnak kapcsolatba kell lépnie szolgálatainkkal, társaságunk pedig megváltoztatja az utas eredeti viteldíját a jelen Üzletszabályzat pontjában meghatározottak szerint. 6. CIKK UTASFELVÉTEL ÉS BESZÁLLÁS 6.1. Utasfelvételi idő Mivel az utasfelvétel zárása minden repülőtéren eltérő lehet, javasoljuk, hogy tájékozódjon efelől és tartsa is be azt. Utazása simább lesz, ha bőséges időt hagy magának az utasfelvételre. Fenntartjuk a jogot, hogy a foglalás(oka)t töröljük, ha az utas nem tesz eleget a jelzett utasfelvétel zárásának. Utasaink első velünk történő repüléséhez az utasfelvétel zárásával kapcsolatos információkat weboldalunkon, a (www.flytap.com) címen találják meg, vagy megszerezhetik meghatalmazott ügynökeinktől. Utazásaik soron következő járataival kapcsolatban utasainknak tájékozódniuk kell az utasfelvételi zárásokkal kapcsolatban A beszállítás időpontja

9 Az utas köteles a legkésőbb az utasfelvételnél általunk megjelölt időpontban a beszállókapunál megjelenni Amennyiben az utas nem jelenik meg időben a beszállókapunál, helyfoglalását törölhetjük Következmények Társaságunk nem felelős az utas semmilyen veszteségéért vagy költségéért, amit akkor szenved el, ha nem tartja be a 6.cikk rendelkezéseit. 7. CIKK A FUVAROZÁS MEGTAGADÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA 7.1. A fuvarozás megtagadásának joga Amennyiben írásban értesítettük az utast arról, hogy a jövőben semmikor sem vállaljuk a fuvarozását járatainkon, összhangban szabad és méltányos értelmezésünkkel, megtagadhatjuk az utas és/vagy a poggyásza fuvarozását. Ilyen körülmények fennállása esetén az utas jogosult a visszatérítésre. Megtagadhatjuk még az utas és/vagy a poggyásza fuvarozását, ha egy vagy több, a következőkben felsoroltak közül bekövetkezett vagy bekövetkezhet: amennyiben a fuvarozás megtagadását bármely törvény, rendelet vagy előírás követeli meg; az utas vagy poggyászának fuvarozása hatással lehet vagy veszélyeztetheti a fedélzeten tartózkodó többi utas vagy a személyzet tagjainak életét, egészségét, testi épségét vagy kényelmét; az utas szellemi vagy fizikai állapota, beleértve alkohol vagy kábítószer okozta károsodást, veszélyt vagy kockázatot jelent önmagára, az utasokra, a személyzetre vagy az ott található vagyontárgyakra; az utas egy korábbi járaton a magatartási előírásokat megszegte, és társaságunk alapos okkal azt feltételezi, hogy ezt a magatartást az utas megismétli; az utas megtagadta a biztonsági ellenőrzésnek alávetni magát vagy poggyászát; az utas nem fizette meg az alkalmazandó viteldíjat, adókat, díjakat és illetékeket; az utas nem rendelkezik érvényes úti okmányokkal, olyan államba kísérel meg bejutni, amelyben csak átutazásra jogosult, vagy amely által megkövetelt úti okmányokkal nem rendelkezik, valamint ha úti okmányainak valamelyikét azok bemutatását követően repülés közben megsemmisíti vagy úti okmányait a személyzet felszólítása ellenére átvételi igazolás ellenében sem hajlandó átadni; az utas olyan repülőjegyet mutat be, amelyhez törvénytelenül jutott hozzá, vagy amelyet nem tőlünk vagy meghatalmazott ügynökünktől vásároltak, vagy amelyet eltűntnek illetve ellopottnak jelentettek be vagy amelyet hamisítottak, illetve ha az utas nem tudja bizonyítani, hogy ő az azon megnevezett személy; az utas nem tesz eleget a fenti 3.3. pontban foglalt, a szelvények felhasználásával és sorrendjével kapcsolatos követelményeknek, vagy olyan jegyet mutat be, amely megsemmisült vagy amelyet rajtunk vagy meghatalmazott ügynökünkön kívül más bocsátott ki vagy módosított;

10 az utas nem tesz eleget a személy- vagy vagyonbiztonsági utasításainknak Különleges segítségnyújtás A különleges segítségnyújtást igénylő személyek mint például a kíséret nélküli gyermekek, fogyatékkal élő személyek, várandós nők, beteg vagy egyéb különleges segítségnyújtást igénylő személyek szállításra történő elfogadása bizonyos feltételek vagy korlátozások mellett lehetséges, amelyek megtalálhatóak a honlapunkon (www.flytap.com) vagy beszerezhetők meghatalmazott ügynökeinktől a repülőjegy(ek) kibocsátásakor. Amennyiben az ilyen utasok tájékoztatták társaságunkat bármely különleges követelményről a repülőjegyeik kiadásakor és ezen követelményeket társaságunk elfogadta, akkor tőlük utólag nem lehet megtagadni a szállítást az állapotuk vagy a különleges igényeik alapján A fenti 7.2. pontra is figyelemmel, ha az utas kerekes szék használatára szorul, és feltéve, hogy az utas (vagy valaki az ő nevében) nyilatkozik arról, hogy az utas önellátó és képes másoktól függetlenül a fizikai szükségleteinek (vagyis az egészségügyi, biztonsági és higiéniai) kielégítésére repülés közben, annak az utasnak a kísérő nélküli szállítását vállaljuk, azonban nem leszünk kötelesek az utasnak a fedélzeten olyan segítséget nyújtani, amely bármilyen formában ellentétes azzal a nyilatkozattal, amelyet az utas vagy valaki az ő nevében tett a fentiek szerint. 8. CIKK POGGYÁSZ 8.1. Szabad súlykeret Feltételeink és korlátozásaink függvényében, amelyek megtalálhatóak a honlapunkon (www.flytap.com) vagy beszerezhetők a repülőjegy(ek) kibocsátásáért felelős meghatalmazott ügynökeinktől, az utas bizonyos mennyiségű poggyászt díjmentesen adhat fel. Az utas által pótdíjmentesen feladható poggyász mennyisége fel van tüntetve a jegyén, vagy elektronikus jegy esetében a visszaigazoláson Túlsúly A szabad súlykeret feletti poggyász szállításáért túlsúlydíjat kell fizetni, amely megtalálható a honlapunkon (www.flytap.com) vagy beszerezhető a repülőjegy(ek) kibocsátásáért felelős meghatalmazott ügynökeinktől A poggyászban való szállításból kizárt tárgyak Az utas poggyásza nem tartalmazhat: a légijármű vagy a fedélzetén tartózkodó személyek vagy vagyontárgyak biztonságát veszélyeztető tárgyakat, mint például a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) Veszélyes Áruk Biztonságos Légi Fuvarozásáról szóló Technikai Utasításai, illetve a Légifuvarozók Nemzetközi Szövetsége (IATA) Veszélyes Áruk Szabályzata, valamint a saját szabályzataink (amelyekről társaságunk vagy meghatalmazott ügynökeink kérésre felvilágosítást adnak) által felsorolt tárgyakat; olyan tárgyakat, amelyek szállítását az indulási hely vagy a célállomás szerinti államok vonatkozó törvényei, rendeletei vagy előírásai tiltják, vagy vélhetően befolyásolnák a repülőgép és/vagy az azon tartózkodók személy- és vagyonbiztonságát; olyan tárgyakat, amelyek, figyelembe véve az alkalmazott légijármű típust, a fuvarozásra általunk ésszerűen alkalmatlannak tartható tételek, mivel veszélyesek, nem biztonságosak a súlyuk, a méretük, az alakjuk vagy jellegük miatt, illetve mert törékenyek vagy romlandók. Az ezzel kapcsolatos információ megtalálható a honlapunkon (www.flytap.com) vagy beszerezhető a repülőjegy(ek) kibocsátásáért felelős meghatalmazott ügynökeinktől.

11 Vadászati és sportcélokat szolgáló fegyverek és lőszerek kivételével, lőfegyverek, lőszerek illetve egyéb fegyverek, amelyeket feladott poggyászként tilos fuvarozni. A vadászati és sportcélokat szolgáló lőfegyverek, lőszerek és egyéb fegyverek elfogadhatók fuvarozásra, azonban ezek szállíttatásának szándékáról helyfoglalásával egy időben az utasnak tájékoztatnia kell bennünket, valamint be kell mutatnia az ezekkel kapcsolatos összes dokumentumot. Az összes ilyen fegyvernek ürített állapotban, zárt biztonsági retesszel és megfelelő csomagolásban kell lennie. A lőszerek fuvarozása az ICAO Veszélyes Áruk Biztonságos Légi Fuvarozásáról szóló Technikai Utasításai, illetve az IATA Veszélyes Áruk Szabályzata szerint történhet, a fenti pontban meghatározottak szerint Az olyan fegyverek, mint antik lőfegyver, kard, kés és hasonló tárgyak, amelyek megítélésünk szerint feladott poggyászként szállíthatók, a légijármű utasterébe azonban nem vihetők Az utas a feladott poggyászába nem tehet törékeny vagy romlandó árucikkeket, kulcsokat, szakmai vagy tanulmányi dokumentumokat, mintákat, útleveleket vagy egyéb azonosító dokumentumokat, valamint bármilyen értékes tárgyakat (mint például pénzt, ékszert, nemesfémeket, szemüveget, kontaktlencsét, protéziseket vagy másfajta ortopédiai eszközöket, személyi számítógépeket vagy bármilyen más ezekkel kapcsolatos berendezéseket, mobiltelefonokat és egyéb személyes használatú elektronikai eszközöket, értékpapírokat, kötvényeket vagy más értékes dokumentumokat) Amennyiben az utas, a fuvarozásból kizárt vagy fuvarozásra nem elfogadható bármilyen, a fenti és pontokban említett tárgyat rak a poggyászába, akkor az ezzel kapcsolatos veszteségért vagy kárért nem vállalunk felelősséget Nem vállalunk felelősséget az utas szörfdeszkájáért (vagy bármely más a vízi sportokkal kapcsolatban használt deszkákért, mint például: a bodyboardozáshoz, a skimboardozáshoz, a wakeboardozáshoz, a windszörfözéshez vagy a kiteszörfözéshez) a szállítás során akkor, ha a feladott szörfdeszkát az utas már becsomagolta és nem engedélyezi annak megvizsgálását A fuvarozás megtagadásának joga A fenti és pontokra is figyelemmel megtagadjuk a 8.3. pontban leírt cikkek fuvarozását poggyászként vagy feladott poggyászként, az esettől függően, illetve megtagadhatjuk az ilyen cikkek fuvarozásának folytatását azok felfedezésekor Megtagadhatjuk minden olyan tárgy poggyászként való fuvarozását, amely méreténél, alakjánál, súlyánál, tartalmánál, jellegénél fogva, illetve biztonsági, üzemeltetési vagy utaskényelmi okokból fuvarozásra alkalmatlan. Az ezzel kapcsolatos információ megtalálható a honlapunkon (www.flytap.com) vagy beszerezhető a repülőjegy(ek) kibocsátásáért felelős meghatalmazott ügynökeinktől Megtagadjuk minden olyan tárgy szállításra történő átvételét, amely nincs kellően és biztonságosan, megfelelő csomagolóeszközbe becsomagolva A poggyász ellenőrzése Biztonsági okból felkérhetjük az utast, hogy tegye lehetővé személyének átkutatását és/vagy átvilágítását, valamint poggyászának átkutatását és/vagy átvilágítását. A fentiekben meghatározottaktól eltérően az utas poggyásza átkutatható és/vagy átvilágítható az utas távollétében is annak megállapítása érdekében, hogy a poggyász tartalmaz-e a fenti pontban meghatározott tárgyakat, vagy bármilyen lőfegyvert, lőszert illetve egyéb fegyvert, amelyeket nem fogadtunk el szállításra a vagy a pont szerint. Amennyiben az utas

12 nem kíván eleget tenni a személye, illetve a poggyásza átkutatására és/vagy átvilágítására vonatkozó kérésünknek, megtagadhatjuk az utas és/vagy a poggyásza fuvarozását. A részünkről esetleg megvalósuló bármely hiba vagy gondatlan magatartás esetét kivéve társaságunk nem vállal felelősséget az utas átkutatása és/vagy átvilágítása során, illetve a poggyász átkutatása, röntgensugaras vagy más típusú átvilágítása során keletkezett károkért Biztonsági okból az utas poggyásza felnyitható és átkutatható mindaddig, amíg fennáll a gyanúja annak, hogy a jelen Üzletszabályzat vagy bármely érvényben lévő vonatkozó törvény vagy előírás szerinti tiltott tárgyakat tartalmazhat Az utas repülőjegyvásárlását a poggyász átkutatására vonatkozó engedélyének kell tekinteni A poggyász átkutatásából származó minden kárért a felelősség az utast terheli Az átkutatás kiterjeszthető az utas személyére és személyes tárgyaira is Feladott poggyász Az utas által feladni kívánt poggyász a nekünk történő átadással a mi őrizetünk alá kerül és annak minden egyes darabjára poggyászazonosító címkét bocsátunk ki Az utas köteles a feladott poggyászon feltüntetni a személyes azonosítóját, amelynek legalább a nevét tartalmaznia kell Amikor csak lehetséges a poggyászt és az utast ugyanazon a légijárművön szállítjuk, kivéve, ha biztonsági vagy üzemeltetési okokból úgy döntünk, hogy az utas feladott poggyászát nem az utast szállító járaton fuvarozzuk. A nem ugyanazon a járaton fuvarozott poggyászt társaságunk az utas címére eljuttatja, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok szerint az utas köteles a vámvizsgálaton jelen lenni Kézipoggyász Meghatározhatjuk az utas által a légijárműre felvihető kézipoggyász maximális méretét és/vagy súlyát. Amennyiben ezt nem határoztuk meg, akkor a kézipoggyász a fedélzeten abban az esetben fuvarozható, ha az az utas előtti ülés alatt vagy a légijármű poggyásztárolójában elhelyezhető. Amennyiben bármely ok miatt az ilyen poggyász nem tárolható a fent említett módon, vagy mert túl nehéz vagy nem tartjuk biztonságosnak, lehetőség szerint feladott poggyászként kell fuvarozni A raktérben történő fuvarozásra alkalmatlan tárgyak (mint például kényes hangszerek) és amelyek nem felelnek meg a fenti pont követelményeinek, csak abban az esetben fuvarozhatók az utastérben, ha az utas erről előzetesen értesített bennünket és ehhez mi hozzájárultunk. Mivel ezért a szolgáltatásért külön díjat kell fizetnie, kérjük érdeklődjön nálunk vagy meghatalmazott ügynökünknél az erre vonatkozó részletekről! 8.8. A feladott poggyász kiadása és átvétele A fenti pont rendelkezéseit figyelembe véve az utas köteles a feladott poggyászát a célállomás vagy az útmegszakítás helyén annak kiadásakor haladéktalanul átvenni. Az ésszerű időn belül át nem vett poggyász megőrzéséért tárolási díjat számíthatunk fel. Társaságunk az utas át nem vett poggyászát annak megérkezését követő három (3) hónapig őrzi meg, azt követően az utassal szembeni bármiféle felelősség nélkül elidegenítheti A feladott poggyász átvételére csak a poggyászazonosító címkének megfelelő poggyászellenőrző szelvénnyel (ha kibocsátottunk ilyet) rendelkező utas jogosult.

13 Amennyiben a feladott poggyászt igénylő személy nem képes a poggyászellenőrző szelvényt (ha kibocsátottunk ilyet) bemutatni és így a poggyászt a rajta levő poggyászazonosító címke alapján beazonosítani, akkor a poggyászt csak olyan személy részére adjuk ki, aki az átvételre való jogosultságát számunkra hitelt érdemlően bizonyítani képes Élőállatok Amennyiben vállaljuk az utas állatainak fuvarozását, azokat feladott poggyászként szállítjuk és az alábbi feltételektől függően tesszük: az utasnak gondoskodnia kell arról, hogy az állatokat, mint például kutyákat, macskákat, kedvtelésből tartott madarakat és egyéb háziállatokat megfelelő hordozóeszközbe zárják és érvényes dokumentumokkal, vagyis hatósági, állategészségügyi és oltási bizonyítványokkal, beutazási engedélyekkel és egyéb, a fuvarozás során a kilépési, belépési vagy átutazási államok előírásai által megkövetelt okmányokkal lássák el, amelyek hiányában ezek fuvarozását megtagadhatjuk. Az ilyen szállítás általunk meghatározott egyéb feltételekhez is köthető, amelyeket kérésére az utas rendelkezésére bocsátunk, vagy tájékozódhat felőlük a honlapunkon (www.flytap.com); amennyiben poggyászként fogadjuk el, az élőállat a hordozóeszközével és ételével együtt nem számítható be az utas szabad súlykeretébe, hanem túlsúlydíjas poggyászt képez, amelyért az utas a megfelelő túlsúlydíjat köteles megfizetni; a fogyatékkal élő utasokat kísérő vezetőkutyákat díjmentesen fuvarozzuk a rendes szabad poggyászuk súlykeretén felül, azonban szállításuk általunk meghatározott feltételekhez van kötve, amelyeket kérésére az utas rendelkezésére bocsátunk, vagy tájékozódhat felőlük a honlapunkon (www.flytap.com); az Egyezmény kárfelelősségre vonatkozó szabályai vagy más vonatkozó jogszabályok sérelme nélkül, valamint a részünkről megnyilvánult gondatlanság esetét kivéve, nem tartozunk felelősséggel az általunk szállításra elfogadott állatok sérüléséért, elvesztéséért, megbetegedéséért, vagy kimúlásáért; társaságunk nem tartozik felelősséggel azért, ha bármely állat, amely nem rendelkezik kiléptetési, beléptetési, állategészségügyi, valamint más okmányokkal, kiléptetését, beléptetését vagy átfuvarozását bármely, a fuvarozás során érintett ország, állam vagy terület megtagadja. Az állatokat szállíttató személy köteles megtéríteni a társaságunknak minden, az állat beléptetésének vagy átfuvarozásának megtagadása miatt ránk kirótt vagy általunk viselt bírságot, költséget, veszteséget vagy kötelezettséget. 9. CIKK MENETREND, KÉSÉS, JÁRATTÖRLÉS 9.1. Menetrend A menetrendben látható indulási és érkezési időpontok a közzététel napja és a tényleges utazás napja között eltelt időben módosulhatnak. Nem garantáljuk az utasnak ezeket az indulási és érkezési időpontokat, és ezek nem képezik a velünk kötött fuvarozási szerződése részét A helyfoglalásának elfogadása előtt tájékoztatjuk az utast az aktuális indulási és érkezési időpontokról, amelyeket a repülőjegyén is feltüntetünk. Megtörténhet, hogy a repülőjegy kibocsátását követően meg kell változtatnunk az indulási és érkezési időpontokat. Amennyiben az utas megadja elérhetőségét a helyfoglaláskor, akkor társaságunk vagy

14 meghatalmazott ügynökünk ezen az elérhetőségen értesíti Őt minden indulási és érkezési időpont változásról. A jelen Üzletszabályzatban illetve bármely más vonatkozó jogszabályban az utasnak biztosított egyéb jogok sérelme nélkül, amennyiben az után, hogy az utas a repülőjegyét megvásárolta, lényegesen megváltoztatjuk az indulási és érkezési időpontokat és az új indulási és érkezési időpontok nem elfogadhatóak az utas számára, társaságunk pedig képtelen másik járaton az utas számára elfogadható helyet foglalni, ebben az esetben az utas jogosult az alábbi ponttal összhangban történő visszatérítésre Járattörlés, késések, visszautasított beszállás, útvonalmódosítás stb Minden szükséges intézkedést meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az utas és poggyásza fuvarozását érintő bármely késedelmet elhárítsunk. Az ilyen intézkedések gyakorlásában a járattörlés megelőzése érdekében, kivételes körülmények között lehetséges, hogy egy a nevünkben, alternatív fuvarozó által üzemeltetett járatot vagy légijárművet indítunk Járataink jelentős késése, törlése, illetve az utas beszállásának visszautasítása esetén a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén segítséget és kártalanítást nyújtunk utasainknak, az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletben foglaltak szerint, amely rendelet tájékoztatás céljából megtalálható a honlapunkon (www.flytap.com); 9.3. Magasabb vagy alacsonyabb osztályon történő elhelyezés Amennyiben az utast magasabb osztályon helyezzük el, mint amire a jegyét megváltotta, nem kérjük a különbözet megfizetését. Amennyiben az utast alacsonyabb osztályon helyezzük el, mint amire a jegyét megváltotta, a 261/2004/EK rendeletben foglaltak szerint a különbözetet az utasnak megtérítjük. Ez a rendelet tájékoztatás céljából megtalálható a honlapunkon (www.flytap.com) Több repülőtér Amennyiben egy várost vagy régiót több repülőtér szolgál ki, és a fenti ponttal összhangban társaságunk az utasnak a helyfoglaláshoz képest egy alternatív repülőtérre induló járatot ajánl, akkor bennünket terhel az utas átszállításának a költsége az alternatív repülőtérről arra a repülőtérre, amelyre a helyfoglalása szól, vagy az utassal történt megállapodás alapján egy másik közeli célállomásra. 10. CIKK VISSZATÉRÍTÉS Visszatérítés Egyes jegyek diszkont viteldíj ellenében kerülnek értékesítésre, amelyek esetleg részben vagy egészében nem visszafizetendők. A repülőjegyért fizetett viteldíjat vagy annak bármely fel nem használt részét az utas által fizetett viteldíjra vonatkozó tarifális szabályokkal összhangban a következők szerint térítjük vissza: amennyiben a 10. cikk másként nem rendelkezik, akkor a repülőjegyen megnevezett személynek, illetve amennyiben bizonyítást nyert, hogy a repülőjegyért egy másik személy fizetett, akkor annak a személynek; Amennyiben a repülőjegyért a rajta megnevezett személy helyett más valaki fizetett és a jegy a visszatérítésre vonatkozó korlátozást mutat, akkor csak annak a személynek teljesítünk visszatérítést, aki a jegyért fizetett, vagy akit ez a személy erre kijelölt Az elveszett repülőjegy esetét kivéve visszatérítést csak a repülőjegy és az összes fel nem használt repülési szelvény leadása ellenében teljesítünk.

15 10.2. Nem önkéntes visszatérítés A jelen Üzletszabályzatban, illetve bármely más vonatkozó jogszabályban speciálisan előirányzottak sérelme nélkül, ha nem állunk meg az utas célállomásán, vagy bármely közbenső leszállási helyén, ha nekünk felróható okból lekési a csatlakozó járatot, amelyen visszaigazolt helyfoglalása van, vagy ha elutasítjuk az utas fuvarozását, mivel rá vonatkozó tilalom van érvényben, akkor a visszatérítés mértéke: megkezdetlen repülőjegy esetén a megfizetett teljes viteldíj és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az adók, díjak és illetékek; a megkezdett repülőjegy esetén a visszatérítés mértéke egyenlő lesz a viteldíjnak az utas repülőjegye fel nem használt szelvényeire vonatkozó részével. A kifizetett adók, díjak és illetékek visszatérítésének mértéke a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerül figyelembevételre Önkéntes visszatérítés A megkezdetlen repülőjegy esetén a visszatérítés összege egyenlő lesz az utas által a tarifális szabályok szerint fizetett viteldíjjal, amelyből levonásra kerül minden szolgáltatási díj, törlési díj és alkalmazott pótdíj, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a megfizetett adók, díjak és illetékek; A megkezdett repülőjegy esetén a visszatérítés összege egyenlő lesz az utas által a tarifális szabályok szerint fizetett viteldíj és a repülőjegy felhasznált részei alapján teljesített fuvarozás díjának különbözetével, amelyből levonásra kerül minden szolgáltatási díj, törlési díj és alkalmazott pótdíj, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az adók, díjak és illetékek összege Az utas vagy egy közvetlen családtagjának halála esetén, az érvényes halotti bizonyítvány és a családi kapcsolatot igazoló bizonyíték kézhezvételét követően, a megfizetett teljes viteldíjat visszatérítjük, ha a haláleset az utazás kezdetét megelőzően következett be, illetve amennyiben a halál az utazás megkezdését követően következett be, akkor a visszatérítés összege egyenlő lesz a megfizetett teljes viteldíj és a felhasznált repülési szegmensekre/osztályokra vonatkozó viteldíj különbözetével. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően figyelembe vesszük a megfizetett és a felhasznált repülési szegmensekre vonatkozó adók, díjak és illetékek összegét Elvesztett jegy utáni visszatérítés Amennyiben az utas repülőjegye vagy annak egy része elveszett, feltéve, hogy megfelelően bizonyítani tudja az elveszítés tényét, és kifizeti az adminisztrációs díjat, a jegy érvényességi idejének lejárta után, amint lehetséges, teljesítjük a visszatérítést, ha: az elveszett repülőjegyet vagy annak valamely részét még nem használták fel, illetve azt korábban nem térítették vissza vagy nem pótolták (kivéve, ha az ilyen jegyfelhasználás, visszatérítés vagy pótlás a saját gondatlanságunkból ered); és az a személy, akinek a visszatérítést teljesítjük, a társaságunknak megfelelő módon kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben csalás történt és/vagy az elveszett repülőjegyet vagy annak elveszett részét felhasználták (kivéve, ha az ilyen csalás vagy jegyfelhasználás a saját gondatlanságunkból ered), társaságunknak a visszatérített összeget kifizeti Amennyiben társaságunk vagy meghatalmazott ügynökünk veszíti el a jegyet vagy annak egy részét, akkor társaságunk tartozik felelősséggel a veszteségért.

16 10.5. A visszatérítés megtagadásának joga Bármely vonatkozó jogszabály sérelme nélkül, a repülőjegy visszatérítését elutasíthatjuk akkor, ha azt a visszatérítési igény benyújtásának határideje után igényelték Dönthetünk úgy, hogy megtagadjuk annak a repülőjegynek a visszatérítését, amelyet az utas nekünk vagy egy adott ország kormánytisztviselőinek mutatott be annak bizonyítékaként, hogy el kívánja hagyni az országot, kivéve, ha az utas számunkra megfelelő módon bizonyítani képes, hogy rendelkezik az adott országba szóló tartózkodási engedéllyel, vagy azt hogy elhagyja azt az országot egy másik fuvarozó járatán, vagy más közlekedési eszközzel Pénznem Társaságunk fenntartja a jogot, hogy ugyanolyan módon és ugyanolyan pénznemben teljesítjük a visszatérítést, ahogy az utas fizetett a jegyért A repülőjegyek visszatérítésének teljesítője Csak a repülőjegyet eredetileg kibocsátó fuvarozó vagy kellően meghatalmazott ügynöke végez önkéntes visszatérítést A visszatérítés időtartamai Amennyiben az utas jogosult a közvetlenül tőlünk vásárolt repülőjegy visszatérítésére, akkor a jelen 10. cikkben ez előzőekben megadottaknak megfelelően, valamint a jelen Üzletszabályzatban speciálisan előirányzottak sérelme nélkül, normál körülmények között hét (7) munkanapon belül teljesítjük a visszatérítést a hitelkártyával történt a vásárlásnál, illetve húsz (20) munkanapon belül, ha a vásárlás készpénzben vagy banki csekkel történt Amennyiben az utas repülőjegye nem visszatérítendő és azt még nem használta fel, akkor a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a viteldíjjal együtt beszedett és az abban feltüntetett adókat, díjakat és illetékeket térítjük vissza. Az ilyen visszatérítést ugyanazon feltételek mellett, nevezetesen a pontban foglalt időkorlátok szerint teljesítjük. 11. CIKK VISELKEDÉS A LÉGIJÁRMŰ FEDÉLZETÉN Általános szabályok Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy az utas a légijármű fedélzetén olyan módon viselkedik, hogy azzal a légijárművet, a légijármű fedélzetén levő személyek és vagyontárgyak biztonságát veszélyezteti, vagy a személyzetet feladatai ellátásában akadályozza, illetve a személyzet utasításait (beleértve a dohányzásra, alkohol vagy kábítószer fogyasztására vonatkozó utasításokat) nem teljesíti, vagy olyan módon viselkedik, amellyel kényelmetlenséget vagy kellemetlenséget, kárt vagy sérülést okoz az utasoknak vagy a személyzetnek, akkor jogunkban áll a szükségesnek ítélt intézkedéseket beleértve a személyes szabadságot korlátozó és a fedélzetről történő eltávolításra vonatkozó intézkedéseket is megtenni az ilyen magatartás folytatásának megakadályozására. Az utas ellen eljárás kezdeményezhető légijármű fedélzetén elkövetett törvénysértés, azaz bűncselekmények miatt. A fedélzetről történt eltávolítás esetén az utastól bármely helyszínen megtagadható a további szállítás. Amennyiben a fentiekben említett helyzetek eredményeként az utast eltávolítjuk a fedélzetről, vagy miatta átirányítjuk a légijárművet, akkor az utasnak meg kell fizetnie részünkre a fedélzetről való eltávolítást és/vagy az átirányítást érintő ésszerű mértékű valamennyi költséget Az elektronikus eszközök használata

17 Repülésbiztonsági okokból megtilthatjuk vagy korlátozhatjuk különböző elektronikus eszközök, azaz mobiltelefonok, laptopok, hordozható felvevőkészülékek, hordozható rádiók, CD lejátszók, elektronikus játékok, rádióadóval rendelkező készülékek (mint például rádióvezérlésű játékok és walkie-talkie-k) légijármű fedélzetén történő használatát. Hallókészülék és szívritmusszabályozó használata megengedett. 12. CIKK KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Harmadik fél szolgáltatásai Amennyiben az utas kérésére harmadik fél által végzett, nem légifuvarozási szolgáltatás (pl. szállásfoglalás, autóbérlés) biztosítása érdekében intézkedünk vagy ilyen szolgáltatásra jegyet vagy utalványt állítunk ki, akkor csak az utas ügynökeként járunk el. Ezen szolgáltatások tekintetében a szolgáltatást nyújtó harmadik fél szerződési feltételei alkalmazandók Felszíni szállítás Amennyiben felszíni szállítást is biztosítunk az utas számára, arra eltérő szerződési feltételek lehetnek érvényesek. Ezen feltételeket az utas kérésére rendelkezésére bocsátjuk. 13. CIKK KÖZIGAZGATÁSI FORMALITÁSOK Általános szabályok Az utas tartozik felelősséggel minden, az utazásához szükséges úti okmány és vízum beszerzéséért, valamint eleget kell tennie a fuvarozás során érintett államok vonatkozó rendeleteiben, törvényeiben, döntéseiben, elvárásaiban, utazási követelményeiben és szabályaiban, valamint utasításaiban foglaltaknak Nem tartozunk felelősséggel az utas fenti pontban említett okmányainak vagy vízumainak hiányából eredő semmilyen következményért, vagy azért, mert nem tett eleget az ugyanabban a pontban említett rendeletekben, törvényekben, döntésekben, elvárásokban, utazási követelményekben és szabályokban, valamint utasításokban foglaltaknak Úti okmányok Az utazás megkezdése előtt az utasnak be kell mutatnia nekünk minden, az utazáshoz szükséges ki- és belépési, átutazási, egészségügyi és egyéb, a fuvarozás során érintett államok bármelyikének törvénye, rendelete, döntése vagy szabálya által megkövetelt okmányt. Engedélyeznie kell, hogy ezekről másolatot készítsünk és megtartsuk azokat, valamint erre irányuló kérés esetén letétbe kell helyeznie az útlevelét vagy ezzel egyenértékű úti okmányát a repülőgép személyzete egy tagjánál a repülés végéig. Fenntartjuk a jogot arra, hogy megtagadjuk az utas fuvarozását, ha az utas nem tesz eleget ezen követelményeknek vagy ha az úti okmányai nincsenek rendben A beléptetés megtagadása Amennyiben az utastól megtagadják a belépést egy országba, az utas köteles megfizetni minden bírságot, büntetést, szankciós díjat vagy illetéket, amelyet ránk bármely érintett ország kormányzati szerve kirótt, az esetlegesen ránk kirótt minden fogvatartási költséget, minden olyan költséget, amelyet alapos okkal kifizetünk, vagy kifizetését vállaljuk, illetve a belépést megtagadó államból történő elfuvarozás költségeit is. Az utas belépését megtagadó országig történő fuvarozásra átvett viteldíját sem térítjük vissza Az utas felelőssége a büntetések, fogva tartási költségek stb. kapcsán Amennyiben az utas a fuvarozás során érintett államok törvényeiben, rendeleteiben, döntéseiben, elvárásaiban vagy egyéb utazási követelményeiben foglaltaknak való meg nem felelés miatt, vagy mert képtelen bemutatni a szükséges okmányokat és ebből kifolyólag a

18 nekünk bármilyen fizetési kötelezettségünk (bírság, büntetés, díj vagy illeték, szankciós díj vagy költség) keletkezett, akkor igény szerint, minden így kifizetett összeget a számunkra köteles megtéríteni. A meghatározott kifizetések visszatérítése céljából az utas repülőjegyének fel nem használt részét és/vagy az utas birtokunkban lévő pénzeszközeit visszatarthatjuk, és azt a tartozás összegébe beszámíthatjuk Vámellenőrzés Amennyiben szükséges, az utas köteles jelen lenni poggyászának átvizsgálásánál, amelyet a vámhatóság vagy más kormányzati tisztviselők végeznek. Az ilyen vizsgálat során, vagy a vizsgálaton való meg nem jelenés miatt az utas által elszenvedett veszteségekért vagy károkért nem vállalunk felelősséget Biztonsági vizsgálat Az utas köteles alávetni magát és poggyászát az általunk vagy a kormányzati, repülőtéri hatóságok és a fuvarozók által végzett bármely biztonsági vizsgálatnak. 14. CIKK FELVÁLTVA TELJESÍTŐ FUVAROZÓK Az általunk és más fuvarozók által egy repülőjeggyel, vagy kapcsolt repülőjeggyel történő fuvarozást az Egyezmény alkalmazásában egy műveletnek tekintjük. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet az alábbi pontra. 15. CIKK POGGYÁSZOKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG A TAP PORTUGAL és az utas utazásában érintett minden egyes fuvarozó felelőssége az adott Üzletszabályzattal összhangban kerül meghatározásra. A TAP felelősségi előírásai a következők: Amennyiben a jelen Üzletszabályzat másként nem rendelkezik, a nemzetközi légifuvarozás, az Egyezmény meghatározása szerint, az Egyezmény kárfelelősségre vonatkozó szabályainak hatálya alá tartozik A felelősségünk az utas balesetben történő elhalálozása, sebesülése vagy más testi sérülése esetén nem esik semmilyen pénzügyi korlátozás alá, még ha e korlátot törvény, egyezmény vagy szerződés formájában határozták is meg Az július 23-i 2407/92/EGK tanácsi rendelet 7. cikkében említett biztosítási kötelezettséget úgy kell értelmezni, hogy társaságunknak az alábbi pontban meghatározott felelősség határáig kell biztosítva lennie, és ezen felül egy méltányos összeghatárig A SDR értékének megfelelő összegű kárig nem zárjuk ki vagy nem korlátozzuk saját felelősségünket annak bizonyításával, hogy magunk vagy ügynökeink megtették a szükséges intézkedéseket a kár elkerülése érdekében, vagy hogy nem volt meg a lehetőség számunkra vagy ügynökeink számára ilyen intézkedések meghozatalára Kivéve, ha a Montreali Egyezmény alkalmazandó, a fenti pontban meghatározottakat nem kell alkalmazni azokra a kártérítési igényekre, amelyek ugyan felmerültek, de amelyeket állami biztosítók vagy más hasonló biztosítók intéznek (kivéve, ha ezek a biztosítók az Amerikai Egyesült Államokból vannak). Az ilyen kárigényekre az Egyezményben meghatározott határérték és az ott előírt összes védekezés vonatkozik.

19 A fenti pontban meghatározottaktól eltérően, ha bizonyítjuk, hogy a kárt a sebesült vagy elhunyt utas gondatlansága okozta, vagy ahhoz hozzájárult, akkor az alkalmazandó jog szerint teljesen vagy részben mentesülünk a felelősség alól A kártalanításra jogosulttá vált természetes személy személyazonosságának megállapításától számítva haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt (15) napon belül, olyan előleget fizetünk az elszenvedett nehézségekkel arányos alapon, amely szükséges lehet az azonnali anyagi szükségleteinek kielégítésére A fenti pontban meghatározottak sérelme nélkül az előleg elhalálozás esetén nem lehet kevesebb utasonként SDR euróban kifejezett megfelelőjénél Az előleg fizetése nem jelenti a felelősség általunk történő elismerését A pont alapján kifizetett előleg nem visszatérítendő, kivéve a pontban meghatározott eseteket, vagy olyan körülmények fennállása esetén, amikor a későbbiekben bebizonyosodik, hogy a kárt annak a személynek a gondatlansága okozta vagy járult ahhoz hozzá, aki az előleget felvette, illetve, hogy a személy, aki felvette az előleget, nem volt jogosult a kártalanításra A fenti 9. cikkben vagy bármely vonatkozó jogszabályban meghatározottak sérelme nélkül, a személyek fuvarozása során a késedelem által okozott károk esetében a felelősségünk személyenként SDR euróban kifejezett megfelelőjére korlátozott, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy mi, vagy alkalmazottaink illetve ügynökeink minden ésszerű intézkedést megtettünk a kár elkerülésére, vagy hogy részünkről vagy részükről lehetetlen volt az ilyen intézkedések megtétele, mely esetben nem vállalunk felelősséget Felelősségünk a poggyász megrongálódása vagy késése folytán keletkezett károkért az Egyezményben meghatározott határértékig terjed, amelyet nem veszünk figyelembe, ha az utas bizonyítja, hogy a kárt a mi részünkről vagy alkalmazottunk, illetve az ügynökünk részéről elkövetett cselekmény vagy mulasztás okozta: i) károkozás szándékával; vagy ii) gondatlanságból, és annak tudatában, hogy a kár feltehetőleg bekövetkezik Az esetek többségében a módosított Varsói Egyezmény által meghatározott felelősségi határérték feladott poggyász esetében 17 SDR kilogrammonként, a kézipoggyászok esetében pedig utasonként 332 SDR-re korlátozódik. Azonban bármikor, ha a Montreali Egyezmény alkalmazandó, a poggyászfuvarozás során azok megsemmisülése, elvesztése, megrongálódása és késése miatt keletkezett károk esetében a felelősségünk utasonként SDR euróban kifejezett megfelelőjére korlátozott. Amennyiben az utas a poggyászfeladáskor nagyobb értékről tölt ki speciális nyilatkozatot, amelyért pótdíjat kell fizetni, a felelősségünk a bejelentett nagyobb értékre korlátozódik. Amennyiben bármely alkalmazandó jogszabály ettől eltérő értékhatárt állapít meg, akkor azt az értékhatárt kell alkalmazni Amennyiben az utas feladott poggyászának súlya nincs feltüntetve az utas poggyászellenőrző szelvényén, akkor azt feltételezzük, hogy az nem nehezebb, mint a repülőjegyen feltüntetett osztályra megengedett szabad súlykeret Nem tartozunk felelősséggel sem semmilyen betegségért, sérülésért vagy rokkantságért, az elhalálozást is beleértve, ami az utas fizikai állapotára vagy az ilyen állapot súlyosbodására vezethető vissza, sem pedig az utas poggyásza által okozott károkért Az utas poggyászával másoknak okozott személyi és vagyoni kárért, a mi vagyonunkat is beleértve, az utas tartozik felelősséggel.

20 Társaságunk semmiképpen sem felelős az utas által a fenti 8.3. pontban említett olyan tárgyakkal kapcsolatos kárért, amelyeket az utas nem tehet a poggyászába, amely tárgyak körébe tartoznak a törékeny, a romlandó és az értékes tárgyak (mint például pénz, ékszer, nemesfémek, szemüveg, kontaktlencse, protézisek vagy másfajta ortopédiai eszközök, személyi számítógépek vagy bármilyen más ezekkel kapcsolatos berendezések, mobiltelefonok és egyéb személyes használatú elektronikai eszközök, értékpapírok, kötvények vagy más értékes dokumentumok), kulcsok, üzleti vagy tanulmányi dokumentumok, minták, útlevelek vagy egyéb azonosító dokumentumok Bármely esetleg fennálló felelősségünket kizárjuk vagy csökkentjük abban az esetben, ha bizonyítjuk, hogy az utas részéről megnyilvánuló gondatlan tevékenység vagy mulasztás az, ami a kárt okozta vagy hozzájárult ahhoz Bármely vonatkozó jogszabály sérelme nélkül, csak azokon a járatokon vagy járatszegmenseken történő fuvarozás során keletkező károkért tartozunk felelősséggel, ahol a légitársasági azonosító kódunk az ilyen járatra vagy járatszegmensre szóló repülőjegy fuvarozó rovatában fel van tüntetve. Amennyiben bármilyen más fuvarozó szállításához repülőjegyet állítunk ki vagy poggyászellenőrzést végzünk, ezt csak mint a másik fuvarozó ügynöke tesszük, azonban az utas igényét benyújthatja az első vagy az utolsó fuvarozóhoz Nem tartozunk felelősséggel semmilyen kárért, amely a vonatkozó jogszabályok és/vagy kormányrendeletek és előírások általunk történő betartásából ered, sem pedig azért, mert az utas ugyanezeket nem tartotta be Amennyiben a jelen Üzletszabályzat vagy bármely vonatkozó jogszabály kifejezetten másként nem rendelkezik, csak a bizonyított veszteségek és költségek megtérítéséért tartozunk kártérítési felelősséggel A szerződési feltételek, vagyis az Üzletszabályzat, valamint a felelősségünk kizárását és korlátozását kimondó rendelkezések, meghatalmazott ügynökeink, alkalmazottaink, ügynökeink, képviselőink és igazgatóink vonatkozásában is teljes mértékben érvényesek. A TAP PORTUGAL-tól, valamint meghatalmazott ügynökeinktől, dolgozóinktól, alkalmazottainktól, ügynökeinktől, képviselőinktől és igazgatóinktól visszaigényelhető teljes kártérítési összeg nem haladhatja meg a TAP PORTUGAL esetleges felelősségének felső határát Amennyiben a jelen Üzletszabályzat kifejezetten másként nem rendelkezik, a jelen Üzletszabályzatban semmi sem jelenti az Egyezmény vagy bármilyen alkalmazandó jogszabály szerint biztosított bármely felelősség kizárásáról vagy korlátozásáról való lemondást. 16. CIKK KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK ÉS ELJÁRÁSOK Poggyásszal kapcsolatos kártérítési igények Kivéve, ha az utas mást bizonyít, amennyiben a poggyászellenőrző szelvénnyel rendelkező személy nem él panasszal a feladott poggyásza átvételekor, akkor ez elegendő bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a feladott poggyászát jó állapotban és az Üzletszabályzat szerint adták át neki. Amennyiben az utas poggyászkárra vonatkozó kártérítési igényt kíván bejelenteni nekünk, akkor kell megtennie, amikor felfedezte azt, de legkésőbb a poggyász átvételét követő 7 napon belül. Amennyiben az utas a poggyász késedelmére vonatkozó kártérítési igényt kíván bejelenteni nekünk, azt 21 napon belül kell megtennie azt követően, hogy a poggyászt az utas rendelkezésére bocsátották. Az ilyen igényeket írásban kell megtenni.

1. RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi személyszállítás szabályairól A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 27. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: 1.

Részletesebben

LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY

LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY LÉGI UTASOK JOGAI EU PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY EZZEL A NYOMTATVÁNNYAL A LÉGITÁRSASÁGOKNÁL ÉS/VAGY AZ ILLETÉKES NEMZETI SZERVEKNÉL LEHET PANASZT BENYÚJTANI. Visszautasított beszállás, alacsonyabb osztályon

Részletesebben

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit;

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Wizz Air Hungary Kft.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Wizz Air Hungary Kft. ÜZLETSZABÁLYZAT Wizz Air Hungary Kft. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. november 30 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET - FOGALMAK... 3 2. FEJEZET - ALKALMAZANDÓSÁG... 6 3. FEJEZET TARIFÁLIS

Részletesebben

WIZZ AIR HUNGARY LTD. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

WIZZ AIR HUNGARY LTD. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT WIZZ AIR HUNGARY LTD. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Cikk 1. FOGALMAK... 5 Cikk 2. ALKALMAZHATÓSÁG... 8 2.1. Általános szabályok... 8 2.2. Charterfuvarozás... 8 2.3.

Részletesebben

EGYES SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

EGYES SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK EGYES SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK FONTOS FIGYELMEZTETÉS! A személy és poggyász fuvarozásra és a légitársaság által nyújtott egyéb szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket a vonatkozó

Részletesebben

WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: Farkas András elnökhelyettes Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 2015 Tartalomjegyzék 1. Fejezet - FOGALMAK...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános személyszállítási és poggyászfuvarozási feltételei

ÜZLETSZABÁLYZAT. A Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános személyszállítási és poggyászfuvarozási feltételei ÜZLETSZABÁLYZAT A Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános személyszállítási és poggyászfuvarozási feltételei 2011. január Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT

Részletesebben

WIZZ AIR HUNGARY LTD. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

WIZZ AIR HUNGARY LTD. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT WIZZ AIR HUNGARY LTD. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Cikk 1. FOGALMAK... 5 Cikk 2. ALKALMAZHATÓSÁG... 8 2.1. Általános szabályok... 8 2.2. Charterfuvarozás... 8 2.3.

Részletesebben

XCZF6A. Utas adatai. Járat adatai. Szépvölgyi Andor. Járat visszaigazoló kódja: Budapest - Terminal 2 (BUD) 2016.01.20. 10:45 2016.01.20.

XCZF6A. Utas adatai. Járat adatai. Szépvölgyi Andor. Járat visszaigazoló kódja: Budapest - Terminal 2 (BUD) 2016.01.20. 10:45 2016.01.20. Szépvölgyi Andor Feladó: noreply@wizzair.com Küldve: szombat 215. december 12 11:45 Címzett: szepvolgyiandor@gmail.com Tárgy: Your itinerary: XCZF6A Wizz Air Hungary Kft. :: H-1185 Budapest, BUD Nemzetközi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT repülőgép férőhely-kapacitás értékesítése

ÜZLETSZABÁLYZAT repülőgép férőhely-kapacitás értékesítése ÜZLETSZABÁLYZAT repülőgép férőhely-kapacitás értékesítése 2009. január 1. 1 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Vokurka Légiközlekedési Kft. (továbbiakban: flyvokurka ) légi járművön található férőhely-kapacitást

Részletesebben

LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy.

LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 1. FEJEZET - FOGALMAK ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy. MI/Wizz Air: a Wizz Air Hungary

Részletesebben

Mely országokban alkalmazandó a védelmet biztosító EU-s rendelet?

Mely országokban alkalmazandó a védelmet biztosító EU-s rendelet? Mely országokban alkalmazandó a védelmet biztosító EU-s rendelet? Az Európai Közösségek rendelete ( 261/2004/EK rendelet ) közvetlenül alkalmazandó és kötelező erejű nemcsak Magyarországon, de mind a 27

Részletesebben

Melléklet. A Travel Service Kft. járatain irányadó poggyász túlsúlydíjakra és egyéb díjakra vonatkozó szabályok

Melléklet. A Travel Service Kft. járatain irányadó poggyász túlsúlydíjakra és egyéb díjakra vonatkozó szabályok Melléklet A Travel Service Kft. járatain irányadó poggyász túlsúlydíjakra és egyéb díjakra vonatkozó szabályok Feladott poggyászra vonatkozó szabályok A poggyász súlykorlátja 15 kg a turistaosztályon (Y,

Részletesebben

ROBINSON TOURS CHARTER MENETREND - 2014 NYÁR

ROBINSON TOURS CHARTER MENETREND - 2014 NYÁR JÁRAT TURNUS HOSSZA ELSŐ INDULÁS UTOLSÓ INDULÓ TURNUS INDULÁSI NAP LÉGITÁRSASÁG BULGÁRIA Budapest-Burgasz 7 éjszaka június 14. szeptember 6.* SZOMBAT 14 éjszaka június 14. augusztus 23. SZOMBAT TVL Debrecen-Burgasz

Részletesebben

WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: Farkas András elnökhelyettes Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Hatályos: 2016. március 31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Wizz Air Hungary Kft.

ÜZLETSZABÁLYZAT Wizz Air Hungary Kft. ÜZLETSZABÁLYZAT Wizz Air Hungary Kft. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: Farkas András elnökhelyettes Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Hatályos: április 24.

WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Hatályos: április 24. WIZZ AIR HUNGARY KFT. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: Hatályos: 2017. április 24. Tartalomjegyzék 1. FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZÉS... 3 2. ALKALMAZANDÓSÁG... 6 3. TARIFÁLIS ÉS

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

Problémái akadnak utazásai során? Az Európai Unio (EU) megszilárdította az Ön jogait. Íme a legfontosabbak (2005. február 17-t)l)

Problémái akadnak utazásai során? Az Európai Unio (EU) megszilárdította az Ön jogait. Íme a legfontosabbak (2005. február 17-t)l) Problémái akadnak utazásai során? Az Európai Unio (EU) megszilárdította az Ön jogait. Íme a legfontosabbak (2005. február 17-t)l) Ha a dolgok nem a tervek szerint történnek... Az Európai Unió számos jogszabályt

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

b) Hajózási vállalkozás: gazdasági célú hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet;

b) Hajózási vállalkozás: gazdasági célú hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet; ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PREAMBULUM A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI.3.) kormányrendelet 3. (a továbbiakban:

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

Repülőtéren történő átvétel/leadás esetén pótdíjat számolnak fel 13,70 USD/ 50 AED. 25 év a P,I, V kategóriás autók esetén

Repülőtéren történő átvétel/leadás esetén pótdíjat számolnak fel 13,70 USD/ 50 AED. 25 év a P,I, V kategóriás autók esetén Gépkocsivezető Repülőtéren történő átvétel/leadás esetén pótdíjat számolnak fel 13,70 USD/ 50 AED Korhatár/min 21 év, 25 év a P,I, V kategóriás autók esetén Korhatár/max. Második gkv. vezető nincs felső

Részletesebben

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek Felhasználási feltételek Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató: Weco-Online Kft. Cím: 1055 Budapest, Honvéd u. 38 Adószám: 13960203-2-41 Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal regisztrációs

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

A foglalási folyamatban a hibásan megadott adatokat úgy tudja javítani, hogy a böngésző Vissza gombjával belép az adatok megadása oldalra.

A foglalási folyamatban a hibásan megadott adatokat úgy tudja javítani, hogy a böngésző Vissza gombjával belép az adatok megadása oldalra. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató: Weco-Online Kft. Cím: 1053 Budapest, Kossuth L. u. 7-9. Adószám: 13960203-2-41 Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal regisztrációs szám: U-000846 Email:

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Állatok szállítása. A jelen Szabályzat az Eurotunnel Általános szállítási feltételeinek kiegészítését képezi.

Állatok szállítása. A jelen Szabályzat az Eurotunnel Általános szállítási feltételeinek kiegészítését képezi. A fordítás csupán tájékoztató jellegű jogi értelemben kizárólag az angol és a francia nyelvű verziók kötelező érvényűek Állatok szállítása A jelen Szabályzat az Eurotunnel Általános szállítási feltételeinek

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület Személyszállítási Üzletszabályzat Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 1 2. Az Üzletszabályzat hatálya... 2 3. A személyszállítási szerződés... 2 4. Menetrend...

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal regisztrációs szám: U-000846

Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal regisztrációs szám: U-000846 Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató: Weco-Online Kft. Cím: 1055 Budapest, Honvéd u. 38 Adószám: 13960203-2-41 Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal regisztrációs szám: U-000846 Email: info@repjegy.hu

Részletesebben

Az autóbusszal közlekedő utasok jogainak összefoglalása 1

Az autóbusszal közlekedő utasok jogainak összefoglalása 1 Az autóbusszal közlekedő utasok jogainak összefoglalása 1 A 181/2011/EK rendeletet (a továbbiakban: a rendelet ) 2013. március 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet az Európai Unión belüli autóbuszos személyszállítási

Részletesebben

Újabb ítéletben pontosította az Európai Bíróság a légi járatok késésével és a vonatkozó kártalanítási kötelezettséggel kapcsolatos korábbi döntését

Újabb ítéletben pontosította az Európai Bíróság a légi járatok késésével és a vonatkozó kártalanítási kötelezettséggel kapcsolatos korábbi döntését Újabb ítéletben pontosította az Európai Bíróság a légi járatok késésével és a vonatkozó kártalanítási kötelezettséggel kapcsolatos korábbi döntését A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 261/2004/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 261/2004/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 261/2004/EK RENDELETE visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 261/2004/EK RENDELETE. (2004. február 11.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 261/2004/EK RENDELETE. (2004. február 11.) 10 07/8. kötet 32004R0261 2004.2.17. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 46/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 261/2004/EK RENDELETE (2004. február 11.) visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy

Részletesebben

2 óra késéstől 3 óra késéstől 3 óra késéstől 4 óra késéstől

2 óra késéstől 3 óra késéstől 3 óra késéstől 4 óra késéstől Mikor jelentős egy késés? A jogszabály szerinti késés megállapításának objektív feltétele, hogy a késés jelentős legyen. Csak olyan esetben jár segítségnyújtás az utas részére, ha legalább 2 órás késéssel

Részletesebben

Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA

Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYVA: Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság légi személyszállítás és poggyászfuvarozás nyújtására vonatkozó CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA 2010. október 1. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK Bevezetés A Wizz Tours Kft. (a továbbiakban: "Wizz Tours"), 01-09-205337 cégjegyzékszámon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., Magyarország,

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

Condiții generale de transport. Általános utas- és poggyászszállítási feltételek

Condiții generale de transport. Általános utas- és poggyászszállítási feltételek Condiții generale de transport Általános utas- és poggyászszállítási feltételek 1 Tisztelt utasunk! A jelen Általános szállítási feltételek vonatkoznak minden olyan járatra és annak részeire, amelyeknél

Részletesebben

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek

Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Foglalási, módosítási és lemondási feltételek Szállásadó: Alszeri Rönk Vendégház Őriszentpéter Alszer 27/a 9941 Telefon: 06 30 586 2226 Email: orsegironkhaz@gmail.com Vendég: Foglalást/ajánlatkérést benyújtó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Utazási feltételek. Általános tudnivalók:

Utazási feltételek. Általános tudnivalók: Utazási feltételek Üdvözöljük, bízunk benne, hogy ezen oldal gondos áttanulmányozás során repülőtéri transzferszolgáltatásunk valamennyi kérdésére választ kap és a szolgáltatásunk kiválasztása mellett

Részletesebben

HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja MELLÉKLET

HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja MELLÉKLET C 300 E/475 MELLÉKLET A POLGÁRI LÉGI KÖZLEKEDÉST A JOGELLENES BEAVATKOZÁSOKTÓL VÉDŐ ALAPVETŐ KÖZÖS KÖVETELMÉNYEK (4. CIKK) 1. A REPÜLŐTEREK VÉDELME 1.1. Repülőtér-tervezési követelmények 1. A repülőterek

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015.

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Szállítási szerződés. Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás II.1.2. pontja szerinti teljesítési helyekre a

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT. Parkolás:

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT. Parkolás: PARKOLÁSI SZABÁLYZAT Parkolás: - A parkolón belüli gépjárműmozgást a parkoló személyzete segíti. A járműveket a személyzet utasításai alapján kell elhelyezni, azonban irányítás hiányában is úgy, hogy a

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l 4. sz. melléklet Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges.

(2) Átkelés csak érvényes bérlettel, menetjeggyel, szabadjeggyel lehetséges. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(VIII.19.) számú rendelete A Kisoroszi Kismaros, valamint a Kisoroszi Szentgyörgypuszta révátkelőhelyek használatával kapcsolatos általános

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat)

NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat) NEMZETKÖZI UTAZÁSI FELTÉTELEK (Nemzetközi üzletszabályzat) Érvényes: 2012. január 3-tól 1. Az utazási feltételekben használt fogalmak 2. Általános szabályok o 2.1. Utazási feltételek o 2.2. Hatály o 2.3.

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Légió Futás mentesítő nyilatkozat

Légió Futás mentesítő nyilatkozat Légió Futás mentesítő nyilatkozat 1. Tudomásul veszem, hogy a Légió Futás eseményen történő részvétel fizikai kihívást jelentő és potenciálisan veszélyes tevékenység és magában hordozza a súlyos sérülés

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

Utasjogok: Mit kell tudniuk a mozgáskorlátozott utasoknak, ha repülővel kívánnak utazni?

Utasjogok: Mit kell tudniuk a mozgáskorlátozott utasoknak, ha repülővel kívánnak utazni? EURÓPAI BIZOTTSÁG MEMO Brüsszel, 2012. június 14. Utasjogok: Mit kell tudniuk a mozgáskorlátozott utasoknak, ha repülővel kívánnak utazni? A Bizottság iránymutatást tesz közzé, amely tisztázza a fogyatékkal

Részletesebben

Vanyolai Hajózási Kft. 8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20/2. Web: www.vanyolai.hu E-Mail: info@vanyolai.hu Tel: +36 30 946 00 83 Fax: +36 87 482 382

Vanyolai Hajózási Kft. 8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20/2. Web: www.vanyolai.hu E-Mail: info@vanyolai.hu Tel: +36 30 946 00 83 Fax: +36 87 482 382 Különhajó rendelése Vanyolai Hajózási Kft. Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2010. január 1-től A különhajókat írásban (levél, fax, e-mail) kell megrendelni, legkésőbb 72 órával a teljesítést megelőzően.

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

Utazási feltételek 2015. január-tól

Utazási feltételek 2015. január-tól Utazási feltételek 2015. január-tól I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS 1. A C & T Hungary Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416. paragrafusa, az utazási szerződésről szóló 281/2008.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Megerősített helyfoglalása van az utasnak, ha a társaság elfogadta a foglalást, nyilvántartásba vette, igazolást vagy jegyet adott ki róla.

Megerősített helyfoglalása van az utasnak, ha a társaság elfogadta a foglalást, nyilvántartásba vette, igazolást vagy jegyet adott ki róla. Mikor beszélünk megerősített helyfoglalásról? Megerősített helyfoglalása van az utasnak, ha a társaság elfogadta a foglalást, nyilvántartásba vette, igazolást vagy jegyet adott ki róla. Mikor beszélünk

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

Diákigazolvány szabályzat *

Diákigazolvány szabályzat * Diákigazolvány szabályzat * A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény, a diákigazolványról szóló 17/2005. (II.8.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

nyereményjáték Nyerje vissza a burkolólap árát ZALAKERÁMIA márkatermékekkel!

nyereményjáték Nyerje vissza a burkolólap árát ZALAKERÁMIA márkatermékekkel! nyereményjáték Nyerje vissza a burkolólap árát ZALAKERÁMIA márkatermékekkel! BURKOLJON ZALAKERÁMIA TERMÉKKEL és nyerje vissza a burkolólap árát vagy legyen Öné a 10 db ajándékcsomag egyike! Küldje be a

Részletesebben

A Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság

A Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság A Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 07. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben

Dive Hard Tours Utazási Iroda ajándék utazási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzata

Dive Hard Tours Utazási Iroda ajándék utazási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzata Dive Hard Tours Utazási Iroda ajándék utazási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzata I. Fogalmi meghatározások - ajándék utazási utalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módokon előállított és a jelen

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT TESCO- GAZPROMNEFT-G-ENERGY

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT TESCO- GAZPROMNEFT-G-ENERGY NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 2017.02.01. 2017.12.31. TESCO- GAZPROMNEFT-G-ENERGY 1. A TESCO- GAZPROMNEFT-G-ENERGY játékon való részvétel feltétele minimum 1 db GAZPROMNEFT vagy G-ENERGY típusú motorolaj termék

Részletesebben