ÜZLETSZABÁLYZAT (SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁS)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT (SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁS)"

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT (SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁS) 1. CIKK FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK A jelen Üzletszabályzatban, kivéve, ha a szöveg más jelentést nem tesz indokolttá vagy kifejezetten eltérően nem rendelkezik, az alábbi kifejezések jelentése a következő: Közbenső leszállási hely a repülőjegy(ek)ben vagy a menetrendünkben tervezett leszállási helyként feltüntetett, az utas útvonalán elhelyezkedő, indulási és rendeltetési helynek nem minősülő hely. Légitársasági azonosító kód az adott légitársaságot mint fuvarozót azonosító kettő, illetve három karakter. ATM (Air Traffic Management) légiforgalmi szolgálat. Meghatalmazott ügynök a légitársaság által nyújtott légifuvarozási szolgáltatást értékesítő személy vagy szervezet. Poggyász azon - a fuvarozásból ki nem zárt - tárgyak összessége, amelyeket az utas légi útjára magával visz. Más előírás hiányában ez mind a kézi, mind a feladott poggyászt magában foglalja. Poggyászellenőrző szelvény az utasnak átadott dokumentum (lehet a repülőjegy(ek) része), amelynek rendeltetése a feladott poggyász azonosítása. Poggyászazonosító címke azon dokumentum, amely a feladott poggyászon kerül elhelyezésre, és kizárólag annak azonosítására szolgál. Fuvarozó egy légitársaság, amely nem azonos velünk és amelynek légitársasági azonosító kódja a repülőjegy szelvényein, beleértve a csatlakozó repülőjegy szelvényeit is, szerepel. Feladott poggyász az utastól a repülőgép poggyászterében történő fuvarozásra átvett poggyász, amelyről társaságunk poggyászazonosító címkét és/vagy poggyászellenőrző szelvényt állít ki. Utasfelvétel zárása az az általunk megjelölt legkésőbbi időpont, amikorra az utasnak be kell fejeznie az utasfelvételi eljárásokat és beszállókártyával kell rendelkeznie. Közös üzemeltetésű (code-share) járat a repülőjegyben feltüntetett más légitársaság által a jelen dokumentum 2.3. cikkében meghatározott módon üzemeltetett járat. Szerződési feltételek a repülőjegy(ek)ben, illetve az visszaigazolás(ok)ban feltüntetett vagy velük kiküldött azon nyilatkozatok, amelyeket ilyenekként azonosítottak és amelyek hivatkozás útján tartalmazzák a jelen Üzletszabályzatot és az értesítéseket. Csatlakozó repülőjegy egy másik repülőjegyhez csatlakozva általunk kiállított repülőjegy. Ezen repülőjegyek együttesen alkotnak egy légi személyszállítási szerződést. Egyezmény az adott légi személyszállítási szerződés vonatkozásában alkalmazandó nemzetközi egyezmények valamelyike:

2 a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában, Varsóban, október 12-én aláírt egyezmény (a továbbiakban Varsói Egyezmény, VE); a Varsói Egyezményt módosító, szeptember 28-án aláírt Hágai Jegyzőkönyv; az 1975-ös 1. sz. Montreali Kiegészítő Jegyzőkönyvvel módosított Varsói Egyezmény, VE; a Hágai Jegyzőkönyvvel és az 1975-ös 2. sz. Montreali Kiegészítő Jegyzőkönyvvel módosított Varsói Egyezmény, VE; az 1961-es Guadalajara Kiegészítő Egyezmény; a Hágai Jegyzőkönyvvel és az 1975-ös 4. sz. Montreali Kiegészítő Jegyzőkönyvvel módosított Varsói Egyezmény, VE; a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában, Montrealban, május 28-án aláírt egyezmény (a továbbiakban Montreali Egyezmény, ME); Repülési szelvény a papír alapú repülőjegynek, illetve az elektronikus jegynek az a része (szelvénye), amely feljogosítja a rajta megnevezett utast a rajta meghatározott járaton való utazásra. Kár magában foglalja az utas halálát, sebesülését vagy testi sérülését, a poggyász elvesztését, részleges elvesztését, ellopását vagy egyéb kárát is, amely az általunk végzett szállításból, illetve egyéb szolgáltatásokból származik vagy azzal kapcsolatos. Nap naptári nap, beleértve a hét minden (7) napját. Nyilvánvaló, hogy értesítések esetében az értesítés megküldésének napja a határidőbe nem számít bele, a jegy érvényességének megállapítása céljából a jegy kiadásának vagy a repülés megkezdésének napját nem kell beleszámítani. Elektronikus szelvény az adatbázisunkban tárolt elektronikus repülési szelvény vagy elektronikus jegy. Elektronikus jegy a visszaigazolás, az elektronikus szelvények és ha van ilyen, az általunk vagy a nevünkben kiadott beszálló dokumentum. Repülési szelvény a repülőjegynek az a része, amelyen szerepel a Good for Passage (Utazásra jogosít) megjegyzés, illetve az elektronikus jegy esetében az elektronikus szelvény, amely megjelöli azokat a konkrét repülőtereket, amelyek között az utas jogosult a légifuvarozást igénybe venni. Elháríthatatlan külső ok (vis maior) olyan szokatlan és előre nem látható, rajtunk kívül álló körülmények, amelyek bekövetkezése az általunk tett minden ésszerű intézkedés ellenére sem kerülhető el. Visszaigazolás az elektronikus jeggyel utazó utasainknak kibocsátott dokumentum, amely az utas nevét, repülési információkat és értesítéseket tartalmaz. Utas bármely személy, kivéve a személyzet tagjait, akit repülőjegy alapján repülőgépen szállítunk vagy szállítani fogunk. Utasszelvény vagy Utas elismervény az általunk, vagy a nevünkben kiadott repülőjegynek az a része, amely ekként van megjelölve és amelyet az utasnak kell megőriznie. A 261/2004/EK rendelet" az Európai Parlament és a Tanács február 11-i 261/2004/EK rendelete a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú

3 késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, beleértve annak mindenkor hatályos módosításait. SDR (Special Drawing Right) Különleges Lehívási Jog, értékét a Nemzetközi Valutaalap határozza meg. Útmegszakítás (stopover) menetrendszerinti megállás utazás közben az indulási hely és a rendeltetési hely közötti helyen. Tarifális szabályok a légitársaság közzétett viteldíjai, illetékei és/vagy kapcsolódó fuvarozási feltételei, amelyeket szükség esetén benyújtottak a megfelelő hatóságoknak. Repülőjegy vagy egy olyan dokumentum, amelyen szerepel a repülőjegy és poggyászellenőrző szelvény megjelölés, vagy pedig elektronikus jegy, amelyek mindkét esetben vagy általunk, vagy a nevünkben kerülnek kiadásra, és tartalmazzák a szerződési feltételeket, az értesítéseket, valamint a szelvényeket. Tranzit utas a repülőtérre, egy másik repülőtérre való továbbutazás céljából érkezett utas, aki a következő módokon folytathatja utazását: i) a repülőtérről ugyanazon járattal; ii) a repülőtérről csatlakozó járattal; vagy iii) másik repülőtérről csatlakozó járattal. Kézipoggyász az a poggyász, amely nem minősül feladott poggyásznak. A mi, magunk, társaságunk, általunk és bennünket kifejezések alatt a Transportes Aéreos Portugueses S.A.-t vagy mozaikszavakkal kifejezve a TAP SA-t, a TAP-ot vagy a TAP Portugal-t kell érteni. Az Ön, öné és önmaga kifejezések alatt az utast kell érteni. 2. CIKK ALKALMAZHATÓSÁG 2.1. Általános szabályok Ahogyan az alábbi 2.2., 2.4. és 2.5. cikkben is szerepel, fuvarozási feltételeink (üzletszabályzatunk) csak azokra a járatokra vagy járatszegmensekre alkalmazhatók, amelyekkel kapcsolatban a nevünk vagy a légitársasági azonosító kódunk (TP) a repülőjegy fuvarozó rovatában fel van tüntetve azon a helyen, ahol az adott légi fuvarozó nevét fel kell tüntetni Charter fuvarozás Amennyiben charter szerződés alapján kerül sor fuvarozásra, a jelen Üzletszabályzat rendelkezései csak olyan mértékig alkalmazandóak, amilyen mértékig, hivatkozás útján vagy más módon beépítették az ilyen szerződésbe vagy az Ön repülőjegyébe/-jegyeibe Közös üzemeltetés (code-share) Egyes járatok esetében megállapodást kötöttünk más légitársaságokkal járatok közös üzemeltetéséről, ami azt jelenti, hogy még ha nálunk is van egy vagy több helyfoglalása, és a jegyén/jegyein a mi légitársasági azonosító kódunk, a TP van feltüntetve fuvarozóként, lehet, hogy másik légitársaság(ok) üzemelteti(k) a légijárművet. Amennyiben közös üzemeltetésű járat esetén a TP van feltüntetve fuvarozóként, akkor a jelen Üzletszabályzat alkalmazandó. Ilyen esetben a helyfoglaláskor tájékoztatjuk Önt a légijárművet üzemeltető fuvarozóval kapcsolatban. Más fuvarozó által üzemeltetett közös járatok esetében a TP tartozik felelősséggel teljes egészében az ilyen járaton (Code Share) eltöltött utazás során minden, a mi légitársasági

4 azonosító kódunkkal (TP) kiadott repülőjeggyel rendelkező utassal kapcsolatos valamennyi, a jelen Üzletszabályzatban meghatározott kötelezettségért. Minden code-share partner rendelkezik a saját üzemeltetésű járatokra vonatkozó üzletszabályzattal, amely különbözhet a mi Üzletszabályzatunktól. Ezeket a szabályokat hivatkozás formájában beépítettük, és részét képezik a jelen Üzletszabályzatnak. A közös üzemeltetésű járatokon partnereink üzletszabályzata a következőkben térhet el a miénktől: 1) Az utasfelvétel zárásának ideje; 2) Kíséret nélküli gyermekek utaztatási szolgáltatása; 3) Élő állatok szállítása; 4) Szállítás megtagadása; 5) Oxigén szolgáltatás; 6) Rendellenességek kezelése; 7) Beszállás megtagadása miatti kártérítés; 8) A poggyász átvétele, súlykerete és az érte vállalt felelősség. Önnek ajánlatos figyelmesen átnéznie partnereink üzletszabályzatát, különösen a fent említett kérdéseket érintő cikkek tekintetében. Érdemes ezen feltételekkel megismerkednie partnereink weboldalainak megtekintésével, vagy az Ön utazási irodáján keresztül. A TP tájékoztatni fogja Önt az első érdeklődése alkalmával arról, ha az adott TP járatot egy másik fuvarozó üzemelteti közös üzemeltetési (Code share) megállapodás alapján. Az USA repülőtereit érintő közös üzemeltetésű járatok esetében a járat üzemeltetőjének az aszfalton (betonon) eltöltött járatkésésre kidolgozott készenléti terve a mérvadó az USA repülőterein előforduló aszfalt késések tekintetében Irányadó jogszabályok és tarifális szabályok A jelen Üzletszabályzat rendelkezései alkalmazandók, kivéve, ha a benne foglaltak ellentétben állnak a mi tarifális szabályainkkal vagy bármely vonatkozó jogszabállyal, amely esetben ezek a tarifális szabályok vagy jogszabályok élveznek elsőbbséget. Amennyiben a jelen Üzletszabályzat bármely rendelkezése bármely vonatkozó jogszabály szerint nem helytálló, a többi rendelkezés továbbra is érvényben marad A szabályzatokkal szembeni elsőbbség Amennyiben a jelen Üzletszabályzat másként nem rendelkezik, az Üzletszabályzat és bármely más, meghatározott feladatok ellátása során érintett szabályzatok között fennálló ellentmondás esetén a jelen Üzletszabályzat rendelkezései alkalmazandók. 3. CIKK REPÜLŐJEGY 3.1. Általános szabályok Fuvarozást csak a repülőjegyben utasként megnevezett személy részére biztosítunk, ezért Ön kérésre a személyazonosságát megfelelő igazolvánnyal igazolni köteles A repülőjegy(ek) nem ruházható(k) át. A fuvarozás igénybevételére csak a repülőjegyben utasként megnevezett személy jogosult, ezért fenntartjuk magunknak a jogot az utas személyazonosságának ellenőrzésére Egyes jegyek diszkont viteldíj ellenében kerülnek értékesítésre, ezért abban az esetben, ha Ön meg kívánja változtatni a helyfoglalását akkor lehet, hogy módosítási díjat kell fizetnie. Részletesebb információkért javasoljuk, tájékozódjon tarifális feltételeinkről A mennyiben Ön a fenti pontban jelzett típusú, fel nem használt repülőjeggyel rendelkezik, és vis maior ok miatt nem képes utazni, akkor, feltéve, hogy Ön haladéktalanul értesít bennünket és bizonyítékot szolgáltat ezzel a vis maior okkal kapcsolatban, jóváírjuk

5 Önnek a viteldíj nem visszafizetendő részét a velünk történő jövőbeni utazás céljára, amelyből azonban az ügyintézési költség levonásra kerül A repülőjegy mindenkor annak a légitársaságnak a tulajdonát képezi, amely kiadta azt Az elektronikus jegy esetét kivéve, az utas csak akkor jogosult a fuvarozásra, ha képes bemutatni az érvényes repülőjegyét, amely tartalmazza az adott járatra szóló repülési szelvényt, valamint a még fel nem használt repülési szelvényeket és az utasszelvényt. Ezen kívül az utas akkor jogosult a fuvarozásra, ha a bemutatott repülőjegy nem sérült vagy ha azt nem módosította más, mint mi vagy meghatalmazott ügynökünk. Elektronikus jegy esetén az utas akkor jogosult a fuvarozásra, ha személyazonosságát fényképes igazolvánnyal képes igazolni a) Az elektronikus jegy esetét kivéve, az utas csak akkor jogosult a fuvarozásra, ha képes bemutatni az érvényes repülőjegyét, amely tartalmazza az adott járatra szóló repülési szelvényt, valamint a még fel nem használt repülési szelvényeket és az utasszelvényt, érvényes repülőjegyet adtak ki és az utas aláír egy nyilatkozatot, miszerint a repülőjeggyel való esetleges visszaélés esetén az eredeti jegy értékéig kártalanít bennünket a felmerülő azon költségekért és/vagy veszteségekért, amelyek szükségszerűen és ésszerűen keletkeztek nálunk, vagy egy másik fuvarozónál. Nem igényelünk Öntől kártérítést semmilyen költségért és/vagy veszteségért, ha ugyanez a kár a saját gondatlanságunkból következett be. A repülőjegyet kibocsátó fuvarozó ügyintézési költséget számíthat fel ezen szolgáltatásért, kivéve, ha a jegy elvesztése vagy megsemmisülése a kibocsátó fuvarozó vagy valamelyik ügynökének gondatlansága miatt következett be b) Amennyiben az utas nem szolgáltat bizonyítékot és nem ír alá nyilatkozatot a fenti a) pontban említett módon, a jegy kibocsátója kérheti az utast az új repülőjegy teljes vételárának megfizetésére, amelyet a kibocsátó később visszatéríthet, amennyiben az eredeti repülőjegy érvényességi idejének lejártát követően az elveszett, vagy megsemmisült repülőjegyet kiadó fuvarozó meggyőződött arról, hogy azt nem használták fel az adott lejárati idő előtt. Amennyiben az utas megtalálja az eredeti repülőjegyet annak lejárati ideje előtt és leadja azt az új repülőjegyet kibocsátó fuvarozónak, akkor a fent említett visszatérítés azonnal feldolgozásra kerül A repülőjegy értékes dokumentum, ezért az utasnak óvintézkedéseket kell tennie azért, hogy ne veszítse el, vagy ne lopják el A repülőjegy érvényessége Kivéve, ha a repülőjegyen, ezen Üzletszabályzatban vagy a vonatkozó tarifális szabályokban (amelyek korlátozhatják a repülőjegy érvényességét, és amely esetben azt feltüntetjük) másként rendelkeznek, a repülőjegy érvényes lehet: a) a kiállítástól számított egy évig; vagy b) egy évig a jeggyel való első utazás napjától, ha az első repülésére a jegy kibocsátásától számított egy éven belül került sor Amennyiben az utas azért nem tud utazni a jegy érvényességi idején belül, mert nem tudtuk megerősíteni a helyfoglalását akkor, amikor az utas kérte, akkor az ilyen repülőjegy(ek) érvényességét meghosszabbítjuk, vagy az utas jogosult az alábbi 10. cikkel összhangban történő visszatérítésre Amennyiben utazásának megkezdését követően az utas betegség miatt nem tud utazni a jegy érvényességi időszakán belül (és nem az abban hivatkozott viteldíj), akkor ezt az érvényességi időszakot meghosszabbíthatjuk mindaddig, amíg az utas alkalmassá válik az utazásra, vagy az első olyan járatunk dátumáig, amely az adott dátum után indul arról a

6 pontról, ahonnan az utas utazását folytatja és amelyen a kifizetett foglalási osztályon van férőhely. Az ilyen betegséget a kórházi felvételi lappal kell igazolni. Amennyiben a repülőjegyben megmaradt repülési szelvények, vagy elektronikus jegy esetében az elektronikus szelvény egy vagy több útmegszakítást tartalmaz, akkor az ilyen repülőjegy érvényessége meghosszabbítható a kórházi felvételi lapon jelzett felgyógyulás dátumától számított maximum három hónapra. Ilyen körülmények fennállása esetén a megbetegedett utassal együtt utazó közvetlen családtagjai jegyeinek érvényességi időszakát is hasonlóképpen meghosszabbítjuk Egy utas utazás közben bekövetkezett halála esetén az őt kísérő személy(ek) jegyét/jegyeit is módosíthatjuk a minimum tartózkodás lemondásával, vagy az adott érvényesség idő meghosszabbításával. Az utazását megkezdett utas közvetlen családjában történt halál esetén, az utas, valamint az őt kísérő közvetlen családtagok jegyeinek érvényessége hasonlóképpen módosítható. Minden ilyen módosítást az érvényes halotti bizonyítvány kézhezvételét követően kell megtenni és egyetlen ilyen érvényességi hosszabbítás sem haladhatja meg a negyvenöt (45) napot az elhalálozás napjától számítva A szelvények sorrendje és felhasználása Az utas által megvásárolt jegy csak az azon feltüntetett szállításra szól, az indulási helytől bármely közbenső leszállási helyen keresztül a végső célállomásig. A fizetett viteldíj az utas jegyén feltüntetett szállításra vonatkozó tarifális szabályokon alapul, ami az utas velünk kötött szerződésének részét képezi Amennyiben az utas bármilyen szempontból módosítani szeretné a szállítását, előre kapcsolatba kell velünk lépnie. Kiszámítjuk az utas új szállítására vonatkozó módosított viteldíjat, és választhat, hogy elfogadja-e a módosított viteldíjat, vagy fenntartja az eredeti szállítást a repülőjegye szerint említetteknek megfelelő módon. Amennyiben az utas bármilyen szempontból módosítani szeretné a szállítását vis maior ok miatt, amint arra lehetősége nyílik, kapcsolatba kell velünk lépnie, mi pedig a viteldíj újraszámítása nélkül fogunk arra törekedni, hogy elszállítsuk őt a következő közbenső leszállási helyre vagy a végső célállomásra Amennyiben az utas a tudtunk nélkül változtatja meg a szállítását, a megfelelő árat fogjuk kikalkulálni a tényleges utazására is. Az utas köteles megfizetni a szállításáért számára kibocsátott jegyért fizetett díj és a felülvizsgált szállítási díj közötti különbözetet, illetve mi térítjük vissza a díjkülönbözetet, ha az új ár az alacsonyabb, és ha az utas repülőjegyének viteldíja lehetővé tesz ilyen visszatérítést. Máskülönben a fel nem használt szelvények elvesztik az értéküket Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár néhány változtatás nem igényli a viteldíj megváltoztatását, mások, mint az indulási hely megváltoztatása (példának okáért, ha az utas nem repüli le utazása első szegmensét) vagy az utazás irányának megfordítása, a viteldíj emelkedésével járhatnak. Számos viteldíj csak a jegyen feltüntetett napokon és járatokkal történő utazásra érvényes és ezeket az utas vagy egyáltalán nem változtathatja meg, vagy csak akkor, ha ennek érdekében többletdíjat fizet Az utas jegyében levő minden egyes repülési szelvényt a helyfoglalásnak megfelelő osztályra, napon és járaton történő szállításra fogadjuk el. Amennyiben a helyfoglalás feltüntetése nélküli jegyet adunk ki, a helyfoglalás később is megtehető, ez azonban a tarifális szabályainktól és attól függ, hogy van-e szabad hely a választott járaton Érdemes megjegyezni, hogy amennyiben az utas olyan viteldíjat választott, amely arra kötelezi, hogy a repülőjegyet a rajta meghatározott sorrend szerint lerepült repülési

7 szegmensekkel használja fel, akkor a repülőjegyet nem fogadjuk el és az érvénytelenné válik, ha a szelvényeinek valamelyikét a kötött sorrendtől eltérően használták fel A fuvarozó neve és címe A repülőjegyen légitársaságunk neve lehet a légitársasági azonosító kódunk mozaikszava, a TP. Címünknek az indulási repülőteret kell tekinteni, amely a repülőjegy fuvarozó rovatában található nevünk első tagjával szemben látható, illetve elektronikus jegy esetében, amint az a visszaigazolásban az első repülési szegmensre vonatkozóan van feltüntetve. 4. CIKK VITELDÍJAK, ADÓK, DÍJAK ÉS ILLETÉKEK 4.1. Viteldíjak Eltérő rendelkezés hiányában a viteldíjak az utasnak az indulási hely szerinti repülőtérről a célállomás szerinti repülőtérre történő fuvarozására vonatkoznak. A viteldíjak nem tartalmazzák sem más repülőterek közötti, sem pedig a repülőterek és városi terminálok közötti szállítási szolgáltatást. Az utas viteldíjának meghatározása a megfelelő napra, osztályra és a rajta szereplő útvonalra szóló repülőjegy kifizetésének időpontjában hatályos tarifális szabályok szerint történik. A repülőjegy kifizetését követően semmilyen, a lefoglalt járat dátumát és/vagy osztályát érintő áremelést nem alkalmazunk, kivéve, ha az utas megváltoztatja a repülése útvonalát és/vagy dátumát és/vagy az osztályát Adók, díjak és illetékek Az utas felel a kormányok, hatóságok, vagy a repülőtér üzemeltetője által kiszabott összes vonatkozó adó, díj és illeték megfizetéséért. A repülőjegy megvásárlásakor a benne levő adókat, díjakat és illetékeket külön feltüntetjük. A légi közlekedésre kirótt adók, díjak és illetékek állandóan változnak, és kivethetők és/vagy módosíthatók az utas repülőjegyének kibocsátási dátuma után is. A repülőjegyen feltüntetett adók és/vagy díjak és/vagy illetékek terén történő bármilyen emelést az utas köteles megfizetni. Hasonlóképpen, még ha az utas jegyének kibocsátási dátuma után kerül is sor bármilyen új adó és/vagy díj és/vagy illeték bevezetésére, az utas köteles azt megfizetni. Hasonlóan, abban az esetben, ha az utas által nekünk megfizetett bármilyen adót és/vagy díjat és/vagy illetéket később úgy szüntetnek meg vagy csökkentenek, hogy az rá a továbbiakban nem, vagy csak kisebb összegben vonatkozik, az utas jogosult a visszaigénylésre A fizetés pénzneme A viteldíjakat, adókat, díjakat és illetékeket azon ország valutájában kell megfizetni, amelyben az utas jegyét kibocsátották, kivéve, ha mi, vagy meghatalmazott ügynökünk a fizetés időpontjában vagy azt megelőzően más valutában történő fizetést jelez az utasnak (például azért, mert a helyi pénznem nem konvertibilis). Saját belátásunk szerint a fizetést elfogadhatjuk más, a jegy kibocsátási országának valutájától eltérő pénznemben is. 5. CIKK HELYFOGLALÁSOK 5.1. Helyfoglalási követelmények Az utas helyfoglalását társaságunk vagy meghatalmazott ügynökünk rögzíti. Az utas kérésére társaságunk vagy meghatalmazott ügynökünk írásos visszaigazolást ad a helyfoglalásról Bizonyos viteldíjak meghatározott feltételekhez kapcsolódnak, amelyek korlátozzák vagy kizárják az utasnak a helyfoglalás módosítására vagy törlésére való jogát. Repülőjegy vásárlásakor az utasnak javasolt az alkalmazott viteldíj feltételeinek tanulmányozása Repülőjegy-vásárlási határidők

8 Amennyiben az utas a társaságunk vagy meghatalmazott ügynökünk által meghatározott időn belül a jegyéért nem fizetett, helyfoglalását törölhetjük Személyes adatok Az utas tudomásul veszi, hogy a számunkra átadott személyes adatait egy vagy több helyfoglalás megtétele, egy vagy több repülőjegy kibocsátása és kiegészítő szolgáltatások megszerzése, szolgáltatások fejlesztése és nyújtása, a be- és kivándorlási eljárások elősegítése, valamint ezen adatok kormányzati szervek részére történő rendelkezésre bocsátása céljából adta át az utazásával összefüggésben. Ezen célokra az utas engedélyezi számunkra, hogy megtartsuk és felhasználjuk ezeket az adatokat, valamint hogy továbbítsuk azokat irodáinkba, leányvállalatainknak, meghatalmazott ügynökeinknek, kormányzati szerveknek, más fuvarozóknak, a fent említett szolgáltatások teljesítőinek, hitel- és más fizetési kártya társaságoknak, valamint az igénybe vett adatfeldolgozóknak Üléshelyek Megpróbáljuk figyelembe venni az ültetéssel kapcsolatos előzetes kéréseket, azonban nem tudjuk garantálni, hogy az utas bármely meghatározott ülést elfoglalhatja. Társaságunk fenntartja a jogot az ülésrend kiosztására vagy tetszőleges időben történő módosítására, még a légijárműbe történt beszállást követően is. Ez üzemeltetési, személy- vagy vagyonbiztonsági okok miatt válhat szükségessé A helyfoglalás megerősítése Társaságunk nem igényli járataira a helyfoglalások megerősítését. Amennyiben rendkívüli körülmények miatt (politikai instabilitás, a visszatérő repülőtér működését érintő sztrájkok, a komputerrendszer meghibásodása vagy egyéb rendkívüli okok) a megerősítés mégis szükségessé válik, akkor előzetesen értesítjük utasainkat Az utasnak az utazásában érintett bármely más fuvarozó részéről támasztott megerősítési igényeket is ellenőriznie kell. Szükség esetén helyfoglalását meg kell erősítenie annál a fuvarozónál, amelynek a légitársasági azonosító kódja látható a jegyen a kérdéses járatra vonatkozóan A helyfoglalás törlése Felhívjuk figyelmet, hogy amennyiben az utas társaságunk előzetes értesítése nélkül nem jelenik meg egy adott járaton, dönthetünk úgy, hogy töröljük az összes útvonalra szóló helyfoglalását. Ha azonban az utas időben értesíti társaságunkat, akkor a soron következő járatfoglalások nem kerülnek törlésre, ebben az esetben azonban az utasnak kapcsolatba kell lépnie szolgálatainkkal, társaságunk pedig megváltoztatja az utas eredeti viteldíját a jelen Üzletszabályzat pontjában meghatározottak szerint. 6. CIKK UTASFELVÉTEL ÉS BESZÁLLÁS 6.1. Utasfelvételi idő Mivel az utasfelvétel zárása minden repülőtéren eltérő lehet, javasoljuk, hogy tájékozódjon efelől és tartsa is be azt. Utazása simább lesz, ha bőséges időt hagy magának az utasfelvételre. Fenntartjuk a jogot, hogy a foglalás(oka)t töröljük, ha az utas nem tesz eleget a jelzett utasfelvétel zárásának. Utasaink első velünk történő repüléséhez az utasfelvétel zárásával kapcsolatos információkat weboldalunkon, a (www.flytap.com) címen találják meg, vagy megszerezhetik meghatalmazott ügynökeinktől. Utazásaik soron következő járataival kapcsolatban utasainknak tájékozódniuk kell az utasfelvételi zárásokkal kapcsolatban A beszállítás időpontja

9 Az utas köteles a legkésőbb az utasfelvételnél általunk megjelölt időpontban a beszállókapunál megjelenni Amennyiben az utas nem jelenik meg időben a beszállókapunál, helyfoglalását törölhetjük Következmények Társaságunk nem felelős az utas semmilyen veszteségéért vagy költségéért, amit akkor szenved el, ha nem tartja be a 6.cikk rendelkezéseit. 7. CIKK A FUVAROZÁS MEGTAGADÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA 7.1. A fuvarozás megtagadásának joga Amennyiben írásban értesítettük az utast arról, hogy a jövőben semmikor sem vállaljuk a fuvarozását járatainkon, összhangban szabad és méltányos értelmezésünkkel, megtagadhatjuk az utas és/vagy a poggyásza fuvarozását. Ilyen körülmények fennállása esetén az utas jogosult a visszatérítésre. Megtagadhatjuk még az utas és/vagy a poggyásza fuvarozását, ha egy vagy több, a következőkben felsoroltak közül bekövetkezett vagy bekövetkezhet: amennyiben a fuvarozás megtagadását bármely törvény, rendelet vagy előírás követeli meg; az utas vagy poggyászának fuvarozása hatással lehet vagy veszélyeztetheti a fedélzeten tartózkodó többi utas vagy a személyzet tagjainak életét, egészségét, testi épségét vagy kényelmét; az utas szellemi vagy fizikai állapota, beleértve alkohol vagy kábítószer okozta károsodást, veszélyt vagy kockázatot jelent önmagára, az utasokra, a személyzetre vagy az ott található vagyontárgyakra; az utas egy korábbi járaton a magatartási előírásokat megszegte, és társaságunk alapos okkal azt feltételezi, hogy ezt a magatartást az utas megismétli; az utas megtagadta a biztonsági ellenőrzésnek alávetni magát vagy poggyászát; az utas nem fizette meg az alkalmazandó viteldíjat, adókat, díjakat és illetékeket; az utas nem rendelkezik érvényes úti okmányokkal, olyan államba kísérel meg bejutni, amelyben csak átutazásra jogosult, vagy amely által megkövetelt úti okmányokkal nem rendelkezik, valamint ha úti okmányainak valamelyikét azok bemutatását követően repülés közben megsemmisíti vagy úti okmányait a személyzet felszólítása ellenére átvételi igazolás ellenében sem hajlandó átadni; az utas olyan repülőjegyet mutat be, amelyhez törvénytelenül jutott hozzá, vagy amelyet nem tőlünk vagy meghatalmazott ügynökünktől vásároltak, vagy amelyet eltűntnek illetve ellopottnak jelentettek be vagy amelyet hamisítottak, illetve ha az utas nem tudja bizonyítani, hogy ő az azon megnevezett személy; az utas nem tesz eleget a fenti 3.3. pontban foglalt, a szelvények felhasználásával és sorrendjével kapcsolatos követelményeknek, vagy olyan jegyet mutat be, amely megsemmisült vagy amelyet rajtunk vagy meghatalmazott ügynökünkön kívül más bocsátott ki vagy módosított;

10 az utas nem tesz eleget a személy- vagy vagyonbiztonsági utasításainknak Különleges segítségnyújtás A különleges segítségnyújtást igénylő személyek mint például a kíséret nélküli gyermekek, fogyatékkal élő személyek, várandós nők, beteg vagy egyéb különleges segítségnyújtást igénylő személyek szállításra történő elfogadása bizonyos feltételek vagy korlátozások mellett lehetséges, amelyek megtalálhatóak a honlapunkon (www.flytap.com) vagy beszerezhetők meghatalmazott ügynökeinktől a repülőjegy(ek) kibocsátásakor. Amennyiben az ilyen utasok tájékoztatták társaságunkat bármely különleges követelményről a repülőjegyeik kiadásakor és ezen követelményeket társaságunk elfogadta, akkor tőlük utólag nem lehet megtagadni a szállítást az állapotuk vagy a különleges igényeik alapján A fenti 7.2. pontra is figyelemmel, ha az utas kerekes szék használatára szorul, és feltéve, hogy az utas (vagy valaki az ő nevében) nyilatkozik arról, hogy az utas önellátó és képes másoktól függetlenül a fizikai szükségleteinek (vagyis az egészségügyi, biztonsági és higiéniai) kielégítésére repülés közben, annak az utasnak a kísérő nélküli szállítását vállaljuk, azonban nem leszünk kötelesek az utasnak a fedélzeten olyan segítséget nyújtani, amely bármilyen formában ellentétes azzal a nyilatkozattal, amelyet az utas vagy valaki az ő nevében tett a fentiek szerint. 8. CIKK POGGYÁSZ 8.1. Szabad súlykeret Feltételeink és korlátozásaink függvényében, amelyek megtalálhatóak a honlapunkon (www.flytap.com) vagy beszerezhetők a repülőjegy(ek) kibocsátásáért felelős meghatalmazott ügynökeinktől, az utas bizonyos mennyiségű poggyászt díjmentesen adhat fel. Az utas által pótdíjmentesen feladható poggyász mennyisége fel van tüntetve a jegyén, vagy elektronikus jegy esetében a visszaigazoláson Túlsúly A szabad súlykeret feletti poggyász szállításáért túlsúlydíjat kell fizetni, amely megtalálható a honlapunkon (www.flytap.com) vagy beszerezhető a repülőjegy(ek) kibocsátásáért felelős meghatalmazott ügynökeinktől A poggyászban való szállításból kizárt tárgyak Az utas poggyásza nem tartalmazhat: a légijármű vagy a fedélzetén tartózkodó személyek vagy vagyontárgyak biztonságát veszélyeztető tárgyakat, mint például a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) Veszélyes Áruk Biztonságos Légi Fuvarozásáról szóló Technikai Utasításai, illetve a Légifuvarozók Nemzetközi Szövetsége (IATA) Veszélyes Áruk Szabályzata, valamint a saját szabályzataink (amelyekről társaságunk vagy meghatalmazott ügynökeink kérésre felvilágosítást adnak) által felsorolt tárgyakat; olyan tárgyakat, amelyek szállítását az indulási hely vagy a célállomás szerinti államok vonatkozó törvényei, rendeletei vagy előírásai tiltják, vagy vélhetően befolyásolnák a repülőgép és/vagy az azon tartózkodók személy- és vagyonbiztonságát; olyan tárgyakat, amelyek, figyelembe véve az alkalmazott légijármű típust, a fuvarozásra általunk ésszerűen alkalmatlannak tartható tételek, mivel veszélyesek, nem biztonságosak a súlyuk, a méretük, az alakjuk vagy jellegük miatt, illetve mert törékenyek vagy romlandók. Az ezzel kapcsolatos információ megtalálható a honlapunkon (www.flytap.com) vagy beszerezhető a repülőjegy(ek) kibocsátásáért felelős meghatalmazott ügynökeinktől.

11 Vadászati és sportcélokat szolgáló fegyverek és lőszerek kivételével, lőfegyverek, lőszerek illetve egyéb fegyverek, amelyeket feladott poggyászként tilos fuvarozni. A vadászati és sportcélokat szolgáló lőfegyverek, lőszerek és egyéb fegyverek elfogadhatók fuvarozásra, azonban ezek szállíttatásának szándékáról helyfoglalásával egy időben az utasnak tájékoztatnia kell bennünket, valamint be kell mutatnia az ezekkel kapcsolatos összes dokumentumot. Az összes ilyen fegyvernek ürített állapotban, zárt biztonsági retesszel és megfelelő csomagolásban kell lennie. A lőszerek fuvarozása az ICAO Veszélyes Áruk Biztonságos Légi Fuvarozásáról szóló Technikai Utasításai, illetve az IATA Veszélyes Áruk Szabályzata szerint történhet, a fenti pontban meghatározottak szerint Az olyan fegyverek, mint antik lőfegyver, kard, kés és hasonló tárgyak, amelyek megítélésünk szerint feladott poggyászként szállíthatók, a légijármű utasterébe azonban nem vihetők Az utas a feladott poggyászába nem tehet törékeny vagy romlandó árucikkeket, kulcsokat, szakmai vagy tanulmányi dokumentumokat, mintákat, útleveleket vagy egyéb azonosító dokumentumokat, valamint bármilyen értékes tárgyakat (mint például pénzt, ékszert, nemesfémeket, szemüveget, kontaktlencsét, protéziseket vagy másfajta ortopédiai eszközöket, személyi számítógépeket vagy bármilyen más ezekkel kapcsolatos berendezéseket, mobiltelefonokat és egyéb személyes használatú elektronikai eszközöket, értékpapírokat, kötvényeket vagy más értékes dokumentumokat) Amennyiben az utas, a fuvarozásból kizárt vagy fuvarozásra nem elfogadható bármilyen, a fenti és pontokban említett tárgyat rak a poggyászába, akkor az ezzel kapcsolatos veszteségért vagy kárért nem vállalunk felelősséget Nem vállalunk felelősséget az utas szörfdeszkájáért (vagy bármely más a vízi sportokkal kapcsolatban használt deszkákért, mint például: a bodyboardozáshoz, a skimboardozáshoz, a wakeboardozáshoz, a windszörfözéshez vagy a kiteszörfözéshez) a szállítás során akkor, ha a feladott szörfdeszkát az utas már becsomagolta és nem engedélyezi annak megvizsgálását A fuvarozás megtagadásának joga A fenti és pontokra is figyelemmel megtagadjuk a 8.3. pontban leírt cikkek fuvarozását poggyászként vagy feladott poggyászként, az esettől függően, illetve megtagadhatjuk az ilyen cikkek fuvarozásának folytatását azok felfedezésekor Megtagadhatjuk minden olyan tárgy poggyászként való fuvarozását, amely méreténél, alakjánál, súlyánál, tartalmánál, jellegénél fogva, illetve biztonsági, üzemeltetési vagy utaskényelmi okokból fuvarozásra alkalmatlan. Az ezzel kapcsolatos információ megtalálható a honlapunkon (www.flytap.com) vagy beszerezhető a repülőjegy(ek) kibocsátásáért felelős meghatalmazott ügynökeinktől Megtagadjuk minden olyan tárgy szállításra történő átvételét, amely nincs kellően és biztonságosan, megfelelő csomagolóeszközbe becsomagolva A poggyász ellenőrzése Biztonsági okból felkérhetjük az utast, hogy tegye lehetővé személyének átkutatását és/vagy átvilágítását, valamint poggyászának átkutatását és/vagy átvilágítását. A fentiekben meghatározottaktól eltérően az utas poggyásza átkutatható és/vagy átvilágítható az utas távollétében is annak megállapítása érdekében, hogy a poggyász tartalmaz-e a fenti pontban meghatározott tárgyakat, vagy bármilyen lőfegyvert, lőszert illetve egyéb fegyvert, amelyeket nem fogadtunk el szállításra a vagy a pont szerint. Amennyiben az utas

12 nem kíván eleget tenni a személye, illetve a poggyásza átkutatására és/vagy átvilágítására vonatkozó kérésünknek, megtagadhatjuk az utas és/vagy a poggyásza fuvarozását. A részünkről esetleg megvalósuló bármely hiba vagy gondatlan magatartás esetét kivéve társaságunk nem vállal felelősséget az utas átkutatása és/vagy átvilágítása során, illetve a poggyász átkutatása, röntgensugaras vagy más típusú átvilágítása során keletkezett károkért Biztonsági okból az utas poggyásza felnyitható és átkutatható mindaddig, amíg fennáll a gyanúja annak, hogy a jelen Üzletszabályzat vagy bármely érvényben lévő vonatkozó törvény vagy előírás szerinti tiltott tárgyakat tartalmazhat Az utas repülőjegyvásárlását a poggyász átkutatására vonatkozó engedélyének kell tekinteni A poggyász átkutatásából származó minden kárért a felelősség az utast terheli Az átkutatás kiterjeszthető az utas személyére és személyes tárgyaira is Feladott poggyász Az utas által feladni kívánt poggyász a nekünk történő átadással a mi őrizetünk alá kerül és annak minden egyes darabjára poggyászazonosító címkét bocsátunk ki Az utas köteles a feladott poggyászon feltüntetni a személyes azonosítóját, amelynek legalább a nevét tartalmaznia kell Amikor csak lehetséges a poggyászt és az utast ugyanazon a légijárművön szállítjuk, kivéve, ha biztonsági vagy üzemeltetési okokból úgy döntünk, hogy az utas feladott poggyászát nem az utast szállító járaton fuvarozzuk. A nem ugyanazon a járaton fuvarozott poggyászt társaságunk az utas címére eljuttatja, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok szerint az utas köteles a vámvizsgálaton jelen lenni Kézipoggyász Meghatározhatjuk az utas által a légijárműre felvihető kézipoggyász maximális méretét és/vagy súlyát. Amennyiben ezt nem határoztuk meg, akkor a kézipoggyász a fedélzeten abban az esetben fuvarozható, ha az az utas előtti ülés alatt vagy a légijármű poggyásztárolójában elhelyezhető. Amennyiben bármely ok miatt az ilyen poggyász nem tárolható a fent említett módon, vagy mert túl nehéz vagy nem tartjuk biztonságosnak, lehetőség szerint feladott poggyászként kell fuvarozni A raktérben történő fuvarozásra alkalmatlan tárgyak (mint például kényes hangszerek) és amelyek nem felelnek meg a fenti pont követelményeinek, csak abban az esetben fuvarozhatók az utastérben, ha az utas erről előzetesen értesített bennünket és ehhez mi hozzájárultunk. Mivel ezért a szolgáltatásért külön díjat kell fizetnie, kérjük érdeklődjön nálunk vagy meghatalmazott ügynökünknél az erre vonatkozó részletekről! 8.8. A feladott poggyász kiadása és átvétele A fenti pont rendelkezéseit figyelembe véve az utas köteles a feladott poggyászát a célállomás vagy az útmegszakítás helyén annak kiadásakor haladéktalanul átvenni. Az ésszerű időn belül át nem vett poggyász megőrzéséért tárolási díjat számíthatunk fel. Társaságunk az utas át nem vett poggyászát annak megérkezését követő három (3) hónapig őrzi meg, azt követően az utassal szembeni bármiféle felelősség nélkül elidegenítheti A feladott poggyász átvételére csak a poggyászazonosító címkének megfelelő poggyászellenőrző szelvénnyel (ha kibocsátottunk ilyet) rendelkező utas jogosult.

13 Amennyiben a feladott poggyászt igénylő személy nem képes a poggyászellenőrző szelvényt (ha kibocsátottunk ilyet) bemutatni és így a poggyászt a rajta levő poggyászazonosító címke alapján beazonosítani, akkor a poggyászt csak olyan személy részére adjuk ki, aki az átvételre való jogosultságát számunkra hitelt érdemlően bizonyítani képes Élőállatok Amennyiben vállaljuk az utas állatainak fuvarozását, azokat feladott poggyászként szállítjuk és az alábbi feltételektől függően tesszük: az utasnak gondoskodnia kell arról, hogy az állatokat, mint például kutyákat, macskákat, kedvtelésből tartott madarakat és egyéb háziállatokat megfelelő hordozóeszközbe zárják és érvényes dokumentumokkal, vagyis hatósági, állategészségügyi és oltási bizonyítványokkal, beutazási engedélyekkel és egyéb, a fuvarozás során a kilépési, belépési vagy átutazási államok előírásai által megkövetelt okmányokkal lássák el, amelyek hiányában ezek fuvarozását megtagadhatjuk. Az ilyen szállítás általunk meghatározott egyéb feltételekhez is köthető, amelyeket kérésére az utas rendelkezésére bocsátunk, vagy tájékozódhat felőlük a honlapunkon (www.flytap.com); amennyiben poggyászként fogadjuk el, az élőállat a hordozóeszközével és ételével együtt nem számítható be az utas szabad súlykeretébe, hanem túlsúlydíjas poggyászt képez, amelyért az utas a megfelelő túlsúlydíjat köteles megfizetni; a fogyatékkal élő utasokat kísérő vezetőkutyákat díjmentesen fuvarozzuk a rendes szabad poggyászuk súlykeretén felül, azonban szállításuk általunk meghatározott feltételekhez van kötve, amelyeket kérésére az utas rendelkezésére bocsátunk, vagy tájékozódhat felőlük a honlapunkon (www.flytap.com); az Egyezmény kárfelelősségre vonatkozó szabályai vagy más vonatkozó jogszabályok sérelme nélkül, valamint a részünkről megnyilvánult gondatlanság esetét kivéve, nem tartozunk felelősséggel az általunk szállításra elfogadott állatok sérüléséért, elvesztéséért, megbetegedéséért, vagy kimúlásáért; társaságunk nem tartozik felelősséggel azért, ha bármely állat, amely nem rendelkezik kiléptetési, beléptetési, állategészségügyi, valamint más okmányokkal, kiléptetését, beléptetését vagy átfuvarozását bármely, a fuvarozás során érintett ország, állam vagy terület megtagadja. Az állatokat szállíttató személy köteles megtéríteni a társaságunknak minden, az állat beléptetésének vagy átfuvarozásának megtagadása miatt ránk kirótt vagy általunk viselt bírságot, költséget, veszteséget vagy kötelezettséget. 9. CIKK MENETREND, KÉSÉS, JÁRATTÖRLÉS 9.1. Menetrend A menetrendben látható indulási és érkezési időpontok a közzététel napja és a tényleges utazás napja között eltelt időben módosulhatnak. Nem garantáljuk az utasnak ezeket az indulási és érkezési időpontokat, és ezek nem képezik a velünk kötött fuvarozási szerződése részét A helyfoglalásának elfogadása előtt tájékoztatjuk az utast az aktuális indulási és érkezési időpontokról, amelyeket a repülőjegyén is feltüntetünk. Megtörténhet, hogy a repülőjegy kibocsátását követően meg kell változtatnunk az indulási és érkezési időpontokat. Amennyiben az utas megadja elérhetőségét a helyfoglaláskor, akkor társaságunk vagy

14 meghatalmazott ügynökünk ezen az elérhetőségen értesíti Őt minden indulási és érkezési időpont változásról. A jelen Üzletszabályzatban illetve bármely más vonatkozó jogszabályban az utasnak biztosított egyéb jogok sérelme nélkül, amennyiben az után, hogy az utas a repülőjegyét megvásárolta, lényegesen megváltoztatjuk az indulási és érkezési időpontokat és az új indulási és érkezési időpontok nem elfogadhatóak az utas számára, társaságunk pedig képtelen másik járaton az utas számára elfogadható helyet foglalni, ebben az esetben az utas jogosult az alábbi ponttal összhangban történő visszatérítésre Járattörlés, késések, visszautasított beszállás, útvonalmódosítás stb Minden szükséges intézkedést meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az utas és poggyásza fuvarozását érintő bármely késedelmet elhárítsunk. Az ilyen intézkedések gyakorlásában a járattörlés megelőzése érdekében, kivételes körülmények között lehetséges, hogy egy a nevünkben, alternatív fuvarozó által üzemeltetett járatot vagy légijárművet indítunk Járataink jelentős késése, törlése, illetve az utas beszállásának visszautasítása esetén a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén segítséget és kártalanítást nyújtunk utasainknak, az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletben foglaltak szerint, amely rendelet tájékoztatás céljából megtalálható a honlapunkon (www.flytap.com); 9.3. Magasabb vagy alacsonyabb osztályon történő elhelyezés Amennyiben az utast magasabb osztályon helyezzük el, mint amire a jegyét megváltotta, nem kérjük a különbözet megfizetését. Amennyiben az utast alacsonyabb osztályon helyezzük el, mint amire a jegyét megváltotta, a 261/2004/EK rendeletben foglaltak szerint a különbözetet az utasnak megtérítjük. Ez a rendelet tájékoztatás céljából megtalálható a honlapunkon (www.flytap.com) Több repülőtér Amennyiben egy várost vagy régiót több repülőtér szolgál ki, és a fenti ponttal összhangban társaságunk az utasnak a helyfoglaláshoz képest egy alternatív repülőtérre induló járatot ajánl, akkor bennünket terhel az utas átszállításának a költsége az alternatív repülőtérről arra a repülőtérre, amelyre a helyfoglalása szól, vagy az utassal történt megállapodás alapján egy másik közeli célállomásra. 10. CIKK VISSZATÉRÍTÉS Visszatérítés Egyes jegyek diszkont viteldíj ellenében kerülnek értékesítésre, amelyek esetleg részben vagy egészében nem visszafizetendők. A repülőjegyért fizetett viteldíjat vagy annak bármely fel nem használt részét az utas által fizetett viteldíjra vonatkozó tarifális szabályokkal összhangban a következők szerint térítjük vissza: amennyiben a 10. cikk másként nem rendelkezik, akkor a repülőjegyen megnevezett személynek, illetve amennyiben bizonyítást nyert, hogy a repülőjegyért egy másik személy fizetett, akkor annak a személynek; Amennyiben a repülőjegyért a rajta megnevezett személy helyett más valaki fizetett és a jegy a visszatérítésre vonatkozó korlátozást mutat, akkor csak annak a személynek teljesítünk visszatérítést, aki a jegyért fizetett, vagy akit ez a személy erre kijelölt Az elveszett repülőjegy esetét kivéve visszatérítést csak a repülőjegy és az összes fel nem használt repülési szelvény leadása ellenében teljesítünk.

15 10.2. Nem önkéntes visszatérítés A jelen Üzletszabályzatban, illetve bármely más vonatkozó jogszabályban speciálisan előirányzottak sérelme nélkül, ha nem állunk meg az utas célállomásán, vagy bármely közbenső leszállási helyén, ha nekünk felróható okból lekési a csatlakozó járatot, amelyen visszaigazolt helyfoglalása van, vagy ha elutasítjuk az utas fuvarozását, mivel rá vonatkozó tilalom van érvényben, akkor a visszatérítés mértéke: megkezdetlen repülőjegy esetén a megfizetett teljes viteldíj és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az adók, díjak és illetékek; a megkezdett repülőjegy esetén a visszatérítés mértéke egyenlő lesz a viteldíjnak az utas repülőjegye fel nem használt szelvényeire vonatkozó részével. A kifizetett adók, díjak és illetékek visszatérítésének mértéke a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerül figyelembevételre Önkéntes visszatérítés A megkezdetlen repülőjegy esetén a visszatérítés összege egyenlő lesz az utas által a tarifális szabályok szerint fizetett viteldíjjal, amelyből levonásra kerül minden szolgáltatási díj, törlési díj és alkalmazott pótdíj, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a megfizetett adók, díjak és illetékek; A megkezdett repülőjegy esetén a visszatérítés összege egyenlő lesz az utas által a tarifális szabályok szerint fizetett viteldíj és a repülőjegy felhasznált részei alapján teljesített fuvarozás díjának különbözetével, amelyből levonásra kerül minden szolgáltatási díj, törlési díj és alkalmazott pótdíj, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az adók, díjak és illetékek összege Az utas vagy egy közvetlen családtagjának halála esetén, az érvényes halotti bizonyítvány és a családi kapcsolatot igazoló bizonyíték kézhezvételét követően, a megfizetett teljes viteldíjat visszatérítjük, ha a haláleset az utazás kezdetét megelőzően következett be, illetve amennyiben a halál az utazás megkezdését követően következett be, akkor a visszatérítés összege egyenlő lesz a megfizetett teljes viteldíj és a felhasznált repülési szegmensekre/osztályokra vonatkozó viteldíj különbözetével. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően figyelembe vesszük a megfizetett és a felhasznált repülési szegmensekre vonatkozó adók, díjak és illetékek összegét Elvesztett jegy utáni visszatérítés Amennyiben az utas repülőjegye vagy annak egy része elveszett, feltéve, hogy megfelelően bizonyítani tudja az elveszítés tényét, és kifizeti az adminisztrációs díjat, a jegy érvényességi idejének lejárta után, amint lehetséges, teljesítjük a visszatérítést, ha: az elveszett repülőjegyet vagy annak valamely részét még nem használták fel, illetve azt korábban nem térítették vissza vagy nem pótolták (kivéve, ha az ilyen jegyfelhasználás, visszatérítés vagy pótlás a saját gondatlanságunkból ered); és az a személy, akinek a visszatérítést teljesítjük, a társaságunknak megfelelő módon kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben csalás történt és/vagy az elveszett repülőjegyet vagy annak elveszett részét felhasználták (kivéve, ha az ilyen csalás vagy jegyfelhasználás a saját gondatlanságunkból ered), társaságunknak a visszatérített összeget kifizeti Amennyiben társaságunk vagy meghatalmazott ügynökünk veszíti el a jegyet vagy annak egy részét, akkor társaságunk tartozik felelősséggel a veszteségért.

16 10.5. A visszatérítés megtagadásának joga Bármely vonatkozó jogszabály sérelme nélkül, a repülőjegy visszatérítését elutasíthatjuk akkor, ha azt a visszatérítési igény benyújtásának határideje után igényelték Dönthetünk úgy, hogy megtagadjuk annak a repülőjegynek a visszatérítését, amelyet az utas nekünk vagy egy adott ország kormánytisztviselőinek mutatott be annak bizonyítékaként, hogy el kívánja hagyni az országot, kivéve, ha az utas számunkra megfelelő módon bizonyítani képes, hogy rendelkezik az adott országba szóló tartózkodási engedéllyel, vagy azt hogy elhagyja azt az országot egy másik fuvarozó járatán, vagy más közlekedési eszközzel Pénznem Társaságunk fenntartja a jogot, hogy ugyanolyan módon és ugyanolyan pénznemben teljesítjük a visszatérítést, ahogy az utas fizetett a jegyért A repülőjegyek visszatérítésének teljesítője Csak a repülőjegyet eredetileg kibocsátó fuvarozó vagy kellően meghatalmazott ügynöke végez önkéntes visszatérítést A visszatérítés időtartamai Amennyiben az utas jogosult a közvetlenül tőlünk vásárolt repülőjegy visszatérítésére, akkor a jelen 10. cikkben ez előzőekben megadottaknak megfelelően, valamint a jelen Üzletszabályzatban speciálisan előirányzottak sérelme nélkül, normál körülmények között hét (7) munkanapon belül teljesítjük a visszatérítést a hitelkártyával történt a vásárlásnál, illetve húsz (20) munkanapon belül, ha a vásárlás készpénzben vagy banki csekkel történt Amennyiben az utas repülőjegye nem visszatérítendő és azt még nem használta fel, akkor a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a viteldíjjal együtt beszedett és az abban feltüntetett adókat, díjakat és illetékeket térítjük vissza. Az ilyen visszatérítést ugyanazon feltételek mellett, nevezetesen a pontban foglalt időkorlátok szerint teljesítjük. 11. CIKK VISELKEDÉS A LÉGIJÁRMŰ FEDÉLZETÉN Általános szabályok Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy az utas a légijármű fedélzetén olyan módon viselkedik, hogy azzal a légijárművet, a légijármű fedélzetén levő személyek és vagyontárgyak biztonságát veszélyezteti, vagy a személyzetet feladatai ellátásában akadályozza, illetve a személyzet utasításait (beleértve a dohányzásra, alkohol vagy kábítószer fogyasztására vonatkozó utasításokat) nem teljesíti, vagy olyan módon viselkedik, amellyel kényelmetlenséget vagy kellemetlenséget, kárt vagy sérülést okoz az utasoknak vagy a személyzetnek, akkor jogunkban áll a szükségesnek ítélt intézkedéseket beleértve a személyes szabadságot korlátozó és a fedélzetről történő eltávolításra vonatkozó intézkedéseket is megtenni az ilyen magatartás folytatásának megakadályozására. Az utas ellen eljárás kezdeményezhető légijármű fedélzetén elkövetett törvénysértés, azaz bűncselekmények miatt. A fedélzetről történt eltávolítás esetén az utastól bármely helyszínen megtagadható a további szállítás. Amennyiben a fentiekben említett helyzetek eredményeként az utast eltávolítjuk a fedélzetről, vagy miatta átirányítjuk a légijárművet, akkor az utasnak meg kell fizetnie részünkre a fedélzetről való eltávolítást és/vagy az átirányítást érintő ésszerű mértékű valamennyi költséget Az elektronikus eszközök használata

17 Repülésbiztonsági okokból megtilthatjuk vagy korlátozhatjuk különböző elektronikus eszközök, azaz mobiltelefonok, laptopok, hordozható felvevőkészülékek, hordozható rádiók, CD lejátszók, elektronikus játékok, rádióadóval rendelkező készülékek (mint például rádióvezérlésű játékok és walkie-talkie-k) légijármű fedélzetén történő használatát. Hallókészülék és szívritmusszabályozó használata megengedett. 12. CIKK KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Harmadik fél szolgáltatásai Amennyiben az utas kérésére harmadik fél által végzett, nem légifuvarozási szolgáltatás (pl. szállásfoglalás, autóbérlés) biztosítása érdekében intézkedünk vagy ilyen szolgáltatásra jegyet vagy utalványt állítunk ki, akkor csak az utas ügynökeként járunk el. Ezen szolgáltatások tekintetében a szolgáltatást nyújtó harmadik fél szerződési feltételei alkalmazandók Felszíni szállítás Amennyiben felszíni szállítást is biztosítunk az utas számára, arra eltérő szerződési feltételek lehetnek érvényesek. Ezen feltételeket az utas kérésére rendelkezésére bocsátjuk. 13. CIKK KÖZIGAZGATÁSI FORMALITÁSOK Általános szabályok Az utas tartozik felelősséggel minden, az utazásához szükséges úti okmány és vízum beszerzéséért, valamint eleget kell tennie a fuvarozás során érintett államok vonatkozó rendeleteiben, törvényeiben, döntéseiben, elvárásaiban, utazási követelményeiben és szabályaiban, valamint utasításaiban foglaltaknak Nem tartozunk felelősséggel az utas fenti pontban említett okmányainak vagy vízumainak hiányából eredő semmilyen következményért, vagy azért, mert nem tett eleget az ugyanabban a pontban említett rendeletekben, törvényekben, döntésekben, elvárásokban, utazási követelményekben és szabályokban, valamint utasításokban foglaltaknak Úti okmányok Az utazás megkezdése előtt az utasnak be kell mutatnia nekünk minden, az utazáshoz szükséges ki- és belépési, átutazási, egészségügyi és egyéb, a fuvarozás során érintett államok bármelyikének törvénye, rendelete, döntése vagy szabálya által megkövetelt okmányt. Engedélyeznie kell, hogy ezekről másolatot készítsünk és megtartsuk azokat, valamint erre irányuló kérés esetén letétbe kell helyeznie az útlevelét vagy ezzel egyenértékű úti okmányát a repülőgép személyzete egy tagjánál a repülés végéig. Fenntartjuk a jogot arra, hogy megtagadjuk az utas fuvarozását, ha az utas nem tesz eleget ezen követelményeknek vagy ha az úti okmányai nincsenek rendben A beléptetés megtagadása Amennyiben az utastól megtagadják a belépést egy országba, az utas köteles megfizetni minden bírságot, büntetést, szankciós díjat vagy illetéket, amelyet ránk bármely érintett ország kormányzati szerve kirótt, az esetlegesen ránk kirótt minden fogvatartási költséget, minden olyan költséget, amelyet alapos okkal kifizetünk, vagy kifizetését vállaljuk, illetve a belépést megtagadó államból történő elfuvarozás költségeit is. Az utas belépését megtagadó országig történő fuvarozásra átvett viteldíját sem térítjük vissza Az utas felelőssége a büntetések, fogva tartási költségek stb. kapcsán Amennyiben az utas a fuvarozás során érintett államok törvényeiben, rendeleteiben, döntéseiben, elvárásaiban vagy egyéb utazási követelményeiben foglaltaknak való meg nem felelés miatt, vagy mert képtelen bemutatni a szükséges okmányokat és ebből kifolyólag a

18 nekünk bármilyen fizetési kötelezettségünk (bírság, büntetés, díj vagy illeték, szankciós díj vagy költség) keletkezett, akkor igény szerint, minden így kifizetett összeget a számunkra köteles megtéríteni. A meghatározott kifizetések visszatérítése céljából az utas repülőjegyének fel nem használt részét és/vagy az utas birtokunkban lévő pénzeszközeit visszatarthatjuk, és azt a tartozás összegébe beszámíthatjuk Vámellenőrzés Amennyiben szükséges, az utas köteles jelen lenni poggyászának átvizsgálásánál, amelyet a vámhatóság vagy más kormányzati tisztviselők végeznek. Az ilyen vizsgálat során, vagy a vizsgálaton való meg nem jelenés miatt az utas által elszenvedett veszteségekért vagy károkért nem vállalunk felelősséget Biztonsági vizsgálat Az utas köteles alávetni magát és poggyászát az általunk vagy a kormányzati, repülőtéri hatóságok és a fuvarozók által végzett bármely biztonsági vizsgálatnak. 14. CIKK FELVÁLTVA TELJESÍTŐ FUVAROZÓK Az általunk és más fuvarozók által egy repülőjeggyel, vagy kapcsolt repülőjeggyel történő fuvarozást az Egyezmény alkalmazásában egy műveletnek tekintjük. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet az alábbi pontra. 15. CIKK POGGYÁSZOKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG A TAP PORTUGAL és az utas utazásában érintett minden egyes fuvarozó felelőssége az adott Üzletszabályzattal összhangban kerül meghatározásra. A TAP felelősségi előírásai a következők: Amennyiben a jelen Üzletszabályzat másként nem rendelkezik, a nemzetközi légifuvarozás, az Egyezmény meghatározása szerint, az Egyezmény kárfelelősségre vonatkozó szabályainak hatálya alá tartozik A felelősségünk az utas balesetben történő elhalálozása, sebesülése vagy más testi sérülése esetén nem esik semmilyen pénzügyi korlátozás alá, még ha e korlátot törvény, egyezmény vagy szerződés formájában határozták is meg Az július 23-i 2407/92/EGK tanácsi rendelet 7. cikkében említett biztosítási kötelezettséget úgy kell értelmezni, hogy társaságunknak az alábbi pontban meghatározott felelősség határáig kell biztosítva lennie, és ezen felül egy méltányos összeghatárig A SDR értékének megfelelő összegű kárig nem zárjuk ki vagy nem korlátozzuk saját felelősségünket annak bizonyításával, hogy magunk vagy ügynökeink megtették a szükséges intézkedéseket a kár elkerülése érdekében, vagy hogy nem volt meg a lehetőség számunkra vagy ügynökeink számára ilyen intézkedések meghozatalára Kivéve, ha a Montreali Egyezmény alkalmazandó, a fenti pontban meghatározottakat nem kell alkalmazni azokra a kártérítési igényekre, amelyek ugyan felmerültek, de amelyeket állami biztosítók vagy más hasonló biztosítók intéznek (kivéve, ha ezek a biztosítók az Amerikai Egyesült Államokból vannak). Az ilyen kárigényekre az Egyezményben meghatározott határérték és az ott előírt összes védekezés vonatkozik.

19 A fenti pontban meghatározottaktól eltérően, ha bizonyítjuk, hogy a kárt a sebesült vagy elhunyt utas gondatlansága okozta, vagy ahhoz hozzájárult, akkor az alkalmazandó jog szerint teljesen vagy részben mentesülünk a felelősség alól A kártalanításra jogosulttá vált természetes személy személyazonosságának megállapításától számítva haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt (15) napon belül, olyan előleget fizetünk az elszenvedett nehézségekkel arányos alapon, amely szükséges lehet az azonnali anyagi szükségleteinek kielégítésére A fenti pontban meghatározottak sérelme nélkül az előleg elhalálozás esetén nem lehet kevesebb utasonként SDR euróban kifejezett megfelelőjénél Az előleg fizetése nem jelenti a felelősség általunk történő elismerését A pont alapján kifizetett előleg nem visszatérítendő, kivéve a pontban meghatározott eseteket, vagy olyan körülmények fennállása esetén, amikor a későbbiekben bebizonyosodik, hogy a kárt annak a személynek a gondatlansága okozta vagy járult ahhoz hozzá, aki az előleget felvette, illetve, hogy a személy, aki felvette az előleget, nem volt jogosult a kártalanításra A fenti 9. cikkben vagy bármely vonatkozó jogszabályban meghatározottak sérelme nélkül, a személyek fuvarozása során a késedelem által okozott károk esetében a felelősségünk személyenként SDR euróban kifejezett megfelelőjére korlátozott, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy mi, vagy alkalmazottaink illetve ügynökeink minden ésszerű intézkedést megtettünk a kár elkerülésére, vagy hogy részünkről vagy részükről lehetetlen volt az ilyen intézkedések megtétele, mely esetben nem vállalunk felelősséget Felelősségünk a poggyász megrongálódása vagy késése folytán keletkezett károkért az Egyezményben meghatározott határértékig terjed, amelyet nem veszünk figyelembe, ha az utas bizonyítja, hogy a kárt a mi részünkről vagy alkalmazottunk, illetve az ügynökünk részéről elkövetett cselekmény vagy mulasztás okozta: i) károkozás szándékával; vagy ii) gondatlanságból, és annak tudatában, hogy a kár feltehetőleg bekövetkezik Az esetek többségében a módosított Varsói Egyezmény által meghatározott felelősségi határérték feladott poggyász esetében 17 SDR kilogrammonként, a kézipoggyászok esetében pedig utasonként 332 SDR-re korlátozódik. Azonban bármikor, ha a Montreali Egyezmény alkalmazandó, a poggyászfuvarozás során azok megsemmisülése, elvesztése, megrongálódása és késése miatt keletkezett károk esetében a felelősségünk utasonként SDR euróban kifejezett megfelelőjére korlátozott. Amennyiben az utas a poggyászfeladáskor nagyobb értékről tölt ki speciális nyilatkozatot, amelyért pótdíjat kell fizetni, a felelősségünk a bejelentett nagyobb értékre korlátozódik. Amennyiben bármely alkalmazandó jogszabály ettől eltérő értékhatárt állapít meg, akkor azt az értékhatárt kell alkalmazni Amennyiben az utas feladott poggyászának súlya nincs feltüntetve az utas poggyászellenőrző szelvényén, akkor azt feltételezzük, hogy az nem nehezebb, mint a repülőjegyen feltüntetett osztályra megengedett szabad súlykeret Nem tartozunk felelősséggel sem semmilyen betegségért, sérülésért vagy rokkantságért, az elhalálozást is beleértve, ami az utas fizikai állapotára vagy az ilyen állapot súlyosbodására vezethető vissza, sem pedig az utas poggyásza által okozott károkért Az utas poggyászával másoknak okozott személyi és vagyoni kárért, a mi vagyonunkat is beleértve, az utas tartozik felelősséggel.

20 Társaságunk semmiképpen sem felelős az utas által a fenti 8.3. pontban említett olyan tárgyakkal kapcsolatos kárért, amelyeket az utas nem tehet a poggyászába, amely tárgyak körébe tartoznak a törékeny, a romlandó és az értékes tárgyak (mint például pénz, ékszer, nemesfémek, szemüveg, kontaktlencse, protézisek vagy másfajta ortopédiai eszközök, személyi számítógépek vagy bármilyen más ezekkel kapcsolatos berendezések, mobiltelefonok és egyéb személyes használatú elektronikai eszközök, értékpapírok, kötvények vagy más értékes dokumentumok), kulcsok, üzleti vagy tanulmányi dokumentumok, minták, útlevelek vagy egyéb azonosító dokumentumok Bármely esetleg fennálló felelősségünket kizárjuk vagy csökkentjük abban az esetben, ha bizonyítjuk, hogy az utas részéről megnyilvánuló gondatlan tevékenység vagy mulasztás az, ami a kárt okozta vagy hozzájárult ahhoz Bármely vonatkozó jogszabály sérelme nélkül, csak azokon a járatokon vagy járatszegmenseken történő fuvarozás során keletkező károkért tartozunk felelősséggel, ahol a légitársasági azonosító kódunk az ilyen járatra vagy járatszegmensre szóló repülőjegy fuvarozó rovatában fel van tüntetve. Amennyiben bármilyen más fuvarozó szállításához repülőjegyet állítunk ki vagy poggyászellenőrzést végzünk, ezt csak mint a másik fuvarozó ügynöke tesszük, azonban az utas igényét benyújthatja az első vagy az utolsó fuvarozóhoz Nem tartozunk felelősséggel semmilyen kárért, amely a vonatkozó jogszabályok és/vagy kormányrendeletek és előírások általunk történő betartásából ered, sem pedig azért, mert az utas ugyanezeket nem tartotta be Amennyiben a jelen Üzletszabályzat vagy bármely vonatkozó jogszabály kifejezetten másként nem rendelkezik, csak a bizonyított veszteségek és költségek megtérítéséért tartozunk kártérítési felelősséggel A szerződési feltételek, vagyis az Üzletszabályzat, valamint a felelősségünk kizárását és korlátozását kimondó rendelkezések, meghatalmazott ügynökeink, alkalmazottaink, ügynökeink, képviselőink és igazgatóink vonatkozásában is teljes mértékben érvényesek. A TAP PORTUGAL-tól, valamint meghatalmazott ügynökeinktől, dolgozóinktól, alkalmazottainktól, ügynökeinktől, képviselőinktől és igazgatóinktól visszaigényelhető teljes kártérítési összeg nem haladhatja meg a TAP PORTUGAL esetleges felelősségének felső határát Amennyiben a jelen Üzletszabályzat kifejezetten másként nem rendelkezik, a jelen Üzletszabályzatban semmi sem jelenti az Egyezmény vagy bármilyen alkalmazandó jogszabály szerint biztosított bármely felelősség kizárásáról vagy korlátozásáról való lemondást. 16. CIKK KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK ÉS ELJÁRÁSOK Poggyásszal kapcsolatos kártérítési igények Kivéve, ha az utas mást bizonyít, amennyiben a poggyászellenőrző szelvénnyel rendelkező személy nem él panasszal a feladott poggyásza átvételekor, akkor ez elegendő bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a feladott poggyászát jó állapotban és az Üzletszabályzat szerint adták át neki. Amennyiben az utas poggyászkárra vonatkozó kártérítési igényt kíván bejelenteni nekünk, akkor kell megtennie, amikor felfedezte azt, de legkésőbb a poggyász átvételét követő 7 napon belül. Amennyiben az utas a poggyász késedelmére vonatkozó kártérítési igényt kíván bejelenteni nekünk, azt 21 napon belül kell megtennie azt követően, hogy a poggyászt az utas rendelkezésére bocsátották. Az ilyen igényeket írásban kell megtenni.

WIZZ AIR HUNGARY LTD. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

WIZZ AIR HUNGARY LTD. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT WIZZ AIR HUNGARY LTD. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Cikk 1. FOGALMAK... 5 Cikk 2. ALKALMAZHATÓSÁG... 8 2.1. Általános szabályok... 8 2.2. Charterfuvarozás... 8 2.3.

Részletesebben

LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy.

LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 1. FEJEZET - FOGALMAK ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy. MI/Wizz Air: a Wizz Air Hungary

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános személyszállítási és poggyászfuvarozási feltételei

ÜZLETSZABÁLYZAT. A Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános személyszállítási és poggyászfuvarozási feltételei ÜZLETSZABÁLYZAT A Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános személyszállítási és poggyászfuvarozási feltételei 2011. január Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Wizz Air Hungary Kft.

ÜZLETSZABÁLYZAT Wizz Air Hungary Kft. ÜZLETSZABÁLYZAT Wizz Air Hungary Kft. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: Farkas András elnökhelyettes Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben

ROBINSON TOURS CHARTER MENETREND - 2014 NYÁR

ROBINSON TOURS CHARTER MENETREND - 2014 NYÁR JÁRAT TURNUS HOSSZA ELSŐ INDULÁS UTOLSÓ INDULÓ TURNUS INDULÁSI NAP LÉGITÁRSASÁG BULGÁRIA Budapest-Burgasz 7 éjszaka június 14. szeptember 6.* SZOMBAT 14 éjszaka június 14. augusztus 23. SZOMBAT TVL Debrecen-Burgasz

Részletesebben

Problémái akadnak utazásai során? Az Európai Unio (EU) megszilárdította az Ön jogait. Íme a legfontosabbak (2005. február 17-t)l)

Problémái akadnak utazásai során? Az Európai Unio (EU) megszilárdította az Ön jogait. Íme a legfontosabbak (2005. február 17-t)l) Problémái akadnak utazásai során? Az Európai Unio (EU) megszilárdította az Ön jogait. Íme a legfontosabbak (2005. február 17-t)l) Ha a dolgok nem a tervek szerint történnek... Az Európai Unió számos jogszabályt

Részletesebben

Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA

Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYVA: Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság légi személyszállítás és poggyászfuvarozás nyújtására vonatkozó CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA 2010. október 1. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 261/2004/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 261/2004/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 261/2004/EK RENDELETE visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös

Részletesebben

Repülőtéren történő átvétel/leadás esetén pótdíjat számolnak fel 13,70 USD/ 50 AED. 25 év a P,I, V kategóriás autók esetén

Repülőtéren történő átvétel/leadás esetén pótdíjat számolnak fel 13,70 USD/ 50 AED. 25 év a P,I, V kategóriás autók esetén Gépkocsivezető Repülőtéren történő átvétel/leadás esetén pótdíjat számolnak fel 13,70 USD/ 50 AED Korhatár/min 21 év, 25 év a P,I, V kategóriás autók esetén Korhatár/max. Második gkv. vezető nincs felső

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal regisztrációs szám: U-000846

Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal regisztrációs szám: U-000846 Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató: Weco-Online Kft. Cím: 1055 Budapest, Honvéd u. 38 Adószám: 13960203-2-41 Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal regisztrációs szám: U-000846 Email: info@repjegy.hu

Részletesebben

Vanyolai Hajózási Kft. 8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20/2. Web: www.vanyolai.hu E-Mail: info@vanyolai.hu Tel: +36 30 946 00 83 Fax: +36 87 482 382

Vanyolai Hajózási Kft. 8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20/2. Web: www.vanyolai.hu E-Mail: info@vanyolai.hu Tel: +36 30 946 00 83 Fax: +36 87 482 382 Különhajó rendelése Vanyolai Hajózási Kft. Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2010. január 1-től A különhajókat írásban (levél, fax, e-mail) kell megrendelni, legkésőbb 72 órával a teljesítést megelőzően.

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek Felhasználási feltételek Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató: Weco-Online Kft. Cím: 1055 Budapest, Honvéd u. 38 Adószám: 13960203-2-41 Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal regisztrációs

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

Utazási feltételek. Általános tudnivalók:

Utazási feltételek. Általános tudnivalók: Utazási feltételek Üdvözöljük, bízunk benne, hogy ezen oldal gondos áttanulmányozás során repülőtéri transzferszolgáltatásunk valamennyi kérdésére választ kap és a szolgáltatásunk kiválasztása mellett

Részletesebben

Utasjogok: Mit kell tudniuk a mozgáskorlátozott utasoknak, ha repülővel kívánnak utazni?

Utasjogok: Mit kell tudniuk a mozgáskorlátozott utasoknak, ha repülővel kívánnak utazni? EURÓPAI BIZOTTSÁG MEMO Brüsszel, 2012. június 14. Utasjogok: Mit kell tudniuk a mozgáskorlátozott utasoknak, ha repülővel kívánnak utazni? A Bizottság iránymutatást tesz közzé, amely tisztázza a fogyatékkal

Részletesebben

Utazási feltételek 2015. január-tól

Utazási feltételek 2015. január-tól Utazási feltételek 2015. január-tól I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS 1. A C & T Hungary Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416. paragrafusa, az utazási szerződésről szóló 281/2008.

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l 4. sz. melléklet Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Varga & Family Kft. (székhelye: 8759 Zalakaros, Üdülő sor 4., cégjegyzékszám: Cg: 20-09-066693, adószáma:

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

Megerősített helyfoglalása van az utasnak, ha a társaság elfogadta a foglalást, nyilvántartásba vette, igazolást vagy jegyet adott ki róla.

Megerősített helyfoglalása van az utasnak, ha a társaság elfogadta a foglalást, nyilvántartásba vette, igazolást vagy jegyet adott ki róla. Mikor beszélünk megerősített helyfoglalásról? Megerősített helyfoglalása van az utasnak, ha a társaság elfogadta a foglalást, nyilvántartásba vette, igazolást vagy jegyet adott ki róla. Mikor beszélünk

Részletesebben

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez (hatályos 2012. január 01. napjától) 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tájékoztató a légi utasokat megillető legfontosabb jogokról és az Európai Bíróság vonatkozó ítéleteiről

Tájékoztató a légi utasokat megillető legfontosabb jogokról és az Európai Bíróság vonatkozó ítéleteiről Tájékoztató a légi utasokat megillető legfontosabb jogokról és az Európai Bíróság vonatkozó ítéleteiről 1. A légi utasok legfontosabb jogait meghatározó uniós jogszabály, fogalmak, hatály Sokszor merül

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

Összefoglaló a légi utas jogokat érintő fontosabb, Európai Bíróság által meghozott ítéletekről

Összefoglaló a légi utas jogokat érintő fontosabb, Európai Bíróság által meghozott ítéletekről Összefoglaló a légi utas jogokat érintő fontosabb, Európai Bíróság által meghozott ítéletekről Az Európai Unióban kiemelt szerepet kapnak az uniós állampolgárokat megillető légi utas jogok, hiszen általuk

Részletesebben

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs,

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től Utazási feltételek a KÖRÖS VOLÁN Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS (KISÁLLAT PANZIÓBAN TÖRTÉNŐ ŐRZÉSÉRE ÉS GONDOZÁSÁRA) Amely létrejött egyrészről: Név: Lakcím: Telefon (mobil): E-mail: mint Megbízó, Lakás: Fax: másrészről: BiosLogos Kft: székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

Baraka Világjáró Utazási Iroda. Utazási szerződés általános feltételei

Baraka Világjáró Utazási Iroda. Utazási szerződés általános feltételei Baraka Világjáró Utazási Iroda 3525 Miskolc, Kazinczy u. 2. sz.; telefon: 46/509-440; fax: 46/509-441; nyilv. sz.: U-000087/2001.; adószám: 12589292-2-05.; e-mail: iroda@baraka.hu, www.baraka.hu (mint

Részletesebben

21-25 éves vezető esetén 25 USD/nap pótdíj. Fizetése a helyszínen. A költségek helyben fizetendők

21-25 éves vezető esetén 25 USD/nap pótdíj. Fizetése a helyszínen. A költségek helyben fizetendők Gépkocsivezető Korhatár/min 21 év, L, M kategóriában 25 év, 21-25 éves vezető esetén 25 USD/nap pótdíj New York-ban 18 éves kórtól: 60 USD/nap, bérlés csak economy kategóriában lévő autókra engedett. Fizetése

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat Bevezetés: Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2015. március 09. és 2015. április 30. között 4-et mondunk, E.ON lesz belőle! elnevezés alatt nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték)

Részletesebben

Különjárati szerződéses feltételek

Különjárati szerződéses feltételek Különjárati szerződéses feltételek Az (eseti) különjárati személyszállításra vonatkozó szerződés a MEGRENDELŐ írásbeli megrendelésével és a Cservák és Társai Kft. Írásbeli visszaigazolásával (hivatkozási

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA

Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság légi személyszállítás és poggyászfuvarozás nyújtására vonatkozó CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 08. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA

Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság légi személyszállítás és poggyászfuvarozás nyújtására vonatkozó CHARTER ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 15. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Amennyiben a visszaigazolás ezen az időtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett előleg haladéktalanul visszajár, az erre

Amennyiben a visszaigazolás ezen az időtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett előleg haladéktalanul visszajár, az erre 1. A MEDINA TOURS Utazási Iroda Kft. (székhely: 1137 Budapest, Szt, István krt. 22.; telefonszám: (1) 239-8172; nyilvántartási szám:r-0932/94/1999) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs,

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

A légi utasok jogainak felülvizsgálata gyakori kérdések

A légi utasok jogainak felülvizsgálata gyakori kérdések EURÓPAI BIZOTTSÁG FELJEGYZÉS Brüsszel, 2013. március 13. A légi utasok jogainak felülvizsgálata gyakori kérdések Mi a jelenlegi helyzet? Az Európai Unió közlekedéspolitikájának egyik legfontosabb eredménye

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

I. Az utazási szerződés

I. Az utazási szerződés Utazási Feltételek I. Az utazási szerződés 1. Az Alpine Tours Kft. (továbbiakban Alpine Tours) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-416. paragrafusa, és a 2009. évi

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Székhely: 1146. Budapest, Dózsa György út 11. fszt.2. Postázási cím: 2600 Vác Pf.188. Cégjegyzékszám: 01-09-190638 Adószám: 24940962-2-42

Részletesebben

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m d i s z t r i b ú t o r i A U T Ó P R O G R A M M E G Á L L A P O D Á S E u r ó p a Jelen megállapodás létrejött 20 napján, (a hatálybalépés

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK

2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK 2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK Jogszabályi hátth ttér A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Részletesebben

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276, adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

IDŐPONT TÁV ÉS SZINTEMELKEDÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK FÉLIG ÖNELLÁTÓ ESEMÉNY. 2.500 m / 466m+ 2016. május 29. vasárnap

IDŐPONT TÁV ÉS SZINTEMELKEDÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK FÉLIG ÖNELLÁTÓ ESEMÉNY. 2.500 m / 466m+ 2016. május 29. vasárnap IDŐPONT 2016. május 29. vasárnap Rajt: Dömös, Szentfa-kápolna (Autóval nem közelíthető meg! Kb. 15 perc séta.) Cél: Prédikálószék Rajt kezdete: 10:00 Indítás: percenként. TÁV ÉS SZINTEMELKEDÉS 2.500 m

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Békéscsaba 1912 Előre Klubkártya

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Békéscsaba 1912 Előre Klubkártya Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Békéscsaba 1912 Előre Klubkártya A Békéscsaba 1912 Előre Futball ZRt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Kórház u. 6.; adószám: 24085434-2-04; ) 2015. június 1. napjától

Részletesebben

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN Szlgáltatás Igénybevételi feltételek Igényjgsultság Kerékpár elhelyezése Őrzés, felelősség 1./ Azkn az állmáskn és megállóhelyeken, ahl a pern magassága és a sínkrna

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS UTAZÁSI SZERZŐDÉS az ISLANDIA TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazások általános feltételei AZ ISLANDIA TRAVEL Kft. adatai: Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/b. Telefon: (+361)488 0128, (+361)

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) a Soós és Társa Zrt által működtetett www.soos.hu webáruházhoz

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) a Soós és Társa Zrt által működtetett www.soos.hu webáruházhoz ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) a Soós és Társa Zrt által működtetett www.soos.hu webáruházhoz Örömmel üdvözöljük a Soós és Társa Hűtőtechnikai Zrt (1163 Budapest, Kövirózsa út 5.) által üzemeltetett

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. ELNÖKSÉG 545. ülés 2008. március 11. TÁJÉKOZTATÁSUL

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. ELNÖKSÉG 545. ülés 2008. március 11. TÁJÉKOZTATÁSUL Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 7. a) pont ELNÖKSÉG 545. ülés 2008. március 11. Tárgy: A napirend 7. a) pontja A tagokra vonatkozó biztosítási rendszer TÁJÉKOZTATÁSUL 2007. októberi ülésén az

Részletesebben

Vásárlási feltételek az árveréseken

Vásárlási feltételek az árveréseken Vásárlási feltételek az árveréseken 1. A Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház 1023 Budapest, Zsigmond tér 13. (továbbiakban: Ház) az árverési tárgyak tulajdonosa(i) vagy eladásra jogosultja(i) (továbbiakban:

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II.

A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II. A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II. A diplomáciai képviselő és konzuli tisztviselő adó- és vámmentessége Az igazgatási-műszaki személyzet, a kisegítő személyzet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bécsi Repülőtér online parkolási szolgáltatásának igénybe vételéhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bécsi Repülőtér online parkolási szolgáltatásának igénybe vételéhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bécsi Repülőtér online parkolási szolgáltatásának igénybe vételéhez Flughafen Wien Aktiengesellschaft Postfach 1 A-1300 Wien-Flughafen 1. Általános rendelkezések Az online

Részletesebben