ÜZLETSZABÁLYZAT (SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁS)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT (SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁS)"

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT (SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁS) 1. CIKK FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK A jelen Üzletszabályzatban, kivéve, ha a szöveg más jelentést nem tesz indokolttá vagy kifejezetten eltérően nem rendelkezik, az alábbi kifejezések jelentése a következő: Közbenső leszállási hely a repülőjegy(ek)ben vagy a menetrendünkben tervezett leszállási helyként feltüntetett, az utas útvonalán elhelyezkedő, indulási és rendeltetési helynek nem minősülő hely. Légitársasági azonosító kód az adott légitársaságot mint fuvarozót azonosító kettő, illetve három karakter. ATM (Air Traffic Management) légiforgalmi szolgálat. Meghatalmazott ügynök a légitársaság által nyújtott légifuvarozási szolgáltatást értékesítő személy vagy szervezet. Poggyász azon - a fuvarozásból ki nem zárt - tárgyak összessége, amelyeket az utas légi útjára magával visz. Más előírás hiányában ez mind a kézi, mind a feladott poggyászt magában foglalja. Poggyászellenőrző szelvény az utasnak átadott dokumentum (lehet a repülőjegy(ek) része), amelynek rendeltetése a feladott poggyász azonosítása. Poggyászazonosító címke azon dokumentum, amely a feladott poggyászon kerül elhelyezésre, és kizárólag annak azonosítására szolgál. Fuvarozó egy légitársaság, amely nem azonos velünk és amelynek légitársasági azonosító kódja a repülőjegy szelvényein, beleértve a csatlakozó repülőjegy szelvényeit is, szerepel. Feladott poggyász az utastól a repülőgép poggyászterében történő fuvarozásra átvett poggyász, amelyről társaságunk poggyászazonosító címkét és/vagy poggyászellenőrző szelvényt állít ki. Utasfelvétel zárása az az általunk megjelölt legkésőbbi időpont, amikorra az utasnak be kell fejeznie az utasfelvételi eljárásokat és beszállókártyával kell rendelkeznie. Közös üzemeltetésű (code-share) járat a repülőjegyben feltüntetett más légitársaság által a jelen dokumentum 2.3. cikkében meghatározott módon üzemeltetett járat. Szerződési feltételek a repülőjegy(ek)ben, illetve az visszaigazolás(ok)ban feltüntetett vagy velük kiküldött azon nyilatkozatok, amelyeket ilyenekként azonosítottak és amelyek hivatkozás útján tartalmazzák a jelen Üzletszabályzatot és az értesítéseket. Csatlakozó repülőjegy egy másik repülőjegyhez csatlakozva általunk kiállított repülőjegy. Ezen repülőjegyek együttesen alkotnak egy légi személyszállítási szerződést. Egyezmény az adott légi személyszállítási szerződés vonatkozásában alkalmazandó nemzetközi egyezmények valamelyike:

2 a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában, Varsóban, október 12-én aláírt egyezmény (a továbbiakban Varsói Egyezmény, VE); a Varsói Egyezményt módosító, szeptember 28-án aláírt Hágai Jegyzőkönyv; az 1975-ös 1. sz. Montreali Kiegészítő Jegyzőkönyvvel módosított Varsói Egyezmény, VE; a Hágai Jegyzőkönyvvel és az 1975-ös 2. sz. Montreali Kiegészítő Jegyzőkönyvvel módosított Varsói Egyezmény, VE; az 1961-es Guadalajara Kiegészítő Egyezmény; a Hágai Jegyzőkönyvvel és az 1975-ös 4. sz. Montreali Kiegészítő Jegyzőkönyvvel módosított Varsói Egyezmény, VE; a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában, Montrealban, május 28-án aláírt egyezmény (a továbbiakban Montreali Egyezmény, ME); Repülési szelvény a papír alapú repülőjegynek, illetve az elektronikus jegynek az a része (szelvénye), amely feljogosítja a rajta megnevezett utast a rajta meghatározott járaton való utazásra. Kár magában foglalja az utas halálát, sebesülését vagy testi sérülését, a poggyász elvesztését, részleges elvesztését, ellopását vagy egyéb kárát is, amely az általunk végzett szállításból, illetve egyéb szolgáltatásokból származik vagy azzal kapcsolatos. Nap naptári nap, beleértve a hét minden (7) napját. Nyilvánvaló, hogy értesítések esetében az értesítés megküldésének napja a határidőbe nem számít bele, a jegy érvényességének megállapítása céljából a jegy kiadásának vagy a repülés megkezdésének napját nem kell beleszámítani. Elektronikus szelvény az adatbázisunkban tárolt elektronikus repülési szelvény vagy elektronikus jegy. Elektronikus jegy a visszaigazolás, az elektronikus szelvények és ha van ilyen, az általunk vagy a nevünkben kiadott beszálló dokumentum. Repülési szelvény a repülőjegynek az a része, amelyen szerepel a Good for Passage (Utazásra jogosít) megjegyzés, illetve az elektronikus jegy esetében az elektronikus szelvény, amely megjelöli azokat a konkrét repülőtereket, amelyek között az utas jogosult a légifuvarozást igénybe venni. Elháríthatatlan külső ok (vis maior) olyan szokatlan és előre nem látható, rajtunk kívül álló körülmények, amelyek bekövetkezése az általunk tett minden ésszerű intézkedés ellenére sem kerülhető el. Visszaigazolás az elektronikus jeggyel utazó utasainknak kibocsátott dokumentum, amely az utas nevét, repülési információkat és értesítéseket tartalmaz. Utas bármely személy, kivéve a személyzet tagjait, akit repülőjegy alapján repülőgépen szállítunk vagy szállítani fogunk. Utasszelvény vagy Utas elismervény az általunk, vagy a nevünkben kiadott repülőjegynek az a része, amely ekként van megjelölve és amelyet az utasnak kell megőriznie. A 261/2004/EK rendelet" az Európai Parlament és a Tanács február 11-i 261/2004/EK rendelete a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú

3 késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, beleértve annak mindenkor hatályos módosításait. SDR (Special Drawing Right) Különleges Lehívási Jog, értékét a Nemzetközi Valutaalap határozza meg. Útmegszakítás (stopover) menetrendszerinti megállás utazás közben az indulási hely és a rendeltetési hely közötti helyen. Tarifális szabályok a légitársaság közzétett viteldíjai, illetékei és/vagy kapcsolódó fuvarozási feltételei, amelyeket szükség esetén benyújtottak a megfelelő hatóságoknak. Repülőjegy vagy egy olyan dokumentum, amelyen szerepel a repülőjegy és poggyászellenőrző szelvény megjelölés, vagy pedig elektronikus jegy, amelyek mindkét esetben vagy általunk, vagy a nevünkben kerülnek kiadásra, és tartalmazzák a szerződési feltételeket, az értesítéseket, valamint a szelvényeket. Tranzit utas a repülőtérre, egy másik repülőtérre való továbbutazás céljából érkezett utas, aki a következő módokon folytathatja utazását: i) a repülőtérről ugyanazon járattal; ii) a repülőtérről csatlakozó járattal; vagy iii) másik repülőtérről csatlakozó járattal. Kézipoggyász az a poggyász, amely nem minősül feladott poggyásznak. A mi, magunk, társaságunk, általunk és bennünket kifejezések alatt a Transportes Aéreos Portugueses S.A.-t vagy mozaikszavakkal kifejezve a TAP SA-t, a TAP-ot vagy a TAP Portugal-t kell érteni. Az Ön, öné és önmaga kifejezések alatt az utast kell érteni. 2. CIKK ALKALMAZHATÓSÁG 2.1. Általános szabályok Ahogyan az alábbi 2.2., 2.4. és 2.5. cikkben is szerepel, fuvarozási feltételeink (üzletszabályzatunk) csak azokra a járatokra vagy járatszegmensekre alkalmazhatók, amelyekkel kapcsolatban a nevünk vagy a légitársasági azonosító kódunk (TP) a repülőjegy fuvarozó rovatában fel van tüntetve azon a helyen, ahol az adott légi fuvarozó nevét fel kell tüntetni Charter fuvarozás Amennyiben charter szerződés alapján kerül sor fuvarozásra, a jelen Üzletszabályzat rendelkezései csak olyan mértékig alkalmazandóak, amilyen mértékig, hivatkozás útján vagy más módon beépítették az ilyen szerződésbe vagy az Ön repülőjegyébe/-jegyeibe Közös üzemeltetés (code-share) Egyes járatok esetében megállapodást kötöttünk más légitársaságokkal járatok közös üzemeltetéséről, ami azt jelenti, hogy még ha nálunk is van egy vagy több helyfoglalása, és a jegyén/jegyein a mi légitársasági azonosító kódunk, a TP van feltüntetve fuvarozóként, lehet, hogy másik légitársaság(ok) üzemelteti(k) a légijárművet. Amennyiben közös üzemeltetésű járat esetén a TP van feltüntetve fuvarozóként, akkor a jelen Üzletszabályzat alkalmazandó. Ilyen esetben a helyfoglaláskor tájékoztatjuk Önt a légijárművet üzemeltető fuvarozóval kapcsolatban. Más fuvarozó által üzemeltetett közös járatok esetében a TP tartozik felelősséggel teljes egészében az ilyen járaton (Code Share) eltöltött utazás során minden, a mi légitársasági

4 azonosító kódunkkal (TP) kiadott repülőjeggyel rendelkező utassal kapcsolatos valamennyi, a jelen Üzletszabályzatban meghatározott kötelezettségért. Minden code-share partner rendelkezik a saját üzemeltetésű járatokra vonatkozó üzletszabályzattal, amely különbözhet a mi Üzletszabályzatunktól. Ezeket a szabályokat hivatkozás formájában beépítettük, és részét képezik a jelen Üzletszabályzatnak. A közös üzemeltetésű járatokon partnereink üzletszabályzata a következőkben térhet el a miénktől: 1) Az utasfelvétel zárásának ideje; 2) Kíséret nélküli gyermekek utaztatási szolgáltatása; 3) Élő állatok szállítása; 4) Szállítás megtagadása; 5) Oxigén szolgáltatás; 6) Rendellenességek kezelése; 7) Beszállás megtagadása miatti kártérítés; 8) A poggyász átvétele, súlykerete és az érte vállalt felelősség. Önnek ajánlatos figyelmesen átnéznie partnereink üzletszabályzatát, különösen a fent említett kérdéseket érintő cikkek tekintetében. Érdemes ezen feltételekkel megismerkednie partnereink weboldalainak megtekintésével, vagy az Ön utazási irodáján keresztül. A TP tájékoztatni fogja Önt az első érdeklődése alkalmával arról, ha az adott TP járatot egy másik fuvarozó üzemelteti közös üzemeltetési (Code share) megállapodás alapján. Az USA repülőtereit érintő közös üzemeltetésű járatok esetében a járat üzemeltetőjének az aszfalton (betonon) eltöltött járatkésésre kidolgozott készenléti terve a mérvadó az USA repülőterein előforduló aszfalt késések tekintetében Irányadó jogszabályok és tarifális szabályok A jelen Üzletszabályzat rendelkezései alkalmazandók, kivéve, ha a benne foglaltak ellentétben állnak a mi tarifális szabályainkkal vagy bármely vonatkozó jogszabállyal, amely esetben ezek a tarifális szabályok vagy jogszabályok élveznek elsőbbséget. Amennyiben a jelen Üzletszabályzat bármely rendelkezése bármely vonatkozó jogszabály szerint nem helytálló, a többi rendelkezés továbbra is érvényben marad A szabályzatokkal szembeni elsőbbség Amennyiben a jelen Üzletszabályzat másként nem rendelkezik, az Üzletszabályzat és bármely más, meghatározott feladatok ellátása során érintett szabályzatok között fennálló ellentmondás esetén a jelen Üzletszabályzat rendelkezései alkalmazandók. 3. CIKK REPÜLŐJEGY 3.1. Általános szabályok Fuvarozást csak a repülőjegyben utasként megnevezett személy részére biztosítunk, ezért Ön kérésre a személyazonosságát megfelelő igazolvánnyal igazolni köteles A repülőjegy(ek) nem ruházható(k) át. A fuvarozás igénybevételére csak a repülőjegyben utasként megnevezett személy jogosult, ezért fenntartjuk magunknak a jogot az utas személyazonosságának ellenőrzésére Egyes jegyek diszkont viteldíj ellenében kerülnek értékesítésre, ezért abban az esetben, ha Ön meg kívánja változtatni a helyfoglalását akkor lehet, hogy módosítási díjat kell fizetnie. Részletesebb információkért javasoljuk, tájékozódjon tarifális feltételeinkről A mennyiben Ön a fenti pontban jelzett típusú, fel nem használt repülőjeggyel rendelkezik, és vis maior ok miatt nem képes utazni, akkor, feltéve, hogy Ön haladéktalanul értesít bennünket és bizonyítékot szolgáltat ezzel a vis maior okkal kapcsolatban, jóváírjuk

5 Önnek a viteldíj nem visszafizetendő részét a velünk történő jövőbeni utazás céljára, amelyből azonban az ügyintézési költség levonásra kerül A repülőjegy mindenkor annak a légitársaságnak a tulajdonát képezi, amely kiadta azt Az elektronikus jegy esetét kivéve, az utas csak akkor jogosult a fuvarozásra, ha képes bemutatni az érvényes repülőjegyét, amely tartalmazza az adott járatra szóló repülési szelvényt, valamint a még fel nem használt repülési szelvényeket és az utasszelvényt. Ezen kívül az utas akkor jogosult a fuvarozásra, ha a bemutatott repülőjegy nem sérült vagy ha azt nem módosította más, mint mi vagy meghatalmazott ügynökünk. Elektronikus jegy esetén az utas akkor jogosult a fuvarozásra, ha személyazonosságát fényképes igazolvánnyal képes igazolni a) Az elektronikus jegy esetét kivéve, az utas csak akkor jogosult a fuvarozásra, ha képes bemutatni az érvényes repülőjegyét, amely tartalmazza az adott járatra szóló repülési szelvényt, valamint a még fel nem használt repülési szelvényeket és az utasszelvényt, érvényes repülőjegyet adtak ki és az utas aláír egy nyilatkozatot, miszerint a repülőjeggyel való esetleges visszaélés esetén az eredeti jegy értékéig kártalanít bennünket a felmerülő azon költségekért és/vagy veszteségekért, amelyek szükségszerűen és ésszerűen keletkeztek nálunk, vagy egy másik fuvarozónál. Nem igényelünk Öntől kártérítést semmilyen költségért és/vagy veszteségért, ha ugyanez a kár a saját gondatlanságunkból következett be. A repülőjegyet kibocsátó fuvarozó ügyintézési költséget számíthat fel ezen szolgáltatásért, kivéve, ha a jegy elvesztése vagy megsemmisülése a kibocsátó fuvarozó vagy valamelyik ügynökének gondatlansága miatt következett be b) Amennyiben az utas nem szolgáltat bizonyítékot és nem ír alá nyilatkozatot a fenti a) pontban említett módon, a jegy kibocsátója kérheti az utast az új repülőjegy teljes vételárának megfizetésére, amelyet a kibocsátó később visszatéríthet, amennyiben az eredeti repülőjegy érvényességi idejének lejártát követően az elveszett, vagy megsemmisült repülőjegyet kiadó fuvarozó meggyőződött arról, hogy azt nem használták fel az adott lejárati idő előtt. Amennyiben az utas megtalálja az eredeti repülőjegyet annak lejárati ideje előtt és leadja azt az új repülőjegyet kibocsátó fuvarozónak, akkor a fent említett visszatérítés azonnal feldolgozásra kerül A repülőjegy értékes dokumentum, ezért az utasnak óvintézkedéseket kell tennie azért, hogy ne veszítse el, vagy ne lopják el A repülőjegy érvényessége Kivéve, ha a repülőjegyen, ezen Üzletszabályzatban vagy a vonatkozó tarifális szabályokban (amelyek korlátozhatják a repülőjegy érvényességét, és amely esetben azt feltüntetjük) másként rendelkeznek, a repülőjegy érvényes lehet: a) a kiállítástól számított egy évig; vagy b) egy évig a jeggyel való első utazás napjától, ha az első repülésére a jegy kibocsátásától számított egy éven belül került sor Amennyiben az utas azért nem tud utazni a jegy érvényességi idején belül, mert nem tudtuk megerősíteni a helyfoglalását akkor, amikor az utas kérte, akkor az ilyen repülőjegy(ek) érvényességét meghosszabbítjuk, vagy az utas jogosult az alábbi 10. cikkel összhangban történő visszatérítésre Amennyiben utazásának megkezdését követően az utas betegség miatt nem tud utazni a jegy érvényességi időszakán belül (és nem az abban hivatkozott viteldíj), akkor ezt az érvényességi időszakot meghosszabbíthatjuk mindaddig, amíg az utas alkalmassá válik az utazásra, vagy az első olyan járatunk dátumáig, amely az adott dátum után indul arról a

6 pontról, ahonnan az utas utazását folytatja és amelyen a kifizetett foglalási osztályon van férőhely. Az ilyen betegséget a kórházi felvételi lappal kell igazolni. Amennyiben a repülőjegyben megmaradt repülési szelvények, vagy elektronikus jegy esetében az elektronikus szelvény egy vagy több útmegszakítást tartalmaz, akkor az ilyen repülőjegy érvényessége meghosszabbítható a kórházi felvételi lapon jelzett felgyógyulás dátumától számított maximum három hónapra. Ilyen körülmények fennállása esetén a megbetegedett utassal együtt utazó közvetlen családtagjai jegyeinek érvényességi időszakát is hasonlóképpen meghosszabbítjuk Egy utas utazás közben bekövetkezett halála esetén az őt kísérő személy(ek) jegyét/jegyeit is módosíthatjuk a minimum tartózkodás lemondásával, vagy az adott érvényesség idő meghosszabbításával. Az utazását megkezdett utas közvetlen családjában történt halál esetén, az utas, valamint az őt kísérő közvetlen családtagok jegyeinek érvényessége hasonlóképpen módosítható. Minden ilyen módosítást az érvényes halotti bizonyítvány kézhezvételét követően kell megtenni és egyetlen ilyen érvényességi hosszabbítás sem haladhatja meg a negyvenöt (45) napot az elhalálozás napjától számítva A szelvények sorrendje és felhasználása Az utas által megvásárolt jegy csak az azon feltüntetett szállításra szól, az indulási helytől bármely közbenső leszállási helyen keresztül a végső célállomásig. A fizetett viteldíj az utas jegyén feltüntetett szállításra vonatkozó tarifális szabályokon alapul, ami az utas velünk kötött szerződésének részét képezi Amennyiben az utas bármilyen szempontból módosítani szeretné a szállítását, előre kapcsolatba kell velünk lépnie. Kiszámítjuk az utas új szállítására vonatkozó módosított viteldíjat, és választhat, hogy elfogadja-e a módosított viteldíjat, vagy fenntartja az eredeti szállítást a repülőjegye szerint említetteknek megfelelő módon. Amennyiben az utas bármilyen szempontból módosítani szeretné a szállítását vis maior ok miatt, amint arra lehetősége nyílik, kapcsolatba kell velünk lépnie, mi pedig a viteldíj újraszámítása nélkül fogunk arra törekedni, hogy elszállítsuk őt a következő közbenső leszállási helyre vagy a végső célállomásra Amennyiben az utas a tudtunk nélkül változtatja meg a szállítását, a megfelelő árat fogjuk kikalkulálni a tényleges utazására is. Az utas köteles megfizetni a szállításáért számára kibocsátott jegyért fizetett díj és a felülvizsgált szállítási díj közötti különbözetet, illetve mi térítjük vissza a díjkülönbözetet, ha az új ár az alacsonyabb, és ha az utas repülőjegyének viteldíja lehetővé tesz ilyen visszatérítést. Máskülönben a fel nem használt szelvények elvesztik az értéküket Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár néhány változtatás nem igényli a viteldíj megváltoztatását, mások, mint az indulási hely megváltoztatása (példának okáért, ha az utas nem repüli le utazása első szegmensét) vagy az utazás irányának megfordítása, a viteldíj emelkedésével járhatnak. Számos viteldíj csak a jegyen feltüntetett napokon és járatokkal történő utazásra érvényes és ezeket az utas vagy egyáltalán nem változtathatja meg, vagy csak akkor, ha ennek érdekében többletdíjat fizet Az utas jegyében levő minden egyes repülési szelvényt a helyfoglalásnak megfelelő osztályra, napon és járaton történő szállításra fogadjuk el. Amennyiben a helyfoglalás feltüntetése nélküli jegyet adunk ki, a helyfoglalás később is megtehető, ez azonban a tarifális szabályainktól és attól függ, hogy van-e szabad hely a választott járaton Érdemes megjegyezni, hogy amennyiben az utas olyan viteldíjat választott, amely arra kötelezi, hogy a repülőjegyet a rajta meghatározott sorrend szerint lerepült repülési

7 szegmensekkel használja fel, akkor a repülőjegyet nem fogadjuk el és az érvénytelenné válik, ha a szelvényeinek valamelyikét a kötött sorrendtől eltérően használták fel A fuvarozó neve és címe A repülőjegyen légitársaságunk neve lehet a légitársasági azonosító kódunk mozaikszava, a TP. Címünknek az indulási repülőteret kell tekinteni, amely a repülőjegy fuvarozó rovatában található nevünk első tagjával szemben látható, illetve elektronikus jegy esetében, amint az a visszaigazolásban az első repülési szegmensre vonatkozóan van feltüntetve. 4. CIKK VITELDÍJAK, ADÓK, DÍJAK ÉS ILLETÉKEK 4.1. Viteldíjak Eltérő rendelkezés hiányában a viteldíjak az utasnak az indulási hely szerinti repülőtérről a célállomás szerinti repülőtérre történő fuvarozására vonatkoznak. A viteldíjak nem tartalmazzák sem más repülőterek közötti, sem pedig a repülőterek és városi terminálok közötti szállítási szolgáltatást. Az utas viteldíjának meghatározása a megfelelő napra, osztályra és a rajta szereplő útvonalra szóló repülőjegy kifizetésének időpontjában hatályos tarifális szabályok szerint történik. A repülőjegy kifizetését követően semmilyen, a lefoglalt járat dátumát és/vagy osztályát érintő áremelést nem alkalmazunk, kivéve, ha az utas megváltoztatja a repülése útvonalát és/vagy dátumát és/vagy az osztályát Adók, díjak és illetékek Az utas felel a kormányok, hatóságok, vagy a repülőtér üzemeltetője által kiszabott összes vonatkozó adó, díj és illeték megfizetéséért. A repülőjegy megvásárlásakor a benne levő adókat, díjakat és illetékeket külön feltüntetjük. A légi közlekedésre kirótt adók, díjak és illetékek állandóan változnak, és kivethetők és/vagy módosíthatók az utas repülőjegyének kibocsátási dátuma után is. A repülőjegyen feltüntetett adók és/vagy díjak és/vagy illetékek terén történő bármilyen emelést az utas köteles megfizetni. Hasonlóképpen, még ha az utas jegyének kibocsátási dátuma után kerül is sor bármilyen új adó és/vagy díj és/vagy illeték bevezetésére, az utas köteles azt megfizetni. Hasonlóan, abban az esetben, ha az utas által nekünk megfizetett bármilyen adót és/vagy díjat és/vagy illetéket később úgy szüntetnek meg vagy csökkentenek, hogy az rá a továbbiakban nem, vagy csak kisebb összegben vonatkozik, az utas jogosult a visszaigénylésre A fizetés pénzneme A viteldíjakat, adókat, díjakat és illetékeket azon ország valutájában kell megfizetni, amelyben az utas jegyét kibocsátották, kivéve, ha mi, vagy meghatalmazott ügynökünk a fizetés időpontjában vagy azt megelőzően más valutában történő fizetést jelez az utasnak (például azért, mert a helyi pénznem nem konvertibilis). Saját belátásunk szerint a fizetést elfogadhatjuk más, a jegy kibocsátási országának valutájától eltérő pénznemben is. 5. CIKK HELYFOGLALÁSOK 5.1. Helyfoglalási követelmények Az utas helyfoglalását társaságunk vagy meghatalmazott ügynökünk rögzíti. Az utas kérésére társaságunk vagy meghatalmazott ügynökünk írásos visszaigazolást ad a helyfoglalásról Bizonyos viteldíjak meghatározott feltételekhez kapcsolódnak, amelyek korlátozzák vagy kizárják az utasnak a helyfoglalás módosítására vagy törlésére való jogát. Repülőjegy vásárlásakor az utasnak javasolt az alkalmazott viteldíj feltételeinek tanulmányozása Repülőjegy-vásárlási határidők

8 Amennyiben az utas a társaságunk vagy meghatalmazott ügynökünk által meghatározott időn belül a jegyéért nem fizetett, helyfoglalását törölhetjük Személyes adatok Az utas tudomásul veszi, hogy a számunkra átadott személyes adatait egy vagy több helyfoglalás megtétele, egy vagy több repülőjegy kibocsátása és kiegészítő szolgáltatások megszerzése, szolgáltatások fejlesztése és nyújtása, a be- és kivándorlási eljárások elősegítése, valamint ezen adatok kormányzati szervek részére történő rendelkezésre bocsátása céljából adta át az utazásával összefüggésben. Ezen célokra az utas engedélyezi számunkra, hogy megtartsuk és felhasználjuk ezeket az adatokat, valamint hogy továbbítsuk azokat irodáinkba, leányvállalatainknak, meghatalmazott ügynökeinknek, kormányzati szerveknek, más fuvarozóknak, a fent említett szolgáltatások teljesítőinek, hitel- és más fizetési kártya társaságoknak, valamint az igénybe vett adatfeldolgozóknak Üléshelyek Megpróbáljuk figyelembe venni az ültetéssel kapcsolatos előzetes kéréseket, azonban nem tudjuk garantálni, hogy az utas bármely meghatározott ülést elfoglalhatja. Társaságunk fenntartja a jogot az ülésrend kiosztására vagy tetszőleges időben történő módosítására, még a légijárműbe történt beszállást követően is. Ez üzemeltetési, személy- vagy vagyonbiztonsági okok miatt válhat szükségessé A helyfoglalás megerősítése Társaságunk nem igényli járataira a helyfoglalások megerősítését. Amennyiben rendkívüli körülmények miatt (politikai instabilitás, a visszatérő repülőtér működését érintő sztrájkok, a komputerrendszer meghibásodása vagy egyéb rendkívüli okok) a megerősítés mégis szükségessé válik, akkor előzetesen értesítjük utasainkat Az utasnak az utazásában érintett bármely más fuvarozó részéről támasztott megerősítési igényeket is ellenőriznie kell. Szükség esetén helyfoglalását meg kell erősítenie annál a fuvarozónál, amelynek a légitársasági azonosító kódja látható a jegyen a kérdéses járatra vonatkozóan A helyfoglalás törlése Felhívjuk figyelmet, hogy amennyiben az utas társaságunk előzetes értesítése nélkül nem jelenik meg egy adott járaton, dönthetünk úgy, hogy töröljük az összes útvonalra szóló helyfoglalását. Ha azonban az utas időben értesíti társaságunkat, akkor a soron következő járatfoglalások nem kerülnek törlésre, ebben az esetben azonban az utasnak kapcsolatba kell lépnie szolgálatainkkal, társaságunk pedig megváltoztatja az utas eredeti viteldíját a jelen Üzletszabályzat pontjában meghatározottak szerint. 6. CIKK UTASFELVÉTEL ÉS BESZÁLLÁS 6.1. Utasfelvételi idő Mivel az utasfelvétel zárása minden repülőtéren eltérő lehet, javasoljuk, hogy tájékozódjon efelől és tartsa is be azt. Utazása simább lesz, ha bőséges időt hagy magának az utasfelvételre. Fenntartjuk a jogot, hogy a foglalás(oka)t töröljük, ha az utas nem tesz eleget a jelzett utasfelvétel zárásának. Utasaink első velünk történő repüléséhez az utasfelvétel zárásával kapcsolatos információkat weboldalunkon, a (www.flytap.com) címen találják meg, vagy megszerezhetik meghatalmazott ügynökeinktől. Utazásaik soron következő járataival kapcsolatban utasainknak tájékozódniuk kell az utasfelvételi zárásokkal kapcsolatban A beszállítás időpontja

9 Az utas köteles a legkésőbb az utasfelvételnél általunk megjelölt időpontban a beszállókapunál megjelenni Amennyiben az utas nem jelenik meg időben a beszállókapunál, helyfoglalását törölhetjük Következmények Társaságunk nem felelős az utas semmilyen veszteségéért vagy költségéért, amit akkor szenved el, ha nem tartja be a 6.cikk rendelkezéseit. 7. CIKK A FUVAROZÁS MEGTAGADÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA 7.1. A fuvarozás megtagadásának joga Amennyiben írásban értesítettük az utast arról, hogy a jövőben semmikor sem vállaljuk a fuvarozását járatainkon, összhangban szabad és méltányos értelmezésünkkel, megtagadhatjuk az utas és/vagy a poggyásza fuvarozását. Ilyen körülmények fennállása esetén az utas jogosult a visszatérítésre. Megtagadhatjuk még az utas és/vagy a poggyásza fuvarozását, ha egy vagy több, a következőkben felsoroltak közül bekövetkezett vagy bekövetkezhet: amennyiben a fuvarozás megtagadását bármely törvény, rendelet vagy előírás követeli meg; az utas vagy poggyászának fuvarozása hatással lehet vagy veszélyeztetheti a fedélzeten tartózkodó többi utas vagy a személyzet tagjainak életét, egészségét, testi épségét vagy kényelmét; az utas szellemi vagy fizikai állapota, beleértve alkohol vagy kábítószer okozta károsodást, veszélyt vagy kockázatot jelent önmagára, az utasokra, a személyzetre vagy az ott található vagyontárgyakra; az utas egy korábbi járaton a magatartási előírásokat megszegte, és társaságunk alapos okkal azt feltételezi, hogy ezt a magatartást az utas megismétli; az utas megtagadta a biztonsági ellenőrzésnek alávetni magát vagy poggyászát; az utas nem fizette meg az alkalmazandó viteldíjat, adókat, díjakat és illetékeket; az utas nem rendelkezik érvényes úti okmányokkal, olyan államba kísérel meg bejutni, amelyben csak átutazásra jogosult, vagy amely által megkövetelt úti okmányokkal nem rendelkezik, valamint ha úti okmányainak valamelyikét azok bemutatását követően repülés közben megsemmisíti vagy úti okmányait a személyzet felszólítása ellenére átvételi igazolás ellenében sem hajlandó átadni; az utas olyan repülőjegyet mutat be, amelyhez törvénytelenül jutott hozzá, vagy amelyet nem tőlünk vagy meghatalmazott ügynökünktől vásároltak, vagy amelyet eltűntnek illetve ellopottnak jelentettek be vagy amelyet hamisítottak, illetve ha az utas nem tudja bizonyítani, hogy ő az azon megnevezett személy; az utas nem tesz eleget a fenti 3.3. pontban foglalt, a szelvények felhasználásával és sorrendjével kapcsolatos követelményeknek, vagy olyan jegyet mutat be, amely megsemmisült vagy amelyet rajtunk vagy meghatalmazott ügynökünkön kívül más bocsátott ki vagy módosított;

10 az utas nem tesz eleget a személy- vagy vagyonbiztonsági utasításainknak Különleges segítségnyújtás A különleges segítségnyújtást igénylő személyek mint például a kíséret nélküli gyermekek, fogyatékkal élő személyek, várandós nők, beteg vagy egyéb különleges segítségnyújtást igénylő személyek szállításra történő elfogadása bizonyos feltételek vagy korlátozások mellett lehetséges, amelyek megtalálhatóak a honlapunkon (www.flytap.com) vagy beszerezhetők meghatalmazott ügynökeinktől a repülőjegy(ek) kibocsátásakor. Amennyiben az ilyen utasok tájékoztatták társaságunkat bármely különleges követelményről a repülőjegyeik kiadásakor és ezen követelményeket társaságunk elfogadta, akkor tőlük utólag nem lehet megtagadni a szállítást az állapotuk vagy a különleges igényeik alapján A fenti 7.2. pontra is figyelemmel, ha az utas kerekes szék használatára szorul, és feltéve, hogy az utas (vagy valaki az ő nevében) nyilatkozik arról, hogy az utas önellátó és képes másoktól függetlenül a fizikai szükségleteinek (vagyis az egészségügyi, biztonsági és higiéniai) kielégítésére repülés közben, annak az utasnak a kísérő nélküli szállítását vállaljuk, azonban nem leszünk kötelesek az utasnak a fedélzeten olyan segítséget nyújtani, amely bármilyen formában ellentétes azzal a nyilatkozattal, amelyet az utas vagy valaki az ő nevében tett a fentiek szerint. 8. CIKK POGGYÁSZ 8.1. Szabad súlykeret Feltételeink és korlátozásaink függvényében, amelyek megtalálhatóak a honlapunkon (www.flytap.com) vagy beszerezhetők a repülőjegy(ek) kibocsátásáért felelős meghatalmazott ügynökeinktől, az utas bizonyos mennyiségű poggyászt díjmentesen adhat fel. Az utas által pótdíjmentesen feladható poggyász mennyisége fel van tüntetve a jegyén, vagy elektronikus jegy esetében a visszaigazoláson Túlsúly A szabad súlykeret feletti poggyász szállításáért túlsúlydíjat kell fizetni, amely megtalálható a honlapunkon (www.flytap.com) vagy beszerezhető a repülőjegy(ek) kibocsátásáért felelős meghatalmazott ügynökeinktől A poggyászban való szállításból kizárt tárgyak Az utas poggyásza nem tartalmazhat: a légijármű vagy a fedélzetén tartózkodó személyek vagy vagyontárgyak biztonságát veszélyeztető tárgyakat, mint például a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) Veszélyes Áruk Biztonságos Légi Fuvarozásáról szóló Technikai Utasításai, illetve a Légifuvarozók Nemzetközi Szövetsége (IATA) Veszélyes Áruk Szabályzata, valamint a saját szabályzataink (amelyekről társaságunk vagy meghatalmazott ügynökeink kérésre felvilágosítást adnak) által felsorolt tárgyakat; olyan tárgyakat, amelyek szállítását az indulási hely vagy a célállomás szerinti államok vonatkozó törvényei, rendeletei vagy előírásai tiltják, vagy vélhetően befolyásolnák a repülőgép és/vagy az azon tartózkodók személy- és vagyonbiztonságát; olyan tárgyakat, amelyek, figyelembe véve az alkalmazott légijármű típust, a fuvarozásra általunk ésszerűen alkalmatlannak tartható tételek, mivel veszélyesek, nem biztonságosak a súlyuk, a méretük, az alakjuk vagy jellegük miatt, illetve mert törékenyek vagy romlandók. Az ezzel kapcsolatos információ megtalálható a honlapunkon (www.flytap.com) vagy beszerezhető a repülőjegy(ek) kibocsátásáért felelős meghatalmazott ügynökeinktől.