Tevékenységmenedzsment Minimumkérdések TÁVOKTATÁS 2014/2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tevékenységmenedzsment Minimumkérdések TÁVOKTATÁS 2014/2015."

Átírás

1 Tevékenységmenedzsment Minimumkérdések TÁVOKTATÁS 2014/2015. Az ellátási lánc fogalma Ellátási lánc: Több vállalat egymáshoz kapcsolódása áll a középpontban, az értékteremtő funkció középpontjában már nem egy üzem áll, az ellátási lánc teljesítményéhez, működéséhez a lánc minden tagjának a teljesítménye hozzájárul. Vevői érték fogalma Vevői érték akkor képződik, ha a vevő tranzakcióból származó hasznosságérzete meghaladja a tulajdonlás teljes költségét, amely az áron kívül magában foglalja a karbantartás, a szervízelés, az üzemeltetés (használat) és a partnerváltás költségét is. Vevői érték = relatív észlelt haszon a birtoklás relatív észlelt költsége. A termelés fogalma A termelés a rendelkezésre álló erőforrások egy részének felhasználása arra a célra, hogy más erőforrásokon tartós változtatásokat végrehajtva új javakat hozzunk létre. Mit nevezünk társadalmi felelősségvállalásnak? A társadalmi felelősségvállalás (CSR) tartalmilag olyan komplex vállalatirányítási felfogás, amely a vállalat működése során az üzleti sikereket támogatandó, segítendő társadalmi érdekeket is érvényesít. A munkafolyamat fogalma A munkafolyamat az embereknek, az anyagoknak, módszereknek és gépeknek időbeli egymásutániságát feltételező integrációja egy környezetben abból a célból, hogy értéktöbbletet tartalmazó végterméket állítsanak elő a vevő számára. A folyamat fogalma 1. Tevékenységek, változások, vagy működéselemek sorozata, amely valamilyen célra vagy eredményre irányul. A folyamatok teszik működőképessé a vállalatot, vagy meghiúsítják a működését. 2. A folyamat úgy határozható meg, mint egy vagy több feladat, amely bemenetek (inputok) egy csoportját átalakítja a kimenetek (outputok) egy csoportjává (termékké és szolgáltatásokká) egy másik személy vagy folyamat számára emberek, eszközök és eljárások segítségével. Keresletmenedzsment folyamata A keresletmenedzsment folyamatában első lépés a kereslet természetének feltárása, mivel célja egy hatékony vevői igényfeltáró rendszer kiépítése és működtetése, amelynek eredményeként a kereslet bizonytalanságából eredő hatások csökkenthetők. Az értékteremtő folyamat tervezését és koordinálását alapvetően a kereslet és kereslet előrejelzéséből származó információ mozgatja.

2 Tulajdonosi érték fogalma, tulajdonosok elvárásai A tulajdonosi érték a vállalkozás piaci értékével egyező. A sokrétű tulajdonosi elvárások lehetnek: jövedelmezőségi elvárások (osztalékképződés) árfolyam-növekedés (piaci érték emelkedése, vagyonnövekedés) működésbiztonság a vállalkozásnál, fennmaradás etikus magatartás (megfelelés, társadalmi elvárások) Az innováció fogalma 1. Az innováció a termelési tényezők új kombinációja. Az innováció alapvető belső tulajdonsága az újdonság. Az újdonság forrásai lehetnek egyrészről a működés folyamatos megújítása, a kis fajsúlyú tulajdonságokkal, illetve jelentősebb horderejű tulajdonságokkal. 2. Az innováció a fogyasztói igények kielégítésének új, korábbinál magasabb minőségű módja. A vállalati megújulás forrása, a piaci siker elérésének fontos tényezője. A logisztika feladata A logisztika feladata biztosítani, hogy az üzleti folyamatok zavartalan lebonyolításához szükséges termékek a megfelelő helyen és időpontban, a szükségleteknek megfelelő mennyiségben, minőségben és választékban rendelkezésre álljanak. A projekt fogalma A projekt olyan szervezet, amely összehangolja a szerződésben rögzített kötelezettségekkel és feltételekkel meghatározott termék, illetve szolgáltatás megvalósításához szükséges erőforrásokat. Projekt meghatározása: projekt sajátos, egyedi nem rutin feladatok megvalósítására létrehozott csoport léte időben korlátozott (kezdete és vége meghatározott) elkülönült erőforrásokkal dolgozik, önálló költségvetése van egyedileg összeállított csapat (team) Az innovációs lánc elemei lineáris lánc esetén A termékfejlesztés láncmodellje szerint a fejlesztési folyamat egymást követő tevékenységeit elkülönült részek végzik. Marketing Termékfejlesztés Termelésfejlesztés Termelés Értékesítés A projekt érintettjei ügyfél, szponzorok, felhasználók, anyaszervezet, szállítók, egyéb érintettek Melyek a társadalmi érdekek? környezettudatosság, szolidaritás, tisztesség, esélyegyenlőség/diszkrimináció-mentesség, egészséges életmód, magánélet szentsége, jövőorientáltság a Földet az unokáktól kaptuk kölcsön 2

3 Melyek a fogyasztói érték dimenziói? használati érték, helyi érték, időérték, tulajdonérték Melyek a versenyelőny forrásai? (Versenyelőny forrás = versenyben maradás feltétele, piacra-lépés feltétele) Versenyelőny források: a) Ár b) Megbízhatóság c) Minőség d) Rugalmasság e) Szolgáltatás A vállalati értéklánc fogalma A vállalati értéklánc a vállalati tevékenységek értékalkotó összekapcsolása alapvetően (elsődlegesen) egy teljes vállalatra értelmezzük. Egy vállalaton belüli komplett valamennyi folyamatra kiterjesztett értelmezése a Porter-i értéklánc, amelyik elsődlegesen (érték-előállító) és támogató tevékenységére osztja fel a vállalati folyamatokat. A projektmenedzsment folyamatszakaszai előkészítés a projekt felállítása tervezés végrehajtás projektzárás Melyek a vállalat által megvalósítható innovációs stratégiák? A szükséges ráfordítások, elérhető eredmények és jelentkező kockázat alapján az innovációs stratégiák lehetnek: Támadó (magas ráfordítás, nagy kockázat, siker esetén kimagasló eredmények) Védekező (közepes ráfordítások, közepes kockázat, szerényebb eredmények) Reagáló (alacsony ráfordítások, kis kockázat, is eredmények) Az értéklánc tevékenységi struktúrája Elsődleges tevékenységek: Belső logisztika Termelést átalakító technológia Külső logisztika Marketing és eladás Szolgáltatások Támogató tevékenységek: Szervezeti infrastruktúra Műszaki és technológiai fejlesztés Emberi erőforrás-menedzsment Beszerzés 3

4 A teljesítményprizma szerepe és nézőpontjai Teljesítményprizma valódi érték nyújtása valamennyi érintettnek üzleti teljesítmény komplex értékeléséhez. Nézőpontjai: érintettek elégedettsége, stratégiák, folyamatok/tevékenységek, képességek, érintettek hozzájárulása Az innováció megvalósulási módozatai Új, fogyasztói körben még nem ismert javak Adott iparágban még ismeretlen termelési eljárások bevezetése Új piaci elhelyezési lehetőségek megnyitása Nyersanyagok és félkész áruk új beszerzési forrásai (korábban nem volt megfelelő, vagy most kell kialakítani) Új szervezet létrehozása vagy megszüntetése Értékteremtő folyamatok Az értékteremtő folyamatok a vállalat erőforrásainak fogyasztói értékké konvertálását valósítják meg. A konvertálási folyamatban két kiemelt részfolyamatnak van meghatározó jelentősége: a termelésnek (szolgáltatásnak) és a logisztikának. Folyamatfejlesztés A folyamatfejlesztés célja a folyamat teljesítményének növelése, amelyek eléréséhez konkrét elemzési és fejlesztési eszköz kerülhet felhasználásra. Radikális folyamatfejlesztés A radikális folyamatfejlesztés során tudatosan, célzottan kerül sor a vállalat folyamatainak alapvető átalakítására, új folyamat konfigurációk, megoldások kialakítására. A radikális folyamatfejlesztés eszközrendszere két csoportba osztható: az egyik csoportba a folyamatok strukturális keretei megváltoztatása, a másik csoportba az adott struktúrát működtető elvek, fő szabályok módosítása tartozik. Inkrementális folyamatfejlesztés Az inkrementális folyamatfejlesztés esetén a célzott fejlesztés mértéke kisebb, a részfolyamatok, illetve konkrét tevékenységek elemzése és átalakítása a feladat. Ezen folyamatfejlesztések hatókörét tekintve sokkal szűkebb, mint a radikális fejlesztés hatása. Vevő elégedettségének menedzsmentje Az észlelt és a nyújtott termék / szolgáltatás minőség közötti különbség és ennek a különbségnek a menedzselése. A vevők által észlelt minőség menedzsmentje jelentősége abban van, hogy a cég teljesítményének vevői általi (szubjektív) megítélése és a cég mérhető (objektív) teljesítménye között nem feltétlenül létezik lineáris kapcsolat. Komplex vállalati transzformációs folyamat felbontásának jellemző módozatai - Folyamatok felbontása a végzett munka fajtája szerint - Folyamatok felbontása a szervezeti határhoz való viszony szerint - Folyamatok felbontása azok összetettsége szerint - Folyamatok felbontása azok jelentősége szerint 4

5 Vevői érték növelési vállalati lehetőségek - A nyújtott termék- és szolgáltatáscsomag minőségének növelése - A piacon értékesített termék- és használatához szükséges költségek csökkentése - A vevői észlelési folyamatnak befolyásolása PDCA ciklus lépései - Tervezés (P): problématerület kivizsgálása, adatgyűjtés, akcióterv készítés - Megvalósítás (D): terv gyakorlati kipróbálása - Ellenőrzés (C): értékelés, összehasonlítás - Cselekvés (A): változás konszolidálása DMAIC ciklus lépései - Probléma definiálás (D) - Mérés (M) - Adat elemzés (A) - Folyamatfejlesztés (I) - Ellenőrzés, nyomon követés (C) Mit jelent a munkaszervezés? Munkaszervezés alatt bővebb értelmezésben a vállalati folyamatok, a termelés, a szolgáltatások által igényelt emberi tevékenységek összességének megszerezését értjük, szűkebb értelemben egy munkakörrel kapcsolatos szervezési, tervezési tevékenységről van szó. A termelésszervezés szakaszai és hatásuk az emberi erőforrásra: Kézművesség magas szintű képzettségi igény, a teljes szakma alapos ismerete Tömeggyártás Alacsony képzettségi igény, fontosak a készségek Termelési hatékonyság fontos Standardizált termékek Tömeggyártás utáni állapot Vevőorientáltság előtérbe kerülés Fontos a minőség HR előtérbe kerül innovációs készség és rugalmasság fontos Mi a termelési és logisztikai stratégia feladata? A termelési és logisztikai stratégia feladata az értékteremtő rendszer strukturájának kialakítása, szabályainak normáinak meghatározása és a rendszer összvállalati célok szolgálatába állítása. Mely tényezők alkotják a vállalati képességeket? erőforrások szaktudás termékek gépek eljárások 5

6 Milyen szempontokat kell figyelembe venni a külső környezet elemzése során? gazdaság állapota iparági sajátosságok versenyhelyzet technológia A Porter-i besorolás szerint milyen összvállalati stratégiákat különböztetünk meg? Költségvezető Standard tömegtermékek alacsony áron Alacsony előállítási költség a versenyelőny Megkülönböztető Egyedi speciális fogyasztói igények kielégítése magas áru termékkel Milyen funkcionális stratégiákat különböztetünk meg egy vállalaton belül? marketing, innovációs, termelési, logisztikai, emberi erőforrás, pénzügyi A termelési és logisztikai rendszer stratégiai kérdései, a strukturális döntések feladata: A strukturális döntések feladata a termelési és logisztikai rendszer struktúrájának, fizikai környezetének megteremtése, a létesítmények fizikai megjelenése, kialakítása, az alábbi kérdések megválaszolása: gyártani vagy vásárolni kérdés eldöntése folyamatválasztás folyamatrendszer műhelyrendszer projektrendszer létesítmények elhelyezése és berendezése technológiai választás A termelési és logisztikai rendszer stratégiai kérdései, a infrastrukturális döntések feladata: A infrastrukturális döntések megfogalmazásával kerülnek meghatározásra a kialakított rendszer működésének megtervezésével kapcsolatos feladatok, szabályok, normák, kiemelt kérdéskörök: tervezési és irányítási rendszer kiválasztása érdekeltségi rendszer meghatározása minőségügyi és karbantartási rendszer kereteinek megteremtése teljesítmény mérés (norma rendszer, értékelési mutatók) információs rendszer kialakítása szervezeti felépítés meghatározása kapcsolati háló kiépítése 6

7 Melyek a rendelésre gyártó vállalatok jellemzői? egyedi fogyasztói igények kielégítése elsősorban egyedi termék árát a vevő hajlandó megfizetni preferált termelési szerkezet a műhelyrendszerű gyártás jól képzett munkaerő kell beszerzés a termék minőségére koncentrál szállítói kapcsolat közvetlen és intenzív, - bizalmi, hosszú távú kapcsolat fejlesztés elvárása Melyek a készletre gyártó vállalatok jellemzői? tömegigények kielégítése költségcsökkentő stratégiák alkalmazhatók nagy volumenű termék értékesítése standard terméke széles elosztó hálózat folyamatrendszerű futó szalagrendszerű gyártás főszerepben a nagy termelékenységű célgépekkel alacsony képzettségi igény a munkaerővel szemben termelésirányítás központosított, célja a kiegyensúlyozott termelési folyamat, egyenletes anyagellátás, hatékony készletgazdálkodás biztosítása alacsony áru anyagok beszerzése a cél a beszerzésnél versenyeztetés jellegű beszállító megrendelő kapcsolat; beszerzési árverseny győztessel hosszabbtávú szerződés keretjelleggel Melyek a termelésirányítás feladatai? a termelés ütemterv (program) szerinti lebonyolításának biztosítása, a felmerült problémák kezelése, adott esetben új programváltozat kidolgozása gondoskodik arról, hogy a termeléshez szükséges anyagok, eszközök, műszaki és ügyviteli okmányok időben a gyártó szervezet (gyártás) rendelkezésre álljanak megteremti a feltételeket a termelési folyamatban esetlegesen megjelenő zavarok megszüntetéséhez Mi az aggregált tervezés feladata? Az aggregált tervezés feladata a kereslet és a kínálat költség-hatékony összehangolása (elsősorban a kínálati oldal befolyásolása révén), kiindulópontja a keresletmenedzsment által feltárt és becsült kereslet. A tervezés célja, hogy olyan aggregált termelési terv jöjjön létre, amelynek segítségével a termelési erőforrások hatékonyan hasznosíthatók adott keresleti szint felett A termeléstervezés hierarchiája és annak jellemzői: Létesítménydöntések Aggregált tervezés Ütemezés Jellemzői: felbontóképességük felülről lefelé növekszik a tervezési időhorizont fokozatosan, szintről szintre csökken az egyes szintek döntései a következő szint számára korlátként jelennek meg 7

8 Melyek a termelés során jelentkező jellegzetes költségfajták? a normál termelés illetve szolgáltatás költségei a munkaerő és a kapacitás változtatásából származó költségek túlmunka ideiglenes munkavállalók felvétel elbocsátás állásidő gépek kapacitáskihasználtságából származó költségek a készlettartás költségei hiány költségei alvállalkozók költségei Mit mutat a gyártmányfa? A gyártmányfa a termék előállításához szükséges anyagoknak a gyártási fázisok szerinti rajzos ábrázolása az egyes gyártási fázisok egységnyi termeléshez szükséges mennyiségének megadásával Mi a gyártásirányítás feladata? rendelések gyártásba adása (rendelt mennyiségek, tervezett elkészítési időpontok, szükséges anyagok, részegységek, gyártó szerszámok) a munka elosztása üzemek, munkahelyek között a gyártás felügyelete (ütemes előrehaladás figyelése) operatív beavatkozás amennyiben szükséges zavarelhárítás megrendelések teljesítésének figyelemmel kisérése (előre megadott tervadatok ellenőrzése) adatok gyűjtése, elemzése, karbantartása Mit jelent a JIT rendszer? A JIT egy egész vállalatra kiterjedő működési filozófia, melynek célja a fogyasztói igények minél magasabb szintű kielégítése, a pazarlások megszüntetése mellett. A cél megvalósításában szerepet játszó fő tényezők: megfelelően kialakított beszállítói háttér motivált munkaerő magas szintű minőségre való törekvés sajátos termelésirányítási rendszer Legfontosabb vezérlő elvei: pazarlás megszüntetése (raktározási költségek csökkentése, minden felesleges ráfordítás, készlet kiiktatása készletezési minimumra törekvés) folyamatos fejlesztés egyszerűségre átláthatóságra való törekvés Mi a karcsúsított ipari termelés célja? az élőmunka, a raktárkészletek és a gyártási időveszteségek csökkentése, kiváló minőségű termékek gyártása, hatékony és gazdaságos módszerekkel 8

9 Mi idézhet elő veszteséget a termelés során? komplexitás hiánya munkával előidézett veszteség (szükségtelen munkamozdulat) túltermelési veszteség eladhatatlanság időveszteség szállítás alatti veszteség Milyen okokból keletkezhetnek veszteségek az erőforrásokban? gyenge munkamorál alkalmatlan erőforrás alacsony hatékonyság erőforrás minőségének megbízhatatlansága Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre a termelés karcsúsítására? cellaelrendezés U vagy O alakú gépelrendezés tervszerinti gépelrendezés optimális munkamegosztás gépek / gyártósorok között Six sigma módszer hibák csökkentésére értékáramlási grafikon intézkedések előkészítésére Milyen előnyei vannak a karcsúsított ipari termelésnek? javul a minőség, csökken a ciklusidő és a munkaráfordítás, pontosabb a szállítás, alacsonyabbak a költségek és a raktárkészletek, gyorsul a készletforgás, emelkedik a termelés színvonala, nő a rugalmasság, javul a tér- és gépkihasználás, csökken a szerszámigény, javul a munkafegyelem és magasabb fokú a hozzáértés, nő a nyereség Melyek a Six sigma rendszer főbb pontjai? 1. Meghatározás 2. Mérés 3. Elemzés 4. Javítás 5. Fenntartás Melyek a Lean rendszer főbb pontjai? 1. Értékteremtők azonosítása azon jellemzők azonosítása, amelyek valós értéket adnak a terméknek 2. Értéklánc azonosítása: tevékenységek sorrendjének azonosítása: az értékhozzáadási lánc feltérképezése (szükséges, de nem értékteremtő tevékenységek azonosítása, pl.: bérszámfejtés) 3. Gördülékenység javítása 4. Vevői igények hassanak a folyamatokra 5. Folyamatok tökéletesítése 9

10 Mit nevezünk beszerzésnek? Tevékenységek elvégzéséhez szükséges valamennyi input megszerzése anyag, alkatrész egyéb anyagféleségek berendezések, gépek szolgáltatások Mely tényezők befolyásolják a beszerzés helyét a szervezetben? beszerzés nagysága hatása a beszerzés jelentőségére beszerzés piaci függősége likviditás alakulása hatása Melyek a minőségszabályozás stratégiái? minőségtartó minőségszabályozás minőség színvonal karbantartása; folyamatok szabályozása minőségjavító minőségszabályozás kismértékű módosítás a munka módszereken minőségfejlesztő minőségszabályozás jelentős minőségfejlesztés Melyek a hagyományos teljesítménymérési módszerek jellemzői? pénzügyi mutatók dominálnak más mutatók hiányoznak hagyományos költség gyűjtések késői információ szolgáltatás kölcsönhatások nem vizsgálhatóak Mi jellemzi a jó teljesítményértékelési rendszert? átfogó ok-okozat orientált vertikálisam és horizontálisan integrált belső összehasonlíthatóságot biztosít könnyen értelmezhető Mit nevezünk független keresletnek? A független kereslet a vállalat által kontrollálható, vagy ismert hatásoktól függetlenül jelentkezik, tipikus esete a vállalat végterméke iránti vevői kereslet. Mit nevezünk függő keresletnek? A végtermék előállításához szükséges anyagok kereslete, ami a végtermék iránti igény ismeretében pontosan meghatározható. Mit jelent a kereslet előrejelzés? A kereslet előrejelzés egy olyan becslési folyamat, amelynek célja az eladható, kiszállítható, letermelhető mennyiség meghatározása. Minőség A minőség a termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzőinek összessége, amelyek alkalmassá teszik kifejezett vagy elvárható igények kielégítésére. 10

11 Rendelés feldolgozás Magában foglalja a vevőkiszolgálás azon tevékenységeit, amelyek a konkrét vevői igények megjelenését követően, de a tényleges kivitelezést (fizikai teljesítést) megelőzően mennek végbe. (Így része a folyamatnak például az ügyfélkapcsolatok kezelése, vevői rendelések fogadása, rögzítése és a visszaigazolás, stb.) Csomagolás fajtái - Fogyasztói (elsődleges) csomagolás - Gyűjtő (másodlagos) csomagolás - Szállítási (harmadlagos) csomagolás Szállítmányozó A szállítmányozói szerződés keretében saját nevében, megbízója számlájára vállalja, hogy megszervezi a szerződésben vállalt utasításnak megfelelően az áru továbbítását, kiválasztja a szükséges vállalkozókat, megköti a szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket, ellátja az egyéb szükséges teendőket. Szállítási módok - Közúti - Vasúti - Légi - Vízi (tengeri, belvízi) - Csővezetékes - Kombinált Raktár A vállalati logisztika rendszer - és/vagy az ellátási lánc azon része, amelyik a termékeket a gyártási, illetve felhasználási (tárolási) pontokon és/vagy azok között tárolja, azokon a megrendelő igénye szerint meghatározott manipulációs tevékenységeket végez, azokkal kapcsolatosan információkat szolgáltat. Raktáron belüli árumozgatás tevékenységei - Áruátvétel - Raktáron belüli árumozgatás (betárolás, áttárolás, komissiózás, expeditálás) - Kitárolás Melyek az elosztási hálózatra vonatkozó strukturális döntések főbb elemei? az elosztási csatorna kiválasztása, működtetése készletezési pontok maghatározása termék fizikai eljuttatási módjai kiválasztása készletezési pontok helyének meghatározása Melyek a szállító értékelésénél alkalmazható módszerek? kategorikus eljárás súlyozott pontrendszer költségarányok módszere tulajdonlás teljes költsége meghatározása 11

12 Melyek a szállítókkal kialakítható stratégiai kapcsolatok előnyei? kisebb beszállítói bázis egymásra utaltság, közös érdekeltség gyakoribb kommunikáció műszaki előnyök minőségi előnyök gazdasági technikai előnyök, átváltási költség elmaradása Melyek a beszállítókkal való kapcsolat jellegét meghatározó tényezők? piaci erőviszonyok vállalati méret beszállítók felkészültsége, hozzáállása egyszeri vagy ismétlődő vásárlásról van-e szó Melyek a termelési stratégia tevékenységei? gyártási lehetőségek meghatározása erőforrások iránti igény meghatározása telephely, gép, illetve berendezés elhelyezés, elrendezés termeléstervezési módszer kiválasztása minőségstratégia, minőségmenedzsment kidolgozása Melyek a vállalat által alkalmazható erőforrások lényegi tulajdonságai? erőforrások komplementaritása helyettesíthetőség konvertálhatóság mobilizálhatóság időtállóság kivonhatóság megtérülés mértéke Létesítménnyel kapcsolatos döntések szempontjai: a) termelési és logisztikai kapacitások nagyságának számbavétele b) kapacitás megoszlása a működő egységek között c) üzemekben használt berendezések és termelési technológia jellege d) a folyamat hatóköre; azaz a vertikális integráció foka, az integráció mértéke Melyek az értékesítési rendszer működési célja? piaci lefedettség biztosítása értékesítés a termék jellemzői figyelembe vételével megfelelő kiszolgálási színvonal biztosítása jövedelmezőség elérése 12

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapest 2013. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás Menedzsment szak

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 4. Előadás Beszerzési logisztikai stratégiák Beszerzési logisztikai stratégiák BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapest 2014. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása Partner in Change A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása www.integratedconsulting.hu 1 Supply Chain Management Purchase Production Distribution Service Strategic Planning Supply Chain Optimization

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban Újrahasznosítási logisztika 2. Logisztika az újrahasznosításban A logisztika szerepe Az újrahasznosítás folyamatában a tevékenységek jelentős része anyagáramlással kapcsolatos (pl. az elhasznált berendezések

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika a gazdaságban 99. lecke Logisztika jelentése, történelmi

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó..

A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó.. Munkaszervezés A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó.. A szervezés fogalma.. A szervezés szó

Részletesebben

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Logisztikai alapok Logisztika A termelési és szolgáltatási folyamatok elemeinek megvalósításához

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Business marketing Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Dr. Piskóti István Marketing Intézet A piacszegmentálás komponensei (integrált koncepció) Piacszegmentálás Információs-oldal: Piacmegragadás

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére Az előadás címe Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére 2007.05.07. 2 A vállalatunk Tevékenységi kör: Spedíció Fuvarozás Disztribúció Szerződéses logisztika Komplex logisztikai szolgáltató:

Részletesebben

Business to business (Ipari) marketing 3.

Business to business (Ipari) marketing 3. Business to business (Ipari) marketing 3. Beszerzés Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing Beszerzés helye a szervezetben Centralizált Decentralizált Kombinált megoldás Beszerzési magatartás

Részletesebben

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft.

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A kontrolling a megoldások alappillére Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A Logisztikai szolgáltatás modellje B XD T1 T2 AR T KR XD Megrendelő Beszállító Beszállítás Alapanyag Raktár Termelés Készáru Raktár

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Keresletlánc-értéklánc-ellátási lánc

Keresletlánc-értéklánc-ellátási lánc Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár, Logisztika- & Ellátási lánc menedzsment Széchenyi István Egyetem Keresletlánc-értéklánc-ellátási lánc OPTASOFT konferencia 2013. november 19. szegedi.zoltan@sze.hu

Részletesebben

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Folyamat Száma Neve Száma Neve 1 Piacok és vevők megértése 1 A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 2 A

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében Stéger Tamás FRIMO Hungary Kft. Novotel Hotel Székesfehérvár 2014.09.23. Die Inhalte dieser Präsentation sind urheberrechtlich

Részletesebben

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE

LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE LOGISZTIKAI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE A KÉPZÉSRŐL Gyakori probléma, hogy a munkatársak nem rendelkeznek áttekintéssel a komplex vállalati logisztikai rendszer és tágabban az ellátási lánc egészének működéséről,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

A Mikulás is benchmarkol - 8. konferencia 2014 december 4. Dr. Topár József Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

A Mikulás is benchmarkol - 8. konferencia 2014 december 4. Dr. Topár József Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) A Mikulás is benchmarkol - 8. konferencia 2014 december 4. Dr. Topár József Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 1 Növekvő bevétel Továbbfejlesztett megoldások Elégedett vevők Magasabb

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

Infor ERP LN6.1 - Logisztika

Infor ERP LN6.1 - Logisztika Infor ERP LN6.1 - Logisztika Hogyan fejlődik a vállalatirányítási szoftver a kihívások mezején? Jándy Géza geza.jandy@snt.hu 2009.11.04. www.snt.hu 1 INFOR ERP LN verziók életciklusának áttekintése Triton

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ

LOGISZTIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ LOGISZTIA ÉS GLOBALIZÁCIÓ A piacok globalizálódásának következménye: - nemzeti piacok szükségletét lényegesen meghaladó termelési volumenek valósíthatók meg, - termékek és termékjellemzők változatának

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL

A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL Controlling, vezetői számvitel 1.előadás 2013. Február 14. BGF KKK Dr. Forgács Anna Előadás vázlata I. A controlling fogalma II. A controlling rendszer

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Átfutási idı Ciklusidı Kapacitás Képesítı kritérium Rendeléselnyerési kritérium Tanulási görbe Alapkészlet Biztonsági készlet

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben