Tevékenységmenedzsment Minimumkérdések TÁVOKTATÁS 2014/2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tevékenységmenedzsment Minimumkérdések TÁVOKTATÁS 2014/2015."

Átírás

1 Tevékenységmenedzsment Minimumkérdések TÁVOKTATÁS 2014/2015. Az ellátási lánc fogalma Ellátási lánc: Több vállalat egymáshoz kapcsolódása áll a középpontban, az értékteremtő funkció középpontjában már nem egy üzem áll, az ellátási lánc teljesítményéhez, működéséhez a lánc minden tagjának a teljesítménye hozzájárul. Vevői érték fogalma Vevői érték akkor képződik, ha a vevő tranzakcióból származó hasznosságérzete meghaladja a tulajdonlás teljes költségét, amely az áron kívül magában foglalja a karbantartás, a szervízelés, az üzemeltetés (használat) és a partnerváltás költségét is. Vevői érték = relatív észlelt haszon a birtoklás relatív észlelt költsége. A termelés fogalma A termelés a rendelkezésre álló erőforrások egy részének felhasználása arra a célra, hogy más erőforrásokon tartós változtatásokat végrehajtva új javakat hozzunk létre. Mit nevezünk társadalmi felelősségvállalásnak? A társadalmi felelősségvállalás (CSR) tartalmilag olyan komplex vállalatirányítási felfogás, amely a vállalat működése során az üzleti sikereket támogatandó, segítendő társadalmi érdekeket is érvényesít. A munkafolyamat fogalma A munkafolyamat az embereknek, az anyagoknak, módszereknek és gépeknek időbeli egymásutániságát feltételező integrációja egy környezetben abból a célból, hogy értéktöbbletet tartalmazó végterméket állítsanak elő a vevő számára. A folyamat fogalma 1. Tevékenységek, változások, vagy működéselemek sorozata, amely valamilyen célra vagy eredményre irányul. A folyamatok teszik működőképessé a vállalatot, vagy meghiúsítják a működését. 2. A folyamat úgy határozható meg, mint egy vagy több feladat, amely bemenetek (inputok) egy csoportját átalakítja a kimenetek (outputok) egy csoportjává (termékké és szolgáltatásokká) egy másik személy vagy folyamat számára emberek, eszközök és eljárások segítségével. Keresletmenedzsment folyamata A keresletmenedzsment folyamatában első lépés a kereslet természetének feltárása, mivel célja egy hatékony vevői igényfeltáró rendszer kiépítése és működtetése, amelynek eredményeként a kereslet bizonytalanságából eredő hatások csökkenthetők. Az értékteremtő folyamat tervezését és koordinálását alapvetően a kereslet és kereslet előrejelzéséből származó információ mozgatja.

2 Tulajdonosi érték fogalma, tulajdonosok elvárásai A tulajdonosi érték a vállalkozás piaci értékével egyező. A sokrétű tulajdonosi elvárások lehetnek: jövedelmezőségi elvárások (osztalékképződés) árfolyam-növekedés (piaci érték emelkedése, vagyonnövekedés) működésbiztonság a vállalkozásnál, fennmaradás etikus magatartás (megfelelés, társadalmi elvárások) Az innováció fogalma 1. Az innováció a termelési tényezők új kombinációja. Az innováció alapvető belső tulajdonsága az újdonság. Az újdonság forrásai lehetnek egyrészről a működés folyamatos megújítása, a kis fajsúlyú tulajdonságokkal, illetve jelentősebb horderejű tulajdonságokkal. 2. Az innováció a fogyasztói igények kielégítésének új, korábbinál magasabb minőségű módja. A vállalati megújulás forrása, a piaci siker elérésének fontos tényezője. A logisztika feladata A logisztika feladata biztosítani, hogy az üzleti folyamatok zavartalan lebonyolításához szükséges termékek a megfelelő helyen és időpontban, a szükségleteknek megfelelő mennyiségben, minőségben és választékban rendelkezésre álljanak. A projekt fogalma A projekt olyan szervezet, amely összehangolja a szerződésben rögzített kötelezettségekkel és feltételekkel meghatározott termék, illetve szolgáltatás megvalósításához szükséges erőforrásokat. Projekt meghatározása: projekt sajátos, egyedi nem rutin feladatok megvalósítására létrehozott csoport léte időben korlátozott (kezdete és vége meghatározott) elkülönült erőforrásokkal dolgozik, önálló költségvetése van egyedileg összeállított csapat (team) Az innovációs lánc elemei lineáris lánc esetén A termékfejlesztés láncmodellje szerint a fejlesztési folyamat egymást követő tevékenységeit elkülönült részek végzik. Marketing Termékfejlesztés Termelésfejlesztés Termelés Értékesítés A projekt érintettjei ügyfél, szponzorok, felhasználók, anyaszervezet, szállítók, egyéb érintettek Melyek a társadalmi érdekek? környezettudatosság, szolidaritás, tisztesség, esélyegyenlőség/diszkrimináció-mentesség, egészséges életmód, magánélet szentsége, jövőorientáltság a Földet az unokáktól kaptuk kölcsön 2

3 Melyek a fogyasztói érték dimenziói? használati érték, helyi érték, időérték, tulajdonérték Melyek a versenyelőny forrásai? (Versenyelőny forrás = versenyben maradás feltétele, piacra-lépés feltétele) Versenyelőny források: a) Ár b) Megbízhatóság c) Minőség d) Rugalmasság e) Szolgáltatás A vállalati értéklánc fogalma A vállalati értéklánc a vállalati tevékenységek értékalkotó összekapcsolása alapvetően (elsődlegesen) egy teljes vállalatra értelmezzük. Egy vállalaton belüli komplett valamennyi folyamatra kiterjesztett értelmezése a Porter-i értéklánc, amelyik elsődlegesen (érték-előállító) és támogató tevékenységére osztja fel a vállalati folyamatokat. A projektmenedzsment folyamatszakaszai előkészítés a projekt felállítása tervezés végrehajtás projektzárás Melyek a vállalat által megvalósítható innovációs stratégiák? A szükséges ráfordítások, elérhető eredmények és jelentkező kockázat alapján az innovációs stratégiák lehetnek: Támadó (magas ráfordítás, nagy kockázat, siker esetén kimagasló eredmények) Védekező (közepes ráfordítások, közepes kockázat, szerényebb eredmények) Reagáló (alacsony ráfordítások, kis kockázat, is eredmények) Az értéklánc tevékenységi struktúrája Elsődleges tevékenységek: Belső logisztika Termelést átalakító technológia Külső logisztika Marketing és eladás Szolgáltatások Támogató tevékenységek: Szervezeti infrastruktúra Műszaki és technológiai fejlesztés Emberi erőforrás-menedzsment Beszerzés 3

4 A teljesítményprizma szerepe és nézőpontjai Teljesítményprizma valódi érték nyújtása valamennyi érintettnek üzleti teljesítmény komplex értékeléséhez. Nézőpontjai: érintettek elégedettsége, stratégiák, folyamatok/tevékenységek, képességek, érintettek hozzájárulása Az innováció megvalósulási módozatai Új, fogyasztói körben még nem ismert javak Adott iparágban még ismeretlen termelési eljárások bevezetése Új piaci elhelyezési lehetőségek megnyitása Nyersanyagok és félkész áruk új beszerzési forrásai (korábban nem volt megfelelő, vagy most kell kialakítani) Új szervezet létrehozása vagy megszüntetése Értékteremtő folyamatok Az értékteremtő folyamatok a vállalat erőforrásainak fogyasztói értékké konvertálását valósítják meg. A konvertálási folyamatban két kiemelt részfolyamatnak van meghatározó jelentősége: a termelésnek (szolgáltatásnak) és a logisztikának. Folyamatfejlesztés A folyamatfejlesztés célja a folyamat teljesítményének növelése, amelyek eléréséhez konkrét elemzési és fejlesztési eszköz kerülhet felhasználásra. Radikális folyamatfejlesztés A radikális folyamatfejlesztés során tudatosan, célzottan kerül sor a vállalat folyamatainak alapvető átalakítására, új folyamat konfigurációk, megoldások kialakítására. A radikális folyamatfejlesztés eszközrendszere két csoportba osztható: az egyik csoportba a folyamatok strukturális keretei megváltoztatása, a másik csoportba az adott struktúrát működtető elvek, fő szabályok módosítása tartozik. Inkrementális folyamatfejlesztés Az inkrementális folyamatfejlesztés esetén a célzott fejlesztés mértéke kisebb, a részfolyamatok, illetve konkrét tevékenységek elemzése és átalakítása a feladat. Ezen folyamatfejlesztések hatókörét tekintve sokkal szűkebb, mint a radikális fejlesztés hatása. Vevő elégedettségének menedzsmentje Az észlelt és a nyújtott termék / szolgáltatás minőség közötti különbség és ennek a különbségnek a menedzselése. A vevők által észlelt minőség menedzsmentje jelentősége abban van, hogy a cég teljesítményének vevői általi (szubjektív) megítélése és a cég mérhető (objektív) teljesítménye között nem feltétlenül létezik lineáris kapcsolat. Komplex vállalati transzformációs folyamat felbontásának jellemző módozatai - Folyamatok felbontása a végzett munka fajtája szerint - Folyamatok felbontása a szervezeti határhoz való viszony szerint - Folyamatok felbontása azok összetettsége szerint - Folyamatok felbontása azok jelentősége szerint 4

5 Vevői érték növelési vállalati lehetőségek - A nyújtott termék- és szolgáltatáscsomag minőségének növelése - A piacon értékesített termék- és használatához szükséges költségek csökkentése - A vevői észlelési folyamatnak befolyásolása PDCA ciklus lépései - Tervezés (P): problématerület kivizsgálása, adatgyűjtés, akcióterv készítés - Megvalósítás (D): terv gyakorlati kipróbálása - Ellenőrzés (C): értékelés, összehasonlítás - Cselekvés (A): változás konszolidálása DMAIC ciklus lépései - Probléma definiálás (D) - Mérés (M) - Adat elemzés (A) - Folyamatfejlesztés (I) - Ellenőrzés, nyomon követés (C) Mit jelent a munkaszervezés? Munkaszervezés alatt bővebb értelmezésben a vállalati folyamatok, a termelés, a szolgáltatások által igényelt emberi tevékenységek összességének megszerezését értjük, szűkebb értelemben egy munkakörrel kapcsolatos szervezési, tervezési tevékenységről van szó. A termelésszervezés szakaszai és hatásuk az emberi erőforrásra: Kézművesség magas szintű képzettségi igény, a teljes szakma alapos ismerete Tömeggyártás Alacsony képzettségi igény, fontosak a készségek Termelési hatékonyság fontos Standardizált termékek Tömeggyártás utáni állapot Vevőorientáltság előtérbe kerülés Fontos a minőség HR előtérbe kerül innovációs készség és rugalmasság fontos Mi a termelési és logisztikai stratégia feladata? A termelési és logisztikai stratégia feladata az értékteremtő rendszer strukturájának kialakítása, szabályainak normáinak meghatározása és a rendszer összvállalati célok szolgálatába állítása. Mely tényezők alkotják a vállalati képességeket? erőforrások szaktudás termékek gépek eljárások 5

6 Milyen szempontokat kell figyelembe venni a külső környezet elemzése során? gazdaság állapota iparági sajátosságok versenyhelyzet technológia A Porter-i besorolás szerint milyen összvállalati stratégiákat különböztetünk meg? Költségvezető Standard tömegtermékek alacsony áron Alacsony előállítási költség a versenyelőny Megkülönböztető Egyedi speciális fogyasztói igények kielégítése magas áru termékkel Milyen funkcionális stratégiákat különböztetünk meg egy vállalaton belül? marketing, innovációs, termelési, logisztikai, emberi erőforrás, pénzügyi A termelési és logisztikai rendszer stratégiai kérdései, a strukturális döntések feladata: A strukturális döntések feladata a termelési és logisztikai rendszer struktúrájának, fizikai környezetének megteremtése, a létesítmények fizikai megjelenése, kialakítása, az alábbi kérdések megválaszolása: gyártani vagy vásárolni kérdés eldöntése folyamatválasztás folyamatrendszer műhelyrendszer projektrendszer létesítmények elhelyezése és berendezése technológiai választás A termelési és logisztikai rendszer stratégiai kérdései, a infrastrukturális döntések feladata: A infrastrukturális döntések megfogalmazásával kerülnek meghatározásra a kialakított rendszer működésének megtervezésével kapcsolatos feladatok, szabályok, normák, kiemelt kérdéskörök: tervezési és irányítási rendszer kiválasztása érdekeltségi rendszer meghatározása minőségügyi és karbantartási rendszer kereteinek megteremtése teljesítmény mérés (norma rendszer, értékelési mutatók) információs rendszer kialakítása szervezeti felépítés meghatározása kapcsolati háló kiépítése 6

7 Melyek a rendelésre gyártó vállalatok jellemzői? egyedi fogyasztói igények kielégítése elsősorban egyedi termék árát a vevő hajlandó megfizetni preferált termelési szerkezet a műhelyrendszerű gyártás jól képzett munkaerő kell beszerzés a termék minőségére koncentrál szállítói kapcsolat közvetlen és intenzív, - bizalmi, hosszú távú kapcsolat fejlesztés elvárása Melyek a készletre gyártó vállalatok jellemzői? tömegigények kielégítése költségcsökkentő stratégiák alkalmazhatók nagy volumenű termék értékesítése standard terméke széles elosztó hálózat folyamatrendszerű futó szalagrendszerű gyártás főszerepben a nagy termelékenységű célgépekkel alacsony képzettségi igény a munkaerővel szemben termelésirányítás központosított, célja a kiegyensúlyozott termelési folyamat, egyenletes anyagellátás, hatékony készletgazdálkodás biztosítása alacsony áru anyagok beszerzése a cél a beszerzésnél versenyeztetés jellegű beszállító megrendelő kapcsolat; beszerzési árverseny győztessel hosszabbtávú szerződés keretjelleggel Melyek a termelésirányítás feladatai? a termelés ütemterv (program) szerinti lebonyolításának biztosítása, a felmerült problémák kezelése, adott esetben új programváltozat kidolgozása gondoskodik arról, hogy a termeléshez szükséges anyagok, eszközök, műszaki és ügyviteli okmányok időben a gyártó szervezet (gyártás) rendelkezésre álljanak megteremti a feltételeket a termelési folyamatban esetlegesen megjelenő zavarok megszüntetéséhez Mi az aggregált tervezés feladata? Az aggregált tervezés feladata a kereslet és a kínálat költség-hatékony összehangolása (elsősorban a kínálati oldal befolyásolása révén), kiindulópontja a keresletmenedzsment által feltárt és becsült kereslet. A tervezés célja, hogy olyan aggregált termelési terv jöjjön létre, amelynek segítségével a termelési erőforrások hatékonyan hasznosíthatók adott keresleti szint felett A termeléstervezés hierarchiája és annak jellemzői: Létesítménydöntések Aggregált tervezés Ütemezés Jellemzői: felbontóképességük felülről lefelé növekszik a tervezési időhorizont fokozatosan, szintről szintre csökken az egyes szintek döntései a következő szint számára korlátként jelennek meg 7

8 Melyek a termelés során jelentkező jellegzetes költségfajták? a normál termelés illetve szolgáltatás költségei a munkaerő és a kapacitás változtatásából származó költségek túlmunka ideiglenes munkavállalók felvétel elbocsátás állásidő gépek kapacitáskihasználtságából származó költségek a készlettartás költségei hiány költségei alvállalkozók költségei Mit mutat a gyártmányfa? A gyártmányfa a termék előállításához szükséges anyagoknak a gyártási fázisok szerinti rajzos ábrázolása az egyes gyártási fázisok egységnyi termeléshez szükséges mennyiségének megadásával Mi a gyártásirányítás feladata? rendelések gyártásba adása (rendelt mennyiségek, tervezett elkészítési időpontok, szükséges anyagok, részegységek, gyártó szerszámok) a munka elosztása üzemek, munkahelyek között a gyártás felügyelete (ütemes előrehaladás figyelése) operatív beavatkozás amennyiben szükséges zavarelhárítás megrendelések teljesítésének figyelemmel kisérése (előre megadott tervadatok ellenőrzése) adatok gyűjtése, elemzése, karbantartása Mit jelent a JIT rendszer? A JIT egy egész vállalatra kiterjedő működési filozófia, melynek célja a fogyasztói igények minél magasabb szintű kielégítése, a pazarlások megszüntetése mellett. A cél megvalósításában szerepet játszó fő tényezők: megfelelően kialakított beszállítói háttér motivált munkaerő magas szintű minőségre való törekvés sajátos termelésirányítási rendszer Legfontosabb vezérlő elvei: pazarlás megszüntetése (raktározási költségek csökkentése, minden felesleges ráfordítás, készlet kiiktatása készletezési minimumra törekvés) folyamatos fejlesztés egyszerűségre átláthatóságra való törekvés Mi a karcsúsított ipari termelés célja? az élőmunka, a raktárkészletek és a gyártási időveszteségek csökkentése, kiváló minőségű termékek gyártása, hatékony és gazdaságos módszerekkel 8

9 Mi idézhet elő veszteséget a termelés során? komplexitás hiánya munkával előidézett veszteség (szükségtelen munkamozdulat) túltermelési veszteség eladhatatlanság időveszteség szállítás alatti veszteség Milyen okokból keletkezhetnek veszteségek az erőforrásokban? gyenge munkamorál alkalmatlan erőforrás alacsony hatékonyság erőforrás minőségének megbízhatatlansága Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre a termelés karcsúsítására? cellaelrendezés U vagy O alakú gépelrendezés tervszerinti gépelrendezés optimális munkamegosztás gépek / gyártósorok között Six sigma módszer hibák csökkentésére értékáramlási grafikon intézkedések előkészítésére Milyen előnyei vannak a karcsúsított ipari termelésnek? javul a minőség, csökken a ciklusidő és a munkaráfordítás, pontosabb a szállítás, alacsonyabbak a költségek és a raktárkészletek, gyorsul a készletforgás, emelkedik a termelés színvonala, nő a rugalmasság, javul a tér- és gépkihasználás, csökken a szerszámigény, javul a munkafegyelem és magasabb fokú a hozzáértés, nő a nyereség Melyek a Six sigma rendszer főbb pontjai? 1. Meghatározás 2. Mérés 3. Elemzés 4. Javítás 5. Fenntartás Melyek a Lean rendszer főbb pontjai? 1. Értékteremtők azonosítása azon jellemzők azonosítása, amelyek valós értéket adnak a terméknek 2. Értéklánc azonosítása: tevékenységek sorrendjének azonosítása: az értékhozzáadási lánc feltérképezése (szükséges, de nem értékteremtő tevékenységek azonosítása, pl.: bérszámfejtés) 3. Gördülékenység javítása 4. Vevői igények hassanak a folyamatokra 5. Folyamatok tökéletesítése 9

10 Mit nevezünk beszerzésnek? Tevékenységek elvégzéséhez szükséges valamennyi input megszerzése anyag, alkatrész egyéb anyagféleségek berendezések, gépek szolgáltatások Mely tényezők befolyásolják a beszerzés helyét a szervezetben? beszerzés nagysága hatása a beszerzés jelentőségére beszerzés piaci függősége likviditás alakulása hatása Melyek a minőségszabályozás stratégiái? minőségtartó minőségszabályozás minőség színvonal karbantartása; folyamatok szabályozása minőségjavító minőségszabályozás kismértékű módosítás a munka módszereken minőségfejlesztő minőségszabályozás jelentős minőségfejlesztés Melyek a hagyományos teljesítménymérési módszerek jellemzői? pénzügyi mutatók dominálnak más mutatók hiányoznak hagyományos költség gyűjtések késői információ szolgáltatás kölcsönhatások nem vizsgálhatóak Mi jellemzi a jó teljesítményértékelési rendszert? átfogó ok-okozat orientált vertikálisam és horizontálisan integrált belső összehasonlíthatóságot biztosít könnyen értelmezhető Mit nevezünk független keresletnek? A független kereslet a vállalat által kontrollálható, vagy ismert hatásoktól függetlenül jelentkezik, tipikus esete a vállalat végterméke iránti vevői kereslet. Mit nevezünk függő keresletnek? A végtermék előállításához szükséges anyagok kereslete, ami a végtermék iránti igény ismeretében pontosan meghatározható. Mit jelent a kereslet előrejelzés? A kereslet előrejelzés egy olyan becslési folyamat, amelynek célja az eladható, kiszállítható, letermelhető mennyiség meghatározása. Minőség A minőség a termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzőinek összessége, amelyek alkalmassá teszik kifejezett vagy elvárható igények kielégítésére. 10

11 Rendelés feldolgozás Magában foglalja a vevőkiszolgálás azon tevékenységeit, amelyek a konkrét vevői igények megjelenését követően, de a tényleges kivitelezést (fizikai teljesítést) megelőzően mennek végbe. (Így része a folyamatnak például az ügyfélkapcsolatok kezelése, vevői rendelések fogadása, rögzítése és a visszaigazolás, stb.) Csomagolás fajtái - Fogyasztói (elsődleges) csomagolás - Gyűjtő (másodlagos) csomagolás - Szállítási (harmadlagos) csomagolás Szállítmányozó A szállítmányozói szerződés keretében saját nevében, megbízója számlájára vállalja, hogy megszervezi a szerződésben vállalt utasításnak megfelelően az áru továbbítását, kiválasztja a szükséges vállalkozókat, megköti a szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket, ellátja az egyéb szükséges teendőket. Szállítási módok - Közúti - Vasúti - Légi - Vízi (tengeri, belvízi) - Csővezetékes - Kombinált Raktár A vállalati logisztika rendszer - és/vagy az ellátási lánc azon része, amelyik a termékeket a gyártási, illetve felhasználási (tárolási) pontokon és/vagy azok között tárolja, azokon a megrendelő igénye szerint meghatározott manipulációs tevékenységeket végez, azokkal kapcsolatosan információkat szolgáltat. Raktáron belüli árumozgatás tevékenységei - Áruátvétel - Raktáron belüli árumozgatás (betárolás, áttárolás, komissiózás, expeditálás) - Kitárolás Melyek az elosztási hálózatra vonatkozó strukturális döntések főbb elemei? az elosztási csatorna kiválasztása, működtetése készletezési pontok maghatározása termék fizikai eljuttatási módjai kiválasztása készletezési pontok helyének meghatározása Melyek a szállító értékelésénél alkalmazható módszerek? kategorikus eljárás súlyozott pontrendszer költségarányok módszere tulajdonlás teljes költsége meghatározása 11

12 Melyek a szállítókkal kialakítható stratégiai kapcsolatok előnyei? kisebb beszállítói bázis egymásra utaltság, közös érdekeltség gyakoribb kommunikáció műszaki előnyök minőségi előnyök gazdasági technikai előnyök, átváltási költség elmaradása Melyek a beszállítókkal való kapcsolat jellegét meghatározó tényezők? piaci erőviszonyok vállalati méret beszállítók felkészültsége, hozzáállása egyszeri vagy ismétlődő vásárlásról van-e szó Melyek a termelési stratégia tevékenységei? gyártási lehetőségek meghatározása erőforrások iránti igény meghatározása telephely, gép, illetve berendezés elhelyezés, elrendezés termeléstervezési módszer kiválasztása minőségstratégia, minőségmenedzsment kidolgozása Melyek a vállalat által alkalmazható erőforrások lényegi tulajdonságai? erőforrások komplementaritása helyettesíthetőség konvertálhatóság mobilizálhatóság időtállóság kivonhatóság megtérülés mértéke Létesítménnyel kapcsolatos döntések szempontjai: a) termelési és logisztikai kapacitások nagyságának számbavétele b) kapacitás megoszlása a működő egységek között c) üzemekben használt berendezések és termelési technológia jellege d) a folyamat hatóköre; azaz a vertikális integráció foka, az integráció mértéke Melyek az értékesítési rendszer működési célja? piaci lefedettség biztosítása értékesítés a termék jellemzői figyelembe vételével megfelelő kiszolgálási színvonal biztosítása jövedelmezőség elérése 12

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI 1 Az Értékteremtő Folyamat Menedzsment stratégia A vállalat küldetése Környezet Vállalati stratégia Vállalati adottságok Kompetitív prioritások Lényegi képességek ÉFM stratégia

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

TERMELÉSMENDZSMENT SZERKESZTETTE: MOLNÁR ISTVÁN

TERMELÉSMENDZSMENT SZERKESZTETTE: MOLNÁR ISTVÁN TERMELÉSMENDZSMENT SZERKESZTETTE: MOLNÁR ISTVÁN 2016 Szerzők: MÉSZÁROS ELEONÓRA SZANYI PETRA DR. BARTHA ÁKOS DR. MOLNÁR ISTVÁN DR. TÖRÖK FERENC Szerkesztő: DR. MOLNÁR ISTVÁN MOLNÁR ISTVÁN, 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM Beszállítókkal kapcsolatos kompetenciafejlesztési igények azonosítása és értékelése (vezetés, technológia, minőség, kommunikáció, logisztika) Dr. Németh Balázs 2013.

Részletesebben

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

Dr. Fodor Zita egyetemi docens Záróvizsga tételek Dr. Fodor Zita egyetemi docens 18. tétel Ismertesse a logisztikai és a marketingfunkciók kölcsönhatásait, valamint az integrált logisztikai (teljes)költségkoncepciót! Területek beszerzés

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek érvényesítése A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Logisztikai rendszer 2 Általános jellemzők Anyagi jellegű folyamatok Anyagáramlások (helyváltoztatás) (kereskedelem) Anyagátalakulások (fizikai, kémia)

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapest 2013. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás Menedzsment szak

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 4. Előadás Beszerzési logisztikai stratégiák Beszerzési logisztikai stratégiák BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell Vállalatgazdaságtan Minden, amit a Vállalatról tudni kell 1 Termelési rendszer vizsgálata 2 képzeljük el az alábbi helyzetet örököltünk egy gyárat mit csináljunk vele? működtessük de hogyan? Hogyan működik

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 6. Előadás JIT elvű elosztási folyamat A JIT elvű elosztás jellemzői napjainkban kerültek kialakításra. alkalmazása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika és marketing 104. lecke A logisztika és a marketing

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése 1 Mi a közös? Vevő Folyamatok Résztvevők (emberek) Folyamatmenedzsment Azonosított, szabályozott, ellenőrzött, mért És állandóan továbbfejlesztett folyamatok Cél: vevői elégedettség, üzleti siker 2 az

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék kallo@mvt.bme.hu Tudnivalók Segédanyagok Jegyzet, előadásvázlatok, munkafüzet Példatár, konzultáció, képletgyűjtemény Elméleti kérdések kidolgozása

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapest 2014. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása Partner in Change A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása www.integratedconsulting.hu 1 Supply Chain Management Purchase Production Distribution Service Strategic Planning Supply Chain Optimization

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Vállalati és termelési logisztika 102. lecke Vállalat célja: fogyasztói

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Készletgazdálkodás gyakorlat tantárgy Összesen: 128 óra Munkahelyi gyakorlat: Iskolai gyakorlat: 112

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék 2016/17 1. félév 5. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A termelésinformatika alapjai

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban Újrahasznosítási logisztika 2. Logisztika az újrahasznosításban A logisztika szerepe Az újrahasznosítás folyamatában a tevékenységek jelentős része anyagáramlással kapcsolatos (pl. az elhasznált berendezések

Részletesebben

Termelési folyamat logisztikai elemei

Termelési folyamat logisztikai elemei BESZERZÉSI LOGISZTIKA Termelési logisztika Beszállítás a technológiai folyamat tárolójába Termelés ütemezés Kiszállítás a technológiai sorhoz vagy géphez Technológiai berendezés kiválasztása Technológiai

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 14. tétel Egy kft. logisztikai költséggazdálkodása a számviteli adatok szerint nem megfelelő, ezért a számviteli vezetővel együttműködve a logisztikai vezető számára meghatározták a szolgáltatási rendszer

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fejlődési tendenciák a logisztikában 105. lecke A fejlődési tendenciákat

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft.

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A kontrolling a megoldások alappillére Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A Logisztikai szolgáltatás modellje B XD T1 T2 AR T KR XD Megrendelő Beszállító Beszállítás Alapanyag Raktár Termelés Készáru Raktár

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék kallo@mvt.bme.hu Tematika Bevezetés A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése Alapfogalmak, az előrejelzési módszerek osztályozása Előrejelzési

Részletesebben

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó 1. A marketing alapkoncepciói A marketing értelmezése A marketing a menedzsmenttudományok egyik szakterülete Üzleti filozófia (a vevőt középpontba helyező szemléletmód Funkció (vevőközpontúság érvényesítését

Részletesebben

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Marketing I. X. előadás Beszerzési magatartás és ipari marketing Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Amiről ma szó lesz 1. Az ipari piac sajátosságai 2. A beszerzési döntés folyamata 3.

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Logisztikai szimulációs módszerek

Logisztikai szimulációs módszerek Üzemszervezés Logisztikai szimulációs módszerek Dr. Juhász János Integrált, rugalmas gyártórendszerek tervezésénél használatos szimulációs módszerek A sztochasztikus külső-belső tényezőknek kitett folyamatok

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika a gazdaságban 99. lecke Logisztika jelentése, történelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállítás JIT-elvû beszállítás az utolsó technikai mûvelet a beszállítás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás raktározás szállítás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére Az előadás címe Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére 2007.05.07. 2 A vállalatunk Tevékenységi kör: Spedíció Fuvarozás Disztribúció Szerződéses logisztika Komplex logisztikai szolgáltató:

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Eszközgazdálkodás alapok. ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Eszközgazdálkodás alapok. ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD Eszközgazdálkodás alapok ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD Az előadás témakörei ESZKÖZÖK - Tárgyi eszközök 1. Tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása 2. Tárgyi eszközökkel való gazdálkodás 3. Tárgyi eszközök

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT 2017. március 22. Dr. Danyi Pál GTK MVT, egyetemi docens MAI TÉMÁK IT alkalmazások és típusaik Igényportfolió készítés Igénymenedzsment Üzleti terv készítés 2017. MÁRC. 22.

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Business to business (Ipari) marketing 3.

Business to business (Ipari) marketing 3. Business to business (Ipari) marketing 3. Beszerzés Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing Beszerzés helye a szervezetben Centralizált Decentralizált Kombinált megoldás Beszerzési magatartás

Részletesebben

A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó..

A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó.. Munkaszervezés A munka. A munka a mindennapi életben az anyagi javak előállításának folyamatában jelentkezik, tehát bizonyos időhöz kötött tevékenységről van szó.. A szervezés fogalma.. A szervezés szó

Részletesebben

A személyközlekedés minősítési rendszere

A személyközlekedés minősítési rendszere A személyközlekedés minősítési rendszere személyközlekedés tervezése és működtetése során alapvető jelentőségűek a i jellemzők bonus-malus rendszer működtetésére a megrendelési szerződések szerint Minőség:

Részletesebben