Tevékenységmenedzsment Minimumkérdések TÁVOKTATÁS 2014/2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tevékenységmenedzsment Minimumkérdések TÁVOKTATÁS 2014/2015."

Átírás

1 Tevékenységmenedzsment Minimumkérdések TÁVOKTATÁS 2014/2015. Az ellátási lánc fogalma Ellátási lánc: Több vállalat egymáshoz kapcsolódása áll a középpontban, az értékteremtő funkció középpontjában már nem egy üzem áll, az ellátási lánc teljesítményéhez, működéséhez a lánc minden tagjának a teljesítménye hozzájárul. Vevői érték fogalma Vevői érték akkor képződik, ha a vevő tranzakcióból származó hasznosságérzete meghaladja a tulajdonlás teljes költségét, amely az áron kívül magában foglalja a karbantartás, a szervízelés, az üzemeltetés (használat) és a partnerváltás költségét is. Vevői érték = relatív észlelt haszon a birtoklás relatív észlelt költsége. A termelés fogalma A termelés a rendelkezésre álló erőforrások egy részének felhasználása arra a célra, hogy más erőforrásokon tartós változtatásokat végrehajtva új javakat hozzunk létre. Mit nevezünk társadalmi felelősségvállalásnak? A társadalmi felelősségvállalás (CSR) tartalmilag olyan komplex vállalatirányítási felfogás, amely a vállalat működése során az üzleti sikereket támogatandó, segítendő társadalmi érdekeket is érvényesít. A munkafolyamat fogalma A munkafolyamat az embereknek, az anyagoknak, módszereknek és gépeknek időbeli egymásutániságát feltételező integrációja egy környezetben abból a célból, hogy értéktöbbletet tartalmazó végterméket állítsanak elő a vevő számára. A folyamat fogalma 1. Tevékenységek, változások, vagy működéselemek sorozata, amely valamilyen célra vagy eredményre irányul. A folyamatok teszik működőképessé a vállalatot, vagy meghiúsítják a működését. 2. A folyamat úgy határozható meg, mint egy vagy több feladat, amely bemenetek (inputok) egy csoportját átalakítja a kimenetek (outputok) egy csoportjává (termékké és szolgáltatásokká) egy másik személy vagy folyamat számára emberek, eszközök és eljárások segítségével. Keresletmenedzsment folyamata A keresletmenedzsment folyamatában első lépés a kereslet természetének feltárása, mivel célja egy hatékony vevői igényfeltáró rendszer kiépítése és működtetése, amelynek eredményeként a kereslet bizonytalanságából eredő hatások csökkenthetők. Az értékteremtő folyamat tervezését és koordinálását alapvetően a kereslet és kereslet előrejelzéséből származó információ mozgatja.

2 Tulajdonosi érték fogalma, tulajdonosok elvárásai A tulajdonosi érték a vállalkozás piaci értékével egyező. A sokrétű tulajdonosi elvárások lehetnek: jövedelmezőségi elvárások (osztalékképződés) árfolyam-növekedés (piaci érték emelkedése, vagyonnövekedés) működésbiztonság a vállalkozásnál, fennmaradás etikus magatartás (megfelelés, társadalmi elvárások) Az innováció fogalma 1. Az innováció a termelési tényezők új kombinációja. Az innováció alapvető belső tulajdonsága az újdonság. Az újdonság forrásai lehetnek egyrészről a működés folyamatos megújítása, a kis fajsúlyú tulajdonságokkal, illetve jelentősebb horderejű tulajdonságokkal. 2. Az innováció a fogyasztói igények kielégítésének új, korábbinál magasabb minőségű módja. A vállalati megújulás forrása, a piaci siker elérésének fontos tényezője. A logisztika feladata A logisztika feladata biztosítani, hogy az üzleti folyamatok zavartalan lebonyolításához szükséges termékek a megfelelő helyen és időpontban, a szükségleteknek megfelelő mennyiségben, minőségben és választékban rendelkezésre álljanak. A projekt fogalma A projekt olyan szervezet, amely összehangolja a szerződésben rögzített kötelezettségekkel és feltételekkel meghatározott termék, illetve szolgáltatás megvalósításához szükséges erőforrásokat. Projekt meghatározása: projekt sajátos, egyedi nem rutin feladatok megvalósítására létrehozott csoport léte időben korlátozott (kezdete és vége meghatározott) elkülönült erőforrásokkal dolgozik, önálló költségvetése van egyedileg összeállított csapat (team) Az innovációs lánc elemei lineáris lánc esetén A termékfejlesztés láncmodellje szerint a fejlesztési folyamat egymást követő tevékenységeit elkülönült részek végzik. Marketing Termékfejlesztés Termelésfejlesztés Termelés Értékesítés A projekt érintettjei ügyfél, szponzorok, felhasználók, anyaszervezet, szállítók, egyéb érintettek Melyek a társadalmi érdekek? környezettudatosság, szolidaritás, tisztesség, esélyegyenlőség/diszkrimináció-mentesség, egészséges életmód, magánélet szentsége, jövőorientáltság a Földet az unokáktól kaptuk kölcsön 2

3 Melyek a fogyasztói érték dimenziói? használati érték, helyi érték, időérték, tulajdonérték Melyek a versenyelőny forrásai? (Versenyelőny forrás = versenyben maradás feltétele, piacra-lépés feltétele) Versenyelőny források: a) Ár b) Megbízhatóság c) Minőség d) Rugalmasság e) Szolgáltatás A vállalati értéklánc fogalma A vállalati értéklánc a vállalati tevékenységek értékalkotó összekapcsolása alapvetően (elsődlegesen) egy teljes vállalatra értelmezzük. Egy vállalaton belüli komplett valamennyi folyamatra kiterjesztett értelmezése a Porter-i értéklánc, amelyik elsődlegesen (érték-előállító) és támogató tevékenységére osztja fel a vállalati folyamatokat. A projektmenedzsment folyamatszakaszai előkészítés a projekt felállítása tervezés végrehajtás projektzárás Melyek a vállalat által megvalósítható innovációs stratégiák? A szükséges ráfordítások, elérhető eredmények és jelentkező kockázat alapján az innovációs stratégiák lehetnek: Támadó (magas ráfordítás, nagy kockázat, siker esetén kimagasló eredmények) Védekező (közepes ráfordítások, közepes kockázat, szerényebb eredmények) Reagáló (alacsony ráfordítások, kis kockázat, is eredmények) Az értéklánc tevékenységi struktúrája Elsődleges tevékenységek: Belső logisztika Termelést átalakító technológia Külső logisztika Marketing és eladás Szolgáltatások Támogató tevékenységek: Szervezeti infrastruktúra Műszaki és technológiai fejlesztés Emberi erőforrás-menedzsment Beszerzés 3

4 A teljesítményprizma szerepe és nézőpontjai Teljesítményprizma valódi érték nyújtása valamennyi érintettnek üzleti teljesítmény komplex értékeléséhez. Nézőpontjai: érintettek elégedettsége, stratégiák, folyamatok/tevékenységek, képességek, érintettek hozzájárulása Az innováció megvalósulási módozatai Új, fogyasztói körben még nem ismert javak Adott iparágban még ismeretlen termelési eljárások bevezetése Új piaci elhelyezési lehetőségek megnyitása Nyersanyagok és félkész áruk új beszerzési forrásai (korábban nem volt megfelelő, vagy most kell kialakítani) Új szervezet létrehozása vagy megszüntetése Értékteremtő folyamatok Az értékteremtő folyamatok a vállalat erőforrásainak fogyasztói értékké konvertálását valósítják meg. A konvertálási folyamatban két kiemelt részfolyamatnak van meghatározó jelentősége: a termelésnek (szolgáltatásnak) és a logisztikának. Folyamatfejlesztés A folyamatfejlesztés célja a folyamat teljesítményének növelése, amelyek eléréséhez konkrét elemzési és fejlesztési eszköz kerülhet felhasználásra. Radikális folyamatfejlesztés A radikális folyamatfejlesztés során tudatosan, célzottan kerül sor a vállalat folyamatainak alapvető átalakítására, új folyamat konfigurációk, megoldások kialakítására. A radikális folyamatfejlesztés eszközrendszere két csoportba osztható: az egyik csoportba a folyamatok strukturális keretei megváltoztatása, a másik csoportba az adott struktúrát működtető elvek, fő szabályok módosítása tartozik. Inkrementális folyamatfejlesztés Az inkrementális folyamatfejlesztés esetén a célzott fejlesztés mértéke kisebb, a részfolyamatok, illetve konkrét tevékenységek elemzése és átalakítása a feladat. Ezen folyamatfejlesztések hatókörét tekintve sokkal szűkebb, mint a radikális fejlesztés hatása. Vevő elégedettségének menedzsmentje Az észlelt és a nyújtott termék / szolgáltatás minőség közötti különbség és ennek a különbségnek a menedzselése. A vevők által észlelt minőség menedzsmentje jelentősége abban van, hogy a cég teljesítményének vevői általi (szubjektív) megítélése és a cég mérhető (objektív) teljesítménye között nem feltétlenül létezik lineáris kapcsolat. Komplex vállalati transzformációs folyamat felbontásának jellemző módozatai - Folyamatok felbontása a végzett munka fajtája szerint - Folyamatok felbontása a szervezeti határhoz való viszony szerint - Folyamatok felbontása azok összetettsége szerint - Folyamatok felbontása azok jelentősége szerint 4

5 Vevői érték növelési vállalati lehetőségek - A nyújtott termék- és szolgáltatáscsomag minőségének növelése - A piacon értékesített termék- és használatához szükséges költségek csökkentése - A vevői észlelési folyamatnak befolyásolása PDCA ciklus lépései - Tervezés (P): problématerület kivizsgálása, adatgyűjtés, akcióterv készítés - Megvalósítás (D): terv gyakorlati kipróbálása - Ellenőrzés (C): értékelés, összehasonlítás - Cselekvés (A): változás konszolidálása DMAIC ciklus lépései - Probléma definiálás (D) - Mérés (M) - Adat elemzés (A) - Folyamatfejlesztés (I) - Ellenőrzés, nyomon követés (C) Mit jelent a munkaszervezés? Munkaszervezés alatt bővebb értelmezésben a vállalati folyamatok, a termelés, a szolgáltatások által igényelt emberi tevékenységek összességének megszerezését értjük, szűkebb értelemben egy munkakörrel kapcsolatos szervezési, tervezési tevékenységről van szó. A termelésszervezés szakaszai és hatásuk az emberi erőforrásra: Kézművesség magas szintű képzettségi igény, a teljes szakma alapos ismerete Tömeggyártás Alacsony képzettségi igény, fontosak a készségek Termelési hatékonyság fontos Standardizált termékek Tömeggyártás utáni állapot Vevőorientáltság előtérbe kerülés Fontos a minőség HR előtérbe kerül innovációs készség és rugalmasság fontos Mi a termelési és logisztikai stratégia feladata? A termelési és logisztikai stratégia feladata az értékteremtő rendszer strukturájának kialakítása, szabályainak normáinak meghatározása és a rendszer összvállalati célok szolgálatába állítása. Mely tényezők alkotják a vállalati képességeket? erőforrások szaktudás termékek gépek eljárások 5

6 Milyen szempontokat kell figyelembe venni a külső környezet elemzése során? gazdaság állapota iparági sajátosságok versenyhelyzet technológia A Porter-i besorolás szerint milyen összvállalati stratégiákat különböztetünk meg? Költségvezető Standard tömegtermékek alacsony áron Alacsony előállítási költség a versenyelőny Megkülönböztető Egyedi speciális fogyasztói igények kielégítése magas áru termékkel Milyen funkcionális stratégiákat különböztetünk meg egy vállalaton belül? marketing, innovációs, termelési, logisztikai, emberi erőforrás, pénzügyi A termelési és logisztikai rendszer stratégiai kérdései, a strukturális döntések feladata: A strukturális döntések feladata a termelési és logisztikai rendszer struktúrájának, fizikai környezetének megteremtése, a létesítmények fizikai megjelenése, kialakítása, az alábbi kérdések megválaszolása: gyártani vagy vásárolni kérdés eldöntése folyamatválasztás folyamatrendszer műhelyrendszer projektrendszer létesítmények elhelyezése és berendezése technológiai választás A termelési és logisztikai rendszer stratégiai kérdései, a infrastrukturális döntések feladata: A infrastrukturális döntések megfogalmazásával kerülnek meghatározásra a kialakított rendszer működésének megtervezésével kapcsolatos feladatok, szabályok, normák, kiemelt kérdéskörök: tervezési és irányítási rendszer kiválasztása érdekeltségi rendszer meghatározása minőségügyi és karbantartási rendszer kereteinek megteremtése teljesítmény mérés (norma rendszer, értékelési mutatók) információs rendszer kialakítása szervezeti felépítés meghatározása kapcsolati háló kiépítése 6

7 Melyek a rendelésre gyártó vállalatok jellemzői? egyedi fogyasztói igények kielégítése elsősorban egyedi termék árát a vevő hajlandó megfizetni preferált termelési szerkezet a műhelyrendszerű gyártás jól képzett munkaerő kell beszerzés a termék minőségére koncentrál szállítói kapcsolat közvetlen és intenzív, - bizalmi, hosszú távú kapcsolat fejlesztés elvárása Melyek a készletre gyártó vállalatok jellemzői? tömegigények kielégítése költségcsökkentő stratégiák alkalmazhatók nagy volumenű termék értékesítése standard terméke széles elosztó hálózat folyamatrendszerű futó szalagrendszerű gyártás főszerepben a nagy termelékenységű célgépekkel alacsony képzettségi igény a munkaerővel szemben termelésirányítás központosított, célja a kiegyensúlyozott termelési folyamat, egyenletes anyagellátás, hatékony készletgazdálkodás biztosítása alacsony áru anyagok beszerzése a cél a beszerzésnél versenyeztetés jellegű beszállító megrendelő kapcsolat; beszerzési árverseny győztessel hosszabbtávú szerződés keretjelleggel Melyek a termelésirányítás feladatai? a termelés ütemterv (program) szerinti lebonyolításának biztosítása, a felmerült problémák kezelése, adott esetben új programváltozat kidolgozása gondoskodik arról, hogy a termeléshez szükséges anyagok, eszközök, műszaki és ügyviteli okmányok időben a gyártó szervezet (gyártás) rendelkezésre álljanak megteremti a feltételeket a termelési folyamatban esetlegesen megjelenő zavarok megszüntetéséhez Mi az aggregált tervezés feladata? Az aggregált tervezés feladata a kereslet és a kínálat költség-hatékony összehangolása (elsősorban a kínálati oldal befolyásolása révén), kiindulópontja a keresletmenedzsment által feltárt és becsült kereslet. A tervezés célja, hogy olyan aggregált termelési terv jöjjön létre, amelynek segítségével a termelési erőforrások hatékonyan hasznosíthatók adott keresleti szint felett A termeléstervezés hierarchiája és annak jellemzői: Létesítménydöntések Aggregált tervezés Ütemezés Jellemzői: felbontóképességük felülről lefelé növekszik a tervezési időhorizont fokozatosan, szintről szintre csökken az egyes szintek döntései a következő szint számára korlátként jelennek meg 7

8 Melyek a termelés során jelentkező jellegzetes költségfajták? a normál termelés illetve szolgáltatás költségei a munkaerő és a kapacitás változtatásából származó költségek túlmunka ideiglenes munkavállalók felvétel elbocsátás állásidő gépek kapacitáskihasználtságából származó költségek a készlettartás költségei hiány költségei alvállalkozók költségei Mit mutat a gyártmányfa? A gyártmányfa a termék előállításához szükséges anyagoknak a gyártási fázisok szerinti rajzos ábrázolása az egyes gyártási fázisok egységnyi termeléshez szükséges mennyiségének megadásával Mi a gyártásirányítás feladata? rendelések gyártásba adása (rendelt mennyiségek, tervezett elkészítési időpontok, szükséges anyagok, részegységek, gyártó szerszámok) a munka elosztása üzemek, munkahelyek között a gyártás felügyelete (ütemes előrehaladás figyelése) operatív beavatkozás amennyiben szükséges zavarelhárítás megrendelések teljesítésének figyelemmel kisérése (előre megadott tervadatok ellenőrzése) adatok gyűjtése, elemzése, karbantartása Mit jelent a JIT rendszer? A JIT egy egész vállalatra kiterjedő működési filozófia, melynek célja a fogyasztói igények minél magasabb szintű kielégítése, a pazarlások megszüntetése mellett. A cél megvalósításában szerepet játszó fő tényezők: megfelelően kialakított beszállítói háttér motivált munkaerő magas szintű minőségre való törekvés sajátos termelésirányítási rendszer Legfontosabb vezérlő elvei: pazarlás megszüntetése (raktározási költségek csökkentése, minden felesleges ráfordítás, készlet kiiktatása készletezési minimumra törekvés) folyamatos fejlesztés egyszerűségre átláthatóságra való törekvés Mi a karcsúsított ipari termelés célja? az élőmunka, a raktárkészletek és a gyártási időveszteségek csökkentése, kiváló minőségű termékek gyártása, hatékony és gazdaságos módszerekkel 8

9 Mi idézhet elő veszteséget a termelés során? komplexitás hiánya munkával előidézett veszteség (szükségtelen munkamozdulat) túltermelési veszteség eladhatatlanság időveszteség szállítás alatti veszteség Milyen okokból keletkezhetnek veszteségek az erőforrásokban? gyenge munkamorál alkalmatlan erőforrás alacsony hatékonyság erőforrás minőségének megbízhatatlansága Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre a termelés karcsúsítására? cellaelrendezés U vagy O alakú gépelrendezés tervszerinti gépelrendezés optimális munkamegosztás gépek / gyártósorok között Six sigma módszer hibák csökkentésére értékáramlási grafikon intézkedések előkészítésére Milyen előnyei vannak a karcsúsított ipari termelésnek? javul a minőség, csökken a ciklusidő és a munkaráfordítás, pontosabb a szállítás, alacsonyabbak a költségek és a raktárkészletek, gyorsul a készletforgás, emelkedik a termelés színvonala, nő a rugalmasság, javul a tér- és gépkihasználás, csökken a szerszámigény, javul a munkafegyelem és magasabb fokú a hozzáértés, nő a nyereség Melyek a Six sigma rendszer főbb pontjai? 1. Meghatározás 2. Mérés 3. Elemzés 4. Javítás 5. Fenntartás Melyek a Lean rendszer főbb pontjai? 1. Értékteremtők azonosítása azon jellemzők azonosítása, amelyek valós értéket adnak a terméknek 2. Értéklánc azonosítása: tevékenységek sorrendjének azonosítása: az értékhozzáadási lánc feltérképezése (szükséges, de nem értékteremtő tevékenységek azonosítása, pl.: bérszámfejtés) 3. Gördülékenység javítása 4. Vevői igények hassanak a folyamatokra 5. Folyamatok tökéletesítése 9

10 Mit nevezünk beszerzésnek? Tevékenységek elvégzéséhez szükséges valamennyi input megszerzése anyag, alkatrész egyéb anyagféleségek berendezések, gépek szolgáltatások Mely tényezők befolyásolják a beszerzés helyét a szervezetben? beszerzés nagysága hatása a beszerzés jelentőségére beszerzés piaci függősége likviditás alakulása hatása Melyek a minőségszabályozás stratégiái? minőségtartó minőségszabályozás minőség színvonal karbantartása; folyamatok szabályozása minőségjavító minőségszabályozás kismértékű módosítás a munka módszereken minőségfejlesztő minőségszabályozás jelentős minőségfejlesztés Melyek a hagyományos teljesítménymérési módszerek jellemzői? pénzügyi mutatók dominálnak más mutatók hiányoznak hagyományos költség gyűjtések késői információ szolgáltatás kölcsönhatások nem vizsgálhatóak Mi jellemzi a jó teljesítményértékelési rendszert? átfogó ok-okozat orientált vertikálisam és horizontálisan integrált belső összehasonlíthatóságot biztosít könnyen értelmezhető Mit nevezünk független keresletnek? A független kereslet a vállalat által kontrollálható, vagy ismert hatásoktól függetlenül jelentkezik, tipikus esete a vállalat végterméke iránti vevői kereslet. Mit nevezünk függő keresletnek? A végtermék előállításához szükséges anyagok kereslete, ami a végtermék iránti igény ismeretében pontosan meghatározható. Mit jelent a kereslet előrejelzés? A kereslet előrejelzés egy olyan becslési folyamat, amelynek célja az eladható, kiszállítható, letermelhető mennyiség meghatározása. Minőség A minőség a termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzőinek összessége, amelyek alkalmassá teszik kifejezett vagy elvárható igények kielégítésére. 10

11 Rendelés feldolgozás Magában foglalja a vevőkiszolgálás azon tevékenységeit, amelyek a konkrét vevői igények megjelenését követően, de a tényleges kivitelezést (fizikai teljesítést) megelőzően mennek végbe. (Így része a folyamatnak például az ügyfélkapcsolatok kezelése, vevői rendelések fogadása, rögzítése és a visszaigazolás, stb.) Csomagolás fajtái - Fogyasztói (elsődleges) csomagolás - Gyűjtő (másodlagos) csomagolás - Szállítási (harmadlagos) csomagolás Szállítmányozó A szállítmányozói szerződés keretében saját nevében, megbízója számlájára vállalja, hogy megszervezi a szerződésben vállalt utasításnak megfelelően az áru továbbítását, kiválasztja a szükséges vállalkozókat, megköti a szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket, ellátja az egyéb szükséges teendőket. Szállítási módok - Közúti - Vasúti - Légi - Vízi (tengeri, belvízi) - Csővezetékes - Kombinált Raktár A vállalati logisztika rendszer - és/vagy az ellátási lánc azon része, amelyik a termékeket a gyártási, illetve felhasználási (tárolási) pontokon és/vagy azok között tárolja, azokon a megrendelő igénye szerint meghatározott manipulációs tevékenységeket végez, azokkal kapcsolatosan információkat szolgáltat. Raktáron belüli árumozgatás tevékenységei - Áruátvétel - Raktáron belüli árumozgatás (betárolás, áttárolás, komissiózás, expeditálás) - Kitárolás Melyek az elosztási hálózatra vonatkozó strukturális döntések főbb elemei? az elosztási csatorna kiválasztása, működtetése készletezési pontok maghatározása termék fizikai eljuttatási módjai kiválasztása készletezési pontok helyének meghatározása Melyek a szállító értékelésénél alkalmazható módszerek? kategorikus eljárás súlyozott pontrendszer költségarányok módszere tulajdonlás teljes költsége meghatározása 11

12 Melyek a szállítókkal kialakítható stratégiai kapcsolatok előnyei? kisebb beszállítói bázis egymásra utaltság, közös érdekeltség gyakoribb kommunikáció műszaki előnyök minőségi előnyök gazdasági technikai előnyök, átváltási költség elmaradása Melyek a beszállítókkal való kapcsolat jellegét meghatározó tényezők? piaci erőviszonyok vállalati méret beszállítók felkészültsége, hozzáállása egyszeri vagy ismétlődő vásárlásról van-e szó Melyek a termelési stratégia tevékenységei? gyártási lehetőségek meghatározása erőforrások iránti igény meghatározása telephely, gép, illetve berendezés elhelyezés, elrendezés termeléstervezési módszer kiválasztása minőségstratégia, minőségmenedzsment kidolgozása Melyek a vállalat által alkalmazható erőforrások lényegi tulajdonságai? erőforrások komplementaritása helyettesíthetőség konvertálhatóság mobilizálhatóság időtállóság kivonhatóság megtérülés mértéke Létesítménnyel kapcsolatos döntések szempontjai: a) termelési és logisztikai kapacitások nagyságának számbavétele b) kapacitás megoszlása a működő egységek között c) üzemekben használt berendezések és termelési technológia jellege d) a folyamat hatóköre; azaz a vertikális integráció foka, az integráció mértéke Melyek az értékesítési rendszer működési célja? piaci lefedettség biztosítása értékesítés a termék jellemzői figyelembe vételével megfelelő kiszolgálási színvonal biztosítása jövedelmezőség elérése 12

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapest 2013. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás Menedzsment szak

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapest 2014. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében Stéger Tamás FRIMO Hungary Kft. Novotel Hotel Székesfehérvár 2014.09.23. Die Inhalte dieser Präsentation sind urheberrechtlich

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére Az előadás címe Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére 2007.05.07. 2 A vállalatunk Tevékenységi kör: Spedíció Fuvarozás Disztribúció Szerződéses logisztika Komplex logisztikai szolgáltató:

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban Újrahasznosítási logisztika 2. Logisztika az újrahasznosításban A logisztika szerepe Az újrahasznosítás folyamatában a tevékenységek jelentős része anyagáramlással kapcsolatos (pl. az elhasznált berendezések

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Folyamat Száma Neve Száma Neve 1 Piacok és vevők megértése 1 A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 2 A

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

Infor ERP LN6.1 - Logisztika

Infor ERP LN6.1 - Logisztika Infor ERP LN6.1 - Logisztika Hogyan fejlődik a vállalatirányítási szoftver a kihívások mezején? Jándy Géza geza.jandy@snt.hu 2009.11.04. www.snt.hu 1 INFOR ERP LN verziók életciklusának áttekintése Triton

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

A Mikulás is benchmarkol - 8. konferencia 2014 december 4. Dr. Topár József Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

A Mikulás is benchmarkol - 8. konferencia 2014 december 4. Dr. Topár József Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) A Mikulás is benchmarkol - 8. konferencia 2014 december 4. Dr. Topár József Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 1 Növekvő bevétel Továbbfejlesztett megoldások Elégedett vevők Magasabb

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Átfutási idı Ciklusidı Kapacitás Képesítı kritérium Rendeléselnyerési kritérium Tanulási görbe Alapkészlet Biztonsági készlet

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Dr. Duma László ügyvezető, Adversum Kft egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Az ellátási lánc és a B2B e- kereskedelem modellje Termék Termék Termék Termék

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet Business Marketing Menedzsment 2. Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet 1 Marketing alapsajátosság: gyakorta még nem létező termékek eladása o Először értékesítjük (szerződést kötünk) majd

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

MLBKT 17. éves kongresszusa Beszerzés/Szállítói kapcsolatok menedzsmentje Szekció

MLBKT 17. éves kongresszusa Beszerzés/Szállítói kapcsolatok menedzsmentje Szekció MLBKT 17. éves kongresszusa Beszerzés/Szállítói kapcsolatok menedzsmentje Szekció Előadás: A beszerzés központosítása és gyakorlati tapasztalatai a Bombardier Transportation MÁV Hungary Kft-nél Pécs László

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 3. Kontroling a gyakorlatban Üzemeltetési kontroling

Részletesebben

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling

2013.10.09. 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling. 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 7.29. Kontroling gyakorlata a szállodában Kontrolling 1 1. Kontroling elmélet Elméleti kontrolling 2. Szállodai kontroling elmélete Kontroling relevancia 4. Kontrolling a speciális területei Kontroling

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

Minőségirányítás. Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17.

Minőségirányítás. Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17. Minőségirányítás Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17. Minőségszemlélet Gyártási (műszaki) szempontú szemlélet cél: profit maximalizálás alkalmazottak anyagi

Részletesebben

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Pelletgyártási, felhasználási adatok Construma Építőipari Szakkiállítás Budapest 2011. április 08. Pelletgyártási, felhasználási adatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető Pelletgyár létesítés I. A BERUHÁZÁSI CÉLOK, KÖRNYEZET

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK

VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Speciális témájú, ám rendkívül fontos képzést kínálunk Önnek. Veszélyes áru ismeretek képzésünk Önnek szól, ha érintett a veszélyes anyagok kezelésében, tárolásában,

Részletesebben

logisztikai tanúsítás

logisztikai tanúsítás Javallat az egészségügyi minőségfejlesztésre: logisztikai tanúsítás Sződi Sándor minőségszakértő, ügyvezető igazgató IFKA Minőségfejlesztési Központ Az Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA) és a TÜV Rheinland

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése 1. A logisztika kialakulásának története A logisztika fogalma először a haditudományokban jelent meg, a római hadseregben az úgynevezett

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

AJÁNLAT. REFA Industrial Engineer Urkunde 2013.

AJÁNLAT. REFA Industrial Engineer Urkunde 2013. AJÁNLAT REFA Industrial Engineer Urkunde 2013. Tartalomjegyzék Miért a Sämling Kft?...3 A képzés koncepciója...3 REFA üzemgazdasági képzés műszakiaknak /REFA Industrial Engineer/...4 Miért a Sämling Kft?

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 A könyv által tárgyalt témakörök 17 Kinek van szüksége információra? 18 A megcélzott olvasóközönség 18 A szervezett információs rendszer szükségessége

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres.

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres. A gépalkatrész gyártó középvállalat, győri Hőkezelő segédmunkás munkakörbe Hőkezelésre előkészített és már hőkezelt munkadarabok mozgatása, készülékekre helyezése A tevékenységhez előírt dokumentációs

Részletesebben

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály A teljesítmény alapú munkavállalói ösztönzés Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály Az ösztönzésről... Motivációról akkor beszélhetünk,

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

A Mórakert TÉSZ információs rendszere

A Mórakert TÉSZ információs rendszere A Mórakert TÉSZ információs rendszere Berecz Patrícia DE AMTC GVK SU 2009-2009.08.27 Tartalom A Mórakert TÉSZ bemutatás Informatikai ellátottság Kommunikáció Egyéb informatikai rendszerek A Mórakert TÉSZ

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Hatások értékelése Bevezetés Téglás Város Önkormányzata elkötelezett a fenntartható fejlődés gondolatisága és gyakorlata mellett, ezért vállalta,

Részletesebben

LIBRA: a programozott fejlődés

LIBRA: a programozott fejlődés www.mve.hu LIBRA: a programozott fejlődés Előadó: Galambosné Schuszter Anna Portfoliónk Kis- és Középvállalati rendszerek: LibraCom LIBRA3S LIBRA3S Standard Nagyvállalati rendszerek: LIBRA6i LIBRA6i spec.

Részletesebben

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások

1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I. 2. Fejlesztések területei Fejlesztések. 3. Beruházások típusai Beruházások 27. Innováció, fejlesztés, beruházás RDI 1 1. Kutatás, fejlesztés, innováció K + F + I 2. Fejlesztések területei Fejlesztések 3. Beruházások típusai Beruházások 4. Megtérülési számítások Megtérülések 5.

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél GreenSky Modeling Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél A kutatást az NKFP 3A 061-04 számú Biomassza projekt keretében végeztük. Torjai László torjai@ktk.pte.hu Az erőmű és

Részletesebben

Frederick Taylor (1900 körül) A Pennsylvania-i acélműben tanulmányozta a munkafolyamatokat. A munkafolyamatokat szakaszokra bontotta, és különböző méréseket végzett a szakaszokon belüli és a szakaszok

Részletesebben

AJÁNLAT. REFA Industrial Engineer Urkunde 2012.

AJÁNLAT. REFA Industrial Engineer Urkunde 2012. AJÁNLAT REFA Industrial Engineer Urkunde 2012. Tartalomjegyzék Miért a Sämling Kft?...3 A képzés koncepciója...3 REFA üzemgazdasági képzés műszakiaknak /REFA Industrial Engineer/...4 Miért a Sämling Kft?

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Kifejtendő kérdések: Vezetés = problémamegoldás. Szervezeti célok. A vezetési folyamat. Vezetési folyamat vezetési

Kifejtendő kérdések: Vezetés = problémamegoldás. Szervezeti célok. A vezetési folyamat. Vezetési folyamat vezetési ifejtendő kérdések: endőrtiszti Főiskola, Vezetéselméleti Tanszék Vezetés = probléma megoldás Szervezeti célok Vezetési folyamat vezetési funkciók A vezetői információs rendszer Tervezés a szervezetekben

Részletesebben

Láthatóság, vezetés és kontroll az üzleti lehetőségtől a nyereségig

Láthatóság, vezetés és kontroll az üzleti lehetőségtől a nyereségig Láthatóság, vezetés és kontroll az üzleti lehetőségtől a nyereségig Kinek ajánljuk? Az SAP Business One-t ajánljuk azon kis- és közepes méretű vállalkozások számára, amelyek mindennapi működését olyan

Részletesebben