Tevékenységmenedzsment Minimumkérdések TÁVOKTATÁS 2014/2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tevékenységmenedzsment Minimumkérdések TÁVOKTATÁS 2014/2015."

Átírás

1 Tevékenységmenedzsment Minimumkérdések TÁVOKTATÁS 2014/2015. Az ellátási lánc fogalma Ellátási lánc: Több vállalat egymáshoz kapcsolódása áll a középpontban, az értékteremtő funkció középpontjában már nem egy üzem áll, az ellátási lánc teljesítményéhez, működéséhez a lánc minden tagjának a teljesítménye hozzájárul. Vevői érték fogalma Vevői érték akkor képződik, ha a vevő tranzakcióból származó hasznosságérzete meghaladja a tulajdonlás teljes költségét, amely az áron kívül magában foglalja a karbantartás, a szervízelés, az üzemeltetés (használat) és a partnerváltás költségét is. Vevői érték = relatív észlelt haszon a birtoklás relatív észlelt költsége. A termelés fogalma A termelés a rendelkezésre álló erőforrások egy részének felhasználása arra a célra, hogy más erőforrásokon tartós változtatásokat végrehajtva új javakat hozzunk létre. Mit nevezünk társadalmi felelősségvállalásnak? A társadalmi felelősségvállalás (CSR) tartalmilag olyan komplex vállalatirányítási felfogás, amely a vállalat működése során az üzleti sikereket támogatandó, segítendő társadalmi érdekeket is érvényesít. A munkafolyamat fogalma A munkafolyamat az embereknek, az anyagoknak, módszereknek és gépeknek időbeli egymásutániságát feltételező integrációja egy környezetben abból a célból, hogy értéktöbbletet tartalmazó végterméket állítsanak elő a vevő számára. A folyamat fogalma 1. Tevékenységek, változások, vagy működéselemek sorozata, amely valamilyen célra vagy eredményre irányul. A folyamatok teszik működőképessé a vállalatot, vagy meghiúsítják a működését. 2. A folyamat úgy határozható meg, mint egy vagy több feladat, amely bemenetek (inputok) egy csoportját átalakítja a kimenetek (outputok) egy csoportjává (termékké és szolgáltatásokká) egy másik személy vagy folyamat számára emberek, eszközök és eljárások segítségével. Keresletmenedzsment folyamata A keresletmenedzsment folyamatában első lépés a kereslet természetének feltárása, mivel célja egy hatékony vevői igényfeltáró rendszer kiépítése és működtetése, amelynek eredményeként a kereslet bizonytalanságából eredő hatások csökkenthetők. Az értékteremtő folyamat tervezését és koordinálását alapvetően a kereslet és kereslet előrejelzéséből származó információ mozgatja.

2 Tulajdonosi érték fogalma, tulajdonosok elvárásai A tulajdonosi érték a vállalkozás piaci értékével egyező. A sokrétű tulajdonosi elvárások lehetnek: jövedelmezőségi elvárások (osztalékképződés) árfolyam-növekedés (piaci érték emelkedése, vagyonnövekedés) működésbiztonság a vállalkozásnál, fennmaradás etikus magatartás (megfelelés, társadalmi elvárások) Az innováció fogalma 1. Az innováció a termelési tényezők új kombinációja. Az innováció alapvető belső tulajdonsága az újdonság. Az újdonság forrásai lehetnek egyrészről a működés folyamatos megújítása, a kis fajsúlyú tulajdonságokkal, illetve jelentősebb horderejű tulajdonságokkal. 2. Az innováció a fogyasztói igények kielégítésének új, korábbinál magasabb minőségű módja. A vállalati megújulás forrása, a piaci siker elérésének fontos tényezője. A logisztika feladata A logisztika feladata biztosítani, hogy az üzleti folyamatok zavartalan lebonyolításához szükséges termékek a megfelelő helyen és időpontban, a szükségleteknek megfelelő mennyiségben, minőségben és választékban rendelkezésre álljanak. A projekt fogalma A projekt olyan szervezet, amely összehangolja a szerződésben rögzített kötelezettségekkel és feltételekkel meghatározott termék, illetve szolgáltatás megvalósításához szükséges erőforrásokat. Projekt meghatározása: projekt sajátos, egyedi nem rutin feladatok megvalósítására létrehozott csoport léte időben korlátozott (kezdete és vége meghatározott) elkülönült erőforrásokkal dolgozik, önálló költségvetése van egyedileg összeállított csapat (team) Az innovációs lánc elemei lineáris lánc esetén A termékfejlesztés láncmodellje szerint a fejlesztési folyamat egymást követő tevékenységeit elkülönült részek végzik. Marketing Termékfejlesztés Termelésfejlesztés Termelés Értékesítés A projekt érintettjei ügyfél, szponzorok, felhasználók, anyaszervezet, szállítók, egyéb érintettek Melyek a társadalmi érdekek? környezettudatosság, szolidaritás, tisztesség, esélyegyenlőség/diszkrimináció-mentesség, egészséges életmód, magánélet szentsége, jövőorientáltság a Földet az unokáktól kaptuk kölcsön 2

3 Melyek a fogyasztói érték dimenziói? használati érték, helyi érték, időérték, tulajdonérték Melyek a versenyelőny forrásai? (Versenyelőny forrás = versenyben maradás feltétele, piacra-lépés feltétele) Versenyelőny források: a) Ár b) Megbízhatóság c) Minőség d) Rugalmasság e) Szolgáltatás A vállalati értéklánc fogalma A vállalati értéklánc a vállalati tevékenységek értékalkotó összekapcsolása alapvetően (elsődlegesen) egy teljes vállalatra értelmezzük. Egy vállalaton belüli komplett valamennyi folyamatra kiterjesztett értelmezése a Porter-i értéklánc, amelyik elsődlegesen (érték-előállító) és támogató tevékenységére osztja fel a vállalati folyamatokat. A projektmenedzsment folyamatszakaszai előkészítés a projekt felállítása tervezés végrehajtás projektzárás Melyek a vállalat által megvalósítható innovációs stratégiák? A szükséges ráfordítások, elérhető eredmények és jelentkező kockázat alapján az innovációs stratégiák lehetnek: Támadó (magas ráfordítás, nagy kockázat, siker esetén kimagasló eredmények) Védekező (közepes ráfordítások, közepes kockázat, szerényebb eredmények) Reagáló (alacsony ráfordítások, kis kockázat, is eredmények) Az értéklánc tevékenységi struktúrája Elsődleges tevékenységek: Belső logisztika Termelést átalakító technológia Külső logisztika Marketing és eladás Szolgáltatások Támogató tevékenységek: Szervezeti infrastruktúra Műszaki és technológiai fejlesztés Emberi erőforrás-menedzsment Beszerzés 3

4 A teljesítményprizma szerepe és nézőpontjai Teljesítményprizma valódi érték nyújtása valamennyi érintettnek üzleti teljesítmény komplex értékeléséhez. Nézőpontjai: érintettek elégedettsége, stratégiák, folyamatok/tevékenységek, képességek, érintettek hozzájárulása Az innováció megvalósulási módozatai Új, fogyasztói körben még nem ismert javak Adott iparágban még ismeretlen termelési eljárások bevezetése Új piaci elhelyezési lehetőségek megnyitása Nyersanyagok és félkész áruk új beszerzési forrásai (korábban nem volt megfelelő, vagy most kell kialakítani) Új szervezet létrehozása vagy megszüntetése Értékteremtő folyamatok Az értékteremtő folyamatok a vállalat erőforrásainak fogyasztói értékké konvertálását valósítják meg. A konvertálási folyamatban két kiemelt részfolyamatnak van meghatározó jelentősége: a termelésnek (szolgáltatásnak) és a logisztikának. Folyamatfejlesztés A folyamatfejlesztés célja a folyamat teljesítményének növelése, amelyek eléréséhez konkrét elemzési és fejlesztési eszköz kerülhet felhasználásra. Radikális folyamatfejlesztés A radikális folyamatfejlesztés során tudatosan, célzottan kerül sor a vállalat folyamatainak alapvető átalakítására, új folyamat konfigurációk, megoldások kialakítására. A radikális folyamatfejlesztés eszközrendszere két csoportba osztható: az egyik csoportba a folyamatok strukturális keretei megváltoztatása, a másik csoportba az adott struktúrát működtető elvek, fő szabályok módosítása tartozik. Inkrementális folyamatfejlesztés Az inkrementális folyamatfejlesztés esetén a célzott fejlesztés mértéke kisebb, a részfolyamatok, illetve konkrét tevékenységek elemzése és átalakítása a feladat. Ezen folyamatfejlesztések hatókörét tekintve sokkal szűkebb, mint a radikális fejlesztés hatása. Vevő elégedettségének menedzsmentje Az észlelt és a nyújtott termék / szolgáltatás minőség közötti különbség és ennek a különbségnek a menedzselése. A vevők által észlelt minőség menedzsmentje jelentősége abban van, hogy a cég teljesítményének vevői általi (szubjektív) megítélése és a cég mérhető (objektív) teljesítménye között nem feltétlenül létezik lineáris kapcsolat. Komplex vállalati transzformációs folyamat felbontásának jellemző módozatai - Folyamatok felbontása a végzett munka fajtája szerint - Folyamatok felbontása a szervezeti határhoz való viszony szerint - Folyamatok felbontása azok összetettsége szerint - Folyamatok felbontása azok jelentősége szerint 4

5 Vevői érték növelési vállalati lehetőségek - A nyújtott termék- és szolgáltatáscsomag minőségének növelése - A piacon értékesített termék- és használatához szükséges költségek csökkentése - A vevői észlelési folyamatnak befolyásolása PDCA ciklus lépései - Tervezés (P): problématerület kivizsgálása, adatgyűjtés, akcióterv készítés - Megvalósítás (D): terv gyakorlati kipróbálása - Ellenőrzés (C): értékelés, összehasonlítás - Cselekvés (A): változás konszolidálása DMAIC ciklus lépései - Probléma definiálás (D) - Mérés (M) - Adat elemzés (A) - Folyamatfejlesztés (I) - Ellenőrzés, nyomon követés (C) Mit jelent a munkaszervezés? Munkaszervezés alatt bővebb értelmezésben a vállalati folyamatok, a termelés, a szolgáltatások által igényelt emberi tevékenységek összességének megszerezését értjük, szűkebb értelemben egy munkakörrel kapcsolatos szervezési, tervezési tevékenységről van szó. A termelésszervezés szakaszai és hatásuk az emberi erőforrásra: Kézművesség magas szintű képzettségi igény, a teljes szakma alapos ismerete Tömeggyártás Alacsony képzettségi igény, fontosak a készségek Termelési hatékonyság fontos Standardizált termékek Tömeggyártás utáni állapot Vevőorientáltság előtérbe kerülés Fontos a minőség HR előtérbe kerül innovációs készség és rugalmasság fontos Mi a termelési és logisztikai stratégia feladata? A termelési és logisztikai stratégia feladata az értékteremtő rendszer strukturájának kialakítása, szabályainak normáinak meghatározása és a rendszer összvállalati célok szolgálatába állítása. Mely tényezők alkotják a vállalati képességeket? erőforrások szaktudás termékek gépek eljárások 5

6 Milyen szempontokat kell figyelembe venni a külső környezet elemzése során? gazdaság állapota iparági sajátosságok versenyhelyzet technológia A Porter-i besorolás szerint milyen összvállalati stratégiákat különböztetünk meg? Költségvezető Standard tömegtermékek alacsony áron Alacsony előállítási költség a versenyelőny Megkülönböztető Egyedi speciális fogyasztói igények kielégítése magas áru termékkel Milyen funkcionális stratégiákat különböztetünk meg egy vállalaton belül? marketing, innovációs, termelési, logisztikai, emberi erőforrás, pénzügyi A termelési és logisztikai rendszer stratégiai kérdései, a strukturális döntések feladata: A strukturális döntések feladata a termelési és logisztikai rendszer struktúrájának, fizikai környezetének megteremtése, a létesítmények fizikai megjelenése, kialakítása, az alábbi kérdések megválaszolása: gyártani vagy vásárolni kérdés eldöntése folyamatválasztás folyamatrendszer műhelyrendszer projektrendszer létesítmények elhelyezése és berendezése technológiai választás A termelési és logisztikai rendszer stratégiai kérdései, a infrastrukturális döntések feladata: A infrastrukturális döntések megfogalmazásával kerülnek meghatározásra a kialakított rendszer működésének megtervezésével kapcsolatos feladatok, szabályok, normák, kiemelt kérdéskörök: tervezési és irányítási rendszer kiválasztása érdekeltségi rendszer meghatározása minőségügyi és karbantartási rendszer kereteinek megteremtése teljesítmény mérés (norma rendszer, értékelési mutatók) információs rendszer kialakítása szervezeti felépítés meghatározása kapcsolati háló kiépítése 6

7 Melyek a rendelésre gyártó vállalatok jellemzői? egyedi fogyasztói igények kielégítése elsősorban egyedi termék árát a vevő hajlandó megfizetni preferált termelési szerkezet a műhelyrendszerű gyártás jól képzett munkaerő kell beszerzés a termék minőségére koncentrál szállítói kapcsolat közvetlen és intenzív, - bizalmi, hosszú távú kapcsolat fejlesztés elvárása Melyek a készletre gyártó vállalatok jellemzői? tömegigények kielégítése költségcsökkentő stratégiák alkalmazhatók nagy volumenű termék értékesítése standard terméke széles elosztó hálózat folyamatrendszerű futó szalagrendszerű gyártás főszerepben a nagy termelékenységű célgépekkel alacsony képzettségi igény a munkaerővel szemben termelésirányítás központosított, célja a kiegyensúlyozott termelési folyamat, egyenletes anyagellátás, hatékony készletgazdálkodás biztosítása alacsony áru anyagok beszerzése a cél a beszerzésnél versenyeztetés jellegű beszállító megrendelő kapcsolat; beszerzési árverseny győztessel hosszabbtávú szerződés keretjelleggel Melyek a termelésirányítás feladatai? a termelés ütemterv (program) szerinti lebonyolításának biztosítása, a felmerült problémák kezelése, adott esetben új programváltozat kidolgozása gondoskodik arról, hogy a termeléshez szükséges anyagok, eszközök, műszaki és ügyviteli okmányok időben a gyártó szervezet (gyártás) rendelkezésre álljanak megteremti a feltételeket a termelési folyamatban esetlegesen megjelenő zavarok megszüntetéséhez Mi az aggregált tervezés feladata? Az aggregált tervezés feladata a kereslet és a kínálat költség-hatékony összehangolása (elsősorban a kínálati oldal befolyásolása révén), kiindulópontja a keresletmenedzsment által feltárt és becsült kereslet. A tervezés célja, hogy olyan aggregált termelési terv jöjjön létre, amelynek segítségével a termelési erőforrások hatékonyan hasznosíthatók adott keresleti szint felett A termeléstervezés hierarchiája és annak jellemzői: Létesítménydöntések Aggregált tervezés Ütemezés Jellemzői: felbontóképességük felülről lefelé növekszik a tervezési időhorizont fokozatosan, szintről szintre csökken az egyes szintek döntései a következő szint számára korlátként jelennek meg 7

8 Melyek a termelés során jelentkező jellegzetes költségfajták? a normál termelés illetve szolgáltatás költségei a munkaerő és a kapacitás változtatásából származó költségek túlmunka ideiglenes munkavállalók felvétel elbocsátás állásidő gépek kapacitáskihasználtságából származó költségek a készlettartás költségei hiány költségei alvállalkozók költségei Mit mutat a gyártmányfa? A gyártmányfa a termék előállításához szükséges anyagoknak a gyártási fázisok szerinti rajzos ábrázolása az egyes gyártási fázisok egységnyi termeléshez szükséges mennyiségének megadásával Mi a gyártásirányítás feladata? rendelések gyártásba adása (rendelt mennyiségek, tervezett elkészítési időpontok, szükséges anyagok, részegységek, gyártó szerszámok) a munka elosztása üzemek, munkahelyek között a gyártás felügyelete (ütemes előrehaladás figyelése) operatív beavatkozás amennyiben szükséges zavarelhárítás megrendelések teljesítésének figyelemmel kisérése (előre megadott tervadatok ellenőrzése) adatok gyűjtése, elemzése, karbantartása Mit jelent a JIT rendszer? A JIT egy egész vállalatra kiterjedő működési filozófia, melynek célja a fogyasztói igények minél magasabb szintű kielégítése, a pazarlások megszüntetése mellett. A cél megvalósításában szerepet játszó fő tényezők: megfelelően kialakított beszállítói háttér motivált munkaerő magas szintű minőségre való törekvés sajátos termelésirányítási rendszer Legfontosabb vezérlő elvei: pazarlás megszüntetése (raktározási költségek csökkentése, minden felesleges ráfordítás, készlet kiiktatása készletezési minimumra törekvés) folyamatos fejlesztés egyszerűségre átláthatóságra való törekvés Mi a karcsúsított ipari termelés célja? az élőmunka, a raktárkészletek és a gyártási időveszteségek csökkentése, kiváló minőségű termékek gyártása, hatékony és gazdaságos módszerekkel 8

9 Mi idézhet elő veszteséget a termelés során? komplexitás hiánya munkával előidézett veszteség (szükségtelen munkamozdulat) túltermelési veszteség eladhatatlanság időveszteség szállítás alatti veszteség Milyen okokból keletkezhetnek veszteségek az erőforrásokban? gyenge munkamorál alkalmatlan erőforrás alacsony hatékonyság erőforrás minőségének megbízhatatlansága Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre a termelés karcsúsítására? cellaelrendezés U vagy O alakú gépelrendezés tervszerinti gépelrendezés optimális munkamegosztás gépek / gyártósorok között Six sigma módszer hibák csökkentésére értékáramlási grafikon intézkedések előkészítésére Milyen előnyei vannak a karcsúsított ipari termelésnek? javul a minőség, csökken a ciklusidő és a munkaráfordítás, pontosabb a szállítás, alacsonyabbak a költségek és a raktárkészletek, gyorsul a készletforgás, emelkedik a termelés színvonala, nő a rugalmasság, javul a tér- és gépkihasználás, csökken a szerszámigény, javul a munkafegyelem és magasabb fokú a hozzáértés, nő a nyereség Melyek a Six sigma rendszer főbb pontjai? 1. Meghatározás 2. Mérés 3. Elemzés 4. Javítás 5. Fenntartás Melyek a Lean rendszer főbb pontjai? 1. Értékteremtők azonosítása azon jellemzők azonosítása, amelyek valós értéket adnak a terméknek 2. Értéklánc azonosítása: tevékenységek sorrendjének azonosítása: az értékhozzáadási lánc feltérképezése (szükséges, de nem értékteremtő tevékenységek azonosítása, pl.: bérszámfejtés) 3. Gördülékenység javítása 4. Vevői igények hassanak a folyamatokra 5. Folyamatok tökéletesítése 9

10 Mit nevezünk beszerzésnek? Tevékenységek elvégzéséhez szükséges valamennyi input megszerzése anyag, alkatrész egyéb anyagféleségek berendezések, gépek szolgáltatások Mely tényezők befolyásolják a beszerzés helyét a szervezetben? beszerzés nagysága hatása a beszerzés jelentőségére beszerzés piaci függősége likviditás alakulása hatása Melyek a minőségszabályozás stratégiái? minőségtartó minőségszabályozás minőség színvonal karbantartása; folyamatok szabályozása minőségjavító minőségszabályozás kismértékű módosítás a munka módszereken minőségfejlesztő minőségszabályozás jelentős minőségfejlesztés Melyek a hagyományos teljesítménymérési módszerek jellemzői? pénzügyi mutatók dominálnak más mutatók hiányoznak hagyományos költség gyűjtések késői információ szolgáltatás kölcsönhatások nem vizsgálhatóak Mi jellemzi a jó teljesítményértékelési rendszert? átfogó ok-okozat orientált vertikálisam és horizontálisan integrált belső összehasonlíthatóságot biztosít könnyen értelmezhető Mit nevezünk független keresletnek? A független kereslet a vállalat által kontrollálható, vagy ismert hatásoktól függetlenül jelentkezik, tipikus esete a vállalat végterméke iránti vevői kereslet. Mit nevezünk függő keresletnek? A végtermék előállításához szükséges anyagok kereslete, ami a végtermék iránti igény ismeretében pontosan meghatározható. Mit jelent a kereslet előrejelzés? A kereslet előrejelzés egy olyan becslési folyamat, amelynek célja az eladható, kiszállítható, letermelhető mennyiség meghatározása. Minőség A minőség a termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzőinek összessége, amelyek alkalmassá teszik kifejezett vagy elvárható igények kielégítésére. 10

11 Rendelés feldolgozás Magában foglalja a vevőkiszolgálás azon tevékenységeit, amelyek a konkrét vevői igények megjelenését követően, de a tényleges kivitelezést (fizikai teljesítést) megelőzően mennek végbe. (Így része a folyamatnak például az ügyfélkapcsolatok kezelése, vevői rendelések fogadása, rögzítése és a visszaigazolás, stb.) Csomagolás fajtái - Fogyasztói (elsődleges) csomagolás - Gyűjtő (másodlagos) csomagolás - Szállítási (harmadlagos) csomagolás Szállítmányozó A szállítmányozói szerződés keretében saját nevében, megbízója számlájára vállalja, hogy megszervezi a szerződésben vállalt utasításnak megfelelően az áru továbbítását, kiválasztja a szükséges vállalkozókat, megköti a szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket, ellátja az egyéb szükséges teendőket. Szállítási módok - Közúti - Vasúti - Légi - Vízi (tengeri, belvízi) - Csővezetékes - Kombinált Raktár A vállalati logisztika rendszer - és/vagy az ellátási lánc azon része, amelyik a termékeket a gyártási, illetve felhasználási (tárolási) pontokon és/vagy azok között tárolja, azokon a megrendelő igénye szerint meghatározott manipulációs tevékenységeket végez, azokkal kapcsolatosan információkat szolgáltat. Raktáron belüli árumozgatás tevékenységei - Áruátvétel - Raktáron belüli árumozgatás (betárolás, áttárolás, komissiózás, expeditálás) - Kitárolás Melyek az elosztási hálózatra vonatkozó strukturális döntések főbb elemei? az elosztási csatorna kiválasztása, működtetése készletezési pontok maghatározása termék fizikai eljuttatási módjai kiválasztása készletezési pontok helyének meghatározása Melyek a szállító értékelésénél alkalmazható módszerek? kategorikus eljárás súlyozott pontrendszer költségarányok módszere tulajdonlás teljes költsége meghatározása 11

12 Melyek a szállítókkal kialakítható stratégiai kapcsolatok előnyei? kisebb beszállítói bázis egymásra utaltság, közös érdekeltség gyakoribb kommunikáció műszaki előnyök minőségi előnyök gazdasági technikai előnyök, átváltási költség elmaradása Melyek a beszállítókkal való kapcsolat jellegét meghatározó tényezők? piaci erőviszonyok vállalati méret beszállítók felkészültsége, hozzáállása egyszeri vagy ismétlődő vásárlásról van-e szó Melyek a termelési stratégia tevékenységei? gyártási lehetőségek meghatározása erőforrások iránti igény meghatározása telephely, gép, illetve berendezés elhelyezés, elrendezés termeléstervezési módszer kiválasztása minőségstratégia, minőségmenedzsment kidolgozása Melyek a vállalat által alkalmazható erőforrások lényegi tulajdonságai? erőforrások komplementaritása helyettesíthetőség konvertálhatóság mobilizálhatóság időtállóság kivonhatóság megtérülés mértéke Létesítménnyel kapcsolatos döntések szempontjai: a) termelési és logisztikai kapacitások nagyságának számbavétele b) kapacitás megoszlása a működő egységek között c) üzemekben használt berendezések és termelési technológia jellege d) a folyamat hatóköre; azaz a vertikális integráció foka, az integráció mértéke Melyek az értékesítési rendszer működési célja? piaci lefedettség biztosítása értékesítés a termék jellemzői figyelembe vételével megfelelő kiszolgálási színvonal biztosítása jövedelmezőség elérése 12