Életképek. Megmérettél a mérlegen (Igazgatói gondolatok a 2014/2015-ös tanév végén.) Nyugdíjba vonult Edit néni július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életképek. Megmérettél a mérlegen (Igazgatói gondolatok a 2014/2015-ös tanév végén.) Nyugdíjba vonult Edit néni. 2015. július"

Átírás

1 Nyugdíjba vonult Edit néni július Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. (Jer 29: 11-12) Megmérettél a mérlegen (Igazgatói gondolatok a 2014/2015-ös tanév végén.) Mert mindig megméretünk. A kezünkre bízott gyermekek, szüleik és egymás mérlegén is, de ezek fontosságuk mellett is mindig szubjektív tényezők által is befolyásolt mérlegek. A munkánk javára fordítjuk belőlük a segítő, jobbító szándéktól vezérelt jóakaratú hányadukat. Köszönjük az elmúlt tanév munkánkat inspiráló, őszinte, ránk vigyázó, objektív kritikák mérési eredményeit. Gazdagodtunk általuk a jó és még jobb tanulmányi- és a versenyeredmények imponáló sokaságával. Megmérettünk állami és egyházi felettes hatóságaink szigorú törvényességi, tanügyi és gazdálkodási mérlegein is. Iratbekérés útján ellenőrizte intézményünket a Békés Megyei Kormányhivatal, hites könyvvizsgáló kísérte figyelemmel gazdálkodásunk törvényszabta formai és tartalmi szabályosságát, és a Magyar Államkincstár tartotta szemmel az általa folyósított állami normatívák pontos igénylését és korrekt felhasználást. Megmérettünk mérlegeiken a most eltelt tanévben is, és nem találtattunk híjával, amelyről Határozataik adnak hiteles mérési eredményeket. Már megismerhettük a tényt, hogy a következő tanévünk kezdetén velünk együtt kezdi meg a munkáját az Intézményfenntartó Egyházközség által felkért Felügyelő Bizottság, amelynek a fogadására készen állunk, a jó sáfár bizakodó várakozásával. És naponta megméretünk Isten Igéjének mérlegén. Futja e még a hitünkből, szilárd emberségünkből, igényes szakmaiságunkból és megújulásra való képességünkből? Túllátunk-e az evilági távlatokon a Végtelenre cikk a 4. oldalon irányítva tekintetünk végső határát? Ha igen, adjunk hálát érte, ha nem egészen, fogjuk fohászkodásra a dolgot. Lehetséges a fejlődés, van segítség! A tanév végén megköszönjük mindenekelőtt Isten segítő, vezető szeretetét, az iskolánkat benépesítő gyermeksereget a mögöttük álló szülői háttérrel együtt, és Fenntartó gyülekezetünk védő szárnyait. Most majd szusszanunk egyet a nyáron, majd veszünk egy mély levegőt, és szeptemberben újrakezdjük azzal a szilárd eltökéltéggel, hogy még jobbak, többek, tisztábbak és profibbak leszünk, mint eddig bármikor. Nyugodjék meg szándékunkon Isten áldása és segítő jó tetszése! Kovács Dániel igazgató

2 2015. július tanévzáró 2. oldal A verseny több szakaszból áll, mi a célra nézünk támogatásért, és arra intett, hogy újra és újra a célra függesszük a tekintetünket. Az istentisztelet második részében a jutalmak és elismerések átadására került sor. Ezt követően az osztályokban adták át az osztályfőnökök az évvégi bizonyítványaikat. A javító vizsgákra augusztus utolsó hetében kerül sor. Habár kitört a vakáció, az i munka mégsem áll le teljesen. A gimnázium főépületében minden kedden 9-12 óra között ügyelet lesz, ahol folyamatosan lehet intézni a szülők és diákok ügyes-bajos dolgait. Június 28-án tartott tanévzárót a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. Csak az elismerések átadása több mint fél órát vett igénybe, ami a sikeres és igényes pedagógiai munka legfőbb bizonyítéka. A református templomban istentisztelet keretében mondott búcsút a 2014/2015. tanévnek a református közoktatási intézmény. A prédikációt Katona Gyula esperes tartotta, aki Márk evangéliuma 4. fejezete néhány igeverse kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy elérkezett a számadás és a magunkba nézés ideje. Fel kell tenni a kérdést, hogy nőtt-e a tudásunk, a hitünk, fejlődtek-e kapcsolataink? Isten országában állandó a fejlődés és a növekedés, de meg kell tanulnunk várni, ami gyakran igen nehéz. A türelem a legkevésbé jellemző az életünkre. Meddig kell várni, hogy Isten választ adjon egy imára? Isten iskolájának fontos "tananyaga" a türelemre nevelés. Isten kegyelmes rendelése az, hogy a hit útján megerősödünk. A türelmes magvető megvárja a termést, és az is biztos, hogy van és lesz aratás mondta Katona Gyula. Kovács Dániel igazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy a tanulók a szünetben magatartásukkal, megjelenésükkel az iskolát képviselik. A tanulást versenyhez hasonlította, amely több szakaszból áll. A következő szakaszban lehet javítani. Köszönetet mondott a kollegáknak, a szülőknek és a fenntartónak az egész éves Kiss Dorka 4. évfolyamos tanuló kapta az idei Myra-díjat.

3 3. oldal gimnáziumi ballagás Elballagtak a gimisek Szabó Viktória kapta a Szegedi Kis István Díjat. Esős és zord időben zajlott, de mégis megható volt a Szegedi Kis István Református Gimnázium ballagási ünnepsége. A végzős osztályok hatvan tanulója végigjárta a gimnázium főépületének termeit, majd az ünneplő közönséggel együtt átvonultak a diákok a református templomba. Katona Gyula esperes az Ároni áldás (4Móz 6,22-27) alapján arról beszélt, hogy miért fontos Isten áldása az életünkben. Az áldás az aktív hitéletben válik hatékonnyá, általa Isten ereje nyilvánulhat meg az életünkben. Isten biztat, reményt ad. A dolog lelki oldala: Istenhez kötjük az életünket, általa védelemben, figyelemben részesülünk. Magunktól keservesen érnénk el mindezt, hiszen gyakran magunkért sem tudunk jót állni. Isten mégis odafordul hozzánk, és a jelenlétét ígéri. Az Úr megáld, megtart, megőriz, kifejezi felénk a könyörülő szeretetét. Isten nem pihen, tevékenyen vesz részt az életünkben. Az ároni áldásban Isten neve háromszor is megjelenik, ez azt fejezi ki, hogy szeretné, ha rá figyelnénk. Az áldás forrása az Örökkévaló, ő az, aki megtart és megőriz, minden körülmények között megtart. Akiket Isten megáld, azokat Isten mosolya kíséri mondta Katona Gyula. Kovács Dániel igazgató a Kol 2,6-7- ben szereplő gondolatokat felhasználva szent ellentétekről beszélt: a ballagás elszakadás, de egyúttal megygyökerezés; sátorbontás, de egyúttal ráépülés is. Miközben a éves fiatal természetes módon vágyik a szabadságra, kibontakozásra, mégis fontos, hogy legyen az életében egy fix pont, amelyhez kötődhet, és amely megóvja az elsodródástól. Ez a pont az Úr. A felnőtté váló ember függetlenséget akar, de tudni kell, hogy Krisztus megváltó irgalmára szoruló ember vagy mondta az igazgató, majd hozzátette: az egyházi azt a többletet adta a diákoknak, hogy megtudhatják: megőriz az Úr. Az úton számos nehézség várja a diákokat, de Isten megőriz. Ez egy olyan tétel, amit mindenki ki fog húzni az élete során fogalmazott. Izsó Gábor polgármester arról beszélt, hogy minden diák fontos Istennek, a családjának és a társadalomnak is, és ez a szeretet adhat erőt nekik az érettségi vizsgán is. Arra kérte őket, hogy hazatérve gyarapítsák a város társadalmát. Az ünnepség második felében került sor a kitüntetések, elismerések átadására. A neves, bronz emlékéremmel és 50 ezer forinttal járó Szegedi Kis István Díj tulajdonosa Szabó Viktória (12.A), aki négy évet töltött el az falai között és orvosi tanulmányokra készül. A Békési Öregdiákok Egyesülete díját Lisztes Bálint (13.B) kapta, jó tanuló-jó sportoló elismerésben pedig Nagy Csaba (12.C) és Szilágyi Dávid (12.C) részesült. Kitűnő tanulmányi eredményéért július Okányi Réka (12.A), Béres Tamara (13.B), Fábián Júlia Márta (13.B), Szabó Erzsébet (13.B) vett át oklevelet, de természetesen a Szegedi-díjas Szabó Viktória (12.A) is kitűnő tanuló. Jeles eredménynyel Balogh Anikó (13.B) és Bíró József (12.C) végzett. Sportban nyújtott teljesítményéért Kopanyicza Andrást (12.C) és Bíró Józsefet (12.C) ismerték el. Közösségi munkáját megköszönték: Balogh Anikó (13.B), Okányi Réka (12.A), Szabó Anikó (12.A), Kopanyicza András (12.C). Az énekkartól búcsúzik: Hegyi Norbert (13.B), Lisztes Bálint (13.B), Fábián Júlia (13.B).

4 2015. július gimnázium 4. oldal Kedves Kollégák, kedves Munkatársaim! Június 12-én búcsúzott a gimnázium tantestülete a végleg nyugalomba vonuló kedves munkatársától, Verbai Lászlónétól, aki 46 évet töltött a katedrán, ebből 42 évet a gimnáziumban. A meghitt, családias ünnepségen megköszöntük a munkát a Edit néninek, aki a tantestület több tagját vagy azok szüleit is nagy szakértelemmel, emberséggel oktatta. Új burkolatot kapott a gimi udvara Pálné Kis Eszter, a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium gazdasági igazgató-helyettese elmondta: az esztétikai megújulásának újabb fontos állomása érkezett el. Május elejére elkészült a gimnázium udvarának felújítása. A sportudvar díszburkolatot kapott. Saját erőből valósította meg az a beruházást, amelyet még tavaly rendelt meg az intézmény. A sportpályát díszburkolattal vették körbe, egyúttal megújult a járda is. Az szépítését célzó fejlesztést Békés megyei vállalkozó végezte. Az az utóbbi években számos fejlesztést hajtott végre: elkészült a Rákóczi és Szánthó utcai épületek energetikai korszerűsítése, napelemek kerültek a Petőfi utcai épületek tetejére, felújították a sportpályát. Ezeket a fejlesztéseket folyamatosan további felújítások fogják követni. Ezúton szeretném megköszönni a búcsúztatást. Nem sok ember életében adódnak hasonló percek. Én szerencsés embernek érzem magam, hogy ilyen emberekkel dolgozhattam együtt, mint Ti. Én is szerettem volna elbúcsúzni, de én fordítva gondoltam. Én akartalak meghívni Benneteket, de olyan meglepetésben volt részem, hogy szóhoz sem tudtam jutni. Szeretném megköszönni azt a szeretetet, tiszteletet, amit tőletek kaptam. Ha valakit akaratlanul is megbántottam, attól elnézést kérek. Anci néni megkérdezte, hogy volt-e olyan szeptember eleje, hogy nem kezdtem tanévet. Mondtam, hogy még nem volt. Erre az volt a válasza, hogy akkor most majd megtudom, hogy milyen rossz ez. Bizonyára így is lesz. Számomra a család és a közösség jelenti a boldog életet, így megpróbálom eltölteni szabadidőmet az unokáimmal és a kertezéssel. Kívánok Nektek jó, okos és tisztelettudó gyerekeket. Tiszteljétek, szeressétek egymást és a diákjaitokat. További munkátokhoz sok sikert, jó egészséget kívánok. Kívánom, hogy legalább olyan szerencsések legyetek, mint amilyen én vagyok. Verbainé Lászlóné

5 5. oldal Általános Általános i ballagás július vettek részt a református templomban. Itt Katona Gyula esperes végezte az igehirdetés szolgálatát. Máté evangéliuma 7. fejezete verse alapján elmondta, hogy a karrier és a pénz fontos, de ezek nem lehetnek életünk tartóoszlopai. Istennel azonban lehetünk mi magunk is tartóoszlopok, olyan életek, akikre más is építhet. Június 13-án volt az általános i ballagás a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban. A 8.A és 8.C osztály a Petőfi utcáról, Házi verseny a 8.D osztály a Szánthó utcai épületből ballagott. A 8.B osztály hat évfolyamos gimnáziumi képzést végez, így ők nem ballagnak. A végzős nyolcadikosok végigjárták tantermeiket, majd az ünnepség második részében istentiszteleten Kovács Dániel igazgató egy bibliai képpel élve elmondta, hogy a fontos fordulópontokon Izrael népe mindig megállt, és számvetést végzett. Köszönetet kell mondani a szülőknek, tanároknak, Istennek, de egyúttal számot kell vetni a végzett munkával is, és oda kell szánni magunkat a munkának. Bence szépen szerepelt Az év végi hagyományos tanulmányi versenyen idén is három tantárgyi területen - magyar irodalom, matematika és környezetismeret - tették próbára tudásukat az osztályok legjobbjai a Petőfi utcai egységben. Az alábbi kisdiákok szerepeltek a legeredményesebben: Hajkó Tibor 1. b (Balogné Sztraczinszky Andrea), Pardi Máté József 2. a (Varga Emília), Balog Kamilla 3. a (Budai Gáborné) és Apáti Réka 4. a (Gion Márton) magyar irodalomból; Balog Martin 1. a (Arató Tamás), Patkás Petra Lina 2. a (Varga Emília), Szabó János Bence 3. b (Horváthné Kőrös Anikó), Csávás Csongor 3. a (Budai Gáborné) és Apáti Réka 4. a (Gion Márton) matematikából; Püski Anikó 1. a (Arató Tamás), Csepregi Dániel 2. b (Mészáros Gáborné), Rabatin Bence 3. b (Horváthné Kőrös Anikó), Kiss Dorka 4. b (Gyarakiné Tomasovszky Janina) környezetismeret tárgyból. Lévainé Kis Adrienn Az Apáczai Kiadó szervezésében került sor a Szivárvány című újság levelezős versenyére, melyen 2500 diák vett részt a tanévben. A verseny 70 legeredményesebb versenyzőjét hívták be az utolsó fordulóra, ahol iskolánk tanulója, Pál Bence 43. helyezést ért el. A szép eredményhez gratulálunk!

6 2015. július versenyek 6. oldal Országos diákolimpiai bajnokok lettünk június 4-7. között Debrecen adott otthont az Országos Diákolimpia 4. korcsoportos fiú kézilabda döntőjének. A nem túl szerencsés sorsolást követően csapatunk a nehezebb csoportba került. A csoportmérkőzések során Balatonboglár és Szeged csapatát nagy csatában, míg Alsóörs gárdáját magabiztosan győzték le a fiúk, és veretlenül jutottak az elődöntőbe. A másik ágról Tatabánya csapata csoportmásodikként harcolta ki az elődöntőben való részvételt. Iskolánk csapata már az első félidő végére parádés 4 gólos előnyt harcolt ki, melyet a második félidőben még növelni tudott, és parádés játékkal 7 gólos győzelmet aratott és így a döntőbe jutott. A másik elődöntőt az addig szintén hibátlan Dabas csapata nyerte. Óriási mérkőzésre volt kilátás a döntőben, ahol ismét hatalmasat küzdöttek a fiúk. A mérkőzés legkritikusabb szakaszaiban is helyén volt a szívük, és önfeláldozó játékuknak, hatalmas akaraterejüknek köszönhetően veretlenül lettek a Diákolimpia bajnokai. Csapatunk kapitánya, Kecskés Bence a bajnoki cím mellett a gólkirályi címet is bezsebelte. A tornán részt vevő csapatok edzői, kísérői, a nézők nem csak a pályán nyújtott teljesítménye miatt méltatták a csapatunkat. A torna ideje alatt a pályán kívül is rendkívül összetartó, fegyelmezett, szerény gárdát ismerhettek meg a gyerekekben. Ez az aranyérem egyben iskolánk második országos diákolimpiai bajnoki címét is jelenti, hiszen valamikor az ötvenes években kosárlabdából már voltunk országos bajnokok. A csapat tagjai: Baranyai Máté, Borbély István, Csige Norbert, Dénes Ádám, Hári Botond, Kádas Bálint, Kecskés Bence, Kiss Róbert, Ötvös Tamás, Szabó Pál, Takács Szabolcs, Varga Levente, Vass Erik. A csapatot felkészítette Papp Bálint egyesületi edző, Vass Sándor technikai vezető és Cifra Tibor testnevelő. VIII. Refi Kupa Iskolánkban rendkívül nagy hangsúlyt helyezünk az egészséges éeltmódra nevelésre. ezt nem árt már egészen kis korban elkezdeni. 9. évfolyamtól lehetőség van arra, hogy sportgimnáziumban tanuljanak a gyerekek. Mozgalmas játék, hangos szurkolás, rengeteg gól és megérdemelt jutalom. Június eleje, békési sportpálya, 150 játékos, 15 edző, 190 szurkoló, 2 pálya és játékvezető, 24 mérkőzés, 120 érem, 12 különdíj, 3 torta, 10 és fél kg nassolni való, 60 liter üdítő, 4 kupa., utóbbi birtokosai 1 éven át: az 1. b, a 2. d, a 3. d, és a 4. c osztályok!!! Köszönetét fejezi ki a szervező Gionné Kertész Julianna és Gion Márton a szülők támogatásáért, a tanítók lelkes munkájáért, és a fotókért Pusztai Gábor Máténak! Arató Tamás

7 7. oldal általános Nyolcadikok vagyunk az ötödik korcsoportban Az ötödik korcsoportban a nyolcadik helyezést szerezte meg iskolánk csapata az Országos Diákolimpián. Kisénekkarunk, citeraszakkörünk munkája a 2014 / tanévben Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be Engedjék meg, hogy ezzel a sokat mondó Kodály Zoltán idézettel köszönjem meg a lehetőségét annak, hogy néhány gondolat erejéig beszámolhatok az elmúlt tanév általam vezetett szakköreinek munkájáról. Kisénekkarunk vezetésének megtisztelő feladata ez év januárjától hárult kizárólagosan rám, Takácsné Szabó Edina kolléganőm ideiglenes távozása okán, akinek ezúton is hálásan köszönöm, köszönjük áldozatos munkáját. E nagy felelősséggel mégsem maradtam egyedül, hiszen tudásával, jelenlétével Sas Hajnalka - tanító volt segítségemre, mindkét alsós telephelyünkön, egészen a tanév végéig. A hirtelen jött változás ellenére, sikerült hamar megtalálnunk a közös hangot a kórusokkal, ami nagyban segítette munkák gyors ütemben való haladását, eredményességét. A jó hangulat azonban csakhamar kevésnek bizonyult volna, a gyermekek páratlan tehetsége és kitartó szorgalma nélkül. Számos templomi szolgálaton és városi rendezvényen való fellépésen vagyunk túl, melyekről hisszük, hogy Istenünk dicsőségére és hallgatóságunk lelki épülésére voltak. Az 1-5. évfolyam válogatott tanulói ugyanis vállalkoztak arra, hogy hangjukkal, megjelenésükkel bizonyságtévők lesznek, református hitünk énekes tanúi. Reménykedünk abban, hogy ennek a célnak sikerült megfelelnünk, s egyben ígérjük, hogy a jövőben is mindent május között Nyíregyháza adott otthont az ötödik korcsoportos fiú kézilabda Országos Diákolimpia döntőjének. Iskolánk csapata a döntő során a nyolcadik helyet szerezte meg. A Szeged Kis István Református Gimnázium csapatának tagjai:, Pankotai Bence, Molnár Gergő, Teleki levente, Juhász Ádám, Szilágyi Gergő, Csige Zoltán, Laurinyecz Balázs, Benedek- Tóth Péter, Mohácsi Balázs, Alt Barnabás, Foltin Kristóf. A csapatot felkésíztette Vólent János egyesületi edző és Cifra Tibor testnevelő. A sikerhez gratulálunk! július Bezsongás a Szegediben Ebben az évben is volt Szegedi Kis István Napok a Refi - ben. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon, vidám gyermekzsivajjal zsongtak az alsósok, a Szánthó Albert utcai tornateremben. A kisdiákok váltóversenyen mérték össze ügyességüket. A programot Vég Gábor, az általános intézményegység-vezetője nyitotta meg, majd Sipaki Ildikó 3. osztályos tanuló aerobik bemutatóját követően, zenés bemelegítéssel lehetett hangolódni a feladatokra. Az izgalmakkal teli versengés után, Fekete Józsefné és Gion Márton, a Rákóczi és Petőfi utcai alsó tagozatok vezetői, minden osztálynak oklevelet, egy kis finomságot, illetve az jellegzetességeiből összeállított memória játékot adtak jutalmul. Sántáné Kis-Kovács Györgyi és Nagy Andrea DÖK vezetők megteszünk ennek érdekében. Dicsérjétek (az Urat) trombitaszóval, dicsérjétek iterával és hárfával! Zsoltárok 150,4. Volt idő, amikor a citera a legelterjedtebb és legtöbbek által használt népi hangszernek számított a hagyományos közösségek zenei életében. Mára sajnos, e szép és nemes eszközünk a feledés homályába vész Ez ellen kívántunk tenni, amikor létrehoztuk e szakkört a Rákóczi utcai alsó tagozaton is. Társam volt ebben Hégely László presbiter, aki szakértelmével lehetővé tette minőségi munkavégzésünket. E szakkör célja a magasztaláson túl - a gyermekek ritmusérzékének, zenei hallásának fejlesztése, a népzene megszerettetése, a citeratudás elsajátítása, a hagyományápolás fontosságának tudatosítása, valamint különböző tájegységű dalok megismerése volt. Fellépéseink alkalmával a gyermekek mindezek ismeretéről, gyakorlásáról tanúságot is tettek, ezenfelül reményt is adtak arra, hogy e méltán híres magyar kincsünk nem tűnt, nem tűnhet el nyomtalanul. Végül, szeretném hálás szívvel megköszönni minden kedves tanító kollégám egész tanéves segítségét, minden kedves szülő áldozatos támogatását. Nélkülük nem sikerült volna kitűzött céljainkat megvalósítani. Szeretnénk szakköreinket a következő tanévben is folytatni, melyekre továbbra is nagy szeretettel várunk minden, magában erre kedvet érző gyermeket. Tóth Norbert tanító-kántor

8 2015. július általános 8. oldal Kishírek a felső tagozatról versenyeredmények Gyermeknap Június 6-án felsős diákjaink a gyermeknap keretében játékos feladatok teljesítésében mérhették össze tudásukat, ügyességüket. Az állomások sikeres teljesítése után a tanulók játékpénzzel lettek gazdagabbak, amit a büfében költhettek el. Az üdítők, csokoládék, nyalókák és cukorkák mellett, az egészséges táplálkozás jegyében a kínálatban több féle gyümölcs is szerepelt. A rendhagyó tanítási napot eredményhirdetéssel zártuk. A gyermeknapot megelőző héten pontversenyt hirdettünk, a legeredményesebb osztály ezúttal az 5. B lett, jutalmul egy tortát fogyaszthattak el. A program megvalósításához segítséget nyújtott számunkra a Diákjainkért Alapítvány, a Diákönkormányzat, valamint a Juhász cukrászda. Kirándulás Kiskőrösön A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 5. a és 5. b osztályosának tanulói május 29-én jó hangulatú kiránduláson vettek részt. Első állomásunk Kiskőrösön Petőfi Sándor Szülőháza, valamint a Szlovák Tájház volt. Bővítettük tudásunkat a költő életéről, a régi paraszti életmódról. Ezután Kecskemétre utaztunk, ahol a Cifra Palotában megtekintettünk egy kiállítást a környéken fellelhető avar kori régészeti leletekről, majd múzeumpedagógiai foglalkozás keretében aranyozott övdíszt készítettek a gyerekek. A kirándulást közös fagyizás zárta. Mindenki jól érezte magát. Földesi Magdolna és Sasné Felföldi Anikó (osztályfőnökök) Kosárlabda B33 országos döntő, Pécs A három három elleni egy palánkos játék országos döntőjébe jutott iskolánk IV. korcsoportos csapata. A pécsi döntőben a Balog Gábor, Balog Ákos, Balog Csaba (7.d), Sipaki István (8.b) összetételű csapat az 5. helyen végzett. Edző: Balog Vilmos Tudásbajnokság Országos Tanulmányi Verseny döntője, Szeged Történelem tantárgyból 2. helyen végzett Balog Gábor (7.d) Kürti Bonita iskolánk tanulója kick-box sikerei (2014/2015. tanév) Református Általános Iskolák Kosárlabda Diákolimpiája, országos döntő Iskolánk csapata a tavalyi évhez hasonlóan megnyerte a bajnokságot. A győztes csapat tagjai: Balog Gábor, Balog Ákos, Balog Csaba, Vozár Viktor (7.d), Szabó Gábor (8.d), Sipaki István, Takács Máté, Tóth Zoltán (8.b), Varga Balázs (7.c), Csikós Dániel, Steff Róbert (7.e). Edző: Balog Vilmos Tisza-tavi kirándulás A SZKIRG Szánthó Albert utcai intézményegysége május 28-án tanulmányi kirándulást szervezett Poroszlóra, a Tiszatavi Ökocentrumba. Csütörtökön reggel 7 órakor indultunk egy 52 fős autóbusszal, melyben teljes létszámmal 47 gyermekkel és 5 felnőtt kísérővel utaztunk. Megérkezésünk után az ökocentrumban a diákok külső és belső helyszíneken is felfedezhették a Tiszató növény- és állatvilágát. Az épületben kialakított akváriumokban különböző fajtájú és méretű halakkal ismerkedhettek a tanulók, de a legnagyobb tetszést a vidrák és azok etetése váltotta ki. A vidrapárt gondozójuk különböző látványos trükkökkel vette rá, hogy megdolgozzanak a nekik szánt falatokért. Még mindig az épületben maradva, több lépcsőfokon felkapaszkodva a toronyból rá lehetett látni az egész Tisza-tóra, amely ebből a magasságból csodálatos látványt nyújtott. Az épületen kívül állatsimogatókkal találkozhattunk, ahol kecskékkel, birkákkal, tehenekkel és szamárral ismerkedhettek meg a diákok. Tovább október: Tökölkupa (nemzetközi) - Point Fighter II. hely november: Huszár Robert Emlékverseny: Point Fighter II. hely, Light contact I. hely 2014.december: Mikulás kupa (nemzetközi): Point Fighter III. hely, Light contact I. hely 2014.december: Croatia Open (nemzetközi) Horvátország - Point Fighter III. hely, Light Contact III. hely 2015.január: Golden Gloves (nemzetközi) Olaszország, Pont Fighter II.hely 2015.február: Karlovac Open (nemzetközi) Horvátország, Point Fighter II.hely 2015.március: Fight Kupa Országos Bajnokság Light contact I.hely április: Országos Diákolimpia - Light Contact I. hely, Kick Light I.hely sétálva őzek, kormoránok és pelikánok tették érdekesebbé, változatosabbá a látni valókat. Pihenésképpen egy játszótérnél vertünk tanyát, majd átballagtunk a vízi játszótérhez is, ami újdonságával még nagyobb sikert aratott a diákok körében, sőt, egyik mindenre elszánt kollégánk is kipróbálta. Utunkat egy szépen berendezett tájházban folytattuk, amely körül halászattal kapcsolatos eszközökkel ismerkedhettek meg a diákok. Egy csónakázás is szerepelt a programok között, ahol idegenvezetőnk a Tisza-tó történetével, növényeivel és állataival kapcsolatos a diákok számára is jó érthető és érdekes információkat osztott meg. Visszaindulás előtt egy 3D-s moziba is beülhettek a gyerekek, ahol az élmény olyan volt, mintha a Tisza-tavon utazva csónakba ülve szemlélnénk a tó élővilágát. A hazafelé vezető úton a diákok élménybeszámolót tartottak egymásnak a jól sikerült kirándulásról, majd fél 7-re megérkeztünk Békésre, ahol szüleik várták őket és történeteiket a jól sikerült és különleges napról.

9 9. oldal általános Projektzárás és szakmai nap a Szegedi alsóban! A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a TÁMOP Tehetséghidak Program című kiemelt projekt keretében pályázatot nyert, tehetségsegítő, gazdagító, lazító programok megvalósítására az alsó tagozaton. Az intézmény első osztályaiban a megfigyelési időszakot követően kezdődhetett meg 24 kisdiák tehetségfejlesztése, a pályázat segítségével pedig egy negyedik osztályban folytatódott a már megkezdett 12 tanuló versenyfelkészítése is. A február végén indult komplex program alkalmával 8 tehetségfejlesztő pedagógus és 7 mentordiák segítette a gyermekeket, amelynek elemei: a 14 foglalkozásból álló, A hely, ahol élünk projekt, egy 3 napos Kölyök Akadémia erdei i program, valamint egy lazító záró alkalom, egy kirándulás Szarvasra. A foglalkozások a kiemelt 6 tehetségterület köré szerveződtek: matematika-logikai, testi, természeti, nyelvi, vizuális, zenei. A fejlesztő munkában hangsúlyt kapott a színjátszás és az önismereti játék is. Az áprilisi projektzáró alkalommal, a Szülők Akadémiája programsorozat keretében, Tomcsányiné Lucz Szilvia: Így születtem Mindenki tehetséges? című előadását hallhatták a meghívott szülők és vendégek, majd képvetítéssel és videó bejátszással színesített beszámolón kísérhették nyomon a pályázatban megvalósult eseményeket, az i tehetséggondozást. Az est végén a gyermekek dramatizálással megelevenítették A Körösök legendáját, amely a folyók keletkezését, eredetét ismertette meg, végül a programban résztvevő valamennyi diák Tehetség oklevelet vehetett át Varga Emília tehetségkoordinátortól. A projektzáró egyúttal kiállítás megnyitó is volt, amelyen fényképeket és a gyermekek munkáiból öszszeállított mini tárlatot bemutató asztalokat lehetett megtekinteni. A projektzáró alkalmat követő napokban az alsó tagozatos munkaközösség szakmai napon ismerhette meg a komplex program részleteit, melynek részeként Dr. Mező Ferenc tartott előadást, Tehetségfejlesztés az iskolában címmel. Varga Emília tehetségkoordinátor Környezetvédelmi világnap július Nemzeti összetartozási ünnep határon túliakkal Jutalomkirándulás Június 5-én, a jeles nap alkalomból virágokat ültettek a szegedis gyerekek a Petőfi utcai intézményegység udvarán, a gimnáziumból átköltöztetett beton virágládákba. Sántáné Kis-Kovács Györgyi DÖK vezető Június 4. a nemzeti összetartozás napja. A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium számára különösen fontos nap, hiszen testvériskolánk a határon túl, Zilahon van. A Wesselényi Református Kollégium küldöttsége Szilágyi Zoltán református lelkész vezetésével jött június 4-én Békésre, ahol részt vettek az ünnepi istentiszteletén és műsorral szolgáltak. Szilágyi Zoltán úgy fogalmazott, hogy a magyar reformátusok nagy családjába tartozik a zilahi közösség is és testvérekhez jöttek. Kovács Dániel gúnyos kifejezésnek nevezte a trianoni békét, amely évszázados fájdalmat okozott, de van egy másik béke, amely megőrzi bennünket ettől, ez pedig Isten békessége. Ennek jegyében találkozhatunk a határon túli testvérekkel. Katona Gyula lelkész a 77. zsoltár néhány verse alapján Isten vigasztaló igéjét hirdette a népes gyülekezetben. A trianoni esemény kapcsán mélységes szomorúság tölt el még most is bennünket, igazságtalanságot és bosszút érzünk benne, de a 77. zsoltár írója a csüggedéstől eljut a hálaadás állapotába, ajkán csodás ima szüleit. Ez a lehetőség számunkra is fent áll. A múlt nyomorúságán áttekintve Isten szabadítását kell megérteni, a csüggedéstől eljuthatunk a hála szaváig. Az Isten felé kinyújtott kéz arra indít, hogy az embertársaink felé is kinyújtsuk a kezünket, erre figyelmeztet a nemzeti összetartozás napja. A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 5-8. évfolyamos diákjai közül, 26 fő, a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából jutalom kiránduláson vehetett részt májusban. Úticélunk Szarvas látnivalói voltak. Első állomásunk a Szarvasi Arborétum, ahol a gyermekek különleges növény fajtákkal ismerkedhettek meg. Nagy élmény volt, a szabadon élő pávák etetése. Az arborétum területén, megtekinthettük a Mini Magyarországot, amely igen gazdag látványt ill., ismerteket nyújtott diákjaink számára. Országunk szinte minden nevezetessége megismerhető volt, makett formában. A sok barangolás után jólesett, a pihentető és egyben lenyűgöző sétahajókázás. Lehetőségünk nyílt kipróbálni, a hajó irányítását 1-1 helyesen megválaszolt kérdés után. Sétahajókázás közben, láthattunk több nevezetességet is, pl.: a régi Magyarország közepe, Bolzakastély, Romulus és Remus szobor, két fő, ill. a Szarvasi Vízi Színház látvány élménye is elénk tárult. A délutáni programot próbáltuk szabadabban eltölteni, az igen nagy hőség miatt. Elmentük fagyizni, Szarvas egyik legszebb cukrászdájába, majd a mögötte lévő játszótérten, ill. a focipályán tölthettük el, a haza indulásig fent maradó kevés időnket. A programokat nagyon élveztük. Jóleső fáradtsággal indultunk haza!

10 2015. július alsó tagozat óvoda 10. oldal Csicsergő csoport kirándulása Csoportunk gyermekei évzáró előtt, nagy izgalommal számolták a napokat a nagy esemény előtt, mely nem volt más, mint kirándulás Békéscsabára a Meseházba és a Csabai kolbász faluba. Reggel mindenki nagy örömmel érkezett az óvodába kis hátizsákjával és vártuk a buszunkat, mely mesés kalandok felé vitt minket. Megérkezvén első úti célunkhoz, kissé megilletődve léptük át a meseház kapuját, majd magával ragadott bennünket a hely varázsa. A meseszobában kényelmesen elhelyezkedve a meseládikón, mesepárnán, kemencepadkán, egy kedves kis mesét hallgatunk meg, majd kipróbálhattuk a mesetrónt, ahol mindenki, aranyosabbnál- aranyosabb csigás verssel, mondókával lepte meg a házigazdáinkat. Cserébe a gyermekeket körbe vezették a kiállító helységekben, ahol minden a meséről szólt! Kis ízelítőt kaptunk a bábok és bábozás szépségéből is! Egy fából és fémből készült játék kiállítást, később a Napsugár Báb együttes bábjaiból nézhettünk meg jó néhányat. Ezt követően minden gyermek kis segítséggel készített magának egy aranyos emléket erről a mesés délelőttről, egy Tilda csigát. Iskolánkban a témahét program megszervezése már hagyomány. Az idén, a témaválasztás a Madarak és fák napjára esett. A madarak és fák napja elsősorban i ünnep: a tanulóifjúság szerte az országban különféle programok szervezésével ünnepel. De nemcsak ezen a napon kell gondolnunk a madarakra és a fákra! A hétköznapokon is figyelnünk kell hallgatag és énekes társainkra. Nemcsak azért, mert gyönyörű a madarak éneke, és a fák zöldje nyugtatja az embert, azért is, mert ezeknek az élőlényeknek a sorsát egyre inkább befolyásolja az ember, az év többi, háromszáz-egynéhány napján is! A témahét célja, a természettudatos környezetre figyelő-óvó, életszemlélethez szükséges kompetenciák fejlesztése. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a gyermekek váljanak alkalmassá Madarak és fák napja a Rákóczi úti alsó tagozaton...évente egy nap szenteltessék a madarak és a fák védelmében (Herman Ottó) Köszönjük a BékésMátrix vállalkozásnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a lapban megjelentetett fényképeket! Vendéglátóinktól elköszönve, tovább folytattuk utunkat a Csaba parkba, ahol egy kiállításon és kisfilmen keresztül lépésről-lépésre megtekinthettük a kolbász készítés folyamatát és megismerkedtünk a disznóvágás kellékeivel. Természetesen innen sem távoztunk üres kézzel, azaz hassal, a vendéglátóink finom falatokkal köszönték meg látogatásunkat. Egy jó hangulatú kirándulás vége mi más lehetne, mint egy énekléstől hangos visszaút, nagy nevetésekkel. Mesés és ízekkel teli vidám délelőtt töltöttünk el. Erika óvónéni és Kriszti óvónéni saját megtapasztalás útján, közvetlen és tágabb természeti környezetük felfedezésére, tiszteletére, annak megóvására. Szerezzenek a különböző madárfajokról és megóvásukról ismereteket. Szeressék, becsüljék, védjék a bennünket körülvevő környezetünk értékeit, és nagyobb érdeklődéssel forduljanak a témakör felé. Tanulóinknak egy héten keresztül ehhez kapcsolódó feladatokat kellett megoldaniuk. Előzetes feladatként: minden osztály aszfaltrajzot készített a témával kapcsolatban. Jó volt látni, hogy a gyerekek mennyire aktívan, ötletesen, jókedvvel és együttműködve rajzoltak. Az 1-2. osztályosok játékos feladatokon keresztül madarakat számoltak, színeztek és illesztettek össze. Madarakat és madárhangokat ismertek fel. Tablót készítettek, fát öltöztettek kézlenyomatuk segítségével. A 3-4. osztályosoknak bizonyítani kellett, hogy mennyire ismerik a fákat, leveleiket és terméseiket, valamint jártasak-e a szólások, közmondások magyarázatában. A kvíz feladatok hibátlan megoldásával bizonyították tudásukat, érdeklődésüket. A tablók készítésekor ritka fa, és madár fajtákkal is megismerkedhettek. Az elkészült feladatokat, munkadarabokat, tablókat az iskolánk folyosóján kiállítottuk, így minden érdeklődő megtekintheti őket. Az i élet jó példát adhat szülőnek, gyermeknek egyaránt. A környezeti nevelés nemcsak a pedagógiai folyamat által, hanem az egész i életvitel révén valósulhat meg. A környezethez, élőlényekhez való viszonyulás, példaadás nagyon fontos! Nagy Andrea tanító

11 11. oldal óvoda A Manócska csoportban egy kis műsorral köszöntöttük fel az édesanyákat, nagymamákat május 6-án egy szép napsütéses délután. Csoportunk ragaszkodva a hagyományokhoz egy történet eljátszásával kedveskedtünk a vendégeinknek. A gyermekek vegyes életkorát és egyéni eltéréseket figyelembe véve olyan kis jelentettel készültünk, amiben a kicsik megmutathatták milyen szép tavaszi virágokkal találkozhatunk a kertekben és az ajándékot kereső kisfiúk és lányok a virággal és egy nagy puszival mindig örömet okoznak az édesanyáknak. A nagyobbak jelenetében egy ügyes kislány reggelivel szeretné meglepni a szüleit. Mire anyuka fölébred a kávét szerette volna Janka elkészíteni, de ez nem ment egyszerűen, mert a háziállatok (kutya, cica, kanári madárka) belefecsegtek a munkába. A szülők a nagy meglepetésnek nagyon örültek és boldogan itták a kávét, még ha az egy kicsit édesre vagy pedig keserűre sikeredett. A kis jelenetek után egy-egy köszöntő vers mellett átad- tuk a saját kezünkkel, gondosan elkészített ajándékokat és virágot a könnyes szemű július édesanyáknak és nagymamáknak. Farkas- Piskóty Boglárka Templomlátogatás Óvodánkban a hitéleti nevelés átszövi minden napjainkat, szerves része általános feladatainknak. Ebben az életkorban alapvetően nem az ismeretek elsajátítása az elsődleges célunk, hanem Isten szere- tetének, kegyelmének és jóságának megéreztetésére törekszünk. Az óvodáskor a legfogékonyabb időszak, amikor egy egész életre megalapozhatjuk Isten közelségének élményét. Olyan Isten-képet próbálunk kialakítani a gyermekekben, aki szeret, gondoskodik rólunk, s mint egy védő ernyő alatt megőriz minket minden körülmények között, akinek minden döntése a javunkat szolgálja. A hitéleti nevelés megmutatkozik hétköznapi és ünnepi alkalmainkban is. A gyerekek rövid imádságok mellett, koruknak megfelelő versekkel és énekekkel ismerkednek. Nagyon kedvelik ezeket a játékos tartalmakat és szívesen éneklik, mondogatják őket. A Csiribiri csoportos gyermekek június 7-én vasárnap, templomi szolgálat alkalmával, örömmel és felkészülten mutatták be a gyülekezetnek tudásukat. A kis műsort összeállította Balogh Erika óvó néni, hitoktató, aki egész évben segíti a Csiribiri csoport hitéleti nevelését. A gyerekeket felkészítette még Csécsei Szilvia és Taróné Tyukodi Anikó, a csoport óvodapedagógusai. Taróné Tyukodi Anikó Gyermeknap a Jantyik utcai Református Óvodában Mint minden évben, idén is sort kerítettünk a gyermekek kedvelt ünnepére, a gyereknapra. Kezdés képpen, az X-faktor című műsorból ismert Csordás Ákos adott koncertet, majd közös daltanulásra invitálta az óvodásokat és óvó néniket egyaránt. Ezt követően Batiz Veronika grafikus művész kedveskedett arcfestéssel az apróságoknak. Ellátogattak hozzánk a tűzoltók is. A gyerekek játékos formában ismerhették meg a munkájukat és az autót, amit használnak, majd tűzoltási versenyre is sor került. A nap végén minden gyermek kapott vattacukrot, amit volt, aki ízre, ki színre választott ki magának. A délelőtt nagyon vidám hangulatban telt a gyermekek és a felnőttek részéről is egyaránt. Veress Kinga Lotti óvónő

12 2015. július Kitüntetett érettségizőink 12. oldal Elismert tanulóink a ös tanévben Balogh Anikó Szabó Petra kitűnő tanuló Szabó Anikó kimagasló közösségi tevékenység Lisztes Bálint kitűnő tanuló, BÖDE-díjas Kopanyicza András kiváló közösségi munka Béres Tamara kitűnő tanuló Szabó Viktória kitűnő tanuló, Szegedi-díjas Fábián Júlia Márta Varga Ottó Nagy Csaba kiváló sportoló Derányi Anita Pataky Ádám kiváló sportoló Pocsaji Adrienn Bíró József Szilágyi Dávid kiváló sportoló Tóth Alexandra Okányi Réka Szabó Erzsébet kitűnő tanuló

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion ,, borongós idő egy híján 500 célba érkező! DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, 2013. március 13. Városi Stadion Kemény, de futható 1000m-es kör fogadta a Diákolimpia Városi Mezei bajnokságán induló

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre Augusztus 20. Sz 21. Cs Igazgatósági értekezlet - Békés - 8. 00 22. P Alakuló értekezlet

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap

a második évünk Újpesti Futónap. szülőknek! családi nap Megkezdődött a második évünk a suliban, amit nagyon vártunk is, meg kicsit nem is. Jó volt a nyári szünet, a sok alvás, az élmény, de izgatottságunk az újév kapcsán mégiscsak erősebb volt. Már szeptemberben

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium INFORMATIKA 1. Nemes Tihamér O.K. Alkalmazói Versenyen országos döntőbe jutottak: megyei 1. helyezés: Forgó Frigyes 11.E/A (országos 30.hely) felkészítő

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK MEGYEI SZINTŰ VERSENYEK: Terematlétika 30 m síkfutás Velekei Bence 4.a 2. hely Sály Péter 7.a 2. hely Tömöttlabdadobás Gerencsér Vivien 8.b Pataki Péter 7.b 5. hely 5-körös futás

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT 1 Szeptember: Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások \túrák_kirándulások Szeptember 17. Ásványkiállítás - kiállítás

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

az általános iskolákba történő beíratásra

az általános iskolákba történő beíratásra F E L H Í V Á S az általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2014. április

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Eredményeink 2014/2015. I. félévében

Eredményeink 2014/2015. I. félévében Eredményeink 2014/2015. I. félévében Tanulmányi versenyek Kerületi szavalóverseny Sallai-Dintsér Marcell 1.b ezüst Kórádi Gáborné Schálik Barbara 2.a ezüst Vajda Eszter Halgass Benedek 2.b ezüst Polizosz

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

2016. augusztus. Havi bontásban intézményi munkaterv. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium /2017-es tanév ütemterve 1 1 H 2 K.

2016. augusztus. Havi bontásban intézményi munkaterv. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium /2017-es tanév ütemterve 1 1 H 2 K. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2016/2017-es tanév ütemterve 1 Havi bontásban intézményi munkaterv 1 H 2 K 3 Sz 4 Cs 5 P 6 Szo 7 V 8 H 9 K 10 Sz 11 Cs 12 P 13 Szo 14 V 15 H 16 K 17 Sz

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben