Életképek. Megmérettél a mérlegen (Igazgatói gondolatok a 2014/2015-ös tanév végén.) Nyugdíjba vonult Edit néni július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életképek. Megmérettél a mérlegen (Igazgatói gondolatok a 2014/2015-ös tanév végén.) Nyugdíjba vonult Edit néni. 2015. július"

Átírás

1 Nyugdíjba vonult Edit néni július Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. (Jer 29: 11-12) Megmérettél a mérlegen (Igazgatói gondolatok a 2014/2015-ös tanév végén.) Mert mindig megméretünk. A kezünkre bízott gyermekek, szüleik és egymás mérlegén is, de ezek fontosságuk mellett is mindig szubjektív tényezők által is befolyásolt mérlegek. A munkánk javára fordítjuk belőlük a segítő, jobbító szándéktól vezérelt jóakaratú hányadukat. Köszönjük az elmúlt tanév munkánkat inspiráló, őszinte, ránk vigyázó, objektív kritikák mérési eredményeit. Gazdagodtunk általuk a jó és még jobb tanulmányi- és a versenyeredmények imponáló sokaságával. Megmérettünk állami és egyházi felettes hatóságaink szigorú törvényességi, tanügyi és gazdálkodási mérlegein is. Iratbekérés útján ellenőrizte intézményünket a Békés Megyei Kormányhivatal, hites könyvvizsgáló kísérte figyelemmel gazdálkodásunk törvényszabta formai és tartalmi szabályosságát, és a Magyar Államkincstár tartotta szemmel az általa folyósított állami normatívák pontos igénylését és korrekt felhasználást. Megmérettünk mérlegeiken a most eltelt tanévben is, és nem találtattunk híjával, amelyről Határozataik adnak hiteles mérési eredményeket. Már megismerhettük a tényt, hogy a következő tanévünk kezdetén velünk együtt kezdi meg a munkáját az Intézményfenntartó Egyházközség által felkért Felügyelő Bizottság, amelynek a fogadására készen állunk, a jó sáfár bizakodó várakozásával. És naponta megméretünk Isten Igéjének mérlegén. Futja e még a hitünkből, szilárd emberségünkből, igényes szakmaiságunkból és megújulásra való képességünkből? Túllátunk-e az evilági távlatokon a Végtelenre cikk a 4. oldalon irányítva tekintetünk végső határát? Ha igen, adjunk hálát érte, ha nem egészen, fogjuk fohászkodásra a dolgot. Lehetséges a fejlődés, van segítség! A tanév végén megköszönjük mindenekelőtt Isten segítő, vezető szeretetét, az iskolánkat benépesítő gyermeksereget a mögöttük álló szülői háttérrel együtt, és Fenntartó gyülekezetünk védő szárnyait. Most majd szusszanunk egyet a nyáron, majd veszünk egy mély levegőt, és szeptemberben újrakezdjük azzal a szilárd eltökéltéggel, hogy még jobbak, többek, tisztábbak és profibbak leszünk, mint eddig bármikor. Nyugodjék meg szándékunkon Isten áldása és segítő jó tetszése! Kovács Dániel igazgató

2 2015. július tanévzáró 2. oldal A verseny több szakaszból áll, mi a célra nézünk támogatásért, és arra intett, hogy újra és újra a célra függesszük a tekintetünket. Az istentisztelet második részében a jutalmak és elismerések átadására került sor. Ezt követően az osztályokban adták át az osztályfőnökök az évvégi bizonyítványaikat. A javító vizsgákra augusztus utolsó hetében kerül sor. Habár kitört a vakáció, az i munka mégsem áll le teljesen. A gimnázium főépületében minden kedden 9-12 óra között ügyelet lesz, ahol folyamatosan lehet intézni a szülők és diákok ügyes-bajos dolgait. Június 28-án tartott tanévzárót a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. Csak az elismerések átadása több mint fél órát vett igénybe, ami a sikeres és igényes pedagógiai munka legfőbb bizonyítéka. A református templomban istentisztelet keretében mondott búcsút a 2014/2015. tanévnek a református közoktatási intézmény. A prédikációt Katona Gyula esperes tartotta, aki Márk evangéliuma 4. fejezete néhány igeverse kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy elérkezett a számadás és a magunkba nézés ideje. Fel kell tenni a kérdést, hogy nőtt-e a tudásunk, a hitünk, fejlődtek-e kapcsolataink? Isten országában állandó a fejlődés és a növekedés, de meg kell tanulnunk várni, ami gyakran igen nehéz. A türelem a legkevésbé jellemző az életünkre. Meddig kell várni, hogy Isten választ adjon egy imára? Isten iskolájának fontos "tananyaga" a türelemre nevelés. Isten kegyelmes rendelése az, hogy a hit útján megerősödünk. A türelmes magvető megvárja a termést, és az is biztos, hogy van és lesz aratás mondta Katona Gyula. Kovács Dániel igazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy a tanulók a szünetben magatartásukkal, megjelenésükkel az iskolát képviselik. A tanulást versenyhez hasonlította, amely több szakaszból áll. A következő szakaszban lehet javítani. Köszönetet mondott a kollegáknak, a szülőknek és a fenntartónak az egész éves Kiss Dorka 4. évfolyamos tanuló kapta az idei Myra-díjat.

3 3. oldal gimnáziumi ballagás Elballagtak a gimisek Szabó Viktória kapta a Szegedi Kis István Díjat. Esős és zord időben zajlott, de mégis megható volt a Szegedi Kis István Református Gimnázium ballagási ünnepsége. A végzős osztályok hatvan tanulója végigjárta a gimnázium főépületének termeit, majd az ünneplő közönséggel együtt átvonultak a diákok a református templomba. Katona Gyula esperes az Ároni áldás (4Móz 6,22-27) alapján arról beszélt, hogy miért fontos Isten áldása az életünkben. Az áldás az aktív hitéletben válik hatékonnyá, általa Isten ereje nyilvánulhat meg az életünkben. Isten biztat, reményt ad. A dolog lelki oldala: Istenhez kötjük az életünket, általa védelemben, figyelemben részesülünk. Magunktól keservesen érnénk el mindezt, hiszen gyakran magunkért sem tudunk jót állni. Isten mégis odafordul hozzánk, és a jelenlétét ígéri. Az Úr megáld, megtart, megőriz, kifejezi felénk a könyörülő szeretetét. Isten nem pihen, tevékenyen vesz részt az életünkben. Az ároni áldásban Isten neve háromszor is megjelenik, ez azt fejezi ki, hogy szeretné, ha rá figyelnénk. Az áldás forrása az Örökkévaló, ő az, aki megtart és megőriz, minden körülmények között megtart. Akiket Isten megáld, azokat Isten mosolya kíséri mondta Katona Gyula. Kovács Dániel igazgató a Kol 2,6-7- ben szereplő gondolatokat felhasználva szent ellentétekről beszélt: a ballagás elszakadás, de egyúttal megygyökerezés; sátorbontás, de egyúttal ráépülés is. Miközben a éves fiatal természetes módon vágyik a szabadságra, kibontakozásra, mégis fontos, hogy legyen az életében egy fix pont, amelyhez kötődhet, és amely megóvja az elsodródástól. Ez a pont az Úr. A felnőtté váló ember függetlenséget akar, de tudni kell, hogy Krisztus megváltó irgalmára szoruló ember vagy mondta az igazgató, majd hozzátette: az egyházi azt a többletet adta a diákoknak, hogy megtudhatják: megőriz az Úr. Az úton számos nehézség várja a diákokat, de Isten megőriz. Ez egy olyan tétel, amit mindenki ki fog húzni az élete során fogalmazott. Izsó Gábor polgármester arról beszélt, hogy minden diák fontos Istennek, a családjának és a társadalomnak is, és ez a szeretet adhat erőt nekik az érettségi vizsgán is. Arra kérte őket, hogy hazatérve gyarapítsák a város társadalmát. Az ünnepség második felében került sor a kitüntetések, elismerések átadására. A neves, bronz emlékéremmel és 50 ezer forinttal járó Szegedi Kis István Díj tulajdonosa Szabó Viktória (12.A), aki négy évet töltött el az falai között és orvosi tanulmányokra készül. A Békési Öregdiákok Egyesülete díját Lisztes Bálint (13.B) kapta, jó tanuló-jó sportoló elismerésben pedig Nagy Csaba (12.C) és Szilágyi Dávid (12.C) részesült. Kitűnő tanulmányi eredményéért július Okányi Réka (12.A), Béres Tamara (13.B), Fábián Júlia Márta (13.B), Szabó Erzsébet (13.B) vett át oklevelet, de természetesen a Szegedi-díjas Szabó Viktória (12.A) is kitűnő tanuló. Jeles eredménynyel Balogh Anikó (13.B) és Bíró József (12.C) végzett. Sportban nyújtott teljesítményéért Kopanyicza Andrást (12.C) és Bíró Józsefet (12.C) ismerték el. Közösségi munkáját megköszönték: Balogh Anikó (13.B), Okányi Réka (12.A), Szabó Anikó (12.A), Kopanyicza András (12.C). Az énekkartól búcsúzik: Hegyi Norbert (13.B), Lisztes Bálint (13.B), Fábián Júlia (13.B).

4 2015. július gimnázium 4. oldal Kedves Kollégák, kedves Munkatársaim! Június 12-én búcsúzott a gimnázium tantestülete a végleg nyugalomba vonuló kedves munkatársától, Verbai Lászlónétól, aki 46 évet töltött a katedrán, ebből 42 évet a gimnáziumban. A meghitt, családias ünnepségen megköszöntük a munkát a Edit néninek, aki a tantestület több tagját vagy azok szüleit is nagy szakértelemmel, emberséggel oktatta. Új burkolatot kapott a gimi udvara Pálné Kis Eszter, a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium gazdasági igazgató-helyettese elmondta: az esztétikai megújulásának újabb fontos állomása érkezett el. Május elejére elkészült a gimnázium udvarának felújítása. A sportudvar díszburkolatot kapott. Saját erőből valósította meg az a beruházást, amelyet még tavaly rendelt meg az intézmény. A sportpályát díszburkolattal vették körbe, egyúttal megújult a járda is. Az szépítését célzó fejlesztést Békés megyei vállalkozó végezte. Az az utóbbi években számos fejlesztést hajtott végre: elkészült a Rákóczi és Szánthó utcai épületek energetikai korszerűsítése, napelemek kerültek a Petőfi utcai épületek tetejére, felújították a sportpályát. Ezeket a fejlesztéseket folyamatosan további felújítások fogják követni. Ezúton szeretném megköszönni a búcsúztatást. Nem sok ember életében adódnak hasonló percek. Én szerencsés embernek érzem magam, hogy ilyen emberekkel dolgozhattam együtt, mint Ti. Én is szerettem volna elbúcsúzni, de én fordítva gondoltam. Én akartalak meghívni Benneteket, de olyan meglepetésben volt részem, hogy szóhoz sem tudtam jutni. Szeretném megköszönni azt a szeretetet, tiszteletet, amit tőletek kaptam. Ha valakit akaratlanul is megbántottam, attól elnézést kérek. Anci néni megkérdezte, hogy volt-e olyan szeptember eleje, hogy nem kezdtem tanévet. Mondtam, hogy még nem volt. Erre az volt a válasza, hogy akkor most majd megtudom, hogy milyen rossz ez. Bizonyára így is lesz. Számomra a család és a közösség jelenti a boldog életet, így megpróbálom eltölteni szabadidőmet az unokáimmal és a kertezéssel. Kívánok Nektek jó, okos és tisztelettudó gyerekeket. Tiszteljétek, szeressétek egymást és a diákjaitokat. További munkátokhoz sok sikert, jó egészséget kívánok. Kívánom, hogy legalább olyan szerencsések legyetek, mint amilyen én vagyok. Verbainé Lászlóné

5 5. oldal Általános Általános i ballagás július vettek részt a református templomban. Itt Katona Gyula esperes végezte az igehirdetés szolgálatát. Máté evangéliuma 7. fejezete verse alapján elmondta, hogy a karrier és a pénz fontos, de ezek nem lehetnek életünk tartóoszlopai. Istennel azonban lehetünk mi magunk is tartóoszlopok, olyan életek, akikre más is építhet. Június 13-án volt az általános i ballagás a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban. A 8.A és 8.C osztály a Petőfi utcáról, Házi verseny a 8.D osztály a Szánthó utcai épületből ballagott. A 8.B osztály hat évfolyamos gimnáziumi képzést végez, így ők nem ballagnak. A végzős nyolcadikosok végigjárták tantermeiket, majd az ünnepség második részében istentiszteleten Kovács Dániel igazgató egy bibliai képpel élve elmondta, hogy a fontos fordulópontokon Izrael népe mindig megállt, és számvetést végzett. Köszönetet kell mondani a szülőknek, tanároknak, Istennek, de egyúttal számot kell vetni a végzett munkával is, és oda kell szánni magunkat a munkának. Bence szépen szerepelt Az év végi hagyományos tanulmányi versenyen idén is három tantárgyi területen - magyar irodalom, matematika és környezetismeret - tették próbára tudásukat az osztályok legjobbjai a Petőfi utcai egységben. Az alábbi kisdiákok szerepeltek a legeredményesebben: Hajkó Tibor 1. b (Balogné Sztraczinszky Andrea), Pardi Máté József 2. a (Varga Emília), Balog Kamilla 3. a (Budai Gáborné) és Apáti Réka 4. a (Gion Márton) magyar irodalomból; Balog Martin 1. a (Arató Tamás), Patkás Petra Lina 2. a (Varga Emília), Szabó János Bence 3. b (Horváthné Kőrös Anikó), Csávás Csongor 3. a (Budai Gáborné) és Apáti Réka 4. a (Gion Márton) matematikából; Püski Anikó 1. a (Arató Tamás), Csepregi Dániel 2. b (Mészáros Gáborné), Rabatin Bence 3. b (Horváthné Kőrös Anikó), Kiss Dorka 4. b (Gyarakiné Tomasovszky Janina) környezetismeret tárgyból. Lévainé Kis Adrienn Az Apáczai Kiadó szervezésében került sor a Szivárvány című újság levelezős versenyére, melyen 2500 diák vett részt a tanévben. A verseny 70 legeredményesebb versenyzőjét hívták be az utolsó fordulóra, ahol iskolánk tanulója, Pál Bence 43. helyezést ért el. A szép eredményhez gratulálunk!

6 2015. július versenyek 6. oldal Országos diákolimpiai bajnokok lettünk június 4-7. között Debrecen adott otthont az Országos Diákolimpia 4. korcsoportos fiú kézilabda döntőjének. A nem túl szerencsés sorsolást követően csapatunk a nehezebb csoportba került. A csoportmérkőzések során Balatonboglár és Szeged csapatát nagy csatában, míg Alsóörs gárdáját magabiztosan győzték le a fiúk, és veretlenül jutottak az elődöntőbe. A másik ágról Tatabánya csapata csoportmásodikként harcolta ki az elődöntőben való részvételt. Iskolánk csapata már az első félidő végére parádés 4 gólos előnyt harcolt ki, melyet a második félidőben még növelni tudott, és parádés játékkal 7 gólos győzelmet aratott és így a döntőbe jutott. A másik elődöntőt az addig szintén hibátlan Dabas csapata nyerte. Óriási mérkőzésre volt kilátás a döntőben, ahol ismét hatalmasat küzdöttek a fiúk. A mérkőzés legkritikusabb szakaszaiban is helyén volt a szívük, és önfeláldozó játékuknak, hatalmas akaraterejüknek köszönhetően veretlenül lettek a Diákolimpia bajnokai. Csapatunk kapitánya, Kecskés Bence a bajnoki cím mellett a gólkirályi címet is bezsebelte. A tornán részt vevő csapatok edzői, kísérői, a nézők nem csak a pályán nyújtott teljesítménye miatt méltatták a csapatunkat. A torna ideje alatt a pályán kívül is rendkívül összetartó, fegyelmezett, szerény gárdát ismerhettek meg a gyerekekben. Ez az aranyérem egyben iskolánk második országos diákolimpiai bajnoki címét is jelenti, hiszen valamikor az ötvenes években kosárlabdából már voltunk országos bajnokok. A csapat tagjai: Baranyai Máté, Borbély István, Csige Norbert, Dénes Ádám, Hári Botond, Kádas Bálint, Kecskés Bence, Kiss Róbert, Ötvös Tamás, Szabó Pál, Takács Szabolcs, Varga Levente, Vass Erik. A csapatot felkészítette Papp Bálint egyesületi edző, Vass Sándor technikai vezető és Cifra Tibor testnevelő. VIII. Refi Kupa Iskolánkban rendkívül nagy hangsúlyt helyezünk az egészséges éeltmódra nevelésre. ezt nem árt már egészen kis korban elkezdeni. 9. évfolyamtól lehetőség van arra, hogy sportgimnáziumban tanuljanak a gyerekek. Mozgalmas játék, hangos szurkolás, rengeteg gól és megérdemelt jutalom. Június eleje, békési sportpálya, 150 játékos, 15 edző, 190 szurkoló, 2 pálya és játékvezető, 24 mérkőzés, 120 érem, 12 különdíj, 3 torta, 10 és fél kg nassolni való, 60 liter üdítő, 4 kupa., utóbbi birtokosai 1 éven át: az 1. b, a 2. d, a 3. d, és a 4. c osztályok!!! Köszönetét fejezi ki a szervező Gionné Kertész Julianna és Gion Márton a szülők támogatásáért, a tanítók lelkes munkájáért, és a fotókért Pusztai Gábor Máténak! Arató Tamás

7 7. oldal általános Nyolcadikok vagyunk az ötödik korcsoportban Az ötödik korcsoportban a nyolcadik helyezést szerezte meg iskolánk csapata az Országos Diákolimpián. Kisénekkarunk, citeraszakkörünk munkája a 2014 / tanévben Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be Engedjék meg, hogy ezzel a sokat mondó Kodály Zoltán idézettel köszönjem meg a lehetőségét annak, hogy néhány gondolat erejéig beszámolhatok az elmúlt tanév általam vezetett szakköreinek munkájáról. Kisénekkarunk vezetésének megtisztelő feladata ez év januárjától hárult kizárólagosan rám, Takácsné Szabó Edina kolléganőm ideiglenes távozása okán, akinek ezúton is hálásan köszönöm, köszönjük áldozatos munkáját. E nagy felelősséggel mégsem maradtam egyedül, hiszen tudásával, jelenlétével Sas Hajnalka - tanító volt segítségemre, mindkét alsós telephelyünkön, egészen a tanév végéig. A hirtelen jött változás ellenére, sikerült hamar megtalálnunk a közös hangot a kórusokkal, ami nagyban segítette munkák gyors ütemben való haladását, eredményességét. A jó hangulat azonban csakhamar kevésnek bizonyult volna, a gyermekek páratlan tehetsége és kitartó szorgalma nélkül. Számos templomi szolgálaton és városi rendezvényen való fellépésen vagyunk túl, melyekről hisszük, hogy Istenünk dicsőségére és hallgatóságunk lelki épülésére voltak. Az 1-5. évfolyam válogatott tanulói ugyanis vállalkoztak arra, hogy hangjukkal, megjelenésükkel bizonyságtévők lesznek, református hitünk énekes tanúi. Reménykedünk abban, hogy ennek a célnak sikerült megfelelnünk, s egyben ígérjük, hogy a jövőben is mindent május között Nyíregyháza adott otthont az ötödik korcsoportos fiú kézilabda Országos Diákolimpia döntőjének. Iskolánk csapata a döntő során a nyolcadik helyet szerezte meg. A Szeged Kis István Református Gimnázium csapatának tagjai:, Pankotai Bence, Molnár Gergő, Teleki levente, Juhász Ádám, Szilágyi Gergő, Csige Zoltán, Laurinyecz Balázs, Benedek- Tóth Péter, Mohácsi Balázs, Alt Barnabás, Foltin Kristóf. A csapatot felkésíztette Vólent János egyesületi edző és Cifra Tibor testnevelő. A sikerhez gratulálunk! július Bezsongás a Szegediben Ebben az évben is volt Szegedi Kis István Napok a Refi - ben. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon, vidám gyermekzsivajjal zsongtak az alsósok, a Szánthó Albert utcai tornateremben. A kisdiákok váltóversenyen mérték össze ügyességüket. A programot Vég Gábor, az általános intézményegység-vezetője nyitotta meg, majd Sipaki Ildikó 3. osztályos tanuló aerobik bemutatóját követően, zenés bemelegítéssel lehetett hangolódni a feladatokra. Az izgalmakkal teli versengés után, Fekete Józsefné és Gion Márton, a Rákóczi és Petőfi utcai alsó tagozatok vezetői, minden osztálynak oklevelet, egy kis finomságot, illetve az jellegzetességeiből összeállított memória játékot adtak jutalmul. Sántáné Kis-Kovács Györgyi és Nagy Andrea DÖK vezetők megteszünk ennek érdekében. Dicsérjétek (az Urat) trombitaszóval, dicsérjétek iterával és hárfával! Zsoltárok 150,4. Volt idő, amikor a citera a legelterjedtebb és legtöbbek által használt népi hangszernek számított a hagyományos közösségek zenei életében. Mára sajnos, e szép és nemes eszközünk a feledés homályába vész Ez ellen kívántunk tenni, amikor létrehoztuk e szakkört a Rákóczi utcai alsó tagozaton is. Társam volt ebben Hégely László presbiter, aki szakértelmével lehetővé tette minőségi munkavégzésünket. E szakkör célja a magasztaláson túl - a gyermekek ritmusérzékének, zenei hallásának fejlesztése, a népzene megszerettetése, a citeratudás elsajátítása, a hagyományápolás fontosságának tudatosítása, valamint különböző tájegységű dalok megismerése volt. Fellépéseink alkalmával a gyermekek mindezek ismeretéről, gyakorlásáról tanúságot is tettek, ezenfelül reményt is adtak arra, hogy e méltán híres magyar kincsünk nem tűnt, nem tűnhet el nyomtalanul. Végül, szeretném hálás szívvel megköszönni minden kedves tanító kollégám egész tanéves segítségét, minden kedves szülő áldozatos támogatását. Nélkülük nem sikerült volna kitűzött céljainkat megvalósítani. Szeretnénk szakköreinket a következő tanévben is folytatni, melyekre továbbra is nagy szeretettel várunk minden, magában erre kedvet érző gyermeket. Tóth Norbert tanító-kántor

8 2015. július általános 8. oldal Kishírek a felső tagozatról versenyeredmények Gyermeknap Június 6-án felsős diákjaink a gyermeknap keretében játékos feladatok teljesítésében mérhették össze tudásukat, ügyességüket. Az állomások sikeres teljesítése után a tanulók játékpénzzel lettek gazdagabbak, amit a büfében költhettek el. Az üdítők, csokoládék, nyalókák és cukorkák mellett, az egészséges táplálkozás jegyében a kínálatban több féle gyümölcs is szerepelt. A rendhagyó tanítási napot eredményhirdetéssel zártuk. A gyermeknapot megelőző héten pontversenyt hirdettünk, a legeredményesebb osztály ezúttal az 5. B lett, jutalmul egy tortát fogyaszthattak el. A program megvalósításához segítséget nyújtott számunkra a Diákjainkért Alapítvány, a Diákönkormányzat, valamint a Juhász cukrászda. Kirándulás Kiskőrösön A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 5. a és 5. b osztályosának tanulói május 29-én jó hangulatú kiránduláson vettek részt. Első állomásunk Kiskőrösön Petőfi Sándor Szülőháza, valamint a Szlovák Tájház volt. Bővítettük tudásunkat a költő életéről, a régi paraszti életmódról. Ezután Kecskemétre utaztunk, ahol a Cifra Palotában megtekintettünk egy kiállítást a környéken fellelhető avar kori régészeti leletekről, majd múzeumpedagógiai foglalkozás keretében aranyozott övdíszt készítettek a gyerekek. A kirándulást közös fagyizás zárta. Mindenki jól érezte magát. Földesi Magdolna és Sasné Felföldi Anikó (osztályfőnökök) Kosárlabda B33 országos döntő, Pécs A három három elleni egy palánkos játék országos döntőjébe jutott iskolánk IV. korcsoportos csapata. A pécsi döntőben a Balog Gábor, Balog Ákos, Balog Csaba (7.d), Sipaki István (8.b) összetételű csapat az 5. helyen végzett. Edző: Balog Vilmos Tudásbajnokság Országos Tanulmányi Verseny döntője, Szeged Történelem tantárgyból 2. helyen végzett Balog Gábor (7.d) Kürti Bonita iskolánk tanulója kick-box sikerei (2014/2015. tanév) Református Általános Iskolák Kosárlabda Diákolimpiája, országos döntő Iskolánk csapata a tavalyi évhez hasonlóan megnyerte a bajnokságot. A győztes csapat tagjai: Balog Gábor, Balog Ákos, Balog Csaba, Vozár Viktor (7.d), Szabó Gábor (8.d), Sipaki István, Takács Máté, Tóth Zoltán (8.b), Varga Balázs (7.c), Csikós Dániel, Steff Róbert (7.e). Edző: Balog Vilmos Tisza-tavi kirándulás A SZKIRG Szánthó Albert utcai intézményegysége május 28-án tanulmányi kirándulást szervezett Poroszlóra, a Tiszatavi Ökocentrumba. Csütörtökön reggel 7 órakor indultunk egy 52 fős autóbusszal, melyben teljes létszámmal 47 gyermekkel és 5 felnőtt kísérővel utaztunk. Megérkezésünk után az ökocentrumban a diákok külső és belső helyszíneken is felfedezhették a Tiszató növény- és állatvilágát. Az épületben kialakított akváriumokban különböző fajtájú és méretű halakkal ismerkedhettek a tanulók, de a legnagyobb tetszést a vidrák és azok etetése váltotta ki. A vidrapárt gondozójuk különböző látványos trükkökkel vette rá, hogy megdolgozzanak a nekik szánt falatokért. Még mindig az épületben maradva, több lépcsőfokon felkapaszkodva a toronyból rá lehetett látni az egész Tisza-tóra, amely ebből a magasságból csodálatos látványt nyújtott. Az épületen kívül állatsimogatókkal találkozhattunk, ahol kecskékkel, birkákkal, tehenekkel és szamárral ismerkedhettek meg a diákok. Tovább október: Tökölkupa (nemzetközi) - Point Fighter II. hely november: Huszár Robert Emlékverseny: Point Fighter II. hely, Light contact I. hely 2014.december: Mikulás kupa (nemzetközi): Point Fighter III. hely, Light contact I. hely 2014.december: Croatia Open (nemzetközi) Horvátország - Point Fighter III. hely, Light Contact III. hely 2015.január: Golden Gloves (nemzetközi) Olaszország, Pont Fighter II.hely 2015.február: Karlovac Open (nemzetközi) Horvátország, Point Fighter II.hely 2015.március: Fight Kupa Országos Bajnokság Light contact I.hely április: Országos Diákolimpia - Light Contact I. hely, Kick Light I.hely sétálva őzek, kormoránok és pelikánok tették érdekesebbé, változatosabbá a látni valókat. Pihenésképpen egy játszótérnél vertünk tanyát, majd átballagtunk a vízi játszótérhez is, ami újdonságával még nagyobb sikert aratott a diákok körében, sőt, egyik mindenre elszánt kollégánk is kipróbálta. Utunkat egy szépen berendezett tájházban folytattuk, amely körül halászattal kapcsolatos eszközökkel ismerkedhettek meg a diákok. Egy csónakázás is szerepelt a programok között, ahol idegenvezetőnk a Tisza-tó történetével, növényeivel és állataival kapcsolatos a diákok számára is jó érthető és érdekes információkat osztott meg. Visszaindulás előtt egy 3D-s moziba is beülhettek a gyerekek, ahol az élmény olyan volt, mintha a Tisza-tavon utazva csónakba ülve szemlélnénk a tó élővilágát. A hazafelé vezető úton a diákok élménybeszámolót tartottak egymásnak a jól sikerült kirándulásról, majd fél 7-re megérkeztünk Békésre, ahol szüleik várták őket és történeteiket a jól sikerült és különleges napról.

9 9. oldal általános Projektzárás és szakmai nap a Szegedi alsóban! A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a TÁMOP Tehetséghidak Program című kiemelt projekt keretében pályázatot nyert, tehetségsegítő, gazdagító, lazító programok megvalósítására az alsó tagozaton. Az intézmény első osztályaiban a megfigyelési időszakot követően kezdődhetett meg 24 kisdiák tehetségfejlesztése, a pályázat segítségével pedig egy negyedik osztályban folytatódott a már megkezdett 12 tanuló versenyfelkészítése is. A február végén indult komplex program alkalmával 8 tehetségfejlesztő pedagógus és 7 mentordiák segítette a gyermekeket, amelynek elemei: a 14 foglalkozásból álló, A hely, ahol élünk projekt, egy 3 napos Kölyök Akadémia erdei i program, valamint egy lazító záró alkalom, egy kirándulás Szarvasra. A foglalkozások a kiemelt 6 tehetségterület köré szerveződtek: matematika-logikai, testi, természeti, nyelvi, vizuális, zenei. A fejlesztő munkában hangsúlyt kapott a színjátszás és az önismereti játék is. Az áprilisi projektzáró alkalommal, a Szülők Akadémiája programsorozat keretében, Tomcsányiné Lucz Szilvia: Így születtem Mindenki tehetséges? című előadását hallhatták a meghívott szülők és vendégek, majd képvetítéssel és videó bejátszással színesített beszámolón kísérhették nyomon a pályázatban megvalósult eseményeket, az i tehetséggondozást. Az est végén a gyermekek dramatizálással megelevenítették A Körösök legendáját, amely a folyók keletkezését, eredetét ismertette meg, végül a programban résztvevő valamennyi diák Tehetség oklevelet vehetett át Varga Emília tehetségkoordinátortól. A projektzáró egyúttal kiállítás megnyitó is volt, amelyen fényképeket és a gyermekek munkáiból öszszeállított mini tárlatot bemutató asztalokat lehetett megtekinteni. A projektzáró alkalmat követő napokban az alsó tagozatos munkaközösség szakmai napon ismerhette meg a komplex program részleteit, melynek részeként Dr. Mező Ferenc tartott előadást, Tehetségfejlesztés az iskolában címmel. Varga Emília tehetségkoordinátor Környezetvédelmi világnap július Nemzeti összetartozási ünnep határon túliakkal Jutalomkirándulás Június 5-én, a jeles nap alkalomból virágokat ültettek a szegedis gyerekek a Petőfi utcai intézményegység udvarán, a gimnáziumból átköltöztetett beton virágládákba. Sántáné Kis-Kovács Györgyi DÖK vezető Június 4. a nemzeti összetartozás napja. A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium számára különösen fontos nap, hiszen testvériskolánk a határon túl, Zilahon van. A Wesselényi Református Kollégium küldöttsége Szilágyi Zoltán református lelkész vezetésével jött június 4-én Békésre, ahol részt vettek az ünnepi istentiszteletén és műsorral szolgáltak. Szilágyi Zoltán úgy fogalmazott, hogy a magyar reformátusok nagy családjába tartozik a zilahi közösség is és testvérekhez jöttek. Kovács Dániel gúnyos kifejezésnek nevezte a trianoni békét, amely évszázados fájdalmat okozott, de van egy másik béke, amely megőrzi bennünket ettől, ez pedig Isten békessége. Ennek jegyében találkozhatunk a határon túli testvérekkel. Katona Gyula lelkész a 77. zsoltár néhány verse alapján Isten vigasztaló igéjét hirdette a népes gyülekezetben. A trianoni esemény kapcsán mélységes szomorúság tölt el még most is bennünket, igazságtalanságot és bosszút érzünk benne, de a 77. zsoltár írója a csüggedéstől eljut a hálaadás állapotába, ajkán csodás ima szüleit. Ez a lehetőség számunkra is fent áll. A múlt nyomorúságán áttekintve Isten szabadítását kell megérteni, a csüggedéstől eljuthatunk a hála szaváig. Az Isten felé kinyújtott kéz arra indít, hogy az embertársaink felé is kinyújtsuk a kezünket, erre figyelmeztet a nemzeti összetartozás napja. A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 5-8. évfolyamos diákjai közül, 26 fő, a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából jutalom kiránduláson vehetett részt májusban. Úticélunk Szarvas látnivalói voltak. Első állomásunk a Szarvasi Arborétum, ahol a gyermekek különleges növény fajtákkal ismerkedhettek meg. Nagy élmény volt, a szabadon élő pávák etetése. Az arborétum területén, megtekinthettük a Mini Magyarországot, amely igen gazdag látványt ill., ismerteket nyújtott diákjaink számára. Országunk szinte minden nevezetessége megismerhető volt, makett formában. A sok barangolás után jólesett, a pihentető és egyben lenyűgöző sétahajókázás. Lehetőségünk nyílt kipróbálni, a hajó irányítását 1-1 helyesen megválaszolt kérdés után. Sétahajókázás közben, láthattunk több nevezetességet is, pl.: a régi Magyarország közepe, Bolzakastély, Romulus és Remus szobor, két fő, ill. a Szarvasi Vízi Színház látvány élménye is elénk tárult. A délutáni programot próbáltuk szabadabban eltölteni, az igen nagy hőség miatt. Elmentük fagyizni, Szarvas egyik legszebb cukrászdájába, majd a mögötte lévő játszótérten, ill. a focipályán tölthettük el, a haza indulásig fent maradó kevés időnket. A programokat nagyon élveztük. Jóleső fáradtsággal indultunk haza!

10 2015. július alsó tagozat óvoda 10. oldal Csicsergő csoport kirándulása Csoportunk gyermekei évzáró előtt, nagy izgalommal számolták a napokat a nagy esemény előtt, mely nem volt más, mint kirándulás Békéscsabára a Meseházba és a Csabai kolbász faluba. Reggel mindenki nagy örömmel érkezett az óvodába kis hátizsákjával és vártuk a buszunkat, mely mesés kalandok felé vitt minket. Megérkezvén első úti célunkhoz, kissé megilletődve léptük át a meseház kapuját, majd magával ragadott bennünket a hely varázsa. A meseszobában kényelmesen elhelyezkedve a meseládikón, mesepárnán, kemencepadkán, egy kedves kis mesét hallgatunk meg, majd kipróbálhattuk a mesetrónt, ahol mindenki, aranyosabbnál- aranyosabb csigás verssel, mondókával lepte meg a házigazdáinkat. Cserébe a gyermekeket körbe vezették a kiállító helységekben, ahol minden a meséről szólt! Kis ízelítőt kaptunk a bábok és bábozás szépségéből is! Egy fából és fémből készült játék kiállítást, később a Napsugár Báb együttes bábjaiból nézhettünk meg jó néhányat. Ezt követően minden gyermek kis segítséggel készített magának egy aranyos emléket erről a mesés délelőttről, egy Tilda csigát. Iskolánkban a témahét program megszervezése már hagyomány. Az idén, a témaválasztás a Madarak és fák napjára esett. A madarak és fák napja elsősorban i ünnep: a tanulóifjúság szerte az országban különféle programok szervezésével ünnepel. De nemcsak ezen a napon kell gondolnunk a madarakra és a fákra! A hétköznapokon is figyelnünk kell hallgatag és énekes társainkra. Nemcsak azért, mert gyönyörű a madarak éneke, és a fák zöldje nyugtatja az embert, azért is, mert ezeknek az élőlényeknek a sorsát egyre inkább befolyásolja az ember, az év többi, háromszáz-egynéhány napján is! A témahét célja, a természettudatos környezetre figyelő-óvó, életszemlélethez szükséges kompetenciák fejlesztése. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a gyermekek váljanak alkalmassá Madarak és fák napja a Rákóczi úti alsó tagozaton...évente egy nap szenteltessék a madarak és a fák védelmében (Herman Ottó) Köszönjük a BékésMátrix vállalkozásnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a lapban megjelentetett fényképeket! Vendéglátóinktól elköszönve, tovább folytattuk utunkat a Csaba parkba, ahol egy kiállításon és kisfilmen keresztül lépésről-lépésre megtekinthettük a kolbász készítés folyamatát és megismerkedtünk a disznóvágás kellékeivel. Természetesen innen sem távoztunk üres kézzel, azaz hassal, a vendéglátóink finom falatokkal köszönték meg látogatásunkat. Egy jó hangulatú kirándulás vége mi más lehetne, mint egy énekléstől hangos visszaút, nagy nevetésekkel. Mesés és ízekkel teli vidám délelőtt töltöttünk el. Erika óvónéni és Kriszti óvónéni saját megtapasztalás útján, közvetlen és tágabb természeti környezetük felfedezésére, tiszteletére, annak megóvására. Szerezzenek a különböző madárfajokról és megóvásukról ismereteket. Szeressék, becsüljék, védjék a bennünket körülvevő környezetünk értékeit, és nagyobb érdeklődéssel forduljanak a témakör felé. Tanulóinknak egy héten keresztül ehhez kapcsolódó feladatokat kellett megoldaniuk. Előzetes feladatként: minden osztály aszfaltrajzot készített a témával kapcsolatban. Jó volt látni, hogy a gyerekek mennyire aktívan, ötletesen, jókedvvel és együttműködve rajzoltak. Az 1-2. osztályosok játékos feladatokon keresztül madarakat számoltak, színeztek és illesztettek össze. Madarakat és madárhangokat ismertek fel. Tablót készítettek, fát öltöztettek kézlenyomatuk segítségével. A 3-4. osztályosoknak bizonyítani kellett, hogy mennyire ismerik a fákat, leveleiket és terméseiket, valamint jártasak-e a szólások, közmondások magyarázatában. A kvíz feladatok hibátlan megoldásával bizonyították tudásukat, érdeklődésüket. A tablók készítésekor ritka fa, és madár fajtákkal is megismerkedhettek. Az elkészült feladatokat, munkadarabokat, tablókat az iskolánk folyosóján kiállítottuk, így minden érdeklődő megtekintheti őket. Az i élet jó példát adhat szülőnek, gyermeknek egyaránt. A környezeti nevelés nemcsak a pedagógiai folyamat által, hanem az egész i életvitel révén valósulhat meg. A környezethez, élőlényekhez való viszonyulás, példaadás nagyon fontos! Nagy Andrea tanító