JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok"

Átírás

1

2 JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok Hrcold meg hitnek szép hrcát, rgdd meg z örök életet, melyre Isten elhívott, és mirõl szép hitvllást tettél sok bizonyság elõtt. 1TIMÓTHEUS 6,12. Az egyedüli hrc, mit egy keresztény hivtott meghrcolni, hit hrc. H bármilyen más hrcot folyttsz, kkor nem megfelelõ hrcot vívod! Nem kell hrcolnod z ördöggel Jézus már legyõzte helyetted. Nem kell hrcot folyttnod bûnnel Jézus bûnre vló orvosság. Így csk hit hrc mrd (mivel hitünknek vnnk ellenségei, illetve kdályi). A hit legngyobb ellensége z, h hiányos megértésünk z Igébõl. Vlójábn hit minden kdály e tudáshiány köré csoportosul, mert nem képes hited meghldni z ktuális igeismereted mértékét. A hited utomtikusn növekszik, hogy növekedsz Isten Igéjének megértésében. (Róm. 10,17) H hited nem növekszik, z zért vn, mert te sem növekszel Isten Igéjének megértésében. Nem növekedhetsz, és nem fejlõdhetsz szellemileg nélkül, hogy hitben növekednél. A legjobb fogdlom, mit m megtehetsz z elõtted álló évvel kpcsoltbn, hogy növekedni fogsz Isten Igéjének megismerésében. Teljes szívvel dd át mgd z Ige tnulmányozásánk! Ebbõl egyenesen következik mjd hited növekedése. Így növekszel és fejlõdsz szellemileg. Megvllás: Az elõttem álló évben hitem növekedni fog. Eldöntöttem, hogy növekedni fogok Isten Igéjének megismerésében. Növekedni fogok Isten Igéjének megértésében. Ebbõl hit szármzik, és z én hitem növekedni fog. Növekedni és fejlõdni fogok ebben z évben szellemileg.

3 JANUÁR 2 A világosságot hit követi A Te Igéd megnyiltkozás világosságot d, és okttj z együgyût. ZSOLTÁROK 119,130. Tinédzserkoromr ágyhoz kötött beteg lettem. Az orvostudomány kkori állás szerint hlálr ítélt. Egész ddigi életemben hllottm prédikációkt z újjászületésrõl, ismertem Isten krtát z üdvösséggel kpcsoltbn. Így, mikor betegágymon z Úrhoz jöttem, semmi kétség nem volt bennem felõl, hogy Õ meghllgt engem. E tekintetben megvolt megfelelõ megértésem. Ezért nem kételkedtem, nem is hitetlenkedtem z üdvösségemmel kpcsoltbn. Elfogdtm z üdvösséget és tudtm, hogy üdvösséget nyertem. De még mindig fekvõbeteg voltm! Persze, kkor még nem értettem, mit mond z Ige z isteni gyógyításról, z imáról és hitrõl. Addig csk zt hllottm prédikátoroktól gyógyulássl kpcsoltbn: Ezt csk hgyd z Úrr. Õ tudj ezt legjobbn. Így igz, de Isten z Igéjében már gondoskodott rról, hogy megkphssuk legjobbt! A Bibli hosszs tnulmányozás után eljött z idõ, mikor megértettem, hogy pontosn milyen lépéseket kell megtennem z imábn, és megvilágosodott elõttem, hogyn tudom felszbdítni hitemet. H elõbb rájöttem voln, már hónpokkl zelõtt kiszállhttm voln betegágyból. Istennek nem volt elõre meghtározott ideje meggyógyításomr. Ez nem így vn. Õ mindennp ugynz! A bj nem Istennel volt, nem is zzl, hogy meg kr-e engem gyógyítni. Velem volt bj. Mihelyst rájöttem, hogy mit mond Isten Igéje gyógyulásról, és ennek megfelelõen cselekedtem is, meglett z eredménye! Ahogy jön világosság, hit már ott vn. Megvllás: Meg fogom ismerni, mit mond Isten Igéje, és szerint fogok cselekedni. Így eredményeket fogok elérni. Gondom lesz rr, hogy Isten Igéje bejusson szellemembe. A világosság jön, hit pedig követi zt.

4 JANUÁR 3 Tudd, hogy újjá lettél Azért h vlki Krisztusbn vn; új teremtés z, régiek elmúltk, ímé, újjá lett minden. 2KORINTHUS 5,17. Ez mi igerész z egyik legkedvesebb Igém. Már kkor megrgdtm z értelmét, mikor tinédzserként ágyhoz voltm kötve. Amikor pedig gyógyultn keltem föl betegágymból, mindenkinek elmondtm, kivel csk tlálkoztm: Én egy új teremtés vgyok. Elmélkedj ezen versen m, mert h nem érted meg z újjászületés igzságát, kdályozni fogj hitedet és vissztrtht zoknk z áldásoknk z átvételétõl, miket Isten szán neked. Látjuk, z ember szellemi természete bukott természet sátáni természet. Az ember ezt természetet sátántól kpt, mikor Ádám bûnbeesett, és senki sem képes rr, hogy megváltoztss sját emberi természetét. De Isten képes rá! Amikor újjászülettél, vlmi belekerült bensõdbe. Ez zonnl megtörtént! A régi sátáni természet kikerült belõled. És Isten sját természete került beléd! Isten mint egy vdontúj teremtményt teremtett meg új teremtménnyé lettél. A belsõ ember, vlóságos éned, szellemi ember, Krisztusbn új emberré lett. Ezért ne tekints mgdr fiziki ill. természetes szemmel. Tekints mgdr szellemi nézõpontból. Úgy lásd mgdt mint új teremtményt Krisztusbn, hiszen Isten is így lát téged. Megvllás: Én egy új teremtmény vgyok. A régi dolgok bennem elmúltk. Minden újjá lett bennem. Új életem vn. Új természetem vn.

5 JANUÁR 4 Mondd ki, hogy újjá lettél Krisztussl együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hnem él bennem Krisztus; mely életet pedig most testben élek, z Isten fiábn vló hitben élem, ki szeretett engem, és Önmgát dt értem. GALATA 2,20. Egy keddi npon gyógyultm meg. A rákövetkezõ szombton bementem városb és véletlenül összetlálkoztm z egyik brátomml. Azelõtt kebelbrátok voltunk. Az ltt tizenht hónp ltt, míg fekvõbeteg voltm, egyetlen egyszer látogtott meg. Ugynz régi ember volt õ, mint zelõtt, én zonbn ddigr új teremtéssé lettem. Nevetgélve emlékeztetett engem zokr, miket vlmikor együtt követtünk el. Rámuttott z utcán z egyik boltr: Emlékszel, mikor éjjel és felidézte, hogy én felfeszítettem zárt, hogy srácok bemehessenek cukorkát lopni. Olyn képet vágtm, minth nem tudnám, mirõl beszél. (Jól emlékeztem én rr, mi történt, csk fel krtm hsználni ezt z lklmt, hogy bizonyságot tegyek neki.) Most meg mi bjod? Úgy csinálsz, minth nem is emlékeznél, pedig te voltál bndvezér mondt végül. Pjtás, z srác, kivel te ott voltál znp este, meghlt válszoltm én. De te nem hltál meg! Tudom, hogy mjdnem meghltál, de nem vgy hlott! Itt ülsz! N igen, mondtm, de te csk zt házt látod most, miben élek testemet. Az belsõ ember, ki megengedte testnek, hogy feltörje zárt, már nem él. Ez belsõ ember most már egy új teremtés lett Krisztus Jézusbn. Megvllás: Én egy új teremtés vgyok Krisztus Jézusbn. Rgszkodom hhoz megvlláshoz, hogy én egy új teremtmény vgyok.

6 JANUÁR 5 Vdontúj ember Mint most született csecsemõk, z Ige tiszt, hmisíttln teje után vágykozztok, hogy zon növekedjetek. 1PÉTER 2,2. Amikor bûnös Jézushoz jön, bûnei eltöröltetnek semmivé lesznek. Nemcsk bûnei töröltetnek el, hnem mindz, mi zelõtt volt szellemi értelemben, Isten szemében eltöröltetik. A bûnei nem léteznek többé. Új emberré lesz Krisztus Jézusbn. Isten nem veszi tekintetbe z életében zt, mi z újjászületése elõtt történt! A mi szövegben Péter olyn újjászületett keresztényekhez szól, kik új emberré lettek Krisztusbn. A Bibli zt tnítj, hogy hsonlóság vn fiziki növekedés és szellemi növekedés között. Senki sem születik teljesen kifejlett emberként, mindnnyin csecsemõként születünk meg teremtés világábn, és zután felnövekedünk. Hsonlóképpen, senki sem születik újjá teljesen felnövekedett keresztényként. A keresztények szellemi csecsemõként születnek meg, zután felnövekednek. Nézz csk meg egy újszülött csecsemõt, hogy ott fekszik nyj krjibn. A csecsemõ legjellemzõbb tuljdonság z árttlnság. A felnõttek így becézgetik: Te csöppség, édes kicsi árttlnság. Senki sem gondol rr, hogy bbánk múltj lenne! Érted már, hogy mit mond Isten itt Péteren keresztül? Azt mondj Krisztusbn újjászületetteknek: Mint most született csecsemõk, más szvkkl: Te új teremtéssé lettél, egy m született csecsemõ vgy! A múltd eltûnt! Én nem emlékszem semmi rosszr veled kpcsoltbn! Megvllás: Én egy vdontúj teremtés vgyok. Egy vdontúj ember vgyok. Mindz, mi zelõtt voltm, mielõtt beleszülettem voln Isten csládjáb, eltöröltetett. Isten gyermeke vgyok z Õ újszülöttje teljességgel sjátj.

7 JANUÁR 6 Többé meg nem emlékezem Ez z szövetség, melyet kötök velük m npok után, mondj z Úr: Adom z én törvényemet z õ szíveikbe, és z õ elméjükbe írom be zokt. Azután így szól: És z õ bûneikrõl és álnokságikról többé meg nem emlékezem. ZSIDÓ 10, Amikor Isten rád tekint, nem vesz tudomást múltdról kkor neked miért kellene emlékezned rá? Ez kdályozhtj hitedet. Emberekkel beszélgetvén, sokszor hllottm ezt: Hgin testvér, mielõtt üdvözültem, én igencsk szörnyû életet éltem. Amint elmondták, nem hiszik, hogy z Úr értük is tenne vlmit, például, hogy meggyógyítná õket vgy válszoln z imáikr, mivel olyn bûnös életet éltek zelõtt. Ezek z emberek egyáltlán nem értik z újjászületést és zt, hogy új teremtéssé lettek. Amikor bûnös Krisztushoz jön, megkpj bûnei eltörlését bûnei megsemmisíttetnek. Miután pedig keresztény lett, z esetlegesen elkövetett bûneire bocsántot nyerhet: H megvlljuk bûneinket, hû és igz, hogy megbocsáss bûneinket, és megtisztítson minket minden hmisságtól. (1Ján. 1,9) Mit gondolsz, mennyi idõbe telik Istennek, hogy megbocsásson? Tíz percbe? Tíz évbe? Nem, Isten zonnl megbocsát nekünk! És zonnl megtisztít minket, mikor erre z Igére lpozv megyünk Hozzá. Megvllás: Az én Atyám nem emlékszik bûneimre és vétkeimre. Én sem emlékszem rájuk. Úgy állok Isten jelenlétében, minth sohsem követtem voln el bûnt.

8 JANUÁR 7 Belülrõl kifelé Hnem lávetem testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknk prédikálok, mgm vlmi módon mélttlnná ne legyek. 1KORINTHUS 9,27. Keresztényként meg kell tnulnod megengedni z új, belsõ emberednek, hogy urlkodjon külsõ emberen. A külsõ ember nem lett újjá. A test nem született újjá. A test továbbr is zt krj mjd tenni, mit mindig is zt, mi nem helyes. Pál testével is így volt ez! Ennek htlms postolnk nem kellett voln testét lávetettségben trtni, h teste nem krt voln zt tenni, mi nem helyes. Ne lepõdj meg hát zon, hogy te tested is rosszt kr tenni. E világbn hrcunk vn hústestünkkel. Az ördög hústesten keresztül munkálkodik. Mivel próbtételeket és kísértéseket kell kiállnunk hústestben, z ördög zt mondj kereszténynek: H üdvösséged lenne, nem krnál ilyesmit tenni! A sátán zt krj bemesélni neked, hogy te krsz rosszt tenni, pedig z igzság z, hogy te, belsõ ember z új ember nem krod rosszt cselekedni. El krod hgyni vlmely rossz szokásodt? Szeretnél legyõzni egy régi kísértést? Tedd zt, mit Pál. Õ zt mondt: Én nem engedem, hogy testem urlkodjon felettem. Ki z z én? Az én belsõ ember. Pál nem testét, hnem sját mgát, belsõ embert nevezte én-nek. Pál zt mondt: Én lávetettségben trtom testemet, és szolgává teszem Kinek szolgájává teszem? A belsõ embernek! Megvllás: Én lávetettségben trtom testemet. Nem engedem, hogy testem urlkodjon felettem. Alávetettségben trtom, belsõ ember szolgájává teszem testemet.

9 JANUÁR 8 Közönséges ember? Nem! Én sem szólhttm néktek tyámfii, mint szellemieknek, hnem mint testieknek, mint Krisztusbn kisdedeknek. Mert még testiek vgytok; mert mikor irigykedés, versengés és visszvonás vn köztetek, vjon nem testiek vgytok-é és nem ember szerint jártok-é? 1KORINTHUS 3,1. 3. Sjnos, legtöbb keresztény nem engedi, hogy belsõ embere urlkodjon külsõ ember felett. Ehelyett test urlkodik belsõ ember felett, és ettõl válnk z emberek testi kereszténnyé. Egy fordítás így dj vissz ezt z igerészt: test áltl irányított, testi helyett. Vlóbn, zok testi keresztények, kiket testük irányít. Még testiek vgytok és nem ember szerint jártok-é? mondj Pál korinthosziknk. Más szvkkl: úgy éltek, mint kik még nem születtek újjá. Tetszik nekem, hogy z Amplified Bible fordítj 3-s verset: Mert h még irigység és féltékenység, veszekedés és szkdások vnnk köztetek, kkor ugye emberi mérce szerint viselkedtek, úgy, mint zok közönséges emberek, kik még nem változtk meg? Te ne tedd ezt! Ne engedd meg mgdnk, hogy úgy élj, mint közönséges emberek! Úgy élj, mint egy új teremtés, mert z vgy! Htározd el, hogy megengeded belsõ embernek Krisztusbn, hogy urlkodjon z egész lényed felett. Megvllás: Visszutsítom, hogy úgy éljek, mint közönséges ember. Én megváltoztm. Én új teremtés vgyok Krisztusbn. Felnövekedem szellemileg. Én belsõ ember urlkodni fogok z egész lényemen. Szellemi emberként fogok járni. Isten Igéjének mércéje szerint fogok viselkedni. Szeretetben fogok járni. Hitben fogok járni!

10 JANUÁR 9 Józn szolgáltotok Kérlek zért titeket tyámfii z Istennek irglmsságár, hogy szánjátok od ti testeteket élõ, szent és Istennek kedves áldoztul, ez legyen ti józn szolgáltotok. RÓMA 12,1. Neked kell tenned vlmit testeddel. Mert h te nem teszel vele semmit, kkor soh nem fog történni vele semmi. Te, belsõ ember, új teremtéssé lettél Krisztusbn. Örök életet kptál. Amikor z örök élet Isten élete és természete szellemedbe kerül, megváltoztt téged. Nem lesz többé problémád mgddl, hústesteddel viszont lesznek nehézségeid. Sokn zt mondják: Meg kell hlnod régi éned számár. Nem, nem így vn. A régi én már hlott, helyébe z új éned lépett. Aminek meg kell hlnod z hústest. Nem hústest régi én? Nem, nem z. A hústested külsõ ember, fiziki test. Ez pedig ugynz régi hústest, mi z üdvösséged elõtt is volt! A tested z ház, miben élsz, és te vgy nem pedig Isten ennek háznk gondviselõje. Te teszel vlmit testeddel. Neked kell odszánnod Istennek: élõ, szent és kedves áldoztul Egy másik fordítás ezzel kifejezéssel zárj le ezt verset: ez ti szellemi szolgáltotok. Megvllás: Én egy új teremtés vgyok Krisztusbn. Rgszkodom ehhez megvlláshoz. A bensõmben lévõ új ember pedig megnyilvánul kívül, testemen keresztül. Én urlkodom testem felett. Élõ, szent és kedves áldoztul szánom od testemet Istennek, ezzel szolgálok józnul Istennek.

11 JANUÁR 10 Õbenne Áldott legyen z Isten, és mi Urunknk, Jézus Krisztusnk Atyj, ki megáldott minket minden szellemi áldássl mennyekbõl Krisztusbn. EFÉZUS 1,3. Attól nptól fogv, melyen újjászülettél, egészen ddig, mikor mjd kilépsz z örökkévlóságb, Isten gondoskodott róld Krisztus Jézusbn. Már megáldott mindennel, mire csk szükséged lehet. Isten szemében ez már tiéd! Gykrn kérdezik tõlem z emberek: hogyn tnulmányozzák Bibliát? Bár sok jvsltom vn, mégis egyet mondok mindenütt: keresztény hívõként kövesd zt módszert, hogy végigmész z Újszövetségen; olvsd, illetve tnulmányozd fõképpen z postoli leveleket. (Arr buzdítlk, hogy legtöbb idõt z postoli levelekkel töltsd, mert ezek neked, hívõnek íródtk. Tnulmányozd z Ószövetséget is, de ne zzl töltsd legtöbb idõt. A legtöbb idõt z Újszövetséggel töltsd. Miért? Mert mi nem z ó szövetség ltt élünk; mi z új szövetség ltt élünk.) Az postoli levelekben, melyek z Egyháznk íródtk, keress meg és húzz lá minden ilyen kifejezést, mint Krisztusbn, Krisztus áltl, Akiben, Õbenne és ehhez hsonlókt. Ezeket írd le. Gondolkodj el rjtuk. Kezdd el kimondni õket. Ami Istent illeti, minden, mid vn, vgy mindz, mi vgy Krisztusbn z Ige szerint z vlóbn tiéd, vlóbn z vgy. Isten mindezeket már megtette érted Krisztusbn. De te hited és megvllásod z, mi vlósággá teszi számodr. Megvllás: Én új teremtés vgyok KRISZTUSBAN. Isten, z Aty MÁR megáldott engem minden szellemi áldássl mennyekbõl KRISZTUSBAN.

12 JANUÁR 11 A szív és száj Mert szívvel hiszünk megigzulásr, szájjl teszünk pedig vllást z üdvösségre. RÓMA 10,10. Az ember mindig szívvel hisz, és szájjl tesz vllást z üdvösségre. Amikor hiszel vlmit szívedben és megvllod száddl, kkor z vlósággá válik számodr. A hit áltli megvllások teremtenek vlóságokt! A Zsidó 9,12 például zt mondj: És nem bkok és tulkok vére áltl, hnem z Õ tuljdon vére áltl ment be egyszer s mindenkorr szentélybe, örök váltságot szerezve. Jézusnk sohsem kell ezt újr megtennie; megtette egyszer és mindenkorr. A Róm 10,10 pedig elmondj nekünk, hogyn kphtjuk meg ennek z üdvösségnek vlóságát: hisszük szívünkkel belsõ emberrel szánkkl pedig vllást teszünk ról. Olykor, h z Írásokbn olvsod ezeket: Krisztusbn, Õbenne és Akiben, tlán nem úgy látod, minth vlóság lenne, mit z igeversek állítnk. De h elkezded megvllni (mert vlóbn hiszed Isten Igéjét szívedben): ez már z enyém, ez már megvn, kkor vlóságossá válik számodr. A szellemi világbn ez már vlóságos. Te viszont zt krod, hogy fiziki világbn is vlóságos legyen, hol most élsz. Megvllás: A szívemmel hiszem Isten Igéjét, számml pedig megvllást teszek ígéreteirõl és rendeleteirõl. Hitem megvllási teremtik meg ezeknek z igéreteknek és rendeléseknek vlóságát z életemben. Az vgyok, mit Isten mond rólm, most! Birtokolom mindzt, mit Isten mond, hogy z enyém, most!

13 JANUÁR 12 Meggyógyultunk Aki mi bûneinket mg vitte fel testében fár, hogy bûnöknek meghlván z igzságnk éljünk; kinek sebeivel gyógyulttok meg. 1PÉTER 2,24. Évekkel ezelõtt elhoztk egy sszonyt z egyik lklomr. Akkor már négy éve nem tudott járni, és z orvosok zt mondták, soh többé nem is fog. Leültem mellé, és kinyitv odtettem z ölébe Bibliámt. Azt mondtm: Kérlek, olvsd el hngosn ezt verset. Õ hngosn elolvst z 1Péter 2,24-et. Amikor befejezte zzl, hogy: kinek sebeivel gyógyulttok meg, megkérdeztem tõle: gyógyulttok meg múlt, jelen, vgy jövõ idõben vn? Sosem fogom elfelejteni, milyen htást váltott ki belõle. A gyógyulttok meg, z múlt idõ kiáltott. H pedig mi meggyógyultunk, kkor én is meggyógyultm! Egy gyermek lelkesedésével és egyszerûségével fogdt el Isten Igéjét nekünk is így kell tennünk. Isten pontosn így mondj ezt z Õ Igéjében. Nem ígéri, hogy meg fog gyógyítni minket, mert már gondoskodott gyógyulásunkról, mjdnem kétezer évvel ezelõtt! Agyógyulás olyn vlmi, mi már megvn nekünk Krisztusbn. Az sszonynk felrgyogott z rc, felemelte kezét, és zt mondt: Dicsõség Istennek! Ó, Urm, úgy örülök, hogy meggyógyultm! Urm, úgy örülök, hogy újr tudok járni! (Pedig kkor még egy lépést sem tett.) Úgy örülök, hogy el tudom látni mgmt Kelj fel és járj! mondtm. Õ meg tlpr ugrott! Dicsõség z Úrnk! Megvllás: Az Õ sebeivel mi MEGGYÓGYULTUNK. H mi meggyógyultunk, kkor én is meggyógyultm. Én egészséges vgyok. A gyógyulás z enyém. Az enyém, most!

14 JANUÁR 13 Megváltv z átoktól Reád jönnek mindez átkok és megteljesednek rjtd. [ ] Hogyh meg nem trtod és nem teljesíted e törvény minden Igéjét [ ] Mindzt betegséget és mindzt cspást is, melyek nincsenek megírv e törvénynek könyvében, reád rkj z Úr 5MÓZES 28, Krisztus váltott meg minket törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg vn írv: Átkozott minden, ki fán függ. GALATA 3,13. A Bibli zt mondj, hogy minden betegség és testi bj törvény átk. Az 5Mózes 28-bn törvény tizenegy betegséget nevez meg törvény átkként. Mjd 28,61-ben kijelenti, hogy összességében minden betegség és testi bj törvény átk. Krisztus zonbn már megváltott minket törvény átkától! Krisztus nem fog minket megváltni; Õ már megváltott minket. Péter, vissztekintve golgoti áldoztr zt mondt: kinek sebeivel GYÓGYULTATOK meg. (1Pét. 2,24) Nem meg fogtok gyógyulni, hnem már meggyógyul ttok! Isten emlékszik rr, hogy Õ helyezte Jézusr nemcsk mindnyájunk bûneit és vétkeit, hnem betegségeinket és testi bjinkt is. (És. 53,4. 5.) Jézus emlékszik, hogy Õ viselte mi bûneinket és mi betegségeinket helyettünk. (Mát. 8,17) Ezért írt Péter Szent Szellem ihletésére: kinek sebeivel gyógyulttok meg. Megvllás: Az 5Mózes 28 szerint minden betegség és testi bj törvény átk. A Glt 3,13 szerint zonbn Krisztus már megváltott engem törvény átkától. Ezért én meg vgyok váltv betegségtõl és minden testi bjtól!

15 JANUÁR 14 Megbékéltette Isten volt z (személyesen volt jelen) Krisztusbn, ki megbékéltette mgávl és kegyeltségébe viszszhelyezte világot, nem számolv fel nekik (z embereknek) z õ bûneiket és nem hjtv be rjtuk zokt (hnem eltörölve teljesen), és ránk bízt z Õ megbékélésének ( kegyeltség állpotáb vló viszszfogdásnk) z üzenetét. 2KORINTHUS 5,19. (Amplified) Hgin testvér kérdezte egy sszony, én miért nem gyógyulok meg? Tudom, hogy Isten megígérte, hogy meggyógyít engem. Megértettem problémáját, és megpróbáltm segíteni neki: Nem, drág testvérnõ. Isten nem ígérte zt, hogy meggyógyít téged, mint hogy zt sem ígérte, hogy üdvözíteni fogj z elveszetteket. Isten Igéje sehol sem mondj, miszerint Isten ígérete z, hogy üdvözít téged. Nem, Isten Igéje kijelenti, hogy Isten már tett vlmit z üdvösségeddel kpcsoltbn. Isten ráhelyezte bûneidet és vétkeidet Jézusr. Isten már megbékéltetett minket Önmgávl Krisztus áltl. És nekünk dt békéltetés szolgáltát. Nekünk kell elmondnunk z embereknek, hogy Isten nem tuljdonít (nem számítj be) bûnt nekik, illetve többé nem szembesíti õket vétkeikkel. Tehát mondt erre vlki kkor mindnyájn üdvözülni fogunk, igz? Nem. Az embereknek el kell fogdniuk zt megbékéltetést, mit Isten felkínál. Mi, természetünk szerint, z ördög gyermekei vgyunk, ezért újjá kell születnünk! Megvllás: Isten megbékélt velem Krisztus áltl. Isten visszállított engem kegyelmébe, és Isten nekem dt békéltetés szolgáltát.

16 JANUÁR 15 Htlms fegyver Mert mi hdviselésünk fegyverei nem testiek, hnem Isten áltl htlmsk erõsségek lerontásár. 2KORINTHUS 10,4. Bár új teremtéssé lettünk Isten teremtett minket Krisztus Jézusbn és bár kikerültünk sátán htlm lól, még mindig egy olyn világbn élünk, melyet sátán irányít. A Bibli sátánt e világ istenének (2Kor. 4,4) és levegõbeli htlmsságok fejedelmének (Ef. 2,2) nevezi. Krisztus is e világ fejedelmének nevezte õt. (Ján. 12,31. 14,30. 16,11.) Isten Igéje szerint minket körülvevõ légkör tele vn olyn ellenséges erõkkel, melyek megkísérlik tönkretenni közösségünket z Atyávl, és meg krnk fosztni htékonyságunktól Mester szolgáltábn. A mi Atyánk zonbn htlmsn gondoskodott rólunk megváltás tervében, dott nekünk egy olyn fegyvert, mit hsználhtunk sátán ellen. Ez htlms fegyver zonbn nemcsk sját hsznunkr dtott, hnem körülöttünk élõ sátán urlt emberek érdekében is. Ez htlms fegyver Jézus neve. Megvllás: Az én vitézkedésem fegyverei nem testiek, hnem Isten áltl htlmsk erõsségek lerontásár. Ahol sátán erõi erõsségeket építenek fel, én leronthtom zokt Jézus htlms nevével. A sátán nem tud ellenállni ennek névnek. Ez név pedig htlms fegyverként dtott nekem, hogy hsználjm z ellenség erõi ellen.

17 JANUÁR 16 Örökség áltl Minekután z Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hjdn z tyáknk próféták áltl, ez utolsó idõkben szólott nékünk Fi áltl, kit tett mindennek örökösévé, ki áltl világot is teremtette, ki z Õ dicsõségének vissztükrözõdése, és z Õ vlóságánk képmás, ki htlm szvávl fenntrtj mindenséget, ki minket bûneinktõl megtisztítván, üle Felségnek jobbjár Mgsságbn, nnyivl kiválóbb lévén z ngyloknál, mennyivel különb nevet örökölt zoknál. ZSIDÓ 1,1 4. Fel sem foghtjuk, milyen óriási erõ és htlom vn Jézus nevében, h nem vgyunk tisztábn zzl, hogy ezt nevet Õ örökölte Istentõl, Teremtõtõl. Jézus Isten dicsõségének vissztükrözõdése. Jézus Isten vlóságánk képmás Istennek, mgánk z Atyánk kisugárzás. Jézus z örököse mindennek. Jézus nevét is örökségül kpt. Nevének ngyságát úgy örökölte z Atyától. Így nevének ereje csk Isten erejével mérhetõ. Minden hívõ örökölte zt törvényes jogot, hogy hsználj Jézus nevét! Megvllás: Tudom, hogy Jézus nevében benne vn Teremtõ Isten ereje és htlm! Tudom, hogy Jézus nevében levõ erõt csk Isten erejével lehet mérni. És tudom, hogy nekem törvényes jogom vn rr, hogy hsználjm ezt nevet.

18 JANUÁR 17 Gyõzelem áltl Lefegyverezvén fejedelemségeket és htlmsságokt, zokt nyilvánosn megszégyenítette és mutogtt, gyõzelmet rtván felettük keresztf áltl. KOLOSSÉ 2,15. Krisztusról tárulkozik elénk egy kép, mint megküzd sötétség seregeivel! A King Jmes Bibli széljegyzete szerint: Lerázt mgáról fejedelemségeket és htlmsságokt. Nyilvánvló: mikor démonikus seregek már zt hitték, hogy Jézust htlmukb kerítették, megkísérelték legyõzni és fogv trtni. Amikor zonbn kiáltás elhgyt Isten trónját, miszerint Jézus eleget tett z igzságosság követelményeinek, bûn problémáj megoldást nyert és z ember megváltás vlóságos ténnyé lett, kkor Jézus gyõzelmet rtott démonok seregein és mgán sátánon. Azt hiszem, Zsidó 2,14 Rotherhm-féle fordítás még világosbbá teszi ezt: hogy hlál áltl megsemmisítse zt, kinek htlm volt hlálon, nevezetesen z ellenséget. Jézus megbénított sátánt! Jézus semmivé tette õt. Vn htlom Jézus nevében, mert Jézus megszerezte nevében levõ htlmt gyõzelme áltl! Megvllás: Jézus megsemmisítõ vereséget mért fejedelemségekre és htlmsságokr. Nyilvánosn megszégyenítette õket, didlt rtott felettük. Jézus megbénított sátánt és nnk teljes seregét. Ezért vn htlom Jézus nevében. Nekem pedig törvényes jogom vn, hogy hsználjm ezt didlms nevet z ellenség erõi ellen.

19 JANUÁR 18 A feltámdás ngyszerûsége nnyivl kiválóbb lévén z ngyloknál, menynyivel különb nevet örökölt zoknál. Mert kinek mondott vlh z ngylok közül: Én Fim vgy Te, én m szültelek téged?! ZSIDÓ 1,4. 5. Isten betöltötte nékünk, z Õ fiiknk feltámsztván Jézust: mint második Zsoltárbn is meg vn írv: Én Fim vgy Te; m nemzettelek téged. APOSTOLOK CSELEKEDETEI 13, Mikor örökölte Jézus nevét? Mikor lett neki dományozv? Akkor lett neki dományozv, mikor életre kelt szellemi hlálból, mikor Isten feltámsztott hlálból. Jézus feltámdáskor mondt zt Isten: Én Fim vgy Te, m szültelek téged. A feltámdás után pedig Jézus kinyiltkozttt, hogy minden htlom mennyben és földön neki dtott. Minden kijelentés, mi szerint Jézus úgy örökölte nevét, illetve úgy dományozttott neki, zt muttj: Jézus zután kpt meg nevének ngyságát, teljességét, miután feltámdt hlálból. Megvllás: Jézus z Úr. Feltámdt hlálból és Õ z Úr. A feltámdáskor bemuttott erõ és htlom nevében vn, és Õ nekem dt ezt nevet.

20 JANUÁR 19 Isten jándékozt Annkokáért z Isten is felmgsztlá Õt, és jándékoz néki oly nevet, mely minden név fölött vló, hogy Jézus nevére minden térd meghjoljon, mennyeieké, földieké és föld ltt vlóké. És minden nyelv vllj, hogy Jézus Krisztus Úr, z Aty Isten dicsõségére. FILIPPI 2,9 11. Ez kkor történt meg, mikor Krisztus felment mgsságb, és Isten leültette Õt sját jobbjár, messze mgsn minden fejedelemség, erõ, urság és htlmsság felett. A Filippi 2,10 egy másik fordítás szerint: Hogy Jézus nevére minden térd meghjoljon, mennyei lényeké, földi lényeké és föld ltt vló lényeké (z ngylokr, z emberekre és démonokr utl). Miért lett ez név Jézus domány? Miért lett ez név felruházv ilyen htlomml és tekintéllyel? Jézus érdekében? Ez ltt kétezer év ltt, miót Jézus feltámdt, felment mennybe és leült z Aty jobbjár, mg Jézus még egyszer sem hsznált ezt nevet. Sõt, z Igék még csk nem is sejttetik, hogy Jézus vlh is hsznált voln ezt nevet. Nincs szüksége erre, Õ szv áltl irányítj teremtett világot. De zt vlóbn felfedik z Igék, hogy Jézus neve jándékként z egyháznk, Krisztus Teste jvár dtott. Megvllás: Krisztus Testének tgjként, hívõként, jogom vn rr, hogy hsználjm Jézus nevét. Azt nevet, mely minden név felett vló.

21 JANUÁR 20 Az Õ Teste, z Egyház És mi z Õ htlmánk felséges ngyság irántunk, kik hiszünk z Õ htlm erejének m munkáj szerint, melyet megmuttott Krisztusbn, mikor feltámsztott Õt hlálból és ültette Õt mg jobbjár mennyekben. Mgsn minden fejedelemség és htlmsság és erõ és urság és minden név fölé, mely neveztetik nem csk e világon, hnem következendõben is. És mindeneket vetett z Õ lábi lá, és Õt tette mindeneknek fölötte z nyszentegyháznk fejévé, mely z Õ teste, teljessége Õnéki, ki mindeneket betölt mindenekkel. EFÉZUS 1, Mindenütt, hol Bibli említi Jézus nevét, z Õ Testére is utl egyben, z egyházr, mert név zért dtott Jézusnk, hogy z egyház hsználj. Azoknk kell hsználni z Õ nevét, kik örököstársi lettek Jézus Krisztusnk, és kik képesek elérni zokt, kiknek meg kell szbdulniuk sátán htlmából. Mindz, mi Jézusé z örökség áltl, benne vn ebben névben! Mindz, mit tett gyõzelme áltl, benne vn ebben névben! Ez név pedig Krisztus Testét illeti meg. Te rendelkezel vele és én! Isten befektetése ez z egyház számár. Az egyháznk jog vn kivenni ebbõl betétbõl minden szükségének betöltésére. Ez név mgábn fogllj z Istenség egész teljességét. Megvllás: Nekem jogom vn hsználni Jézus nevét z ellenség ellen. Jogom vn hsználni ezt nevet imáimbn. Jogom vn hsználni ezt nevet dicséretben és imádtbn.

22 JANUÁR 21 Minden Ugynis minden tiétek Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené. 1KORINTHUS 3, Az ember nem gondolná, hogy korinthusik bármit is kphttk voln Istentõl; olyn testiek voltk. Pál zzl kezdte ezt fejezetet, hogy közölte velük, mennyire testiek, mégis hozzátette: minden tiétek. Amikor beleszülettél Isten csládjáb, tiéd lett jog és kiváltság: hsználhtod Jézus nevét. Mindz, mit Jézus megvásárolt és mindz, minek kifizette z árát, természetszerûen tiéd lett. De rjtd múlik, hogy hsználd, mi tiéd. Gondoljunk csk tékozló fiú történetére. H tékozló fiú bûnöst vgy visszesõt jelképezi, z p pedig Istent, kkor z idõsebb testvér olyn keresztényt, ki nem tévelyedett el. Amikor ngyobbik fiú hzjött mezõrõl, zene és tánc kiszûrõdõ hngjit hllott. Az egyik szolg dt tudtár: A te öcséd jött meg, és tyád levágtá hízott tulkot. Az idõsebb testvér erre ngyon meghrgudott, és nem volt hjlndó bemenni együtt ünnepelni velük. Így tyj ment ki hozzá és kérlelte. Nem, nem megyek be mondt z idõsebb testvér. Ennyi esztendõtõl fogv szolgálok neked. Én sohsem hgytlk el. Nem költöttem el pénzedet. És te sohsem rendeztél ilyen lkomát nekem. Fim mondt z ty mindenem tiéd. (Luk. 15,31) Istennél megvn z, mire szükséged vn. H megvn, kkor z tiéd. De neked kell birtokb venned. Megvllás: Minden z enyém. Én Krisztusé vgyok, Krisztus pedig Istené. Jézus neve z enyém, hsználhtom ezt nevet, és fogom is hsználni. Minden, mi z Atyáé, z enyém is.

23 JANUÁR 22 Imábn És zon npon nem kérdeztek mjd engem semmirõl. Bizony, bizony mondom néktek, hogy mit csk kérni fogtok z Atyától z én nevemben, megdj néktek. Mostnáig semmit sem kértetek z Atyától z én nevemben: kérjetek és megkpjátok, hogy ti örömetek teljes legyen. JÁNOS 16, Ez törvényszintre emelt imígéret legdöbbenetesebb kijelentés, mi vlh is elhgyt Glilei jkát. Hogy érti Jézus, hogy: zon npon? Elõre tekintve jövõbe, vlójábn zt mondt itt: Én most elmegyek, Golgotár megyek, és meg fogok hlni. De fel fogok támdni hlálból, és fel fogok menni Mgsságb. És le fogok ülni z Aty jobbjár. És ezzel egy új np jön el. Egy új szövetség, vgy más szóvl egy új testmentum (új végrendelet) lép életbe! És zon npon nem kérdeztek mjd engem semmirõl. Ez np melyben élünk z új np! Mostnáig semmit sem kértetek z én nevemben A tnítványok nem imádkoztk Jézus nevében, míg Jézus földön volt. Ennek semmi értelme nem lett voln. Nem is volt rá szükségük, mert míg Jézus velük volt, minden szükségletükrõl gondoskodott. Eljött zonbn z idõ, és Jézusnk el kellett hgyni õket. Amikor ez bekövetkezett, kkor lett szükségük z Õ nevére. Jézus neve átveszi Jézus helyét, és z Õ személyét képviselve csodákt tesz, megszbdít sátán htlmából, és teret d Isten munkálkodásánk! Megvllás: Én egy újszövetségi keresztény vgyok. Jézus nevében imádkozom z én Atyámhoz. Jézus nevében kérek, és megkpom, mit kértem, és teljes lesz z én örömem.

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

KENNETH E. HAGIN Hitünk tápláléka napi adagokban. Tél

KENNETH E. HAGIN Hitünk tápláléka napi adagokban. Tél KENNETH E. HAGIN Hitünk táplálék npi dgokbn Tél KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ Budpest, 2003 A fordítás lpjául szolgáló kidás: Kenneth E. HAGIN, Fith Food Devotions, Fith Librry Publictions, 1998. ALL RIGHTS

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS.

A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS. A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS. Lesz belőle emberi test, melyet betölt az ember szellem. A szellem már kész tervvel érkezik

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben