Mikeás 7,1-7a Nehéz idők

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikeás 7,1-7a Nehéz idők"

Átírás

1 Mikeás 7,1-7a Nehéz idők Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő: egy enni való gerezd sem maradott; pedig zsengére vágyott a lelkem! Elveszett e földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadássza atyjafiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez; a fejedelem követelőzik, és a biró fizetésre vár; a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttök, olyan mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött; most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higyjetek a barátnak; ne bízzatok a tanácsadóban; az öledben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyját, a leány anyja ellen támad, a meny az ő napára; az embernek saját háznépe az ellensége. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét Bevezetés Mikeás könyvében eddig azt láttuk, hogy Isten felszínre hozta a népnek sokféle bűnét a próféta által. Most ez folytatódik, amiben az látható, hogy bizony azok az idők nehéz idők voltak. De az Ige beszél arról, hogy az utolsó napokban is nehéz idők állnak be. Tehát ezt a felolvasott igeszakaszt nézhetjük úgy, mint egy történelmet, hogy mi volt akkor, Mikeás idejében, és mi lett ennek a bűnnek a következménye. Nézhetjük úgy is, mint egy próféciát, erre majd röviden kitérnék, de főképpen pedig úgy, hogy mi ennek a személyes üzenete a számunkra. I. Prófécia Izráel és a nagy nyomorúság Hogy mi volt akkor, ezt nem kell magyarázni, világos, és le van írva, hogy miért voltak akkor nehéz idők. Mint prófécia, szól Izráelről, Izráel jövőjéről, és másodszor pedig mint prófécia szól a mi időnkről. Nézzük először Izráelt. A Mikeás korabeli állapotok a babiloni fogsághoz vezettek. Mert amikor Isten sokszor szól a próféta által, és nem figyelnek Istenre, akkor egyszer az Úr másképpen fog szólni, keményen fog szólni. Hát így volt Izráel népével is. Nagyon hosszú időn keresztül, több mint száz éven keresztül szólt a néphez, nem hallgattak rá, aztán jött a babiloni fogság. Amikor Izráel visszajött a babiloni fogságból, akkor egy ideig hűségesek maradtak, a bálványimádást nem folytatták, de végeredményben az egész nép nem követte az Urat. Fokozatosan elhajoltak ismét és ismét. Mikor eljött az Úr Jézus Krisztus, Őt pedig megölték, és később nem fogadták el azt a bizonyságtételt, amit a Szent Szellem az apostolok által tett az Ő feltámadása és megdicsőülése után. Sőt, üldözték az apostolokat, ugyanúgy, mint régen a prófétákat és minden igaz embert. Akkor Izráelt az Úr szétszórta, mikor Titus lerombolta Jeruzsálemet. Ez a szétszóratás lényegében a mai napig tart, bár 1948-ban megalakult Izráel állam, de még sokan nem tértek vissza. Az Úr Jézus beszélt erről az időről, de Ő is, amikor próféciát mondott, nem csupán ez a szétszóratás volt benne, hanem benne volt a nagy nyomorúságnak az ideje is, mert ez a prófécia is szól a nagy nyomorúságról is. Tehát egyrészt a babiloni fogság következett be, aztán a szétszóratás Krisztus után hetventől napjainkig, de még hátra van a nagy nyomorúságnak az ideje. Máté evangyéliomának a 10. részében a következőt mondja az Úr Jézus: Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa Ezt prédikálták. De nem kellett a népnek a mennyek országa. Mi következett be? Ímé, én

2 elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől; mert törvényszékekre adnak titeket, és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket, És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságúl ő magoknak és a pogányoknak (Mt 10, ). Hát ez történt Mikeás idejében is, így olvastuk, hogy: Elveszett e földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadássza atyjafiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez (2. vers). Ezt tették a tanítványokkal: gyűlölték, üldözték, megölték őket is, és azóta is minden igazat, de a nagy nyomorúság idején éri el ez a tetőpontját. Amikor az Úr Jézus azt mondja itt a Máté 10-ben, hogy az Isten országának evangyéliomát hirdessétek, hogy közel van az Isten országa, a nagy nyomorúság ideje alatt is ezt fogják hirdetni. Most nem a királyság evangyélioma hirdettetik, de amikor a Gyülekezet elmegy, akkor a királyság evangyéliomát hirdetik. De akkor is, nagy üldözés támad; vér után ólálkodnak. A 4. versnek a végén ezt olvastuk: A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött; most következik el az ő zűrzavaruk. Az új fordítás így mondja: De eljön büntetésed napja, amelyet őrállóid láttak. Akkor lesz majd zűrzavar! Igen, eljött a babiloni fogság, látták előre a próféták, eljött a szétszóratás a népek közé. Ezt is megmondták előre már Mózesnél, és eljön a nagy nyomorúság is, amit az őrállók, a próféták által mondott az Úr. Ez még előttünk van, és ez mindig nagy zűrzavarral járt. De a legnagyobb zűrzavar majd a nagy nyomorúság ideje alatt lesz. Prófécia a mai időkre is Ennyit az Izráelre vonatkozó próféciáról. Most nézzük meg a mi időnkre szóló próféciát. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek [ ] Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét (2Tim 3,1-5). Igen, érdekes, hogy az Ige az utolsó napokról úgy beszél, hogy nehéz idők állnak be, de nem azért lesznek nehéz idők, mert földrengések, árvizek, éhség vagy egyéb csapás lesz, bár ezek is lesznek, erről is beszél a prófécia, de nem ez lesz ennek az időnek a legnehezebbje. Hanem az, amit olvastunk, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, vakmerők, szeretet nélkül valók. Ez, ami lesz az emberek között. Itt is ez volt Mikeásnál. Azért voltak nehéz idők, mert elveszett a földről a kegyes, nincs igaz az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, hálóval vadássza ki-ki az atyjafiát, gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. Hogy a fejedelem követelőzik, a bíró fizetésre vár, hogy a főember is elmondja, hogy ő mit kíván. És az új fordítás azt mondja, hogy nem összeszövik, hanem az ügyet mégis csak csűrik-csavarják. Tehát mindenki kéri, hogy fizessenek, de nem intéznek semmit, csak csűrik-csavarják az ügyeket. Tehát ami az emberekben a bűn elárad, megsokasodik, ez teszi nehézzé ezeket az utolsó időket. Elveszett a földről a kegyes. És aki jó, aki igaz közöttük, mind olyan, mint a tüske, a tövisbokor. Igen, ezek megvannak már most, de ez akkor éri el a tetőpontját, amikor a Gyülekezet elragadtatik a földről, akkor tényleg nem lesz kegyes. Abban a pillanatban, mikor a Gyülekezet elmegy, nem lesz igaz ezen a földön. Majd lesznek aztán megtérések, lehetnek hívő emberek, de abban, amikor a Gyülekezet elragadtatik, valóban kivész az igaz erről a földről.

3 II. Személyes üzenet Gyümölcstelen élet Nézzük meg most az Igének a személyes üzenetét. Először az 1. verset, az új fordítás szerint: Jaj nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs ehető fürt, sem korai füge, amire vágyódott. Azt mondja a próféta, hogy így járt, mint mikor valaki kimegyen, van szőlője, de látja, hogy már valaki leszedte előtte. Van fügefája, de már azt is leszedték. Pedig nagyon szeretett volna zsengét enni, de nincs gyümölcs, nincs ehető fürt, amire vágyódott. Isten is gyümölcsöt keres a hívő emberek életében. Ahogy Izráel életében is gyümölcsöt keresett az Úr, most is gyümölcsöt keres a hívő emberek életében. Tudjuk, a gyümölcs mi? Galata 5,22: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Igen, gyümölcsöt keres, és ha nincsen gyümölcs, akkor, jaj, nekem, mert így jártam. Lukács evangyélioma 13. részében beszél az Úr Jézus egy fügefáról, amin gyümölcsöt keresett a gazda, de nem talált rajta: Vagy az a tizennyolc, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-é, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondá: Vala egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve; és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talála. És monda a vincellérnek: Ímé három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok: vágd ki azt; miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén, monda néki: Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg köröskörül megkapálom és megtrágyázom: És ha gyümölcsöt terem, jó; ha pedig nem, azután vágd ki azt (Lk 13,4-9). Értjük ezt a példázatot. Izráelre is vonatkozott, három éve tanított az Úr Jézus, nem teremtek gyümölcsöt, még kaptak egy esztendőt, amikor a feltámadás után az apostolok jeleket, csodákat tettek, bizonyságot, Igét hirdettek, akkor is elvetették, még Isten még az egy évnél is több kegyelmet adott, egészen hetvenig. Akkor aztán kivágta. De egyénileg is szól nekünk, hogy keresi a gyümölcsöt az Úr. Mindent megad hozzá, megtrágyáz, megkapál, a feltételeket biztosítja, de keresi a gyümölcsöt. És amikor itt azt mondja, hogy Siloámban rászakadt az a torony, amikor Isten kivág egyes életeket, ne gondoljuk azt, hogy bűnösebbek voltak, mint más ember. Erre mondja, hogy, sőt, ha meg nem tértek, hasonlóképpen elvesztek. Nézi a mi életünket is, és keresi a gyümölcsöt. Márk 11-ben olvasunk arról, hogy ment az Úr Jézus Jeruzsálembe, elment egy fügefa mellett az úton, szeretett volna enni, de úgy járt, mint Mikeás. Jaj, nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, de nincs egy ehető fürt se, korai füge, amire vágyódott. Megátkozta a fügefát, és az gyökerestől kiszáradt. Másnap csodálkoztak is a tanítványok, hogy gyökerestől kiszáradt. Azt mondta az Úr: soha ez után ne teremjen rajtad gyümölcs. Hát a gyümölcstermésnek ideje van. Ha ez lejár, akkor utána nincs tovább. De szőlőről is beszél az Úr Jézus, nemcsak fügefáról. János 15-ben mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző, és amely szőlővessző nem terem gyümölcsöt, azt levágja, és amit levágott, az megszárad, tűzre vetik, és megégnek. Amelyik meg gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Hát ezt raktározzuk el a szívünkben mindnyájan, hogy van-e gyümölcs? Mert keresi az Úr a gyümölcsöt. Elveszett a földről a kegyes A 2-3. vers ezzel kezdődött, hogy elveszett e földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között., és akkor felolvastuk, hogy mi van. Nincs igazság, de milyen hamisság van, mennyi gonoszság van! A világban ez a helyzet, ez volt akkor is. A világban mindig ez volt a helyzet, ott mindig nagyon kevés becsületes, erkölcsös ember volt, de most fokozottabban így van. Gonoszok, gyűlölködnek, haszonlesők, pénzsóvárak, erőszakosak, nagyon megsokasodott a gonoszság, mert ebben a vezetők járnak élen. Itt is, Mikeásnál is megmondja: a fejedelem követelőzik, bíró fizetésre vár; a főember is elmondja lelke

4 kívánságát. Akkor is így volt, most is, itt a mi országunkban is, nem kell magyarázni, mindenki tudja. Ez a helyzet. De mi nem ezzel foglalkozunk, hanem mi az üzenete a számunkra? Vajon, Isten népe közül is kiveszett az igaz, vagy egyre kevesebb az igaz? Akkor Izráelben ez volt a helyzet. Isten népe közül szinte kiveszett az igaz. Voltak azért, mert a próféták igazak voltak az Úr előtt, de szinte kiveszett az igaz. Amíg itt van a Gyülekezet, vannak igazak és kegyesek, de egyre kevesebben. Kiveszőben vannak, és e miatt fokozatosan romlik az egész emberiség. Hiszen azt mondja az Úr Máté 5-ben, hogy ti vagytok a föld sói, ami a romlást megakadályozza. Vagy ti vagytok a világ világossága. Ha a só ízét veszti, vagy a világosságot letakarják, akkor nem jó semmire. A sót kivetik, eltapossák az emberek, semmire nem való. Igen, ezért vagyunk ezen a földön, hogy só és világosság legyünk, meg gyümölcsöt teremjünk. A jó, mint a tüske, az igaz, mint a tövisbokor Azt mondja itt az Ige: A ki jó közöttök, olyan mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor... (4. vers). Ennek többféle jelentése van, legalább hármat látok. Először is jelentheti azt, hogy a világ annyira megromlott, az emberek, hogy közöttük, aki még a legjobb, és legigazabb, az is ilyen, mint a tövis meg a tüske: szúr és sebez. Csak legalább nem öli meg a másik embert, ha szúr is meg sebez, mert ugye olvastuk, hogy vannak, akik a vér után ólálkodnak, és hálóval vadásszák az embertársukat. Hát a legjobbak nem ölnek, de olyan, mint a tüske meg a tövisbokor, szúrnak, sebeznek. Aztán van egy olyan jelentése is, hogy a gonosz emberek számára az a kevés igaz, aki még van, az olyan, mint a tövis, és a tüske, őket szúrja, és őket sebzi. Mert a hívő embereknek, az igaz embereknek az élete, egyáltalán a léte és minden megnyilvánulása fájdalmat okoz nekik, mert vádolja őket. Ezért üldözték az Úr Jézust is. Ezért üldözték az apostolokat, prófétákat is, és minden igaz embert, mert egy vád volt az életük. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem e világból való, és ezért a világ nem szereti se Őt, se minket nem szeret. Mintegy idegen tüske vagy tövis vagyunk e gonosz világnak a testében, és az szúr és fáj. Harmadszor van egy olyan jelentése is, erre szeretném most a hangsúlyt tenni, ezt nagyon fontosnak látom most, mert ez a hívőkre is vonatkozik, hogy ha mi az igazságot, a kegyességet szeretetlenül követjük és képviseljük, akkor az olyan, mint a tövis, mint a tövisbokor, mint a tüske. Mit jelent ez? Efézus 4,15-ről egy egész konferencia volt, hogy Az igazságot követvén szeretetben. Tehát ha igaz emberek vagyunk, Krisztus igazságát, a kegyes életet szeretetben kell követni. Mert minden igazság Krisztus igazsága is, szeretet nélkül olyan, mint a tövis: szúr, sebez, de ezenkívül gyümölcstelen. Lukács 6,44-ben olvassuk: mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt. Tehát ha ismerjük az igazságot, Krisztust; ha ismerünk részigazságokat a Bibliából, ha már valamennyire előrehaladtunk az igazság megismerésében, ha mi kegyesen is élünk, ne követeljük ugyanezt másoktól is. Mert ha az igazságot szeretetlenül képviseljük, ha törvényeskedők vagyunk, ha merevek, és a másiktól is azt kívánjuk, hogy ő is úgy éljen, úgy járjon, ahogy mi, akkor tövisek vagyunk, olyanok, mint a tövisbokor. Az igazságot követvén szeretetben Bizony, ez sokszor hatalmába keríti a hívőket is. Különösen azokat, akik a szívükön is hordozzák a gyülekezetnek vagy a testvéreknek az életét, hogy ha valami rosszat látnak a gyülekezetben, vagy egyes hívők életében, akkor fel szokott támadni bennünk a kritika, és a rendcsinálásnak a vágya. Itt ez így nem mehet tovább. Itt rendet kell tenni. De ez nem segít a bajokon, sőt, még ront rajta. Minden ilyen testvér, aki igazat képvisel, csak nem szeretetben, az nagyon szúrós testvér, sündisznó testvér. Az ilyentől félnek, távol tartja magát tőle mindenki, mert fél, hogy megszúr. Nem akar senki vele igazán bensőséges szeretetközösségre

5 lépni, nem is tud. Lehet rend a gyülekezetben, csak az ilyen rend, vagy szent élet külső kényszer lesz, nem gyümölcs. Nem a Szent Szellem belső indítására lesz szeretet, öröm, békesség, béketűrés, testvérszeretet, jó kapcsolatok. Sőt, egy idő múlva az ilyen kényszerrel létrejövő rend és szent élet átfordul képmutatásba. Mert, jaj, a szúrós testvérek miatt nem merünk rendetlenül élni, hát akkor mutatjuk, ahogy kívánják, mi úgy csináljuk, de csak mutatjuk, és így lesz képmutatás belőle. Ezért nem használ, hanem tulajdonképpen csak árt a gyülekezetnek vagy a testvéreknek, ha az igazságot nem szeretetben követjük. Az igazság soha nem mehet a szeretet rovására, persze, fordítva is igaz (most erre a másik oldalra nem térnék ki, konferencián bővebben volt erről szó), hogy a szeretet se mehet az igazság rovására. Hogy akkor jó, szeretünk, és mindent elnézünk, mindenki csinálja úgy, ahogy jónak látja, vagy akarja, mert leöntjük az egészet egy nagy szeretet mázzal. Ennek meg kell lenni. Igazságot követvén szeretetben. Gondolkoztam azon, hogy vajon mikor vagyunk szúrósak? Mikor vagyunk olyanok, hogy követjük az igazságot, de szeretetlenül? Én arra jöttem rá, hogy amikor nem tartom magam kicsinek, méltatlannak, akkor leszek törvénykező szellemű, kritikus, nem irgalmas szívű, hanem mint a tüske, belefúródok a másikba. Mert amikor magamat kicsinek, olyannak látom, akit a bűnből emel ki az Úr, senki, semmi vagyok önmagamban, akkor a tévelygők, a gyengék iránt megvan az irgalom bennem, mert hát tudom, hogy én is olyan voltam, és én is lehetek bármikor olyan, hiszen Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. A Zsidókhoz írt levél 5. részének az elején arról olvasunk, hogy milyen volt Izráelben a főpap. Emberek közül kellett választani, az Úr az emberek közül választotta, és így írja, hogy aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal. Hát, ha mi magunk is körül vagyunk véve gyarlósággal, látjuk is a magunk hibáját, akkor irgalmas szívűek vagyunk. A főpap se kenhette el az igazságtalan dolgokat, a bűnért vitte az áldozatot, nem mondta, hogy óh, ez olyan kis bűn, hogy hagyjuk. Mi se mondhatjuk azt, hogy nem számítanak a bűnök. Számítanak, de mindig ott van előttünk az egyetlen áldozat, aki a mi bűneinkért is elég, meg a másik testvérnek a bűneiért is elég. Tehát igazságot követvén szeretetben. Mert ha nem, olyanok vagyunk, mint a tüske, mint a tövisbokor, és nemcsak szúrunk, hanem gyümölcstelenek is leszünk. Mert a Szellem gyümölcse itt kezdődik: szeretet. Eltorzult kapcsolatok Szeretnék rátérni az 5. és 6. versre. Ne higyjetek a barátnak; ne bízzatok a tanácsadóban; az öldeben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyját, a leány anyja ellen támad, a meny az ő napára; az embernek saját háznépe az ellensége. Olyan viszonyokat ír le Mikeás próféta, hogy senkiben nem lehet megbízni, se barátban, se tanácsadóban, se az ölemben ülőben. Ha csak a Károli fordítást olvassuk, akkor legtöbbször kisgyerekre gondol az ember, az ül az ölünkben, de az új fordításból más tűnik ki. Az így hangzik: még asszonyod előtt is, akit magadhoz ölelsz, vigyázz, hogy mit mondasz! Tehát férj és feleség között is megromlik a kapcsolat, bizalmatlanná válik, meg az egész családban ellenségeskedés lesz. A fiú bolondnak tartja az apját, lány az anyját, a meny és az anyós között is ott van a nagy feszültség. Ez volt a helyzet, és tudjuk, hogy a világban is ez a helyzet. De feltehetnénk a kérdést: vajon, bekövetkezhet ez hívő embereknél is? Vagy inkább másképp teszem fel, mert látjuk, hogy bekövetkezhet, nem kérdés. Úgy teszem fel a kérdést, hogy mi az oka, hogy hívő embereknél is bekövetkezik olykor ez? Mi az oka? Ugye, egyrészt ott van ez a korszellem, és ennek a hatása alól nem tudjuk teljesen kivonni magunkat, csak Isten kegyelme, hogyha felismerjük, és ellene állunk, és nem leszünk ennek a részesei. A korszellem ilyen. Bizalmatlanság van, aminek sokszor az az oka, hogy a bizalommal már nagyon sokszor és nagyon sokan visszaéltek, és akkor bizalmatlan lesz a másik iránt az ember. Hát nagy a bizalmatlanság, biztos, a világban is! Régebben, ha az úton megállt valaki, jött egy autós, intette, felvette autóstoppal, és elvitte. Most már nem mernek megállni, mert

6 annyi mindent hall az ember, hogy kifosztják, meg elrabolják az autóját, meg leütik, és hasonlók. Bizalmatlanság lett úrrá. Egymás bírálgatása, a szúrós kritika, a rideg magatartás, az önzés. Na, és mikor ez a testvérek közé is bejön, hogy visszaél valaki a másik bizalmával, akkor kezdenek bizalmatlanok lenni egymás felé a testvérek. Vagy jól megszurkálja az igazsággal a másikat, amiről az előbb szó volt. Bizalmatlanná válik. Vagy rideg magatartást tapasztal az ember. Na, e miatt aztán a hívők között is van ilyen, amit itt olvastunk, hogy felmerül az emberben: most kinek higgyek? Kiben bízhatok? Kinek mondhatom el legbensőbb titkaimat? Ki előtt tárhatom ki a szívemet? Ki az, aki, tudom, hogy nem fogja tovább mondani, szent titokként fogja őrizni, és Isten elé fogja csak vinni imában? Ki az? Kiben bízhatok? Aztán betüremkedik a családba is ugyanez. Ahogy a világban van: generációs problémák, hogy a fiatalok nem becsülik az öregeket (sok oka van ennek, nincs idő kitérni rá), és akkor a hívő szülők gyerekei is ugyanebbe beleesnek. Nem tud az én apám semmit - bolondnak tartja az apját, a lány meg az anyját. Aztán a meny meg az anyós között ugyanez. Meg lehet a férfi és az após, meg a másik anyós között is, meg ki tudja még hogy. Nem kellene ennek így lenni Nehogy valaki azt gondolja, hogy ez így van leírva, ez egy prófécia, ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, a fiú bolondnak tartja az anyját, és így tovább, hogy ez egy olyan, hogy ennek így kell lenni, és ez elől nem lehet kitérni. Most már benne vagyunk az utolsó időben, ez a természetes, hogy a menyek és az anyósok között konfliktus legyen, a fiú és az apja, a lány meg az anyja között ilyen kapcsolat legyen, meg ne legyen egy barátunk, meg ne bízzunk senkiben, meg ne fogadjunk el senkitől tanácsot, mert a tanácsadóban se lehet bízni. Hát nehogy valaki ezt így értse! Hogy így értik, ezt tudom, mert már találkoztam ezzel a gondolkozással, és van olyan is, aki erre az Igére hivatkozik: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa [anyósa] közt; És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám (Mt 10,34-36). Vannak, akik úgy gondolják, hogy hát az Úr Jézus pontosan ezért jött, nem azért, hogy békességet bocsásson, hanem, hogy meghasonlást, kezdődik a meghasonlás ott a családban. A gyerek és az apja, a lány és az anyja, meny és az anyósa között, hát ez így van rendjén. De ez az ige nem erről szól! Hanem arról, hogy amikor egy családban valaki hívővé lesz. Ezt mutatják az előző versek: Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt; A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak (Mt 10,32-34). Tehát mikor valaki hívővé lesz, és bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról, és úgy él, akkor, ahogy az előbb elmondtam, tüske lesz a hitetlen családtagok oldalában. Mert ő már nem ebből a világból való, és ott lesz a meghasonlás. De ezt nem kell, ha mindenki hívő a családban, apa is, fia is, lánya is, a meny is meg az anyós is, akkor ennek nem kell így lenni, ott már nem kell meghasonlásnak lenni. Ez a miatt van, hogy az egyik hívő, a másik nem hívő. Egyiknek új élete van, a másiknak még régi élete van. E miatt tüske, tövis a hívő a hitetlenek előtt. Az Úrban bízzunk! Azt olvastuk itt Mikeás próféta könyvénél, hogy ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban. Ebben is van egy nagy üzenet a mi számunkra, amit Jeremiás próféta könyvében úgy fejez ki az Ige (a 17. részben), hogy átkozott az, aki emberben bízik, de áldott az a férfi, aki az Úrban bízik. Tehát ha bízunk is a testvéreinkben, hívő emberekben, ha bízunk is a barátainkban, vagy családtagjainkban - egy bizonyos bizalomnak lenni kell. Mert

7 hát nem is tudunk élni bizalom nélkül, még a buszsofőrben is bízunk, amikor felszállunk a buszra, hogy nem fog bennünket nekivezetni a villanyoszlopnak, vagy nem az árokban kötünk ki. Tehát egy bizonyos bizalom van. De arra hívja fel a figyelmünket az Úr, hogy abszolút bizalmunk, és igazi mély bizalmunk csak az Úr Jézus Krisztusban lehet, senki másban. Ez lefordítva azt jelenti: ne várjunk igazából senkitől semmit! Ha kapunk, örüljünk neki, köszönjük meg, legyünk hálásak. Ha nem várunk senkitől semmit, akkor nem csalódunk senkiben. De mi mindenkit szeressünk az Úr szeretetével. Becsüljük úgy, ahogy van. Családtagjainkat is, házastársunkat is, anyóst is, menyet is, és így tovább, és akkor nem rajtunk múlik a jó kapcsolat a családon belül. Ugyanígy egy gyülekezetben, a testvérekkel szemben is. Nem kell elvárni, hogy ő is úgy járjon el, ahogy én, ő is úgy csinálja, ahogy én. Ha mégis látom, hogy helyesen jár el, segít nekem, lehet benne bizalmam, akkor ezért legyek hálás. Ha aztán esetleg mégis csalódnék, akkor úgy vegyem ezt tudomásul, hogy hát igazából csak az Úrban lehet bízni, emberekben lehet csalódni. Nem dől össze a világ, és nincs vége mindennek, hogyha egyszer-kétszer csalódtam valakiben. Óvatosabb lehetek, de azt nem mondhatom, hogy akkor vége mindennek, és le van írva, nem is testvér tovább az a másik. Lehet, hogy akkor tévedett, akkor elbukott, de majd egy idő múlva méltóbb lesz a bizalmamra, mert növekszik ő is az Úrnak a megismerésében, és nem fogja elkövetni ugyanazt a hibát még egyszer. Az legyen előttünk, amit a 7. versben olvastunk, bárhogyan is csalódnánk emberekben, testvérekben, barátban, legközelebb állóban, családtagjainkban, mindezt, ha megengedi Isten, azt mondja, hogyha Őt szeretjük, akkor ez is a javunkra van, ez pedig azt a jót szolgálja, amit a 7. versben olvasunk: de én az Úrra nézek, és várom az én szabadításom Istenét. Ezért van, hogy megtanítson Isten bennünket, hogy rá nézzünk, Benne bízzunk, Tőle várjunk, és az nem csalatkozik! Ki az Úrban bízott, nem csalódott még, első lennék én, ha szégyent vallanék. Befejezés Most a Károli szerint még egyszer elolvasom az 1. verset. Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő: egy enni való gerezd sem maradott, pedig zsengére vágyott a lelkem! Tehát nem úgy mondja, mint az új fordításban, hogy úgy jártam, mint az, aki Azt mondja: jaj, nekem, mert én lettem olyanná, mint a letakarított mező. Jaj, nekem! Alkalmazzuk magunkra ezt egészen személyesen, és megvizsgálhatjuk az Úr világosságában, hogy vajon, én nem lettem-e gyümölcstelen? Mert lehet, hogy tegnap gyümölcstermő volt az életem, lehet, hogy egy évvel ez előtt is, de aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, el ne essék! Lehet, hogy ma gyümölcstelen lettem. Vagy talán másiktól elvárom ezt vagy azt, vagy amaz gyümölcsöt, hogy legyen türelmes, legyen szerető, békességes, de én nem értem meg. Olyan lettem, mint a letakarított mező. Ez a miatt van, mert ha önmagunknak élünk, akkor a másiknak a terhére vagyunk. Sőt, lehetünk kárára is a másiknak. Hogy olvastuk az utolsó időkről? Lesznek az emberek magukat szeretők. Ezzel kezdődik, hogy miért nehéz az idő. Nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Csak akik az Urat szeretik, azok tudnak nem önző életet élni. Azok szeretik az Urat, akik látják, hogy méltatlanok Isten szeretetére, Isten mégis szereti őket, és ez a szeretet viszontszeretetet ébreszt bennük. Viszontszeretetet az Úr iránt, de irgalmas szerető szívet a másik tévelygő, gyarló, bűnös ember felé is. Akik szeretik az Urat, talán követnek el bűnt, hibát, lehetnek gyarlók, de nem lesznek szúrósak és gyümölcstelenek. Hisz a Szent Szellem gyümölcse a szeretet, az Úr iránti szeretet pedig mindig hozza a többi gyümölcsöt is. Az Úr előtt vizsgáljuk meg magunkat: olyanná lettem-e, mint a letakarított mező? Ha igen, akkor a 7. vers szerint nézhetünk az Úrra, és várjuk szabadításunk Istenét! Ámen. Debrecen

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Varsák kivető helye Lectio: Ez 47,1-12 Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Éltető vizek Az Úr Ezékielnek látomásban megmutatta a szent vizeket, melyek az Úr házának küszöbe alól, az oltártól jöttek

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Ézs 9,8-12 Kevélység, felfuvalkodottság és ítélet

Ézs 9,8-12 Kevélység, felfuvalkodottság és ítélet Ézs 9,8-12 Kevélység, felfuvalkodottság és ítélet Beszédet küldött az Úr Jákóbnak, és leesett Izráelben, [eljutott Izráelhez]. Hogy megértse az egész nép: Efraim és Samaria lakosa, a kik ezt mondják Kevélyen

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. Szolgálati elhívásokról, és szolgálati ajándékokról lesz tanítás a mai napon. A pásztori eléhívásról tanítunk. Efezus 4:11-12 És İ adott némelyeket

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 2. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: ÖRÖM (GALATA 5, 22)

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 2. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: ÖRÖM (GALATA 5, 22) A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 2. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: ÖRÖM (GALATA 5, 22) Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 7. rész A Lélek gyümölcse öröm. Talán ez az egyik dolog, az

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Mint bárányok a farkasok között Abonyi Sándor

Mint bárányok a farkasok között Abonyi Sándor Mint bárányok a farkasok között Abonyi Sándor Ha valaki egyszer egy héten tölt el néhány órát hívők közösségében, akkor a teljes idejének kb. az 1,5 %-át tölti hívők között. Szerencsések azok, akik hívő

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival V. JÉZUS FÖLDI ÉLETÉNEK MISZTÉRIUMAI 1 Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

Egy lelkipásztori megújulás lelkiségi forrásai

Egy lelkipásztori megújulás lelkiségi forrásai 1 Egy lelkipásztori megújulás lelkiségi forrásai Várnai Jakab OFM Hogyan evangelizáljunk? Mi az evangelizációs megújulások spirituális háttere? Mit tudunk ebből levonni a mai helyzetre nézve? Bármennyire

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888)

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) EVANGÉLIUM * Mt 20,1-16 Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted őket velünk, kik a nap

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben