HIT REMÉNY - SZERETET GRÁCI MAGYAROK 27. MINDSZENTY-VADON EMLÉKZARÁNDOKLATA MÁRIACELLBE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIT REMÉNY - SZERETET GRÁCI MAGYAROK 27. MINDSZENTY-VADON EMLÉKZARÁNDOKLATA MÁRIACELLBE"

Átírás

1 HIT REMÉNY - SZERETET GRÁCI MAGYAROK 27. MINDSZENTY-VADON EMLÉKZARÁNDOKLATA MÁRIACELLBE 2010 Augusztus 26 29

2 Tartalomjegyzék: Énekek: 1. Szentmise augusztus 26.-án - HIT Szentmise augusztus 27.-én - REMÉNY Szentmise augusztus 28.-án - SZERETET Szentmise augusztus 29.-én - MÁRIACELL Zarándoklatunk Mária énekei

3 Kedves zarándok, a versek, történetek, kérdések gondolatébresztık, hogy elindulni könnyebb legyen. Albert Schweizer szerint az elindulás és az útban levés sokkal fontosabb mint a célba érés maga, kívánom induljunk belsıleg is el, hogy a hit, remény és szeretet egyre erısebbek lehessenek bennünk, de tudjuk a legfontosabb a szeretet Ó, mily vak homályba futnak Kik nélküled indulnak útnak. A kezemet nézem:leszárad; Szívem sívó homokkal árad. Valamikor kézen vezettél; Szökni akartam, nem engedtél, Csend volt szívemben és a csendben Szavad szólt csak, mindennél szebben. Én Istenem hívj vissza engem! Magam maradtam, eltévedtem. Légy bátorságom, bizodalmam; Ó légy úrrá megint te rajtam! Keresztury Dezsı, Esti imádság Kedves Zarándok, kérlek fogalmazd meg önmagadnak, hogy vagy jelen, mit hozol lelkedben magaddal erre az útra, mit is kérsz ezen az úton! Majd mondj egy imát, amiben zörgess, kérj, merd elmondani mindazt, ami a szívedben benne van, és a végén mond, hogy több lehessen mit kértél, saját elképzeléseid ne legyenek gátjai Isten tervének benned! János atya - 2 -

4 HIT Diogenész egy nap az utcasarkon állt, és nevetett mint egy ırült. -Min nevetsz? -kérdezték a járókelık. -Látjátok azt a nagy követ az utca közepén? Reggel óta mióta itt vagyok, már tíz ember botlott meg benne, és átkozta meg. De egy sem vette a fáradtságot, hogy elvegye onnan, hogy mások ne bukjanak fel benne. Maradj velem, mert beesteledett! Bibliát hallgat a gyülekezet. Alkony izzik a templom ablakán. Hitetlen vagyok, vergıdı magány. Maradj velem, mert beesteledett! - Ha így idegen, vedd emberinek, súgja egy hang, s ahogy látó szemem elmereng a régi jeleneten, az emmauszin és felejtem magam, a sugár-hídon némán besuhan egy örök Árny: lehet Buddha is, de itt másképp hívják és tövis koronázza:én teremtem csupán, mégis mint testvérére néz reám, mint gyermekére, látja, tudja, hogy szívem szakad, oly egyedül vagyok s kell a hit, a közösség, szeretet. S kezét nyújtja. Mert beesteledett. Szabó Lırinc: Az Árny keze Ötven éves voltam, tudják, amikor egyszer csak, mintegy álomból ébredve körbenéztem, és azt mondtam magamnak: micsoda elképesztı hely ez! Mi történik itt? És mi történik itt tulajdonképpen? Ezek a kérdések egész életemben bennem motoszkáltak, egyszerően imádom ıket! Minden áldott napomat bearanyozzák. Nekik köszönhetem, hogy reggelenként újból és újból átélem a teremtés hajnalát! (Csikszentmihály) - 3 -

5 Ó, nem voltam türelmes szenvedı, Testem a szenvedéshez nem szokott. Az élet nem edzett, csak puhított. S hogy megjelent a keserő pohár, A felém libegett titokzatosan, Mondván: most eljöttem, hogy kiigyál: Megragadtam vadul a poharat S falhoz vágtam. Ezer darabra ment. De rögtön csorbítatlan megjelent. S szólt másodszor is a sötét pohár: Íme itt vagyok, hogy Te kiigyál. És igazság ez: szenvednek sokan, S a Te részed még mindig hátra van. S most kiiszod, ha akarod, ha nem. Dühömben vágtam közbe: NEM! Nem sóhajtok Múljék el ha lehet - S fölvetettem daccal a fejemet. Nagyot reccsent a csend- S a makacs pohár újra falnak ment. Ezer darabra ment. De jaj, mert harmadszor megjelent. S akkor tudtam, hogy dühöm hasztalan, Enyém, sajátom e sötét pohár- És ki kell ürítenem poharam. Az ajkam kinyílt félig-öntudatlan, A karom kinyílt félig- akaratlan S felmérve csillagszabta sorsomat Fogtam, s lassan fenékig ürítattam A poharat. Reményik Sándor: A keserő pohár Mária ugyanis oly belsı helyet foglal el az üdvösség történetében, hogy a hit legfıbb titkait egyesíti és tükrözi magában; ezért dícsérete és tisztelete hatékonyan hívja Fiához, Fia áldozatához és az Atya szeretetéhez a hívıket. Az egyház viszont-mikor Krisztus dicsıségéért fárad- egyre hasonlóbbá lesz magasztos Elıképéhez, mert folyamatosan fejlıdik a hitben, a reményben, a szeretetben, s mindenütt keresi és megteszi az Isten akaratát. LG 65 Mikor gondokkal küzdesz, elhagy-e hited? Mikor megoldatlan és kilátástalan feladat elıtt állsz, megtántorodsz-e hitedben? Merre indulsz, ha nem látod magad elıtt az utat? Mit teszel az életben magadért? Mit teszel hitedért? Mária hitedben és életedben hol foglal helyet? - 4 -

6 1. Szentmise augusztus 26.-án Bevonulásra (292 / 1-2) Üdvözlések, bevezetı - 5 -

7 Kezdetre (222/4): - 6 -

8 Felajánlásra (154 / 1-2): Áldozásra (119 / 1-3): - 7 -

9 Befejezés (192 / 1-3): -8-

10 REMÉNY Egy vasárnap délelıtt, mise után, Isten és Szent Péter elmentek golfozni. Isten kezdett. Hatalmasat ütött a labdán, ami aztán beleesett a golfpálya melletti csalitosba. A labda már majdnem földet ért, amikor egy nyuszi ugrott elı a bokorból, bekapta szájába, és elkezdett vele szaladni a golfpálya pázsitján. Hirtelen egy sas csapott le, karmaival felkapta a nyuszit, s a pázsit felett repült vele. Egy ember azonban a puskájával megcélozta, és meg is lıtte.a sas elengedte a nyuszit. Az a pázsitra esett, a szájából kigurult a labda, egyenesen bele a lyukba. Szent Péter bosszankodva fordult Istenhez: -Most golfozni akarsz, vagy csak bolondozni? Nézd, visszajöttem-éhesen és rongyosan. S a testem is milyen Roncs! Bicegek és kihullott a fogam. Mert nem viselt rám gondot senki sem, S nem ismertem korlátot semmiben. De most, hogy itt Vagyok megint, Hogy eljutottam tornácodig, Meg-meglegyint Nemcsak a fuvalom, Mely a fák közül jı, Hanem a béke is, a nyugalom. Sebes mozgásban voltam, mint a küllı S rohanó keréken, ámde most Megnyugszom én is; újra elfelejtem A várost, mely mindenkit kifoszt És megpihenek szeretetedben. Toldalagi Pál: A tékozló fiú hazatérése Egy öreg zarándok ballagott a Himalája hegyei közt, amikor a csikorgó hidegben elkezdett esni az esı. Egy fogadós megszólította: -Apóka, hogy fog maga ebben az idıben célhoz érni? Az öreg vidáman válaszolt: -A szívem már ott van, ezért a testem többi részének könnyő követnie

11 Ez az én imám hozzád, uram,- vágj, csak Vágj szíven ott, hol nyomorúságos Gyöngeségeim gyökere van! Adj erıt, hogy örömet és bánatot könnyen viseljek el! Adj erıt, hogy szeretetem gyümölcsözı legyen a szolgálatodban! Adj erıt, meg ne tagadjam soha a szegényt S ne ne hajtsak térdet a féktelen hatalom elıtt! Adj erıt, hogy lelkem magasan a napi Apró-cseprı gondok fölé emeljem! És adj erıt, hogy erıimet szeretettel Alárendeljem akaratodnak! Rabindranath Tagore:36. áldozati ének Szőz Máriát.. az egyház hitének és szeretetének elıképeként és ragyogó példájaként tiszteljük, és a katolikus egyház a Szentlélek ihletésére a gyermeki jámborság érzületével édesanyjaként követi ıt. (LG53) A hírüladás elbeszélése Izrael istenének, JHWH-nak nagy tetteit hirdeti Szőz Máriában. Ez a tett ismét csak igazolja azt a mondatot, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, méghozzá egy olyan eseményben, amelyet habozás nélkül factum historiukum -nak nevezek, még akkor is, ha az esetleg csak Mária lelkének mélyén játszódott is le.(f:mußer) Mi a remény számodra? Céljaid, álmaid alá rendelsz-e mindent? Mások álmai, vágyai fontosak-e? Isten tervére életedben figyeltél-e már? Isten mire hív? Melyek azok a csodák, amiket benned, általad vitt eddig végbe? Magadnak vagy Istennek tulajdonítod-e életedben sikereidet, eredményeidet? Ha megkapnál mindent, amire vágysz, többé válnál emberileg, jobb lenne a világ környezeted számára?

12 2. Szentmise augusztus 27.-én - Bevonulásra (236 / 1): Kezdetre (223 / 1-2)

13 Felajánlásra (155 / 1-3) : Áldozásra (126 / 1-3):

14 Befejezés (223 / 2-4):

15 Szeretet: A feleségével való parázs vita után így szólt a férfi: -Miért nem tudunk mi olyan békében élni, mint a két kutyánk? Látod ık sosem veszekednek. -Valóban nem- egyezett bele az asszony. -De kötnéd csak össze ıket, majd meglátnád, hogy mi történik. Minden kívánság, mely szétszórtá tesz éjjel és nappalvalójában csalóka árnyék. Miképp az éj a sötétben ırzi a fény iránti vágyat, úgy szívem mélyén tudattalanul egy hang visszhangzik: Téged akarlak, egyedül Téged! Ahogy a vihar a nyugalmat keresi, miközben még minden erejével hadakozik ellene, így lázadok és küzdök én is szereteteddel szemben, s mégis kiáltok: Téged akarlak, csakis Téged! (Viannay Szent János) Amikor Róbert, a tizennégy éves fiú szerelmes lett a tizennégy éves szomszéd lányba, mindenét eladta, és még alkalmi munkát is vállalt, hogy elég pénzt keressen ahhoz, hogy megvehesse azt a drága órát, amit az kívánt. A szüleinek ez nem tetszett, de úgy határoztak, jobb ha nem szólnak egy szót sem. Eljött a vásárlás napja, de Róbert a pénz elköltése nélkül tért vissza. Ezt a magyarázatot adta: -Elmentünk az ékszerészhez, ahol végül is ı azt mondta, nem akar karórát. Más dolgok jobban tetszenek neki, mint például karkötık, nyakláncok és aranygyőrők. Miközben nézelıdött, s próbálta eldönteni, hogy mit is akar, visszaemlékeztem, hogy mit mondott egyszer a tanárunk. Azt mondta: mielıtt meg akarunk venni valamit, kérdezzük meg magunktól, mire kell az nekünk. Ekkor ébredtem rá, hogy végül is én nem akarom ıt, ezért aztán kiléptem az üzletbıl, és hazajöttem

16 Naponta kisebbnek tetszett elıtte, Mélyebben sőlyedettnek Az ember, akit Isten Saját képére alkotott, Az ember, akinek szemével A napba kéne néznie, És e helyett a porba néz, Mintha férgeket keresne, Hogy tılök a csúszást tanulja. És mentül kisebbnek tetszett elıtte Az ember, annyival nagyobbnak Látá a munkát, amire Hivatva érezé magát. De el nem csüggedett. Tán olyan parányit végzett, mint a hangya, De mint az, olyan fáradatlan volt. Szők volt köre, De e kört teljesen betölté Lelkének fényivel. Petıfi Sándor: Az apostol/részlet Egy kislány haldoklott egy olyan betegségben, amibıl nyolcéves bátyja valamivel korábban felgyógyult. A doktor így szólt a fiúhoz: -Csak a véred transzfúziója mentheti meg a húgod életét. Kész vagy-e vért adni neki? A kisfiú szeme tágra nyílt a félelemtıl. Habozott egy darabig, azután azt mondta: -Rendben van, doktor bácsi, kész vagyok. Egy órával a transzfúzió végeztével a kisfiú tétovázva megkérdezte: -Mondja, doktor bácsi, mikor halok meg? A doktor bácsi ekkor értette meg azt a pillanatnyi félelmet, ami elfogta a fiút: azt gondolta ha a vérét adja, az életét adja a kishúgáért. Ezt az üdvösséges feladatot a mennybevételekor sem tette le, hanem szüntelen közbenjárásával kieszközli nekünk az örök üdvösség ajándékait. Anyai szeretetével gondoskodik Fia testvéreirıl, akik még zarándokok, s veszedelmek között forognak és szorongatások érik ıket, míg el nem érkeznek az örök hazába. Ezért nevezik a Boldogságos Szüzet az egyházban Szószólónak, Segítınek, Oltalmazónak, Közvetítınek. (LG62). Megtanultál-e már másokat elfogadni és szeretni, vagy csak önmagadat esetleg magadat sem szereted? A szeretetért is tenni kell, mit teszel, hogy felebarátaid szerethessenek? Engeded, hogy felebarátaid téged szeressenek? A legtöbb ember hite elég a győlöletre, de kevés a szeretetre, a te hited elég-e ahhoz, hogy szeress másokat? Volt-e már, hogy Isten szeretetét megérezted?

17 3. Szentmise augusztus 28.-án Bevonulásra (196 / 1): Kezdetre (230 / 1):

18 Felajánlásra: 230/4-17 -

19 Áldozásra (132 / 1-2 (3)): Befejezés (189 / 1-2):

20 4. Szentmise augusztus 29.-én - MÁRIACELL Bevonulásra (292 / 1-2) Kezdetre (174 / 1):

21 Felajánlásra (293 / 1,4):

22 Áldozásra (165 / 1-5): Befejezés (234 / 1-4):

23 5. Zarándoklatunk Mária énekei

24 - 23 -

25 - 24 -

26 - 25 -

27 - 26 -

28 - 27 -

29 - 28 -

30 Egy igéret születése és megvalósulása. (Ugri Mihály) 1957 szeptemberében, a kegyhely 800 éves évfordulója alkalmából a gráci magyarok nemcsak autóbusszal érkeztek Máriacellbe. Két diák kerékpárral, négyen pedig élükön P. Vongrey Félix o.cist-el gyalog tették meg a háromnapos utat. Azóta a gráciak rendszeresen résztvettek a máriacelli magyar zarándoklatokon. Ez az 1971-ben megalakult cserkészcsapat programjáról sem hiányozhatott, de gyalogos zarándoklatra senki sem gondolt áprilisában, a 83.sz Nagy Lajos király Cserkészcsapat idıszaki lapjában, a szarvasbıgés -ben olvashattuk Dr. Vadon Pál cst. alábbi sorait: Gyalogtúra Mariazellbe Mindszenty hercegrímás ú, aki a megtestesült szenvedés volt, példakép marad minden elnyomott Istenhivı részére. Az İ emlékezetére találkozik idén is a szabad magyarság, junius 17.-én. Mi gráci magyarok, földrajzilag kedvezı fekvésben lévén, idén gyalogosan zarándokolunk el nagy elıdünk sirjához... Kedves olvasó! Ha Biboros Urunk szerepét nem is itélnéd meg olyan alázattal, mint ahogyan azt mi tesszük, akkor is szivesen látunk: egy szép gyalogtúra mindannyiunkra ráfér! Palkóbá Dr. Vadonnak volt még egy indító oka. Grácban az elsı csuklós villamos leskalpolt egy kislányt. Pali igéretet tett orvostársaival együtt, hogy ha a lányka életben marad, hálából felgyalogolnak Máriacellbe. Egyedül ı maradt hő igéretéhez, társakat keresett. Az újságfelhívásra öt magyar jelentkezett. Egy-két edzı-gyaloglás után négyen indultunk a fárasztó útnak. Kezünkben térkép és útleírás, vállunkon a nehéz hátizsák a szükséges felszereléssel.( akkor még hálózsákot is vittünk) Útvonalunk a következı volt: Graz/ Leber (Schule) Kesselfall - Semriach - Rechberg- Teichalm Breitenau St Jakob (szállás) Másnap országúton Allerheileigen i.m. autóbusz Wartberg Hundskopfhütte, - Hubertushof - Pretal Stl.(szállás) Almweg - Rotsohl Alm - Mikolo Kreuz a Jagdhütte - elıtt fák alatt felkúsztunk a Veitsch- Niederalpl gyalogútra. Niederalpl Wetterl- Lieglergraben Fallenstein Gusswerk - Máriacell. Semriachba átizzadva érkeztünk, ott Ingrid reggelivel várt. A Teichalmra a tervezettnél késıbb értünk fel. St. Erhardban nem kaptunk szállást, csak St.Jakobban. A vendéglıs ajánlotta, hogy busszal menjünk fel Strasseggbe. Pali még hallani sem akart róla. Mi végig gyalog megyünk! - hangzott az ukász. Allerheiligen és Mürzhofen felé országúton mentünk, mely Pali térdét kikészítette. Útközben két idıs nénivel találkoztunk. Megkérdezték, hogy hova megyünk. Válaszunkra csak annyit mondtak, hogy ık fiatal körukban Strassegg felé mentek, erdei gyalogúton, nem aszfaltoson. Tovább mentünk. Leérve a Mürz völgyébe, kénytelenek voltunk autóbusszal menni Wartbergig. Palinak a térde egyre jobban fájt. Kigondoltuk, hogy a Hubertushofban kérünk szállást. Ott vadásztársaság mulatott. Pali könyörgött: még a pad alatt is elalszunk. Mégsem kaptunk helyet. Tovább kellett menni. Igy járt az a két osztrák hölgy is, akik érettségizı leányaik miatt mentek Máriacellbe. Együtt bandukoltunk le Pretalba. Alig találtunk oda a sötétben. Ott az andritzi plébánia csoportjával találkoztunk. Reggel, amikor indulni akartunk, esett az esı. Egy keveset még vártunk.esı ide-esı oda indulni kellett. Amint magasabbra értünk havasesıben kellett tovább menni. Az egyik tanyán pálinkával kináltak. A Rotsohl tanyán ízlett a friss vaj és az iró is. Érkezésünkkor éppen vajat köpült a pásztornı. Magyarázata alapján mentünk tovább

31 A vadászházikót nem találtuk meg, mert már elıtte fölkapszkodtunk a fenyıfák sőrő ágai alatt a Veitschrıl levezetı gyalogútra. A niederalpl vendéglıben találtuk meglepetésünkre a két ismerıs osztrák asszonyt. Tanácsukra nem a tervezett úton a Schönebenen, hanem a Lieglergrabenen keresztül Fallensteintıl a Bruck- Mariacelli országúton mentünk Máriacellbe. Az országúti szakaszon katonadalokat énekeltünk, hogy legyızzük fáradtságunkat. Korábban alig bírtunk lépést tartani a két osztrák asszonnyal, de az ének oly lendületet adott nekünk, hogy most ık, maradoztak el. Az autóval keresésünkre kiküldött gráci magyarok alig találtak ránk. Ázadtan, fáradt testtel de örömteli lélekkel érkeztünk a bazilika bejáratához. Nagy volt a bevonulásra gyülekezı gráci zarándokok öröme, de meglepetése is, amikor a négy férfi két hölgy kiséretében beállt soraikba. Cserkészeinket a következı években is autókkal vittük fel Máriacellbe a magyar zarándoklatokra ben súlyos veszteség érte a gráci magyarokat. Pali autószerencsétlenség áldozata lett. Halálával nem csak családja, de a csapat reményei is szétfoszlottak. A cserkészvezetık lapjában Dr. Vadon Pál cst.-re emlékezve a csapatparancsnok cserkészei nevében megígérte, hogy az elhunyt kezébıl kiesett vándorbotot felveszik és Pali, valamint Mindszenty hercegprímás úr emlékére minden évben gyalogos zarándoklatot rendeznek. A cserkészcsapat megszünése után ezt a feladatot a Magyar Katolikus Közösség vállalta

32 Tisztelt Zarándoktársunk! Ez a kis füzet segítséget nyújt a a zarándoklatra való felkészüléshez, továbbá tartalmazza az énekeket és egyéb hasznos információkat, ezért érdemes az útra magunkkal hozni! augusztus 26-án, csütörtökön hajnali háromnegyed ötkor gyülekezünk Grác Mariatroston, a Gottscheer kápolnánál (a bazilikától 200 méterre keletre a városból kifelé vezetı úton). Parkolni az elıírások betartásával (a völgyben, vagy a Gottscheer Straßen) korlátozott számban a közelben lehetséges (mivel novemberig útépítési munkálatok folynak a Bazilika közelében, így érdemesebb a völgyben parkolni). Idén is sokan veszünk részt a zarándoklaton és csak egy kísérı kocsi áll rendelkezésünkre. Akik késıbb csatlakoznak, azok változás esetén a szervezıket a (augusztus 26-a elıtt), vagy a es telefonon értesítsék! A szálláshelyek részben változtak, az elsı éjszakát a Weitzer Hüttében (Sommeralm), a másodikat a mitterdorfi plébánián, a harmadikat a Rotsohlalmon töltjük el. Mivel ágynemő nem mindenütt lesz a szálláshelyeken, így célszerő könnyő hálózsákot hozni. Mariazellbıl vasárnap este a szentmise (16 óra) után indulunk haza. A hazautazást sikerült mindenkinek egyénileg megszerveznie. Mint eddig is, ez az út sem szervezett turistaút, hanem önkéntes zarándoklat, amin mindenki saját elhatározásából és felelısségére vesz részt. A zarándoklatot egy kísérı autó segíti, így a szállítható csomagok mennyisége erısen korlátozott (max. 1 hátizsák/fı csomagot lehet a kísérıautóban elhelyezni)

33 Mivel az utunk zarándoklat, így egymás iránti segítségre lesz szükség, a felmerülı problémákat együtt kell megoldanunk. A zarándoklat hegyeken vezet keresztül, ezért néhány elemi szabályt be kell tartani: Az út során együtt kell maradni s a kijelölt turistautat kell követni (mivel a jelzések hiányosak, vagy nem láthatóak, így különösen fontos az együtt maradás). Rövidítést, változtatást csak a szervezık tudtával és beleegyezésével lehet megtenni (ismeretlen rövidítések veszélyesek lehetnek). Ha valakinek indokolt esetben mégis rövid idıre félre kell vonulnia, az várja meg a csoport végén haladót (Tarcsay Csaba) és jelezze neki szándékát (egyedül senki ne maradjon!!!) Ha valaki mégis eltévedne, vagy bajba jutna és nincs lehetısége telefonon jelentkezni, az mielıbb alkalmazza a hegyi vészjelzést (egy percen belül hatszor egymás után sípolni, köveket egymáshoz csapni, vagy valamilyen hangjelet adni, s mindezt egy perc szünet után megismételni; a válaszjel, amit a csoportvezetı ad le, ugyanez, csak háromszor egy percen belül), Baj (pl. baleset) esetén együtt kell maradni, az esetleges éjszakázásról (bivak) a csapatvezetı dönt. Ha valaki a hirtelen leszállt sőrő ködben eltévedne, rögtön meg kell állnia és a társakat hívni (vészjelzés). Együtt maradni!!! Vihar esetén a csoportnak szét kell szóródnia (kapcsolattartás), megállás esetén kerülni kell a széles terpeszt, hegygerincet, vízfolyást és magányos fákat. A kereszteknél található könyvbe csak egyvalaki írjon bejegyzést németül, a dátumot, a csapat létszámát és az útirányt megadva (baj esetén ezek az információk fontosak lehetnek)

34 A legfontosabb felszerelések listája: rózsafüzér Anorák, dzseki (pl. Gore tex) esıkabát túracipı túrazokni túranadrág kesztyő sapka pulóver (réteges öltözködés) váltás ruha, mivel több napig leszünk úton, és esni fog az esı mentıfólia (cigarettásdoboz nagyságú) hálózsák WC-papír, hólyagtapasz, zseblámpa, elsısegélykészlet, zsebkés és síp. Étkezések: Csütörtök - ebéd: gulyásleves útközben Péntek ebéd Stanz im Mürztal (Wirtshaus am Webergut) Vasárnap Gasthaus Wieland (töltött marhahústekercs vagy pisztáng) Fontosabb telefonszámok: 112 (Bergrettung) 140 (Österreich Alpin-Notruf (Éva) (Csaba) (Zsolt) (kísérıautó) (Tamás) A zarándoklat költségeinek (pl. kísérıautó üzemanyagköltsége) fedezésére adományokat örömmel fogadunk. A szerkesztı ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a füzet elkészítéséhez segítséget nyújtottak!

35 Jegyzetek:

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Az élet vigyen. Elindulni nehéz

Az élet vigyen. Elindulni nehéz Az élet vigyen Elindulni nehéz Hogy az élet könnyő nehéz elhinnem Én nem a te tüzednél melegszem Gyere kérlek a küszöbrıl indul az utad Én szabad vagyok te is légy szabad Mert valaki mindig ki akar ütni

Részletesebben

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2)

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) 3. szint Június Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) Már négy-öt nappal ezelőtt képtelenség volt(3) szállást kapni Csiksomlyó környékén, olyan harminc-negyven kilométeres körzetben. Nem csoda, hiszen

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon. 2013. Április 25-26-27.

2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon. 2013. Április 25-26-27. 2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA 2013. Április 25-26-27. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon VERSENYKIÍRÁS Sportosan Könnyebb! Speciális Szakiskolák Országos Sportfesztiválja

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat. Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes. A zarándoklat jelmondata:

55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat. Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes. A zarándoklat jelmondata: 55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes A zarándoklat jelmondata: Lourdes, a hit egy kapuja Lourdes, une porte de la Foi A zarándoklat nem számít szolgálati útnak, egyéni,

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tudatossag.hu www.tokeleteselet.hu Munkafüzet Tartalomjegyzék Miért vagyunk itt?... 3 Megéri változtatni?... 4 Sosem késő... 5 Sorsunk a saját kezünkben van!...

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET. Kárpátok Bércein Vándorút

PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET. Kárpátok Bércein Vándorút PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET Tájékoztató Kárpátok Bércein Vándorút 2013. július 19 augusztus 4. Általános tudnivalók: A Kárpátok Bércein Vándorút programunk keretében idén a Kárpátkanyar és a Keleti-Kárpátok

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

EVALUAREA COMPETENȚELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a 2014. Model de test 2. CITIT Școli cu predare în limbile minorităților naționale

EVALUAREA COMPETENȚELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a 2014. Model de test 2. CITIT Școli cu predare în limbile minorităților naționale CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUAREA COMPETENȚELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a 2014 Model de test 2 CITIT Școli cu predare în limbile minorităților naționale Județul / sectorul...

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

BŐNMEGELİZÉS IDİSEK RÉSZÉRE

BŐNMEGELİZÉS IDİSEK RÉSZÉRE BŐNMEGELİZÉS IDİSEK RÉSZÉRE 1. AZ ÉN HÁZAM AZ ÉN VÁRAM DE A VÁRAT MEG IS KELL VÉDENI!!! ELSİDLEGES VÉDELM A KERÍTÉS ÉS A KAPÚ A kerítés kapuját tartsa zárva még nappal is de a kulcsot ne hagyják benne.

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások Locsolóvers Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! bar, görény, egyensúly, nyuszi, merkaptán, gáz, turbina Megoldások BrO2KKO2Li Látod azt a szép kis nyuszit?

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

5/2009. számú körlevél

5/2009. számú körlevél 5/2009. számú körlevél Tirol Hintertux(2004) GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 2009. szeptember 5-6. ( szombat - ) vasárnap

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR

XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR Versenykiírás 1. A verseny célja: A villamosenergia-ipar hagyományainak és a dolgozók egészségének megrzése, az emberi kapcsolatok

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

tvonalak rendszere Gyalogos turistaútvonalak gon, - Magyarországon, ravezetője, kségi tagja, a Magyar Természetbar

tvonalak rendszere Gyalogos turistaútvonalak gon, - Magyarországon, ravezetője, kségi tagja, a Magyar Természetbar Gyalogos turistaútvonalak tvonalak rendszere - Magyarországon, gon, európai kitekintéssel - Összeállította: Dr. Molnár r András s JózsefJ a Műanyag M SC Természetj szetjáró Szo.. bronzjelvényes nyes túravezett

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Kulcsszóoptimalizálás. a gyakorlatban

Kulcsszóoptimalizálás. a gyakorlatban Kulcsszóoptimalizálás a gyakorlatban Egy folyamatos látogatottságot biztosító módszer, amit megtanulhatsz és minden weboldaladon, blogodon alkalmazhatsz. 2008. Minden jog fenntartva oldal 1 Bevezetı A

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságat az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására.

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságat az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia kérelme Tisztelt Gazdasági Bizottság! A Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben