HIT REMÉNY - SZERETET GRÁCI MAGYAROK 27. MINDSZENTY-VADON EMLÉKZARÁNDOKLATA MÁRIACELLBE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIT REMÉNY - SZERETET GRÁCI MAGYAROK 27. MINDSZENTY-VADON EMLÉKZARÁNDOKLATA MÁRIACELLBE"

Átírás

1 HIT REMÉNY - SZERETET GRÁCI MAGYAROK 27. MINDSZENTY-VADON EMLÉKZARÁNDOKLATA MÁRIACELLBE 2010 Augusztus 26 29

2 Tartalomjegyzék: Énekek: 1. Szentmise augusztus 26.-án - HIT Szentmise augusztus 27.-én - REMÉNY Szentmise augusztus 28.-án - SZERETET Szentmise augusztus 29.-én - MÁRIACELL Zarándoklatunk Mária énekei

3 Kedves zarándok, a versek, történetek, kérdések gondolatébresztık, hogy elindulni könnyebb legyen. Albert Schweizer szerint az elindulás és az útban levés sokkal fontosabb mint a célba érés maga, kívánom induljunk belsıleg is el, hogy a hit, remény és szeretet egyre erısebbek lehessenek bennünk, de tudjuk a legfontosabb a szeretet Ó, mily vak homályba futnak Kik nélküled indulnak útnak. A kezemet nézem:leszárad; Szívem sívó homokkal árad. Valamikor kézen vezettél; Szökni akartam, nem engedtél, Csend volt szívemben és a csendben Szavad szólt csak, mindennél szebben. Én Istenem hívj vissza engem! Magam maradtam, eltévedtem. Légy bátorságom, bizodalmam; Ó légy úrrá megint te rajtam! Keresztury Dezsı, Esti imádság Kedves Zarándok, kérlek fogalmazd meg önmagadnak, hogy vagy jelen, mit hozol lelkedben magaddal erre az útra, mit is kérsz ezen az úton! Majd mondj egy imát, amiben zörgess, kérj, merd elmondani mindazt, ami a szívedben benne van, és a végén mond, hogy több lehessen mit kértél, saját elképzeléseid ne legyenek gátjai Isten tervének benned! János atya - 2 -

4 HIT Diogenész egy nap az utcasarkon állt, és nevetett mint egy ırült. -Min nevetsz? -kérdezték a járókelık. -Látjátok azt a nagy követ az utca közepén? Reggel óta mióta itt vagyok, már tíz ember botlott meg benne, és átkozta meg. De egy sem vette a fáradtságot, hogy elvegye onnan, hogy mások ne bukjanak fel benne. Maradj velem, mert beesteledett! Bibliát hallgat a gyülekezet. Alkony izzik a templom ablakán. Hitetlen vagyok, vergıdı magány. Maradj velem, mert beesteledett! - Ha így idegen, vedd emberinek, súgja egy hang, s ahogy látó szemem elmereng a régi jeleneten, az emmauszin és felejtem magam, a sugár-hídon némán besuhan egy örök Árny: lehet Buddha is, de itt másképp hívják és tövis koronázza:én teremtem csupán, mégis mint testvérére néz reám, mint gyermekére, látja, tudja, hogy szívem szakad, oly egyedül vagyok s kell a hit, a közösség, szeretet. S kezét nyújtja. Mert beesteledett. Szabó Lırinc: Az Árny keze Ötven éves voltam, tudják, amikor egyszer csak, mintegy álomból ébredve körbenéztem, és azt mondtam magamnak: micsoda elképesztı hely ez! Mi történik itt? És mi történik itt tulajdonképpen? Ezek a kérdések egész életemben bennem motoszkáltak, egyszerően imádom ıket! Minden áldott napomat bearanyozzák. Nekik köszönhetem, hogy reggelenként újból és újból átélem a teremtés hajnalát! (Csikszentmihály) - 3 -

5 Ó, nem voltam türelmes szenvedı, Testem a szenvedéshez nem szokott. Az élet nem edzett, csak puhított. S hogy megjelent a keserő pohár, A felém libegett titokzatosan, Mondván: most eljöttem, hogy kiigyál: Megragadtam vadul a poharat S falhoz vágtam. Ezer darabra ment. De rögtön csorbítatlan megjelent. S szólt másodszor is a sötét pohár: Íme itt vagyok, hogy Te kiigyál. És igazság ez: szenvednek sokan, S a Te részed még mindig hátra van. S most kiiszod, ha akarod, ha nem. Dühömben vágtam közbe: NEM! Nem sóhajtok Múljék el ha lehet - S fölvetettem daccal a fejemet. Nagyot reccsent a csend- S a makacs pohár újra falnak ment. Ezer darabra ment. De jaj, mert harmadszor megjelent. S akkor tudtam, hogy dühöm hasztalan, Enyém, sajátom e sötét pohár- És ki kell ürítenem poharam. Az ajkam kinyílt félig-öntudatlan, A karom kinyílt félig- akaratlan S felmérve csillagszabta sorsomat Fogtam, s lassan fenékig ürítattam A poharat. Reményik Sándor: A keserő pohár Mária ugyanis oly belsı helyet foglal el az üdvösség történetében, hogy a hit legfıbb titkait egyesíti és tükrözi magában; ezért dícsérete és tisztelete hatékonyan hívja Fiához, Fia áldozatához és az Atya szeretetéhez a hívıket. Az egyház viszont-mikor Krisztus dicsıségéért fárad- egyre hasonlóbbá lesz magasztos Elıképéhez, mert folyamatosan fejlıdik a hitben, a reményben, a szeretetben, s mindenütt keresi és megteszi az Isten akaratát. LG 65 Mikor gondokkal küzdesz, elhagy-e hited? Mikor megoldatlan és kilátástalan feladat elıtt állsz, megtántorodsz-e hitedben? Merre indulsz, ha nem látod magad elıtt az utat? Mit teszel az életben magadért? Mit teszel hitedért? Mária hitedben és életedben hol foglal helyet? - 4 -

6 1. Szentmise augusztus 26.-án Bevonulásra (292 / 1-2) Üdvözlések, bevezetı - 5 -

7 Kezdetre (222/4): - 6 -

8 Felajánlásra (154 / 1-2): Áldozásra (119 / 1-3): - 7 -

9 Befejezés (192 / 1-3): -8-

10 REMÉNY Egy vasárnap délelıtt, mise után, Isten és Szent Péter elmentek golfozni. Isten kezdett. Hatalmasat ütött a labdán, ami aztán beleesett a golfpálya melletti csalitosba. A labda már majdnem földet ért, amikor egy nyuszi ugrott elı a bokorból, bekapta szájába, és elkezdett vele szaladni a golfpálya pázsitján. Hirtelen egy sas csapott le, karmaival felkapta a nyuszit, s a pázsit felett repült vele. Egy ember azonban a puskájával megcélozta, és meg is lıtte.a sas elengedte a nyuszit. Az a pázsitra esett, a szájából kigurult a labda, egyenesen bele a lyukba. Szent Péter bosszankodva fordult Istenhez: -Most golfozni akarsz, vagy csak bolondozni? Nézd, visszajöttem-éhesen és rongyosan. S a testem is milyen Roncs! Bicegek és kihullott a fogam. Mert nem viselt rám gondot senki sem, S nem ismertem korlátot semmiben. De most, hogy itt Vagyok megint, Hogy eljutottam tornácodig, Meg-meglegyint Nemcsak a fuvalom, Mely a fák közül jı, Hanem a béke is, a nyugalom. Sebes mozgásban voltam, mint a küllı S rohanó keréken, ámde most Megnyugszom én is; újra elfelejtem A várost, mely mindenkit kifoszt És megpihenek szeretetedben. Toldalagi Pál: A tékozló fiú hazatérése Egy öreg zarándok ballagott a Himalája hegyei közt, amikor a csikorgó hidegben elkezdett esni az esı. Egy fogadós megszólította: -Apóka, hogy fog maga ebben az idıben célhoz érni? Az öreg vidáman válaszolt: -A szívem már ott van, ezért a testem többi részének könnyő követnie

11 Ez az én imám hozzád, uram,- vágj, csak Vágj szíven ott, hol nyomorúságos Gyöngeségeim gyökere van! Adj erıt, hogy örömet és bánatot könnyen viseljek el! Adj erıt, hogy szeretetem gyümölcsözı legyen a szolgálatodban! Adj erıt, meg ne tagadjam soha a szegényt S ne ne hajtsak térdet a féktelen hatalom elıtt! Adj erıt, hogy lelkem magasan a napi Apró-cseprı gondok fölé emeljem! És adj erıt, hogy erıimet szeretettel Alárendeljem akaratodnak! Rabindranath Tagore:36. áldozati ének Szőz Máriát.. az egyház hitének és szeretetének elıképeként és ragyogó példájaként tiszteljük, és a katolikus egyház a Szentlélek ihletésére a gyermeki jámborság érzületével édesanyjaként követi ıt. (LG53) A hírüladás elbeszélése Izrael istenének, JHWH-nak nagy tetteit hirdeti Szőz Máriában. Ez a tett ismét csak igazolja azt a mondatot, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, méghozzá egy olyan eseményben, amelyet habozás nélkül factum historiukum -nak nevezek, még akkor is, ha az esetleg csak Mária lelkének mélyén játszódott is le.(f:mußer) Mi a remény számodra? Céljaid, álmaid alá rendelsz-e mindent? Mások álmai, vágyai fontosak-e? Isten tervére életedben figyeltél-e már? Isten mire hív? Melyek azok a csodák, amiket benned, általad vitt eddig végbe? Magadnak vagy Istennek tulajdonítod-e életedben sikereidet, eredményeidet? Ha megkapnál mindent, amire vágysz, többé válnál emberileg, jobb lenne a világ környezeted számára?

12 2. Szentmise augusztus 27.-én - Bevonulásra (236 / 1): Kezdetre (223 / 1-2)

13 Felajánlásra (155 / 1-3) : Áldozásra (126 / 1-3):

14 Befejezés (223 / 2-4):

15 Szeretet: A feleségével való parázs vita után így szólt a férfi: -Miért nem tudunk mi olyan békében élni, mint a két kutyánk? Látod ık sosem veszekednek. -Valóban nem- egyezett bele az asszony. -De kötnéd csak össze ıket, majd meglátnád, hogy mi történik. Minden kívánság, mely szétszórtá tesz éjjel és nappalvalójában csalóka árnyék. Miképp az éj a sötétben ırzi a fény iránti vágyat, úgy szívem mélyén tudattalanul egy hang visszhangzik: Téged akarlak, egyedül Téged! Ahogy a vihar a nyugalmat keresi, miközben még minden erejével hadakozik ellene, így lázadok és küzdök én is szereteteddel szemben, s mégis kiáltok: Téged akarlak, csakis Téged! (Viannay Szent János) Amikor Róbert, a tizennégy éves fiú szerelmes lett a tizennégy éves szomszéd lányba, mindenét eladta, és még alkalmi munkát is vállalt, hogy elég pénzt keressen ahhoz, hogy megvehesse azt a drága órát, amit az kívánt. A szüleinek ez nem tetszett, de úgy határoztak, jobb ha nem szólnak egy szót sem. Eljött a vásárlás napja, de Róbert a pénz elköltése nélkül tért vissza. Ezt a magyarázatot adta: -Elmentünk az ékszerészhez, ahol végül is ı azt mondta, nem akar karórát. Más dolgok jobban tetszenek neki, mint például karkötık, nyakláncok és aranygyőrők. Miközben nézelıdött, s próbálta eldönteni, hogy mit is akar, visszaemlékeztem, hogy mit mondott egyszer a tanárunk. Azt mondta: mielıtt meg akarunk venni valamit, kérdezzük meg magunktól, mire kell az nekünk. Ekkor ébredtem rá, hogy végül is én nem akarom ıt, ezért aztán kiléptem az üzletbıl, és hazajöttem

16 Naponta kisebbnek tetszett elıtte, Mélyebben sőlyedettnek Az ember, akit Isten Saját képére alkotott, Az ember, akinek szemével A napba kéne néznie, És e helyett a porba néz, Mintha férgeket keresne, Hogy tılök a csúszást tanulja. És mentül kisebbnek tetszett elıtte Az ember, annyival nagyobbnak Látá a munkát, amire Hivatva érezé magát. De el nem csüggedett. Tán olyan parányit végzett, mint a hangya, De mint az, olyan fáradatlan volt. Szők volt köre, De e kört teljesen betölté Lelkének fényivel. Petıfi Sándor: Az apostol/részlet Egy kislány haldoklott egy olyan betegségben, amibıl nyolcéves bátyja valamivel korábban felgyógyult. A doktor így szólt a fiúhoz: -Csak a véred transzfúziója mentheti meg a húgod életét. Kész vagy-e vért adni neki? A kisfiú szeme tágra nyílt a félelemtıl. Habozott egy darabig, azután azt mondta: -Rendben van, doktor bácsi, kész vagyok. Egy órával a transzfúzió végeztével a kisfiú tétovázva megkérdezte: -Mondja, doktor bácsi, mikor halok meg? A doktor bácsi ekkor értette meg azt a pillanatnyi félelmet, ami elfogta a fiút: azt gondolta ha a vérét adja, az életét adja a kishúgáért. Ezt az üdvösséges feladatot a mennybevételekor sem tette le, hanem szüntelen közbenjárásával kieszközli nekünk az örök üdvösség ajándékait. Anyai szeretetével gondoskodik Fia testvéreirıl, akik még zarándokok, s veszedelmek között forognak és szorongatások érik ıket, míg el nem érkeznek az örök hazába. Ezért nevezik a Boldogságos Szüzet az egyházban Szószólónak, Segítınek, Oltalmazónak, Közvetítınek. (LG62). Megtanultál-e már másokat elfogadni és szeretni, vagy csak önmagadat esetleg magadat sem szereted? A szeretetért is tenni kell, mit teszel, hogy felebarátaid szerethessenek? Engeded, hogy felebarátaid téged szeressenek? A legtöbb ember hite elég a győlöletre, de kevés a szeretetre, a te hited elég-e ahhoz, hogy szeress másokat? Volt-e már, hogy Isten szeretetét megérezted?

17 3. Szentmise augusztus 28.-án Bevonulásra (196 / 1): Kezdetre (230 / 1):

18 Felajánlásra: 230/4-17 -

19 Áldozásra (132 / 1-2 (3)): Befejezés (189 / 1-2):

20 4. Szentmise augusztus 29.-én - MÁRIACELL Bevonulásra (292 / 1-2) Kezdetre (174 / 1):

21 Felajánlásra (293 / 1,4):

22 Áldozásra (165 / 1-5): Befejezés (234 / 1-4):

23 5. Zarándoklatunk Mária énekei

24 - 23 -

25 - 24 -

26 - 25 -

27 - 26 -

28 - 27 -

29 - 28 -

30 Egy igéret születése és megvalósulása. (Ugri Mihály) 1957 szeptemberében, a kegyhely 800 éves évfordulója alkalmából a gráci magyarok nemcsak autóbusszal érkeztek Máriacellbe. Két diák kerékpárral, négyen pedig élükön P. Vongrey Félix o.cist-el gyalog tették meg a háromnapos utat. Azóta a gráciak rendszeresen résztvettek a máriacelli magyar zarándoklatokon. Ez az 1971-ben megalakult cserkészcsapat programjáról sem hiányozhatott, de gyalogos zarándoklatra senki sem gondolt áprilisában, a 83.sz Nagy Lajos király Cserkészcsapat idıszaki lapjában, a szarvasbıgés -ben olvashattuk Dr. Vadon Pál cst. alábbi sorait: Gyalogtúra Mariazellbe Mindszenty hercegrímás ú, aki a megtestesült szenvedés volt, példakép marad minden elnyomott Istenhivı részére. Az İ emlékezetére találkozik idén is a szabad magyarság, junius 17.-én. Mi gráci magyarok, földrajzilag kedvezı fekvésben lévén, idén gyalogosan zarándokolunk el nagy elıdünk sirjához... Kedves olvasó! Ha Biboros Urunk szerepét nem is itélnéd meg olyan alázattal, mint ahogyan azt mi tesszük, akkor is szivesen látunk: egy szép gyalogtúra mindannyiunkra ráfér! Palkóbá Dr. Vadonnak volt még egy indító oka. Grácban az elsı csuklós villamos leskalpolt egy kislányt. Pali igéretet tett orvostársaival együtt, hogy ha a lányka életben marad, hálából felgyalogolnak Máriacellbe. Egyedül ı maradt hő igéretéhez, társakat keresett. Az újságfelhívásra öt magyar jelentkezett. Egy-két edzı-gyaloglás után négyen indultunk a fárasztó útnak. Kezünkben térkép és útleírás, vállunkon a nehéz hátizsák a szükséges felszereléssel.( akkor még hálózsákot is vittünk) Útvonalunk a következı volt: Graz/ Leber (Schule) Kesselfall - Semriach - Rechberg- Teichalm Breitenau St Jakob (szállás) Másnap országúton Allerheileigen i.m. autóbusz Wartberg Hundskopfhütte, - Hubertushof - Pretal Stl.(szállás) Almweg - Rotsohl Alm - Mikolo Kreuz a Jagdhütte - elıtt fák alatt felkúsztunk a Veitsch- Niederalpl gyalogútra. Niederalpl Wetterl- Lieglergraben Fallenstein Gusswerk - Máriacell. Semriachba átizzadva érkeztünk, ott Ingrid reggelivel várt. A Teichalmra a tervezettnél késıbb értünk fel. St. Erhardban nem kaptunk szállást, csak St.Jakobban. A vendéglıs ajánlotta, hogy busszal menjünk fel Strasseggbe. Pali még hallani sem akart róla. Mi végig gyalog megyünk! - hangzott az ukász. Allerheiligen és Mürzhofen felé országúton mentünk, mely Pali térdét kikészítette. Útközben két idıs nénivel találkoztunk. Megkérdezték, hogy hova megyünk. Válaszunkra csak annyit mondtak, hogy ık fiatal körukban Strassegg felé mentek, erdei gyalogúton, nem aszfaltoson. Tovább mentünk. Leérve a Mürz völgyébe, kénytelenek voltunk autóbusszal menni Wartbergig. Palinak a térde egyre jobban fájt. Kigondoltuk, hogy a Hubertushofban kérünk szállást. Ott vadásztársaság mulatott. Pali könyörgött: még a pad alatt is elalszunk. Mégsem kaptunk helyet. Tovább kellett menni. Igy járt az a két osztrák hölgy is, akik érettségizı leányaik miatt mentek Máriacellbe. Együtt bandukoltunk le Pretalba. Alig találtunk oda a sötétben. Ott az andritzi plébánia csoportjával találkoztunk. Reggel, amikor indulni akartunk, esett az esı. Egy keveset még vártunk.esı ide-esı oda indulni kellett. Amint magasabbra értünk havasesıben kellett tovább menni. Az egyik tanyán pálinkával kináltak. A Rotsohl tanyán ízlett a friss vaj és az iró is. Érkezésünkkor éppen vajat köpült a pásztornı. Magyarázata alapján mentünk tovább

31 A vadászházikót nem találtuk meg, mert már elıtte fölkapszkodtunk a fenyıfák sőrő ágai alatt a Veitschrıl levezetı gyalogútra. A niederalpl vendéglıben találtuk meglepetésünkre a két ismerıs osztrák asszonyt. Tanácsukra nem a tervezett úton a Schönebenen, hanem a Lieglergrabenen keresztül Fallensteintıl a Bruck- Mariacelli országúton mentünk Máriacellbe. Az országúti szakaszon katonadalokat énekeltünk, hogy legyızzük fáradtságunkat. Korábban alig bírtunk lépést tartani a két osztrák asszonnyal, de az ének oly lendületet adott nekünk, hogy most ık, maradoztak el. Az autóval keresésünkre kiküldött gráci magyarok alig találtak ránk. Ázadtan, fáradt testtel de örömteli lélekkel érkeztünk a bazilika bejáratához. Nagy volt a bevonulásra gyülekezı gráci zarándokok öröme, de meglepetése is, amikor a négy férfi két hölgy kiséretében beállt soraikba. Cserkészeinket a következı években is autókkal vittük fel Máriacellbe a magyar zarándoklatokra ben súlyos veszteség érte a gráci magyarokat. Pali autószerencsétlenség áldozata lett. Halálával nem csak családja, de a csapat reményei is szétfoszlottak. A cserkészvezetık lapjában Dr. Vadon Pál cst.-re emlékezve a csapatparancsnok cserkészei nevében megígérte, hogy az elhunyt kezébıl kiesett vándorbotot felveszik és Pali, valamint Mindszenty hercegprímás úr emlékére minden évben gyalogos zarándoklatot rendeznek. A cserkészcsapat megszünése után ezt a feladatot a Magyar Katolikus Közösség vállalta

32 Tisztelt Zarándoktársunk! Ez a kis füzet segítséget nyújt a a zarándoklatra való felkészüléshez, továbbá tartalmazza az énekeket és egyéb hasznos információkat, ezért érdemes az útra magunkkal hozni! augusztus 26-án, csütörtökön hajnali háromnegyed ötkor gyülekezünk Grác Mariatroston, a Gottscheer kápolnánál (a bazilikától 200 méterre keletre a városból kifelé vezetı úton). Parkolni az elıírások betartásával (a völgyben, vagy a Gottscheer Straßen) korlátozott számban a közelben lehetséges (mivel novemberig útépítési munkálatok folynak a Bazilika közelében, így érdemesebb a völgyben parkolni). Idén is sokan veszünk részt a zarándoklaton és csak egy kísérı kocsi áll rendelkezésünkre. Akik késıbb csatlakoznak, azok változás esetén a szervezıket a (augusztus 26-a elıtt), vagy a es telefonon értesítsék! A szálláshelyek részben változtak, az elsı éjszakát a Weitzer Hüttében (Sommeralm), a másodikat a mitterdorfi plébánián, a harmadikat a Rotsohlalmon töltjük el. Mivel ágynemő nem mindenütt lesz a szálláshelyeken, így célszerő könnyő hálózsákot hozni. Mariazellbıl vasárnap este a szentmise (16 óra) után indulunk haza. A hazautazást sikerült mindenkinek egyénileg megszerveznie. Mint eddig is, ez az út sem szervezett turistaút, hanem önkéntes zarándoklat, amin mindenki saját elhatározásából és felelısségére vesz részt. A zarándoklatot egy kísérı autó segíti, így a szállítható csomagok mennyisége erısen korlátozott (max. 1 hátizsák/fı csomagot lehet a kísérıautóban elhelyezni)

33 Mivel az utunk zarándoklat, így egymás iránti segítségre lesz szükség, a felmerülı problémákat együtt kell megoldanunk. A zarándoklat hegyeken vezet keresztül, ezért néhány elemi szabályt be kell tartani: Az út során együtt kell maradni s a kijelölt turistautat kell követni (mivel a jelzések hiányosak, vagy nem láthatóak, így különösen fontos az együtt maradás). Rövidítést, változtatást csak a szervezık tudtával és beleegyezésével lehet megtenni (ismeretlen rövidítések veszélyesek lehetnek). Ha valakinek indokolt esetben mégis rövid idıre félre kell vonulnia, az várja meg a csoport végén haladót (Tarcsay Csaba) és jelezze neki szándékát (egyedül senki ne maradjon!!!) Ha valaki mégis eltévedne, vagy bajba jutna és nincs lehetısége telefonon jelentkezni, az mielıbb alkalmazza a hegyi vészjelzést (egy percen belül hatszor egymás után sípolni, köveket egymáshoz csapni, vagy valamilyen hangjelet adni, s mindezt egy perc szünet után megismételni; a válaszjel, amit a csoportvezetı ad le, ugyanez, csak háromszor egy percen belül), Baj (pl. baleset) esetén együtt kell maradni, az esetleges éjszakázásról (bivak) a csapatvezetı dönt. Ha valaki a hirtelen leszállt sőrő ködben eltévedne, rögtön meg kell állnia és a társakat hívni (vészjelzés). Együtt maradni!!! Vihar esetén a csoportnak szét kell szóródnia (kapcsolattartás), megállás esetén kerülni kell a széles terpeszt, hegygerincet, vízfolyást és magányos fákat. A kereszteknél található könyvbe csak egyvalaki írjon bejegyzést németül, a dátumot, a csapat létszámát és az útirányt megadva (baj esetén ezek az információk fontosak lehetnek)

34 A legfontosabb felszerelések listája: rózsafüzér Anorák, dzseki (pl. Gore tex) esıkabát túracipı túrazokni túranadrág kesztyő sapka pulóver (réteges öltözködés) váltás ruha, mivel több napig leszünk úton, és esni fog az esı mentıfólia (cigarettásdoboz nagyságú) hálózsák WC-papír, hólyagtapasz, zseblámpa, elsısegélykészlet, zsebkés és síp. Étkezések: Csütörtök - ebéd: gulyásleves útközben Péntek ebéd Stanz im Mürztal (Wirtshaus am Webergut) Vasárnap Gasthaus Wieland (töltött marhahústekercs vagy pisztáng) Fontosabb telefonszámok: 112 (Bergrettung) 140 (Österreich Alpin-Notruf (Éva) (Csaba) (Zsolt) (kísérıautó) (Tamás) A zarándoklat költségeinek (pl. kísérıautó üzemanyagköltsége) fedezésére adományokat örömmel fogadunk. A szerkesztı ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a füzet elkészítéséhez segítséget nyújtottak!

35 Jegyzetek: