HIT REMÉNY - SZERETET GRÁCI MAGYAROK 27. MINDSZENTY-VADON EMLÉKZARÁNDOKLATA MÁRIACELLBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIT REMÉNY - SZERETET GRÁCI MAGYAROK 27. MINDSZENTY-VADON EMLÉKZARÁNDOKLATA MÁRIACELLBE"

Átírás

1 HIT REMÉNY - SZERETET GRÁCI MAGYAROK 27. MINDSZENTY-VADON EMLÉKZARÁNDOKLATA MÁRIACELLBE 2010 Augusztus 26 29

2 Tartalomjegyzék: Énekek: 1. Szentmise augusztus 26.-án - HIT Szentmise augusztus 27.-én - REMÉNY Szentmise augusztus 28.-án - SZERETET Szentmise augusztus 29.-én - MÁRIACELL Zarándoklatunk Mária énekei

3 Kedves zarándok, a versek, történetek, kérdések gondolatébresztık, hogy elindulni könnyebb legyen. Albert Schweizer szerint az elindulás és az útban levés sokkal fontosabb mint a célba érés maga, kívánom induljunk belsıleg is el, hogy a hit, remény és szeretet egyre erısebbek lehessenek bennünk, de tudjuk a legfontosabb a szeretet Ó, mily vak homályba futnak Kik nélküled indulnak útnak. A kezemet nézem:leszárad; Szívem sívó homokkal árad. Valamikor kézen vezettél; Szökni akartam, nem engedtél, Csend volt szívemben és a csendben Szavad szólt csak, mindennél szebben. Én Istenem hívj vissza engem! Magam maradtam, eltévedtem. Légy bátorságom, bizodalmam; Ó légy úrrá megint te rajtam! Keresztury Dezsı, Esti imádság Kedves Zarándok, kérlek fogalmazd meg önmagadnak, hogy vagy jelen, mit hozol lelkedben magaddal erre az útra, mit is kérsz ezen az úton! Majd mondj egy imát, amiben zörgess, kérj, merd elmondani mindazt, ami a szívedben benne van, és a végén mond, hogy több lehessen mit kértél, saját elképzeléseid ne legyenek gátjai Isten tervének benned! János atya - 2 -

4 HIT Diogenész egy nap az utcasarkon állt, és nevetett mint egy ırült. -Min nevetsz? -kérdezték a járókelık. -Látjátok azt a nagy követ az utca közepén? Reggel óta mióta itt vagyok, már tíz ember botlott meg benne, és átkozta meg. De egy sem vette a fáradtságot, hogy elvegye onnan, hogy mások ne bukjanak fel benne. Maradj velem, mert beesteledett! Bibliát hallgat a gyülekezet. Alkony izzik a templom ablakán. Hitetlen vagyok, vergıdı magány. Maradj velem, mert beesteledett! - Ha így idegen, vedd emberinek, súgja egy hang, s ahogy látó szemem elmereng a régi jeleneten, az emmauszin és felejtem magam, a sugár-hídon némán besuhan egy örök Árny: lehet Buddha is, de itt másképp hívják és tövis koronázza:én teremtem csupán, mégis mint testvérére néz reám, mint gyermekére, látja, tudja, hogy szívem szakad, oly egyedül vagyok s kell a hit, a közösség, szeretet. S kezét nyújtja. Mert beesteledett. Szabó Lırinc: Az Árny keze Ötven éves voltam, tudják, amikor egyszer csak, mintegy álomból ébredve körbenéztem, és azt mondtam magamnak: micsoda elképesztı hely ez! Mi történik itt? És mi történik itt tulajdonképpen? Ezek a kérdések egész életemben bennem motoszkáltak, egyszerően imádom ıket! Minden áldott napomat bearanyozzák. Nekik köszönhetem, hogy reggelenként újból és újból átélem a teremtés hajnalát! (Csikszentmihály) - 3 -

5 Ó, nem voltam türelmes szenvedı, Testem a szenvedéshez nem szokott. Az élet nem edzett, csak puhított. S hogy megjelent a keserő pohár, A felém libegett titokzatosan, Mondván: most eljöttem, hogy kiigyál: Megragadtam vadul a poharat S falhoz vágtam. Ezer darabra ment. De rögtön csorbítatlan megjelent. S szólt másodszor is a sötét pohár: Íme itt vagyok, hogy Te kiigyál. És igazság ez: szenvednek sokan, S a Te részed még mindig hátra van. S most kiiszod, ha akarod, ha nem. Dühömben vágtam közbe: NEM! Nem sóhajtok Múljék el ha lehet - S fölvetettem daccal a fejemet. Nagyot reccsent a csend- S a makacs pohár újra falnak ment. Ezer darabra ment. De jaj, mert harmadszor megjelent. S akkor tudtam, hogy dühöm hasztalan, Enyém, sajátom e sötét pohár- És ki kell ürítenem poharam. Az ajkam kinyílt félig-öntudatlan, A karom kinyílt félig- akaratlan S felmérve csillagszabta sorsomat Fogtam, s lassan fenékig ürítattam A poharat. Reményik Sándor: A keserő pohár Mária ugyanis oly belsı helyet foglal el az üdvösség történetében, hogy a hit legfıbb titkait egyesíti és tükrözi magában; ezért dícsérete és tisztelete hatékonyan hívja Fiához, Fia áldozatához és az Atya szeretetéhez a hívıket. Az egyház viszont-mikor Krisztus dicsıségéért fárad- egyre hasonlóbbá lesz magasztos Elıképéhez, mert folyamatosan fejlıdik a hitben, a reményben, a szeretetben, s mindenütt keresi és megteszi az Isten akaratát. LG 65 Mikor gondokkal küzdesz, elhagy-e hited? Mikor megoldatlan és kilátástalan feladat elıtt állsz, megtántorodsz-e hitedben? Merre indulsz, ha nem látod magad elıtt az utat? Mit teszel az életben magadért? Mit teszel hitedért? Mária hitedben és életedben hol foglal helyet? - 4 -

6 1. Szentmise augusztus 26.-án Bevonulásra (292 / 1-2) Üdvözlések, bevezetı - 5 -

7 Kezdetre (222/4): - 6 -

8 Felajánlásra (154 / 1-2): Áldozásra (119 / 1-3): - 7 -

9 Befejezés (192 / 1-3): -8-

10 REMÉNY Egy vasárnap délelıtt, mise után, Isten és Szent Péter elmentek golfozni. Isten kezdett. Hatalmasat ütött a labdán, ami aztán beleesett a golfpálya melletti csalitosba. A labda már majdnem földet ért, amikor egy nyuszi ugrott elı a bokorból, bekapta szájába, és elkezdett vele szaladni a golfpálya pázsitján. Hirtelen egy sas csapott le, karmaival felkapta a nyuszit, s a pázsit felett repült vele. Egy ember azonban a puskájával megcélozta, és meg is lıtte.a sas elengedte a nyuszit. Az a pázsitra esett, a szájából kigurult a labda, egyenesen bele a lyukba. Szent Péter bosszankodva fordult Istenhez: -Most golfozni akarsz, vagy csak bolondozni? Nézd, visszajöttem-éhesen és rongyosan. S a testem is milyen Roncs! Bicegek és kihullott a fogam. Mert nem viselt rám gondot senki sem, S nem ismertem korlátot semmiben. De most, hogy itt Vagyok megint, Hogy eljutottam tornácodig, Meg-meglegyint Nemcsak a fuvalom, Mely a fák közül jı, Hanem a béke is, a nyugalom. Sebes mozgásban voltam, mint a küllı S rohanó keréken, ámde most Megnyugszom én is; újra elfelejtem A várost, mely mindenkit kifoszt És megpihenek szeretetedben. Toldalagi Pál: A tékozló fiú hazatérése Egy öreg zarándok ballagott a Himalája hegyei közt, amikor a csikorgó hidegben elkezdett esni az esı. Egy fogadós megszólította: -Apóka, hogy fog maga ebben az idıben célhoz érni? Az öreg vidáman válaszolt: -A szívem már ott van, ezért a testem többi részének könnyő követnie

11 Ez az én imám hozzád, uram,- vágj, csak Vágj szíven ott, hol nyomorúságos Gyöngeségeim gyökere van! Adj erıt, hogy örömet és bánatot könnyen viseljek el! Adj erıt, hogy szeretetem gyümölcsözı legyen a szolgálatodban! Adj erıt, meg ne tagadjam soha a szegényt S ne ne hajtsak térdet a féktelen hatalom elıtt! Adj erıt, hogy lelkem magasan a napi Apró-cseprı gondok fölé emeljem! És adj erıt, hogy erıimet szeretettel Alárendeljem akaratodnak! Rabindranath Tagore:36. áldozati ének Szőz Máriát.. az egyház hitének és szeretetének elıképeként és ragyogó példájaként tiszteljük, és a katolikus egyház a Szentlélek ihletésére a gyermeki jámborság érzületével édesanyjaként követi ıt. (LG53) A hírüladás elbeszélése Izrael istenének, JHWH-nak nagy tetteit hirdeti Szőz Máriában. Ez a tett ismét csak igazolja azt a mondatot, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, méghozzá egy olyan eseményben, amelyet habozás nélkül factum historiukum -nak nevezek, még akkor is, ha az esetleg csak Mária lelkének mélyén játszódott is le.(f:mußer) Mi a remény számodra? Céljaid, álmaid alá rendelsz-e mindent? Mások álmai, vágyai fontosak-e? Isten tervére életedben figyeltél-e már? Isten mire hív? Melyek azok a csodák, amiket benned, általad vitt eddig végbe? Magadnak vagy Istennek tulajdonítod-e életedben sikereidet, eredményeidet? Ha megkapnál mindent, amire vágysz, többé válnál emberileg, jobb lenne a világ környezeted számára?

12 2. Szentmise augusztus 27.-én - Bevonulásra (236 / 1): Kezdetre (223 / 1-2)

13 Felajánlásra (155 / 1-3) : Áldozásra (126 / 1-3):

14 Befejezés (223 / 2-4):

15 Szeretet: A feleségével való parázs vita után így szólt a férfi: -Miért nem tudunk mi olyan békében élni, mint a két kutyánk? Látod ık sosem veszekednek. -Valóban nem- egyezett bele az asszony. -De kötnéd csak össze ıket, majd meglátnád, hogy mi történik. Minden kívánság, mely szétszórtá tesz éjjel és nappalvalójában csalóka árnyék. Miképp az éj a sötétben ırzi a fény iránti vágyat, úgy szívem mélyén tudattalanul egy hang visszhangzik: Téged akarlak, egyedül Téged! Ahogy a vihar a nyugalmat keresi, miközben még minden erejével hadakozik ellene, így lázadok és küzdök én is szereteteddel szemben, s mégis kiáltok: Téged akarlak, csakis Téged! (Viannay Szent János) Amikor Róbert, a tizennégy éves fiú szerelmes lett a tizennégy éves szomszéd lányba, mindenét eladta, és még alkalmi munkát is vállalt, hogy elég pénzt keressen ahhoz, hogy megvehesse azt a drága órát, amit az kívánt. A szüleinek ez nem tetszett, de úgy határoztak, jobb ha nem szólnak egy szót sem. Eljött a vásárlás napja, de Róbert a pénz elköltése nélkül tért vissza. Ezt a magyarázatot adta: -Elmentünk az ékszerészhez, ahol végül is ı azt mondta, nem akar karórát. Más dolgok jobban tetszenek neki, mint például karkötık, nyakláncok és aranygyőrők. Miközben nézelıdött, s próbálta eldönteni, hogy mit is akar, visszaemlékeztem, hogy mit mondott egyszer a tanárunk. Azt mondta: mielıtt meg akarunk venni valamit, kérdezzük meg magunktól, mire kell az nekünk. Ekkor ébredtem rá, hogy végül is én nem akarom ıt, ezért aztán kiléptem az üzletbıl, és hazajöttem

16 Naponta kisebbnek tetszett elıtte, Mélyebben sőlyedettnek Az ember, akit Isten Saját képére alkotott, Az ember, akinek szemével A napba kéne néznie, És e helyett a porba néz, Mintha férgeket keresne, Hogy tılök a csúszást tanulja. És mentül kisebbnek tetszett elıtte Az ember, annyival nagyobbnak Látá a munkát, amire Hivatva érezé magát. De el nem csüggedett. Tán olyan parányit végzett, mint a hangya, De mint az, olyan fáradatlan volt. Szők volt köre, De e kört teljesen betölté Lelkének fényivel. Petıfi Sándor: Az apostol/részlet Egy kislány haldoklott egy olyan betegségben, amibıl nyolcéves bátyja valamivel korábban felgyógyult. A doktor így szólt a fiúhoz: -Csak a véred transzfúziója mentheti meg a húgod életét. Kész vagy-e vért adni neki? A kisfiú szeme tágra nyílt a félelemtıl. Habozott egy darabig, azután azt mondta: -Rendben van, doktor bácsi, kész vagyok. Egy órával a transzfúzió végeztével a kisfiú tétovázva megkérdezte: -Mondja, doktor bácsi, mikor halok meg? A doktor bácsi ekkor értette meg azt a pillanatnyi félelmet, ami elfogta a fiút: azt gondolta ha a vérét adja, az életét adja a kishúgáért. Ezt az üdvösséges feladatot a mennybevételekor sem tette le, hanem szüntelen közbenjárásával kieszközli nekünk az örök üdvösség ajándékait. Anyai szeretetével gondoskodik Fia testvéreirıl, akik még zarándokok, s veszedelmek között forognak és szorongatások érik ıket, míg el nem érkeznek az örök hazába. Ezért nevezik a Boldogságos Szüzet az egyházban Szószólónak, Segítınek, Oltalmazónak, Közvetítınek. (LG62). Megtanultál-e már másokat elfogadni és szeretni, vagy csak önmagadat esetleg magadat sem szereted? A szeretetért is tenni kell, mit teszel, hogy felebarátaid szerethessenek? Engeded, hogy felebarátaid téged szeressenek? A legtöbb ember hite elég a győlöletre, de kevés a szeretetre, a te hited elég-e ahhoz, hogy szeress másokat? Volt-e már, hogy Isten szeretetét megérezted?

17 3. Szentmise augusztus 28.-án Bevonulásra (196 / 1): Kezdetre (230 / 1):

18 Felajánlásra: 230/4-17 -

19 Áldozásra (132 / 1-2 (3)): Befejezés (189 / 1-2):

20 4. Szentmise augusztus 29.-én - MÁRIACELL Bevonulásra (292 / 1-2) Kezdetre (174 / 1):

21 Felajánlásra (293 / 1,4):

22 Áldozásra (165 / 1-5): Befejezés (234 / 1-4):

23 5. Zarándoklatunk Mária énekei

24 - 23 -

25 - 24 -

26 - 25 -

27 - 26 -

28 - 27 -

29 - 28 -

30 Egy igéret születése és megvalósulása. (Ugri Mihály) 1957 szeptemberében, a kegyhely 800 éves évfordulója alkalmából a gráci magyarok nemcsak autóbusszal érkeztek Máriacellbe. Két diák kerékpárral, négyen pedig élükön P. Vongrey Félix o.cist-el gyalog tették meg a háromnapos utat. Azóta a gráciak rendszeresen résztvettek a máriacelli magyar zarándoklatokon. Ez az 1971-ben megalakult cserkészcsapat programjáról sem hiányozhatott, de gyalogos zarándoklatra senki sem gondolt áprilisában, a 83.sz Nagy Lajos király Cserkészcsapat idıszaki lapjában, a szarvasbıgés -ben olvashattuk Dr. Vadon Pál cst. alábbi sorait: Gyalogtúra Mariazellbe Mindszenty hercegrímás ú, aki a megtestesült szenvedés volt, példakép marad minden elnyomott Istenhivı részére. Az İ emlékezetére találkozik idén is a szabad magyarság, junius 17.-én. Mi gráci magyarok, földrajzilag kedvezı fekvésben lévén, idén gyalogosan zarándokolunk el nagy elıdünk sirjához... Kedves olvasó! Ha Biboros Urunk szerepét nem is itélnéd meg olyan alázattal, mint ahogyan azt mi tesszük, akkor is szivesen látunk: egy szép gyalogtúra mindannyiunkra ráfér! Palkóbá Dr. Vadonnak volt még egy indító oka. Grácban az elsı csuklós villamos leskalpolt egy kislányt. Pali igéretet tett orvostársaival együtt, hogy ha a lányka életben marad, hálából felgyalogolnak Máriacellbe. Egyedül ı maradt hő igéretéhez, társakat keresett. Az újságfelhívásra öt magyar jelentkezett. Egy-két edzı-gyaloglás után négyen indultunk a fárasztó útnak. Kezünkben térkép és útleírás, vállunkon a nehéz hátizsák a szükséges felszereléssel.( akkor még hálózsákot is vittünk) Útvonalunk a következı volt: Graz/ Leber (Schule) Kesselfall - Semriach - Rechberg- Teichalm Breitenau St Jakob (szállás) Másnap országúton Allerheileigen i.m. autóbusz Wartberg Hundskopfhütte, - Hubertushof - Pretal Stl.(szállás) Almweg - Rotsohl Alm - Mikolo Kreuz a Jagdhütte - elıtt fák alatt felkúsztunk a Veitsch- Niederalpl gyalogútra. Niederalpl Wetterl- Lieglergraben Fallenstein Gusswerk - Máriacell. Semriachba átizzadva érkeztünk, ott Ingrid reggelivel várt. A Teichalmra a tervezettnél késıbb értünk fel. St. Erhardban nem kaptunk szállást, csak St.Jakobban. A vendéglıs ajánlotta, hogy busszal menjünk fel Strasseggbe. Pali még hallani sem akart róla. Mi végig gyalog megyünk! - hangzott az ukász. Allerheiligen és Mürzhofen felé országúton mentünk, mely Pali térdét kikészítette. Útközben két idıs nénivel találkoztunk. Megkérdezték, hogy hova megyünk. Válaszunkra csak annyit mondtak, hogy ık fiatal körukban Strassegg felé mentek, erdei gyalogúton, nem aszfaltoson. Tovább mentünk. Leérve a Mürz völgyébe, kénytelenek voltunk autóbusszal menni Wartbergig. Palinak a térde egyre jobban fájt. Kigondoltuk, hogy a Hubertushofban kérünk szállást. Ott vadásztársaság mulatott. Pali könyörgött: még a pad alatt is elalszunk. Mégsem kaptunk helyet. Tovább kellett menni. Igy járt az a két osztrák hölgy is, akik érettségizı leányaik miatt mentek Máriacellbe. Együtt bandukoltunk le Pretalba. Alig találtunk oda a sötétben. Ott az andritzi plébánia csoportjával találkoztunk. Reggel, amikor indulni akartunk, esett az esı. Egy keveset még vártunk.esı ide-esı oda indulni kellett. Amint magasabbra értünk havasesıben kellett tovább menni. Az egyik tanyán pálinkával kináltak. A Rotsohl tanyán ízlett a friss vaj és az iró is. Érkezésünkkor éppen vajat köpült a pásztornı. Magyarázata alapján mentünk tovább

31 A vadászházikót nem találtuk meg, mert már elıtte fölkapszkodtunk a fenyıfák sőrő ágai alatt a Veitschrıl levezetı gyalogútra. A niederalpl vendéglıben találtuk meglepetésünkre a két ismerıs osztrák asszonyt. Tanácsukra nem a tervezett úton a Schönebenen, hanem a Lieglergrabenen keresztül Fallensteintıl a Bruck- Mariacelli országúton mentünk Máriacellbe. Az országúti szakaszon katonadalokat énekeltünk, hogy legyızzük fáradtságunkat. Korábban alig bírtunk lépést tartani a két osztrák asszonnyal, de az ének oly lendületet adott nekünk, hogy most ık, maradoztak el. Az autóval keresésünkre kiküldött gráci magyarok alig találtak ránk. Ázadtan, fáradt testtel de örömteli lélekkel érkeztünk a bazilika bejáratához. Nagy volt a bevonulásra gyülekezı gráci zarándokok öröme, de meglepetése is, amikor a négy férfi két hölgy kiséretében beállt soraikba. Cserkészeinket a következı években is autókkal vittük fel Máriacellbe a magyar zarándoklatokra ben súlyos veszteség érte a gráci magyarokat. Pali autószerencsétlenség áldozata lett. Halálával nem csak családja, de a csapat reményei is szétfoszlottak. A cserkészvezetık lapjában Dr. Vadon Pál cst.-re emlékezve a csapatparancsnok cserkészei nevében megígérte, hogy az elhunyt kezébıl kiesett vándorbotot felveszik és Pali, valamint Mindszenty hercegprímás úr emlékére minden évben gyalogos zarándoklatot rendeznek. A cserkészcsapat megszünése után ezt a feladatot a Magyar Katolikus Közösség vállalta

32 Tisztelt Zarándoktársunk! Ez a kis füzet segítséget nyújt a a zarándoklatra való felkészüléshez, továbbá tartalmazza az énekeket és egyéb hasznos információkat, ezért érdemes az útra magunkkal hozni! augusztus 26-án, csütörtökön hajnali háromnegyed ötkor gyülekezünk Grác Mariatroston, a Gottscheer kápolnánál (a bazilikától 200 méterre keletre a városból kifelé vezetı úton). Parkolni az elıírások betartásával (a völgyben, vagy a Gottscheer Straßen) korlátozott számban a közelben lehetséges (mivel novemberig útépítési munkálatok folynak a Bazilika közelében, így érdemesebb a völgyben parkolni). Idén is sokan veszünk részt a zarándoklaton és csak egy kísérı kocsi áll rendelkezésünkre. Akik késıbb csatlakoznak, azok változás esetén a szervezıket a (augusztus 26-a elıtt), vagy a es telefonon értesítsék! A szálláshelyek részben változtak, az elsı éjszakát a Weitzer Hüttében (Sommeralm), a másodikat a mitterdorfi plébánián, a harmadikat a Rotsohlalmon töltjük el. Mivel ágynemő nem mindenütt lesz a szálláshelyeken, így célszerő könnyő hálózsákot hozni. Mariazellbıl vasárnap este a szentmise (16 óra) után indulunk haza. A hazautazást sikerült mindenkinek egyénileg megszerveznie. Mint eddig is, ez az út sem szervezett turistaút, hanem önkéntes zarándoklat, amin mindenki saját elhatározásából és felelısségére vesz részt. A zarándoklatot egy kísérı autó segíti, így a szállítható csomagok mennyisége erısen korlátozott (max. 1 hátizsák/fı csomagot lehet a kísérıautóban elhelyezni)

33 Mivel az utunk zarándoklat, így egymás iránti segítségre lesz szükség, a felmerülı problémákat együtt kell megoldanunk. A zarándoklat hegyeken vezet keresztül, ezért néhány elemi szabályt be kell tartani: Az út során együtt kell maradni s a kijelölt turistautat kell követni (mivel a jelzések hiányosak, vagy nem láthatóak, így különösen fontos az együtt maradás). Rövidítést, változtatást csak a szervezık tudtával és beleegyezésével lehet megtenni (ismeretlen rövidítések veszélyesek lehetnek). Ha valakinek indokolt esetben mégis rövid idıre félre kell vonulnia, az várja meg a csoport végén haladót (Tarcsay Csaba) és jelezze neki szándékát (egyedül senki ne maradjon!!!) Ha valaki mégis eltévedne, vagy bajba jutna és nincs lehetısége telefonon jelentkezni, az mielıbb alkalmazza a hegyi vészjelzést (egy percen belül hatszor egymás után sípolni, köveket egymáshoz csapni, vagy valamilyen hangjelet adni, s mindezt egy perc szünet után megismételni; a válaszjel, amit a csoportvezetı ad le, ugyanez, csak háromszor egy percen belül), Baj (pl. baleset) esetén együtt kell maradni, az esetleges éjszakázásról (bivak) a csapatvezetı dönt. Ha valaki a hirtelen leszállt sőrő ködben eltévedne, rögtön meg kell állnia és a társakat hívni (vészjelzés). Együtt maradni!!! Vihar esetén a csoportnak szét kell szóródnia (kapcsolattartás), megállás esetén kerülni kell a széles terpeszt, hegygerincet, vízfolyást és magányos fákat. A kereszteknél található könyvbe csak egyvalaki írjon bejegyzést németül, a dátumot, a csapat létszámát és az útirányt megadva (baj esetén ezek az információk fontosak lehetnek)

34 A legfontosabb felszerelések listája: rózsafüzér Anorák, dzseki (pl. Gore tex) esıkabát túracipı túrazokni túranadrág kesztyő sapka pulóver (réteges öltözködés) váltás ruha, mivel több napig leszünk úton, és esni fog az esı mentıfólia (cigarettásdoboz nagyságú) hálózsák WC-papír, hólyagtapasz, zseblámpa, elsısegélykészlet, zsebkés és síp. Étkezések: Csütörtök - ebéd: gulyásleves útközben Péntek ebéd Stanz im Mürztal (Wirtshaus am Webergut) Vasárnap Gasthaus Wieland (töltött marhahústekercs vagy pisztáng) Fontosabb telefonszámok: 112 (Bergrettung) 140 (Österreich Alpin-Notruf (Éva) (Csaba) (Zsolt) (kísérıautó) (Tamás) A zarándoklat költségeinek (pl. kísérıautó üzemanyagköltsége) fedezésére adományokat örömmel fogadunk. A szerkesztı ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a füzet elkészítéséhez segítséget nyújtottak!

35 Jegyzetek:

CSALÁDI ERÉNYEKKEL MÁRIACELLBE GRÁCI MAGYAROK 28. MINDSZENTY-VADON EMLÉKZARÁNDOKLATA

CSALÁDI ERÉNYEKKEL MÁRIACELLBE GRÁCI MAGYAROK 28. MINDSZENTY-VADON EMLÉKZARÁNDOKLATA CSALÁDI ERÉNYEKKEL MÁRIACELLBE GRÁCI MAGYAROK 28. MINDSZENTY-VADON EMLÉKZARÁNDOKLATA 2011. Augusztus 25 28. Tartalomjegyzék: 1. Szentmise augusztus 25-én... 4 2. Szentmise augusztus 26-án... 7 3. Szentmise

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Model de test Limba maghiară pentru elevii de la şcolile şi secțiile cu predare în limba maghiară Județul/sectorul...

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

8. JÉZUS TANÍT: KITARTÁS A MINDENNAPOKBAN, (A TÍZ SZŰZ PÉLDÁZATA) Gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1.

8. JÉZUS TANÍT: KITARTÁS A MINDENNAPOKBAN, (A TÍZ SZŰZ PÉLDÁZATA) Gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. 8. JÉZUS TANÍT: KITARTÁS A MINDENNAPOKBAN, (A TÍZ SZŰZ PÉLDÁZATA) Gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. (Máté 25,1-13) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Joachim Jeremias: Jézus

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Húsvét 2. napja 2009. április 13.

Húsvét 2. napja 2009. április 13. Húsvét 2. napja 2009. április 13. Emmaus felé Krisztushoz érkezni Textus: Lukács 24,13 35 1. Amit a textusról tudni kell exegetikai/kortörténeti megértés Az emmausi tanítványok története Lukács saját anyagának

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

Simén Dániel. Advent népe 1

Simén Dániel. Advent népe 1 Simén Dániel Advent népe 1 Adventi beszéd És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik (Ézs 11,1 2) Van nép, mely dalban született,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A kötetet keresse az Alexandra Könyváruházakban!

A kötetet keresse az Alexandra Könyváruházakban! Élettitkok 1 Mi a szeretet? Mi a szerelem? Hogyan lehetek boldog, sikeres ember? Sokan keressük a választ az élet legnagyobb kérdéseire nap mint nap. Ranjeet Singh Dhillon segítségével azonban új nézőpontból

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

Kedves Túratársak! A 2011-évi Egyesületi Találkozónkat a királyréti szállás foglaltsága miatt EGERben tartjuk 2011. 09. 23-tól 25-ig 3 egész napon át!

Kedves Túratársak! A 2011-évi Egyesületi Találkozónkat a királyréti szállás foglaltsága miatt EGERben tartjuk 2011. 09. 23-tól 25-ig 3 egész napon át! Kedves Túratársak! A 2011-évi Egyesületi Találkozónkat a királyréti szállás foglaltsága miatt EGERben tartjuk 2011. 09. 23-tól 25-ig 3 egész napon át! Jelentkezés a Találkozóra Koszovácz Erzsi/Zsebinél

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben