NAGYACSÁDI HÍREK MEGEMLÉKEZÉS ÁLLAMALAPÍTÓNKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYACSÁDI HÍREK MEGEMLÉKEZÉS ÁLLAMALAPÍTÓNKRÓL"

Átírás

1 NAGYACSÁDI HÍREK MEGEMLÉKEZÉS ÁLLAMALAPÍTÓNKRÓL Augusztus 20-án I. István szentté avatásának napjára emlékezünk. A történelem során Szent István alakját és az augusztus 20-ai ünneplés tartalmát sokan sokféleképpen értelmezték és magyarázták. Augusztus közepe a törvénylátó napok ideje volt Fejérváron, ekkor ült össze a királyi tanács augusztus 20-án avatták szentté a fehérvári bazilikában I. Istvánt. Ez a nap Nagy Lajos uralkodásától kezdve szerepel a naptárakban egyházi ünnepként. Mária Terézia az István-napot "nemzeti" ünneppé tette, amely aztán 1848-ig folyamatosan állami és egyházi ünnep is volt. A Szent István-nap ünneplését a szabadságharc bukása után megtiltották, ami nem is csoda, hiszen az első, 1860-ban tartott megemlékezés országos tüntetéssé terebélyesedett ban, Szent István halálának 900. évfordulóján, első királyunk emlékét törvénybe foglalták. Az elkövetkező rendszer az ünnepet szellemileg és tartalmilag teljesen átalakította, Szent István ünnepéből az "új kenyér ünnepe" lett óta a régi hagyományok szerint ünnepeljük az augusztus 20-i állami és egyházi ünnepeket, hivatalos állami ünneppé pedig 1991-ben nyilvánította a Magyar Országgyűlés. A Szent Korona ünnepén elmondhatjuk, hogy Szent István nemcsak hitében volt erős és következetes, de törvényeiben, fiához, Imre herceghez intézett intelmeiben is megmutatta uralkodói nagyságát. Olyan jogi alapra építette államát, mely ezer év távlatából is példát mutat, tartást ad nekünk. Az intelmek, tanácsok nem szorulnak értelmezésre a mai kor embere számára sem. Néhány gondolat ezek közül: A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. A jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. 1

2 A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk. Géza fia István azonban a saját korában korántsem volt népszerű uralkodó. A magyarok nehezen fogadták el templomépítési parancsát vagy igen szigorú büntető törvénykönyvét. Ám ő vállalta a népszerűtlenséget, mert meg volt győződve arról, hogy hosszú távon népe érdekeit szolgálja. Az egyház, melyet megalapított, ma is áll. Templomai ott magasodnak szinte minden faluban és városban, melyek a méltó ünnepléshez megfelelő helyet, megfelelő teret biztosítanak. Sajnos napjainkban is szükség van olyan döntések meghozatalára, intézkedések megtételére, amelyek nem a népszerűséget erősítik. Ennek ellenére elkerülhetetlenek és fel kell vállalnunk ezek következményeit. Egy bizonyos közösségre érvényes szabályok ugyanis kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak, és a kötelezettségeket, terheket is egyformán viselnünk kell. Nemcsak kezünket kinyújtva kérni és elvárni kell bizonyos dolgokat, hanem időnként tenni, teljesíteni is. Nemcsak a rosszat kell keresni és meglátni mindenben, hanem a jót is észrevenni és értékelni. Nemcsak ítélkezni kell alaptalanul, hanem előtte megfelelő forrásból tájékozódni is. Ha ezeket a dolgokat mindennapjainkban szem előtt tartanánk, akkor talán ismét elindulhatnánk a Szent István-i úton. Végül pedig ne felejtsük Szent István intelmét: A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak, és semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Isten óvja és vezesse Magyarországot és Nagyacsádot a Szent István-i úton! 2

3 NAGYACSÁD KÖZSÉG SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázat keretében elnyert forintos (83%-os) támogatás eredményeképpen korszerű szennyvízcsatornázás valósul meg Nagyacsád község területén, amelyhez a lakosságnak forint (17%) önerővel kell hozzájárulnia. A tervezett beruházási összköltség forint. A lakossági érdekeltségi hozzájárulást, melynek összege ingatlanonként Ft az ingatlantulajdonosok egy összegben vagy a korábban kötött lakás elő takarékossági szerződés szerint is befizethetik, valamint lehetőség nyílt az ötéves időtartamú, havi részletekben történő befizetésre. A lakossági befizetések kezelését a Nagyacsádi Beruházó Víziközmű Társulat végzi. Közbeszerzési eljárás során történt meg a beruházás kivitelezőjének kiválasztása, melynek eredményeként a vállalkozói szerződés aláírására május 10-én került sor. A munkaterületátadás május 19-én történt, ezzel az utolsó akadály is elhárult a projekt megvalósítása elől, és elkezdődött a csatornahálózat kiépítése a községben. Várhatóan októberben fejeződnek be a munkálatok, ezt követi majd egy féléves időtartamú próba üzem, a hivatalos projektzárás pedig 2012 szeptemberében lesz esedékes. A beruházás eredményeképpen a településen kialakul egy olyan gyűjtő- és elvezető rendszer, amely a központi szennyvíztisztító műbe vezeti a település belterületén keletkezett szennyvíz 100%-át. A teljes lefektetett csatornahosszúság 7946 folyóméter, a kiépített lakossági bekötések száma 259 darab. A háztartásokból - házi bekötések létesítésével - az utcákban kiépített csatornarendszeren keresztül, energiatakarékos, úgynevezett gravitációs úton szállítódik el a szennyvíz a központi tisztítóműbe. A település lejtésviszonyai azonban szükségessé teszik két átemelő mű beiktatását annak érdekében, hogy üzembiztosan működjön a rendszer. A rendszer lelkeként egy központi tisztítómű minimális környezetterheléssel tisztítja meg a település szennyvízét. 3

4 A települési szennyvízcsatornázás nem csupán a lakóingatlanok komfortfokozatát növeli, környezetvédelmi hatása is jelentős. A program célja az, hogy egy olyan, az Európai Unió előírásainak megfelelő rendszer működjön a településen, amely megbízhatóan, biztonságosan és a lakosság számára kényelmesen üzemel. FELHÍVÁS! Kérjük azokat a lakosokat, akik még nem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek a csatornaberuházással kapcsolatban, hogy szíveskedjenek pótolni elmaradásukat, és fizessék be a vállalt összegeket. Esetleges kérdéseikkel, fennálló tartozásukkal kapcsolatban kérem, hogy keressenek fel a Polgármesteri Hivatalban. Pillerné dr. Raksányi Ildikó, polgármester TÁJÉKOZTATÁS Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot az önkormányzati tulajdonban lévő épületek, eszközök igénybevételének módjáról: A Faluház bérleti díja családi rendezvényekre, helyi lakosoknak Ft+rezsi/alkalom. Haszonszerzési céllal rendezett programok (pl. bálok) alkalmával Ft+rezsi. A Közösségi Ház bérleti díja helyi lakosoknak: ingyenes, csak a rezsit kell fizetni óraállás alapján. Családi eseményekre, rendezvényekre ingyenesen biztosítunk asztalokat, székeket, padokat, evőeszközöket, tányérokat, poharakat előzetes igénylés alapján. A falubusz az idősek, betegek orvoshoz szállítására ingyenesen rendelkezésre áll. Egyéni célokra történő igénybevételhez külön engedély szükséges. Ilyen esetben a busz használata ingyenes, csak az elhasznált üzemanyagot kell visszatankolni. Az önkormányzat tulajdonában lévő egyéb elektromos gépek, berendezések (fűnyírók, traktor, kéziszerszámok, stb.) magáncélra nem adhatók bérbe, azok a községben lévő, az önkormányzat feladatkörébe tartozó munkálatok elvégzésére szolgálnak. 4

5 HÍREK KÖRJEGYZŐSÉGVÁLTÁS A képviselőtestület döntése szerint július 1-jével Nagyacsád kilépett Kemeneshőgyész Kemenesszentpéter Mihályháza Nagyacsád Községek Körjegyzőségéből, és új körjegyzőséget alapított Nemesgörzsönnyel és Magyargenccsel. A képviselőtestület ezen döntése több szempontból is indokolt. Elsőként érdemes megjegyezni azt, hogy az új körjegyzőségben Nagyacsád éves szinten több mint másfél millió forintot spórol meg, ugyanis ennyivel kevesebb pénzzel kell hozzájárulnunk az új körjegyzőség fenntartásához. Ez annak ellenére is igaz, hogy az új társulásban a fenntartási költségek kevesebb falu közt oszlanak el, mint az előző körjegyzőségben. A körjegyzőségváltást továbbá indokolta az is, hogy a régi körjegyzőségben a közigazgatási és ügyfélszolgálati feladatok ellátása nehézkes volt. Az új társulásban az új körjegyző személye és hozzáértése, illetve a közös pénzügyi vezető szakmai felkészültsége megalapozzák a szakszerű hivatali munkavégzést és a lakosság problémáinak hatékony megoldását. Ehhez természetesen elengedhetetlen a többi hivatali dolgozó lelkes és kitartó munkája. Az új körjegyző kinevezése 2011 szeptemberétől lesz esedékes, addig a körjegyzői feladatokat Süle Gáborné megbízott körjegyző látja el. EURÓPAI UNIÓS ÉLELMISZERSZÁLLÍTMÁNY ÉRKEZETT Az eddigiekhez hasonlóan, a Nagyacsádi Önkormányzat idén is úgy döntött, hogy átveszi és kiosztja az Európai Unió által biztosított élelmiszer-szállítmányt. Az élelmiszersegélyt (többek között száraztésztát, olajat és kekszet) július 21-én vettük át a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás munkatársaitól. Mivel ez évben kevesebb segélyt kaptunk, és a jogosultság feltételei is korlátozódtak, előfordulhat, hogy a korábban hasonló élelmiszersegélyben részesülők most nem feleltek meg az előírt jövedelmi követelményeknek, így nem részesültek a szállítmányból. 5

6 Az önkormányzat csak azt a mennyiséget oszthatja szét, amennyit kapott; és csak azoknak, akik megfelelnek az előírásoknak. KÖZÉLETI ESEMÉNYEK Március 15-én ünnepélyes keretek közt emlékeztünk meg az es szabadságharc és forradalom hősi áldozatairól. A megemlékezés színvonalát több tehetséges gyermek és fiatal ünnepi műsora tovább emelte. Április 16-án a községünkben élő gyermekek számára húsvéti játszóházat szerveztünk, melyen minden résztvevő megtalálhatta a neki való kézműves elfoglaltságot. Május 14-én került sor a Marcal Menti Dalkörök Találkozójára a Nagyacsádi Népdalkör szervezésében. A rendezvényen résztvevő népi kórusok mindegyike rövid fellépéssel kedveskedett a jelenlévőknek. A műsor után beszélgetős est majd bál következett. A találkozón a következő dalkörök vettek részt: a Mezőlaki Nyugdíjasklub Énekkara, Kemenesszentpéteri Nefelejcs Énekkar, Magyargencsi Dalkör, Nemesgörzsönyi Dalkör, Nagyacsádi Népdalkör. Június 3-án tartottuk meg a Nagyacsád Község Szennyvízcsatornázása és Szennyvíztisztítása nevű közműberuházás nyitórendezvényét, melyen a résztvevők betekintést nyerhettek a csatornázási projekt pénzügyi és szakmai hátterébe. Ezután pedig megtekinthették a Nagyacsádi Népdalkör és a Rubato Band fúvós zenekar fergeteges műsorát. Június 18-án került megrendezésre a Vakációnyitó Gyermekbuli, melyen a jelenlévő gyerekek sokféle program és játék közül választhattak érdeklődésüknek megfelelően. Július 16-án tartottuk meg a Nagyacsádi Falunapot, mely során az érdeklődők egész napon át tartó változatos programokon vehettek részt. Reményeink szerint mindenki megtalálta a neki megfelelő kellemes szórakozási lehetőséget. 6

7 A KÖZELMÚLTBAN TÖRTÉNT FELÚJÍTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI MUNKÁK Nemrég került sor a faluba beérkezőket üdvözlő táblák, illetve bizonyos utcanév-táblák lecserélésére. Szükségessé vált új játszótéri hinták beszerzésére, mivel a régiek már elöregedtek és nem biztonságosak. A Faluház belső tere több szempontból megújult az utóbbi hónapokban (mosdó berendezésének felújítása, festés, csillárok cseréje, új függönyök vásárlása). A Faluház kívülről is kellemesebb látványt nyújt az előtte található terület parkosítását és a bejárati oszlopok lefestését követően. Megtörtént a Közösségi Ház alapos kitakarítása és kifestése, melynek köszönhetően az ott megszervezett közösségi és magánrendezvények kellemesebb környezetben zajlanak le. A temetőbe új öntözőkannákat és kannaállványt szereztünk be, melyeknek teljes megóvására fokozattan kérjük a község összes lakosát. Továbbá szeretnénk megköszönni a kannaállvány készítőjének önzetlen munkáját. Szükségesnek láttuk továbbá a biciklitárolók újrafestését. TERVEZETT FELÚJÍTÁSI MUNKÁK Tervezzük az önkormányzati hivatali helyiségek és az óvoda kifestését, illetve az önkormányzati ingatlanok kerítésének újrafestését. 7

8 KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nagyacsád Község Önkormányzatának képviselőtestülete augusztus 25-én órakor tartja következő testületi ülését a Faluházban, melyre tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt. SZEMÉLYI VÁLTOZÁS A KÉPVISELŐTESTÜLETBEN július 4-től Szamák Szilárd lemondott képviselői mandátumáról. Helyette a választási törvény előírásainak értelmében Süle István kap képviselői megbízást. Képviselői eskütétele a következő képviselőtestületi ülésen lesz esedékes. SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN július 15-től Kálmánné Füredi Mónika helyettesíti Királyné Kiss Mónika igazgatási ügyintézőt, aki jelenleg GYES-en van. A pénzügyi ügyintézői feladatokat július 19-től Gombás Anita látja el. Az új körjegyzőségben a pénzügyi feladatok ellátását július 1-jétől Horváth Ildikó pénzügyi vezető felügyeli. KEZDŐDIK AZ ÓVODA A Nagycsádi Óvoda augusztus 29-től újra várja óvodásait az eddigi nyitvatartási rend szerint. BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS Idén beiskolázási támogatás címén iskolatípustól függetlenül minden egyes nagyacsádi tanuló Ft-ra jogosult. Az összeget augusztus 22-től a Polgármesteri Hivatalban lehet felvenni, melyhez iskolalátogatási igazolás szükséges. 8

9 AEROBIC-EDZÉS Minden sportra vágyó érdeklődő figyelmébe ajánljuk a Faluházban tartott aerobic-edzéseket, melyekre minden hétfőn és csütörtökön 17:30 18:30 között kerül sor. KOSÁRKÖTŐ-TANFOLYAM INDUL Dávid Tamás kosárkötő-tanfolyamot hirdet szeptember közepétől. A résztvevőknek csak a felhasznált anyag árát kell megtéríteniük, az elkészített műveket természetesen megtarthatják. Jelentkezni Vadász Dezsőnénél lehet szeptember 9-ig. NÉPMŰVÉSZETI, FALU- ÉS ISKOLATÖRTÉNETI TÁRLAT A FALUHÁZBAN Községünk minden lakójának szíves figyelmébe ajánljuk a Faluházban található népművészeti, falu- és iskolatörténeti kiállítást. Az épület földszintjén, az előtérben megtekinthető számos népművészeti alkotás és használati tárgy. Ugyanitt található több régi fénykép a falu lakóinak életéből. A nagyteremben további fényképek és régi dokumentumok kaptak helyet. Az emeleten sok egyéb népművészeti alkotás és használati tárgy tekinthető meg. Ugyanitt látható az as évek hangulatának megfelelően berendezett iskolamúzeum, melyet a volt Nagyacsádi Általános Iskola időszakából megmaradt tárgyakból, taneszközökből és dokumentumokból állítottunk össze. 9

10 HIVATALI INFORMÁCÓK A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje szeptember 1-től Hétfő, kedd, szerda: 7:30 16:00 Csütörtök: 7:30 17:00 Péntek: 7:30 12:30 A polgármester ügyfélfogadása Hétfő: 14:00 17:00 Kedd, csütörtök: 14:00 16:00 Péntek: délután, előzetes időpont-egyeztetéssel A körjegyző és pénzügyi vezető ügyfélfogadása Csütörtök: 8:00 16:00 Elérhetőségek Hivatali telefon/fax: 06 89/ / / Polgármester telefonszáma: 06 30/ Honlap: Felelős kiadó: Nagyacsád Község Önkormányzata. Készült 220 példányban. Nagyacsád, augusztus

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL:

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL: Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XI. évfolyam, 1. szám 2011. március Imre Ferenc: 1848-49 fénye A fényed örökké ragyog, nemzetünk egén csillagod, míg hazánk fölött égbolt lesz,

Részletesebben

elmúlt évek beszámolója

elmúlt évek beszámolója elmúlt évek beszámolója Négy év történései 2006-2010. II. rész 2009-2010-ig A ciklus első két éve (2007-2008) tulajdonképpen a konszolidáció, a pénzügyi, gazdasági egyensúly megteremtésével telt el. Ezt

Részletesebben

Húsvéti gondolatok. Nagyheti Református Istentiszteleti rend. Szeretettel hívunk mindenkit. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com

Húsvéti gondolatok. Nagyheti Református Istentiszteleti rend. Szeretettel hívunk mindenkit. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com 2013. március XIII. évfolyam 1. szám CIGÁNDI Húsvéti gondolatok A keresztyén gyülekezet első ünnepe a húsvét volt. Minden héten ünnepelték, amikor csak a pihenő napon egybegyűlt a közösség: Jézust, aki

Részletesebben

A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2013. NYÁR

A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2013. NYÁR ajodarih KeidQS A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2013. NYÁR Szeptembertől új igazgató áll az iskola élén Nyár végén kezdődik az óvodabővítés Gyalogoshíd a Hartyán-patakon

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 9. szám Felújították a Dózsa Gy. úti vasúti átjárót KEDVES LABDARÚGÁST

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. október 14. I. évfolyam 9. szám CSATORNAHÍRMONDÓ Újabb mérföldkõhöz érkezett a Makó-térségi csatornaépítés Sajtótájékoztatót tartott október 5-én este

Részletesebben

Than Mór vízfestménye

Than Mór vízfestménye XIX. ÉVFOLYAM, 2009. 3. SZÁM MÁRCIUS ÜNNEP ÉS EMLÉKEZÉS Valahányszor résztvevõje vagyok az utóbbi években a március 15-ei ünnepségnek, mindig olyan szemüvegen keresztül is figyelem a mûsort, hogy mit jelent

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

Kisbíró helyett ELŐ-SZÓ. Kedves Falumbeliek! Szent István napi kenyérsütő verseny. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Kisbíró helyett ELŐ-SZÓ. Kedves Falumbeliek! Szent István napi kenyérsütő verseny. Előszállás Nagyközség Önkormányzatának kiadványa ELŐ-SZÓ Előszállás Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Kisbíró helyett III. évfolyam 3. szám 2014. 3. szám Kedves Falumbeliek! Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete 2014. július 30-án lakossági fórumot

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. Életmentő készülék (defibrillátor) éjjel-nappal a Kenyérgyárban, a Rákos utca 26-ban A Péceli Kenyérgyár Kft.

Részletesebben

2009. július 01. napjától városi rangot kapott települések:

2009. július 01. napjától városi rangot kapott települések: Jászkiséri Tudósító A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA IX.évfolyam 7.szám Tisztelt Jászkisér Város Polgárai! Jászkisér lakosainak, civil szervezeteinek, elszármazottjainak és mindazoknak, akik szívükön

Részletesebben

H I R D E T M É N Y XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 2006. szeptember. Tisztelt Választópolgárok!

H I R D E T M É N Y XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 2006. szeptember. Tisztelt Választópolgárok! XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Tisztelt Választópolgárok! 2006. október 1-jén ismét települési önkormányzati képviselõk, polgármesterek, és megyei közgyûlési tagok választására kerül sor. Ez a tájékoztató segítséget

Részletesebben

VÁMOSSZABADI Mi újság?!

VÁMOSSZABADI Mi újság?! VÁMOSSZBDI Mi újság?! 2015. március XI. évfolyam 1. szám Polgármesteri köszöntő Kedves Vámosszabadiak! Sok szeretettel köszöntöm a megújult első számának olvasóit. Mint látható, a faluújság modern külsővel

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2008. Január-Március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA Meghívó Tisztelettel meghívjuk minden kedves lakosunkat 2008. Március 15-én 10 órakor tartandó megemlékezésre, és koszorúzásra

Részletesebben

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért.

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért. 1 Első kézből Településünk közügyeiről néhány gondolatban Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ezúton is első kézből tájékoztassam Önöket, a Krónikás

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Ülést tartott a képviselő-testület

Ebesi Hírlap. Ülést tartott a képviselő-testület Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja VII. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes kiadvány Lesz pénz a helyben történő szűrővizsgálatokra 2008. szeptember 24-én tartott ülésén

Részletesebben

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tisztelt Tiszakesziek, Kedves Olvasók! Az ember és természetesen az önkormányzat is gyakran kerül olyan helyzetbe ebben a rohanó, feladatokkal

Részletesebben

GARAI FERENC konténeres sittszállítás Telefon: 06 (20) 329 4647

GARAI FERENC konténeres sittszállítás Telefon: 06 (20) 329 4647 GARAI FERENC konténeres sittszállítás Telefon: 06 (20) 329 4647 Ifj. DOMJÁN LÁSZLÓ gépi földmunka kis és nagy géppel kertrendezés, épületbontás alap és medence ásás Telefon: 06 (70) 389 9747 PILLÁR és

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám 2012. év január-február Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám A szennyvízberuházás helyzetéről A 2011-es év végén több dologban is történt érdemi előrelépés a projektben, ill.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ Nagyközségünk Képviselõ-testülete 2010. augusztus 9-én rendkívüli testületi ülést tartott. A napirend elfogadása után a Képviselõ-testület felhatalmazta a Polgármestert

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA 1. oldal PÁTKAI HÍREK 2012. nyár PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXII. évf. 2. szám 2012. nyár A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA PÁTKAI NYÁR 2012 JÚLIUS 14. CSALÁDI SPORTNAP (PÁTKA SPORTKÖR) JÚLIUS 23-27.

Részletesebben

Születésnap Csillagda

Születésnap Csillagda 2. oldal 2013. május Születésnap Csillagda Fotó: Vágfalvi Kata Fotók: Lukácsi Tibor Fotó: Szabó Lajos 2013. május 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár május havi programja Május

Részletesebben

Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt

Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt VIII. évfolyam 3. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2010. március Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt Megbeszélés a leendõ csörögi óvodások szüleivel A csörögi óvodáskorú gyermekek beiratkozásával

Részletesebben

Március elsejétől megkezdődnek a munkálatok. Párizs helyett a kutasi pusztát választották (4. old.) Kétmilliót spórolnak az új kazánokkal (7. old.

Március elsejétől megkezdődnek a munkálatok. Párizs helyett a kutasi pusztát választották (4. old.) Kétmilliót spórolnak az új kazánokkal (7. old. 2013. február/iv. évfolyam 2. szám MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN INGYENES Párizs helyett a kutasi pusztát választották (4. old.) Kétmilliót spórolnak az új kazánokkal (7. old.) Február végére megtörténik

Részletesebben