2 FELSŐVÁROS június 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 FELSŐVÁROS 2015. június 7."

Átírás

1

2 2 FELSŐVÁROS június 7. S a kovásztalanok első napján, mikor a húsvéti bárányt föláldozzák, mondák neki a tanítványok: Hova akarod, hogy menjünk, és elkészítsük ételedre a húsvétet? És elkülde kettőt tanítványai közül, és mondá nekik: Menjetek a városba, és elétek jő egy korsó vizet vivő ember; kövessétek őt, és ahová bemegyen, mondjátok a ház urának, hogy a mester azt izeni: Hol van a vacsorahely, hol a húsvétet tanítványimmal elköltsem? És ő mutat nektek egy nagy éttermet fölterítve, ott készítsetek nekünk. És elmenvén tanítványai, a városba jutának, és úgy találák, amint mondotta vala nekik, és elkészíték a húsvétet. És midőn evének, vevé Jézus a kenyeret, és megáldván megszegé és nekik adá, és mondá: Vegyétek, ez az én testem. És vévén a kelyhet, hálát adván, nekik adá, és ivának abból mindnyájan. És mondá nekik: Ez az én vérem, az új szövetségé, mely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, hogy már nem iszom e szőlőtermésből az napig, midőn amaz újat iszom majd Isten országában. És dicséretet énekelvén, kimenének az olajfák hegyére. A KRISZTUSI gondolkodás olyan sajátos, hogy azt nap mint nap tanulni, figyelni, tanulmányozni és szeretni kell. Krisztus Urunk életében éppen az történt, ami ma is: környezete azt hitte, hogy Ő valamilyen hagyományos forradalmár, politikai szabadító, aki mindent letarol maga körül és a romokon fog újat építeni. Hány forradalom és háború volt már a világon, amely (akár igaz, törvényes vagy jó szándék érdekében) letarolta az előző nemzedékek munkáját? És nemes (?) szándéka ellenére mégsem örülünk ennek a letarolásnak Krisztus nem letarolni jött, hanem építeni, nem büntetni, hanem gyógyítani, nem fenyíteni, hanem áldani. Ezért tartotta meg a Törvényt, ezért vett részt a zsidó nép ünnepein, és ezért olvassuk a mai evangéliumban, hogy gondoskodott a húsvéti vacsora előkészítéséről. Ő maga mondja: Ne véljétek, hogy fölbontani jöttem a törvényt vagy a prófétákat; nem jöttem fölbontani, hanem beteljesíteni. (Mt 5, 17) Krisztus ugyanúgy ünnepel, mint többi embertársa, de Ő hozzátesz a régi ünnephez, új tartalommal tölti meg, életet és szeretet lehel bele. Így tett a parancsolatokkal is. Amikor a

3 2015. június 7. FELSŐVÁROS 3 farizeusok több alkalommal kérdőre vonják, Ő mindig az emberre tekint, a szenvedőre, a szükségben levőre, akit szombaton is meg kell gyógyítani. Mert az új gondolkodás szerint jót tenni, áldani, gyógyítani és életet adni nem bűn még szombaton sem. A zsidó húsvéti vacsora is új értelmet kap Krisztusban és Krisztustól. A régi szövetség új szövetséggé válik, a régi áldozat új áldozat lesz. Misztikus dolog ez, rejtelemmel és igazsággal teli, meg sem tudjuk közelíteni. Szimbolikus értelmére azonban megpróbálunk rávilágítani. Mindamellett, hogy Krisztus az utolsó vacsorán örök misztériumot rendelt, amely minden az Eucharisztiában hívő keresztény számára ma is elérhető, beszédes misztérium ez. Mi történik? Krisztus kenyérré és borrá válik, és a kenyér és bor Krisztussá válik. Ugyanakkor azt mondja a mi Urunk, hogy kövesük Őt, vagyis váljunk mi is kenyérré és borrá. Bármit mondjanak is a dietetikusok, a kenyér a legalapvetőbb és legegészségesebb táplálékunk. Mindannyian tudjuk, mert a köznyelvben a két legfontosabb étel: a tej és a kenyér. Ha kenyér van, már nem marad éhen az ember. A bor szomjoltó, ugyanakkor erősítő, gyógyító ital. A borral sebeket lehet kimosni, a betegnek, gyengélkedőnek pedig erőt ad. Ugyanakkor (és éppen ezért) a bor nemes ital.

4 4 FELSŐVÁROS június 7. Kövessük Krisztust, azaz váljunk kenyérré és borrá? Hogy értsük ezt? A szó leghétköznapibb értelmében. Kenyérré és borrá válni azt jelenti: szeretni, életet és igazságot ajándékozni a körülöttünk élőknek. Figyelem: ez nem azt jelenti, hogy az ember kedves! Hány kedves embert ismersz, testvérem, aki, ahogy kifordulsz az ajtón, a hátad már kinevet vagy gúnyol, vagy alig várja, hogy kitárgyalhassa a dolgaidat a másikkal? A kedvesség nem szeretet, sajnos sokszor nem az. Ha belegondolunk, Krisztus soha nem volt kedves, és sem az apostolok, sem a szentek nem erről híresek. Vagy gondoljunk Keresztelő Szent Jánosra (Természetesen a szeretet nem zárja ki a kedvességet, sőt, megkívánja, ám itt arra akartam utalni, hogy a kedvesség sokszor a gonoszság megnyilvánulása.) Szeretni, életet és igazságot ajándékozni azt jelenti, hogy soha nem hazudunk, és mindig az igazságot, az örök igazságot képviseljük, ezt pedig csak a krisztusi gondolkodás segítségével tudjuk megtenni. Az igazságot képviselni nem valamilyen kampányban való részvétel, nem is az emberek folytonos kioktatása, hanem inkább az igazságban való élet. A legjobban az képviseli az igazságot, aki hallgat és imádkozik. Mint Krisztus nagypénteken. Krisztus úgy vált kenyérré és borrá, hogy azóta is táplálja a Benne hívőket. Mi részesedhetünk Belőle, és az Ő erejéből válhatunk mi is embertársaink életévé, szolgáivá, étellé és itallá, kenyérré és borrá. Vajon a szerény alamizsnát adó ember nem kenyérré válik (szó szerint is)? Vajon a munkáját lelkiismerettel végző szakember nem embertársai segítségére él? Vajon egy hétköznapi helyzetben kimondott jó szó nem lehet a másik ember számára egész napos áldás, kenyér vagy bor? Legfőbb vágyunk legyen, hogy életünk minden pillanatában kenyér és bor lehessünk. Ha nem sikerül, minden pillanat az újrakezdés lehetőségét kínálja. S csak Krisztusban sikerülhet.

5 2015. június 7. FELSŐVÁROS 5 Aranyosi-Vitéz Gellért A Z elsőpénteki nagykilencedet, a Jézus Szíve-tisztelet imádságos gyakorlatát 9 egymást követő hónapban kell megtartani. Jézus Szíve Alacoque Szt. Margitnak adott ígéretei között szerepel: Megadom a végső megigazulás kegyelmét mindazoknak, akik 9 egymást követő hónap első péntekén gyónnak és áldoznak. Nem halnak meg a halálos bűn állapotában, sem a nekik szükséges szentségek nélkül. Isteni szívem biztos menedékük lesz haláluk óráján. Az elsőpéntek hagyományos formája a minden hónap első péntekén való szentgyónás, majd a szentmisén való részvétel szentáldozással. Jézus 12 ígéretet tett Alacoque Szent Margiton keresztül a világnak, amelyekben megmutatkoznak azok az irgalmak, amelyeket Jézus Szíve tesz azok javára akik hittel szeretik, tisztelik és szolgálják az Ő Isteni Szívét. Az ígéretek a következők: 1. Megígérem mondja az Úr, hogy megadom nekik az Állapotbeli kötelességeikhez szükséges összes kegyelmet. 2. Megadom és megőrzöm a békét családjaikban. 3. Minden bánatukban, szomorúságukban, gondjaikban megvigasztalom őket. 4. Életükben, de különösen átváltozásuk (haláluk) óráján biztos megmenekülésük leszek. 5. Kiárasztom bőséges áldásaimat minden vállalkozásukra. 6. A bűnösök Szívemben megtalálják az Irgalom forrását és végtelen tengerét. 7. A bágyadt, lanyha, erőtlen lelkek Szeretetre fognak gyúlni. 8. A buzgó lelkek rövid idő alatt tökéletességre jutnak. 9. Meg fogom áldani azokat a házakat, amelyekben Szívem képét kifüggesztik és tisztelik. 10. A papoknak meg fogom adni a kegyelmet, hogy a legkeményebb szíveket is megindítsák, és megérintsék.

6 6 FELSŐVÁROS június Azok nevei, akik ezt az ájtatosságot terjeszteni fogják, Szívembe lesznek írva. 12. Mindazok számára, akik 9 egymásután következő hónap első péntekén áldoznak, megígérem a végső megtérés ajándékát; ők nem velem ellenségeskedésben fognak átalakulni (meghalni), hanem megkapják a Szentségeket és Szívem biztos menedékük lesz a végső pillanatban. Jézus Szentséges Szívének főünnepe a pünkösd utáni 2. vasárnapot (Úrnap nyolcadát) követő péntek (az egyházi év utolsó változó ünnepe). Ezenkívül a Jézus Szíve tisztelet ideje minden elsőpéntek és a június hónap. Ștefan atya

7 2015. június 7. FELSŐVÁROS 7 J ÉZUS irántunk tanúsított nagy szeretete felemel mindannyiunkat. Ebben az évben Szent II. János Pál szavaival a szerzetesekért imádkozunk, számukra és mindannyiunk számára kérjük: Adj bátorságot, hogy fogadni tudjuk korunk kihívásait és kegyelmedet. A tökéletességre törekvő ember tudja, hogy a kegyelem nélkülözhetetlen a lelki életben. Szent Pál apostol leveleiben sokszor beszél a kegyelemről. Pünkösd a kegyelem kiáradásának ünnepe, amelyen a harmadik isteni személy, a Szentlélek látható módon közölte az emberekkel Isten erejét. A kegyelem természetfeletti adomány: érzékszerveinkkel nem foghatjuk fel, Isten szeretete hozza bennünk létre. Ez az adomány megnemesít, teremtett mivoltom fölé emel. Krisztus Urunk a kegyelmet menyegzős ruhához hasonlítja. Az első emberpárt Isten dicsőségének csillogása hatotta át. Testükön és viselkedésükön nem volt szégyellnivaló. A természet is meghódolt a belőlük kisugárzó szépség és tekintély előtt. A bűnbeesés után mindez nyomban megszűnt. Szégyenkeznek és alá vannak vetve a természet mostoha erőinek. Rengeteg veszteséget és sok tragédiát adott az embernek az első bűn. A kegyelem olyan ajándéka Istennek, amely által bennünk lakik az Isten fönségével, jóságával, szeretetével, irgalmával. A kegyelem találkozás Istennel. Ez az Istennel való találkozás magabiztossá és reményteljessé teszi a hívő ember életét. A kegyelem gyógyítja az emberi természet vágyait és ugyanakkor erősíti erkölcsi lelkületünket. A rendetlen hajlamok mint az eredeti bűn emlékei megmaradnak, és sokszor előtörnek belőlük a kísértések. Amíg azonban csak bocsánatos bűnök születnek belőlük, addig nem fordítanak el Istentől. A bocsánatos bűn, a teremtmények rendetlen szeretete nem oltja ki az Isten szeretetét. Még a legnagyobb szentek

8 8 FELSŐVÁROS június 7. is szenvedtek a természetükben rejtőző rendetlen hajlamoktól. Minél közelebb akartak kerülni Istenhez, annál jobban érezték ennek terhét. Isten közelében a lelkiismeret érzékenyebben reagál. Isten jósága ugyanis jobban tündöklik, ezért hamarabb észreveszi és jobban fájlalja a kisebb hűtlenségeket is. Az Egyház állandóan imádkozik és imádkoztat a bűnök bocsánatáért. A földön minden emberre érvényes a Miatyánk kérése: és bocsásd meg vétkeinket. Állandó küzdelem a kegyelmi életet élő ember élete is. Amíg küzdünk a bűn, a rossz ellen, s amíg Isten felé törekszünk, addig nyugodtak lehetünk. Aki a természetfeletti élet birtoklásáért minden áldozatot meghoz, az már a tökéletességre vezető úton jár. A kegyelmi rendben akkor lehetünk biztosak az Istennel való helyes kapcsolatról, ha az Ő szeretetében élünk. A keresztény ember feladata, hogy lelkileg megérjen, és lelkiekben állandóan gyarapodjon. A kinyilatkoztatás, a kegyelem, az isteni gondviselés, sőt még a megpróbáltatások is ezt a célt segítik. Az életben jelentkező bajok miatt ne legyen kishitű hívő ember. Isten úgy bánik velünk, mint fiúval, és melyik az a fiú, akit atyja meg ne fenyítene. A hívő ember gyermeki bizalommal, őszinte szeretetével, reménységével tárhatja ki lelkét Isten előtt és teljes bizalommal tárgyalja meg életének problémáit. Fejlődni kell lelkileg is. Felnőtt ember nem elégedhet meg gyermekkori vallási ismereteivel. Fel kell használni a kegyelmi élet gazdagságát. Lelkileg és értelmileg növekedni kell a hitben, gyarapodnunk a hitbeli ismeretekben. Tudnunk kell, hogy a kegyelem Krisztus élete bennünk. Keresztáldozatába belekapcsolódik a szentmise hallgatásával, a szentségek vételével, a gondok, bajok türelmes elviselésével. Az emberi életben való bajok, szenvedések, az azokban való őrlődés nem más, mint Krisztus halálában való bekapcsolódás. Isten minden embert hív az üdvösségre, és mindenkinek ad elegendő kegyelmet az üdvösség elnyeréséhez. A kegyelmet azonban nem mindenki fogadja el, vagy nem működik vele összhangban. Isten nem kényszeríti kegyelmét, tiszteletben tartja saját elhatározásunkat. A kegyelmet halálos bűnnel veszíti el az ember. Azért nevezzük halálos bűnnek, mert megfosztja a lelket a természetfeletti élettől,

9 2015. június 7. FELSŐVÁROS 9 kioltja a lélekben a kegyelmet. A bűn a szeretet sérti, és gyöngíti a hitet. Aki valamelyik teremtmény szeretete miatt száll szemben Istennel, az már kételkedik Istenben, inog a hite. Ez az állapot megnehezíti a bűnből való felemelkedést. Meg kell szabadulni minél előbb a halálos bűntől. Minél jobban együtt működünk a kegyelemmel, annál biztosabban megmaradunk a kegyelem állapotában. A bocsánatos bűnök fosztanak meg a kegyelemtől, mégis küzdenünk kell ellenük, mert igen könnyen előkészítői lehetnek a halálos bűnnek. Legyünk tehát hűségesek a kisebb dolgokhoz is. Krisztus titokzatos testének tagjai vagyunk, Krisztus követségében járunk, hirdeti Szent Pál, Isten maga buzdít általa. Krisztus nevében kérlek, engesztelődjetek ki Istennel. Potoczky János Szentség, kegyelem, élet c. munkája nyomán összeállította Ipolytölgyesi M. Antónia I ember földi életének jelképe, aki nehézségeken keresztül Isten felé tart, két módon is: egyfelől életében próbálja megvalósítani Krisztus parancsait, és így Istennel élni már itt a földön, másfelől az örök életre vágyakozik. A zarándoklat ennek az útnak a megjelenítése, amely MMÁR sokéves szép hagyomány városunkban a nagy Mária Zarándoklat, amely Szeged egyfajta megszentelése, ugyanakkor a régi idők jelenbe hozása is. A zarándoklat mindig a keresztény tartalmazza a nehézségeket és a szépségeket, áldozatot kíván, örömet szerez és remény szerint célba ér, Isten templomába, Egyházába. Múlt vasárnap, Szentháromság Vasárnapján ismét zarándoklatra gyülekeztek a szegedi hívek. Már a hajnali órákban indultak a Dómból, hogy végigjárják a város templomait, imádkozva, énekelve, zarándokolva. A Máriának szentelt imanap idén is templomokra volt felfűzve, utolsó előtti állomása az alsóvárosi kegytemplom volt, ahol a hívek már 16 órától gyülekeztek a rózsafüzér imára. Az imádság után innen indult a

10 10 FELSŐVÁROS június 7. zarándoklat fő útvonala (egyben utolsó szakasza) és a Dómba érkezett a hívek serege, ahol ünnepi szentmisével zárhattak mindazok, akik vállalkoztak az út kisebb vagy nagyobb részeinek megtételére. Íme, a zarándoklat (és emberi életünk) értelme: küzdeni, haladni és az Úrhoz érkezni. Hála legyen Istennek és a Boldogságos Szűznek a kellemes időjárásért és a nap kegyelmeiért! Áldás és szeretet legyen mindazok életében, akik bármilyen hozzájárulással lehetővé tették, hogy a nagy Mária Zarándoklat keretében idén is megemlékezhessünk a Szűzanyáról, könyöröghessünk Hozzá és kérhessük közbenjárását. avg A KEDVES Hívek bizonyára már értesültek róla, hogy szeptemberétől az egyházközség zenei szolgálatát új kántor látja majd el. Kérem, engedjék meg, hogy szerkesztői minőségemben is ezen a helyen pár búcsúszót szóljak. Mindenekelőtt hálás vagyok a felsővárosi Híveknek, mert azt gondolom, hogy példaértékű, amit tesznek. A mai mostoha időkben éltetik a templomot, hétköznap és vasárnap szép számmal látogatják, adakoznak a fenntartására, munkájukkal segítik, gondozzák. Számomra ez mindig öröm volt, mert azt jelenti, hogy bármilyen zord is a világ, az emberek, vagyis Önök, akik ezeket a sorokat olvassák, ragaszkodnak a keresztény értékekhez és áldoznak is azért, hogy ezek megmaradjanak. Az utóbbi években a felsővárosi Hívektől sok-sok szeretetet és jó szót kaptam, talán az újság egész jelen száma sem volna elég, ha felsorolni akarnám. Ezért is köszönettel tartozom Mindnyájuknak. Remélem, nekem is sikerült egy-két jó szóval meghálálni ezt. Szeretettel kérem mindazok bocsánatát, akiket valamilyen módon megbántottam. Senkivel kapcsolatban nincs rossz érzés a szívemben, szeretnék úgy elmenni, hogy az itt maradóknak se legyen rossz érzésük velem kapcsolatban. Kérem, hogy engedjenek el tiszta lappal, bocsássanak meg és imádkozzanak értem, akár szándékosan, akár szándék nélkül bántottam meg őket.

11 2015. június 7. FELSŐVÁROS 11 Többen neheztelnek rám, mert az Egyház hagyományos, kétezer éves, hivatalos énekét, a gregorián éneket részesítettem előnyben. Egy volt tanárom azt mondta: Inkább ne énekeljenek a hívek, minthogy silány minőségű, rossz szövegű és értéktelen dallamú énekeket énekeljenek. Egyetértek vele. Az Egyház olyan kincseket tartogat a szekrényben, amelyek mindannyiunk közös örökségét képezik, de amelyeknek semmi hasznát nem vesszük, ha nem használjuk őket. XVI. Benedek pápa jól tudta ezt, ezért is élt mindig az Egyház végtelen gazdagsága által nyújtott lehetőségekkel, könyveiben is többször írt ezekről. Őszintén remélem, hogy az Egyház saját énekével való találkozás közelebb vitt mindnyájunkat Krisztushoz. Kérem a Kedves Híveket, hogy Felsőváros kisújságunkról se feledkezzenek el, támogassák, tartsák életben és olvassák. Nyugodtan mondhatjuk, nemzedékek munkája van benne és nemzedékek merítenek belőle erőt, tudást, lelkiséget, támaszt. A kisújság eddig is több ember kitartó munkája nyomán állt össze, őszintén remélem, hogy a jövőben is ugyanígy lesz. Jelentőségében és fontosságában az utóbbi évek legnagyobb munkája a templomfelújítás előkészítésének koordinálása volt. Nagyon szeretném, ha az a sok értékes információ, amelyet sok-sok szakember közreműködésével megszereztünk, nem maradna egy bezárt szekrényben, hanem hasznosulna a későbbi munkák során. Ezek a munkák ismert okokból már korábban megrekedtek, miközben közeledik a jeles 250. éves évforduló; csak összefogással lehet újraindítani őket. Végezetül kérem kedves Testvéreimet, hogy imáikban emlékezzenek meg rólam és családomról, ez a jövőben mindennél nagyobb segítség lesz számunkra. Kívánom a Kedves Hívek és a plébánia munkatársainak életére és szolgálatára a Jóisten bőséges áldását! Kívánom, hogy éljenek szeretetben és egyetértésben, összefogásban és jóakaratban. Tartsanak ki a jóban, amit eddig megszereztek és viseljék el a rosszat, amely a keresztény ember egyik legjobb barátja, mert a nehézségek türelmes elviselése visz közel igazán Istenhez. Szeretettel Aranyosi-Vitéz Gellért

12 12 FELSŐVÁROS június A mai vasárnap Úrnapja, a mi Urunk Jézus Krisztus Szentséges Testének és Vérének főünnepe. Ezen a napon (az előző évek szokásának megfelelően) megtartjuk a 7 órai szentmisét, 8 órától a szabadtéri oltárokat díszítjük, ezért a 9 órai szentmise elmarad. Az ünnepi szentmise 11 órakor lesz körmenettel. 2. A mai vasárnap a hónap első vasárnapja, du. 5 órától szentségimádást tartunk templomunkban. 3. Június Jézus Szentséges Szívének hónapja. Minden este 17 órától rózsafüzér, 17:30-tól litánia Jézus Szentséges Szíve tiszteletére, majd szentmise. Szeretettel várjuk a Kedves Híveket! 4. Kedden lesz a Szent Antal-nagykilenced kilencedik alkalma. 17 órától rózsafüzért imádkozunk, utána Jézus Szíve-litániát végzünk. A Szent Antal tiszteletére végzett imádságokat a szentmise után mondjuk el. Szeretettel várjuk a Híveket! 5. Június 12-én, pénteken Jézus Szentséges Szívének főünnepe lesz. Szentmisét templomunkban reggel 7 és este 6 órakor tartunk. 6. Június 13-án, jövő szombaton a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe és Páduai Szent Antal emléknapja lesz. A hagyományokhoz híven liliomszentelést tartunk és a gyermekek áldásban részesülhetnek. 7. Jövő vasárnap a 9 órai szentmise tanévzáró szentmise lesz, melyben hálát adunk a gyermekekkel együtt az elmúlt tanítási év minden kegyelméért. 8. Június 14-én, jövő vasárnap titokcserét tart a rózsafüzér társulat 16,30-kor a templomban. Szeretettel várjuk a Szűzanya tisztelő tagokat.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995.

MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995. MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995. Magyar Katolikus Katekizmus A MAGYAR KATOLIKUS HITTANKÖNYVEK KÉRDÉSEI A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA alapján átdolgozott kiadás Készítette az OHB munkacsoportja 1995.

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A KATEKÉZIS OKTATÁSI CÉLJA: Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja. A KATEKÉZIS NEVELÉSI CÉLJA: Az ifjúság bevezetése a

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve PPEK 293 Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve Országos Liturgikus Tanács A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta BEKÖSZÖNTÕ A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. Közrejátszott benne Illés próféta emléke, aki ezen a szent hegyen élte prófétai életét. Az elsõ kármelita remetéket vonzotta az Õ

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

A KERESZTÉNY LELKI ÚT

A KERESZTÉNY LELKI ÚT Széles Tamás A KERESZTÉNY LELKI ÚT előadás-vázlat 1 Hitünk első előadás A Kr.u. IV. század egyik szír keresztény irodalmi emléke, a Fokozatok könyve azt írja, hogy "Az egyház idelenn, oltárával és keresztségével

Részletesebben

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet MEDJUGORJE HANGJA 2013. Szeptember Nr. 66 Medjugorje, 2013. augusztus 25. Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja azt a kegyelmet, hogy veletek lehetek és a megtérés felé vezethetlek benneteket.

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: NAGYBÖJT. II/2. rész: Nagyböjt EGYES VASÁRNAPJAI IV. VASÁRNAPJA. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: NAGYBÖJT. II/2. rész: Nagyböjt EGYES VASÁRNAPJAI IV. VASÁRNAPJA. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: NAGYBÖJT II/2. rész: Nagyböjt EGYES VASÁRNAPJAI IV. VASÁRNAPJA I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 33. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

2 FELSŐVÁROS 2015. május 24.

2 FELSŐVÁROS 2015. május 24. 2 FELSŐVÁROS 2015. május 24. Mikor tehát este lőn azon nap, a hét első napján, és az ajtók betéve voltak ott, hol a tanítványok egybegyűltek vala a zsidóktól való félelmök miatt, eljöve Jézus, és megálla

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom Tartalom... 1 Bevezetés a negyedéves tanulmányhoz... 4 Bevezetés az Efézus 1: 1-14-hez... 7 I. - 2013. 01. 05. Alapozó tanulmány: A bűn, a törvény és a

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. (Jn 16,12-13) Szent XXIII. János pápa: Ó Vigasztaló Szentlélek,

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben