Az evangélium tanítása és tanulása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az evangélium tanítása és tanulása"

Átírás

1 Az evangélium tanítása és tanulása Kézikönyv ifjúsági és felsőfokú hitoktatók és vezetők számára

2 Az evangélium tanítása és tanulása Kézikönyv ifjúsági és felsőfokú hitoktatók és vezetők számára Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City

3 Méltányoljuk e könyvvel kapcsolatos megjegyzéseidet és javaslataidat. Kérjük, a következő címre küldd el ezeket: Seminaries and Institutes of Religion Administration 50 E. North Temple Street, Floor 9 Salt Lake City UT USA cím: ldschurch.org Kérjük, tüntesd fel nevedet, címedet, egyházközségedet és cövekedet! Ne felejtsd el megadni a kézikönyv címét! Ezt követően írd le a megjegyzéseidet! Intellectual Reserve, Inc., 2012 Minden jog fenntartva Printed in Germany Az angol eredeti jóváhagyva: 12/11 A fordítás jóváhagyva: 12/11 Az evangélium tanítása és tanulása fordítása Hungarian

4 Tartalom Előszó...V A Szabadító módján történő tanítás V Bevezetés... IX Az Egyházi Oktatási Szervezet... IX Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás... IX 1. A célkitűzés... 1 Célunk [1.1]... 1 Evangélium szerinti élet [1.2]... 2 Tanítás [1.3]... 5 Igazgatás [1.4] Az evangélium tanításának és tanulásának alapjai A Lélek által taníts és tanulj! [2.1]...11 Teremts olyan tanulási környezetet, mely szeretetre és tiszteletre épül, valamint célok kitűzésére ösztönöz! [2.2] Naponta tanulmányozd a szentírásokat, és olvasd el a kurzus anyagát! [2.3] Értsd meg a szentírások és a próféták szavainak összefüggéseit és tartalmát! [2.4] Ismerd fel, értsd meg és alkalmazd az evangélium tanait és tantételeit, valamint érezd át igazságukat és jelentőségüket! [2.5] Magyarázd el és oszd meg az evangélium tanait és tantételeit, valamint tégy bizonyságot azokról! [2.6] Tanuld meg kívülről a kulcsfontosságú szentírásverseket és az alapvető tanokat! [2.7] A szentírások tanítása az ifjúsági és felsőfokú hitoktatás keretein belül Az evangélium tanítása és tanulása alapjainak beépítése [3.1]...41 Lukács 5: Példa [3.2] Felkészülés a tanításra Személyes felkészülés [4.1] Tanulói felkészülés [4.2]...54 A lecke előkészítése [4.3] Tanítási módszerek, készségek és szemléletek Kérdések [5.1] Osztálybeszélgetés [5.2] Osztályban zajló közös szentírásolvasás [5.3] Tanítói előadás [5.4] Történetek [5.5] Kiscsoportos beszélgetések és feladatok [5.6] Írásbeli feladatok [5.7] Tábla [5.8]...76 Tárgyak és képek [5.9] Audiovizuális és számítógépes bemutatók [5.10] Zene [5.11] Általános tanácsok és figyelmeztetések [5.12] A hitoktatóként való fejlődés folytatása Az Úr ígérete [6.1]...85 Tárgymutató...87

5

6 Előszó Amikor elkezdjük megvizsgálni önmagunkat és módot keresünk fejlődésünkre hitoktatóként, találhatnánk-e jobb követendő példát? Vállalkozhatnánk-e nemesebb tanulmányra, mint saját elképzeléseink, céljaink és módszereink elemzésére, és azok Jézus Krisztuséival való összevetésére? (Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently, rev. ed. [1991], 22). A Szabadító módján történő tanítás Gondolkodj el egy pillanatra azon, hogy mit tudsz a Szabadítóról! Látod-e Őt magad előtt tanítványaival körülvéve? Látod-e magad előtt, amint a tömegeket tanítja a Galileai-tenger partján, vagy amint négyszemközt beszélget az asszonnyal a kútnál? Mit veszel észre tanítási és vezetési módszerei kapcsán? Miként segített másoknak tanulni, lelkileg növekedni, illetve megtérni evangéliumához? Szerette őket, imádkozott értük, és állandóan szolgálta őket. Lehetőségeket talált arra, hogy együtt legyen velük és kifejezésre juttassa szeretetét. Ismerte érdeklődési körüket, reményeiket és vágyaikat, és tudta, mi történik velük az életükben. Tudta, kik ők, és kikké válhatnak. Egyedülálló módokat talált arra, hogy segítsen nekik tanulni és növekedni olyan módokat, melyek kifejezetten rájuk voltak szabva. Amikor küszködtek, nem mondott le róluk, hanem továbbra is szerette és szolgálta őket. Azzal készült a tanításra, hogy időt fordított a magányos imádkozásra és böjtölésre. A mindennapos egyedül töltött pillanatok során Mennyei Atyja útmutatását kereste. Használta a szentírásokat, hogy küldetéséről tanítson és bizonyságot tegyen. Arra tanította az embereket, hogy maguk is gondolkodjanak el a szentírásokon, és forduljanak hozzájuk, amikor választ keresnek saját kérdéseikre. Szívük lángra gyúlt bensőjükben, amikor Jézus hatalommal és felhatalmazással tanította Isten igéjét, és saját maguk tudták, hogy a szentírások igazak. Megosztott egyszerű történeteket, példázatokat és a valós életből vett példákat, melyek jelentőséggel bírtak számukra. Segített nekik felfedezni evangéliumi tanulságokat saját tapasztalataikban és az őket körülvevő világban. Beszélt halászatról, gyermekek születéséről, a mezőn való munkálkodásról. Hogy az egymás iránti gondoskodásról tanítson, elveszett bárányok megmentéséről mesélt. Hogy megtanítsa tanítványait megbízni a Mennyei Atya gyengéd gondoskodásában, arra biztatta őket, hogy tekintsenek a mező liliomaira. Olyan kérdéseket tett fel, melyek gondolkodásra késztették és mély érzésekre ébresztették őket. Őszinte érdeklődést tanúsított válaszaik iránt, és örvendezett, amikor kifejezésre juttatták hitüket. Lehetőségeket adott nekik saját kérdéseik feltevésére és meglátásaik megosztására, Ő pedig megválaszolta kérdéseiket és meghallgatta élményeiket. Szeretetéből adódóan az emberek biztonságban érezték magukat, amikor megosztották Vele gondolataikat és személyes érzéseiket. V

7 Megkérte őket, hogy tegyék bizonyságukat, és amikor így tettek, a Lélek megérintette szívüket. Ti kinek mondotok engem? kérdezte. Amikor Péter felelt, megerősödött a bizonysága: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. Jézus megbízott bennük, felkészítette őket, és fontos megbízatásokat adott nekik mások tanítására, megáldására és szolgálatára. Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek hangzott fel számukra adott parancsolata. Az volt a célja, hogy segítsen megtérniük a másoknak nyújtott szolgálatuk által. Megkérte őket, hogy hittel cselekedjenek, és éljenek az Őáltala tanított igazságok szerint. Minden tanításában arra összpontosított, hogy segítsen követőinek teljes szívükkel az evangélium szerint élni. Ennek eléréséhez lehetőségeket talált arra, hogy erőteljes tapasztalatok által tanuljanak. Amikor megjelent a nefitáknak, arra kérte őket, hogy egyesével jöjjenek Hozzá, hogy személyesen láthassák, érezhessék és megismerhessék Őt. Amikor azt érezte, hogy nem értik VI

8 teljes mértékben az üzenetét, arra kérte őket, hogy térjenek haza és készüljenek fel, hogy visszajöjjenek és további ismeretekre tegyenek szert. Minden körülmények közepette Ő volt a példaképük és az útmutatójuk. Megtanította őket imádkozni azáltal, hogy velük együtt imádkozott. Megtanította őket szeretni és szolgálni azzal, ahogyan Ő szerette és szolgálta őket. Megtanította őket arra, hogyan tanítsák evangéliumát, azáltal, ahogyan Ő tanított. Jól látható, hogy a Szabadító tanítási módszere különbözik a világ módszerétől. Ez tehát a te szent elhívásod hogy úgy taníts, ahogyan a Szabadító tanított. Ha így teszel, a fiatalok helyet adnak szívükben az evangélium magjának, hogy el lehessen ültetni, és az megduzzadjon és növekedjen. Ez vezet majd a megtéréshez tanításod végső céljához. Miközben segítesz a fiataloknak megtérni, segítesz felkészülniük arra, hogy egész életük során a Szabadítót kövessék hogy missziót szolgáljanak, elnyerjék a templomi szertartásokat, igazlelkű családot neveljenek, és építsék Isten királyságát szerte az egész világon. VII

9

10 Bevezetés Az Egyházi Oktatási Szervezet Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Egyházi Oktatási Szervezete (EOSZ) Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Oktatási Testületének és Igazgatóságainak irányítása alatt áll. Az Első Elnökség tagjai, a Tizenkét Apostol Kvóruma kiválasztott tagjai, illetve további általános felhatalmazottak és általános egyházi tisztségviselők alkotják az Oktatási Testületet. Az Egyházi Oktatási Szervezeten belül önálló egységeket képez az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás, a Brigham Young Egyetem, a Brigham Young Egyetem Idaho, a Brigham Young Egyetem Hawaii, valamint az UNSZ Üzleti Főiskola. Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás (IFH) hét közbeni vallási oktatást biztosít a fiataloknak és a fiatal felnőtteknek. Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás felügyeli továbbá az általános és középiskolákat néhány helyen az Egyesült Államok területén kívül. Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatásban a feladatunk nem puszta oktatás, hanem vallási oktatás. A vallási oktatásnak örökkévaló vonatkozásai vannak, és megköveteli az Úr Lelkének befolyását. Ifjúsági és felsőfokú hitoktatókhoz szólva ifj. J. Reuben Clark elnök ezt tanította: Hatalmas küldetésetek van nektek, tanítóknak! Tanítókként az oktatás legmagasabb csúcsán álltok, mert felbecsülhetetlen érték és hosszantartó hatás tekintetében ugyan milyen tanítás érhet fel olyasvalamivel, ami azzal foglalkozik, ami az ember az örökkévalóság tegnapjában volt, ami a ma halandóságában, és ami a jövő holnapjában lesz! (The Charted Course of the Church in Education, rev. ed. [1994], 9). Világszerte ifjúsági és felsőfokú hitoktatók és vezetők ezrei segítik az egyház fiataljait és fiatal felnőtteit abban, hogy magukévá tegyék Jézus Krisztus evangéliumát és annak tantételei szerint éljenek. Annak érdekében, hogy a tanítók segítséget kapjanak erőfeszítéseikben, létrejött ez Az evangélium tanítása és tanulása címet viselő kézikönyv. Ez egy forrásanyag. A tanítók alaposan ismerjék meg tartalmát, és újra és újra lapozzák fel, különös figyelmet fordítva azon területekre, amelyek a leginkább a segítségükre lesznek! Miközben a hitoktatók tanulmányozzák ezt a kézikönyvet és útmutatást kérnek az Úrtól, Ő sugalmazást ad nekik felkészülésük során, megerősíti a tanulóikkal kialakított kapcsolatukat, felmagasztalja a tanításukat, és megáldja őket a Lélekkel, hogy még teljesebb mértékben el tudják végezni a munkáját. IX

11 Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás célkitűzése Az a célunk, hogy segítsünk a fiataloknak és a fiatal felnőtteknek megérteni és rábízni magukat a Jézus Krisztus engeszteléséről szóló tanításokra, érdemessé válni a templom áldásaira, és felkészíteni magukat, családjukat és más embereket a Mennyei Atyánkkal való örök életre. Célunkat az alábbiak által érhetjük el: Evangélium szerinti élet Jézus Krisztus evangéliuma szerint élünk, és törekszünk a Lélek társaságára. Viselkedésünk és kapcsolataink példaértékűek otthonunkban, az osztályteremben és a közösségben. Folyamatosan törekszünk jobbá tenni teljesítményünket, tudásunkat, hozzá állásunkat és jellemünket. Tanítás Az evangélium tanait és tantételeit tanítjuk a tanulóknak, amint azok a szentírásokban és a próféták szavaiban találhatók. Ezek a tanok és tantételek oly módon kerülnek tanításra, amely megértéshez és épüléshez vezet. Segítünk a tanulóknak betölteni szerepüket a tanulási folyamatban, és felkészítjük őket arra, hogy maguk is tanítsák az evangéliumot másoknak. Igazgatás Megfelelő módon igazgatjuk programjainkat és kezeljük forrásainkat. Erőfeszítéseink révén támogatjuk a szülőket azon felelősségük betöltésében, hogy megerősítsék a családjukat. Szorosan együttműködünk a papsági vezetőkkel, miközben részvételre buzdítjuk a tanulókat, és olyan lelki környezetet biztosítunk számukra, ahol barátkozhatnak egymással és együtt tanulhatnak. X

12 A célkitűzés Jézus Krisztus evangéliuma tanítóinak szent megbízatás adatott. Céljuk túlmutat azon, hogy egyszerűen csak átadják a tananyagot. Dallin H. Oaks elder ezt mondta: Az evangéliumi tanító sosem elégedik meg csupán egy üzenet átadásával vagy egy beszéd elmondásával. Egy kiváló evangéliumi tanító segédkezni akar az Úr munkájában, hogy örök életet hozzon az Ő gyermekeinek (Evangéliumi tanítás. Liahóna, jan. 97.). Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás célkitűzése világos útmutatást nyújt az oktatóknak és a vezetőknek arra irányuló erőfeszítéseiket illetően, hogy segítsenek az Úr munkájában. Notes 1 Célunk [1.1] Az a célunk, hogy segítsünk a fiataloknak és a fiatal felnőtteknek megérteni és rábízni magukat a Jézus Krisztus engeszteléséről szóló tanításokra, érdemessé válni a templom áldásaira, és felkészíteni magukat, családjukat és más embereket a Mennyei Atyánkkal való örök életre. Mennyei Atyánk azt szeretné, ha minden gyermeke elnyerné az örök életet (lásd Mózes 1:39). A Szabadító azt tanította: Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust (János 17:3). Ennélfogva az áll a vallási oktatás középpontjában, hogy segíteni kell a tanulóknak megismerni és szeretni Mennyei Atyjukat és Fiát, Jézus Krisztust, továbbá segíteni kell nekik megérteni a Szabadító tanításait és engesztelését, és arra támaszkodni. Jézus Krisztus engesztelése központi szerepet játszik a szabadítás tervében. Ez az az alapvető igazság, melyen az evangélium tanai és tantételei alapulnak, és ennek kell állnia minden evangéliumi tanítás és tanulás középpontjában. Boyd K. Packer elder tanúságot tett arról, hogy az engesztelés jelenti a keresztény tan gyökerét. Lehetséges, hogy sokat tudtok az evangéliumról, amint az szerteágazik onnan, azonban ha csupán az ágakat ismeritek, és ha az ágak nem érintkeznek azzal a gyökérrel, ha elvágattak attól az igazságtól, akkor nem lesz bennük sem élet, sem erő, sem megváltás ( The Mediator, Ensign, May 1977, 56). Miközben a tanulók tanulnak Jézus Krisztusról, követik tanításait és példáját, valamint alkalmazzák életükben az Ő engesztelését, erőt kaphatnak, és megtapasztalhatják a megbocsátást, gyógyulást és megtérést. Henry B. Eyring elder ezt tanította: Magasabbra kell tekintenünk! Meg kell tartanunk a célokat, melyek mindig is előttünk lebegtek: beiratkozás, rendszeres részvétel, bizonyítványszerzés, a szentírások ismerete, és annak megtapasztalása, hogy a Szentlélek megerősíti az igazságot. Ezenkívül meg kell céloznunk a missziós mezőt és a templomot. A tanulóknak azonban többre van szükségük az alatt az idő alatt, amíg a mi tanulóink. [ ] 1

13 AZ EVANGÉLIUM TANÍTÁSA ÉS TANULÁSA Ha megtanítjuk fiataljainknak, hogy szeressék a Szabadító Jézus Krisztust, akkor ők a Mester hű tanítványaivá válnak. Ez a folyamat felkészíti őket arra, hogy hűséges, szerető férjek és apák, feleségek és anyák legyenek, vagyis az örökkévaló családok vezetői. A templom életük természetes és fontos részévé válik. Misszionáriusokká válnak, akik fiatal felnőttként, majd később érett házaspárokként az Urat szolgálják a missziójukon. [ ] Amikor fiataljainkat erősítjük, Krisztus felé vezetve őket, akkor a családokat és az egyházat is erősítjük. (Dieter F. Uchtdorf, A Teacher of God s Children [an evening with President Dieter F. Uchtdorf, Jan. 28, 2011], 3) Jézus Krisztus tiszta evangéliumának be kell hatolnia a tanulók szívébe a Szentlélek ereje által. [ ] Velük kapcsolatos célunk az legyen, hogy őszintén megtérjenek Jézus Krisztus visszaállított evangéliumához, míg köztünk vannak ( We Must Raise Our Sights [EOSZ konferencia a Mormon könyvéről, aug. 14.], 2). A valódi megtérés Jézus Krisztus evangéliumának legnagyobb áldásaihoz vezet, melyek a templom szertartásain keresztül válnak elérhetővé. Amikor a tanulók hithűen megkötik és megtartják a templomi szövetségeket, érdemessé válnak azokra az áldásokra, melyek közé tartoznak a felmagasztosulás és az örökkévaló családok. Fokozott lelki erőt, nagyobb békességet és további személyes kinyilatkoztatást fognak megtapasztalni. Azok a tanulók, akik életüket a Szabadítóra és a templomra összpontosítják, fokozottabb védelemre tehetnek szert a világ csábításaival és megtévesztéseivel szemben, és felkészültebbek lesznek arra, hogy elvégezzenek mindent, amit Mennyei Atyánk tőlük kér. Meglehet az erejük ahhoz, hogy szilárdan megmaradjanak azon az ösvényen, amely az örök élethez vezet, és nagyobb segítséget tudnak nyújtani a családjuknak és másoknak is abban, hogy maguk is megtalálják és kövessék a tanítványság ugyanezen ösvényét. Evangélium szerinti élet [1.2] Jézus Krisztus evangéliuma szerint élünk, és törekszünk a Lélek társaságára. [1.2.1] Az egyik legnagyobb dolog, amit a tanító megtehet azért, hogy segítsen a tanulóknak elérni az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás célkitűzését, az a Jézus Krisztus evangéliuma iránti következetes és hithű engedelmesség. Amikor a tanítók törekednek krisztusi jellemet kialakítani, valamint törekszenek megismerni Mennyei Atyánkat és a kedvére tenni életük minden tekintetében, akkor megáldatnak az isteni hatalom olyan mértékével, amely hatással lehet arra, hogy tanulóik miként fogadják és értik meg az evangéliumi üzenetet. Amikor a tanítók hithűen élnek az evangélium szerint, akkor méltók lesznek a Szentlélek társaságára, amely elengedhetetlenül fontos az ifjúsági és felsőfokú hitoktatók sikeréhez. A Tan és a szövetségekben az Úr kihangsúlyozta: ha nem kapjátok meg a Lelket, akkor nem taníthattok (T&Sz 42:14). Robert D. Hales elder ezt a tanácsot adta: Az ifjúsági és felsőfokú hitoktatóknak sok felelősségük van, de ahhoz, hogy eleget tudjanak tenni ezeknek, először a személyes igazlelkűségre kell törekedniük. Tanítókként úgy kell az evangélium szerint élnünk, hogy a Lélek örökké velünk legyen ( Teaching by Faith [an evening with Elder Robert D. Hales, Feb. 1, 2002], 1). Viselkedésünk és kapcsolataink példaértékűek otthonunkban, az osztályteremben és a közösségben. [1.2.2] A tanítóknak felelősségük, hogy feddhetetlenül éljék életüket, illetve hogy méltón példázzák a tanokat és tantételeket, melyeket tanítanak. A tanítóknak 2

14 A célkitűzés minden körülmények közepette úgy kell beszélniük, szolgálniuk és élniük, hogy az összhangban álljon egy olyan ember életével, aki szereti az Urat és rendelkezik a Szentlélek társaságával. Elsődleges jelentősége van annak, hogy a tanítók miként viselkednek saját otthonuk zártabb világában, és miként bánnak házastársukkal és gyermekeikkel. Eme legjelentősebb kapcsolataikban meggyőzéssel, hosszútűréssel, gyengédséggel és szelídséggel, és színleletlen szeretettel kell viselkedniük (lásd T&Sz 121:41). Ezra Taft Benson elnök a következőket mondta: Reméljük, kiváló kapcsolat van közöttetek férjként és feleségként. Reméljük, hogy otthonotokban megvan a Szabadító békességének és szeretetének lelkülete, és ez nyilvánvaló mindazok számára, akik belépnek oda. Ne legyen vita és súrlódás az otthonotokban! [ ] Házaspárként ti az Első Elnökséget képviselitek a megjelenésetekben és mindenben, amit tesztek ( The Gospel Teacher and His Message [address to CES religious educators, Sept. 17, 1976], 7). Az osztályteremben a tanítóknak nap mint nap lehetőségük adódik arra, hogy krisztusi jellemvonásokat példázzanak, mint amilyen a jószívűség, a türelem, a kedvesség, a tisztelet, valamint a szent dolgok iránti áhítat. A tanítók ápoljanak pozitív és helyénvaló kapcsolatot tanulóikkal, és kerüljék, hogy bárki iránt is megkülönböztetett figyelmet tanúsítsanak, ami félreérthető lenne, illetve szóbeszédre adhatna okot. A tanítók törekedjenek krisztusi módon viselkedni, miközben részt vesznek a különféle iskolai, közösségi és egyházi tevékenységeken és eseményeken. Igyekezzenek megfelelő és támogató kapcsolatot kialakítani és ápolni a szülőkkel, a munkatársakkal, a vallási vezetőkkel és a közösség tagjaival. Ha következetesen így élnek, azzal a Jézus Krisztus evangéliuma iránti őszinte benső elkötelezettségről tesznek tanúságot, és egyre inkább képesek lesznek jó hatást gyakorolni mások életére. Mindannyian rég felismertétek, hogy azt tanítjátok, amik vagytok. [ ] Összességében véve jellemvonásaitokra jobban fognak emlékezni, mint egy bizonyos igazságra egy bizonyos leckében. [ ] Mert ha tanítványi mivoltotok komoly, az meg fog mutatkozni, és emlékezni fognak rá. Az efféle kilátás, hogy miként fognak emlékezni rátok, továbbá személyes igazlelkűségetek lesz az, ami lehetővé teszi számotokra, hogy valódi hozzájárulást tegyetek tanulóitok életében. (Neal A. Maxwell, But a Few Days [address to CES religious educators, Sept. 10, 1982], 2) Folyamatosan törekszünk jobbá tenni teljesítményünket, tudásunkat, hozzáállásunkat és jellemünket. [1.2.3] Isten gyermekeiként a tanítókban megvan az isteniség egy része, amely táplálja az ember vágyát a jobbá válásra, a fejlődésre és arra, hogy egyre inkább hasonlóvá váljunk Mennyei Atyánkhoz és Jézus Krisztushoz. Folyamatosan ápolják ezt a vágyat, és az Úr és mások segítségével cselekedjenek az olyan benyomások szerint, melyek fejlődéshez vezetnek! Gordon B. Hinckley elder kihangsúlyozta, milyen fontos az állandó egyéni fejlődés: Hiszek a jobbá válásban. Hiszek a növekedésben. [ ] Növekedjetek tovább, fivéreim és nőtestvéreim, legyetek akár harminc, akár hetven esztendősek! ( Four Imperatives for Religious Educators [address to CES religious educators, Sept. 15, 1978], 2). A fejlődéshez szükség van vágyra, szorgalomra, türelemre, valamint az Úr elmélkedés és ima által kért segítségére. Henry B. Eyring elder fontos tantételt tanított önmagunk jobbá tételével kapcsolatosan: Legtöbbünknek van némi tapasztalata önmagunk fejlesztését illetően. A tapasztalatom a következőket tanította meg nekem arról, hogy miként válnak jobbá az emberek és 3

15 AZ EVANGÉLIUM TANÍTÁSA ÉS TANULÁSA a szervezetek: legjobb, ha apró változtatásokat keresünk, amelyeket a gyakorta végzett dolgokban eszközölhetünk. Hatalom rejlik a kitartásban és az ismétlésben. És ha sugalmazás vezet minket a megfelelő apró dolgok kiválasztásában, amelyekben változtathatunk, akkor a következetes engedelmesség nagy fejlődést fog előidézni ( The Lord Will Multiply the Harvest [an evening with Elder Henry B. Eyring, Feb. 6, 1998], 3). Az ifjúsági és felsőfokú hitoktatók folyamatosan törekedjenek jobbá tenni teljesítményüket, tudásukat, hozzáállásukat és jellemüket! Teljesítmény. A tanítók rendszeresen törekedjenek jobbá tenni teljesítményüket, ami a tanítással és adminisztrációval járó kötelességeiket illeti! Ezt megtehetik azzal, ha kiegyensúlyozott, kitartó és szorgalmas erőfeszítést tesznek az alapvető tantételek és készségek megértésére és alkalmazására. Ha segítségért fordulnak az ifjúsági és felsőfokú hitoktatási segédanyagokhoz, a tanfelügyelőkhöz, a munkatársakhoz, a tanulókhoz, a papsági vezetőkhöz és másokhoz, az segíteni fog a tanítóknak és a vezetőknek pontosabb képet kapni teljesítményükről, illetve útmutatást kapni arról, hogy mely területen van a leginkább szükségük fejlődésre. Tudás. A tanítók állandóan törekedjenek arra, hogy tanulmányozzák a szentírásokban és a próféták szavaiban található Fivéreim és nőtestvéreim, egyikünk szövegösszefüggéseket, tartalmakat, tanokat és tantételeket! sem tud eleget. A tanulási folyamat Amikor így tesznek, gyarapodni fog a Szabadító evangéliumáról és engeszteléséről való tudásuk, és nagyobb mértékben vég nélküli folyamat. Olvasnunk kell, megfigyeléseket kell tennünk, be kell tudják majd megáldani tanulóik életét. A tanítók mélyítsék el építenünk a tanultakat, és elmélkednünk kell mindazon, amit elménk elé tárunk. ket és megértésüket, melyek megtalálhatók a szentírásokban a tanítás alapelveiről és hatékony módszereiről való ismeretü- és az ifjúsági és felsőfokú hitoktatási anyagokban egyaránt! (Gordon B. Hinckley, Four Imperatives for Religious Educators, 2) Ismerjék továbbá a megfelelő igazgatás tantételeit is (lásd az Igazgatás című 1.4-es részt a 7. oldalon), valamint értsék az ifjúsági és felsőfokú hitoktatás irányelveit és gyakorlatait! Hozzáállás. A tanítók hozzáállása nagy mértékben meghatározza saját boldogságukat, valamint azt, hogy mennyire [H]a hozzám jönnek az emberek, képesek jó hatással lenni tanulóikra. A tanítók, akik állandóan arra törekszenek, hogy örvendjenek (lásd 2 Nefi 4:30), akkor megmutatom nekik a gyengeségüket. kegyelmem elegendő minden másokat szolgáljanak, egységet alakítsanak ki, illetve a lehető legjobbat hozzák ki a kihívást jelentő helyzetekből, ál- olyan embernek, aki megalázkodik előttem; mert ha megalázkodnak előttem és hisznek dást fognak jelenteni a tanulóik és munkatársaik életére. bennem, akkor erőssé teszem számukra a gyenge Jellem. Azok a tanítók, akik törekszenek az evangélium szerint élni, és akik következetesen és őszintén megpróbálják dolgokat. fejleszteni a teljesítményüket, tudásukat és hozzáállásukat, (Ether 12:27) természetes módon olyan jellemet fognak kialakítani, amely szükséges az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás célkitűzés eléréséhez. Richard G. Scott elder ezt tanította: Úgy válunk azzá, amik lenni szeretnénk, hogy következetesen, mindennap azok vagyunk, amivé válni akarunk. Az igazlelkű jellem becses megnyilvánulása annak, hogy éppen mivé válunk. Az igazlelkű jellem értékesebb minden általunk birtokolt fizikai tárgynál, minden tanulás által nyert tudásnál, és minden elért célnál (A hit és a jellem átformáló ereje. Liahóna, nov. 43.). Végső soron a teljesítményünk, tudásunk, hozzáállásunk és jellemünk fejlesztésének kulcsa Jézus Krisztus példájának követésében rejlik. Howard W. Hunter 4

16 A célkitűzés elnök ezt mondta: Az Úr Jézus Krisztus tanításai és példája az, ami alakítja viselkedésünket és formálja jellemünket az élet minden területén személyesen, az otthonunkban, a foglalkozásunkban és közösségi életünkben, illetve az azon egyház iránti odaadásunkban, amely az Ő nevét viseli ( Standing as Witnesses of God, Ensign, May 1990, 60). Tanítás [1.3] Az evangélium tanait és tantételeit tanítjuk a tanulóknak, amint azok a szentírásokban és a próféták szavaiban találhatók. [1.3.1] Jézus Krisztus evangéliuma tanainak és tantételeinek ismerete, megértése és a róluk való bizonyság megadja a tanulóknak a szükséges útmutatást és erőt ahhoz, hogy olyan döntéseket tudjanak hozni, melyek összhangban állnak Mennyei Atyánk akaratával. A tan Jézus Krisztus evangéliumának valamely alapvető és változatlan igazsága. Boyd K. Packer elder ezt tanította: Az igaz tan, amennyiben megértik, megváltoztatja a hozzáállást és a viselkedést. Az evangélium tanainak tanulmányozása gyorsabban fog javulást hozni a viselkedésben, mint csupán a viselkedés tanulmányozása ( Little Children, Ensign, Nov. 1986, 17). Richard G. Scott elder kihangsúlyozta: A tantételek tömény igazságok, melyeket a körülmények széles skáláján alkalmazhatunk. Egy igaz tantétel világossá teszi a döntéseket még a legzavarosabb és legkényszerítőbb körülmények között is ( Acquiring Spiritual Knowledge, Ensign, Nov. 1993, 86). A szentírások és a próféták szavai magukban foglalják az evangélium azon tanait és tantételeit, melyek megértésére, tanítására és alkalmazására a tanítóknak és a tanulóknak törekedniük kell. Azoknak, akik az evangéliumot tanítják az utolsó napokban, az Úr ezt az utasítást adta: tanítsák evangéliumom tantételeit, amelyek benne vannak a Bibliában és a Mormon könyvében, amelyben ott van az evangélium teljessége (T&Sz 42:12). Az Úr megerősítette továbbá azt is, milyen fontos megérteni és követni az utolsó napi szent próféták tanításait. szívleljétek meg [a próféta] minden szavát és parancsolatát, amelyet úgy ad nektek, ahogyan ő kapja azokat [A]z ő szavát úgy fogadjátok, mintha az én számból eredne (T&SzC 21:4 5) ban ifj. J. Reuben Clark elnök az Első Elnökség nevében döntő jelentőségű beszédet mondott az ifjúsági és felsőfokú hitoktatóknak. Beszédében ezt mondta: Elsődleges érdekeltségetek, alapvető és szinte egyetlen kötelességetek az Úr Jézus Krisztus evangéliumának tanítása, ahogy az ezekben az utolsó napokban kinyilatkoztatásra került. Úgy kell tanítanotok ezt az evangéliumot, hogy forrásaitokként és hivatkozásaitokként az egyház alapműveit és mindazok szavait használjátok, akiket Isten elhívott népének vezetésére ezekben az utolsó napokban. [ ] Akár magasabb, akár alacsonyabb tisztséget töltötök be, nem szabad megváltoztatnotok az egyház tanait, illetve eltérnetek attól, amint azok az egyház 5

17 AZ EVANGÉLIUM TANÍTÁSA ÉS TANULÁSA alapműveiben állnak, illetőleg azok szavaiban, akiknek felhatalmazás adatott kijelenteni az Úr szándékát és akaratát az egyházra vonatkozóan (The Charted Course of the Church in Education, rev. ed. [1994], 10; lásd még T&Sz 42:12 13). Ezek a tanok és tantételek oly módon kerülnek tanításra, amely megértéshez és épüléshez vezet. [2.3.1] Amikor a tanítók meghatározzák, miként tanítsák az evangélium tanait és tantételeit, válasszanak olyan módszereket, amelyek eljuttatják a tanulókat eme fontos igazságok megértéséhez, valamint elősegítik, hogy a Szentlélek építőleg és felemelően hasson rájuk. A tanítók és a tanulók akkor értik meg a tanokat és tantételeket, amikor felfogják értelmüket, meglátják más tantételekhez és tanokhoz fűződő viszonyukat, és megértik, milyen jelentőséggel bírnak azok a szabadítás tervében, csakúgy, mint saját életükben. Az örökkévaló tantételek és tanok megértése csak akkor következik be, amikor az egyének az evangélium tantételei szerint élnek, és elméjüket megvilágosítja a Szentlélek. A szentírások megértését az egyén épülésének kell kísérnie. Az épülés szó angol megfelelője (edify) eredetileg a latin aedes szóból ered, amely lakhelyet vagy templomot jelent, illetve a facere szóból, melynek jelentése: készíteni (lásd Collins English Dictionary Complete and Unabridged [2003], edify ). Ennélfogva az épülés kapcsolódik a templomépítéshez is, és azt jelenti, hogy lelkileg építeni vagy megerősíteni. Az épüléshez olyan fogalmak társulnak, mint az öröm, a békesség, a megvilágosodás, valamint az igazlelkű élet iránti vágy. A szentírások azt az ígéretet teszik, hogy ha mind a tanító, mind a tanuló a Lélek útmutatása alatt cselekszik a tanítási és tanulási folyamat során, akkor [a]ki prédikál, és aki fogadja, megértik egymást, és mindketten épülnek, és együtt örvendeznek (T&Sz 50:22). Hittől vezérelt tetteink őszinteségével és következetességével mutatjuk ki Mennyei Atyánknak és Fiának, Jézus Krisztusnak, hogy hajlandók vagyunk tanulni és utasításokat kapni a Szentlélektől. (David A. Bednar, Seek Learning by Faith, 3) Segítünk a tanulóknak betölteni szerepüket a tanulási folyamatban, és felkészítjük őket arra, hogy maguk is tanítsák az evangéliumot másoknak. [3.3.1] Az olyasfajta evangéliumi tanulás, amely előidézi a megtérést, valamint elősegíti, hogy az evangélium mélyen a tanulók szívébe vésődjön, többet kíván a tanító részéről megtett szorgalmas erőfeszítésnél. A lelki tanuláshoz erőfeszítésre és az önrendelkezés gyakorlására van szükség a tanuló részéről. Henry B. Eyring elder ezt tanította: A valódi megtérés azon múlik, hogy a tanuló szabadon kutasson hittel és nagy erőfeszítéssel ( We Must Raise Our Sights, 4). David A. Bednar elder kihangsúlyozta, hogy a tanulók által tett erőfeszítések meghívják szívünkbe a Szentlélek hatását: A tanító magyarázhat, szemléltethet, meggyőzhet és bizonyságot tehet, akár hatalmas lelki erővel és hatékonysággal. Végül azonban az üzenet és a Szentlélek tanúságtétele csak akkor hatol be a szívbe, ha az illető lehetővé teszi, hogy bejusson. [ ] Amikor a tanuló helyesen gyakorolja az önrendelkezését azáltal, hogy a helyes tantételek szerint cselekszik, akkor szíve megnyílik a Szentlélek befolyása előtt, ezáltal pedig meghívja az Ő tanító és bizonyságtevő hatalmát, illetve megerősítő tanúságát ( Seek Learning by Faith [an evening with Elder David A. Bednar, Feb. 3, 2006], 1, 3). 6

18 A célkitűzés A szentírások azt tanítják, hogy azoknak, akik lelki tanulásra törekednek, fel kell készíteniük elméjüket és szívüket az útmutatás befogadására; szorgalmasan keresniük kell a tudást és a megértést tanulmányozás, elmélkedés és ima által; valamint követniük kell a Szentlélektől kapott benyomásokat (lásd Ezsdrás 7:10; 1 Nefi 10:17 19; T&Sz 138:1 11; Joseph Smith története 1:10 20). Sok tanulónak talán szokatlannak és nehéznek tűnhet efféle erőfeszítést tenni a szentírások tanulmányozására. A tanítók azonban segíthetnek nekik megérteni, elfogadni és betölteni szerepüket az evangéliumi tanulás terén. A tanítók segíthetnek a tanulóknak elsajátítani azt, hogy miként vállalhatnak aktív szerepet lelki tanulásukban. Ezt azzal tehetik meg, ha a következőkre biztatják őket: Alakítsák ki a mindennapos szentírás-tanulmányozás szokását! Készítsék fel szívüket és elméjüket a Lélek hatására! Fedezzenek fel és fogalmazzanak meg olyan tanokat és tantételeket, melyek fontosak személyes életükben! Mélyítsék el a szentírásokról való megértésüket szorgalmas tanulmányozás, elmélkedés és ima által! Tegyenek fel kérdéseket és keressenek rájuk válaszokat, melyek segítségével jobban megérthetik az evangéliumot és azt, hogy az miként vonatkozik az életükre! Osszák meg meglátásaikat, tapasztalataikat és érzéseiket! Magyarázzák el az evangéliumi tanokat és tantételeket, és tegyenek bizonyságot igazságukról! Alakítsanak ki megfelelő szentírás-tanulmányozási készségeket, úgymint a megjelölés, keresztutalások készítése, illetve a szentírástanulmányozás segédeszközeinek használata! Azzal, hogy a tanulók eleget tesznek a lelki tanulásban betöltendő szerepüknek, kinyilvánítják, hogy készek tanulni a Szentlélektől. Gyakran elkötelezettebbek és izgatottabbak a szentírások miatt. Világosabban megértik és felidézik a szabadító tanokat és tantételeket, és nagyobb valószínűséggel alkalmazzák a tanultakat. Amikor a tanulók felfedezik az evangélium tanait és tantételeit, kérdéseket tesznek fel, valamint megosztják válaszaikat, értékes készségekre is szert tesznek az egyéni tanuláshoz. Az ilyesfajta részvétel által a tanulók képessé válnak hatékonyabban tanítani az evangéliumot családtagjaiknak, barátaiknak és másoknak. Felkészültebbek lesznek arra is, hogy a jövőben misszionáriusokként, szülőkként, tanítókként és vezetőkként tanítsák az evangélium tanait és tantételeit. [A tanulók] azon döntése, hogy részt vesznek [az órán], az önrendelkezés gyakorlása, ami segít a Szentléleknek abban, hogy személyre szabott üzenetet kommunikáljon egyéni szükségleteiknek megfelelően. A részvétel légkörének megteremtése fokozza annak valószínűségét, hogy a Lélek fontosabb leckéket tanítson, mint amilyeneket ti magatok taníthatnátok. A részvétel elhozza majd életükbe a Lélek útmutatását. (Richard G. Scott, To Learn and to Teach More Effectively, in Brigham Young University Speeches [2008], 4 5) Igazgatás [1.4] Megfelelő módon igazgatjuk programjainkat és kezeljük forrásainkat. [1.4.1] Az igazgatás utalhat az emberek vezetésére és szolgálatára, illetve a programok és források irányítására és kezelésére is. Jézus Krisztus, aki mindenben tökéletes példát mutatott, megtestesítette az igazi vezető isteni jellemvonásait. Bármi legyen is jelenlegi megbízásuk, az ifjúsági és felsőfokú hitoktatás 7

19 AZ EVANGÉLIUM TANÍTÁSA ÉS TANULÁSA minden vezetőjének és tanítójának lehetősége és felelőssége, hogy krisztusi módon vezessen és igazgasson. A jószívűség, az előrelátás és az alázat jellemvonásai lehetővé teszik számunkra, hogy elvégezzük az Úr munkáját úgy, ahogyan Ő szeretné. A jószívűség, vagyis Krisztus tiszta szeretete képezze az alapját a tanítónak a tanulókkal, a papsági vezetőkkel, a szülőkkel, a munkatársakkal és a tanfelügyelőkkel kialakított kapcsolatának! A jószívűség nem pusztán egy érzés, hanem a cselekvés és a létezés egy bizonyos módja is (lásd Moróni 7:45). Az a vezető, akiben megvan az előrelátás, sugalmazott útmutatást nyújt, kialakítja a céltudatosság érzését, és lelkesedéssel tölti el a körülötte lévőket. A szentírások azt tanítják, hogy mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul (Példabeszédek 29:18). Az alázat lehetővé teszi az igazgatóknak és a tanítóknak, hogy felismerjék az Úrtól való függésüket, és arra indítja őket, hogy másokkal együttműködve munkálkodjanak az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás célkitűzésének elérésén. Az Úr ezt mondta: senki nem segíthet ebben a munkában, csak akkor, ha alázatos és telve van szeretettel hittel, reménnyel és jószívűséggel rendelkezve, mértéktartó lévén minden dologban, amit csak a gondjára bíznak (T&Sz 12:8). Minden tanítónak és vezetőnek megadatott a lehetőség és a És a jószívűség hosszan tűrő, és felelősség, hogy megfelelőképpen igazgassa és kezelje a programokat és a forrásokat. Az igazgatással járó feladatok kedves, és nem irigykedik, és nem az egyének megáldásának lelki célját szolgálják. A költségvetések és jelentések elkészítése, az egyházi tulajdonok és fuvalkodik fel, nem keresi a maga hasznát, nem könnyű felbosszantani, források gondozása, a biztonsági óvintézkedések betartása, a nem gondol rosszra, és nem örvend a gonoszságnak, programok felügyelete, a tanácsokban való részvétel, [valamint a tanulókkal, szülőkkel és papsági vezetőkkel való hanem az igazságnak örvend, minden dolgot elbír, minden dologban hisz, minden dolgot remél és minden kommunikáció] mind elengedhetetlenül fontos igazgatási feladat (Administering Appropriately: A Handbook for CES Leaders and Teachers [2003], 2). Henry B. Eyring elder azt taní- dolgot elvisel. (Moróni 7:45) totta: Soha, de soha ne becsüljétek alá az általatok szolgált emberekért jól végzett világi dolgok lelki értékét! ( The Book of Mormon Will Change Your Life [CES symposium on the Book of Mormon, Aug. 17, 1990], 7). Erőfeszítéseink révén támogatjuk a szülőket azon felelősségük betöltésében, hogy megerősítsék a családjukat. [1.4.2] A szülőké annak elsődleges felelőssége, hogy megtanítsák gyermekeiknek Jézus Krisztus evangéliumát, továbbá hogy felügyeljék gyermekeik szociális fejlődését, társas kapcsolatait, öltözködési normáit, illetve hogy megválaszolják tanbéli kérdéseiket. Az egyházi vezetők segítenek a szülőknek e felelősségükben. Az ifjúsági és felsőfokú hitoktatási vezetők és tanítók elsődlegesen abban nyújtanak segítséget a szülőknek, hogy tanítják a tanulóknak Jézus Krisztus evangéliumát, amint az a szentírásokban és a próféták szavaiban áll, kiemelve a család tanbéli jelentőségét, illetve hangsúlyozva a családtagoknak és a családi tevékenységeknek kijáró elsőséget (lásd Administering Appropriately, 4). A tanítók biztassák a tanulókat, hogy tiszteljék szüleiket és forduljanak hozzájuk tanácsért, illetve útmutatásért! A tanítók megoszthatják a szülőkkel is, hogy mi hangzott el az osztályteremben. 8

20 A célkitűzés Szorosan együttműködünk a papsági vezetőkkel, miközben részvételre buzdítjuk a tanulókat, és olyan lelki környezetet biztosítunk számukra, ahol barátkozhatnak egymással és együtt tanulhatnak. [1.4.3] Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatáson belül minden program az általános és helyi papsági vezetők irányítása alatt működik, akik rendelkeznek a megfelelő papsági kulcsokkal. A fiatalok és a fiatal felnőttek megáldására tett erőfeszítéseikben fontos, hogy az ifjúsági és felsőfokú hitoktatás vezetői és tanítói szorosan és közösen munkálkodjanak együtt a helyi papsági vezetőkkel. A papsági vezetők irányítása alatt tanácskoznak és együtt dolgoznak annak biztosítására, hogy minden egyes fiatalt és fiatal felnőttet meghívnak és biztatnak a beiratkozásra, a részvételre és az adott kurzus teljesítésére. A tanítók és az igazgatók a papsági vezetőkkel együtt tevékenyen vegyenek részt az ifjúsági és felsőfokú hitoktatásba tartozó tanulók beíratásában és megtartásában, és ne elégedjenek meg pusztán azok tanításával, akik aktívan járnak az óráikra! A lefektetett irányelvekkel és eljárásokkal összhangban az ifjúsági és felsőfokú hitoktatási vezetők és tanítók azon is munkálkodjanak együtt a papsági vezetőkkel, hogy megfelelő helyszínt, valamint olyan helyénvaló lelki és társas környezetet biztosítsanak, ahol a bizonyságok megerősödhetnek és az evangélium ismerete elmélyülhet. A tanítók és az igazgatók kövessék a mindenkori ifjúsági és felsőfokú hitoktatási irányelveket, valamint tanácskozzanak a helyi papsági vezetőkkel arról, hogy miféle és milyen gyakori társas- és szolgálati összejöveteleket tartsanak, annak érdekében, hogy támogassák, ne pedig keresztezzék a papsági és segédszervezeti vezetők által már megtervezett és megszervezett tevékenységeket. A tanítók és az igazgatók működjenek együtt továbbá a Fiatal Férfiak és Fiatal Nők vezetőivel, és megfelelően biztassák a fiatalokat az Isten iránti kötelesség, illetve a Személyes fejlődés programban való részvételre. Ahol lehetséges, az ifjúsági hitoktatók tanácskozzanak a fiatalok más tanítóival, tanácsadóival és vezetőivel a fiatalok szükségleteiről. (Az ifjúsági és felsőfokú hitoktatási igazgatás tantételeiről és gyakorlatairól részletesebb információ található az Administering Appropriately című kézikönyvben.) 9

A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok

A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok A visszaállítás alapjai tanulói olvasmányok Hittan 225 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Borítókép: A melkisédeki papság visszaállítása. Készítette: Walter

Részletesebben

Az örökkévaló család tanulói olvasmányok

Az örökkévaló család tanulói olvasmányok Az örökkévaló család tanulói olvasmányok Hittan 200 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Méltányoljuk a könyvvel kapcsolatos megjegyzéseidet és javaslataidat.

Részletesebben

források otthonra Szentírások...2 Általános konferencia...2 Folyóiratok...3 Evangéliumi művészet...3 Könyvek, kézikönyvek, füzetek...

források otthonra Szentírások...2 Általános konferencia...2 Folyóiratok...3 Evangéliumi művészet...3 Könyvek, kézikönyvek, füzetek... Evangéliumi források otthonra Szentírások...2 Általános konferencia...2 Folyóiratok...3 Evangéliumi művészet...3 Könyvek, kézikönyvek, füzetek...4 Családtörténet...6 Misszionáriusi munka...6 Szentírás-tanulmányozási

Részletesebben

A Szabadító módján. tanítani az evangéliumot. Kalauz a Jöjj, kövess engem: Tanulási forrásanyagok fiataloknak című tananyaghoz

A Szabadító módján. tanítani az evangéliumot. Kalauz a Jöjj, kövess engem: Tanulási forrásanyagok fiataloknak című tananyaghoz A Szabadító módján tanítani az evangéliumot Kalauz a Jöjj, kövess engem: Tanulási forrásanyagok fiataloknak című tananyaghoz A kalauz tulajdonosa: GONDOLATOK ÉS BENYOMÁSOK Tanulás és elmélkedés közben

Részletesebben

Misszionáriusi felkészítő hitoktatói kézikönyv

Misszionáriusi felkészítő hitoktatói kézikönyv Misszionáriusi felkészítő hitoktatói kézikönyv Hittan 130 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Méltányoljuk a könyvvel kapcsolatos megjegyzéseidet és javaslataidat.

Részletesebben

Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium hitoktatói kézikönyv

Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium hitoktatói kézikönyv Preview Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium hitoktatói kézikönyv Hittan 250 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Preview Méltányoljuk e könyvvel kapcsolatos

Részletesebben

ALAPEGYSÉG PROGRAM KALAUZ

ALAPEGYSÉG PROGRAM KALAUZ ALAPEGYSÉG PROGRAM KALAUZ Tartalom Bevezetés az Alapegység programhoz 2 Az Alapegység program öt eleme 3 1. Szervezet 3 2. Gyülekezeti helyek 4 3. Tananyag 5 4. Tanítás 6 5. Feljegyzések és jelentések

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

Mennyei Atyánk megparancsolta nekünk,

Mennyei Atyánk megparancsolta nekünk, ELSŐ ELNÖKSÉGI ÜZENET, 2011. DECEMBER Írta: Henry B. Eyring elnök első tanácsos az Első Elnökségben Határozzuk el, hogy hálásak leszünk! Mennyei Atyánk megparancsolta nekünk, hogy adjunk hálát minden dologban

Részletesebben

A tized áldásai. Isten azért ad nekünk parancsolatokat, hogy

A tized áldásai. Isten azért ad nekünk parancsolatokat, hogy Első elnökségi üzenet, 2011. június Írta: Henry B. Eyring elnök első tanácsos az Első Elnökségben A tized áldásai Isten azért ad nekünk parancsolatokat, hogy megáldhasson bennünket. Az Ő egyik legnagyobb

Részletesebben

Jöjj, kövess engem! Vasárnapi Iskola 2014. Tanulási forrásanyagok fiataloknak

Jöjj, kövess engem! Vasárnapi Iskola 2014. Tanulási forrásanyagok fiataloknak Jöjj, kövess engem! Vasárnapi Iskola 2014 Tanulási forrásanyagok fiataloknak tanítás és tanulás a megtérésért Vasárnapi Iskola 2014 Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Intellectual

Részletesebben

Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium hitoktatói kézikönyv

Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium hitoktatói kézikönyv Jézus Krisztus és az örökkévaló evangélium hitoktatói kézikönyv Hittan 250 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Méltányoljuk e könyvvel kapcsolatos megjegyzéseidet

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Utasítások a évı tananyaghoz

Utasítások a évı tananyaghoz Utasítások a 2011. évı tananyaghoz Ez az útmutató a 2011. év során a vasárnapi iskolai osztályokban használandó tananyagok listáját, a vasárnapi kvórumok és osztályok megszervezésére vonatkozó utasításokat,

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Útmutató az ifjúsági és felsőfokú hitoktatási bizonyítványosztáshoz

Útmutató az ifjúsági és felsőfokú hitoktatási bizonyítványosztáshoz Útmutató az ifjúsági és felsőfokú hitoktatási osztáshoz A osztó ünnepségeken lehetőség nyílik rá, hogy elismerjék az ifjúsági és felsőfokú hitoktatási tanulók erőfeszítéseit és teljesítményét. Arra is

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Utasítások a 2012. évi tananyaghoz

Utasítások a 2012. évi tananyaghoz Utasítások a 2012. évi tananyaghoz Tartalomjegyzék Vasárnapi általános tananyag 2012............... 2 Vasárnapi alaptananyag 2012.................... 4 Vasárnapi kvórumok és osztályok................ 6

Részletesebben

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava A Bölcsesség szava Mivel a fizikai állapotunk lelkileg is hat ránk, ezért Mennyei Atyánk olyan parancsolatokat is adott nekünk, amelyek arra hivatottak, hogy javítsák a fizikai és a lelki egészségünket.

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

A Szabadító módján tanítani

A Szabadító módján tanítani A Szabadító módján tanítani Minden evangéliumi tanítónak az a célja minden szülőnek, minden hivatalosan elhívott tanítónak, minden házitanítónak és látogatótanítónak, valamint Krisztus minden követőjének,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Igazlelkű férjnek és apának lenni

Igazlelkű férjnek és apának lenni Igazlelkű férjnek és apának lenni Kedves papságviselő testvéreim, hat évvel ezelőtt ugyanitt álltam előttetek és beszéltem arról, hogyan tudjuk támogatni családunkat, mint papságviselők. A Cövek Elnökség

Részletesebben

Jöjj, kövess engem! Ároni papság 4. Tanulási forrásanyagok fiataloknak

Jöjj, kövess engem! Ároni papság 4. Tanulási forrásanyagok fiataloknak Jöjj, kövess engem! Ároni papság 4 Tanulási forrásanyagok fiataloknak tanítás és tanulás a megtérésért Ároni Papság 2013. október december Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Intellectual

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Jöjj, kövess engem! Ároni papság 2014. Tanulási forrásanyagok fiataloknak

Jöjj, kövess engem! Ároni papság 2014. Tanulási forrásanyagok fiataloknak Jöjj, kövess engem! Ároni papság 2014 Tanulási forrásanyagok fiataloknak tanítás és tanulás a megtérésért Ároni papság 2014 Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Intellectual Reserve,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

1. Az Istenség. 2. A szabadítás terve. Az Atyaisten. Jézus Krisztus. A halandóság előtti élet. A Szentlélek. A teremtés

1. Az Istenség. 2. A szabadítás terve. Az Atyaisten. Jézus Krisztus. A halandóság előtti élet. A Szentlélek. A teremtés Az Alapvető tanokat ki kell emelni az ifjúsági és a felsőfokú hitoktatás óráin. A hitoktatók segítsenek a tanulóknak felismerni, megérteni, elhinni, elmagyarázni és alkalmazni ezeket az evangéliumi tanokat.

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Jöjj, kövess engem! Fiatal Nők 2014. Tanulási forrásanyagok fiataloknak

Jöjj, kövess engem! Fiatal Nők 2014. Tanulási forrásanyagok fiataloknak Jöjj, kövess engem! Fiatal Nők 2014 Tanulási forrásanyagok fiataloknak tanítás és tanulás a megtérésért Fiatal Nők 2014 Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Intellectual Reserve, Inc.,

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Jézus Krisztus tanítványainak mindig is kötelességük

Jézus Krisztus tanítványainak mindig is kötelességük ELSŐ ELNÖKSÉGI ÜZENET, 2013. FEBRUÁR Írta: Dieter F. Uchtdorf elnök második tanácsos az Első Elnökségben Egy szó a tétovázó misszionáriushoz Jézus Krisztus tanítványainak mindig is kötelességük volt megosztani

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Mormon könyve. Tanulók tanulmányi kalauza

Mormon könyve. Tanulók tanulmányi kalauza Mormon könyve Tanulók tanulmányi kalauza Észrevételek és javaslatok Nagyra értékelnénk észrevételeit és javaslatait ezzel a tanulmányi kalauzzal kapcsolatban. Kérjük az alábbi címre juttassa el őket! Curriculum

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Jöjj, kövess engem! Fiatal Nők 4. Tanulási forrásanyagok fiataloknak

Jöjj, kövess engem! Fiatal Nők 4. Tanulási forrásanyagok fiataloknak Jöjj, kövess engem! Fiatal Nők 4 Tanulási forrásanyagok fiataloknak tanítás és tanulás a megtérésért Fiatal Nők 2013. október december Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Intellectual

Részletesebben

MORMON KÖNYVE. Tanári kézikönyv Hittan

MORMON KÖNYVE. Tanári kézikönyv Hittan MORMON KÖNYVE Tanári kézikönyv Hittan 121 122 MORMON KÖNYVE TANÁRI KÉZIKÖNYV HITTAN 121 122 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Salt Lake City, Utah Szívesen látunk hozzászólásokat

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Első elnökségi üzenet, 2010. március. Írta: Henry B. Eyring elnök első tanácsos az Első Elnökségben. Erkölcsi bátorság

Első elnökségi üzenet, 2010. március. Írta: Henry B. Eyring elnök első tanácsos az Első Elnökségben. Erkölcsi bátorság Első elnökségi üzenet, 2010. március Írta: Henry B. Eyring elnök első tanácsos az Első Elnökségben Erkölcsi bátorság A halandó élet egyik célja, hogy bebizonyítsuk Istennek, akkor is betartjuk a parancsolatait,

Részletesebben

Jöjj, kövess engem! Vasárnapi Iskola 2. Tanulási forrásanyagok fiataloknak

Jöjj, kövess engem! Vasárnapi Iskola 2. Tanulási forrásanyagok fiataloknak Jöjj, kövess engem! Vasárnapi Iskola 2 Tanulási forrásanyagok fiataloknak tanítás és tanulás a megtérésért Vasárnapi Iskola 2013. április június Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

01139_135_Chastity.qxd :37 AM Page iii Az erkölcsi tisztaság

01139_135_Chastity.qxd :37 AM Page iii Az erkölcsi tisztaság Az erkölcsi tisztaság Az ön Mennyei Atyja szereti önt, és azt szeretné, hogy boldog legyen most és mindörökre. Tanácsokat és parancsolatokat adott az à prófétáján keresztül, hogy segítsen önnek. Békességének

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/43. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/43. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja A földm ves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : E. Frischbutter; Sarah S. 60/43. Történet www.m1914.org

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

EGY ÖRÖKKÉVALÓ HÁZASSÁG FELÉPÍTÉSE TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Hittan 235

EGY ÖRÖKKÉVALÓ HÁZASSÁG FELÉPÍTÉSE TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Hittan 235 EGY ÖRÖKKÉVALÓ HÁZASSÁG FELÉPÍTÉSE TANÍTÓI KÉZIKÖNYV Hittan 235 EGY ÖRÖKKÉVALÓ HÁZASSÁG FELÉPÍTÉSE TANÍTÓI KÉZIKÖNYV Hittan 235 Készítette: Az Egyházi Oktatási Szervezet Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette:

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette: ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ Készítette: A Magánpénzügyi Akadémia - vagyonteremtés önerőből - A Magánpénzügyi Akadémia küldetése: közérthetővé tenni a pénzügyeket, ezzel az évtized végére

Részletesebben

A visszaállítás alapjai hitoktatói kézikönyv

A visszaállítás alapjai hitoktatói kézikönyv A visszaállítás alapjai hitoktatói kézikönyv Hittan 225 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Borítókép: A melkisédeki papság visszaállítása. Készítette: Walter

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Ha szeretet van otthon

Ha szeretet van otthon ELSŐ ELNÖKSÉGI ÜZENET 2011. AUGUSZTUS Írta: Thomas S. Monson elnök Ha szeretet van otthon TANÁCS A PRÓFÉTÁNKTÓL Áldott családi élet Amikor belekóstolunk a változatosságba, és [el] kalandozásaink során

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS. RPI idegen nyelvi szakmai nap November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA

BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS. RPI idegen nyelvi szakmai nap November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS RPI idegen nyelvi szakmai nap 2016. November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA A MAI KUTATÁSOK ALAPJÁN A (nyelv)tanulás az élet része nem az iskola privilégiuma. A blended

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Az érett személyiség Allport szerint

Az érett személyiség Allport szerint A tanár személye Az érett személyiség Allport szerint 1. Az én érzésének kiterjesztése, a szükséglet-kielégítéstol a külvilág iránti nyitottságig. 2. Meghitt viszony másokkal. Intimitás, megértés, tisztelet.

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

A FIATALSÁG ERŐSSÉGÉÉRT. fsy TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI IRÁNYELVEK. A kinyilatkoztatás légkörének megteremtése

A FIATALSÁG ERŐSSÉGÉÉRT. fsy TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI IRÁNYELVEK. A kinyilatkoztatás légkörének megteremtése fsy TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI IRÁNYELVEK A kinyilatkoztatás légkörének megteremtése Tartalom Területi részvétel az FSY- on... 3 Az FSY célkitűzései... 4 Irányelvek az FSY anyagi támogatásához... 6 Javasolt

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben