O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2012 XII/2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2012 XII/2"

Átírás

1 O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2012 XII/2

2 TARTALOM XII/2. AZ OB L Á T US SÁG RÓL A dékánválasztás szabályai Útmutató a dékániák vezetéséhez 4 Michelangelo Tiribilli OSBOliv A bencés oblátus és a monostori közösség 8 LEGYETEK TANÚIM! Pelsőczi Judit Angéla OSB obl. Mihály testvérünk oblációja Sopronban 14 Fürjes Éva Krisztiána OSB obl. Találkozás a ciszterci oblátusokkal 16 Pelsőczi Judit Angéla OSB obl. A pannonhalmi dékánia kirándulása Győrújbarátra és Kismegyerre 19 Fürjes Éva Krisztiána OSB obl. Cirylla testvérünk emlékére 21 Mirk Jánosné Filoména OSB obl. Roberta testvérünkre emlékezünk 23 Rochlitz Kyra Mária OSB obl. Töredékek Bakonybélből 24 Jurinka Szilveszter OSB Kirándulás Melkbe 26 MÚLTUNK FORRÁSAINÁL Agatha Rothert OSB A Bencés Konfederáció 33 ME D I TÁ CI ÓK Notker Wolf OSB prímásapát Homília a pannonhalmi Szent Mártonbazilika felszentelésén 37 Albert Schmidt OSB Emmanuel von Severus OSB Norbert Stoffels OSB Szent Benedek háromlépcsős útja 40 Kránitz Mihály Mária az Egyház anyja 43 Tamásné Kollár Magdolna Türelemről édesanyaként 49 Órigenész A gyermek pedig növekedett és erősödött 54 Christian de Chergé OCSO Amikor fölmerül a búcsúzás 57 IMÁD S Á GOK Szülők imája gyermekeikért 59 Idősebb korúak imája 60 SZÉ P I RO DA LOM Örkény István Meddig él egy fa? 61 Sárközi György Téli fohászkodás 65 Borián Elréd OSB Requiescat in luce; Téli ima; Midőn betegség látogatta 66 SZEMLE Klaibán Sándor Günter OSB obl. Legyőzhetetlen remény 68 Ranschburg Ágnes Hildegárd OSB obl.szembesülés 70 HÍ REK 72

3 A megújított pannonhalmi bazilika (Kátai Balázs fotója) 3

4 AZ OBLÁTUSSÁGRÓL A DÉKÁNVÁLASZTÁS SZABÁLYAI I. A választást a dékániába tartozó, obláció szerinti legidősebb oblátusnak vagy oblátának kell levezetnie. II. Választásra a dékánia oblációt tett tagjai jogosultak. III. Megválasztható a dékániába tartozó, már oblációt tett oblátus vagy obláta. (Más dékániából csak végső esetben válasszunk.) IV. Megválasztottnak azt kell tekinteni, aki az első szavazási menetben a szavazatok 2/3-os többségét kapta. Ha nem kapta meg senki a szavazatoknak ezt a számát, második szavazási menetet kell tartani, ekkor azt kell megválasztottnak tekinteni, aki abszolút többséget kapott (ötven százalék plusz egy szavazat). Ha senki nem kapott volna abszolút többséget, akkor ennek a szavazási menetnek a relatíve legtöbb szavazatot kapott jelöltjét kell megválasztottnak tekinteni. (Tehát csak kétfordulós választás lehetséges.) V. A választás megtörténtéről és eredményéről a választásért felelős oblátus vagy obláta írásbeli értesítést küldjön az oblátusrektornak. VI. Az oblátusrektor Főapát úrnak terjeszti fel jóváhagyásra az újonnan megválasztott dékánok névsorát. VII. Az újonnan megválasztott dékánok mandátuma a választás napjától számított három évig tart. VIII. A választás titkos szavazással történik. 4

5 Az oblátusságról A DÉKÁNVÁLASZTÁS MENETE A dékánok beszéljék meg az időpontot a szavazásra jogosult testvérekkel, hogy mindenki jelen lehessen. A szavazás előtt a szavazásért felelős testvér vezetésével az alábbi imádságot imádkozzák: Testvér: Jöjj Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szívét! Közösség: És gyullaszd föl bennünk szereteted tüzét! T.: Uram irgalmazz! Krisztus kegyelmezz! Uram irgalmazz! Miatyánk... Mert tiéd az ország... T.: Küldd el Szentlelkedet és minden megújul! K.: És megújítod a föld színét. T.: Emlékezzél meg Egyházadról! K.: Amelyet alkottál. T.: Az Úr legyen veletek! K.: És a te lelkeddel! T.: Könyörögjünk! Ébreszd föl, Urunk, szent Egyházadban azt a lelkületet, amelyben Szent Benedek atyánk szolgált, hogy ettől éltetve, törekedjünk szeretni, amit ő szeretett, és tetteinkkel gyakorolni, amit tanított. Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. Ez után az imádság után olvassák fel a Regula IV. fejezetét, és csak utána történjék a választás. A választás szerencsés befejeztével énekeljék vagy mondják el a Te Deumot. A választás hetében lehetőleg mindennap imádkozzák el az alábbi imádságot: Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományozója, jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket. Ámen. 5

6 Az oblátusságról ÚTMUTATÓ A DÉKÁNIÁK VEZETÉSÉHEZ I. A csoportra figyelő dékán: 1. Mindenkinek ad lehetőséget, hogy kifejezze magát. 2. Figyel arra, hogy a csoport tagjai egymás szavait ne bírálják. Mások bírálata nélkül fejezzék ki önmaguk véleményét. 3. Rövid bevezetést tart vagy kér mástól hosszú előadás helyett. 4. Könnyű kérdéseket tesz fel a visszahúzódóknak, hogy kimozdítsa őket. 5. Arra törekszik, hogy mindenki megértse fő gondolatait. 6. A megadott témára újra rákérdez, visszavezeti a beszélő gondolatait. 7. A csoport következtetéseit összefoglalja és a témától függően feljegyzi. 8. Hagy időt a csendben való gondolkodásra vagy imádságra. 9.A csoport egyik tagjától kapott nehéz kérdést felteszi előbb a csoport mindegyik tagjának, hogy ne tűnjön mindentudónak. Gondolkodásra serkent, tudja, hogy a jó kérdés viszi előre a dékániát, nem a biztosnak tűnő, lezáró válaszok. 10. A tárgynál marad beszélgetés közben. 11. Szelíd figyelmével szabad, őszinte légkört igyekszik teremteni, ahol minden nézet, panasz elhangozhat a megtorlástól való félelem nélkül. 12. Megdicséri a csoport tagjainak jó ötleteit, gondolatait. Családias légkörért fáradozik. II. A hatékony vezetést elősegítő dékán: 1.Közli előre a következő beszélgetés témáját és célját. 2.Olyan kérdéseket tesz fel, amelyekből nem érződik ki, hogy milyen választ vár el. 3. Tudatosan félbeszakítja a beszélgetést, ha a résztvevők komolyan eltérnek a témától vagy egymással vitatkoznak. 4.Felhívja a figyelmet: egyes szám első személyben beszéljen mindenki, ne akarja legyőzni véleményével senki a másikat. 5.Új kérdésekkel, ötletekkel előre viszi a közösséget, közös programokat javasol. 6

7 Az oblátusságról 6.Négyszemközti beszélgetésben vagy levélben érdeklődik a személyes igények, problémák iránt.. 7. Az oblátusrektort egy évben kétszer őszintén tájékoztatja dékániájáról. 8.A karácsonyi és a húsvéti ünnepek előtti felkészülést komolyan veszi. 9.A zsolozsmákra, liturgiákra előre készül. 10. Biztat a más dékániákkal közös programokon való részvételre, különösen a lelkigyakorlatra, rekollekciókra, közös kirándulásokra. 11. Dékániája betegeit, névnaposait számon tartja, imádkozik értük. 12. A bűnöst és bűnt szét tudja választani Krisztus szeretetében. III. Mit nem tesz a dékán? 1. Nem sajátítja ki a beszélgetést. 2. Nem engedi meg, hogy bármelyik tag uralja a beszélgetést. 3. Nem tesz úgy, mintha minden választ tudna. 4. Nem lesz ideges, ha csend áll be. 5. Nem folytatja a beszélgetést oda nem illő témáról. 6. Nem enged meg veszekedést. 7. Nem sietteti a döntéseket. 8. Nem követeli meg az eszményi keresztény életet, hanem biztat Krisztus és egymás szeretetére. 9. Nem beszéli ki mások hibáit, bűneit a csoport előtt. 10. Nem várja el, hogy a csoport minden esetben egyetértsen vele. 11. Nem akarja irányítani a monostor vagy a bencések életét, hanem lelki közösségre törekszik. 12. Nem szidja a világot, hanem az evangélium megélésére biztat. 7

8 Az oblátusságról Michelangelo Tiribilli OSBOliv A BENCÉS OBLÁTUS ÉS A MONOSTORI KÖZÖSSÉG Ezen írás témáját több szempontból is megközelíthetjük. Elemezhetnénk és megjegyzésekkel tűzdelhetnénk az olivetanus 1 Oblátusszabályzat idevágó pontjait, de túlságosan is jól ismerjük annak tartalmát. Részletesen megnézhetnénk, mit is nyújtson a monostori közösség az oblátus számára és melyek az oblátus közösséggel szembeni elvárásai és kötelességei, de ez túl messzire vinne. Úgy gondoltam tehát, inkább néhány, a szerzetesközösséget és az oblátust kölcsönösen érintő területet járok körül. A Szabályzat 12. pontjában többek között ez áll: Különösképpen pedig az oblátus imádsággal, a liturgia látogatásával, a testvéri megosztással részt vesz a monostori közösség életében, lehetőségeihez és képességeihez mérten segítve azt. A monostori liturgiákon való aktív és mindenekelőtt tudatos részvétel gyakorlati megvalósítása során sokszor több akadályba is beleütközünk: a testvéri közösségvállalást ki így, ki úgy értelmezi. Egyesek szerint összefüggésekre kell, hogy rávezessen, mások túlzónak tartják néhány oblátus bizonyos elvárásait. Van, aki csak azt nézi a Szabályzatban: Légy tagja egy monostori közösségnek, elfelejtkezve mindarról, ami ezután következik; más csak arra a különbségre figyel: nem ugyanolyan jogcímen, mint a monasztikus szerzetesek. E két pont: a monasztikus liturgián való teljes és tudatos részvétel, valamint a testvéri megosztás az oblátus és a közösség között, szerintem érdemes a figyelemre, hogy ne steril és elvont fejtegetésbe bocsátkozzunk, hanem sokkal inkább egy konkrét és létfontosságú kérdéskört elemezzünk. Nem gondolom, hogy teljesen kimerítem a témakört, sem azt, hogy megoldást adok a felmerülő nehézségekre, inkább a kérdés néhány irányvonalára és szempontjára szorítkozom, melyek által jobban megérthetjük a különböző helyzeteket, amelyekben mi is találhatjuk magunkat. Mindenekelőtt az oblátusok és a közösség közötti testvéri megosztást tartom szükségesnek megvitatni. Az oblátusok napjainkban jobban szükségét érzik a monasztikus szerzetesekkel való kommunikációnak, s szeretnének osztozni tapasztalataikban. Másrészről szem előtt kell tartanunk azt a tényt is, hogy ugyanannak a monostornak egyes 8

9 Az oblátusságról szerzetesei sokkal inkább meghívottnak érzik magukat az egyedüllétre, mint mások. Nekik több elmélyülésre és szilenciumra van szükségük, hogy mélyebb testvéri közösségbe tudjanak lépni és tisztább imádságos lelkületbe kerüljenek. Mások viszont szívesebben kommunikálnak. Ugyanakkor minden monasztikus szerzetesnek meghívottnak kell magát éreznie a csendes magányban való istenkeresésre és a kolostori elmélyülésre. Meg kell tehát találni az egyensúlyt egyesek magánya és mások részvétele között, sőt ezen egyensúlynak egy és ugyanazon szerzetesnek a szívében kell lennie. Következésképp az oblátusoknak a közösséggel való kapcsolataikban, miközben tudatában vannak a monasztikus élet elvárásainak, maguknak is törekedniük kell az elmélyüléshez szükséges légkör elősegítésére. Maga a valódi testvériesség sérülne, ha nem lenne lehetőség az Istennel való folyamatos csendes találkozásra, és a szerzetesek éppen azt az értéket nem tudnák nyújtani, amit tőlük vártok. Tehát amikor a szerzetesek túlságosan is a beszélgetéseknek szentelik magukat, azt kockáztatják, hogy szétforgácsolódnak, hogy izgatottá válnak, következésképp épp a legfontosabbat lesznek képtelenek megosztani az oblátusokkal: a monasztikus szellemiséget, az istenkeresés élményét. Megérthetjük tehát, melyek annak a testvériségnek a jellemzői és kívánalmai, amelyről a Szabályzat 12. pontja szól. Alapvetően a keresztény testvériség mindannyiunk számára az, ami Krisztus szeretetétől származik, mindazonáltal kifejezésmódjai és formái különbözőek lehetnek. Ez a testvériség az oblátusok és szerzetesek között nem olyan, mint ami a fiatalok csoportjában vagy például a vallásos tanárok és volt diákjaik között kifejeződik. Az oblátusok nagyon is jól tudják, hogyan élnek a monasztikus szerzetesek a visszavonultság és a mindenki felé nyitott irgalmasság ellentétes feszültségében, a magány és a szerepvállalás, mint két pólus között: egyik Isten csendes jelenléte, a másik a testvéri befogadás. Egyszerre elengedhetetlen a nagyfokú visszafogottság, ugyanakkor a rendkívüli nyitottság is. Kívánatos tehát, hogy ez a testvéri megosztás úgy történjen, hogy közben a monostori élet követelményeit is tartsuk szem előtt: az elmélyülést, a csendet, a komolyságot. Hiszen ez egy monasztikus testvériség! Az oblátusoknak épp ezt a testvériséget kell keresniük, ahol az egység, a testvéri közösség közöttük és a szerzetesek között mély, bensőséges, és olyan erős, hogy le tud mondani bizonyos mértékben a külsőségekről is. Valóban, a testvéri megosztás mindenekelőtt abban valósul meg, ami a monasztikus szerzetesek életének a szíve és a csúcspontja: a liturgikus imádságban. Ebben a mélységben valósul meg a 9

10 Michelangelo Tiribilli OSBOliv titokzatos testvériség, de épp ezért mélyebb és minden más módnál hatékonyabb. A monasztikus közösség misztérium, de nem olyan, amellyel az oblátusnak meg kellene küzdenie, hanem amelyhez odafordulhatnak. Az istenkeresés és istenszeretet misztériuma ez, amelyet az oblátusok különleges módon, a monostor szellemében, csendben és magányban, a reguláris életben részt véve megosztani hivatottak, testvéri, szellemi és épp ezért mélyebb megosztás során. Ez a testvéri, spirituális megosztás az oblátus legfontosabb és leglényegesebb dimenzióját alkotja, de ezen túlmenően kétségkívül a testvériségnek egy más, ha szabad így mondanunk, emberibb szinten is kifejezésre kell jutnia. Ennek az egyes monostorok helyétől és hagyományaitól függően számos, különféle módja lehet. Egyes közösségek talán jobban szeretik, ha az oblátus teljesen megéli a monasztikus napot, jelen van az összes közösségi imán, étkezésen és rekreáción, részt vállal a monostor bizonyos munkatevékenységében is. Más monasztikus közösség ettől eltérően sokkal visszafogottabban igényli az oblátus jelenlétét, bár nem hiányoznak a konferenciákról és képzésekről, részt vállalnak a szükséges lelki támogatásban, a liturgiában. Ki így, ki úgy, fontos, hogy az oblátusok tudatában legyenek annak, hogy az obláció lényege nem annyira a teljes beilleszkedés a közösségbe, hanem sokkal inkább az, hogy felajánljuk magunkat Istennek, az evangéliumi tökéletességre fejlesszük elhivatottságunkat azért, hogy jobban keressük, szolgáljuk és dicsőítsük Istent a bencés szellemiségben, ahogy ezt az Oblátusszabályzat is tartalmazza. A kérdés kevésbé jelentős az obláták esetében; mert figyelembe kell venni a monostorban érvényben lévő klauzúrát. Ehhez az Egyház nagyon is ragaszkodik, mint ahogy ezt egy post-zsinati dokumentum 2 is mutatja, mely szerint az aktív rendek legnagyobb elöljárói mérsékelhetik a pápai klauzúrát, de a monasztikus szerzetesek egyértelműen nem tehetnek efféle engedményt. Mivel a bencés világi oblátus csoportoknak férfiak és nők a tagjai, valamint hogy a klauzúra jelenleg is érvényben van, világossá válhat számunkra, hogy az Oblátusszabályzat azon tételének alkalmazása, miszerint egy monasztikus közösség tagja, bizonyos határokat és kívánalmakat rejt magában. Jobban megérthetjük továbbá a Szabályzat egy másik pontjának jelentését is: a monostor kész spirituális családjába fogadni az oblátusokat. Lelki szinten, a legmagasabb és leghatékonyabb, akkor is, ha a legkevésbé szembeötlő szinten kell az oblátusoknak 10

11 Az oblátusságról megélni, megvalósítani, fejleszteni és elmélyíteni a testvériséget a monasztikus közösséggel. Mit jelent tehát konkrétan a monostor lelki családjában való részvétel? A kérdésre többféle válasz adható, de talán az egyik legérvényesebbet és legkifejezőbbet az Apostoli levél egy passzusában találtam, melyet II. János Pál pápa intézett a Szent Benedek-rendhez július 11-én. Ezt írja: A klauzúra természetesen elszigeteli a szerzetest a külvilágtól és mindenféle felszínes könnyelműsködéssel szemben egyfajta teret kell építeni, amelyet nem illik áthágni, de ez nem választ el a szeretettől. Sőt, ez a korlát mintegy megnyitja a nagyobb szabadsághoz nélkülözhetetlen teret, ahol a szerzetes és bizonyos tekintetben minden, a saját»kis klauzúráját«féltő ember élni és növekedni tud a szeretetben; ahol szívét kitárja testvéreinek, akik szeretnének osztozni vele mindabban, amit megtapasztal az Istennel való egységben, s ahol sikeresen megtörténik, amint azt nagyszerűen mondta VI. Pál:»egyre inkább úgy látogassák, mint a béke, a könyörgés házát, ahol az emberek újra megtalálják önmagukat és önmagukban Istent«. A szerzetes, aki az egyes emberrel kapcsolatot alakít ki, az imádság által legyőz minden tér- és időbeli korlátot. Így Szent Benedek szerzetese egyetemes testvérré, az Evangélium hirdetőjévé, a béke és a szeretet hírnökévé válik. Most térjünk át a monostori liturgián való részvételre. A monasztikus imaórák hivatalos szövege elé írt direktórium egyik szabálya kimondja: A monasztikus imaközösség, bár formálisan»szerzetes kórusnak«tűnik, nem lehet»zárt«, hanem nyitott csoporttá kell válnia, hogy részt vehessenek benne mindazok, akik meg szeretnék tanulni igazságban és lélekben imádni Istent, különösen a liturgián keresztül. 3 Nos, akik pedig meg szeretnék tanulni igazságban és lélekben imádni Istent, különösen a liturgián keresztül, ők épp az oblátusok, akik egyéb célok mellett éppen ezért lettek oblátusok, ezért csatolták magukat szellemi kötelékkel a bencés monostorhoz. De a monasztikus liturgián való aktív és tudatos részvétel nem túl egyszerű vállalkozás, bár elsőre annak tűnhet. A korábban már említett direktórium is kimondja: Amikor a monasztikus imaközösségről mint nyitott csoportról beszélünk, ez természetesen nem azt jelenti, hogy a közösség szabályok nélkül lenne nyitott a külvilág felé, hanem egyfajta befogadó nyitottságot jelent az imaközösségbe. A monasztikus imádság mindenki számára nyitott, s ez azt jelenti, hogy bár megőrizve a saját ritmusát és bizonyos mértékben a nyelvezetét is, egyfajta»lelkipásztori 11

12 Michelangelo Tiribilli OSBOliv alkalmazkodással«a monostornak szenteli magát, hogy az saját környezetében kovásszá legyen. 4 A kérdés tehát adott, és nem gondoljuk, hogy megválaszolhatjuk, amennyiben csupán a monostori zsoltárkönyv áll rendelkezésünkre és az, hogy közel állunk a zsoltározó szerzetesekhez. Arról van szó, hogy ne térítsen el bennünket a monostori hivatalosság szövevényessége, hanem képesek legyünk a liturgikus nyelvezet jelentésének mélységét megérteni, hogy a szertartás minden résztvevőjével, legyen bár szerzetes vagy oblátus, megvalósulhasson az imádkozó közösség egysége. Következésképpen az oblátusoknak felkészülteknek kell lenniük, ha valóban részt kívánnak venni ebben, egységben a monostori szerzetesekkel, ismerniük kell a liturgikus imádság sarkpontjait, tudatában kell lenniük, hogy a szerzetesekkel való testvériség mindenekelőtt a monasztikus liturgiában való aktív, teljes és tudatos részvétellel valósul meg. A szerzetesekkel való együtt imádkozás az oblátusnak lényegi, alapvető szükséglete kell, hogy legyen. Épp ezen liturgikus egység által valósul meg az a testvéri viszonyulás, amely a korai keresztény közösséget jellemezte. Ez az imádkozó testvéri közösség dicsőítő és közbenjáró kórust alkot, amelyben közös célért egyesülnek: Isten királyságának és igazságának valódi keresése összeköt szerzeteseket és oblátusokat. Ez az imádság annál egységesebb lesz, minél inkább tudatossá, cselekvővé válik, ahogy ezt már említettem, s ahogy a II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója is különösen javasolja. Ezért az oblátusok különösen fontosnak érzik, hogy mindent megtegyenek azért, hogy imádságos lelkület járja át őket. Ehhez az kell, hogy a monostor megfelelő liturgikus képzést adjon, és a szertartásokra való felkészülést biztosítsa, valamint, hogy az oblátusok képviseljék ezen igényeiket. Csakis így lehet áldásos az Oblátusszabályzatban említett liturgián való részvétel, és adhatja meg az oblátusnak azt az imaélményt, amely bensőjében gazdagítja, és amely által valójában is élvezheti oblációjának áldásos gyümölcsét. (Michelangelo Tiribilli OSBOliv : L oblato benedettino e la comunitá monastica, in: Oblati benedettini, Testimoni da laici del primato di Dio e di Cristo, Edizioni Scritti monastici, Abbazia di Praglia, illetve in: San Benedetto 25, 1981, 54 58, fordította: Szűcsné Villányi Rita) 12

13 Az oblátusságról Jegyzetek 1 Michelangelo Tiribilli apát úr hosszú évekig az olivetánusok prézesapátja volt. Az olivetánusok a Bencés Konföderáció tagjai. Bencés reformkongregáció, Tolomei Bernát 1313 körül sziénai társával a Monte Oliveto Maggiorén telepedett le. Közép- és Észak-Itáliában gyorsan elterjedtek. Ruhájuk fehér színű bencés habitus. Olaszországon kívül Franciaországban, Brazíliában, Angliában, az USA-ban, Mexikóban és Dél-Koreában is jelen vannak. A kongregációnak női ága is van. 2 Clausura papalem (VI. Pál, június 4.) 3 Directorium TLHM 22. sz. 4 Ugyanott. 13

14 LEGYETEK TANÚIM! Pelsőczi Judit Angéla OSB obl. MIHÁLY TESTVÉRÜNK OBLÁCIÓJA SOPRONBAN (2012. április 30.) Hálát adok, Uram, mert meghallgattál engem. Mihály testvérünket már fiatal korában foglalkoztatta a gondolat, hogy szerzetes legyen. Katonai szolgálata alatt azonban megbetegedett, így terve sajnos nem valósulhatott meg. Amikor megnyílt Sopronban a Szent Benedek Idősek Otthona, Mihály testvérünk ide került és itt ismerkedett meg Tarzícia és Katalin testvéreink révén az oblátus közösséggel. Zenepedagógus végzettségét kamatoztatta, amíg tehette, közös zenehallgatásokat szervezett az otthon lakói számára. Már korábban is rendszeresen olvasta a Szentírást átelmélkedve, abból erőt merítve szenvedései elviseléséhez. Kerekes székhez kötött életét, és ebből eredően szobája fogságát úgy élte meg, mint egy szerzetesi cellában való létet mesélte el egy beszélgetésünk során. Beöltözése után a Szentírás mellett természetesen a Regula tanulmányozása vált mindennapi olvasmányává. Telefonos és személyes beszélgetéseink során mindig megtapasztaltam mély hitét és Istennek szentelt életáldozatát, betegségében is megőrzött derűjét. A szociális otthon kápolnájában ünnepelhettük az obláció liturgiáját. Megköszönjük Horváth László atya szervező és gondos előkészítő munkáját. Mihály testvérünkkel együtt nagyon meghatódva, szívünkben nagy-nagy örömmel és Istennek hálát adva énekeltük a zsoltáros szavait: Örökrészem és kelyhem te vagy Uram, te tartod kezedben sorsomat. Szüntelenül magam előtt látom az Urat, Ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem, reménységben nyugszik testem is. Az élet útját mutatod nekem, színed előtt az öröm teljessége, és jobbodon a gyönyörűség mindörökké. Védelmezz engem, Istenem, hiszen tebenned bízom. Elréd atya homíliájában szeretettel emlékezett meg Mihály testvérünkről, méltatva döntését, nagy küzdelmét betegségével, annak Isten ajándékaként való elfogadását. A homília után olvasta fel Mihály testvérünk oblációjának szövegét, aki mélyen átérezte a szövegben megfogalmazott 14

15 Legyetek tanúim! felajánlást és ígéretet. Mindannyian könnyeinkkel küszködtünk a meghatódottságtól, és átéltük mi is oblációnk ünnepét, amikor együtt imádkoztuk: Fogadj el engem Istenem, szent Igéd szerint, hogy neked éljek... Mihály testvérünk egy nagyon szép bakonybéli keresztet kapott Elréd atyától ajándékként, melyet magához szorított és azt mondta: 20 éve várok erre a pillanatra... Az ünnepi liturgia áldással folytatódott, melyhez gondolatban mi is csatlakoztunk. Mindenható Atyánk, erősítsd meg testvérünk döntését, aki magát az obláció révén Neked átadja. Kérünk, engedd kegyelmeddel, hogy az, amivel a keresztségben megajándékoztad őt, most az új ígérettel megerősödjék és kiteljesedjék benne. Élete dicsőítsen meg Téged, és áldozatos hite Krisztus országát építse. A Szentlélek adjon neki jó buzgóságot, amely megőrzi őt Szent Márton Monostorához és az oblátus közösséghez való hűségben. Közös ünneplésünk végén a László atya által felkért két fiatal kántor vezetésével felhangzott a mindenki által ismert és kedvelt taizé-i ének: Jézus, életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Mihály testvérünket visszakísértük szobájába, ahol láthattuk azt a meghitt, valóban egyszerű, igazi szerzetesi cellát, ahol imádságos napjait tölti Isten tenyerén, lelkében békességben. 15

16 Legyetek tanúim! Fürjes Éva Krisztiána OSB obl. TALÁLKOZÁS A CISZTERCI OBLÁTUSOKKAL (2012. május 12. szombat) A húsvéti idő 5. hetének szombat délelőttjén tíz óra körül gyülekeztünk Székesfehérvárott a Nagyboldogasszony templomban Brückner Ákos Előd ciszterci oblátusrektor atya meghívására, akinek bevezető gondolata a Regula 4. fejezetének 21. pontja volt: Krisztus szeretetének semmit elébe ne tégy! Ennek gyakorlati megvalósítására először a déli imaórát énekeltük el a kiosztott Magnificat füzetekből. Kezdetben kicsit bátortalanul, de aztán egyre jobban és egyre nagyobb örömmel imádkoztunk énekelve. Előd atya gondos házigazdához illő, kedves üdvözlő szavai következtek, ismertette velünk a lelki együttlét programját is. Patinás csigalépcsőn vezetett fel minket az emeleti oratóriumba, ahol frissítő étellel, itallal kínált. Majd bravúros gyorsasággal tíz csoportra osztotta vendégseregét, és feladatul adta, hogy beszélgessünk: hogyan, mikor, milyen körülmények között találkozhatunk bensőségesen Istennel. Nem sok időnk volt az eszmecserére, de mivel a csoportok kis létszámúak voltak, csaknem mindenki elmondhatta röviden tapasztalatát. Ezt közös beszámoló követte, ahol az egyes csoportokból egy-egy ember foglalta össze a legfontosabb véleményeket, de volt olyan is, aki ebben a nagy körben szólalt meg először. Megemlítették a csendet, a természetet, a zsolozsmát, a kötött és szabad egyéb szóbeli imádságságokat, a zenét, a művészetet, a magányt, a betegséget, a testvért, akiken keresztül Istent tapasztalhatjuk meg többé-kevésbé bensőséges módon, aszerint, hogy éppen emberi mivoltunk mennyire nyitott a mindig előbb kezdeményező Istenre. Majd Előd atya elmélkedésében a bensőséges Isten-kapcsolathoz vezető utakról beszélt, arról, hogy Isten előbb szeretett minket. Bemutatott könyveket is, amelyek segítségünkre lehetnek az úton. Anselm Grün Mélyből forrásozó lelkiség és Egészség, mint lelki feladat című könyvei mellett Pál Ferenc Természetes spiritualitás, valamint Csaba testvér Párbeszéd a végtelennel című könyveit ajánlotta, amelyekből idézett is. Ezután a ciszterci templomot mutatták be nekünk. A jezsuiták építették a templomot a mellette levő gimnáziummal együtt a töröktől való felszabadulás után között. A jezsuiták feloszlatása (1773) után a pálosok használták az épületegyüttest, majd 1813-tól a ciszterek vették 16

17 Legyetek tanúim! át. A templom oltárképe Nepomuki Szent János megdicsőülését ábrázolja. A II. világháborúban erősen megrongálódott mennyezet freskóin többek között Loyolai Szent Ignác, illetve Szent István király Szűz Mária oltalmába ajánlja az országot, valamint a Szentháromság ábrázolása látható. Elréd atyától tudjuk, hogy a templom szentélyben azért van négy bejárati ajtó, mert a jezsuiták gimnáziumaiban kötelező volt a színjátszás, amihez több bejárat is szükséges volt. Legpompásabb látnivaló a rokokó stílusú sekrestye volt, amelynek csodás bútorzata Hyngeller János alkotása ( ). A sekrestye fekete színű szekrényeinek ajtajain a templom oltárképeinek keményfából kifaragott kicsinyített mását lehet megcsodálni. Nagyon szép és bensőséges szentmise következett. Előd atya fő gondolatait így foglalhatjuk össze: érezzük át meghívottságunkat, adjuk is tovább ezt a gondolatot örömmel. Nem könnyű a feladatunk, mert a mai világban sem olyan egyszerű kereszténynek lenni. A felszínesnek látszó dolgok, reklámok mögött sokszor komoly keresztényellenes erők működnek, sok helyen van a világban tényleges keresztényüldözés, sokan halnak meg ma is a hitükért nekünk is fel kell készülnünk, hogy vállaljuk a hűséges életet. Krisztus figyelmeztet minket az Evangéliumban: Ha a világ gyűlöl titetek, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt... (Jn 15, l8) A szentmise végén énekünkkel a Szűzanyához imádkoztunk hazánkért. Ebédre finom meleg pizzát, bort, üdítőt, kávét kaptunk a Regula szerinti, igazi testvéri vendégszeretet jeleként. Volt alkalom rövid kötetlen beszélgetésre. Nekem külön ajándék volt, hogy a ciszterci oblátusok között találkoztam egyik legkedvesebb volt gimnáziumi tanárnőmmel, akinek igen sokat köszönhetek. Akkor is tudtuk már egymásról, hogy azonos nevezőn vagyunk, de ez a mostani találkozás igen mélyen érintett, mert még inkább megerősítette bennem az egy családhoz tartozás érzését. A falatozás után városnézésre indultunk az igen szépen helyreállított belvárosban. Nagyon szépek a régi házak, terecskék, köztéri szobrok. Megcsodáltuk a püspöki palotát, ahol Prohászka Ottokár is élt, láttuk a romkertet felülről a Szent István korabeli bazilika romjaival. Egy kis udvarban meghallgathattuk a zenélő órát, amely most a ballagó érettségizők kedvéért a Gaudeamus igitur dallamát játszotta, és diákfigurák forogtak körben. Megtekintettük a monumentális a Szent Istvánbazilikát, altemplomában III. Béla királyunk és felesége sírjával; a királyi pár most ténylegesen Budán a Mátyás-templomban van eltemetve. A ciszterci gimnáziumba is benéztünk. 17

18 Legyetek tanúim! Visszatérve a templomba a karmelita világi rendiek egy csoportjával találkoztunk Takács Nándor püspök atya vezetésével. Előd atya ennek láttán elénekeltette az Angyaloknak királynéja kezdetű ének hozzánk illesztett változatát (Karmeliták királynéja..., Szent Benedek királynéja..., Magyarország Nagyasszonya...), és megimádkoztatta a népes csoportot. Takács püspök úr áldásával zárult a tartalmas lelki nap. Köszönjük Istennek ezt a szép közösségi élményt! És köszönjük elsősorban vezetőinknek, Előd és Elréd atyáknak, valamint mindazoknak, akik bármilyen munkájukkal lehetővé tették ezt számunkra. Találkozzunk máskor is! 18

19 Legyetek tanúim! Pelsőczi Judit Angéla OSB obl. A PANNONHALMI DÉKÁNIA KIRÁNDULÁSA GYŐRÚJBARÁTRA ÉS KISMEGYERRE (2012. május 5.) Dékániánk minden évben mintegy a tanévet lezárva, kiránduláson vesz részt. Az idei évben ezt most május hónapra tervezte Elréd atya. Az volt az ötlet, hogy a találkozás helye legyen Győrújbarát, ahol a Szent Anna Idősek Otthonában lakom. Pannonhalmán, a kolostorban élő testvérek közül vannak még néhányan, akik nem jártak nálam, most ez jó alkalom volt arra, hogy ők is eljöjjenek ide. Néhány esős, hideg nap után ragyogó napsütésre ébredtünk mindahányan május 5-én. Istennek hálatelt szívvel köszöntük meg ajándékát, ezt a szikrázóan ragyogó napot. Nagy izgalommal készültem és vártam a testvéreket, akik a ballagás és az anyák napi programok ellenére is eljöttek erre a kirándulásra. Az út fáradalmait kicsit kipihenve névnapja alkalmából köszöntöttük Fülöp testvérünket, valamint gratuláltunk Tamás és Titusz testvérünknek a reguláris oblátusként a bencés közösséghez való csatlakozáshoz. Ezt követően a szociális otthon és a kápolna történetét ismertettem. Az otthon a mai formájában nyolc évvel ezelőtt nyílt meg és költöztek be az első lakók. Az épület alapkövét 1992-ben helyezték el. Magánfogadalmas domonkos nővérek katolikus leánykollégiumot terveztek ide, ahol állami gondozott, árva gyermekeket szerettek volna katolikus hitben nevelni. Sajnos tervük nem sikerült, az épület hosszú évekig üresen állt. Az otthonban lévő kápolna szentélyének freskói 5-6 éve készültek, Enzsöly Kinga, volt hittanos tanítványom és Gábriel Ajna festőművészek készítették. A képeken Assisi Szent Ferenc életéből láthatóak jelenetek: meghívásának, leprás betegek gyógyításának történetei. Középen, mintegy az oltárképet helyettesítve látható Szent Anna és a Szűzanya a gyermek Jézussal. A kápolna belső terét úgy alakították ki, hogy a második és a harmadik emelet közötti rész szabadon van, a mennyezetet faburkolattal látták el. Az úgynevezett karzati részen a kerekes székkel közlekedő idős lakók vesznek részt a szentmisén, míg a padokat minden vasárnap megtöltik a ház többi lakói, illetve a környéken lakók is nagyon sokan 19

20 Legyetek tanúim! ide jönnek szentmisére. Nagy-nagy öröm számomra, hogy vasárnapról vasárnapra több régi tanítványommal találkozhatom, akik a közelbe költöztek, és hozzák magukkal gyermekeiket. Testvérekkel itt, a kápolna karzatán telepedtünk le. A kápolnának van egy kis erkélye is, ahonnan a panorámát csodálhattuk meg. Beszélgetés és kávézás, csemegézés után énekpróbát tartottunk az Isteni Irgalmasság templomában tartandó szentmisénkre. Az énekrendet Lillik Marika állította össze, ő is vezette a próbát, ezt követően indultunk Kismegyerre. Az Oblációban (2010/1 és 2011/2) megjelent írások ismeretében kíváncsian vártuk a tervek megvalósulását, hiszen a testvérek közül a szentelési szentmisére nagyon kevesen tudtak csak elmenni. A templomhoz érve mindannyiunk szíve hálával volt tele Isten gondviselő jóságáért, hogy 200 év után ilyen szép templom épülhetett a főapátsághoz tartozó kis településen, amely Győr kertvárosi része. A modern, négyszögletű templom épülete és a templombelső is sugározta a maga egyszerűségében Isten jelenlétét. A bejárattal szemben a szentélyben a négy méteres, hársfából készült faragott kereszt látható. Jézus kitárt karjai megváltásunkra, végtelen szeretetére hívják fel a templomba lépő figyelmét, és hálaimára ösztönzik. A kereszt érdekessége, hogy egybefüggő faágból alakították ki, meghagyva a fa természet adta formáját. Rieger Tibor munkáját dicséri, aki a pannonhalmi bazilika tornyának bronzkapuját is készítette. A keresztút tűzzománcból készült stációi Hertai Mária Kossuth-díjas művésznő alkotásai, az ambón és keresztelőkúton látható képeket is ő készítette. A kismegyeri hívek közül többen jöttek el a szentmisére, hogy megismerjék az oblátus közösséget. A szentmisében Elréd atya az evangéliumhoz kapcsolódóan beszélt a bencés oblátusságról, az Istennek szentelt életről. Szentmise után pedig az ottmaradt, érdeklődő híveknek Brigitta testvérünk ismertette szabályzatunk alapján az oblátus közösséghez csatlakozás lépéseit. Annamária testvérünk vallott arról, hogy mit is jelent számukra férjével közösen Istent keresni és Szent Benedek Regulája alapján élni a családban. Az örömteli testvéri együttlét révén úgy érzem mindannyian megtapasztalhattuk Szent Benedek atyánk vágyát, célját: a szeretet elmondhatatlan édességét. 20

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán A napközi imaórában a Rövid olvasmányt és a Verzikulust követően a kántor olvassa be az imádságot, majd megfelelő idejű szent csend után intonálja a Kyrie eleison

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Budapesti Trolibusz-közlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ), a BKV közreműködésével az Országos Trolibusz Szakmai Találkozót. A március 20-tól 22-ig tartó

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

W e s s o b r u n n K o l o s t o r : A M a r t i n a G e b h a r d t G m b H ú j s z é k h e l y e!

W e s s o b r u n n K o l o s t o r : A M a r t i n a G e b h a r d t G m b H ú j s z é k h e l y e! W e s s o b r u n n K o l o s t o r : A M a r t i n a G e b h a r d t G m b H ú j s z é k h e l y e! A biodinamikus mozgalom úttörője és natúrkozmetikum gyártó Martina Gebhardt a Wessobrunn kolostort választotta

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Húsvét a tanítványokkal

Húsvét a tanítványokkal Húsvét a tanítványokkal 87 Ezt az alkalmat akkor illesszük be a sorozatba, ha nagyhéten vagy húsvét hetében tartunk összejövetelt. Nagyhéten a kereszt, a szenvedés előtt borulunk le, húsvét után pedig

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Tisztelt (leendő) partnerünk!

Tisztelt (leendő) partnerünk! Tisztelt (leendő) partnerünk! Engedje meg, hogy a következő néhány sorban felhívjuk figyelmét egy általunk kínált lehetőségre, amely bizonyára felkelti érdeklődését. Kéréseivel, kérdéseivel kapcsolatban

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2012. évi IV. számhoz EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Ifjúsági programok NÉPSZERÛ A VÍZICSATA 10-13 évesek tábora

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i P R E A M B U L U M Az a jellegzetes karizma, amely másfél évezrede jellemzi azokat, akik Szent Benedek regulája szerint élnek, mára már elterjedt

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Készítette: Nagy Attiláné a Harsányi János GSZKI könyvtárostanára

Készítette: Nagy Attiláné a Harsányi János GSZKI könyvtárostanára Képes beszámoló Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet által szervezett (2011.11.29. 2011.12.02.) brüsszeli szakmai tanulmányútról Készítette: Nagy Attiláné a Harsányi János

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben