O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2012 XII/2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2012 XII/2"

Átírás

1 O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2012 XII/2

2 TARTALOM XII/2. AZ OB L Á T US SÁG RÓL A dékánválasztás szabályai Útmutató a dékániák vezetéséhez 4 Michelangelo Tiribilli OSBOliv A bencés oblátus és a monostori közösség 8 LEGYETEK TANÚIM! Pelsőczi Judit Angéla OSB obl. Mihály testvérünk oblációja Sopronban 14 Fürjes Éva Krisztiána OSB obl. Találkozás a ciszterci oblátusokkal 16 Pelsőczi Judit Angéla OSB obl. A pannonhalmi dékánia kirándulása Győrújbarátra és Kismegyerre 19 Fürjes Éva Krisztiána OSB obl. Cirylla testvérünk emlékére 21 Mirk Jánosné Filoména OSB obl. Roberta testvérünkre emlékezünk 23 Rochlitz Kyra Mária OSB obl. Töredékek Bakonybélből 24 Jurinka Szilveszter OSB Kirándulás Melkbe 26 MÚLTUNK FORRÁSAINÁL Agatha Rothert OSB A Bencés Konfederáció 33 ME D I TÁ CI ÓK Notker Wolf OSB prímásapát Homília a pannonhalmi Szent Mártonbazilika felszentelésén 37 Albert Schmidt OSB Emmanuel von Severus OSB Norbert Stoffels OSB Szent Benedek háromlépcsős útja 40 Kránitz Mihály Mária az Egyház anyja 43 Tamásné Kollár Magdolna Türelemről édesanyaként 49 Órigenész A gyermek pedig növekedett és erősödött 54 Christian de Chergé OCSO Amikor fölmerül a búcsúzás 57 IMÁD S Á GOK Szülők imája gyermekeikért 59 Idősebb korúak imája 60 SZÉ P I RO DA LOM Örkény István Meddig él egy fa? 61 Sárközi György Téli fohászkodás 65 Borián Elréd OSB Requiescat in luce; Téli ima; Midőn betegség látogatta 66 SZEMLE Klaibán Sándor Günter OSB obl. Legyőzhetetlen remény 68 Ranschburg Ágnes Hildegárd OSB obl.szembesülés 70 HÍ REK 72

3 A megújított pannonhalmi bazilika (Kátai Balázs fotója) 3

4 AZ OBLÁTUSSÁGRÓL A DÉKÁNVÁLASZTÁS SZABÁLYAI I. A választást a dékániába tartozó, obláció szerinti legidősebb oblátusnak vagy oblátának kell levezetnie. II. Választásra a dékánia oblációt tett tagjai jogosultak. III. Megválasztható a dékániába tartozó, már oblációt tett oblátus vagy obláta. (Más dékániából csak végső esetben válasszunk.) IV. Megválasztottnak azt kell tekinteni, aki az első szavazási menetben a szavazatok 2/3-os többségét kapta. Ha nem kapta meg senki a szavazatoknak ezt a számát, második szavazási menetet kell tartani, ekkor azt kell megválasztottnak tekinteni, aki abszolút többséget kapott (ötven százalék plusz egy szavazat). Ha senki nem kapott volna abszolút többséget, akkor ennek a szavazási menetnek a relatíve legtöbb szavazatot kapott jelöltjét kell megválasztottnak tekinteni. (Tehát csak kétfordulós választás lehetséges.) V. A választás megtörténtéről és eredményéről a választásért felelős oblátus vagy obláta írásbeli értesítést küldjön az oblátusrektornak. VI. Az oblátusrektor Főapát úrnak terjeszti fel jóváhagyásra az újonnan megválasztott dékánok névsorát. VII. Az újonnan megválasztott dékánok mandátuma a választás napjától számított három évig tart. VIII. A választás titkos szavazással történik. 4

5 Az oblátusságról A DÉKÁNVÁLASZTÁS MENETE A dékánok beszéljék meg az időpontot a szavazásra jogosult testvérekkel, hogy mindenki jelen lehessen. A szavazás előtt a szavazásért felelős testvér vezetésével az alábbi imádságot imádkozzák: Testvér: Jöjj Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szívét! Közösség: És gyullaszd föl bennünk szereteted tüzét! T.: Uram irgalmazz! Krisztus kegyelmezz! Uram irgalmazz! Miatyánk... Mert tiéd az ország... T.: Küldd el Szentlelkedet és minden megújul! K.: És megújítod a föld színét. T.: Emlékezzél meg Egyházadról! K.: Amelyet alkottál. T.: Az Úr legyen veletek! K.: És a te lelkeddel! T.: Könyörögjünk! Ébreszd föl, Urunk, szent Egyházadban azt a lelkületet, amelyben Szent Benedek atyánk szolgált, hogy ettől éltetve, törekedjünk szeretni, amit ő szeretett, és tetteinkkel gyakorolni, amit tanított. Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. Ez után az imádság után olvassák fel a Regula IV. fejezetét, és csak utána történjék a választás. A választás szerencsés befejeztével énekeljék vagy mondják el a Te Deumot. A választás hetében lehetőleg mindennap imádkozzák el az alábbi imádságot: Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományozója, jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket. Ámen. 5

6 Az oblátusságról ÚTMUTATÓ A DÉKÁNIÁK VEZETÉSÉHEZ I. A csoportra figyelő dékán: 1. Mindenkinek ad lehetőséget, hogy kifejezze magát. 2. Figyel arra, hogy a csoport tagjai egymás szavait ne bírálják. Mások bírálata nélkül fejezzék ki önmaguk véleményét. 3. Rövid bevezetést tart vagy kér mástól hosszú előadás helyett. 4. Könnyű kérdéseket tesz fel a visszahúzódóknak, hogy kimozdítsa őket. 5. Arra törekszik, hogy mindenki megértse fő gondolatait. 6. A megadott témára újra rákérdez, visszavezeti a beszélő gondolatait. 7. A csoport következtetéseit összefoglalja és a témától függően feljegyzi. 8. Hagy időt a csendben való gondolkodásra vagy imádságra. 9.A csoport egyik tagjától kapott nehéz kérdést felteszi előbb a csoport mindegyik tagjának, hogy ne tűnjön mindentudónak. Gondolkodásra serkent, tudja, hogy a jó kérdés viszi előre a dékániát, nem a biztosnak tűnő, lezáró válaszok. 10. A tárgynál marad beszélgetés közben. 11. Szelíd figyelmével szabad, őszinte légkört igyekszik teremteni, ahol minden nézet, panasz elhangozhat a megtorlástól való félelem nélkül. 12. Megdicséri a csoport tagjainak jó ötleteit, gondolatait. Családias légkörért fáradozik. II. A hatékony vezetést elősegítő dékán: 1.Közli előre a következő beszélgetés témáját és célját. 2.Olyan kérdéseket tesz fel, amelyekből nem érződik ki, hogy milyen választ vár el. 3. Tudatosan félbeszakítja a beszélgetést, ha a résztvevők komolyan eltérnek a témától vagy egymással vitatkoznak. 4.Felhívja a figyelmet: egyes szám első személyben beszéljen mindenki, ne akarja legyőzni véleményével senki a másikat. 5.Új kérdésekkel, ötletekkel előre viszi a közösséget, közös programokat javasol. 6

7 Az oblátusságról 6.Négyszemközti beszélgetésben vagy levélben érdeklődik a személyes igények, problémák iránt.. 7. Az oblátusrektort egy évben kétszer őszintén tájékoztatja dékániájáról. 8.A karácsonyi és a húsvéti ünnepek előtti felkészülést komolyan veszi. 9.A zsolozsmákra, liturgiákra előre készül. 10. Biztat a más dékániákkal közös programokon való részvételre, különösen a lelkigyakorlatra, rekollekciókra, közös kirándulásokra. 11. Dékániája betegeit, névnaposait számon tartja, imádkozik értük. 12. A bűnöst és bűnt szét tudja választani Krisztus szeretetében. III. Mit nem tesz a dékán? 1. Nem sajátítja ki a beszélgetést. 2. Nem engedi meg, hogy bármelyik tag uralja a beszélgetést. 3. Nem tesz úgy, mintha minden választ tudna. 4. Nem lesz ideges, ha csend áll be. 5. Nem folytatja a beszélgetést oda nem illő témáról. 6. Nem enged meg veszekedést. 7. Nem sietteti a döntéseket. 8. Nem követeli meg az eszményi keresztény életet, hanem biztat Krisztus és egymás szeretetére. 9. Nem beszéli ki mások hibáit, bűneit a csoport előtt. 10. Nem várja el, hogy a csoport minden esetben egyetértsen vele. 11. Nem akarja irányítani a monostor vagy a bencések életét, hanem lelki közösségre törekszik. 12. Nem szidja a világot, hanem az evangélium megélésére biztat. 7

8 Az oblátusságról Michelangelo Tiribilli OSBOliv A BENCÉS OBLÁTUS ÉS A MONOSTORI KÖZÖSSÉG Ezen írás témáját több szempontból is megközelíthetjük. Elemezhetnénk és megjegyzésekkel tűzdelhetnénk az olivetanus 1 Oblátusszabályzat idevágó pontjait, de túlságosan is jól ismerjük annak tartalmát. Részletesen megnézhetnénk, mit is nyújtson a monostori közösség az oblátus számára és melyek az oblátus közösséggel szembeni elvárásai és kötelességei, de ez túl messzire vinne. Úgy gondoltam tehát, inkább néhány, a szerzetesközösséget és az oblátust kölcsönösen érintő területet járok körül. A Szabályzat 12. pontjában többek között ez áll: Különösképpen pedig az oblátus imádsággal, a liturgia látogatásával, a testvéri megosztással részt vesz a monostori közösség életében, lehetőségeihez és képességeihez mérten segítve azt. A monostori liturgiákon való aktív és mindenekelőtt tudatos részvétel gyakorlati megvalósítása során sokszor több akadályba is beleütközünk: a testvéri közösségvállalást ki így, ki úgy értelmezi. Egyesek szerint összefüggésekre kell, hogy rávezessen, mások túlzónak tartják néhány oblátus bizonyos elvárásait. Van, aki csak azt nézi a Szabályzatban: Légy tagja egy monostori közösségnek, elfelejtkezve mindarról, ami ezután következik; más csak arra a különbségre figyel: nem ugyanolyan jogcímen, mint a monasztikus szerzetesek. E két pont: a monasztikus liturgián való teljes és tudatos részvétel, valamint a testvéri megosztás az oblátus és a közösség között, szerintem érdemes a figyelemre, hogy ne steril és elvont fejtegetésbe bocsátkozzunk, hanem sokkal inkább egy konkrét és létfontosságú kérdéskört elemezzünk. Nem gondolom, hogy teljesen kimerítem a témakört, sem azt, hogy megoldást adok a felmerülő nehézségekre, inkább a kérdés néhány irányvonalára és szempontjára szorítkozom, melyek által jobban megérthetjük a különböző helyzeteket, amelyekben mi is találhatjuk magunkat. Mindenekelőtt az oblátusok és a közösség közötti testvéri megosztást tartom szükségesnek megvitatni. Az oblátusok napjainkban jobban szükségét érzik a monasztikus szerzetesekkel való kommunikációnak, s szeretnének osztozni tapasztalataikban. Másrészről szem előtt kell tartanunk azt a tényt is, hogy ugyanannak a monostornak egyes 8

9 Az oblátusságról szerzetesei sokkal inkább meghívottnak érzik magukat az egyedüllétre, mint mások. Nekik több elmélyülésre és szilenciumra van szükségük, hogy mélyebb testvéri közösségbe tudjanak lépni és tisztább imádságos lelkületbe kerüljenek. Mások viszont szívesebben kommunikálnak. Ugyanakkor minden monasztikus szerzetesnek meghívottnak kell magát éreznie a csendes magányban való istenkeresésre és a kolostori elmélyülésre. Meg kell tehát találni az egyensúlyt egyesek magánya és mások részvétele között, sőt ezen egyensúlynak egy és ugyanazon szerzetesnek a szívében kell lennie. Következésképp az oblátusoknak a közösséggel való kapcsolataikban, miközben tudatában vannak a monasztikus élet elvárásainak, maguknak is törekedniük kell az elmélyüléshez szükséges légkör elősegítésére. Maga a valódi testvériesség sérülne, ha nem lenne lehetőség az Istennel való folyamatos csendes találkozásra, és a szerzetesek éppen azt az értéket nem tudnák nyújtani, amit tőlük vártok. Tehát amikor a szerzetesek túlságosan is a beszélgetéseknek szentelik magukat, azt kockáztatják, hogy szétforgácsolódnak, hogy izgatottá válnak, következésképp épp a legfontosabbat lesznek képtelenek megosztani az oblátusokkal: a monasztikus szellemiséget, az istenkeresés élményét. Megérthetjük tehát, melyek annak a testvériségnek a jellemzői és kívánalmai, amelyről a Szabályzat 12. pontja szól. Alapvetően a keresztény testvériség mindannyiunk számára az, ami Krisztus szeretetétől származik, mindazonáltal kifejezésmódjai és formái különbözőek lehetnek. Ez a testvériség az oblátusok és szerzetesek között nem olyan, mint ami a fiatalok csoportjában vagy például a vallásos tanárok és volt diákjaik között kifejeződik. Az oblátusok nagyon is jól tudják, hogyan élnek a monasztikus szerzetesek a visszavonultság és a mindenki felé nyitott irgalmasság ellentétes feszültségében, a magány és a szerepvállalás, mint két pólus között: egyik Isten csendes jelenléte, a másik a testvéri befogadás. Egyszerre elengedhetetlen a nagyfokú visszafogottság, ugyanakkor a rendkívüli nyitottság is. Kívánatos tehát, hogy ez a testvéri megosztás úgy történjen, hogy közben a monostori élet követelményeit is tartsuk szem előtt: az elmélyülést, a csendet, a komolyságot. Hiszen ez egy monasztikus testvériség! Az oblátusoknak épp ezt a testvériséget kell keresniük, ahol az egység, a testvéri közösség közöttük és a szerzetesek között mély, bensőséges, és olyan erős, hogy le tud mondani bizonyos mértékben a külsőségekről is. Valóban, a testvéri megosztás mindenekelőtt abban valósul meg, ami a monasztikus szerzetesek életének a szíve és a csúcspontja: a liturgikus imádságban. Ebben a mélységben valósul meg a 9

10 Michelangelo Tiribilli OSBOliv titokzatos testvériség, de épp ezért mélyebb és minden más módnál hatékonyabb. A monasztikus közösség misztérium, de nem olyan, amellyel az oblátusnak meg kellene küzdenie, hanem amelyhez odafordulhatnak. Az istenkeresés és istenszeretet misztériuma ez, amelyet az oblátusok különleges módon, a monostor szellemében, csendben és magányban, a reguláris életben részt véve megosztani hivatottak, testvéri, szellemi és épp ezért mélyebb megosztás során. Ez a testvéri, spirituális megosztás az oblátus legfontosabb és leglényegesebb dimenzióját alkotja, de ezen túlmenően kétségkívül a testvériségnek egy más, ha szabad így mondanunk, emberibb szinten is kifejezésre kell jutnia. Ennek az egyes monostorok helyétől és hagyományaitól függően számos, különféle módja lehet. Egyes közösségek talán jobban szeretik, ha az oblátus teljesen megéli a monasztikus napot, jelen van az összes közösségi imán, étkezésen és rekreáción, részt vállal a monostor bizonyos munkatevékenységében is. Más monasztikus közösség ettől eltérően sokkal visszafogottabban igényli az oblátus jelenlétét, bár nem hiányoznak a konferenciákról és képzésekről, részt vállalnak a szükséges lelki támogatásban, a liturgiában. Ki így, ki úgy, fontos, hogy az oblátusok tudatában legyenek annak, hogy az obláció lényege nem annyira a teljes beilleszkedés a közösségbe, hanem sokkal inkább az, hogy felajánljuk magunkat Istennek, az evangéliumi tökéletességre fejlesszük elhivatottságunkat azért, hogy jobban keressük, szolgáljuk és dicsőítsük Istent a bencés szellemiségben, ahogy ezt az Oblátusszabályzat is tartalmazza. A kérdés kevésbé jelentős az obláták esetében; mert figyelembe kell venni a monostorban érvényben lévő klauzúrát. Ehhez az Egyház nagyon is ragaszkodik, mint ahogy ezt egy post-zsinati dokumentum 2 is mutatja, mely szerint az aktív rendek legnagyobb elöljárói mérsékelhetik a pápai klauzúrát, de a monasztikus szerzetesek egyértelműen nem tehetnek efféle engedményt. Mivel a bencés világi oblátus csoportoknak férfiak és nők a tagjai, valamint hogy a klauzúra jelenleg is érvényben van, világossá válhat számunkra, hogy az Oblátusszabályzat azon tételének alkalmazása, miszerint egy monasztikus közösség tagja, bizonyos határokat és kívánalmakat rejt magában. Jobban megérthetjük továbbá a Szabályzat egy másik pontjának jelentését is: a monostor kész spirituális családjába fogadni az oblátusokat. Lelki szinten, a legmagasabb és leghatékonyabb, akkor is, ha a legkevésbé szembeötlő szinten kell az oblátusoknak 10

11 Az oblátusságról megélni, megvalósítani, fejleszteni és elmélyíteni a testvériséget a monasztikus közösséggel. Mit jelent tehát konkrétan a monostor lelki családjában való részvétel? A kérdésre többféle válasz adható, de talán az egyik legérvényesebbet és legkifejezőbbet az Apostoli levél egy passzusában találtam, melyet II. János Pál pápa intézett a Szent Benedek-rendhez július 11-én. Ezt írja: A klauzúra természetesen elszigeteli a szerzetest a külvilágtól és mindenféle felszínes könnyelműsködéssel szemben egyfajta teret kell építeni, amelyet nem illik áthágni, de ez nem választ el a szeretettől. Sőt, ez a korlát mintegy megnyitja a nagyobb szabadsághoz nélkülözhetetlen teret, ahol a szerzetes és bizonyos tekintetben minden, a saját»kis klauzúráját«féltő ember élni és növekedni tud a szeretetben; ahol szívét kitárja testvéreinek, akik szeretnének osztozni vele mindabban, amit megtapasztal az Istennel való egységben, s ahol sikeresen megtörténik, amint azt nagyszerűen mondta VI. Pál:»egyre inkább úgy látogassák, mint a béke, a könyörgés házát, ahol az emberek újra megtalálják önmagukat és önmagukban Istent«. A szerzetes, aki az egyes emberrel kapcsolatot alakít ki, az imádság által legyőz minden tér- és időbeli korlátot. Így Szent Benedek szerzetese egyetemes testvérré, az Evangélium hirdetőjévé, a béke és a szeretet hírnökévé válik. Most térjünk át a monostori liturgián való részvételre. A monasztikus imaórák hivatalos szövege elé írt direktórium egyik szabálya kimondja: A monasztikus imaközösség, bár formálisan»szerzetes kórusnak«tűnik, nem lehet»zárt«, hanem nyitott csoporttá kell válnia, hogy részt vehessenek benne mindazok, akik meg szeretnék tanulni igazságban és lélekben imádni Istent, különösen a liturgián keresztül. 3 Nos, akik pedig meg szeretnék tanulni igazságban és lélekben imádni Istent, különösen a liturgián keresztül, ők épp az oblátusok, akik egyéb célok mellett éppen ezért lettek oblátusok, ezért csatolták magukat szellemi kötelékkel a bencés monostorhoz. De a monasztikus liturgián való aktív és tudatos részvétel nem túl egyszerű vállalkozás, bár elsőre annak tűnhet. A korábban már említett direktórium is kimondja: Amikor a monasztikus imaközösségről mint nyitott csoportról beszélünk, ez természetesen nem azt jelenti, hogy a közösség szabályok nélkül lenne nyitott a külvilág felé, hanem egyfajta befogadó nyitottságot jelent az imaközösségbe. A monasztikus imádság mindenki számára nyitott, s ez azt jelenti, hogy bár megőrizve a saját ritmusát és bizonyos mértékben a nyelvezetét is, egyfajta»lelkipásztori 11

12 Michelangelo Tiribilli OSBOliv alkalmazkodással«a monostornak szenteli magát, hogy az saját környezetében kovásszá legyen. 4 A kérdés tehát adott, és nem gondoljuk, hogy megválaszolhatjuk, amennyiben csupán a monostori zsoltárkönyv áll rendelkezésünkre és az, hogy közel állunk a zsoltározó szerzetesekhez. Arról van szó, hogy ne térítsen el bennünket a monostori hivatalosság szövevényessége, hanem képesek legyünk a liturgikus nyelvezet jelentésének mélységét megérteni, hogy a szertartás minden résztvevőjével, legyen bár szerzetes vagy oblátus, megvalósulhasson az imádkozó közösség egysége. Következésképpen az oblátusoknak felkészülteknek kell lenniük, ha valóban részt kívánnak venni ebben, egységben a monostori szerzetesekkel, ismerniük kell a liturgikus imádság sarkpontjait, tudatában kell lenniük, hogy a szerzetesekkel való testvériség mindenekelőtt a monasztikus liturgiában való aktív, teljes és tudatos részvétellel valósul meg. A szerzetesekkel való együtt imádkozás az oblátusnak lényegi, alapvető szükséglete kell, hogy legyen. Épp ezen liturgikus egység által valósul meg az a testvéri viszonyulás, amely a korai keresztény közösséget jellemezte. Ez az imádkozó testvéri közösség dicsőítő és közbenjáró kórust alkot, amelyben közös célért egyesülnek: Isten királyságának és igazságának valódi keresése összeköt szerzeteseket és oblátusokat. Ez az imádság annál egységesebb lesz, minél inkább tudatossá, cselekvővé válik, ahogy ezt már említettem, s ahogy a II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója is különösen javasolja. Ezért az oblátusok különösen fontosnak érzik, hogy mindent megtegyenek azért, hogy imádságos lelkület járja át őket. Ehhez az kell, hogy a monostor megfelelő liturgikus képzést adjon, és a szertartásokra való felkészülést biztosítsa, valamint, hogy az oblátusok képviseljék ezen igényeiket. Csakis így lehet áldásos az Oblátusszabályzatban említett liturgián való részvétel, és adhatja meg az oblátusnak azt az imaélményt, amely bensőjében gazdagítja, és amely által valójában is élvezheti oblációjának áldásos gyümölcsét. (Michelangelo Tiribilli OSBOliv : L oblato benedettino e la comunitá monastica, in: Oblati benedettini, Testimoni da laici del primato di Dio e di Cristo, Edizioni Scritti monastici, Abbazia di Praglia, illetve in: San Benedetto 25, 1981, 54 58, fordította: Szűcsné Villányi Rita) 12

13 Az oblátusságról Jegyzetek 1 Michelangelo Tiribilli apát úr hosszú évekig az olivetánusok prézesapátja volt. Az olivetánusok a Bencés Konföderáció tagjai. Bencés reformkongregáció, Tolomei Bernát 1313 körül sziénai társával a Monte Oliveto Maggiorén telepedett le. Közép- és Észak-Itáliában gyorsan elterjedtek. Ruhájuk fehér színű bencés habitus. Olaszországon kívül Franciaországban, Brazíliában, Angliában, az USA-ban, Mexikóban és Dél-Koreában is jelen vannak. A kongregációnak női ága is van. 2 Clausura papalem (VI. Pál, június 4.) 3 Directorium TLHM 22. sz. 4 Ugyanott. 13

14 LEGYETEK TANÚIM! Pelsőczi Judit Angéla OSB obl. MIHÁLY TESTVÉRÜNK OBLÁCIÓJA SOPRONBAN (2012. április 30.) Hálát adok, Uram, mert meghallgattál engem. Mihály testvérünket már fiatal korában foglalkoztatta a gondolat, hogy szerzetes legyen. Katonai szolgálata alatt azonban megbetegedett, így terve sajnos nem valósulhatott meg. Amikor megnyílt Sopronban a Szent Benedek Idősek Otthona, Mihály testvérünk ide került és itt ismerkedett meg Tarzícia és Katalin testvéreink révén az oblátus közösséggel. Zenepedagógus végzettségét kamatoztatta, amíg tehette, közös zenehallgatásokat szervezett az otthon lakói számára. Már korábban is rendszeresen olvasta a Szentírást átelmélkedve, abból erőt merítve szenvedései elviseléséhez. Kerekes székhez kötött életét, és ebből eredően szobája fogságát úgy élte meg, mint egy szerzetesi cellában való létet mesélte el egy beszélgetésünk során. Beöltözése után a Szentírás mellett természetesen a Regula tanulmányozása vált mindennapi olvasmányává. Telefonos és személyes beszélgetéseink során mindig megtapasztaltam mély hitét és Istennek szentelt életáldozatát, betegségében is megőrzött derűjét. A szociális otthon kápolnájában ünnepelhettük az obláció liturgiáját. Megköszönjük Horváth László atya szervező és gondos előkészítő munkáját. Mihály testvérünkkel együtt nagyon meghatódva, szívünkben nagy-nagy örömmel és Istennek hálát adva énekeltük a zsoltáros szavait: Örökrészem és kelyhem te vagy Uram, te tartod kezedben sorsomat. Szüntelenül magam előtt látom az Urat, Ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem, reménységben nyugszik testem is. Az élet útját mutatod nekem, színed előtt az öröm teljessége, és jobbodon a gyönyörűség mindörökké. Védelmezz engem, Istenem, hiszen tebenned bízom. Elréd atya homíliájában szeretettel emlékezett meg Mihály testvérünkről, méltatva döntését, nagy küzdelmét betegségével, annak Isten ajándékaként való elfogadását. A homília után olvasta fel Mihály testvérünk oblációjának szövegét, aki mélyen átérezte a szövegben megfogalmazott 14

15 Legyetek tanúim! felajánlást és ígéretet. Mindannyian könnyeinkkel küszködtünk a meghatódottságtól, és átéltük mi is oblációnk ünnepét, amikor együtt imádkoztuk: Fogadj el engem Istenem, szent Igéd szerint, hogy neked éljek... Mihály testvérünk egy nagyon szép bakonybéli keresztet kapott Elréd atyától ajándékként, melyet magához szorított és azt mondta: 20 éve várok erre a pillanatra... Az ünnepi liturgia áldással folytatódott, melyhez gondolatban mi is csatlakoztunk. Mindenható Atyánk, erősítsd meg testvérünk döntését, aki magát az obláció révén Neked átadja. Kérünk, engedd kegyelmeddel, hogy az, amivel a keresztségben megajándékoztad őt, most az új ígérettel megerősödjék és kiteljesedjék benne. Élete dicsőítsen meg Téged, és áldozatos hite Krisztus országát építse. A Szentlélek adjon neki jó buzgóságot, amely megőrzi őt Szent Márton Monostorához és az oblátus közösséghez való hűségben. Közös ünneplésünk végén a László atya által felkért két fiatal kántor vezetésével felhangzott a mindenki által ismert és kedvelt taizé-i ének: Jézus, életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Mihály testvérünket visszakísértük szobájába, ahol láthattuk azt a meghitt, valóban egyszerű, igazi szerzetesi cellát, ahol imádságos napjait tölti Isten tenyerén, lelkében békességben. 15

16 Legyetek tanúim! Fürjes Éva Krisztiána OSB obl. TALÁLKOZÁS A CISZTERCI OBLÁTUSOKKAL (2012. május 12. szombat) A húsvéti idő 5. hetének szombat délelőttjén tíz óra körül gyülekeztünk Székesfehérvárott a Nagyboldogasszony templomban Brückner Ákos Előd ciszterci oblátusrektor atya meghívására, akinek bevezető gondolata a Regula 4. fejezetének 21. pontja volt: Krisztus szeretetének semmit elébe ne tégy! Ennek gyakorlati megvalósítására először a déli imaórát énekeltük el a kiosztott Magnificat füzetekből. Kezdetben kicsit bátortalanul, de aztán egyre jobban és egyre nagyobb örömmel imádkoztunk énekelve. Előd atya gondos házigazdához illő, kedves üdvözlő szavai következtek, ismertette velünk a lelki együttlét programját is. Patinás csigalépcsőn vezetett fel minket az emeleti oratóriumba, ahol frissítő étellel, itallal kínált. Majd bravúros gyorsasággal tíz csoportra osztotta vendégseregét, és feladatul adta, hogy beszélgessünk: hogyan, mikor, milyen körülmények között találkozhatunk bensőségesen Istennel. Nem sok időnk volt az eszmecserére, de mivel a csoportok kis létszámúak voltak, csaknem mindenki elmondhatta röviden tapasztalatát. Ezt közös beszámoló követte, ahol az egyes csoportokból egy-egy ember foglalta össze a legfontosabb véleményeket, de volt olyan is, aki ebben a nagy körben szólalt meg először. Megemlítették a csendet, a természetet, a zsolozsmát, a kötött és szabad egyéb szóbeli imádságságokat, a zenét, a művészetet, a magányt, a betegséget, a testvért, akiken keresztül Istent tapasztalhatjuk meg többé-kevésbé bensőséges módon, aszerint, hogy éppen emberi mivoltunk mennyire nyitott a mindig előbb kezdeményező Istenre. Majd Előd atya elmélkedésében a bensőséges Isten-kapcsolathoz vezető utakról beszélt, arról, hogy Isten előbb szeretett minket. Bemutatott könyveket is, amelyek segítségünkre lehetnek az úton. Anselm Grün Mélyből forrásozó lelkiség és Egészség, mint lelki feladat című könyvei mellett Pál Ferenc Természetes spiritualitás, valamint Csaba testvér Párbeszéd a végtelennel című könyveit ajánlotta, amelyekből idézett is. Ezután a ciszterci templomot mutatták be nekünk. A jezsuiták építették a templomot a mellette levő gimnáziummal együtt a töröktől való felszabadulás után között. A jezsuiták feloszlatása (1773) után a pálosok használták az épületegyüttest, majd 1813-tól a ciszterek vették 16

17 Legyetek tanúim! át. A templom oltárképe Nepomuki Szent János megdicsőülését ábrázolja. A II. világháborúban erősen megrongálódott mennyezet freskóin többek között Loyolai Szent Ignác, illetve Szent István király Szűz Mária oltalmába ajánlja az országot, valamint a Szentháromság ábrázolása látható. Elréd atyától tudjuk, hogy a templom szentélyben azért van négy bejárati ajtó, mert a jezsuiták gimnáziumaiban kötelező volt a színjátszás, amihez több bejárat is szükséges volt. Legpompásabb látnivaló a rokokó stílusú sekrestye volt, amelynek csodás bútorzata Hyngeller János alkotása ( ). A sekrestye fekete színű szekrényeinek ajtajain a templom oltárképeinek keményfából kifaragott kicsinyített mását lehet megcsodálni. Nagyon szép és bensőséges szentmise következett. Előd atya fő gondolatait így foglalhatjuk össze: érezzük át meghívottságunkat, adjuk is tovább ezt a gondolatot örömmel. Nem könnyű a feladatunk, mert a mai világban sem olyan egyszerű kereszténynek lenni. A felszínesnek látszó dolgok, reklámok mögött sokszor komoly keresztényellenes erők működnek, sok helyen van a világban tényleges keresztényüldözés, sokan halnak meg ma is a hitükért nekünk is fel kell készülnünk, hogy vállaljuk a hűséges életet. Krisztus figyelmeztet minket az Evangéliumban: Ha a világ gyűlöl titetek, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt... (Jn 15, l8) A szentmise végén énekünkkel a Szűzanyához imádkoztunk hazánkért. Ebédre finom meleg pizzát, bort, üdítőt, kávét kaptunk a Regula szerinti, igazi testvéri vendégszeretet jeleként. Volt alkalom rövid kötetlen beszélgetésre. Nekem külön ajándék volt, hogy a ciszterci oblátusok között találkoztam egyik legkedvesebb volt gimnáziumi tanárnőmmel, akinek igen sokat köszönhetek. Akkor is tudtuk már egymásról, hogy azonos nevezőn vagyunk, de ez a mostani találkozás igen mélyen érintett, mert még inkább megerősítette bennem az egy családhoz tartozás érzését. A falatozás után városnézésre indultunk az igen szépen helyreállított belvárosban. Nagyon szépek a régi házak, terecskék, köztéri szobrok. Megcsodáltuk a püspöki palotát, ahol Prohászka Ottokár is élt, láttuk a romkertet felülről a Szent István korabeli bazilika romjaival. Egy kis udvarban meghallgathattuk a zenélő órát, amely most a ballagó érettségizők kedvéért a Gaudeamus igitur dallamát játszotta, és diákfigurák forogtak körben. Megtekintettük a monumentális a Szent Istvánbazilikát, altemplomában III. Béla királyunk és felesége sírjával; a királyi pár most ténylegesen Budán a Mátyás-templomban van eltemetve. A ciszterci gimnáziumba is benéztünk. 17

18 Legyetek tanúim! Visszatérve a templomba a karmelita világi rendiek egy csoportjával találkoztunk Takács Nándor püspök atya vezetésével. Előd atya ennek láttán elénekeltette az Angyaloknak királynéja kezdetű ének hozzánk illesztett változatát (Karmeliták királynéja..., Szent Benedek királynéja..., Magyarország Nagyasszonya...), és megimádkoztatta a népes csoportot. Takács püspök úr áldásával zárult a tartalmas lelki nap. Köszönjük Istennek ezt a szép közösségi élményt! És köszönjük elsősorban vezetőinknek, Előd és Elréd atyáknak, valamint mindazoknak, akik bármilyen munkájukkal lehetővé tették ezt számunkra. Találkozzunk máskor is! 18

19 Legyetek tanúim! Pelsőczi Judit Angéla OSB obl. A PANNONHALMI DÉKÁNIA KIRÁNDULÁSA GYŐRÚJBARÁTRA ÉS KISMEGYERRE (2012. május 5.) Dékániánk minden évben mintegy a tanévet lezárva, kiránduláson vesz részt. Az idei évben ezt most május hónapra tervezte Elréd atya. Az volt az ötlet, hogy a találkozás helye legyen Győrújbarát, ahol a Szent Anna Idősek Otthonában lakom. Pannonhalmán, a kolostorban élő testvérek közül vannak még néhányan, akik nem jártak nálam, most ez jó alkalom volt arra, hogy ők is eljöjjenek ide. Néhány esős, hideg nap után ragyogó napsütésre ébredtünk mindahányan május 5-én. Istennek hálatelt szívvel köszöntük meg ajándékát, ezt a szikrázóan ragyogó napot. Nagy izgalommal készültem és vártam a testvéreket, akik a ballagás és az anyák napi programok ellenére is eljöttek erre a kirándulásra. Az út fáradalmait kicsit kipihenve névnapja alkalmából köszöntöttük Fülöp testvérünket, valamint gratuláltunk Tamás és Titusz testvérünknek a reguláris oblátusként a bencés közösséghez való csatlakozáshoz. Ezt követően a szociális otthon és a kápolna történetét ismertettem. Az otthon a mai formájában nyolc évvel ezelőtt nyílt meg és költöztek be az első lakók. Az épület alapkövét 1992-ben helyezték el. Magánfogadalmas domonkos nővérek katolikus leánykollégiumot terveztek ide, ahol állami gondozott, árva gyermekeket szerettek volna katolikus hitben nevelni. Sajnos tervük nem sikerült, az épület hosszú évekig üresen állt. Az otthonban lévő kápolna szentélyének freskói 5-6 éve készültek, Enzsöly Kinga, volt hittanos tanítványom és Gábriel Ajna festőművészek készítették. A képeken Assisi Szent Ferenc életéből láthatóak jelenetek: meghívásának, leprás betegek gyógyításának történetei. Középen, mintegy az oltárképet helyettesítve látható Szent Anna és a Szűzanya a gyermek Jézussal. A kápolna belső terét úgy alakították ki, hogy a második és a harmadik emelet közötti rész szabadon van, a mennyezetet faburkolattal látták el. Az úgynevezett karzati részen a kerekes székkel közlekedő idős lakók vesznek részt a szentmisén, míg a padokat minden vasárnap megtöltik a ház többi lakói, illetve a környéken lakók is nagyon sokan 19

20 Legyetek tanúim! ide jönnek szentmisére. Nagy-nagy öröm számomra, hogy vasárnapról vasárnapra több régi tanítványommal találkozhatom, akik a közelbe költöztek, és hozzák magukkal gyermekeiket. Testvérekkel itt, a kápolna karzatán telepedtünk le. A kápolnának van egy kis erkélye is, ahonnan a panorámát csodálhattuk meg. Beszélgetés és kávézás, csemegézés után énekpróbát tartottunk az Isteni Irgalmasság templomában tartandó szentmisénkre. Az énekrendet Lillik Marika állította össze, ő is vezette a próbát, ezt követően indultunk Kismegyerre. Az Oblációban (2010/1 és 2011/2) megjelent írások ismeretében kíváncsian vártuk a tervek megvalósulását, hiszen a testvérek közül a szentelési szentmisére nagyon kevesen tudtak csak elmenni. A templomhoz érve mindannyiunk szíve hálával volt tele Isten gondviselő jóságáért, hogy 200 év után ilyen szép templom épülhetett a főapátsághoz tartozó kis településen, amely Győr kertvárosi része. A modern, négyszögletű templom épülete és a templombelső is sugározta a maga egyszerűségében Isten jelenlétét. A bejárattal szemben a szentélyben a négy méteres, hársfából készült faragott kereszt látható. Jézus kitárt karjai megváltásunkra, végtelen szeretetére hívják fel a templomba lépő figyelmét, és hálaimára ösztönzik. A kereszt érdekessége, hogy egybefüggő faágból alakították ki, meghagyva a fa természet adta formáját. Rieger Tibor munkáját dicséri, aki a pannonhalmi bazilika tornyának bronzkapuját is készítette. A keresztút tűzzománcból készült stációi Hertai Mária Kossuth-díjas művésznő alkotásai, az ambón és keresztelőkúton látható képeket is ő készítette. A kismegyeri hívek közül többen jöttek el a szentmisére, hogy megismerjék az oblátus közösséget. A szentmisében Elréd atya az evangéliumhoz kapcsolódóan beszélt a bencés oblátusságról, az Istennek szentelt életről. Szentmise után pedig az ottmaradt, érdeklődő híveknek Brigitta testvérünk ismertette szabályzatunk alapján az oblátus közösséghez csatlakozás lépéseit. Annamária testvérünk vallott arról, hogy mit is jelent számukra férjével közösen Istent keresni és Szent Benedek Regulája alapján élni a családban. Az örömteli testvéri együttlét révén úgy érzem mindannyian megtapasztalhattuk Szent Benedek atyánk vágyát, célját: a szeretet elmondhatatlan édességét. 20

O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2014 XIV/2

O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2014 XIV/2 O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2014 XIV/2 TARTALOM XIV/2. AZ OBLÁTUSSÁGRÓL Borián Elréd OSB Oblátusrektori beszámoló 4 Egri László Jeremiás OSB obl. Oblátus beöltözés Tihanyban 9 LEGYETEK TANÚIM! Máthé

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA!

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 2. szám 2004. nyár SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! Sokat hallunk mostanában hazánk, a Magyar Köztársaság csatlakozásáról az

Részletesebben

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án.

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án. MKKM 2010. II. szám Hírlevél A M a g y a r K a t o l i k u s K a r i z m a t i k u s M e g ú j u l á s H í r l e v e l e Az Országos Tanács 2010 április 18-án. Tar talomból: Beszámoló az Országos Tanács

Részletesebben

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 TARTALOM VI/2. Borián Elréd OSB Elôszó 3 AZ OBLÁTUSSÁGRÓL Kraß Maurus OSB A bencés oblátusok 5 Sárosi Attila Pál OSB obl Bencés obláció 7 Kálmán Gabriella Ágota OSB

Részletesebben

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 1. szám 2006. tavasz VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES 60 Örömmel tudatjuk a Bencés Hírlevél Olvasóival, hogy Asztrik főapát úr 2006. január

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról

Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról XI. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. ősz Studia Monastica a közösségi döntéshozatalról A pannonhalmi bencések életében már hagyománynyá vált, hogy minden év augusztusában

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tél A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet. (Lk 2,7)

Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet. (Lk 2,7) KARÁCSONY, 2005. 1 Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet. (Lk 2,7) Jézus Krisztusnak, az értünk emberré lett Isten Fiának, a világ Megváltójának születési körülményeit írja le e

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL X. MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT. A lelkigondozás mint segítõ hivatás

BENCÉS HÍRLEVÉL X. MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT. A lelkigondozás mint segítõ hivatás BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA évfolyam 2. szám 2008. nyár MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT A lelkigondozás mint segítõ hivatás Csáky-Pallavicini R., Ittzés A.,

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Beszélgetés Fehérváry Jákóval Kirándulások, túrák, programok 2004 nyarán Tramini 2003 termékismertető

Beszélgetés Fehérváry Jákóval Kirándulások, túrák, programok 2004 nyarán Tramini 2003 termékismertető A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 3. szám 2004. ősz Nagy Szent Gergely pápa: RÉSZLET A MORALIA IN IOB CÍMŰ KÖNYVBŐL Az idén emlékeztünk meg Nagy Szent Gergely pápa halálának 1600

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

Szent Márton ünnepe 2009

Szent Márton ünnepe 2009 XI. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tél Szent Márton ünnepe 2009 Benedikt Müntnich apát úr homíliája Szívből köszönöm Önöknek, hogy Br. Philippel együtt itt lehetünk

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik...

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... www.gyongyos.ofm.hu Sarlós Boldogasszony XV. évf. 2. szám 2010. július Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... Lk.1,45-46 A nemzeti összetartozás színhelye A te szavadra, Uram Százszorosan kapod

Részletesebben

Isten szerelmes levele

Isten szerelmes levele Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XVIII. évf. 2013. ŐSZ Isten szerelmes levele Szeptemberben ünnepeljük évről évre Szentírás vasárnapját. Szent Jeromos írja: Aki nem ismeri a Szentírást, nem

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben