CMYK CMYK BALATONKENESEI HÍRLAP FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CMYK CMYK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CMYK CMYK"

Átírás

1 BALATONKENESEI FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM HÍRLAP

2 2 Aktuális intézkedések Sörédi Györgyné polgármester Januárban megtörtént a költségvetési koncepció pontosítása, tehát jelenleg a rendelet elõkészítése zajlik. Sörédi Györgyné polgármester-asszonyt arról kérdeztük, milyen változásokra lehet számítani? Sikerül-e közelíteni a kiadásokat a bevételekhez? A kiadási oldal csökkentése érdekében már októberben elkezdõdött a létszámleépítés, mely több intézményünket érintette. A gazdasági iroda létrehozása melyrõl a múlt hónapban már tettünk említést, 1 fõ csökkentést (gazdasági vezetõ) eredményezett az iskolában, 2 fõ nyugdíjazását (gazdasági vezetõ és pénzügyi ügyintézõ) az óvodában, illetve 1 fõ elbocsátását a Falugondnokság (pénztáros) állományából. A polgármesteri hivatalban megszûntettük az aljegyzõi állást, valamint további 5 fõ létszámleépítésére került sor. A Hivatal létszáma jelenleg 20 fõ. Több esetben lehetõség van a létszámleépítésekhez kapcsolódó pályázati támogatások igénybe vételére a felmentés idõszakára járó bérek, illetve a végkielégítések terhének csökkentése céljából. Még nem véglegesek a létszámadatok, de további jelentõs csökkentés már nem hajtható végre, mert az a szakmai munka kárára történne. A bérkiáramlás mérséklése mellett több takarékossági intézkedésre is sor került: önkormányzati szinten koncentráltuk a beszerzéseket, így várhatóan jelentõsen csökkenni fognak a kiadások ezen a területen. Folynak a vizsgálatok, amelyek a telefonköltségek, illetve energiaköltségek racionalizálására vonatkoznak. A költségvetés elfogadása során már pontos számokkal is tudjuk mindezt érzékeltetni. Több forrásból értesülhettünk arról, hogy a pályázati lehetõségek gondolunk elsõsorban az EU-s pályázati kiírásokra tavasszal indulnak. Történt-e elõrelépés a múlt hónapban említetteken kívül? Összegyûjtöttük azokat a beruházási, fejlesztési célokat, melyek megvalósítása szükséges, és nagy valószínûséggel a pályázati kiírások megfelelnek majd az elképzeléseinknek. Beruházókkal tárgyaltunk elsõsorban a Bercsényi strand és a községközpont vonatkozásában. Több lehetõséget kell megvizsgálni. Szeretném hangsúlyozni, hogy döntés elõtt mindezt nyilvánosságra hozzuk, megosztjuk a terveket és lehetõségeket a település lakóival, vállalkozóival, szervezeteivel, s megkeressük a legoptimálisabb, mindanynyiunk számára legmegfelelõbb megoldást. A turizmus fejlesztése a NFT-ben prioritásként jelentkezik. Nagy szükség lenne nálunk is összefogásra, fejlesztésre. Milyen elképzelések vannak e tekintetben? A kínálatfejlesztésre, minõségi szolgáltatások nyújtására kell törekednünk. Külsõ források bevonásával, pályázatokkal kell élénkítenünk ezt a területet. Nagy segítséget jelentene a helyi turisztikai egyesület megalakulása, mely összefogná, rendszerezné, akár irányíthatná is a turizmus fejlesztésére irányuló közös feladatokat. Ehhez kérjük a vállalkozók, civil szervezetek és minden jó szándékú ember támogatását. Az elmúlt képviselõ- testületi ülésen többségi szavazás eredményeként új vezetõ került a Falugondnokság élére. Mit vár Ön az új intézményvezetõtõl? Heten a képviselõ-testület tagjai közül titkos szavazással egyöntetûen Kelemen Önkormányzati tükör Zoltán személye mellett döntöttek, aki korábban fuvarozási vállalkozással foglalkozott. Az õ irányítása alá fog tartozni a 15 fõt foglalkoztató, a településképet jelentõsen meghatározó intézményünk vezetése. Joggal várom el tõle, hogy nagyobb hangsúly helyezõdjön a közterületi-köztisztasági feladatokra, a parkgondozásra, a faluszépítésre. Nem tartozik az intézményvezetõ hatásköréhez azonban a korábbi gyakorlattal szemben, a pénzügyi, gazdasági ügyek kezelése, valamint a szerzõdéskötések is az én kontrolom alatt fognak állni. A strandjaink közül a Vak Bottyán strand esetében biztosan a Falugondnokság lesz a terület mûködtetõje, karbantartója. A többi strandunknál a szezon kezdetéig még várhatók változások. A strandoknál felmerülõ turisztikai vonatkozású feladatok megoldását (marketing, reklám, animátorok, szolgáltatások, stb.) célszerû a szakbizottság hatáskörébe utalni, majd feladatként a közmûvelõdési intézménynek meghatározni. Az alábbi az elmúlt hónapban történt országos és helyi változásokról tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot: Az alanyi jogon járó ápolási díjak, valamint a rendszeres szociális segélyek összegei a minimálnyugdíj emelése ( Ft) miatt emelkednek. Az szja-kulcs alsó sávhatára (18%) 1 millió 550 ezer forint helyett 1,7 millió forint januárjától, ami talán jelenthet némi pozitív változást egyes munkavállalói bérek esetében. Negatívan érinti a munkavállalói bérek nettó összegét viszont az egyéni egészségbiztosítási járulék 7 százalékra emelése. 300 forinttal emelik február 15-tõl a minimálnyugdíjat ( Ft). Január 1-jétõl Balatonkenese Nagyközség területén az önkormányzat tulajdonában lévõ víz közmûvekbõl a lakossági víz- és csatornahasználati díjak mértéke: Alapdíj fogyasztási helyenként Fogyasztási díj Ivóvíz 162 Ft/hónap 308 Ft/m 3 Csatorna 281 Ft/hónap 445 Ft/m 3 A évi lakossági állandó és üdülõ hulladékszállítási díjak mértéke február 1- jétõl: Éves ürítési gyakoriság: Állandó lakosok esetén 52 alkalom/év (heti egy alkalom) Üdülõingatlanok esetén 31 alkalom/év (április 1-tõl október 31-ig heti egy alkalom). Éves ürítési díj (ÁFA nélkül): 60 l 110 l 240 l Állandó ingatlanoknál 5795 Ft 8161 Ft Ft Üdülõ ingatlanoknál 4649 Ft 6059 Ft 9727 Ft Konténeres szemétszállítási díj: Éves ürítési díj (áfa nélkül) 4047 Ft/ingatlan/év. Zsákos szemétszállítási díj: Az alapszolgáltatáson felüli mennyiségû települési szilárd hulladék elszállítására forgalmazott ZÖLDFOK RT. felirattal ellátott mûanyag zsák ára, amely tartalmazza a szállítás és az ártalmatlanítás díját is 245 Ft/zsák+áfa. Zsákok beszerezhetõk: Balatonkenesén: Falugondnokság (Fõ u. 43.), Vegyeske papírbolt. Balatonakarattyán: HANÁK ABC (Ságvári u. Hársfa u. sarok); LILA ABC (Rákóczi u. 95.) Az épülõ 71-es fõutat elkerülõ útnál elkészült a közúti aluljáró, melynek hivatalos átadása február 21-én lesz. Nagy György

3 3 Nyílt ülésen tárgyalt a képviselõ-testület a képviselõi tiszteletdíjakról. Kérem, tájékoztassa olvasóinkat, milyen döntés született? Mindenekelõtt: a múlt évi fel nem vett tiszteletdíjakból sikerülhetett gyermekeink részére biztosítani a hagyományos karácsonyi édességcsomagot, valamint a könyvtárablakok cseréjére is ebbõl az összegbõl kerülhet sor. Köszönöm valamennyi képviselõtársamnak a nemes felajánlást! A januári ülésen, az új költségvetési idõszak elején ismételten dönteniük kellett képviselõtársaimnak a tiszteletdíjukról. A testület öt tagja az ülésen kijelentette, hogy továbbra is lemondanak az õket megilletõ összegrõl az önkormányzat javára, a közös célok megvalósításához: Németh Gyula alpolgármester, Kürthy Lajos bizottsági elnök, Bollók Gyula bizottsági elnök, Kocsis Jenõ és Lengyel János képviselõk. Köszönöm következetes gondolkodásmódjukat, mely a választás után is jellemzi õket. Nagyon pozitív fogadtatásra talált a kenesei lakosság körében az alakuló ülésen elhangzott bejelentés, mely szerint mindenki lemond tiszteletdíjáról többek részérõl választási ígéret is volt, most mégis úgy tûnik, hogy mindössze öten határoztak úgy, hogy ígéretük, vállalásuk hosszabb távra szól, mint három hónap. Természetesen nem kötelezõ, talán nem is várható el mindenki részérõl ugyanez a magatartás, azonban én úgy érzem, a gondjaink közösek, így a nehéz helyzetbõl való kiút is csak közösen, egy irányba történõ gondolkodással sikerülhet. Szándékosan nem emelem ki a döntés mögött jelentkezõ összeget, bár jelen helyzetben minden fillér fontos. A legfontosabb azonban az lenne, ha mi tizenketten pontosan ugyanazt akarnánk tenni településünkért, és csak ezt tartanánk szem elõtt! Tervezzünk együtt! LAKOSSÁGI FÓRUMRA hívom településünk lakosságát február 26-án, hétfõn 17 órára a Faluházba. Aktuális témák: községközpont, egészségügyi létesítmények, strandok, idegenforgalom fellendítése. Megtisztelõ jelenlétére, aktív közremûködésére, véleményére számítunk! Sörédi Györgyné polgármester Költségvetési törekvések, akarattyai tervek Milyen változások történtek január óta a költségvetés összeállítása kapcsán? Sikerüle haladni a múlt hónapban vázolt elképzelések irányába, mely szerint jelentõsen csökkenteni kell a mûködési kiadásokat? Vatics Erzsébet részönkormányzat vezetõt kértük válaszadásra. Az intézmények felülvizsgálata most történik a személyi állomány, majd a dologi kiadások kapcsán. A képviselõ-testület a múlt hónapban elfogadta a jegyzõasszony javaslattervét a polgármesteri hivatal létszámcsökkentésével kapcsolatban. A költségvetés helyzete jelen pillanatban úgy áll, hogy szükséges meglépni ezeket az intézkedéseket. Nem vállaljuk fel, hogy csõdhelyzet elé állítsuk a falut. Nehéz az ilyen jellegû döntéseket meghozni, hiszen minden munkavállaló mögött egy család áll, mégis meg kell tenni, mert felelõsen kell gondolkodni. Ahhoz, hogy elkerüljük a csõdöt, hogy pályázatokon tudjunk indulni. Látnunk kell, hogy veszteséges az önkormányzat. Olyan pályázatokat kell megcélozni, amelyek a falu kasszájába pénzt fognak tenni. Elkerülhetetlen többek között a Bercsényi strand fejlesztése, hiszen évek óta kevesebben keresik fel. A vendégeket így várni nem lehet. A strand környezetében lévõ kereskedõk élete is nyüglõdés, fejlesztés nélkül nem tudnak elõrejutni. Lát-e új lehetõséget az akarattyai fejlesztésekkel kapcsolatban? Akarattyán kedvezõnek ígérkezik az SCD csoport fejlesztési törekvése, kikötõ építése. Az önkormányzat szempontjából jó lehetõség ez, hiszen emelkedhetnek az adóbevételek, illetve új munkahelyek jöhetnek létre. Legyen az a célunk ezzel párhuzamosan, hogy a Bercsényi strand kellõképpen igazodjon színvonalában, jelentsen konkurrenciát a vállalkozói fejlesztéseknek. Fel kell ismernie mindenkinek azt, hogy aki jó munkahelyet szeretne, képeznie kell magát. A magas színvonalú létesítmények képzett munkaerõt kívánnak még azokon a területeken is, ahol azt gondolnánk, a munkát bárki elvégezheti. A folyamatos képviselõi munkában milyen megvalósítandó tervei vannak? Hosszú távú terveimben elsõsorban a települést érintõ fejlesztések, Balatonkenese és Akarattya vonzerejének növelése szerepel, amihez szükséges lenne a tõke jelenléte. Érzékelve az önkormányzatnál tapasztalható gazdasági nehézségeket, szeretnénk, ha az adóbevételek alakulását, a befizetéseket fokozottabban figyelemmel lehetne követni. Meglátásom, hogy az idegenforgalomban érintetteket motiválná valószínûleg, ha az állami támogatásból a sokat emlegetett 2 Ft-okból célzottan részesülnének. Véleményem szerint nehézkes az a rendszer, hogy a közterület-felügyelõk végzik a kurtaxa-bevételekkel kapcsolatos munkákat. Meghozná az árát, ha idényjelleggel alkalmaznánk embereket külön erre a feladatra, így valószínûleg a közterületfelügyelõk is hatékonyabban tudnának saját munkájukra figyelni. Visszatérve a költségvetéshez: a dologi kiadások között is keressük a takarékos megoldásokat. A központi beszerzés megvalósítása, a legolcsóbb beszerzési hely megkeresése a követendõ feladat. Az Idõsek Klubjának elindítása remek gondolat volt, úgy tûnik, a hozzá fûzött reményeket beváltja. Elkeserítõ azonban az a helyzet, hogy az önkormányzatra kötelezõen rárótt feladathoz a szükséges állami támogatások nem álltak rendelkezésre, ezért a beruházást önerõbõl, itt jegyzem meg, többségében hitelbõl tudtuk megvalósítani. Továbbra is hangsúlyozom, és ezzel képviselõtársaim többsége egyet ért, hogy a cél a takarékos gazdálkodás minden területen és intézménynél. Sajnálatos, hogy az akarattyai fogadóórák látogatottsága minimális. Feltevésünk az, hogy kevés helyen kerül publikálásra, pedig minden érdeklõdõt tisztelettel várunk. Felkínáljuk a településrészi önkormányzat képviselõivel várjuk a lakosok javaslatait, ötleteit, építõ kritikáit. Szükség szerint lakossági fórumokat is szerveznénk. Ön a januári testületi ülésen úgy döntött, nem mond le ebben az évben tiszteletdíjáról. Kérem, indokolja döntését! Háromhavi tiszteletdíjamról lemondtam a választás évében, azonban tapasztalatom az, hogy ezzel a veszteséget csak csökkentettem ezidáig, segítségül pedig ezen öszszeg nem szolgált. Nem látom lehetõségét annak, hogy a fel nem vett járandóság a lakosok érdekeit szolgálná, illetõleg a mûködési hiány leküzdését erõsítené a jövõben ben hozott döntésem, miszerint tiszteletdíjamra igényt tartok, azért született, mivel így célzottan tudom támogatni azon civil szervezeteket, önszervezõdõ közösségeket, melyek a költségvetés szûkössége miatt esetlegesen nem juthatnak támogatáshoz. Mondataim és ígéreteim nem légbõl kapottak, hiszen az elsõ havi összegbõl az Akarattyai Nyugdíjas Klubot támogattam. Remélem, hogy az a csekély juttatás valamiképpen örömül szolgált az ott idejüket eltöltõ hölgyeknek és uraknak. Tiszteletdíjamat ezután is jótékony célra kívánom fordítani.

4 4 Azonos kérdések - a képviselõk, akik válaszolnak: Kocsis Jenõ és Lengyel János Mindketten most elõször választott képviselõk. Mint mindenkinek, aki kívülrõl látja, sok esetben kritizálja is az önkormányzat tevékenységét, van egy kialakult képe a helyi ügyekrõl, történésekrõl. Hogyan látják most? Másképpen látszik-e belülrõl? Kocsis Jenõ: Véleményem szerint az önkormányzat intézményrendszere úgy mûködött, mint egy állam az államban. Úgy tûnik, az önkormányzat célja az volt, hogy a folyamatos mûködés fennmaradjon. A távlati, jövõbeni fejlesztés azonban háttérbe szorult. Azt nem állítom, hogy pazarlás történt, de úgy érzem, a 3600 embernek a pénze nem jó gazda módján került felhasználásra. Hiányolom az elõrelátást, a tudatos gazdálkodást, azt a szemléletet, amellyel a vállalkozásainkat vezetjük, vagy a családokban gondolkodunk. Lengyel János: Mi is eben a faluban élünk, tehát a gondokat ismerjük. Nem olyan alaposan, mint akik benne dolgoznak, de sok segítséget kapunk a döntések elõkészítése során a hivatalban dolgozóktól. Igaz, kérdezünk is, mert mindennel tisztában akarunk lenni. Az már most látszik, a költségvetés megtervezése mindenképpen nehéz feladat, ebben a munkában fõ szerepe van a jegyzõaszszonynak. A problémákat meg kell oldani, ezért választottak meg bennünket, ezt tesszük. Engem meglepetésként ért, hogy az ingatlanjaink nagy része jelzáloggal terhelt. Az ebbõl származó hitelekre biztosan szükség volt, ha azokat fejlesztésre használták. Most azonban biztos, megszorítások nélkül nincs jövõkép, úgy látom, ebben egyetért a Testület. Még közel az új év kezdetéhez, mit tartanak az idei legfontosabb célkitûzésnek? Lengyel János: A túlélés az idei év feladata. A tények ismeretében elfogadott költségvetés kialakítása. Folyamatosan figyelni kell a pályázatokat, az önrészt a jó lehetõségeknél bármi áron elõ kell teremteni. A megszorítások ellenére biztosítani a községünk és intézményeink mûködését. A képviselõi munka, a testületi döntések nagyobb nyilvánosságot kell, hogy kapjanak, a honlapon is, a fogadó órákon is. Fontosnak tartom, hogy elérhetõk legyünk. Örülök, hogy sikerült megvalósítani az idõsek napközi otthonát, bízom benne, hogy az akarattyai nyugdíjasok is igénybe fogják venni. A következõ feladat, hogy már most el kell kezdenünk a felkészülést a nyári szezonra, a strandok fejlesztését meg kell oldanunk. Nagy és elsõdleges feladatunk az idegenforgalom és turizmus fejlesztése. Jó bevételi forrás az idegenforgalmi adó, a kulturált és hatékony behajtása szemléletváltást kíván mindenkitõl. Kocsis Jenõ: A falu lakosságának a véleményét minél erõsebben felszínre kell hozni, szükséges a civil szervezetekkel együtt a vélemények és azokkal együtt talán a megoldások megfogalmazása. A közmeghallgatás mûködjön úgy, ahogy elvárható, legyen széles körû beszélgetés. Hiányoljuk az emberek szemléletváltását, várjuk, hogy aktivitásukkal legyenek segítségére a településnek. Pályázati alap képzése még a szûk keret ellenére is szükséges lenne. Az eltelt néhány hónap együtt munkálkodása után milyen tapasztalataik vannak, hogyan értékelik az elmúlt idõszakot? Kocsis Jenõ: Szeretném, ha a testület lendülete és rugalmassága továbbra is megmaradna. Tizenkét embernek tizenkétféle véleménye van, ami úgy tûnik, új, mert nagy visszhangot keltett a lakosság körében. A múlt és a jelen természetesen másképp lát dolgokat, de senki nem érezheti magát csalhatatlannak, ezért oda kell figyelni a véleménykülönbségek ellenére is egymásra. Hiszen együtt, egymásért és nem utolsósorban településünkért dolgozunk. Az önkormányzatiságban mutatkozó rutintalanságunkat megpróbáljuk a faluért történõ valós tenniakarással ellensúlyozni. Lengyel János: Én is azt gondolom, nem baj, hogy különbözõ gondolkodásúak vagyunk egymás mellett. Úgy érzem, nincs probléma, kulturáltan, normálisan tudunk érvelni, ellenérvelni. Nem célunk a falu tönkre tétele, de mindenképpen feladatunknak érezzük, hogy rendbe tegyük a költségvetést, hogy a jövõben sikeresen tudjunk bármilyen döntést meghozni. A lendület szerintem fokozható, úgy látom jobban elõkészített határozati javaslatokkal megoldható. Önök mindketten lemondtak a tiszteletdíjukról erre az évre vonatkozóan is. Milyen meggondolásból döntöttek így? Lengyel János: Természetesnek tartottam, hogy egy ilyen nehéz gazdasági évben ígéretünkhöz híven lemondunk a tiszteletdíjunkról pályázati alap vagy sürgõs megvalósítandó cél érdekében, melyet szükségesnek látunk. Ezután is közösen döntünk errõl, mint a tavalyi év végén. Kocsis Jenõ: Amikor képviselõnek indultunk, a kampány során kijelentettük, hogy a tiszteletdíjunkról addig, míg a falu költségvetése helyre nem áll, lemondunk. A nagypolitikával ellentétben álljuk a szavunkat. Én is úgy gondolom, hogy pályázati alaphoz jól jön majd ez az összeg. Decemberben közösen határoztuk el, hogy a gyerekeknek karácsonyi csomagokra, illetve a könyvtár ablakainak cseréjére fordítjuk a tiszteletdíjainkat. Szeretnénk a jövõben is így gondolkodni. Az interjúkat készítette, összeállította: Gyõrfi H. Marianna. Értesítés A LOMTALANÍTÁS ELÕRELÁTHATÓ- LAG SZEPTEMBERBEN LESZ! Képviselõi fogadóórák Minden hónap elsõ hétfõjén a Faluházban, 17 és 18 óra között, minden hónap második hétfõjén pedig az akarttyai könyvtárban 17 és 18 óra között! A képviselõk várják a lakossági kérdéseket, véleményeket! Író-olvasó találkozó Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 9-én tartandó író-olvasó találkozóra! Imre Ferenc költõ ad verseibõl ízelítõt, aki igen régóta Balatonkenese szerelmese! Színhely: Faluház Idõpont: 17 óra 30 perc Mindenkit szeretettel várunk! Balatonkenesei Polgári Kör FIGYELEM! ATTENZIONE! OLASZ KEZDÕ NYELVTANFOLYAM INDUL A KÖNYVTÁRBAN! VÁRJUK A JELENTKEZÕKET! CIAO, ARRIVEDERCI! (BÕVEBB INFORMÁCIÓ: )

5 5 Híradó a januári testületi ülésrõl A képviselõ-testület rendeletet alkotott a szervezett települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, az önkormányzati tulajdonú közüzemû vízmûbõl szolgáltatott ivóvíz és csatornamû díjakról, a szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerrõl, valamint a gyermekek védelmének rendszerérõl. Ezekrõl részletesen olvashatnak az Önkormányzati tükörben. A Polgármesteri Hivatalban dolgozók létszámát a képviselõ-testület rendeletileg 20 fõben határozta meg. A Falugondnokság létszámát 15 fõben szabták meg. A többi intézmény vonatkozásában is folynak a vizsgálódások. A részletes, átdolgozott költségvetés elõterjesztésére a februári ülésen kerül sor. Február elsején megnyílt az Idõsek Napközi Otthona. A képviselõ-testület vegyes ügyeket is tárgyalt: Dr. Zántó Edina és társai kérelme ügyében meghívásos egyeztetõ tárgyalásról döntöttek a probléma megoldása érdekében. A Vak Bottyán strandi vízicsúszda üzemeltetésével kapcsolatban további tárgyalások szükségesek márciusban. Az Aligai úti önkormányzati területek bérbe adásával kapcsolatban elkezdõdtek a tárgyalások az érintettekkel. A volt Nevelõotthon tulajdonosaival a polgármesterasszony tárgyalásokat folytat a veszélyesség, valamint az esztétikai állapot javításával kapcsolatban. A platánfák kivágásának szükségességét is vizsgálják. A református templom elõtt korlát visszahelyezése a közeljövõben meg fog történni. Lengyel János képviselõ vállalta, hogy a Bercsényi lejáró melletti területen a kiszáradt, letöredezett faágakat összegyûjtik, majd a Falugondnokság elszállítja a rászorultaknak. A testület elfogadta ifj. Eleven Lajos ajánlatát: a weboldal áttelepítését, illetve rendszeres frissítését aktuálisan elvégzi. A testület elfogadta, hogy a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár költségvetésében kerüljön elkülönítésre Ft, a minden évben megjelenõ információs kiadvány költsége, mely a jövõben létrehozandó turisztikai egyesület törzstõkéjéhez fog tartozni. A képviselõ- testületi ülésen Bollók Gyula, Kocsis Jenõ, Kürthy Lajos, Lengyel János és dr. Németh Gyula képviselõk lemondtak a évi tiszteletdíjukról, kérték az öszszeg pályázati alapba történõ helyezését. Az ülésen állást nem foglaló képviselõk, valamint a kültagok írásban fognak nyilatkozni a tiszteletdíjukkal kapcsolatban. A márciusi újságban adunk róla hírt. Sörédi Györgyné polgármesterasszony kérte, hogy az általa használt Daewo gépkocsi kerüljön a Polgármesteri Hivatal használatába. A testületi határozat megszületett errõl. Következõ testületi ülés idõpontja: február 22-e, a következõ fõnapirendi pontokkal. Az önkormányzat 2006 évi költségvetésének módosítása Az önkormányzat 2007 évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása. II. forduló Oktatási-nevelési intézmények intézményfenntartó társulása mûködési költségeinek meghatározása. A körjegyzõség 2007 évi mûködési költségvetéséhez Küngös község hozzájárulásának meghatározása. Tájékoztató a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár munkatervérõl. Tájékoztató a Balatonakarattyai Településrészi Önkormányzati Testület, valamint a képviselõ-testület bizottságainak évi munkaterveirõl. Szabó Erika Alapítványi Hírek Fák, csillagok, állatok és kövek, Szeressétek a gyermekeimet Vad villámok, jó hangyák, kis csigák, Vigyázz reájuk, hatalmas világ. (Szabó Lõrinc) Ezúton mondunk köszönetet minden kedves vendégünknek, aki elfogadta meghívásunkat, és jelenlétével megtisztelte a évi XIV. Jótékonysági Alapítványi Bálunkat. Külön köszönetet mondunk az est fõtámogatójának, a Magyar Telekom Balatonkenesei Üdültetési Központjának, személy szerint Nyaka Lajos úrnak, a központ vezetõjének és nagyszerû munkatársainak a minden igényt kielégítõ helyszínért, a színvonalas kiszolgálásért és a különleges ünnepi vacsoráért. Köszönjük az est támogatójának a balatonkenesei Hotel Marina-Port****-nak, Szijártó Csaba igazgató úrnak a programokhoz, a dekorációhoz és az est megszervezéséhez nyújtott segítségét. Köszönjük médiatámogatóink Balázs Gyula úr, az Öböl TV ügyvezetõje és stábja, továbbá ifj. Eleven Lajos és Elevenné Kéri Valéria a Keneseinfo Bt. tulajdonosainak segítségét, hogy megjelenésünk, arculatunk egyre inkább egyedivé válik, és általuk mind rendezvényeinkbe, mind tevékenységeinkbe betekintést nyerhet a széles nyilvánosság. Szeretnénk köszönetet mondani Bartos Zsuzsannának, a Zsuzsi Virágai Bt. tulajdonosának a csodás, tavaszi hangulatot teremtõ szebbnél szebb virágokért. Köszönjük Eleven Lajos úrnak és az Eleven Cukrászatnak a pogácsát és a látványként is lenyûgözõ tortát, valamint rendezvényeink folyamatos támogatását. Büszkék vagyunk, hogy neves képzõmûvészek alkotásai találtak nagyon boldog gazdára ezen az estén. Vendégül láthattuk Hoffer Ildikót, B. Mezei Évát, Fülöp Lajost és Gál Istvánt. Hálásan köszönjük a sok értékes és a nyertesek számára valódi örömöt szerzõ tombola ajándékot a felajánlóknak, segítségükkel izgalmasabb és vidámabb volt ez az este. Örülünk, hogy vendégeink között üdvözölhettük testvér településünk, Nagykér polgármesterét és barátait. Reméljük, kellemes élményekkel tértek haza. Köszönjük az est során fellépõ mûvészeknek Sipos Csabának a felemelõ marimba játékot, a Bonita Versenytánc Klub táncosainak az energikus táncokat, Galambos Fecó bûvésznek a sok nevetést, hogy produkcióikkal színesítették a rendezvény programját. A fenti eseményen ifj. Eleven Lajos jóvoltából készített fotókat minden érdeklõdõ megtekintheti a hírportál képgalériájában, illetve a Közalapítvány honlapján, a keneseinfo.hu címen. Bízunk benne, hogy az est folyamán minden kedves vendégünk jól szórakozott, és jövõre is együtt ünnepel velünk, hiszen Közalapítványunk számára e tradicionális, nagy hagyományokkal bíró rendezvény a tenni és segíteni akarás igazi ünnepe. A rendezvény bevételét a nyár folyamán kitûzött célunk folytatására, azaz helyi tehetséges fiatalok támogatására kívánjuk fordítani, hogy tehetségük fejlesztésének, kibontakoztatásának ne lehessen akadálya az anyagi eszközök hiánya. Közalapítványunk tevékenységérõl, aktuális rendezvényeinkrõl, céljainkról bõvebb információt találhatnak honlapunkon a címen. Kérjük Önöket, hogy jövedelemadójuk 1%-val támogassák a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítványt, melynek adószáma: Amennyiben készpénzadománnyal kívánják támogatni hitünk szerint közös ügyünket, úgy azt megtehetik a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány számlaszámán, vagy az alapítvány csekkjén is befizethetik, melyet megtalálnak a Polgármesteri Hivatalban, a Faluházban és a könyvtárban. A Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány Kuratóriuma nevében: Orbán Edit

6 6 Rendõrségi hírek Sajnos nem túl jó hírekkel kell kezdenem e havi újságcikkem. Az idei év elsõ hónapjában néhány hét leforgása alatt betöréssorozat történt Balatonkenese és Balatonakarattya bel- és külterületein. Az esetek többségében nyaraló ingatlanok váltak a betörések áldozataivá, melyek során az ismeretlen elkövetõk szinte minden alkalommal élelmiszert, illetve alkoholt tulajdonítottak el. A folyamatban lévõ nyomozások során megállapítást nyert, hogy nem azonos személy, személyek követték el a betöréseket. Az akarattyai külterületeken más módszerrel és más célzattal történtek a betörések, mint a kenesei Csaba utcában. Több releváns adatot is sikerült már beszereznünk az elkövetõkkel kapcsolatban, melyek remélhetõleg hamarosan meghozzák a várt eredményeket. Fontosnak tartom elmondani, hogy Önöknek nincs okuk a félelemre, ugyanis a látókörünkbe került bûnelkövetõk nem agresszív viselkedésûek és nem merészkednek a lakott területekre, csakis az üresen álló nyaralókat fosztogatják az alkohol és élelmiszerek feltalálása érdekében. Mint érezhettük, eddig igen kegyes volt az idõjárás hozzánk a téli közlekedés tekintetében. Ennek köszönhetõen szinte nincs is közlekedési baleset a Rendõrõrs illetékességi területén. Mindezek ellenére nagy számban akadnak ittas gépkocsivezetõk, illetve ittas kerékpárosok. Több alkalommal kaptam pozitív és negatív visszajelzéseket a településünkön végrehajtásra kerülõ sebességellenõrzésekkel kapcsolatban. A Balatonkenese Rendõrõrs parancsnokaként kijelenthetem, hogy a visszatérõ ellenõrzéseknek köszönhetõen csökkent a sebesség helytelen megválasztása miatt történt balesetek száma, így eredményesnek mondhatjuk a traffipaxos szolgálat tevékenységét. Kérem Önöket, hogy arról az oldalról is vizsgálják e készülékek üzemeltetésének fontosságát, hogy amenynyiben már csak egy súlyos balesetet is meg tudunk elõzni, akkor valószínûleg nem volt felesleges a ténykedésünk. A betörésekre visszakanyarodva, kérem Önöket, hogy amennyiben gyanús személyt, személyeket, autót látnak mozogni a településen azt jelentsék be lehetõleg azonnal a rendõrségre és mi minden esetben ellenõrizni fogjuk ezen személyeket. Angyal Gábor r.fhdgy. õrsparancsnok A Falugondnokság új vezetõje: Kelemen Zoltán Kelemen Zoltán tõsgyökeres balatonkenesei lakos, 1961-ben született. Erdésztechnikus végzettséggel rendelkezik, 1982 óta vállalkozóként tevékenykedik. Milyen elképzelései, tervei vannak, melyeket szeretne megvalósítani a Falugondnokság intézményvezetõjeként? Azért pályáztam, mert úgy érzem, az új szemléletû képviselõ- testülettel érdemes együtt dolgozni, tenni a település fejlõdéséért. Február elsejétõl töltöm be ezt az állást, még ismerkedem a szervezet felépítésével, rendszerével, a lehetõségekkel. Az sajnos látszik, hogy sok mindennek a pénzhiány az oka, sok elképzelésnek, tervnek anyagi akadályai vannak. Szeretném, ha olyan Falugondnokságot lehetne rövid idõn belül kialakítani, amely mûködtetni tudja a szemétszállítást, hóeltakarítást, utak karbantartását. Az lenne a cél, hogy magunk, tehát szervezeten belül tudjunk megoldani sokféle feladatot. Ehhez gépesítésre van szükség. Amit ez alatt a rövid idõ alatt tapasztalhattam: nagy a terület, sok helyen megoldatlan a szemétszállítás. A Dózsa György út végén mûködik a tömörítõ, igyekszünk erre még jobban felhívni a figyelmet, különösen a tavasz közeledtével, amikor a nyaralók is igénybe vennék. Folyamatosan történik a takarítás a parkokban, fõbb utakon, vízelvezetõknél. Hamarosan indulnak a strandi munkálatok is. Akarattyán, a zöld területeken a tavalyi évhez hasonlóan ismét 2 3 fõ végzi majd az aktuális teendõket. Jelenleg az intézmény létszáma 15 fõ, remélem, lesz lehetõségünk kiegészíteni állományunkat a nyári idõszakban majd a Munkaügyi Központ segítségével. Tervezzük a virágosítást, ahol erre lehetõség nyílik, ott díszcserjékkel, örökzöldekkel váltjuk ki az egynyári virágokat. Virágos települést szeretnénk, különösen a központi helyeken, a vendégváró területeken. A település épülése, szépülése a cél. Szeretném megjegyezni, hogy a vállalkozásom továbbra is mûködik, azonban alkalmazottak végzik a munkákat. Nekem, a Falugondnokság megválasztott vezetõjének az a feladatom és a célom is, hogy a település lakóinak, majd a nyaraló közönségnek a lehetõségekhez mérten megfeleljek. GYHM Gulyás Gergõ tûzszekere Egy régi mondás szerint kétfajta kisfiú létezik. Van, aki csillagász akar lenni, és van, aki ûrhajós. A különbséget talán nem kell magyaráznom szeptember 28-tól október 5-ig zajlottak a Speciális Olimpia Európa Ifjúsági Játékok Rómában. 57 nemzet 1400 küldötte indult a versenyen. Ebbõl az úszás különbözõ számaiban 280-an (!), melybõl 6 úszó indult Magyarországról. Gergõ eredményei: - Váltó: bronzérem - Hát: negyedik - Gyors: hetedik Az itt elért nagyszerû eredményének köszönhetõen ez a fantasztikus fiatalember részt vehet a XII. Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon, ami Sanghajban lesz szeptember 28-tól október 11- ig. A részvétel azonban számos szigorú követelményt kíván, amely a család számára nagyfokú terhet jelent. Gergõt aki ismeri, az tudja, hogy küzd, addig, ameddig el nem éri célját. Ha az álmok karnyújtásnyira vannak tõlünk, és csak egy kis segítség kell ahhoz, hogy elérjük, bizonyára mindent arra teszünk fel, hogy sikerüljön. Ha minden gondolatunk, cselekedetünk, leheletünk, azért születik, hogy elérjük azt, amire vágyunk, legyen az bármekkora cél, minden más dolog másodlagossá válik. Így van ez Gergõnél is. A család kérésére nem jelentetünk meg számlaszámot, sem közvetlen elérhetõséget. Amennyiben bárki úgy érzi, segíteni akar Gergõnek, az tegye meg. A támogatás azonban nem mindig anyagiakból áll, habár az is fontos. Van, amikor példának okáért egy elismerõ szó vagy kézfogás is elegendõ. Ha van valaki, aki ezt megérdemli, az Õ. Nagy György

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin KÖSZÖN TI OLVASÓI T BALATONKENESEI 2008. JANUÁR 20. XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM HÍRLAP A 20 ÉVES Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait 2008. január 22-én 17 órára a Faluházba (Balatonkenese,

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók, Kedves Barátaim! Néhány tényrõl, tervrõl szeretném tájékoztatni Önöket. Az elmúlt

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Hol és mit intéznek? Változások a szociális ellátásban (2. oldal) Hiány nélkül

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM HÍRLAP 2 Képviselõi lemondások és visszatáncolások A 2006. októberi választások óta folyamatosan érzékelhetõ volt

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: HÚSVÉTOLÁS A TÁJHÁZBAN B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA

HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: HÚSVÉTOLÁS A TÁJHÁZBAN B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. március 15. XVIII. évfolyam, 3. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA A tartalomból: Gondolatok a Kossuth-ebéd kapcsán. 6. oldal A

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Születésnap Csillagda

Születésnap Csillagda 2. oldal 2013. május Születésnap Csillagda Fotó: Vágfalvi Kata Fotók: Lukácsi Tibor Fotó: Szabó Lajos 2013. május 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár május havi programja Május

Részletesebben

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a 2 0 1 0. s z e p t e m b e r Önkormányzati választás 2010 Október 3-án dönthetünk az önkormányzati képviselőtestület összetételéről Már csak alig 1 hét van hátra

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom. Várjuk szeretettel paksi fiókunkban! Intézze kényelmesen, olcsón bankügyeit!

PAKSI HÍRNÖK. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom. Várjuk szeretettel paksi fiókunkban! Intézze kényelmesen, olcsón bankügyeit! PAKSI HÍRNÖK XVI. ÉVF. 4. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2007. FEBRUÁR 23. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom A múlt év decemberében elkezdõdött az új képtárépület kivitelezése. Az önkormányzat megbízásából a Dunacenter

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2008. Január-Március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA Meghívó Tisztelettel meghívjuk minden kedves lakosunkat 2008. Március 15-én 10 órakor tartandó megemlékezésre, és koszorúzásra

Részletesebben

4-5. Budapest: központi helyen a Balaton standjai. Közösségerõsítõ költségvetés Veszprémben. Beszélgetés a Zala megyei Közgyûlés elnökével.

4-5. Budapest: központi helyen a Balaton standjai. Közösségerõsítõ költségvetés Veszprémben. Beszélgetés a Zala megyei Közgyûlés elnökével. B A L A T O N I XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012 MÁRCIUS ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 3 Beszélgetés a Zala megyei Közgyûlés elnökével 4-5 Mustra az Utazás 2012 Kiállításon 10 Közösségerõsítõ

Részletesebben

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete

A Megyeháza Dísztermében ünnepi ülés keretében emlékezett Fejér Megye Önkormányzatának képviselő-testülete FEJER LAP13 FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 3 Fejér megye 2007-es költségvetésének főösszege 22,072 milliárd forint. A jelenlegi vezetés 3,6 milliárdos adósságállományt örökölt elődeitől 6 A Megyeháza

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA

HÍRLAP BALATONKENESEI. Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. június 15. XVIII. évfolyam, 6. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA 2006-ban 15 éves a Tájház Csak a múltnak megbecsülésével épülhet

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE.

ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE. Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. November ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE. Régóta érzékelhető szükséglet a kerékpáros forgalom biztonságossá

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben