CMYK CMYK BALATONKENESEI HÍRLAP FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CMYK CMYK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CMYK CMYK"

Átírás

1 BALATONKENESEI FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM HÍRLAP

2 2 Aktuális intézkedések Sörédi Györgyné polgármester Januárban megtörtént a költségvetési koncepció pontosítása, tehát jelenleg a rendelet elõkészítése zajlik. Sörédi Györgyné polgármester-asszonyt arról kérdeztük, milyen változásokra lehet számítani? Sikerül-e közelíteni a kiadásokat a bevételekhez? A kiadási oldal csökkentése érdekében már októberben elkezdõdött a létszámleépítés, mely több intézményünket érintette. A gazdasági iroda létrehozása melyrõl a múlt hónapban már tettünk említést, 1 fõ csökkentést (gazdasági vezetõ) eredményezett az iskolában, 2 fõ nyugdíjazását (gazdasági vezetõ és pénzügyi ügyintézõ) az óvodában, illetve 1 fõ elbocsátását a Falugondnokság (pénztáros) állományából. A polgármesteri hivatalban megszûntettük az aljegyzõi állást, valamint további 5 fõ létszámleépítésére került sor. A Hivatal létszáma jelenleg 20 fõ. Több esetben lehetõség van a létszámleépítésekhez kapcsolódó pályázati támogatások igénybe vételére a felmentés idõszakára járó bérek, illetve a végkielégítések terhének csökkentése céljából. Még nem véglegesek a létszámadatok, de további jelentõs csökkentés már nem hajtható végre, mert az a szakmai munka kárára történne. A bérkiáramlás mérséklése mellett több takarékossági intézkedésre is sor került: önkormányzati szinten koncentráltuk a beszerzéseket, így várhatóan jelentõsen csökkenni fognak a kiadások ezen a területen. Folynak a vizsgálatok, amelyek a telefonköltségek, illetve energiaköltségek racionalizálására vonatkoznak. A költségvetés elfogadása során már pontos számokkal is tudjuk mindezt érzékeltetni. Több forrásból értesülhettünk arról, hogy a pályázati lehetõségek gondolunk elsõsorban az EU-s pályázati kiírásokra tavasszal indulnak. Történt-e elõrelépés a múlt hónapban említetteken kívül? Összegyûjtöttük azokat a beruházási, fejlesztési célokat, melyek megvalósítása szükséges, és nagy valószínûséggel a pályázati kiírások megfelelnek majd az elképzeléseinknek. Beruházókkal tárgyaltunk elsõsorban a Bercsényi strand és a községközpont vonatkozásában. Több lehetõséget kell megvizsgálni. Szeretném hangsúlyozni, hogy döntés elõtt mindezt nyilvánosságra hozzuk, megosztjuk a terveket és lehetõségeket a település lakóival, vállalkozóival, szervezeteivel, s megkeressük a legoptimálisabb, mindanynyiunk számára legmegfelelõbb megoldást. A turizmus fejlesztése a NFT-ben prioritásként jelentkezik. Nagy szükség lenne nálunk is összefogásra, fejlesztésre. Milyen elképzelések vannak e tekintetben? A kínálatfejlesztésre, minõségi szolgáltatások nyújtására kell törekednünk. Külsõ források bevonásával, pályázatokkal kell élénkítenünk ezt a területet. Nagy segítséget jelentene a helyi turisztikai egyesület megalakulása, mely összefogná, rendszerezné, akár irányíthatná is a turizmus fejlesztésére irányuló közös feladatokat. Ehhez kérjük a vállalkozók, civil szervezetek és minden jó szándékú ember támogatását. Az elmúlt képviselõ- testületi ülésen többségi szavazás eredményeként új vezetõ került a Falugondnokság élére. Mit vár Ön az új intézményvezetõtõl? Heten a képviselõ-testület tagjai közül titkos szavazással egyöntetûen Kelemen Önkormányzati tükör Zoltán személye mellett döntöttek, aki korábban fuvarozási vállalkozással foglalkozott. Az õ irányítása alá fog tartozni a 15 fõt foglalkoztató, a településképet jelentõsen meghatározó intézményünk vezetése. Joggal várom el tõle, hogy nagyobb hangsúly helyezõdjön a közterületi-köztisztasági feladatokra, a parkgondozásra, a faluszépítésre. Nem tartozik az intézményvezetõ hatásköréhez azonban a korábbi gyakorlattal szemben, a pénzügyi, gazdasági ügyek kezelése, valamint a szerzõdéskötések is az én kontrolom alatt fognak állni. A strandjaink közül a Vak Bottyán strand esetében biztosan a Falugondnokság lesz a terület mûködtetõje, karbantartója. A többi strandunknál a szezon kezdetéig még várhatók változások. A strandoknál felmerülõ turisztikai vonatkozású feladatok megoldását (marketing, reklám, animátorok, szolgáltatások, stb.) célszerû a szakbizottság hatáskörébe utalni, majd feladatként a közmûvelõdési intézménynek meghatározni. Az alábbi az elmúlt hónapban történt országos és helyi változásokról tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot: Az alanyi jogon járó ápolási díjak, valamint a rendszeres szociális segélyek összegei a minimálnyugdíj emelése ( Ft) miatt emelkednek. Az szja-kulcs alsó sávhatára (18%) 1 millió 550 ezer forint helyett 1,7 millió forint januárjától, ami talán jelenthet némi pozitív változást egyes munkavállalói bérek esetében. Negatívan érinti a munkavállalói bérek nettó összegét viszont az egyéni egészségbiztosítási járulék 7 százalékra emelése. 300 forinttal emelik február 15-tõl a minimálnyugdíjat ( Ft). Január 1-jétõl Balatonkenese Nagyközség területén az önkormányzat tulajdonában lévõ víz közmûvekbõl a lakossági víz- és csatornahasználati díjak mértéke: Alapdíj fogyasztási helyenként Fogyasztási díj Ivóvíz 162 Ft/hónap 308 Ft/m 3 Csatorna 281 Ft/hónap 445 Ft/m 3 A évi lakossági állandó és üdülõ hulladékszállítási díjak mértéke február 1- jétõl: Éves ürítési gyakoriság: Állandó lakosok esetén 52 alkalom/év (heti egy alkalom) Üdülõingatlanok esetén 31 alkalom/év (április 1-tõl október 31-ig heti egy alkalom). Éves ürítési díj (ÁFA nélkül): 60 l 110 l 240 l Állandó ingatlanoknál 5795 Ft 8161 Ft Ft Üdülõ ingatlanoknál 4649 Ft 6059 Ft 9727 Ft Konténeres szemétszállítási díj: Éves ürítési díj (áfa nélkül) 4047 Ft/ingatlan/év. Zsákos szemétszállítási díj: Az alapszolgáltatáson felüli mennyiségû települési szilárd hulladék elszállítására forgalmazott ZÖLDFOK RT. felirattal ellátott mûanyag zsák ára, amely tartalmazza a szállítás és az ártalmatlanítás díját is 245 Ft/zsák+áfa. Zsákok beszerezhetõk: Balatonkenesén: Falugondnokság (Fõ u. 43.), Vegyeske papírbolt. Balatonakarattyán: HANÁK ABC (Ságvári u. Hársfa u. sarok); LILA ABC (Rákóczi u. 95.) Az épülõ 71-es fõutat elkerülõ útnál elkészült a közúti aluljáró, melynek hivatalos átadása február 21-én lesz. Nagy György

3 3 Nyílt ülésen tárgyalt a képviselõ-testület a képviselõi tiszteletdíjakról. Kérem, tájékoztassa olvasóinkat, milyen döntés született? Mindenekelõtt: a múlt évi fel nem vett tiszteletdíjakból sikerülhetett gyermekeink részére biztosítani a hagyományos karácsonyi édességcsomagot, valamint a könyvtárablakok cseréjére is ebbõl az összegbõl kerülhet sor. Köszönöm valamennyi képviselõtársamnak a nemes felajánlást! A januári ülésen, az új költségvetési idõszak elején ismételten dönteniük kellett képviselõtársaimnak a tiszteletdíjukról. A testület öt tagja az ülésen kijelentette, hogy továbbra is lemondanak az õket megilletõ összegrõl az önkormányzat javára, a közös célok megvalósításához: Németh Gyula alpolgármester, Kürthy Lajos bizottsági elnök, Bollók Gyula bizottsági elnök, Kocsis Jenõ és Lengyel János képviselõk. Köszönöm következetes gondolkodásmódjukat, mely a választás után is jellemzi õket. Nagyon pozitív fogadtatásra talált a kenesei lakosság körében az alakuló ülésen elhangzott bejelentés, mely szerint mindenki lemond tiszteletdíjáról többek részérõl választási ígéret is volt, most mégis úgy tûnik, hogy mindössze öten határoztak úgy, hogy ígéretük, vállalásuk hosszabb távra szól, mint három hónap. Természetesen nem kötelezõ, talán nem is várható el mindenki részérõl ugyanez a magatartás, azonban én úgy érzem, a gondjaink közösek, így a nehéz helyzetbõl való kiút is csak közösen, egy irányba történõ gondolkodással sikerülhet. Szándékosan nem emelem ki a döntés mögött jelentkezõ összeget, bár jelen helyzetben minden fillér fontos. A legfontosabb azonban az lenne, ha mi tizenketten pontosan ugyanazt akarnánk tenni településünkért, és csak ezt tartanánk szem elõtt! Tervezzünk együtt! LAKOSSÁGI FÓRUMRA hívom településünk lakosságát február 26-án, hétfõn 17 órára a Faluházba. Aktuális témák: községközpont, egészségügyi létesítmények, strandok, idegenforgalom fellendítése. Megtisztelõ jelenlétére, aktív közremûködésére, véleményére számítunk! Sörédi Györgyné polgármester Költségvetési törekvések, akarattyai tervek Milyen változások történtek január óta a költségvetés összeállítása kapcsán? Sikerüle haladni a múlt hónapban vázolt elképzelések irányába, mely szerint jelentõsen csökkenteni kell a mûködési kiadásokat? Vatics Erzsébet részönkormányzat vezetõt kértük válaszadásra. Az intézmények felülvizsgálata most történik a személyi állomány, majd a dologi kiadások kapcsán. A képviselõ-testület a múlt hónapban elfogadta a jegyzõasszony javaslattervét a polgármesteri hivatal létszámcsökkentésével kapcsolatban. A költségvetés helyzete jelen pillanatban úgy áll, hogy szükséges meglépni ezeket az intézkedéseket. Nem vállaljuk fel, hogy csõdhelyzet elé állítsuk a falut. Nehéz az ilyen jellegû döntéseket meghozni, hiszen minden munkavállaló mögött egy család áll, mégis meg kell tenni, mert felelõsen kell gondolkodni. Ahhoz, hogy elkerüljük a csõdöt, hogy pályázatokon tudjunk indulni. Látnunk kell, hogy veszteséges az önkormányzat. Olyan pályázatokat kell megcélozni, amelyek a falu kasszájába pénzt fognak tenni. Elkerülhetetlen többek között a Bercsényi strand fejlesztése, hiszen évek óta kevesebben keresik fel. A vendégeket így várni nem lehet. A strand környezetében lévõ kereskedõk élete is nyüglõdés, fejlesztés nélkül nem tudnak elõrejutni. Lát-e új lehetõséget az akarattyai fejlesztésekkel kapcsolatban? Akarattyán kedvezõnek ígérkezik az SCD csoport fejlesztési törekvése, kikötõ építése. Az önkormányzat szempontjából jó lehetõség ez, hiszen emelkedhetnek az adóbevételek, illetve új munkahelyek jöhetnek létre. Legyen az a célunk ezzel párhuzamosan, hogy a Bercsényi strand kellõképpen igazodjon színvonalában, jelentsen konkurrenciát a vállalkozói fejlesztéseknek. Fel kell ismernie mindenkinek azt, hogy aki jó munkahelyet szeretne, képeznie kell magát. A magas színvonalú létesítmények képzett munkaerõt kívánnak még azokon a területeken is, ahol azt gondolnánk, a munkát bárki elvégezheti. A folyamatos képviselõi munkában milyen megvalósítandó tervei vannak? Hosszú távú terveimben elsõsorban a települést érintõ fejlesztések, Balatonkenese és Akarattya vonzerejének növelése szerepel, amihez szükséges lenne a tõke jelenléte. Érzékelve az önkormányzatnál tapasztalható gazdasági nehézségeket, szeretnénk, ha az adóbevételek alakulását, a befizetéseket fokozottabban figyelemmel lehetne követni. Meglátásom, hogy az idegenforgalomban érintetteket motiválná valószínûleg, ha az állami támogatásból a sokat emlegetett 2 Ft-okból célzottan részesülnének. Véleményem szerint nehézkes az a rendszer, hogy a közterület-felügyelõk végzik a kurtaxa-bevételekkel kapcsolatos munkákat. Meghozná az árát, ha idényjelleggel alkalmaznánk embereket külön erre a feladatra, így valószínûleg a közterületfelügyelõk is hatékonyabban tudnának saját munkájukra figyelni. Visszatérve a költségvetéshez: a dologi kiadások között is keressük a takarékos megoldásokat. A központi beszerzés megvalósítása, a legolcsóbb beszerzési hely megkeresése a követendõ feladat. Az Idõsek Klubjának elindítása remek gondolat volt, úgy tûnik, a hozzá fûzött reményeket beváltja. Elkeserítõ azonban az a helyzet, hogy az önkormányzatra kötelezõen rárótt feladathoz a szükséges állami támogatások nem álltak rendelkezésre, ezért a beruházást önerõbõl, itt jegyzem meg, többségében hitelbõl tudtuk megvalósítani. Továbbra is hangsúlyozom, és ezzel képviselõtársaim többsége egyet ért, hogy a cél a takarékos gazdálkodás minden területen és intézménynél. Sajnálatos, hogy az akarattyai fogadóórák látogatottsága minimális. Feltevésünk az, hogy kevés helyen kerül publikálásra, pedig minden érdeklõdõt tisztelettel várunk. Felkínáljuk a településrészi önkormányzat képviselõivel várjuk a lakosok javaslatait, ötleteit, építõ kritikáit. Szükség szerint lakossági fórumokat is szerveznénk. Ön a januári testületi ülésen úgy döntött, nem mond le ebben az évben tiszteletdíjáról. Kérem, indokolja döntését! Háromhavi tiszteletdíjamról lemondtam a választás évében, azonban tapasztalatom az, hogy ezzel a veszteséget csak csökkentettem ezidáig, segítségül pedig ezen öszszeg nem szolgált. Nem látom lehetõségét annak, hogy a fel nem vett járandóság a lakosok érdekeit szolgálná, illetõleg a mûködési hiány leküzdését erõsítené a jövõben ben hozott döntésem, miszerint tiszteletdíjamra igényt tartok, azért született, mivel így célzottan tudom támogatni azon civil szervezeteket, önszervezõdõ közösségeket, melyek a költségvetés szûkössége miatt esetlegesen nem juthatnak támogatáshoz. Mondataim és ígéreteim nem légbõl kapottak, hiszen az elsõ havi összegbõl az Akarattyai Nyugdíjas Klubot támogattam. Remélem, hogy az a csekély juttatás valamiképpen örömül szolgált az ott idejüket eltöltõ hölgyeknek és uraknak. Tiszteletdíjamat ezután is jótékony célra kívánom fordítani.

4 4 Azonos kérdések - a képviselõk, akik válaszolnak: Kocsis Jenõ és Lengyel János Mindketten most elõször választott képviselõk. Mint mindenkinek, aki kívülrõl látja, sok esetben kritizálja is az önkormányzat tevékenységét, van egy kialakult képe a helyi ügyekrõl, történésekrõl. Hogyan látják most? Másképpen látszik-e belülrõl? Kocsis Jenõ: Véleményem szerint az önkormányzat intézményrendszere úgy mûködött, mint egy állam az államban. Úgy tûnik, az önkormányzat célja az volt, hogy a folyamatos mûködés fennmaradjon. A távlati, jövõbeni fejlesztés azonban háttérbe szorult. Azt nem állítom, hogy pazarlás történt, de úgy érzem, a 3600 embernek a pénze nem jó gazda módján került felhasználásra. Hiányolom az elõrelátást, a tudatos gazdálkodást, azt a szemléletet, amellyel a vállalkozásainkat vezetjük, vagy a családokban gondolkodunk. Lengyel János: Mi is eben a faluban élünk, tehát a gondokat ismerjük. Nem olyan alaposan, mint akik benne dolgoznak, de sok segítséget kapunk a döntések elõkészítése során a hivatalban dolgozóktól. Igaz, kérdezünk is, mert mindennel tisztában akarunk lenni. Az már most látszik, a költségvetés megtervezése mindenképpen nehéz feladat, ebben a munkában fõ szerepe van a jegyzõaszszonynak. A problémákat meg kell oldani, ezért választottak meg bennünket, ezt tesszük. Engem meglepetésként ért, hogy az ingatlanjaink nagy része jelzáloggal terhelt. Az ebbõl származó hitelekre biztosan szükség volt, ha azokat fejlesztésre használták. Most azonban biztos, megszorítások nélkül nincs jövõkép, úgy látom, ebben egyetért a Testület. Még közel az új év kezdetéhez, mit tartanak az idei legfontosabb célkitûzésnek? Lengyel János: A túlélés az idei év feladata. A tények ismeretében elfogadott költségvetés kialakítása. Folyamatosan figyelni kell a pályázatokat, az önrészt a jó lehetõségeknél bármi áron elõ kell teremteni. A megszorítások ellenére biztosítani a községünk és intézményeink mûködését. A képviselõi munka, a testületi döntések nagyobb nyilvánosságot kell, hogy kapjanak, a honlapon is, a fogadó órákon is. Fontosnak tartom, hogy elérhetõk legyünk. Örülök, hogy sikerült megvalósítani az idõsek napközi otthonát, bízom benne, hogy az akarattyai nyugdíjasok is igénybe fogják venni. A következõ feladat, hogy már most el kell kezdenünk a felkészülést a nyári szezonra, a strandok fejlesztését meg kell oldanunk. Nagy és elsõdleges feladatunk az idegenforgalom és turizmus fejlesztése. Jó bevételi forrás az idegenforgalmi adó, a kulturált és hatékony behajtása szemléletváltást kíván mindenkitõl. Kocsis Jenõ: A falu lakosságának a véleményét minél erõsebben felszínre kell hozni, szükséges a civil szervezetekkel együtt a vélemények és azokkal együtt talán a megoldások megfogalmazása. A közmeghallgatás mûködjön úgy, ahogy elvárható, legyen széles körû beszélgetés. Hiányoljuk az emberek szemléletváltását, várjuk, hogy aktivitásukkal legyenek segítségére a településnek. Pályázati alap képzése még a szûk keret ellenére is szükséges lenne. Az eltelt néhány hónap együtt munkálkodása után milyen tapasztalataik vannak, hogyan értékelik az elmúlt idõszakot? Kocsis Jenõ: Szeretném, ha a testület lendülete és rugalmassága továbbra is megmaradna. Tizenkét embernek tizenkétféle véleménye van, ami úgy tûnik, új, mert nagy visszhangot keltett a lakosság körében. A múlt és a jelen természetesen másképp lát dolgokat, de senki nem érezheti magát csalhatatlannak, ezért oda kell figyelni a véleménykülönbségek ellenére is egymásra. Hiszen együtt, egymásért és nem utolsósorban településünkért dolgozunk. Az önkormányzatiságban mutatkozó rutintalanságunkat megpróbáljuk a faluért történõ valós tenniakarással ellensúlyozni. Lengyel János: Én is azt gondolom, nem baj, hogy különbözõ gondolkodásúak vagyunk egymás mellett. Úgy érzem, nincs probléma, kulturáltan, normálisan tudunk érvelni, ellenérvelni. Nem célunk a falu tönkre tétele, de mindenképpen feladatunknak érezzük, hogy rendbe tegyük a költségvetést, hogy a jövõben sikeresen tudjunk bármilyen döntést meghozni. A lendület szerintem fokozható, úgy látom jobban elõkészített határozati javaslatokkal megoldható. Önök mindketten lemondtak a tiszteletdíjukról erre az évre vonatkozóan is. Milyen meggondolásból döntöttek így? Lengyel János: Természetesnek tartottam, hogy egy ilyen nehéz gazdasági évben ígéretünkhöz híven lemondunk a tiszteletdíjunkról pályázati alap vagy sürgõs megvalósítandó cél érdekében, melyet szükségesnek látunk. Ezután is közösen döntünk errõl, mint a tavalyi év végén. Kocsis Jenõ: Amikor képviselõnek indultunk, a kampány során kijelentettük, hogy a tiszteletdíjunkról addig, míg a falu költségvetése helyre nem áll, lemondunk. A nagypolitikával ellentétben álljuk a szavunkat. Én is úgy gondolom, hogy pályázati alaphoz jól jön majd ez az összeg. Decemberben közösen határoztuk el, hogy a gyerekeknek karácsonyi csomagokra, illetve a könyvtár ablakainak cseréjére fordítjuk a tiszteletdíjainkat. Szeretnénk a jövõben is így gondolkodni. Az interjúkat készítette, összeállította: Gyõrfi H. Marianna. Értesítés A LOMTALANÍTÁS ELÕRELÁTHATÓ- LAG SZEPTEMBERBEN LESZ! Képviselõi fogadóórák Minden hónap elsõ hétfõjén a Faluházban, 17 és 18 óra között, minden hónap második hétfõjén pedig az akarttyai könyvtárban 17 és 18 óra között! A képviselõk várják a lakossági kérdéseket, véleményeket! Író-olvasó találkozó Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 9-én tartandó író-olvasó találkozóra! Imre Ferenc költõ ad verseibõl ízelítõt, aki igen régóta Balatonkenese szerelmese! Színhely: Faluház Idõpont: 17 óra 30 perc Mindenkit szeretettel várunk! Balatonkenesei Polgári Kör FIGYELEM! ATTENZIONE! OLASZ KEZDÕ NYELVTANFOLYAM INDUL A KÖNYVTÁRBAN! VÁRJUK A JELENTKEZÕKET! CIAO, ARRIVEDERCI! (BÕVEBB INFORMÁCIÓ: )

5 5 Híradó a januári testületi ülésrõl A képviselõ-testület rendeletet alkotott a szervezett települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, az önkormányzati tulajdonú közüzemû vízmûbõl szolgáltatott ivóvíz és csatornamû díjakról, a szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerrõl, valamint a gyermekek védelmének rendszerérõl. Ezekrõl részletesen olvashatnak az Önkormányzati tükörben. A Polgármesteri Hivatalban dolgozók létszámát a képviselõ-testület rendeletileg 20 fõben határozta meg. A Falugondnokság létszámát 15 fõben szabták meg. A többi intézmény vonatkozásában is folynak a vizsgálódások. A részletes, átdolgozott költségvetés elõterjesztésére a februári ülésen kerül sor. Február elsején megnyílt az Idõsek Napközi Otthona. A képviselõ-testület vegyes ügyeket is tárgyalt: Dr. Zántó Edina és társai kérelme ügyében meghívásos egyeztetõ tárgyalásról döntöttek a probléma megoldása érdekében. A Vak Bottyán strandi vízicsúszda üzemeltetésével kapcsolatban további tárgyalások szükségesek márciusban. Az Aligai úti önkormányzati területek bérbe adásával kapcsolatban elkezdõdtek a tárgyalások az érintettekkel. A volt Nevelõotthon tulajdonosaival a polgármesterasszony tárgyalásokat folytat a veszélyesség, valamint az esztétikai állapot javításával kapcsolatban. A platánfák kivágásának szükségességét is vizsgálják. A református templom elõtt korlát visszahelyezése a közeljövõben meg fog történni. Lengyel János képviselõ vállalta, hogy a Bercsényi lejáró melletti területen a kiszáradt, letöredezett faágakat összegyûjtik, majd a Falugondnokság elszállítja a rászorultaknak. A testület elfogadta ifj. Eleven Lajos ajánlatát: a weboldal áttelepítését, illetve rendszeres frissítését aktuálisan elvégzi. A testület elfogadta, hogy a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár költségvetésében kerüljön elkülönítésre Ft, a minden évben megjelenõ információs kiadvány költsége, mely a jövõben létrehozandó turisztikai egyesület törzstõkéjéhez fog tartozni. A képviselõ- testületi ülésen Bollók Gyula, Kocsis Jenõ, Kürthy Lajos, Lengyel János és dr. Németh Gyula képviselõk lemondtak a évi tiszteletdíjukról, kérték az öszszeg pályázati alapba történõ helyezését. Az ülésen állást nem foglaló képviselõk, valamint a kültagok írásban fognak nyilatkozni a tiszteletdíjukkal kapcsolatban. A márciusi újságban adunk róla hírt. Sörédi Györgyné polgármesterasszony kérte, hogy az általa használt Daewo gépkocsi kerüljön a Polgármesteri Hivatal használatába. A testületi határozat megszületett errõl. Következõ testületi ülés idõpontja: február 22-e, a következõ fõnapirendi pontokkal. Az önkormányzat 2006 évi költségvetésének módosítása Az önkormányzat 2007 évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása. II. forduló Oktatási-nevelési intézmények intézményfenntartó társulása mûködési költségeinek meghatározása. A körjegyzõség 2007 évi mûködési költségvetéséhez Küngös község hozzájárulásának meghatározása. Tájékoztató a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár munkatervérõl. Tájékoztató a Balatonakarattyai Településrészi Önkormányzati Testület, valamint a képviselõ-testület bizottságainak évi munkaterveirõl. Szabó Erika Alapítványi Hírek Fák, csillagok, állatok és kövek, Szeressétek a gyermekeimet Vad villámok, jó hangyák, kis csigák, Vigyázz reájuk, hatalmas világ. (Szabó Lõrinc) Ezúton mondunk köszönetet minden kedves vendégünknek, aki elfogadta meghívásunkat, és jelenlétével megtisztelte a évi XIV. Jótékonysági Alapítványi Bálunkat. Külön köszönetet mondunk az est fõtámogatójának, a Magyar Telekom Balatonkenesei Üdültetési Központjának, személy szerint Nyaka Lajos úrnak, a központ vezetõjének és nagyszerû munkatársainak a minden igényt kielégítõ helyszínért, a színvonalas kiszolgálásért és a különleges ünnepi vacsoráért. Köszönjük az est támogatójának a balatonkenesei Hotel Marina-Port****-nak, Szijártó Csaba igazgató úrnak a programokhoz, a dekorációhoz és az est megszervezéséhez nyújtott segítségét. Köszönjük médiatámogatóink Balázs Gyula úr, az Öböl TV ügyvezetõje és stábja, továbbá ifj. Eleven Lajos és Elevenné Kéri Valéria a Keneseinfo Bt. tulajdonosainak segítségét, hogy megjelenésünk, arculatunk egyre inkább egyedivé válik, és általuk mind rendezvényeinkbe, mind tevékenységeinkbe betekintést nyerhet a széles nyilvánosság. Szeretnénk köszönetet mondani Bartos Zsuzsannának, a Zsuzsi Virágai Bt. tulajdonosának a csodás, tavaszi hangulatot teremtõ szebbnél szebb virágokért. Köszönjük Eleven Lajos úrnak és az Eleven Cukrászatnak a pogácsát és a látványként is lenyûgözõ tortát, valamint rendezvényeink folyamatos támogatását. Büszkék vagyunk, hogy neves képzõmûvészek alkotásai találtak nagyon boldog gazdára ezen az estén. Vendégül láthattuk Hoffer Ildikót, B. Mezei Évát, Fülöp Lajost és Gál Istvánt. Hálásan köszönjük a sok értékes és a nyertesek számára valódi örömöt szerzõ tombola ajándékot a felajánlóknak, segítségükkel izgalmasabb és vidámabb volt ez az este. Örülünk, hogy vendégeink között üdvözölhettük testvér településünk, Nagykér polgármesterét és barátait. Reméljük, kellemes élményekkel tértek haza. Köszönjük az est során fellépõ mûvészeknek Sipos Csabának a felemelõ marimba játékot, a Bonita Versenytánc Klub táncosainak az energikus táncokat, Galambos Fecó bûvésznek a sok nevetést, hogy produkcióikkal színesítették a rendezvény programját. A fenti eseményen ifj. Eleven Lajos jóvoltából készített fotókat minden érdeklõdõ megtekintheti a hírportál képgalériájában, illetve a Közalapítvány honlapján, a keneseinfo.hu címen. Bízunk benne, hogy az est folyamán minden kedves vendégünk jól szórakozott, és jövõre is együtt ünnepel velünk, hiszen Közalapítványunk számára e tradicionális, nagy hagyományokkal bíró rendezvény a tenni és segíteni akarás igazi ünnepe. A rendezvény bevételét a nyár folyamán kitûzött célunk folytatására, azaz helyi tehetséges fiatalok támogatására kívánjuk fordítani, hogy tehetségük fejlesztésének, kibontakoztatásának ne lehessen akadálya az anyagi eszközök hiánya. Közalapítványunk tevékenységérõl, aktuális rendezvényeinkrõl, céljainkról bõvebb információt találhatnak honlapunkon a címen. Kérjük Önöket, hogy jövedelemadójuk 1%-val támogassák a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítványt, melynek adószáma: Amennyiben készpénzadománnyal kívánják támogatni hitünk szerint közös ügyünket, úgy azt megtehetik a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány számlaszámán, vagy az alapítvány csekkjén is befizethetik, melyet megtalálnak a Polgármesteri Hivatalban, a Faluházban és a könyvtárban. A Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány Kuratóriuma nevében: Orbán Edit

6 6 Rendõrségi hírek Sajnos nem túl jó hírekkel kell kezdenem e havi újságcikkem. Az idei év elsõ hónapjában néhány hét leforgása alatt betöréssorozat történt Balatonkenese és Balatonakarattya bel- és külterületein. Az esetek többségében nyaraló ingatlanok váltak a betörések áldozataivá, melyek során az ismeretlen elkövetõk szinte minden alkalommal élelmiszert, illetve alkoholt tulajdonítottak el. A folyamatban lévõ nyomozások során megállapítást nyert, hogy nem azonos személy, személyek követték el a betöréseket. Az akarattyai külterületeken más módszerrel és más célzattal történtek a betörések, mint a kenesei Csaba utcában. Több releváns adatot is sikerült már beszereznünk az elkövetõkkel kapcsolatban, melyek remélhetõleg hamarosan meghozzák a várt eredményeket. Fontosnak tartom elmondani, hogy Önöknek nincs okuk a félelemre, ugyanis a látókörünkbe került bûnelkövetõk nem agresszív viselkedésûek és nem merészkednek a lakott területekre, csakis az üresen álló nyaralókat fosztogatják az alkohol és élelmiszerek feltalálása érdekében. Mint érezhettük, eddig igen kegyes volt az idõjárás hozzánk a téli közlekedés tekintetében. Ennek köszönhetõen szinte nincs is közlekedési baleset a Rendõrõrs illetékességi területén. Mindezek ellenére nagy számban akadnak ittas gépkocsivezetõk, illetve ittas kerékpárosok. Több alkalommal kaptam pozitív és negatív visszajelzéseket a településünkön végrehajtásra kerülõ sebességellenõrzésekkel kapcsolatban. A Balatonkenese Rendõrõrs parancsnokaként kijelenthetem, hogy a visszatérõ ellenõrzéseknek köszönhetõen csökkent a sebesség helytelen megválasztása miatt történt balesetek száma, így eredményesnek mondhatjuk a traffipaxos szolgálat tevékenységét. Kérem Önöket, hogy arról az oldalról is vizsgálják e készülékek üzemeltetésének fontosságát, hogy amenynyiben már csak egy súlyos balesetet is meg tudunk elõzni, akkor valószínûleg nem volt felesleges a ténykedésünk. A betörésekre visszakanyarodva, kérem Önöket, hogy amennyiben gyanús személyt, személyeket, autót látnak mozogni a településen azt jelentsék be lehetõleg azonnal a rendõrségre és mi minden esetben ellenõrizni fogjuk ezen személyeket. Angyal Gábor r.fhdgy. õrsparancsnok A Falugondnokság új vezetõje: Kelemen Zoltán Kelemen Zoltán tõsgyökeres balatonkenesei lakos, 1961-ben született. Erdésztechnikus végzettséggel rendelkezik, 1982 óta vállalkozóként tevékenykedik. Milyen elképzelései, tervei vannak, melyeket szeretne megvalósítani a Falugondnokság intézményvezetõjeként? Azért pályáztam, mert úgy érzem, az új szemléletû képviselõ- testülettel érdemes együtt dolgozni, tenni a település fejlõdéséért. Február elsejétõl töltöm be ezt az állást, még ismerkedem a szervezet felépítésével, rendszerével, a lehetõségekkel. Az sajnos látszik, hogy sok mindennek a pénzhiány az oka, sok elképzelésnek, tervnek anyagi akadályai vannak. Szeretném, ha olyan Falugondnokságot lehetne rövid idõn belül kialakítani, amely mûködtetni tudja a szemétszállítást, hóeltakarítást, utak karbantartását. Az lenne a cél, hogy magunk, tehát szervezeten belül tudjunk megoldani sokféle feladatot. Ehhez gépesítésre van szükség. Amit ez alatt a rövid idõ alatt tapasztalhattam: nagy a terület, sok helyen megoldatlan a szemétszállítás. A Dózsa György út végén mûködik a tömörítõ, igyekszünk erre még jobban felhívni a figyelmet, különösen a tavasz közeledtével, amikor a nyaralók is igénybe vennék. Folyamatosan történik a takarítás a parkokban, fõbb utakon, vízelvezetõknél. Hamarosan indulnak a strandi munkálatok is. Akarattyán, a zöld területeken a tavalyi évhez hasonlóan ismét 2 3 fõ végzi majd az aktuális teendõket. Jelenleg az intézmény létszáma 15 fõ, remélem, lesz lehetõségünk kiegészíteni állományunkat a nyári idõszakban majd a Munkaügyi Központ segítségével. Tervezzük a virágosítást, ahol erre lehetõség nyílik, ott díszcserjékkel, örökzöldekkel váltjuk ki az egynyári virágokat. Virágos települést szeretnénk, különösen a központi helyeken, a vendégváró területeken. A település épülése, szépülése a cél. Szeretném megjegyezni, hogy a vállalkozásom továbbra is mûködik, azonban alkalmazottak végzik a munkákat. Nekem, a Falugondnokság megválasztott vezetõjének az a feladatom és a célom is, hogy a település lakóinak, majd a nyaraló közönségnek a lehetõségekhez mérten megfeleljek. GYHM Gulyás Gergõ tûzszekere Egy régi mondás szerint kétfajta kisfiú létezik. Van, aki csillagász akar lenni, és van, aki ûrhajós. A különbséget talán nem kell magyaráznom szeptember 28-tól október 5-ig zajlottak a Speciális Olimpia Európa Ifjúsági Játékok Rómában. 57 nemzet 1400 küldötte indult a versenyen. Ebbõl az úszás különbözõ számaiban 280-an (!), melybõl 6 úszó indult Magyarországról. Gergõ eredményei: - Váltó: bronzérem - Hát: negyedik - Gyors: hetedik Az itt elért nagyszerû eredményének köszönhetõen ez a fantasztikus fiatalember részt vehet a XII. Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon, ami Sanghajban lesz szeptember 28-tól október 11- ig. A részvétel azonban számos szigorú követelményt kíván, amely a család számára nagyfokú terhet jelent. Gergõt aki ismeri, az tudja, hogy küzd, addig, ameddig el nem éri célját. Ha az álmok karnyújtásnyira vannak tõlünk, és csak egy kis segítség kell ahhoz, hogy elérjük, bizonyára mindent arra teszünk fel, hogy sikerüljön. Ha minden gondolatunk, cselekedetünk, leheletünk, azért születik, hogy elérjük azt, amire vágyunk, legyen az bármekkora cél, minden más dolog másodlagossá válik. Így van ez Gergõnél is. A család kérésére nem jelentetünk meg számlaszámot, sem közvetlen elérhetõséget. Amennyiben bárki úgy érzi, segíteni akar Gergõnek, az tegye meg. A támogatás azonban nem mindig anyagiakból áll, habár az is fontos. Van, amikor példának okáért egy elismerõ szó vagy kézfogás is elegendõ. Ha van valaki, aki ezt megérdemli, az Õ. Nagy György

7 7 Új háziorvosunk: dr. Németi Sándor Egy hosszú délelõtti rendelés után beszélgetünk. Fáradtnak látom, mégis arcán az újszerûség varázsával. Néhány napja még csak, hogy ismerkedik a kenesei betegekkel. Tapasztalja, hogy sok a gyógyulni vágyó, sok gyógyszer fogy, sok az eldolgozott, idõs beteg. Minden megfelel az országos átlagnak. Ami megnyugtató: türelmes, kedves szavai nyomán bizalmat ébreszt az emberekben. Látszik, hogy rövid idõ alatt ki fog alakulni az a nexus orvos és beteg között, amely hozzájárul a hatékony gyógyításhoz, gyógyuláshoz. Dr. Németi Sándor patológus és háziorvos szakvizsgával rendelkezik. Pályáját patológusként kezdte ugyanúgy, ahogy édesapja. A mikrovilág, a szövettan érdekelte, európai hírû professzortól tanult. A bonctermi, intézeti munkát aztán hat év után váltotta az önállóságot biztosító háziorvosi praxisra. Harminc évesen, ambiciózusan került városiként, debreceniként tanyasi körzetbe. Egy kicsit úgy érezve: vissza a gyökerekhez. Ugyanis vonzotta a vidéki élet mássága, a gazdálkodó környezet megismerése. Óriási élményt jelentett mint mondja, hogy olyan emberekkel került kapcsolatba, olyanokat gyógyított, akik nagyapját is ismerték. Jóízû beszélgetések során megelevenedtek a családi történetek is. Az ott töltött 23 év alatt nem csak szakmaszeretetet tanult, hanem a tanyasi világ, no és az ott élõk szeretetét is. Napjainkban elmondható, hogy a tanyavilág sorsa megpecsételõdött, ez az életforma megszûnõben van. Doktorunk úgy érzi, az elmúlt két évtizedben rárótt feladatot ott, abban a környezetben elvégezte. Dr. Németi Sándor kenesei praxisának kezdete éppen egybeesik az egészségügy átalakítási reformjával. Kérem, tájékoztassa a lakosságot a vizitdíjjal kapcsolatos tudnivalókról! Úgy tûnik, február15-tõl bevezetésre kerül a vizitdíj. Jó hír, hogy nem kell mindenkinek vizitdíjat fizetni majd, például cukorbetegségben, rosszindulatú daganatos betegségben, dializált vesebetegeknek stb. Teljes pontossággal akkor tudunk majd tájékoztatni, ha rendelet formájában világossá és biztossá válik minden intézkedési terv. Jelen pillanatban az ellenérvek erõsebbek. Az állam tulajdonképpen, úgy tûnik, íly módon vonul ki az egészségügy finanszírozásából. A fõ nehézség, hogy óriási a betegszám. Mindig pénzhiányosan mûködõ ágazat volt a miénk, az egészségügyben dolgozók lelkiismerete viszi tovább tulajdonképpen a gyógyítást. Véleményem szerint nem lehet a betegszámot fizetési kötelezettségekkel csökkenteni. Mert nézzük, mit jelent ez a gyakorlatban: a vizitdíj miatt valószínûleg kevesebbszer keresik fel a kispénzû betegek orvosaikat. A gondozás azonban feltételezi a rendszeres orvosbeteg kapcsolatot. Ráadásul a gyógyszerkészítmények között is óriási az árkülönbség. Az olcsóbb készítmény lassíthatja a gyógyulást. Hol a gyógyítás szabadsága? S hol a beteg? Az idõfaktor is fontos lehet. Rövidebb idõ alatt gyógyulni általában olcsóbb, mint hosszú idõ alatt Egy korszerû, de esetleg kicsit drágább árfekvésû tablettával kezelni valakit sokkal eredményesebb lehet, mint 4-5-féle tablettával. Pláne ha az új korszerû gyógyszer egyben kezel és egyben prevenciót is ad! A szakmai érvek egyre sorakoznak. És akkor még nem említettük a tényeken alapuló eredményességet és költséghatékonyságát. A leckét feladták nekünk. Az egészségre pénzt kell áldozni és nem elvenni tõle. A rendeletekkel gyógyítani nem lehet. (ui: Mivel most még bizonytalanság van a vizitdíj körül, ígérem, jövõ hónapban teljes részletességgel tájékoztatjuk a lakosokat.) Gyõrfi H. Marianna Tourinform Hírek Újra Torkos csütörtök! A magyar néphagyomány és szokásrend egyik kiemelt jelentõségû idõszaka a Farsang. Ez a húsvétot megelõzõ, vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó idõszak, mely magában foglal három jeles napot, melyek a húshagyó kedd, a hamvazó szerda és a Torkos csütörtök. A Magyar Turizmus Rt ban indított Nagy Ízutazás kampányának óriási sikerén és szakmai elfogadottságán felbuzdúlva az idei évben is megrendezi két legsikeresebb akcióját, a Torkos Csütörtököt és a Nyitott Pincék Napját. Így 2007-ben a néphagyományhoz híven február 22-én lesz Torkos Csütörtök. Használja ki ezt a lehetõséget, mert a programhoz csatlakozott éttermekben ezen a napon 50%-os kedvezménnyel fogyaszthat. További részletek a Marketing 2007 Balatonkenesei Tourinform iroda országos hálózat tagjaként információs és területi marketing feladatokat lát el immáron 10 éve a Balatonkenese, Balatonakarattya, Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Litér, Öskü, Hajmáskér, Sóly, Várpalota, Vilonya turisztikai mikro régióban. Szûkös kereteink ellenére 2007-ben is igyekszünk többszöri és hatékony marketinkg akciókkal a régióba, településeinkre csábítani, s hoszszabb idõre itt is tartani a turistákat. Ennek a munkának egyik fontos pontja a sikeres vásári szereplés! Kérem, a tisztelt szállásadókat, vendéglátókat, szolgáltatókat, dolgozzanak ki konkrét kínálati csomagokat, árakkal, pl. vásári kedvezményekkel, melyekre igen nagy a kereslet a turisztikai kiállítások alkalmával. Irodánk vállalja, hogy ha szükséges: kidolgozza, írásba foglalja, formázza stb. vásárok alkalmával a turisták figyelmébe ajánlja, s segít a konkrét üzlet létrejöttében. További információért keresse irodánkat! Balaton Nap Stuttgart A tavalyi nagysikerû németországi Balaton road show folytatásaként, a Magyar Turizmus Zrt Balatoni Regionális Turisztikai Projekt Iroda, a Német külképviselet és a Flughafen Stuttgart szervezésében, valamint a Malév és a balatoni wellness szállodák közremûködésével, március. 18-án ismét megrendezésre kerül a Balaton Nap, a Stuttgart-i repülõtéren. Az akció során, ismertetik a Balaton régió kínálatát, termékeit és szolgáltatásait, valamint attrakciók felsorakoztatásával kínálnak ízelítõt a Balaton sokszínû élményeibõl, lehetõségeibõl, a remélhetõleg nagyszámú német érdeklõdõnek. Üdülési csekk változások A szociálisan rászorultak a társadalmi összefogás és szolidaritás eredményeként a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által meghirdetett pályázatok benyújtásával kaphatnak üdülési csekket. Az ebbe a körbe nem tartozó állampolgárok a munkáltatótól, szövetkezettõl, szakszervezettel juthatnak üdülési csekkhez. A kifizetõ és felhasználó személy számára a minimálbér mértékéig, azaz évben Ft-ig adó- és járulékmentes az üdülési csekk juttatás. Az idei évtõl módosul a csekkek felhasználhatóságának köre, ugyanis az eddigi területeken kívül egészségmegõrzésre, betegségmegelõzésre valamint szabadidõs sportszolgáltatásokra is beválthatók lesznek a csekkek, melyekbõl tavaly 25 milliárd forintnyi került forgalomba. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriuma a pályázati feltételekrõl, az igénylés módjáról, a támogatás mértékérõl február elején dönt. Az elfogadóhelyek címlistája fotókkal, árakkal, illetve minden további tájékoztató megtalálható a honlapon. Kelemen Viktória irodavezetõ

8 8 Az én Balaton-képem A tavasz már a kertek alatt jár. Benne van a levegõben, mint minden esztendõben. Az idei fuvallat azonban mintha többet, szikrázóbban (?), biztatóbban (?) lengené be lelkünket, környezetünket. Biztatóbb, mert országos szinten is elõtérbe hozták a bennünket kiemelten érintõ idegenforgalom, turisztika, természetvédelem ügyét. Ennek érdekében átszerveztek, megszerveztek, kineveztek különbözõ szervezeteket, stb. és fõleg, megterveztek százmilliárdos nagyságrendben felhasználható fedezetet. Mindezek alapján egyre-másra kerülnek napvilágra elgondolások a megvalósításra. Fõleg ott és aszerint, hogy hol, milyen aktivitással vesznek részt a közéletben, és vállalják a kezdeményezést, szervezést a választott és hivatott képviselõk. Nem biztató, hogy ezek a kezdeményezések tõlünk távolabb esnek. Közelebbi környezetünkben szürkeség, kényelmesség (?), aluszékonyság (?) tapasztalható. Jövõbeni Balaton-képemben arról álmodom, hogy megközelíthetõbb, elérhetõbb legyen. És, hogy ne csak álom legyen. Megközelíthetõbb azáltal, hogy rendbe hozzuk átmenõ és belsõ közútjainkat, gyalogjárdáinkat, pihenõparkjainkat, bõvítjük parkolási lehetõségeinket. Vonzó lehet, ha megõrizzük községünk csendes, családias jellegét. Ha gondozottabbá tesszük kertjeinket, házunk táját, újra gondozottá vasútállomásainkat és parkjainkat. Ha nem kerülgetjük tovább a lepusztultság olyan reprezentásait, mint a volt nevelõotthon, vagy az önkormányzattal átellenben prolongált kihasználatlanság. Idõszerû lenne nyílttá, legálissá tenni a magán szállásadást. Elérhetõbb csak akkor lesz, ha felhagyunk a felvállaló cselekvést helyettesítõ, elodázó magyarázkodásokkal. Elsõsorban a víz elérhetõségére gondolok. Arra, hogy elérhetõsége nélkül nem Balaton ez a víz, legfeljebb csak látvány. Miért kellene elfogadni a Balaton-part önkényes, törvénytelen elbirtoklását? E vonatkozásban az illetékesek tehetetlenkedését, tétlenségét isten ments, megalkuvását. Ma gyakorlatilag közelebb a Balatonhoz az, aki vonaton, buszon, vagy közúton utazik, mintha csak úgy szeretne lejutni a partra. Elvárható annak elfogadása, hogy amiért a vendég idejött, fizetett (szállást, ellátást) érte, végül ne kapja meg, mert elkerítették, elorozták elõle, kirekesztették belõle? Vonzó, ha neki csak a balatoni árak elviselése marad? Nem vigasz, hogy az állandó lakosság pedig ja, ez Balaton alapon számolt árat fizet ivóvízért, szennyvízcsatornáért, élelmiszerért, üzemanyagért és még sorolhatnám. Ráadásul sok esetben csak szezonális foglalkoztatás bérébõl. További elkalandozás helyett azt szeretném hangsúlyozni, hogy lépni kell, és vállalni! Vállalni a lépés esetleges kellemetlenségét éppúgy, mint annak felelõsségét, ha nem vállaljuk a lépést. Mert a magyarázkodás eddig sem vitt, ezután sem vihet elõre. Elõre! Kemény Zsigmond A Tipegõ klubról Saját magunk, de fõleg gyermekeink egészségének megõrzése érdekében mindannyian igyekszünk tenni valamit. Ki így, ki úgy. És bár különbözõ étkezési szokásokkal bírunk, mégis egyre inkább azt érezzük, hogy közel azonosak elképzeléseink egy egészségesebb táplálkozási szokásrendszer kialakításában. De még bizonytalanok vagyunk. Ki többé, ki kevésbé. Ám már körvonalazódik az is, hogy a megfelelõ táplálkozás csak egy része annak, amit hosszú távon megvalósítani szeretnénk. Vágyunk egy egészségesebb, kiegyensúlyozottabb és harmónikusabb életre, amelybe sok más dolog is beletartozik a táplálkozáson túl. Pl.: igaz baráti kapcsolatok, jó házasság, jól fizetõ munkahely de nem minden áron, kikapcsolódás, és még sorolhatnánk. Egyre több szülõ célja, hogy mindezt biztosíthassa önmaga és családja számára. Azt gondoljuk, hogy nem minden a körülményektõl függ. Magunk is sokat tehetünk azért, hogy optimálisabb életkörülményeink feltételeit tõlünk függõ pilléreit megteremtsük. Klubunk nem kifejezetten erre, de ezért is szervezõdött, hiszen az emberi élet sikeressége a test, a lélek és a szellem harmóniájában rejlik. Mindennek az alapja azonban az a szociális háttér, amit otthonról hozunk magunkkal. Ettõl függ többek között, hogy milyen társas kapcsolatok kialakítására vagyunk képesek, hogy hogyan illeszkedünk be a társadalomba, és mennyire leszünk sikeresek a munkánkban. Évek óta, bár lassú ütemben, de elindultunk azon az úton, hogy felismertük a hiányosságokat, amelyek az emberi élet jelen állapotába juttattak minket. Nincs más teendõnk, mint a hiánypótlás azokon a területeken ahol hézagok vannak, hiszen a felismerésen már túl vagyunk. Jöjjön hát a megvalósítás! És ami jó az egészben, hogy nem egyedül kell végig csinálnunk, nem azonos ütemben, hanem egyéniségre, testre és elképzelésre szabottan. Nincs olyan, hogy valaki lemarad, mert mindig ott vagyunk egymásnak, ha kell. Tévedés azt hinni, hogy ez egy közös akció. Nem, nem az. Mindenkinek saját magának kell felépíteni a rendszerét. Klubunk csak segítséget ad a megvalósításhoz, hiszen a legkülönfélébb szakembereket hívja meg elõadásokat tartani. Sokan, sokfélék vagyunk. Információk sokasága jut el hozzánk nap mint nap, amelyekbõl szelektálnunk kell. Ez azonban nem mindig jár sikerrel. Amikor ellentmondásokkal találkozunk, könnyen elbizonytalanodunk. Leginkább úgy tudunk segíteni egymásnak, ha találkozásaink alkalmával megvitatjuk ezeket az információkat. Még ha nem is vagyunk mindig azonos véleményen, azonban egy a dolog közös bennünk: rengeteg tapasztalattal rendelkezünk, hiszen már van családunk. Tudjuk, hogy milyen aggódni szeretteinkért, gyermekeinkért. Tudjuk azt is, hogy mit jelent gondoskodni róluk. Néha nagyon nehéz, de gyönyörû feladat. Ez volt az idei évben elsõ összejövetelünk témája. Két meghívott vendégünk is volt, akik önzetlenül bõvítették ismereteinket. Következõ találkozónk: március 7. szerda, 10 óra. Lukácsné Antal Ildikó

9 február 23. A hosszúmezei csata Csizmadia Károly kenesei kisgazda egyike azoknak, akik az Õsök nyoma címû elbeszélõ költeményében (1904) feldolgozta az akarattyai nagy szilfához fûzõdõ népi mondákat. A nép emlékezetében összekeveredett a két nagy esemény: az 1532-i kenesei országgyûlés és a nagy jelentõségû Vak Bottyán haditervének elsõ gyõzelme Hoszszúmezõ pusztán. A Rákóczi-szabadságharc dunántúli hadjáratát a nagy tudós, Thaly Kálmán is leírja 1879-ben. Balatonkenesén a dr. Dömötör Sándor szerkesztésében megjelenõ Képek Balatonkenese múltjából és jelenébõl 6. füzetében írja le Az akarattyai Rákóczi- fa mondája címû írásában az egykori eseményeket (1939) szeptember 21-én a Balatonfüredi Történész Napokon Esze Tamás, a történelemtudományok kandidátusa a dunántúli hadjárat 250 éves évfordulójának tiszteletére nagysikerû elõadást tartott Rákóczi szabadságharc a Balaton vidékén címmel. Este a meghívott vendégek és a kongresszus résztvevõi a balatonfüredi kikötõbõl sétahajóval Balatonkenesére utaztak. Résztvettek a kenesei csata 250 éves évfordulója emlékére elhelyezett emléktábla leleplezésének ünnepségén. (Látható a polgármesteri hivatal bejárata melletti falon, és a Honvéd üdülõ fõbejáratánál.) Iskolánk pedagógusai ápolták történelmünk e dicsõ korszakát. Az úttörõcsapat II. Rákóczi Ferenc nevét viselte. Kirándulások, vetélkedõk emlékét õrizheti sok kenesei olvasó. Különösen azok, akik olyan jól szerepeltek, hogy oklevelet vagy Jákfalvi tanár úr által készített Rákóczi plakett tulajdonosa lehetett. Bottyán János, a dunántúli hadjárat vezénylõ tábornoka értesült a császáriak haditervérõl: a Bakony vidékét két irányból szerették volna elfoglalni, Stahrenberg nyugatról Pápát, Rabutin a Balaton felõl Veszprémet. Rabutin császári generális Polgárdi és Füle falvak körzetében elsáncolt táborból két támadásra készült. Elsõnek Simontornyát akarta bevenni, de a kuruc õrség viszszaverte, így Palota várának ostromát meg sem kísérelte. Felderítõitõl megtudta, hogy Veszprém vára is felkészült az ostromra. Terve szerint délrõl elkerüli majd Veszprémet. E terv elfutott Vak Bottyánhoz is, és tartalékait összpontosította Veszprém déli körzetébe, Béri Balogh Ádám parancsnoksága alá. Parancsba adta, hogy Vörösberény és környékén lévõ falvak lakói hagyják el házaikat, és húzódjanak meg a Bakony rengetegében. A hátrahagyott élelmet, takarmányt égessék el, hogy a császári csapatok ne jussanak élelemhez. Veress D. Csaba: Várak a Balaton körül (1996) úgy írja, hogy Rabutin február 20-a körül indította meg seregét a Füle Csajág közti utakon. Az elõ- és utóvédet ezer-ezer szerb huszár képezte, középen pedig a társzekerek két sora között az osztrák, cseh és dán gyalogezredek meneteltek a tél hidegétõl elcsigázva, éhesen. Február 23-án érték el a Kenesétõl északra fekvõ Hosszúmezõ puszta körzetét. Itt érte õket Béri Balogh Ádám lovasainak váratlan rohama. Az összecsapásban a kuruc huszárok száz császári gyalogost és ötven lovas katonát vágtak le, sok sebesültet és foglyot szállítottak Veszprém várába. A vesztes csata után Rabutin két hadoszlopra bontakozva vonult tovább. Az egyik a Balaton északi partvidékén az ún. római úton, a másik a Felsõörs, Vámos, Tótvázsony közti régi hadiúton Tapolca felé. Össze-összecsapva Béri Balogh Ádám lovasságával, aki Türjéig üldözte, ahol a császári csapatok már egyesülni tudtak februárjától szeptemberéig csendes volt a Balaton vidéke. Fõleg pihenõben lévõ csapatok állomásoztak a térségben. Sok esetben súlyos terhet róttak a lakosságra ben Kuti József református lelkész a református templom tornyának nyugati falára vasbilincsre támasztotta az akarattyai Rákóczi-fának egyik leszakadt ágát. Azóta is ott van és az 1972-ben faragott Rákóczit és Vak Bottyánt ábrázoló faragás (id. Kecskés József munkája) alsó részén vésett felirat: Élj tovább, eszme, e kidõlt fába vésve. A Tájházban látható a többi helytörténeti emlékeinkkel együtt. Az idõ elpusztíthatja ugyan a nagy idõk tanúját, de az emlékezet megóvhatja az eszmét. (Kecskés József) Vér Lászlóné Karvezetõi beszámoló Alakulóban egy kezdeményezés Balatonkenesén alakulófélben van egy nõikar, melynek elsõ megbeszélése február 07-én volt kor a Faluházban. Elsõ lépésként a csapat leendõ karvezetõjeként hirdetéseket helyeztem el Balatonkenesén a fontosabb helyeken, valamint en keresztül invitáltam a falu intézményeinek dolgozóit óvónõket, tanárokat, hivatali alkalmazottakat. Többeket megkerestem személyesen is. Mint zenész, mint végzett karvezetõ, mint helyi lakos egyaránt fontosnak tartom, hogy létre tudjon jönni ez a formáció, hiszen együtt énekelni jó! A környékbeli településeken évek, évtizedek óta léteznek énekkarok, akikkel együttmûködve koncertet adhatnánk, illetve közremûködhetnénk egyházi, és helybeli alkalmakkor színesítve a helyi programokat. Jó lenne, ha nem csak én, de intézményvezetõink, Polgármesteri hivatalunk, képviselõ-testületünk tagjai, Balatonkeneséért Alapítványunk kurátorai is fontosnak éreznék ezt a kezdeményezést! Kéne minimum fõ lelkes, jó hangú ember, akik heti egy órát tudnának áldozni az ügy érdekében! Minden erõmmel és lelkesedésemmel azon leszek, hogy megnyerjelek Titeket ennek a nemes célnak eléréséhez! Szeretettel várunk továbbra is minden énekelni szeretõ hölgyet felnõtt, félig felnõtt, magasabb évfolyamos általános iskolás, középiskolás leányt szerdánként kor a Faluház emeletén! Februári próbák idõpontjai: Helyszín: Faluház emelet Füredi Vera Karvezetõ 06/70/

10 10 Kedves Olvasók! Örömmel tudatjuk, hogy február elsején megnyitottuk Balatonkenesén a Táncsics M. u. 20. szám alatt az IDÕSEK KLUBJÁT. A délutáni ünnepélyes megnyitóra a Kippkopp Óvoda gyermekei, a Pilinszky János Általános Iskola tanulói versekkel, dalokkal, furulyaszóval készültek a megjelent vendégek örömére. A nyugdíjas klubokban tartott elõzetes tájékoztatókon is tapasztaltuk az új szolgáltatás iránti nagy érdeklõdést. A képviselõ-testület tagjai, az intézmények-, a helyi civil szervezetek vezetõi és községünk érdeklõdõ lakói szép számban eljöttek az ünnepélyes megnyitóra, megnézték az épület adottságait, meghallgatták az intézményvezetõtõl, Pozsonyi Monikától a tervezett programok beharangozóját. Az Idõsek Klubja a Területi Szociális Szolgáltató és Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény telephelyeként mûködik, mely Balatonkenese, Balatonvilágos, Balatonfõkajár, Csajág, Küngös, települések szépkorú lakosai számára nyújt napközbeni ellátást. A szolgáltatás létrejötte a többcélú kistérségi társulás megalakulásának egyik feltétele volt, ezért az intézmény által nyújtott összes szolgáltatást a kistérség lakói vehetik igénybe. Az intézmény helyet kíván nyújtani, minden olyan magányos, egyedül élõ, szociálisan, egészségileg rászorulónak (nem csak nyugdíjasnak), aki szívesen töltené napjait kellemes, családias környezetben, hasonló érdeklõdési körû közösségben. A klubban igyekszünk olyan elfoglaltságokat kínálni, melyek kielégítik a megjelentek széleskörû igényeit. Fontosnak tartjuk, hogy minden esetben a klubtagok igénye, kényelme legyen az elsõ, ezért várjuk javaslataikat, terveiket a jövõbeni programok megtervezéséhez. A szociális gondozók: Varga Ákos (30/ ) és jómagam, Szabóné Öcsi Mónika (30/ ). Elõzetes tervet készítettünk az igényfelmérések eredményeibõl, ebben többek között szerepel a jeles napokra való megemlékezés, a háziorvosok bevonása a klub életébe, zenés, dalos délutánok, bekapcsolódás a Faluház által szervezett programokba, civil szervezetek bevonása a klub életébe, kirándulások, fürdõzés megszervezése. A pontos havi programokról az Idõsek Klubjában kihelyezett hirdetõkön, a Balatonkenesei Hírlapban olvashatnak majd, vagy személyesen, illetve telefonon tõlünk, a gondozóktól érdeklõdhetnek. Intézményünkben munkanapokon fél 8-tól 16 óráig lehetõség van napi háromszori étkezésre melynek teljes összege 670 Ft, illetve csak ebéd igénylésére is, melynek teljes összege 521 Ft (kedvezmény kapható a nyugdíjtól függõen). A fürdés és a mosás a rászorultak részére ingyenes. Az intézményben tartózkodásért nem kell térítési díjat fizetni, mert a beiratkozott és megjelent személyek után állami normatívát kap az önkormányzat, melybõl finanszírozza a rezsiköltségeket és a gondozók bérét. Az Idõsek Klubjának felújítása Balatonkenese önkormányzatának költségvetésébõl került finanszírozásra, mely a festést, mázolást, padlócsiszolást, kazáncserét, akadálymentesítést, konyha beépítést-bútorozását, mûszaki cikkek megvásárlását, bútorok beszerzését, tálaló eszközök beszerzését jelentette. A költségek közel 2 millió Ft-ot öleltek fel. A legésszerûbb és legolcsóbb megoldások közül választottunk. A helyi lakosok adományainak köszönhetõen is sokat meg tudtunk takarítani. Így az iroda berendezéseit, a függönyöket, képeket, szõnyegeket, virágokat köszönhetjük nekik. Az Idõsek Klubjának teljes megvalósítására, felújítási munkálatok, hatósági engedélyek beszerzésére, szakmai program elkészítésére egy hónapunk volt. Hihetetlen összehangoltság, nagyfokú szervezés, szakmai hozzáértés, felkészültség, türelem kellett ahhoz minden érintett részérõl, hogy ma elmondhassuk, érdemes volt a befektetés, hiszen már az elsõ nap megmutatkozott, mekkora hiányt pótol az intézmény a közösség életében. Mindez úgy jöhetett létre, hogy mindenki segítette a megvalósulást, azaz a hatóságok, vállalkozók, szakemberek és magányszemélyek. Az intézmény közösségi jellegének köszönhetõen helyet tud nyújtani egyéb civil szervezetek összejöveteleinek, elõadásoknak, rendezvényeknek. Kérjük, ezen szándékukat az intézményvezetõvel elõzetesen egyeztessék. Várjuk érdeklõdésüket! Amennyiben ismer olyan személyt, aki szívesen venné igénybe a szolgáltatásokat, kérjük, ajánlja figyelmébe intézményünket, jelezze igényét, és próbálunk megoldást keresni a felmerülõ problémára az intézmény lehetõségeihez mérten. Az elsõ rendezvényre február 6-án került sor, ezt követõen pedig minden hónap elsõ keddjén várjuk a szórakozni vágyókat. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! Szabóné Öcsi Mónika Idõsek Klubja szociális gondozója KÖSZÖNET Az együttmunkálkodásért Nem a tett gyümölcse, maga a tett számít. Helyesen kell cselekednünk. Talán nem rajtunk áll, és nem is érjük meg, hogy terem-e gyümölcsöt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szûnjünk meg jót tenni. Soha nem tudhatjuk, miféle eredmény fakad tetteinkbõl. Ám ha semmit sem teszünk, ne is várjunk az eredményre! A képviselõ-testületnek, a döntésekért. A polgármesternek a sok intézkedésért amellyel, nap, mint nap foglalkoznia kellett. A jegyzõasszonynak és a hivatal munkatársainak a gyors ügyintézésekért. A környezõ települések elöljáróinak, hatóságainak a döntésekért és a gyors segítségekért. A Falugondnokság dolgozóinak a sok kézzel fogható munkáért, ezen belül azoknak a külsõs szakembereknek, Károlyi Gyulának és Verrasztó Györgynek, valamint nejének a festés-mázolásért, akik hétvégeken is dolgoztak, hogy a ház február 1-re elkészüljön. Külön köszönet Tóth Gézának, aki az engedélyek megszerzésében is sokat fáradozott. Köszönet továbbá mindenkinek, vállalkozóknak és magánembereknek, akik azt segítették, hogy széppé és otthonossá tegyük ezt a házat. Így Mórocz Károlynak és Szili Balázsnak a bútorok gyors és kedvezõ áron való biztosításáért. Farkasné Takács Zsuzsának és Sörédi Mónikának a saját maguk által készített képekért, Monostory Gyulának a képkeretezésért, Németi és Gyõri doktoroknak, valamint Kerényiéknek és az Öcsi családnak a függönyökért, Némethné Jolika néninek a könyvekért, akik mindezt ingyen bocsátották rendelkezésünkre. Köszönet az óvodának, az iskolának és a Faluháznak, a katolikus és református egyház képviselõinak, valamint a Katica Pékségnek, a Zsuzsi Virágboltnak a megnyitó ünnepélyessé tételéért, valamint a nyugdíjas klubok vezetõinek és tagjainak, hogy segítik megtölteni ezt a házat rászoruló emberekkel, szépkorúakkal. Utoljára, de nem utolsó sorban köszönet a kollégáknak mindazért a munkáért amellyel lehetõvé tették, hogy az Idõsek Klubját február 1-jén megnyithassuk. Az Idõsek Klubjának létrehozása jó példa arra, hogy összefogással, jó szándékkal és jó akarattal hogyan tud egy közösség tenni idõs polgáraiért, rászoruló társaiért. Kérjük továbbra is segítsenek megtölteni a házat. Mindenkit szeretettel várunk. Pozsonyi Monika intézményvezetõ

11 11 A magyar kultúra napján Amilyen sokszínû a kultúránk, benne elsõsorban mûvészetünk, a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás településeinek csoportjai olyan sokféle színnel örvendeztették meg a zsúfolásig megtelt faluházi galériánk közönségét. Bevezetésként kulturális intézményünk vezetõje, Gyõrfi Károlyné köszöntötte a térség képviselõit, a szomszéd lakóhelyek csoportjait, kulturális szereplõit s vezetõit. Külön üdvözölte a társulás elnökét, Szedlák Attilát, Litér polgármesterét, nagyközségünk vezetõjét, sörédi Györgynét, Keszey Jánost, Fekete Barnát, majd Iványi Andrást, Almádi, világos, illetve Szentkirályszabadja elsõ emberét. Tovább haladunk azon az úton mondta, melyet 2004-ben a Balatoni Kapunyitóval indítottunk, s amely a kistérségi kultúrához vezet. Éltetésében, fejlesztésében kimutatható a települések szoros és hathatós együttmûködése. Nyitó számként a Catharina Balettcsoport két szép fiatal magyarruhás kislányának táncában gyönyörködhettünk. A Himnusz közös eléneklését Balatonalmádi Város Vegyeskara vezényelte, Demel Eszter vezetésével. Ugyanõk két népdalcsokrot adtak elõ. A jól képzett és kiváló énekesekbõl álló népes gárda a második blokkban madrigálokat, több szólamú kórusmûveket adott elõ, nagy sikerrel. Ünnepi köszöntõt polgármesterünk, Sörédi Györgyné mondott, aki röviden ismertette Kölcsey Ferenc életútját és nemzeti imánk keletkezésének körülményeit. Köszönetét fejezte ki személy szerint azok iránt, akik nagyközségünk kulturális életéért nap mint nap fáradoznak. Elismerését virággal és némi ajándék átadásával nyomatékosította. Sörédiné helyi hagyományképp méltatta Kecskés József és dr. Molnár László aranydiplomás nevelõk érdemeit, akiket ugyancsak megjutalmazott. Köszöntõjében Szedlák Attila a mindnyájunkat éltetõ kultúra széles skálájáról, a kulturális közösségek áldozatvállalásáról, nemzeti értékeink védelmének és gyarapításának szükségességérõl beszélt. Kecskés József gyûjtõ és értékelõ munkája alapján Nagy Imre, a csajági iskola tanára szinte drámai összeállítást készített a Csajágon született, ám a kenesei református temetõben nyugvó Soós Lajos költõrõl, születésének 150 éves jubileuma alkalmából. Nagy tanár úr és Ács Istvánné nevelõ közremûködése által citerazene és énekbetétek színesítették a költõ életét bemutató mûsort, amely méltó elismerést váltott ki a közönségbõl. A Catharina balettcsoport kicsinyei hófehér jelmezükhöz illõ tisztasággal és derûvel képviselték nagyközségünket Vízhányó Katalin felkészítése révén. Felsõörs színeiben a Vivát Ének és Táncegyüttes tagjai operett mûvészetünkbõl adtak elõ részleteket magas szinten, a közönség nagy tapsai kíséretében. Baksa Kata ezúttal mezõségi számokkal rukkolt elõ, a világosiak népdalcsokrát a szentkirályszabadjaiak követték. A Szivárvány Népdalkör udvarias házigazdaként, teret engedve a vendég együtteseknek, a megszokottnál szerényebb programmal, de a színvonalból jottányit sem tágítva szerepelt. Elõadást követõen a szereplõket és érdeklõdõket Farkasné Takács Zsuzsanna amatõr festõ kiállítása, valamint szerény fogadás, beszélgetési lehetõség várta. Márkus Zoltán Suzuki Varázslat! Most még könnyebben elérhetõ egy családi autó! Terepjáró típusaink most beszerzési áron. Érdeklõdjön az akciónkról.

12 12 Találkozások a korán elment költõvel Kecskés József Az út mentén (Nagy Gáspárnak) Az út mentén jártam, ahonnan jól láttam az eszeveszett rohanás gyilkos ütközéseit, az igazságot szégyellõ, kedvetrontó majmait, a boldog volt boldogok könnybe lábadt szemeit, a bandukoló szegények csontritkulásos lépteit. Kiáltani? Hiába minden! Az úttest foglalt! A test roggyant, mert nincs remény, hogy meghallgassanak. Vigyorgás, osztozás. Te kimaradsz, mert nem hiszed a mutatványokat, a cirkusz trükköseit, lovasait, fejed verõit. Végre tán megérted, hittel kell élned, emberségért küzdened. Csodálni a költõ tartását, Tiltani az erkölcs hiányát. Elment, de szavai maradtak! Rád kezet emelnek? Szórd az út mentén a telhetetlen zsebesek elé, míg föl nem ragyog az igazság! Õ volt a híd az átmenetnél fénylõ folyó a szürkületben két part között a hit ha akarnál átmehetnél megtartana a zuhanásban. (Nagy Gáspár: János P.) Nagy Gáspárt Pilinszky-hídja 57 évesen nem tarthatta meg a zuhanásban. A sûrûn hallható ok: méltósággal viselt hoszszú szenvedés után a Kossuth- és József Attila díjas alkotót január 3-án érte a halál. A Magyar Katolikus Rádió, amelynek kulturális szerkesztõségét 2004 óta vezette, a hírt jelentette, és nekrológjába ezt írta: Munkásságát a magyarság sorskérdései iránti érzékenység és a felelõs emberi létezés igénye határozta meg. Iskolai magyar munkaközösségünkkel október 20-án Balatonszemesen döbbenten álltunk a nemzetiszínû szalagokkal díszített kettétört márványtömb és vaskereszt elõtt Latinovits sírjánál Újra zarándokolva augusztus 11-én Polyák Ferenc fafaragó méltónak tartotta, hogy a Színészkirály sírja melletti hársfára, falapra vésve és függesztve Nagy Gáspár sírfeliratát olvashattuk: Te erre járó,/sírj vagy nevess,/zokogó víz Balatonszemes/fái görcsben a tóra hajolnak/hatalmas nagy fia-holtán/ki voltál LATINOVITS ZOLTÁN./ Pünkösdi lángnyelv/júniusi szélben/ lecsap a habokra/hazányi vakokra/boldog vagonokra./napfogyatkozás/egy júniusi éjben szeptemberében egy szombathelyi továbbképzésen a Tanárképzõ Fõiskolán személyesen ismerkedhettem meg Nagy Gáspárral március 15-én lett Kossuth-díjas költõ, és ebben az évben, június 14-én megérkezett az elmúlt évszázadok irodalmi hagyományaira emlékezõ KÖLTÕ-KARAVÁN Kenesére Nagy Gáspár, Buda Ferenc és Zalán Tibor költõkkel. Lekászálódván a szekérrõl krumplis pogácsával és borocskával fogadta õket Kolti Helgával (színmûvész), három népzenésszel és Széki Patka László mûsorvezetõvel a Falumúzeum. Aztán a könyvtár melletti szabadtéri elõadás színhelyére szekereztek, ahol várta õket a költészetet szeretõ, vígan társalgó közönség. Nagy Gáspár bevezetésül Pilinszkyt említette, aki õt felfedezte és vezette, amit gyönyörûen örökített meg ezen írás mottójában. Friss verseskötetének (Húsz év a kétezerbõl) versei már a lemenõ nap fényében kifejezték az elõdök, Czine Mihály, Kormos István és a kortárs Csoóri Sándor iránti megbecsülést és tiszteletet, tudván, hogy folyamatosság nélkül szürke és erõtlen lehet csak a megpró-báltatásokat vállaló, igaz költõ jövõje. Igyekeztem a dedikációt kérõkkel együtt Gáspárt megközelíteni. Nem felejtette el szombat-helyi találkozásunkat. Örömmel, szívesen beszélgettünk, amit igazolnak õszinte szavai. Reméltem, hogy még összefuthatunk az életben A vágy helyett a Farkasréti temetõben gondolatban búcsúztam tõle, és innen kísértem nyughelyére, a nagytilaji temetõbe. Itt hagyta szülõfalujáról, Bérbaltavárról Az én belsõ filmem -et, ami buzgó forrás volt arra, hogy Õt, a bátor igazságkeresõt és költészetét a legnagyobbak sorába emelje. Kecskés József

13 13 Meditáció a Kimondhatatlanról Attól félek, hogy amint kimondom, vagy leírom annak a valaminek a nevét, az az én gyarlóságom miatt azonnal megsebzetté, torzóvá, esetleg elillanva láthatatlanná válik, pedig már egy jó ideje szelíd jelenlétével itt él bennem, és lenyûgözi lelkemet. Kedves Olvasó, akivel most megosztani készülök élményemet, arra kérlek, hogy ne rám figyelj, hanem csakis és kizárólag Õrá, vele beszélgess, õt értsd meg, mert benned is ott lakik; az õ neve: Szeretet. Saját kudarcaim sorozata döbbentett rá arra, hogy mennyire félreértettem Õt. Azt gondoltam, hogy akkor élek a szeretetben, ha mindenki zokszó nélkül elvisel engem, helyesel nekem, mert elismeri jó tetteimet, és elnézi hibáimat; vagyis ha kellemes környezetben megdicsõülhetek, esetleg minden egyéni érdemem vagy erõfeszítésem nélkül. Nem, nem ez a szeretet. Most már szégyellem, hogy ilyen ostobán ámítottam magamat; s bocsánatot kérek mindenkitõl, akiket úgy akartam csak elfogadni, ha igazságtalan torz figurává aljasítják magukat az én kedvemért. Be kell vallanom, hogy nem magamtól jöttem rá tévedésemre, hanem megérintett az Örök Bölcsesség a maga valódi szeretetével, s megengedte, hogy rácsodálkozzak az igazira. Most állok küszöbe elõtt, s mivel kegyelmébõl lehullott szememrõl a hályog, úgy érzem magamat, mint akit megajándékoztak a konverzió élményével. Tanító Mesterem elõször is belém karolt, s bizalmas jóakaratával elvezetett mindama hatalmas értékek elé, melyek elérésére sóvárogtam. Bemutatta nekem az éteri szférákig emelkedõ szónoki képességet, a titkok prófétikus zsenialitását és a megfellebbezhetetlenek vélt tudományt. Engedte érzékelnem a hit erejét, a szociális szeretet jótékonyságát és az önfeláldozó mártíromság meghökkentõ bátorságát; s mindezt zengõ érchez és pengõ cimbalomhoz hasonlította, melyek semmit sem használnak nekem a szeretet nélkül. Új Barátom látva elképedésemet, példák sokaságát állította elém, és azt mondta: Gondolkozz! Vajon miért vallottak szégyent azok a jobb sorsra érdemes tudósok, mûvészek és hõsök? Talán rosszul tették azt, amit csináltak? Nem, egyáltalán nem; sõt nagyon is jól, csak egy valami hiányzott belõlük, s ez a szeretet. Jó, jó. Most már kezdem érteni. Eddigi erõfeszítéseikhez még egy kicsit hozzá kellett volna tenniük, valami személyes jóságot, amit Te szeretetnek nevezel. Barátom elmosolyodott, rám nézett, s valami közvetlen egyszerûséggel hogy meg ne zavarja tévelygõ, de már a jó út felé tájékozódó érdeklõdésemet csak ennyit mondott: Hát nem egészen errõl van szó. Hát akkor mirõl? kíváncsiskodtam. Mielõtt pontosan válaszolnék kérdésedre, gondolkodj el a következõ hasonlaton: Amikor a földre éjszaka borul, semminek se látszik a színe, pedig minden egyes létezõnek az is a sajátja; ha azonban fény vetõdik rájuk, azonnal megmutatják sajátos színüket. Talán még érdekesebbek az életet hordozó vetemények magvai. Kicsinységük ellenére egy kifejlett növény minden képességét magukban rejtik: nagyságát, színeit, virágát, gyümölcsét, azok ízét és zamatát; de ha az a kis mag nem kap fényt, minden meglévõ képessége elenyész, semmit sem ér. Hangsúlyozom, hogy ez csak hasonlat, de talán mégis segít megérteni a szeretet mûködését: a szeretet forrása nem bennünk van miként a fényé sem. Azt kívülrõl kell befogadni, s azután is csak akkor éri el a célját, ha együttmûködünk vele. Eddig segít a hasonlat, de most itt az ideje a különbség, illetve a többlet megértésének is. A fény ugyanis éppúgy fizika jelenség, mint az élõ vagy élettelen anyag. A szeretet azonban személyhez kötõdõ valóság, úgynevezett lelki minõség, mégpedig olyan, amely természete szerint abszolút érték, nem határolható körül, nem szorítható keretbe, nem korlátozható. Ezért az önmagában véges ember, aki ennek ellenére személyes mivolta miatt mégis a végtelenre nyitott, nem birtokolhatja saját magától a szeretetet, de nagyon vágyakozik utána. Ezért ha a szeretet kívülrõl megérinti õt, mint a napfény a magocskákat, akkor képes ad abszurdumig együttmûködni vele. Most már értem. válaszoltam Barátomnak; de õ csak mosolygott, s valami alig megfogalmazható tapintatos gesztus kíséretében újra csak azt mondta: Dehogy érted, de azért jó úton jársz. Idáig ugyanis csak a szeretet irányára figyeltél fel, de még nem ismered az igazi tulajdonságait. Figyelj csak! Ezt is feltárom elõtted: A szeretet elsõ tulajdonsága az, hogy türelmes, azután jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel, nem örül a gonoszságnak, örömét az igazságban leli, mindent eltûr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szûnik meg soha (V.ö.: 1 Kor 13,4-8). Ugye milyen szép! Csakhogy ezt is félreértik az emberek; mert hát mindezeket a magasztos tulajdonságot másoktól várják el, és ezért õk maguk soha sem jutnak el a szeretetre. Az a Valaki, aki az igazi szeretettel téged is meg akar ajándékozni, ilyen: türelmes, jóságos, nem féltékeny, és így tovább; de ezt nemcsak valamilyen mértékben akarja neked adni, hanem abszolút módon. A szeretetnek ugyanis az a mértéke, hogy nincs mértéke. Ha szeretetben akarsz élni, akkor neked is ezen az úton kell járnod. Jó, jó, most már naggyából értem; de bevallom, hogy engem nagyon zavar a szeretet gyengesége, naivsága és félszegsége. Mit értesz ezen? Hát ez a mindent eltûr, mindent elhisz, mindent remél és mindent elvisel kérdéskör az igazi problémám. Szóval még az elsõ követelmény sem megy? Mivel is kezdõdik a szeretet tulajdonságainak felsorolása? A szeretet türelmes. Úgy van. Csakhogy nem az emberi világ tapasztalataiból kell kiindulnod, mert akkor nagyon hamar csõdöt mondasz. Egyértelmû következetességgel az Abszolút Szeretet fényében kell élned, és az Õ szeretetét kell minden helyzetben személyesen megélned. Akkor meg fogod érteni, hogy nem félszegségbõl vagy gyengeségbõl tûr el a szeretet mindent, hanem mert végtelenül erõs a jóban való állhatatosságban; vagy nem azért hisz el mindent, mert naiv és hiszékeny, hanem a végtelenségig megéli a bizalomadás valóságát, és az ezzel járó gyõzelem örömét anélkül, hogy a legkisebb mértékben kényszerítene; s a többi, nehezen érthetõ tulajdonsággal is ugyanez a helyzet. Most már értem! Rendben van. Akkor ideje lenne hozzákezdeni. Szedd elõ az akaratodat, és kezdj hozzá! Elõre biztosítlak, hogy mindvégig, vagyis az ad abszurdumig melletted fogok állni, mert kudarcaidban is el foglak viselni és a reményt soha sem adom fel. dr. Balázs Pál

14 14 Természeti-társadalmi Szokatlan, de nem rendkívüli az idei tél. A hóvirág már hetekkel korábban kinyílott, mint más években. A józsefvirág, mely március 19-e, tehát József nap körül szokott ékeskedni, már január vége óta díszlik. A kerítés melletti füves sávon meg a vízelvezetõ árok szélén szinte egész télen át ibolyamezõ kéklik. Kinyitotta sárga virágát több kákics, s hó helyett százszorszép fehérlik a kertben. Február 10-ig még nem bújtak elõ rejtekhelyükrõl a bodobácsok és a citromlepkék, de a 9-iki langyos esõt követõen a földigiliszták garmadája csapázta a földet. Kósza útjukat kémlelve hárs füvek között perzsa veronika kék virága csillant meg. De pirinyóan s álmatagon. Mélységbõl esdeklõ gyermekszem, csiszolt ékkõ! Meghívó Két jeles, Keneséhez kötõdõ történelmi esemény évfordulójára emlékezünk a könyvtárban február 23-án, 17 órakor. - Országgyûlés Kenesén 1532 Németh Gyula ny. ref. esperes elõadása. - Hosszúmezei csata 1707 Vér Lászlóné és Vér László kenesei helytörténeti gyûjtõk elõadása. Díszvendégünk Béri Balogh Ádám Kerti munkák közben haragudni szoktam e kártékony növényekre. Õsszel kikelt csíranövényei áttelelnek, és a koratavaszi verõfényben gyorsan fejlõdnek. Azúrkék virágaik rendszerint csak márciusban nyílnak. Vagy ezzel rokon, ún. borostyánlevelû veronika a megpillantott virág? Talán mégsem, mert ez utóbbi lilás árnyalatú, mint a féldrágakõ ametiszt. De mit számít, hogy mi a neve annak, ami a természetben gyönyörködtet, ha a társadalom sok jelenségét, melyek ezerszer ártalmasabbak a kerti gazoknál, néha évtizedeken át képtelenek vagyunk azonosítani s küzdeni ellenük! Márkus Zoltán leszármazottja, Jenei Imréné Maja néni! A szünetben kis vendéglátás a szokásos finom pogácsával és frissítõvel. Ismerjük meg történelmünket kötetlen beszélgetés keretében! Sok érdekesség kerül napvilágra, érdemes eljönni. Mindenkit szeretettel várunk, Önre is számítunk! Kismama klub Nemcsak kismamáknak Az elsõ találkozót január 23-án tartottuk. A két meghívott vendég (TAVAM elnökségi tagok) mellett eljött a helyi védõnõ és néhány érdeklõdõ. A két óra alatt érdekes beszélgetés kerekedett, és úgy gondoljuk, érdemes folytatni a kezdeményezést. Találkozók kéthetente szerdán kor a Katica Kávézóban. (Az idõponton és a helyszínen is változtathatunk, ha jelzitek az igényt.) 20/ Holdfogyatkozás Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a könyvtárba március 3-án este fél tízkor (21.30)! A késõi idõpont oka: a teljes holdfogyatkozás! A jelenséget a már megszokott módon Ivanics Ferenc amatõr csillagász ismerteti. A holdfogyatkozás, amit a könyvtár udvaráról távcsövekkel szemlélhetünk, kor kezdõdik. Február 19.: Zsuzsanna napja. Már olvadni kezd a hó, elõbújik a fû, megszólal a pacsirta. Február 24.: Jégtörõ Mátyás napja. Amit Zsuzsanna esetleg meghagyott a télbõl, azt Mátyás elviszi. Idõjósló nap: Mátyás ha jeget talál, pusztít, ha nem talál, épít. Elkezdõdik a csukák ívása. Vetõ nap: A férfiak búzát, árpát, zabot, az asszonyok mákot, sárgarépát, borsót. Március 4.: Kázmér napja. Kiengedik a méheket a kaptárból. Csízió január 15 február 15. Március 12.: Gergely napja. A diákok e napon gyûjtögetni jártak, hívogatták, toborozták az iskolatársakat. Idõjósló nap: Gergely napja, ritka, ha jó, hideg, szeles sokszor van hó. Gergely napi szél, szent György napig él. Gergely napja ha világos, az éve se lesz hiányos. A kertekben lehet vetni a zöldborsót és más hüvelyeseket is. E napon ültetik kis cserepekbe, faládákba a palántának való magot. Március 15.: Nemzeti ünnep. Pulai Istvánné

15 15 Hatásos Sokan szoknak le náluk a cigirõl. A nikotinéhséget oltják ki bioenergetikai kezeléssel. A dohányzás halált, tüdõrákot okoz olvasható a cigarettás dobozokon. Számos munkahelyen szigorították a dohányzás feltételeit, illetve meg is tiltották azt. A napi és havi cigipénz megterheli a pénztárcát. Mindezen okok miatt egyre többen szeretnének leszokni a cigirõl, de nem megy nekik. A bioenergetikai készülékkel végzett dohányzásról leszoktatás a kezelést elvégzõk visszajelzései szerint is nagyon hatásos ecseteli Nyemcsokné Skorka Márta természetgyógyász bioenergetikus és egészségfejlesztõ terapeuta. A módszer lényege, hogy a nikotinnak megfelelõ rezgéseket juttatunk a szervezetbe, és ezzel kioltjuk a nikotinéhséget, a nikotinfüggõséget semlegesítjük. A dohányosnak ezek után mindaddig nem lesz nikotinéhsége, amíg újra rá nem gyújt. A legtöbb, dohányzásról leszoktató módszer azért nem elég hatékony, mert nem veszi figyelembe, hogy a nikotin narkotikum, és alapvetõen az idegekre, az idegvégzõdésekre hat. A szervezet követeli a dózist, enélkül az érintett idegessé, feszültté válik. Így õrült erõ, akarat kell ahhoz, hogy ne gyújtson rá az illetõ, és néhány nap után az elhatározás megadásba megy át, újra elõkerül a cigaretta. Természetesen némi akaraterõ fõként az elsõ néhány hétben a bioenergetikai módszernél is szükséges a sikerhez. A visszajelzések alapján a hatékonyság meghaladja a 80 százalékos arányt. Nyemcsokné Skorka Márta elmondta: a (30) es telefonszámon lehet bejelentkezni, idõpontot egyeztetni. Életmód és ezotéria klub Kéthetente szerdán kor a Katica Kávézóban várunk minden érdeklõdõt. Beszélgetés, meditáció, és amit még kitalálunk. Gyertek! Februárban 21-én. Érdeklõdni: 20/ Együtt ez is könnyebb! Amiben eddig csak családod és a szomszédság gyönyörködhetett, most örömet szerezhet másoknak is! Szeretettel várunk az újonnan megalakult Balatonkenesei nõi karban! Az elsõ megbeszélés és próba február 7.-én, szerdán kor lesz a FALUHÁZBAN! További információért hívj a 06/70/ os mobilon! FÜREDI VERA KARVEZETÕ

16 forintos hirdetések MEGNYITOTTUNK! TAVIRÓZSA SZÉPSÉGSZALON Balatonfûzfõ, Nike körút 2. tel: Szolgáltatásaink: fodrászat, kozmetika, álló szolárium, manikûr, pedikûr, mûköröm, SYOGRA jádeköves masszázságy, természetgyógyászat. Nyitva: hétfõ péntek: ; szombat: Balatonkenesén panorámás kilátással csendes nyugodt környezetben, összközmûvesített 755 négyzetméteres telek eladó! Irányár: 6,2 millió forint. Érdeklõdni: Cégek, vállalkozások, magánszemélyek részére PÁLYÁZATÍRÁS Minõsített pályázatíró pályázatkészítést, pályázatfigyelést vállal. tel.: MAGYARNÓTA-KOTTÁT gyûjtõknek kérésükre válaszborítékukban 1223 különbözõ címsorú, saját szövegeim kottájából küldök (129 kiváló zeneszerzõtárs), cserébe kottáim 3 fénymásolatát kérem v. Tel.: Balatonkenesén eladó 2 szobás összkomfortos családi ház, 320 négyszögöles telekkel, irányár: Ft. Ugyan ott építési telek, mûvelt terület, közmûvek nélkül, eladó. Irányár: Ft Tel.: Eladó 2 db felnõtt heverõ 5000 Ft/db. Tel.: Kovácsszerszámok eladók! Érdeklõdni: Hansági András Balatonakarattya, Gyóni G. u. 33. Nagyon szegény, beteges ember vagyok. Szükségem lenne olyan emberre, aki a ház körül becsületesen segít. Maximum 500 Ft/óradíjat tudok fizetni jó munka esetén! Kertásás négyzetméter, fa összevágás, behordás. BECSÜLETES SEGÍTÕ jeligével leveleket a szerkesztõségbe várom. Hitel 8 nap alatt, ingatlanfedezetre! Munkáltatói igazolás nélkül. BAR (KHR) listán szereplõk részére is. Tel.: Web: Nyári hónapokra kiadó házakat keresek. Tel: Következõ számunk lapzártája: március 5. BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese és Balatonakarattya községek önkormányzatának havilapja Alapító szerkesztõk: 1913: Czakó Gyula; 1990: Taródi Flink Kornél Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Kiadja: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 24. Tel./ fax: 88/ Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Tördelõszerkesztõ: Ilyés Ádám Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos Közérdekû információk A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: Szerda: Péntek: 8-12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8-12 Szerda: Péntek: 8-12 A polgármester ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8-12 A Küngösi Kirendeltségen: Kedd: 8-12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Németi Sándor (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda, csütörtök, péntek: sz. körzet: Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8-10 Péntek: 8-10 Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8-9 Péntek: 8-10 Fogorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Sebõk Judit (88) Rendelési idõ: Hétfõ, csütörtök: Kedd, szerda, péntek: 8-12 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8-17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. Dr. Zoltán Levente (88) Hétfõ-péntek: Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Falugondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) , Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (88) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) Faluház: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Tourinform iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10-14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (88) Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10 12; Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-kedd: Szerda-csütörtök-péntek: Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Polgárõrség: Balatonkenese, Parti sétány 16. (30) , (88) Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) Víz és Csatornamû Társulat: Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. (88) Vízmû: Balatonakarattya, Rákóczi u. 2. (88) Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88)

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

10. Ügyiratszám: 1-10/ október 25. napján tartandó. Strandfenntartók beszámolója. Előterjesztést készítette: Vanya László referens

10. Ügyiratszám: 1-10/ október 25. napján tartandó. Strandfenntartók beszámolója. Előterjesztést készítette: Vanya László referens Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2012. Sorszám: 10. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 292/2013. (VI. 27.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 27. napján megtartott rendkívüli ülése könyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Kurucz Henrietta

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár

TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár 8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1. 0688/482-472 www.tatorjan.hu tatorjan.jatekvar@invitel.hu ELŐTERJESZTÉS Tisztelt

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 2008. július 17-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésének könyvéből 280/2008. (VII.17.) határozata: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. július 17. napján megtartott

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. november 17-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

Mészáros Tamás polgármester Taschner Lászlóné alpolgármester Szöllősi Tibor önkormányzati képviselő Kelemen László önkormányzati képviselő

Mészáros Tamás polgármester Taschner Lászlóné alpolgármester Szöllősi Tibor önkormányzati képviselő Kelemen László önkormányzati képviselő Ügyszám: 11/2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Öcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. Ülés helye: Faluház, Öcs Jelen vannak: Hiányzó

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat 2013.november 8-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 52-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 3/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23- án 17.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: Ifjúsági táborok üzemeltetésének kérdése Előterjesztő:

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

45t. számú előterjesztés

45t. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 45t. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F: 87/350-587 Szám: 291-58/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben