CMYK CMYK BALATONKENESEI HÍRLAP FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CMYK CMYK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CMYK CMYK"

Átírás

1 BALATONKENESEI FEBRUÁR 15. XIX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM HÍRLAP

2 2 Aktuális intézkedések Sörédi Györgyné polgármester Januárban megtörtént a költségvetési koncepció pontosítása, tehát jelenleg a rendelet elõkészítése zajlik. Sörédi Györgyné polgármester-asszonyt arról kérdeztük, milyen változásokra lehet számítani? Sikerül-e közelíteni a kiadásokat a bevételekhez? A kiadási oldal csökkentése érdekében már októberben elkezdõdött a létszámleépítés, mely több intézményünket érintette. A gazdasági iroda létrehozása melyrõl a múlt hónapban már tettünk említést, 1 fõ csökkentést (gazdasági vezetõ) eredményezett az iskolában, 2 fõ nyugdíjazását (gazdasági vezetõ és pénzügyi ügyintézõ) az óvodában, illetve 1 fõ elbocsátását a Falugondnokság (pénztáros) állományából. A polgármesteri hivatalban megszûntettük az aljegyzõi állást, valamint további 5 fõ létszámleépítésére került sor. A Hivatal létszáma jelenleg 20 fõ. Több esetben lehetõség van a létszámleépítésekhez kapcsolódó pályázati támogatások igénybe vételére a felmentés idõszakára járó bérek, illetve a végkielégítések terhének csökkentése céljából. Még nem véglegesek a létszámadatok, de további jelentõs csökkentés már nem hajtható végre, mert az a szakmai munka kárára történne. A bérkiáramlás mérséklése mellett több takarékossági intézkedésre is sor került: önkormányzati szinten koncentráltuk a beszerzéseket, így várhatóan jelentõsen csökkenni fognak a kiadások ezen a területen. Folynak a vizsgálatok, amelyek a telefonköltségek, illetve energiaköltségek racionalizálására vonatkoznak. A költségvetés elfogadása során már pontos számokkal is tudjuk mindezt érzékeltetni. Több forrásból értesülhettünk arról, hogy a pályázati lehetõségek gondolunk elsõsorban az EU-s pályázati kiírásokra tavasszal indulnak. Történt-e elõrelépés a múlt hónapban említetteken kívül? Összegyûjtöttük azokat a beruházási, fejlesztési célokat, melyek megvalósítása szükséges, és nagy valószínûséggel a pályázati kiírások megfelelnek majd az elképzeléseinknek. Beruházókkal tárgyaltunk elsõsorban a Bercsényi strand és a községközpont vonatkozásában. Több lehetõséget kell megvizsgálni. Szeretném hangsúlyozni, hogy döntés elõtt mindezt nyilvánosságra hozzuk, megosztjuk a terveket és lehetõségeket a település lakóival, vállalkozóival, szervezeteivel, s megkeressük a legoptimálisabb, mindanynyiunk számára legmegfelelõbb megoldást. A turizmus fejlesztése a NFT-ben prioritásként jelentkezik. Nagy szükség lenne nálunk is összefogásra, fejlesztésre. Milyen elképzelések vannak e tekintetben? A kínálatfejlesztésre, minõségi szolgáltatások nyújtására kell törekednünk. Külsõ források bevonásával, pályázatokkal kell élénkítenünk ezt a területet. Nagy segítséget jelentene a helyi turisztikai egyesület megalakulása, mely összefogná, rendszerezné, akár irányíthatná is a turizmus fejlesztésére irányuló közös feladatokat. Ehhez kérjük a vállalkozók, civil szervezetek és minden jó szándékú ember támogatását. Az elmúlt képviselõ- testületi ülésen többségi szavazás eredményeként új vezetõ került a Falugondnokság élére. Mit vár Ön az új intézményvezetõtõl? Heten a képviselõ-testület tagjai közül titkos szavazással egyöntetûen Kelemen Önkormányzati tükör Zoltán személye mellett döntöttek, aki korábban fuvarozási vállalkozással foglalkozott. Az õ irányítása alá fog tartozni a 15 fõt foglalkoztató, a településképet jelentõsen meghatározó intézményünk vezetése. Joggal várom el tõle, hogy nagyobb hangsúly helyezõdjön a közterületi-köztisztasági feladatokra, a parkgondozásra, a faluszépítésre. Nem tartozik az intézményvezetõ hatásköréhez azonban a korábbi gyakorlattal szemben, a pénzügyi, gazdasági ügyek kezelése, valamint a szerzõdéskötések is az én kontrolom alatt fognak állni. A strandjaink közül a Vak Bottyán strand esetében biztosan a Falugondnokság lesz a terület mûködtetõje, karbantartója. A többi strandunknál a szezon kezdetéig még várhatók változások. A strandoknál felmerülõ turisztikai vonatkozású feladatok megoldását (marketing, reklám, animátorok, szolgáltatások, stb.) célszerû a szakbizottság hatáskörébe utalni, majd feladatként a közmûvelõdési intézménynek meghatározni. Az alábbi az elmúlt hónapban történt országos és helyi változásokról tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot: Az alanyi jogon járó ápolási díjak, valamint a rendszeres szociális segélyek összegei a minimálnyugdíj emelése ( Ft) miatt emelkednek. Az szja-kulcs alsó sávhatára (18%) 1 millió 550 ezer forint helyett 1,7 millió forint januárjától, ami talán jelenthet némi pozitív változást egyes munkavállalói bérek esetében. Negatívan érinti a munkavállalói bérek nettó összegét viszont az egyéni egészségbiztosítási járulék 7 százalékra emelése. 300 forinttal emelik február 15-tõl a minimálnyugdíjat ( Ft). Január 1-jétõl Balatonkenese Nagyközség területén az önkormányzat tulajdonában lévõ víz közmûvekbõl a lakossági víz- és csatornahasználati díjak mértéke: Alapdíj fogyasztási helyenként Fogyasztási díj Ivóvíz 162 Ft/hónap 308 Ft/m 3 Csatorna 281 Ft/hónap 445 Ft/m 3 A évi lakossági állandó és üdülõ hulladékszállítási díjak mértéke február 1- jétõl: Éves ürítési gyakoriság: Állandó lakosok esetén 52 alkalom/év (heti egy alkalom) Üdülõingatlanok esetén 31 alkalom/év (április 1-tõl október 31-ig heti egy alkalom). Éves ürítési díj (ÁFA nélkül): 60 l 110 l 240 l Állandó ingatlanoknál 5795 Ft 8161 Ft Ft Üdülõ ingatlanoknál 4649 Ft 6059 Ft 9727 Ft Konténeres szemétszállítási díj: Éves ürítési díj (áfa nélkül) 4047 Ft/ingatlan/év. Zsákos szemétszállítási díj: Az alapszolgáltatáson felüli mennyiségû települési szilárd hulladék elszállítására forgalmazott ZÖLDFOK RT. felirattal ellátott mûanyag zsák ára, amely tartalmazza a szállítás és az ártalmatlanítás díját is 245 Ft/zsák+áfa. Zsákok beszerezhetõk: Balatonkenesén: Falugondnokság (Fõ u. 43.), Vegyeske papírbolt. Balatonakarattyán: HANÁK ABC (Ságvári u. Hársfa u. sarok); LILA ABC (Rákóczi u. 95.) Az épülõ 71-es fõutat elkerülõ útnál elkészült a közúti aluljáró, melynek hivatalos átadása február 21-én lesz. Nagy György

3 3 Nyílt ülésen tárgyalt a képviselõ-testület a képviselõi tiszteletdíjakról. Kérem, tájékoztassa olvasóinkat, milyen döntés született? Mindenekelõtt: a múlt évi fel nem vett tiszteletdíjakból sikerülhetett gyermekeink részére biztosítani a hagyományos karácsonyi édességcsomagot, valamint a könyvtárablakok cseréjére is ebbõl az összegbõl kerülhet sor. Köszönöm valamennyi képviselõtársamnak a nemes felajánlást! A januári ülésen, az új költségvetési idõszak elején ismételten dönteniük kellett képviselõtársaimnak a tiszteletdíjukról. A testület öt tagja az ülésen kijelentette, hogy továbbra is lemondanak az õket megilletõ összegrõl az önkormányzat javára, a közös célok megvalósításához: Németh Gyula alpolgármester, Kürthy Lajos bizottsági elnök, Bollók Gyula bizottsági elnök, Kocsis Jenõ és Lengyel János képviselõk. Köszönöm következetes gondolkodásmódjukat, mely a választás után is jellemzi õket. Nagyon pozitív fogadtatásra talált a kenesei lakosság körében az alakuló ülésen elhangzott bejelentés, mely szerint mindenki lemond tiszteletdíjáról többek részérõl választási ígéret is volt, most mégis úgy tûnik, hogy mindössze öten határoztak úgy, hogy ígéretük, vállalásuk hosszabb távra szól, mint három hónap. Természetesen nem kötelezõ, talán nem is várható el mindenki részérõl ugyanez a magatartás, azonban én úgy érzem, a gondjaink közösek, így a nehéz helyzetbõl való kiút is csak közösen, egy irányba történõ gondolkodással sikerülhet. Szándékosan nem emelem ki a döntés mögött jelentkezõ összeget, bár jelen helyzetben minden fillér fontos. A legfontosabb azonban az lenne, ha mi tizenketten pontosan ugyanazt akarnánk tenni településünkért, és csak ezt tartanánk szem elõtt! Tervezzünk együtt! LAKOSSÁGI FÓRUMRA hívom településünk lakosságát február 26-án, hétfõn 17 órára a Faluházba. Aktuális témák: községközpont, egészségügyi létesítmények, strandok, idegenforgalom fellendítése. Megtisztelõ jelenlétére, aktív közremûködésére, véleményére számítunk! Sörédi Györgyné polgármester Költségvetési törekvések, akarattyai tervek Milyen változások történtek január óta a költségvetés összeállítása kapcsán? Sikerüle haladni a múlt hónapban vázolt elképzelések irányába, mely szerint jelentõsen csökkenteni kell a mûködési kiadásokat? Vatics Erzsébet részönkormányzat vezetõt kértük válaszadásra. Az intézmények felülvizsgálata most történik a személyi állomány, majd a dologi kiadások kapcsán. A képviselõ-testület a múlt hónapban elfogadta a jegyzõasszony javaslattervét a polgármesteri hivatal létszámcsökkentésével kapcsolatban. A költségvetés helyzete jelen pillanatban úgy áll, hogy szükséges meglépni ezeket az intézkedéseket. Nem vállaljuk fel, hogy csõdhelyzet elé állítsuk a falut. Nehéz az ilyen jellegû döntéseket meghozni, hiszen minden munkavállaló mögött egy család áll, mégis meg kell tenni, mert felelõsen kell gondolkodni. Ahhoz, hogy elkerüljük a csõdöt, hogy pályázatokon tudjunk indulni. Látnunk kell, hogy veszteséges az önkormányzat. Olyan pályázatokat kell megcélozni, amelyek a falu kasszájába pénzt fognak tenni. Elkerülhetetlen többek között a Bercsényi strand fejlesztése, hiszen évek óta kevesebben keresik fel. A vendégeket így várni nem lehet. A strand környezetében lévõ kereskedõk élete is nyüglõdés, fejlesztés nélkül nem tudnak elõrejutni. Lát-e új lehetõséget az akarattyai fejlesztésekkel kapcsolatban? Akarattyán kedvezõnek ígérkezik az SCD csoport fejlesztési törekvése, kikötõ építése. Az önkormányzat szempontjából jó lehetõség ez, hiszen emelkedhetnek az adóbevételek, illetve új munkahelyek jöhetnek létre. Legyen az a célunk ezzel párhuzamosan, hogy a Bercsényi strand kellõképpen igazodjon színvonalában, jelentsen konkurrenciát a vállalkozói fejlesztéseknek. Fel kell ismernie mindenkinek azt, hogy aki jó munkahelyet szeretne, képeznie kell magát. A magas színvonalú létesítmények képzett munkaerõt kívánnak még azokon a területeken is, ahol azt gondolnánk, a munkát bárki elvégezheti. A folyamatos képviselõi munkában milyen megvalósítandó tervei vannak? Hosszú távú terveimben elsõsorban a települést érintõ fejlesztések, Balatonkenese és Akarattya vonzerejének növelése szerepel, amihez szükséges lenne a tõke jelenléte. Érzékelve az önkormányzatnál tapasztalható gazdasági nehézségeket, szeretnénk, ha az adóbevételek alakulását, a befizetéseket fokozottabban figyelemmel lehetne követni. Meglátásom, hogy az idegenforgalomban érintetteket motiválná valószínûleg, ha az állami támogatásból a sokat emlegetett 2 Ft-okból célzottan részesülnének. Véleményem szerint nehézkes az a rendszer, hogy a közterület-felügyelõk végzik a kurtaxa-bevételekkel kapcsolatos munkákat. Meghozná az árát, ha idényjelleggel alkalmaznánk embereket külön erre a feladatra, így valószínûleg a közterületfelügyelõk is hatékonyabban tudnának saját munkájukra figyelni. Visszatérve a költségvetéshez: a dologi kiadások között is keressük a takarékos megoldásokat. A központi beszerzés megvalósítása, a legolcsóbb beszerzési hely megkeresése a követendõ feladat. Az Idõsek Klubjának elindítása remek gondolat volt, úgy tûnik, a hozzá fûzött reményeket beváltja. Elkeserítõ azonban az a helyzet, hogy az önkormányzatra kötelezõen rárótt feladathoz a szükséges állami támogatások nem álltak rendelkezésre, ezért a beruházást önerõbõl, itt jegyzem meg, többségében hitelbõl tudtuk megvalósítani. Továbbra is hangsúlyozom, és ezzel képviselõtársaim többsége egyet ért, hogy a cél a takarékos gazdálkodás minden területen és intézménynél. Sajnálatos, hogy az akarattyai fogadóórák látogatottsága minimális. Feltevésünk az, hogy kevés helyen kerül publikálásra, pedig minden érdeklõdõt tisztelettel várunk. Felkínáljuk a településrészi önkormányzat képviselõivel várjuk a lakosok javaslatait, ötleteit, építõ kritikáit. Szükség szerint lakossági fórumokat is szerveznénk. Ön a januári testületi ülésen úgy döntött, nem mond le ebben az évben tiszteletdíjáról. Kérem, indokolja döntését! Háromhavi tiszteletdíjamról lemondtam a választás évében, azonban tapasztalatom az, hogy ezzel a veszteséget csak csökkentettem ezidáig, segítségül pedig ezen öszszeg nem szolgált. Nem látom lehetõségét annak, hogy a fel nem vett járandóság a lakosok érdekeit szolgálná, illetõleg a mûködési hiány leküzdését erõsítené a jövõben ben hozott döntésem, miszerint tiszteletdíjamra igényt tartok, azért született, mivel így célzottan tudom támogatni azon civil szervezeteket, önszervezõdõ közösségeket, melyek a költségvetés szûkössége miatt esetlegesen nem juthatnak támogatáshoz. Mondataim és ígéreteim nem légbõl kapottak, hiszen az elsõ havi összegbõl az Akarattyai Nyugdíjas Klubot támogattam. Remélem, hogy az a csekély juttatás valamiképpen örömül szolgált az ott idejüket eltöltõ hölgyeknek és uraknak. Tiszteletdíjamat ezután is jótékony célra kívánom fordítani.

4 4 Azonos kérdések - a képviselõk, akik válaszolnak: Kocsis Jenõ és Lengyel János Mindketten most elõször választott képviselõk. Mint mindenkinek, aki kívülrõl látja, sok esetben kritizálja is az önkormányzat tevékenységét, van egy kialakult képe a helyi ügyekrõl, történésekrõl. Hogyan látják most? Másképpen látszik-e belülrõl? Kocsis Jenõ: Véleményem szerint az önkormányzat intézményrendszere úgy mûködött, mint egy állam az államban. Úgy tûnik, az önkormányzat célja az volt, hogy a folyamatos mûködés fennmaradjon. A távlati, jövõbeni fejlesztés azonban háttérbe szorult. Azt nem állítom, hogy pazarlás történt, de úgy érzem, a 3600 embernek a pénze nem jó gazda módján került felhasználásra. Hiányolom az elõrelátást, a tudatos gazdálkodást, azt a szemléletet, amellyel a vállalkozásainkat vezetjük, vagy a családokban gondolkodunk. Lengyel János: Mi is eben a faluban élünk, tehát a gondokat ismerjük. Nem olyan alaposan, mint akik benne dolgoznak, de sok segítséget kapunk a döntések elõkészítése során a hivatalban dolgozóktól. Igaz, kérdezünk is, mert mindennel tisztában akarunk lenni. Az már most látszik, a költségvetés megtervezése mindenképpen nehéz feladat, ebben a munkában fõ szerepe van a jegyzõaszszonynak. A problémákat meg kell oldani, ezért választottak meg bennünket, ezt tesszük. Engem meglepetésként ért, hogy az ingatlanjaink nagy része jelzáloggal terhelt. Az ebbõl származó hitelekre biztosan szükség volt, ha azokat fejlesztésre használták. Most azonban biztos, megszorítások nélkül nincs jövõkép, úgy látom, ebben egyetért a Testület. Még közel az új év kezdetéhez, mit tartanak az idei legfontosabb célkitûzésnek? Lengyel János: A túlélés az idei év feladata. A tények ismeretében elfogadott költségvetés kialakítása. Folyamatosan figyelni kell a pályázatokat, az önrészt a jó lehetõségeknél bármi áron elõ kell teremteni. A megszorítások ellenére biztosítani a községünk és intézményeink mûködését. A képviselõi munka, a testületi döntések nagyobb nyilvánosságot kell, hogy kapjanak, a honlapon is, a fogadó órákon is. Fontosnak tartom, hogy elérhetõk legyünk. Örülök, hogy sikerült megvalósítani az idõsek napközi otthonát, bízom benne, hogy az akarattyai nyugdíjasok is igénybe fogják venni. A következõ feladat, hogy már most el kell kezdenünk a felkészülést a nyári szezonra, a strandok fejlesztését meg kell oldanunk. Nagy és elsõdleges feladatunk az idegenforgalom és turizmus fejlesztése. Jó bevételi forrás az idegenforgalmi adó, a kulturált és hatékony behajtása szemléletváltást kíván mindenkitõl. Kocsis Jenõ: A falu lakosságának a véleményét minél erõsebben felszínre kell hozni, szükséges a civil szervezetekkel együtt a vélemények és azokkal együtt talán a megoldások megfogalmazása. A közmeghallgatás mûködjön úgy, ahogy elvárható, legyen széles körû beszélgetés. Hiányoljuk az emberek szemléletváltását, várjuk, hogy aktivitásukkal legyenek segítségére a településnek. Pályázati alap képzése még a szûk keret ellenére is szükséges lenne. Az eltelt néhány hónap együtt munkálkodása után milyen tapasztalataik vannak, hogyan értékelik az elmúlt idõszakot? Kocsis Jenõ: Szeretném, ha a testület lendülete és rugalmassága továbbra is megmaradna. Tizenkét embernek tizenkétféle véleménye van, ami úgy tûnik, új, mert nagy visszhangot keltett a lakosság körében. A múlt és a jelen természetesen másképp lát dolgokat, de senki nem érezheti magát csalhatatlannak, ezért oda kell figyelni a véleménykülönbségek ellenére is egymásra. Hiszen együtt, egymásért és nem utolsósorban településünkért dolgozunk. Az önkormányzatiságban mutatkozó rutintalanságunkat megpróbáljuk a faluért történõ valós tenniakarással ellensúlyozni. Lengyel János: Én is azt gondolom, nem baj, hogy különbözõ gondolkodásúak vagyunk egymás mellett. Úgy érzem, nincs probléma, kulturáltan, normálisan tudunk érvelni, ellenérvelni. Nem célunk a falu tönkre tétele, de mindenképpen feladatunknak érezzük, hogy rendbe tegyük a költségvetést, hogy a jövõben sikeresen tudjunk bármilyen döntést meghozni. A lendület szerintem fokozható, úgy látom jobban elõkészített határozati javaslatokkal megoldható. Önök mindketten lemondtak a tiszteletdíjukról erre az évre vonatkozóan is. Milyen meggondolásból döntöttek így? Lengyel János: Természetesnek tartottam, hogy egy ilyen nehéz gazdasági évben ígéretünkhöz híven lemondunk a tiszteletdíjunkról pályázati alap vagy sürgõs megvalósítandó cél érdekében, melyet szükségesnek látunk. Ezután is közösen döntünk errõl, mint a tavalyi év végén. Kocsis Jenõ: Amikor képviselõnek indultunk, a kampány során kijelentettük, hogy a tiszteletdíjunkról addig, míg a falu költségvetése helyre nem áll, lemondunk. A nagypolitikával ellentétben álljuk a szavunkat. Én is úgy gondolom, hogy pályázati alaphoz jól jön majd ez az összeg. Decemberben közösen határoztuk el, hogy a gyerekeknek karácsonyi csomagokra, illetve a könyvtár ablakainak cseréjére fordítjuk a tiszteletdíjainkat. Szeretnénk a jövõben is így gondolkodni. Az interjúkat készítette, összeállította: Gyõrfi H. Marianna. Értesítés A LOMTALANÍTÁS ELÕRELÁTHATÓ- LAG SZEPTEMBERBEN LESZ! Képviselõi fogadóórák Minden hónap elsõ hétfõjén a Faluházban, 17 és 18 óra között, minden hónap második hétfõjén pedig az akarttyai könyvtárban 17 és 18 óra között! A képviselõk várják a lakossági kérdéseket, véleményeket! Író-olvasó találkozó Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 9-én tartandó író-olvasó találkozóra! Imre Ferenc költõ ad verseibõl ízelítõt, aki igen régóta Balatonkenese szerelmese! Színhely: Faluház Idõpont: 17 óra 30 perc Mindenkit szeretettel várunk! Balatonkenesei Polgári Kör FIGYELEM! ATTENZIONE! OLASZ KEZDÕ NYELVTANFOLYAM INDUL A KÖNYVTÁRBAN! VÁRJUK A JELENTKEZÕKET! CIAO, ARRIVEDERCI! (BÕVEBB INFORMÁCIÓ: )

5 5 Híradó a januári testületi ülésrõl A képviselõ-testület rendeletet alkotott a szervezett települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, az önkormányzati tulajdonú közüzemû vízmûbõl szolgáltatott ivóvíz és csatornamû díjakról, a szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerrõl, valamint a gyermekek védelmének rendszerérõl. Ezekrõl részletesen olvashatnak az Önkormányzati tükörben. A Polgármesteri Hivatalban dolgozók létszámát a képviselõ-testület rendeletileg 20 fõben határozta meg. A Falugondnokság létszámát 15 fõben szabták meg. A többi intézmény vonatkozásában is folynak a vizsgálódások. A részletes, átdolgozott költségvetés elõterjesztésére a februári ülésen kerül sor. Február elsején megnyílt az Idõsek Napközi Otthona. A képviselõ-testület vegyes ügyeket is tárgyalt: Dr. Zántó Edina és társai kérelme ügyében meghívásos egyeztetõ tárgyalásról döntöttek a probléma megoldása érdekében. A Vak Bottyán strandi vízicsúszda üzemeltetésével kapcsolatban további tárgyalások szükségesek márciusban. Az Aligai úti önkormányzati területek bérbe adásával kapcsolatban elkezdõdtek a tárgyalások az érintettekkel. A volt Nevelõotthon tulajdonosaival a polgármesterasszony tárgyalásokat folytat a veszélyesség, valamint az esztétikai állapot javításával kapcsolatban. A platánfák kivágásának szükségességét is vizsgálják. A református templom elõtt korlát visszahelyezése a közeljövõben meg fog történni. Lengyel János képviselõ vállalta, hogy a Bercsényi lejáró melletti területen a kiszáradt, letöredezett faágakat összegyûjtik, majd a Falugondnokság elszállítja a rászorultaknak. A testület elfogadta ifj. Eleven Lajos ajánlatát: a weboldal áttelepítését, illetve rendszeres frissítését aktuálisan elvégzi. A testület elfogadta, hogy a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár költségvetésében kerüljön elkülönítésre Ft, a minden évben megjelenõ információs kiadvány költsége, mely a jövõben létrehozandó turisztikai egyesület törzstõkéjéhez fog tartozni. A képviselõ- testületi ülésen Bollók Gyula, Kocsis Jenõ, Kürthy Lajos, Lengyel János és dr. Németh Gyula képviselõk lemondtak a évi tiszteletdíjukról, kérték az öszszeg pályázati alapba történõ helyezését. Az ülésen állást nem foglaló képviselõk, valamint a kültagok írásban fognak nyilatkozni a tiszteletdíjukkal kapcsolatban. A márciusi újságban adunk róla hírt. Sörédi Györgyné polgármesterasszony kérte, hogy az általa használt Daewo gépkocsi kerüljön a Polgármesteri Hivatal használatába. A testületi határozat megszületett errõl. Következõ testületi ülés idõpontja: február 22-e, a következõ fõnapirendi pontokkal. Az önkormányzat 2006 évi költségvetésének módosítása Az önkormányzat 2007 évi költségvetés-tervezetének megtárgyalása. II. forduló Oktatási-nevelési intézmények intézményfenntartó társulása mûködési költségeinek meghatározása. A körjegyzõség 2007 évi mûködési költségvetéséhez Küngös község hozzájárulásának meghatározása. Tájékoztató a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár munkatervérõl. Tájékoztató a Balatonakarattyai Településrészi Önkormányzati Testület, valamint a képviselõ-testület bizottságainak évi munkaterveirõl. Szabó Erika Alapítványi Hírek Fák, csillagok, állatok és kövek, Szeressétek a gyermekeimet Vad villámok, jó hangyák, kis csigák, Vigyázz reájuk, hatalmas világ. (Szabó Lõrinc) Ezúton mondunk köszönetet minden kedves vendégünknek, aki elfogadta meghívásunkat, és jelenlétével megtisztelte a évi XIV. Jótékonysági Alapítványi Bálunkat. Külön köszönetet mondunk az est fõtámogatójának, a Magyar Telekom Balatonkenesei Üdültetési Központjának, személy szerint Nyaka Lajos úrnak, a központ vezetõjének és nagyszerû munkatársainak a minden igényt kielégítõ helyszínért, a színvonalas kiszolgálásért és a különleges ünnepi vacsoráért. Köszönjük az est támogatójának a balatonkenesei Hotel Marina-Port****-nak, Szijártó Csaba igazgató úrnak a programokhoz, a dekorációhoz és az est megszervezéséhez nyújtott segítségét. Köszönjük médiatámogatóink Balázs Gyula úr, az Öböl TV ügyvezetõje és stábja, továbbá ifj. Eleven Lajos és Elevenné Kéri Valéria a Keneseinfo Bt. tulajdonosainak segítségét, hogy megjelenésünk, arculatunk egyre inkább egyedivé válik, és általuk mind rendezvényeinkbe, mind tevékenységeinkbe betekintést nyerhet a széles nyilvánosság. Szeretnénk köszönetet mondani Bartos Zsuzsannának, a Zsuzsi Virágai Bt. tulajdonosának a csodás, tavaszi hangulatot teremtõ szebbnél szebb virágokért. Köszönjük Eleven Lajos úrnak és az Eleven Cukrászatnak a pogácsát és a látványként is lenyûgözõ tortát, valamint rendezvényeink folyamatos támogatását. Büszkék vagyunk, hogy neves képzõmûvészek alkotásai találtak nagyon boldog gazdára ezen az estén. Vendégül láthattuk Hoffer Ildikót, B. Mezei Évát, Fülöp Lajost és Gál Istvánt. Hálásan köszönjük a sok értékes és a nyertesek számára valódi örömöt szerzõ tombola ajándékot a felajánlóknak, segítségükkel izgalmasabb és vidámabb volt ez az este. Örülünk, hogy vendégeink között üdvözölhettük testvér településünk, Nagykér polgármesterét és barátait. Reméljük, kellemes élményekkel tértek haza. Köszönjük az est során fellépõ mûvészeknek Sipos Csabának a felemelõ marimba játékot, a Bonita Versenytánc Klub táncosainak az energikus táncokat, Galambos Fecó bûvésznek a sok nevetést, hogy produkcióikkal színesítették a rendezvény programját. A fenti eseményen ifj. Eleven Lajos jóvoltából készített fotókat minden érdeklõdõ megtekintheti a hírportál képgalériájában, illetve a Közalapítvány honlapján, a keneseinfo.hu címen. Bízunk benne, hogy az est folyamán minden kedves vendégünk jól szórakozott, és jövõre is együtt ünnepel velünk, hiszen Közalapítványunk számára e tradicionális, nagy hagyományokkal bíró rendezvény a tenni és segíteni akarás igazi ünnepe. A rendezvény bevételét a nyár folyamán kitûzött célunk folytatására, azaz helyi tehetséges fiatalok támogatására kívánjuk fordítani, hogy tehetségük fejlesztésének, kibontakoztatásának ne lehessen akadálya az anyagi eszközök hiánya. Közalapítványunk tevékenységérõl, aktuális rendezvényeinkrõl, céljainkról bõvebb információt találhatnak honlapunkon a címen. Kérjük Önöket, hogy jövedelemadójuk 1%-val támogassák a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítványt, melynek adószáma: Amennyiben készpénzadománnyal kívánják támogatni hitünk szerint közös ügyünket, úgy azt megtehetik a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány számlaszámán, vagy az alapítvány csekkjén is befizethetik, melyet megtalálnak a Polgármesteri Hivatalban, a Faluházban és a könyvtárban. A Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány Kuratóriuma nevében: Orbán Edit

6 6 Rendõrségi hírek Sajnos nem túl jó hírekkel kell kezdenem e havi újságcikkem. Az idei év elsõ hónapjában néhány hét leforgása alatt betöréssorozat történt Balatonkenese és Balatonakarattya bel- és külterületein. Az esetek többségében nyaraló ingatlanok váltak a betörések áldozataivá, melyek során az ismeretlen elkövetõk szinte minden alkalommal élelmiszert, illetve alkoholt tulajdonítottak el. A folyamatban lévõ nyomozások során megállapítást nyert, hogy nem azonos személy, személyek követték el a betöréseket. Az akarattyai külterületeken más módszerrel és más célzattal történtek a betörések, mint a kenesei Csaba utcában. Több releváns adatot is sikerült már beszereznünk az elkövetõkkel kapcsolatban, melyek remélhetõleg hamarosan meghozzák a várt eredményeket. Fontosnak tartom elmondani, hogy Önöknek nincs okuk a félelemre, ugyanis a látókörünkbe került bûnelkövetõk nem agresszív viselkedésûek és nem merészkednek a lakott területekre, csakis az üresen álló nyaralókat fosztogatják az alkohol és élelmiszerek feltalálása érdekében. Mint érezhettük, eddig igen kegyes volt az idõjárás hozzánk a téli közlekedés tekintetében. Ennek köszönhetõen szinte nincs is közlekedési baleset a Rendõrõrs illetékességi területén. Mindezek ellenére nagy számban akadnak ittas gépkocsivezetõk, illetve ittas kerékpárosok. Több alkalommal kaptam pozitív és negatív visszajelzéseket a településünkön végrehajtásra kerülõ sebességellenõrzésekkel kapcsolatban. A Balatonkenese Rendõrõrs parancsnokaként kijelenthetem, hogy a visszatérõ ellenõrzéseknek köszönhetõen csökkent a sebesség helytelen megválasztása miatt történt balesetek száma, így eredményesnek mondhatjuk a traffipaxos szolgálat tevékenységét. Kérem Önöket, hogy arról az oldalról is vizsgálják e készülékek üzemeltetésének fontosságát, hogy amenynyiben már csak egy súlyos balesetet is meg tudunk elõzni, akkor valószínûleg nem volt felesleges a ténykedésünk. A betörésekre visszakanyarodva, kérem Önöket, hogy amennyiben gyanús személyt, személyeket, autót látnak mozogni a településen azt jelentsék be lehetõleg azonnal a rendõrségre és mi minden esetben ellenõrizni fogjuk ezen személyeket. Angyal Gábor r.fhdgy. õrsparancsnok A Falugondnokság új vezetõje: Kelemen Zoltán Kelemen Zoltán tõsgyökeres balatonkenesei lakos, 1961-ben született. Erdésztechnikus végzettséggel rendelkezik, 1982 óta vállalkozóként tevékenykedik. Milyen elképzelései, tervei vannak, melyeket szeretne megvalósítani a Falugondnokság intézményvezetõjeként? Azért pályáztam, mert úgy érzem, az új szemléletû képviselõ- testülettel érdemes együtt dolgozni, tenni a település fejlõdéséért. Február elsejétõl töltöm be ezt az állást, még ismerkedem a szervezet felépítésével, rendszerével, a lehetõségekkel. Az sajnos látszik, hogy sok mindennek a pénzhiány az oka, sok elképzelésnek, tervnek anyagi akadályai vannak. Szeretném, ha olyan Falugondnokságot lehetne rövid idõn belül kialakítani, amely mûködtetni tudja a szemétszállítást, hóeltakarítást, utak karbantartását. Az lenne a cél, hogy magunk, tehát szervezeten belül tudjunk megoldani sokféle feladatot. Ehhez gépesítésre van szükség. Amit ez alatt a rövid idõ alatt tapasztalhattam: nagy a terület, sok helyen megoldatlan a szemétszállítás. A Dózsa György út végén mûködik a tömörítõ, igyekszünk erre még jobban felhívni a figyelmet, különösen a tavasz közeledtével, amikor a nyaralók is igénybe vennék. Folyamatosan történik a takarítás a parkokban, fõbb utakon, vízelvezetõknél. Hamarosan indulnak a strandi munkálatok is. Akarattyán, a zöld területeken a tavalyi évhez hasonlóan ismét 2 3 fõ végzi majd az aktuális teendõket. Jelenleg az intézmény létszáma 15 fõ, remélem, lesz lehetõségünk kiegészíteni állományunkat a nyári idõszakban majd a Munkaügyi Központ segítségével. Tervezzük a virágosítást, ahol erre lehetõség nyílik, ott díszcserjékkel, örökzöldekkel váltjuk ki az egynyári virágokat. Virágos települést szeretnénk, különösen a központi helyeken, a vendégváró területeken. A település épülése, szépülése a cél. Szeretném megjegyezni, hogy a vállalkozásom továbbra is mûködik, azonban alkalmazottak végzik a munkákat. Nekem, a Falugondnokság megválasztott vezetõjének az a feladatom és a célom is, hogy a település lakóinak, majd a nyaraló közönségnek a lehetõségekhez mérten megfeleljek. GYHM Gulyás Gergõ tûzszekere Egy régi mondás szerint kétfajta kisfiú létezik. Van, aki csillagász akar lenni, és van, aki ûrhajós. A különbséget talán nem kell magyaráznom szeptember 28-tól október 5-ig zajlottak a Speciális Olimpia Európa Ifjúsági Játékok Rómában. 57 nemzet 1400 küldötte indult a versenyen. Ebbõl az úszás különbözõ számaiban 280-an (!), melybõl 6 úszó indult Magyarországról. Gergõ eredményei: - Váltó: bronzérem - Hát: negyedik - Gyors: hetedik Az itt elért nagyszerû eredményének köszönhetõen ez a fantasztikus fiatalember részt vehet a XII. Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon, ami Sanghajban lesz szeptember 28-tól október 11- ig. A részvétel azonban számos szigorú követelményt kíván, amely a család számára nagyfokú terhet jelent. Gergõt aki ismeri, az tudja, hogy küzd, addig, ameddig el nem éri célját. Ha az álmok karnyújtásnyira vannak tõlünk, és csak egy kis segítség kell ahhoz, hogy elérjük, bizonyára mindent arra teszünk fel, hogy sikerüljön. Ha minden gondolatunk, cselekedetünk, leheletünk, azért születik, hogy elérjük azt, amire vágyunk, legyen az bármekkora cél, minden más dolog másodlagossá válik. Így van ez Gergõnél is. A család kérésére nem jelentetünk meg számlaszámot, sem közvetlen elérhetõséget. Amennyiben bárki úgy érzi, segíteni akar Gergõnek, az tegye meg. A támogatás azonban nem mindig anyagiakból áll, habár az is fontos. Van, amikor példának okáért egy elismerõ szó vagy kézfogás is elegendõ. Ha van valaki, aki ezt megérdemli, az Õ. Nagy György

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár

TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár 8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1. 0688/482-472 www.tatorjan.hu tatorjan.jatekvar@invitel.hu ELŐTERJESZTÉS Tisztelt

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Mészáros Tamás polgármester Taschner Lászlóné alpolgármester Szöllősi Tibor önkormányzati képviselő Kelemen László önkormányzati képviselő

Mészáros Tamás polgármester Taschner Lászlóné alpolgármester Szöllősi Tibor önkormányzati képviselő Kelemen László önkormányzati képviselő Ügyszám: 11/2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Öcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. Ülés helye: Faluház, Öcs Jelen vannak: Hiányzó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000,E-mail: hivatal@bokony.hu Ügyiratszám:.../2008 M E G H Í V Ó Tárgy: Meghívó Bököny Község Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Földhivatali ügyfélfogadás Zircen Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. november 17-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9.-én, a Községházán 10 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 3/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. szeptember 27. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben