Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja"

Átírás

1 Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja szeptember 10. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 30-án tartotta munkaterv szerint ülését. Napirend előtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről A Képviselő-testület rendkívüli ülésén a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tornaterem építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást értékelte. Ennek keretében megállapította, hogy az eljárás nyertese a MELKI Kereskedelmi Kft. Augusztus 2-án megkezdődött a kivitelezés, és a munkálatok az elképzelésnek megfelelően haladnak A Képviselő-testület nyílt, valamint zárt rendkívüli ülést tartott. A zárt ülés keretében a képviselő testület döntött a vásárolt élelmezés közétkeztetés részére árubeszerzés tárgyában közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy szeptember 01-től az INNOVEN Kft.-t bízza meg a közétkeztetéssel. A közbeszerzési eljárás megindításának oka a Hami S & S Kft részéről határozatlan idejű szerződésének felmondása. - A Köztársasági Elnök úr október 3-ra tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. Ennek megfelelően a Képviselő-testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait: Szeidl Józsefnét, Szilveszter Pétert, Barnáné Sebestyén Erikát és póttagnak Földvárszki Antalnét. Nyílt ülés keretében a Képviselő-testület - meghallgatta Jaczina Zoltánné Általános Művelődési Központ Óvoda intézményegység vezetőjének bemutatkozását. Második napirendi pontban a testület a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ 2009/2010. nevelési, oktatási évről szóló beszámolóját fogadta el. - döntött arról, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját megelőzően minden polgármester-, illetve képviselőjelöltnek egy alkalommal bemutatkozási lehetőséget biztosít a Ceglédberceli Híradóban. Szeptember 6-ig kell a bemutatkozó írást a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni. - meghatalmazta a Dr. Tőrös & Fülöp Ügyvédi irodát, hogy a Pest Megyei Főügyészség előtt a Dél-Pest Megyei Építő és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat törvényességi felügyeleti eljárásban Ceglédbercel Község Önkormányzatát teljes jogkörben képviselje. Az iskola mindkét épületében a műhely a tisztasági festést elvégezte. A műhelyben dolgozók példaértékű munkát végeztek Szent István napi ünnepség megtartására került sor A nevelőtestület megtartotta nyitó értekezletét Tanévnyitó ünnepség A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Ceglédberceli Nemzetiségi Napokat tart. A rendezvény helyszíne a művelődési ház és könyvtár. Szeptember 4-én 20 órakor Jótékonysági bál megtartására kerül sor, a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar és a Nosztalgia Duó közreműködésével. A bált a Táncoló talpak gyermekcsoport

2 2. Ceglédberceli Híradó nyitja meg. A bál jegybevételét az Általános Iskola tornatermének felújítására ajánlja fel az Egyesület. A polgármesteri beszámolót, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló írásos tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület tagjai elfogadták. Első napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a ,-Ft+ÁFA vételi áron megvásárolja a JCB 3 CX típusú YHL-380 forgalmi rendszámú földmunkagépet. Második napirendként a jelenlévők megtárgyalták a évi költségvetés előirányzatainak módosítását, valamint elfogadták a 9/2010. (IX.10.) ÖK. sz. rendeletet a évi költségvetésről szóló módosított 3/2010. (II. 18.) ÖK. sz. rendelet módosítására. Harmadik napirendi pont keretében a Képviselőtestület az írásos előterjesztés alapján Ceglédbercel Község Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolóját a szöveges előterjesztés és a mellékletek alapján elfogadta. Negyedik napirendként a Képviselő-testület az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a Képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségeiről szóló polgármesteri tájékoztatót megismerte és elfogadta. Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által megküldött Ceglédbercel Község Önkormányzata közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról készült jelentést megtárgyalta és elfogadta. Hatodik napirendi pont keretében a testület a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységének a 2010/2011. tanévben az oktatási feladatok ellátására - a heti tanítási időkeretre 541 órát - az órakedvezmények heti időkeretére 56 órát hagyott jóvá. Hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda Intézményegység-vezetőjének heti kötelező óraszámát a 2010/2011-es nevelési évre 20 órában határozta meg. Nyolcadik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ alapító okiratát. Kilencedik napirendként a Képviselő-testület engedélyezte a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda Intézményegységében a 2010/2011-es nevelési évre a maximális csoportlétszám tíz százalékkal történő túllépését. Tizedik napirendként elfogadta a Képviselő-testület 10/2010. (IX.10.) ÖK. sz. rendeletét az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet módosítására. Tizenegyedik naprendi pontban a Képviselő-testület megismerte és elfogadta a évi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót. Tizenkettedik napirendi pontban a Képviselőtestület úgy döntött, hogy az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Tizenharmadik napirendként a testület elfogadta, hogy gyermek-egészségügyi eszközök beszerzése céljából pályázatot nyújt be az ING a Gyermekegészségügyért Alapítványhoz. Tizennegyedik napirendi pontban a testület úgy döntött, hogy az Eötvös József Általános Iskola és Művészetoktatási Intézményegység tornatermének bontott fémszerkezeteit legkevesebb 100,-Ft/kg áron értékesíti, amennyiben az önkormányzat részére nem hasznosítható. Egyebek napirendi pont keretében - Városi József kiemelte a pályázatok útján megvalósult beruházásokat, valamint az elmúlt négy évben az országgyűlési képviselő, valamint a polgármester és az önkormányzati képviselők munkáját. - Rábenspeckné Lőrincz Anna az ÜNB elnöke tájékoztatta a lakosságot, hogy a szakbizottság ez évben is biztosította az egyedülálló szülők gyermekei részére a tankönyvtámogatást, valamint a 8. osztályos lánytanulók részére a méhnyakrák elleni védőoltás költségét. - Dr. Nagy Gáborné tájékoztatta a lakosságot, hogy szeptember 19-én a művelődési házban Családi Nap megtartására kerül sor. Továbbá tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2010/2011-es tanévben is lehetőség van téglajegy vásárlására, amellyel a tornaterem felújításához lehet hozzájárulni. Zárt ülés keretében a Képviselő-testület végrehajtási jog törlése iránti kérelmet tárgyalt. Ceglédbercel, szeptember 02. Török József s.k. polgármester

3 Ceglédberceli Híradó Ceglédbercel Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX.10.) ÖK sz. rendelete a évi költségvetésről szóló módosított 3/2010. (II.18.) ÖK sz. rendelet módosítására 1. A módosított 3/2010.(II.18.) ÖK. sz. Rendelet 3. helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetését e Ft Bevétellel és e Ft Kiadással Ezen belül: e Ft Személyi juttatással e Ft Munkáltatót terhelő járulékkal állapítja meg. 2. A módosított 3/2010.(II.18.) ÖK. sz. Rendelet 6. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a évi felújítási előirányzatot e Ft összegben állapítja meg. 3. A módosított 3/2010.(II.18.) ÖK. sz. Rendelet 7. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a évi felhalmozási kiadásokat e Ft összegben állapítja meg. 4. A módosított 3/2010.(II.18.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő testület az önkormányzat általános tartalékát e Ft összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a Német Kisebbségi Önkormányzat e Ft általános tartalékát is. 5. A módosított 3/2010.(II.18.) ÖK. sz. Rendelet 10. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e Ft összegben, a II/a sz. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 6. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ceglédbercel, augusztus 30. Török József s.k. polgármester Pető Zsolt s.k. jegyző Záradék: A rendelet szeptember 10-én kihirdetésre került. Pető Zsolt jegyző Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (IX.10.) Önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004.(VIII.11.) ÖK.sz rendelet módosításáról. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény 18.. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2004.(VIII.11.) ÖK.sz rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 1.számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép 2.. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ceglédbercel, augusztus melléklet a 10/2004.(VIII.11.) Önkormányzati rendelethez Óvoda Napközi Étkezés Intézményi térítési díjak Intézményi térítési díj nap/ft Tízórai 82 Ebéd 172 Uzsonna 54 Összesen 309 Tízórai 74 Ebéd 220 Uzsonna 70 Összesen 364 Napközi Menza 220 Bölcsőde Török József s.k. polgármester Reggeli 55 Tízórai 36 Ebéd 125 Uzsonna 55 Pető Zsolt s.k. jegyző Záradék: A rendelet szeptember 10-én kihirdetésre került. Pető Zsolt jegyző Összesen 271 Az intézményi térítési díjak nettó összegben kerültek meghatározásra az ÁFA-t nem tartalmazzák. 3.

4 . Ceglédberceli Híradó Anyakönyvi hírek Én megóvlak, megvédelek s nem kell más, csak szereteted. Lelked tiszta,láttam rögtön, Boldog leszel itt a Földön.! Augusztus hónapban született gyermek: Kóródi Zoltán Szülők: Schönléber Erika, Kóródi Zoltán Tanúm legyen a föld, az ég, a tenger, a sok madár, a hal és minden ember: Neked adom szívemet, senki másnak, életemet még mellé ráadásnak! Augusztus hónapban házasságot kötöttek: Máté Ágnes és Koloszár Pál Orosz Andrea és Csávás József Gábor Kovács Adrienn és Hársfalvi János Rövid suhanás az élet, Halálod és születésed. Nem Te döntesz, mikor, hogyan, De a sorsod kezedben van. Augusztus hónapban elhunyt halottaink: Karsai Mártonné 77 év, Nagyváradi u. 15., Orsányi Jánosné 61 év, Deák F. u. 6., Darázs József 55 év, Dózsa Gy. út 4/a., Lázár Vilmosné 81 év Virág u. 11., Dobozy Ferenc Sándorné 49 év, Pesti út 17. Tisztelt Lakosság! én Csontsűrűség vizsgálat lesz az egészségházban! Ugyanekkor Hallásállapot felmérés is zajlik Mindkét vizsgálat ingyenes. Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők, polgármester, valamint kisebbségi önkormányzati képviselők választásának jelöltajánlás ajánlási, illetve bejelentési szakasza szeptember 3-án lezárult. A hagyományoknak megfelelően a nyilvántartásba vett jelöltek részére az Önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy a Ceglédberceli Híradó választási különszámában bemutatkozzanak. A választási különszám megjelenésére várhatóan szeptember között kerül sor. Az újságot a Polgármesteri Hivatal munkatársai minden háztartásba kézbesítik. A fentieken túl a választásokkal kapcsolatban folyamatos tájékoztatást adunk a oldalon. Pető Zsolt HVI vezető Tájékoztató Cegléd város és Ceglédi kistérség Jászkarajenő, Csemő, Törtel Kőröstetétlen, Ceglédbercel lakossága részére. Az Országos Mentőszolgálat és az Ügyeleti Szolgáltató (Scandeus Kft.) tájékoztatja Önöket a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról szeptember 1-jétől az Ügyeleti Szolgáltató (Scandeus Kft) és az Országos Mentőszolgálat a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozás, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra együttműködési szerződést köt. Egységes, gyorsan elérhető sürgőségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a mentőszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut el a szükség esetén a fekvőbeteg ellátó intézménybe. Ügyeleti, diszpécseri szolgálat hívószáma: 06-53/ Mentőszolgálat, mentési hívószám: 104 Fentiek, szükség esetén a segítség telefonon történő hívásra vonatkoznak. Az orvosi ügyeleti járóbeteg ellátást (felnőtt és gyermek) és az otthoni orvosi ügyeleti betegellátást továbbra is változatlan formában biztosítja a központi orvosi ügyelet. Helye: Cegléd, Kossuth Ferenc u. 17. Dr. Csiszár Géza Scandeus Kft ügyvezetője dr Diósgyőri Gitta jegyző

5 Ceglédberceli Híradó Tájékoztató a parlagfű, valamint az egyéb károsító gyomnövények elleni védekezésről A parlagfű pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítás törvényileg előírt feladat. A föld használója, illetve tulajdonosa köteles, az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó, illetve a termelő védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz ha-táridőre eleget. A közérdekű védekezést külterületen az illetékes Szolgálat, belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el. A hatósági védekezést elrendelő határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtható. A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét, a fertőzött terület tulajdonosa, vagy használója köteles 15 napon belül megtéríteni, valamint az ezen felül húszezer és ötmillió forint közötti összegben kiszabásra kerülő növényvédelmi bírságot, mely meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatóak. A költségek megfizetésért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felel. Amennyiben az ingatlanok területén parlagfű nem található, de egyéb károsítók (gyomnövények) jelenléte tapasztalható, úgy az eljárás folyamata is változik, hiszen a földhasználót először határozattal a terület rendbetételére kell kötelezni Amennyiben a határozatban foglaltaknak határidőre nem tesz eleget, úgy közérdekű védekezést kell elrendelni földhasználó költségére, természetesen itt is a növényvédelmi bírság egyidejű kiszabásával. Ha a földhasználó a köz-érdekű védekezés költségeit nem fizeti meg, úgy mindkét esetben a tartozás közadók módjára behajtható. A költségek behajtásáról az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal gondoskodik. Földterületeink és közvetlen környeztünk gyommentesítése mindannyiunk közös érdeke! Fentiek alapján kérem az ingatlantulajdonosokat és földhasználókat, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a jogszabályi rendelkezések betartására. Pető Zsolt, jegyző parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) kétszikű, cm magas, terebélyes, ágas egyéves gyom. Központi egyenes, tompa négy élű szárral rendelkezik, amelynek sűrű oldalhajtásai vannak. A talajhoz közeli néhány cm-es részen 2-3 elágazása is lehetséges. Magassága változatos, a kifejlett növény zárt és magas növénykultúrában, kukoricavagy napraforgótáblákban a 150 cm magasságot is elérheti. Levelei 1 vagy 2-szeresen szárnyasan szeldeltek, kétoldalt sűrűn szőrözöttek. A szőrök a levél fonákján hosszabbak. A levél színe sötétzöld, fonákja szürkészöld. A sárga színű 4 5 mm-es porzós fészkek, a legfelső hajtások végén, rövid kocsányon ülnek. A fészkek virágot tartalmaznak. Virágpora súlyos allergiát okoz. A termős virágok a porzósok alatti legközelebbi levél hónaljában találhatóak. Termése 2 4 mm hosszú, szürke, szív alakú. Egy fogazott burok takarja a termő részt, amely az érés után a terméssel együtt lehullik. A virágok aránya a növényzet sűrűsége szerint változik. Ritka állományban inkább a termős, sűrű állományban a porzós virágok dominálnak. Igénytelen. Nagy növekedési, szaporodási erélye révén könnyen felülkerekedik más növényeken. BURSA HUNGARICA A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Ceglédbercel Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév első félévére vonatkozóan. A pályázat benyújtási határideje: október 29. B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Ceglédbercel Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatotfelsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázat benyújtási határideje: október 29. A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. Pályázati űrlap a és a internetes oldalakról letölthető, valamint a Polgármesteri Hivatal 6. sz. irodájában igényelhető. 5.

6 . Ceglédberceli Híradó ÁMK Hírek Napsugár Óvoda hírei Szeptember beköszöntével újra gyermekzsivajtól lett hangos az egész óvoda. A kicsik is megérkeztek, akiknek természetesen nem volt könnyû az édesanyjuktól való elszakadás, de az óvodapedagógusok és a dajka nénik mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek érezzék, milyen szeretetteljes légkör veszi körül õket itt az óvodában, és a szülők is biztonságban tudhassák legféltettebb kincsüket. Szeptember 13-án, hétfőn az óvodában nevelés nélküli munkanapot tartunk nevelőtestületi értekezlet miatt. Kérjük, hogy ezen a napon gondoskodjanak gyermekük elhelyezésésról.megértésüket köszönjük! Az óvoda alapítványának segítségével szeretnénk eladni a már nem használt, de még jó állapotban lévő műanyag udvari játákokat. A befoly összegből a csoportszobákba szeretnénk árnyékoló függönyöket vásárolni. A Művelődési Házban, szeptember 19-én, vasárnap a családi napon lehetőségük nyílik megtekinteni és megvásárolni az összeszerelhető játékokat. Szeptember 20-án, hétfőn 17 órakor szülői értekezleteket tartunk az óvodában, melyre szeretettel meghívjuk a kedves szülőket. Összevont értekezlet formájában az egész óvodát érintő kérdésekben kapnak először tájékoztatást, majd ezután lehetőség nyílik arra, hogy a saját csoportukban folytassák az óvodapedagógusokkal a megbeszélést. Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az étkeztetést szeptember 1-től az abonyi INNOVEN KFT biztosítja az óvoda és a bölcsőde számára is. A térítési díjak a következőképpen alakulnak. Óvodai térítési díjak (Bruttó) Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: 103,- Ft/nap 215,- Ft /nap 67,- Ft /nap 385,- Ft /nap Bölcsődei térítési díjak (Bruttó) Reggeli: Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: 69,- Ft/nap 45,- Ft/nap 156,- Ft /nap 69,- Ft /nap 339,- Ft /nap Az étkezési díjak befizetésére szeptember 14-én, kedden ig van lehetőségük a vezetői irodában. Pótbefizetés: Szeptember 16-án, csütörtökön Jaczina Zoltánné Óvodai intézményegység vezető Eötvös-hírek szeptemberben Versenyeredmények Nagyszerű, országos teljesítmények születtek az elmúlt tanév végén. Az Országos Anyanyelvi Kompetencia-fejlesztő Levelező Versenyen 100 %-os teljesítménnyel négy tanulónk ért el országos I. helyezést: Dudás Dorina 4. a osztály Falusi Barbara 4. a osztály Puskás Viktor 4. a osztály Zsuzsandor Vivien 4. a osztály A számos indulóból mindössze 17-en tudtak ilyen eredményt felmutatni, és ebből 4 ceglédberceli tanuló! Felkészítő tanáruk Volf Mária volt. A gyermekeknek, a felkészítő pedagógusnak és a szülőknek is gratulálunk! Országos Zöldbéka Környezetismereti Levelezős Verseny keretében országos 7. helyezést ért el Szalai Péter 4.b osztályos tanuló. Felkészítő tanára Versitz Györgyné volt. A szép teljesítményhez gratulálunk! Köszönetnyilvánítás Az elmúlt tanévben több alkalommal, több személytől is kapott az iskola ajándékot. Déri Kálmánné vállalkozó ingyenes szőnyegtisztítással járult hozzá, hogy tanulóink kulturált környezetben tölthessék napjaikat. Köszönet érte! Czigelmayer Ferencné a FŐZZÜNK JÁTSZÓTE- RET akciót kihasználva gyűjtötte a Delikát ételízesítők kódjait, és áldozatos munkája eredményeként két ízben iskb. 10 értékes bőr focilabdát ajándékozhatott a gyermekeknek. Nagy örömet szerzett ezzel, hiszen az óraközi szünetek és a szabadidő egyik fő foglalatossága a foci és a labdajátékok. Így a labdák fogyóeszköznek számítanak. A kicsik és nagyobbak nevében is köszönjük. Ajándéknak tekinthető Duchajné Heim Mónika felajánlása is, aki anyagi ellenszolgáltatás nélkül foglalkozik gyermek tánccsoport vezetésével. A Táncoló Talpak energiát és időt nem kímélve, a szülők támogatásával fellépésekre és távolabbi vendégszereplésekre is vállalkoznak. Ettől az évtől is vár a vezető új jelentkezőket a csoportba. Köszönjük neki! Az Égig érő fa Meseklub a művelődési házban várta a gyerekeket az előző tanév szorgalmi időszakában. Pál Anita repítette a kicsiket a mesék birodalmába, és varázsolta el a hallgatóit minden második héten. Rendszeres segítőnk nem csak kézműves tudományáról ismert, hanem megmutatta színészi képességeit is, sőt sokszor sütit is kínált a gyerekeknek. Felajánlott tevékenységét köszönjük, jó lenne, ha folytatódna ez a népszerű program. Iskolavezetés

7 Összefogás a tornateremért Nagyszerű példája volt az összefogásnak az iskola udvarán álló tornaterem, melyet 30 évvel ezelőtt a falu lakói a szolnoki MÁV-állomás bontásából származó anyagokból, társadalmi munkával és téglajegyek árulásával építettek fel. Ezen a nyáron derült ki, milyen nagyszerű munkát végeztek az akkori szakemberek, hiszen a falak ma is stabilak, sőt olyan erősek, hogy a szükséges bontási munkálatok is nehezen kivitelezhetők. Az épület gyenge pontja a tetőszerkezet volt, melyet 2003-ban életveszélyes állapota miatt meg kellett erősíteni. A fémváz belülről csak hungarocell borítást bírt el, ami a felhelyezett védőháló ellenére a labdajátékok miatt állandóan sérült. Amellett, hogy végtelenül lehangoló látványt nyújtott, a szigetelés hiánya miatt gyakorlatilag az udvart fűtöttük. Ez nem csak energia- és pénzpocsékolást eredményezett, hanem a gyermekek és a termet használók fagypont körüli hőmérsékletet voltak kénytelenek elviselni. Az elmúlt év egyik nagy vihara betörte a nagyméretű kopolit-üvegek egyikét, a terembe üvegszilánkok zúdultak be. Szerencsére személyi sérülés nem történt. A balesetveszély megelőzése érdekében az üvegtáblákat mindkét oldalról OSB-lapokkal fedték be, ami nem volt túl esztétikus látvány, és a fényviszonyok romlása miatt az áramfogyasztás nőtt. Az Ceglédberceli Híradó jelenlegit lebontani, a megtervezettet felépíteni kb. 250 millió forintos kiadást jelentene. Így csak a felújítás lehetséges. Hasonlít abban is, hogy a falu lakóinak összefogására van szükség, hogy a beruházás megvalósulhasson. A nemes cél érdekében a berceliek eddig is sok áldozatot hoztak. A projekt kezdete óta több csoport vagy civil szervezet is bekapcsolódott a gyűjtésbe. Az iskola Eötvös-estje, a Mindenki Karácsonya, a szülői munkaközösség bálja, a női kosarasok által szervezett Jótékonysági bál a tornateremért, az augusztus 20-ai és egyéb kulturális rendezvények bevétele részben vagy egészben a tornaterem javára került. Egyéni felajánlások is voltak, sokan pénzt, sorsolási ajándékot vagy munkát ajánlottak fel az önkormányzat kiadásainak csökkentésére. A szeptember 4-i nemzetiségi napok melyet a Nemzetiségi Kultúregyesület rendez jótékonysági báljának bevételét is erre a célra szánják. A Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány a 30 évvel ezelőtt történtekhez hasonlóan téglajegyeket bocsátott ki, 1000, 2000, 5000 és forintos címletekben. Ezek sorszámozott, szigorú nyilvántartású, a visszaélések elkerülése végett nem hamisítható kiadványok. Kaphatók az iskolákban, óvodában, művelődési házban, a szülő munkaközösségnél, és néhány önként vállalkozónál. (A pontos lista minden Ceglédberceli Híradóban megtalálható.) ideiglenes megoldást a plusz költségek ellenére el kellett végezni, hiszen télidőben a testnevelés órák megtartására és a községben működő sportkörök termi edzéséhez nem állt más hely rendelkezésre. Szerencsétlen tornatermünk ezer sebből vérzett, eljutott működőképességének végső határáig. Évekig reménykedtünk benne, hogy beadott pályázataink sikeresek lesznek, de nem így történt. Így eljött az idő, mikor külső támogatás nélkül is neki kell veselkedni a változtatásnak. Büszkén gondolok arra, hogy ez a kis község a mai gazdasági viszonyok között képes állami segítség nélkül elvégezni egy több tízmilliós beruházást. Kevés olyan község van Magyarországon, amely helyi ipar és gazdaság nélkül ekkora megtakarítást tud elérni, és ahol a lakosság ilyen mértékű összefogásra képes. A bontási szakasz véget ért. Az épületből csak a négy fal áll. Az átalakítás során új, könnyűszerkezetes tető kerül rá, kicserélődnek a nyílászárók, leszigetelik az épületet, energiatakarékos fűtési rendszerrel látják el. A padló is megújul, új betonalapot és borítást kap. A mostani építkezés hasonlít a hetvenes évekbelire abból a szempontból, hogy teljesen új tornacsarnokra nem futja. A Aki a legkisebb címletnél kevesebbet tud rászánni erre a közcélra, adományként azt is megteheti. Befizetheti az újságban közétett számlaszámra, vagy igazolás ellenében befizetheti a téglajegyet árulóknál. A legkisebb adományt is hálásan fogadjuk. Kérjük, járuljanak Önök is hozzá a falu fejlődéséhez! A téglajegyeket vásárlók között az ősz folyamán ajándékokat sorsolunk ki, melyet szintén jótékonysági alapon fel lehet ajánlani. Szívesen fogadunk többféle értékű sorsolási ajándékot, hiszen a vásárolt téglajegy értékével arányos lesz a tombolatárgy értéke is. A felajánlásokat (pl. érkezett már ajándékcsomag, dísztárgy, masszázsbérlet, kerékpár) a téglajegy árusító helyeken fogadjuk, igazolás ellenében. Reményeink szerint novemberben már birtokba vehetik a gyerekek és a község sportolni vágyó lakói az új épületet. Egy falára fel fog kerülni mindazok neve, akik támogatták a létrejöttét. Az eddig tapasztaltak alapján hiszek abban, hogy a teljes falfelület megtelik. A jelenlegi, az eljövendő és a volt iskolás gyermekek nevében is köszönjük. dr. Nagy Gáborné 7.

8 8. Ceglédberceli Híradó Tanulni jó! Kedves Szülők és Pedagógus kollégák! Azt hiszem egyet értünk abban, zene lenne füleinknek, ha hasonló szép kijelentést hallhatnánk gyermekeinktől, tanulóinktól. Talán nem elérhetetlen Szeretnék bemutatni egy olyan tanfolyamsorozatot, mely most indul országos útjára. Címe: Tanulni jó! Tanulási technikákat, módszereket tanítunk gyerekeknek délutáni foglalkozások keretében 3. osztályos kortól, szülői finanszírozással. Eddig kisebb kísérleti csoportokkal nagyon komoly eredményeket értek el ezzel a programmal. A gyerekek tanulmányi eredményei mérhetően javultak, képességeik fejlődtek. A tanfolyam heti kettő 60 perces foglalkozás sorozata, mely részképesség-fejlesztő játékokból, feladatokból, tanulási technikák felépítéséből áll. Szülőként felmerül bennünk a kérdés: Mi a legfontosabb feladatunk gyermekünk nevelésében? Hogyan tudnánk segíteni abban, hogy felnőtt korban érvényesülni tudjanak? Mit adhatunk nekik, hogy felnőttként is vidáman, mosolygósan nézzenek a nagyvilágba, önbizalommal, bátorsággal, hittel vállalják feladataikat? Mi sem tudtuk milyen változások várnak ránk, most sem tudjuk mi lesz év múlva. A változás örökös és egyre gyorsul, a mi gyerekeinknek pedig alkalmazkodniuk kell ehhez. Alapvető követelménye lesz a mindennapoknak, hogy az egyén a meglévő szakmáját, végzettségét át tudja újra, meg újra alakítani a kor következményeinek megfelelően. Akkor segítünk legjobban gyermekeinknek, ha erre készítjük fel őket. Csakis úgy tudnak alkalmazkodni, ha újra, meg újra képesek lesznek új dolgokat megtanulni. De! Van-e olyan tanulási technika gyermekeink birtokában, melyet későbbi tanulmányaik során is, akár felnőtt korban is alkalmazni tudnak? Sok ember rémálma, hogy évesen céges tanfolyamra küldik, és több 100 oldalból vizsgáznia kell. Ez a tanfolyam lehetőséget (technikát) ad, hogy gyermekeink ezt már másképp éljék meg. Pl.: Semmi probléma. Tanultam általános iskolában memóriatechnikát, le tudom szűkíteni a tananyagot 15 oldalra, pillanatok alatt rajzolok egy gondolattérképet stb. A tanfolyam célja, hogy a résztvevő tanulóknak egyértelmű és mérhető módon fejlődjenek a tanulási részképességei. Koncentráció Látás és hallás utáni megfigyelés Lényegkiemelés Problémamegoldás Logika Memória stb. Tanulási problémáikra konkrét, önállóan is használható módszereik legyenek, melyet a tanfolyam elvégzése után is képesek használni. Képesek legyenek a tanult memória technikákat különböző tanulási helyzetekben alkalmazni. Javuljon tanulmányi eredményük A foglalkozásokon jól érezzék magukat, vidám alkotó légkörben, belső motivációból építkezve tanuljanak. Kérem bizonyosodjanak meg arról, hogy az Önök szempontjából is van értelme, haszna a programunknak. Legyünk egymás partnerei a gyerekek érdekében. Vegyük le vállukról azt a sok nyűgöt, amit a tanulásban eddig éreztek. Tegyük számukra élménnyé a tanulást, hogy igazán eredményesek legyenek. Szeretettel várok minden érdeklődő Szülőt ingyenes bemutató óránkra. Időpontja: (péntek) 18:00 Helyszíne: Ceglédbercel, Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár Érdeklődni lehet: 06-30/ (Hontiné Kogler Györgyi) Beiratkozás helyben. Hontiné Kogler Györgyi tanfolyamvezető pedagógus

9 Főzzünk játszóteret! - Delikát8 hírek Július végére a Művelődési Házban elhelyezett gyűjtődobozban nem gyűlt össze annyi vonalkód, amennyivel pályázni lehetett az országos sorsolásra (1 pályázat = 1 kg Delikát8 vonalkódja). DE! Szorgalmas gyűjtők az év folyamán 97 pályázatot küldtek be azért, hogy Ceglédbercel is gazdagodhasson egy szép és biztonságos játszótérrel. Köszönjük! Az augusztusi országos sorsoláson a szerencse Felsőgagy közösségének kedvezett, de reméljük, jövőre folytatódik az akció, és akkor ismét próbálkozunk! Gyűjtőhelyek: Védőnők, művház, Élelmiszer ABC (Pesti út 40.), Coop, Delfin, Kofi. A lista még nem teljes. Kedves Gyűjtők! Javaslom, hogy minden hónap végén a Művelődési Házban összesítsük a vonalkódokat, így pontos adatokkal tudjuk tájékoztatni és ösztönözni az olvasókat. Ezzel kapcsolatban keressétek Bogyay Katát! Kedves Ceglédberceliek! Ne vesszen a kukába egyetlen vonalkód sem! Lehet szólni más helyen élő lelkes ismerősöknek is. Én szóltam! Üdvözlettel: Kovácsné Dávid Katalin KÉZIMUNKA KÖR Időpont: Mindenkit szeretettel várunk, aki szeret hímezni, varrni, kötni, horgolni és szívesen tartozna egy vidám társasághoz! szeptember 16. (csütörtök), szeptember 30. (csütörtök), október 14. (csütörtök), október 28. (csütörtök), A foglalkozást Bogyay Istvánné tartja. Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár A részvétel INGYENES!!! Ceglédberceli Híradó ÉGIG ÉRŐ FA Mese Klub szeptember 17. (péntek), október 15. (péntek), október 29. (péntek), Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár Animátor: Pál Anita Szeretettel várunk mindenkit aki szeret mesélni, mesét hallgatni, vagy csak szeretne többet tudni a magyar népmesékről. Felnőttek, idősek részvételére is számítunk! 6 éves kortól ajánlott INGYENES PROGRAM! Baba-Mama klub Szeretettel várunk minden kismamát, és jövendőbeli kismamát a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárba szeptember 16-án (csütörtökön) szeptember 30-án (csütörtökön) 10 órától. 11 órától pedig Mazsola Muzsika Zenés foglalkozás a babák és a mamák örömére 6 hónapostól 3 éves korig A foglalkozás ára: 500 Ft/alkalom A részletekről érdeklődni a helyszínen és a foglalkozás vezetőjénél, Bogdán Dóránál a as telefonszámon lehet..

10 10. Ceglédberceli Híradó

11 Ceglédberceli Híradó Családi Nap Szeretettel várunk mindenkit szeptember 19-én a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárba, Családi Napunkra. Ha szeretne egy vidám napot eltölteni a családjával, itt a helye nálunk. Lesz itt minden, zene, tánc, kézműveskedés. Bepillantást nyerhetnek a művelődési ház klubjainak és csoportjainak életébe. A programok mellett, még soksok meglepetés vár mindenkit! 10 órától szeretettel vár minden érdeklődőt a művelődési ház csoportjai! A Családi Nap fővédnöke Török József Polgármester Úr. Meghívó A Gerje alkotókör Tisztelettel meghívja Önöket Művészbarátság című kistérségi műkedvelő képzőművészeti vándorkiállítására Bogyay Kata A kiállítás megtekinthető szeptember 10-től, 2010 szeptember 27-ig a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban. Mindenkit szeretettel várunk! MŰVÉSZ KLUB a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár Pincehelyiségében október 1. (péntek) október 15. (péntek) október 29. (péntek) RAJZOLÁS, FESTÉS, MŰVÉSZETTÖRTÉNET A foglalkozást Bogyay Kata tartja. Részvételi díj: 500,- Ft/alkalom/fő MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! Kiállítók: Bajor Imre (Cegléd), Bajor Sarolta (Cegléd), Bánhegyi László (Jászkarajenő), Bogyay Kata (Ceglédbercel), Csernus Lajos (Cegléd), Dávid Dezső (Törtel), Gérné Mezősi Aranka (Albertirsa), Liptainé Pozsonyi Ágnes (Albertirsa), Ménesi Etelka (Dánszentmiklós), Motyovszkiné Szegvári Erzsébet (Albertirsa), Petrezselyem Lóránt (Nagykőrös), Rónai Pjéczka Mátyás (Albertirsa), Skultéti Mária (Jászkarajenő), Török Tamás (Nagykőrös), Timár Ibolya (Albertirsa), Túri Alfréd (Ceglédbercel), Urbánné Fajka Ibolya (Törtel). Szeretettel várunk mindenkit! 11.

12 Ceglédberceli Híradó Kézműves foglakozás Szeretettel várunk minden alkotni vágyó gyermeket és szülőt október 1-én (szombaton) 14 órától a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár pincehelyiségébe kézműves foglalkozásunkra. NÉGY ÉVSZAK ÉNEKVERSENY október óra Művelődési Ház nagyterme A Füzi Elek Vegyeskar várja a versenyzők jelentkezését október 13-ig az alábbi telefonszámokon , , vagy személyesen a Művelődési Ház és Könyvtárban. Részvételi díj: 500,- Ft Kategóriák: ifjúsági egyéni ifjúsági kórus felnőtt egyéni felnőtt kórus 12. Tisztelt Érdeklődők! Humán Szolgáltató Társulás Szociális Segítőház Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szeptember 28-án 10 órától 16 óráig ruhaajándékozás lesz a Polgármesteri Hivatal mögötti kisépület udvarán. Minden érdeklődőt szeretettel várunk Albertirsa, Vasút u. 4. Tel./Fax: (06-53) Osgyániné Murár Erika, Povlács Márta Családgondozó Gyermekjóléti mb. Érzéseim.. Szeretni annyit jelent, mint igazán érdeklődni valaki iránt, figyelemmel fordulni felé. Tisztelni úgy, amilyen: sebeivel, sötétségével és szegénységével, de képességeivel és rejtett adományaival is. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni: Te nem vagy elveszett ember, tudsz növekedni, szép dolgokat csinálni - én bízom benned. (Jean Vanier) Négy éve dolgozom a Szociális Segítőházban. Volt idő, amikor három település családgondozójaként tevékenykedtem. Az utóbbi időben csak itthon látom el gyermekjóléti megbízottként a feladatokat. Én a munkakörömet szó szerint értelmezem: a GYERMEKEK JÓLÉTE az, amiért dolgozom. Tapasztalom nap mint nap, hogy a létbizonytalanság, a munkanélküliség, a családon belüli konfliktusok, az erkölcs megrendülése, az oktatáson belüli problémák, a médiából áradó hamis értékrendet sugalló műsorok milyen negatív hatással vannak a gyermek, a kamasz személyiségfejlődésére, lelki állapotára. A fiataloknak csoportfoglalkozásokkal igyekszem segíteni. Két éve alakult meg a MINK Ifjúsági csoport. Van, hogy csak kisebb létszámban jönnek el a fiatalok egy-egy foglalkozásra, beszélgetésre, filmnézésre, van, hogy húsznál is többen vagyunk.

13 Ceglédberceli Híradó Mi ad hitet, erőt, hogy ezt a munkát végezzem? Az, hogy tudom, nem vagyok egyedül. Jó érzés, hogy bárhová kopogtattam is segítségért, mindenhol támogatást kaptam. Így jutottunk el az idén több alkalommal színházba, akadályversenyre, főzőversenyekre, strandra, kirándulásra. Jó érzéssel tölt el, hogy MI BERCELIEK, akkor is összefogunk, ha a községünket, közösségünket védeni kell, és akkor is összefogunk, ha gyermekeinket, fiatalokat kell támogatni. Ilyenkor azt érzem: jó bercelinek lenni. A MINK Ifjúsági csoport támogatói: Albertirsa Önkormányzata ÁMK Dózsa György Művelődési Ház (Kassakürti Ágnes) Ceglédbercel Önkormányzata ceglédi Best Western Hotel Aquarell COOP- ÁBC CBA-üzlet Horgászegyesület (Hortobágyi Ferenc és Répás László) Palo Húsbolt (Horti Péter Pál) Patkós Irma Színház (Andó László igazgató) Szigethi Patika (Szigethi Gábor) Köszönet érte. Bizakodom, hogy eljön az idő, amikor megtörténnek azok a társadalmi változások, amelyek sokkal jobban fogják a családokat, a felnövekvő fiatal generációt segíteni. Hiszen tudnunk kell, hogy ezek a fiatalok lesznek, akik támogatására segítségére évtizedek után számíthatunk. Dr. Ross Cambell szavaival zárnám be gondolataimat: A gyermek olyan, mint a tükör. A szeretetet nem kezdeményezi, de visszatükrözi. Ha szeretetet kap, viszonozza azt, de ha nem kap, nincs mit visszatükröznie. Povlács Márta gyermekjóléti mb. CKSE hírek Szent István Kupa Augusztus 20.-án lezajlott a Szent István kispályás labdarúgó kupa. A torna, idén 6 csapat részvételével zajlott. Öt Ceglédberceli csapat mellett egy Ceglédi csapat szerepelt a tornán. A 2*15 perces mérkőzésekre több szurkoló is kilátogatott. A játéknap jó hangulatban zajlott. Köszönjük a Polgármesteri Hivatalnak az ebédet, Kreisz Ferencnek a hangosítást. A mérkőzéseken bíráskodó sporttársaknak és mindenkinek, akik részt vettek a játéknapon köszönettel tartozunk. Dicséret jár még az öt Ceglédberceli csapatnak, akik megjelentek a rendezvényen, amire nagyon régen nem volt példa. A sok idősebb játékos mellett több fiatal is szerepelt a játéknapon. A Szent István Kupa végeredménye 1. Cheltenger 2. Sörbarátok 3. Másnaposak 4. Baráti kör (Cegléd) 5. Szerencsétlenek 6. Maradék Külön díjazásban részesült a torna legjobb kapusa Détári Roland (Sörbarátok), legjobb játékosa Király Balázs (Sörbarátok), gólkirálya Hermann Attila (Cheltenger), a torna legfiatalabb játékosa Vándor Kristóf (Szerencsétlenek). Bajnoki hírek Az egyesület a bajnoki évadban U-19(ifi) U- 13 illetve U-9 csapatokat indít. Ifjúsági csapatunk az üllői körzetben, míg másik két utánpótlás csapatunk a nagykátai körzetben szerepel. Bajnoki rajt szeptember második, harmadik hetére várható. Egyesületünk csapatainak eredményeit figyelemmel követhetik egyesületünk honlapján, a oldalon, illetve a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján, a oldalon. Felkészülési mérkőzések U-19 U-9 Ceglédbercel Albertirsa 3:0 Gólok: Vándor K. (2), Lénárt R. Jászkarajenő Ceglédbercel 1:13 Gólok: Vándor K. (4), Lénárt R. (3), Hochrein A. (2), Czinege Máté (2), Gér L., Konyári Zs. Tápióbicske Ceglédbercel 1:1 Gólok: Czinege Máté Ceglédbercel Albertirsa (U11) 1:21 Gólok: Dudás G. Albertirsa Ceglédbercel 2:2 Gólok: Dudás G.(2) Albertirsa(U7) Ceglédbercel 0:0 Köszönettel tarozunk az egyesületet támogató szülőknek, szurkolóknak és minden ceglédberceli lakosnak, akik adójuk 1%-át egyesületünk részére felajánlották, a közel kétszázezer forint nagy segítséget jelent a sportolni vágyók számára. A két kis csapat számára új szerelést vásároltunk, amihez a szülők támogatását is igénybe vettük, amiért szintén köszönet jár. Az egyesület arra törekszik, hogy a fiatalokat összefogja és ez által a település sport életét régi méltó helyére emelje a község jövője szempontjából talán az egyik legfontosabb területén. Összefogással a kistelepülések lakói többet érhetnek el mint a városok a sok pénzzel. Hajrá Bercel! 13.

14 Ceglédberceli Híradó Szűkebb pátriánk Kiegészítők 2. Női cipők Shamatkhamatschuh: bársonyból és lakkbőrből készült, gumival ellátott bebújós cipő. Fiatal és idős mindenki hordta, és bármilyen alkalomra. Ledenikhamatschuh mit lakk-kapl: Bőrből és lakkbőrből készített, gumival ellátott bebújós cipő. Hétköznapra mindenki hordta, de ünnepre is felvették. Körilagos: Menyasszony hordta a lakodalom napján, a menyasszonytánc után vette fel. Ez alul lakkbőr, felül bársony volt, az orrát pedig egy kis színes, selyem virág, az úgynevezett reizel díszítette. Ledenischuh: bőrből készült fűzős félcipő volt, melyet mindenki hordott mindenhova, akár temetésre és temetésre vagy szőlőbe horolni; mindenes cipő. Praudschuh: tiszta lakkbőrből készült menyasszonyi cipő, melynek az orra egy kis színes, selyem virággal (reizellel) volt díszítve. Esküvő után hordták a nők nagy ünnepekre. Spanglschuh: bőrből, lakkbőrből vagy bársonyból készült, elöl pántos rajta csattal cipő. Mindenki hordta, mindenhova. Shamatschuh mit lakk-kapl: bársony cipő lakkbőrrel díszített fűzős cipő. Ünnepekre és temetésre minden korosztály hordta. Lakk-kapl: az orra lakkbőrből készült. Férfi cipők Ledenipanteifl: bőrpapucs. Zugschuh: két oldalon gumis cipő, férfiak hordták. Fűzős magas szárú cipő lakk-bőr orr-ral: férfiak ünnepekre használták. Hátsó sor: Shamatschuh mit lakk-kapl, Spanglschuh, Ledenischuh Középső sor: Körilagos nagy, Körilagos kicsi, Praudschuh Első sor: Shamatkhamatschuh Polónyiné Zsuzsandor Ibolya 14. A Füzi Elek Vegyeskar története Jubileum, külföldi kapcsolat (1978.) novemberében Kárpáti Antal tanácselnök, Juhász Frigyes karnagy és Gimesi János művelődési ház igazgató Berlinbe utazott és meghívta a Berlini Vasutas Szakszervezetek Központi Énekkarát a jubileumra. Rajtuk kívül meghívták a baráti énekkarokat, a Szolnoki Járműjavító Férfi Karát és Tapolcai Művelődési Ház Pedagógus Vegyeskarát március 24-én rendezték meg az ünnepséget, ahol Szocialista kultúráért kitüntetést kapott az énekkar, és Juhász Frigyes karnagy mellett néhány énekkari tag. A németek négy napig voltak vendégei a ceglédbercelieknek, közben felléptek a Nemzeti Galériában, Szentendrén és Dunabogdányban. Elutazásuk alkalmával meghívták a ceglédberceli énekkart Berlinbe. Alig múlt el a jubileumi hangulat, egy hét múlva újra szerepelt a kórus a VII. Országos Szövetkezeti Dalostalálkozó területi bemutatóján, Tatán. Itt minősült a vegyeskar első ízben, és rögtön Aranydiploma fokozatot ért el. Április végén három napig Szolnokon a Vándor Sándor Dalfesztiválon vettek részt a berceli dalosok. Ezután szorgalmasan készült az énekkar a nyári NDK-beli vendégszereplésre. Május 25-én Bárdos Lajos tanár úr látogatta meg a kórus próbáját: Egyetlen próba de benne érzem, benne tudom, hogy mennyi lelkes munka, mennyi önzetlen időáldozat, mennyi ügyszeretet csengett abban a nagyon gazdag, sokrétű műsorban, amellyel megajándékoztak. Köszönet, szívbéli köszönet érte! - írta be az énekkar krónikájába. Megkezdődött az egyenruha beszerzése is, július 6- án Ceglédbercelen immár egységes öltözékben állt ki a kar az új műsorszámokkal július 11-én indult az énekkar Berlinbe, fél napi utazást követően érkeztek meg. A vendéglátók, csakúgy, mint korábban a ceglédberceliek, saját lakásukban helyezték el a kórus tagjait. A magyar dalosok hangversenye a Berlini Művészeti Akadémián szakértő közönség előtt nagy sikert aratott. A koncert után a főiskolásoknak Maros Rudolf Háros felől című művét tanították be magyarul. 14-én hajókirándulás után az állatkert szabadtéri színpadán léptek fel, majd 15-én Potsdamban is szerepeltek. Plutzer Gábor

15 Ceglédberceli Híradó Bercel telepítése, népesítése (2.rész) Ceglédbercel története Berczel helysége év előtt a Szent Klára apácák kolostorához tartozott, hajdan pedig Árkus vagy Arkosnak nevezett puszta volt. II. József császár parancsára a ceglédiek segítségével épült és alsásiakkal telepített meg. Ezen svábok a császár által annyira kegyeltek voltak, hogy a mások által épült házakat, s földjeiket ingyen nyerték, de a földműveléshez szükséges eszközökkel, állatokkal ellátták őket, és az uradalmi vendéglőben ingyen étkezhettek. 1 A betelepültek az itteni levegőt és az élésmódot annyira nem szokták, hogy betegség, járvány (vérhas) ütött ki rajtuk. Az uradalom orvosról (Rupp nevű) gondoskodott. A ceglédi iskolát kórházzá alakították át, itt gyógyították a betegeket, akik közül nagyobb részük hamar meghalt. Csak 3-5 évig lakták Berczelt alsásiak, mert évben kihal a nagyobbik részük, azokat, akik megmaradtak vallásuk szerint külön csoportot alkotva a Bánátba, és más honfitársukhoz átszállították. (Anno 1790.) 1790 telén az üresen maradt faluban vonyítottak éhen a gazdátlan kutyák. 2 Az első telepesek elköltözése után az átutazók a gazdátlan házakban nagy kárt tettek. A házak ajtajait, ablakait elhordták, a kemencéket ledöntötték, a falu Cegléd felé eső részét felgyújtották. Az uradalom a ceglédieket felszólította, hogy az elhagyott falut telepítsék be, ennél fogva közhírré tették a település ügyét ben, kora tavasszal a falu nagyobb része Pest és Buda környékéről ajánlkozók által megnépesíttetett, olyan feltétel alatt, hogy az uradalomtól nékiek általadott házat megváltani, lassanként befizetendő állapotjához mért áron (kb. 100 egész 125 forintig) kötelesek maradtak. Gondja volt pedig az eránt mind a Pesti kerületi Igazgatóságnak, mind a ceglédi tiszttartó Fórian Antalnak (Fórian Antal, Bobory Károly ceglédberceli, majd ceglédi plébános nagyapja volt), hogy a helység tiszta római katolikus, nagyobbrészt német, mind kitűnő munkás legyen. Így jöttek Berczelre többek között soroksáriak (Beitlbek, Schäffer, Háberl, Seidl), Taksonyból, Tétényből (Teufel), Adonyból (Schmidt), Ürömről, Borosjenőről (Odenvald) családok. Az itt megszálló magyarok főként Üllőről, Ceglédről és Süllről származtak. 3 A telepítésnél minden házhoz szinte egyenlő külső telkek kapcsolódnak. Ezek külső telkek mennyisége 11 és 3/8 hold szántóföldből, 8 és 4/8 hold rétből, hozzá még 1/16 hold káposztás, 2/4 hold kenderföld és szérüskert, és egyéb kisebb földterületek is tartoztak. Összesen féltelekhez kb kishold föld tartozott. (1100 és öl-ös kisholdat vagy magyar holdat kell figyelembe venni.) 1813-ban kimérték az uradalom által a falu melletti tő felett fekvő helyet (in der jansen), szigeteket káposztáskerteknek, amiből az oskolásházhoz is jutott. Berczel helységnek az uradalom iránti tartozását meghatározta az 1793-ban kötött szerződés. Egy-egy házhoz tartozó földekért (féltelkenként számolva) a szokott Úrbéli szolgáltatáson kívül: füstpénzt, 1 forint cenzus, és termésük nyolcadrészét kellett fizetni, de ide nem vétetvén a rétek termése. A szerződést 1836-ban, majd 1842-ben megváltoztatták. Ezen szerződések szabadságot nyújtottak termésük szerinti aratás és behordás munkáiban. Meghagyták a lakosságnak, hogy úrbéri szolgálataikat megválthassák, hogy ledolgozhassák. A szerződésben foglaltak szerint fél telek után 4 pozsonyi mérő (1 pozsonyi mérő = 0,625 hl) rozs, ugyanannyi zab az uradalomnak. A pénzbeli juttatás megmaradt. Az uradalomnak járó szolgáltatásokat az elöljáróságnak kellett beszednie vagy behajtania. A település határa 1840-ben már elégtelen lett táplálni népét, ennélfogva a lakosság kénytelen volt haszonbérletet vállalni a szomszédos településeken. Nevezetesen: Irsa, Mikebuda, Dános, Szele, Szentmárton, Cegléd. A szomszéd nagybirtokosokkal is kötöttek szerződéses viszonyt. (Pl. Ruttkai János közel 2000 hold birtokán.) A falu déli részére ( Ugyeri rész), mivel ez a terület homokos lévén, szőlőt telepítettek, másik részét beerdősítették. A helység igazgatását bíró végezte, akit az uradalom jelölt ki. A jegyzőt és a hat esküdtet (képviselőt) szabadon választották a 837. törvény szerint. (4 német és 2 magyar esküdtet válaszottak.) A falu első jegyzője Johanides (?) becsületes ember volt. Őt követte Dányi Túri Pál. A kántor tanítót Sziefel Jósefnek, az oskola-tanítósegédet Szigethynek (eredeti neve Firsihl Leonard) hívták. Berczel helysége Pest Vármegye kecskeméti járásához tartozott. 1 Irsai Parochiának történetkönyve 2 Belkovits István: Ceglédi Plébánia Története 3 Bobory Károly: Ceglédberceli Plébánia Történetkönyve 4 Bobory Károly: Ceglédberceli Plébánia Történetkönyve Budai Ferenc 15.

16 16. Ceglédberceli Híradó Szent István király ünnepe Az egyik legrégibb keresztény magyar ünnepet az államalapítás ezeréves folytonosságát és az alapító Szent István Királyt ünnepeltük augusztus 20-án. A Királyság és az államalapítás jelentős útjai: A királyi hatalom a kereszténység elterjedésével egyidejűleg a magyar nemzet alkotmánya és szervezete is nagy változásokon ment keresztül. István királya nyugati országok felépítését és szokásait figyelembe véve, de ezeknek a magyar viszonyokhoz való bölcs alkalmazásával, egészen új és olyan szilárd alapokra fektette Magyarország szervezetét, hogy megfelelő módosításokkal még a mai is megállja a helyét. A királyi hatalom hatáskörét oly formában állapította meg, hogy az egységes Magyarországnak csak ura van a király, míg a nyugati államoknak államokban az uralkodó hatalmát a sok fejelemség gyengítette, sőt az országokat részekre szakították. Az új alkotmány szerint a király adta ki a törvényeket, ő hajtotta végre azokat, ő volt a legnagyobb hadúr, a legfőbb bíró, és ő nevezte ki az egyházi és a világi főméltóságokat. Az Egyházi törvényeivel István nem csak megteremtette az erős királyi hatalmat, hanem a hosszú uralkodása ( ) alatt népe boldogítására fel is használta. Ma már tudjuk, hogy jó törvényeket hozott melyekkel szabályozta az egyháziak és a világiak életét. Az egyházi törvényei a vallás tovább terjesztésére és megszilárdítására irányultak. Elrendelte, hogy minden tíz falu köteles egy templomot építeni. Az egyházi ünnepeken való részvételt pedig kötelezővé tette. Elrendelte a vasárnapi munkaszünetet, megszabta a böjtök idejét, és szigorú büntetéssel sújtotta azokat, akik a vallásos cselekményeket megzavarták. Az általa alkotott világi törvények célja: az állami új rend, az élet és a vagyonbiztonság megerősítése. Főleg a verekedést akarta korlátozni, ami a harcias természetű magyar népben nagyon ki volt fejlődve és sok emberölésre vezetett, mert az akkori magyar csak a verekedéssel tudott enyhíteni vitézkedésén. Aki valakire kardot ránt, - mondja az egyik törvénycikk karddal vesszen el. Aki valakit megölt az büntetést, azaz penzát (innen származik a magyar pénz szó) tartozott fizetni. A törvények külön gondoskodtak az özvegyek és árvák védelméről. A törvény büntette a boszorkányokat is akikben akkor egész Európában mindenki hitt, böjtölés és vezekelés alá vetve őket, ami az akkori magyar gondolkodása szerint a legnagyobb megalázás volt; ha pedig bűnébe visszaesett, homlokára bélyeget sütöttek. Istvánnak gondja volt arra, hogy a törvényeket végre is hajtsák és a királyi tisztviselők mindenkinek egyformán szolgáltassanak igazságot. Ezért minden évben törvénynapot tartottak, amikor bárki eléje járulhatott, ha nem volt megelégedve a királyi tisztek igazságszolgáltatásával vagy egyéb panasza, baja, sérelme volt. Ezeken a törvénynapokon a tanácsosai meghallgatásával, maga a király hozta meg ítéletét, amivel nagyban növelte a tekintélyét. A népet, hogy könnyebb lehessen kormányozni, az országot vármegyékre osztotta, melyeknek élére vármegyeispánt tesz (ezekből lesz később a főispáni méltóság), akik békében igazgatják, háborúban pedig hadba viszik a vármegye népet. A királyi hadsereget a külföldiekből álló zsoldos csapatok alkották, mellettük voltak a vármegyék népéből álló nemzeti hadsereg, melynek minden szabad ember kötelezett tagja volt. A nemzeti hadsereg tagjai saját költségükön katonáskodtak, de nem voltak kötelesek az országhatárain kívül hadakozni, amit később számos törvénycikkel biztosított számukra. A magyarság legnagyobb része ebben az időben még nem volt állandóan letelepülve, hanem törzsek és nemzetségek a nekik kiosztott vidékeken vándoroltak a barmaiknak jobb legelő és maguk részére hal és vad reményében. A földművelést is ismerték, de rabszolgáikkal műveltették a földet. A rabszolgák helyzete, akik a hadjáratokban estek foglyul és néhány szabadságát vesztett magyarból állottak, nem volt rosszabb, mint más államokban. A királyt áthatva a kereszténység magasztos tanaitól, melyek szerint minden ember Isten előtt egyenlő, elrendelte, hogy a királyi birtokokon az összes rabszolgát szabadítsák föl. Magyarország ebben a tekintetben is megelőzött más műveltebb országokat. István munkásságában volt is áldás, meg volt az öröme, hogy országában, mind mélyebb és mélyebb gyökeret ver a kereszténység és, hogy nemzete kezd hozzászokni a szelídebb erkölcshöz. Kezdi átvenni a nyugati műveltséget, ami István életének fő célja volt. Áldásos munkája eredményének megőrzésére féltékenyen vigyázott, hogy rendezett országot hagyhasson egyetlen fiára. A fia nevelésében maga is részt vett, akihez Intelmek címen írott nagyon szép oktatásai fönnmaradtak, mint a nagy király, a szerető, gondos apa és a jó keresztény magyar buzgóságának és bölcs gondolkodásának örök szép bizonyítékai. A régi vallásos énekeink benne nem csak a vallásos szent fejedelmet látták, hanem a nemzeti hőst is, aki Magyarországot virágos kertté tette, melynek kertésze maga István király. Szent István király meghalt, de mély belátással és bölcselmével megalkotott műve a magyar királyság egy évezred viszontagságai, viharai dacára is fönnmaradt és kivívta az egész világ elismerését, őszinte becsületét. Misem bizonyítja ezt jobban, mint a nagy francia író és diplomata, Paul Claudel néhány gondolata az Intelmekről: Az imént kezembe került Szent István király könyve, az ő Intelmei fiához. A nagyszerű gondolatok olvasása közben éreztem, minő nagy nemzet ez a magyar nép, amelynek már kilencszáz évvel ezelőtt, a mai európai emberiség hajnalán ilyen halhatatlan eszű királya volt. Én Szent Istvánt a messzi középkor legnagyobb diplomatájának tartom. S én, a francia diplomata, a hívő katolikus erőm fogytáig

17 Ceglédberceli Híradó hirdetem, hogy a Duna-medencében csak a Szent István-i úton lehet keresni a gyógyulást. A fenti gondolatok fényében ünnepeltünk a templomunkban az Atya által cereblált ünnepi szentmisén. A Polgármester úr a Szent István szobornál a megemlékezésen, ezen gondolatok tükrében beszélt a nagy király cselekedeteiről. Az ünnepet tette széppé a templom ajtóban az Atya és a Polgármester úr által a híveknek átnyújtott megszentelt kenyér, bízom benne, hogy a jövőben, ezt még sokszor teszik meg együtt. A szobornál a koszorozási ünnepség. Szívet felemelő élmény volt a Szent István szobornál a Szent X. Piusz énekkar által előadott Szent István Himnusz. Héregi Mihály Ismét Cegléden a Kaszinóban A Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár rendezésében és meghívására szeptember 12-én A Hazai Pálya MAGYAR DAL NAPJA előadás sorozaton vett részt a Szent X. Piusz Énekkar. Az est mottójául ez évben a Szeretetet választották. Szeret avagy, amit mi annak hiszünk: Mi a szeretet? Mitől olyan erőteljes? Miért van rá minden embernek oly nagy szüksége? Mit is lehetne írni és mondani a szeretetről? Minden embernek alapvető szüksége van a szeretetre, él bennünk egy vágy, hogy megismerjük ezt a csodálatos érzést. A szeretet, akár adjuk, akár kapjuk, sokkalta több annál, minthogy csak úgy rásüssük az érzés bélyegét. A lelkünk mélyén tudjuk, hogy a szeretet a legfontosabb szükségünk, de tudjuk, hogy valójában nem ez az, amire igazán vágyunk. Mi hát akkor a szeretet? Mi az, ami képes kielégíteni azt a szükségünket, aminek betöltése nélkül üresek vagyunk a lelkünkben? Alig több mint kétezer éves feljegyzés, ily módon szól a szeretetről: Ha az emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálára szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha nem múlik el. Jézus mindenki helyet halt meg, mert Mert úgy szerette isten a világot, hogy egy szülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Az Atya mondja az Ézsaiás próféta könyvében: Ne félj, mert megbántottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Pál apostol szerint a Lélek gyümölcse A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. A fenti gondolatokra törekedve nyújtotta át a Szent X. Piusz énekkar a jelenlévőnek a szebbnél-szebb dalokat. Az első blokkban a felhangzó énekek a reményről és hitről szóltak. A másodikban a megváltóról, az első csodatételéről, határtalan szeretetéről, feltámadásáról, édesanyja önzetlen gondoskodásáról és Szent István királyról szólták, aki országunkat a Szűzanya oltalmába ajánlotta. Végezetül pedig az énekkar felszabadultabb oldalát is bemutatták. Az itt felhangzott énekek jól tükrözték azt, hogy ha egy próbán eluralkodik a jókedv, abból milyen nagyszerű megoldások születhetnek. Az énekeket hangszerek kíséretében adtak elő. Hangszeren játszottak: Schmidt Henrietta gitáron, Kaposi Eszter klarinéton, Tóth Viktor zongorán, Hanák Csaba, Szuhamella Roland trombitán, és Réczkai Ferenc dobon. Reméljük, hogy sikerült egy kis Szeretetet az ott lévőnek az énekekkel átadni. Az énekkar köszöni a szervezőknek, hogy ismét meghívták és így részesei lehettek e jeles előadás sorozatnak. Héregi Mihály 17.

18 Ceglédberceli Híradó Katolikus Hírek Nagyboldogasszony ünnepe. Földünknek égbe szállt csodája dicső kegyes Nagyasszonyunk, neved szívünk ezerszer áldja, ha vigadunk, ha zokogunk Te vagy akit nem ér vád, Te vagy kit minden ember áld; Te vagy a jó, a szent, a szép, örökre fényes példakép. Augusztus közepén a Katolikus Egyház Jézus Krisztus anyját, Máriát ünnepli. A Szűz Máriát tisztelő ünnepeink közül a legbelsőbb és legmagasztosabb a Nagyboldogasszony ünnepe, amikor Mária megdicsőülését ünnepeljük, meghajolva előtte, mert ő az az asszony, aki áldott az asszonyok között, aki testben és lélekben felvétett a mennyei dicsőségbe. Az ősegyházig visszanyúló hagyomány úgy tartja, hogy a Megváltó édesanyjának hite jutalmaként nem kellett a sírba várnia Jézus világ végi eljöveteléig, hanem halála után Isten rögtön feltámasztotta, és magához emelte a mennybe. Augusztus 15. a magyarság ősi ünnepe szerint Nagyboldogasszony napja az, amikor a magyarok Nagyasszonya, Mária testestől-lelkestől a Mennyországba távozott. Az egyház Krisztus első és legbuzgóbb követőjének megdicsőülését bemutatva jelet ad a világnak, hogy megéri Isten közelségében élni. A VI. században ünnepelték a keleti egyházban, mint Mária mennybevitele vált általánossá Dormito sanctae Mariae (Szűz Mária elszenderedésének) néven. A következő évszázadtól Rómában is elterjedt, a VIII. századtól Mária mennybevitele, Assumptio beatae Mariae elnevezéssel szerepel a kalendáriumokban. Rómában I. Segius tette hivatalos ünneppé. Hamarosan vigíliát csatoltak hozzá, később egészen a múlt század közepéig oktáva, nyolcnapos ünnep is kapcsolódott hozzá. Az évszázadokon át öröklődő ünnepet XII. Pius pápa emelte dogmájára november 1-én a Munificentissimus deus bullájában. Az ünnepet Szent István király is megülte, sőt halála előtt e napon Mária kegyelmébe ajánlotta fel Magyarországot a Szűzanya oltalmába. Ezért nevezzük Krisztus szülőanyját Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Az ünnep még a miatt is kötődik első királyunkhoz, hogy 1038-ban e napon hunyt el. A Nagyboldogasszony napja a karácsony, az újév, és a húsvét mellett olyan parancsolt ünnep Magyarországon, amelyen a hitüket gyakorló katolikusoknak az Egyház szentmisehallgatást ír elő. Máriánál az Isteni irgalmasságra figyelhetünk fel: elsőként megemlíti, hogy Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt mondja Mária, majd pedig: Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról. Máriának nincs szüksége az Isteni irgalomra, mint megbocsátásra, hiszen ő Isten kegyelmének köszönhetően mentes volt a bűnöktől, nekünk azonban igenis szükségünk van az Isten megbocsátó irgalmára. Mária imája, azt a vigasztalást nyújtja nekünk, akik néha vagy talán sokszor is a bűn útjára tévedünk, hogy mindig számíthatunk Isten irgalmára. Irgalmasság nélkül, Isten megbocsátása nélkül aligha nyerhetnénk el az üdvösséget. Másodszor figyelhetünk fel a Szűzanya hálaadó imájában arra, hogy az Isten nem a hatalmasokat vagy a gazdagokat veszi pártfogásába, hanem az alázatosokat és a szegényeket. Jézus nem ígért senkinek, sem édesanyjának, sem tanítványainak, de nekünk sem kényelmes életet. De azt megígérte, hogy a menybe juthatunk, ha alázatosan tudjuk kérni Isten irgalmát és a nehézségek ellenére is kitartunk mellette. Mutasson nekünk utat, és segítsen minket a mennybe felvett Szűzanya, hogy élethivatásunkat teljesítve mi is a mennyország dicsőségébe jussunk. Héregi Mihály Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány által kibocsátott téglajegyek forintos címletekben kaphatók a következő helyeken: CÁMK Eötvös József Általános iskola, titkárság: Barnáné Sebestyén Erika (Pesti út 160.) CÁMK Eötvös József Általános iskola, Petőfi u. épület Détári Anikó (Petőfi u. 1.) CÁMK Napsugár Óvoda, Csepp csoport: Királyné Hideghéty Anita (Pesti út 103 ) CÁMK Dózsa György Művelődési Ház és könyvtár: Bogyay Katalin (Pesti út 96.) Szabó Lászlóné (Jókai u. 2.) Szülői munkaközösség részéről: Galambosné Bordás Ágnes, Sebestyén Mártonné, Czinegéné Pataki Hajnalka, Breznyikné Fazekas Tímea 18. A Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány számlaszáma:

19 Ceglédberceli Híradó Jade köves gyógyászati segédeszköz (masszázs ágy) Ceglédbercelen! Gerinc és mozgásszervi Reumatikus, izületi Csontritkulás Érrendszeri Allergia, asztma Hormon és pajzsmirigy Fogyasztásra, méregtelenítésre Bélrendszeri, urulógiai és vese problémák esetén Időpont egyeztetés: 06 20/ / Kipróbálása ingyenes! Pontosság, megbízhatóság, garancia, szép termékek! Sírkő- épületmunka készítést vállaljuk: Gránit, Márvány Mészkő, Műkőből Sírkő készítés minden igény szerint!!! Régi sírkövek csiszolása, pótlása, szétszedése, összerakása! Kripták elkészítése, betűfestés, betűvésés! ELÉRHETŐSÉGEINK: (itt munkáink megtekinthetőek) Tel.: Tusják László 0670/ , 0653/ Rigó István 0630/ Értesítési név, cím: Tusják László, 2730 Albertirsa, Szondy u. 2/1. Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával! 19.

20 Ház körüli munkákat vállalok! Érdeklődni az esti órákban: 06 30/ as telefonszámon. Új, kétmedencés, rozsdamentes mosogató eladó! Érd.: 06-20/ Víz- gáz-fűtés szerelés: - fürdőszoba, és csőhálózat kiépítése - víztisztító és vízkezelő berendezések beépítése - hagyományos radiátorfűtés - padló és falfűtés - alternatív megoldások (meleg víz előállítás, és fűtésrásegítés) - solár-és vákuumcsöves napkollektorok kiépítése - vegyes tüzelésű kazán, vizes kandalló kiépítése - puffer rendszerek kiépítése - gázvezeték kiépítése - gázkészülékek karbantartása, szerelése - központi porszívó kiépítése Fecske Zoltán víz-fűtés és gázszerelő mester :06/20/ :06/53/ Ceglédbercel, Cserői út 28/A. Sóder és kulé kavics 18 m3 felett Ft Autópálya meddő 18m3 felett Ft Az árak a szállítási költséget is tartalmazzák! Kézi-,gépi bontás, földmunka, sittszállítás, árok és alapásás! 06 30/ Pest Megyei Temetkezési Részvénytársaság Teljes körű temetkezési szolgáltatás! Ügyelet: éjjel-nappal: 06 53/ , 06 30/ Irodáink: Cegléd Páva u. 1. Tel.: 06 53/ Ceglédbercel, Pesti u (a posta mellett) Tel.: 06-30/ Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Főszerkesztő: Pető Zsolt, jegyző Tördelőszerkesztő: Katona Krisztián, 06 20/ Nyomdai munka: Apáti Nyomda 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 06 53/ , 06 30/ Cipőjavítást vállalok Kassai István 2737 Ceglédbercel, Aranyhegy u. 1/d. Telefonszám: 06-70/ Ugyanitt akác-, hárs-, és selyemkóró (vaddohány) méz kapható

Kőtelek Önkormányzat lapja 2014/07-08. Július Augusztus

Kőtelek Önkormányzat lapja 2014/07-08. Július Augusztus Kőtelek Önkormányzat lapja 2014/07-08. Július Augusztus Tisztelt Kőteleki Lakosok! Elsőként egy jó hírrel kezdem augusztusi tájékoztatóm. A tavasz folyamán kérelmet nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.)

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A parlagfű Magyarországon

A parlagfű Magyarországon Előadás a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Csongrád, 2012. június 5. A parlagfű Magyarországon Szerzők: Dr. Juhászné Halász Judit Exner Tamás Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület A parlagfű bemutatása

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

Mb. Gazdálkodási Irodavezető dr. Poczok Szabolcs Jogi és Igazgatási Irodavezető. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika Jegyző. Gulyás László Polgármester

Mb. Gazdálkodási Irodavezető dr. Poczok Szabolcs Jogi és Igazgatási Irodavezető. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika Jegyző. Gulyás László Polgármester Füzesabony Város Önkormányzata Készítette: Ellenőrizte: Látta: Bényeiné Gombos Rita Mb. Gazdálkodási Irodavezető dr. Poczok Szabolcs Jogi és Igazgatási Irodavezető Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika Jegyző

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101. Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101. Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés Készült: 2014.07.15-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. május 19-i üléséről 19-27/2014. (05. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. KIVONAT Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 24/2011. (VI. 22.) Ceglédi Többcélú

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont 2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata által fenntartott oktatási, nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és élelmezési

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Törvényességi észrevételem nincs: jegyző

Törvényességi észrevételem nincs: jegyző 7870-8/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy:Humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás kedvezményes biztosítása és rendelet alkotása

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről 113-117/2009. (09. 28.) ÖK. sz. határozat 17/2009. (X. 15.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben