Élesben zajlik a kovácsüzem modernizációja oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Válságkörnyezetben is stabil mûködési

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Élesben zajlik a kovácsüzem modernizációja. 6 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Válságkörnyezetben is stabil mûködési"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 4. szám május Válságkörnyezetben is stabil mûködési profit 2 3. oldal A jármûiparban tapasztalható globális válság hatása tükrözôdik a gyôri Rábacsoport elsô negyedéves eredményein is. Az iparági trendekbe illeszkedôen a társaság árbevétele 43 százalékkal csökkent, ám a Rába a jelentôs visszaesés ellenére is jelentôs mûködési profitot ért el. Az idei év legnehezebb feladatát az extrém módon váltakozó devizaárfolyamok kezelése és a fedezeti ügyletek menedzselése jelenti. A válság ellenére folytatódik az Engellel közös ingatlanfejlesztés 4. oldal Élesben zajlik a kovácsüzem modernizációja 6 8. oldal Szerzôdés aláírásával zárult az izraeli Engel-csoport és a Rába közös ingatlanfejlesztési projektjének 1.A fázisa. A projekt résztvevôi a megváltozott gazdasági körülmények ellenére is elkötelezettek a beruházás folytatása mellett. Az Engel-csoport megerôsítette: továbbra is jelen kíván lenni Magyarországon.

2 2 oldal 2 Holding Válságkörnyezetben is stabil mûködési profit negatív devizahatások a pénzügyi eredményben A jármûiparban tapasztalható globális válság hatása tükrözôdik a gyôri Rába-csoport elsô negyedéves eredményein is. Az iparági trendekbe illeszkedôen a társaság árbevétele 43 százalékkal csökkent, ám a Rába a jelentôs visszaesés ellenére is jelentôs mûködési profitot ért el. Az idei év legnehezebb feladatát az extrém módon váltakozó devizaárfolyamok kezelése és a fedezeti ügyletek menedzselése jelenti. Ez utóbbi hatásai részben a mûködési profit növekedése, részben a Rába rendelkezésére álló eszközök: a mûködô tôke csökkentése, az alacsonyabb beruházási szint, illetve a pozíciók megfelelô árfolyamszinteken való lezárása révén megfelelôen kezelhetôek elsô negyedére a Rába valamennyi célpiaca meghatározó mértékben zsugorodott: miközben az USA tehergépjármû-piacán az eladások tavaly év elejéhez képest több mint harmadával estek vissza, az európai nehézgépjármû-piac 45 százaléknyit csökkent az elôzô évhez képest. Hasonló tendenciákat lehetett érzékelni a személygépkocsi-alkatrészek piacán is. Egyedül a mezôgazdasági futómûvek területén esett vissza kevésbé a korábbi idôszakokra jellemzô aktivitás. A FÁK országainak buszpiaca a trolibuszgyártás kivételével szinte leállt ebben az idôszakban. A kereslet visszaesésének hatását tovább rontották a megszaladó energiaárak, amelyek közel 29 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. Valamelyest csökkentette ugyanakkor a költségeket az alapanyagárak 15 százalékos esése, és az értékesítési bevételekre jótékonyan hatott a 30 százalékkal magasabb dollár- és a 14 százalékkal erôsödô euróárfolyam is. A piaci feltételek alapvetô megváltozására a Rába hatékony költségcsökkentési intézkedésekkel reagált: az adminisztratív és az értékesítési területen a méretre állítás és a munkahétrövidítés eredményeképpen a közvetett költségek szintjén közel 30 százalékos csökkentést sikerült elérni az elôzô évhez képest. Az intézkedések hatására a Rába mindhárom üzletága pozitív, csoportszinten 537 millió forintos üzemi eredményt ért el. PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ A ÉV ELSÔ NEGYEDÉVÉNEK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYEI (AZ IFRS SZERINT):

3 3 oldal Holding 3 A futómûüzletág az amerikai piacról 57, Európából 42, míg Kelet- Európából 75 százalékkal kevesebb árbevételre tett szert, mint tavaly ilyenkor, ennek ellenére üzemi eredménye a 2008-as 272 millió forintról 393 millió forintra nôtt. Az alkatrészüzlet fôleg exportpiacain szenvedett el jelentôs, euróban közel 60 százalékos visszaesést, a hazai eladások 27 százalékkal mérséklôdtek. Ennek hatására üzemi eredménye 129 millió forint lett (2008: 231 millió forint). A 103 millió forintos üzemi eredményt elérô jármûüzletág a honvédséggel kötött hosszú távú beszállítói megállapodás miatt kevésbé van kitéve a válság negatív hatásainak, az értékesítés 60 százalékos visszaesése ezen a területen a szállítások ütemezése miatt fellépô idôszakos eltérés következménye. A devizaárfolyamok extrém alakulásának következtében a Rába pénzügyi oldalon több mint 2,5 milliárd forintos veszteséget szenvedett el. Ennek fôbb összetevôi az 1,5 milliárd forintot kitevô árfolyamveszteség, illetve az árfolyamok idôszakos kilengése ellen védô fedezeti ügyleteken a forint elemi mértékû gyengülése miatt elszenvedett 876 millió forintos veszteség voltak. Mindezek hatására a Rába nettó eredménye 2,183 millió forint lett. A változatlanul nehezen elôre látható folyamatokkal jellemezhetô piacon a Rába összességében 40 milliárd forintot meghaladó árbevételt és 3 5 milliárd forint közötti mûködési eredményt (EBITDA) tervez 2009 egészére. Az eredményterv alsó szintje 265 EUR HUF és 185 USD HUF éves átlagárfolyamok, illetve a tavalyi év második felében jellemzô alapanyagárszintek mellett valósulhat meg, míg a felsô szintje az idei év elsô negyedévére jellemzô külsô feltételrendszer (árfolyam és alapanyagárszint) mellett következhet be. A Rába a drasztikusan megváltozott külsô körülmények között is stabilan megôrizte mûködési profitabilitását, ami lehetôséget teremt arra, hogy az iparági környezet normalizálódásával növelni tudjuk piaci részesedésünket értékelte az eredményeket Pintér István, a Rába elnök-vezérigazgatója. Az egyes stratégiai területeken továbbra is aktívan készülünk a piac élénkülésére és új lendületet kapott a futómû kovácsüzemi modernizációja is. Célunk, hogy egy kedvezôbb környezetben, új stratégiai vevôk megszerzése mellett a legnehezebb idôszakban is megtartott kiemelt ügyfélkörünkkel szintén képesek legyünk bôvíteni az együttmûködést. FOTÓK: WIMMER IMRE

4 Cyan Magenta Yellow Black 4 oldal 4 Holding MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT AZ ELSÔ FÁZIS LEZÁRÁSÁRÓL A FOTÓN A SZOCPOLRA ALKALMAS LAKÁSOKAT MAGÁBAN FOGLALÓ TULIPÁN-HÁZ LÁTHATÓ. A válság ellenére folytatódik az Engellel közös ingatlanfejlesztés erzôdés aláírásával zárult az izraeli Engel-csoport és a Rába közös ingatlanfejlesztési projektjének 1. fázisa. A megállapodás értelmében az Engel az év folyamán kifizeti a Rába számára az árbevételnek az értékesítések alapján elszámolható részét. A projekt résztvevôi a megváltozott gazdasági körülmények ellenére is elkötelezettek a beruházás folytatása mellett. Az Engel-csoport megerôsítette: továbbra is jelen kíván lenni Magyarországon és stratégiájában kiemelt szerepet szán a gyôri Városrét-projektnek. Sz A Rába 2002-ben határozott arról, hogy a stratégiájában célul tûzött hatékonyabb mûködés biztosítása érdekében üzemeit a reptéri telephelyre koncentrálja. Az így felsza- baduló terület hasznosítására ezzel egy idôben az Engel céggel közös ingatlanprojektet indított. A Városrét nevet viselô, Gyôr új városrészének kialakítását célzó projekt 1. fázisa 2005ben kezdôdött. A Gyôr városfejlesztése szempontjából is kiemelt jelentôségû beruházás keretében a Rába egykori vasútijármû-telephelyén, közel 2,6 hektárnyi területen 352 lakás és 19 üzlet épült a hozzájuk tartozó utakkal, valamint zöldterületekkel. Az új városnegyed elsô épületét, az Amarillisz Kertet, illetve a másodikként elkészülô Tulipán-házat 2007-ben adták át. A harmadik lakóépület, a 206 lakásos Duna-parti Dália Palota pedig a 2009-es évben kerül átadásra. A most aláírt szerzôdés értelmében a közös ingatlanfejlesztési projekt több mint 6 milliárd forintos beruházással járó 1. fázisát a felek lezárták, valamint megállapodtak a projekt végsô elszámolásának részleteirôl. A projekt résztvevôi az önkormányzattal közösen tekintik át az ingatlanra vonatkozó fejlesztési lehetôségeket. Az érintett felek egyetértenek abban, hogy az önkormányzat részvételével olyan további fejlesztési szempontok és opciók merülhetnek fel, amik a teljes terület rendezését felgyorsíthatják. Az együttmûködésnek köszönhetôen a közeljövôben megszülethet a mindhárom fél hoszszú távú szempontjait figyelembe vevô, a megváltozott piaci körülményekhez és finanszírozási lehetôségekhez igazodó fejlesztési koncepció.

5 5 oldal Futómû Kft. 5 Rába-oktatás moszkvai jármûparkoknak A FÁK-régióban az alacsony padlós trolibuszokhoz szállított portálfutómûvek piacán vezetô pozíciót épített ki a Rába. Az élesedô piaci versenyben az értékesítés utáni szolgáltatásoknak (garanciális javítások, szerviz, rugalmas pótalkatrész-ellátás stb.) is egyre nagyobb a jelentôsége, hiszen ezek fejlesztése vagy kiterjesztése versenyelônyt jelenthet a vállalatnak. A Rába a kialakult versenyhelyzet és a piacról érkezô igény miatt döntött az oroszországi oktatási program elindítása mellett, ami hozzájárulhat piacvezetô pozíciójának fenntartásához, sôt, megerôsítéséhez is. Külön jelentôséget ad a programnak, hogy válság idején az üzemeltetôk a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetnek a meglévô jármûpark javítására, felújítására. A Rába-portálfutómûvek javításáról szóló oktatási anyag a konstrukció szakembereinek aktív hozzájárulásával készült. Jelenleg körülbelül 830 Rába-portálfutómûvel szerelt trolibusz és autóbusz üzemel a FÁK területén Oroszországban, s ebbôl 310 Moszkvában, 100 pedig Szentpéterváron, így szinte magától értetôdô, hogy a programok helyszínéül ezt a két várost választották. A szervezéshez, a programok lebonyolításához a Moszkvai Közlekedési Vállalat is segítséget nyújtott. Az elméleti oktatáshoz moszkvai trolibuszjavító üzemének egy rendezvénytermét, míg a gyakorlati oktatáshoz egyik üzemét bocsátotta a cég rendelkezésére. A Polgár Sándor vezetésével megtartott egynapos moszkvai oktatáson a Mosgortrans 26, kiszolgálással, javítással foglalkozó szakembere vett részt, míg a gyakorlati résznél a Rába szerelôi is jelen voltak, sôt, próbaszereléssel szemléltették a leggyakoribb javítási mûveleteket. Bemutató eszközként a Rába kiszállított egy AU típusú portálfutómûvet, melyet a késôbbi oktatásokon is alkalmazni fognak. Az elôadás során egy rövid bevezetôt követôen a hallgatók megismerhették a portálfutómûvek konstrukciós, karbantartási és javítási sajátosságait, majd felvilágosítást kaphattak arról, hogy miként lehet az esetlegesen elôforduló hibákat a lehetô legrövidebb idôn belül felismerni, illetve orvosolni. Az oktatáson részt vevô szakemberek ezután a gyakorlatban is kipróbálhatták tudásukat. A résztvevôk aktivitása minden elôzetes várakozást felülmúlt. Az elôzetes tervek szerint a szentpétervári oktatást júniusban rendezik, ahol a szervezôk hasonló érdeklôdésre és aktivitásra számítanak.

6 Cyan Magenta Yellow Black 6 Futómû Kft. 6 oldal

7 7 oldal Futómû Kft. 7 Élesben zajlik a kovácsüzem modernizációja A z esztendô legnagyobb beruházása zajlik ezekben a hetekben a kovácsüzemben. Mintegy félmilliárd forintból, részben európai uniós támogatásból megkezdôdött a Lasco II. gyártósor korszerûsítése. A részletekrôl Németh László beruházási stratégiai vezetô és Hambek Gyôzô gyártásfejlesztô mérnök számolt be. NÉMETH LÁSZLÓ Elmondták: a tervezettnél egy héttel korábban, május 8-án sikerült leállítani a gépsort, s az így nyert idôt arra használták fel, hogy elvégezzék a szükséges tisztításokat, illetve a robotpálya vasszerkezeti munkáit. A projekt természetesen nem ezzel kezdôdött, hanem az elôkészítéssel, amely hónapokat vett igénybe. Ennek során kiválasztották a kivitelezô cégeket, amelyekkel megkötötték a szerzôdéseket. A munkálatoknál ugyanakkor nagymértékben számítanak a Rába-dolgozók technikai tudására és segítségére. Vannak olyan feladatok is, amelyeket a Rába karbantartói végeznek el. A felújítás minden elemet érint, így a hevítôt, hengerlôt, a hajlítót, a kalapácsot, a sorjázót. Az egész sor új vezérlést kap, de az igazán nagy változások egyike az lesz, hogy a tavaly korszerûsített Lasco III.-hoz hasonlóan robotot is telepítenek a gyártósorba. Folytatás a 8. oldalon.

8 8 oldal 8 Futómû Kft., Jármû Kft. A másik újdonság az új elhûtôpálya. A korábbi technológia szerint a lekovácsolt tengelyeket felakasztva hûtötték, a másik csarnokban deponálták, és ennek során kedvezôtlenül deformálódtak. Most 20 méter hosszú, vízszintes szállítószalagot építenek, és erre helyezik a tengelyeket. Úgy kalkulálnak, hogy így jobban kezelhetô módon deformálódnak a lehûlés során. A technológia alkalmas lesz arra, hogy a tengelyeket BY-eljárással kezeljék, amelynek lényege, hogy szabályozott körülmények között hûlnek el, s a megfelelô anyagminôség mellett hôkezelés nélkül kapják a szükséges mechanikai tulajdonságokat, a szilárdságot, a szívósságot. A váltáshoz a vevôkkel még egyeztetni kell, a tárgyalások folyamatban vannak. A beruházás június 30-ra készül el. Utána kéthetes próbaüzem következik, majd a gyár júliusi újraindulását követôen már mûszak- és sorozatszerûen mûködhet a gyártósor. Idôközben elkezdôdött a kovácsüzem dolgozóinak oktatása. A fejlesztés számos elônnyel jár: hatékonyabb, gyorsabb és biztonságosabb lesz a munka, nô a szerszámok élettartama, valamint csökken a selejt. A megtérülési idô három és fél év. Mindehhez az kell, hogy az évi 150 ezer mellsô tengely kovácsolására képes új Lasco II. megfelelô terheléssel üzemeljen. Németh László és Hambek Gyôzô abban bízik, hogy a válság hamarosan lecseng, és újra felpörög a termelés, akkor pedig a Rába a korszerû gépsorral lépéselônybe kerül. Gyôrben járt az MH.5 A Rába által szállított katonai jármûvek egyik legfôbb alkalmazója tekintette meg üzemeinket: az MH.5, vagyis a Bocskai István Lövészdandár vezetô tisztjei ellátogattak Gyôrbe Debrecenbôl és Hódmezôvásárhelyrôl. A személyes találkozásnak komoly gesztusértéke is van, hiszen a teljes katonai palettánkon szereplô jármûvek fogyasztóiról van szó, akiknek delegációját a logisztikai vezetô, Csinga Mihály alezredes vezette. A személyes látogatással az eddig is szoros kapcsolatot igyekeztek erôsíteni a felek. A Magyar Honvédség Bocskai István Lövészdandárját Torma János, a Rába Jármû Kft. ügyvezetô igazgatója köszöntötte, ezután a katonai szervezet delegáltjai bemutatót láthattak az általuk eddig csak közvetve ismert Rába Holdingról, valamint az MH.5 és a Rába közötti általános és szakirányú együttmûködésrôl. Természetesen a Futómû kft. munkája is érdekelte a vendégeket, így Farkas János vezetésével betekintést nyerhettek az alkatrészgyártás folyamataiba, míg a Jármû kft. munkáját Vígh László mutatta be.

9 9 oldal Futómû Kft. 9 Szerszámigények programozása A z indított projekt célja megvalósítani a gyártóeszközök mint erôforrások olyan kapcsolatát az OM-rendszerrel, ami alapján a szerszámigények tervezhetôek és elôre jelezhetôek egy MRP lefuttatásakor. Tavaly az OM szerszámüzemi bevezetésénél felmerült az igény, hogy a szerszámrendeléseket tervezhetôen az OM-bôl nyerjük. Ennek megvalósítására az idei évben kerülhet sor. Az új folyamatot egy korlátozott termékkörön keresztül kezdtük el kialakítani, de az idô elôrehaladtával kiterjesztettük a teljes melegüzemi szerszámokra, valamint a nagy értékû hidegüzemi szerszámokra (pl. üregelôtüskék). A folyamat kialakításában az OMmodulgazdákon kívül a szerszámüzem szakemberei, technológusok és az IQSYS szakértôi vettek részt. Heti rendszerességgel dolgoztunk azon, hogy a legmegfelelôbb folyamatot tudjuk kialakítani. Több hónapig tartó egyeztetés kellett ahhoz, hogy a mai konszenzusos rendszer megvalósulhasson. A folyamat alapja egy ún. Életciklus-nyilvántartás, amely lehetôséget biztosít a gyártás során felhasznált szerszámok pillanatnyi állapotának rögzítésére. Minden szerszám esetében meghatározható egy várható élettartam is. Lehetôség van arra, hogy egynél több azonos szerszám rendelkezésre állásánál külön-külön tartsuk nyilván a felhasználási adatokat. A megvalósítandó folyamat képes lesz arra, hogy a gyártási mozgatások alapján automatikusan elvégezze az Életciklus-nyilvántartás karbantartását, azaz a termékek napi dátumra összegzett darabszámával növeli a termékhez felhasznált szerszámokban eddig legyártott darabszámok menynyiségét. A folyamat másik része az esetleges szerszámigény megtervezése. Az OMben szereplô fôprogram alapján meghatározza a gyártott termék szükségletet, majd a használatos szerszámokat. Ezen adatok, valamint az Életciklus-nyilvántartás -ban szereplô darabszámok alapján prognosztizálja az egyes idôszak szerszámigényét a szerszámüzemi gyártás számára. Ezen igény átvezetésének megoldása a szerszámüzemi OM-be nem kis fejtörést okozott a résztvevôknek. Ennek oka abban rejlett, hogy azonos szerszám esetében az egyes rendelésekhez tartozó szerszámgyártások technológiája, átfutási ideje nem azonos. Ezt nagyban befolyásolta a szerszám elhasználódásának mértéke és állapota. A megoldás a standardok létrehozása volt. A kovácsüzemben használatos szerszámok gyártási folyamatát kb. 30 fôtípusra lehet bontani, és ezeket a típusokat már lehet technologizálni. Tehát a rendszer elve az, hogy a gyártott termék mennyisége alapján kiszámolja, a hozzárendelt szerszámok élettartama hol fogy el (megy tönkre a szerszám), és erre az idôpontra betervez egy szerszámüzemi gyártást a meghatározott standardok szerint. Elôttünk álló feladat a kovácsszerszámok teljes körû felmérése, mely több hetet, hónapot vesz igénybe. Ezalatt az IQSYS elkészíti a szükséges OM-fejlesztéseket. A rendszer várhatóan szeptemberben indulhat élesben. A kialakításra kerülô rendszer elônyei között szerepel az idôben történô rendelési igény megjelenése, valamint az, hogy a fôprogram változását automatikusan leköveti. Ezáltal elkerülhetôek a feleslegesen legyártásra kerülô szerszámok, valamint a szerszámüzem is jobban programozhatóvá válik.

10 10 oldal 10 Futómû Kft. A régió jármûipari innovációs tevékenységét meghatározó Regionális Egyetemi Tudásközpont tagjaként a Rába aktív kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat technológiai és konstrukciós területeken. A kutatásoknak köszönhetôen már eddig is jelentôs költségcsökkentést, többletárbevételt és versenyképesség-növekedést ért el a vállalat. Az elmúlt évek során számos, nemzetközi szakmai érdeklôdésre is számot tartó kutatási eredmény született. Legutóbb a gyergyószentmiklósi XVII. Nemzetközi Gépészeti Konferencián ismerhette meg a szakmai közönség a kovácstechnológiát érintô kutatások legújabb eredményeit. A konferencia tapasztalatairól, a kutatások jelenlegi állásáról Tancsics Ferencet kérdeztük. elismerô szavakkal méltatta. Az elôadás anyagát a Mûszaki Szemle évi különszáma oldalán leközölte. Az elôadás természetesen egy fontos epizódja volt a regionális egyetemi tudásközpontban végzett kutatói munkánknak, mely dr. Halbritter Ernô irányításával, valamint Kiss Balázs (Széchenyi-egyetem) és Körmendi Zsuzsanna (Rába Futómû Kft.) magas színvonalú közremûködésével tovább folytatódik. Fontos célunk a tudomány és a gyakorlat közelítése piaci versenyképességünk fokozása érdekében. TANCSICS FERENC OGÉT-2009 XVII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia VÉGEZETÜL AZ ELÔADÁS ANYAGÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA: A süllyesztékes kovácsolás technológiai tervezésénél fontos ismerni a súrlódási tényezô várható értékét. A hideg térfogat-alakítás esetén a súrlódási tényezô meghatározásának legismertebb módszere a gyûrûzömítô vizsgálat. A gyûrûzömítô vizsgálat melegalakítás esetén is elvégezhetô, de az alkalmazását hátráltatja, hogy a gyûrû elôállítása költséges, a kiinduló geometria kötött, a gyûrû szálelrendezôdése a gyakorlat számára csak áttételesen ad információt. A süllyesztékes kovácsolásnál az alakítás elsô lépéseként gyakran alkalmazzuk a párhuzamos nyomólapok között végzett zömítést. A párhuzamos nyomólapok között végzett zömítésnél a munkadarab alaktorzulása (hordósodása) szoros összefüggésben van a súrlódási tényezô értékével. Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság április között tartotta meg OGÉT-2009 elnevezésû XVII. Nemzetközi Gépészeti Konferenciáját, melyen a Rába Futómû Kft. és a Széchenyi István Egyetem regionális egyetemi tudásközpontja képviseletében vettem részt. A konferenciának a gyergyószentmiklósi Salamon Ernô Líceum adott otthont több neves magyar egyetem és fôiskola, valamint a Magyar Mérnöki Kamara támogatásával. A konferencián az anyagtudományi szekcióban egy rövid elôadást tartottam A súrlódási tényezô egyszerûsített meghatározása zömítéssel címmel az utóbbi idôszak kutatási eredményeirôl. Az elôadást a szokatlanul népes hallgatóság részérôl Márton László professzor úr

11 11 oldal Futómû Kft. 11 Az összefüggést analitikus és végeselemes módszerrel vizsgáltuk, majd a vizsgálati eredmények alapján jutottunk arra a következtetésre, hogy létezik olyan zömítési állapot, melynél meghatározó állapotparaméterek mellett egy meghatározott zömítési magasság és l d (hossz átmérô) viszonyszám esetén a súrlódási tényezô egyszerû zömítéssel az ipar számára megfelelô pontossággal meghatározható. Ebben az esetben tehát elegendô csupán a zömített darab legnagyobb átmérôjét ismernünk (Rk) ahhoz, hogy a súrlódási tényezôt a fentiek szerint kimutatott összefüggések alapján meghatározhassuk. Ehhez be kellett vezetnünk egy K anyagáramlási tényezôt, mely tulajdonképpen csak a súrlódási tényezôtôl függ: m=1-k Mindez újszerû megoldásnak számít, ezért még számos kontrollvizsgálatra van szükség, de az eredmények egyre meggyôzôbbek. A zömített darab profilgörbéjének minél pontosabb megközelítésével elérhetô geometriai stabilitása robottechnika mûködtetésekor a megfogási felületek állandóságát jelentheti. TANCSICS FERENC ÖTLETLÁDA: EZ VOLT A MÁSODIK SIKERES PÁLYÁZATA BOGDÁN LAJOSNAK, DE MÁR A HARMADIKON DOLGOZIK Kovácsüzemi VP 1600 sorjázógép kilökôje sorozatos meghibásodásának csökkentése, illetve elkerülése A Futómû karbantartó team I.-ben dolgozó kollégánk, Bogdán Lajos ötletének leírásával kezdjük: a folyamatos gyártás során a kovácsolási technológiából származó szennyezôdések (reve, szerszámkenôanyag, hômérséklet) nagymértékben növelik a gép alsó kilökôszerkezete meghibásodásának veszélyét. BOGDÁN LAJOS A kovácsdarab behelyezésekor a szerszámok megfelelô grafitos kenése (Acheson) a kovácstechnológiából adódóan szükségszerû. Ez kézzel irányított, pneumatikus kenôrendszerrel van megvalósítva, melynél az adalékanyag mennyisége és aránya állítható. A kovácsdarab kiemelését kettô darab hidraulikus rendszerrel ellátott emelôszerkezet hajtja végre. Az elôzôleg megkent szerszámbetétekrôl lecsepeg a kenôanyag, és a kilökô felsô Crom dugattyúszára mellett lefolyik az azt mozgató hidraulikahenger alsó dugattyúszárához. A dugattyúszárak csatlakozási pereménél a grafitos kenôanyag lerakódik, ahol a fel-le mozgások következtében hozzáadódva megszilárdul és folyamatosan tömörödik. A feltömôdésbôl származó hibák elhárítása (kopások, olajfolyások, csavarszakadások, pontatlanságok) sok esetben többórás termeléskieséssel jár, mely jelentôsen hátráltatja a mellsô tengely kiszállítási folyamatát. A gép meghibásodása a karbantartás területén is jelentôs fejtörést okoz, mivel a szerkezetek kiszerelése és javítása csapatmunkát, valamint kellô tapasztalatot igényel. A kilökô konstrukciója végett a kiszereléshez és a javításhoz min. 2 4 fô karbantartó szükséges. A sorjázógép szerszámkészülékét a javítás ideje alatt el kell távolítani, ami pluszidô és kovácslétszámelvonással jár. Az elmúlt idôszakban a meghibásodások (2008. január május) megközelítôleg 40 óra gépállásidôt és forint karbantartási anyag- és bérköltséget eredményeztek, amihez még hozzájönnek az úgynevezett hétfôi karbantartási napokon figyelt és elvégzett javítások kiadásai. Bogdán Lajos lassan negyed évszázada dolgozik a Rábában, a kovácsmûhelyben kezdett. Eddig két ötletládás pályázatát bírálták el pozitívan, jelenleg pedig a harmadikon dolgozik. Kell hogy motiválja az embert, hogy a fölösleges munkától és kiadásoktól megkímélje magát és a cégét, engem többek között ez vezérel mondja. A teamen belül vannak más kollégák is, akik hasonlóképpen az új ötleteket keresték, de azt mondja, amit egyébként is hall: bárki elôtt itt áll a lehetôség. Nem mellékes nyilvánvalóan az sem, hogy ezért ajándék, illetve pénzjutalom jár. De a legfontosabb, hogy Bogdán Lajos töretlen hittel bízik abban is, hogy a mostani nehéz idôk után olyan idôszak jön, amikor ezekre az ötletekre a régi (a gazdasági válság elôtti) szintre visszaállt termelésben lesz igazán szükség.

12 12 oldal 12 Alkatrész Kft., Sárvár HORVÁTH PÉTER VEZETÔ VILLANYSZERELÔ ÉS VÁGVÖLGYI ISTVÁN KARBANTARTÓ VILLANYSZERELÔ EGY SLT 320 CNC-ESZTERGA PA- NELJÁT ELLENÔRZI. A karbantartás átszervezése Sárváron A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. sárvári gyárában közel 400 gyártóberendezés és 100 kiszolgálóberendezés üzemel. A váratlan meghibásodások elhárítását, vele együtt a tervszerû megelôzô karbantartásokat, a rendszeres gépfelülvizsgálatokat a telephely-üzemeltetési és -karbantartási szervezet szakemberei végzik. Az elmúlt év második felében a karbantartó állományból többen elérték a nyugdíjaskorhatárt és igénybe vették megérdemelt nyugdíjazásukat, néhányan több mint negyvenévnyi Rábában eltöltött idô után. A szervezetben biztosított ugyanakkor a szakemberpótlás, mivel kéthárom évvel ezelôtt frissen végzett, a karbantartó munka iránt fogékony fiatalemberek álltak munkába. Az idôsebb szakemberek átadhatták azokat az alapismereteket, melyekkel felvértezve sikeresen végezhetik mindennapi tevékenységüket. A nyugdíjazás nem kerülte el a területet irányító vezetôket sem. A telephely-üzemeltetési, az energiarészleg vezetôje, valamint a villamos karbantartási csoport vezetôje tölti már mindennapjait a megérdemelt pihenéssel. A vállalatvezetés figyelembe véve az idei évben kialakult helyzetet élve a lehetôséggel, új szervezeti felállást hozott létre a karbantartási területen. A mûszaki vezetô közvetlen operatív irányításával, az energiaszervezet létszámának integrálásával egy karcsúsított, de az összevonásból adódó rugalmasabb és hatékonyabb karbantartó szervezet végzi a jövôben munkáját. Az elmúlt idôszak alatt a fiatalok bizonyították a szakma iránti elkötelezettségüket, problémamegoldó képességüket.

13 13 oldal Alkatrész Kft., Mór 13 tás. A beszállított anyagok több mint negyven százaléka már konszignációs raktáron keresztül kerül be a móri gyár termelésébe. Ez a készleteinkre is pozitív hatással van, mert mindaddig a beszállító tulajdonában marad az anyag, míg a gyártóterület a raktárból nem viszi ki. Emellett a készleteinket más akciókkal is próbáljuk csökkenteni. Dolgozunk a beszállító által történô kanban (fogyáskövetô) kiszolgálás létrehozásán is, de ez egyelôre a következô idôszak nagy feladatai között szerepel. Mint köztudott, az árak csökkennek, ezért sok ártárgyalás volt ez évben, illetve a jövôben is fontos tárgyalásokra kerül sor, mely az egész cég beszerzésének eredményességét és logisztikájának hatékonyságát befolyásolja. A volumencsökkenésbôl adódnak-e veszteségek? Igen, éppen ezért a gyárban már év elejétôl elindultak a különbözô fedezetjavító akciók, melyekben ezen a területen a legtöbb megtakarítást az anyagok beszerzésétôl vár a vállalatvezetés, de ezek mellett különbözô logisztikai el- Mór: Suzuki méretre állás, az ellátási lánc átszervezése A Rába Alkatrészgyártó Kft. móri gyárában Kenyeres János beszerzési és logisztikai vezetôt kérdeztük, hogyan igazodott a gyár logisztikája a Suzuki csökkentett volumenéhez. Hogyan alakult a 2009-es rendelésállomány a móri gyárban? Elsôsorban a fô vevônkhöz igazodtunk és próbáltuk az igényeihez alakítani a termelésünket, valamint az azt kiszolgáló logisztikai ellátási láncot. A Suzuki esetében a tavalyi évhez képest mintegy 25 százalékos volumencsökkenéssel kell számolnunk. Szombatonként továbbra sem termel a Suzuki gyártósora, a tavalyi 2x11 órás szak helyett, 2x8 órás szakban dolgoznak. Emellett sajnos a többi vevônél is hasonlóan jelentôs csökkenés észlelhetô. Kivételt képez a haszongépjármû-üzletág (busz és kötött pályás ülések), ahol az I. negyedév jelentôs bôvülést hozott. Az anyagbeszerzéseket azonnal módosítottuk, töröltünk, ahol lehetett, alkalmazkodtunk a csökkentett vevôi igényekhez, ahogy megkaptuk az új információkat a vevôktôl. A belsô logisztikai kiszolgálást átméreteztük az aktuális igényekhez mérten, eszerint programozzuk a gyártást és az anyagmozgatási raktározási szükségletek ez alapján kerültek meghatározásra. Hogyan értékeli az elsô negyedévet? Az elsô negyedév eltelt azzal, hogy igazodjunk minden területen a megváltozott piaci körülményekhez, vevôi igényekhez. Úgy tûnik, a Suzuki is felállította május hónapban a végleges gyártási tervét, mely a jelenlegi napi termelési szintet követi. Szerencsére az elsô negyedévnél talán erôsebb lesz a második, és remélhetôleg így marad a harmadik és a negyedik negyedévben is. Viszonylag pontos elôrejelzést kapunk a Suzukitól, illetve rajta keresztül a ToyoSeattôl négy hónapra elôre, mely a tervezésünk alapja ezen vevô esetén. Fentiekhez igazítottuk az egész logisztikai ellátási láncot. Történt-e más változás a volumencsökkenésen kívül? Változás még a tavalyi évhez képest, hogy a háromféle típus mixe gyakrabban változik, mint az elôzô években, valamint gyakrabban kapunk úgynevezett manuális rendeléseket, extra igényeket. Mindezt konszignációs raktározással próbáljuk követni a leghatékonyabban a beszállítók esetén, hogy ne okozzon kiszolgálási problémát a váratlan módosí- látási módosításokra is sor kerül. Például targoncaflotta módosítása, ki-, beszállítási gyakoriságok, valamint szállítási módok megváltoztatása. Minden beszállítónak részt kell vállalni a csökkentett volumen okozta nehézségekbôl a közös teherviselés érdekében. Ráadásul a szóban forgó típusoknál modellfrissítést vezetnek be az év közepén, ezt kell lekövetnünk minden területen, mely fôként a varrodát érinti (huzatdesign), veszteség nélkül, rugalmas, gyors átállással, ahogy a vevô elvárja.

14 14 oldal 14 Jármû Kft. Szigorú vizsgálatokon ellenôrzik a jármûvek katonai alkalmasságát A korábbi években és most is a TÜV Nord Kft. végezte a Rába Jármû Kft. honvédségi terepjáróinak katonai alkalmassági vizsgálatát, mégis történt egy jelentôs változás. Lukáts András konstrukcióvezetô elmondta, hogy eddig a Magyar Honvédség saját hatáskörében rendelte meg ezeket, míg a 2009-es keretszerzôdés alapján a Rába vette át a feladatot. A cég választása szintén a TÜV Nordra esett, amely független és rendelkezik a Nemzeti Akkreditáló Testület akkreditációjával. Finszter Ferencet, a TÜV Nord Kft. ügyvezetô-helyettesét arról kérdeztük, hogy mibôl áll a katonai alkalmassági vizsgálat, és milyen tapasztalatokat szereztek a Rába jármûveirôl. A szakember elmondta, a vizsgálatok alapja a NATO- STANAG szabvány, és a Magyar Honvédség igényei szerint ebbôl bizonyos részeket végeznek el. Az egyik legfontosabb a menetstabilitási vizsgálat. Nézzük a kormányozhatóságot, az egyenes vonalú és körpályás stabilitást. A fô cél, hogy információkat kapjunk a jármû használatáról, illetve eldönthetô legyen, hogy milyen igénybevétel mellett használható biztonságosan magyarázta Finszter Ferenc. A körpályás stabilitás vizsgálatánál a lehetô legnagyobb oldalgyorsulást érik el a lehetô legkedvezôtlenebb terhelési állapotban, azaz például olyan konténerrel haladva, amelynek a súlypontja magasan van. Többek között azt figyelik, tapasztalható-e valamilyen rendellenes menetviselkedés, a sofôrnek kell-e abnormális korrekciókat végrehajtani vezetés közben, tudja-e érzékelni a jármû viselkedését, mondjuk a felépítmény esetleges deformációját. Van olyan teszt is, ami hasonló a személyautók rénszarvastesztjéhez: a jármû egy kijelölt pályán egyenesen megy, majd hirtelen visszafordul. Nézik, milyen sebességet tudnak elérni úgy, hogy a sofôröknek nincs túl sok felkészülési idejük. A Rába H-s jármûveirôl szerzett tapasztalatok elég kedvezôk, ami nem meglepetés, hiszen adottságaik sem rosszak. A stabilitásméréseken rendszerint jó eredményeket kaptunk. Magas konténeres felépítésnél kellett olyan figyelmeztetést tennünk, hogy a gépjármûvezetôket ki kell képezni, figyelmüket fel kell hívni arra, hogy a konténer mozoghat, flexibilis fogalmazott az ügyvezetô-helyettes. Vannak olyan vizsgálatok is, amelyek a szélsôséges körülmények közötti üzemelésre fókuszálnak. A honvédségi specifikáció elôírja, hogy a jármûnek 30 fokos emelkedôn is képesnek kell lenni üzemelni, akár a legnagyobb tömegéig terhelve. Nemcsak felmenni, hanem megállni, újraindulni, elôre- és hátrafelé mozogni is tudnia kell. Eközben semmilyen paramétere nem lehet rendellenes, például nem csökkenhet az olajnyomás, vagy a motor nem állhat le amiatt, mert az üzemanyagtankban az üzemanyag úgy helyezkedik el, hogy a szivattyú nem tudja felszívni. Ugyanilyen szélsôséges körülmény az oldallejtô, amelynél 20 fokos az elôírás. A legmagasabb konténerû Rába-jármûvek is átmentek ezen a vizsgán jegyezte meg Finszter Ferenc. Speciális, a katonák számára fontos tulajdonság a jármû gázlóleküzdô képessége. A terepjárónak 120 centiméter mély vízben minden elôkészítés nélkül át kell haladnia. Hogy könynyebben elképzelhetô legyen: ilyen mélységnél a víz a vezetôfülke alsó élénél van, a kerekek szinte nem látszanak ki. A vizsgálat során hosszú ideig járatják a motort a vízben, fél órára leállítják, majd újraindítják. A végén azt is ellenôrzik, hogy a különbözô kenôanyagokba került-e víz. A jármû gépészete eddig mindannyiszor alkalmas volt a gázló leküzdésére mondta a szakember, aki arról is beszámolt, hogy mindig szükséges elvégezni a speciális funkciókra képes felépítmények vizsgálatát, például a rakodógépekét, a csörlôkét, a darukét. Érdekesség, hogy motorcsaládonként klímakamrában, 30 Celsius-fokon ellenôrzik, hogy az autó hogyan indul extrém hideg idôjárás esetén.

15 15 oldal Jármû Kft., HR 15 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem látogatása a Rábánál Á prilis végén ismét ellátogattak cégünkhöz a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem vezérkari tanfolyamának hallgatói. Az immáron hagyományosnak mondható üzemlátogatáson a Jármû kft. és a Futómû kft. üzemeiben a fôbb termékekkel, gyártási eljárásokkal ismerkedtek a résztvevôk. A program a vállalatcsoportot bemutató prezentációval zárult. A Rába évek óta jó kapcsolatot ápol a nemzetvédelmi egyetemmel. Az idei látogatáson is számos érdekes és hasznos információval gazdagodhattak a résztvevôk, akik évrôl évre nagy lelkesedéssel fogadják, hogy a katonaijármû-gyártás folyamatába is bepillantást nyerhetnek. A látogatás sikere biztosította a résztvevôket, jövôre a következô évfolyam hallgatóival is érdemes lesz visszatérni a Rábához. Jubiláló dolgozóink 35 ÉVE A RÁBÁNÁL ANTAL JÓZSEFNÉ, Alkatrészgyártó Kft., Mór, anyagkezelô 30 ÉVE A RÁBÁNÁL KISS GÉZA, Futómû Kft., szerszámszerkesztés-technológia program, gyártmányszerkesztô 25 ÉVE A RÁBÁNÁL BALDAUF TAMÁS, Futómû Kft., kovácsteam, gépi fémfûrészelô 20 ÉVE A RÁBÁNÁL GULÁCSI TIBOR, Futómû Kft., mellsôtengely-team, kovács-cellavezetô 15 ÉVE A RÁBÁNÁL KACZNÉ PAUKER ANITA, Alkatrészgyártó Kft., Mór, varrónô NAGY KORNÉL, Futómû Kft., tányér- és kúpkerékteam, NCforgácsoló RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMUNI- KÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

16 16 oldal 16 HR Francia delegáció gyárlátogatása A Magyarországi Francia Nagykövetség Budapesti Kereskedelmi Kirendeltsége 2009 májusának végén megszervezte a Francia magyar autóipari szakmai találkozó elnevezésû programot. A találkozón a következô francia cégek vettek részt: Bourbon Automobile, Jacquemet, 2 LS Plasturgie és a Thermigas. A többnapos rendezvény része volt a május 21-i, Rába Futómû Kft.-nél megtartott gyárlátogatás is. A francia magyar autóipari szakmai találkozó résztvevôi közül a Rába Futómû Kft.-nél többek között megjelent a Bourbon Automobile és a Thermigas exportfelelôse is. A gyárlátogató csoport elôször egy cégprezentációt hallott Kocsis Sándor operációs és minôségügyi igazgató elôadásában. Ezt követôen kiváló szakembereink vezetésével a gyárlátogató csoport elôször a kovácsüzemet járta be. Ezt az üzemegységet Tóth István üzemmenedzser kollégánk mutatta be. A kovácsüzemi látogatást követôen a delegáció a Rába kiállítóstandjához vonult. A látogatók itt megismerhették a Rába Futómû Kft. legfontosabb termékeit. A kiállítóstand és a felületkezelô bemutatását Vass István üzemmenedzser és Laposa Csaba teamvezetô tartotta. A felületkezelés folyamatát nagyon nagy érdeklôdéssel figyelte a delegáció. Ez nem volt meglepô, hiszen a Thermigas képviselôje azért jött Magyarországra, hogy olyan vállalatokkal találkozzon, akik fém alkatrészek meleg nedves felületkezelésével foglalkoznak. A gyárlátogatások szervezése és megtartása egy nagyszerû lehetôség arra, hogy a Rába Futómû Kft. további ismertségre tegyen szert a világban. Reményeink szerint a francia delegáció is pozitív hírünket viszi tovább.

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 3. szám 2012. május www.raba.hu A Rába közgyûlése egyetért a társaság hosszú távú céljaival 2 3. oldal 12 13. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE

Részletesebben

A polgári piacban rejlik a fô kihívás. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Integrált jármûipari termékek

A polgári piacban rejlik a fô kihívás. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Integrált jármûipari termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 8. szám 2008. augusztus-szeptember www.raba.hu Integrált jármûipari termékek és technológiafejlesztô rendszer kutatása 3. oldal A Nemzeti Technológiai

Részletesebben

Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél

Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 2. szám 2008. február www.raba.hu Új huzallal kevesebb leállás a hegesztôknél Rába: 4 milliárd feletti EBITDA, 10 milliárd alatti nettó hitelállomány

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

A John Deere. ismét a Rábát választotta

A John Deere. ismét a Rábát választotta 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 2. szám 2012. március www.raba.hu A John Deere Rába futómûveken az Uralon túl 4 5. oldal ismét a Rábát választotta 2 3. oldal A RÁBA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN

Részletesebben

Miniszterelnök. a Rábánál. 2 3. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Katonai minôsítô vizsgálatok. Új kompetencia: irányított elhûtési technológia

Miniszterelnök. a Rábánál. 2 3. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Katonai minôsítô vizsgálatok. Új kompetencia: irányított elhûtési technológia 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 3. szám 2010. március www.raba.hu Miniszterelnök Katonai minôsítô vizsgálatok 10. oldal a Rábánál 2 3. oldal Március elsô felében zajlottak a H18.240DAE-

Részletesebben

Folytatódó pozitív trend

Folytatódó pozitív trend 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 11. szám 2005. 2004. november október GYORSJELENTÉS A RÁBA RT. HARMADIK NEGYEDÉVÉRŐL Folytatódó pozitív trend A tartalomból: Paritásos testület

Részletesebben

Tengelycsuklóteam: nagy szeletet a tortából! 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô

Tengelycsuklóteam: nagy szeletet a tortából! 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 5. szám 2008. május www.raba.hu 2008 elején ismét trendszerû növekedés, dinamikusan bôvülô nyereség 2 3. oldal A gyôri Rába-csoport 2008 elsô negyedévében

Részletesebben

Húsz midibusz alváz Norvégiába

Húsz midibusz alváz Norvégiába 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 6. szám 2007. június-július www.raba.hu Húsz midibusz alváz Norvégiába 8. oldal Oracle verzióváltási projekt a Rábánál 2. oldal Az Oracle névvel elôször

Részletesebben

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 6. szám 2013. december www.raba.hu 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 2. oldal EGY ÉVVEL EZELÔTT A RÁBA 2012-ES ÉVÉT ÚGY ÉRTÉKELTEM,

Részletesebben

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás 2 A PORTFOLIO.HU KLUB VENDÉGE VOLT PINTÉR ISTVÁN Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás A Portfolio.hu Klub havi rendszerességgel vendégül látja az adott időszak úgymond legizgalmasabb tőzsdei kibocsátóit.

Részletesebben

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 5. szám 2013. október www.raba.hu A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 6 7. oldal HÁROM EGYETEM CSAPATÁT IS TÁMOGATTA A RÁBA A GÖNYÛN TARTOTT

Részletesebben

Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás. 5 6. oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal

Felfutás elôtt a tengelycsuklógyártás. 5 6. oldal. Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 5. szám 2011. október-november www.raba.hu Fejlesztési intézet pozitív tapasztalatokkal 7. oldal A RÁBA JÁRMÛIPARI HOL- DING NYRT. EGY ÉVVEL EZE-

Részletesebben

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 4. szám 2008. április www.raba.hu Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal A Rába Nyrt. mai napon megtartott közgyûlése elfogadta az igazgatóság

Részletesebben

Akik a hibák belsejébe is belelátnak

Akik a hibák belsejébe is belelátnak 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 3. szám 2008. március www.raba.hu Hivatalosan elindult a Suzuki Splash gyártása 10. oldal A Rába Alkatrészgyártó Kft. jelentôs megrendelôje, a Magyar

Részletesebben

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 6. szám 2004. 2006. október június TENGELYTESTEK NYUGAT-EURÓPÁBA Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot A Rába Futómű Kft. a napokban aláírta a

Részletesebben

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 8. szám 2007. október www.raba.hu Elkészült a Városrét elsô háza 2. oldal Szeptember végén kezdtek beköltözni az elsô lakók a városréti Amarillisz-kertbe,

Részletesebben

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 2. szám 2006. 2004. FEBRUÁR október KEZDŐDIK A KÉPZÉSI SOROZAT Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel A tudás alapú társadalom, valamint a

Részletesebben

A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT

A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam, 3. szám 2013. május www.raba.hu 2012 az áttörés éve volt a Rába számára 2 3. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Tudást adhatunk el Japánba

Tudást adhatunk el Japánba 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 9. szám 2005. 2004. szeptember október ELFOGADOTT ÉS FELKÉRT FEJLESZTÉSEK Tudást adhatunk el Japánba Szeptember elején Japánban járt Opitz Andor,

Részletesebben

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám 2015. június www.raba.hu A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE.

Részletesebben

Versenyképes, új futóműüzletág alakul

Versenyképes, új futóműüzletág alakul 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 6. szám 2004. 2005. október június ELINDULT A DELTA 2006 PROJEKT Versenyképes, új futóműüzletág alakul A Rába Futómű Kft. úgy szeretne eljutni

Részletesebben

Új generációs Rába-termékek

Új generációs Rába-termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám 2011. január www.raba.hu Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

Milliárdos nyereséget produkált a Rába Nyrt.

Milliárdos nyereséget produkált a Rába Nyrt. 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 11. szám 2006. 2004. november október POZITÍV A NETTÓ EREDMÉNY IS Milliárdos nyereséget produkált a Rába Nyrt. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett

Részletesebben

Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre

Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 9. szám 2006. 2004. szeptember október MOSZKVÁBAN JÓL SZEREPELTÜNK Szükség van ránk és a fejlesztéseinkre Egyedüli magyar cégként csak a Rába

Részletesebben

Döntés személyekről és részvényekről

Döntés személyekről és részvényekről 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2006. október április KÖZGYŰLÉST TARTOTTUNK Döntés személyekről és részvényekről A tartalomból: Új ÜT-testületek: Alakuló ülések

Részletesebben

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 4. szám 2012. július www.raba.hu Új vizsgálóberendezések a fejlesztések szolgálatában 7 8. oldal Új Igazgatósági és Felügyelô Bizottsági tagok a Rábánál

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

Növekedés minden területen

Növekedés minden területen 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2005. október április JUTALOMJÁTÉK A FUTÓMŰBEN Növekedés minden területen Mindezt dr. Szőcs Károlytól, a Rába Futómű Kft. értékesítési

Részletesebben

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10.

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 7. szám 2010. szeptember-október www.raba.hu KÉPEK: WWW.URALAZ.RU HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. oldal A HAMM ÚTHENGER- GYÁRTÓ CÉGGELVALÓ

Részletesebben