Élesben zajlik a kovácsüzem modernizációja oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Válságkörnyezetben is stabil mûködési

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Élesben zajlik a kovácsüzem modernizációja. 6 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Válságkörnyezetben is stabil mûködési"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 4. szám május Válságkörnyezetben is stabil mûködési profit 2 3. oldal A jármûiparban tapasztalható globális válság hatása tükrözôdik a gyôri Rábacsoport elsô negyedéves eredményein is. Az iparági trendekbe illeszkedôen a társaság árbevétele 43 százalékkal csökkent, ám a Rába a jelentôs visszaesés ellenére is jelentôs mûködési profitot ért el. Az idei év legnehezebb feladatát az extrém módon váltakozó devizaárfolyamok kezelése és a fedezeti ügyletek menedzselése jelenti. A válság ellenére folytatódik az Engellel közös ingatlanfejlesztés 4. oldal Élesben zajlik a kovácsüzem modernizációja 6 8. oldal Szerzôdés aláírásával zárult az izraeli Engel-csoport és a Rába közös ingatlanfejlesztési projektjének 1.A fázisa. A projekt résztvevôi a megváltozott gazdasági körülmények ellenére is elkötelezettek a beruházás folytatása mellett. Az Engel-csoport megerôsítette: továbbra is jelen kíván lenni Magyarországon.

2 2 oldal 2 Holding Válságkörnyezetben is stabil mûködési profit negatív devizahatások a pénzügyi eredményben A jármûiparban tapasztalható globális válság hatása tükrözôdik a gyôri Rába-csoport elsô negyedéves eredményein is. Az iparági trendekbe illeszkedôen a társaság árbevétele 43 százalékkal csökkent, ám a Rába a jelentôs visszaesés ellenére is jelentôs mûködési profitot ért el. Az idei év legnehezebb feladatát az extrém módon váltakozó devizaárfolyamok kezelése és a fedezeti ügyletek menedzselése jelenti. Ez utóbbi hatásai részben a mûködési profit növekedése, részben a Rába rendelkezésére álló eszközök: a mûködô tôke csökkentése, az alacsonyabb beruházási szint, illetve a pozíciók megfelelô árfolyamszinteken való lezárása révén megfelelôen kezelhetôek elsô negyedére a Rába valamennyi célpiaca meghatározó mértékben zsugorodott: miközben az USA tehergépjármû-piacán az eladások tavaly év elejéhez képest több mint harmadával estek vissza, az európai nehézgépjármû-piac 45 százaléknyit csökkent az elôzô évhez képest. Hasonló tendenciákat lehetett érzékelni a személygépkocsi-alkatrészek piacán is. Egyedül a mezôgazdasági futómûvek területén esett vissza kevésbé a korábbi idôszakokra jellemzô aktivitás. A FÁK országainak buszpiaca a trolibuszgyártás kivételével szinte leállt ebben az idôszakban. A kereslet visszaesésének hatását tovább rontották a megszaladó energiaárak, amelyek közel 29 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. Valamelyest csökkentette ugyanakkor a költségeket az alapanyagárak 15 százalékos esése, és az értékesítési bevételekre jótékonyan hatott a 30 százalékkal magasabb dollár- és a 14 százalékkal erôsödô euróárfolyam is. A piaci feltételek alapvetô megváltozására a Rába hatékony költségcsökkentési intézkedésekkel reagált: az adminisztratív és az értékesítési területen a méretre állítás és a munkahétrövidítés eredményeképpen a közvetett költségek szintjén közel 30 százalékos csökkentést sikerült elérni az elôzô évhez képest. Az intézkedések hatására a Rába mindhárom üzletága pozitív, csoportszinten 537 millió forintos üzemi eredményt ért el. PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ A ÉV ELSÔ NEGYEDÉVÉNEK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYEI (AZ IFRS SZERINT):

3 3 oldal Holding 3 A futómûüzletág az amerikai piacról 57, Európából 42, míg Kelet- Európából 75 százalékkal kevesebb árbevételre tett szert, mint tavaly ilyenkor, ennek ellenére üzemi eredménye a 2008-as 272 millió forintról 393 millió forintra nôtt. Az alkatrészüzlet fôleg exportpiacain szenvedett el jelentôs, euróban közel 60 százalékos visszaesést, a hazai eladások 27 százalékkal mérséklôdtek. Ennek hatására üzemi eredménye 129 millió forint lett (2008: 231 millió forint). A 103 millió forintos üzemi eredményt elérô jármûüzletág a honvédséggel kötött hosszú távú beszállítói megállapodás miatt kevésbé van kitéve a válság negatív hatásainak, az értékesítés 60 százalékos visszaesése ezen a területen a szállítások ütemezése miatt fellépô idôszakos eltérés következménye. A devizaárfolyamok extrém alakulásának következtében a Rába pénzügyi oldalon több mint 2,5 milliárd forintos veszteséget szenvedett el. Ennek fôbb összetevôi az 1,5 milliárd forintot kitevô árfolyamveszteség, illetve az árfolyamok idôszakos kilengése ellen védô fedezeti ügyleteken a forint elemi mértékû gyengülése miatt elszenvedett 876 millió forintos veszteség voltak. Mindezek hatására a Rába nettó eredménye 2,183 millió forint lett. A változatlanul nehezen elôre látható folyamatokkal jellemezhetô piacon a Rába összességében 40 milliárd forintot meghaladó árbevételt és 3 5 milliárd forint közötti mûködési eredményt (EBITDA) tervez 2009 egészére. Az eredményterv alsó szintje 265 EUR HUF és 185 USD HUF éves átlagárfolyamok, illetve a tavalyi év második felében jellemzô alapanyagárszintek mellett valósulhat meg, míg a felsô szintje az idei év elsô negyedévére jellemzô külsô feltételrendszer (árfolyam és alapanyagárszint) mellett következhet be. A Rába a drasztikusan megváltozott külsô körülmények között is stabilan megôrizte mûködési profitabilitását, ami lehetôséget teremt arra, hogy az iparági környezet normalizálódásával növelni tudjuk piaci részesedésünket értékelte az eredményeket Pintér István, a Rába elnök-vezérigazgatója. Az egyes stratégiai területeken továbbra is aktívan készülünk a piac élénkülésére és új lendületet kapott a futómû kovácsüzemi modernizációja is. Célunk, hogy egy kedvezôbb környezetben, új stratégiai vevôk megszerzése mellett a legnehezebb idôszakban is megtartott kiemelt ügyfélkörünkkel szintén képesek legyünk bôvíteni az együttmûködést. FOTÓK: WIMMER IMRE

4 Cyan Magenta Yellow Black 4 oldal 4 Holding MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT AZ ELSÔ FÁZIS LEZÁRÁSÁRÓL A FOTÓN A SZOCPOLRA ALKALMAS LAKÁSOKAT MAGÁBAN FOGLALÓ TULIPÁN-HÁZ LÁTHATÓ. A válság ellenére folytatódik az Engellel közös ingatlanfejlesztés erzôdés aláírásával zárult az izraeli Engel-csoport és a Rába közös ingatlanfejlesztési projektjének 1. fázisa. A megállapodás értelmében az Engel az év folyamán kifizeti a Rába számára az árbevételnek az értékesítések alapján elszámolható részét. A projekt résztvevôi a megváltozott gazdasági körülmények ellenére is elkötelezettek a beruházás folytatása mellett. Az Engel-csoport megerôsítette: továbbra is jelen kíván lenni Magyarországon és stratégiájában kiemelt szerepet szán a gyôri Városrét-projektnek. Sz A Rába 2002-ben határozott arról, hogy a stratégiájában célul tûzött hatékonyabb mûködés biztosítása érdekében üzemeit a reptéri telephelyre koncentrálja. Az így felsza- baduló terület hasznosítására ezzel egy idôben az Engel céggel közös ingatlanprojektet indított. A Városrét nevet viselô, Gyôr új városrészének kialakítását célzó projekt 1. fázisa 2005ben kezdôdött. A Gyôr városfejlesztése szempontjából is kiemelt jelentôségû beruházás keretében a Rába egykori vasútijármû-telephelyén, közel 2,6 hektárnyi területen 352 lakás és 19 üzlet épült a hozzájuk tartozó utakkal, valamint zöldterületekkel. Az új városnegyed elsô épületét, az Amarillisz Kertet, illetve a másodikként elkészülô Tulipán-házat 2007-ben adták át. A harmadik lakóépület, a 206 lakásos Duna-parti Dália Palota pedig a 2009-es évben kerül átadásra. A most aláírt szerzôdés értelmében a közös ingatlanfejlesztési projekt több mint 6 milliárd forintos beruházással járó 1. fázisát a felek lezárták, valamint megállapodtak a projekt végsô elszámolásának részleteirôl. A projekt résztvevôi az önkormányzattal közösen tekintik át az ingatlanra vonatkozó fejlesztési lehetôségeket. Az érintett felek egyetértenek abban, hogy az önkormányzat részvételével olyan további fejlesztési szempontok és opciók merülhetnek fel, amik a teljes terület rendezését felgyorsíthatják. Az együttmûködésnek köszönhetôen a közeljövôben megszülethet a mindhárom fél hoszszú távú szempontjait figyelembe vevô, a megváltozott piaci körülményekhez és finanszírozási lehetôségekhez igazodó fejlesztési koncepció.

5 5 oldal Futómû Kft. 5 Rába-oktatás moszkvai jármûparkoknak A FÁK-régióban az alacsony padlós trolibuszokhoz szállított portálfutómûvek piacán vezetô pozíciót épített ki a Rába. Az élesedô piaci versenyben az értékesítés utáni szolgáltatásoknak (garanciális javítások, szerviz, rugalmas pótalkatrész-ellátás stb.) is egyre nagyobb a jelentôsége, hiszen ezek fejlesztése vagy kiterjesztése versenyelônyt jelenthet a vállalatnak. A Rába a kialakult versenyhelyzet és a piacról érkezô igény miatt döntött az oroszországi oktatási program elindítása mellett, ami hozzájárulhat piacvezetô pozíciójának fenntartásához, sôt, megerôsítéséhez is. Külön jelentôséget ad a programnak, hogy válság idején az üzemeltetôk a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetnek a meglévô jármûpark javítására, felújítására. A Rába-portálfutómûvek javításáról szóló oktatási anyag a konstrukció szakembereinek aktív hozzájárulásával készült. Jelenleg körülbelül 830 Rába-portálfutómûvel szerelt trolibusz és autóbusz üzemel a FÁK területén Oroszországban, s ebbôl 310 Moszkvában, 100 pedig Szentpéterváron, így szinte magától értetôdô, hogy a programok helyszínéül ezt a két várost választották. A szervezéshez, a programok lebonyolításához a Moszkvai Közlekedési Vállalat is segítséget nyújtott. Az elméleti oktatáshoz moszkvai trolibuszjavító üzemének egy rendezvénytermét, míg a gyakorlati oktatáshoz egyik üzemét bocsátotta a cég rendelkezésére. A Polgár Sándor vezetésével megtartott egynapos moszkvai oktatáson a Mosgortrans 26, kiszolgálással, javítással foglalkozó szakembere vett részt, míg a gyakorlati résznél a Rába szerelôi is jelen voltak, sôt, próbaszereléssel szemléltették a leggyakoribb javítási mûveleteket. Bemutató eszközként a Rába kiszállított egy AU típusú portálfutómûvet, melyet a késôbbi oktatásokon is alkalmazni fognak. Az elôadás során egy rövid bevezetôt követôen a hallgatók megismerhették a portálfutómûvek konstrukciós, karbantartási és javítási sajátosságait, majd felvilágosítást kaphattak arról, hogy miként lehet az esetlegesen elôforduló hibákat a lehetô legrövidebb idôn belül felismerni, illetve orvosolni. Az oktatáson részt vevô szakemberek ezután a gyakorlatban is kipróbálhatták tudásukat. A résztvevôk aktivitása minden elôzetes várakozást felülmúlt. Az elôzetes tervek szerint a szentpétervári oktatást júniusban rendezik, ahol a szervezôk hasonló érdeklôdésre és aktivitásra számítanak.

6 Cyan Magenta Yellow Black 6 Futómû Kft. 6 oldal

7 7 oldal Futómû Kft. 7 Élesben zajlik a kovácsüzem modernizációja A z esztendô legnagyobb beruházása zajlik ezekben a hetekben a kovácsüzemben. Mintegy félmilliárd forintból, részben európai uniós támogatásból megkezdôdött a Lasco II. gyártósor korszerûsítése. A részletekrôl Németh László beruházási stratégiai vezetô és Hambek Gyôzô gyártásfejlesztô mérnök számolt be. NÉMETH LÁSZLÓ Elmondták: a tervezettnél egy héttel korábban, május 8-án sikerült leállítani a gépsort, s az így nyert idôt arra használták fel, hogy elvégezzék a szükséges tisztításokat, illetve a robotpálya vasszerkezeti munkáit. A projekt természetesen nem ezzel kezdôdött, hanem az elôkészítéssel, amely hónapokat vett igénybe. Ennek során kiválasztották a kivitelezô cégeket, amelyekkel megkötötték a szerzôdéseket. A munkálatoknál ugyanakkor nagymértékben számítanak a Rába-dolgozók technikai tudására és segítségére. Vannak olyan feladatok is, amelyeket a Rába karbantartói végeznek el. A felújítás minden elemet érint, így a hevítôt, hengerlôt, a hajlítót, a kalapácsot, a sorjázót. Az egész sor új vezérlést kap, de az igazán nagy változások egyike az lesz, hogy a tavaly korszerûsített Lasco III.-hoz hasonlóan robotot is telepítenek a gyártósorba. Folytatás a 8. oldalon.

8 8 oldal 8 Futómû Kft., Jármû Kft. A másik újdonság az új elhûtôpálya. A korábbi technológia szerint a lekovácsolt tengelyeket felakasztva hûtötték, a másik csarnokban deponálták, és ennek során kedvezôtlenül deformálódtak. Most 20 méter hosszú, vízszintes szállítószalagot építenek, és erre helyezik a tengelyeket. Úgy kalkulálnak, hogy így jobban kezelhetô módon deformálódnak a lehûlés során. A technológia alkalmas lesz arra, hogy a tengelyeket BY-eljárással kezeljék, amelynek lényege, hogy szabályozott körülmények között hûlnek el, s a megfelelô anyagminôség mellett hôkezelés nélkül kapják a szükséges mechanikai tulajdonságokat, a szilárdságot, a szívósságot. A váltáshoz a vevôkkel még egyeztetni kell, a tárgyalások folyamatban vannak. A beruházás június 30-ra készül el. Utána kéthetes próbaüzem következik, majd a gyár júliusi újraindulását követôen már mûszak- és sorozatszerûen mûködhet a gyártósor. Idôközben elkezdôdött a kovácsüzem dolgozóinak oktatása. A fejlesztés számos elônnyel jár: hatékonyabb, gyorsabb és biztonságosabb lesz a munka, nô a szerszámok élettartama, valamint csökken a selejt. A megtérülési idô három és fél év. Mindehhez az kell, hogy az évi 150 ezer mellsô tengely kovácsolására képes új Lasco II. megfelelô terheléssel üzemeljen. Németh László és Hambek Gyôzô abban bízik, hogy a válság hamarosan lecseng, és újra felpörög a termelés, akkor pedig a Rába a korszerû gépsorral lépéselônybe kerül. Gyôrben járt az MH.5 A Rába által szállított katonai jármûvek egyik legfôbb alkalmazója tekintette meg üzemeinket: az MH.5, vagyis a Bocskai István Lövészdandár vezetô tisztjei ellátogattak Gyôrbe Debrecenbôl és Hódmezôvásárhelyrôl. A személyes találkozásnak komoly gesztusértéke is van, hiszen a teljes katonai palettánkon szereplô jármûvek fogyasztóiról van szó, akiknek delegációját a logisztikai vezetô, Csinga Mihály alezredes vezette. A személyes látogatással az eddig is szoros kapcsolatot igyekeztek erôsíteni a felek. A Magyar Honvédség Bocskai István Lövészdandárját Torma János, a Rába Jármû Kft. ügyvezetô igazgatója köszöntötte, ezután a katonai szervezet delegáltjai bemutatót láthattak az általuk eddig csak közvetve ismert Rába Holdingról, valamint az MH.5 és a Rába közötti általános és szakirányú együttmûködésrôl. Természetesen a Futómû kft. munkája is érdekelte a vendégeket, így Farkas János vezetésével betekintést nyerhettek az alkatrészgyártás folyamataiba, míg a Jármû kft. munkáját Vígh László mutatta be.

9 9 oldal Futómû Kft. 9 Szerszámigények programozása A z indított projekt célja megvalósítani a gyártóeszközök mint erôforrások olyan kapcsolatát az OM-rendszerrel, ami alapján a szerszámigények tervezhetôek és elôre jelezhetôek egy MRP lefuttatásakor. Tavaly az OM szerszámüzemi bevezetésénél felmerült az igény, hogy a szerszámrendeléseket tervezhetôen az OM-bôl nyerjük. Ennek megvalósítására az idei évben kerülhet sor. Az új folyamatot egy korlátozott termékkörön keresztül kezdtük el kialakítani, de az idô elôrehaladtával kiterjesztettük a teljes melegüzemi szerszámokra, valamint a nagy értékû hidegüzemi szerszámokra (pl. üregelôtüskék). A folyamat kialakításában az OMmodulgazdákon kívül a szerszámüzem szakemberei, technológusok és az IQSYS szakértôi vettek részt. Heti rendszerességgel dolgoztunk azon, hogy a legmegfelelôbb folyamatot tudjuk kialakítani. Több hónapig tartó egyeztetés kellett ahhoz, hogy a mai konszenzusos rendszer megvalósulhasson. A folyamat alapja egy ún. Életciklus-nyilvántartás, amely lehetôséget biztosít a gyártás során felhasznált szerszámok pillanatnyi állapotának rögzítésére. Minden szerszám esetében meghatározható egy várható élettartam is. Lehetôség van arra, hogy egynél több azonos szerszám rendelkezésre állásánál külön-külön tartsuk nyilván a felhasználási adatokat. A megvalósítandó folyamat képes lesz arra, hogy a gyártási mozgatások alapján automatikusan elvégezze az Életciklus-nyilvántartás karbantartását, azaz a termékek napi dátumra összegzett darabszámával növeli a termékhez felhasznált szerszámokban eddig legyártott darabszámok menynyiségét. A folyamat másik része az esetleges szerszámigény megtervezése. Az OMben szereplô fôprogram alapján meghatározza a gyártott termék szükségletet, majd a használatos szerszámokat. Ezen adatok, valamint az Életciklus-nyilvántartás -ban szereplô darabszámok alapján prognosztizálja az egyes idôszak szerszámigényét a szerszámüzemi gyártás számára. Ezen igény átvezetésének megoldása a szerszámüzemi OM-be nem kis fejtörést okozott a résztvevôknek. Ennek oka abban rejlett, hogy azonos szerszám esetében az egyes rendelésekhez tartozó szerszámgyártások technológiája, átfutási ideje nem azonos. Ezt nagyban befolyásolta a szerszám elhasználódásának mértéke és állapota. A megoldás a standardok létrehozása volt. A kovácsüzemben használatos szerszámok gyártási folyamatát kb. 30 fôtípusra lehet bontani, és ezeket a típusokat már lehet technologizálni. Tehát a rendszer elve az, hogy a gyártott termék mennyisége alapján kiszámolja, a hozzárendelt szerszámok élettartama hol fogy el (megy tönkre a szerszám), és erre az idôpontra betervez egy szerszámüzemi gyártást a meghatározott standardok szerint. Elôttünk álló feladat a kovácsszerszámok teljes körû felmérése, mely több hetet, hónapot vesz igénybe. Ezalatt az IQSYS elkészíti a szükséges OM-fejlesztéseket. A rendszer várhatóan szeptemberben indulhat élesben. A kialakításra kerülô rendszer elônyei között szerepel az idôben történô rendelési igény megjelenése, valamint az, hogy a fôprogram változását automatikusan leköveti. Ezáltal elkerülhetôek a feleslegesen legyártásra kerülô szerszámok, valamint a szerszámüzem is jobban programozhatóvá válik.

10 10 oldal 10 Futómû Kft. A régió jármûipari innovációs tevékenységét meghatározó Regionális Egyetemi Tudásközpont tagjaként a Rába aktív kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat technológiai és konstrukciós területeken. A kutatásoknak köszönhetôen már eddig is jelentôs költségcsökkentést, többletárbevételt és versenyképesség-növekedést ért el a vállalat. Az elmúlt évek során számos, nemzetközi szakmai érdeklôdésre is számot tartó kutatási eredmény született. Legutóbb a gyergyószentmiklósi XVII. Nemzetközi Gépészeti Konferencián ismerhette meg a szakmai közönség a kovácstechnológiát érintô kutatások legújabb eredményeit. A konferencia tapasztalatairól, a kutatások jelenlegi állásáról Tancsics Ferencet kérdeztük. elismerô szavakkal méltatta. Az elôadás anyagát a Mûszaki Szemle évi különszáma oldalán leközölte. Az elôadás természetesen egy fontos epizódja volt a regionális egyetemi tudásközpontban végzett kutatói munkánknak, mely dr. Halbritter Ernô irányításával, valamint Kiss Balázs (Széchenyi-egyetem) és Körmendi Zsuzsanna (Rába Futómû Kft.) magas színvonalú közremûködésével tovább folytatódik. Fontos célunk a tudomány és a gyakorlat közelítése piaci versenyképességünk fokozása érdekében. TANCSICS FERENC OGÉT-2009 XVII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia VÉGEZETÜL AZ ELÔADÁS ANYAGÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA: A süllyesztékes kovácsolás technológiai tervezésénél fontos ismerni a súrlódási tényezô várható értékét. A hideg térfogat-alakítás esetén a súrlódási tényezô meghatározásának legismertebb módszere a gyûrûzömítô vizsgálat. A gyûrûzömítô vizsgálat melegalakítás esetén is elvégezhetô, de az alkalmazását hátráltatja, hogy a gyûrû elôállítása költséges, a kiinduló geometria kötött, a gyûrû szálelrendezôdése a gyakorlat számára csak áttételesen ad információt. A süllyesztékes kovácsolásnál az alakítás elsô lépéseként gyakran alkalmazzuk a párhuzamos nyomólapok között végzett zömítést. A párhuzamos nyomólapok között végzett zömítésnél a munkadarab alaktorzulása (hordósodása) szoros összefüggésben van a súrlódási tényezô értékével. Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság április között tartotta meg OGÉT-2009 elnevezésû XVII. Nemzetközi Gépészeti Konferenciáját, melyen a Rába Futómû Kft. és a Széchenyi István Egyetem regionális egyetemi tudásközpontja képviseletében vettem részt. A konferenciának a gyergyószentmiklósi Salamon Ernô Líceum adott otthont több neves magyar egyetem és fôiskola, valamint a Magyar Mérnöki Kamara támogatásával. A konferencián az anyagtudományi szekcióban egy rövid elôadást tartottam A súrlódási tényezô egyszerûsített meghatározása zömítéssel címmel az utóbbi idôszak kutatási eredményeirôl. Az elôadást a szokatlanul népes hallgatóság részérôl Márton László professzor úr

11 11 oldal Futómû Kft. 11 Az összefüggést analitikus és végeselemes módszerrel vizsgáltuk, majd a vizsgálati eredmények alapján jutottunk arra a következtetésre, hogy létezik olyan zömítési állapot, melynél meghatározó állapotparaméterek mellett egy meghatározott zömítési magasság és l d (hossz átmérô) viszonyszám esetén a súrlódási tényezô egyszerû zömítéssel az ipar számára megfelelô pontossággal meghatározható. Ebben az esetben tehát elegendô csupán a zömített darab legnagyobb átmérôjét ismernünk (Rk) ahhoz, hogy a súrlódási tényezôt a fentiek szerint kimutatott összefüggések alapján meghatározhassuk. Ehhez be kellett vezetnünk egy K anyagáramlási tényezôt, mely tulajdonképpen csak a súrlódási tényezôtôl függ: m=1-k Mindez újszerû megoldásnak számít, ezért még számos kontrollvizsgálatra van szükség, de az eredmények egyre meggyôzôbbek. A zömített darab profilgörbéjének minél pontosabb megközelítésével elérhetô geometriai stabilitása robottechnika mûködtetésekor a megfogási felületek állandóságát jelentheti. TANCSICS FERENC ÖTLETLÁDA: EZ VOLT A MÁSODIK SIKERES PÁLYÁZATA BOGDÁN LAJOSNAK, DE MÁR A HARMADIKON DOLGOZIK Kovácsüzemi VP 1600 sorjázógép kilökôje sorozatos meghibásodásának csökkentése, illetve elkerülése A Futómû karbantartó team I.-ben dolgozó kollégánk, Bogdán Lajos ötletének leírásával kezdjük: a folyamatos gyártás során a kovácsolási technológiából származó szennyezôdések (reve, szerszámkenôanyag, hômérséklet) nagymértékben növelik a gép alsó kilökôszerkezete meghibásodásának veszélyét. BOGDÁN LAJOS A kovácsdarab behelyezésekor a szerszámok megfelelô grafitos kenése (Acheson) a kovácstechnológiából adódóan szükségszerû. Ez kézzel irányított, pneumatikus kenôrendszerrel van megvalósítva, melynél az adalékanyag mennyisége és aránya állítható. A kovácsdarab kiemelését kettô darab hidraulikus rendszerrel ellátott emelôszerkezet hajtja végre. Az elôzôleg megkent szerszámbetétekrôl lecsepeg a kenôanyag, és a kilökô felsô Crom dugattyúszára mellett lefolyik az azt mozgató hidraulikahenger alsó dugattyúszárához. A dugattyúszárak csatlakozási pereménél a grafitos kenôanyag lerakódik, ahol a fel-le mozgások következtében hozzáadódva megszilárdul és folyamatosan tömörödik. A feltömôdésbôl származó hibák elhárítása (kopások, olajfolyások, csavarszakadások, pontatlanságok) sok esetben többórás termeléskieséssel jár, mely jelentôsen hátráltatja a mellsô tengely kiszállítási folyamatát. A gép meghibásodása a karbantartás területén is jelentôs fejtörést okoz, mivel a szerkezetek kiszerelése és javítása csapatmunkát, valamint kellô tapasztalatot igényel. A kilökô konstrukciója végett a kiszereléshez és a javításhoz min. 2 4 fô karbantartó szükséges. A sorjázógép szerszámkészülékét a javítás ideje alatt el kell távolítani, ami pluszidô és kovácslétszámelvonással jár. Az elmúlt idôszakban a meghibásodások (2008. január május) megközelítôleg 40 óra gépállásidôt és forint karbantartási anyag- és bérköltséget eredményeztek, amihez még hozzájönnek az úgynevezett hétfôi karbantartási napokon figyelt és elvégzett javítások kiadásai. Bogdán Lajos lassan negyed évszázada dolgozik a Rábában, a kovácsmûhelyben kezdett. Eddig két ötletládás pályázatát bírálták el pozitívan, jelenleg pedig a harmadikon dolgozik. Kell hogy motiválja az embert, hogy a fölösleges munkától és kiadásoktól megkímélje magát és a cégét, engem többek között ez vezérel mondja. A teamen belül vannak más kollégák is, akik hasonlóképpen az új ötleteket keresték, de azt mondja, amit egyébként is hall: bárki elôtt itt áll a lehetôség. Nem mellékes nyilvánvalóan az sem, hogy ezért ajándék, illetve pénzjutalom jár. De a legfontosabb, hogy Bogdán Lajos töretlen hittel bízik abban is, hogy a mostani nehéz idôk után olyan idôszak jön, amikor ezekre az ötletekre a régi (a gazdasági válság elôtti) szintre visszaállt termelésben lesz igazán szükség.

12 12 oldal 12 Alkatrész Kft., Sárvár HORVÁTH PÉTER VEZETÔ VILLANYSZERELÔ ÉS VÁGVÖLGYI ISTVÁN KARBANTARTÓ VILLANYSZERELÔ EGY SLT 320 CNC-ESZTERGA PA- NELJÁT ELLENÔRZI. A karbantartás átszervezése Sárváron A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. sárvári gyárában közel 400 gyártóberendezés és 100 kiszolgálóberendezés üzemel. A váratlan meghibásodások elhárítását, vele együtt a tervszerû megelôzô karbantartásokat, a rendszeres gépfelülvizsgálatokat a telephely-üzemeltetési és -karbantartási szervezet szakemberei végzik. Az elmúlt év második felében a karbantartó állományból többen elérték a nyugdíjaskorhatárt és igénybe vették megérdemelt nyugdíjazásukat, néhányan több mint negyvenévnyi Rábában eltöltött idô után. A szervezetben biztosított ugyanakkor a szakemberpótlás, mivel kéthárom évvel ezelôtt frissen végzett, a karbantartó munka iránt fogékony fiatalemberek álltak munkába. Az idôsebb szakemberek átadhatták azokat az alapismereteket, melyekkel felvértezve sikeresen végezhetik mindennapi tevékenységüket. A nyugdíjazás nem kerülte el a területet irányító vezetôket sem. A telephely-üzemeltetési, az energiarészleg vezetôje, valamint a villamos karbantartási csoport vezetôje tölti már mindennapjait a megérdemelt pihenéssel. A vállalatvezetés figyelembe véve az idei évben kialakult helyzetet élve a lehetôséggel, új szervezeti felállást hozott létre a karbantartási területen. A mûszaki vezetô közvetlen operatív irányításával, az energiaszervezet létszámának integrálásával egy karcsúsított, de az összevonásból adódó rugalmasabb és hatékonyabb karbantartó szervezet végzi a jövôben munkáját. Az elmúlt idôszak alatt a fiatalok bizonyították a szakma iránti elkötelezettségüket, problémamegoldó képességüket.

13 13 oldal Alkatrész Kft., Mór 13 tás. A beszállított anyagok több mint negyven százaléka már konszignációs raktáron keresztül kerül be a móri gyár termelésébe. Ez a készleteinkre is pozitív hatással van, mert mindaddig a beszállító tulajdonában marad az anyag, míg a gyártóterület a raktárból nem viszi ki. Emellett a készleteinket más akciókkal is próbáljuk csökkenteni. Dolgozunk a beszállító által történô kanban (fogyáskövetô) kiszolgálás létrehozásán is, de ez egyelôre a következô idôszak nagy feladatai között szerepel. Mint köztudott, az árak csökkennek, ezért sok ártárgyalás volt ez évben, illetve a jövôben is fontos tárgyalásokra kerül sor, mely az egész cég beszerzésének eredményességét és logisztikájának hatékonyságát befolyásolja. A volumencsökkenésbôl adódnak-e veszteségek? Igen, éppen ezért a gyárban már év elejétôl elindultak a különbözô fedezetjavító akciók, melyekben ezen a területen a legtöbb megtakarítást az anyagok beszerzésétôl vár a vállalatvezetés, de ezek mellett különbözô logisztikai el- Mór: Suzuki méretre állás, az ellátási lánc átszervezése A Rába Alkatrészgyártó Kft. móri gyárában Kenyeres János beszerzési és logisztikai vezetôt kérdeztük, hogyan igazodott a gyár logisztikája a Suzuki csökkentett volumenéhez. Hogyan alakult a 2009-es rendelésállomány a móri gyárban? Elsôsorban a fô vevônkhöz igazodtunk és próbáltuk az igényeihez alakítani a termelésünket, valamint az azt kiszolgáló logisztikai ellátási láncot. A Suzuki esetében a tavalyi évhez képest mintegy 25 százalékos volumencsökkenéssel kell számolnunk. Szombatonként továbbra sem termel a Suzuki gyártósora, a tavalyi 2x11 órás szak helyett, 2x8 órás szakban dolgoznak. Emellett sajnos a többi vevônél is hasonlóan jelentôs csökkenés észlelhetô. Kivételt képez a haszongépjármû-üzletág (busz és kötött pályás ülések), ahol az I. negyedév jelentôs bôvülést hozott. Az anyagbeszerzéseket azonnal módosítottuk, töröltünk, ahol lehetett, alkalmazkodtunk a csökkentett vevôi igényekhez, ahogy megkaptuk az új információkat a vevôktôl. A belsô logisztikai kiszolgálást átméreteztük az aktuális igényekhez mérten, eszerint programozzuk a gyártást és az anyagmozgatási raktározási szükségletek ez alapján kerültek meghatározásra. Hogyan értékeli az elsô negyedévet? Az elsô negyedév eltelt azzal, hogy igazodjunk minden területen a megváltozott piaci körülményekhez, vevôi igényekhez. Úgy tûnik, a Suzuki is felállította május hónapban a végleges gyártási tervét, mely a jelenlegi napi termelési szintet követi. Szerencsére az elsô negyedévnél talán erôsebb lesz a második, és remélhetôleg így marad a harmadik és a negyedik negyedévben is. Viszonylag pontos elôrejelzést kapunk a Suzukitól, illetve rajta keresztül a ToyoSeattôl négy hónapra elôre, mely a tervezésünk alapja ezen vevô esetén. Fentiekhez igazítottuk az egész logisztikai ellátási láncot. Történt-e más változás a volumencsökkenésen kívül? Változás még a tavalyi évhez képest, hogy a háromféle típus mixe gyakrabban változik, mint az elôzô években, valamint gyakrabban kapunk úgynevezett manuális rendeléseket, extra igényeket. Mindezt konszignációs raktározással próbáljuk követni a leghatékonyabban a beszállítók esetén, hogy ne okozzon kiszolgálási problémát a váratlan módosí- látási módosításokra is sor kerül. Például targoncaflotta módosítása, ki-, beszállítási gyakoriságok, valamint szállítási módok megváltoztatása. Minden beszállítónak részt kell vállalni a csökkentett volumen okozta nehézségekbôl a közös teherviselés érdekében. Ráadásul a szóban forgó típusoknál modellfrissítést vezetnek be az év közepén, ezt kell lekövetnünk minden területen, mely fôként a varrodát érinti (huzatdesign), veszteség nélkül, rugalmas, gyors átállással, ahogy a vevô elvárja.

14 14 oldal 14 Jármû Kft. Szigorú vizsgálatokon ellenôrzik a jármûvek katonai alkalmasságát A korábbi években és most is a TÜV Nord Kft. végezte a Rába Jármû Kft. honvédségi terepjáróinak katonai alkalmassági vizsgálatát, mégis történt egy jelentôs változás. Lukáts András konstrukcióvezetô elmondta, hogy eddig a Magyar Honvédség saját hatáskörében rendelte meg ezeket, míg a 2009-es keretszerzôdés alapján a Rába vette át a feladatot. A cég választása szintén a TÜV Nordra esett, amely független és rendelkezik a Nemzeti Akkreditáló Testület akkreditációjával. Finszter Ferencet, a TÜV Nord Kft. ügyvezetô-helyettesét arról kérdeztük, hogy mibôl áll a katonai alkalmassági vizsgálat, és milyen tapasztalatokat szereztek a Rába jármûveirôl. A szakember elmondta, a vizsgálatok alapja a NATO- STANAG szabvány, és a Magyar Honvédség igényei szerint ebbôl bizonyos részeket végeznek el. Az egyik legfontosabb a menetstabilitási vizsgálat. Nézzük a kormányozhatóságot, az egyenes vonalú és körpályás stabilitást. A fô cél, hogy információkat kapjunk a jármû használatáról, illetve eldönthetô legyen, hogy milyen igénybevétel mellett használható biztonságosan magyarázta Finszter Ferenc. A körpályás stabilitás vizsgálatánál a lehetô legnagyobb oldalgyorsulást érik el a lehetô legkedvezôtlenebb terhelési állapotban, azaz például olyan konténerrel haladva, amelynek a súlypontja magasan van. Többek között azt figyelik, tapasztalható-e valamilyen rendellenes menetviselkedés, a sofôrnek kell-e abnormális korrekciókat végrehajtani vezetés közben, tudja-e érzékelni a jármû viselkedését, mondjuk a felépítmény esetleges deformációját. Van olyan teszt is, ami hasonló a személyautók rénszarvastesztjéhez: a jármû egy kijelölt pályán egyenesen megy, majd hirtelen visszafordul. Nézik, milyen sebességet tudnak elérni úgy, hogy a sofôröknek nincs túl sok felkészülési idejük. A Rába H-s jármûveirôl szerzett tapasztalatok elég kedvezôk, ami nem meglepetés, hiszen adottságaik sem rosszak. A stabilitásméréseken rendszerint jó eredményeket kaptunk. Magas konténeres felépítésnél kellett olyan figyelmeztetést tennünk, hogy a gépjármûvezetôket ki kell képezni, figyelmüket fel kell hívni arra, hogy a konténer mozoghat, flexibilis fogalmazott az ügyvezetô-helyettes. Vannak olyan vizsgálatok is, amelyek a szélsôséges körülmények közötti üzemelésre fókuszálnak. A honvédségi specifikáció elôírja, hogy a jármûnek 30 fokos emelkedôn is képesnek kell lenni üzemelni, akár a legnagyobb tömegéig terhelve. Nemcsak felmenni, hanem megállni, újraindulni, elôre- és hátrafelé mozogni is tudnia kell. Eközben semmilyen paramétere nem lehet rendellenes, például nem csökkenhet az olajnyomás, vagy a motor nem állhat le amiatt, mert az üzemanyagtankban az üzemanyag úgy helyezkedik el, hogy a szivattyú nem tudja felszívni. Ugyanilyen szélsôséges körülmény az oldallejtô, amelynél 20 fokos az elôírás. A legmagasabb konténerû Rába-jármûvek is átmentek ezen a vizsgán jegyezte meg Finszter Ferenc. Speciális, a katonák számára fontos tulajdonság a jármû gázlóleküzdô képessége. A terepjárónak 120 centiméter mély vízben minden elôkészítés nélkül át kell haladnia. Hogy könynyebben elképzelhetô legyen: ilyen mélységnél a víz a vezetôfülke alsó élénél van, a kerekek szinte nem látszanak ki. A vizsgálat során hosszú ideig járatják a motort a vízben, fél órára leállítják, majd újraindítják. A végén azt is ellenôrzik, hogy a különbözô kenôanyagokba került-e víz. A jármû gépészete eddig mindannyiszor alkalmas volt a gázló leküzdésére mondta a szakember, aki arról is beszámolt, hogy mindig szükséges elvégezni a speciális funkciókra képes felépítmények vizsgálatát, például a rakodógépekét, a csörlôkét, a darukét. Érdekesség, hogy motorcsaládonként klímakamrában, 30 Celsius-fokon ellenôrzik, hogy az autó hogyan indul extrém hideg idôjárás esetén.

15 15 oldal Jármû Kft., HR 15 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem látogatása a Rábánál Á prilis végén ismét ellátogattak cégünkhöz a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem vezérkari tanfolyamának hallgatói. Az immáron hagyományosnak mondható üzemlátogatáson a Jármû kft. és a Futómû kft. üzemeiben a fôbb termékekkel, gyártási eljárásokkal ismerkedtek a résztvevôk. A program a vállalatcsoportot bemutató prezentációval zárult. A Rába évek óta jó kapcsolatot ápol a nemzetvédelmi egyetemmel. Az idei látogatáson is számos érdekes és hasznos információval gazdagodhattak a résztvevôk, akik évrôl évre nagy lelkesedéssel fogadják, hogy a katonaijármû-gyártás folyamatába is bepillantást nyerhetnek. A látogatás sikere biztosította a résztvevôket, jövôre a következô évfolyam hallgatóival is érdemes lesz visszatérni a Rábához. Jubiláló dolgozóink 35 ÉVE A RÁBÁNÁL ANTAL JÓZSEFNÉ, Alkatrészgyártó Kft., Mór, anyagkezelô 30 ÉVE A RÁBÁNÁL KISS GÉZA, Futómû Kft., szerszámszerkesztés-technológia program, gyártmányszerkesztô 25 ÉVE A RÁBÁNÁL BALDAUF TAMÁS, Futómû Kft., kovácsteam, gépi fémfûrészelô 20 ÉVE A RÁBÁNÁL GULÁCSI TIBOR, Futómû Kft., mellsôtengely-team, kovács-cellavezetô 15 ÉVE A RÁBÁNÁL KACZNÉ PAUKER ANITA, Alkatrészgyártó Kft., Mór, varrónô NAGY KORNÉL, Futómû Kft., tányér- és kúpkerékteam, NCforgácsoló RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMUNI- KÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

16 16 oldal 16 HR Francia delegáció gyárlátogatása A Magyarországi Francia Nagykövetség Budapesti Kereskedelmi Kirendeltsége 2009 májusának végén megszervezte a Francia magyar autóipari szakmai találkozó elnevezésû programot. A találkozón a következô francia cégek vettek részt: Bourbon Automobile, Jacquemet, 2 LS Plasturgie és a Thermigas. A többnapos rendezvény része volt a május 21-i, Rába Futómû Kft.-nél megtartott gyárlátogatás is. A francia magyar autóipari szakmai találkozó résztvevôi közül a Rába Futómû Kft.-nél többek között megjelent a Bourbon Automobile és a Thermigas exportfelelôse is. A gyárlátogató csoport elôször egy cégprezentációt hallott Kocsis Sándor operációs és minôségügyi igazgató elôadásában. Ezt követôen kiváló szakembereink vezetésével a gyárlátogató csoport elôször a kovácsüzemet járta be. Ezt az üzemegységet Tóth István üzemmenedzser kollégánk mutatta be. A kovácsüzemi látogatást követôen a delegáció a Rába kiállítóstandjához vonult. A látogatók itt megismerhették a Rába Futómû Kft. legfontosabb termékeit. A kiállítóstand és a felületkezelô bemutatását Vass István üzemmenedzser és Laposa Csaba teamvezetô tartotta. A felületkezelés folyamatát nagyon nagy érdeklôdéssel figyelte a delegáció. Ez nem volt meglepô, hiszen a Thermigas képviselôje azért jött Magyarországra, hogy olyan vállalatokkal találkozzon, akik fém alkatrészek meleg nedves felületkezelésével foglalkoznak. A gyárlátogatások szervezése és megtartása egy nagyszerû lehetôség arra, hogy a Rába Futómû Kft. további ismertségre tegyen szert a világban. Reményeink szerint a francia delegáció is pozitív hírünket viszi tovább.

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992.

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992. Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992. A cég története 1992. cégalapítás (működése 100 m 2 -es garázsépületben) 1995. KFT-vé alakulás 1996. kapcsolatfelvétel a Vickers-szel 1996. több telephely (forgácsoló

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít.

Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Hosszabb élettartam. Alacsonyabb költségek. A Hiltivel pénzt takaríthat meg! Győződjön meg róla! Hilti. Tartósan teljesít. Mi jobb az alacsony költségeknél? A költségmentesség! A Hilti az Ön igényeihez

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fejlődési tendenciák a logisztikában 105. lecke A fejlődési tendenciákat

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Használati utasítás KMS Fűmagvető

Használati utasítás KMS Fűmagvető Használati utasítás KMS Fűmagvető Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: +49-7634/505488-0 Fax: +49-7634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Gépipari cégek a BÉT-en

Gépipari cégek a BÉT-en Tőzsdeklub Gépipari cégek a BÉT-en Linamar Hungary Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. 2006. november 28. Tőzsdeklub Vendégeink Ivanics János Vezérigazgató, Linamar Hungary Pintér István Elnök-vezérigazgató,

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL Rekord magasságokban a hazai befektetési alapok Újabb csúcsra ért a magyar befektetési alapok vagyona áprilisban, köszönhetően a tavaly nyár óta tartó nettó

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

Szakmai beszámoló a november 29-i tanulmányútról

Szakmai beszámoló a november 29-i tanulmányútról TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 azonosító számú A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása című projekt keretében megvalósítandó tanulmányút (képzési program) Szakmai beszámoló a 2012.

Részletesebben

Üdvözölöm a Synchro Game termelési szimulációs tréning. résztvevőit a Festo nevében

Üdvözölöm a Synchro Game termelési szimulációs tréning. résztvevőit a Festo nevében Üdvözölöm a Synchro Game termelési szimulációs tréning résztvevőit a Festo nevében Hargitai Géza Festo Didactic Hargitai Géza Synchro Plan termelési szimuláció 12.11.2007 1 Milyen elvárásoknak kell megfelelni

Részletesebben

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM Beszállítókkal kapcsolatos kompetenciafejlesztési igények azonosítása és értékelése (vezetés, technológia, minőség, kommunikáció, logisztika) Dr. Németh Balázs 2013.

Részletesebben

NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÜLÉS, ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ EXPORTFINANSZÍROZÁSBAN. Mizser Zoltán Képviseletvezető (Győr)

NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÜLÉS, ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ EXPORTFINANSZÍROZÁSBAN. Mizser Zoltán Képviseletvezető (Győr) NÖVEKEDÉS ÉS BŐVÜLÉS, ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ EXPORTFINANSZÍROZÁSBAN Mizser Zoltán Képviseletvezető (Győr) CÉLOK a magyar export-szektor, kiemelten a kkv szektor versenyképességének erősítése az exportcélú beruházások,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Hagyományos termelésirányítási módszerek:

Hagyományos termelésirányítási módszerek: Hagyományos termelésirányítási módszerek: - A termelésirányítás határozza meg, hogy az adott termék egyes technológiai műveletei - melyik gépeken vagy gépcsoportokon készüljenek el, - mikor kezdődjenek

Részletesebben

Az MVM Csoport közötti stratégiája

Az MVM Csoport közötti stratégiája Az MVM Csoport 201-2020 közötti stratégiája Az új MVM jövőkép Az MVM regionálisan is versenyképes, jövő- és ügyfélorientált vállalatcsoport, amely folyamatos innováció mellett felelős, fenntartható és

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

Festett műanyag alkatrészek vizsgálata

Festett műanyag alkatrészek vizsgálata Festett műanyag alkatrészek vizsgálata, Anyagvizsgálat a Gyakorlatban 2006. június 1-2. Tartalomjegyzék A bemutatása A Széchenyi István Egyetem A vizsgálati módszerek A vizsgált műanyag alkatrészek hibái

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Bemutatkozó anyag Bemutatkozás 100%-ban magyar tulajdonú cégcsoport Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Több mint 20 Mrd

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Kertész Csaba, Horváth Gergő 2015 október 16. Agenda Az NI bemutatása Ellátási lánc, ellátási lánc menedzsment Az NI egységei, kapcsolatai

Részletesebben

MűanyaggyM. Innováci. ció a gyakorlatban. Régi Veszprémi utca 4. H-9028. Telefon: 96/ 511 700. Telefax: 96/ 440 976. E-mail: info@grana.

MűanyaggyM. Innováci. ció a gyakorlatban. Régi Veszprémi utca 4. H-9028. Telefon: 96/ 511 700. Telefax: 96/ 440 976. E-mail: info@grana. ció a gyakorlatban GRANA A Műszaki M MűanyaggyM anyaggyártó Kft Régi Veszprémi utca 4. H-9028 Telefon: 96/ 511 700 Telefax: 96/ 440 976 E-mail: info@grana.hu ció a gyakorlatban / GRAG RANA bemutatása GRANA

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Korszerű termelésszervezési eljárások

Korszerű termelésszervezési eljárások Korszerű termelésszervezési eljárások 2010.10.25. 1. Just In Time (Éppen időben) módszer Termeld ma azt, amire holnap szükség van. A JIT-elv négy alapeleme: nincs raktárkészlet rövid szállítási idők kis

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

A Lean módszerek lehetőségei az informatika világában

A Lean módszerek lehetőségei az informatika világában A Lean módszerek lehetőségei az informatika világában SzegedTech Meetup Szeged, 2015.09.30. Péczely György Ügyvezető igazgató A.A. Stádium Kft. gyorgy.peczely@aastadium.hu 20/330-5545 www.aastadium.hu

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

Kontrolling a gyakorlatban

Kontrolling a gyakorlatban Költséghatékonyság házunk tájánt Kontrolling a gyakorlatban Mátyásföldi Imre LogControl Kft. www.logcontrol.hu Kis- és középvállalatok jelenlegi hatékonysága Lemaradás az EU többi országához képest Informatikai

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése GÉPKOCSIFENNTARTÓ LÉTESÍTMÉNYEK A fenntartó létesítmények olyan építmények, amelyek a közúti személy- ás áruszállítás

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Egy magyar empirikus kutatás eredményei Fodor Zita 2005. október 27. Bevezetés Általános tendencia,

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

A Regio Compass Kft tevékenységeinek és referenciáinak bemutatása 2016

A Regio Compass Kft tevékenységeinek és referenciáinak bemutatása 2016 A Regio Compass Kft tevékenységeinek és referenciáinak bemutatása 2016 2016.02.18. A Regio Compass Kft. referenciáinak bemutatása A Regio Compass Kft. tevékenysége: A Regio Compass Kft. a támogatott ket

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam GM szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Operatív stratégia 98. lecke Stratégia: közös vízió, mely egyesíti

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell Vállalatgazdaságtan Minden, amit a Vállalatról tudni kell 1 Termelési rendszer vizsgálata 2 képzeljük el az alábbi helyzetet örököltünk egy gyárat mit csináljunk vele? működtessük de hogyan? Hogyan működik

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése A légfékes pótkocsik engedélyezési eljárásához szükséges fékvizsgálatai során számos érdekes tapasztalatra tettünk szert. A járművek tervezésekor

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés)

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés) Formmaksan szegező sor A gép által elfogadott tűréshatár a raklap alkotóelemeinek méreteire vonatkozóan megegyezik az UNI/EURO által előírtakkal. Gyártási kapacitás: EUR/EPAL típusú raklapra vonatkozó

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Tisvol standard=adr jármű

Tisvol standard=adr jármű Tisvol standard=adr jármű Minden járművünk 2S/SM fékrendszerrel van felszerelve. Ez alacsony ADR előírásnak felel meg, de az ügyfél kérésére további, magasabb szintnek megfelelő kiegészítőkkel is fel tudjuk

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét kedvező megjelenési lehetőséget kínálunk a 2014 évi CONSTRUMA

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ?

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS Nagyné Miske Margit ügyvezető igazgató NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. RÖVID TARTALOM 1. Néhány mondat a NATURTEX

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

A vállalat belső tevékenységi rendszere.

A vállalat belső tevékenységi rendszere. A vállalat tevékenységi rendszere 01. rész Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium A vállalat belső tevékenységi rendszere. Az alapvető célból lebontott vállalati célrendszer megvalósításához szükséges

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 14. tétel Egy kft. logisztikai költséggazdálkodása a számviteli adatok szerint nem megfelelő, ezért a számviteli vezetővel együttműködve a logisztikai vezető számára meghatározták a szolgáltatási rendszer

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı Rába Jármő Kft. Rába Jármő Kft. Személyi összetétel Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı 2005.07.01-tıl integráció a Rába Alkatrész Kft gyıri gyárával ( A Jármő Kft addigi

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan 4. ZH - számolós feladatok Tartalomjegyzék 1. Készletgazdálkodás 2 1.1. Egy keresked az új................................... 2 1.2. Egy üzem egyik terméke................................

Részletesebben