Versenyképesség a felsőoktatásban rangsorok és teljesítmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Versenyképesség a felsőoktatásban rangsorok és teljesítmények"

Átírás

1 Versenyképesség a felsőoktatásban rangsorok és teljesítmények Török Ádám Az MTA rendes tagja Pannon Egyetem, Veszprém, Közgazdaságtan Tanszék BME Közgazdaságtan Tanszék MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport Török: Felsőoktatási verseny és rangsorok - Heti 1

2 Bevezető A magyar felsőoktatásban is alapos reformra van szükség, de tudnunk kell, mit is akarunk átalakítani Melyek a jó, és melyek a gyengébb felsőoktatási intézmények? Minőségi mérce : akkreditáció, de ez igen bürokratikus és Y/N rendszerű Diagnózis és terápia? Igen, de megfelelő diagnosztikai módszerekre van szükség, amelyek most még nincsenek meg a közgazdasági gondolkodás logikája szerint 2

3 Sok kicsi, vagy kevés nagy és hatékony iskola? 3

4 I. Az elmélet 4

5 Kiinduló kérdések Valójában két iparágról beszélünk: 1. ahol az egyetemek a szereplők; 2. ahol az egyetemek rangsorolói a szereplők Van-e verseny az egyetemek között piaci részesedésért hallgatókért emberi és pénzügyi erőforrásokért? Ha IGEN: mérhető és elemezhető-e ez a verseny nemzetközi és hazai dimenzióban? Ha 2 IGEN: a növekvő mértékben hivatkozott egyetemi rangsorok jól írják-e le a versenyt ebben az iparágban? 5

6 Mit kell tudnunk az egyetemi rangsorokról? Külföldön kb óta rendszeresen publikálnak ilyen rangsorokat, 3 fő területen: Egyetemek Közgazdaságtan tanszékek (programok) Üzleti iskolák vagy MBA-programok Milyen alapon rangsorolják őket? Tudományos minőség A diplomába való befektetés jövőbeli piaci értékének becslése Az egyetemek versenypozícióinak mérése a pénzszerzés és a tanár/hallgatótoborzás érdekében 6

7 Szakirodalmi áttekintés I Több publikáció a közgazdaságtan tanszékek rangsorairól (különösen USA ld. Thursby, JEL, 2000), jóval kevesebb az egyetemekről Tanszéki összehasonlítások szűkebb körűek: Főleg a kibocsátás számít (publikációk, PhD fokozatok) Sok elemzés következtetései szinte azonosak Innovációs elemzések nincsenek más szakmabeli tanszékekről sem Csekély elméleti háttér az egyetemi összehasonlításokhoz 7

8 Szakirodalmi áttekintés II A ranglisták nem szólnak versenyképességről Rendszeres MBA-összehasonlítások (pl. Business Week, Financial Times): a személyes beruházás hozama a középpontban (külön kutatási téma!) Főbb paraméterek: külföldiek aránya az oktatók/hallgatók között, várható jövedelmi szint, öregdiák-kapcsolatrendszer Átfogó egyetemi összehasonlítások: világlisták csak a legutóbbi években, például Times Higher Education Supplement Shanghai Jiao Tong University 8

9 Szakirodalmi áttekintés III Avery és szerzőtársai (NBER, 2004): aggregált hallgatói preferenciák (mint az Élőranglisták a sakkban), de csak amerikai egyetemekről A egyetem ranglista-pontokat nyerhet vagy veszíthet attól függően, hogy B-vel összehasonlítva hogyan szerepelt az egyes hallgatók jelentkezési lapjain (A rangsorpont-veszteség + B rangsorpont-nyereség = 0) Az A/B összehasonlítás lényege: kinek volt jobb rangsor-pozíciója, tehát ki számíthatott a diákok átlagosan erősebb preferenciáival? 6 amerikai egyetem 2600 pont felett, 0 egyetem 2433 és 2608 között, 19 egyetem 2200 felett, s összesen mindössze 38 egyetem 2000 felett Igen torz rangsor az üzenet tehát: pusztulj, ha nem vagy a legszűkebb elitben? Vigyázat: a hallgató a várt minőség vagy a bejutási esélyek szerint állítja-e össze preferencialistáját? A világ nem-usa vezető egyetemei e számítási módszer szerint csak jó amatőrök ( között) lennének? A témának lényegében nincs magyar elméleti szakirodalma (kivétel: Mihályi [Figyelő, 2002], Török [Közgazdasági Szemle, 2006, 2008]) de érdekes olvasmány a sajtóban megjelent rangsorok módszertani háttere 9

10 Az egyetemirangsor-készítés: mit várhatunk a versenyképesség elméletétől? Versenyképesség-alapú listák: szükséges a kínálati és a keresleti oldali megközelítés összekapcsolása Egyetemek: Kínálati oldal: szellemi tőke és vagyon/rendszeres támogatás Keresleti oldal: kibocsátás, piaci részesedés, lehetséges helyettesítési hatások (ld. SSNIP teszt) A fenti elemek hiányoznak a legtöbb listából: Ami van: egyes szellemitőke-elemek (pl. díjak és az oktatói állomány egyes adatai) és a kibocsátás egyes mutatói (pl. idézettség) A finanszírozásról és a piaci részarányokról szó sem esik 10

11 II. A nemzetközi rangsorok 11

12 Megjegyzések a gyakran idézett külföldi nemzetközi ranglistákról I Széles nemzetközi mintavétel, de nem csak nemzeti listák Külföldi nemzeti listák pl.: Times Top 100 Universities (UK), DAAD (Németország) A rangsorolók általában: Egyetemnek azt tekintik, amit az adott ország is (?) az LSE például egyetem vagy főiskola? Kevés paraméterrel dolgoznak, keverik a mennyiségi és a minőségi mutatókat Megkerülik a kutatóegyetem-problémát: Elfogadják, hogy egyes egyetemek (pl. Caltech) kevesebbet oktatva szereznek magas pontszámot 12

13 Megjegyzések a gyakran idézett Számít-e a méret? ranglistákról II Néhány országban (pl. IND, SING, RUS) centralizált szuperegyetemek jó ranglista-esélyekkel Melyek a teljesítmény-kritériumok (input- vagy output-oldal)? Tudományos teljesítmény (publikációk vagy )? Innovációs teljesítmény? Tömeg- (MA) kibocsátás? Minőségi (PhD) kibocsátás? Pénzügyi eredmény? Tehát: erősen dominál az output-megközelítés 13

14 A Jiao Tong lista néhány sajátossága Fő hangsúly az emberi tényezőn és a kollektív tudományos teljesítményen A mérés részben a múltba tekint ez mennyire indokolt? A lista (kis mértékben) mérettel korrigált: Megoldatlan kérdés, hogy az abszolút vagy a mérettel korrigált teljesítmény mutatói adnak-e jobb képet (Török-Borsi-Telcs, 2005; Török, 2006) Feltűnő amerikai fölény Ilyen mértékben gondolja-e ezt a nemzetközi tudományos és oktatói közösség? ti., hogy sok vezetőnek tekintett európai (francia, német, svéd) egyetem csak az amerikai középmezőnybe tartozhatna? A versenyképesség fogalma és nemzetközi dimenziója háttérben marad 14

15 Véleményünk a Jiao Tong listáról Igen egyszerű összehasonlítási technika: Jól érthető, egyes paraméterek (pl. a Nobel-díjak száma) a laikusoknak is világosak Csak az első 100 helyezés tekinthető reálisnak A módszer jobban kedvez a bonyolult, széles profilú, nagy egyetemeknek Nincs szó a pénzügyi és a tulajdonosi háttérről Számít-e a méret vagy sem (a 10%-os súly kevés)? Az oktatási teljesítmény nem számít : A JT lista szerint tehát az egyetemek csak a kutatásban versenyeznek NB: mennyire lehetne-e ez jó magyar rangsorképzési technika? 15

16 A THES (Times) listák sajátosságai A szakértői megkérdezéssel az OECD-n kívüli országok is belekerülhetnek az összehasonlításba, mégis az egyetemi hírnév a legfontosabb szempont Pl.: a Lomonoszov Egyetem elveszítette jó oktatóinak egy részét, de korábbi teljesítménye még rangot ad neki A hírnévben szerepet játszanak a tudományos kitüntetések, a Jiao Tong listával szemben azonban itt ezeket nem kezelik külön tényezőként A szűk specializáció (pl. műszaki vagy orvostudományi egyetem) ezen a listán nem kifizetődő Az MBA ranglistákkal összehasonlítva itt Dél-Európa igen rosszul szerepel Az abszolút teljesítmény összképe a tartalmi különbségek ellenére nem tér el nagyon a JT listáétól 16

17 Értékelés a THES listáról Reálisabb, kiegyensúlyozottabb kép: középutas megközelítés a tudományos teljesítményt hangsúlyozó JT, és az üzleti szempontokat előtérbe helyező MBA-listákkal összehasonlítva Kísérlet a K+F- és az oktatási teljesítmény arányos figyelembe vételére Továbbra is válaszra váró kérdés: mi lehetne az egyetemi versenyképesség objektív mércéje? Itt sem a vállalati, sem az ország-versenyképesség szemlélete nem használható változatlan formában, mert a célfüggvény nincs világosan definiálva Mi az egyetem küldetése: piaci részarány növelése (üzleti eredmény), politikai vagy kulturális misszió? 17

18 Az egyetemi rangsorok készítésének néhány közgazdasági problémája Cégeket vagy non-profit oktató és K+F-intézményeket hasonlítunk össze? Súlyos módszertani gond a mezőny erősen heterogén jellege Kevesebb egyetem, sok üzleti iskola cég formában működik de a tartalmi analógia már nem feltétlenül teljes A felsőoktatásban nagy az intézményi sokszínűség, ami megnehezíti az összehasonlítást és a versenyképességi szemlélet alkalmazását: A magánegyetemek profit- és versenyképesség-orientáltak, de nem feltétlenül csak gazdasági értelemben Az alapítványi vagy vegyes finanszírozású intézményeknek mindenekelőtt az alapítói célt kell teljesíteniük ezt azonban néha már évszázadokkal előbb megfogalmazták Egy állami egyetem folyamatos politikai legitimációra is törekszik, ezért teljesítményének mérésében szerepet kellene kapnia a politikai kritériumoknak, közöttük annak, hogy 1. támogatóinak/fenntartóinak az újraválasztását mennyiben tudja segíteni, 2. mennyiben tudja bizonyítani aktív szerepét a tudásteremtésben ez is versenyképesség? 18

19 Vitapontok a nemzetközi rangsorokról Az élmezőnyök nagyban megfelelnek a közvélekedésnek, de így önbeteljesítőek is lehetnek Igazán nagy eltérések a középmezőnyökben vannak Vitathatatlan az amerikai felsőoktatás fölénye: Az USÁ-ban magasabb a társadalmi státusza nemcsak az egyetemeknek, hanem a támogatásuknak is (igazi közügy!) az Egyesült Államokban az egyetemi finanszírozás erősen függ a végzett hallgatókkal (alumni) való kapcsolattartástól az amerikai egyetemek közül a legtöbbet a Johns Hopkins U költi K+F-re: ez 2006-ban 1500 mó USD volt, kb. a magyar GERD-del egyenlő (Michigan: 800, MIT: 600, Harvard: 450) az európai akkreditációs rendszerek autonómiája jóval kisebb (az USÁ-ban kettős akkreditáció!) és a Lisszaboni Stratégia? A listák nem mutatnak versenyképességet, hanem legföljebb a minőség egyes szubjektív aspektusait Sajnos keveredik az oktatási és a kutatási minőség fogalma A jó kutatóegyetem szükségszerűen jó egyetem is? Magyarország: 1-2 egyetem az 500-ban Ez körülbelül a várható értéknek felel meg (GDP-arányosan 1.4 körüli, lakosság-arányosan 0.8 körüli érték lenne) 19

20 III. A magyar rangsorok 20

21 Felsőoktatási rangsorok Magyarországon Körülbelül 2002 óta, de nem tudományos jelleggel a diákok orientálása + üzenet az oktatáspolitikának FELVI-rangsor az interneten főleg a felvételi adatok és az oktatói struktúra alapján, elsősorban a felvételizők tájékoztatására A HVG rangsorait is a FELVI készíti, csaknem ugyanazzal a módszertannal A gazdasági/politikai sajtó megrendelésére főleg elemző cégek készítik a rangsorokat A nemzetközi szokásoktól és egymástól is nagyban eltérő, jórészt homályos elméleti megalapozású módszertanok 21

22 A HVG-FELVI gazdaságtudományi rangsora Itt is, akár a Times vagy a Jiao Tong rangsorban az élmezőny aligha vitatható 1. PTE KTK, 2. BCE KTK, 3. BCE GTK, 4. BME GTK De: erős korreláció a hallgatói létszám és a helyezés között! Feltűnő anomáliák: A KJF 5. helyezett több egyetem előtt A debreceni AVK 8., a DE KTK csak 11. helyezett A NYME KTK 8., mögötte van Szeged, Debrecen, Veszprém és Kaposvár közgazdaságtudományi kara A lista készítésekor nem vizsgálták az akkreditációs problémákat több, feltételesen akkreditált, illetve több szakot akkreditálni nem tudó (általában főiskolai) kar jól szerepel a listán Nincs megítélésbeli eltérés a főiskolák gyakorlat - és az egyetemek elmélet-orientált képzése között (ez nem a közgazdasági és az üzleti képzés közötti különbség!) A gyakorlati orientáció volt az egyik fő érv a sok főiskolai szak akkreditációja mellett! 22

23 A Heti Válasz (CEMI) rangsor Néhány eredmény Közgazdász rangsor: Pl. a BMF és a NYME megelőzi a BME-t, a DE a PTE-t (27-es mezőny, benne 16 főiskola) Az EJF, a TSF és a GDF megelőzi a PE-t és még 5 főiskolát (akkreditáció?) az EJF 1. a tanár/diák arányban Jogász rangsor: Csak 8-as mezőny, a lista megfelel a közvélekedésnek (ELTE: 1., egyházi egyetemek és SZIE a lista végén) SZIF-rangsor: 1. a BGF, 2. a HJF, a két utolsó (7., 8.): KRF és PE Kommunikációs rangsor: A BDF megelőzi az SZTE-t és a BME-t, a Kölcsey és a Vitéz János egyházi főiskolák a BME-t, a PPKE-t, a SZIE-t a KGE-t és a BKF-et 23

24 A Heti Válasz (CEMI) rangsor II. Kissé groteszk mutatórendszer: A K+F teljesítmény és a nemzetközi hírnév nem számít, ez a körülmény erősen a főiskoláknak kedvez Nem számítanak az akkreditációs tapasztalatok sem (minőség?) általában a legtöbb szakot akkreditálják, de a bírálati anyagok alapján viszonylag komoly minőségi rangsort lehetne felállítani van olyan jól helyezett főiskola, amelynél igen súlyos akkreditációs problémák voltak A tanár/diák arány 1/6-os súlyú mutató az is jól teljesít, ahová nem sokan jelentkeznek, de a tanárok maradnak A fejvadászok és a foglalkoztatók véleménye (összesen 1/3): ezekben a szakmákban (kivéve SZIF) ők főváros-központúan működnek a kis vidéki főiskolákat komolyan ismerhetik, s tudnak súlyozni közöttük? mennyiben befolyásolja a válaszokat a reputáció és a megkérdezettek anyaintézménye vagy regionális kötődése? OTDK-kritérium: létszámmal súlyozva kellene alkalmazni,a helyezések számának különben nincs statisztikai értelme Oktatók összetétele: a docensek és a professzorok számítanak, csakhogy e két cím nem ugyanazt jelenti az egyetemeken és a főiskolákon (egyetemi docens = főiskolai tanár) 24

25 (Össz)kép a magyar listák alapján A módszertan nem veszi figyelembe a nemzetközi tapasztalatokat és a nemzetközi kapcsolatokat sem A két lista csakis a hazai piaci erőviszonyokról mond(hatna) valamit A tudásteremtés képe nagyon egyoldalú, a K+F nem számít Az oktatói minőség mérése a formális (főleg egyetemi/főiskolai) címeken alapul, nincs tartalmi vizsgálat Gyenge a kimenő teljesítmény mérése (csak a CEMI-nél, és az is csak szubjektív) ez ellentétes a nemzetközi gyakorlattal Nem veszik figyelembe az intézményi szintű akkreditációs tapasztalatokat Komoly akkreditáció az USA-ban: a GI Bill miatt ( től) Nem világosak a tartalmi prioritások: Tudás vagy szakma? Elmélet vagy gyakorlat? Összemérhető-e az egyetemen és a főiskolán szerzett tudás, melyik miben nyújt többet? A nemzetközi dimenzió hiánya itt is baj: melyik képzés exportképes? 25

26 Mérhető-e a minőség a felsőoktatásban? Még csak kezdeti eredmények külföldön is Nemzetközileg elszigetelt/irreleváns magyar kísérletek A felsőoktatás funkcióinak megfelelő tisztázása nélkül Vulgárisnak mondható versenyképességi szemlélet alapján A módszertan bizonyos követelményeiben és elemeiben meg kellene egyezni, például: Az oktatói és az infrastrukturális színvonal korrekt mutatói A tudásteremtés egészét felölelő teljesítménymérés Az egyetemi és a kari rangsorok összehangolása A főiskola-egyetem összehasonlítással óvatosan! Nemzetközi (globális és regionális) pozicionálás Kimeneti mutatók szellemi és gazdasági értelemben is! A felsőoktatási minőségi rangsorolás csak összehasonlítható országok és intézmények között indokolt! 26

27 Mi lehet a jövőkép a magyar ranglistaiparban és a felsőoktatásban I.? A: beavatkozás nélkül A ranglista-ipar tovább virágzik a jelenlegi formájában, mert megmarad rá a kereslet, és mindenki talál a termékei között valamit, amire hivatkozhat A módszertan a komoly igények hiányában provinciális marad A módszertan-készítés és az akkreditáció párhuzamosan él tovább, s továbbra sem lesz komoly hatásuk egymásra A magyar felsőoktatás még jobban szétaprózódik, demokratikus marad, és a nemzetközi mezőnyben nem kerül feljebb megmarad a bolognai köntösbe bújtatott duális képzési rendszer (egyetemek és főiskolák) 27

28 Mi lehet a jövőkép a magyar ranglistaiparban és a felsőoktatásban II.? B: beavatkozással Komoly ranglistakészítő műhelyek jönnek létre az akkreditáció hátterében Az akkreditáció bürokratikus és érdekegyeztető jellege nagyban csökken, elszakad az OM-től és szakmai alapon független jelleget ölt Megfontolandó a rendszer kétszintűvé tétele! A bolognai folyamat magyar változatát komolyan felülvizsgálják komoly és politikamentes minőségi szelekció a főiskolák között új akkreditációs alapon A magyar felsőoktatás megkezdheti a felzárkózást 28

29 Köszönöm a figyelmet! 29

TÖRÖK ÁDÁM: Tudomány vagy versenyképesség? Tudomány és versenyképesség! 549

TÖRÖK ÁDÁM: Tudomány vagy versenyképesség? Tudomány és versenyképesség! 549 Tartalom AKADÉMIAI SZÉKFOGLALÓ TÖRÖK ÁDÁM: Tudomány vagy versenyképesség? Tudomány és versenyképesség! 549 KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A 2009. évi költségvetési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

ELEFÁNTCSONT- TORONYBÓL világítótorony

ELEFÁNTCSONT- TORONYBÓL világítótorony borito-hrubos-jav.qxd 5/15/2012 2:38 PM Page 2 Az ezredforduló körül a felelõsen gondolkodók körében tudatosult, hogy a felsõoktatásnak újra kell fogalmaznia társadalmi szerepét ahhoz, hogy elfogadtathassa

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

A felsőoktatás képzési teljesítményének mérési problémái

A felsőoktatás képzési teljesítményének mérési problémái Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 168-185. o. A felsőoktatás képzési teljesítményének mérési problémái Hetesi Erzsébet 1 Kürtösi Zsófia 2 A tanulmány

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS DR. OLSOVSZKYNÉ NÉMEDI ANDREA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS DR. OLSOVSZKYNÉ NÉMEDI ANDREA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS DR. OLSOVSZKYNÉ NÉMEDI ANDREA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2014 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetője:

Részletesebben

A magyar felsőoktatási rendszer válaszai társadalmi-gazdasági kihívásokra 1 A felsőoktatás input-output elemzése versenykörnyezetben

A magyar felsőoktatási rendszer válaszai társadalmi-gazdasági kihívásokra 1 A felsőoktatás input-output elemzése versenykörnyezetben VERES PÁL A magyar felsőoktatási rendszer válaszai társadalmi-gazdasági kihívásokra 1 A felsőoktatás input-output elemzése versenykörnyezetben Absztrakt A magyar felsőoktatás 2004-től számos tekintetben

Részletesebben

V./1.1.1.: Történeti áttekintés

V./1.1.1.: Történeti áttekintés V./1.1.: A kutatás alapintézményei, kutatóegyetemek V./1.1.1.: Történeti áttekintés Mikor jöttek létre Magyarországon az első egyetemek? Az első európai egyetemet Bolognában alapították 1088-ban. A sor

Részletesebben

FELMÉRÉS A MAGYARORSZÁGI MÉDIAKÉPZÉSEKRŐL

FELMÉRÉS A MAGYARORSZÁGI MÉDIAKÉPZÉSEKRŐL FELMÉRÉS A MAGYARORSZÁGI MÉDIAKÉPZÉSEKRŐL Munkaanyag a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete számára 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ ÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 3 A FELMÉRÉS CÉLJA 5 A FELMÉRÉS

Részletesebben

Alapdiploma a Bologna sikere? Az alapdiplomások munkaerőpiaci helyzete

Alapdiploma a Bologna sikere? Az alapdiplomások munkaerőpiaci helyzete Marton Melinda Alapdiploma a Bologna sikere? Az alapdiplomások munkaerőpiaci helyzete Absztrakt Diszkrepacia jött létre a munkaerőpiac és a munkaerőt kibocsátó oktatási intézmények között, egyre inkább

Részletesebben

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA Diplomával a munkaerőpiacon A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás

Részletesebben

8 Tanárképzés, továbbképzés

8 Tanárképzés, továbbképzés 8 Tanárképzés, továbbképzés [Kárpáti Andrea] Az iskolai munkát meghatározó tényezők jelentős részének (osztálylétszám, egy tanulóra jutó ráfordítás) nincs kimutatható hatása a tanulói teljesítmények alakulására,

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

BÁLINT JULIANNA POLÓNYI ISTVÁN SIKLÓS BALÁZS. A felsőoktatás minősége

BÁLINT JULIANNA POLÓNYI ISTVÁN SIKLÓS BALÁZS. A felsőoktatás minősége BÁLINT JULIANNA POLÓNYI ISTVÁN SIKLÓS BALÁZS A felsőoktatás minősége A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás keretében készültek. Bálint Julianna,

Részletesebben

Kerék-Bárczy Szabolcs: Ellenreform a felsőoktatásban

Kerék-Bárczy Szabolcs: Ellenreform a felsőoktatásban Kerék-Bárczy Szabolcs: Ellenreform a felsőoktatásban 1/ Bevezetés Gazdaságtörténeti tény, hogy a kicsi, nyitott, természeti erőforrásokat nélkülöző Magyarország gyarapodását, versenyképességét a nemzetközi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BODOR MÓNIKA Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar 2014 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: DR.

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány A hazai egyetemek bekapcsolódása a nemzetközi oktatási és kutatási színtérbe, és

Részletesebben

Az egyetemi ipari technológiatranszfer sajátosságai Magyarországon

Az egyetemi ipari technológiatranszfer sajátosságai Magyarországon Műhely Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. október (1119 1139. o.) Az egyetemi ipari technológiatranszfer sajátosságai Magyarországon Az egyetemi kutatási eredmények piaci értékesítése, az egyetem ipar

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 400 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Diplomás Pályakövető

Részletesebben

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról Fókuszcsoportos interjúk alapján Készítette: Antal Zsófia 2011 Tartalomjegyzék 1. 1. A tanulmány célja 3 1. 2. Miért fontos és

Részletesebben

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA Diplomával a munkaerőpiacon A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás

Részletesebben

Régi-új megközelítések a felsôoktatási intézmények sokféleségének és teljesítményének értelmezésében (1)

Régi-új megközelítések a felsôoktatási intézmények sokféleségének és teljesítményének értelmezésében (1) HRUBOS ILDIKÓ Régi-új megközelítések a felsôoktatási intézmények sokféleségének és teljesítményének értelmezésében (1) A kérdésfeltevés természetérôl A 20. század második felében a fejlett országok felsőoktatási

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Veres Judit 2008

SZAKDOLGOZAT Veres Judit 2008 SZAKDOLGOZAT Veres Judit 2008 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment SZAK ÚD tagozat EU kapcsolatok szakirány A MAGYARORSZÁGI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák,

Részletesebben

A felsõfokú tanintézetek összehasonlító rangsorát meghatározó indikátorrendszer kidolgozása

A felsõfokú tanintézetek összehasonlító rangsorát meghatározó indikátorrendszer kidolgozása Mûhely Prof. Dr. Katona Tamás, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára E-mail: tamas.katona@juris.uszeged.hu A felsõfokú tanintézetek összehasonlító rangsorát meghatározó indikátorrendszer

Részletesebben

Tanulmányok. Megtorpant intézményirányítási reform. Felsőoktatási trendek, alkalmazkodási kényszer

Tanulmányok. Megtorpant intézményirányítási reform. Felsőoktatási trendek, alkalmazkodási kényszer Tanulmányok 3 Barakonyi Károly A világ felsőoktatási intézményeinek irányítása átalakulóban: változik az egyetemi autonómia tartalma és az intézmények irányításának formája is. Az egyetemi kormányzási

Részletesebben

Munkaerő-piaci stratégiák, munkáltatói elvárások és a diplomások A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK MUNKAERŐ-PIACI ELHELYEZKEDÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL

Munkaerő-piaci stratégiák, munkáltatói elvárások és a diplomások A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK MUNKAERŐ-PIACI ELHELYEZKEDÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL KISS LÁSZLÓ Munkaerő-piaci stratégiák, munkáltatói elvárások és a diplomások A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK MUNKAERŐ-PIACI ELHELYEZKEDÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL A felsőoktatás bővülése, a végzett diplomások számának

Részletesebben

III. Felsőoktatási Marketing Konferencia. 2010. október 21-22. Konferencia CD

III. Felsőoktatási Marketing Konferencia. 2010. október 21-22. Konferencia CD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia 2010. október 21-22. Konferencia CD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia Konferencia CD Pécs, 2010. Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Pécs, Vasvári Pál u. 4. Tel./Fax:

Részletesebben

Fokozatváltás a felsőoktatásban

Fokozatváltás a felsőoktatásban Fokozatváltás a felsőoktatásban A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai Fokozatváltás a felsőoktatásban A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai Tartalom A felsőoktatás

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR M I S K O L C I E G Y E T E M GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SÁFRÁNYNÉ GUBIK ANDREA A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ELVI KÉRDÉSEI ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATAI BORSOD- ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben