A BGF KVIK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2012/08.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BGF KVIK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2012/08."

Átírás

1 A BGF KVIK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Scientific Journal of the BBS CCCT 2012/08.

2 Budapesti Gazdasági Fôiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar tudományos folyóirata Scientific Journal of the Budapest Business School College of Commerce, Catering and Tourism Fôszerkesztô (Editorin chief): Kovácsné Székely Ilona Szerkesztôbizottság elnöke (President): H. Farkas Julianna Szerkesztôbizottság (Editorial board): Gundel János, Hamar Farkas, Kovátsné Loch Ágnes, Kozár László, Somogyiné Förgeteg Katalin, Szabóné Erdélyi Éva, Szalók Csilla, Tóth Zoltán A BGF KVIK kulturális tudományos folyóirata 2012/8 Szerkesztôség címe (Editorial office): BGF KVIK, 1054 Budapest, Alkotmány u Felelôs kiadó (Publisher): Zimányi Krisztina, BGF KVIK dékán Borító és lapterv: Tóth Katalin Tördelés: Tóth Katalin Nyomda: BGF-KKK Házinyomdája Felelôs vezetô: Tóth Imre Példányszám: 300 pld ISSN:

3 Tartalom Content Rudolfné Katona Mária Karakasné Morvay Klára Fodor Mónika Lojalitásvizsgálat a magyar éttermi vendéglátásban Research into loyalty at Hungarian restaurants 7 Hámori Antal Vendéglátás-etika The ethics of hospitality 25 Juhász László Európai csillagok Nemzeti csillagok Szabályozott szabályozatlanság a hazai szállodaiparban European stars national stars Regulated deregulation in the Hungarian hotel industry 33 Bujáki Péter _ Baráth Kinga G O L F - a kortalan olimpiai játék G O L F - the timeless game 51 Lakner Zoltán - Lôrincz Sándor Ágazati kapcsolatok mérlegének vizsgálata input-output elemzéssel Examination of the intersectorial balance using the input-output model 69 Lányi Katalin Értékvizsgálat a BGF KVIK nappali tagozatos alsóbb éves hallgatói között A study of the value inventory of junior full-time students at BGF KVIK 80 Korándi József - Pluhár Gabriella Matematikusok ábrázolása a Good Will Hunting címû filmben The image of mathematicians in the movie Good Will Hunting 89 3

4 Elôszó Köszöntöm az olvasót, abból az alkalomból, hogy most egy külsôre-belsôre megújult Agorá -t tarthat a kezében! Mi változott meg? A borítón erôteljesebb lett Karunk színe, a kék, a klasszikus oszlopsorok helyett pedig az Alkotmány utcai impozáns fôépület látványában gyönyörködhetünk. Más lett az alcím is: kulturális-tudományos folyóirat volt eddig, most pedig tisztán tudományos, utalva ezzel a változás lényegére, vagyis arra, hogy a tudományosság szigorúbb kritériumai szerint jártunk el a tanulmányok megválogatásában. Biztos vagyok benne, hogy mindnyájunknak hiányozni fog a kulturális rovat, a versek és a színes útleírások! Ennek ellenére, a szerkesztôbizottság úgy gondolta, hogy az Agora nyújtotta lehetôségek által, Karunk megnövekedett tudományos potenciáljának meg kell jelennie a felsôoktatási intézmények körében, olyan színvonalon, hogy azt a hazai tudományos közélet és a doktori iskolák is elfogadják. Ennek érdekében mind a formai, mind a tartalmi követelményeket ehhez a mércéhez igazítottuk, leendô szerzôink számára útmutatóként elérhetôvé tettük, csakúgy, mint a lektori bírálati szempontrendszert hiszen a tanulmányok csak két szakmai lektor ajánlására kerülhetnek be a kiadványba, illetve, ha átmentek a szerkesztôbizottság szûrôjén is. A cikkekhez magyar és angol nyelvû absztraktot kértünk, valamint szerzôi nyilatkozatot, miszerint az adott írás sehol máshol nem került még publikálásra. Szeretnénk, ha a feltételek szigorítása a tudományos színvonal emelkedését eredményezné, és azt, hogy egyfajta presztízst jelentsen bekerülni a folyóirat szerzôi közé. Szeretnénk, ha az a szakmai profilbeli gazdagság, amelyet Karunk képvisel, annak minden területe megjelenne kiadványunkban. E kötetben turisztikai, vendéglátás-etikai és attitûd vizsgálatok, gazdasági-matematikai elemzések találhatók, és nem utolsósorban olyan témákról is tájékozódhatunk, hogy miképp ábrázolja a matematikusokat a média, vagy éppen a golfozás rejtelmeibe kaphatunk betekintést. Varietas delectat a változatosság gyönyörködtet! Változatosság és szigorú tudományos színvonal ezt szerettük volna egyszerre szem elôtt tartani! Az Agora 8. kötete ez, feltétlenül jár tehát a köszönet és elismerés a volt fôszerkesztônek, Dr. Hamar Farkasnak, hogy lelkiismeretes munkájának köszönhetôen az Alma Mater jogutódjaként újra éledt kari folyóiratunk. Az új fôszerkesztônek, Dr. Kovácsné dr. Székely Ilonának pedig sok sikert és kitartást kívánok további munkájához! Dr. Zimányi Krisztina Dékán 5

5 Rudolfné Katona Mária Karakasné Morvay Klára Fodor Mónika Lojalitásvizsgálat a magyar éttermi vendéglátásban Research into loyalty at Hungarian restaurants Összefoglalás Tanulmányunk több fordulós kvalitatív és kvantitatív kutatás eredménye ( ) a magyar vendégek melegkonyhás vendéglátóüzletekkel kapcsolatos elégedettségrôl és a vendéghûségrôl. A stratégia kialakításakor a legfontosabb feladat a vendégkör igényeihez való alkalmazkodás, valamint az egyedi atmoszféra kialakítása. A gyorsétkezô helyek vendégkörének alacsonyabbak az elvárásai a választékot, a kapcsolatokat és a minôséget tekintve, mint a hagyományos értékesítésnél. A kedvenc hely kiválasztása elsôsorban a kapcsolatoktól függ, melyben a személyzet a legfontosabb tényezô. A személytelenebb reklámok hatástalanok, színvonalas munkával azonban pozitív szájpropaganda érhetô el. A törzsvendégekre, akik többségében férfiak és a gazdaságilag aktív népességbôl kerülnek ki, az emocionális kötôdés jellemzô. Az üzlet atmoszférája meghatározóbb, mint a választék, vagy az árak. A törzsvendégek kritikusabbak és elégedetlenebbek, mégis jobban ragaszkodnak törzshelyükhöz. Kulcsszavak: lojalitás, melegkonyhás vendéglátó üzlet, elégedettség, törzsvendég, stratégia Summary This article is based on qualitative and quantitative research focusing on catering establishments offering a variety of warm dishes, such as restaurants, fast-food places, cafeterias, and public houses serving hot meals. In the investigation between Hungarian customers were surveyed on the factors affecting their satisfaction and loyalty. The methods of investigation were by interview and questionnaire. Eating out is much more a rarity for Hungarians compared to the international average. However, people who regularly eat out, usually prefer going to the same place, that is, they usually choose a haunt. The main question was if the satisfied guest will definitely become a regular visitor or could it happen that the unsatisfied guest will not leave our restaurant either? The results highlighted a huge difference between slow and fast food restaurants on the question of loyalty. Guests expectations are much less in the case of fast food restaurants, where the variety and quality of the dishes and the personal contact with the staff are of low importance. The word-ofmouth effect has an important role in finding our favourite place; it is more effective than paid advertisements. The most important factor in guests preference for a particular restaurant is the relationship between the owner, staff and the guest. It is surprising that the more often guests visit a place, the more critical and unsatisfied they may become. However, Hungarians are unlikely to change their regular haunt because their attitude to it is emotional rather than rational. Keywords: loyalty, restaurant, customer satisfaction, regular guest, strategy 6 7

6 Bevezetés, célkitûzés Hazánkban a melegkonyhás vendéglátóhelyek látogatottsága európai összehasonlításban viszonylag kicsi, kivételt csak a gyorsétkezôhelyek, étkezdék képeznek. Egy-egy vendéglátóhelyhez a magyar vendégek inkább érzelmi alapon kötôdnek, ezért könnyebben alakul ki és tartósabb marad a hûségük. A magyar fogyasztó nem szívesen nyit az új felé. Akkor is nehezen változtat törzshelyet, ha több érv szól a váltás mellett, mint ellene. Ízlésében alapvetôen konzervatív, így nem egyszerû az olyan vendéglátó egységet tartósan rentábilisan mûködtetni, ahol más nemzetek ismeretlen, esetleg egzotikus ételeit, italait értékesítik. A magyar ember ugyan szívesen próbálja ki az újdonságokat, de kutatásunk eredményei szerint ritkán választja törzshelyévé. Az aktív korúakra, a már jövedelemmel rendelkezôkre jellemzôbb a melegkonyhás vendéglátóhelyek napi igénybevétele, mint a többi korcsoportra. A látogatások gyakorisága fôként a diszkrecionális jövedelem nagyságától függ. A magyar fiatalok inkább a szórakozásra költenek, mintsem étkezésre valamelyik hagyományos étteremben. Úgy véljük, hogy a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyek számára a minôség, az elégedettség és a lojalitás összefüggéseinek feltárása átfogó iránymutatást adhat egy rentábilisabb üzemeltetést biztosító stratégia kialakításához. A vendég megtartása az üzleti siker egyik meghatározó eleme. Kutatások bizonyítják (Reichheld, 1996; Oliver, 1999), hogy egy új vevô megszerzésének akvizíciós költsége ötszöröse egy korábbi vevô megtartásának. A visszatérô vendég kevésbé árérzékeny, többet vásárol, elérése a csökkenô marketing költségek révén kevesebbe kerül, ugyanakkor hajlandó többet fizetni, a céget másoknak is ajánlani és az üzlet jó hírét kelteni (Reichheld, 2000; 2003; Hetesi és Reketytye, 2005). Vizsgálatunk központi kérdései: Visszatér-e az elégedett vendég, esetleg az elégedetlen is? Milyen erôs a kapcsolat az elégedettség és a hûség viszonyában? Melyek a törzsvendéggé válás sajátos összetevôi? Hipotézisek Az európai és az észak-amerikai emberek jelentôs része napi rendszerességgel étkezik vendéglátóhelyeken, ezzel szemben a magyarok a hazai éttermekben, vendéglôkben csak alkalmanként (ünnepek, nyaralás, kirándulás, munkahelyi rendezvények) fordulnak meg. A gyorsétkezô helyeket, kifôzdéket, étkezdéket - feltehetôleg az alacsonyabb árak és a gyorsaság miatt - nagyobb gyakorisággal veszik igénybe. Az elszemélytelenedô világ miatt kiemelt szerepe van a személyes kapcsolatoknak mind a vendéglátóhely személyzetével és vezetésével, mind a többi vendéggel. Elsôsorban ezek a tényezôk határozzák meg a törzshely, vagy a kedvenc vendéglátóhely kiválasztását. Vajon igaz ez a feltételezés a gyorsétkezô helyek esetében is? A magyar vendégek inkább emocionálisan kötôdnek az adott vendéglátóhelyhez, mintsem racionális, piaci érvek alapján. A leghitelesebb propagandaeszköz az elégedett vendég. A klasszikus értelemben vett reklámok leszámítva néhány multinacionális vállalat marketing tevékenységét, pl. McDonald s, KFC, stb. csak minimálisan járulnak hozzá a vendéglátó üzlet forgalmának növeléséhez. A hazai vendég ízlésében meglehetôsen konzervatív, a különlegesebb, élményt nyújtó szolgáltatásokkal (all you can eat, egyedi, tematikus környezet, szórakoztatás) azonban elégedetté tehetô. A melegkonyhás vendéglátó egységek elhelyezkedésére a térbeli koncentráció jellemzô (Budapest, vidéki nagyvárosok központjai, turisztikai attrakciók, fontosabb útvonalak). A szerényebb diszkrecionális jövedelmûek lakóhelyein kevés a melegkonyhás vendéglátóhely és azok általában alacsony színvonalúak. Irodalmi áttekintés A vendégelégedettséggel az utóbbi években számos marketing szakember foglalkozott. A vendégelégedettség komplex pszichikai összehasonlítási- és információfeldolgozási folyamat eredménye. Olyan állapot-meghatározás, amely a vendégek elvárásai és utólagos észlelései között adódik (Gardini, 1999). Kotler (1988) szerint akkor elégedett a fogyasztó, ha a termék megfelel az elvárásainak; ha felülmúlja elvárásait, akkor a vevô nagyon elégedett; elégedetlen viszont, ha a termék nem felel meg az elôzetes elvárásoknak. O Neil és Mattila (2004) kutatásai azt bizonyítják, hogy a vendégelégedettség javítása egyértelmû anyagi elônyöket tartogat, bár a vendégek elégedettsége, mint célkitûzés nyilvánvalóan költségekkel jár. Szerintük az elégedettség az elôzetes tapasztalatokon nyugvó általános teljesítményértékelés, melyet egy bizonyos vásárlási döntés értékítéleteként fogalmazhatunk meg. A vendégek elégedettségi szintjük kialakításához a szolgáltatás jellemzôivel kapcsolatos aktuális tapasztalataikat vetik össze korábbi elvárásaikkal. A szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség közös dimenziói: maga a szolgáltatás és az azt kiegészítô fizikai termék (esetünkben étel, ital) minôsége, az ár és a helyszín. A szolgáltatás minôségének megítélése az emberi tényezô miatt rendkívül szubjektív. A legfontosabb ide tartozó elemek a RATER modell szerint (Zeithaml et al., 1990) a kézzelfoghatóság, a megbízhatóság, a fogékonyság, az empátia és a hozzáértés. Az emberi tényezô fontosságát Veres (1998) szolgáltatásmarketingrôl szóló összefoglaló mûve is megerôsíti, számolva a szolgáltatás elvont természetével. A szolgáltatás folyamatát a résztvevôk közötti kölcsönhatásként definiálja, figyelembe véve a közöttük lévô személyes kapcsolatokat. A vendégelégedettség modelljei egyértelmûvé teszik, hogy az elégedettséget az elvárás és a tapasztalat viszonya határozza meg. A marketing szakirodalmát tanulmányozva arra a következtetésre jutottunk, hogy az elégedettség önmagában nem járul hozzá a vállalkozások hosszú távú profitjához, inkább a lojalitásra kell koncentrálni. Deming (1986) fogalmazta meg elsôként, hogy a jövôben nem lesz elegendô, ha olyan fogyasztókkal rendelkezünk, akik pusztán elégedettek. A lojalitáskutatásban számos ellentmondás tapasztalható, nehéz egy jól meghatározott fogalmi keretet találni. Nincs egyértelmû magyarázata, hogy mitôl lesz lojális egy fogyasztó, hogyan változik idôben a lojalitás, illetve mitôl szûnik meg. Oliver (1999) szerint a lojalitás az újravásárlásra utal, melyben megjelenik a márkavédelem is, melyet a szerzô a pozitív szájreklám analógiájaként értelmez. Reichheld (2003) szerint a lojalitás nem jelent feltétlenül újravásárlást, inkább a cég, a termék népszerûsítését, hiszen az ismételt látogatás pusztán kényszerûségbôl vagy kényelmességbôl is adódhat. A magyar szakirodalomban elsôsorban Hetesi és Rekettye (2005) foglalkoztak a lojalitással. Kutatásaik alapján ellentétben Reichheld (2003) elôbbi véleményével - a lojalitás fogalmi elemeiként az újravásárlási szándékot, a keresztvásárlásokat, az árérzékenységet és a másoknak való ajánlást határozták meg. Az újravásárlás mellett az elpártolás tényezôit (keresztvásárlás, árrugalmasság) is megjelölik, illetve a másoknak való ajánlást a lojalitás kritériumának tekintik. 8 9

7 A vendégek lojalitása lehet funkcionális, vagy emocionális (Barnes, 2003). A funkcionális lojálisak a vendéglátó üzletek kényelmes elhelyezkedését, a könnyû elérhetôséget, a kedvezô nyitva tartást kedvelik. Az emocionális lojálisaknál is lényeges a kényelem, de fontosabbnak tartják, ha a nevükön szólítják ôket, beszélgetnek velük, a vásárlással valamilyen élményben részesülnek. Mindkét csoport elégedettséget mutat ugyan, a funkcionális lojális csoport azonban kevésbé ragaszkodó. A szolgáltatás értékelése alapján dönti el a vendég, hogy váltson-e, vagy kapcsolatban maradjon. A magasabbnak érzékelt váltási költségek (idô, pénz, erôfeszítés) nagyobb hûséget és ismétlôdô vásárlási szándékot eredményeznek. Felmerül azonban a kérdés, hogy mekkora váltási költség terheli a vendéglátást igénybe vevôt, hiszen adminisztrációs, pénzügyi vagy kapcsolatváltási költséggel alig kell számolnia. Ösztönöz-e akkor ez a vendéglátó üzlet iránti hûségre? Korábbi vizsgálataink (Rudolfné és Karakasné, 2008) kimutatták, hogy a vendéglátó üzlet légkörével, hangulatával kapcsolatos elégedettség jelentôs szerepet játszik a hûség kialakításában, ami kedvezô szájpropagandát eredményezhet. Az elégedettség nagymértékben függ az emberi tényezôtôl is, ami megemeli a humán erôforrás szerepét. A jól képzett, megfelelô hozzáállású munkatársak felbecsülhetetlen értéket jelentenek a vendéghûség kialakításában. Anyag és módszer A kutatás 2007-ben a gazdasági válság elôtt kezdôdött és egy utókövetéssel 2011 tavaszán zárult. A célok meghatározása, a hipotézisek megfogalmazása, a kutatás határainak rögzítése után a munka a szekunder információk gyûjtésével folytatódott. Az úgynevezett desktop research jó alapot adott 10 a kutatás folytatásához. A rendelkezésre álló magyar- és idegen nyelvû szakirodalom mellett felhasználtuk a KSH, a TÁRKI és a GFK Hungária vizsgálati eredményeit, valamint egyéb on-line információs rendszerek adatait. Fontos lépés volt a mintavétel meghatározása, mert a reprezentativitásra törekedtünk, azaz, hogy a kiválasztott mintán nyert adatok tükrözzék az alapsokaságot. Primer kutatásunk során kvalitatív és kvantitatív technikákat egyaránt alkalmaztunk. A hipotézisek pontos megfogalmazása érdekében a témában jártas szakemberekkel egyéni mélyinterjúkat készítettünk, melyeket két fókuszcsoportos interjú követett. Az egyikben a melegkonyhai vendéglátást gyakran igénybe vevô BGF-KVIK hallgatói vettek részt, a másik csoport tagjai középkorú, az éttermi vendéglátást ritkán igénybe vevô emberek voltak. A kvalitatív kutatás eredményeinek felhasználásával állítottuk össze a kérdôívet. A hibák kiszûrése érdekében próbakérdezésre, majd pilot-interjúkra került sor a BGF- KVIK hallgatói (mintegy 100 fô) körében. A könnyebb kitöltés érdekében elsôsorban zárt, szelektív kérdéseket (Likert-skála, egyszerû kiválasztás) alkalmaztunk, így a feldolgozás (kódolás, az adatrögzítés, értékelés) is egyszerûbb volt. A kérdôívet kiértékelhetô formában elôször 541 fô töltötte ki. Jelen vizsgálat a hazai vendégekre irányult, külföldieket nem kérdeztünk. A kísérôlevélben felhívtuk a válaszadók figyelmét arra, ha szinte soha nem vesznek igénybe melegkonyhás vendéglátóhelyet, úgy csak a személyes adataikat adják meg. Az elsô vizsgálat nyomtatott, vagy ben elküldött kérdôívekkel, önkitöltôs módszerrel történt. A feldolgozáshoz a SAS programot használtuk. Az utókövetés során 339 értékelhetô kérdôív született, valamennyit a kérdôívem.hu program segítségével továbbítottuk. A feldolgozás adattábláit is e program segítségével kaptuk meg. A megkérdezettek ismérvei A teljes lakosságra vetítve a nôk aránya a KSH demográfiai adatai szerint 5%-ponttal meghaladja a férfiakét. Kutatásunk szerint azonban a vendéglátóhelyeket A kérdôívet kitöltôk meglehetôsen jól reprezentálják a teljes magyar népesség kor szerinti összetételét (1. táblázat). Jelentôsebb eltérés három korcsoportban mutatkozott. A 18 éven aluliaknak nincs önálló jövedelmük és ritkán döntenek az üzletválasztásról, míg a táblázat A korcsoportok szerinti megoszlások (%) látogatók esetében az arány 2/3-1/3 a férfiak javára. Ennek alapján a vendéglátó üzletek stratégiájában érdemes a nôkre, mint új célcsoportra nagyobb figyelmet fordítani, így növelve a vendégek számát. Korcsoport (1) Népesség (2) Kérdôív (3) ,95 0, ,10 39, ,06 22, ,65 18, ,79 14, ,08 2,59 76-X 6,36 0,92 Összesen (4) 100,00 100,00 Table 1. Distribution by age group age group (1), population (2), survey (3), all (4) 2. táblázat Az iskolai végzettség szerinti megoszlások (%) év feletti korosztály jellemzôen nyugdíjas, ezért nem rendelkezik elegendô diszkrecionális jövedelemmel az éttermi vendéglátás igénybevételére. A évesek nagyobb arányát az egyszerûbb elérés és a rendszeresebb üzletlátogatás (gyorskiszolgáló helyek, pizzériák) adta. Iskolai végzettség (1) Népesség (2) Kérdôív (3) általános iskola (4) 39,22 0,92 szakmunkás iskola (5) 23,93 8,13 érettségi (6) 22,56 44,73 fôiskola, egyetem (7) 14,29 46,21 Összesen (8) 100,00 100,00 Table 2. Distribution by educational qualifications (own research) educational qualification (1), population (2), survey (3), elementary school (4), vocational school (5), graduation (6), college, university (7), all (8) 11

8 A kérdôívet kitöltôk között a magyar népességhez viszonyítva jóval magasabb arányban találhatók az érettségizettek és a diplomások (2. táblázat). Magasabb a jövedelmük és szívesebben is veszik igénybe az éttermi étkezést. Az alacsonyabb iskolai végzettségûek szerényebb keresetük és eltérô fogyasztói szokásaik miatt a melegkonyhás vendéglátóhelyeket csak nagyon ritkán látogatják, ezért lojalitásról az ô esetükben nem is beszélhetünk. Elemzésünkben a kitöltôk közel fele Budapesten és Budapest környékén él táblázat A területi megoszlások (%) (3. táblázat), ami lehetôvé tette a téma szempontjából releváns válaszok megszerzését. Már a kvalitatív vizsgálatok is megmutatták, hogy az éttermek, ezáltal a kedvencek száma is sokkal nagyobb mértékben nô a települések méretével, mint a népességi számok növekedése. Elsôsorban a nagyobb településeken találhatók melegkonyhás vendéglátóhelyek, melyek e vizsgálat tárgyát képezik. A magyar népesség 30 %-a él falvakban, ahol ilyen üzletprofilokat alig találunk, vizsgálatunknak ezért ott nem is volt létjogosultsága. Területi megoszlás (1) Népesség (2) Kérdôív (3) Budapest és környéke (4) 24,50 48,06 vidéki nagyváros (5) 19,62 20,33 kisváros (6) 25,42 20,70 falu (7) 30,47 10,91 Összesen (8) 100,00 100,00 Table 3. Spatial distribution spatial distribution (1), population (2), survey (3), Budapest and enviroment (4), big cities (5), small town (6), village (7), all (8) 4. táblázat A gazdasági aktivitás szerinti megoszlások (%) Míg a magyar népesség mindössze 38%-a foglalkoztatott, addig a mi válaszadóink közel 53%-a az (4. táblázat). A melegkonyhás vendéglátóhelyeket leggyakrabban látogatók a foglalkoztatottak, tehát e szempont alapján értékelhetôek a válaszok. Gazdasági aktivitás (1) Népesség (2) Kérdôív (3) foglalkoztatott (4) 38,10 52,87 munkanélküli (5) 4,60 1,11 inaktív keresô (6) 30,50 9,06 eltartott (7) 26,70 36,97 Összesen (8) 100,00 100,00 Table 4. The distribution by economic activity economic activity (1), population (2), survey (3), employed (4), unemployed (5), inactive earn (6), dependent (7), all (8) A vendéglátóhelyek fontos célcsoportját képezik ma az eltartottak közül azok a felsôoktatási hallgatók, akik tanulmányaik mellett keresô tevékenységet végeznek. A lakónépességhez képest a kitöltôk három-négy fôs háztartásai felülprezentált arányokat mutatnak. Ez alapján kijelenthetô, hogy többségükben nem az egyedülállók járnak a vizsgált vendéglátó üzletekbe. A vendéglátóhelyek jelleg szerinti megoszlása A vendéglátóhelyek jellegét vizsgálva bebizonyosodott egyik hipotézisünk, ami szerint a magyarok a gasztronómiában meglehetôsen konzervatívak. A válaszolók közel 60%-a a hagyományos üzleteket részesíti elônyben, a magyaros vendéglátóegységeket a megkérdezettek ötöde jelölte meg. A legkisebb részarányt (13%) a más nemzetek konyháit kedvelôk adták, a különleges (pl. tematikus) üzletekre esô voksok száma pedig elhanyagolható. A megszokott, bevált ízekhez való ragaszkodás megnehezítheti a különleges ízvilágú éttermekben a belföldi törzsvendég-kör kialakítását. A megkérdezettek válaszaiból kiderült, hogy a melegkonyhás vendéglátó üzletkörön belül a legszívesebben igénybe vett, azaz a kedvenc üzletprofil az étterem. Erre a válaszadók valamivel több mint fele voksolt. A családiasabb atmoszférájú vendéglôk és a sörözôk részaránya 12, illetve 10%, a kávéházak 7%-ot képviselnek, míg a csárdák, étkezdék, kifôzdék, gyorsétkezôhelyek birtokolják a válaszok 19-20%-át. Ezek alapján jogos a következtetés, hogy a válaszolók többsége a jobb minôségû, színvonalasabb szolgáltatást nyújtó vendéglátóhelyeket választotta kedvenc helyéül. A sajnálatosan ritka látogatások miatt azt feltételezzük, hogy ezek a vendéglátóhelyek nem a napi étkezési szükségleteket elégítik ki, hanem inkább az élmény, a társaság adja vonzerejüket. Rákérdeztünk arra is, honnan szereztek tudomást késôbb kedvenccé vált helyükrôl. A válaszokból kiderült, hogy a reklámok és az egyéb kommunikációs eszközök nem érték el az elvárt hatást, alig 5%-os az együttes részarányuk. A vendéglátó szakma számára tehát megfontolandó, hogy érdemes-e a reklámokra jelentôsebb összegeket költeni. A színvonalas, új éttermek esetében, az életgörbe bevezetô szakaszában azonban fontos a hírverés, ott aktív marketingtevékenységet javasolunk. A kedvenc vendéglátóhelyet tekintve a válaszadók közel felének ajánlották a megjelölt melegkonyhás üzletet, azaz jól mûködött a szájpropaganda. Számokkal alátámasztható, hogy a leendô vendégeket egy már volt vendég befolyásolja a legjobban a választásban, ami a lehetô legjobb és legszívélyesebb vendéglátásra kell, hogy sarkallja a szakmát. Hibát nem véthetünk, hiszen a szájpropaganda a negatív hírverésben még erôteljesebb. Gondoljunk csak a jéghegy csúcsa effektusra, ami szerint az elégedetlen vevô átlagosan kilenc barátjának meséli el rossz tapasztalatait, miközben 96%-uk nem tesz panaszt az üzletvezetésnél. A megkérdezettek 45%-a kényelmi szempontok alapján döntött (közel lakik, vagy dolgozik), ôk funkcionálisan lojálisak, azaz kevésbé, vagy lassabban válnak törzsvendéggé. A látogatás rendszerességére vonatkozó kérdésünkre kapott adatok sajnos nem biztatóak a vendéglátó szakma jövôjére nézve. A megkérdezettek 73%-a havonta, vagy még ritkábban veszi igénybe a vendéglátó üzleteket, és csupán 6% étkezik napi rendszerességgel étteremben. A látogatás gyakoribbá tételét nehezíti a potenciális vendégek rendelkezésére álló diszkrecionális jövedelem volumenének várható további csökkenése. Az elégedettség, a hûség és a kapcsolat összefüggései A kérdôív második nagy egységét a vendégek véleményeinek részletes vizsgá- 13

9 lata képezte. 35 állításra vártunk értékelést, melybôl 14 az elégedettségre, 6 a hûségre, 15 pedig a kapcsolatokra vonatkozott. Ezeket a válaszadóknak a magyar iskolai osztályzás szerint kellett pontozniuk a már említett Likert-skála alapján. (Az 5 a nagyon elégedett, nagyon egyetért jelentéssel bírt, az 1 pedig a nagyon elégedetlen, nagyon nem ért egyet véleményt tükrözte.) A vendégek válaszai az elégedettség kérdéskörre 14 Az elégedettség témakör állításai a kedvenc melegkonyhás vendéglátóhelyre vonatkoztak, ezért elenyészô az elégedetlenségbôl fakadó negatív vélemények száma. Az elégedettség témakör állításai (a sorszámok nem a fontossági sorrendet tükrözik): 1. A személyzet barátságos, figyelmes 2. A személyzet/vezetôség figyel az igényeimre 3. A kiszolgálás gyorsasága 4. Az ételek és italok választéka 5. Az ételek minôsége 6. Az árak összhangban állnak a minôséggel 7. Szolgáltatások: zene, különterem, asztalfoglalás 8. A vendéglátóhely megközelíthetôsége 9. Parkolási lehetôség 10. A vendéglátóhely környezete, külsô képe 11. Az étterem atmoszférája (berendezés, belsôépítészet) 12. Az üzlet tisztasága 13. A vendéglátóhely nyitva tartása 14. A vendégkör Amikor a vendégek kedvenc helyeikrôl nyilatkoztak, a várható nagyon elégedett válaszok mellett meglepôen nagy gyakorisággal jelentek meg a közömbös és elégedett válaszok, melyek leginkább a környezetre és az árakra vonatkoztak. A személyzettel a vendégek több mint fele nagyon elégedett volt. Az elégedettséget illetôen a vendéglátó üzlet atmoszférája és személyzetének hozzáállása jóval fontosabbnak bizonyult, mint a minôség, a választék vagy az árak. A hûség témakör eredményei A hûség témakör állításaival a vendégek hûségességét (5. táblázat) és piaci szemléletüket (6. táblázat) vizsgáltuk. Utóbbi esetben arra kerestük a választ, hogy mennyire számít az üzletválasztásban a piaci elônyök kihasználása, azaz az árak és a konkurencia ajánlatai. A hûség témakör állításai: 1. Én hûséges vendégnek (törzsvendég) tekintem itt magam. 2. Ha árakat emelne, én akkor is a vendége maradnék. 3. Ha a konkurencia számomra kedvezôbb árakat, vagy kedvezményt ajánlana, átpártolnék. 4. A közeljövôben ha tehetném, - gyakrabban járnék erre a helyre. 5. Számomra fontos, hogy azt a vendéglátó egységet válasszam, amelyik közel van. 6. Számomra fontos, hogy a minôségben megfelelôt válasszam. A hûségességi oldalról történô vizsgálódásnál a vendégek közel egy negyede hûségesnek vallja magát, 27-28% közömbös a kérdéssel kapcsolatban, és csupán 1,5% nem vallja magát feltétlenül hûségesnek. Ennek ellentételezéseként a megkérdezettek 45%-a közömbös, míg 18%-a kategorikusan elutasítja a piaci szemléletet. Kijelenthetjük, hogy a vendégek kedvenc vendéglátóhelyükhöz sokkal inkább érzelmi alapon kötôdnek, mint racionálisan. Hûségesség (1) Gyakoriság (2) Százalék (%) (3) 1 0 0, , , , ,85 Összesen (4) ,00 Piaci szemlélet (1) Gyakoriság (2) Százalék (%) (3) , , , , ,84 Összesen (4) ,00 A válaszok alapján kiderült, hogy a vendégekben sokkal erôsebb a személyes, érzelmi kötôdés az általuk favorizált vendéglátó egységhez, mint a piaci szemlélet, bár a vélemények közötti szórás meglehetôsen nagy. A megkérdezettek közötti kapcsolatok vizsgálata A következôkben a kapcsolatok fontosságának vizsgálatára irányuló állításokat mutatjuk be: 1. A személyzet/vezetôség jól ismer engem. 2. A kedvenc helyemmel való kapcsolatom nagyon fontos számomra. 5. táblázat A hûségesség Table 5. Loyalty Loyalty (1), frequency (2), percent (3), all (4) 6. táblázat A piaci szemlélet Table 6. Market approach Market approach (1), frequency (2), percent (3), all (4) 3. Kapcsolatom fenntartása nekem minden erôfeszítést megér (idô, távolság, utazás, stb.). 4. Nagyon óvatos vagyok, amikor új vendéglátóhelyet próbálok ki. 5. Szeretek új, ismeretlen dolgokat kipróbálni, csak úgy, a változatosság kedvéért. 6. Állandóan összehasonlítom a hasonló kategóriájú vendéglátó egységeket. 7. Kedvenc vendéglátóhelyem vonzereje nagy szerepet játszott abban, hogy ezt az üzletet választottam. 8. Több hasonló vendéglátóhelyet meglátogattam, mielôtt ennél döntöttem. 15

10 9. Egy jó vendéglátóhely kiválasztása számomra fontos döntést jelent. 10. A vendéglátóhely, ahol vendég vagyok, sokat elárul arról, hogy ki vagyok. 11. Miután ezt a helyet választottam, mérlegeltem döntésem elônyös és hátrányos oldalát. 12. Számomra fontos, hogy itt találkozhatok a barátaimmal, ismerôseimmel. 13. Számomra fontos emberekkel (pl. üzleti kapcsolatok) is találkozhatok itt. 14. Családtagjaim/barátaim is jól érzik itt magukat. 15. Jó szívvel ajánlanám ezt a vendéglátóhelyet barátaimnak, munkatársaimnak és a családjuknak. A fenti állításokra adott válaszokat öt logikai csoportba rendeztük (a zárójelben az állítások sorszáma szerepel): 1. törzshely jelleg (2-3) 2. baráti, üzleti kapcsolatok (12-15) 3. a kedvenc hely kiválasztása (4-9) 4. presztízs (10-11) 5. személyes ismertség (1) Az 1. ábra a kapcsolat összetevôit mutatja be. 1. ábra A kapcsolat összetevôi a kedvenc hely esetében A skála alapján (1 nagyon nem ért egyet, 2 nem ért egyet, 3 közömbös, 4 egyetért, 5 nagyon egyetért) leszögezhetô, hogy a feltüntetett öt szempontot fontosnak tartók aránya minden esetben nagyobb, mint azoké, akik ezt kevésbé érzik lényegesnek. Sorrendet felállítva: legkevésbé a presztízst és a törzshellyel való kapcsolat fenntartását tartják a vendégek meghatározónak. Ezután a személyes ismertség következik, majd a kapcsolatok terén a két legfontosabbnak ítélt mozzanat: a kedvenc hely kiválasztásának alapossága, valamint a baráti és üzleti kapcsolatok (82% szerint fontos, illetve nagyon fontos). Leglényegesebbnek azt tartják, hogy a családtagjaik, barátaik is jól érezzék ott magukat, illetve jó szívvel ajánlják a vendéglátóhelyet barátaiknak, munkatársaiknak és a családjuknak. Egy vendéglátóhely tehát nem a közvetlen és egyben személytelenebb reklámok útján tud újabb vendégeket megnyerni, hanem az elégedett és hûséges vendégkör közvetítésével. Összefüggések a vendégek véleménye és objektív tulajdonságai között Az összefüggések feltárása érdekében kétdimenziós kereszttáblázatokat vizsgáltunk, melyekre azért volt szükség, hogy az elégedettség, a hûség és a kapcsolatok kérdéskörét differenciálni tudjuk a vendégek és vendéglátóhelyek tulajdonságai alapján. Az elôbbi tizenegy változót (elégedettség a személyzettel; árak; kiszolgálás, választék, minôség, atmoszféra; megközelíthetôség, környezet; hûségesség; piaci szemlélet; személyes ismertség; presztízs; a kedvenc hely kiválasztása; törzshely jelleg; baráti, üzleti kapcsolatok), az utóbbi tizenkét ismérvet (vendéglátóhely típusa, települése, jellege, kategóriája, ajánlása, látogatás rendszeressége, a vendég neme, kora, iskolai végzettsége, gazdasági aktivitása, jövedelme és lakhelye) tartalmazott. Ez önmagában 132 különbözô táblázatot jelentett volna, melyek számát a releváns információkkal bírókra kellett csökkenteni. (Vizsgálatunkhoz a Pearson-féle, a Csuprov-féle és a Cramer-féle képleteket alkalmaztuk, melyek részletezésére itt nem térünk ki.) A kérdôívekbôl nyert kereszttáblák alapján arra következtethetünk, hogy az éttermek, kávéházak esetén sokkal fontosabb a vendéglátóhely atmoszférája, a minôség, az étel-ital választék, mint a többi esetben (2. ábra). A legkevésbé fontos szempontok ezek a kifôzdéknél, ami az üzletek karakterisztikája közötti különbségekkel magyarázható. Diagram 1. Relationship components of the favorite site haunt the nature (1), companionship, business relationship (2), choice of the favorite site (3), prestige (4), personal acquaintance (5) 16 17

RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA Fogyasztói magatartás a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyeken egy kérdőíves felmérés eredményei

RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA Fogyasztói magatartás a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyeken egy kérdőíves felmérés eredményei RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA Fogyasztói magatartás a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyeken egy kérdőíves felmérés eredményei Consumer behaviour in Hungarian culinary establishments the results of a questionnaire

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014

SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014 SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A fogyasztói magatartás jellemzőinek vizsgálata a kisgyermekes családok utazási szokásaiban

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Reklám szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Készítette: Kis Katalin Budapest,

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013.

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013. OTDK-DOLGOZAT Vicsek Renáta MA 2013. A CSR ÉS A TUDATOS FOGYASZTÓ KAPCSOLATA A KÖRNYEZETI DIMENZIÓ MENTÉN THE RELATIONSHIP OF CSR AND THE CONSCIOUS CONSUMER AT THE ENVIRONMENTAL DIMENSION Vicsek Renáta

Részletesebben

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén Tartalom VII. A vendégelégedettség mérése a szállodai gyakorlatban... 494 1. Bevezetés... 494 2. A szolgáltatások sajátosságai... 495 3. A vendég elégedettsége... 498 3.1 A szolgáltatásminőség... 502 3.2

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu. OTDK dolgozat. Borodavko Beáta BSc

Forrás: http://www.doksi.hu. OTDK dolgozat. Borodavko Beáta BSc OTDK dolgozat Borodavko Beáta BSc 2011 ÉLETMINŐSÉG BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI ÉS MÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI THE AFFECTING FACTORS AND MEASUREMENT OPPORTUNITIES OF THE QUALITY OF LIFE Kézirat lezárása: 2009. november

Részletesebben

Marketing az egészségtudatosságért a marketing pozitív szerepe az egészségtudatosságtól 1. BEVEZETÉS

Marketing az egészségtudatosságért a marketing pozitív szerepe az egészségtudatosságtól 1. BEVEZETÉS Hivatkozás: Dörnyei KR, Gyulavári T, Hofmeister-Tóth Á, Jenes B, Jentetics K, Neumann-Bódi E, Neulinger Á, Simon J, Zsótér B (2014): Marketing az egészségtudatosságért a marketing pozitív szerepe az egészség-tudatosságtól

Részletesebben

A vevői elégedettség vizsgálat módszerei

A vevői elégedettség vizsgálat módszerei Dr. Farkas Éva A vevői elégedettség vizsgálat módszerei A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása A követelménymodul száma:1448-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK Árpád Ferenc PAPP-VÁRY 1 Zoltán SCHWANG 2 ABSTRACT The Marketing Institute of the Budapest College of Communication, Business and

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata

A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata Miskolci Egyetem Marketing Intézet A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata Belső konzulens: Marien Anita Készítette: Hegedűs

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. JÚLIUS A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SOMOGY MEGYEI GYERMEKTÁBOR MARKETING STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2011. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

On-line tanulmánykötet. www.ecosym.wix.com/kvik. Főszerkesztő: dr. Hamar Farkas Ph.D. A borító Czeizel Balázs grafikus ötlete alapján készült

On-line tanulmánykötet. www.ecosym.wix.com/kvik. Főszerkesztő: dr. Hamar Farkas Ph.D. A borító Czeizel Balázs grafikus ötlete alapján készült Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály Szimpózium kötete On-line tanulmánykötet www.ecosym.wix.com/kvik

Részletesebben

Egy Internet-szerelem témájú könyv kiadásának marketingterve az online marketingre is figyelemmel

Egy Internet-szerelem témájú könyv kiadásának marketingterve az online marketingre is figyelemmel Kereskedelmi és Gazdasági Fõiskola Szolnok Kereskedelmi Szak Másoddiplomás Tagozat Egy Internet-szerelem témájú könyv kiadásának marketingterve az online marketingre is figyelemmel Konzulens: Készítette:

Részletesebben

A BGF KVIK kulturális tudományos folyóirata 2010/5

A BGF KVIK kulturális tudományos folyóirata 2010/5 A BGF KVIK kulturális tudományos folyóirata 2010/5 Az Az az Alma Mater folyóirat jogutódjaként jött létre. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. Főszerkesztő: Hamar Farkas Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA DR. ZSÓKA ÁGNES SZÉCHY ANNA A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS A

MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA DR. ZSÓKA ÁGNES SZÉCHY ANNA A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS? TRENDEK ÉS LEHETŐSÉGEK MAGYARORSZÁGON.. MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA DR. ZSÓKA ÁGNES SZÉCHY ANNA A KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS A KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS KAPCSOLATA

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ Journal of Central European Green Innovation 2 (1) pp. 13-42 (2014) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ KVALITATÍV ÉS

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Balogh Nikoletta 2009

SZAKDOLGOZAT Balogh Nikoletta 2009 SZAKDOLGOZAT Balogh Nikoletta 2009 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és TQM szak Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány Nők-a karrier és a család

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

REFORMÁTUS ISKOLÁK TANÁRAI. Bacskai Katinka Debreceni Egyetem, Neveléstudományok Intézete

REFORMÁTUS ISKOLÁK TANÁRAI. Bacskai Katinka Debreceni Egyetem, Neveléstudományok Intézete MAGYAR PEDAGÓGIA 108. évf. 4. szám 359 378. (2008) REFORMÁTUS ISKOLÁK TANÁRAI Bacskai Katinka Debreceni Egyetem, Neveléstudományok Intézete Ha egykori iskoláinkra emlékezünk, többnyire egységes kép jelenik

Részletesebben

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Belső konzulens neve, beosztása:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Győri Mária 2009 1

SZAKDOLGOZAT Győri Mária 2009 1 SZAKDOLGOZAT Győri Mária 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kereskedelem és Marketing Szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A LOVASSPORT JELENLEGI HELYZETE

Részletesebben

FOGYASZTÓI MAGATARTÁSVIZSGÁLAT SZÍNHÁZLÁTOGATÓK KÖRÉBEN 1 LUKÁCS RÉKA 2

FOGYASZTÓI MAGATARTÁSVIZSGÁLAT SZÍNHÁZLÁTOGATÓK KÖRÉBEN 1 LUKÁCS RÉKA 2 FOGYASZTÓI MAGATARTÁSVIZSGÁLAT SZÍNHÁZLÁTOGATÓK KÖRÉBEN 1 LUKÁCS RÉKA 2 Összefoglalás: A tanulmány a színházlátogatók fogyasztói szokásait vizsgálja. Rövid szakirodalmi áttekintés után néhány szekunder

Részletesebben

INTERNET ÜZLETI ALKALMAZÁSA KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS ÉS KUPONMARKETING MAGYARORSZÁGON

INTERNET ÜZLETI ALKALMAZÁSA KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS ÉS KUPONMARKETING MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány INTERNET ÜZLETI ALKALMAZÁSA KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS ÉS KUPONMARKETING

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK PIACI

FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK PIACI FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK PIACI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Kutatási zárójelentés OTKA K69336 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Kaposvár 2010 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.

Részletesebben

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN Dr. Szabó Attila 1, Dr. Szabó Imre 2, Faur Krisztina Beáta 3 1 okl. környezetmérnök, okl. közgazdász, 2 okl. geológusmérnök, egyetemi tanár, 3 okl.

Részletesebben

Prémiumkategóriás autóvásárlás Avagy miért kell nekünk a Merci? Purchase of premium category cars Or why do we need Mercedes?

Prémiumkategóriás autóvásárlás Avagy miért kell nekünk a Merci? Purchase of premium category cars Or why do we need Mercedes? Prémiumkategóriás autóvásárlás Avagy miért kell nekünk a Merci? Purchase of premium category cars Or why do we need Mercedes? Kézirat lezárása: 2011. november 9. Szobonyai Melinda Prémiumkategóriás autóvásárlás

Részletesebben