A BGF KVIK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2012/08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BGF KVIK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2012/08."

Átírás

1 A BGF KVIK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Scientific Journal of the BBS CCCT 2012/08.

2 Budapesti Gazdasági Fôiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar tudományos folyóirata Scientific Journal of the Budapest Business School College of Commerce, Catering and Tourism Fôszerkesztô (Editorin chief): Kovácsné Székely Ilona Szerkesztôbizottság elnöke (President): H. Farkas Julianna Szerkesztôbizottság (Editorial board): Gundel János, Hamar Farkas, Kovátsné Loch Ágnes, Kozár László, Somogyiné Förgeteg Katalin, Szabóné Erdélyi Éva, Szalók Csilla, Tóth Zoltán A BGF KVIK kulturális tudományos folyóirata 2012/8 Szerkesztôség címe (Editorial office): BGF KVIK, 1054 Budapest, Alkotmány u Felelôs kiadó (Publisher): Zimányi Krisztina, BGF KVIK dékán Borító és lapterv: Tóth Katalin Tördelés: Tóth Katalin Nyomda: BGF-KKK Házinyomdája Felelôs vezetô: Tóth Imre Példányszám: 300 pld ISSN:

3 Tartalom Content Rudolfné Katona Mária Karakasné Morvay Klára Fodor Mónika Lojalitásvizsgálat a magyar éttermi vendéglátásban Research into loyalty at Hungarian restaurants 7 Hámori Antal Vendéglátás-etika The ethics of hospitality 25 Juhász László Európai csillagok Nemzeti csillagok Szabályozott szabályozatlanság a hazai szállodaiparban European stars national stars Regulated deregulation in the Hungarian hotel industry 33 Bujáki Péter _ Baráth Kinga G O L F - a kortalan olimpiai játék G O L F - the timeless game 51 Lakner Zoltán - Lôrincz Sándor Ágazati kapcsolatok mérlegének vizsgálata input-output elemzéssel Examination of the intersectorial balance using the input-output model 69 Lányi Katalin Értékvizsgálat a BGF KVIK nappali tagozatos alsóbb éves hallgatói között A study of the value inventory of junior full-time students at BGF KVIK 80 Korándi József - Pluhár Gabriella Matematikusok ábrázolása a Good Will Hunting címû filmben The image of mathematicians in the movie Good Will Hunting 89 3

4 Elôszó Köszöntöm az olvasót, abból az alkalomból, hogy most egy külsôre-belsôre megújult Agorá -t tarthat a kezében! Mi változott meg? A borítón erôteljesebb lett Karunk színe, a kék, a klasszikus oszlopsorok helyett pedig az Alkotmány utcai impozáns fôépület látványában gyönyörködhetünk. Más lett az alcím is: kulturális-tudományos folyóirat volt eddig, most pedig tisztán tudományos, utalva ezzel a változás lényegére, vagyis arra, hogy a tudományosság szigorúbb kritériumai szerint jártunk el a tanulmányok megválogatásában. Biztos vagyok benne, hogy mindnyájunknak hiányozni fog a kulturális rovat, a versek és a színes útleírások! Ennek ellenére, a szerkesztôbizottság úgy gondolta, hogy az Agora nyújtotta lehetôségek által, Karunk megnövekedett tudományos potenciáljának meg kell jelennie a felsôoktatási intézmények körében, olyan színvonalon, hogy azt a hazai tudományos közélet és a doktori iskolák is elfogadják. Ennek érdekében mind a formai, mind a tartalmi követelményeket ehhez a mércéhez igazítottuk, leendô szerzôink számára útmutatóként elérhetôvé tettük, csakúgy, mint a lektori bírálati szempontrendszert hiszen a tanulmányok csak két szakmai lektor ajánlására kerülhetnek be a kiadványba, illetve, ha átmentek a szerkesztôbizottság szûrôjén is. A cikkekhez magyar és angol nyelvû absztraktot kértünk, valamint szerzôi nyilatkozatot, miszerint az adott írás sehol máshol nem került még publikálásra. Szeretnénk, ha a feltételek szigorítása a tudományos színvonal emelkedését eredményezné, és azt, hogy egyfajta presztízst jelentsen bekerülni a folyóirat szerzôi közé. Szeretnénk, ha az a szakmai profilbeli gazdagság, amelyet Karunk képvisel, annak minden területe megjelenne kiadványunkban. E kötetben turisztikai, vendéglátás-etikai és attitûd vizsgálatok, gazdasági-matematikai elemzések találhatók, és nem utolsósorban olyan témákról is tájékozódhatunk, hogy miképp ábrázolja a matematikusokat a média, vagy éppen a golfozás rejtelmeibe kaphatunk betekintést. Varietas delectat a változatosság gyönyörködtet! Változatosság és szigorú tudományos színvonal ezt szerettük volna egyszerre szem elôtt tartani! Az Agora 8. kötete ez, feltétlenül jár tehát a köszönet és elismerés a volt fôszerkesztônek, Dr. Hamar Farkasnak, hogy lelkiismeretes munkájának köszönhetôen az Alma Mater jogutódjaként újra éledt kari folyóiratunk. Az új fôszerkesztônek, Dr. Kovácsné dr. Székely Ilonának pedig sok sikert és kitartást kívánok további munkájához! Dr. Zimányi Krisztina Dékán 5

5 Rudolfné Katona Mária Karakasné Morvay Klára Fodor Mónika Lojalitásvizsgálat a magyar éttermi vendéglátásban Research into loyalty at Hungarian restaurants Összefoglalás Tanulmányunk több fordulós kvalitatív és kvantitatív kutatás eredménye ( ) a magyar vendégek melegkonyhás vendéglátóüzletekkel kapcsolatos elégedettségrôl és a vendéghûségrôl. A stratégia kialakításakor a legfontosabb feladat a vendégkör igényeihez való alkalmazkodás, valamint az egyedi atmoszféra kialakítása. A gyorsétkezô helyek vendégkörének alacsonyabbak az elvárásai a választékot, a kapcsolatokat és a minôséget tekintve, mint a hagyományos értékesítésnél. A kedvenc hely kiválasztása elsôsorban a kapcsolatoktól függ, melyben a személyzet a legfontosabb tényezô. A személytelenebb reklámok hatástalanok, színvonalas munkával azonban pozitív szájpropaganda érhetô el. A törzsvendégekre, akik többségében férfiak és a gazdaságilag aktív népességbôl kerülnek ki, az emocionális kötôdés jellemzô. Az üzlet atmoszférája meghatározóbb, mint a választék, vagy az árak. A törzsvendégek kritikusabbak és elégedetlenebbek, mégis jobban ragaszkodnak törzshelyükhöz. Kulcsszavak: lojalitás, melegkonyhás vendéglátó üzlet, elégedettség, törzsvendég, stratégia Summary This article is based on qualitative and quantitative research focusing on catering establishments offering a variety of warm dishes, such as restaurants, fast-food places, cafeterias, and public houses serving hot meals. In the investigation between Hungarian customers were surveyed on the factors affecting their satisfaction and loyalty. The methods of investigation were by interview and questionnaire. Eating out is much more a rarity for Hungarians compared to the international average. However, people who regularly eat out, usually prefer going to the same place, that is, they usually choose a haunt. The main question was if the satisfied guest will definitely become a regular visitor or could it happen that the unsatisfied guest will not leave our restaurant either? The results highlighted a huge difference between slow and fast food restaurants on the question of loyalty. Guests expectations are much less in the case of fast food restaurants, where the variety and quality of the dishes and the personal contact with the staff are of low importance. The word-ofmouth effect has an important role in finding our favourite place; it is more effective than paid advertisements. The most important factor in guests preference for a particular restaurant is the relationship between the owner, staff and the guest. It is surprising that the more often guests visit a place, the more critical and unsatisfied they may become. However, Hungarians are unlikely to change their regular haunt because their attitude to it is emotional rather than rational. Keywords: loyalty, restaurant, customer satisfaction, regular guest, strategy 6 7

6 Bevezetés, célkitûzés Hazánkban a melegkonyhás vendéglátóhelyek látogatottsága európai összehasonlításban viszonylag kicsi, kivételt csak a gyorsétkezôhelyek, étkezdék képeznek. Egy-egy vendéglátóhelyhez a magyar vendégek inkább érzelmi alapon kötôdnek, ezért könnyebben alakul ki és tartósabb marad a hûségük. A magyar fogyasztó nem szívesen nyit az új felé. Akkor is nehezen változtat törzshelyet, ha több érv szól a váltás mellett, mint ellene. Ízlésében alapvetôen konzervatív, így nem egyszerû az olyan vendéglátó egységet tartósan rentábilisan mûködtetni, ahol más nemzetek ismeretlen, esetleg egzotikus ételeit, italait értékesítik. A magyar ember ugyan szívesen próbálja ki az újdonságokat, de kutatásunk eredményei szerint ritkán választja törzshelyévé. Az aktív korúakra, a már jövedelemmel rendelkezôkre jellemzôbb a melegkonyhás vendéglátóhelyek napi igénybevétele, mint a többi korcsoportra. A látogatások gyakorisága fôként a diszkrecionális jövedelem nagyságától függ. A magyar fiatalok inkább a szórakozásra költenek, mintsem étkezésre valamelyik hagyományos étteremben. Úgy véljük, hogy a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyek számára a minôség, az elégedettség és a lojalitás összefüggéseinek feltárása átfogó iránymutatást adhat egy rentábilisabb üzemeltetést biztosító stratégia kialakításához. A vendég megtartása az üzleti siker egyik meghatározó eleme. Kutatások bizonyítják (Reichheld, 1996; Oliver, 1999), hogy egy új vevô megszerzésének akvizíciós költsége ötszöröse egy korábbi vevô megtartásának. A visszatérô vendég kevésbé árérzékeny, többet vásárol, elérése a csökkenô marketing költségek révén kevesebbe kerül, ugyanakkor hajlandó többet fizetni, a céget másoknak is ajánlani és az üzlet jó hírét kelteni (Reichheld, 2000; 2003; Hetesi és Reketytye, 2005). Vizsgálatunk központi kérdései: Visszatér-e az elégedett vendég, esetleg az elégedetlen is? Milyen erôs a kapcsolat az elégedettség és a hûség viszonyában? Melyek a törzsvendéggé válás sajátos összetevôi? Hipotézisek Az európai és az észak-amerikai emberek jelentôs része napi rendszerességgel étkezik vendéglátóhelyeken, ezzel szemben a magyarok a hazai éttermekben, vendéglôkben csak alkalmanként (ünnepek, nyaralás, kirándulás, munkahelyi rendezvények) fordulnak meg. A gyorsétkezô helyeket, kifôzdéket, étkezdéket - feltehetôleg az alacsonyabb árak és a gyorsaság miatt - nagyobb gyakorisággal veszik igénybe. Az elszemélytelenedô világ miatt kiemelt szerepe van a személyes kapcsolatoknak mind a vendéglátóhely személyzetével és vezetésével, mind a többi vendéggel. Elsôsorban ezek a tényezôk határozzák meg a törzshely, vagy a kedvenc vendéglátóhely kiválasztását. Vajon igaz ez a feltételezés a gyorsétkezô helyek esetében is? A magyar vendégek inkább emocionálisan kötôdnek az adott vendéglátóhelyhez, mintsem racionális, piaci érvek alapján. A leghitelesebb propagandaeszköz az elégedett vendég. A klasszikus értelemben vett reklámok leszámítva néhány multinacionális vállalat marketing tevékenységét, pl. McDonald s, KFC, stb. csak minimálisan járulnak hozzá a vendéglátó üzlet forgalmának növeléséhez. A hazai vendég ízlésében meglehetôsen konzervatív, a különlegesebb, élményt nyújtó szolgáltatásokkal (all you can eat, egyedi, tematikus környezet, szórakoztatás) azonban elégedetté tehetô. A melegkonyhás vendéglátó egységek elhelyezkedésére a térbeli koncentráció jellemzô (Budapest, vidéki nagyvárosok központjai, turisztikai attrakciók, fontosabb útvonalak). A szerényebb diszkrecionális jövedelmûek lakóhelyein kevés a melegkonyhás vendéglátóhely és azok általában alacsony színvonalúak. Irodalmi áttekintés A vendégelégedettséggel az utóbbi években számos marketing szakember foglalkozott. A vendégelégedettség komplex pszichikai összehasonlítási- és információfeldolgozási folyamat eredménye. Olyan állapot-meghatározás, amely a vendégek elvárásai és utólagos észlelései között adódik (Gardini, 1999). Kotler (1988) szerint akkor elégedett a fogyasztó, ha a termék megfelel az elvárásainak; ha felülmúlja elvárásait, akkor a vevô nagyon elégedett; elégedetlen viszont, ha a termék nem felel meg az elôzetes elvárásoknak. O Neil és Mattila (2004) kutatásai azt bizonyítják, hogy a vendégelégedettség javítása egyértelmû anyagi elônyöket tartogat, bár a vendégek elégedettsége, mint célkitûzés nyilvánvalóan költségekkel jár. Szerintük az elégedettség az elôzetes tapasztalatokon nyugvó általános teljesítményértékelés, melyet egy bizonyos vásárlási döntés értékítéleteként fogalmazhatunk meg. A vendégek elégedettségi szintjük kialakításához a szolgáltatás jellemzôivel kapcsolatos aktuális tapasztalataikat vetik össze korábbi elvárásaikkal. A szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség közös dimenziói: maga a szolgáltatás és az azt kiegészítô fizikai termék (esetünkben étel, ital) minôsége, az ár és a helyszín. A szolgáltatás minôségének megítélése az emberi tényezô miatt rendkívül szubjektív. A legfontosabb ide tartozó elemek a RATER modell szerint (Zeithaml et al., 1990) a kézzelfoghatóság, a megbízhatóság, a fogékonyság, az empátia és a hozzáértés. Az emberi tényezô fontosságát Veres (1998) szolgáltatásmarketingrôl szóló összefoglaló mûve is megerôsíti, számolva a szolgáltatás elvont természetével. A szolgáltatás folyamatát a résztvevôk közötti kölcsönhatásként definiálja, figyelembe véve a közöttük lévô személyes kapcsolatokat. A vendégelégedettség modelljei egyértelmûvé teszik, hogy az elégedettséget az elvárás és a tapasztalat viszonya határozza meg. A marketing szakirodalmát tanulmányozva arra a következtetésre jutottunk, hogy az elégedettség önmagában nem járul hozzá a vállalkozások hosszú távú profitjához, inkább a lojalitásra kell koncentrálni. Deming (1986) fogalmazta meg elsôként, hogy a jövôben nem lesz elegendô, ha olyan fogyasztókkal rendelkezünk, akik pusztán elégedettek. A lojalitáskutatásban számos ellentmondás tapasztalható, nehéz egy jól meghatározott fogalmi keretet találni. Nincs egyértelmû magyarázata, hogy mitôl lesz lojális egy fogyasztó, hogyan változik idôben a lojalitás, illetve mitôl szûnik meg. Oliver (1999) szerint a lojalitás az újravásárlásra utal, melyben megjelenik a márkavédelem is, melyet a szerzô a pozitív szájreklám analógiájaként értelmez. Reichheld (2003) szerint a lojalitás nem jelent feltétlenül újravásárlást, inkább a cég, a termék népszerûsítését, hiszen az ismételt látogatás pusztán kényszerûségbôl vagy kényelmességbôl is adódhat. A magyar szakirodalomban elsôsorban Hetesi és Rekettye (2005) foglalkoztak a lojalitással. Kutatásaik alapján ellentétben Reichheld (2003) elôbbi véleményével - a lojalitás fogalmi elemeiként az újravásárlási szándékot, a keresztvásárlásokat, az árérzékenységet és a másoknak való ajánlást határozták meg. Az újravásárlás mellett az elpártolás tényezôit (keresztvásárlás, árrugalmasság) is megjelölik, illetve a másoknak való ajánlást a lojalitás kritériumának tekintik. 8 9

7 A vendégek lojalitása lehet funkcionális, vagy emocionális (Barnes, 2003). A funkcionális lojálisak a vendéglátó üzletek kényelmes elhelyezkedését, a könnyû elérhetôséget, a kedvezô nyitva tartást kedvelik. Az emocionális lojálisaknál is lényeges a kényelem, de fontosabbnak tartják, ha a nevükön szólítják ôket, beszélgetnek velük, a vásárlással valamilyen élményben részesülnek. Mindkét csoport elégedettséget mutat ugyan, a funkcionális lojális csoport azonban kevésbé ragaszkodó. A szolgáltatás értékelése alapján dönti el a vendég, hogy váltson-e, vagy kapcsolatban maradjon. A magasabbnak érzékelt váltási költségek (idô, pénz, erôfeszítés) nagyobb hûséget és ismétlôdô vásárlási szándékot eredményeznek. Felmerül azonban a kérdés, hogy mekkora váltási költség terheli a vendéglátást igénybe vevôt, hiszen adminisztrációs, pénzügyi vagy kapcsolatváltási költséggel alig kell számolnia. Ösztönöz-e akkor ez a vendéglátó üzlet iránti hûségre? Korábbi vizsgálataink (Rudolfné és Karakasné, 2008) kimutatták, hogy a vendéglátó üzlet légkörével, hangulatával kapcsolatos elégedettség jelentôs szerepet játszik a hûség kialakításában, ami kedvezô szájpropagandát eredményezhet. Az elégedettség nagymértékben függ az emberi tényezôtôl is, ami megemeli a humán erôforrás szerepét. A jól képzett, megfelelô hozzáállású munkatársak felbecsülhetetlen értéket jelentenek a vendéghûség kialakításában. Anyag és módszer A kutatás 2007-ben a gazdasági válság elôtt kezdôdött és egy utókövetéssel 2011 tavaszán zárult. A célok meghatározása, a hipotézisek megfogalmazása, a kutatás határainak rögzítése után a munka a szekunder információk gyûjtésével folytatódott. Az úgynevezett desktop research jó alapot adott 10 a kutatás folytatásához. A rendelkezésre álló magyar- és idegen nyelvû szakirodalom mellett felhasználtuk a KSH, a TÁRKI és a GFK Hungária vizsgálati eredményeit, valamint egyéb on-line információs rendszerek adatait. Fontos lépés volt a mintavétel meghatározása, mert a reprezentativitásra törekedtünk, azaz, hogy a kiválasztott mintán nyert adatok tükrözzék az alapsokaságot. Primer kutatásunk során kvalitatív és kvantitatív technikákat egyaránt alkalmaztunk. A hipotézisek pontos megfogalmazása érdekében a témában jártas szakemberekkel egyéni mélyinterjúkat készítettünk, melyeket két fókuszcsoportos interjú követett. Az egyikben a melegkonyhai vendéglátást gyakran igénybe vevô BGF-KVIK hallgatói vettek részt, a másik csoport tagjai középkorú, az éttermi vendéglátást ritkán igénybe vevô emberek voltak. A kvalitatív kutatás eredményeinek felhasználásával állítottuk össze a kérdôívet. A hibák kiszûrése érdekében próbakérdezésre, majd pilot-interjúkra került sor a BGF- KVIK hallgatói (mintegy 100 fô) körében. A könnyebb kitöltés érdekében elsôsorban zárt, szelektív kérdéseket (Likert-skála, egyszerû kiválasztás) alkalmaztunk, így a feldolgozás (kódolás, az adatrögzítés, értékelés) is egyszerûbb volt. A kérdôívet kiértékelhetô formában elôször 541 fô töltötte ki. Jelen vizsgálat a hazai vendégekre irányult, külföldieket nem kérdeztünk. A kísérôlevélben felhívtuk a válaszadók figyelmét arra, ha szinte soha nem vesznek igénybe melegkonyhás vendéglátóhelyet, úgy csak a személyes adataikat adják meg. Az elsô vizsgálat nyomtatott, vagy ben elküldött kérdôívekkel, önkitöltôs módszerrel történt. A feldolgozáshoz a SAS programot használtuk. Az utókövetés során 339 értékelhetô kérdôív született, valamennyit a kérdôívem.hu program segítségével továbbítottuk. A feldolgozás adattábláit is e program segítségével kaptuk meg. A megkérdezettek ismérvei A teljes lakosságra vetítve a nôk aránya a KSH demográfiai adatai szerint 5%-ponttal meghaladja a férfiakét. Kutatásunk szerint azonban a vendéglátóhelyeket A kérdôívet kitöltôk meglehetôsen jól reprezentálják a teljes magyar népesség kor szerinti összetételét (1. táblázat). Jelentôsebb eltérés három korcsoportban mutatkozott. A 18 éven aluliaknak nincs önálló jövedelmük és ritkán döntenek az üzletválasztásról, míg a táblázat A korcsoportok szerinti megoszlások (%) látogatók esetében az arány 2/3-1/3 a férfiak javára. Ennek alapján a vendéglátó üzletek stratégiájában érdemes a nôkre, mint új célcsoportra nagyobb figyelmet fordítani, így növelve a vendégek számát. Korcsoport (1) Népesség (2) Kérdôív (3) ,95 0, ,10 39, ,06 22, ,65 18, ,79 14, ,08 2,59 76-X 6,36 0,92 Összesen (4) 100,00 100,00 Table 1. Distribution by age group age group (1), population (2), survey (3), all (4) 2. táblázat Az iskolai végzettség szerinti megoszlások (%) év feletti korosztály jellemzôen nyugdíjas, ezért nem rendelkezik elegendô diszkrecionális jövedelemmel az éttermi vendéglátás igénybevételére. A évesek nagyobb arányát az egyszerûbb elérés és a rendszeresebb üzletlátogatás (gyorskiszolgáló helyek, pizzériák) adta. Iskolai végzettség (1) Népesség (2) Kérdôív (3) általános iskola (4) 39,22 0,92 szakmunkás iskola (5) 23,93 8,13 érettségi (6) 22,56 44,73 fôiskola, egyetem (7) 14,29 46,21 Összesen (8) 100,00 100,00 Table 2. Distribution by educational qualifications (own research) educational qualification (1), population (2), survey (3), elementary school (4), vocational school (5), graduation (6), college, university (7), all (8) 11

8 A kérdôívet kitöltôk között a magyar népességhez viszonyítva jóval magasabb arányban találhatók az érettségizettek és a diplomások (2. táblázat). Magasabb a jövedelmük és szívesebben is veszik igénybe az éttermi étkezést. Az alacsonyabb iskolai végzettségûek szerényebb keresetük és eltérô fogyasztói szokásaik miatt a melegkonyhás vendéglátóhelyeket csak nagyon ritkán látogatják, ezért lojalitásról az ô esetükben nem is beszélhetünk. Elemzésünkben a kitöltôk közel fele Budapesten és Budapest környékén él táblázat A területi megoszlások (%) (3. táblázat), ami lehetôvé tette a téma szempontjából releváns válaszok megszerzését. Már a kvalitatív vizsgálatok is megmutatták, hogy az éttermek, ezáltal a kedvencek száma is sokkal nagyobb mértékben nô a települések méretével, mint a népességi számok növekedése. Elsôsorban a nagyobb településeken találhatók melegkonyhás vendéglátóhelyek, melyek e vizsgálat tárgyát képezik. A magyar népesség 30 %-a él falvakban, ahol ilyen üzletprofilokat alig találunk, vizsgálatunknak ezért ott nem is volt létjogosultsága. Területi megoszlás (1) Népesség (2) Kérdôív (3) Budapest és környéke (4) 24,50 48,06 vidéki nagyváros (5) 19,62 20,33 kisváros (6) 25,42 20,70 falu (7) 30,47 10,91 Összesen (8) 100,00 100,00 Table 3. Spatial distribution spatial distribution (1), population (2), survey (3), Budapest and enviroment (4), big cities (5), small town (6), village (7), all (8) 4. táblázat A gazdasági aktivitás szerinti megoszlások (%) Míg a magyar népesség mindössze 38%-a foglalkoztatott, addig a mi válaszadóink közel 53%-a az (4. táblázat). A melegkonyhás vendéglátóhelyeket leggyakrabban látogatók a foglalkoztatottak, tehát e szempont alapján értékelhetôek a válaszok. Gazdasági aktivitás (1) Népesség (2) Kérdôív (3) foglalkoztatott (4) 38,10 52,87 munkanélküli (5) 4,60 1,11 inaktív keresô (6) 30,50 9,06 eltartott (7) 26,70 36,97 Összesen (8) 100,00 100,00 Table 4. The distribution by economic activity economic activity (1), population (2), survey (3), employed (4), unemployed (5), inactive earn (6), dependent (7), all (8) A vendéglátóhelyek fontos célcsoportját képezik ma az eltartottak közül azok a felsôoktatási hallgatók, akik tanulmányaik mellett keresô tevékenységet végeznek. A lakónépességhez képest a kitöltôk három-négy fôs háztartásai felülprezentált arányokat mutatnak. Ez alapján kijelenthetô, hogy többségükben nem az egyedülállók járnak a vizsgált vendéglátó üzletekbe. A vendéglátóhelyek jelleg szerinti megoszlása A vendéglátóhelyek jellegét vizsgálva bebizonyosodott egyik hipotézisünk, ami szerint a magyarok a gasztronómiában meglehetôsen konzervatívak. A válaszolók közel 60%-a a hagyományos üzleteket részesíti elônyben, a magyaros vendéglátóegységeket a megkérdezettek ötöde jelölte meg. A legkisebb részarányt (13%) a más nemzetek konyháit kedvelôk adták, a különleges (pl. tematikus) üzletekre esô voksok száma pedig elhanyagolható. A megszokott, bevált ízekhez való ragaszkodás megnehezítheti a különleges ízvilágú éttermekben a belföldi törzsvendég-kör kialakítását. A megkérdezettek válaszaiból kiderült, hogy a melegkonyhás vendéglátó üzletkörön belül a legszívesebben igénybe vett, azaz a kedvenc üzletprofil az étterem. Erre a válaszadók valamivel több mint fele voksolt. A családiasabb atmoszférájú vendéglôk és a sörözôk részaránya 12, illetve 10%, a kávéházak 7%-ot képviselnek, míg a csárdák, étkezdék, kifôzdék, gyorsétkezôhelyek birtokolják a válaszok 19-20%-át. Ezek alapján jogos a következtetés, hogy a válaszolók többsége a jobb minôségû, színvonalasabb szolgáltatást nyújtó vendéglátóhelyeket választotta kedvenc helyéül. A sajnálatosan ritka látogatások miatt azt feltételezzük, hogy ezek a vendéglátóhelyek nem a napi étkezési szükségleteket elégítik ki, hanem inkább az élmény, a társaság adja vonzerejüket. Rákérdeztünk arra is, honnan szereztek tudomást késôbb kedvenccé vált helyükrôl. A válaszokból kiderült, hogy a reklámok és az egyéb kommunikációs eszközök nem érték el az elvárt hatást, alig 5%-os az együttes részarányuk. A vendéglátó szakma számára tehát megfontolandó, hogy érdemes-e a reklámokra jelentôsebb összegeket költeni. A színvonalas, új éttermek esetében, az életgörbe bevezetô szakaszában azonban fontos a hírverés, ott aktív marketingtevékenységet javasolunk. A kedvenc vendéglátóhelyet tekintve a válaszadók közel felének ajánlották a megjelölt melegkonyhás üzletet, azaz jól mûködött a szájpropaganda. Számokkal alátámasztható, hogy a leendô vendégeket egy már volt vendég befolyásolja a legjobban a választásban, ami a lehetô legjobb és legszívélyesebb vendéglátásra kell, hogy sarkallja a szakmát. Hibát nem véthetünk, hiszen a szájpropaganda a negatív hírverésben még erôteljesebb. Gondoljunk csak a jéghegy csúcsa effektusra, ami szerint az elégedetlen vevô átlagosan kilenc barátjának meséli el rossz tapasztalatait, miközben 96%-uk nem tesz panaszt az üzletvezetésnél. A megkérdezettek 45%-a kényelmi szempontok alapján döntött (közel lakik, vagy dolgozik), ôk funkcionálisan lojálisak, azaz kevésbé, vagy lassabban válnak törzsvendéggé. A látogatás rendszerességére vonatkozó kérdésünkre kapott adatok sajnos nem biztatóak a vendéglátó szakma jövôjére nézve. A megkérdezettek 73%-a havonta, vagy még ritkábban veszi igénybe a vendéglátó üzleteket, és csupán 6% étkezik napi rendszerességgel étteremben. A látogatás gyakoribbá tételét nehezíti a potenciális vendégek rendelkezésére álló diszkrecionális jövedelem volumenének várható további csökkenése. Az elégedettség, a hûség és a kapcsolat összefüggései A kérdôív második nagy egységét a vendégek véleményeinek részletes vizsgá- 13

9 lata képezte. 35 állításra vártunk értékelést, melybôl 14 az elégedettségre, 6 a hûségre, 15 pedig a kapcsolatokra vonatkozott. Ezeket a válaszadóknak a magyar iskolai osztályzás szerint kellett pontozniuk a már említett Likert-skála alapján. (Az 5 a nagyon elégedett, nagyon egyetért jelentéssel bírt, az 1 pedig a nagyon elégedetlen, nagyon nem ért egyet véleményt tükrözte.) A vendégek válaszai az elégedettség kérdéskörre 14 Az elégedettség témakör állításai a kedvenc melegkonyhás vendéglátóhelyre vonatkoztak, ezért elenyészô az elégedetlenségbôl fakadó negatív vélemények száma. Az elégedettség témakör állításai (a sorszámok nem a fontossági sorrendet tükrözik): 1. A személyzet barátságos, figyelmes 2. A személyzet/vezetôség figyel az igényeimre 3. A kiszolgálás gyorsasága 4. Az ételek és italok választéka 5. Az ételek minôsége 6. Az árak összhangban állnak a minôséggel 7. Szolgáltatások: zene, különterem, asztalfoglalás 8. A vendéglátóhely megközelíthetôsége 9. Parkolási lehetôség 10. A vendéglátóhely környezete, külsô képe 11. Az étterem atmoszférája (berendezés, belsôépítészet) 12. Az üzlet tisztasága 13. A vendéglátóhely nyitva tartása 14. A vendégkör Amikor a vendégek kedvenc helyeikrôl nyilatkoztak, a várható nagyon elégedett válaszok mellett meglepôen nagy gyakorisággal jelentek meg a közömbös és elégedett válaszok, melyek leginkább a környezetre és az árakra vonatkoztak. A személyzettel a vendégek több mint fele nagyon elégedett volt. Az elégedettséget illetôen a vendéglátó üzlet atmoszférája és személyzetének hozzáállása jóval fontosabbnak bizonyult, mint a minôség, a választék vagy az árak. A hûség témakör eredményei A hûség témakör állításaival a vendégek hûségességét (5. táblázat) és piaci szemléletüket (6. táblázat) vizsgáltuk. Utóbbi esetben arra kerestük a választ, hogy mennyire számít az üzletválasztásban a piaci elônyök kihasználása, azaz az árak és a konkurencia ajánlatai. A hûség témakör állításai: 1. Én hûséges vendégnek (törzsvendég) tekintem itt magam. 2. Ha árakat emelne, én akkor is a vendége maradnék. 3. Ha a konkurencia számomra kedvezôbb árakat, vagy kedvezményt ajánlana, átpártolnék. 4. A közeljövôben ha tehetném, - gyakrabban járnék erre a helyre. 5. Számomra fontos, hogy azt a vendéglátó egységet válasszam, amelyik közel van. 6. Számomra fontos, hogy a minôségben megfelelôt válasszam. A hûségességi oldalról történô vizsgálódásnál a vendégek közel egy negyede hûségesnek vallja magát, 27-28% közömbös a kérdéssel kapcsolatban, és csupán 1,5% nem vallja magát feltétlenül hûségesnek. Ennek ellentételezéseként a megkérdezettek 45%-a közömbös, míg 18%-a kategorikusan elutasítja a piaci szemléletet. Kijelenthetjük, hogy a vendégek kedvenc vendéglátóhelyükhöz sokkal inkább érzelmi alapon kötôdnek, mint racionálisan. Hûségesség (1) Gyakoriság (2) Százalék (%) (3) 1 0 0, , , , ,85 Összesen (4) ,00 Piaci szemlélet (1) Gyakoriság (2) Százalék (%) (3) , , , , ,84 Összesen (4) ,00 A válaszok alapján kiderült, hogy a vendégekben sokkal erôsebb a személyes, érzelmi kötôdés az általuk favorizált vendéglátó egységhez, mint a piaci szemlélet, bár a vélemények közötti szórás meglehetôsen nagy. A megkérdezettek közötti kapcsolatok vizsgálata A következôkben a kapcsolatok fontosságának vizsgálatára irányuló állításokat mutatjuk be: 1. A személyzet/vezetôség jól ismer engem. 2. A kedvenc helyemmel való kapcsolatom nagyon fontos számomra. 5. táblázat A hûségesség Table 5. Loyalty Loyalty (1), frequency (2), percent (3), all (4) 6. táblázat A piaci szemlélet Table 6. Market approach Market approach (1), frequency (2), percent (3), all (4) 3. Kapcsolatom fenntartása nekem minden erôfeszítést megér (idô, távolság, utazás, stb.). 4. Nagyon óvatos vagyok, amikor új vendéglátóhelyet próbálok ki. 5. Szeretek új, ismeretlen dolgokat kipróbálni, csak úgy, a változatosság kedvéért. 6. Állandóan összehasonlítom a hasonló kategóriájú vendéglátó egységeket. 7. Kedvenc vendéglátóhelyem vonzereje nagy szerepet játszott abban, hogy ezt az üzletet választottam. 8. Több hasonló vendéglátóhelyet meglátogattam, mielôtt ennél döntöttem. 15

10 9. Egy jó vendéglátóhely kiválasztása számomra fontos döntést jelent. 10. A vendéglátóhely, ahol vendég vagyok, sokat elárul arról, hogy ki vagyok. 11. Miután ezt a helyet választottam, mérlegeltem döntésem elônyös és hátrányos oldalát. 12. Számomra fontos, hogy itt találkozhatok a barátaimmal, ismerôseimmel. 13. Számomra fontos emberekkel (pl. üzleti kapcsolatok) is találkozhatok itt. 14. Családtagjaim/barátaim is jól érzik itt magukat. 15. Jó szívvel ajánlanám ezt a vendéglátóhelyet barátaimnak, munkatársaimnak és a családjuknak. A fenti állításokra adott válaszokat öt logikai csoportba rendeztük (a zárójelben az állítások sorszáma szerepel): 1. törzshely jelleg (2-3) 2. baráti, üzleti kapcsolatok (12-15) 3. a kedvenc hely kiválasztása (4-9) 4. presztízs (10-11) 5. személyes ismertség (1) Az 1. ábra a kapcsolat összetevôit mutatja be. 1. ábra A kapcsolat összetevôi a kedvenc hely esetében A skála alapján (1 nagyon nem ért egyet, 2 nem ért egyet, 3 közömbös, 4 egyetért, 5 nagyon egyetért) leszögezhetô, hogy a feltüntetett öt szempontot fontosnak tartók aránya minden esetben nagyobb, mint azoké, akik ezt kevésbé érzik lényegesnek. Sorrendet felállítva: legkevésbé a presztízst és a törzshellyel való kapcsolat fenntartását tartják a vendégek meghatározónak. Ezután a személyes ismertség következik, majd a kapcsolatok terén a két legfontosabbnak ítélt mozzanat: a kedvenc hely kiválasztásának alapossága, valamint a baráti és üzleti kapcsolatok (82% szerint fontos, illetve nagyon fontos). Leglényegesebbnek azt tartják, hogy a családtagjaik, barátaik is jól érezzék ott magukat, illetve jó szívvel ajánlják a vendéglátóhelyet barátaiknak, munkatársaiknak és a családjuknak. Egy vendéglátóhely tehát nem a közvetlen és egyben személytelenebb reklámok útján tud újabb vendégeket megnyerni, hanem az elégedett és hûséges vendégkör közvetítésével. Összefüggések a vendégek véleménye és objektív tulajdonságai között Az összefüggések feltárása érdekében kétdimenziós kereszttáblázatokat vizsgáltunk, melyekre azért volt szükség, hogy az elégedettség, a hûség és a kapcsolatok kérdéskörét differenciálni tudjuk a vendégek és vendéglátóhelyek tulajdonságai alapján. Az elôbbi tizenegy változót (elégedettség a személyzettel; árak; kiszolgálás, választék, minôség, atmoszféra; megközelíthetôség, környezet; hûségesség; piaci szemlélet; személyes ismertség; presztízs; a kedvenc hely kiválasztása; törzshely jelleg; baráti, üzleti kapcsolatok), az utóbbi tizenkét ismérvet (vendéglátóhely típusa, települése, jellege, kategóriája, ajánlása, látogatás rendszeressége, a vendég neme, kora, iskolai végzettsége, gazdasági aktivitása, jövedelme és lakhelye) tartalmazott. Ez önmagában 132 különbözô táblázatot jelentett volna, melyek számát a releváns információkkal bírókra kellett csökkenteni. (Vizsgálatunkhoz a Pearson-féle, a Csuprov-féle és a Cramer-féle képleteket alkalmaztuk, melyek részletezésére itt nem térünk ki.) A kérdôívekbôl nyert kereszttáblák alapján arra következtethetünk, hogy az éttermek, kávéházak esetén sokkal fontosabb a vendéglátóhely atmoszférája, a minôség, az étel-ital választék, mint a többi esetben (2. ábra). A legkevésbé fontos szempontok ezek a kifôzdéknél, ami az üzletek karakterisztikája közötti különbségekkel magyarázható. Diagram 1. Relationship components of the favorite site haunt the nature (1), companionship, business relationship (2), choice of the favorite site (3), prestige (4), personal acquaintance (5) 16 17

RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA Fogyasztói magatartás a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyeken egy kérdőíves felmérés eredményei

RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA Fogyasztói magatartás a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyeken egy kérdőíves felmérés eredményei RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA Fogyasztói magatartás a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyeken egy kérdőíves felmérés eredményei Consumer behaviour in Hungarian culinary establishments the results of a questionnaire

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 Kihívások, fejlesztési lehetôségek a munkahelyi étkeztetésben a gazdasági válság hatására bekövetkezett változások tükrében Challenges

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Anyag és módszer

1. Bevezetés. 2. Anyag és módszer DR. FODOR MÓNIKA * Értékrend, élelmiszerfogyasztói preferencia és a szolgáltatás-választás indítékai közötti összefüggések a hazai munkahelyi étkezés piacán 1. Bevezetés Correlations between the individual

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL APÁKGYERMEKGODOZÁSI SZABADSÁGO-AVAGY EGY EM HAGYOMÁYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL PROF: HABIL BECSIK ADREA 1 - DR. JUHÁSZ TÍMEA 2 Összefoglalás: em mondhatjuk, hogy ma még sok férfi megy

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés Kvantitatív kutatás mire figyeljünk?. Tartalom Kutatási kérdés Mintaválasztás Kérdésfeltevés Elemzés Jánossy Ferenc Szakkollégium- TDK felkészítő előadások sorozat, 2016. február Óbudai Egyetem Mintavétel

Részletesebben

A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár

A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár Wessling Pálinka konferencia 2014. Május 21. Budapest A kutatás módszertana (1) Kvalitatív

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Fókuszban a tejtermékek!

Fókuszban a tejtermékek! Fókuszban a tejtermékek! Fogyasztói igények és szokások változása napjainkban V. Tejágazati Konferencia 2015. november 26 Csillag-Vella Rita GfK 1 Magyarország vásárlóerejének Európa átlagához viszonyított,

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Változás és folytonosság a vallásossággal kapcsolatban*

Változás és folytonosság a vallásossággal kapcsolatban* Változás és folytonosság a vallásossággal kapcsolatban* Keller Tamás, a TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. kutatója E-mail: keller@tarki.hu A szerző elemzésében a vallásosságot a vallásgyakorlattal definiálja

Részletesebben

OKOS MÉRÉS PROJEKT a. Ízelítő a szocio-demográfiai és attitűdkutatás eredményeiből

OKOS MÉRÉS PROJEKT a. Ízelítő a szocio-demográfiai és attitűdkutatás eredményeiből OKOS MÉRÉS PROJEKT a Ízelítő a szocio-demográfiai és attitűdkutatás eredményeiből Készült a MÉRÉSI PANELMINTA ÁTALAKÍTOTT FUNKCIÓJÚ HOSSZÚ TÁVÚ FENNTARTÁSA projekt keretében A Magyar Elektrotechnikai Egyesület

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata

Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata különös tekintettel a szomszédos Magyarországgal fennálló összefonódásokra Részeredmények Ing. Mag. Georg Gumpinger, 2009.

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON Kutatási jelentés 9. ápril 1. Bevezető A Hamítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki: a hamításra vonatkozó statztikai adatok rendszerbe foglalása,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383

OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383 OTKA-pályázat zárójelentése Nyilvántartási szám: T 46383 A hároméves kutatás az evés- és testképzavarok terén jelentősen hozzájárult a hazai alapismeretekhez, egyben nemzetközi összevetésben is (főleg

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS

SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS SZENTGOTTHÁRDI IFJÚSÁGI HELYZETELEMZÉS Szentgotthárd Város 15-29 éves lakossága kérdőíves vizsgálatának kiértékelése Az értékelést készítette: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2007. Bevezetés Szentgotthárd

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének őszi XLII. Közgyűlése november 18. Hunguest Hotel Pelion****superior, 8300 Tapolca,

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének őszi XLII. Közgyűlése november 18. Hunguest Hotel Pelion****superior, 8300 Tapolca, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének 2015. őszi XLII. Közgyűlése 2015. november 18. Hunguest Hotel Pelion****superior, 8300 Tapolca, Köztársaság tér 10. A vendégek véleménye alapján, a minőség hat

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2.

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2. Kutatni kell kutatni jó! - avagy a MIR és a marketingkutatás módszerei Dr. Piskóti István Marketing Intézet Marketing 2. Marketing-menedzsment A marketing összes feladatát és aktivitásait összefoglalóan,

Részletesebben

Amikor a hátrányos helyzet előny

Amikor a hátrányos helyzet előny Amikor a hátrányos helyzet előny Az akadálymentes turizmus, mint versenyelőny és bevételforrás Több napra látogatók 1 3 éjszakát eltöltők száma (ezer fő) kiadásai, millió Ft egy fő egy napjára jutó költése

Részletesebben

RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 1 KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 2 CSULAK GERGELY 3

RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 1 KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 2 CSULAK GERGELY 3 RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 1 KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 2 CSULAK GERGELY 3 Minôség, elégedettség, lojalitás a kereskedelmi vendéglátásban EGY DOLOG ÉRTÉKÉT A MINÔSÉGE ADJA MEG. HA A DOLOGBAN NINCS JELEN A MINÔSÉG,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁROK NÉLKÜL? Az együttműködések vizsgálata a Túrák határok nélkül elnevezésű, közös magyar szlovák projekt kapcsán

EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁROK NÉLKÜL? Az együttműködések vizsgálata a Túrák határok nélkül elnevezésű, közös magyar szlovák projekt kapcsán EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁROK NÉLKÜL? Az együttműködések vizsgálata a Túrák határok nélkül elnevezésű, közös magyar szlovák projekt kapcsán Nagy Katalin Egyetemi tanársegéd, turisztikai szakértő 1 2010-ben egy

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI Dr. Polereczki Zsolt Prof. Dr. Szakály Zoltán Jasák Helga Debreceni

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017

Öngondoskodás kutatás. Allianz Hungária Zrt. 2017 Öngondoskodás kutatás Allianz Hungária Zrt. 2017 Tartalom 1 Összefoglaló 2 Kilátások és bizalom a piaci szereplőkben 3 Öngondoskodás tervezése 4 Öngondoskodás kezdete 5 Nyugdíjas évek 2 Összefoglaló A

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI DEBRECENI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR XXXII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Hódmezővásárhely-Szeged, 2015. április 8-10. AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI MAGATARTÁSÁNAK

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

TAGOZATÁN SATU MARE EXTENSION. Baranyai Tünde, Stark Gabriella

TAGOZATÁN SATU MARE EXTENSION. Baranyai Tünde, Stark Gabriella Volume 3, Number 2, 2013 3. kötet, 2. szám, 2013 PEDAGÓGIAI GYAKORLAT A BBTE SZATMÁRNÉMETI TAGOZATÁN THE EXAMINATION OF PEDAGOGICAL PRACTICE AT THE SATU MARE EXTENSION Baranyai Tünde, Stark Gabriella Abstract:

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája 1992 és 2007 között Kopasz Marianna Szántó Zoltán Várhalmi Zoltán HÉV projekt záró műhelykonferencia Budapest, 2008. október 13. Tartalom A minta,

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

A hazai munkahelyi étkezés értékrend alapú élelmiszerfogyasztói modellje

A hazai munkahelyi étkezés értékrend alapú élelmiszerfogyasztói modellje A hazai munkahelyi étkezés értékrend alapú élelmiszerfogyasztói modellje Dr. Fodor Mónika Budapesti Gazdasági F iskola Marketing Intézet 1165 Budapest Diósy Lajos u.22-24. fodor.monika@kkfk.bgf.hu Csiszárik-Kocsir

Részletesebben

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december

CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 2010. december CD, DVD és szoftver vásárlási szokások karácsony előtt Kutatási jelentés 1. Bevezető A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megalakulásakor három fontos feladatot tűzött ki, amelyek a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

FELADATMEGOLDÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA. Baranyai Tünde

FELADATMEGOLDÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA. Baranyai Tünde Volume 3, Number 1, 2013 3. kötet, 1. szám, 2013 A SZATMÁRNÉMETI TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐS HALLGATÓK FELADATMEGOLDÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA THE EXAMINATION OF TEACHER TRAINING COLLEGE STUDENTS PROBLEM-SOLVING

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Kollégisták SZTE 2011. Szeged 2012

Kollégisták SZTE 2011. Szeged 2012 Kollégisták SZTE 2011 Szeged 2012 Kollégisták SZTE 2011 Kutatásunkban azt kívántuk feltárni, hogy mi jellemzi a kollégista egyetemi hallgatók életvilágát, szabadidő eltöltési szokásait, kortársi szocializációját,

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

dr. Boda Boglárka október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel?

dr. Boda Boglárka október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel? dr. Boda Boglárka 2016. október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel? Miért van az, hogy bizonyos emberek ugyanabba az irányba húznak munkájukkal, mint munkáltatójuk,

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei

A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Magyar Turizmus Zrt. A magyar lakosság természetjárással kapcsolatos attitûdjei Tanulmány 2006. 2007 www.itthon.hu Minden jog fenntartva. A Magyar Turizmus Zrt. jelen tanulmánya szerzői jog hatálya alá

Részletesebben

BEZZEG A MI IDŐNKBEN MÉG GENERÁCIÓS ÉRTÉKKÜLÖNBSÉGEK

BEZZEG A MI IDŐNKBEN MÉG GENERÁCIÓS ÉRTÉKKÜLÖNBSÉGEK BEZZEG A MI IDŐNKBEN MÉG GENERÁCIÓS ÉRTÉKKÜLÖNBSÉGEK Messing Vera Ságvári Bence Az öregedés káráról és hasznáról Társadalomtudományok a demográfiai öregedésről 2013 november 20. Az ESS kutatásról Az ESS-ről

Részletesebben

Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának vizsgálata a nők körében

Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának vizsgálata a nők körében Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció Fogyasztói magatartás 1. Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának

Részletesebben