Innovatívnak lenni a munka világában, avagy coaching az innováció szolgálatában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Innovatívnak lenni a munka világában, avagy coaching az innováció szolgálatában"

Átírás

1 Innovatívnak lenni a munka világában, avagy coaching az innováció szolgálatában Készítette: Dr. Hegedűs Henrik PhD HSZOSZ KONFERENCIA Április 17. ZSKF

2 1. Globális kihívások, lokális válaszok. Kiindulási pontként megállapítható, hogy a globalizáció révén részesei lehetünk egy világot átfogó birodalomnak. A kérdés csak az, hogy meg tudjuk-e ragadni a kínálkozó lehetőségeket az egyre növekvő kihívások közepette, vagy pedig végérvényesen a perifériára sodródunk, tudva azt, hogy a válság egyben lehetőség is. Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy sem híve, sem ellensége nem vagyok a globalizációnak. Lehetek-e az időjárás híve? Gyűlölhetem a tengeráramlatokat, a vulkánkitöréseket? Úgy gondolom a globalizációt sem szeretni, sem gyűlölni nem lehet. A globalizáció egy szükségszerű társadalmi-gazdasági folyamat, a technika fejlődésének főként a világot átfogó, modern közlekedés, telekommunikáció, a technika által támogatott szabad áramlások egyenes következménye. Az ésszel élő ember nem tüntet a zivatar vagy a forró napsütés ellen. Inkább kiismeri az időjárást, és aszerint vet, metsz, arat vagy szüretel, felméri az áramlásokat és aszerint hajózik Ésszel élő gazdaságban kihasználják a globális összekapcsolódásokat, az egyidejűség, a korlátlannak tetsző mobilitás előnyeit, illetve próbálnak küzdeni a hátrányai ellen. A globalizáció egyszerre pillangó és elefánt, már amikor lehet. A nagy rendszerek egyik sajátja, hogy bizony hajlamosak az instabilitásra, öngerjesztő folyamatok kialakulására, a bonyolultságuk miatt nem tervezhető, nem kiszámítható események bekövetkeztére. Hogyan lehet átlátni egy több százezer embert foglalkoztató óriásvállalatot, amelynek tevékenysége a pénzügyi szolgáltatásoktól, a repülőgépmotoroktól, az energetikáig, a világítástechnikáig ível? Bár nem a pillangószárny rebbenésétől, de elefánt rogy a földre, mikor csaláson kapják az Enront. Az omlás ugyan egy másik földrészen következik be, de utórezgéseit Budapesten is megéreztük. Ilyenkor egy globális nagyvállalat átszervez, leállít, elbocsát, és ezt a távoli üzemek is megérzik A válság tehát egyben azt is jelenti, hogy csökken a képesség a vevő megtartására, illetve csökken a képesség a munkaerő megtartására, márpedig az könnyen belátható, hogy profitot termelni az elégedett ügyfél és az elégedett munkavállaló együttesen tud. Ezért fontos megítélésem szerint- a kreatív energiák felszabadítása, akár coach segítségével is korunk munkavállalóinál. Kiderült mára már az is, hogy India sok ezeréves kultúrájából remek számítástechnikai ipart lehet kiépíteni, ráadásul az USA-beli bérek töredékeiért. Ebben a versenyben kétségtelen, hogy a fiataloknak sokszorta nagyobbak az esélyei, a mobilitási lehetőségeik, mint az idősebb generációé.

3 Különösen így van ez, az elöregedő Európában. A riadalom és a remény egyszerre szövi át napjainkat. A globalizációnak van színe és persze van fonákja is. A nagy tőkehatékonyság, az állandó technikai, technológiai megújulás előmozdítója, a növekvő életkor, a rugalmasság, a mobilitás megalapozója, rengeteg eszköz előállítója a mindennapok kényelméhez, a világot átfogó kommunikációhoz, a pörgő életmódhoz. A globalizáció sajátossága azonban, a gyors felfutás mögötti gyors kipukkanás is. A külsőségekben az egyen ruházat a viselkedésben egyen gondolkodás, az atomizálódás a gazdaságban, a magánéletben, étkezésben, szórakozásban. A munka világát érintő folyamatos átszervezések, átcsoportosítások, kiszervezések és elbocsátások bizonytalansági tényezői fenyegető rémként tematizálják a munkavállalók mindennapjait, gyengítve a változásba vetett hitük pozitív irányú katalizálását. David C. Korten professzor, aki alapítója és egyben elnöke is az Emberközpontú Fejlesztési Fórumnak, egyik könyvében karvalytőkének nevezi a helyi gazdasági kultúrát, az adott térség ökológiai egyensúlyát felborító, haszon maximalizáló tőkés társaságok üzletpolitikáját, tőkebefektetését. Cél volt korábban az extra profit, és a folyamatos növekedés, ami napjainkban fenntartható fejlődésre illetve normál profitra, magára a túlélésre redukálódott. Egy olyan gazdaságban, amely a teljesítményt a pénztermeléssel méri, az embernek a gazdaságtalanság legfőbb forrásai és a gazdaság bosszút áll rajtuk. Ha a pénzintézetek uralják a világot talán nem is kerülhető el, hogy a pénz világának érdekei az emberek érdekei fölé helyeződjenek. 1 A téma már korábban megérintett. A 90-es évek végén egyre több publikációban és a szakirodalomban is azt olvashattam, hogy az ember nem kizárólag gazdasági ösztönlény. Az ember megismerésének lehetősége szinte korlátlan, az egyén az individum azonban tartogat meglepetést a humán szakemberek számára. Már akkor is azt mondtuk, hogy az egyén a döntéseiben sohasem lehet tisztán racionális, hiszen az intuíciónak, a heurisztikának nagy szerepe van a mindennapi döntési helyzetekben. Jó döntést pedig nem igazán hozhatunk, csupán a számunkra kielégítő, elvárásainknak megfelelő döntés meghozatalára van esélyünk. Ebben a döntési folyamatban fontos a szükségletek hierarchiája, fontosak a motívumok, az attitűdök a szervezeti és dolgozói felelősség vállalás, amely mindannyiunk közös felelősségének problematikája is egyben. A kérdés tehát az, hogy posztmodern társadalmunkban a humán erőforrás gazdálkodás fel készült-e erre a kihívásra, az individualizált, karriertámogató tevékenységét, a sürgető paradigmaváltást illetően. 1 David C. Korten: Tőkés társaságok világuralma (ford. Kindler József), Kapu, Budapest, 1996, XX o.

4 A változás és a válságkezelés ugyanis együtt jár a paradigmaváltás kényszerítő erejével a humán tevékenységben is. A korábbi paradigmák rendszerével ugyanis a válságot nem vagy alig lehet kezelni, itt csakis az erőforrás menedzselés komplex rendszerének újragondolása segíthet a magyar munkavállalóknak Az ember mint legfontosabb erőforrás a maga konstruktivitásával. Manapság, túl az intelligencián, kutatjuk az emberi magatartást annak szabályozását - befolyásoló érzelmi és mentális intelligenciát, mely a kreativitással együtt új megvilágításba helyezi magát az embert, erkölcsi magasságba emelve Őt. A múltikulturalitás, a mentális modellek (pl. a nyelv) azt üzenik számunkra, hogy egyre jobban meg kell ismernünk egymást, és mindezt az érdekek és értékek összehangolásának mentén kell tennünk. Az emberiséget fenyegető veszélyek éppen e kulturális törésvonalak területén, a civilizációk összecsapásaként jelenhetnek meg, Samuel P.Huntington állítása szerint. Egyszerre kell tehát integrálni és integrálódni, a kultúra közi együttműködés kapcsán, a globalizált világban. Az embert (munkavállalót) itt nem a Rosseau -i minőségében kell újra felfedeznünk, mint természeti lényt, hanem a legfőbb erőforrásként kell a gondolkodás középpontjába állítani az innovatív szervezeteknek, gyorsan változó világunkban, vagyis a tisztán racionális énkép mellett, az egyén érzelmi intelligenciáját is folyamatosan fejlesztve. Herbert Simon óta már tudjuk, hogy a racionalitás önmagában véve is korlátozott. Ezért kell tehát az egyén cselekményének motívumait mozgatórugóit folyamatosan kutatnunk, hitet téve az ember kompetenciáinak fejleszthetősége, a teljességre törekvés, a harmónia megtalálása mellett. Az ami korábban még tananyag formájában az iskolapadban jelentett igazi kihívást számomra, az ma már a versenyszférában és a közigazgatásban is jellemző gyakorlat még akkor is, ha szektoriálisan ezek más-más hangsúllyal, illetve tartalommal jelennek meg. A kérdés számomra ma az, mennyiben alkalmazhatók a versenyszféra HR-es módszerei (teljesítményelvűség, minőségközpontúság, stb) a közszférában. A megoldás talán még várat magára, de azért tehetünk néhány fontos megállapítást, az emberi értékek hivatás etika oldaláról is az adott témával összefüggésben., úgy, mint a munkavállaló önbecsülése, önbizalma, a pozitív gondolkodása, a az optimizmusa és a proaktivitása. Megítélésem szerint a fent említettek együtt jelentik a ma oly sokat emlegetett konstruktív életvezetési stratégia tartalmi elemeit, amely napjainkban akár a munkavállaló munkaerőpiaci túlélését is jelenti a gyorsan, gyakran és gyökeresen változó világunkban.. A gazdaságot egyéni érdekek mozgatják mindenhol a világon. Az emberi érdekek által mozgatott cselekedetek erkölcsi, etikai tartalma viszont csakis a közösségekben, a munka

5 világán belüli csapatjátékban, mindennapi életünk mikro- és makrovilágában teljesedhetnek ki. Ezzel együtt: az egyénnek, mint individumnak, az önmegvalósítás folyamata során törekedni kell önmaga mind jobb megismerésére, folyamatos fejlesztésére magára a teljességre az egyensúlyi állapotának (a harmóniának) megtartására, a szélsőségek elkerülésére állította 2007-ben Bodó Péter az Európai Coaching Szövetség elnöke. A válság közepette szinte megfeledkeztünk a társadalmi tudatformálásról, az új ember eszmény - az innovatív munkavállaló - filozófiájának kialakítása sürgető kényszeréről Magyarországon. Őt magát, pedig a kor kihívásainak megfelelően a tudatosság, a megújulás iránti vágy, tudásának karbantartása, a változásnak a saját előnyére képes adaptálása kell, hogy jellemezze hazánkban is Emberi értékek a posztmodern társadalomban A humánerőforrás gazdálkodás egyik fontos feladata napjainkban, a fent említett új emberi értékeknek a felszínre hozatala, azok definiálása, tudatosítása az egyénben, a professzionalizmus irányába ható személyzetfejlesztés eredményeként. Ez tekinthetjük a humán szakma küldetésének is. Az emberi értéket a gazdaság hozta be a köztudatba, majd rábízta a dolgot a politikára, ekkor kapcsolódott össze az erkölccsel és az etikával. Napjainkban a szituatív cselekvésen túl van más alternatíva is, vagyis a spiritualitás tanulmányozása, amely leegyszerűsítve annyit jelenthet számunkra, mint lelki hozzáállást a folyamatokhoz, vagyis cselekedni az értékek mentén innovatív módon, a jövőbe vetett hit által. Ebben segíthet mármint a túlélést illetően az integratív gondolkodásmód a folyamatos megújulás melletti elkötelezettség, az egyén tudásbővítése, tudáskarbantartása. A harmónia felbomlásának (munka élet egyensúly) eredménye a stressz, mely egyaránt adódhat a túlzott aktivitásból és a lélekölő passzvitásból is. Eredménye a kiégés. A globalizáció és egyéb gazdasági folyamatok hatására, az egyén belső egyensúlya megbillent, mégpedig a gazdaság javára, ezt kell és lehet a spirituális értékek mentén, a szeretet gyűlölet, az aktivitás passzivitás vonatkozásában stb. újra értelmezni és az egyént egyensúlyi állapotába visszajuttatni. Ezt hivatott biztosítani többek kötött az energetikai coaching. A coaching alatt itt, a személyre illetve csoportra szabott tanácsadó-fejlesztő támogatást értek. A bank szférában ma már egyre több, az értékesítést támogató coachokat alkalmaznak a hatékonyabb munka érdekében. A coaching célja, hogy tanulási helyzetet teremtsen és folyamataosan fenntartsa azt a munkaszervezeten belül. Vagyis nem az a dolga coachnak, hogy megmondja a tutit, hanem, hogy visszajelzést adjon a különböző helyzetekben, szélesítse a kliens

6 látásmódját, a legjobbat próbálja kihozni belőle, mint egy jó edző a sportolóból. Egy- egy problémára több aspektusból is igyekszik rávilágítani az edző. Egyszerre kell fejlesztenünk magunkban ezáltal a kooperáció, a figyelmesség, a tudatosság, a humorosság személyiségjegyeit, fókuszálva hivatásetikai kérdésekre is, ebben segít, segíthet a coach., amennyiben mi is akarjuk. A professzionális személyzetfejlesztői munka ötvöződhet itt a az ősi keleti energetikai fenghsui szemléletével is. Az energetikai coaching a holisztikus (teljességi) szemléletből származik, és olyan tapasztalatokon alapul, amelyek a különböző kultúrákban évezredek óta a gyakorlatban bizonyították hatásukat például a tradicionális fenghsuiban. A fogyasztói társadalom egyik jelensége, az infantilizálódás komoly veszélyforrásokat jelent az ember számára. Ezt kell felismernünk, másokkal is felismertetnünk és kezelni tudni, és ehhez ma már a módszer is adott, csak élnünk kell vele, akár a coachingnak az innováció szolgálatába állításával. A humán kockázatok integrált kezelése is azt, kell, hogy jelentse mindannyiunk számára, hogy a külső tényezők mellett fontos a belső tényezőkre is figyelemmel lenni egy adott munkaszervezet életében. A minőségközpontú, illetve a szabálykövető magatartásformák között kockázati tényezőként ott találjuk a mulasztást, a fegyelmezetlenséget, a gondatlanságot. A problémák feltárása és szankcionalizálása mára már nem elegendő a kívánt minőség, illetve eredmény az üzleti siker eléréséhez. Alkalmatlanság esetén, a problémákat komplex módon kell vizsgálni, lehetőséget adva a hibák kijavítására a munkavállaló önfejlődésére A kreativitás, mint a tudásalapú társadalom és az innováció alappillére. Manapság gyakran hivatkozunk a kreativitásra, mint teljesítményképes tudásra, ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy a kreatív elmét a munkaszervezet ritkán tolerálja. A kreativitás lételeme a mozgás, a változás, a kreatív ember a jövőben él mondják sokan. A változások egyike legfontosabb eleme a fenntartások nélküli kommunikáció és információ csere. A kreatív személyiség lételeme az információ, az ahhoz való hozzáférés, amely a tudástranszfer lényeges eleme. A kreativitás összességében önkifejezés, és önkiteljesítést jelent a fenghsui szemléletében is. A kreatív elme számára sohasem csak egy igazság létezik, vannak ugyan paradigmái, de tudja őket használni, a logikus agyféltekéje mellett van egy kreatív agyféltekéje is, mellyel magáévá teszi mások tudását, ezáltal közelebb jutva az áhított igazsághoz - hangsúlyozza

7 Khristin D. Randazzo intézetigazgató (Németország) a teljesítmény és a haszon összefüggéseit kutatva. Klein Sándor Munkapszichológia című könyvéből megismert munkahelyi környezet, mint a teljesítményt befolyásoló tényezőt tovább gondolva, a fent említett német igazgató egyenesen az ún. kreatív centerek kialakítását tarja fontosnak a munkahelyen. Olyan központokat kell kialakítani, melyek együttgondolkodásra, együttműködésre, az információk gyors cseréjére ösztönözik a munkavállalókat. Itt az alkalmazottak nem csupán pénzt keresnek, hanem nyereséget állítanak elő, a normál vagy az extra profitot növelve ezáltal. A kreatív részlegek berendezése is különbözik a hagyományos bútorzattól (mobil bútorzat), hiszen itt sok interaktív eszközt kell használniuk az alkalmazottaknak. Az analitikus kommunikációnak, az ötletelésnek a berendezési tárgyaknak, az irodák térbeli kialakításának organikus egységérzetét kell az érintettekben keltenie. Egy körben (arénában) jelen lenni, találkozni a kollégákkal, együtt eljutni az első gondolattól a prezentációig, ez kell, hogy legyen a munkaadó célja.. A közszolgálatban is érték a kerativitás, a problémamegoldó képesség, az életpálya modell kialakítása- megítélésem szerint- megteremti a karriertervezésnek, tudásmenedzselésnek, a tehetséggondozásnak a szervezeti kereteit, a munkaszervezetek teljesítmény centrikusságra, minőségközpontúságára, az intézmények polgárbarát működésére alapozva. A feladatorientált, hatékonyan működő, egyben állampolgár illetve ügyfélbarát szervezetek kialakítása közös feladatunk a közszférán belül is, ezért igenis van helye a közszolgálatban a coachingnak. A cél elérése érdekében a körültekintő emberi erőforrás menedzselés elengedhetetlenül szükséges ebben a szférában is. A közszolgálatnak egyre magasabb szinten kell teljesítenie az állampolgárok által igényelt mind komplexebb szolgáltatásokat és mindezt egyre szigorodó költségvetési korlátok között. Emiatt kulcsfontosságú, hogy kellő időben megfelelő tudású, képességű, készségű, hivatástudattal rendelkező alkalmazottak álljanak rendelkezésre a megfelelő munkaposztokon, ahol tőlük elvárható színvonalú munkát is végeznek Tudásnomádok munka világában. A versenyszférában a bevezetőben részletezettek szerint a dolgozói- és ügyfél elégedettség az üzleti siker alapját is jelentik, azonban eben a dimenzióban, napjainkra megjelentek a

8 tudásnomádok. A tudásnomádság többnyire a tudás-intenzív munkakörökben értelmezhető, de nem lehet leszűkíteni csak a tanácsadói vagy az informatikai szektorra. 2 A nemzetgazdaság, de globális munkaerőpiac minden szintjén léteznek olyan munkakörök amelyek vonzzák a tudásnomádokat, akik a szaktudás birtoklásán túl valamiféle vállalkozói ambícióval is rendelkeznek és emiatt képesek és hajlandóak is kiszakadni a biztonságos környezetből, a kötöttségektől megválva. Önállóan, szabad belátásuk alapján gazdálkodnak tudásukkal, a lehető legmagasabb áron árúba bocsátva azt.. A tudásnomádok fontos szempontja- ha nem egyetlen- az érdekalapú szervezeti kötődés, vagyis annak felismerése, hogyan alakítható ki a szervezeti érdek és az egyéni érdek közötti összhang. Amennyiben ez a harmónia kialakul, akkor a szervezeti kötődés felülírhatja a tudásnomád vándorlásának a motívumait, és a szervezet sikerességében a saját sikerességét látja. Ez az asszertiv magatartás,- a saját érdek alárendelése a szervezeti érdeknek- egyben a hivatásetika alapjául is szolgál. A tudásgazdaság specialitása, hogy tendenciózusan halad az egy vállalathoz kötődésétől, a több lábon állás felé, ahol az érintettek inkább szabadúszóként, tudásukkal önállóan gazdálkodnak, anyagilag a legoptimálisabb helyzetet kiválasztva mozognak a munkaerőpiacon. A szakmaetikának alig tulajdonítnak jelentőséget. A társadalmi szinten atomizált állampolgár egyet jelent lényegében a munkaerő helyettesíthetőségével, vagyis tudomásul kell venni, hogy nincs pótolhatatlan ember. Peter Drucker A hatékony vezető című könyvében leírja, hogy elsőként azoktól a munkavállalóktól szabaduljon meg a vezető, akik pótolhatatlanná tették magukat. A tudatos munkavállalás - megélhetési munkavállalással szemben - a hivatástudat, a hivatásetika mai értelmezése jelentősen eltér a korábbitól, hiszen mindez mára az életpályát, karrierívet, hitelességet, irányultságot, habitust és képességek fejlesztését, személyes kompetenciák meglétét jelenti, tehát magát az innovációs képességét kiemelve a személyiségnek. A kompetencia a munka világában úgy jelenik meg, mint a munkavállaló át nem ruházható felelőssége, szakmai tudása, ítélőképessége, stratégiai látásmódja, szervezeti tudatossága, határozottsága, önbizalma, kezdeményező készsége és nyitottsága más kultúrák iránt. A kompetencia ugyanúgy mérhető mint az intelligencia, így nem csak a kiválasztás fontos szempontja lehet, hanem beilleszkedési program végén és később a teljesítményértékelés alakalmával értékelhető is. Az erkölcs, mely az objektivitás alapja, tudva azt, hogy sem bevezetni sem pedig megszüntetni nem lehet, hiszen folyamatosan alakul, formálódik hosszú évezredeken és 2 Robert Gondaggy Elissa Tucker Nidhi Wermai: Gazdálkodj okosan - a tehetséggel 23. o. HVC könyvek, Budapest 2006

9 generációkon keresztül. Az erkölcs, társadalmi szinten egyszerre ad választ a kell és a van - a realitás- problémájára, nagyrészt építve a példamutatás és a jólneveltség követelményére is. A hivatásetika pedig elméleti reflexiót, hozzáállást jelent az örök értékekhez, magához az erkölcshöz., a jó -ra törekvés ideáját megfogalmazva. 3. Összefoglalás. Napjainkban a viselkedéskultúrának olyan képességeit kell tehát kifejlesztenünk a munkavállalókban egy új mentalitás, gondolkodásmód kialakításával mint a többoldalúságra törekvés, a problémamegoldás, a konstruktív életvezetés stílus kialakításának képessége. Itt a konfliktuskerülő magatartás helyett, a konfliktusok felvállalására, azok valamilyen szinten való megoldására kell törekednünk, univerzális felelősségünk tudtában, mint állampolgár és mint munkavállaló egyaránt. Mindezt össze kell kapcsolnunk, szilárd erkölcsi alapokra épített, szabálykövető és minőségközpontú magatartás kialakításával, a hitelesség megteremtésével és így, talán együtt, közösen találhatjuk meg a válaszokat napjaink kihívásaira a magyar munkaerő piacon is! 1. HIVATKOZÁSOK 1. Robert Gondaggy Elissa Tucker Nidhi Wermai: Gazdálkodj okosan - a tehetséggel 23. o. HVC könyvek, Budapest Samuel P. Huntington: A katona és az állam15.o.. Zrínyi Kiadó- Atlanti Kutató és Kiadó, Budapest,1994

10 2. IRODALOMJEGYZÉK 1. Magyari Bech István: Kreatológiai vázlatok (Budapest, 1997, Aula Kiadó) 2. Korten David C: Tőkés társaságok világuralma (Kapu.com, Budapest, 1996) 3. Klein Balázs- Klein Sándor: A szervezet lelke. (EDGE 2000 Budapest, 2006) 4. Dr. habil. Lakatos Gyula CsC: A humántőke gazdasági felértékelődése. (Sopron, október Humánpolitikai szimpózium) 5. Francis Fukuyama: A nagy szétbomlás (Európa kiadó, Budapest, 2000) 6. Robert Gandossy - Elissa Tucker- Nidhi Verma: Gazdálkodj okosan a tehetséggel. Döntéshozóknak és humán szakembereknek.( HVG Kiadó Zrt, Budapest, 2007) 7. Daniel Goleman:Érzelmi intelligencia a munkahelyen. (EDGE, 2000)

A coaching szemléletű vezetés

A coaching szemléletű vezetés A coaching szemléletű vezetés 2013. 04. 17. "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. ISBN: 978-963-9559-51-6 A Carnegie Technológiai Intézet

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Global HR kompetenciák Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Tartalom Kihívások a vállalatvezetés számára Hatása a munkára Új tipusú munkavállalók Tehetségek megtalálása, megtartása HR csapat szerepe Slide

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások szak GM/Vállalkozásszervező specializáció GM/Team Academy specializáció 2017. április Emberi erőforrások szak TÉMA EEM 1 Emberi erőforrás menedzsment speciális

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta MIR Kompetenciák Dr. Finna Henrietta A kompetenciák jelentősége Kiválasztás alapja Munkaköri leírás Munkaköri térkép A kompetencia a szakképzett dolgozótól elvárt ismeretek, személyiségjegyek (készségek,

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny!

Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny! Képzés > Hatékonyság > Versenyelőny! Avagy mit, hogyan és miből képezzünk, hogy a 21. század kihívásai közepette is megőrizzük versenyképességünket A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2016. november 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Munkavállalói mobilitás a hazai munkaerõ piacon, különös tekintettel a közszolgálatra

Munkavállalói mobilitás a hazai munkaerõ piacon, különös tekintettel a közszolgálatra HUMÁNPOLITIKA Hegedûs Henrik az üzleti környezet, az ügyfelek igényei olyan gyorsan változnak, hogy a rugalmasság kulcskérdés, versenyképességünk egyik meghatározó tényezõje. Paál Péter, az IBM Magyarország

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete

A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete (KKK = Képzési Kimenti Követelmények) Sándorné dr. Kriszt Éva nyomán rövidítve és átdolgozva A tudás megszerzésének útja

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

Dr. habil. Szretykó György. A felsőoktatási intézmények mint tanuló szervezetek a XXI. században. MTA VEAB szakbizottsági alelnök

Dr. habil. Szretykó György. A felsőoktatási intézmények mint tanuló szervezetek a XXI. században. MTA VEAB szakbizottsági alelnök Dr. habil. Szretykó György MTA VEAB szakbizottsági alelnök A felsőoktatási intézmények mint tanuló szervezetek a XXI. században A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI MÓDOZATOK BEHOZATALA AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában Dr. Szabó Szilvia (PhD.) főiskolai docens, ZSKF elnökségi tag, HSZOSZ Humán Szakemberek Országos Szövetsége

Részletesebben

Gondolkodva építs kezeiddel!

Gondolkodva építs kezeiddel! Gondolkodva építs kezeiddel! Pénzügyi-gazdasági jó gyakorlatok a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskolában Debrecen, 2015.05.08. Agárdiné Burger Angéla Intézményvezető Számoljunk a jövővel! - a tudatos,

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

dr. Boda Boglárka október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel?

dr. Boda Boglárka október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel? dr. Boda Boglárka 2016. október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel? Miért van az, hogy bizonyos emberek ugyanabba az irányba húznak munkájukkal, mint munkáltatójuk,

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

Export húzza a gazdaságot

Export húzza a gazdaságot Export húzza a gazdaságot - vállalati elvárások Gödri István Bosch Rexroth Pneumatika kft 1 A nagy kép amit most látunk Elvárások vállalati szinten Globális kihívások rövid és közép távon 2 3 Export húzza

Részletesebben

Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. Egyed Mihály HR Generalista

Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. Egyed Mihály HR Generalista Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. Egyed Mihály HR Generalista Ki fog itt dolgozni 20 év múlva? Kik? (lásd korábban) -Y és Z generáció integrálása az általunk ismert munka világába (20 év múlva a munkaerőpiac

Részletesebben

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Kerekasztal-beszélgetés vitaindító Prof. Abonyi János Innováció korlátai Menedzsment Soft-skill K+F+I

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

A COACHING MEGHATÁROZÁSA

A COACHING MEGHATÁROZÁSA A COACHING MINT A FELNŐTTOKTATÁS MÓDSZERTANÁNAK SAJÁTOS TERÜLETE Benkei Kovács Balázs PhD ELTE PPK Andragógia Tanszék A COACHING MEGHATÁROZÁSA - Személyre szabott vezetőfejlesztés, ami egy partneri viszonyon,

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Civil hálózatépítés a Kárpát-medencében a nem formális tanulás fejlesztésére

Civil hálózatépítés a Kárpát-medencében a nem formális tanulás fejlesztésére TÁRSADALOMFÖLDRAJZI KIHÍVÁSOK ÉS ADEKVÁT VÁLASZLEHETŐSÉGEK A XXI. SZÁZAD KELET-KÖZÉP-EURÓPÁJÁBAN NEMZETKÖZI FÖLDRAJZI KONFERENCIA Beregszász, 2016. március 31. Civil hálózatépítés a Kárpát-medencében a

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

Integrálódni az élethosszig tartó tanulás folyamatába 1

Integrálódni az élethosszig tartó tanulás folyamatába 1 Hegedûs Henrik Integrálódni az élethosszig tartó tanulás folyamatába 1 A szerzõ a cikk elsõ részében rámutat arra, hogy a globalizáció egy szükségszerû társadalmi folyamat, a technika fejlõdésének új megjelenési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés Munkahelyi egészségfejlesztés Szentes Erzsébet HEM 2014 Egészségfejlesztés & HEM a szervezeti humánfolyamatok optimalizálásához az egészségfejlesztés és stressz kezelés is hozzátartozik egyre fontosabbá

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A coaching szerepe a paradoxonok feloldásában Miatovics Márta szupervízor coach

A coaching szerepe a paradoxonok feloldásában Miatovics Márta szupervízor coach A coaching szerepe a paradoxonok feloldásában Miatovics Márta szupervízor coach "Coaching az innováció szolgálatában"szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. ISBN: 978-963-9559-51-6

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching?

Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching? Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching? "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. (ISBN:

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

MUNKAHELYEK ÉS TECHNOLÓGIÁK ÉPÍTÉSZETE MAI IPARI ÉPÜLETEGYÜTTESEK KOMPLEX MUNKAKÖRNYEZET -TERVEZÉSE

MUNKAHELYEK ÉS TECHNOLÓGIÁK ÉPÍTÉSZETE MAI IPARI ÉPÜLETEGYÜTTESEK KOMPLEX MUNKAKÖRNYEZET -TERVEZÉSE MUNKAHELYEK ÉS TECHNOLÓGIÁK ÉPÍTÉSZETE MAI IPARI ÉPÜLETEGYÜTTESEK KOMPLEX MUNKAKÖRNYEZET -TERVEZÉSE TÉZISFÜZET FODRÓCZY JÓZSEF ÉPÍTÉSZ PTE PMMK BREUER MARCELL DOKTORI ISKOLA - 2012 1 BEVEZETÉS Mint minden

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

A jövő kihívásai és megoldásai a HR területén

A jövő kihívásai és megoldásai a HR területén A jövő kihívásai és megoldásai a HR területén Az egyén kapcsolódása a jövő szervezetéhez Gyenese Balázs EY, MENA HR Director Middle East and North Africa Kürti László Aon Hewitt, Szenior tanácsadó Szalay

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály A mindennapok tudása a köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály Jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT

A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI JÓ GYAKORLAT JELLEGZETESSÉGEK A HAZAI GYAKORLAT TÜKRÉBEN A nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév

Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 2011/2012. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet és módszertan Tantárgy kódja: Tanterv

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN SZATMÁRINÉ DR. BALOGH MÁRIA: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Milyen sikeres controlling módszerek választhatók válság/változás idején?

Milyen sikeres controlling módszerek választhatók válság/változás idején? Management & Controlling-Service Vezetési Tanácsadó Kft. Milyen sikeres controlling módszerek választhatók válság/változás idején? Magyar Controlling Egyesület Prezentáció Budapest, 2009. április 22. MCS

Részletesebben

Általános kompetenciák helye és szerepe a képesítésben és a tanulási tanítási folyamatban. Vámos Ágnes (ELTE)

Általános kompetenciák helye és szerepe a képesítésben és a tanulási tanítási folyamatban. Vámos Ágnes (ELTE) Általános kompetenciák helye és szerepe a képesítésben és a tanulási tanítási folyamatban Vámos Ágnes (ELTE) 1. Általános kompetenciák helye és szerepe a képesítésben és a tanítási tanulási folyamatban

Részletesebben

A vállalkozói és kezdeményezőkészség kompetencia fogalmi hivatkozási keretrendszere

A vállalkozói és kezdeményezőkészség kompetencia fogalmi hivatkozási keretrendszere 1 Az Európai Bizottság EntreComp projektjének munkaanyaga. A munkaanyag véglegesítését 2016 májusára, a keretrendszer publikálását 2016 júniusára tervezik. Elérhető: https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp

Részletesebben

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető 151808 Menedzseri feladatok végzése A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

Teljesítményértékelés

Teljesítményértékelés 2009 Teljesítményértékelés a Continental Teves Magyarország Kft-nél 2010. február 4. Előadó: Dr. Sántha Péter, emberi erőforrás vezető Áttekintés Általános információk Emberi Erőforrás Fejlesztési Ciklus

Részletesebben