Innovatívnak lenni a munka világában, avagy coaching az innováció szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Innovatívnak lenni a munka világában, avagy coaching az innováció szolgálatában"

Átírás

1 Innovatívnak lenni a munka világában, avagy coaching az innováció szolgálatában Készítette: Dr. Hegedűs Henrik PhD HSZOSZ KONFERENCIA Április 17. ZSKF

2 1. Globális kihívások, lokális válaszok. Kiindulási pontként megállapítható, hogy a globalizáció révén részesei lehetünk egy világot átfogó birodalomnak. A kérdés csak az, hogy meg tudjuk-e ragadni a kínálkozó lehetőségeket az egyre növekvő kihívások közepette, vagy pedig végérvényesen a perifériára sodródunk, tudva azt, hogy a válság egyben lehetőség is. Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy sem híve, sem ellensége nem vagyok a globalizációnak. Lehetek-e az időjárás híve? Gyűlölhetem a tengeráramlatokat, a vulkánkitöréseket? Úgy gondolom a globalizációt sem szeretni, sem gyűlölni nem lehet. A globalizáció egy szükségszerű társadalmi-gazdasági folyamat, a technika fejlődésének főként a világot átfogó, modern közlekedés, telekommunikáció, a technika által támogatott szabad áramlások egyenes következménye. Az ésszel élő ember nem tüntet a zivatar vagy a forró napsütés ellen. Inkább kiismeri az időjárást, és aszerint vet, metsz, arat vagy szüretel, felméri az áramlásokat és aszerint hajózik Ésszel élő gazdaságban kihasználják a globális összekapcsolódásokat, az egyidejűség, a korlátlannak tetsző mobilitás előnyeit, illetve próbálnak küzdeni a hátrányai ellen. A globalizáció egyszerre pillangó és elefánt, már amikor lehet. A nagy rendszerek egyik sajátja, hogy bizony hajlamosak az instabilitásra, öngerjesztő folyamatok kialakulására, a bonyolultságuk miatt nem tervezhető, nem kiszámítható események bekövetkeztére. Hogyan lehet átlátni egy több százezer embert foglalkoztató óriásvállalatot, amelynek tevékenysége a pénzügyi szolgáltatásoktól, a repülőgépmotoroktól, az energetikáig, a világítástechnikáig ível? Bár nem a pillangószárny rebbenésétől, de elefánt rogy a földre, mikor csaláson kapják az Enront. Az omlás ugyan egy másik földrészen következik be, de utórezgéseit Budapesten is megéreztük. Ilyenkor egy globális nagyvállalat átszervez, leállít, elbocsát, és ezt a távoli üzemek is megérzik A válság tehát egyben azt is jelenti, hogy csökken a képesség a vevő megtartására, illetve csökken a képesség a munkaerő megtartására, márpedig az könnyen belátható, hogy profitot termelni az elégedett ügyfél és az elégedett munkavállaló együttesen tud. Ezért fontos megítélésem szerint- a kreatív energiák felszabadítása, akár coach segítségével is korunk munkavállalóinál. Kiderült mára már az is, hogy India sok ezeréves kultúrájából remek számítástechnikai ipart lehet kiépíteni, ráadásul az USA-beli bérek töredékeiért. Ebben a versenyben kétségtelen, hogy a fiataloknak sokszorta nagyobbak az esélyei, a mobilitási lehetőségeik, mint az idősebb generációé.

3 Különösen így van ez, az elöregedő Európában. A riadalom és a remény egyszerre szövi át napjainkat. A globalizációnak van színe és persze van fonákja is. A nagy tőkehatékonyság, az állandó technikai, technológiai megújulás előmozdítója, a növekvő életkor, a rugalmasság, a mobilitás megalapozója, rengeteg eszköz előállítója a mindennapok kényelméhez, a világot átfogó kommunikációhoz, a pörgő életmódhoz. A globalizáció sajátossága azonban, a gyors felfutás mögötti gyors kipukkanás is. A külsőségekben az egyen ruházat a viselkedésben egyen gondolkodás, az atomizálódás a gazdaságban, a magánéletben, étkezésben, szórakozásban. A munka világát érintő folyamatos átszervezések, átcsoportosítások, kiszervezések és elbocsátások bizonytalansági tényezői fenyegető rémként tematizálják a munkavállalók mindennapjait, gyengítve a változásba vetett hitük pozitív irányú katalizálását. David C. Korten professzor, aki alapítója és egyben elnöke is az Emberközpontú Fejlesztési Fórumnak, egyik könyvében karvalytőkének nevezi a helyi gazdasági kultúrát, az adott térség ökológiai egyensúlyát felborító, haszon maximalizáló tőkés társaságok üzletpolitikáját, tőkebefektetését. Cél volt korábban az extra profit, és a folyamatos növekedés, ami napjainkban fenntartható fejlődésre illetve normál profitra, magára a túlélésre redukálódott. Egy olyan gazdaságban, amely a teljesítményt a pénztermeléssel méri, az embernek a gazdaságtalanság legfőbb forrásai és a gazdaság bosszút áll rajtuk. Ha a pénzintézetek uralják a világot talán nem is kerülhető el, hogy a pénz világának érdekei az emberek érdekei fölé helyeződjenek. 1 A téma már korábban megérintett. A 90-es évek végén egyre több publikációban és a szakirodalomban is azt olvashattam, hogy az ember nem kizárólag gazdasági ösztönlény. Az ember megismerésének lehetősége szinte korlátlan, az egyén az individum azonban tartogat meglepetést a humán szakemberek számára. Már akkor is azt mondtuk, hogy az egyén a döntéseiben sohasem lehet tisztán racionális, hiszen az intuíciónak, a heurisztikának nagy szerepe van a mindennapi döntési helyzetekben. Jó döntést pedig nem igazán hozhatunk, csupán a számunkra kielégítő, elvárásainknak megfelelő döntés meghozatalára van esélyünk. Ebben a döntési folyamatban fontos a szükségletek hierarchiája, fontosak a motívumok, az attitűdök a szervezeti és dolgozói felelősség vállalás, amely mindannyiunk közös felelősségének problematikája is egyben. A kérdés tehát az, hogy posztmodern társadalmunkban a humán erőforrás gazdálkodás fel készült-e erre a kihívásra, az individualizált, karriertámogató tevékenységét, a sürgető paradigmaváltást illetően. 1 David C. Korten: Tőkés társaságok világuralma (ford. Kindler József), Kapu, Budapest, 1996, XX o.

4 A változás és a válságkezelés ugyanis együtt jár a paradigmaváltás kényszerítő erejével a humán tevékenységben is. A korábbi paradigmák rendszerével ugyanis a válságot nem vagy alig lehet kezelni, itt csakis az erőforrás menedzselés komplex rendszerének újragondolása segíthet a magyar munkavállalóknak Az ember mint legfontosabb erőforrás a maga konstruktivitásával. Manapság, túl az intelligencián, kutatjuk az emberi magatartást annak szabályozását - befolyásoló érzelmi és mentális intelligenciát, mely a kreativitással együtt új megvilágításba helyezi magát az embert, erkölcsi magasságba emelve Őt. A múltikulturalitás, a mentális modellek (pl. a nyelv) azt üzenik számunkra, hogy egyre jobban meg kell ismernünk egymást, és mindezt az érdekek és értékek összehangolásának mentén kell tennünk. Az emberiséget fenyegető veszélyek éppen e kulturális törésvonalak területén, a civilizációk összecsapásaként jelenhetnek meg, Samuel P.Huntington állítása szerint. Egyszerre kell tehát integrálni és integrálódni, a kultúra közi együttműködés kapcsán, a globalizált világban. Az embert (munkavállalót) itt nem a Rosseau -i minőségében kell újra felfedeznünk, mint természeti lényt, hanem a legfőbb erőforrásként kell a gondolkodás középpontjába állítani az innovatív szervezeteknek, gyorsan változó világunkban, vagyis a tisztán racionális énkép mellett, az egyén érzelmi intelligenciáját is folyamatosan fejlesztve. Herbert Simon óta már tudjuk, hogy a racionalitás önmagában véve is korlátozott. Ezért kell tehát az egyén cselekményének motívumait mozgatórugóit folyamatosan kutatnunk, hitet téve az ember kompetenciáinak fejleszthetősége, a teljességre törekvés, a harmónia megtalálása mellett. Az ami korábban még tananyag formájában az iskolapadban jelentett igazi kihívást számomra, az ma már a versenyszférában és a közigazgatásban is jellemző gyakorlat még akkor is, ha szektoriálisan ezek más-más hangsúllyal, illetve tartalommal jelennek meg. A kérdés számomra ma az, mennyiben alkalmazhatók a versenyszféra HR-es módszerei (teljesítményelvűség, minőségközpontúság, stb) a közszférában. A megoldás talán még várat magára, de azért tehetünk néhány fontos megállapítást, az emberi értékek hivatás etika oldaláról is az adott témával összefüggésben., úgy, mint a munkavállaló önbecsülése, önbizalma, a pozitív gondolkodása, a az optimizmusa és a proaktivitása. Megítélésem szerint a fent említettek együtt jelentik a ma oly sokat emlegetett konstruktív életvezetési stratégia tartalmi elemeit, amely napjainkban akár a munkavállaló munkaerőpiaci túlélését is jelenti a gyorsan, gyakran és gyökeresen változó világunkban.. A gazdaságot egyéni érdekek mozgatják mindenhol a világon. Az emberi érdekek által mozgatott cselekedetek erkölcsi, etikai tartalma viszont csakis a közösségekben, a munka

5 világán belüli csapatjátékban, mindennapi életünk mikro- és makrovilágában teljesedhetnek ki. Ezzel együtt: az egyénnek, mint individumnak, az önmegvalósítás folyamata során törekedni kell önmaga mind jobb megismerésére, folyamatos fejlesztésére magára a teljességre az egyensúlyi állapotának (a harmóniának) megtartására, a szélsőségek elkerülésére állította 2007-ben Bodó Péter az Európai Coaching Szövetség elnöke. A válság közepette szinte megfeledkeztünk a társadalmi tudatformálásról, az új ember eszmény - az innovatív munkavállaló - filozófiájának kialakítása sürgető kényszeréről Magyarországon. Őt magát, pedig a kor kihívásainak megfelelően a tudatosság, a megújulás iránti vágy, tudásának karbantartása, a változásnak a saját előnyére képes adaptálása kell, hogy jellemezze hazánkban is Emberi értékek a posztmodern társadalomban A humánerőforrás gazdálkodás egyik fontos feladata napjainkban, a fent említett új emberi értékeknek a felszínre hozatala, azok definiálása, tudatosítása az egyénben, a professzionalizmus irányába ható személyzetfejlesztés eredményeként. Ez tekinthetjük a humán szakma küldetésének is. Az emberi értéket a gazdaság hozta be a köztudatba, majd rábízta a dolgot a politikára, ekkor kapcsolódott össze az erkölccsel és az etikával. Napjainkban a szituatív cselekvésen túl van más alternatíva is, vagyis a spiritualitás tanulmányozása, amely leegyszerűsítve annyit jelenthet számunkra, mint lelki hozzáállást a folyamatokhoz, vagyis cselekedni az értékek mentén innovatív módon, a jövőbe vetett hit által. Ebben segíthet mármint a túlélést illetően az integratív gondolkodásmód a folyamatos megújulás melletti elkötelezettség, az egyén tudásbővítése, tudáskarbantartása. A harmónia felbomlásának (munka élet egyensúly) eredménye a stressz, mely egyaránt adódhat a túlzott aktivitásból és a lélekölő passzvitásból is. Eredménye a kiégés. A globalizáció és egyéb gazdasági folyamatok hatására, az egyén belső egyensúlya megbillent, mégpedig a gazdaság javára, ezt kell és lehet a spirituális értékek mentén, a szeretet gyűlölet, az aktivitás passzivitás vonatkozásában stb. újra értelmezni és az egyént egyensúlyi állapotába visszajuttatni. Ezt hivatott biztosítani többek kötött az energetikai coaching. A coaching alatt itt, a személyre illetve csoportra szabott tanácsadó-fejlesztő támogatást értek. A bank szférában ma már egyre több, az értékesítést támogató coachokat alkalmaznak a hatékonyabb munka érdekében. A coaching célja, hogy tanulási helyzetet teremtsen és folyamataosan fenntartsa azt a munkaszervezeten belül. Vagyis nem az a dolga coachnak, hogy megmondja a tutit, hanem, hogy visszajelzést adjon a különböző helyzetekben, szélesítse a kliens

6 látásmódját, a legjobbat próbálja kihozni belőle, mint egy jó edző a sportolóból. Egy- egy problémára több aspektusból is igyekszik rávilágítani az edző. Egyszerre kell fejlesztenünk magunkban ezáltal a kooperáció, a figyelmesség, a tudatosság, a humorosság személyiségjegyeit, fókuszálva hivatásetikai kérdésekre is, ebben segít, segíthet a coach., amennyiben mi is akarjuk. A professzionális személyzetfejlesztői munka ötvöződhet itt a az ősi keleti energetikai fenghsui szemléletével is. Az energetikai coaching a holisztikus (teljességi) szemléletből származik, és olyan tapasztalatokon alapul, amelyek a különböző kultúrákban évezredek óta a gyakorlatban bizonyították hatásukat például a tradicionális fenghsuiban. A fogyasztói társadalom egyik jelensége, az infantilizálódás komoly veszélyforrásokat jelent az ember számára. Ezt kell felismernünk, másokkal is felismertetnünk és kezelni tudni, és ehhez ma már a módszer is adott, csak élnünk kell vele, akár a coachingnak az innováció szolgálatába állításával. A humán kockázatok integrált kezelése is azt, kell, hogy jelentse mindannyiunk számára, hogy a külső tényezők mellett fontos a belső tényezőkre is figyelemmel lenni egy adott munkaszervezet életében. A minőségközpontú, illetve a szabálykövető magatartásformák között kockázati tényezőként ott találjuk a mulasztást, a fegyelmezetlenséget, a gondatlanságot. A problémák feltárása és szankcionalizálása mára már nem elegendő a kívánt minőség, illetve eredmény az üzleti siker eléréséhez. Alkalmatlanság esetén, a problémákat komplex módon kell vizsgálni, lehetőséget adva a hibák kijavítására a munkavállaló önfejlődésére A kreativitás, mint a tudásalapú társadalom és az innováció alappillére. Manapság gyakran hivatkozunk a kreativitásra, mint teljesítményképes tudásra, ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy a kreatív elmét a munkaszervezet ritkán tolerálja. A kreativitás lételeme a mozgás, a változás, a kreatív ember a jövőben él mondják sokan. A változások egyike legfontosabb eleme a fenntartások nélküli kommunikáció és információ csere. A kreatív személyiség lételeme az információ, az ahhoz való hozzáférés, amely a tudástranszfer lényeges eleme. A kreativitás összességében önkifejezés, és önkiteljesítést jelent a fenghsui szemléletében is. A kreatív elme számára sohasem csak egy igazság létezik, vannak ugyan paradigmái, de tudja őket használni, a logikus agyféltekéje mellett van egy kreatív agyféltekéje is, mellyel magáévá teszi mások tudását, ezáltal közelebb jutva az áhított igazsághoz - hangsúlyozza

7 Khristin D. Randazzo intézetigazgató (Németország) a teljesítmény és a haszon összefüggéseit kutatva. Klein Sándor Munkapszichológia című könyvéből megismert munkahelyi környezet, mint a teljesítményt befolyásoló tényezőt tovább gondolva, a fent említett német igazgató egyenesen az ún. kreatív centerek kialakítását tarja fontosnak a munkahelyen. Olyan központokat kell kialakítani, melyek együttgondolkodásra, együttműködésre, az információk gyors cseréjére ösztönözik a munkavállalókat. Itt az alkalmazottak nem csupán pénzt keresnek, hanem nyereséget állítanak elő, a normál vagy az extra profitot növelve ezáltal. A kreatív részlegek berendezése is különbözik a hagyományos bútorzattól (mobil bútorzat), hiszen itt sok interaktív eszközt kell használniuk az alkalmazottaknak. Az analitikus kommunikációnak, az ötletelésnek a berendezési tárgyaknak, az irodák térbeli kialakításának organikus egységérzetét kell az érintettekben keltenie. Egy körben (arénában) jelen lenni, találkozni a kollégákkal, együtt eljutni az első gondolattól a prezentációig, ez kell, hogy legyen a munkaadó célja.. A közszolgálatban is érték a kerativitás, a problémamegoldó képesség, az életpálya modell kialakítása- megítélésem szerint- megteremti a karriertervezésnek, tudásmenedzselésnek, a tehetséggondozásnak a szervezeti kereteit, a munkaszervezetek teljesítmény centrikusságra, minőségközpontúságára, az intézmények polgárbarát működésére alapozva. A feladatorientált, hatékonyan működő, egyben állampolgár illetve ügyfélbarát szervezetek kialakítása közös feladatunk a közszférán belül is, ezért igenis van helye a közszolgálatban a coachingnak. A cél elérése érdekében a körültekintő emberi erőforrás menedzselés elengedhetetlenül szükséges ebben a szférában is. A közszolgálatnak egyre magasabb szinten kell teljesítenie az állampolgárok által igényelt mind komplexebb szolgáltatásokat és mindezt egyre szigorodó költségvetési korlátok között. Emiatt kulcsfontosságú, hogy kellő időben megfelelő tudású, képességű, készségű, hivatástudattal rendelkező alkalmazottak álljanak rendelkezésre a megfelelő munkaposztokon, ahol tőlük elvárható színvonalú munkát is végeznek Tudásnomádok munka világában. A versenyszférában a bevezetőben részletezettek szerint a dolgozói- és ügyfél elégedettség az üzleti siker alapját is jelentik, azonban eben a dimenzióban, napjainkra megjelentek a

8 tudásnomádok. A tudásnomádság többnyire a tudás-intenzív munkakörökben értelmezhető, de nem lehet leszűkíteni csak a tanácsadói vagy az informatikai szektorra. 2 A nemzetgazdaság, de globális munkaerőpiac minden szintjén léteznek olyan munkakörök amelyek vonzzák a tudásnomádokat, akik a szaktudás birtoklásán túl valamiféle vállalkozói ambícióval is rendelkeznek és emiatt képesek és hajlandóak is kiszakadni a biztonságos környezetből, a kötöttségektől megválva. Önállóan, szabad belátásuk alapján gazdálkodnak tudásukkal, a lehető legmagasabb áron árúba bocsátva azt.. A tudásnomádok fontos szempontja- ha nem egyetlen- az érdekalapú szervezeti kötődés, vagyis annak felismerése, hogyan alakítható ki a szervezeti érdek és az egyéni érdek közötti összhang. Amennyiben ez a harmónia kialakul, akkor a szervezeti kötődés felülírhatja a tudásnomád vándorlásának a motívumait, és a szervezet sikerességében a saját sikerességét látja. Ez az asszertiv magatartás,- a saját érdek alárendelése a szervezeti érdeknek- egyben a hivatásetika alapjául is szolgál. A tudásgazdaság specialitása, hogy tendenciózusan halad az egy vállalathoz kötődésétől, a több lábon állás felé, ahol az érintettek inkább szabadúszóként, tudásukkal önállóan gazdálkodnak, anyagilag a legoptimálisabb helyzetet kiválasztva mozognak a munkaerőpiacon. A szakmaetikának alig tulajdonítnak jelentőséget. A társadalmi szinten atomizált állampolgár egyet jelent lényegében a munkaerő helyettesíthetőségével, vagyis tudomásul kell venni, hogy nincs pótolhatatlan ember. Peter Drucker A hatékony vezető című könyvében leírja, hogy elsőként azoktól a munkavállalóktól szabaduljon meg a vezető, akik pótolhatatlanná tették magukat. A tudatos munkavállalás - megélhetési munkavállalással szemben - a hivatástudat, a hivatásetika mai értelmezése jelentősen eltér a korábbitól, hiszen mindez mára az életpályát, karrierívet, hitelességet, irányultságot, habitust és képességek fejlesztését, személyes kompetenciák meglétét jelenti, tehát magát az innovációs képességét kiemelve a személyiségnek. A kompetencia a munka világában úgy jelenik meg, mint a munkavállaló át nem ruházható felelőssége, szakmai tudása, ítélőképessége, stratégiai látásmódja, szervezeti tudatossága, határozottsága, önbizalma, kezdeményező készsége és nyitottsága más kultúrák iránt. A kompetencia ugyanúgy mérhető mint az intelligencia, így nem csak a kiválasztás fontos szempontja lehet, hanem beilleszkedési program végén és később a teljesítményértékelés alakalmával értékelhető is. Az erkölcs, mely az objektivitás alapja, tudva azt, hogy sem bevezetni sem pedig megszüntetni nem lehet, hiszen folyamatosan alakul, formálódik hosszú évezredeken és 2 Robert Gondaggy Elissa Tucker Nidhi Wermai: Gazdálkodj okosan - a tehetséggel 23. o. HVC könyvek, Budapest 2006

9 generációkon keresztül. Az erkölcs, társadalmi szinten egyszerre ad választ a kell és a van - a realitás- problémájára, nagyrészt építve a példamutatás és a jólneveltség követelményére is. A hivatásetika pedig elméleti reflexiót, hozzáállást jelent az örök értékekhez, magához az erkölcshöz., a jó -ra törekvés ideáját megfogalmazva. 3. Összefoglalás. Napjainkban a viselkedéskultúrának olyan képességeit kell tehát kifejlesztenünk a munkavállalókban egy új mentalitás, gondolkodásmód kialakításával mint a többoldalúságra törekvés, a problémamegoldás, a konstruktív életvezetés stílus kialakításának képessége. Itt a konfliktuskerülő magatartás helyett, a konfliktusok felvállalására, azok valamilyen szinten való megoldására kell törekednünk, univerzális felelősségünk tudtában, mint állampolgár és mint munkavállaló egyaránt. Mindezt össze kell kapcsolnunk, szilárd erkölcsi alapokra épített, szabálykövető és minőségközpontú magatartás kialakításával, a hitelesség megteremtésével és így, talán együtt, közösen találhatjuk meg a válaszokat napjaink kihívásaira a magyar munkaerő piacon is! 1. HIVATKOZÁSOK 1. Robert Gondaggy Elissa Tucker Nidhi Wermai: Gazdálkodj okosan - a tehetséggel 23. o. HVC könyvek, Budapest Samuel P. Huntington: A katona és az állam15.o.. Zrínyi Kiadó- Atlanti Kutató és Kiadó, Budapest,1994

10 2. IRODALOMJEGYZÉK 1. Magyari Bech István: Kreatológiai vázlatok (Budapest, 1997, Aula Kiadó) 2. Korten David C: Tőkés társaságok világuralma (Kapu.com, Budapest, 1996) 3. Klein Balázs- Klein Sándor: A szervezet lelke. (EDGE 2000 Budapest, 2006) 4. Dr. habil. Lakatos Gyula CsC: A humántőke gazdasági felértékelődése. (Sopron, október Humánpolitikai szimpózium) 5. Francis Fukuyama: A nagy szétbomlás (Európa kiadó, Budapest, 2000) 6. Robert Gandossy - Elissa Tucker- Nidhi Verma: Gazdálkodj okosan a tehetséggel. Döntéshozóknak és humán szakembereknek.( HVG Kiadó Zrt, Budapest, 2007) 7. Daniel Goleman:Érzelmi intelligencia a munkahelyen. (EDGE, 2000)

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Global HR kompetenciák Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Tartalom Kihívások a vállalatvezetés számára Hatása a munkára Új tipusú munkavállalók Tehetségek megtalálása, megtartása HR csapat szerepe Slide

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Munkavállalói mobilitás a hazai munkaerõ piacon, különös tekintettel a közszolgálatra

Munkavállalói mobilitás a hazai munkaerõ piacon, különös tekintettel a közszolgálatra HUMÁNPOLITIKA Hegedûs Henrik az üzleti környezet, az ügyfelek igényei olyan gyorsan változnak, hogy a rugalmasság kulcskérdés, versenyképességünk egyik meghatározó tényezõje. Paál Péter, az IBM Magyarország

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában Dr. Szabó Szilvia (PhD.) főiskolai docens, ZSKF elnökségi tag, HSZOSZ Humán Szakemberek Országos Szövetsége

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

Civil hálózatépítés a Kárpát-medencében a nem formális tanulás fejlesztésére

Civil hálózatépítés a Kárpát-medencében a nem formális tanulás fejlesztésére TÁRSADALOMFÖLDRAJZI KIHÍVÁSOK ÉS ADEKVÁT VÁLASZLEHETŐSÉGEK A XXI. SZÁZAD KELET-KÖZÉP-EURÓPÁJÁBAN NEMZETKÖZI FÖLDRAJZI KONFERENCIA Beregszász, 2016. március 31. Civil hálózatépítés a Kárpát-medencében a

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

A COACHING MEGHATÁROZÁSA

A COACHING MEGHATÁROZÁSA A COACHING MINT A FELNŐTTOKTATÁS MÓDSZERTANÁNAK SAJÁTOS TERÜLETE Benkei Kovács Balázs PhD ELTE PPK Andragógia Tanszék A COACHING MEGHATÁROZÁSA - Személyre szabott vezetőfejlesztés, ami egy partneri viszonyon,

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching?

Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching? Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching? "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. (ISBN:

Részletesebben

Integrálódni az élethosszig tartó tanulás folyamatába 1

Integrálódni az élethosszig tartó tanulás folyamatába 1 Hegedûs Henrik Integrálódni az élethosszig tartó tanulás folyamatába 1 A szerzõ a cikk elsõ részében rámutat arra, hogy a globalizáció egy szükségszerû társadalmi folyamat, a technika fejlõdésének új megjelenési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

Milyen sikeres controlling módszerek választhatók válság/változás idején?

Milyen sikeres controlling módszerek választhatók válság/változás idején? Management & Controlling-Service Vezetési Tanácsadó Kft. Milyen sikeres controlling módszerek választhatók válság/változás idején? Magyar Controlling Egyesület Prezentáció Budapest, 2009. április 22. MCS

Részletesebben

A jövő kihívásai és megoldásai a HR területén

A jövő kihívásai és megoldásai a HR területén A jövő kihívásai és megoldásai a HR területén Az egyén kapcsolódása a jövő szervezetéhez Gyenese Balázs EY, MENA HR Director Middle East and North Africa Kürti László Aon Hewitt, Szenior tanácsadó Szalay

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés Munkahelyi egészségfejlesztés Szentes Erzsébet HEM 2014 Egészségfejlesztés & HEM a szervezeti humánfolyamatok optimalizálásához az egészségfejlesztés és stressz kezelés is hozzátartozik egyre fontosabbá

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A gazdasági növekedés társadalmi feltételei: értékek, intézmények, kizáródás, tudás, egészség - Panelbeszélgetés

A gazdasági növekedés társadalmi feltételei: értékek, intézmények, kizáródás, tudás, egészség - Panelbeszélgetés A gazdasági növekedés társadalmi feltételei: értékek, intézmények, kizáródás, tudás, egészség - Panelbeszélgetés Fenntarthatóság fejlődés növekedés: A gazdasági növekedés ökológiai és társadalmi feltételei

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Cégvezetési trendek 2015 KKV- AKADÉMIA BKIK IX. Osztály Piac & Profit 2015. április 29. Bemutatkozás Akadémia Üzleti tanácsadás + execusve coaching Karitatív

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS Less Myths more Practice A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés, karriertervezés Tanulság A készségek, képességek és a tudás, csak akkor hasznosak, hogyha a megfelelő helyen vagyunk Az emberi képességeket növelő tevékenységek 1. Egészségügyi

Részletesebben

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében Egyenlő Bánásmód Hatóság Tapasztalat átadó konferencia 2012.11.15. Misszió Jövőképünk egy olyan társadalom,

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN SZATMÁRINÉ DR. BALOGH MÁRIA: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019.

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás?

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? Program 14.00-14.15 Megnyitó 14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? 15:00-15.30 Komócsin Laura International Coach Federation Magyar

Részletesebben

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL dr. Prónay Gábor 15. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2012. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA Aki úgy gondolja, hogy rátalált a saját módszerére,

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere

Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere Szabó Győzőné igazgató Jász-Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Kompetencia szerkezete 1. Ismeret, tudás (Extrinzik motiváció) 2. Képesség,

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Szabó Zoltán Ph.D Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek Tanszék Az IT szervezet, mint szolgáltató Milyen az IT hazai elismertsége? Az IT Innovációs

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben