MTA IV. AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA. Az MTA Agrártudományok Osztályához tartozó tudományos bizottságok minimális tudománymetriai követelményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MTA IV. AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA. Az MTA Agrártudományok Osztályához tartozó tudományos bizottságok minimális tudománymetriai követelményei"

Átírás

1 MTA IV. AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az MTA Agrártudományok Osztályához tartozó tudományos bizottságok minimális tudománymetriai követelményei AZ AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA AZ MTA DOKTORA CÍM ELNYERÉSÉRE KIALAKÍTOTT MINIMUM KÖVETELMÉNYRENDSZERÉT TELJES MÉRTÉKBEN ELFOGADÓ TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGOK: GYEPGAZDÁLKODÁSI Bizottság ERDÉSZETI Bizottság MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI Bizottság NÖVÉNYTERMESZTÉSI Bizottság az alábbi kiegészítéssel: - Kiegészítő feltételül szabja, hogy a jelölt legalább egy országos tankönyv, illetve tankönyv fejezet szerzője legyen. Országos tankönyvnek csak az a tankönyv minősül, amely impresszumában ez a minősítés megtalálható NÖVÉNYNEMESÍTÉSI Bizottság az alábbi kiegészítéssel: - A kérelmet az adhatja be a Bizottsághoz, aki a Növénynemesítési Bizottság hatókörében legalább 5 évig volt aktív köztestületi tag. KERTÉSZETI Bizottság kiegészítve az alábbi követelményekkel: a) A jelölt végzettsége és/vagy tudományos munkássága a kertészet valamelyik ágához kötődik, vagy olyan inter(multi)diszciplináris témájú, amelyben a kertészettudomány meghatározó, s a bizottság befogadja. b) Legalább 10 éves tudományos tevékenység és minimum 5 éves részvétel a Kertészeti Bizottságban, illetve köztestületi tagként valamelyik albizottság munkájában. c) A tudományos körök által elismert tevékenység - Tudományos továbbképzésben való részvétel (doktori iskola, iskolateremtés, témavezetés, bírálat, bizottsági tagság, stb.). - Tudományos közéletiség (testületi munka, bizottsági tagság, tudományos és szakmai rendezvények szervezése, vezetése, stb.). - Tudományos eredmények publikálása (előadás nemzetközi szimpóziumokon, konferenciákon, tudományos cikkek írása, ismeretterjesztés, tudományos és szakkönyvek szerkesztése és írása, tudományos és szaklapok szerkesztése, rovatvezetése, stb.). - Tudományos teljesítményre alapozott szakmai alkotások (fajtanemesítés,- honosítás,- értékelés, szabadalom, találmány, újítás, kutatási módszerek fejlesztése, technológiai eljárások fejlesztése, tervdokumentáció és tanulmány készítése, stb.). - Felsőoktatási tevékenység (szak-, szakirány- és tantárgyfelelős, tantervek és tantárgyi programok készítése, vizsgáztatás, diplomadolgozat konzultálása, bírálata, BSc, MSc és PhD képzésben való részvétel, tankönyv és jegyzet szerkesztése, írása, oktatásmódszertan fejlesztése, stb.). - Pályázati tevékenység, műhelymunka (támogatott pályázatok, projekt-és témavezetés, nemzetközi és hazai együttműködés, kutatócsoport vezetése, stb.).

2 (A pályázó megítélésénél a bizottság a fentiek szerinti összteljesítményt veszi figyelembe, azzal, hogy a felsorolt területek legalább felénél kimagasló teljesítményt követel meg.) TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI Bizottság az alábbi megjegyzéssel: a tudománymetriai követelményeket az impaktfaktorral rendelkező lapokkal, valamint az Osztály folyóirat listájában szereplő lapokkal kell teljesíteni. AZ OSZTÁLYMINIMUMTÓL ELTÉRŐ KÖVETELMÉNYRENDSZERT TÁMASZTÓ BIZOTTSÁGOK: NÖVÉNYVÉDELMI Bizottság - A kandidátusi, illetve a PhD fokozat megszerzése utáni időszakra vonatkozóan: MINIMUM: Az adott tudományos bizottság által elfogadott, lektorált szakfolyóiratokban* megjelent közlemények száma min. 25, melyek 20%-ban a Jelölt levelező pozícióban volt; a min. 25 publikációba nem tartoznak bele a kongresszusi proceeding-ek, absztraktok még akkor sem, ha azok IF-es lap mellékleteként jelentek meg. 25 publikáción belül a nemzetközi, impaktfaktoros folyóiratban megjelent cikkek száma min. 10 legyen. A 10 IF-s publikációból min. 5 külföldi impaktfaktoros folyóiratban megjelent közlemény legyen. Minősített (impaktfaktoros és az osztálylistán szereplő) folyóiratokban megjelent összes publikációjának független idézettsége min. 100 (ezek csak IF-es vagy osztálylistás lapokból származhatnak). Ebből külföldi impaktfaktoros lapokban történő citáció min. 20. Kumulatív impaktfaktor (szupraindividuális terület) 5 Kumulatív impaktfaktor (infraindividuális terület) 8 * Osztálylistán szereplő lapok AGRÁRKÖZGAZDASÁGI Bizottság - Az MTA IV. Osztály Agrárközgazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) az MTA doktora címre pályázók számára az alábbi követelményeket teszi közzé, amelyeket szeptember 1-jétől benyújtott pályázatoknál alkalmaz. A Bizottság az MTA IX. Osztály Közgazdasági Bizottsága követelményrendszerét vette alapul. 1. Publikációs tevékenység A habitusvizsgálat kiemelt szempontja a pályázó publikációs tevékenysége. Kérjük a pályázót, hogy az előírásos csoportosításban és formában (részletesebben ld. az MTA doktori szabályzatát ill. a bizottság által előírt formai követelményeket), és sorszámozva nyújtsa be tudományos publikációs listáját. Tudományos publikáción az elbírálás szempontjából általában olyan megjelent vagy közlésre elfogadott, széles kör számára elérhető lektorált és hivatalosan terjesztett alkotást (mindenekelőtt: könyvet, könyvrészletet, folyóiratcikket) értünk, amely új tudományos eredményeket közöl és/vagy szintetizáló jelleggel, új személettel foglal össze valamely szakterületet. A társadalomtudományi területeken általános elvárás, hogy a pályázónak legyen egy adott tudományos témát sokoldalúan, minden vonatkozásában feldolgozó, huzamos kutatómunka eredményeit bemutató könyve, publikált monografikus munkája. Tudományos szakmai folyóirat alatt olyan kiadványt értünk, amelynek van szerkesztőbizottsága, a benyújtott dolgozatok szakmai szintjét anonim szakértők véleményezik (lektorálják), s magyar nyelvű folyóirat esetén van idegen nyelvű összefoglalója. A folyóirat lehet nyomtatott, elektronikus, illetve CD-n megjelentetett, de e

3 két utóbbi esetben is rendelkezni kell az előzőekben leírt kritériumokkal. A hazai és nemzetközi konferenciák proceeding-jében teljes terjedelmében megjelent dolgozatot akkor tekintjük értékelhető tudományos publikációnak, ha a proceeding kiadvány rendelkezik a folyóiratra előírt feltételekkel. Amennyiben nem (vagy még nem) ténylegesen megjelent közleményről van szó, kérjük mellékelni a szerkesztőbizottsági visszajelzést arról, hogy közlésre elfogadták, s jelzik, melyik számban fog megjelenni. A Bizottság súlyt helyez arra, hogy a publikációk között kellő számban legyenek rangos, széles olvasótáborral rendelkező, nemzetközi folyóiratokban megjelent cikkek és/vagy idegen nyelven kiadott könyvek is. Követelményként támasztja, hogy a publikációk közül legalább 5 idegen nyelven, külföldi orgánumban, illetve kiadónál jelenjen meg. Az értékelés során az önálló munkákat előnyben részesíti a közös dolgozatokkal szemben, és kiemelten figyelmet fordít a pályázónak a kandidátusi, ill. a Ph.D. fokozat megszerzését követő tevékenységére. A Bizottság elvárja, hogy a pályázó rendelkezzen legalább egy önálló (esetleg társszerzővel írt), jelentős terjedelemben új tudományos eredményeket felmutató (nem csak reprodukáló) szakkönyvvel, monográfiával. Kiemelkedő kategóriájú nemzetközi folyóiratokban jelentős számú és komoly pozitív szakmai elismerést kiváltó publikációkkal rendelkező pályázó esetén a Bizottság mérlegeli, hogy eltekintsen ettől az elvárástól. Ugyancsak elvárt, hogy a pályázónak legyen kellő számú (legalább 15) lektorált szakfolyóiratban, ill. lektorált szakkönyvben közölt cikke, köztük rangos folyóiratokban és idegen nyelven közölt dolgozatok. (Az MTA IV. Osztály Agrár-közgazdasági Bizottságának hazai és nemzetközi folyóiratok kategorizált listája e Tájékoztató 5. Mellékletében (M5) található. Az ott nem szereplő folyóiratok, ill. kiadók esetén, kérjük, mellékelje a kiadvány fontosabb paramétereit szerkesztők, tartalomjegyzék stb. tartalmazó belső lapok másolatát.) Kérjük, hogy a publikációk jegyzékét a pályázók a mellékletben jelzett bontásban, az alábbi formai szempontokat követve állítsák össze: o legyenek elválasztva egymástól a tudományos fokozat megszerzése előtt és után megjelent publikációk; o a tudományos és egyéb (pl. lexikonok, tudományos népszerűsítő munkák), a magyar és idegen nyelvű, ill. a listás és nem listás folyóiratokban megjelent publikációk, a listás folyóiratok esetében rangsor szerint is; o a tudományos könyvek, konferencia-kiadványok és tankönyvek, továbbá a könyvek és könyvrészek, ill. az írt és szerkesztett tudományos könyvek; o mind a könyvek, mind a cikkek esetében kérjük a pontos oldalszám megjelölését; o sorszámozzák folyamatosan a publikációkat. 2. Hatás, nemzetközi elismertség, iskolateremtés Ezek megítélése más tényezők mellett alapvetően a független hivatkozások listáján alapul. A lista csak mindenki által már hozzáférhető publikációkat tartalmazhat, tehát közlésre elfogadott dolgozatot (könyvet) nem. Ne tartalmazzon önhivatkozásokat, még társszerző önhivatkozásait sem, azaz például, ha közös cikket idéz a szóban forgó cikk társszerzője. Minimum követelmény, hogy legyen legalább különböző hivatkozása, és azok között legalább 10 minőségi idézés. Részpontszámot kapnak azok a hivatkozások, amelyek társszerzős munkákra vonatkoznak. Minőséginek számít a listán szereplő folyóiratbeli cikkben, elismert szerzők könyvében szereplő érdemi idézés (nemcsak megemlíti, hanem tárgyalja, alkalmazza, továbbfejleszti a pályázó eredményeit). Kérjük, dokumentálja 10 ilyennek tartott hivatkozás minőségi jellegét (a pályázatához mellékelje a hivatkozó publikációk megfelelő részének másolatát). A hivatkozási lista: o a publikációs listához hasonlóan legyen folyamatosan sorszámozva; o elválasztva az idegen és a magyar nyelvű hivatkozásokat; o a listás egyéb folyóiratokban, tudományos könyvekben, konferencia-kötetekben, tankönyvekben, ill. az egyéb tudományos kiadványokban megjelent hivatkozásokat;

4 o pontos oldalszám megjelölést adva ott, ahol érdeminek tekintett hivatkozás található. 3. Részvétel a tudományos továbbképzésben és minősítésben A habitusvizsgálat során a Bizottság az oktatási tevékenységet önmagában nem vizsgálja, de korlátozott mértékben figyelembe veszi a tudományos utánpótlás nevelésében felmutatott tevékenységet: doktori (kandidátusi) képzésben folyamatosan végzett oktatói, témavezetői, programvezetői/szervezői tevékenységet, a vezetése alatt készült és sikeresen megvédett disszertációkat (nyertes tudományos diákköri dolgozatokat), rendszeres (opponensi) részvételt a tudományos minősítésben stb. 4. Kutatási projektek, gyakorlati alkotások A Bizottság a habitusvizsgálat során korlátozott mértékben figyelembe vesz olyan hatásában jelentős gyakorlati alkalmazásokat és alkotásokat is, amelyek nem jelentek meg tudományos publikációkban, de dokumentáltak és minősítettek. Ugyanígy figyelembe veszi a kutatási pályázatokon elért sikereket, és a sikeres kutatásszervező tevékenységet is. 5. Rangos tudományos közéleti tevékenység Jelentős országos vagy nemzetközi súlyt képviselő tudományos testületi tevékenység (akadémiai jellegű tudományos társaságokban viselt tisztség vagy megszerzett tagság), ill. hazai vagy nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottsági (tanácsadó testületi) tagság. A szakmai életrajzban legyen megfelelően kidomborítva és dokumentálva a 4-6. pontokban jelzett tevékenysége, eredményessége. 6. Eddigi elért legfontosabb tudományos eredmények bemutatása (önértékelés) A kifejtett tudományos munka színvonalának megítélése alapvetően a pályázó által megjelölt, és a Bizottsághoz három példányban eljuttatott, 5 legfontosabbnak ítélt tudományos publikációján (folyóiratcikk, könyvrész) alapul. (Az elbírálásra benyújtott kiemelt publikációk között elvben teljes könyv is lehet, de legfeljebb egy, s abban megfelelően kijelölve a vonatkozó fejezetek.) Kérjük, hogy saját maga is értékelje legfeljebb oldalnyi terjedelemben a benyújtott kiemelt publikációkban megfogalmazott fontosabb eredményeit: a lényegüket megfogalmazva, elhelyezve az adott tudományterületen (előzményei, jelentősége, hatása), utalva a probléma nehézségére és egyéb fontos szempontokra. (Az eredmények lehetnek új elméleti tételek, modellek és/vagy módszerek; ismert tételek, modellek és/vagy módszerek újszerű alkalmazásai és ezek alkalmazásával nyert új és fontos összefüggések.) 7. Pontozáson és minőségi értékelésen nyugvó előszűrés A Bizottság a fenti szempontok és kritériumok, ill. a mellékelt táblázatban felsorolt mértékek alapján pontszámokkal is értékeli, és a kialakult összpontszám alapján előzetesen megszűri a pályázókat. Az érdemi értékeléshez minimálisan teljesítendő küszöbértéket viszonylag alacsonyan, 300 pontban szabtuk meg, hogy kellő teret hagyjunk az érdemi, minőségi értékelés számára. A pontozás ugyanis semmiképpen sem helyettesíti a pályázók tudományos habitusának érdemi és komplex kiértékelését. Ezt azonban a Bizottság csak a 300 feletti összpontszámot felmutató pályázók esetében végzi el, az elvárt küszöbérték alatt a tudományos habitust nem tekinti kielégítően dokumentáltnak, és nem támogatja a doktori folyamat elindítását. A pályázók habitusának komplex értékelését végző referálók érdemben, pontról-pontra, véleményezik a jelölt elért új tudományos eredményeit és azok horderejét. A referálók feladata a kérelmező habitusvizsgálata, nem a disszertáció-tervezet részletes bírálata. A referálók előterjesztésükben röviden megvizsgálják, például, hogy beszélhetünk-e életműről, melyek az eddigi tudományos művekben az új, a tudományt gazdagító belátások, elemek? Ha a már meglévő elméleti kereteken belül maradt a pályázó, van-e empirikus eredményeinek annyi hozadéka, hogy az új vagy újszerű produkció? Fontos szempont, hogy a kérelmező iskolateremtő, tudományos közvéleményt formáló személyiség-e, avagy sem? Ha nem, megvizsgálandó, hogy hol, mikor, milyen színvonalon adja tovább a tudományos ismereteteket stb.

5 M E L L É K L E T E K M0. Az elektronikus formában (file, lemezen) is kért pályázati anyagok A Bizottság az alábbi pályázati anyagokat kéri elektronikus formában, doc file-ben is: tudományos önéletrajz (CV_XY), publikációs jegyzék (Publ_XY), publikációk összesítő táblázata (Publ_tbl_XY), hivatkozások jegyzéke (Cit_XY), hivatkozások összesítő táblázata (Cit_tbl_XY), önértékelés (Onert_XY), Összefoglaló (Tezis_XY) M1. A publikációs jegyzék elvárt felépítése I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák I.A.2. Önálló vagy társszerzős tudományos folyóiratcikkek A) kategóriájú folyóiratban B) kategóriájú folyóiratban C) kategóriájú folyóiratban D) kategóriájú folyóiratban E) egyéb, nem listás folyóiratban I.A.3. Önálló vagy társszerzős részek szakkönyvekben I.A.4. Tematikus szakkönyv alkotó szerkesztése (tudományos koncepció és előszó) I.B. Idegen nyelvű publikációk (részletezését ld. fentebb a Magyar nyelvű publikációknál) II. Az előző tudományos fokozat megszerzése utáni publikációk II.A. Magyar nyelvű publikációk (részletezését ld. fentebb) II.B. Idegen nyelvű publikációk (részletezését ld. fentebb) III. Tankönyvek (teljes időszakra, időrendben) III.A. Magyar nyelven III.A.1. Önálló vagy társszerzős tankönyvek III.A.2. Önálló vagy társszerzős részek tankönyvekben III.A.3. Tankönyvek szerkesztése III.B. Idegen nyelven (részletezését ld. fentebb) IV. Lektorált, szerkesztőbizottsággal rendelkező konferencia-kötetekben (teljes időszakra, időrendben) V. Egyéb tudományos közlemények (teljes időszakra, időrendben)

6 M2. Tájékoztató a publikációk és hivatkozások pontértékeiről Folyóiratcikkek ill. referált konferencia-kötetekben közölt tanulmányok pontértéke: Folyóirat besorolása Nemzetközi Hazai A listán A és B kategóriájú A listán C és D kategóriájú 10 7 (C) ill. 5 (D) Egyéb referált folyóiratban ill. konferenciakötetekben megjelent 6 4 Tudományos könyv, tankönyv, könyvrészlet (ívenként adható pont, illetve maximum) Ívenként Maximum Idegen nyelvű Magyar nyelvű 7 40 Tankönyv 4 25 Könyvszerkesztés darabonként 4-6 pont Hivatkozások pontértéke: Folyóirat besorolása Nemzetközi Hazai A listán A és B kategóriájú 3 1,5 A listán C és D kategóriájú 2 1 Egyéb referált folyóiratban ill. tudományos kiadványban 1 0,5 Társszerzős publikációk esetén az egy szerzőre jutó pontok értéke a következő: 60% 2 szerző pontszám 3 szerző 40% 4 vagy több szerző 30%

7 M3. Összesítő táblázat: az összes és előző tudományos fokozat megszerzése (Fsz) utáni publikációk száma A pályázó neve: A) Folyóirat-cikkek száma (köv: legalább két cikk idegen nyelven) B) Monográfia, szakkönyv, tankönyv (darabban és összesítve ívben) (köv: legalább egy monografikus, kézikönyv jellegű szakkönyv!) A) és B) együtt: min 200 pont 1 Az értékelő tölti ki. Összes (db, ív) Idegen nyelvű listás folyóiratban A és B kategóriájú C és D kategóriájú Magyar nyelvű listás folyóiratban A és B kategóriájú C kategóriájú D kategóriájú Egyéb referált folyóiratban, ill. konferenciakötetekben megjelent Szakkönyv Könyvrész Tankönyv Tankönyvrész Könyvszerk. idegen nyelven magyar nyelven idegen nyelven magyar nyelven idegen nyelven magyar nyelven idegen nyelven magyar nyelven idegen nyelven magyar nyelven Mindösszesen: Fsz után (db, ív) Pontszám 1 össz fsz ut.

8 M4. Összesítő táblázat: hivatkozások A pályázó neve: 2. Független hivatkozások (min 50 pont) Idegen nyelvű listás A és B kategóriájú folyóiratban C és D kategóriájú Magyar nyelvű listás A és B kategóriájú folyóiratban C és D kategóriájú Egyéb szakmai folyóiratban Szakkönyvben idegen nyelven Tankönyvben idegen nyelven Magyar nyelven magyar nyelven Egyéb tudományos kiadványban 1 Az értékelő tölti ki. Mindösszesen: Darab Adott összes pontok száma 1

9 M5. Az MTA IV. Osztály Agrárközgazdasági Bizottság folyóirat listája, 2009 A kategóriás külföldi folyóiratok 1 Agricultural and Food Science 2 Agricultural Economics 3 Agricultural Ecosystems & Environment 4 Agricultural Systems 5 Agriculture and Human Values 6 American Journal of Agricultural Economics 7 Canadian Journal of Agricultural Economics 8 Development Policy Review 9 Eastern European Economics 10 Economic Systems 11 EUROCHOICES Agri-food and Rural Resource 12 European Review of Agricultural Economics 13 Food Policy 14 Irish Journal of Agricultural and Food Research 15 Journal of Agricultural Economics 16 Journal of Agricultural Resource Economics 17 Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics 18 Journal of Rural Studies 19 Outlook on Agriculture 20 Quarterly Journal of International Agriculture 21 Review of Agricultural Economics 22 Studies in Agricultural Economics 23 The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics B kategóriás külföldi folyóiratok 1 Agrarwirtschaft 2 Agribusiness: an International Journal 3 Agricultural Economics Review 4 Annals of Public and Cooperative Economics 5 Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 6 Applied Ecology and Environmental Research 7 Economic Quarterly 8 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 9 European Countriside 10 Eurasian Geography and Economy 11 Journal of Central European Agriculture 12 Journal of Economic Perspectives 13 Journal of Institutional and Theoretical Economics 14 Journal of Rural Cooperation 15 Journal of Socio Economics 16 Problems of Post-Communism 17 Revista de Estudios Agro-Sociales 18 Society and Economy in Central and Eastern Europe

10 B kategóriás idegen nyelvű, hazai kiadású folyóiratok 1 Acta Oeconomica 2 Apstract 3 Development and Finance 4 Economic Trends in Eastern Europe 5 Hungarian Agricultural Research 6 Society and Economy C kategóriás idegen nyelvű, hazai kiadású folyóiratok 1 Acta. (minden egyéb egyetemi, illetve akadémiai, idegen nyelvű Acta folyóirat) A kategóriás magyar folyóiratok 1 Közgazdasági Szemle 2 Magyar Tudomány 3 Statisztikai Szemle B kategóriás magyar folyóiratok 1 Fejlesztés és Finanszírozás 2 Gazdaság ( ) 3 Gazdálkodás 4 Külgazdaság 5 Pénzügyi Szemle 6 Tér és Társadalom C kategóriás magyar folyóiratok 1 A falu 2 Agrárgazdasági tanulmányok 3 Élelmiszer, táplálkozás, marketing 4 Gazdaság és Társadalom 5 Hitelintézet Szemle (Bankszemle) 6 Ipargazdasági Szemle 7 Magyar nyelvű "Acta". (minden egyetemi, illetve akadémiai "Acta" folyóirat) 8 Marketing és Menedzsment 9 Valóság

11 D kategóriás magyar folyóiratok 1 AGRO-21 Füzetek, Klíma füzetek 2 Európa Fórum 3 Gazdasag (1990-től) 4 Gazdaság és Statisztika 5 Munkaügyi Szemle 6 Piac és Profit 7 Társadalomkutatás Fenti folyóiratokon túlmenően az MTA IX. Osztály Gazdaságtudományi Minősítő Bizottsága által a Speciális Követelmények -ben meghatározott folyóiratok az ott jelölt kategóriák szerint veendők figyelembe. Továbbá a IV. Osztály jegyzékében szereplő folyóiratok, amelyek közül valamennyi impaktfaktoros lapban megjelent írást A kategóriás publikációként veszünk figyelembe. MEZŐGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGIAI Bizottság 1. Publikációs tevékenység A Bizottság által elfogadott, lektorált szakfolyóiratokban* megjelent tudományos közlemények száma a kandidátusi, illetve a PhD fokozat megszerzése utáni időszakra vonatkozóan min. 25 publikáció, melyek közül legalább 5-ben a Jelölt levelező, első, vagy utolsó szerző pozícióban volt. A 25 publikációba nem tartoznak bele a kongresszusi proceeding-ek, absztraktok még akkor sem, ha azok impaktfaktoros lap mellékleteként jelentek meg. Ezen belül a nemzetközi, impaktfaktoros folyóiratban megjelent cikkek száma min. 10, melyből min. 5 külföldi impaktfaktoros folyóiratban megjelent közlemény legyen. 2. Tudománymetriai mérőszámok - Kumulatív impaktfaktor (IF): az egész munkásságra legalább 30, a PhD (kandidátusi) cím megszerzése óta legalább 20 legyen. - Idézettség: Minősített (impaktfaktoros és az osztálylistán szereplő) folyóiratokban megjelent összes publikációjának független idézettsége az egész munkásságra minimum 125 db hivatkozás legyen. Ezek mindegyike csak SCI ill. ISBN könyvben történt idézés lehet (önidézettség kizárva). Az idézésekből 60 külföldi impaktfaktoros lapokban történő citáció legyen. 3. A habitusvizsgálatnál a következő szempontokat figyelembe kell venni:

12 Tudományos iskolateremtés és szakmai közéleti tevékenység: - PhD-fokozatot szerzett tanítványok - folyóirat szerkesztő bizottsági tagságság - hazai és nemzetközi szervezetekben betöltött funkció - meghívások nemzetközi konferenciák szervező bizottságaiba, illetve plenáris előadónak - hazai konferenciák szervezése - tudományos szakmai bizottsági tagság - tudományos ismeretterjesztés - tudományos könyv, könyvfejezet írása Szakmaspecifikus alkotások, tárgyiasult szellemi termékek - minősített ill. szabadalmaztatott fajta - elfogadott szabadalom, találmány Tudományos publikációként csak a szerkesztőbizottsággal rendelkező szakfolyóiratokban megjelent, lektorált, magyar nyelvű publikáció esetén angol nyelvű összefoglalóval megjelenő közlemény fogadható el. * Osztálylistán szereplő lapok ÁLLATNEMESÍTÉSI-, ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI Bizottság 1.) A bizottság által elfogadott, lektorált szakfolyóiratokban* megjelent közlemények száma, a kandidátusi, illetve a PhD fokozat megszerzése utáni időszakra vonatkozóan min =40, azaz összesen 40 publikáció, melyből a 25 publikáció 20 százalékában (azaz 5 publikációban) a Jelölt a publikációnál levelező pozícióban volt, (illetve első, vagy utolsó szerző). A 40 publikációba nem tartoznak bele a kongresszusi proceeding-ek, absztraktok még akkor sem, ha azok IF-es lap mellékleteként jelentek meg. 2.) A fentieken belül a nemzetközi, impaktfaktoros folyóiratban megjelent cikkek száma min. 10, melyből min. 5 külföldi impaktfaktoros folyóiratban megjelent közlemény legyen. 3.) Minősített (impaktfaktoros és az osztálylistán szereplő) folyóiratokban megjelent összes publikációjának független idézettsége, a kandidátusi, illetve a PhD fokozat megszerzése utáni időszakra vonatkozóan min. 40 független hivatkozás, melyből 20 külföldi impaktfaktoros lapokban történő citáció legyen. A citációk csak impact faktoros vagy osztálylistás lapokból származhatnak. 4.) A jelölt teljes életműre vonatkozó impaktfaktora minimum 5 legyen. 5.) A jelölt feleljen meg a szakterületi doktori iskola törzstagi követelményének. 6.) A jelölt rendelkezzen legalább 5 év MTA köztestületi tagsággal. A fenti értékelés természetesen csak a minimum követelmény meghatározását szolgálja. A habitus vizsgálatnál a továbbiakban is figyelembe kell venni az egyéb publikációkat, továbbá következő szempontokat, vagyis - a szakterületen elért mérhető, önálló, hazai és nemzetközi mértékadó, tudományos körök által elismert kutatói teljesítményt, - a tudományos teljesítményre alapozott hasznosuló alkotásokat (fajták, találmányok, tudományos monográfiák, tan- és szakkönyvek), - a tudományos utánpótlás érdekében végzett tevékenységet, (szakmai műhelyek, doktori iskolák), - a tudományos, a szakmai közéletben való feladatvállalást, - a cím megszerzéséhez benyújtott akadémiai doktori értekezés elbírálhatóságát.

13 További információk Tudományos publikációként csak a szerkesztőbizottsággal rendelkező szakfolyóiratokban megjelent, lektorált, magyar nyelvű publikáció esetén angol nyelvű összefoglalóval megjelenő közlemény fogadható el. A minimum követelményrendszer a fokozat megszerzését követően publikált közlemények számára vonatkozik. Ugyancsak a fokozat megszerzése utáni időszakra vonatkozóan kell megadni a független idézettséget. *Osztálylistán szereplő lapok ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI Bizottság IMPAKTFAKTOR (IF): 1. A doktori kérelem előtti teljes időszak IF-a legalább: legyen, mely értékhatár alsó minimuma a klinikai és alkalmazott jellegü kutatásra, felső minimuma pedig az alaptudományi kutatásra vonatkozik. (A kettő közötti szakterületi értékhatárokat illetően lásd: értelmezések). 2. Ezen belül a kandidátusi (PhD) fokozat megszerzését követő publikációk IF-a a megállapitott minimumok lehetőleg 50%-a legyen (pl:-as 36-es minimum esetén: 18 ). HIVATKOZÁSOKBÓL: 3. A Science Citation Indexben (SCI) található összes független* hivatkozásokból legalább: mely értékhatár alsó minimuma a döntően alkalmazott (klinikai) jellegü kutatásra, felső minimuma pedig a döntően alaptudományi, (molekuláris biológiai) kutatásra vonatkozik. (A kettő közötti értékhatárokat illetően az Értelmezések fejezet nyújt tájékoztatást). 4. A kandidátusi (PhD) fokozat utáni publikációkra kapott hivatkozásokból legalább: Kivánatos továbbá hogy a jelölt kellő számú hazai, (nem feltétlenűl SCI, de tudományos publikációból, könyvből származó) hivatkozást is fel tudjon mutatni. Értelmezések és szakterületi értékhatárok A jelölt kutatásainak döntően alaptudományi vagy klinikai/alkalmazott tudományi jellegét (ill. azt, hogy a kettő között hol helyezkedik el) a doktori értekezés vagy tézis alapjáúl szolgáló közlemények vizsgálatával az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága (Bizottság) állapitja meg. Impaktfaktor (IF): Csakis a teljes terjedelmű tudományos közleményekre vonatkozóan, a SCI-JCR-nek a megjelenési, (ill. ahhoz időben legközelebbi) évre megállapitott adatai alapján vehető figyelembe, a SzIE Állatorvostudományi Kar Központi Könyvtára által hitelesítve.** II. A jelölt kiemelkedő egyéni tudományos teljesítményének tartalmi megitélése A fenti (I-es) minimális formai követelményeken túl a referensi vélemény és a Bizottság a kiemelkedő egyéni tudományos teljesítményt és kutatói munkásságot mint lényeges tartalmi jegyet az MTA doktori szabályzat 1.. (1)e., (1)f. alábbi - pontjai szerint külön is meg kell hogy ítélje, az előirt mellékletek érdemi vizsgálata alapján: DSz.I. (1) e) tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei előtt ismert, kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki; (1) f) az általa művelt tudományszakot a tudományos fokozat megszerzését követően jelentős eredeti tudományos eredménnyel gyarapította, azzal hozzájárult a tudomány továbbfejlődéséhez.

14 A Doktori Szabályzat által előirt szükséges mellékletek és az MTA Agrártudományok Osztálya Kérdőíve alapján a referensnek szövegesen külön is ki kell térni az alábbiakra: a) A tudományos utánpótlás nevelésében elért, értékelhető eredmények, b) A kutatási eredmények hatása miben és milyen területen jelentkezett, c) A jelölt tudományos közéleti megítélése, ilyen tevékenységének értékelése, d) Mennyiben kötődik a pályázó munkássága az agrártudományokhoz. e) a benyújtott doktori mű szakmailag megvitatható és értékelhető, megfelelő formában, megfelelő mellékletekkel került-e beadásra (l: D.Sz. 25., 1-6. bekezdések). Megjegyzések Csak tudományos művek vehetők számításba, mérlegelve a művek terjedelmét és kiadóit is. Az IF és az osztálylistás publikációs listát az egyes közlemények IF-ének feltüntetésével. az egyéb publikációtól (abstract, népszerűsítő cikkek) jól elkülönített módon kell elkészíteni és a bizottság valamint a tudományos osztály számára mellékelni. Az előterjesztők és a bizottság a fentieken túl az Osztály ügyrendje ( bekezdések) szerint a pályázó tudományos eredményeit-, egyéni teljesítményét-, tudományos közéleti tevékenységét-, a művek színvonalát, külföldi ismertségét, az utánpótlás nevelésében (doktori iskolákban, PhD képzésben ) betöltött szerepét és a legjobb közleményeit értékelik. Társzerzőség: értékelni kell a jelöltnek, mint társszerzőnek szerepét (hány cikkben volt levelező, első, vagy utolsó szerző). A jelölt meghatározó szerepét elismerő nyilatkozatot a legfontosabb külföldi társzerzőktől is meg kell kérni. *Független hivatkozás: az idézett és idéző közlemény szerzői között nincs azonos személy. A hivatkozások listáját ennek alapján, könnyen ellenőrizhető formában kell a tudományos osztály és a bizottság részére benyújtani. **IF hiányában tudományos folyóiratnak csak az tekinthető, amelynek van szerkesztőbizottsága, a dolgozatokat csak pozitív eredményű lektorálás után közli. Ebben tudományos dolgozatnak az tekinthető, melynek van összefoglalója (magyar nyelvű folyóirat esetén idegen nyelvű is). A nem IF-es, de a hivatkozások tekintetében tudományosnak tekintett folyóiratokról a Bizottság listát állított össze (l: alább és az un. osztálylistás lapok). (#) Valamennyi határérték esetén a referensek javaslata és a bizottság véleménye a döntő. Példányszámok: Az MTA Doktori Tanácsa ill. az MTA Agrártudományok Osztálya előírásai szerint. AGRÁRMŰSZAKI Bizottság A Műszaki Tudományok Osztálya minimumkövetelményeit érvényesíti az alábbi követelményekkel: 1. Bevezetés Az Agrárműszaki Bizottság - az Agrártudományok Osztályának május 27-i határozata alapján - az Agrártudományok Osztálya (ATO) és a Műszaki Tudományok Osztálya (MTO) követelményrendszerére alapozva határozta meg a doktori cselekmény megindításához szükséges minimumkövetelményeket. 2. Minimumkövetelmények

15 A kérelmezőnek el kell érnie a tudományos teljesítmény két mérőszámával az előírt minimumot, a publikációs és az alkotási tevékenységet jellemző Q értékszám minimumát (Q min. ) és az I idézettség minimális értékét (I min. ) Publikációs és alkotási tevékenység értékszáma (Q), a kandidátusi, ill. a PhD fokozat megszerzése utáni időszakra A Q értékszám minimuma: Q min. = 12 pont A tudományos teljesítmény Q értékszámának összetevői: Tudományos cikk* minimum 6 pont Tudományos könyv maximum 2 pont Kiemelkedő alkotás maximum 4 pont * amelyben a szerző az első, utolsó v. levelező pozícióban szerepel. Itt a maximum azt jelenti, hogy a kérelmezőnek több pontja is lehet e két terület mindegyikén, de legfeljebb ennyi számítható be Cikk Lektorált folyóiratcikk (az ATO és MTO listák szerint): IF-ral 0,6 pont, vagy a publikáció IF-a közül a nagyobbik, de minimum 5 publikáció IF nélkül idegen nyelven magyarul 0,4 pont 0,3 pont Lektorált konferencia kiadvány (teljes terjedelemben, legalább 6000 karakter, megjelent előadás/poszter: idegen nyelven 0,2 pont magyarul 0,1 pont Könyv Minimum 100 oldal terjedelmű önálló tudományos, vagy szakkönyv, vagy hasonló könyvrészlet: idegen nyelven 2 pont magyarul 1 pont 100 oldal alatti terjedelem esetén 10 oldalanként idegen nyelven 0,2 pont magyarul 0,1 pont Kiemelkedő, megvalósult műszaki alkotás:

16 alkotásonként: 0,5-1 pont, A megvalósult alkotást dokumentálni kell (szabadalom, know how, stb.) 2.2. Az Idézettségi szám (I), a kandidátusi, ill. a PhD fokozat megszerzése utáni időszakra Idézettségi szám minimuma: I min. = 40 hivatkozás Az I min -ba csak nyomtatásban, ill. on-line megjelent, impaktfaktoros, valamint az ATO és a MTO folyóiratlistáján szereplő, továbbá ISBN/ISSN számmal rendelkező nyomtatott vagy CD-n közzétett, ill. a konferenciát szervező intézmény/egyesület honlapján elérhető hivatkozás számítható be. A minimálisan előírt idézettség legalább 20%-a idegen nyelven megjelent közleményből származzon További feltételek: A habitus vizsgálatnál továbbra is figyelembe kell venni: 1. Tudományos utánpótlás érdekében végzett tevékenység: - TDK, PhD (a kettő együtt 6 fő, amelyből két fő címet nyert), - Doktori Iskola törzstagság, PhD témavezetés, PhD tantárgyfelelősség, stb. 2. Tudományos közéleti tevékenység (névhez kötött, dokumentálható) - szerkesztő bizottsági tagság, - OTKA zsűritagság, - AMB tagság, - CIGR, EurAgEng, ASABE, ISTRO stb. funkció, - tudományos szervezői feladatvállalás, stb.

17 Az MTA Agrártudományok Osztálya által elfogadott tudományos folyóiratok jegyzéke február 17. IDEGENNYELVŰ FOLYÓIRATOK 1. Acta Agriculturae Slovenija 2. Acta Agronomica Debreciensis 3. Acta Agronomica Hungarica 4. Acta Agronomica Ovariensis 5. Acta Agraria Kaposvariensis 6. Acta Biologica Szegediensis 7. Acta Horticulturae 8. Acta Phytopathologica 9. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica 10. Acta Technologica Agriculturae 11. Acta Universitatis Sapientiae 12. Advances in GeoEcology 13. Advances in Horticultural Science 14. Agriculture Conspectus Scientificus 15. Analecta Technika Szegediensia 16. Animal Genetic Resources Information 17. Applied Ecology and Soil Science 18. Archiv für Acker- und Pflanzenbau und Bodenkunde 19. Archiv für Forstwesen und Landschaftsökologie 20. Beitrage zur Jagd und Wildforschung 21. Bibliotheca Fragmenta Agronomica 22. Bulletin of the Szent István University 23. Cereal Research Communictions 24. Chemistry and Industry of Forest Products 25. Der Weinwissenschaft 26. Desalination and Water Treatment 27. Deutsche Baumschule 28. Drogen Report EGF Proceedings 29. Egyiptian Journal of Animal Production 30. Flora Culture International 31. Forest Products Industries 32. Forst und Holz 33. Forstarchiv 34. Frutticoltura 35. Gartenkunst 36. Grassland Science in Europe 37. Holz- und Kunstoffverarbeitung 38. Holzbearbeitung 39. Hungarian Agricultural Engineering 40. IGC Proceedings 41. IRC Proceedings 42. International Journal of Fruit Science

18 43. International Journal of Horticultural Science 44. Journal of Apicultural Science 45. Journal of Central European Agriculture 46. Journal of Forest Policy 47. Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants 48. Journal of Landscape Architecture 49. Journal Plant Biotechnology 50. Landtechnik (Grundlagen der Landtechnik) 51. Pocsvovedenie 52. Progress in Agricultural Engineering Sciences 53. Rivista di Viticoltura e di Enologia 54. Scientia Agriculturae Bohemica 55. Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 56. Sustaniable Construction and Desings 57. Sveriges Utsadesförenings Tydskrift 58. Wildlife Biology on Practice 59. Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde 60. Zemljiste I Biljka 61. Zeszyty Problemove Postepow Nauk Rolniczych NEM IF-S MAGYARNYELVŰ FOLYÓIRATOK 1. A Hús 2. Agrokémia és Talajtan 3. Állattenyésztés és Takarmányozás 4. Baromfiágazat 5. Borászati Füzetek 6. Botanikai Közlemények 7. Élelmezésipar 8. Élelmiszer tudomány és Technológia 9. Energiagazdálkodás 10. Erdészeti kutatások 11. Faipar 12. Földrajzi Értesítő 13. Hidrológiai Közlöny 14. Gabonaipar 15. Gép 16. Gyepgazdálkodási Közlemények 17. Járművek és mobil gépek 18. Kertgazdaság 19. Magyar Gyomkutatás és Technológia 20. Magyar Apróvad Közlemények 21. Magyar Vízivad Közlemények 22. Membrántechnika és Ipari biotechnológia 23. Mezőgazdasági Technika 24. Növénytermelés 25. Növényvédelem 26. 4D Tájépítészeti, Kertművészeti és Tájökológiai Lapok 27. Tájökológiai Lapok

19 28. Tejgazdaság, Tudomány és Gyakorlat 29. Vadbiológia 30. Vízügyi Közlemények TOVÁBBÁ: ISBN jelű lektorált könyvek, könyvrészletek ISBN jelű egyetemi és kutatóintézeti évkönyvek az MTA más osztályai által elfogadott folyóiratok Folyóiratok amelyek IF-a két éven belül szűnt meg. egyetemi/kutatóintézeti tudományos közlemények A fenti kiadványok értékesek, de az osztály (bizottság) minimális követelményei eléréséhez nem használhatók fel. Hasonlóan nem használhatók a minimális követelmények eléréséhez a SAJÁT egyetem/intézet közleményei sem. Ez vonatkozik a fenti kiadványokban fellehető hivatkozásokra is.

GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: Állam- és Jogtudományi Bizottság Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság Hadtudományi Bizottság Nemzetközi

Részletesebben

FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: Történettudományi Bizottság Ókortörténeti Tudományos Bizottság Régészeti Tudományos Bizottság Művészettörténeti

Részletesebben

ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: I. Sz. Doktori Bizottság II. Sz. Doktori Bizottság III. Sz. Doktori Bizottság TARTALOM Ügyrend...3 Az MTA Orvosi Tudományok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN, SNN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2015

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN, SNN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2015 ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAPPROGRAMOK Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN, SNN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2015 2014. december 16. A Pályázati felhívás és jelen Pályázati útmutató

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 2007. A DOKTORI ISKOLA TANÁCSA ÁLTAL 2012. ÁPRILIS 2-ÁN MEGTÁRGYALT ÉS JÓVÁHAGYOTT SZÖVEG I. RÉSZ

Részletesebben

V./1.1.1.: Történeti áttekintés

V./1.1.1.: Történeti áttekintés V./1.1.: A kutatás alapintézményei, kutatóegyetemek V./1.1.1.: Történeti áttekintés Mikor jöttek létre Magyarországon az első egyetemek? Az első európai egyetemet Bolognában alapították 1088-ban. A sor

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SOPRON 2006 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Általános

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2009 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés...4 I. Általános rendelkezések...4

Részletesebben

Pályázati útmutató. Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az alábbiak alapján készült: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.).

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS A DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYAI IX. FEJEZET 103. Általános rendelkezések (1) Jelen fejezet az Ftv. valamint a doktori képzésről és doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. Korm. rendelet

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ A DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ a - Emberi Erőforrás BA szak - Kommunikáció és Médiatudomány

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901) 2013 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: EKF vagy

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DEBRECENI EGYETEM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 0 DEBRECENI EGYETEM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE 2006/9/IX/1. sz. MAB határozat A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottsági tagok: Harnos Zsolt az MTA rendes tagja elnök Schmidt

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2008. május 15. A határozat száma: 321/2007-2008 (V. 15.) Szenátus Hatálybalépés: 2008. május 15. A szabályzat karbantartásáért felelős: Szabóné

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

A Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata 1

A Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata 1 A Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata 1 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: EKF vagy Intézmény) Történelemtudományi Doktori Iskolájának Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

Web E-mail www.dieip.hu dieip@dieip.hu

Web E-mail www.dieip.hu dieip@dieip.hu VIII. ÉVFOLYAM VOL. VIII 2014/3. SZÁM NO. 3/2014 FŐSZERKESZTŐ EDITOR-IN-CHIEF PACZOLAY PÉTER TÁRSSZERKESZTŐK EDITORIAL STAFF FEJES ZSUZSANNA KOVÁCS ENDRE MIKLÓS LENGYEL NÓRA TÓTH J. ZOLTÁN Levelezési cím

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON A KARI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT melléklete

Részletesebben

A Debreceni Egyetem szabályzata

A Debreceni Egyetem szabályzata A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról 2011. június 23. 2 A Debreceni Egyetem ( továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba Ozsváth Károly, Ács Pongrác Bevezetés a sporttudományos kutatásba 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. A tudományos kutatás alapfogalmai... 8 2.1. Tudomány és kutatás...8 2.1.1. A kutatás szintjei...

Részletesebben

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014.

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014. 3/b/2014. (X. 16.) számú határozat A Testnevelési Egyet tem (TF) Doktori Szabályzata 2014. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT EGYETEMI DOKTORI ISKOLA Sz. 1. A jelen Szabályzat hatálya kiterjed

Részletesebben

A TDK kézikönyve. A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói. Koósné Török Erzsébet Baranyainé Réti Gabriella

A TDK kézikönyve. A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói. Koósné Török Erzsébet Baranyainé Réti Gabriella A TDK kézikönyve A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói Koósné Török Erzsébet Baranyainé Réti Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Tudományos

Részletesebben