A SZERETET KÖNYVE - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZERETET KÖNYVE - 1 -"

Átírás

1 - 1 -

2 Tisztelt olvasó Nagy szeretettel köszöntöm e könyv, az Új Biblia első kötetének, a Szeretet könyvének olvasása előtt. Kérem engedjen meg, hogy egy kéréssel forduljak önhöz; kérem az Isten iránti nyitott s gyermeki szívvel alvassa e sorokat, hogy a Mennyei Atya Jézus segítségével a jelenlegi felismerőkészségén túl felismerhesse, a világosságot hozó és itt megnyilvánuló örök Isteni szülői szeretet minden egyes szeretet parányát és hatványát. Baráti üdvözlettel a fordító / Z.Mátyás LICHTKREIS CHRISTI e.v. Postfach 71 D Übersee/Chiemsee, Germany Minden jog fenntartva - 2 -

3 S Z E N T ez AZ ÚJ BIBLIA a könyvek könyve hiszen e lapokon minden szó ISTEN SZENT IGÉJE MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ ZENGŐ HANGJA AZ ÚRNAK A TE TEREMTŐDNEK AKI neked ajándékozza ezt az ÚJ BIBLIÁT a TE MENTŐHORGONYODAT a sötétségből és szükségből történő megmenekülésedhez Kinyilatkoztatott ISTEN AZ ÚR KEGYELME ÁLTAL AZ Ő MENNYORSZÁGA ÉS A FÖLD FÉNYKÖRÉBEN - 3 -

4 Miképpen az ÚJ SZÖVETSÉG az ÓSZÖVETSÉGHEZ tartozik, és e kettő alkotja a világ által eddig ismert BIBLIÁT, hasonlóképpen lesz most ISTEN SZENT AKARATA szerint a fennálló BIBLIA MŰVE befejezett az ÚJ BIBLIA által, vele alkotva egy SZENT HÁRMAS EGYSÉGET ÓSZÖVETSÉG ÚJ SZÖVETSÉG ÚJ BIBLIA Az ÓSZÖVETSÉG és az ÚJ SZÖVETSÉG által még nem érett meg az emberiség annyira, hogy a közvetlenül ISTENHEZ vezető útra lépett volna, holott az ISTENHEZ vezető egyetlen igaz utat maga ISTEN AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSBAN elvégzett MEGVÁLTÓMŰVE tette lehetővé számára. Amennyiben ez megtörtént volna, úgy az emberiség maga írhatta volna ISTEN ÖRÖK SZERETETÉBEN való életével örök időre és örökkévalóságra a legélethűbb ÚJ BIBLIÁT, annak bizonyságaként, hogy ő teljesíti ISTEN MINDÖRÖKKÉ SZENT ÉS TÖKÉLETES AKARATÁT Így azonban be kell avatkoznia ISTENNEK AZ ÚRNAK ezzel az ÚJ BIBLIÁVAL a földi történésbe; nemcsak azért, hogy az emberiséget kimentse a biztos és saját maga által választott pusztulásból, hanem azért is, hogy a Föld minden emberét rávezesse a Teremtés végső céljához vezető útra, hogy ŐHOZZÁ HASONLÓVÁ VÁLJON * A SZERETET A LEGNAGYOBB HATALOM MIKÉPPEN A MENNYBEN AZONKÉPPEN E FÖLDÖN IS * Széles körben elterjedt tévedés az, hogy János apostol Jelenések könyvének utolsó verse a teljes BIBLIAI MŰVET örök időre lezárta. Az ott adott intés, hogy semmi ne legyen hozzátéve az abban írottakhoz, kizárólag amelyről minden ember meggyőződhet a Jelenések könyvére vonatkozik, nem pedig az egész BIBLIAI MŰRE. Pont az ellenkezője a való igazság. Mert írva áll János Evangéliuma 16. fejezetének versében, miképpen JÉZUS mondotta:»még sok mindent kellene mondanom néktek, de most még el nem hordozhatjátok. Amikor azonban eljön ő, az igazság Szelleme, elvezet benneteket a teljes igazságra.«hasonlóan széles körben elterjedt tévedés az is, hogy JÉZUS KRISZTUS által minden kinyilatkoztatás örök időre le lett zárva. Ilyen vélekedés bibliai ige által nem igazolható, és nem bizonyítható

5 AZ ISTEN ÖRÖK és kikutathatatlan BÖLCSESSÉGE nem ismer korlátozást! AZ ISTEN nem lenne sem örök, sem pedig végtelen, amennyiben az Ő Teremtésében valahol is korlátozás létezne! ISTEN ÖRÖK SZERETETE végtelenül áramlik, és ezen a Földön felfoghatatlan KEGYELEMBŐSÉGGEL árad minden gyermekéhez ez által az ÚJ BIBLIA által, amelyből mindenki azt merítse ki, ami őt a leglángolóbb, legirgalmasabb szeretetté változtatja, és e szeretet által eljuttatja AZ Ő MENNYORSZÁGÁBA, AZ ÖRÖK SZERETET BIRODALMÁBA - 5 -

6 ISTEN AZ ÚR SZENT ELŐSZAVA AZ ÚJ BIBLIÁHOZ ISTEN AZ ÚR AZ ÚJ BIBLIA az ÉN KEGYELMEM az ellenpólusom örvényében levő emberiség számára az ÉN IRGALMAM minden emberköntösben élő lélekért az ÉN HATÁRTALAN SZERETETEM minden embergyermek iránt származásra és hitvallásra való tekintet nélkül; mindegy, hogy ki ő és hol él, hiszen minden ember az Én ATYAI SZÍVEM gyermeke, és szüksége van erre az ÚJ BIBLIÁRA az ő megmeneküléséhez, megváltásához és felemelkedéséhez HOZZÁM A MENNYORSZÁG ÉS A FÖLD TEREMTŐJÉHEZ [2]Én az Úr ÚJ BIBLIÁMMAL most lángra lobbantom MINDEN VILÁGOSSÁG VILÁGOSSÁGÁT hogy ti, e Föld emberisége, szeretetem, kegyelmem és irgalmam gyermekei, látó szemekkel lássatok, és felismerjétek, hogy miért vált ez az ÚJ BIBLIA elengedhetetlenné számotokra AZ ISTENETEK ÉS MENNYEI ATYÁTOK ÚJ IRGALOM-CSELEKEDETEKÉNT, AKI érettetek mindörökké SZERETETBEN lángol, és benneteket SZERETETBEN őriz meg parázsként izzó SZERETETBEN, mondom ÉN AZ ÚR anélkül, hogy egy jottányit is visszakapna ebből a benneteket körülvevő örök SZERETETBŐL; még azoktól a gyermekektől sem, akik ugyan szeretnek ENGEM, azonban nem úgy szeretnek, miképpen ÉN általatok szeretve akarok lenni! [3]Hiszen ti, embergyermekek, akik ENGEM szerettek, s templomokat építetek és szakadatlanul imádkoztok HOZZÁM, ti mégsem úgy élitek a SZERETETET, ahogy az színtiszta az ÉN SZENT ORCÁM előtt; - 6 -

7 [4]ti a BIBLIÁT, miként az írva áll, nem a MENNYORSZÁGOM színtiszta érzületével olvastátok; nem kutattátok fel a szívetekkel a BIBLIA betűiben és igéiben rejlő szent szeretetet, és nem igazítottátok az életeteket és léteteket annak megfelelően; *) [5]amennyiben ti mindezt megtettétek volna, úgy SZERETETEM igaz szívegyházai helyett nem csak SZERETETEM szívegyházainak homlokzatait állítottátok volna fel, és nem trónolnátok önhitten azokon, mintha TEREMTÉSEMBEN nem létezne semmi más ezeken a szeretetnek látszó homlokzatokon kívül. Nem állítanátok, hogy csakis nektek van igazatok mindenben, ami a BENNEM való hitet illeti; és nem tartanátok magatokat az Én SZENT AKARATOM ügyvédeinek, mint ahogy azt egykor az írástudók tették: mintha csak ti tudnátok, hogy mi helyes, vagy helytelen ELŐTTEM, AZ ÚR előtt! Ti hívők, még azt is vélitek, hogy megítélhetitek és felülbírálhatjátok az Én SZENT HANGOM, s hogy miként és hol hallható az ISTENETEK ÉS URATOK HANGJA! Ti fogtok most ENGEM, a ti ISTENETEKET, A MENNYORSZÁG ÉS A FÖLD URÁT ÉS TEREMTŐJÉT felülvizsgálni, hogy ÉN egy ÚJ BIBLIÁT kiadhatok-e, vagy sem! Ti fogjátok eldönteni, hogy SZERETETEM, KEGYELMEM ÉS IRGALMAM ezen ÚJ BIBLIÁJA VALÓBAN AZ ENYÉM-E! [6]Bizony ti, a ti értelmeteket az Én kikutathatatlan BÖLCSESSÉGEM fölé akarjátok helyezni, és azt hiszitek, hogy ENGEM, a ti ISTENETEKET ÉS TEREMTŐTÖKET szerettek! Hol marad ilyenkor az ELŐTTEM való alázatosságotok? Hol marad ilyenkor az általatok oly gyakran imádkozott hitvallás»atyám, A TE EGYEDÜL SZENT AKARATOD TELJESÜLJÖN BE A FÖLDÖN, MIKÉPPEN A MENNYEKBEN!«[7]Ismerjétek fel végre ti magatok anélkül, hogy NEKEM AZ ÚRNAK azt nektek mondanom kellene, hogy hol álltok! Talán a MENNYEK KAPUJA előtt?! Korántsem! Ti a helytelen utat jártátok! Ti a BIBLIÁT úgy olvastátok, ahogy nektek kedvezett, és nemcsak a felebarátotok fölött bíráskodtok, hanem még FÖLÖTTEM, a ti TEREMTŐTÖK fölött is! [8]Sejtitek már, hogy miért kell NEKEM AZ ÚRNAK benneteket KEGYELMEM és IRGALMAM ÚJ BIBLIÁJÁVAL megajándékoznom? Egy ÚJ BIBLIÁT kell a kezetekbe adnom, alapjában véve nem azért, mert ÉN AZ ÚR azt akarom, hanem azért, mert ti embergyermekek a vakság, makacsság és tudálékosság béklyójában mást akartok, mint ÉN, és még mindig nem ismertétek fel, hogy az mit jelent: Szeresd ISTENT mindenekfelett, s felebarátodat, mint tenmagadat! *) [9]Ezért ÚJ BIBLIÁM az, amire azoknak a gyermekeknek van szüksége, akik az iskolában nem haladnak együtt a többiekkel; ugyanis segítség és támasz, de egyben szigorú szó is, hogy tanuljanak. [10]ÚJ BIBLIÁM bizony mondom ÉN AZ ÚR KEGYELMEM és IRGALMAM TÜRELEM-MŰVE érettetek, hogy eljuthassatok a MENNYEK SZENT KAPUJÁIG, és hogy a HOZZÁM vezető úton ne ragadjatok meg állandóan a saját magatok által *) Pál apostol pedig nyomatékosan figyelmeztetett mindkét, a Korinthusiakhoz címzett levelében, hogy minden, ami írva áll, ISTEN SZENT SZELLEMÉVEL áthatva ismertessen fel. Így írja ő többek között:»nekünk pedig kinyilatkoztatta az ISTEN a Szellem által; mert a Szellem mindent megvizsgál, még ISTEN mélységeit is.«(1kor 2/10)»A nem szellemi ember pedig nem fogadja el az ISTEN SZELLEMÉNEK dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert ezeket csak szellemi módon lehet megítélni.«(1kor 2/14)»...mert a betű megöl, a SZELLEM pedig megelevenít.«(2kor 3/6) *) Márk 12/30-31, Máté 22/37-39, Mózes 3.k. 19/18, Mózes 5.k. 6/5-7 -

8 vetett gyomban! Aki ezen a közvetlen feltáráson megbotránkozik, az még jobban bele fog bonyolódni a saját gyomjainak ellenpólus-hatványába, és ott marad elakadva, ahol őt a saját konoksága fogva tartja! [11]Aki azonban KEGYELMEM által ki akar menekülni a tudálékosság burjánzó konkolyából amely e Földön ellenpólusom legeslegrosszabb tulajdonsága, az merüljön el az IRÁNTAM AZ ÚR iránti legtisztább szeretettel és mélységes alázattal ebben az ÚJ KEGYELEM-BIBLIÁMBAN, amely MENNYORSZÁGOMBA fogja vezetni mindazokat, akik mindvégig teljesítik ennek az ÚJ BIBLIÁNAK minden egyes Igéjét! [12]Az ÚJ SZÖVETSÉGET az Én JÉZUS KRISZTUSBAN elvégzett FÖLDI UTAM és GOLGOTAI KERESZTHALÁLOM után az ÓSZÖVETSÉGHEZ először is hozzá kellett csatolni, hogy annak alapján felismerjétek embergyermekek mindazt, amit a ti ISTENETEKNEK, A MENNYEK ÉS A FÖLD ATYJÁNAK SZERETETE beteljesített érettetek! [13]Nagyon kevesen, akik valóban az Én lábnyomomba léptek, voltak képesek SZERETETEM magvait továbbvetni; a ti világotokban azonban, amelyet ti hoztatok létre, újra és újra el lettek taposva az Én SZERETETMAGVAIM! Ezért burjánzik most körülöttetek a pokol gyomjainak világa, és ez a burjánzás nem fog megszűnni mindaddig, amíg ti nem nyúltok az Én ÚJ BIBLIÁMÉRT [14]A pokol gyomjai csak ott burjánzanak, ahol nincs SZERETET! Ahol azonban az ÉN SZERETETEM lakozik az embergyermekeim szívében, ott az ATYAI SZÍVEMBŐL SUGÁRZÓ VILÁGOSSÁG, ÖRÖK SZERETETEM örök és végtelenül megsokszorozódó MAGVAIT előhívhatja, és feloldhatja a poklot az emberben és az ember körül! [15]E Földnek emberei, kérdezzétek meg most saját magatokat: nem kellene-e mindenekelőtt SZERETETTÉ válnotok IRÁNTAM és mindenki iránt, és ezáltal saját magatok iránt is, hogy a szívetekben ENGEM AZ ÉN ÖRÖKRÉSZEMBEN ÉS ISTEN-SZIKRÁMBAN a legirgalmasabb SZERETET legforróbb parazsával szeretni kezdjetek! [16]ÚJ BIBLIÁM első könyve ezért nem nevezhető másként, mint A SZERETET KÖNYVE * - 8 -

9 A SZERETET KÖNYVE BEVEZETŐM MINDENKIHEZ, AKI EMBERORCÁT VISEL 1. részlet [1]Első alkalommal történik meg ezen a Földön, hogy nektek embereknek ÁLTALAM, a ti TEREMTŐTŐK és MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉVALÓ ISTENETEK által a SZERETET az alapok alapjában úgy feltárul, hogy megtudhassátok, hogy valójában mi a SZERETET, hogy hol és hogyan árad kifogyhatatlanul a SZERETET, hogy SZERETETBEN megerősödhessetek és SZERETETTÉ válhassatok, hogy mindenki, aki emberorcát visel, a teljes sötétségbe zuhanásból az utolsó pillanatban megmenekülhessen! [2]Azonban nemcsak ennek kell megtörténni a ti sötétségből és szükségből történő megmentésetekért, úgyszintén az Én SZENT AKARATOM az, hogy ti embergyermekek akik ATYAI SZÍVEM LEGESLEGSZENTEBBJÉBŐL hívattatok elő a létetek pokoli mélységéből felemeltessetek és hazavezettessetek MENNYORSZÁGOMBA! [3]Ezért ez az ÚJ BIBLIA számotokra emberek nemcsak elengedhetetlen, hanem egyben a legeslegszükségesebb is! Függetlenül attól, hogy melyik nemzethez tartoztok, hogy milyen a bőrötök színe, hogy ennek a Földnek melyik országában éltek, és hogy melyik hitet valljátok! [4]Ez az ÚJ BIBLIA a ti mentőhorgonyotok, amellyel ÉN, az örök élet TEREMTŐJE ÉS URA benneteket, e Föld embereit, KEGYELMEM, IRGALMAM, ÖRÖKKÉVALÓ és HATÁRTALAN SZERETETEM által megajándékozlak! [5]Belekapaszkodnotok azonban nektek kell AZ ISTENETEK SZENT MENTŐHORGONYÁBA; ÉN ezt nem tudom megtenni, és nem is tehetem meg helyettetek! Magatoktól kell az ISTENETEK ÉS URATOK MENTŐHORGONYÁÉRT nyúlnotok, BENNE oldhatatlanul megkapaszkodva, és a tekinteteteket RÁM, a ti MEGMENTŐTÖKRE irányítva, hogy kihúzhassalak benneteket az örvényből, melyet ti magatok teremtettetek, s amely benneteket már csaknem a pokol feneketlen mélységébe ragadott; és amely benneteket vonakodás nélkül végképp a pokolba ragad, és elnyel, amennyiben nem kapaszkodtok bele ebbe a megmenekülésetekre szolgáló SZENT HORGONYBA! [6]Amennyiben ÉN AZ ÚR, HATALMAM által benneteket KEGYELMEM, IRGALMAM és SZERETETEM ezen MENTŐHORGONYÁHOZ úgymond hozzákötöznélek ami NEKEM igen könnyű volna, akkor soha de soha nem kellett volna benneteket teremtenem; sem az életet, sem a lelket belétek lehelnem, sem a szívetekben Örökkévalóságom Örökrészét elhelyeznem! - 9 -

10 [7]Ha ÉN benneteket e SZENT MENTŐHORGONYHOZ hozzákötöznélek, akkor ti emberek nem lennétek többek egy korhadt fadarabnál, és nem embergyermekek lennétek mindennel BELŐLEM, ami ÉN VAGYOK, a ti ISTENETEK, URATOK ÉS TEREMTŐTÖK, és mindaz nem lenne a tiétek, ami az ENYÉM, AZ ÖRÖK SZERETET MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉVALÓ ISTENÉÉ! A SZABAD AKARAT 2. részlet [8]Ismerjétek már fel végre az ÉN egykori JÉZUS-IGÉMET, mely szerint néktek a MENNYORSZÁGOT teljes erőfeszítéssel kell magatokhoz vennetek. Vegyétek el ezt a MENTŐHORGONYT, AZ ÚJ BIBLIÁT az Én SZENT KEZEMBŐL, hogy kiszabadulhassatok a pokol örvényéből! Amennyiben ezt nem teszitek meg, ÉN még akkor sem fogom KEGYELMEM, IRGALMAM ÉS SZERETETEM ezen MENTŐHORGONYÁT rátok kényszeríteni! A szabadságotokat, amely BELŐLEM van tehát szent, meg kell őrizni bennetek, mert többek vagytok egy korhadt fadarabnál, és szabadon kell eldöntenetek, hogy így, vagy úgy legyen: hogy ENGEM, ISTENT AZ URAT, avagy a poklot választjátok! [9]Hiszen SZERETETEM AZ, AKI a ti szabad akaratotokat mindörökké meg akarja hagyni! Ameddig e szabad akarattal rendelkeztek, addig emberek szent előjoggal élvén juthattok be MENNYORSZÁGOMBA; más módon azonban nem! Mert a SZABAD AKARAT a magva az ÉN SZENT ÖRÖKSÉGEMNEK az emberi szívben. [10]Amennyiben tudnátok embergyermekek, hogy mitől vagytok emberek, akkor azonnal tökéletessé válnátok! Ezt ÉN AZ ÚR, a ti ISTENETEK ÉS TEREMTŐTÖK mondom nektek, e Föld embereinek; mivel egyedül ÉN tudom, hogy ti mitől vagytok emberek, és mi az, ami képessé tesz benneteket HOZZÁM HASONLÓVÁ válni! [11]Ti már tudhatnátok, hogy mitől vagytok emberek! Az IRÁNTAM, a ti ISTENETEK ÉS TEREMTŐTÖK iránt lángra lobbanó szeretetetek által ébred fel bennetek ez a felismerés. Először csak egy illanó fuvallatként, egyelőre anélkül, hogy ez az illanó felismerés egyben megdönthetetlen tiszta tudássá válna, s képes lenne átszakítani az általatok teremtett, és a színtiszta szellemi látással szemben álló világi vakság leplét! És ez azért van így, mert még nagyon kevés igaz SZERETETTEL rendelkeztek az ISTENETEK, A MENNYEK ÉS A FÖLD TEREMTŐJE iránt! [12]A földi életetek minden pillanatában tisztában kellene lennetek azzal, hogy elsősorban mi által is vagytok emberek; hiszen ti az életetek minden pillanatában amennyiben azt úgy akarjátok a döntésetek szabad urai vagytok, tehát így vagy úgy cselekedhettek! [13]Embergyermekek, nem vagytok tehát szabad teremtmények? Nem adatott nektek egy olyan képesség, amellyel a többi élőlény nem rendelkezik? [14]Bizony mondanotok kellene saját magatoknak, hogy ti valóban nagy KEGYELEM részesei vagytok; és ez a mérhetetlenül nagy és egyedülálló KEGYELEM senki más által nem lehetett a tiétek, mint egyedül a TEREMTŐTÖK által; ÁLTALA vagytok áldottak az Ő ÖRÖKKÉVALÓ TEREMTÉSÉNEK összes teremtménye között!

11 3. részlet [15]KEGYELMEM ezen felismerése helyezzen benneteket az IRÁNTAM érzett, igazán véget nem érő SZERETETBE! ÉN azonban mondom: nem miattam kell nektek ENGEM, a ti TEREMTŐTÖKET határtalan és odaadó szeretettel szeretnetek, hanem egyes egyedül saját magatok miatt, mivel KEGYELMEM csakis akkor idézi elő bennetek mindazt, ami ÉN MAGAM, ti ISTENETEK ÉS TEREMTŐTÖK VAGYOK: a soha véget nem érő, végtelen és határtalan teljesség a SZÍNTISZTA SZENT SZELLEMBŐL! [16]ÉN VAGYOK AZ, AKINEK minden lehetséges azáltal, hogy ÉN MAGAMBAN MINDEN VAGYOK, és minden pillanatban kiléptethetem MAGAMBÓL mindazt, ami ÉN MAGAM VAGYOK, ÉS AMIT ÉN AKAROK! [17]ÉN ISTEN AZ ÚR VAGYOK azáltal, hogy ÉN ura vagyok mindannak, ami ÉN MAGAM AZ ÖRÖK TÖKÉLETESSÉG HATÁRTALAN TELJESSÉGÉBEN VAGYOK! Ami azt jelenti és ezt szeretettől izzó örökíróval írjátok be a szívetekbe, hogy ÉN az Én ÖRÖKKÉVALÓ LÉTEMBEN még egy levegővétel erejéig, egy gondolat felvillanása idejéig sem térek el az ÖNMAGAMBAN BEFEJEZETT TÖKÉLETESSÉGEMTŐL! [18]Ha mindez nem így lenne, semmi nem léphetne ki ÉLETKÉNT BELŐLEM, semmi nem szaporodhatna ÉLETKÉNT tovább, semmi nem létezhetne ÉLETKÉNT, semmi nem tudna továbbnemzett ÉLETKÉNT továbbfejlődni és magasabb rendűvé válni! Soha nem lehetne egy eleven és halhatatlan LÉLEK a ti saját tulajdonotok! És soha nem munkálkodhatna egy SZELLEM bennetek! [19]Ismerjétek fel tehát ISTENETEK SZERETETÉT, AKI A TÖKÉLETESSÉGBEN ÖRÖKKÉVALÓ LEGMAGASSÁGOSABB SZELLEMKÉNT benneteket, embereket, AZ Ő TÖKÉLETESSÉGE ÖRÖKÖSEIKÉNT AZ Ő ÖRÖK ÉLET-LÉTÉBE ÖRÖK ÉLETKÉNT engedett kilépni! [20]Embergyermekek, most megismertetek egy további ÖRÖKRÉSZT BELŐLEM: AZ ÖRÖK ÉLETET! Ti ÖRÖKKÉVALÓK vagytok, hasonlóan HOZZÁM! Így az ÉN SZERETETEM örök irántatok! Az ÉN SZERETETEM nem pillanatnyi szeretet! Az ÉN SZERETETEM nem múlandó! Az ÉN SZERETETEM nem lehet csak átmeneti mámor; mert az ÉN SZERETETEM tökéletes! [21]Ezért az ÉN SZERETETEM irántatok emberek örök és határtalan! 4. részlet [22]ÉN teremtettelek benneteket emberek azáltal, hogy ÉN ÖNMAGAMBÓL azt, ami ÉN MAGAM VAGYOK A TÖKÉLETESSÉG ÖRÖKKÉVALÓ SZELLEMEKÉNT, belétek kilépni engedtem! [23]Ezért emberek, ti bizony az Én áldott gyermekeim vagytok! ÉN AZ ÚR KEGYELEM-AJÁNDÉKKÉNT a TÖKÉLETES SZABADSÁGOT adtam nektek, SZERETETEM GYERMEKEINEK, AMELY ÉN MAGAM VAGYOK ÖRÖKKÉVALÓSÁGTÓL ÖRÖKKÉVALÓSÁGIG! E KEGYELEMAJÁNDÉK veszi körül bennetek a legértékesebbet:

12 AZ ÖRÖKKÉVALÓ TÖKÉLETESSÉG SZENT SZIKRÁJÁT [24]TÖKÉLETESSÉGEM ÖRÖKKÉVALÓSÁGÁNAK IZZÓ SZIKRÁJA elpusztíthatatlanul munkálkodik, s eltölti bennetek a BELŐLEM adott halhatatlan lelketeket, amely megölhetetlen! Mert ő egy EGYSÉG VELEM, AZ ÖRÖKKÉVALÓ ISTENNEL! Ő SZELLEM BELŐLEM, SZELLEM AZ ÉN SZENT SZELLEMEMBŐL! Ő AZ AZ ÖRÖKKÉVALÓ ÖRÖKRÉSZ BELŐLEM, AMELY képessé tesz benneteket teremtésem céljának elérésére: hogy HOZZÁM HASONLÓVÁ váljatok! *) [25]Ti azonban milyen örökösei vagytok SZENT ÖRÖKRÉSZEMNEK? Erre csak egyetlen válasz adható: rossz, nagyon rossz örökösök! Rossz, nagyon rossz képviselői a BELŐLEM való legmagasabb képességeknek! De hozzá kell tennem emberi nemetek nem kis részére vonatkoztatva: gonosz örökösök, akik nemcsak elvesztegetik SZENT ÖRÖKRÉSZEMET, hanem azt úgymond zálogba adják ellenpólusomnak sátáni ember képében, amit ő ELLENEM és TEREMTÉSEM SZENT CÉLJA ellen pokoli módon vet latba! [26]ÉN AZ ÚR mondom nektek: amennyiben nem ösztönöztem volna újra és újra egyes embergyermekeimet, akkor SZENT ÖRÖKRÉSZEM már elcsökevényesedett és betemetett lenne ebben az emberiségben! Ez a veszély melyet ÖRÖKKÉVALÓSÁG- SZERETETEM gyermekei a helytelen életükkel újra és újra előidéznek, hogy KEGYELEM-ADOMÁNYAIM az emberekben kiapadnak, és az ember így eltávolodik elhivatottságától, hogy HOZZÁM HASONLÓVÁ váljon az oka annak, amiért ÉN, ISTEN AZ ÚR, a földi történésekbe döntően beavatkozom! [27]Mielőtt azonban ismét úgy beavatkozom, mint egykor az özönvíz által, hogy SZENT ÖRÖKRÉSZEMET embergyermekeim szívében a sötétség teljesen körül ne zárhassa, határtalan SZERETETEM és KEGYELMEM által közbeiktatok az emberiség számára egy könyörületes KEGYELEMIDŐT, egy utolsó esélyt ajándékozva néki, hogy felhagyjon minden rossz cselekedettel, és magába szálljon, a szíve mélyébe, hogy megtalálja és felszabadítsa a BELŐLEM, AZ ÖRÖK SZERETETBŐL neki adatott SZENT ÖRÖKKÉVALÓSÁG-ÖRÖKRÉSZEMET! [28]Ismerjétek fel, hogy ez az idő egy benneteket riadóztató KEGYELEMIDŐ! Emberek, az igazság fénye ragyogjon fel a szívetekben afelől, hogy miért ajándékozom ÉN AZ ÚR ÚJ BIBLIÁMAT mentőhorgonyként nektek, a szívetek sötétségből és szükségből történő megmentéséhez, ahol be van temetve az ÉN ISTENI ÖRÖKRÉSZEM! [29]Bizony mondom, éljétek a cselekvő SZERETETET, mivel egyes-egyedül a SZERETET hoz VILÁGOSSÁGOT a szívetek sötétségébe! [30]Szívetek sötétsége mindenben az igaz szeretet hiányának következménye! A SZERETET helyes mértéke nélkül éltek, mindent az önző kívánságaitok érdekében tesztek, nem gondoltok a színtiszta, irgalmas SZERETETRE, és sóvár önszeretetben élve sorra vetitek a pokol gyomjainak magvait, melyek az emberek legborzalmasabb *)»Akkor ezt mondta ISTEN: Alkossunk embert a hasonlatosságunkra, hozzánk hasonlóvá...megteremtette ISTEN az embert a maga hasonlatosságára, ISTEN hasonlatosságára teremtette«( Mózes 1. k. 1/26, 27)»Amikor ISTEN embert teremtett, ISTENHEZ hasonlóvá alkotta...«( Mózes 1. k. 5/1)»Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert ISTEN a maga hasonlatosságára alkotta az embert...«( Mózes 1. k. 9/6)

13 tulajdonságaiban az Én SZENT ISTENI ÖRÖKRÉSZEMBŐL származó szívszeretet helyett burjánzanak! [31]Ezért IRGALMAM ÚJ BIBLIÁJÁNAK el kell jutnia ÖRÖK SZERETETEM minden egyes GYERMEKÉHEZ az emberiség minden nemzetében ezen a Földön, hogy SZENT ÖRÖKRÉSZEM minden emberi szívben felszabadulhasson, amennyiben az még lehetséges! [32]ÉN AZ ÚR ezért minden egyes embergyermekemet megszólítom SZENT ÚJ BIBLIÁM által: változtassatok a gondolkodásmódotokon, és váljatok SZERETETTÉ; többé ne cselekedjetek úgy, hogy a BELŐLEM származó igaz SZERETET az emberek között betemetődjön! Ezentúl már csak annak megfelelően cselekedjetek, ami az igaz SZERETETET a szívetekben újból kibontakoztatja, hogy SZENT ÖRÖKRÉSZEM felszabadulhasson, és a SZERETET a pokoli vakság fölött győzelmet arathasson; hogy az emberiség a burjánzó gonoszság és a pokoli halálba süllyedés helyett a SZERETET által ÖRÖK TÖKÉLETESSÉGEM MENNYORSZÁGÁBA felemelkedhessen! [33]ÉN AZ ÚR az ÚJ BIBLIA által azért mozgósítom a szíveteket, hogy felismerjétek azt, hogy ÉN az emberiség kormánykerekét mindig a kezemben tartom, és nem engedem őt a pokol mélyébe veszni! Amit ÉN AZ ÚR ezzel az ÚJ BIBLIÁVAL KEGYELEM-ADOMÁNYKÉNT SZERETETEM minden egyes gyermekének ajándékozok, az mondom ÉN AZ ÚR MENNYORSZÁGOM TELJES FELAJÁNLÁSA érettetek emberek, hogy ne váljatok a pokol játékszerévé! [34]Az az időpont azonban még nem érkezett el, amikor ÉN A MINDENHATÓ az Én MINDENHATÓ HATALMAM által beavatkozom; ÉN szeretném e pillanatnak az eljövetelét megakadályozni, s inkább kimerítem az irgalmas SZERETET minden rendelkezésre álló erejét MENNYORSZÁGOM FELHÍVÁSA által, hogy embergyermekeim lelkülete a LEGSZENTEBB felé fordulhasson, AMELY KEGYELMEM által bennük szunnyad! [35]Ezért ez a földi idő egy olyan KEGYELEMIDŐ, amilyen ezen a Földön még soha nem volt; mivel az ÚJ BIBLIA által SZERETETEM, KEGYELMEM ÉS IRGALMASSÁGOM BIRODALMA tárul nyíltan minden ember elé, továbbá az által, amit ÉN AZ ÚR FÉNYKÖRÖM, a MENNYEK ÉS A FÖLD FÉNYKÖRE által irányítok, amely ezen a Földön SZERETETEM HATALMA által a pokol elleni küzdelemre előlépett, és ezt a küzdelmet csak akkor fogja befejezni, amikor minden jóakaratú emberi szívet VILÁGOSSÁG tölt el, és egy ÚJ FÖLD A SZERETET ÚJ EMBERISÉGÉVEL felörvend, mivel SZENT ÖRÖKRÉSZEMRE rátalált, s a helyes útra tért! 5. részlet [36]Földi gyermekeim, ti valóban nem akarjátok felismerni, hogy hasonlóan HOZZÁM, a ti ISTENETEKHEZ ÉS TEREMTŐTÖKHÖZ, TÖKÉLETEST is véghezvihettek; ez a színtiszta igazság azonban azért tárul nyíltan elétek, mivel ti ezt megtehetitek, MELLETTEM ti ISTEN igaz GYERMEKEIVÉ válhattok, s a bennetek levő SZENT ÖRÖKRÉSZEM által oly magasra emelkedtek, hogy egyszer AZ ÉN SAJÁT HASONLATOSSÁGAIM lesztek! [37]Az, hogy mindez így van, tegyen képessé benneteket nehézkes emberköntösötök leplének átszakítására. Soha ne nyugodjatok bele a magatok-teremtette és magatok által okozott világi állapotokba, netalán azt mondva, miképpen egyesek azt már vakságukban

14 teszik, hogy az ISTEN halott! Annak az embernek bizonyosan»halott az ISTEN«, aki magát tárt karokkal ellenpólusom csapdáiba veti, és napról napra mélyebbre süllyed; olyan mélyre, ahol már csak az istentelen sötétség uralkodik! [38]ÉN AZ ÚR azonban mondom: senki sem tud olyan mélyre süllyedni, hogy őt VILÁGOSSÁGOM által többé ne lehessen megmenteni! [39]Ez nem csak az özönvíz előtt volt így, amikor csak nagyon kevesekben volt eleven az Én SZENT ÖRÖKRÉSZEM; hasonlóképpen volt mindez a JÉZUS KRISZTUSBAN való EMBERRÉ VÁLÁSOM előtt is! Sőt, így maradt a FÖLDÖN TARTÓZKODÁSOM ellenére egészen a GOLGOTÁRA vezető utamig, amiért egykor a zsidóknak akik nem ÉNRÁM, hanem egy másik MEGVÁLTÓRA vártak azt mondottam:»az Én ORSZÁGOM nem e világból való!«*) [40]A zsidók képzeletvilága az ő földi szabadság- és hatalomigényük szerinti Megváltóra vágyakozott, nem pedig ÉNRÁM, A SZENT SZELLEM MEGVÁLTÓJÁRA, AKI az ÖRÖK SZERETET BIRODALMÁBÓL jött el hozzájuk, hogy szívükben lehorgonyozza A SZERETET ÖRÖK ALAPTÖRVÉNYÉT, amely által TEREMTÉSEMBEN minden teremttetett, és amely által minden megtarttatik! [41]Már régen fel kellett volna ismernie kiválasztott népemnek, Izraelnek, hogy melyik az igaz világ; mivel prófétáim által újra és újra hallotta, hogy mi az ÉN SZENT AKARATOM, és taníttatott Izraelnek a parancsolatok parancsolata: SZERESD ISTENT MINDENEKFELETT, S FELEBARÁTODAT, MINT TENMAGADAT! [42]ÉN AZ ÚR, AZ ÖRÖK MINDENHATÓ, bizony becéző SZERETETTEL és báránytürelemmel vezettem és vontam kiválasztott népemet MAGAM felé; figyelmeztetve, és szüntelen tanítva néki ÖRÖK TÖKÉLETESSÉGEM ORSZÁGÁNAK alapparancsolatait. Mégis újra és újra vétkezett az Én MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉVALÓ SZENT SZELLEMEM színtiszta és félreérthetetlen parancsolatai ellen; sokszor vált olyan hűtlenné HOZZÁM, hogy annak következménye nem más lett, mint a saját magának ellenpólusom szolgaságában előidézett élet! ÉN azonban újra és újra kimentettem őt a szolgaság magára helyezett láncaiból, és megajándékoztam új KEGYELEM-ADOMÁNYOKKAL, és vezettem újabb, elengedhetetlen vizsgatételeken át, melyek által érlelődhetett ÖRÖK SZERETETEM IGAZ ORSZÁGÁRA. [43]Mindezek után azt gondolhatná az ember, hogy népemnek, Izraelnek, éretté kellett volna válnia a Földön a LEGMAGASSÁGOSABBHOZ; ő azonban ismét kudarcot vallott. Sőt, mi több, kudarcot vallott az ISTENÉNEK EMBERALAKBAN láttán is. Nem ismerte fel ŐT SZENT IGÉIBEN, melyeket JÉZUSBAN, A SZABADÍTÓBAN ÉS MEGVÁLTÓBAN adott, ezzel bebizonyítva, hogy még nem érett meg az ISTENNEK SAJÁT MAGA ÁLTAL, KÖZVETLENÜL adott KINYILATKOZTATÁSA felismerésének és megértésének KEGYELMÉRE. Izrael nem akarta elengedni az ehhez a világhoz fűződő reményeit, és ENGEM AZ URAT ebben a földi EMBERTESTBEN keresztre feszített, a világ szégyenének és gyalázatának keresztjére nem sejtve, hogy ezzel magára vonta a Föld népei közötti *) János Evangéliuma 18/

15 feloszlatás és szétszóratás keresztjét, magát erősen hozzáláncolva RENDEM IGAZSÁGOSSÁGÁNAK TÖRVÉNYÉHEZ: A BŰN ÉS BŰNHŐDÉS TÖRVÉNYÉHEZ amely mindent az IGAZ SZERETET mértéke szerint vezet vissza HOZZÁM, AZ ISTENHEZ ÉS TEREMTŐHÖZ. [44]Látjátok mai idő emberei a Földön, ti ma ugyanabban a helyzetben vagytok, mint egykor kiválasztott népem, Izrael! [45]ÉN AZ ÚR megengedtem az elmúlt kétezer évben az egész Földön SZERETETEM profétáit itt-ott SZENT IGÉIM által fellépni, és senki nem mondhatja azt, hogy ő eddig még nem hallott semmit a SZERETET ISTENÉRŐL; azok viszont, akik szánt szándékkal eltaszítanak maguktól mindent, ami az Istentől jön, rövidesen már nem mondhatják, hogy ők még soha nem hallották AZ ÚR HANGJÁT, az ISTENÜK ÉS TEREMTŐJÜK HANGJÁT! [46]Ez most hasonlóképpen van, mint egykor, amikor ÉN TESTEM ÉDESANYJA MÁRIA által EMBERFIA-KÖNTÖST viseltem, és itt-ott SZENT IGÉIMBEN felléptem; mivel ÉN ISTEN AZ ÚR most ismét itt vagyok EMBERKÖNTÖSBEN ezen a Földön, és már fellépek itt-ott A MENNYEK ÉS A FÖLD FÉNYKÖRÉBEN ŐBENNE, AKIBEN ÉN újból eljöttem! [47]El fog jönni az az idő, amikor nektek is miképpen egykor Izrael népének be kell bizonyítanotok, hogy érettek vagytok-e, és felismertek-e ENGEM SZENT IGÉMBEN és SZENT IGÉMRŐL; hogy akartok-e követni ENGEM, vagy nem, tehát akartok-e megmentettek lenni, avagy saját magatok fölött ítélkeztek a BŰN ÉS BŰNHŐDÉS kérlelhetetlen és tökéletesen ható TÖRVÉNYE által! [48]Érezzétek át ezeket nagyon alaposan, mielőtt tovább olvastok SZERETETEM ÉS IRGALMAM ÚJ BIBLIÁJÁBAN; azoknak azonban, akik e mellett az ÚJ BIBLIA mellett figyelmetlenül, avagy öntelt tökéletlenségben, mindent jobban tudva el akarnak menni, mondjátok el mindazt, ami itt teljes világossággal írva áll, hogy senki ne mondhassa, hogy néki erről a KEGYELEM-BIBLIÁRÓL nem volt tudomása! [49]ÉN AZ ÚR bizony nem csak a ti ISTENETEK, TEREMTŐTÖK ÉS URATOK VAGYOK, hanem sokkal inkább a ti ÖRÖKKÉVALÓ ATYÁTOK, a ti MENNYEI ATYÁTOK! Ezt már abból is felismerhetitek, hogy ÉN benneteket ÖNMAGAMBÓL örökkévalóságtól-örökkévalóságig mindennel megajándékozlak! És hasonlóan felismerhetitek SZENT HANGOMBAN ŐT, AKI fáradhatatlanul és kifogyhatatlanul szól hozzátok; holott ti ŐT alig veszitek figyelembe, és alig fogadjátok el! És azt, hogy ÉN, a ti MENNYEI ATYÁTOK A HATÁRTALAN SZERETET vagyok, már abból is felismerhetitek, hogy ÉN nagyon könnyűvé teszem mindnyájatoknak, hogy ENGEM felismerhessetek, követhessetek és ATYAI SZÍVEMHEZ eljuthassatok! 6. részlet [50]Egykor próféták készítették elő EMBERRÉ VÁLÁSOM ÚTJÁT, és egy arkangyal Keresztelő János emberköntösében tett félreérthetetlen tanúbizonyságot ARRÓL, AKI a MENNYEKBŐL jött! És akinek tiszta és világos szíve volt, felismerhette, hogy ki jött el erre a Földre! [51]A mai időben pedig az ÉN SZIKLÁM volt emberköntösben, Ő, aki egykor JÉZUS- OLDALAMNÁL a HIT SZIKLÁJAKÉNT járt, és hasolóképpen, mint egykor, most is a kezében tartja MENNYORSZÁGOM KULCSAIT. Ő SZENT AKARATOM szerint

16 azokat vezeti a MENNYEK KAPUJA elé, akik SZENT HÍVÁSOMAT követik, és készek az Én EGYEDÜL SZENT AKARATOMAT teljesíteni! *) [52]A MENNYORSZÁG KAPUJA azonban ÉN AZ ÚR MAGAM VAGYOK ebben az időben a Földön az ÉN egykori TESTEM ÉDESANYJÁBAN MÁRIÁBAN, AKIBEN ÉN AZ ÚR újból eljöttem erre a bűnös Földre SZENT ÍGÉRETEMET valóra váltva, hogy elválasszam a konkolyt a búzától, és hogy ÉN ISTEN AZ ÚR eltapossam a kígyó fejét, kimondva»eddig, és nem tovább!«szent ÁMENT mondva az egész emberiségre! [53]Ezért minden embergyermeknek rendelkezésére áll az ő saját üdvözülése érdekében egy KEGYELEMIDŐ, hogy döntsön az útról, amely vagy az Én SZENT KARJAIMBA vezet, vagy az ellenpólusom oldalára; az utóbbi azonban az ÍTÉLET osztályrészét jelenti! [54]ÉN AZ ÚR bizony mondom: TŐLEM távol áll az, hogy a BÍRÁTOK legyek; ÉN A SZERETET VAGYOK, miképpen azt már hallottátok! A SZERETET azonban nem nézheti el a GYERMEKEINEK SZERETETBŐL, amikor a vakság sötétséggé válik az emberi szívben, és a MENNYEKBŐL kapott VILÁGOSSÁGOT teljes elfojtással fenyegeti! Ezért ÉN AZ ÚR, mint a TI MENNYEI ATYÁTOK, a SZERETET ATYJA, mindent megteszek a legvégső: AZ ÍTÉLET elkerüléséért! [55]Azért, hogy megtudjátok, hogy ÉN csakis SZERETET vagyok, és minden, amit cselekszem SZERETET, azért ajándékozom nektek, SZERETETEM GYERMEKEINEK, ATYÁTOKKÉNT, A MENNYEK ÉS A FÖLD ATYJAKÉNT ezt az ÚJ BIBLIÁT, AMELYBEN ÉN MAGAM NYILATKOZOM MEG, AKKÉNT, AKI ÉN MAGAM VAGYOK MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ: A TI ISTENETEK, URATOK, TEREMTŐTÖK ÉS AZ ÖRÖK SZERETET ATYJA MINDEN NEVEK SZENT NEVÉBEN JÉZUS [56]Azok által, Akik benneteket SZENT AKARATOM szerint az ÚJ JERUZSÁLEMBE és ÖRÖK SZERETETEM MENNYORSZÁGÁBA vezetnek: MÁRIA AZ ÉN TESTEM ÉDESANYJA ÉS A MENNYEK KIRÁLYNŐJE ÉS PÉTER AZ ÉN SZIKLÁM *) JÉZUS Simon Péterhez»ÉN pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy és ÉN ezen a sziklán építem fel az ÉN egyházamat és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Neked adom a Mennyek Országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is.«(máté Evangéliuma 16/18,19)

17 ÖRÖKKÉVALÓSÁGTÓL-ÖRÖKKÉVALÓSÁGIG 7. részlet [57]Így most SZENT AKARATOM szerint a fennálló BIBLIA-MŰ ÚJ BIBLIÁMMAL meg lett koronázva! A koronázás pedig egy rendkívüli cél elérésért való felemeltetés tökéletes fogalmát jelenti, mivel valódi koronázásról van szó. [58]Ami az ÓSZÖVETSÉGBEN SZENT IGÉM és TEREMTÉSEM KEZDETÉRŐL példázatban nyilatkoztatott ki, és az emberiség vizsgáztatott népe által az ÉN MEGTESTESÜLÉSEMRŐL szóló ÉZSAIÁS PRÓFÉCIÁHOZ vezetett, majd a JÉZUS KRISZTUSBAN BETELJESÍTETT FÖLDI UTAMMAL az ÚJ SZÖVETSÉGBEN létrejött, és végül az ÚJ SZÖVETSÉGBEN JÁNOS apostol által a JELENÉSEK KÖNYVÉBEN az ÉN TEREMTŐ TERVEM szerinti ÚJ JERUZSÁLEM jövőbeli képeként van ábrázolva, azt most megélitek ebben az ÚJ BIBLIÁBAN, A KORONÁZÁST a legmagasságosabb cél eléréséért: hogy benneteket, e Föld embereit, elvezessen AZ ÉN SZENT ATYAI SZÍVEMHEZ [59]Amit ez az ÚJ BIBLIA minden részletében magában rejt érettetek embergyermekeim, örömmel fog eltölteni minden olyan emberi szívet, aki ENGEM szeret! Ezért igyekezzen minden egyes emberlélek arra, hogy SZERETETEM igaz GYERMEKÉVÉ érlelődjön [60] A SZERETET KÖNYVE által, melyet ÉN ez után az előszó után elkezdek A MENNYEK KIRÁLYNŐJE által Ezt ÉN AZ ÚR nyitom meg nektek emberek, mint A TI ÖRÖK SZERETET MENNYEI ATYÁTOK

18 A SZERETET KÖNYVE 1. fejezet A MENNYEK KIRÁLYNŐJE Az Én szent akaratom az, hogy ti, e Föld embergyermekei, s z e r e t e t t é v á l j a t o k, a leglángolóbb, legirgalmasabb JÉZUS-MÁRIA-SZERETETTÉ, miképpen ÉN AZ ÚR A TI MENNYEI ATYÁTOK JÉZUS MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ az vagyok! 1. részlet [2]E SZERETET, gyermekeim, mindent felold, s megszabadít benneteket a sötétség összes kötelékéből, amelyhez ti a bűn és bűnhődés örökkévaló törvénye szerint magatokat hozzáerősítettétek; amely egyrészt egy kérlelhetetlen törvény minden lélek számára függetlenül attól, hogy ő honnan származik, másrészt a SZERETET legnagyobb TÖRVÉNYE, amely nélkül a bűnök jóvátétele nem volna lehetséges! [3]Így most váljon világossá számotokra az, hogy egy embergyermek egyedül a SZERETET és az abból következő Szeretet-cselekedetek által juthat be Mennyországomba! Ez a SZERETET azonban soha nem lehet olyan szeretet, aki csak önmagát szereti, és a saját előnyeit keresi; mert az ilyen szeretet ellenpólusom, Sátána szeretete! [4]Az igaz SZERETET szolgálatkész, mint a gyengéd menyasszony a vőlegényéhez; és ez a szeretet az, melyet ÉN AZ ÚR helyeztem el bennetek! [5]Ti azonban betemettétek magatokban az Én JÉZUS-MÁRIA-SZERETETEM színtiszta forrását az ellenpólusomtól eredő cselekedeteitek által, aki nektek mindent felkínál azért, hogy benneteket teljesen az ő pokoli karjaiba zárhasson. [6]ÉN AZ ÚR azonban újból eljöttem erre a sötét Földre, hogy elhozzam nektek a MENNYEK SZENT VILÁGOSSÁGÁT, amely az ÉN JÉZUS-MÁRIA- SZERETETEM SZENT TÜZE! [7]Hiszen a SZERETETNEK nem csak ragyognia kell az orcátokról, bizony nem, a SZERETETNEK a ti egész léteteket annyira meg kell változtatnia, hogy többé ti magatok se ismerjetek magatokra, és így már itt ezen a Földön a Mennyek gyermekeivé váljatok! [8]Fogjatok hozzá azonnal a rendelkezésetekre álló teljes acélerővel a magatokon elvégzendő munkálatokhoz, és győzzétek le mindazt, ami nem mehet be a Mennyekbe! [9]Az azonban minden emberlélek számára elhalaszthatatlan, hogy mielőtt éjszakai nyugalomra tér, ELÉM AZ ÚR elé letérdelve alázatos imádságban kérdezze:

19 »ISTENEM ÉS URAM, úgy töltöttem-e el a mai napot, hogy TE örömet lelhettél bennem, a Te bűnös gyermekedben, avagy új bűnt halmoztam magamra a felebarátommal szembeni figyelmetlenségemmel és szeretetlenségemmel?«amennyiben egy lélek ezt minden este megkérdezi, akkor hamarosan nagy lelki megkönnyebbülést fog megállapítani; mivel ő azon igyekszik, hogy ezentúl már ne vétkezzen, és a jövőben ne sértse meg az ő ISTENE ÉS URA legnagyobb SZERETET- PARANCSOLATÁT: SZERESD ISTENT MINDENEKFELETT, S FELEBARÁTODAT, MINT TENMAGADAT! [10]Aki ezt figyelembe veszi gyermekeim, az annak a KEGYELEMNEK lesz a részese, hogy ő már itt a Földön az ő ISTENE ÉS URA igaz gyermeke lesz. [11]Ezenkívül még az is szükséges, hogy soha ne kezdjétek el a napi munkátokat addig, amíg NEKEM AZ ÚRNAK köszönetet nem adtatok mindazért, amivel ÉN benneteket határtalan szeretetemben megajándékozlak! Ez a köszönet egészen a szívetek mélyéből emelkedjen fel olyan igaz komolysággal, hogy általa mindenben igaz JÉZUS-MÁRIA- GYERMEKKÉ válhassatok! [12]Áldjatok és szeressetek, mondom ÉN AZ ÚR, hogy ismét VILÁGOSSÁG lehessen a Földön! A MENNYEK SZENT VILÁGOSSÁGÁNAK nemcsak ragyognia kell minden szívből, aki ENGEM, ISTENT AZ URAT igazán mindenekfelett szeret, hanem ki kell tündökölnie belőletek Teremtésem legtávolabbi sarkáig! [13]SZERETETET, csakis SZERETETET ajándékozok ÉN AZ ÚR minden pillanatban nektek embergyermekek! S ti mit ajándékoztok NEKEM? Az egész szíveteket? Korántsem, mondom ÉN AZ ÚR; mert attól távol állnak azok, akik azt kiáltják,»uram, URAM!«, és megszámlálhatatlan imádságot motyognak el! [14]Egy egészen a szív mélyéből jövő igaz imádság a szív kiáltása meghallgatásra talál, de az oly sok, gépies ajkakkal eldörmögött ima nem. Ezek távol vannak TŐLEM AZ ÚRTÓL, nem fogadom el és nem hallgatom meg őket; mert azok borzasztóak az ÉN SZENT ORCÁM előtt! Ezt jegyezzétek meg magatoknak e Föld embergyermekei, hogy a HOZZÁM, a ti ISTENETEKHEZ és MENNYEI JÉZUS-ATYÁTOKHOZ szóló igaz imádságnak olyan imádságnak kell lennie, melyet teljes komolysággal és a tőletek telhető teljesen odaadó s izzó szeretettel éreztek át és mondotok el! [15]Kezdjétek el az igaz imádságot a szív imádságaként úgy megtanulni, miképpen egy kisiskolás gyermek az egyszeregyet, egészen addig, amíg az Szív-Szeretet-Imádság lesz, amelynek lennie is kell; ÁLTALAM AZ ÚR által egy ilyen imádság csakis akkor lesz elfogadva, amennyiben mélységes alázattal készek vagytok új életet kezdeni itt a Földön VELEM, a ti ISTENETEKKEL ÉS URATOKKAL, ATYAI SZÍVEM ŐSALAPPÓLUSÁBAN MÁRIÁBAN! * [16]Ez az új élet a szeretet élete legyen, miképpen ÉN AZ ÚR azt JÉZUS KRISZTUSBAN nektek példát adva éltem, és most ismét példát adva élem a MENNYEK KIRÁLYNŐJÉBEN, AKI akkor fog fellépni ezen a Földön, amikor ÉN AZ ÚR azt akarom!

20 [17]Egyet azonban vegyetek figyelembe: a SZERETETNEK párosulnia kell a szigorúsággal; mivel szigorúság nélkül nem lenne a SZERETET igaz SZERETET, amely meg akar menteni minden egyes emberlelket! [18]Ezért szigorúságom ŐBENNE, AKIBEN ÉN AZ ÚR újból eljöttem erre a Földre, egyben az Én legnagyobb szeretetem és irgalmam! Mert el tudjátok képzelni, hogy SZERETETEM gyermekei közül a sötétség mélyéről egyet is meg lehetne menteni suttogó, cirógató SZERETETTEL? Ezt még ti magatok sem hiszitek! [19]Így bizony senki ne botránkozzon meg TESTEM ÉDESANYJA MÁRIA szigorúságán, AKI nemcsak minden asszonyok asszonya, hanem egyben minden férfiak férfia is! [20]E mondat tartalma SZERETETEM azon gyermekének lesz nyilvánvaló, aki már annyira érett, hogy ő ismeri az ISTENE ÉS URA anyanyelvét. [21]Legyetek éberek, imádkozzatok és kérjetek szüntelenül, hogy ne válhassatok annak áldozatává, aki magát az ellenpólusom kétszínű köntösébe álcázza; tekintsetek szüntelen RÁM AZ ÚRRA a MENNYEK KIRÁLYNŐJÉBEN! Hogy ezentúl felismerhessétek azt, aki benneteket báránybundában lévő farkasként szét akar tépni; mert nagy az ellentétem hatalma, ezért óvakodjatok tőle, nehogy az ő polip-karjaiba vesszetek, amelyek azután benneteket egy egész örökkévalóságig nem bocsátanak szabadon! [22]A SZERETET által mindezt elkerülhetitek, amely elevenen izzon a szívetekben, hogy KEGYELMEM életbe léphessen érettetek! [23]Legyetek minden lélekhez SZERETETTEL teljesek, a leglángolóbb, legirgalmasabb JÉZUS-MÁRIA-SZERETETTEL teljesek, hogy szívetekben felragyoghasson A MENNYORSZÁGOMBÓL VALÓ SZERETET SZENT VILÁGOSSÁGA ISTEN A SZERETET 2. részlet [24]Embergyermekek, bizony jól mondjátok sokszor, hogy ISTEN a SZERETET, mintha tudnátok, hogy mi a SZERETET; ÉN, ISTEN AZ ÚR azonban mondom néktek: ti nem tudjátok, csak sejtitek, hogy ÉN A SZERETET vagyok, AZ ÖRÖK SZERETET! [25]De ne legyetek most csalódottak, hogy ÉN nektek, akik azt hiszitek, hogy tudjátok, hogy ÉN, a ti ISTENETEK ÉS TEREMTŐTÖK A SZERETET vagyok, határozottan mondom: nem tudjátok! Sőt, ÉN hozzáfűzöm: még nem is tudhatjátok, hogy az alapok alapjában mi a SZERETET, és hogy ÉN SZERETET vagyok! [26]Most talán szeretnétek megjegyezni, miként adhatom ÉN, ISTEN AZ ÚR, nektek a SZERETET PARANCSOLATAIT, amikor egyidejűleg kijelentem: ti még nem tudjátok, hogy mi a SZERETET. [27]Ezen rejtély megoldása azonnal kézenfekvő lesz! Bizony mondom néktek: [28]A SZERETET nem képesség, sem fogalom, sem más egyéb; a SZERETET az egy állapot!

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET I. A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART MIT KERESTEK? MIT KERESTEK? Mondjátok, mi ez a féktelen hajsza? Süvítve söpör végig a világon, és könyvek özöne

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Az emberi szűrők Totowa, New Jersey - 2015. június 27. ( Forrás: http://www.kryon.com/chan2015/k_channel15_totowa-15.html )

Az emberi szűrők Totowa, New Jersey - 2015. június 27. ( Forrás: http://www.kryon.com/chan2015/k_channel15_totowa-15.html ) Az emberi szűrők Totowa, New Jersey - 2015. június 27. ( Forrás: http://www.kryon.com/chan2015/k_channel15_totowa-15.html ) Hogy segítsék az olvasókat, a tisztább megértés érdekében Lee és Kryon újra átvizsgálták

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Tizennégy kérdés Reno, Nevada - 2002. február 23. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelreno.html )

Tizennégy kérdés Reno, Nevada - 2002. február 23. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelreno.html ) Tizennégy kérdés Reno, Nevada - 2002. február 23. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_chanelreno.html ) Az elhangzottakat a világosabb és teljesebb érthetőség kedvéért kiegészítő gondolatok, magyarázatok

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben