A SZERETET KÖNYVE - 1 -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZERETET KÖNYVE - 1 -"

Átírás

1 - 1 -

2 Tisztelt olvasó Nagy szeretettel köszöntöm e könyv, az Új Biblia első kötetének, a Szeretet könyvének olvasása előtt. Kérem engedjen meg, hogy egy kéréssel forduljak önhöz; kérem az Isten iránti nyitott s gyermeki szívvel alvassa e sorokat, hogy a Mennyei Atya Jézus segítségével a jelenlegi felismerőkészségén túl felismerhesse, a világosságot hozó és itt megnyilvánuló örök Isteni szülői szeretet minden egyes szeretet parányát és hatványát. Baráti üdvözlettel a fordító / Z.Mátyás LICHTKREIS CHRISTI e.v. Postfach 71 D Übersee/Chiemsee, Germany Minden jog fenntartva - 2 -

3 S Z E N T ez AZ ÚJ BIBLIA a könyvek könyve hiszen e lapokon minden szó ISTEN SZENT IGÉJE MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ ZENGŐ HANGJA AZ ÚRNAK A TE TEREMTŐDNEK AKI neked ajándékozza ezt az ÚJ BIBLIÁT a TE MENTŐHORGONYODAT a sötétségből és szükségből történő megmenekülésedhez Kinyilatkoztatott ISTEN AZ ÚR KEGYELME ÁLTAL AZ Ő MENNYORSZÁGA ÉS A FÖLD FÉNYKÖRÉBEN - 3 -

4 Miképpen az ÚJ SZÖVETSÉG az ÓSZÖVETSÉGHEZ tartozik, és e kettő alkotja a világ által eddig ismert BIBLIÁT, hasonlóképpen lesz most ISTEN SZENT AKARATA szerint a fennálló BIBLIA MŰVE befejezett az ÚJ BIBLIA által, vele alkotva egy SZENT HÁRMAS EGYSÉGET ÓSZÖVETSÉG ÚJ SZÖVETSÉG ÚJ BIBLIA Az ÓSZÖVETSÉG és az ÚJ SZÖVETSÉG által még nem érett meg az emberiség annyira, hogy a közvetlenül ISTENHEZ vezető útra lépett volna, holott az ISTENHEZ vezető egyetlen igaz utat maga ISTEN AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSBAN elvégzett MEGVÁLTÓMŰVE tette lehetővé számára. Amennyiben ez megtörtént volna, úgy az emberiség maga írhatta volna ISTEN ÖRÖK SZERETETÉBEN való életével örök időre és örökkévalóságra a legélethűbb ÚJ BIBLIÁT, annak bizonyságaként, hogy ő teljesíti ISTEN MINDÖRÖKKÉ SZENT ÉS TÖKÉLETES AKARATÁT Így azonban be kell avatkoznia ISTENNEK AZ ÚRNAK ezzel az ÚJ BIBLIÁVAL a földi történésbe; nemcsak azért, hogy az emberiséget kimentse a biztos és saját maga által választott pusztulásból, hanem azért is, hogy a Föld minden emberét rávezesse a Teremtés végső céljához vezető útra, hogy ŐHOZZÁ HASONLÓVÁ VÁLJON * A SZERETET A LEGNAGYOBB HATALOM MIKÉPPEN A MENNYBEN AZONKÉPPEN E FÖLDÖN IS * Széles körben elterjedt tévedés az, hogy János apostol Jelenések könyvének utolsó verse a teljes BIBLIAI MŰVET örök időre lezárta. Az ott adott intés, hogy semmi ne legyen hozzátéve az abban írottakhoz, kizárólag amelyről minden ember meggyőződhet a Jelenések könyvére vonatkozik, nem pedig az egész BIBLIAI MŰRE. Pont az ellenkezője a való igazság. Mert írva áll János Evangéliuma 16. fejezetének versében, miképpen JÉZUS mondotta:»még sok mindent kellene mondanom néktek, de most még el nem hordozhatjátok. Amikor azonban eljön ő, az igazság Szelleme, elvezet benneteket a teljes igazságra.«hasonlóan széles körben elterjedt tévedés az is, hogy JÉZUS KRISZTUS által minden kinyilatkoztatás örök időre le lett zárva. Ilyen vélekedés bibliai ige által nem igazolható, és nem bizonyítható

5 AZ ISTEN ÖRÖK és kikutathatatlan BÖLCSESSÉGE nem ismer korlátozást! AZ ISTEN nem lenne sem örök, sem pedig végtelen, amennyiben az Ő Teremtésében valahol is korlátozás létezne! ISTEN ÖRÖK SZERETETE végtelenül áramlik, és ezen a Földön felfoghatatlan KEGYELEMBŐSÉGGEL árad minden gyermekéhez ez által az ÚJ BIBLIA által, amelyből mindenki azt merítse ki, ami őt a leglángolóbb, legirgalmasabb szeretetté változtatja, és e szeretet által eljuttatja AZ Ő MENNYORSZÁGÁBA, AZ ÖRÖK SZERETET BIRODALMÁBA - 5 -

6 ISTEN AZ ÚR SZENT ELŐSZAVA AZ ÚJ BIBLIÁHOZ ISTEN AZ ÚR AZ ÚJ BIBLIA az ÉN KEGYELMEM az ellenpólusom örvényében levő emberiség számára az ÉN IRGALMAM minden emberköntösben élő lélekért az ÉN HATÁRTALAN SZERETETEM minden embergyermek iránt származásra és hitvallásra való tekintet nélkül; mindegy, hogy ki ő és hol él, hiszen minden ember az Én ATYAI SZÍVEM gyermeke, és szüksége van erre az ÚJ BIBLIÁRA az ő megmeneküléséhez, megváltásához és felemelkedéséhez HOZZÁM A MENNYORSZÁG ÉS A FÖLD TEREMTŐJÉHEZ [2]Én az Úr ÚJ BIBLIÁMMAL most lángra lobbantom MINDEN VILÁGOSSÁG VILÁGOSSÁGÁT hogy ti, e Föld emberisége, szeretetem, kegyelmem és irgalmam gyermekei, látó szemekkel lássatok, és felismerjétek, hogy miért vált ez az ÚJ BIBLIA elengedhetetlenné számotokra AZ ISTENETEK ÉS MENNYEI ATYÁTOK ÚJ IRGALOM-CSELEKEDETEKÉNT, AKI érettetek mindörökké SZERETETBEN lángol, és benneteket SZERETETBEN őriz meg parázsként izzó SZERETETBEN, mondom ÉN AZ ÚR anélkül, hogy egy jottányit is visszakapna ebből a benneteket körülvevő örök SZERETETBŐL; még azoktól a gyermekektől sem, akik ugyan szeretnek ENGEM, azonban nem úgy szeretnek, miképpen ÉN általatok szeretve akarok lenni! [3]Hiszen ti, embergyermekek, akik ENGEM szerettek, s templomokat építetek és szakadatlanul imádkoztok HOZZÁM, ti mégsem úgy élitek a SZERETETET, ahogy az színtiszta az ÉN SZENT ORCÁM előtt; - 6 -

7 [4]ti a BIBLIÁT, miként az írva áll, nem a MENNYORSZÁGOM színtiszta érzületével olvastátok; nem kutattátok fel a szívetekkel a BIBLIA betűiben és igéiben rejlő szent szeretetet, és nem igazítottátok az életeteket és léteteket annak megfelelően; *) [5]amennyiben ti mindezt megtettétek volna, úgy SZERETETEM igaz szívegyházai helyett nem csak SZERETETEM szívegyházainak homlokzatait állítottátok volna fel, és nem trónolnátok önhitten azokon, mintha TEREMTÉSEMBEN nem létezne semmi más ezeken a szeretetnek látszó homlokzatokon kívül. Nem állítanátok, hogy csakis nektek van igazatok mindenben, ami a BENNEM való hitet illeti; és nem tartanátok magatokat az Én SZENT AKARATOM ügyvédeinek, mint ahogy azt egykor az írástudók tették: mintha csak ti tudnátok, hogy mi helyes, vagy helytelen ELŐTTEM, AZ ÚR előtt! Ti hívők, még azt is vélitek, hogy megítélhetitek és felülbírálhatjátok az Én SZENT HANGOM, s hogy miként és hol hallható az ISTENETEK ÉS URATOK HANGJA! Ti fogtok most ENGEM, a ti ISTENETEKET, A MENNYORSZÁG ÉS A FÖLD URÁT ÉS TEREMTŐJÉT felülvizsgálni, hogy ÉN egy ÚJ BIBLIÁT kiadhatok-e, vagy sem! Ti fogjátok eldönteni, hogy SZERETETEM, KEGYELMEM ÉS IRGALMAM ezen ÚJ BIBLIÁJA VALÓBAN AZ ENYÉM-E! [6]Bizony ti, a ti értelmeteket az Én kikutathatatlan BÖLCSESSÉGEM fölé akarjátok helyezni, és azt hiszitek, hogy ENGEM, a ti ISTENETEKET ÉS TEREMTŐTÖKET szerettek! Hol marad ilyenkor az ELŐTTEM való alázatosságotok? Hol marad ilyenkor az általatok oly gyakran imádkozott hitvallás»atyám, A TE EGYEDÜL SZENT AKARATOD TELJESÜLJÖN BE A FÖLDÖN, MIKÉPPEN A MENNYEKBEN!«[7]Ismerjétek fel végre ti magatok anélkül, hogy NEKEM AZ ÚRNAK azt nektek mondanom kellene, hogy hol álltok! Talán a MENNYEK KAPUJA előtt?! Korántsem! Ti a helytelen utat jártátok! Ti a BIBLIÁT úgy olvastátok, ahogy nektek kedvezett, és nemcsak a felebarátotok fölött bíráskodtok, hanem még FÖLÖTTEM, a ti TEREMTŐTÖK fölött is! [8]Sejtitek már, hogy miért kell NEKEM AZ ÚRNAK benneteket KEGYELMEM és IRGALMAM ÚJ BIBLIÁJÁVAL megajándékoznom? Egy ÚJ BIBLIÁT kell a kezetekbe adnom, alapjában véve nem azért, mert ÉN AZ ÚR azt akarom, hanem azért, mert ti embergyermekek a vakság, makacsság és tudálékosság béklyójában mást akartok, mint ÉN, és még mindig nem ismertétek fel, hogy az mit jelent: Szeresd ISTENT mindenekfelett, s felebarátodat, mint tenmagadat! *) [9]Ezért ÚJ BIBLIÁM az, amire azoknak a gyermekeknek van szüksége, akik az iskolában nem haladnak együtt a többiekkel; ugyanis segítség és támasz, de egyben szigorú szó is, hogy tanuljanak. [10]ÚJ BIBLIÁM bizony mondom ÉN AZ ÚR KEGYELMEM és IRGALMAM TÜRELEM-MŰVE érettetek, hogy eljuthassatok a MENNYEK SZENT KAPUJÁIG, és hogy a HOZZÁM vezető úton ne ragadjatok meg állandóan a saját magatok által *) Pál apostol pedig nyomatékosan figyelmeztetett mindkét, a Korinthusiakhoz címzett levelében, hogy minden, ami írva áll, ISTEN SZENT SZELLEMÉVEL áthatva ismertessen fel. Így írja ő többek között:»nekünk pedig kinyilatkoztatta az ISTEN a Szellem által; mert a Szellem mindent megvizsgál, még ISTEN mélységeit is.«(1kor 2/10)»A nem szellemi ember pedig nem fogadja el az ISTEN SZELLEMÉNEK dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert ezeket csak szellemi módon lehet megítélni.«(1kor 2/14)»...mert a betű megöl, a SZELLEM pedig megelevenít.«(2kor 3/6) *) Márk 12/30-31, Máté 22/37-39, Mózes 3.k. 19/18, Mózes 5.k. 6/5-7 -

8 vetett gyomban! Aki ezen a közvetlen feltáráson megbotránkozik, az még jobban bele fog bonyolódni a saját gyomjainak ellenpólus-hatványába, és ott marad elakadva, ahol őt a saját konoksága fogva tartja! [11]Aki azonban KEGYELMEM által ki akar menekülni a tudálékosság burjánzó konkolyából amely e Földön ellenpólusom legeslegrosszabb tulajdonsága, az merüljön el az IRÁNTAM AZ ÚR iránti legtisztább szeretettel és mélységes alázattal ebben az ÚJ KEGYELEM-BIBLIÁMBAN, amely MENNYORSZÁGOMBA fogja vezetni mindazokat, akik mindvégig teljesítik ennek az ÚJ BIBLIÁNAK minden egyes Igéjét! [12]Az ÚJ SZÖVETSÉGET az Én JÉZUS KRISZTUSBAN elvégzett FÖLDI UTAM és GOLGOTAI KERESZTHALÁLOM után az ÓSZÖVETSÉGHEZ először is hozzá kellett csatolni, hogy annak alapján felismerjétek embergyermekek mindazt, amit a ti ISTENETEKNEK, A MENNYEK ÉS A FÖLD ATYJÁNAK SZERETETE beteljesített érettetek! [13]Nagyon kevesen, akik valóban az Én lábnyomomba léptek, voltak képesek SZERETETEM magvait továbbvetni; a ti világotokban azonban, amelyet ti hoztatok létre, újra és újra el lettek taposva az Én SZERETETMAGVAIM! Ezért burjánzik most körülöttetek a pokol gyomjainak világa, és ez a burjánzás nem fog megszűnni mindaddig, amíg ti nem nyúltok az Én ÚJ BIBLIÁMÉRT [14]A pokol gyomjai csak ott burjánzanak, ahol nincs SZERETET! Ahol azonban az ÉN SZERETETEM lakozik az embergyermekeim szívében, ott az ATYAI SZÍVEMBŐL SUGÁRZÓ VILÁGOSSÁG, ÖRÖK SZERETETEM örök és végtelenül megsokszorozódó MAGVAIT előhívhatja, és feloldhatja a poklot az emberben és az ember körül! [15]E Földnek emberei, kérdezzétek meg most saját magatokat: nem kellene-e mindenekelőtt SZERETETTÉ válnotok IRÁNTAM és mindenki iránt, és ezáltal saját magatok iránt is, hogy a szívetekben ENGEM AZ ÉN ÖRÖKRÉSZEMBEN ÉS ISTEN-SZIKRÁMBAN a legirgalmasabb SZERETET legforróbb parazsával szeretni kezdjetek! [16]ÚJ BIBLIÁM első könyve ezért nem nevezhető másként, mint A SZERETET KÖNYVE * - 8 -

9 A SZERETET KÖNYVE BEVEZETŐM MINDENKIHEZ, AKI EMBERORCÁT VISEL 1. részlet [1]Első alkalommal történik meg ezen a Földön, hogy nektek embereknek ÁLTALAM, a ti TEREMTŐTŐK és MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉVALÓ ISTENETEK által a SZERETET az alapok alapjában úgy feltárul, hogy megtudhassátok, hogy valójában mi a SZERETET, hogy hol és hogyan árad kifogyhatatlanul a SZERETET, hogy SZERETETBEN megerősödhessetek és SZERETETTÉ válhassatok, hogy mindenki, aki emberorcát visel, a teljes sötétségbe zuhanásból az utolsó pillanatban megmenekülhessen! [2]Azonban nemcsak ennek kell megtörténni a ti sötétségből és szükségből történő megmentésetekért, úgyszintén az Én SZENT AKARATOM az, hogy ti embergyermekek akik ATYAI SZÍVEM LEGESLEGSZENTEBBJÉBŐL hívattatok elő a létetek pokoli mélységéből felemeltessetek és hazavezettessetek MENNYORSZÁGOMBA! [3]Ezért ez az ÚJ BIBLIA számotokra emberek nemcsak elengedhetetlen, hanem egyben a legeslegszükségesebb is! Függetlenül attól, hogy melyik nemzethez tartoztok, hogy milyen a bőrötök színe, hogy ennek a Földnek melyik országában éltek, és hogy melyik hitet valljátok! [4]Ez az ÚJ BIBLIA a ti mentőhorgonyotok, amellyel ÉN, az örök élet TEREMTŐJE ÉS URA benneteket, e Föld embereit, KEGYELMEM, IRGALMAM, ÖRÖKKÉVALÓ és HATÁRTALAN SZERETETEM által megajándékozlak! [5]Belekapaszkodnotok azonban nektek kell AZ ISTENETEK SZENT MENTŐHORGONYÁBA; ÉN ezt nem tudom megtenni, és nem is tehetem meg helyettetek! Magatoktól kell az ISTENETEK ÉS URATOK MENTŐHORGONYÁÉRT nyúlnotok, BENNE oldhatatlanul megkapaszkodva, és a tekinteteteket RÁM, a ti MEGMENTŐTÖKRE irányítva, hogy kihúzhassalak benneteket az örvényből, melyet ti magatok teremtettetek, s amely benneteket már csaknem a pokol feneketlen mélységébe ragadott; és amely benneteket vonakodás nélkül végképp a pokolba ragad, és elnyel, amennyiben nem kapaszkodtok bele ebbe a megmenekülésetekre szolgáló SZENT HORGONYBA! [6]Amennyiben ÉN AZ ÚR, HATALMAM által benneteket KEGYELMEM, IRGALMAM és SZERETETEM ezen MENTŐHORGONYÁHOZ úgymond hozzákötöznélek ami NEKEM igen könnyű volna, akkor soha de soha nem kellett volna benneteket teremtenem; sem az életet, sem a lelket belétek lehelnem, sem a szívetekben Örökkévalóságom Örökrészét elhelyeznem! - 9 -

10 [7]Ha ÉN benneteket e SZENT MENTŐHORGONYHOZ hozzákötöznélek, akkor ti emberek nem lennétek többek egy korhadt fadarabnál, és nem embergyermekek lennétek mindennel BELŐLEM, ami ÉN VAGYOK, a ti ISTENETEK, URATOK ÉS TEREMTŐTÖK, és mindaz nem lenne a tiétek, ami az ENYÉM, AZ ÖRÖK SZERETET MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉVALÓ ISTENÉÉ! A SZABAD AKARAT 2. részlet [8]Ismerjétek már fel végre az ÉN egykori JÉZUS-IGÉMET, mely szerint néktek a MENNYORSZÁGOT teljes erőfeszítéssel kell magatokhoz vennetek. Vegyétek el ezt a MENTŐHORGONYT, AZ ÚJ BIBLIÁT az Én SZENT KEZEMBŐL, hogy kiszabadulhassatok a pokol örvényéből! Amennyiben ezt nem teszitek meg, ÉN még akkor sem fogom KEGYELMEM, IRGALMAM ÉS SZERETETEM ezen MENTŐHORGONYÁT rátok kényszeríteni! A szabadságotokat, amely BELŐLEM van tehát szent, meg kell őrizni bennetek, mert többek vagytok egy korhadt fadarabnál, és szabadon kell eldöntenetek, hogy így, vagy úgy legyen: hogy ENGEM, ISTENT AZ URAT, avagy a poklot választjátok! [9]Hiszen SZERETETEM AZ, AKI a ti szabad akaratotokat mindörökké meg akarja hagyni! Ameddig e szabad akarattal rendelkeztek, addig emberek szent előjoggal élvén juthattok be MENNYORSZÁGOMBA; más módon azonban nem! Mert a SZABAD AKARAT a magva az ÉN SZENT ÖRÖKSÉGEMNEK az emberi szívben. [10]Amennyiben tudnátok embergyermekek, hogy mitől vagytok emberek, akkor azonnal tökéletessé válnátok! Ezt ÉN AZ ÚR, a ti ISTENETEK ÉS TEREMTŐTÖK mondom nektek, e Föld embereinek; mivel egyedül ÉN tudom, hogy ti mitől vagytok emberek, és mi az, ami képessé tesz benneteket HOZZÁM HASONLÓVÁ válni! [11]Ti már tudhatnátok, hogy mitől vagytok emberek! Az IRÁNTAM, a ti ISTENETEK ÉS TEREMTŐTÖK iránt lángra lobbanó szeretetetek által ébred fel bennetek ez a felismerés. Először csak egy illanó fuvallatként, egyelőre anélkül, hogy ez az illanó felismerés egyben megdönthetetlen tiszta tudássá válna, s képes lenne átszakítani az általatok teremtett, és a színtiszta szellemi látással szemben álló világi vakság leplét! És ez azért van így, mert még nagyon kevés igaz SZERETETTEL rendelkeztek az ISTENETEK, A MENNYEK ÉS A FÖLD TEREMTŐJE iránt! [12]A földi életetek minden pillanatában tisztában kellene lennetek azzal, hogy elsősorban mi által is vagytok emberek; hiszen ti az életetek minden pillanatában amennyiben azt úgy akarjátok a döntésetek szabad urai vagytok, tehát így vagy úgy cselekedhettek! [13]Embergyermekek, nem vagytok tehát szabad teremtmények? Nem adatott nektek egy olyan képesség, amellyel a többi élőlény nem rendelkezik? [14]Bizony mondanotok kellene saját magatoknak, hogy ti valóban nagy KEGYELEM részesei vagytok; és ez a mérhetetlenül nagy és egyedülálló KEGYELEM senki más által nem lehetett a tiétek, mint egyedül a TEREMTŐTÖK által; ÁLTALA vagytok áldottak az Ő ÖRÖKKÉVALÓ TEREMTÉSÉNEK összes teremtménye között!

11 3. részlet [15]KEGYELMEM ezen felismerése helyezzen benneteket az IRÁNTAM érzett, igazán véget nem érő SZERETETBE! ÉN azonban mondom: nem miattam kell nektek ENGEM, a ti TEREMTŐTÖKET határtalan és odaadó szeretettel szeretnetek, hanem egyes egyedül saját magatok miatt, mivel KEGYELMEM csakis akkor idézi elő bennetek mindazt, ami ÉN MAGAM, ti ISTENETEK ÉS TEREMTŐTÖK VAGYOK: a soha véget nem érő, végtelen és határtalan teljesség a SZÍNTISZTA SZENT SZELLEMBŐL! [16]ÉN VAGYOK AZ, AKINEK minden lehetséges azáltal, hogy ÉN MAGAMBAN MINDEN VAGYOK, és minden pillanatban kiléptethetem MAGAMBÓL mindazt, ami ÉN MAGAM VAGYOK, ÉS AMIT ÉN AKAROK! [17]ÉN ISTEN AZ ÚR VAGYOK azáltal, hogy ÉN ura vagyok mindannak, ami ÉN MAGAM AZ ÖRÖK TÖKÉLETESSÉG HATÁRTALAN TELJESSÉGÉBEN VAGYOK! Ami azt jelenti és ezt szeretettől izzó örökíróval írjátok be a szívetekbe, hogy ÉN az Én ÖRÖKKÉVALÓ LÉTEMBEN még egy levegővétel erejéig, egy gondolat felvillanása idejéig sem térek el az ÖNMAGAMBAN BEFEJEZETT TÖKÉLETESSÉGEMTŐL! [18]Ha mindez nem így lenne, semmi nem léphetne ki ÉLETKÉNT BELŐLEM, semmi nem szaporodhatna ÉLETKÉNT tovább, semmi nem létezhetne ÉLETKÉNT, semmi nem tudna továbbnemzett ÉLETKÉNT továbbfejlődni és magasabb rendűvé válni! Soha nem lehetne egy eleven és halhatatlan LÉLEK a ti saját tulajdonotok! És soha nem munkálkodhatna egy SZELLEM bennetek! [19]Ismerjétek fel tehát ISTENETEK SZERETETÉT, AKI A TÖKÉLETESSÉGBEN ÖRÖKKÉVALÓ LEGMAGASSÁGOSABB SZELLEMKÉNT benneteket, embereket, AZ Ő TÖKÉLETESSÉGE ÖRÖKÖSEIKÉNT AZ Ő ÖRÖK ÉLET-LÉTÉBE ÖRÖK ÉLETKÉNT engedett kilépni! [20]Embergyermekek, most megismertetek egy további ÖRÖKRÉSZT BELŐLEM: AZ ÖRÖK ÉLETET! Ti ÖRÖKKÉVALÓK vagytok, hasonlóan HOZZÁM! Így az ÉN SZERETETEM örök irántatok! Az ÉN SZERETETEM nem pillanatnyi szeretet! Az ÉN SZERETETEM nem múlandó! Az ÉN SZERETETEM nem lehet csak átmeneti mámor; mert az ÉN SZERETETEM tökéletes! [21]Ezért az ÉN SZERETETEM irántatok emberek örök és határtalan! 4. részlet [22]ÉN teremtettelek benneteket emberek azáltal, hogy ÉN ÖNMAGAMBÓL azt, ami ÉN MAGAM VAGYOK A TÖKÉLETESSÉG ÖRÖKKÉVALÓ SZELLEMEKÉNT, belétek kilépni engedtem! [23]Ezért emberek, ti bizony az Én áldott gyermekeim vagytok! ÉN AZ ÚR KEGYELEM-AJÁNDÉKKÉNT a TÖKÉLETES SZABADSÁGOT adtam nektek, SZERETETEM GYERMEKEINEK, AMELY ÉN MAGAM VAGYOK ÖRÖKKÉVALÓSÁGTÓL ÖRÖKKÉVALÓSÁGIG! E KEGYELEMAJÁNDÉK veszi körül bennetek a legértékesebbet:

12 AZ ÖRÖKKÉVALÓ TÖKÉLETESSÉG SZENT SZIKRÁJÁT [24]TÖKÉLETESSÉGEM ÖRÖKKÉVALÓSÁGÁNAK IZZÓ SZIKRÁJA elpusztíthatatlanul munkálkodik, s eltölti bennetek a BELŐLEM adott halhatatlan lelketeket, amely megölhetetlen! Mert ő egy EGYSÉG VELEM, AZ ÖRÖKKÉVALÓ ISTENNEL! Ő SZELLEM BELŐLEM, SZELLEM AZ ÉN SZENT SZELLEMEMBŐL! Ő AZ AZ ÖRÖKKÉVALÓ ÖRÖKRÉSZ BELŐLEM, AMELY képessé tesz benneteket teremtésem céljának elérésére: hogy HOZZÁM HASONLÓVÁ váljatok! *) [25]Ti azonban milyen örökösei vagytok SZENT ÖRÖKRÉSZEMNEK? Erre csak egyetlen válasz adható: rossz, nagyon rossz örökösök! Rossz, nagyon rossz képviselői a BELŐLEM való legmagasabb képességeknek! De hozzá kell tennem emberi nemetek nem kis részére vonatkoztatva: gonosz örökösök, akik nemcsak elvesztegetik SZENT ÖRÖKRÉSZEMET, hanem azt úgymond zálogba adják ellenpólusomnak sátáni ember képében, amit ő ELLENEM és TEREMTÉSEM SZENT CÉLJA ellen pokoli módon vet latba! [26]ÉN AZ ÚR mondom nektek: amennyiben nem ösztönöztem volna újra és újra egyes embergyermekeimet, akkor SZENT ÖRÖKRÉSZEM már elcsökevényesedett és betemetett lenne ebben az emberiségben! Ez a veszély melyet ÖRÖKKÉVALÓSÁG- SZERETETEM gyermekei a helytelen életükkel újra és újra előidéznek, hogy KEGYELEM-ADOMÁNYAIM az emberekben kiapadnak, és az ember így eltávolodik elhivatottságától, hogy HOZZÁM HASONLÓVÁ váljon az oka annak, amiért ÉN, ISTEN AZ ÚR, a földi történésekbe döntően beavatkozom! [27]Mielőtt azonban ismét úgy beavatkozom, mint egykor az özönvíz által, hogy SZENT ÖRÖKRÉSZEMET embergyermekeim szívében a sötétség teljesen körül ne zárhassa, határtalan SZERETETEM és KEGYELMEM által közbeiktatok az emberiség számára egy könyörületes KEGYELEMIDŐT, egy utolsó esélyt ajándékozva néki, hogy felhagyjon minden rossz cselekedettel, és magába szálljon, a szíve mélyébe, hogy megtalálja és felszabadítsa a BELŐLEM, AZ ÖRÖK SZERETETBŐL neki adatott SZENT ÖRÖKKÉVALÓSÁG-ÖRÖKRÉSZEMET! [28]Ismerjétek fel, hogy ez az idő egy benneteket riadóztató KEGYELEMIDŐ! Emberek, az igazság fénye ragyogjon fel a szívetekben afelől, hogy miért ajándékozom ÉN AZ ÚR ÚJ BIBLIÁMAT mentőhorgonyként nektek, a szívetek sötétségből és szükségből történő megmentéséhez, ahol be van temetve az ÉN ISTENI ÖRÖKRÉSZEM! [29]Bizony mondom, éljétek a cselekvő SZERETETET, mivel egyes-egyedül a SZERETET hoz VILÁGOSSÁGOT a szívetek sötétségébe! [30]Szívetek sötétsége mindenben az igaz szeretet hiányának következménye! A SZERETET helyes mértéke nélkül éltek, mindent az önző kívánságaitok érdekében tesztek, nem gondoltok a színtiszta, irgalmas SZERETETRE, és sóvár önszeretetben élve sorra vetitek a pokol gyomjainak magvait, melyek az emberek legborzalmasabb *)»Akkor ezt mondta ISTEN: Alkossunk embert a hasonlatosságunkra, hozzánk hasonlóvá...megteremtette ISTEN az embert a maga hasonlatosságára, ISTEN hasonlatosságára teremtette«( Mózes 1. k. 1/26, 27)»Amikor ISTEN embert teremtett, ISTENHEZ hasonlóvá alkotta...«( Mózes 1. k. 5/1)»Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert ISTEN a maga hasonlatosságára alkotta az embert...«( Mózes 1. k. 9/6)

13 tulajdonságaiban az Én SZENT ISTENI ÖRÖKRÉSZEMBŐL származó szívszeretet helyett burjánzanak! [31]Ezért IRGALMAM ÚJ BIBLIÁJÁNAK el kell jutnia ÖRÖK SZERETETEM minden egyes GYERMEKÉHEZ az emberiség minden nemzetében ezen a Földön, hogy SZENT ÖRÖKRÉSZEM minden emberi szívben felszabadulhasson, amennyiben az még lehetséges! [32]ÉN AZ ÚR ezért minden egyes embergyermekemet megszólítom SZENT ÚJ BIBLIÁM által: változtassatok a gondolkodásmódotokon, és váljatok SZERETETTÉ; többé ne cselekedjetek úgy, hogy a BELŐLEM származó igaz SZERETET az emberek között betemetődjön! Ezentúl már csak annak megfelelően cselekedjetek, ami az igaz SZERETETET a szívetekben újból kibontakoztatja, hogy SZENT ÖRÖKRÉSZEM felszabadulhasson, és a SZERETET a pokoli vakság fölött győzelmet arathasson; hogy az emberiség a burjánzó gonoszság és a pokoli halálba süllyedés helyett a SZERETET által ÖRÖK TÖKÉLETESSÉGEM MENNYORSZÁGÁBA felemelkedhessen! [33]ÉN AZ ÚR az ÚJ BIBLIA által azért mozgósítom a szíveteket, hogy felismerjétek azt, hogy ÉN az emberiség kormánykerekét mindig a kezemben tartom, és nem engedem őt a pokol mélyébe veszni! Amit ÉN AZ ÚR ezzel az ÚJ BIBLIÁVAL KEGYELEM-ADOMÁNYKÉNT SZERETETEM minden egyes gyermekének ajándékozok, az mondom ÉN AZ ÚR MENNYORSZÁGOM TELJES FELAJÁNLÁSA érettetek emberek, hogy ne váljatok a pokol játékszerévé! [34]Az az időpont azonban még nem érkezett el, amikor ÉN A MINDENHATÓ az Én MINDENHATÓ HATALMAM által beavatkozom; ÉN szeretném e pillanatnak az eljövetelét megakadályozni, s inkább kimerítem az irgalmas SZERETET minden rendelkezésre álló erejét MENNYORSZÁGOM FELHÍVÁSA által, hogy embergyermekeim lelkülete a LEGSZENTEBB felé fordulhasson, AMELY KEGYELMEM által bennük szunnyad! [35]Ezért ez a földi idő egy olyan KEGYELEMIDŐ, amilyen ezen a Földön még soha nem volt; mivel az ÚJ BIBLIA által SZERETETEM, KEGYELMEM ÉS IRGALMASSÁGOM BIRODALMA tárul nyíltan minden ember elé, továbbá az által, amit ÉN AZ ÚR FÉNYKÖRÖM, a MENNYEK ÉS A FÖLD FÉNYKÖRE által irányítok, amely ezen a Földön SZERETETEM HATALMA által a pokol elleni küzdelemre előlépett, és ezt a küzdelmet csak akkor fogja befejezni, amikor minden jóakaratú emberi szívet VILÁGOSSÁG tölt el, és egy ÚJ FÖLD A SZERETET ÚJ EMBERISÉGÉVEL felörvend, mivel SZENT ÖRÖKRÉSZEMRE rátalált, s a helyes útra tért! 5. részlet [36]Földi gyermekeim, ti valóban nem akarjátok felismerni, hogy hasonlóan HOZZÁM, a ti ISTENETEKHEZ ÉS TEREMTŐTÖKHÖZ, TÖKÉLETEST is véghezvihettek; ez a színtiszta igazság azonban azért tárul nyíltan elétek, mivel ti ezt megtehetitek, MELLETTEM ti ISTEN igaz GYERMEKEIVÉ válhattok, s a bennetek levő SZENT ÖRÖKRÉSZEM által oly magasra emelkedtek, hogy egyszer AZ ÉN SAJÁT HASONLATOSSÁGAIM lesztek! [37]Az, hogy mindez így van, tegyen képessé benneteket nehézkes emberköntösötök leplének átszakítására. Soha ne nyugodjatok bele a magatok-teremtette és magatok által okozott világi állapotokba, netalán azt mondva, miképpen egyesek azt már vakságukban

14 teszik, hogy az ISTEN halott! Annak az embernek bizonyosan»halott az ISTEN«, aki magát tárt karokkal ellenpólusom csapdáiba veti, és napról napra mélyebbre süllyed; olyan mélyre, ahol már csak az istentelen sötétség uralkodik! [38]ÉN AZ ÚR azonban mondom: senki sem tud olyan mélyre süllyedni, hogy őt VILÁGOSSÁGOM által többé ne lehessen megmenteni! [39]Ez nem csak az özönvíz előtt volt így, amikor csak nagyon kevesekben volt eleven az Én SZENT ÖRÖKRÉSZEM; hasonlóképpen volt mindez a JÉZUS KRISZTUSBAN való EMBERRÉ VÁLÁSOM előtt is! Sőt, így maradt a FÖLDÖN TARTÓZKODÁSOM ellenére egészen a GOLGOTÁRA vezető utamig, amiért egykor a zsidóknak akik nem ÉNRÁM, hanem egy másik MEGVÁLTÓRA vártak azt mondottam:»az Én ORSZÁGOM nem e világból való!«*) [40]A zsidók képzeletvilága az ő földi szabadság- és hatalomigényük szerinti Megváltóra vágyakozott, nem pedig ÉNRÁM, A SZENT SZELLEM MEGVÁLTÓJÁRA, AKI az ÖRÖK SZERETET BIRODALMÁBÓL jött el hozzájuk, hogy szívükben lehorgonyozza A SZERETET ÖRÖK ALAPTÖRVÉNYÉT, amely által TEREMTÉSEMBEN minden teremttetett, és amely által minden megtarttatik! [41]Már régen fel kellett volna ismernie kiválasztott népemnek, Izraelnek, hogy melyik az igaz világ; mivel prófétáim által újra és újra hallotta, hogy mi az ÉN SZENT AKARATOM, és taníttatott Izraelnek a parancsolatok parancsolata: SZERESD ISTENT MINDENEKFELETT, S FELEBARÁTODAT, MINT TENMAGADAT! [42]ÉN AZ ÚR, AZ ÖRÖK MINDENHATÓ, bizony becéző SZERETETTEL és báránytürelemmel vezettem és vontam kiválasztott népemet MAGAM felé; figyelmeztetve, és szüntelen tanítva néki ÖRÖK TÖKÉLETESSÉGEM ORSZÁGÁNAK alapparancsolatait. Mégis újra és újra vétkezett az Én MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉVALÓ SZENT SZELLEMEM színtiszta és félreérthetetlen parancsolatai ellen; sokszor vált olyan hűtlenné HOZZÁM, hogy annak következménye nem más lett, mint a saját magának ellenpólusom szolgaságában előidézett élet! ÉN azonban újra és újra kimentettem őt a szolgaság magára helyezett láncaiból, és megajándékoztam új KEGYELEM-ADOMÁNYOKKAL, és vezettem újabb, elengedhetetlen vizsgatételeken át, melyek által érlelődhetett ÖRÖK SZERETETEM IGAZ ORSZÁGÁRA. [43]Mindezek után azt gondolhatná az ember, hogy népemnek, Izraelnek, éretté kellett volna válnia a Földön a LEGMAGASSÁGOSABBHOZ; ő azonban ismét kudarcot vallott. Sőt, mi több, kudarcot vallott az ISTENÉNEK EMBERALAKBAN láttán is. Nem ismerte fel ŐT SZENT IGÉIBEN, melyeket JÉZUSBAN, A SZABADÍTÓBAN ÉS MEGVÁLTÓBAN adott, ezzel bebizonyítva, hogy még nem érett meg az ISTENNEK SAJÁT MAGA ÁLTAL, KÖZVETLENÜL adott KINYILATKOZTATÁSA felismerésének és megértésének KEGYELMÉRE. Izrael nem akarta elengedni az ehhez a világhoz fűződő reményeit, és ENGEM AZ URAT ebben a földi EMBERTESTBEN keresztre feszített, a világ szégyenének és gyalázatának keresztjére nem sejtve, hogy ezzel magára vonta a Föld népei közötti *) János Evangéliuma 18/

15 feloszlatás és szétszóratás keresztjét, magát erősen hozzáláncolva RENDEM IGAZSÁGOSSÁGÁNAK TÖRVÉNYÉHEZ: A BŰN ÉS BŰNHŐDÉS TÖRVÉNYÉHEZ amely mindent az IGAZ SZERETET mértéke szerint vezet vissza HOZZÁM, AZ ISTENHEZ ÉS TEREMTŐHÖZ. [44]Látjátok mai idő emberei a Földön, ti ma ugyanabban a helyzetben vagytok, mint egykor kiválasztott népem, Izrael! [45]ÉN AZ ÚR megengedtem az elmúlt kétezer évben az egész Földön SZERETETEM profétáit itt-ott SZENT IGÉIM által fellépni, és senki nem mondhatja azt, hogy ő eddig még nem hallott semmit a SZERETET ISTENÉRŐL; azok viszont, akik szánt szándékkal eltaszítanak maguktól mindent, ami az Istentől jön, rövidesen már nem mondhatják, hogy ők még soha nem hallották AZ ÚR HANGJÁT, az ISTENÜK ÉS TEREMTŐJÜK HANGJÁT! [46]Ez most hasonlóképpen van, mint egykor, amikor ÉN TESTEM ÉDESANYJA MÁRIA által EMBERFIA-KÖNTÖST viseltem, és itt-ott SZENT IGÉIMBEN felléptem; mivel ÉN ISTEN AZ ÚR most ismét itt vagyok EMBERKÖNTÖSBEN ezen a Földön, és már fellépek itt-ott A MENNYEK ÉS A FÖLD FÉNYKÖRÉBEN ŐBENNE, AKIBEN ÉN újból eljöttem! [47]El fog jönni az az idő, amikor nektek is miképpen egykor Izrael népének be kell bizonyítanotok, hogy érettek vagytok-e, és felismertek-e ENGEM SZENT IGÉMBEN és SZENT IGÉMRŐL; hogy akartok-e követni ENGEM, vagy nem, tehát akartok-e megmentettek lenni, avagy saját magatok fölött ítélkeztek a BŰN ÉS BŰNHŐDÉS kérlelhetetlen és tökéletesen ható TÖRVÉNYE által! [48]Érezzétek át ezeket nagyon alaposan, mielőtt tovább olvastok SZERETETEM ÉS IRGALMAM ÚJ BIBLIÁJÁBAN; azoknak azonban, akik e mellett az ÚJ BIBLIA mellett figyelmetlenül, avagy öntelt tökéletlenségben, mindent jobban tudva el akarnak menni, mondjátok el mindazt, ami itt teljes világossággal írva áll, hogy senki ne mondhassa, hogy néki erről a KEGYELEM-BIBLIÁRÓL nem volt tudomása! [49]ÉN AZ ÚR bizony nem csak a ti ISTENETEK, TEREMTŐTÖK ÉS URATOK VAGYOK, hanem sokkal inkább a ti ÖRÖKKÉVALÓ ATYÁTOK, a ti MENNYEI ATYÁTOK! Ezt már abból is felismerhetitek, hogy ÉN benneteket ÖNMAGAMBÓL örökkévalóságtól-örökkévalóságig mindennel megajándékozlak! És hasonlóan felismerhetitek SZENT HANGOMBAN ŐT, AKI fáradhatatlanul és kifogyhatatlanul szól hozzátok; holott ti ŐT alig veszitek figyelembe, és alig fogadjátok el! És azt, hogy ÉN, a ti MENNYEI ATYÁTOK A HATÁRTALAN SZERETET vagyok, már abból is felismerhetitek, hogy ÉN nagyon könnyűvé teszem mindnyájatoknak, hogy ENGEM felismerhessetek, követhessetek és ATYAI SZÍVEMHEZ eljuthassatok! 6. részlet [50]Egykor próféták készítették elő EMBERRÉ VÁLÁSOM ÚTJÁT, és egy arkangyal Keresztelő János emberköntösében tett félreérthetetlen tanúbizonyságot ARRÓL, AKI a MENNYEKBŐL jött! És akinek tiszta és világos szíve volt, felismerhette, hogy ki jött el erre a Földre! [51]A mai időben pedig az ÉN SZIKLÁM volt emberköntösben, Ő, aki egykor JÉZUS- OLDALAMNÁL a HIT SZIKLÁJAKÉNT járt, és hasolóképpen, mint egykor, most is a kezében tartja MENNYORSZÁGOM KULCSAIT. Ő SZENT AKARATOM szerint

16 azokat vezeti a MENNYEK KAPUJA elé, akik SZENT HÍVÁSOMAT követik, és készek az Én EGYEDÜL SZENT AKARATOMAT teljesíteni! *) [52]A MENNYORSZÁG KAPUJA azonban ÉN AZ ÚR MAGAM VAGYOK ebben az időben a Földön az ÉN egykori TESTEM ÉDESANYJÁBAN MÁRIÁBAN, AKIBEN ÉN AZ ÚR újból eljöttem erre a bűnös Földre SZENT ÍGÉRETEMET valóra váltva, hogy elválasszam a konkolyt a búzától, és hogy ÉN ISTEN AZ ÚR eltapossam a kígyó fejét, kimondva»eddig, és nem tovább!«szent ÁMENT mondva az egész emberiségre! [53]Ezért minden embergyermeknek rendelkezésére áll az ő saját üdvözülése érdekében egy KEGYELEMIDŐ, hogy döntsön az útról, amely vagy az Én SZENT KARJAIMBA vezet, vagy az ellenpólusom oldalára; az utóbbi azonban az ÍTÉLET osztályrészét jelenti! [54]ÉN AZ ÚR bizony mondom: TŐLEM távol áll az, hogy a BÍRÁTOK legyek; ÉN A SZERETET VAGYOK, miképpen azt már hallottátok! A SZERETET azonban nem nézheti el a GYERMEKEINEK SZERETETBŐL, amikor a vakság sötétséggé válik az emberi szívben, és a MENNYEKBŐL kapott VILÁGOSSÁGOT teljes elfojtással fenyegeti! Ezért ÉN AZ ÚR, mint a TI MENNYEI ATYÁTOK, a SZERETET ATYJA, mindent megteszek a legvégső: AZ ÍTÉLET elkerüléséért! [55]Azért, hogy megtudjátok, hogy ÉN csakis SZERETET vagyok, és minden, amit cselekszem SZERETET, azért ajándékozom nektek, SZERETETEM GYERMEKEINEK, ATYÁTOKKÉNT, A MENNYEK ÉS A FÖLD ATYJAKÉNT ezt az ÚJ BIBLIÁT, AMELYBEN ÉN MAGAM NYILATKOZOM MEG, AKKÉNT, AKI ÉN MAGAM VAGYOK MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ: A TI ISTENETEK, URATOK, TEREMTŐTÖK ÉS AZ ÖRÖK SZERETET ATYJA MINDEN NEVEK SZENT NEVÉBEN JÉZUS [56]Azok által, Akik benneteket SZENT AKARATOM szerint az ÚJ JERUZSÁLEMBE és ÖRÖK SZERETETEM MENNYORSZÁGÁBA vezetnek: MÁRIA AZ ÉN TESTEM ÉDESANYJA ÉS A MENNYEK KIRÁLYNŐJE ÉS PÉTER AZ ÉN SZIKLÁM *) JÉZUS Simon Péterhez»ÉN pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy és ÉN ezen a sziklán építem fel az ÉN egyházamat és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Neked adom a Mennyek Országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is.«(máté Evangéliuma 16/18,19)

17 ÖRÖKKÉVALÓSÁGTÓL-ÖRÖKKÉVALÓSÁGIG 7. részlet [57]Így most SZENT AKARATOM szerint a fennálló BIBLIA-MŰ ÚJ BIBLIÁMMAL meg lett koronázva! A koronázás pedig egy rendkívüli cél elérésért való felemeltetés tökéletes fogalmát jelenti, mivel valódi koronázásról van szó. [58]Ami az ÓSZÖVETSÉGBEN SZENT IGÉM és TEREMTÉSEM KEZDETÉRŐL példázatban nyilatkoztatott ki, és az emberiség vizsgáztatott népe által az ÉN MEGTESTESÜLÉSEMRŐL szóló ÉZSAIÁS PRÓFÉCIÁHOZ vezetett, majd a JÉZUS KRISZTUSBAN BETELJESÍTETT FÖLDI UTAMMAL az ÚJ SZÖVETSÉGBEN létrejött, és végül az ÚJ SZÖVETSÉGBEN JÁNOS apostol által a JELENÉSEK KÖNYVÉBEN az ÉN TEREMTŐ TERVEM szerinti ÚJ JERUZSÁLEM jövőbeli képeként van ábrázolva, azt most megélitek ebben az ÚJ BIBLIÁBAN, A KORONÁZÁST a legmagasságosabb cél eléréséért: hogy benneteket, e Föld embereit, elvezessen AZ ÉN SZENT ATYAI SZÍVEMHEZ [59]Amit ez az ÚJ BIBLIA minden részletében magában rejt érettetek embergyermekeim, örömmel fog eltölteni minden olyan emberi szívet, aki ENGEM szeret! Ezért igyekezzen minden egyes emberlélek arra, hogy SZERETETEM igaz GYERMEKÉVÉ érlelődjön [60] A SZERETET KÖNYVE által, melyet ÉN ez után az előszó után elkezdek A MENNYEK KIRÁLYNŐJE által Ezt ÉN AZ ÚR nyitom meg nektek emberek, mint A TI ÖRÖK SZERETET MENNYEI ATYÁTOK

18 A SZERETET KÖNYVE 1. fejezet A MENNYEK KIRÁLYNŐJE Az Én szent akaratom az, hogy ti, e Föld embergyermekei, s z e r e t e t t é v á l j a t o k, a leglángolóbb, legirgalmasabb JÉZUS-MÁRIA-SZERETETTÉ, miképpen ÉN AZ ÚR A TI MENNYEI ATYÁTOK JÉZUS MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ az vagyok! 1. részlet [2]E SZERETET, gyermekeim, mindent felold, s megszabadít benneteket a sötétség összes kötelékéből, amelyhez ti a bűn és bűnhődés örökkévaló törvénye szerint magatokat hozzáerősítettétek; amely egyrészt egy kérlelhetetlen törvény minden lélek számára függetlenül attól, hogy ő honnan származik, másrészt a SZERETET legnagyobb TÖRVÉNYE, amely nélkül a bűnök jóvátétele nem volna lehetséges! [3]Így most váljon világossá számotokra az, hogy egy embergyermek egyedül a SZERETET és az abból következő Szeretet-cselekedetek által juthat be Mennyországomba! Ez a SZERETET azonban soha nem lehet olyan szeretet, aki csak önmagát szereti, és a saját előnyeit keresi; mert az ilyen szeretet ellenpólusom, Sátána szeretete! [4]Az igaz SZERETET szolgálatkész, mint a gyengéd menyasszony a vőlegényéhez; és ez a szeretet az, melyet ÉN AZ ÚR helyeztem el bennetek! [5]Ti azonban betemettétek magatokban az Én JÉZUS-MÁRIA-SZERETETEM színtiszta forrását az ellenpólusomtól eredő cselekedeteitek által, aki nektek mindent felkínál azért, hogy benneteket teljesen az ő pokoli karjaiba zárhasson. [6]ÉN AZ ÚR azonban újból eljöttem erre a sötét Földre, hogy elhozzam nektek a MENNYEK SZENT VILÁGOSSÁGÁT, amely az ÉN JÉZUS-MÁRIA- SZERETETEM SZENT TÜZE! [7]Hiszen a SZERETETNEK nem csak ragyognia kell az orcátokról, bizony nem, a SZERETETNEK a ti egész léteteket annyira meg kell változtatnia, hogy többé ti magatok se ismerjetek magatokra, és így már itt ezen a Földön a Mennyek gyermekeivé váljatok! [8]Fogjatok hozzá azonnal a rendelkezésetekre álló teljes acélerővel a magatokon elvégzendő munkálatokhoz, és győzzétek le mindazt, ami nem mehet be a Mennyekbe! [9]Az azonban minden emberlélek számára elhalaszthatatlan, hogy mielőtt éjszakai nyugalomra tér, ELÉM AZ ÚR elé letérdelve alázatos imádságban kérdezze:

19 »ISTENEM ÉS URAM, úgy töltöttem-e el a mai napot, hogy TE örömet lelhettél bennem, a Te bűnös gyermekedben, avagy új bűnt halmoztam magamra a felebarátommal szembeni figyelmetlenségemmel és szeretetlenségemmel?«amennyiben egy lélek ezt minden este megkérdezi, akkor hamarosan nagy lelki megkönnyebbülést fog megállapítani; mivel ő azon igyekszik, hogy ezentúl már ne vétkezzen, és a jövőben ne sértse meg az ő ISTENE ÉS URA legnagyobb SZERETET- PARANCSOLATÁT: SZERESD ISTENT MINDENEKFELETT, S FELEBARÁTODAT, MINT TENMAGADAT! [10]Aki ezt figyelembe veszi gyermekeim, az annak a KEGYELEMNEK lesz a részese, hogy ő már itt a Földön az ő ISTENE ÉS URA igaz gyermeke lesz. [11]Ezenkívül még az is szükséges, hogy soha ne kezdjétek el a napi munkátokat addig, amíg NEKEM AZ ÚRNAK köszönetet nem adtatok mindazért, amivel ÉN benneteket határtalan szeretetemben megajándékozlak! Ez a köszönet egészen a szívetek mélyéből emelkedjen fel olyan igaz komolysággal, hogy általa mindenben igaz JÉZUS-MÁRIA- GYERMEKKÉ válhassatok! [12]Áldjatok és szeressetek, mondom ÉN AZ ÚR, hogy ismét VILÁGOSSÁG lehessen a Földön! A MENNYEK SZENT VILÁGOSSÁGÁNAK nemcsak ragyognia kell minden szívből, aki ENGEM, ISTENT AZ URAT igazán mindenekfelett szeret, hanem ki kell tündökölnie belőletek Teremtésem legtávolabbi sarkáig! [13]SZERETETET, csakis SZERETETET ajándékozok ÉN AZ ÚR minden pillanatban nektek embergyermekek! S ti mit ajándékoztok NEKEM? Az egész szíveteket? Korántsem, mondom ÉN AZ ÚR; mert attól távol állnak azok, akik azt kiáltják,»uram, URAM!«, és megszámlálhatatlan imádságot motyognak el! [14]Egy egészen a szív mélyéből jövő igaz imádság a szív kiáltása meghallgatásra talál, de az oly sok, gépies ajkakkal eldörmögött ima nem. Ezek távol vannak TŐLEM AZ ÚRTÓL, nem fogadom el és nem hallgatom meg őket; mert azok borzasztóak az ÉN SZENT ORCÁM előtt! Ezt jegyezzétek meg magatoknak e Föld embergyermekei, hogy a HOZZÁM, a ti ISTENETEKHEZ és MENNYEI JÉZUS-ATYÁTOKHOZ szóló igaz imádságnak olyan imádságnak kell lennie, melyet teljes komolysággal és a tőletek telhető teljesen odaadó s izzó szeretettel éreztek át és mondotok el! [15]Kezdjétek el az igaz imádságot a szív imádságaként úgy megtanulni, miképpen egy kisiskolás gyermek az egyszeregyet, egészen addig, amíg az Szív-Szeretet-Imádság lesz, amelynek lennie is kell; ÁLTALAM AZ ÚR által egy ilyen imádság csakis akkor lesz elfogadva, amennyiben mélységes alázattal készek vagytok új életet kezdeni itt a Földön VELEM, a ti ISTENETEKKEL ÉS URATOKKAL, ATYAI SZÍVEM ŐSALAPPÓLUSÁBAN MÁRIÁBAN! * [16]Ez az új élet a szeretet élete legyen, miképpen ÉN AZ ÚR azt JÉZUS KRISZTUSBAN nektek példát adva éltem, és most ismét példát adva élem a MENNYEK KIRÁLYNŐJÉBEN, AKI akkor fog fellépni ezen a Földön, amikor ÉN AZ ÚR azt akarom!

20 [17]Egyet azonban vegyetek figyelembe: a SZERETETNEK párosulnia kell a szigorúsággal; mivel szigorúság nélkül nem lenne a SZERETET igaz SZERETET, amely meg akar menteni minden egyes emberlelket! [18]Ezért szigorúságom ŐBENNE, AKIBEN ÉN AZ ÚR újból eljöttem erre a Földre, egyben az Én legnagyobb szeretetem és irgalmam! Mert el tudjátok képzelni, hogy SZERETETEM gyermekei közül a sötétség mélyéről egyet is meg lehetne menteni suttogó, cirógató SZERETETTEL? Ezt még ti magatok sem hiszitek! [19]Így bizony senki ne botránkozzon meg TESTEM ÉDESANYJA MÁRIA szigorúságán, AKI nemcsak minden asszonyok asszonya, hanem egyben minden férfiak férfia is! [20]E mondat tartalma SZERETETEM azon gyermekének lesz nyilvánvaló, aki már annyira érett, hogy ő ismeri az ISTENE ÉS URA anyanyelvét. [21]Legyetek éberek, imádkozzatok és kérjetek szüntelenül, hogy ne válhassatok annak áldozatává, aki magát az ellenpólusom kétszínű köntösébe álcázza; tekintsetek szüntelen RÁM AZ ÚRRA a MENNYEK KIRÁLYNŐJÉBEN! Hogy ezentúl felismerhessétek azt, aki benneteket báránybundában lévő farkasként szét akar tépni; mert nagy az ellentétem hatalma, ezért óvakodjatok tőle, nehogy az ő polip-karjaiba vesszetek, amelyek azután benneteket egy egész örökkévalóságig nem bocsátanak szabadon! [22]A SZERETET által mindezt elkerülhetitek, amely elevenen izzon a szívetekben, hogy KEGYELMEM életbe léphessen érettetek! [23]Legyetek minden lélekhez SZERETETTEL teljesek, a leglángolóbb, legirgalmasabb JÉZUS-MÁRIA-SZERETETTEL teljesek, hogy szívetekben felragyoghasson A MENNYORSZÁGOMBÓL VALÓ SZERETET SZENT VILÁGOSSÁGA ISTEN A SZERETET 2. részlet [24]Embergyermekek, bizony jól mondjátok sokszor, hogy ISTEN a SZERETET, mintha tudnátok, hogy mi a SZERETET; ÉN, ISTEN AZ ÚR azonban mondom néktek: ti nem tudjátok, csak sejtitek, hogy ÉN A SZERETET vagyok, AZ ÖRÖK SZERETET! [25]De ne legyetek most csalódottak, hogy ÉN nektek, akik azt hiszitek, hogy tudjátok, hogy ÉN, a ti ISTENETEK ÉS TEREMTŐTÖK A SZERETET vagyok, határozottan mondom: nem tudjátok! Sőt, ÉN hozzáfűzöm: még nem is tudhatjátok, hogy az alapok alapjában mi a SZERETET, és hogy ÉN SZERETET vagyok! [26]Most talán szeretnétek megjegyezni, miként adhatom ÉN, ISTEN AZ ÚR, nektek a SZERETET PARANCSOLATAIT, amikor egyidejűleg kijelentem: ti még nem tudjátok, hogy mi a SZERETET. [27]Ezen rejtély megoldása azonnal kézenfekvő lesz! Bizony mondom néktek: [28]A SZERETET nem képesség, sem fogalom, sem más egyéb; a SZERETET az egy állapot!

HOGYAN LESZEK EGÉSZSÉGES?

HOGYAN LESZEK EGÉSZSÉGES? HOGYAN LESZEK EGÉSZSÉGES? Jézus Krisztus akar orvosod lenni Gyógyulás orvosság nélkül Gyógyulás hit által Van csoda általi gyógyulás? János evangélium 14/21 ígérete alapján prófétai módon kapta és írta:

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013 A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2013 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész: 2010 november 8. - 2011

Részletesebben

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom

A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom A Menny gyermekei (Efézus 1-2. fejezet) Tartalom Tartalom... 1 Bevezetés a negyedéves tanulmányhoz... 4 Bevezetés az Efézus 1: 1-14-hez... 7 I. - 2013. 01. 05. Alapozó tanulmány: A bűn, a törvény és a

Részletesebben

JÓ HA TUDJUK. III. rész. Isten akarata. Az emberlélek előélete. Az anyag mibenléte. Mi a túlvilág? A Megváltás Műve.

JÓ HA TUDJUK. III. rész. Isten akarata. Az emberlélek előélete. Az anyag mibenléte. Mi a túlvilág? A Megváltás Műve. JÓ HA TUDJUK III. rész Isten akarata. Az emberlélek előélete. Az anyag mibenléte. Mi a túlvilág? A Megváltás Műve. János evangélium 14/21 ígérete alapján prófétai módon kapta és írta: BERTHA DUDDE Ezek

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

NAGYFIGYELMEZTETÉS NAGYOBBIK JAKAB

NAGYFIGYELMEZTETÉS NAGYOBBIK JAKAB NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 FEBRUÁR NAGYOBBIK JAKAB ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2014 február Maria Divine Mercy által kapott üzenetek 1037 SOK MINDEN, AMIT

Részletesebben

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész Biblia-tanulmányok Biblia-tanulmányok (2014. július szeptember) JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész 5 TARTALOM S PA L D I N G A L A P Í T V Á N Y Bevezetés 7 I. tanulmány július 5. Jézus bizonyságtétele

Részletesebben

AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA.

AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA. AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA. Lektorálta: Torma Károlyné Erzsike 1 ELŐSZÓ Kedves Testvérek! Az Égi Béke a Földön

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Jézushoz vezető út. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Jézushoz vezető út. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Jézushoz vezető út Ellen G. White Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.)

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.) V.W. Schoen Istennek emberekre van szüksége 2007 Ajánljuk ezt a könyvet minden adventistának, aki kész elfogadni Isten felhívását az emberek megmentése érdekében végzett munkára. Ez a könyv segít abban,

Részletesebben

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel

Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Pál és kapcsolata Jeruzsálemmel Ezek a gondolatok Pállal és Jeruzsálemhez fűződő kapcsolatával sok idő elteltével kerültek felszínre. Ez a bibliatanulmányozás nem tud végleges választ adni olyan fontos

Részletesebben

SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA.

SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. A TISZTELET HIÁNYA, AMELYET IRÁNTAM, ÉS AZ ÖRÖK ATYA IRÁNT TANUSÍTANAK EZEN ÚJ TÖRVÉNYEK

Részletesebben

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni

Amiért érdemes keresztyénnek lenni. Norbert Lieth. Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni 1 2 Amiért érdemes keresztyénnek lenni Norbert Lieth Amiért érdemes keresztyénnek lenni Kiadja: Éjféli Kiáltás Misszió 3 Copright by: Verlag Mitternachtsruf

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni V. VASÁRNAP. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!

Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni V. VASÁRNAP. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet! Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni V. VASÁRNAP I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 23. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Előszó...5

Részletesebben

2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE Szen t Jakab (fiatalabb) Szent Ja kab ( fiatalabb) ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2013 április Maria Divine Mercy által kapott

Részletesebben

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1923. E L Ő SZ Ó "Drága Jézusom! Tudom,

Részletesebben

Eredetek: sátán és királysága

Eredetek: sátán és királysága KENNETH E. HAGIN GYŐZEDELMES GYÜLEKEZET Kiadta: Krisztus Szeretete Gyülekezet 1997. Tartalomjegyzék 1. Eredetek: sátán királysága 2. Az ember helyes felosztása Szellem lélek és test 3. Ördög vagy test

Részletesebben

A H A N G 38. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 38. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 38. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 4014. ELŐSZÓ Szeretnék megrendelni néhány

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

AEONOK ELMÉLKEDÉSEK ÉS INTELMEK BÁRÓ VAY ÖDÖNNÉ SZÜL. WURMBRAND ADELMA GRÓFNŐ MÉDIUM UTJÁN

AEONOK ELMÉLKEDÉSEK ÉS INTELMEK BÁRÓ VAY ÖDÖNNÉ SZÜL. WURMBRAND ADELMA GRÓFNŐ MÉDIUM UTJÁN AEONOK ELMÉLKEDÉSEK ÉS INTELMEK BÁRÓ VAY ÖDÖNNÉ SZÜL. WURMBRAND ADELMA GRÓFNŐ MÉDIUM UTJÁN 1 VAY ADELMA FÉNYKÉPE NÉMETBŐL BUDAPEST, 1926 KIADJA: A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 2 AEONOK ELMÉLKEDÉSEK ÉS

Részletesebben

AZ ÉLET ÉRTELME Kentenich József atya gondolatai

AZ ÉLET ÉRTELME Kentenich József atya gondolatai AZ ÉLET ÉRTELME Kentenich József atya gondolatai AZ ÉLET ÉRTELME Kentenich József atya gondolatai Családok a Családért Egyesület Óbudavár, 2010 A mû eredeti címe: P. Josef Kentenich: Des Lebens Sinn Schönstatt

Részletesebben

A karizmatikus ún. szellemkeresztség volna a teljhatalom és a szellemi erő kulcsa?

A karizmatikus ún. szellemkeresztség volna a teljhatalom és a szellemi erő kulcsa? A karizmatikus ún. szellemkeresztség volna a teljhatalom és a szellemi erő kulcsa? RUDOLF EBERTSHÄUSER BEVEZETÉS Olyan időben élünk, amikor sok keresztyén Krisztus-követéséből hiányzik a szellemi erő és

Részletesebben

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben