Egyházközségi Híradó KRISZTUS FELTÁMADT! április Szent György hava hava XV. évf. 49. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyházközségi Híradó KRISZTUS FELTÁMADT! 2012. április Szent György hava hava XV. évf. 49. szám"

Átírás

1 Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója április Szent György hava hava XV. évf. 49. szám KRISZTUS FELTÁMADT! A mai világban élő emberek többsége betegesen pesszimista. Szinte már valamennyien betegen nézünk az életre, az emberekre, a világra. Az eseményeket, a dolgokat mindig a rossz oldalról közelítjük meg, negatív módon nézzük. Úgy élünk, mintha Krisztus fel sem támadt volna, és ha hisszük is, hogy valóban feltámadt, akkor annak a következményeit meg már nem vesszük figyelembe. Pedig Krisztus feltámadt, ez történelmi tény, és ő azt ígérte, hogy valamennyien feltámadunk, s a követői pedig az örök boldogságra fognak feltámadni, amelyre minden emberi lélek vágyik. Hívő keresztény emberre az a jellemző, hogy hisz Jézus Krisztus feltámadásában, és hisz a saját feltámadásában is. Hiszi, hogy a halál nem a vég, hanem egy új világ kezdete. Valóban a feltámadás az életünk középpontja? Krisztus feltámadásának ténye megváltoztatja-e a mi szemléletünket az életről és a halálról? Vagy semmit sem változtat ez a tudat bennünk és rajtunk? Ha nem változtat, akkor nem vagyunk keresztények. Ám ha éljük az örömöt és a reményt, akkor Krisztus követői azaz keresztények vagyunk. S ez esetben nekünk küldetésünk van az emberek felé, hogy ezt az üzenetet tovább adjuk: Krisztus feltámadt!

2 Ez az örömhír, ez a jó hír, ez az evangélium. Ez kell, hogy minden keresztény szeme előtt lebegjen, mert csak ebben a reményben lesz képes a szenvedésekkel, próbatételekkel teli utat végigjárni. Tudnunk kell, hogy a halálon túl ott van az élő Krisztus, a győ- zelmes Krisztus, aki vár bennünket a túlsó oldalon. Ne csüggedjünk hát! Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! István atya Szentviktori Ádám: Húsvéti himnusz A világ megújulva már, Új örömben részesít, Krisztus a sírból kiszáll, És feltámad minden itt. A szolgáló elemek Mind a fenkölt ünnepet S a Teremtôt érezik. A tűz szárnya feltörő, Forduló a levegő, A víz színe lebegő. A föld egy helyben ülő: Befelé tart, mi nehéz, Mi könnyű, a légbe vész; Minden újulásra kész. Égboltunk is derűsebb, És a tenger csendesebb; Lágyabb szellők lengenek, Völgyünkben virág fakadt: Kizöldül, hol kifagyott, Enyhülnek már a fagyok, Ha langyosodik a nap. Oldják a halál fagyát, Űzik jégvilág urát, Mind legyőzve a hadát, Mely bennünk uralkodott: Vonzódott nagyon oda, S elvesztett minden jogot. Hol járható az út, Arra mutat a Kerub, S - mint megmondta Isten ezt - Nincs keze a palloson, Élet győz Halál felett, Most az emberé lehet, Ami egykor elveszett: A boldog Paradicsom április

3 A KÁPOLNA Amikor az idősebb, vallásos emberek gondolatában felidéződik Rákosi Mátyás kommunista rémuralma, akkor a sok rossz mellett első helyre lehet helyezni a keresztény egyházak elleni megtorló intézkedéseket, a papok és a hívő emberek elleni üldözéseket, sőt gyilkosságokat, sok helyen a templomok bezárását, a valláserkölcsi nevelés betiltását. Aszód városa is megsínylette e szomorú évek anyagi és lelki pusztításait, hiszen sok minden más mellett - elvesztette két épített örökségét, két kincsét. Ugyanis 1950-ben lebontották az egykor Észak-kelet Pest megye izraelita hitélet központjának számító, az ban épített, szép, szecessziós stílusú zsinagógát, majd tíz év múlva, 1960-ban pedig az 1906-ban felszentelt, gótikus stílusú, a történelmi Magyarország első, ökumenikus jellegű Isten házát, a Jézus Legszentebb Szíve titulusú javítós templomot. Az aszódi zsidóság 1944-ben történt kegyetlen megsemmisítése után nem volt ki a zsinagógában az Urat imádja, ám a javítós templom lerombolása mind az Intézet dolgozóit, növendékeit, mind pedig a város Alvégén élő lakosságát megfosztotta vallásgyakorlási, miséző helyétől. Több évtizednyi diktatúra után a rendszerváltás teremtett új korszakot, amikor nemcsak az ország szabadult meg az idegen uralomtól, hanem a sajtószabadság és szabad véleménynyilvánítás mellett a vallás gyakorlásának valóságos szabadsága előtt is új lehetőségek nyíltak meg. Ez történt többek között Aszódon is, a Javító Intézetben, amikor Szarka Attila igazgató úr mind az intézeti valláserkölcsi nevelés céljára, mind a hívő intézeti dolgozók, és a város polgári lakossága hitéletének gyakorlására Imatermet létesített. A kezdeményezést a kezdeti idők hivatalban lévő plébánosai (Mándoki György és Dr. Huszka Mihály), továbbá a város Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete lelkesen támogatta. Az Intézet és az Egyházközség együttműködésének eredményeként a szerény kis Imaterem napjainkra gyönyörű Kápolnává alakult. Ahol a lebontott templom szépséges oltára újjászületett, a legfontosabb részéből új oltárt alkottak, s ahol (a tabernákulumban) hitünk szerint ezt jelzi a folyton égő örökmécses - ismét ott van a mi Urunk, Jézus Krisztus. A Kápolnához való ragaszkodás ékes bizonyítéka, hogy a hívek ajándékaival, szent képekkel, szobrokkal és más felszereléssel, s nem utolsó sorban az intézeti növendékek munkáival gazdagodott. Ám ennél sokkal fontosabb, hogy Szarka igazgató úr és segítői egyre bővülő táborának odaadó munkája eredményeként a növendékek lelki segítőt és menedéket találnak a vallásos tanításban, a Kápolna szentmiséiben és más foglalkozásaiban. Ám nemcsak az Intézet hitélete újult meg a Kápolna létesíté április 3

4 sével, hanem a város polgárságának is fontos és kedvelt helyévé vált, ahol családias együttlétben gyakorolhatják vallásukat. Elmélyült hitükkel, a szentmiséken való példát mutató, odaadó viselkedésükkel és megértő szeretettükkel veszik körül az egyre nagyobb számban megjelenő növendékeket. Ezzel napról napra - a templom oltárában elhelyezett, a karitatív és szociális munka védőszentje, Marillac Szent Lujza ereklyéjéből kisugárzó szellemiség válik élő valósággá. A Kápolna gondolata a Szentlélek adománya. A Kápolna megvalósítása az elkötelezett, a Szentlélekben hívő keresztény emberek akaratának és munkájának a gyümölcse. Hogy ez a Kápolna ne jusson elődje, a Jézus Legszentebb Szíve Templom sorsára, tanulnunk kell a történelemből. Ezért kértük a mi szeretett Püspökünket, Dr. Beer Miklós őexcellenciáját, hogy tegye fel a koronát az Úrnak eme féltve őrzött hajlékára, szentelje fel a Javító Intézet Kápolnáját, adja meg neki a méltó titulust, s legyen JÉZUS SZENT SZÍVE KÁPOLNA. Dr. Asztalos István Regina Coeli Mennyek királynéja Mennyek Királyné Asszonya, Örülj szép szűz, Alleluja Mert, kit méhed hordoznia Méltóvá lött, Alleluja. Amint meg mondotta vala, Feltámadott, Alleluja. Imádj Istent, hogy lemossa Bűneinket, Alleluja, Örülj, és vigadj Szűz Mária, Alleluja, Mert igazán feltámadott az Úr, Alleluja. Könyörögjünk Úr Isten, ki a te szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával, a te házad népét meg vígasztalád: Adjad kérünk téged, hogy az ő szent Anyja, Szűz Mária által, az örök életnek örömére jussunk, Ugyan azon mi Urunk Jézus Krisztus által, Ámen. (Pázmány Péter: Keresztényi imádságos könyv, melybe szép ájtatos könyörgések, hálaadások, és tanulságok foglaltatnak és rövid tanulság, mint ismerhesse meg akármely együgyű ember is az Igaz Hitet. Kiadatott: Greczbe, esztendőben.) április

5 Örömhírt a szegényeknek, gyógyulást a megtört szívűeknek (Iz 61,1) Jézus ezzel az izajási jövendöléssel azonosította küldetését. A jövendölés így folytatódik: Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Annakidején elváltak nem voltak a felsorolásban. Ma azonban, ha a statisztikai adatokat nézzük: a házasságoknak több mint a fele válással végződik (2007-ben 62%: házasságkötés és válás). A válás trauma, a stressz okok közül a második helyen áll, közvetlenül a házastárs halála után. Ha ez utóbbit 100 %- os stressznek vesszük, a válás 73%-os, egy betegség vagy baleset 53%, állás elvesztése 47% stressznek számít. Ha a gyászolónak, betegnek az egyház lelki támogatást nyújt: az elváltak ugyanúgy rászorulnának erre! Ez a gondolat motivált, amikor elhatároztam, hogy válásom hívő tapasztalatát megosztom a rászorulókkal, mindazokkal, akik igényt tartanak erre. A legalkalmasabbnak egy áhítatsorozatra a nagyböjt ígérkezett, a bűnbánat, az elmélyülés, az önmagunkkal szembenézés időszaka. Egy bevezető és gondolatébresztő előadás után további négy alkalommal gyűltünk össze a résztvevőkkel egy-egy áhítatra és az azt követő beszélgetésre, teázásra. Az elvált lét az egyházban sok olyan kérdést vet fel, amire ma még nincs válasz, hiszen ez az élethelyzet csak a legutóbbi évtizedekben került a középpontba. Ki válaszolja meg ezeket a kérdéseket? A hagyományosan katolikus keresztények azt mondják, nyilvánvaló, hogy a pápa, a püspökök, a papság illetékes ebben. Hivatalt viselő személyeink ugyan felelősek, de nem az egyedüli felelősök. Hiszen egyházunk tanítja, hogy akik a keresztségben és a bérmálásban részesültek, Isten Szentlelkét kapták meg. A keresztény tehát bízhat abban, hogy Isten Lelke vezérli, amikor életét igyekszik az evangélium szerint alakítani. Az egyház, mint egész azt az életformát képviseli, mely Isten Lelkéből él. Ezt az életformát részben a hagyományokból ismerhetjük meg. Minthogy viszont életkörülményeink szüntelenül változnak, mi keresztények is mindig újabb élethelyzetekbe kerülünk, melyeket nem tudunk csupán a hagyományos válaszokra támaszkodva megoldani. Ilyenkor olyan keresztényekre van szükség, akik az új élethelyzetekben is Istenre figyelnek, hogy milyen megoldás felé akar Ő minket vezetni. Ezáltal egyházunkban minden hívő keresztény forrása lehet a válasznak arra a kérdésre, hogy milyen manapság a keresztény élet? Sőt, mindegyikük akár helyettesíthetetlen tekintéllyé is válhat. Vannak azonban fontos életkérdések az egyházban, melyek időlegesen nyitva maradhatnak mondja Paul Rusch, nyugalmazott innsbrucki püspök, míg az egyház keresi, és egyben reméli, hogy Isten Lelkétől vezérelve egy napon megtalálja a felelősségteljes választ. El kell fogadnunk, hogy ma az egyházban e fon április 5

6 tos kérdésekre különböző megoldási kezdeményezések vannak, melyek mindegyike az igazság egy apró magvát, de nem a teljes igazságot hordja magában. A napjainkban felvetődő kérdésekre az egyházban nem kizárólag felülről jöhet a válasz. Ellenkezőleg! Elsősorban azoktól, akiket ez az élethelyzet közvetlenül érint. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! - mondja Jézus a Hegyi beszédben (Mt 6,33) Mit jelent ez a gyakorlatban? A válás közepette, ellenére és miatta is, saját élettörténetünk megmarad Isten bennünk való élettörténetének. Ő senkit nem hagy el, senkiről sem mond le. Döntéseinket, továbblépésünket mindig Isten országának perspektívájából kell szemlélnünk. Közeledünk-e hozzá, vagy éppen elzárkózunk előle? Isten országát keresni azt is jelenti, hogy másokkal átelmélkedjük saját történetünket, saját személyes szentírásunkat, melyben a válás szenvedéstörténete egyáltalán nem mellékes fejezet. Isten velünk való története tovább folytatódik. Ő éppen azért van közel hozzánk, mert bűnösök vagyunk. Érzed, hogy hideg a föld, a halált súgja még, Az új nap fénye betölt, ontja már melegét. Várod, hogy nyíljon az ég, és várod üzenetét. Hát engedd el a tegnap kezét, a hajnal nevet feléd! Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! Egy gondolat egyik kedvenc sorozatomból, az Angyali érintésből: Ha minden jócselekedetünk egy-egy lépcsőfok lenne a mennyország felé: nem tudnánk a legjobb szándékkal sem annyit egymásra rakni, hogy elérjük Istent. Amikor már saját erőnk szerint a legmagasabbra jutottunk, és még mindig nem érjük el Őt: fohászkodjunk Hozzá, hogy Ő nyúljon le értünk, és emeljen magához minket. Ha így tekintünk Isten országára: az elbukás vagy a nonkonformista életút kegyelem. Szenvedések és lemondások közepette sokkal hamarabb felismeri az ember saját korlátait, és tud Istenre hagyatkozni, ez volt mindnyájunk közös tapasztalata. Együttléteink nyitottságának, krisztusi mivoltának köszönhetően mély közösségélmény alakult ki bennünk, az áhítat-sorozat résztvevőiben. Adja Isten, hogy hosszú böjtünk és keresztutunk után, ahogy mi, elváltak, találkozásaink eredményeképpen, úgy minden szükséget szenvedő embertársunk is megtapasztalja a feltámadást, amit a Testvérek együttes Nevet a hajnal c. számában így fogalmaz meg: Nézd hát, üres a sír, véres gyolcs, mi vár. Gyorsan terjed a hír, nincs mit félni már. Látod, hogy nyílik az ég, és hallod üzenetét. A szívedben már olvad a jég, a hajnal nevet feléd. /: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! :/ Ajánlott irodalom: Paul M. Zulehner: Együtt és egyedül (Egyházfórum Budapest 1993.) Barbara Leahy Shlemon: A válás sebeinek gyógyítása. Marana Tha és ezek rövid összefoglalója, saját tapasztalataimmal fűszerezve: Lorencz Klára április

7 Legyél velem A nagyböjt ötödik vasárnapja előtti szombat estétől immár harmadik alkalommal huszonnégy órás Szentségimádás előtt tárta ki kapuit az Aszódi Javítóintézet. A kápolnában óránkénti váltásban mindenki lehetőséget kapott arra, hogy az Oltáriszentség előtt bensőséges kapcsolatba kerülhessen hitünk titka által a Szentségi Jézussal. Különleges a hely, különleges az alkalom A világ előtt huszonnégy órán át, őrzött, védett intézet huszonnégy órán át nyitva állt minden jóakaratú ember előtt, aki éppen itt, és éppen ebben a szent időben akart együtt lenni Ővele. Mindig érdekes, hogyan telnek be az időpontok? Az éjszakai órák a leginkább kapósak a jelentkezők körében. Idén még különösebb helyzet adódott, hiszen a nyári időszámításra pont ezen az éjszakán tértünk át. A szentségimádás hagyományai szerint ilyenkor a tabernákulumból az oltárra kikerül az Oltáriszentség. Kivételes az alkalom, hiszen mi emberek annyira vágyunk arra, hogy a Csoda láthatóvá, a lehető legközelebbivé váljék a számunkra. Az aszódi hívek, akik évek, sőt évtizedek óta bejárnak az intézetbe, megszokták már ezt a környezetet, a zárt ajtókat, a rácsos ablakokat, a csoportokból kiszűrődő zajokat. Megbarátkoztak a fiúkkal, akik talán nem mindig szabályosan, de megilletődötten vesznek részt a szentmisén. Ők a nyilvános bűnösök a faragott oltár időről-időre szemünk előtt megelevenedett alakjai. Jézus jobb oldalán, intően felemelt mutatóujja alatt a bűnbocsánatért könyörgő fiú térdepel; bal oldalán, áldó keze alatt a már Őrá tekintő, bűneitől megváltott, megjavult növendék áll. Mindenki, aki a kápolnában megfordul, nem tudja kivonni magát a szoborcsoport szimbolikus hatása alól. Hiszen nemcsak a növendékekről, hanem mindnyájunkról szól a történet A szentségimádás résztvevői között van, aki egyedül szeret lenni, maradni a Legszentebbel, de jönnek idős és fiatal házaspárok, családok kis és nagy gyerekkel, keresztszülők keresztgyerekükkel és közösségek, imacsoportok. A helyre jellemzően jönnek a nevelők a párjukkal, családtagjaikkal s mindig itt van az intézet volt igazgatójának fia, akit utoljára kereszteltek a felrobbantott templomban. Egy rövid imára a szolgálatban lévő dolgozóknak is lehetőségük van, sőt a nevelők néhány növendékükkel is szentséglátogatáshoz járulnak. Az idei alkalom megrendítő mozzanata volt, amikor a néhány hete elbocsájtott dolgozó jött vissza, illetve amikor a minisztériumi elöljáró feleségével és három kisfiával imádkozott az intézet növendékeiért. Az intézeti szentségimádás sajátossága ugyanis, hogy a növendékek keresztneveit egy kosárból lehet kihúzni, és élni lehet a cselekvő szeretettel: azokért imádkozni, akikért talán még soha nem tette ezt meg senki. A növendékek tudják, mi zajlik az intézetben. Szokatlanul csendben van április 7

8 nak, és egymást is csendre intik. Van, aki lehetőséget kért, hogy lejöhessen a kápolnába. A fiú letérdelt az oltár elé, megrendülten mondta az atyával együtt a káromkodások és istentelen beszédek elleni litániát. Még engedélyt kért, hogy megkeresse a kosárban egy ritka nevet viselő növendéktársa céduláját, aki nagymamáját gyászolja. Értük is imát mondott. Egy növendék, aki másnap leszámolt, és egy évvel ezelőtt itt volt elsőáldozó imát kért a maga számára. Azokról sem feledkezhetünk meg, akik sokat tettek azért, hogy minden zavartalanul történhessen. A szolgálatban lévő biztonsági őrök most is zokszó nélkül nyitották-zárták óránként az intézet kapuját. A napos ügyeletesek is óráról órára meggyőződtek arról, hogy minden rendben van-e. Az igazgató-helyettes úr figyelmessége volt a frissítő víz és egy kis sütemény az előtérben. István atya áldása nélkül nem jöhetett volna létre ez a csodálatos alkalom. Szarka Attila igazgató úr pedig szívügyének tartja a kápolnában zajló eseményeket. Mindenki, aki részesévé vált, válhatott az élménynek megérezhette, hogy ebben a huszonnégy órában Isten országa közöttünk volt, mert mindenkivel volt valaki Mert mindenkivel, mindig VAN Valaki! Ezt üzente nekünk a Legszentebb Szív idén, Húsvét felé az Aszódi Javítóból Istennek legyen hála érte! Lakos Mária Lujza Útitársnak lenni...avagy mit jelent a számomra a katekumenátusban való szolgálat Tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. (Mt 28, 19-20) A Húsvét különleges helyet foglal el az Egyház szívében: úr az egész egyházi év felett. Ugyancsak megkülönböztetett helye van a Húsvétnak a hívő keresztények lelkében, hiszen ekkor adózunk ünnepi szívvel Krisztus értünk, emberekért szeretetből vállalt kereszthaláláról és feltámadásáról. Ismerek 11 olyan fiatal felnőttet, akik életében a most előttünk álló Húsvét még ezen kívül is mérföldkövet jelent április

9 Nagyszombat vigíliáján fog sor kerülni arra, hogy ez a tizenegy - 25 és 50 év közötti testvérünk megkeresztelkedik, lesz elsőáldozó és bérmálkozó októbere óta minden szerda estémet a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánián, a katekumenátus csoport befogadó, kísérő tagjaként töltöm az ő körükben. A katekumenátus olyan hittanoncokat kísér a beavató szentségek (keresztség, eukarisztia, bérmálás) vételéig, akik felnőttként kezdtek el érdeklődni a kereszténység iránt. Mint aki nem is olyan régen még maga is katekumen volt, bizony nagy, megrendült gombóc lett a torkomban a felkéréstől, hogy tagja legyek a befogadó csoportnak. Megrendítő az az odaadó, gyengéd törődés, amellyel az Úr az életem alakulását követi, ahogyan egykoron az övének fogadott, és onnantól nem feleljtkezik el rólam soha már, és időről-időre kinyújtja felém a kezét, hogy csak tegyem bele az enyémet, és induljak vele, valami új ösvényen - ezúttal a katekumenátusén. S ha innen visszatekintek, azt látom, hogy ez az ösvény nem is új, szervesen kapcsolódik az eddigi utamhoz, szinte magától értetődően fut tovább belőle. Persze hogy volt és van bennem félsz, hogy méltó vagyok-e erre, hogy képes lehetek-e kísérni, megerősítést adni, irányt mutatni, Krisztushoz másokat közelebb segíteni...? E szolgálat révén azt kell tapasztaljam, hogy nagyjából ugyanaz maradtam, aki mindig is voltam: a beavató szentségek vételétől, a keresztény élet azóta való gyakorlásától nem lett semmilyen tekintetben szuperképességem, okosságom, ügyességem, ékesszólásom, ám azt a keveset, amim van, ami vagyok, ha én odaszánom magam, az Úr örömest kipótolja a maga bölcsességéből, és nem átallja használni országának építéséhez... Sokat kaptam és kapok tőletek, illetve rajtuk keresztül a Mennyei Atyától. Hitem erősödik, hétről hétre olvasva azt az evangéliumot, amit az Úr ír a katekumenek életének lapjain. Reményem táplálkozik abból, ahogy nyiladozásukat látom, ahogy életüket egyre inkább oda merik tenni az Isten kezébe. Szeretni tanulok, a közösségükben megélve a Krisztusban való testvérség szépségét és örömét. Hála legyen Istennek, mindenért. Vrabély Panni április 9

10 Karitász farsangi rendezvénye Újabb közösségteremtő alkalmon vehettek részt a katolikus hívek és az érdeklődő vendégek a évi farsangon! Az aszódi karitász, hagyományteremtő szándékkal, vidám farsangi műsorral lepte meg a szép számú közönséget. A kartali Nefelejcs népzenei együttes volt a rendezvény vendége és mellette a helyi aktivisták kedveskedtek vidám történetekkel a publikumnak. A műsorban Vrabély Panni Gárdonyi Géza Göre Gábor történeteiből a passióról szólót olvasta fel, Lakos Mária Lujza pedig egy csokorra való vallásos tematikájú viccel nevettette meg a közönséget. Klamár Zoltán a farsang néprajzáról beszélt. Elmondható, hogy minden korosztályt sikerült megszólítani, a családok apraja és nagyja jelenlétével tisztelte meg a rendezvényt. A szerény agapén a farsangi fánk volt terítéken sok egyéb sütemény mellett. Klamár Klára 33 csomagnyi szeretet sikeres gyűjtés a Katolikus Karitász aszódi szervezetében Megható áldozatkészségről tettek tanúbizonyságot az aszódi katolikus hívek. A márciusi adománygyűjtés eredménye: 33 l étolaj, 60 kg kristálycukor, 66 kg liszt, 68 csomag tészta, 5 csomag levestészta, 36 kg rizs, 5 csomag lencse, 5 csomag sárgaborsó, 25 db pástétom, 5 db halkonzerv, 25 db savanyúság, befőtt és lekvár, 12 db készétel, több féle csokoládé és bonbon, 1 db kötözött sonka, 2 l tartós tej és sajt. Mindebből 33 csomagot készítettünk, melyet nagycsaládosok és idős rászorulók kaptak meg a Húsvét előtti nagyhéten. K. K április

11 Ünnepi kóstoló Néhány példa a nagyvilágból arra, mi más kerülhet a húsvéti asztalra a sonkán és tojáson kívül, illetve, hogy mit lehet tenni a tojással, amit nem eszünk meg. Lengyelországban a nagyhét ideje alatt jó néhány cselekvés tiltott, így a húsvétra már az előző héten elkezdenek készülődni, ekkor sütik meg a kenyeret, a kalácsot, vagy a jellegzetes lengyel édességet, a babkát. Ez egy fánkhoz hasonló édesség gazdagon ízesítve mazsolával, reszelt citrom- és kandírozott narancshéjjal. A receptet minden család féltve őrzi, mint egy kincset, és generációról generációra hagyományozza tovább. Nagypéntek napján letakarják a tükröket, és megfőzik, majd különböző mintákkal díszítik a tojásokat. Nagyszombaton egy kosárba gyűjtve elviszik megszentelni az élelmiszereket: a tojást, sonkát, kolbászt, sót, húsvéti sajtot. Húsvét vasárnapján az ünnepi asztal roskadozik a sok finomságtól. Az ősi tradíciók szerint az ünnepi étkezés fontos velejárója kétféle sütemény: a vaníliás-csokoládés-mandulás ízesítésű babka vagy babay, és a lekvárral-mogyoróval, vagy mandulával, marcipánnal díszített mazurek. Svédországban az ünnepi asztalt nemzeti színekbe öltöztetik, gallyakat állítanak vázába, és azt kékre és sárgára festett tollpihével díszítik. Az ünnepi étel pedig Jansson megkísértése. Ez sózott heringgel és hagymával lerakott burgonya, tejszínnel sütve. Sonkát csak újabban szokás az ünnepi asztalra tenni. Csehország: Sonkát, kalácsot és főtt tojást esznek, és kuglófot is sütnek bárány formájúra, mi több, mézeskalács is kerül az asztalra. Tojást is festenek, de nem locsolkodnak, hanem fűzfából kötnek virgácsot, és ezzel felfegyverkezve állítanak be a lányos házakhoz. A szebbik nemet megpaskolják, hogy egészségesek, frissek legyenek a következő évben. Amerika: A Fehér Házban 1878 óta divat a tojásgörgető játék. Ha a tojás nem törik össze a játék folyamán, az szerencsét jelent. A Fehér Ház kertjében minden húsvét hétfőn megrendezik az amerikai gyerekek és szülők körében népszerű tojásgörgetést és tojásvadászatot. Ma már interaktív játékokkal és forgószínpadokkal szórakoztatják a kicsiket, a nap fénypontja még mindig az, amikor a főtt tojásokat kell végiggörgetni a Fehér Ház féltve őrzött pázsitján. A mulatságot eleinte a Capitoliumnál rendezték, de néhány képviselő talán beleunt a tojáshéjakon való csúszkálásba, és az apróságoknak el kellett hagyniuk a április 11

12 teret. A legértékesebb kincsnek az elnök által dedikált tojás számít. Húsvét-szigetek: A polinéz háziaszszonyok nem törik a fejüket az ünnepi menükön, a férfilakosság sem kerekedik fel kölnivel a zsebében. Ironikus, de a szigeten pogány nép lakik, nem ünnepelnek húsvétkor. Csak egy munkaszüneti nap, hiszen a katolikus Chile birtoka. A név pedig a felfedező, Roggeveen holland admirális nevéhez fűződik, mert éppen húsvét vasárnapkor pillantotta meg a szigetet. Ollózta: PKS Forrás: receptbazar.hu Egy régi kép Felhívásunk meghallgatásra talált és a kedves hívek közül most Dávidné Ignácz Ágnes bocsájtott rendelkezésünkre egy fotót! Egy régi aszódi feltámadási körmenet részlete látható rajta Mándoki György plébános atyával, Mukk Józseffel, aki a füstölőt vitte, és Penák Ferenccel, aki pedig az egyik baldachinvivő volt. A feltámadt Krisztus szobrát Ignácz János, a gyertyát Kanizsa József hordozta. A kép szélén az akkori kántor, Polonyi Erzsébet látható. k.z április

13 Szeretet és adomány A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. (A korintusiaknak írt első levél 13: 4) Számomra, az adventhoz hasonlóan a Húsvétot megelőző idő is várakozással telik. A mostani böjtben magam is nagy ínségben lévén, egy jelre vártam! Valami reményt keltő jelre. Azután egyszer csak felpislákolt a jel. Maga a szeretet mutatkozott meg, méghozzá a segítő szeretet. Híradónk Húsvéti számának előkészítésekor jutott mindez eszembe, akkor, amikor láttam, hogy a kedves testvérek mi mindent adományoztak a rászorulóknak! Igen, Pál apostolnak mélységesen igaza volt mindabban, amit a szeretetről írt. Számomra most ennyi lokálpatriotizmust és elfogultságot engedjenek meg a legfontosabb a szeretet megnyilvánulásának aszódi példája! Tudjuk, hogy a városban kevés a munkahely, sokan ingáznak, mert hát élni kell és az élhető élet alapja a munka. Így biztosra veszem, hogy sok keresztény emberhez el sem jutott a gyűjtési felhívás A karitász helyi szervezete szorongó szívvel fogott az adománygyűjtésbe: hátha nem sikerül! Mi lesz, ha nem talál megértésre a szószékről tolmácsolt kérés?! Bátran jelenthetjük, hogy az aggodalom alaptalan volt! Istennek hála, a nehéz idők dacára megérezték a hívek, hogy most van igazán szükség a segítségre! Jó keresztény módjára adakoztak. Hiszem, hogy odafent mindezt jegyzik és majd sokat nyom a latban annál a bizonyos végelszámolásnál, amit utolsó ítéletnek mondunk! Sok adomány gyűlt össze a Hitéleti Központban. Sokan, sok mindent hoztak. Mindez a tettre kész szeretet példája. Az önzetlen szeretet példája. Segíteni a nélkülözőkön. Adni abból a kevésből vagy sokból, ami van! április 13

14 Magam az adományok raktározása, a csomagok pakolása közben láttam a különbségeket: a tehetősebbek többet, a kevésbé tehetősek kevesebbet tettek a műanyag zacskókba Mindkettő egyaránt fontos. Hiszem, hogy mindkét szándék szívből jött. A segítő szeretet mindenkiben ott munkált, amikor előkészítette és templomba menet magával hozta az adományt! Hála és köszönet érte, ebben a sanyarú, ínséges világban. Sokan mondják, hogy társadalmunkban a pénz lett mindennek a fokmérője, az elismerés, a siker alapja. Ezt sugallja a média és a politika egyaránt. Nos, sok igazság van a fenti megállapításban! Súlyosan vétenek a közjó ellen, akik csak és kizárólag a saját és elvbarátaik hasznát nézik és céljuk elérése érdekében átgázolnak másokon. Még súlyosabb vétségük, ha mindezt azzal tetézik, hogy közben a közjó érdekére hivatkoznak. Szép számmal vannak ilyenek a magyar társadalom minden rétegében. Ezek az emberek nem segítenek másokon. Ezek az emberek nem hallják meg a jótékonysági felhívások szavát. Ezek az emberek önmagukat helyezik mindenek elé és mindenek fölé. Hogy is írja Pál apostol: Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Ne feledkezzünk meg ezekről a bölcs gondolatokról a keresztény világ legnagyobb ünnepén sem, hogy ne váljunk zengő érccé, üresen pengő cimbalommá Így Húsvétkor is növekedjünk hát a szeretetben és erősödjünk a hitben! Minden kedves katolikus keresztény olvasónknak áldott Húsvéti ünnepeket kívánok a lap munkatársai és a magam nevében! Dicsértessék a feltámadott Jézus Krisztus! Klamár Zoltán HÉK HÍREK: Febr. 19. Karitász farsang Február 29 Március 28. Elváltak részére szervezett elmélkedés (Lorencz Klára) Március 24. Gyerekek gyóntatására került sor, majd utána a délelőtt folyamán a jó időre való tekintettel itt maradtak, és métáztak április

15 VÁRHATÓ ESEMÉNYEK: Április 14-én 18 órai kezdettel Budai András előadói estjének adunk helyet. Május 20-án Mennybemenetel ünnepén lesz templomunkban az elsőáldozás. TÁBOROK: Ökumenikus tábor A Hitéleti Központban I. turnus: július 2-6. II. turnus: július Katolikus hittantábor: Július 30. augusztus 4. Helyszín: Ráróspuszta április 15

16 MISEREND Megnevezés Okt. 1 Ápr. 30. Máj. 1. Szept. 30. Templomban: Hétfő, kedd, csütörtök és péntek Szerda Vasárnap * * Javító Intézet Szombat Domonyban Vasárnap *: A nyári szünet idején a órakor nincs szentmise. Májusban minden hétköznap este órától a lorettoi litániát imádkozuk. HÚSVÉTI MISEREND Április 5. NAGYCSÜTÖRTÖK Az Utolsó Vacsora emlékezete Szentmise a templomban Virrasztás - Szentségimádás Április 6. NAGYPÉNTEK Az Úr szenvedésének emlékezete LITURGIA Április 7. NAGYSZOMBAT - Húsvét vigíliája Húsvéti szertartás Szentmise és körmenet Április 8. vasárnapja HÚSVÉTVASÁRNAP Szentmise a templomban Szentmise DOMONYBAN Szentmise a JAVÍTÓ INTÉZETBEN!!! Április 9. HÚSVÉTHÉTFŐ: Szentmise a templomban. TEMPLOMUNK Szentháromság Templom Aszód, Szent Imre u. KÁPOLNÁNK. Javító Intézet Baross u. Szerkeszti a Képviselő testület megbízásából: Dr. Klamár Zoltán (PhD) Lektor: Pernye-Klamár Sára Számítógépes tördelés: Varga Ilona április

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Karácsony és farsang Karácsony és farsang között

Részletesebben

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások:

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei V. OSZTÁLY L I T U R G I K A A keresztény istentisztelet Keresztény (gör. chrisztianosz = krisztusi) Istentisztelet = szentmise Az istentisztelet helyes módját a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. A kinyilatkoztatás

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Éves munkaterv 2011/2012

Éves munkaterv 2011/2012 Éves munkaterv 2011/2012 Tanítási Tanítási Napló nap hét Naptári nap Esemény szerinti Képzések Szülői Egyéb sorszáma sorszáma esemény estek augusztus 27. Szombat augusztus 28. Vasárnap augusztus 29. Hétfő

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról.

Budai ófár. Háztáji Hírek. pítvány igazgatója, akivel elbeszélgettünk az alapítvány munkájáról. Budai ófár 2014. május KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1%VAL A FRANKEL ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNYT! ADÓSZÁM: 18114878-1-41 MAZSIHISZ TECHNIKAI SZÁMA: 0358 KÖSZÖNJÜK! Nagy örömünkre szolgált, hogy az idén is több, mint

Részletesebben