Egyházközségi Híradó KRISZTUS FELTÁMADT! április Szent György hava hava XV. évf. 49. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyházközségi Híradó KRISZTUS FELTÁMADT! 2012. április Szent György hava hava XV. évf. 49. szám"

Átírás

1 Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója április Szent György hava hava XV. évf. 49. szám KRISZTUS FELTÁMADT! A mai világban élő emberek többsége betegesen pesszimista. Szinte már valamennyien betegen nézünk az életre, az emberekre, a világra. Az eseményeket, a dolgokat mindig a rossz oldalról közelítjük meg, negatív módon nézzük. Úgy élünk, mintha Krisztus fel sem támadt volna, és ha hisszük is, hogy valóban feltámadt, akkor annak a következményeit meg már nem vesszük figyelembe. Pedig Krisztus feltámadt, ez történelmi tény, és ő azt ígérte, hogy valamennyien feltámadunk, s a követői pedig az örök boldogságra fognak feltámadni, amelyre minden emberi lélek vágyik. Hívő keresztény emberre az a jellemző, hogy hisz Jézus Krisztus feltámadásában, és hisz a saját feltámadásában is. Hiszi, hogy a halál nem a vég, hanem egy új világ kezdete. Valóban a feltámadás az életünk középpontja? Krisztus feltámadásának ténye megváltoztatja-e a mi szemléletünket az életről és a halálról? Vagy semmit sem változtat ez a tudat bennünk és rajtunk? Ha nem változtat, akkor nem vagyunk keresztények. Ám ha éljük az örömöt és a reményt, akkor Krisztus követői azaz keresztények vagyunk. S ez esetben nekünk küldetésünk van az emberek felé, hogy ezt az üzenetet tovább adjuk: Krisztus feltámadt!

2 Ez az örömhír, ez a jó hír, ez az evangélium. Ez kell, hogy minden keresztény szeme előtt lebegjen, mert csak ebben a reményben lesz képes a szenvedésekkel, próbatételekkel teli utat végigjárni. Tudnunk kell, hogy a halálon túl ott van az élő Krisztus, a győ- zelmes Krisztus, aki vár bennünket a túlsó oldalon. Ne csüggedjünk hát! Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! István atya Szentviktori Ádám: Húsvéti himnusz A világ megújulva már, Új örömben részesít, Krisztus a sírból kiszáll, És feltámad minden itt. A szolgáló elemek Mind a fenkölt ünnepet S a Teremtôt érezik. A tűz szárnya feltörő, Forduló a levegő, A víz színe lebegő. A föld egy helyben ülő: Befelé tart, mi nehéz, Mi könnyű, a légbe vész; Minden újulásra kész. Égboltunk is derűsebb, És a tenger csendesebb; Lágyabb szellők lengenek, Völgyünkben virág fakadt: Kizöldül, hol kifagyott, Enyhülnek már a fagyok, Ha langyosodik a nap. Oldják a halál fagyát, Űzik jégvilág urát, Mind legyőzve a hadát, Mely bennünk uralkodott: Vonzódott nagyon oda, S elvesztett minden jogot. Hol járható az út, Arra mutat a Kerub, S - mint megmondta Isten ezt - Nincs keze a palloson, Élet győz Halál felett, Most az emberé lehet, Ami egykor elveszett: A boldog Paradicsom április

3 A KÁPOLNA Amikor az idősebb, vallásos emberek gondolatában felidéződik Rákosi Mátyás kommunista rémuralma, akkor a sok rossz mellett első helyre lehet helyezni a keresztény egyházak elleni megtorló intézkedéseket, a papok és a hívő emberek elleni üldözéseket, sőt gyilkosságokat, sok helyen a templomok bezárását, a valláserkölcsi nevelés betiltását. Aszód városa is megsínylette e szomorú évek anyagi és lelki pusztításait, hiszen sok minden más mellett - elvesztette két épített örökségét, két kincsét. Ugyanis 1950-ben lebontották az egykor Észak-kelet Pest megye izraelita hitélet központjának számító, az ban épített, szép, szecessziós stílusú zsinagógát, majd tíz év múlva, 1960-ban pedig az 1906-ban felszentelt, gótikus stílusú, a történelmi Magyarország első, ökumenikus jellegű Isten házát, a Jézus Legszentebb Szíve titulusú javítós templomot. Az aszódi zsidóság 1944-ben történt kegyetlen megsemmisítése után nem volt ki a zsinagógában az Urat imádja, ám a javítós templom lerombolása mind az Intézet dolgozóit, növendékeit, mind pedig a város Alvégén élő lakosságát megfosztotta vallásgyakorlási, miséző helyétől. Több évtizednyi diktatúra után a rendszerváltás teremtett új korszakot, amikor nemcsak az ország szabadult meg az idegen uralomtól, hanem a sajtószabadság és szabad véleménynyilvánítás mellett a vallás gyakorlásának valóságos szabadsága előtt is új lehetőségek nyíltak meg. Ez történt többek között Aszódon is, a Javító Intézetben, amikor Szarka Attila igazgató úr mind az intézeti valláserkölcsi nevelés céljára, mind a hívő intézeti dolgozók, és a város polgári lakossága hitéletének gyakorlására Imatermet létesített. A kezdeményezést a kezdeti idők hivatalban lévő plébánosai (Mándoki György és Dr. Huszka Mihály), továbbá a város Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete lelkesen támogatta. Az Intézet és az Egyházközség együttműködésének eredményeként a szerény kis Imaterem napjainkra gyönyörű Kápolnává alakult. Ahol a lebontott templom szépséges oltára újjászületett, a legfontosabb részéből új oltárt alkottak, s ahol (a tabernákulumban) hitünk szerint ezt jelzi a folyton égő örökmécses - ismét ott van a mi Urunk, Jézus Krisztus. A Kápolnához való ragaszkodás ékes bizonyítéka, hogy a hívek ajándékaival, szent képekkel, szobrokkal és más felszereléssel, s nem utolsó sorban az intézeti növendékek munkáival gazdagodott. Ám ennél sokkal fontosabb, hogy Szarka igazgató úr és segítői egyre bővülő táborának odaadó munkája eredményeként a növendékek lelki segítőt és menedéket találnak a vallásos tanításban, a Kápolna szentmiséiben és más foglalkozásaiban. Ám nemcsak az Intézet hitélete újult meg a Kápolna létesíté április 3

4 sével, hanem a város polgárságának is fontos és kedvelt helyévé vált, ahol családias együttlétben gyakorolhatják vallásukat. Elmélyült hitükkel, a szentmiséken való példát mutató, odaadó viselkedésükkel és megértő szeretettükkel veszik körül az egyre nagyobb számban megjelenő növendékeket. Ezzel napról napra - a templom oltárában elhelyezett, a karitatív és szociális munka védőszentje, Marillac Szent Lujza ereklyéjéből kisugárzó szellemiség válik élő valósággá. A Kápolna gondolata a Szentlélek adománya. A Kápolna megvalósítása az elkötelezett, a Szentlélekben hívő keresztény emberek akaratának és munkájának a gyümölcse. Hogy ez a Kápolna ne jusson elődje, a Jézus Legszentebb Szíve Templom sorsára, tanulnunk kell a történelemből. Ezért kértük a mi szeretett Püspökünket, Dr. Beer Miklós őexcellenciáját, hogy tegye fel a koronát az Úrnak eme féltve őrzött hajlékára, szentelje fel a Javító Intézet Kápolnáját, adja meg neki a méltó titulust, s legyen JÉZUS SZENT SZÍVE KÁPOLNA. Dr. Asztalos István Regina Coeli Mennyek királynéja Mennyek Királyné Asszonya, Örülj szép szűz, Alleluja Mert, kit méhed hordoznia Méltóvá lött, Alleluja. Amint meg mondotta vala, Feltámadott, Alleluja. Imádj Istent, hogy lemossa Bűneinket, Alleluja, Örülj, és vigadj Szűz Mária, Alleluja, Mert igazán feltámadott az Úr, Alleluja. Könyörögjünk Úr Isten, ki a te szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával, a te házad népét meg vígasztalád: Adjad kérünk téged, hogy az ő szent Anyja, Szűz Mária által, az örök életnek örömére jussunk, Ugyan azon mi Urunk Jézus Krisztus által, Ámen. (Pázmány Péter: Keresztényi imádságos könyv, melybe szép ájtatos könyörgések, hálaadások, és tanulságok foglaltatnak és rövid tanulság, mint ismerhesse meg akármely együgyű ember is az Igaz Hitet. Kiadatott: Greczbe, esztendőben.) április

5 Örömhírt a szegényeknek, gyógyulást a megtört szívűeknek (Iz 61,1) Jézus ezzel az izajási jövendöléssel azonosította küldetését. A jövendölés így folytatódik: Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Annakidején elváltak nem voltak a felsorolásban. Ma azonban, ha a statisztikai adatokat nézzük: a házasságoknak több mint a fele válással végződik (2007-ben 62%: házasságkötés és válás). A válás trauma, a stressz okok közül a második helyen áll, közvetlenül a házastárs halála után. Ha ez utóbbit 100 %- os stressznek vesszük, a válás 73%-os, egy betegség vagy baleset 53%, állás elvesztése 47% stressznek számít. Ha a gyászolónak, betegnek az egyház lelki támogatást nyújt: az elváltak ugyanúgy rászorulnának erre! Ez a gondolat motivált, amikor elhatároztam, hogy válásom hívő tapasztalatát megosztom a rászorulókkal, mindazokkal, akik igényt tartanak erre. A legalkalmasabbnak egy áhítatsorozatra a nagyböjt ígérkezett, a bűnbánat, az elmélyülés, az önmagunkkal szembenézés időszaka. Egy bevezető és gondolatébresztő előadás után további négy alkalommal gyűltünk össze a résztvevőkkel egy-egy áhítatra és az azt követő beszélgetésre, teázásra. Az elvált lét az egyházban sok olyan kérdést vet fel, amire ma még nincs válasz, hiszen ez az élethelyzet csak a legutóbbi évtizedekben került a középpontba. Ki válaszolja meg ezeket a kérdéseket? A hagyományosan katolikus keresztények azt mondják, nyilvánvaló, hogy a pápa, a püspökök, a papság illetékes ebben. Hivatalt viselő személyeink ugyan felelősek, de nem az egyedüli felelősök. Hiszen egyházunk tanítja, hogy akik a keresztségben és a bérmálásban részesültek, Isten Szentlelkét kapták meg. A keresztény tehát bízhat abban, hogy Isten Lelke vezérli, amikor életét igyekszik az evangélium szerint alakítani. Az egyház, mint egész azt az életformát képviseli, mely Isten Lelkéből él. Ezt az életformát részben a hagyományokból ismerhetjük meg. Minthogy viszont életkörülményeink szüntelenül változnak, mi keresztények is mindig újabb élethelyzetekbe kerülünk, melyeket nem tudunk csupán a hagyományos válaszokra támaszkodva megoldani. Ilyenkor olyan keresztényekre van szükség, akik az új élethelyzetekben is Istenre figyelnek, hogy milyen megoldás felé akar Ő minket vezetni. Ezáltal egyházunkban minden hívő keresztény forrása lehet a válasznak arra a kérdésre, hogy milyen manapság a keresztény élet? Sőt, mindegyikük akár helyettesíthetetlen tekintéllyé is válhat. Vannak azonban fontos életkérdések az egyházban, melyek időlegesen nyitva maradhatnak mondja Paul Rusch, nyugalmazott innsbrucki püspök, míg az egyház keresi, és egyben reméli, hogy Isten Lelkétől vezérelve egy napon megtalálja a felelősségteljes választ. El kell fogadnunk, hogy ma az egyházban e fon április 5

6 tos kérdésekre különböző megoldási kezdeményezések vannak, melyek mindegyike az igazság egy apró magvát, de nem a teljes igazságot hordja magában. A napjainkban felvetődő kérdésekre az egyházban nem kizárólag felülről jöhet a válasz. Ellenkezőleg! Elsősorban azoktól, akiket ez az élethelyzet közvetlenül érint. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! - mondja Jézus a Hegyi beszédben (Mt 6,33) Mit jelent ez a gyakorlatban? A válás közepette, ellenére és miatta is, saját élettörténetünk megmarad Isten bennünk való élettörténetének. Ő senkit nem hagy el, senkiről sem mond le. Döntéseinket, továbblépésünket mindig Isten országának perspektívájából kell szemlélnünk. Közeledünk-e hozzá, vagy éppen elzárkózunk előle? Isten országát keresni azt is jelenti, hogy másokkal átelmélkedjük saját történetünket, saját személyes szentírásunkat, melyben a válás szenvedéstörténete egyáltalán nem mellékes fejezet. Isten velünk való története tovább folytatódik. Ő éppen azért van közel hozzánk, mert bűnösök vagyunk. Érzed, hogy hideg a föld, a halált súgja még, Az új nap fénye betölt, ontja már melegét. Várod, hogy nyíljon az ég, és várod üzenetét. Hát engedd el a tegnap kezét, a hajnal nevet feléd! Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! Egy gondolat egyik kedvenc sorozatomból, az Angyali érintésből: Ha minden jócselekedetünk egy-egy lépcsőfok lenne a mennyország felé: nem tudnánk a legjobb szándékkal sem annyit egymásra rakni, hogy elérjük Istent. Amikor már saját erőnk szerint a legmagasabbra jutottunk, és még mindig nem érjük el Őt: fohászkodjunk Hozzá, hogy Ő nyúljon le értünk, és emeljen magához minket. Ha így tekintünk Isten országára: az elbukás vagy a nonkonformista életút kegyelem. Szenvedések és lemondások közepette sokkal hamarabb felismeri az ember saját korlátait, és tud Istenre hagyatkozni, ez volt mindnyájunk közös tapasztalata. Együttléteink nyitottságának, krisztusi mivoltának köszönhetően mély közösségélmény alakult ki bennünk, az áhítat-sorozat résztvevőiben. Adja Isten, hogy hosszú böjtünk és keresztutunk után, ahogy mi, elváltak, találkozásaink eredményeképpen, úgy minden szükséget szenvedő embertársunk is megtapasztalja a feltámadást, amit a Testvérek együttes Nevet a hajnal c. számában így fogalmaz meg: Nézd hát, üres a sír, véres gyolcs, mi vár. Gyorsan terjed a hír, nincs mit félni már. Látod, hogy nyílik az ég, és hallod üzenetét. A szívedben már olvad a jég, a hajnal nevet feléd. /: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! :/ Ajánlott irodalom: Paul M. Zulehner: Együtt és egyedül (Egyházfórum Budapest 1993.) Barbara Leahy Shlemon: A válás sebeinek gyógyítása. Marana Tha és ezek rövid összefoglalója, saját tapasztalataimmal fűszerezve: Lorencz Klára április

7 Legyél velem A nagyböjt ötödik vasárnapja előtti szombat estétől immár harmadik alkalommal huszonnégy órás Szentségimádás előtt tárta ki kapuit az Aszódi Javítóintézet. A kápolnában óránkénti váltásban mindenki lehetőséget kapott arra, hogy az Oltáriszentség előtt bensőséges kapcsolatba kerülhessen hitünk titka által a Szentségi Jézussal. Különleges a hely, különleges az alkalom A világ előtt huszonnégy órán át, őrzött, védett intézet huszonnégy órán át nyitva állt minden jóakaratú ember előtt, aki éppen itt, és éppen ebben a szent időben akart együtt lenni Ővele. Mindig érdekes, hogyan telnek be az időpontok? Az éjszakai órák a leginkább kapósak a jelentkezők körében. Idén még különösebb helyzet adódott, hiszen a nyári időszámításra pont ezen az éjszakán tértünk át. A szentségimádás hagyományai szerint ilyenkor a tabernákulumból az oltárra kikerül az Oltáriszentség. Kivételes az alkalom, hiszen mi emberek annyira vágyunk arra, hogy a Csoda láthatóvá, a lehető legközelebbivé váljék a számunkra. Az aszódi hívek, akik évek, sőt évtizedek óta bejárnak az intézetbe, megszokták már ezt a környezetet, a zárt ajtókat, a rácsos ablakokat, a csoportokból kiszűrődő zajokat. Megbarátkoztak a fiúkkal, akik talán nem mindig szabályosan, de megilletődötten vesznek részt a szentmisén. Ők a nyilvános bűnösök a faragott oltár időről-időre szemünk előtt megelevenedett alakjai. Jézus jobb oldalán, intően felemelt mutatóujja alatt a bűnbocsánatért könyörgő fiú térdepel; bal oldalán, áldó keze alatt a már Őrá tekintő, bűneitől megváltott, megjavult növendék áll. Mindenki, aki a kápolnában megfordul, nem tudja kivonni magát a szoborcsoport szimbolikus hatása alól. Hiszen nemcsak a növendékekről, hanem mindnyájunkról szól a történet A szentségimádás résztvevői között van, aki egyedül szeret lenni, maradni a Legszentebbel, de jönnek idős és fiatal házaspárok, családok kis és nagy gyerekkel, keresztszülők keresztgyerekükkel és közösségek, imacsoportok. A helyre jellemzően jönnek a nevelők a párjukkal, családtagjaikkal s mindig itt van az intézet volt igazgatójának fia, akit utoljára kereszteltek a felrobbantott templomban. Egy rövid imára a szolgálatban lévő dolgozóknak is lehetőségük van, sőt a nevelők néhány növendékükkel is szentséglátogatáshoz járulnak. Az idei alkalom megrendítő mozzanata volt, amikor a néhány hete elbocsájtott dolgozó jött vissza, illetve amikor a minisztériumi elöljáró feleségével és három kisfiával imádkozott az intézet növendékeiért. Az intézeti szentségimádás sajátossága ugyanis, hogy a növendékek keresztneveit egy kosárból lehet kihúzni, és élni lehet a cselekvő szeretettel: azokért imádkozni, akikért talán még soha nem tette ezt meg senki. A növendékek tudják, mi zajlik az intézetben. Szokatlanul csendben van április 7

8 nak, és egymást is csendre intik. Van, aki lehetőséget kért, hogy lejöhessen a kápolnába. A fiú letérdelt az oltár elé, megrendülten mondta az atyával együtt a káromkodások és istentelen beszédek elleni litániát. Még engedélyt kért, hogy megkeresse a kosárban egy ritka nevet viselő növendéktársa céduláját, aki nagymamáját gyászolja. Értük is imát mondott. Egy növendék, aki másnap leszámolt, és egy évvel ezelőtt itt volt elsőáldozó imát kért a maga számára. Azokról sem feledkezhetünk meg, akik sokat tettek azért, hogy minden zavartalanul történhessen. A szolgálatban lévő biztonsági őrök most is zokszó nélkül nyitották-zárták óránként az intézet kapuját. A napos ügyeletesek is óráról órára meggyőződtek arról, hogy minden rendben van-e. Az igazgató-helyettes úr figyelmessége volt a frissítő víz és egy kis sütemény az előtérben. István atya áldása nélkül nem jöhetett volna létre ez a csodálatos alkalom. Szarka Attila igazgató úr pedig szívügyének tartja a kápolnában zajló eseményeket. Mindenki, aki részesévé vált, válhatott az élménynek megérezhette, hogy ebben a huszonnégy órában Isten országa közöttünk volt, mert mindenkivel volt valaki Mert mindenkivel, mindig VAN Valaki! Ezt üzente nekünk a Legszentebb Szív idén, Húsvét felé az Aszódi Javítóból Istennek legyen hála érte! Lakos Mária Lujza Útitársnak lenni...avagy mit jelent a számomra a katekumenátusban való szolgálat Tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. (Mt 28, 19-20) A Húsvét különleges helyet foglal el az Egyház szívében: úr az egész egyházi év felett. Ugyancsak megkülönböztetett helye van a Húsvétnak a hívő keresztények lelkében, hiszen ekkor adózunk ünnepi szívvel Krisztus értünk, emberekért szeretetből vállalt kereszthaláláról és feltámadásáról. Ismerek 11 olyan fiatal felnőttet, akik életében a most előttünk álló Húsvét még ezen kívül is mérföldkövet jelent április

9 Nagyszombat vigíliáján fog sor kerülni arra, hogy ez a tizenegy - 25 és 50 év közötti testvérünk megkeresztelkedik, lesz elsőáldozó és bérmálkozó októbere óta minden szerda estémet a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánián, a katekumenátus csoport befogadó, kísérő tagjaként töltöm az ő körükben. A katekumenátus olyan hittanoncokat kísér a beavató szentségek (keresztség, eukarisztia, bérmálás) vételéig, akik felnőttként kezdtek el érdeklődni a kereszténység iránt. Mint aki nem is olyan régen még maga is katekumen volt, bizony nagy, megrendült gombóc lett a torkomban a felkéréstől, hogy tagja legyek a befogadó csoportnak. Megrendítő az az odaadó, gyengéd törődés, amellyel az Úr az életem alakulását követi, ahogyan egykoron az övének fogadott, és onnantól nem feleljtkezik el rólam soha már, és időről-időre kinyújtja felém a kezét, hogy csak tegyem bele az enyémet, és induljak vele, valami új ösvényen - ezúttal a katekumenátusén. S ha innen visszatekintek, azt látom, hogy ez az ösvény nem is új, szervesen kapcsolódik az eddigi utamhoz, szinte magától értetődően fut tovább belőle. Persze hogy volt és van bennem félsz, hogy méltó vagyok-e erre, hogy képes lehetek-e kísérni, megerősítést adni, irányt mutatni, Krisztushoz másokat közelebb segíteni...? E szolgálat révén azt kell tapasztaljam, hogy nagyjából ugyanaz maradtam, aki mindig is voltam: a beavató szentségek vételétől, a keresztény élet azóta való gyakorlásától nem lett semmilyen tekintetben szuperképességem, okosságom, ügyességem, ékesszólásom, ám azt a keveset, amim van, ami vagyok, ha én odaszánom magam, az Úr örömest kipótolja a maga bölcsességéből, és nem átallja használni országának építéséhez... Sokat kaptam és kapok tőletek, illetve rajtuk keresztül a Mennyei Atyától. Hitem erősödik, hétről hétre olvasva azt az evangéliumot, amit az Úr ír a katekumenek életének lapjain. Reményem táplálkozik abból, ahogy nyiladozásukat látom, ahogy életüket egyre inkább oda merik tenni az Isten kezébe. Szeretni tanulok, a közösségükben megélve a Krisztusban való testvérség szépségét és örömét. Hála legyen Istennek, mindenért. Vrabély Panni április 9

10 Karitász farsangi rendezvénye Újabb közösségteremtő alkalmon vehettek részt a katolikus hívek és az érdeklődő vendégek a évi farsangon! Az aszódi karitász, hagyományteremtő szándékkal, vidám farsangi műsorral lepte meg a szép számú közönséget. A kartali Nefelejcs népzenei együttes volt a rendezvény vendége és mellette a helyi aktivisták kedveskedtek vidám történetekkel a publikumnak. A műsorban Vrabély Panni Gárdonyi Géza Göre Gábor történeteiből a passióról szólót olvasta fel, Lakos Mária Lujza pedig egy csokorra való vallásos tematikájú viccel nevettette meg a közönséget. Klamár Zoltán a farsang néprajzáról beszélt. Elmondható, hogy minden korosztályt sikerült megszólítani, a családok apraja és nagyja jelenlétével tisztelte meg a rendezvényt. A szerény agapén a farsangi fánk volt terítéken sok egyéb sütemény mellett. Klamár Klára 33 csomagnyi szeretet sikeres gyűjtés a Katolikus Karitász aszódi szervezetében Megható áldozatkészségről tettek tanúbizonyságot az aszódi katolikus hívek. A márciusi adománygyűjtés eredménye: 33 l étolaj, 60 kg kristálycukor, 66 kg liszt, 68 csomag tészta, 5 csomag levestészta, 36 kg rizs, 5 csomag lencse, 5 csomag sárgaborsó, 25 db pástétom, 5 db halkonzerv, 25 db savanyúság, befőtt és lekvár, 12 db készétel, több féle csokoládé és bonbon, 1 db kötözött sonka, 2 l tartós tej és sajt. Mindebből 33 csomagot készítettünk, melyet nagycsaládosok és idős rászorulók kaptak meg a Húsvét előtti nagyhéten. K. K április

11 Ünnepi kóstoló Néhány példa a nagyvilágból arra, mi más kerülhet a húsvéti asztalra a sonkán és tojáson kívül, illetve, hogy mit lehet tenni a tojással, amit nem eszünk meg. Lengyelországban a nagyhét ideje alatt jó néhány cselekvés tiltott, így a húsvétra már az előző héten elkezdenek készülődni, ekkor sütik meg a kenyeret, a kalácsot, vagy a jellegzetes lengyel édességet, a babkát. Ez egy fánkhoz hasonló édesség gazdagon ízesítve mazsolával, reszelt citrom- és kandírozott narancshéjjal. A receptet minden család féltve őrzi, mint egy kincset, és generációról generációra hagyományozza tovább. Nagypéntek napján letakarják a tükröket, és megfőzik, majd különböző mintákkal díszítik a tojásokat. Nagyszombaton egy kosárba gyűjtve elviszik megszentelni az élelmiszereket: a tojást, sonkát, kolbászt, sót, húsvéti sajtot. Húsvét vasárnapján az ünnepi asztal roskadozik a sok finomságtól. Az ősi tradíciók szerint az ünnepi étkezés fontos velejárója kétféle sütemény: a vaníliás-csokoládés-mandulás ízesítésű babka vagy babay, és a lekvárral-mogyoróval, vagy mandulával, marcipánnal díszített mazurek. Svédországban az ünnepi asztalt nemzeti színekbe öltöztetik, gallyakat állítanak vázába, és azt kékre és sárgára festett tollpihével díszítik. Az ünnepi étel pedig Jansson megkísértése. Ez sózott heringgel és hagymával lerakott burgonya, tejszínnel sütve. Sonkát csak újabban szokás az ünnepi asztalra tenni. Csehország: Sonkát, kalácsot és főtt tojást esznek, és kuglófot is sütnek bárány formájúra, mi több, mézeskalács is kerül az asztalra. Tojást is festenek, de nem locsolkodnak, hanem fűzfából kötnek virgácsot, és ezzel felfegyverkezve állítanak be a lányos házakhoz. A szebbik nemet megpaskolják, hogy egészségesek, frissek legyenek a következő évben. Amerika: A Fehér Házban 1878 óta divat a tojásgörgető játék. Ha a tojás nem törik össze a játék folyamán, az szerencsét jelent. A Fehér Ház kertjében minden húsvét hétfőn megrendezik az amerikai gyerekek és szülők körében népszerű tojásgörgetést és tojásvadászatot. Ma már interaktív játékokkal és forgószínpadokkal szórakoztatják a kicsiket, a nap fénypontja még mindig az, amikor a főtt tojásokat kell végiggörgetni a Fehér Ház féltve őrzött pázsitján. A mulatságot eleinte a Capitoliumnál rendezték, de néhány képviselő talán beleunt a tojáshéjakon való csúszkálásba, és az apróságoknak el kellett hagyniuk a április 11

12 teret. A legértékesebb kincsnek az elnök által dedikált tojás számít. Húsvét-szigetek: A polinéz háziaszszonyok nem törik a fejüket az ünnepi menükön, a férfilakosság sem kerekedik fel kölnivel a zsebében. Ironikus, de a szigeten pogány nép lakik, nem ünnepelnek húsvétkor. Csak egy munkaszüneti nap, hiszen a katolikus Chile birtoka. A név pedig a felfedező, Roggeveen holland admirális nevéhez fűződik, mert éppen húsvét vasárnapkor pillantotta meg a szigetet. Ollózta: PKS Forrás: receptbazar.hu Egy régi kép Felhívásunk meghallgatásra talált és a kedves hívek közül most Dávidné Ignácz Ágnes bocsájtott rendelkezésünkre egy fotót! Egy régi aszódi feltámadási körmenet részlete látható rajta Mándoki György plébános atyával, Mukk Józseffel, aki a füstölőt vitte, és Penák Ferenccel, aki pedig az egyik baldachinvivő volt. A feltámadt Krisztus szobrát Ignácz János, a gyertyát Kanizsa József hordozta. A kép szélén az akkori kántor, Polonyi Erzsébet látható. k.z április

13 Szeretet és adomány A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. (A korintusiaknak írt első levél 13: 4) Számomra, az adventhoz hasonlóan a Húsvétot megelőző idő is várakozással telik. A mostani böjtben magam is nagy ínségben lévén, egy jelre vártam! Valami reményt keltő jelre. Azután egyszer csak felpislákolt a jel. Maga a szeretet mutatkozott meg, méghozzá a segítő szeretet. Híradónk Húsvéti számának előkészítésekor jutott mindez eszembe, akkor, amikor láttam, hogy a kedves testvérek mi mindent adományoztak a rászorulóknak! Igen, Pál apostolnak mélységesen igaza volt mindabban, amit a szeretetről írt. Számomra most ennyi lokálpatriotizmust és elfogultságot engedjenek meg a legfontosabb a szeretet megnyilvánulásának aszódi példája! Tudjuk, hogy a városban kevés a munkahely, sokan ingáznak, mert hát élni kell és az élhető élet alapja a munka. Így biztosra veszem, hogy sok keresztény emberhez el sem jutott a gyűjtési felhívás A karitász helyi szervezete szorongó szívvel fogott az adománygyűjtésbe: hátha nem sikerül! Mi lesz, ha nem talál megértésre a szószékről tolmácsolt kérés?! Bátran jelenthetjük, hogy az aggodalom alaptalan volt! Istennek hála, a nehéz idők dacára megérezték a hívek, hogy most van igazán szükség a segítségre! Jó keresztény módjára adakoztak. Hiszem, hogy odafent mindezt jegyzik és majd sokat nyom a latban annál a bizonyos végelszámolásnál, amit utolsó ítéletnek mondunk! Sok adomány gyűlt össze a Hitéleti Központban. Sokan, sok mindent hoztak. Mindez a tettre kész szeretet példája. Az önzetlen szeretet példája. Segíteni a nélkülözőkön. Adni abból a kevésből vagy sokból, ami van! április 13

14 Magam az adományok raktározása, a csomagok pakolása közben láttam a különbségeket: a tehetősebbek többet, a kevésbé tehetősek kevesebbet tettek a műanyag zacskókba Mindkettő egyaránt fontos. Hiszem, hogy mindkét szándék szívből jött. A segítő szeretet mindenkiben ott munkált, amikor előkészítette és templomba menet magával hozta az adományt! Hála és köszönet érte, ebben a sanyarú, ínséges világban. Sokan mondják, hogy társadalmunkban a pénz lett mindennek a fokmérője, az elismerés, a siker alapja. Ezt sugallja a média és a politika egyaránt. Nos, sok igazság van a fenti megállapításban! Súlyosan vétenek a közjó ellen, akik csak és kizárólag a saját és elvbarátaik hasznát nézik és céljuk elérése érdekében átgázolnak másokon. Még súlyosabb vétségük, ha mindezt azzal tetézik, hogy közben a közjó érdekére hivatkoznak. Szép számmal vannak ilyenek a magyar társadalom minden rétegében. Ezek az emberek nem segítenek másokon. Ezek az emberek nem hallják meg a jótékonysági felhívások szavát. Ezek az emberek önmagukat helyezik mindenek elé és mindenek fölé. Hogy is írja Pál apostol: Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Ne feledkezzünk meg ezekről a bölcs gondolatokról a keresztény világ legnagyobb ünnepén sem, hogy ne váljunk zengő érccé, üresen pengő cimbalommá Így Húsvétkor is növekedjünk hát a szeretetben és erősödjünk a hitben! Minden kedves katolikus keresztény olvasónknak áldott Húsvéti ünnepeket kívánok a lap munkatársai és a magam nevében! Dicsértessék a feltámadott Jézus Krisztus! Klamár Zoltán HÉK HÍREK: Febr. 19. Karitász farsang Február 29 Március 28. Elváltak részére szervezett elmélkedés (Lorencz Klára) Március 24. Gyerekek gyóntatására került sor, majd utána a délelőtt folyamán a jó időre való tekintettel itt maradtak, és métáztak április

15 VÁRHATÓ ESEMÉNYEK: Április 14-én 18 órai kezdettel Budai András előadói estjének adunk helyet. Május 20-án Mennybemenetel ünnepén lesz templomunkban az elsőáldozás. TÁBOROK: Ökumenikus tábor A Hitéleti Központban I. turnus: július 2-6. II. turnus: július Katolikus hittantábor: Július 30. augusztus 4. Helyszín: Ráróspuszta április 15

16 MISEREND Megnevezés Okt. 1 Ápr. 30. Máj. 1. Szept. 30. Templomban: Hétfő, kedd, csütörtök és péntek Szerda Vasárnap * * Javító Intézet Szombat Domonyban Vasárnap *: A nyári szünet idején a órakor nincs szentmise. Májusban minden hétköznap este órától a lorettoi litániát imádkozuk. HÚSVÉTI MISEREND Április 5. NAGYCSÜTÖRTÖK Az Utolsó Vacsora emlékezete Szentmise a templomban Virrasztás - Szentségimádás Április 6. NAGYPÉNTEK Az Úr szenvedésének emlékezete LITURGIA Április 7. NAGYSZOMBAT - Húsvét vigíliája Húsvéti szertartás Szentmise és körmenet Április 8. vasárnapja HÚSVÉTVASÁRNAP Szentmise a templomban Szentmise DOMONYBAN Szentmise a JAVÍTÓ INTÉZETBEN!!! Április 9. HÚSVÉTHÉTFŐ: Szentmise a templomban. TEMPLOMUNK Szentháromság Templom Aszód, Szent Imre u. KÁPOLNÁNK. Javító Intézet Baross u. Szerkeszti a Képviselő testület megbízásából: Dr. Klamár Zoltán (PhD) Lektor: Pernye-Klamár Sára Számítógépes tördelés: Varga Ilona április

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY Karácsony ünnepe minden jóérzésű ember szívét megérinti, megnyitja, még akkor is, ha a mindennapi élet terhei zaklatottá, és bezárttá tesznek

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 2. szám 2015. február 8. A betegek világnapja az Istennel való találkozás ünnepe A világegyház II. János Pál

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXI. évfolyam 2. szám NAGYBÖJT 2014. március-április Tartalom Hamvazószerda Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel....1

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. Kitekintő. Február 11. a betegek világnapja. 2011. február Böjtelő hava XIV. évf. 44. szám

Egyházközségi Híradó. Kitekintő. Február 11. a betegek világnapja. 2011. február Böjtelő hava XIV. évf. 44. szám Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki tájékoztatója 2011. február Böjtelő hava XIV. évf. 44. szám Kitekintő Február Dabas-Gyón: Szent Péter plébániatemplom (Üszögös Szent Péter, február 22.) Először

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ?

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ? POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 4. szám (39. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. április SZERESSÜK AZ ÉLETET XVI. Benedek pápa üzenete az Ifjúsági Világnapra fr. Kiss G. Barnabás

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

www.communio.hu/luxchristi 2010. Húsvét XI. évf. 1. szám (39) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

www.communio.hu/luxchristi 2010. Húsvét XI. évf. 1. szám (39) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja www.communio.hu/luxchristi XI. évf. 1. szám (39) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Uram, könyörülj azokon, akik fájdalmukat nem tudják legyőzni, akik szenvedésükben nem tudnak fölegyenesedni,

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. 2009. november Szent András hava XII. évf. 40. szám. Hónapsoroló

Egyházközségi Híradó. 2009. november Szent András hava XII. évf. 40. szám. Hónapsoroló Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki tájékoztatója 2009. november Szent András hava XII. évf. 40. szám Hónapsoroló Október Mindszent(ek) hava, magvető hava, őszhó Az általunk használt megnevezés a

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. Jöjj el, Uram Jézus! Kitekintő. Az Adventről. 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám

Egyházközségi Híradó. Jöjj el, Uram Jézus! Kitekintő. Az Adventről. 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki tájékoztatója 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám Kitekintő Körbeért az esztendőben Hónapsoroló című rovatunk. Új sorozat indul tehát: a váci

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás 2 Kertvárosi Krónika 2011. március-április CSALÁDOK IMÁJA Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella

Részletesebben