A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 2014"

Átírás

1 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 2014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

2 Szeretni az Oltáriszentséget Valaki ott Van a Tabernákulumban. Valaki onnan kíséri végig életünket. Onnan Lép, onnan Szól hozzánk. Hogy megértsük, hogy Ő életünk Ostyányi aprócska, gyönge, törékeny Kulcsa. Lelkünkön, mint kulcslyukon benézhetünk az Életre, aki Maga még Út és Igazság is. És ha célba ért némának se nevezhető csendes hívás, a Szentáldozás aranyló kilincsét lenyomva magunkra nyithatjuk Őt, Magát a Mennyet, a mi Örök Üdvösségünket, az Értünk Élő és Haló Istent. Annyira Vágyik ránk, annyira Szeretne, hogy ezért Megteremtett. Hogy egyszerűen csak legyünk, hogy nekünk Adjon Mindent, Önmagát és Önmagánál is Drágábbat, Egyetlen Kincsét, Egy Fiát. Aki Végtelenül Szeret minket, minden hibáinkkal együtt, talán éppen azok miatt különösen, mert ott kis-nagy hibáink sebes hasadékánál Várakozhat ránk, mikor azokon kiszakadva Karjaiba borulunk végre. Mégha csak önbizalmunk illúziójának visszanyeréséig... de addig... egy ideig... a bűnbánatban tényleg az Övéi lehetünk úgy... Istenigazán. Gyakorolgatva azt, ami egy örökkévalóságon át Lenni Lesz. Jézusunk! Ne győzzön az értetlen szomorúság! Mindenki üdvözül ahogy tud. De Te Hívogass és Hívogass Ostya-Önmagadhoz, ahol a legközelebb Jöttél megváltani minket. Add, hogy összetérítsük a Szentmisédben Szívünket Imádkozzuk ezt az imát egymásért, és azokért, akik nem lehetnek itt velünk. Jóságos Istenem, áldd meg azokat, akik már itt vannak a templomban, Oltalmazd azokat, akik úton vannak a templom felé, Bocsáss meg azoknak, akik készülődnek, de sohasem érnek ide. És légy irgalmas azokhoz, akik sohasem készülődnek a templomba. Ámen. Szeretettel és imádsággal: feria E havi imaszándék: Hogy a plébániai hívei több időt fordítsanak az Oltáriszentségi Jézus látogatására. 1

3 Bármennyire jók lehetünk Bármennyire jók lehetünk, vagy jóknak minősíthetjük is magunkat. Ha csak és egyedül a magunk erejében bízunk, minden erőfeszítésünk ellenére fel nem érhetjük Isten kegyelmét, irgalmát, mely üdvösségünkre eljuttathat bennünket. Mi embernek képtelenség, Istennek lehetséges! (l.: Lk 18,27) Az ember töredékes. Fel nem érheti Isten magasságát önmaga erejéből, ha oda Isten fel nem emeli! Jézus Boldog mondásának mindegyike arra mutat rá, hogy kicsinységünk, szelídségünk, irgalmasságunk, alázatosságunk, józan naivságunk, kompromisszum készségünk, tűrőképességünk, megalázkodásunk, az Igazság tudatosságában szolgál minket; és nem elviselésében. Hiszen elviselése mindennek, erőlködés, a magam erejének fitogtatása csupán. Ezzel szemben Jézus azt mondja: miattam vállaljátok, vagyis Istennek kedvét keresve, rábízva magunkat. Ebben az állapotban a hit és a bizalom az, ami erőnkké lehet. Ez az állapota az embernek az, amikor képes feloldódni Isten végtelen szeretetében, anélkül, hogy önmaga javát keresné e világban. Ide is igaz az, hogy nem e világból valók már azok, akiket kiválasztott, és akik e kiválasztódást elfogadni képesek. (Mert az ember önmaga szelíd, de határozott - válasza nélkül, Isten szándéka csupán kijelölés. Akkor válhatok kiválasztottá, ha tudatos válasszal illetem Teremtőmet. Mely válasz meggyőző, hittel buzgó Igen.) Nem tiltakozva, nem ágálva, hanem ettől boldognak tudva magamat! Ahogy Illés próféta, elfogadta, megengedte magának, hogy Isten gondoskodjon róla (1Kir 17,1-6), miközben elviselte hiányát annak, amiről gondolhatta volna, hogy e világból jár neki, ahogy mások is azt gondolták, hogy jár nekik. Illés a rejtőzködésben, nélkülözésben, csendességben, a harsogó világtól eltávolodva fedezi fel a tisztaszívűség kegyelmi állapotát. Valaki azt mondta, hogy a boldogságmondások a Szentírás lüktető szívverései. Talán azért, mert úgy gondolta, hogy ezekben a mondásokban, melyeket olvashatunk a Máté 5,1-12-ben, és hasonlóképpen a Lukács 6,20-26-ban, bennük összesűrítve megtalálható az egész Szentírás lényege. Jézus boldogságról beszél, ugyanakkor tartalmilag olyan dolgokról, mint sírás, szegénység, szelídség, üldöztetés, éhezés, tisztaság, irgalmasság, amikről nem a boldogság jut az eszünkbe. Ha Jézus életére tekintünk, akkor ezekből a boldog mondásokból kirajzolódik az Ő élete és jelleme. Arra gondolok, hogy Jézus, bemutat, elénk él egy emberi életet, ami a világ igényeivel szembe helyezkedő, azzal ellentmondásba kerülő emberi élet, és mindezekből megrajzol egy boldogság képet a számunkra. 2

4 Jézus szomorú, kedvetlen, életunt, vagy csalódott, esetleg depressziós volt? Ugye nem. Jézusra azt mondhatjuk, hogy boldog volt, hiszen azt az életet, amit élt, az Atya tetszésére teljesítette. Az Atya kedvét lelte benne, ezért boldog lehetett; meg tudott felelni az apukája elvárásainak. Ebből meríti azt a tapasztalatát, amire azt mondja, hogy, ha ti is ilyenek lesztek - Atyám kedvét találja bennetek is - mint én vagyok, akkor a boldogságotokra máris rátaláltatok. Az életünket, ha képesek vagyunk ahhoz igazítani, aki bizonyosan mindegyikünk javát akarja, akkor, bár e világ javaiból nem fogunk mindent úgy birtokolni, ahogy azt a fogyasztói társadalom szeretné, mégis boldogok lehetünk, miközben másokat is boldoggá tehetünk. Pontosan az által, hogy igazoljuk a számukra, hogy nem kell mindent, amit csak lehet a világból uralni ahhoz, hogy boldogok lehessünk! Bizony, ha boldogíthatok mást, akkor már nem is kellenek azok a tárgyak, dolgok, eszközök, aminek birtoklásával önmagamnak pillanatnyi boldogságot szerezhetek. Nehéz elhitetni a világgal, de aki próbálta már a krisztusi életet, az megtapasztalhatta, hogy milyen különbség van a gazdagság és a boldogság között. Hiszen, a boldogsághoz nem kell hatalom, nem kell, hogy birtokoljak bárkit, vagy bármit. Bizony, ezt még sokszor a vallásos emberek sem értik. Egészen más megközelítése az életnek az, hogy hitbéli meggyőződésemmel élem azt az életet, enyémként, aminek Isten a birtokosa, és melyben én lehetek a megajándékozott, így gazdag is, akinek nem kell, hogy gondja legyen bármire is, mert élvezhetem a gondoskodó szeretetet. Hiszen a világban minden az enyém, amire szükségem van ahhoz, hogy Istent, az Ő végtelen szeretetéért dicsőítsem. Persze, erre el kell jutni. Pontosan erre akar megtanítani bennünket Jézus. Ezért éli elénk az életet, és ezért próbál bennünket elidegeníteni a világ gondolatmenetétől, logikájától. Amit fel kell cserélni Isten logikájára. Nagy tévedés az, hogy az élet önmagáért való. Ha ezt hisszük, persze, hogy nem lehetünk boldogok, melyre már itt, és már most alkalmunk lehetne! Energiánkat, erőnket, tudásunkat, képességeinket, sőt, Istentől kapott adottságainkat, karizmánkat, rosszul értelmezett, magunk fogalmazott, kicsinyes céljai érdekébe állítjuk, illetve védekező ösztöneinknek engedjük át. Pedig Jézus világosan beszél, Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát [Mt 6,33] Igen, ez közösségi lehetősége, esélye az embernek, de ha a személy nem éli bele magát Isten jelenlétébe, akkor a közösséget is megfosztja attól az esélytől, hogy Krisztus közösségét megvalósítsa ebben a világban, ebben az életben. Tudomásul kell vennünk, hogy a szentségek, melyeket Jézus bízott egyházára, eszközök az ember számára, hogy boldogan élhessen. Ám ezekkel a szent eszközökkel is rosszul bánunk, visszaélhetünk, ha azokat Barsi Balázs atya szavait használva fel, lelki-szellemi ínyenckedés -ként vesszük 3

5 igénybe, mint birtokolhatót. Azok arra szolgálnak, hogy életünket segítsék krisztusi életté alakítani, hogy képessé lehessünk boldogokká lenni, és másokat is boldoggá tenni. Persze Isten csak azt képes boldoggá tenni, aki Isten kedvét keresi. Aki önmagát akarja boldoggá tenni, az ne is számítson rá, hogy Isten boldogító élményéből gazdagodhat, meríthet. Isten nagysága az a kegyelem, amivel személyemre szabottan rám gondol, amivel embernek élnie kell, használnia kell, igénybe kell vennie, hogy Istennél majd boldogítóvá lehessen a Vele való közösség. Oda saját erőből, vagy protekcióval nem lehet eljutni. Uram segíts meg engem, újra és újra, hogy képes legyek lenni a Te akaratod, szándékod, hívásod, és küldésed számára! Ámen NJ Visszatekintő Pedagógusok megáldása vasárnap Ferenc atya a pedagógus napi és a Te Deum szentmisén megáldotta a tanárokat, tanítókat, hitoktatókat. A tanév végén összegez egy kicsit az ember: mit is jelent számomra ez? Munka csupán, jól megoldandó feladat? Vagy esetleg több: hivatás, küldetés? Legszebben talán mégis így hangzik: Istentől kapott, Neki felajánlott, másokért végzett szolgálat. Az ember nem elég önmagának, közösségben tud csak fejlődni, kibontakozni, mások visszajelzései alapján építi, alakítja személyiségét. A család után az iskolában tölti a legtöbb idejét a gyermek. Szerencsére a mai szülők többsége már nem csak a jó eredmények, statisztikák alapján választ iskolát, hanem megnézi, hogy azok a nevelők, akikre gyermekét bízza, milyen értékeket közvetítenek majd számára. A tanító legelső feladata, hogy Istentől tapasztalt, kezdeményező, nyitott szeretettel, elfogadó érdeklődéssel forduljon a gyerekek felé. Fontos kialakítani a bizalmi légkört, hogy a gyerekek megnyíljanak, befogadóvá váljanak. Csak így lehet maradandóan hatni az értelmükre és a lelkükre. Ez a kettő ugyanolyan fontos, egymást kiegészíti és erősíti, hiszen ők még elsősorban érzelmeik által motiváltak. Szép feladat a tudást átadni, megtanítani őket írni, olvasni, logikusan gondolkodni, helyes módszerekkel tanulni, véleményt formálni, érvelni. Még szebb 4

6 dolog rávezetni őket, hogy közösségben élni jó, hogyan tudjuk elfogadni, megbecsülni egymást és általa magunkat, hogy mit jelent a felelősség, a mások és magam szeretete. A helyes önismeret és önbizalom megalapozása legalább olyan fontos, mint a tananyag, ez segít majd később eligazodni, erre lehet építeni. A választható, tanórai keretben megvalósuló hitoktatás során sok olyan gyerekkel is találkozunk, akik a családban még nem, vagy alig hallottak Istenről. Idén a legszebb annak megtapasztalása volt a számomra, mennyire nyitottak erre a gyerekek, mennyire szükségük van arra, hogy a jézusi szeretetről halljanak, hogy feléjük ezt közvetítsék. Megható ragaszkodással és kedvességgel tudják ezt viszonozni. Bizony nem mindig könnyű feladat, hiszen a pedagógus is csak ember, neki is lehetnek problémái, nehezebb napjai. Fontos, hogy olyankor meghalljuk: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és terhet hordoztok, én felüdítlek titeket (Mt 11,28) Így nem csak szép, hanem szükséges is az áldás, amellyel év elején és év végén Ferenc atya a Szentlélek ajándékait kéri számunkra. Kívánok minden pedagógusnak jó pihenést, Istenben való felüdülést a nyárra! Egyik elsős tanítványom álma arról, mi szeretne lenni: Húsboltos, kispap, és focista. De mind a három! Annus Andrea Utolsó nyugdíjas hittan a tanévben Az élethosszig való tanulást hirdetik ma minden fórumon. Szerencsénkre a mi atyánk is így gondolja. Minden hónap első csütörtökén, délután 4 órakor hittan óra volt már 2. éve a hetven év feletti híveknek. Nagyon vártuk minden hónapban ezeket a csütörtököket. Szorgalmasan el is jártunk 10-en, 12-en. Értékes délutánokat töltöttünk együtt. Már egy fél órával előtte ott voltunk többen is, lelkileg fölkészültünk a témákra. Felelevenítettünk ritkán énekelt régi templomi énekeket, megosztottunk élményeket. Például voltak, akik jártak már a Szentföldön és elmesélték ottani szép élményeiket, be is lelkesültek újra. Megosztottuk véleményeinket, gondolatainkat a vallásos tárgyú könyvekről. Ferenc atya beszélt egy-egy témáról (pl. imádság, gyónás, szeretetszolgálat, stb.) és kérdezte a véleményünket, hozzászólásainkat. Beszélgetések alakultak ki. Atya is jól érezte magát köztünk, mindig tovább maradt velünk. Érdemes így az életutunk vége felé több időt fordítani a lelkünkre, hitünk tovább fejlesztésére. Továbbiakban is nagy szeretettel várjuk szeptember 4-én csütörtökön délután 4 órára minden kortársunkat, férfiakat és nőket egyaránt! Huj Klára 5

7 Eljött a nagy nap! Bérmálás szombat A két éven át tartó előkészületi idő után eljött a nagy nap, a Szentlélek kiáradt fiataljainkra! június 14-én délután 16 pomázi és 2 budakalászi fiatal, ifjú felnőtt bérmálkozott. Már jóval a szentmise kezdete előtt, a megbeszélt időpontban érkeztek és foglalták el helyüket a jelöltek. Bár testben-lélekben felkészültek és már mindent pontosan tudtak, a boldog izgalom még a felnőtteken is érezhető volt, méghozzá joggal ahogy azt Székely János püspökatya homíliájában kiemelte: ez a hívő felnőtt keresztény élet kezdete, az igazi út még előttük áll! És ez az út minden bizonnyal nem lesz göröngyöktől, buktatóktól, elágazásoktól és próbatételektől mentes de ott a Szentlélek, aki hívható és bármikor, bárhol elérhető! Csak idézzük fel ajándékait (bölcsesség, értelem, tudomány, tanács, erősség, jámborság, istenfélelem) és gyümölcseit (szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás) és számíthatunk Rá! Köszönjük, hogy együtt imádkozhattunk értük, ünnepelhettünk velük! Szentháromság Egy Isten, kérünk, tartsd meg Őket! Polyák Mária Te Deum laudamus, vagyis Téged, Isten, dicsérünk, hangzik az Egyház ősi hálaadó éneke. Hálát adni általában jelentős események után szoktunk, az ifjúság és a pedagógusok körében pedig aligha van sok jelentősebb esemény a tanévnél. Különösen a tanév végénél. 6

8 Az évvégi hálaadás a hagyományos szerint Péter-Pál napján volt, ám az utóbbi évtizedekben kicsit korábban fejeződik be a tanév, így ben június 15-én tartottuk. A szokásos bábozós gyermekmise keretében Ferenc atya megáldotta a hitoktatókat, akik egész éves munkájukkal igencsak rá is szolgáltak az áldásra márha ilyent egyáltalán lehet mondani. Saját gyermekeim mindenesetre nagy lelkesedéssel járnak hittanórákra, olykor teljesen spontán is megemlítik, milyen jó a hittan, ami elsősorban a pedagógusok dicsérete. A szentmise után az immáron szokássá váló plébániaudvari összejövetelre került sor: volt nyúlsimogatás és sorversenyek, lehetett kuglizni és fakapura rúgni, amelyik gyereknek pedig egyéb elképzelései voltak, az felmászhatott valamelyik fára vagy bármi mást is játszhatott társaival. Közben elkészült az ebéd, ami rendkívül ízletes volt ezúton is köszönet mondatik érte, s mire elköltöttük, már jócskán dél után járt az idő. Isten áldja meg a tanévben munkálkodókat: pedagógusokat és diákokat egyaránt! Babos Gábor Házas Esték záró alkalma Június 20-án, pénteken tartottuk a Házas Este csoport évzáró, hálaadó miséjét. Hálát adni házastársunkért, családunkért, és azért, hogy maroknyi csapatunk már második éve hónapról, hónapra összegyűlik a közösségi házban. Szeptemberben összejöveteleinket folytatjuk és az új érdeklődőket is szeretettel várjuk. Jézus Szent Szíve és a nyári pihenés Hogyan kapcsolódik egybe a címben szereplő két fogalom? Egyszerű! Az ünnepnap evangéliumának végén olvasható: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket! (Mt 11, 28). És még utána azt is hozzá teszi Jézus, hogy tanuljunk tőle szelídséget, alázatot és akkor megtaláljuk nála lelkünk nyugalmát. Ezeket a kicsinyekről mondja, az őbenne hívő egyszerű emberekről, akiknek kinyilatkoztatja Atyja dicsőségét. Oly jó ezt tudni és érezni, mert ha valóban Jézus békéjében vagyunk, akkor tényleg meg lehet ezt tapasztalni! Nekünk most a nyár elején pont úgy jött ki az első szabadság, hogy néhány nap családi pihenés után Jézus Szíve főünnepére jöttünk haza. A neki szentelt imaórán hálát tudtunk adni ezért a lelki és testi felüdülésért. A pilisszentléleki plébánia és az ezt irányító és felügyelő atyák, diakónus és egy nagyon kedves család jóvoltából a szálláshelynek kialakított üres plébániaépületben lakhattunk, ami egyben egy Szt. II. János Pál pápának kialakított emlékhely is, telis tele róla szóló tablókkal, emléktárgyakkal, írásokkal. Szemben a meghitt kis szentlelkes templommal, gyönyörű pilisi természeti környezettel körülvéve, mind-mind a lelki és testi felüdülést szolgálta. Az elején idézett jézusi kedves meghívás 7

9 csengett a fülünkben, amikor ott nyaraltunk. Hálából az imaóra elmélkedései közé betettük a nagy szent pápa Jézus Szívének tiszteletéről írt könyvéből, a litánia kommentárjához írt idézeteket. Siessünk tehát Jézus Szívének oltalmába! El nem múló szót ajándékoz ő nekünk (vö. Mt 24, 25) határtalan szeretetet, sérthetetlen barátságot, meg nem szűnő jelenlétet (uo. 28, 20) (Reménységünk forrása, 28. o.). Most mi ezzel a kis cikkel is szeretnénk köszönetet mondani a Szent Szívnek ezért a pár nap pihenőért. Még egy idézettel zárnánk, ami szintén az imaóra elmélkedései közül való: Istenhez akkor hasonlítunk, akkor alakulunk át az ő képére és hasonlatosságára, akkor válunk bölcsességének és szeretetének remekeivé, ha megtanulunk hálatelt szívvel válaszolni szeretetére, ha megpróbáljuk elsajátítani a valódi szeretet művészetét, amely teljesen Isten szeretetének áramlásába sodor bennünket. (Bernhard Häring: Jézus Szíve az üdvösség forrása, 13. o.). Hála Neked jóságos Istenünk! Köszönettel: az István család Mi is hálásan köszönjük az egész éves szolgálatot, fáradságot, a sok-sok lemondást és a türelmet és további sok kegyelmet és kellemes nyarat kívánunk! Erre a hónapra Goretti Mária szombat-vasárnap Már most jelezzük, hogy színes ifjúsági programmal szeretnénk készülni, a Goretti Mária kápolna (búcsújára). Szeretnénk a fiatalokkal együtt örülni annak, hogy Jézushoz tartozunk, felfedezni közös és egyéni értékeinket. Szeretetláng Zarándoklat szombat Országos szeretetláng zarándoklat Erdődi Ferenc atya vezetésével július 12-én (szombaton) Mátraverebély - Szentkútra. Az autóbusz csobánka felől érkezik. A különjárati autóbuszra csobánkán 6:40-kor, a Fő téri buszmegállóbanlehet felszállni. Pomázra érkezve 6:50-kor veszi fel az utasokat a buszmegállókban. Az utolsó felszállóhely a HÉV állomásnál (a volt Cora buszmegálló). A program 9 órakor kezdődik és 17 óráig tart. jelentkezni Bozsóné Ilonánál, és Lengyel Évánál lehet, az útiköltség ( Ft) befizetésével. Infó:

10 Közösségépítő családos tábor Kedves Testvérek! Közösségépítő családos táborba hívunk benneteket július ig Terénybe. Ez a csendes kis falu Nógrád megyében, Pomáztól kb.85 km-re fekszik. Autóval kb.1,5 óra alatt elérhető. A tábort a Johannita lovagrend hozta létre és tartja fent. 8 db 4 ágyas+ pótágyazható, fürdőszobás szoba, 2 db tetőtéri 8 ágyas+ pótágyazható tágas szoba, közösségi helység, ebédlő, konyha, különálló fürdőház, tűzrakóhely, ping-pong asztal áll a rendelkezésünkre. Nem csak a kisgyerekeket, hanem a kamaszokat is várjuk, - elegendő létszám esetén - külön programmal. Ha pedig minden szoba megtelt, természetesen idén is lehet sátorozni a kertben. Tervezett költségek: Felnőtt 10-18év 3-10év 3éjszaka 7500Ft 6900 Ft 3600 Ft 3 ebéd 3300Ft 3300 Ft 1800 Ft + reggeli és vacsora költsége. 3 év alatt ingyenes. Jelentkezés: 20/ , a szervezőknél, a sekrestyében. Autók megáldása Szent Kristóf napján péntek Szeretettel, hirdetjük, hogy jövő hónapban Szent Kristóf napján megáldjuk az autókat és természetesen a tulajdonosokat és az autószerelőket az esti szentmise keretében. Utána a templom körüli és a kastélyban parkoló autókat is egyenként megáldjuk, aki kéri. Jó idő esetén várjuk a résztvevőket egy kis beszélgetésre a plébánia-kertbe. 9

11 Szent Anna napi kápolna búcsú szombat Július 26. Szent Anna búcsú, szentmise 18 órakor a Bem József utcai Szent Anna kápolnánál. Ekkor áldjuk meg a nagyszülőket. Nagyon szerény agapé és beszélgetés ez után is lesz. Szeretettel várunk minden nagyszülőt és családtagot! Rossz idő esetén a templomban és a közösségi teremben tartjuk a programokat. Ezen a Szentmisén a szokott feltételekkel teljes búcsú is nyerhető. Csobánkai Szent Anna templom búcsú vasárnap Szeretettel invitáljuk a minden kedves pomázi testvérünket a Csobánkai Szent Anna templom búcsújára! A Szentmisét Bíró László püspök atya fogja bemutatni a vasárnapi 11 órás szentmise keretében. Utána a csobánkai plébániakertben bográcsozás, beszélgetés és játék lesz. Előretekintő Újra Búcsúzunk! szombat-szerda Mármint a Pomázi Szent István Király Romai Katolikus Plébánia idén is megrendezi az Szent István búcsút. Valóban szeretnénk, ha megújulnának hagyományaink, pontosabban, ha visszatérnének a szívekbe. Aki részt vett a rendezvények valamelyik napján elmondhatta, hogy nagy tehetségek sze- 10

12 mébe nézhetett, és bőrén borsódzva megérintette az a rengeteg évnyi fáradozás, ami a fellépők mindegyikéből sugárzott. A szép zene ének és szó oly természetesnek hangzott, hogy meg is feledkezünk arról a hatalmas távolságtól, ami minket a közönséget elválaszt a színpadon látott eredménytől. Megszeretnénk ismételni az a kis csodát, amelyet a fellépők és mi a közönség közösen adtunk egymásnak itt Pomázon, azon a Istentől megáldott néhány este ege alatt. Megtelt a kert emberekkel, arcunk mosollyal, szívünk örömmel és bizony a szemünk könnyekkel. Jó volt kinyitni a rozsdáló kaput, a békés kertet, a hangszerek tokjait, a boraink palackjait és mint nap mint nap Templomunkat, de mégis valahogy máshogy. Szeretnénk idén is átadni, annak értelmét miért járunk ebbe a templomba. Hogy bár maradhatnánk otthon is, és annak biztos tudatában, hogy többnyire jó emberek igyekszünk lenni megsejtettük azt is, hogy Isten mit szeretne tőlünk... hogy mennyire vágyik rá... hogy mennyire akarja... hogy hétről hétre összekösse Szívét a mi szívünkkel. Szavaival, akaratával, és mindennél személyesebben az ostyában és a borban, testünkké és vérünké, vagyis a miénk, lelkünk rabja legyen. Ezt otthonról, a saját megszokott gondolatainkból, életünkből mi se tudnánk megsejteni, megtapasztalni. A megszokások mögött is annyi új van, annyi régi mögött annyi hihetetlen, felejthetetlen. Látjuk miért tudtak több száz, több ezer évesek lenni, s miért nem tűntek el. Mert él az, Aki adja. Csendben mind rá bukkanunk. Szeretnénk remélni, hogy ezeken az estéken találunk a padban, a fűben, mellettünk a széken a másik szívében darabkákat abból az egyre közelgő álomból, egyre megvalósuló valóságból amit Isten készít nekünk nap mint nap. Ezért igyekszünk a tavalyihoz hasonlóan színes programokkal meglepni a kedves pomáziakat. A templomi rendezvények vallásos és komolyzenei rendezvények mellett zenés táncos mulatságokkal, kézműves és étkező standokkal és gyermek programokkal várunk mindenkit a plébánia-kertbe. Már 16-ától szombattól kezdődnek a rendezvények és egészen 20-a estig tartanak majd. Szeretettel és imádsággal, ferenc atya 11

13 Szent Bertalan éjszakája Szent Bertalan éjszakája a 16. századi francia vallásháborúk egyik legismertebb eseménye augusztus 23-áról augusztus 24-ére virradó éjszakán a békülési célzattal a Párizsba gyűlt hugenották (francia reformátusok) nagy részét a király beleegyezésével lemészárolták. Ennek a szomorú eseménynek apropóján szeretnénk meghívni valamennyi helybeli felekezet, hogy imádkozzunk, egy kicsit virrasszunk együtt egymásért és a békéért; hogy a felebaráti szeretet és imádság évében egyre jobban szeressük egymást, egy kicsit közelebb léphessünk együtt Jézushoz. hogy ne csak az év eleji, ökumenikus imahéten találkozzunk és imádkozzunk egy évben egyszer. Szándékom, hogy ugyanígy virrasszunk a Kassai vértanuk ünnepén is, amikor Bethlen Gábor erdélyi fejedelem seregei, Rákóczy György Hajdúi kegyetlen módon kivégeztek három katolikus papot, Kőrösi Márk esztergomi kanonokot, Grodecz Menyhért és Pongrácz István tábori lelkészeket 1619-ben. Imádkozzunk együtt a békéért és ennek forrásáért a szeretetért és a két virrasztás közt eltelő időben kölcsönösen imádkozzunk ugyanezen célokért. feria Veni Sancte Veni Sancte Spiritus (lat. Jöjj Szentlélek... ) kezdetű ének hangzik fel sok helyütt a plébániákon és a katolikus iskolákban. (Ez eredetileg a pünkösdi szekvencia, egyike a trienti zsinat által jóváhagyott 4 szekvenciának.) Imádkozunk együtt fiataljainkért, hogy ez a tanév még sikeresebb legyen a számukra. Érezzék át, hogy a számukra a tanulás éppen olyan munka, mint a szüleiknek a saját hivatásuk. Sőt sokak élete már az iskola padban eldől, hogy lesz-e belőle jólétben élő, önmagáról gondoskodni képes felnőtt vagy sem. Lássák meg, hogy a maga módján mindenki tehetségnek születet és ez az év segítsen hozzá mindenkit, hogy megtalálja vagy tovább fejlessze. feria 12

14 13

15 14

16 Hírek, hirdetések Továbbra is várjuk a jegyespárok jelentkezését. Legalább fél évvel előtte jelentkezzenek. Jegyesoktatás minden hónap 2. és 4. kedd este, 19:15 órakor kezdődik a közösségi házban. Mindenféleképpen jelentkezzenek az irodán is! Májustól a hétvégi (szombati, vasárnapi) Szentmisék este 7-kor kezdődnek majd! (A nyári miserend egészen októberig érvényes) Szeretettel keresünk az újság megszerkesztéséhez segítséget. Számítógépes tudás, Microsoft Word alapos ismerete szükséges. Ferenc atyánál lehet jelentkezni. Hálásan köszönjük! Önkéntes segítséget kérünk! Szeretettel keresünk gondnokot a plébánia épületeinek kezelésére. Építőipari tapasztalat szükséges. Ferenc atyánál lehet jelentkezni. Hálásan köszönjük! Miserend Pomáz: Templom: Hétfő, Csütörtök reggel 7 órakor Kedd, Péntek este 18 órakor Vasárnap reggel 8 órakor délelőtt 9:30 órakor Szombat és Vasárnap este 19 órakor Szent Miklós Kápolnában vasárnap délelőtt 11 órakor Csobánka: Szombat este órakor Vasárnap délelőtt 11 órakor ÉLESZTŐ a Szent István Király Plébánia értesítője Megjelenik minden hónap elsején. Ingyenes kiadvány Pomáz, 2013 Templom tér 8. Tel./Fax: mail: Web:http://www.pomaziplebania.hu Bankszámla szám: Kiadásért felelős: Erdődi Ferenc Plébániai kormányzó Szerkesztette: Erdődi Ferenc Plébániánk hírlevelét keresse minden hónap elején a templomi újságoknál! Hírlevelünk virtuálisan hozzáférhető honlapunkon: pomaziplebania.hu 15

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 2014 Több szeretetet a magyaroknak!

Részletesebben

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Gyermekeink lelki élete a család imájának gyümölcse Kedves Testvérek! A múlt hónapban a családok

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

Mária, Krisztus Egyházának anyja

Mária, Krisztus Egyházának anyja Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Mária, Krisztus Egyházának anyja Kedves Testvérek! Én sem tudom mással kezdeni, mint a nagy lelki

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

Egy egyház, egy közösség egy család

Egy egyház, egy közösség egy család Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Egy egyház, egy közösség egy család Kedves Testvérek! Ebben az évben erőfeszítést kell tennünk

Részletesebben

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szeretettel és Imádsággal. Kedves Testvérek! Ha megnézzük azt az evangéliumi részt, azt a Jézus

Részletesebben

Legyél te a legszebb karácsonyi ajándék!

Legyél te a legszebb karácsonyi ajándék! Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Legyél te a legszebb karácsonyi ajándék! Kedves pomázi Testvérek! Újra eljött az advent. A keresztény

Részletesebben

ÉLESZTŐ Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus jelenlétében. Hírek, közlemények, lelki írások.

ÉLESZTŐ Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus jelenlétében. Hírek, közlemények, lelki írások. VI. évfolyam 11. szám 2012. november ÉLESZTŐ Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus jelenlétében. Hírek, közlemények, lelki írások. Fésületlenül Végre megérteni, felfogni kell:

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY Karácsony ünnepe minden jóérzésű ember szívét megérinti, megnyitja, még akkor is, ha a mindennapi élet terhei zaklatottá, és bezárttá tesznek

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek

TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek Évkezdő gondolatok A kezdethez több mondás és gondolat is kapcsolódik.

Részletesebben

VI. évfolyam 10. szám 2012. október

VI. évfolyam 10. szám 2012. október HÍRLEVÉL VI. évfolyam 10. szám 2012. október Szent István Király Plébánia, Pomáz Hírek, közlemények, sajtófigyelő, közösségeink élete, felhívások, lelki írások. Köszöntő Kedves Pomázi Hívek! Ebben a hónapban

Részletesebben

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án.

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án. MKKM 2010. II. szám Hírlevél A M a g y a r K a t o l i k u s K a r i z m a t i k u s M e g ú j u l á s H í r l e v e l e Az Országos Tanács 2010 április 18-án. Tar talomból: Beszámoló az Országos Tanács

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 5. (48. sz.) Veni Sancte PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu HALADJATOK EGYRE ELŐBBRE! Egy tartalmas nyár után Istennek legyen

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

VI. évfolyam 9. szám 2012. szeptember

VI. évfolyam 9. szám 2012. szeptember HÍRLEVÉL VI. évfolyam 9. szám 2012. szeptember Szent István Király Plébánia, Pomáz Hírek, közlemények, sajtófigyelő, közösségeink élete, felhívások, lelki írások. Köszöntő Kedves Pomázi Hívek! Nagy szeretettel

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben