A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 2014"

Átírás

1 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 2014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

2 Szeretni az Oltáriszentséget Valaki ott Van a Tabernákulumban. Valaki onnan kíséri végig életünket. Onnan Lép, onnan Szól hozzánk. Hogy megértsük, hogy Ő életünk Ostyányi aprócska, gyönge, törékeny Kulcsa. Lelkünkön, mint kulcslyukon benézhetünk az Életre, aki Maga még Út és Igazság is. És ha célba ért némának se nevezhető csendes hívás, a Szentáldozás aranyló kilincsét lenyomva magunkra nyithatjuk Őt, Magát a Mennyet, a mi Örök Üdvösségünket, az Értünk Élő és Haló Istent. Annyira Vágyik ránk, annyira Szeretne, hogy ezért Megteremtett. Hogy egyszerűen csak legyünk, hogy nekünk Adjon Mindent, Önmagát és Önmagánál is Drágábbat, Egyetlen Kincsét, Egy Fiát. Aki Végtelenül Szeret minket, minden hibáinkkal együtt, talán éppen azok miatt különösen, mert ott kis-nagy hibáink sebes hasadékánál Várakozhat ránk, mikor azokon kiszakadva Karjaiba borulunk végre. Mégha csak önbizalmunk illúziójának visszanyeréséig... de addig... egy ideig... a bűnbánatban tényleg az Övéi lehetünk úgy... Istenigazán. Gyakorolgatva azt, ami egy örökkévalóságon át Lenni Lesz. Jézusunk! Ne győzzön az értetlen szomorúság! Mindenki üdvözül ahogy tud. De Te Hívogass és Hívogass Ostya-Önmagadhoz, ahol a legközelebb Jöttél megváltani minket. Add, hogy összetérítsük a Szentmisédben Szívünket Imádkozzuk ezt az imát egymásért, és azokért, akik nem lehetnek itt velünk. Jóságos Istenem, áldd meg azokat, akik már itt vannak a templomban, Oltalmazd azokat, akik úton vannak a templom felé, Bocsáss meg azoknak, akik készülődnek, de sohasem érnek ide. És légy irgalmas azokhoz, akik sohasem készülődnek a templomba. Ámen. Szeretettel és imádsággal: feria E havi imaszándék: Hogy a plébániai hívei több időt fordítsanak az Oltáriszentségi Jézus látogatására. 1

3 Bármennyire jók lehetünk Bármennyire jók lehetünk, vagy jóknak minősíthetjük is magunkat. Ha csak és egyedül a magunk erejében bízunk, minden erőfeszítésünk ellenére fel nem érhetjük Isten kegyelmét, irgalmát, mely üdvösségünkre eljuttathat bennünket. Mi embernek képtelenség, Istennek lehetséges! (l.: Lk 18,27) Az ember töredékes. Fel nem érheti Isten magasságát önmaga erejéből, ha oda Isten fel nem emeli! Jézus Boldog mondásának mindegyike arra mutat rá, hogy kicsinységünk, szelídségünk, irgalmasságunk, alázatosságunk, józan naivságunk, kompromisszum készségünk, tűrőképességünk, megalázkodásunk, az Igazság tudatosságában szolgál minket; és nem elviselésében. Hiszen elviselése mindennek, erőlködés, a magam erejének fitogtatása csupán. Ezzel szemben Jézus azt mondja: miattam vállaljátok, vagyis Istennek kedvét keresve, rábízva magunkat. Ebben az állapotban a hit és a bizalom az, ami erőnkké lehet. Ez az állapota az embernek az, amikor képes feloldódni Isten végtelen szeretetében, anélkül, hogy önmaga javát keresné e világban. Ide is igaz az, hogy nem e világból valók már azok, akiket kiválasztott, és akik e kiválasztódást elfogadni képesek. (Mert az ember önmaga szelíd, de határozott - válasza nélkül, Isten szándéka csupán kijelölés. Akkor válhatok kiválasztottá, ha tudatos válasszal illetem Teremtőmet. Mely válasz meggyőző, hittel buzgó Igen.) Nem tiltakozva, nem ágálva, hanem ettől boldognak tudva magamat! Ahogy Illés próféta, elfogadta, megengedte magának, hogy Isten gondoskodjon róla (1Kir 17,1-6), miközben elviselte hiányát annak, amiről gondolhatta volna, hogy e világból jár neki, ahogy mások is azt gondolták, hogy jár nekik. Illés a rejtőzködésben, nélkülözésben, csendességben, a harsogó világtól eltávolodva fedezi fel a tisztaszívűség kegyelmi állapotát. Valaki azt mondta, hogy a boldogságmondások a Szentírás lüktető szívverései. Talán azért, mert úgy gondolta, hogy ezekben a mondásokban, melyeket olvashatunk a Máté 5,1-12-ben, és hasonlóképpen a Lukács 6,20-26-ban, bennük összesűrítve megtalálható az egész Szentírás lényege. Jézus boldogságról beszél, ugyanakkor tartalmilag olyan dolgokról, mint sírás, szegénység, szelídség, üldöztetés, éhezés, tisztaság, irgalmasság, amikről nem a boldogság jut az eszünkbe. Ha Jézus életére tekintünk, akkor ezekből a boldog mondásokból kirajzolódik az Ő élete és jelleme. Arra gondolok, hogy Jézus, bemutat, elénk él egy emberi életet, ami a világ igényeivel szembe helyezkedő, azzal ellentmondásba kerülő emberi élet, és mindezekből megrajzol egy boldogság képet a számunkra. 2

4 Jézus szomorú, kedvetlen, életunt, vagy csalódott, esetleg depressziós volt? Ugye nem. Jézusra azt mondhatjuk, hogy boldog volt, hiszen azt az életet, amit élt, az Atya tetszésére teljesítette. Az Atya kedvét lelte benne, ezért boldog lehetett; meg tudott felelni az apukája elvárásainak. Ebből meríti azt a tapasztalatát, amire azt mondja, hogy, ha ti is ilyenek lesztek - Atyám kedvét találja bennetek is - mint én vagyok, akkor a boldogságotokra máris rátaláltatok. Az életünket, ha képesek vagyunk ahhoz igazítani, aki bizonyosan mindegyikünk javát akarja, akkor, bár e világ javaiból nem fogunk mindent úgy birtokolni, ahogy azt a fogyasztói társadalom szeretné, mégis boldogok lehetünk, miközben másokat is boldoggá tehetünk. Pontosan az által, hogy igazoljuk a számukra, hogy nem kell mindent, amit csak lehet a világból uralni ahhoz, hogy boldogok lehessünk! Bizony, ha boldogíthatok mást, akkor már nem is kellenek azok a tárgyak, dolgok, eszközök, aminek birtoklásával önmagamnak pillanatnyi boldogságot szerezhetek. Nehéz elhitetni a világgal, de aki próbálta már a krisztusi életet, az megtapasztalhatta, hogy milyen különbség van a gazdagság és a boldogság között. Hiszen, a boldogsághoz nem kell hatalom, nem kell, hogy birtokoljak bárkit, vagy bármit. Bizony, ezt még sokszor a vallásos emberek sem értik. Egészen más megközelítése az életnek az, hogy hitbéli meggyőződésemmel élem azt az életet, enyémként, aminek Isten a birtokosa, és melyben én lehetek a megajándékozott, így gazdag is, akinek nem kell, hogy gondja legyen bármire is, mert élvezhetem a gondoskodó szeretetet. Hiszen a világban minden az enyém, amire szükségem van ahhoz, hogy Istent, az Ő végtelen szeretetéért dicsőítsem. Persze, erre el kell jutni. Pontosan erre akar megtanítani bennünket Jézus. Ezért éli elénk az életet, és ezért próbál bennünket elidegeníteni a világ gondolatmenetétől, logikájától. Amit fel kell cserélni Isten logikájára. Nagy tévedés az, hogy az élet önmagáért való. Ha ezt hisszük, persze, hogy nem lehetünk boldogok, melyre már itt, és már most alkalmunk lehetne! Energiánkat, erőnket, tudásunkat, képességeinket, sőt, Istentől kapott adottságainkat, karizmánkat, rosszul értelmezett, magunk fogalmazott, kicsinyes céljai érdekébe állítjuk, illetve védekező ösztöneinknek engedjük át. Pedig Jézus világosan beszél, Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát [Mt 6,33] Igen, ez közösségi lehetősége, esélye az embernek, de ha a személy nem éli bele magát Isten jelenlétébe, akkor a közösséget is megfosztja attól az esélytől, hogy Krisztus közösségét megvalósítsa ebben a világban, ebben az életben. Tudomásul kell vennünk, hogy a szentségek, melyeket Jézus bízott egyházára, eszközök az ember számára, hogy boldogan élhessen. Ám ezekkel a szent eszközökkel is rosszul bánunk, visszaélhetünk, ha azokat Barsi Balázs atya szavait használva fel, lelki-szellemi ínyenckedés -ként vesszük 3

5 igénybe, mint birtokolhatót. Azok arra szolgálnak, hogy életünket segítsék krisztusi életté alakítani, hogy képessé lehessünk boldogokká lenni, és másokat is boldoggá tenni. Persze Isten csak azt képes boldoggá tenni, aki Isten kedvét keresi. Aki önmagát akarja boldoggá tenni, az ne is számítson rá, hogy Isten boldogító élményéből gazdagodhat, meríthet. Isten nagysága az a kegyelem, amivel személyemre szabottan rám gondol, amivel embernek élnie kell, használnia kell, igénybe kell vennie, hogy Istennél majd boldogítóvá lehessen a Vele való közösség. Oda saját erőből, vagy protekcióval nem lehet eljutni. Uram segíts meg engem, újra és újra, hogy képes legyek lenni a Te akaratod, szándékod, hívásod, és küldésed számára! Ámen NJ Visszatekintő Pedagógusok megáldása vasárnap Ferenc atya a pedagógus napi és a Te Deum szentmisén megáldotta a tanárokat, tanítókat, hitoktatókat. A tanév végén összegez egy kicsit az ember: mit is jelent számomra ez? Munka csupán, jól megoldandó feladat? Vagy esetleg több: hivatás, küldetés? Legszebben talán mégis így hangzik: Istentől kapott, Neki felajánlott, másokért végzett szolgálat. Az ember nem elég önmagának, közösségben tud csak fejlődni, kibontakozni, mások visszajelzései alapján építi, alakítja személyiségét. A család után az iskolában tölti a legtöbb idejét a gyermek. Szerencsére a mai szülők többsége már nem csak a jó eredmények, statisztikák alapján választ iskolát, hanem megnézi, hogy azok a nevelők, akikre gyermekét bízza, milyen értékeket közvetítenek majd számára. A tanító legelső feladata, hogy Istentől tapasztalt, kezdeményező, nyitott szeretettel, elfogadó érdeklődéssel forduljon a gyerekek felé. Fontos kialakítani a bizalmi légkört, hogy a gyerekek megnyíljanak, befogadóvá váljanak. Csak így lehet maradandóan hatni az értelmükre és a lelkükre. Ez a kettő ugyanolyan fontos, egymást kiegészíti és erősíti, hiszen ők még elsősorban érzelmeik által motiváltak. Szép feladat a tudást átadni, megtanítani őket írni, olvasni, logikusan gondolkodni, helyes módszerekkel tanulni, véleményt formálni, érvelni. Még szebb 4

6 dolog rávezetni őket, hogy közösségben élni jó, hogyan tudjuk elfogadni, megbecsülni egymást és általa magunkat, hogy mit jelent a felelősség, a mások és magam szeretete. A helyes önismeret és önbizalom megalapozása legalább olyan fontos, mint a tananyag, ez segít majd később eligazodni, erre lehet építeni. A választható, tanórai keretben megvalósuló hitoktatás során sok olyan gyerekkel is találkozunk, akik a családban még nem, vagy alig hallottak Istenről. Idén a legszebb annak megtapasztalása volt a számomra, mennyire nyitottak erre a gyerekek, mennyire szükségük van arra, hogy a jézusi szeretetről halljanak, hogy feléjük ezt közvetítsék. Megható ragaszkodással és kedvességgel tudják ezt viszonozni. Bizony nem mindig könnyű feladat, hiszen a pedagógus is csak ember, neki is lehetnek problémái, nehezebb napjai. Fontos, hogy olyankor meghalljuk: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és terhet hordoztok, én felüdítlek titeket (Mt 11,28) Így nem csak szép, hanem szükséges is az áldás, amellyel év elején és év végén Ferenc atya a Szentlélek ajándékait kéri számunkra. Kívánok minden pedagógusnak jó pihenést, Istenben való felüdülést a nyárra! Egyik elsős tanítványom álma arról, mi szeretne lenni: Húsboltos, kispap, és focista. De mind a három! Annus Andrea Utolsó nyugdíjas hittan a tanévben Az élethosszig való tanulást hirdetik ma minden fórumon. Szerencsénkre a mi atyánk is így gondolja. Minden hónap első csütörtökén, délután 4 órakor hittan óra volt már 2. éve a hetven év feletti híveknek. Nagyon vártuk minden hónapban ezeket a csütörtököket. Szorgalmasan el is jártunk 10-en, 12-en. Értékes délutánokat töltöttünk együtt. Már egy fél órával előtte ott voltunk többen is, lelkileg fölkészültünk a témákra. Felelevenítettünk ritkán énekelt régi templomi énekeket, megosztottunk élményeket. Például voltak, akik jártak már a Szentföldön és elmesélték ottani szép élményeiket, be is lelkesültek újra. Megosztottuk véleményeinket, gondolatainkat a vallásos tárgyú könyvekről. Ferenc atya beszélt egy-egy témáról (pl. imádság, gyónás, szeretetszolgálat, stb.) és kérdezte a véleményünket, hozzászólásainkat. Beszélgetések alakultak ki. Atya is jól érezte magát köztünk, mindig tovább maradt velünk. Érdemes így az életutunk vége felé több időt fordítani a lelkünkre, hitünk tovább fejlesztésére. Továbbiakban is nagy szeretettel várjuk szeptember 4-én csütörtökön délután 4 órára minden kortársunkat, férfiakat és nőket egyaránt! Huj Klára 5

7 Eljött a nagy nap! Bérmálás szombat A két éven át tartó előkészületi idő után eljött a nagy nap, a Szentlélek kiáradt fiataljainkra! június 14-én délután 16 pomázi és 2 budakalászi fiatal, ifjú felnőtt bérmálkozott. Már jóval a szentmise kezdete előtt, a megbeszélt időpontban érkeztek és foglalták el helyüket a jelöltek. Bár testben-lélekben felkészültek és már mindent pontosan tudtak, a boldog izgalom még a felnőtteken is érezhető volt, méghozzá joggal ahogy azt Székely János püspökatya homíliájában kiemelte: ez a hívő felnőtt keresztény élet kezdete, az igazi út még előttük áll! És ez az út minden bizonnyal nem lesz göröngyöktől, buktatóktól, elágazásoktól és próbatételektől mentes de ott a Szentlélek, aki hívható és bármikor, bárhol elérhető! Csak idézzük fel ajándékait (bölcsesség, értelem, tudomány, tanács, erősség, jámborság, istenfélelem) és gyümölcseit (szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás) és számíthatunk Rá! Köszönjük, hogy együtt imádkozhattunk értük, ünnepelhettünk velük! Szentháromság Egy Isten, kérünk, tartsd meg Őket! Polyák Mária Te Deum laudamus, vagyis Téged, Isten, dicsérünk, hangzik az Egyház ősi hálaadó éneke. Hálát adni általában jelentős események után szoktunk, az ifjúság és a pedagógusok körében pedig aligha van sok jelentősebb esemény a tanévnél. Különösen a tanév végénél. 6

8 Az évvégi hálaadás a hagyományos szerint Péter-Pál napján volt, ám az utóbbi évtizedekben kicsit korábban fejeződik be a tanév, így ben június 15-én tartottuk. A szokásos bábozós gyermekmise keretében Ferenc atya megáldotta a hitoktatókat, akik egész éves munkájukkal igencsak rá is szolgáltak az áldásra márha ilyent egyáltalán lehet mondani. Saját gyermekeim mindenesetre nagy lelkesedéssel járnak hittanórákra, olykor teljesen spontán is megemlítik, milyen jó a hittan, ami elsősorban a pedagógusok dicsérete. A szentmise után az immáron szokássá váló plébániaudvari összejövetelre került sor: volt nyúlsimogatás és sorversenyek, lehetett kuglizni és fakapura rúgni, amelyik gyereknek pedig egyéb elképzelései voltak, az felmászhatott valamelyik fára vagy bármi mást is játszhatott társaival. Közben elkészült az ebéd, ami rendkívül ízletes volt ezúton is köszönet mondatik érte, s mire elköltöttük, már jócskán dél után járt az idő. Isten áldja meg a tanévben munkálkodókat: pedagógusokat és diákokat egyaránt! Babos Gábor Házas Esték záró alkalma Június 20-án, pénteken tartottuk a Házas Este csoport évzáró, hálaadó miséjét. Hálát adni házastársunkért, családunkért, és azért, hogy maroknyi csapatunk már második éve hónapról, hónapra összegyűlik a közösségi házban. Szeptemberben összejöveteleinket folytatjuk és az új érdeklődőket is szeretettel várjuk. Jézus Szent Szíve és a nyári pihenés Hogyan kapcsolódik egybe a címben szereplő két fogalom? Egyszerű! Az ünnepnap evangéliumának végén olvasható: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket! (Mt 11, 28). És még utána azt is hozzá teszi Jézus, hogy tanuljunk tőle szelídséget, alázatot és akkor megtaláljuk nála lelkünk nyugalmát. Ezeket a kicsinyekről mondja, az őbenne hívő egyszerű emberekről, akiknek kinyilatkoztatja Atyja dicsőségét. Oly jó ezt tudni és érezni, mert ha valóban Jézus békéjében vagyunk, akkor tényleg meg lehet ezt tapasztalni! Nekünk most a nyár elején pont úgy jött ki az első szabadság, hogy néhány nap családi pihenés után Jézus Szíve főünnepére jöttünk haza. A neki szentelt imaórán hálát tudtunk adni ezért a lelki és testi felüdülésért. A pilisszentléleki plébánia és az ezt irányító és felügyelő atyák, diakónus és egy nagyon kedves család jóvoltából a szálláshelynek kialakított üres plébániaépületben lakhattunk, ami egyben egy Szt. II. János Pál pápának kialakított emlékhely is, telis tele róla szóló tablókkal, emléktárgyakkal, írásokkal. Szemben a meghitt kis szentlelkes templommal, gyönyörű pilisi természeti környezettel körülvéve, mind-mind a lelki és testi felüdülést szolgálta. Az elején idézett jézusi kedves meghívás 7

9 csengett a fülünkben, amikor ott nyaraltunk. Hálából az imaóra elmélkedései közé betettük a nagy szent pápa Jézus Szívének tiszteletéről írt könyvéből, a litánia kommentárjához írt idézeteket. Siessünk tehát Jézus Szívének oltalmába! El nem múló szót ajándékoz ő nekünk (vö. Mt 24, 25) határtalan szeretetet, sérthetetlen barátságot, meg nem szűnő jelenlétet (uo. 28, 20) (Reménységünk forrása, 28. o.). Most mi ezzel a kis cikkel is szeretnénk köszönetet mondani a Szent Szívnek ezért a pár nap pihenőért. Még egy idézettel zárnánk, ami szintén az imaóra elmélkedései közül való: Istenhez akkor hasonlítunk, akkor alakulunk át az ő képére és hasonlatosságára, akkor válunk bölcsességének és szeretetének remekeivé, ha megtanulunk hálatelt szívvel válaszolni szeretetére, ha megpróbáljuk elsajátítani a valódi szeretet művészetét, amely teljesen Isten szeretetének áramlásába sodor bennünket. (Bernhard Häring: Jézus Szíve az üdvösség forrása, 13. o.). Hála Neked jóságos Istenünk! Köszönettel: az István család Mi is hálásan köszönjük az egész éves szolgálatot, fáradságot, a sok-sok lemondást és a türelmet és további sok kegyelmet és kellemes nyarat kívánunk! Erre a hónapra Goretti Mária szombat-vasárnap Már most jelezzük, hogy színes ifjúsági programmal szeretnénk készülni, a Goretti Mária kápolna (búcsújára). Szeretnénk a fiatalokkal együtt örülni annak, hogy Jézushoz tartozunk, felfedezni közös és egyéni értékeinket. Szeretetláng Zarándoklat szombat Országos szeretetláng zarándoklat Erdődi Ferenc atya vezetésével július 12-én (szombaton) Mátraverebély - Szentkútra. Az autóbusz csobánka felől érkezik. A különjárati autóbuszra csobánkán 6:40-kor, a Fő téri buszmegállóbanlehet felszállni. Pomázra érkezve 6:50-kor veszi fel az utasokat a buszmegállókban. Az utolsó felszállóhely a HÉV állomásnál (a volt Cora buszmegálló). A program 9 órakor kezdődik és 17 óráig tart. jelentkezni Bozsóné Ilonánál, és Lengyel Évánál lehet, az útiköltség ( Ft) befizetésével. Infó:

10 Közösségépítő családos tábor Kedves Testvérek! Közösségépítő családos táborba hívunk benneteket július ig Terénybe. Ez a csendes kis falu Nógrád megyében, Pomáztól kb.85 km-re fekszik. Autóval kb.1,5 óra alatt elérhető. A tábort a Johannita lovagrend hozta létre és tartja fent. 8 db 4 ágyas+ pótágyazható, fürdőszobás szoba, 2 db tetőtéri 8 ágyas+ pótágyazható tágas szoba, közösségi helység, ebédlő, konyha, különálló fürdőház, tűzrakóhely, ping-pong asztal áll a rendelkezésünkre. Nem csak a kisgyerekeket, hanem a kamaszokat is várjuk, - elegendő létszám esetén - külön programmal. Ha pedig minden szoba megtelt, természetesen idén is lehet sátorozni a kertben. Tervezett költségek: Felnőtt 10-18év 3-10év 3éjszaka 7500Ft 6900 Ft 3600 Ft 3 ebéd 3300Ft 3300 Ft 1800 Ft + reggeli és vacsora költsége. 3 év alatt ingyenes. Jelentkezés: 20/ , a szervezőknél, a sekrestyében. Autók megáldása Szent Kristóf napján péntek Szeretettel, hirdetjük, hogy jövő hónapban Szent Kristóf napján megáldjuk az autókat és természetesen a tulajdonosokat és az autószerelőket az esti szentmise keretében. Utána a templom körüli és a kastélyban parkoló autókat is egyenként megáldjuk, aki kéri. Jó idő esetén várjuk a résztvevőket egy kis beszélgetésre a plébánia-kertbe. 9

11 Szent Anna napi kápolna búcsú szombat Július 26. Szent Anna búcsú, szentmise 18 órakor a Bem József utcai Szent Anna kápolnánál. Ekkor áldjuk meg a nagyszülőket. Nagyon szerény agapé és beszélgetés ez után is lesz. Szeretettel várunk minden nagyszülőt és családtagot! Rossz idő esetén a templomban és a közösségi teremben tartjuk a programokat. Ezen a Szentmisén a szokott feltételekkel teljes búcsú is nyerhető. Csobánkai Szent Anna templom búcsú vasárnap Szeretettel invitáljuk a minden kedves pomázi testvérünket a Csobánkai Szent Anna templom búcsújára! A Szentmisét Bíró László püspök atya fogja bemutatni a vasárnapi 11 órás szentmise keretében. Utána a csobánkai plébániakertben bográcsozás, beszélgetés és játék lesz. Előretekintő Újra Búcsúzunk! szombat-szerda Mármint a Pomázi Szent István Király Romai Katolikus Plébánia idén is megrendezi az Szent István búcsút. Valóban szeretnénk, ha megújulnának hagyományaink, pontosabban, ha visszatérnének a szívekbe. Aki részt vett a rendezvények valamelyik napján elmondhatta, hogy nagy tehetségek sze- 10

12 mébe nézhetett, és bőrén borsódzva megérintette az a rengeteg évnyi fáradozás, ami a fellépők mindegyikéből sugárzott. A szép zene ének és szó oly természetesnek hangzott, hogy meg is feledkezünk arról a hatalmas távolságtól, ami minket a közönséget elválaszt a színpadon látott eredménytől. Megszeretnénk ismételni az a kis csodát, amelyet a fellépők és mi a közönség közösen adtunk egymásnak itt Pomázon, azon a Istentől megáldott néhány este ege alatt. Megtelt a kert emberekkel, arcunk mosollyal, szívünk örömmel és bizony a szemünk könnyekkel. Jó volt kinyitni a rozsdáló kaput, a békés kertet, a hangszerek tokjait, a boraink palackjait és mint nap mint nap Templomunkat, de mégis valahogy máshogy. Szeretnénk idén is átadni, annak értelmét miért járunk ebbe a templomba. Hogy bár maradhatnánk otthon is, és annak biztos tudatában, hogy többnyire jó emberek igyekszünk lenni megsejtettük azt is, hogy Isten mit szeretne tőlünk... hogy mennyire vágyik rá... hogy mennyire akarja... hogy hétről hétre összekösse Szívét a mi szívünkkel. Szavaival, akaratával, és mindennél személyesebben az ostyában és a borban, testünkké és vérünké, vagyis a miénk, lelkünk rabja legyen. Ezt otthonról, a saját megszokott gondolatainkból, életünkből mi se tudnánk megsejteni, megtapasztalni. A megszokások mögött is annyi új van, annyi régi mögött annyi hihetetlen, felejthetetlen. Látjuk miért tudtak több száz, több ezer évesek lenni, s miért nem tűntek el. Mert él az, Aki adja. Csendben mind rá bukkanunk. Szeretnénk remélni, hogy ezeken az estéken találunk a padban, a fűben, mellettünk a széken a másik szívében darabkákat abból az egyre közelgő álomból, egyre megvalósuló valóságból amit Isten készít nekünk nap mint nap. Ezért igyekszünk a tavalyihoz hasonlóan színes programokkal meglepni a kedves pomáziakat. A templomi rendezvények vallásos és komolyzenei rendezvények mellett zenés táncos mulatságokkal, kézműves és étkező standokkal és gyermek programokkal várunk mindenkit a plébánia-kertbe. Már 16-ától szombattól kezdődnek a rendezvények és egészen 20-a estig tartanak majd. Szeretettel és imádsággal, ferenc atya 11

13 Szent Bertalan éjszakája Szent Bertalan éjszakája a 16. századi francia vallásháborúk egyik legismertebb eseménye augusztus 23-áról augusztus 24-ére virradó éjszakán a békülési célzattal a Párizsba gyűlt hugenották (francia reformátusok) nagy részét a király beleegyezésével lemészárolták. Ennek a szomorú eseménynek apropóján szeretnénk meghívni valamennyi helybeli felekezet, hogy imádkozzunk, egy kicsit virrasszunk együtt egymásért és a békéért; hogy a felebaráti szeretet és imádság évében egyre jobban szeressük egymást, egy kicsit közelebb léphessünk együtt Jézushoz. hogy ne csak az év eleji, ökumenikus imahéten találkozzunk és imádkozzunk egy évben egyszer. Szándékom, hogy ugyanígy virrasszunk a Kassai vértanuk ünnepén is, amikor Bethlen Gábor erdélyi fejedelem seregei, Rákóczy György Hajdúi kegyetlen módon kivégeztek három katolikus papot, Kőrösi Márk esztergomi kanonokot, Grodecz Menyhért és Pongrácz István tábori lelkészeket 1619-ben. Imádkozzunk együtt a békéért és ennek forrásáért a szeretetért és a két virrasztás közt eltelő időben kölcsönösen imádkozzunk ugyanezen célokért. feria Veni Sancte Veni Sancte Spiritus (lat. Jöjj Szentlélek... ) kezdetű ének hangzik fel sok helyütt a plébániákon és a katolikus iskolákban. (Ez eredetileg a pünkösdi szekvencia, egyike a trienti zsinat által jóváhagyott 4 szekvenciának.) Imádkozunk együtt fiataljainkért, hogy ez a tanév még sikeresebb legyen a számukra. Érezzék át, hogy a számukra a tanulás éppen olyan munka, mint a szüleiknek a saját hivatásuk. Sőt sokak élete már az iskola padban eldől, hogy lesz-e belőle jólétben élő, önmagáról gondoskodni képes felnőtt vagy sem. Lássák meg, hogy a maga módján mindenki tehetségnek születet és ez az év segítsen hozzá mindenkit, hogy megtalálja vagy tovább fejlessze. feria 12

14 13

15 14

16 Hírek, hirdetések Továbbra is várjuk a jegyespárok jelentkezését. Legalább fél évvel előtte jelentkezzenek. Jegyesoktatás minden hónap 2. és 4. kedd este, 19:15 órakor kezdődik a közösségi házban. Mindenféleképpen jelentkezzenek az irodán is! Májustól a hétvégi (szombati, vasárnapi) Szentmisék este 7-kor kezdődnek majd! (A nyári miserend egészen októberig érvényes) Szeretettel keresünk az újság megszerkesztéséhez segítséget. Számítógépes tudás, Microsoft Word alapos ismerete szükséges. Ferenc atyánál lehet jelentkezni. Hálásan köszönjük! Önkéntes segítséget kérünk! Szeretettel keresünk gondnokot a plébánia épületeinek kezelésére. Építőipari tapasztalat szükséges. Ferenc atyánál lehet jelentkezni. Hálásan köszönjük! Miserend Pomáz: Templom: Hétfő, Csütörtök reggel 7 órakor Kedd, Péntek este 18 órakor Vasárnap reggel 8 órakor délelőtt 9:30 órakor Szombat és Vasárnap este 19 órakor Szent Miklós Kápolnában vasárnap délelőtt 11 órakor Csobánka: Szombat este órakor Vasárnap délelőtt 11 órakor ÉLESZTŐ a Szent István Király Plébánia értesítője Megjelenik minden hónap elsején. Ingyenes kiadvány Pomáz, 2013 Templom tér 8. Tel./Fax: mail: Web:http://www.pomaziplebania.hu Bankszámla szám: Kiadásért felelős: Erdődi Ferenc Plébániai kormányzó Szerkesztette: Erdődi Ferenc Plébániánk hírlevelét keresse minden hónap elején a templomi újságoknál! Hírlevelünk virtuálisan hozzáférhető honlapunkon: pomaziplebania.hu 15

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül!

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 2 down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 3 Kedves Szülôk! Megszületett

Részletesebben

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései 7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései II. A hitoktatás mai helyzetelemzése a. A hittanórák időpontjával kapcsolatos kérdések A közoktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban) törvény által

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 2008. február Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 Február 1, első-péntek. Gyónási alkalom 6 órától 9,30 óráig és délután 16-tól 17,30 óráig. Február 2. Urunk bemutatásának ünnepe(gyertyaszentelő

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Váci püspök: Együtt kell élni a gazdasági bevándorlókkal is 2015. January 21.

Váci püspök: Együtt kell élni a gazdasági bevándorlókkal is 2015. January 21. Váci püspök: Együtt kell élni a gazdasági bevándorlókkal is 2015. January 21. A katolikus egyházban nagyobb figyelmet kap a templomok tatarozása, mint a hit gyakorlása és a szolgálat. Az egyháznak, ahogy

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására.

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására. 1. MIÉRT KELL Ma már azzal senki nem vitatkozik, hogy szükség van az ország erkölcsi szintjének emelésére. Politikusaink úgy látták, hogy a közoktatás, az iskola egy fontos területe a személyiségformálásnak,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben