2015. január (4. szám) Bemutatkozik a község új vezetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. január (4. szám) Bemutatkozik a község új vezetése"

Átírás

1 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) január (4. szám) Bemutatkozik a község új vezetése Mint ismeretes, a esztendő választási szuperév volt Magyarországon. Utolsóként ősszel a helyhatósági választásokra került sor, melynek eredményeképpen községünk választópolgárai új polgármestert, valamint képviselőtestületet választottak. Soós Endréné vagyok. A gyermekkoromat Pórszombaton töltöttem. A családommal ben költöztünk Rédicsre, azóta itt élünk. Két fiunk van, a nagyobbik orvos a kisebbik a kommunikációs és üzleti főiskolán végzett. 25 évig dolgoztam a helyi önkormányzatnál mint szociális ügyintéző. Azt követően 2 évet a Lenti Járási Hivatalban, szintén szociális területen. A munkám mellet végeztem el a főiskolát, ahol szociális munkás diplomát szereztem. Mindig fontosnak tartottam azt, hogy lehetőségeimhez mértem segítsek az itt élő embereknek. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy lehetőséget adtak arra, hogy én irányítsam a községet. Ígérem, hogy a lehetőségekhez mérten mindent megteszek, hogy megfeleljek az elvárásoknak. Kérem, hogy továbbra is tiszteljenek meg azzal, hogy elmondják panaszaikat és az ötleteiket. Bedő Lászlóné vagyok. Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem megtisztelő szavazataikat, melyeket elismerésnek és egyben bíztatásnak is tekintek. Minden erőmmel törekedni fogok arra, hogy ezt a bizalmat megőrizzem, és úgy végezzem a munkám, hogy közben nem feledkezem meg a felelősségről, ami a tevékenységgel jár. Hegedűs Józsefné vagyok. Azt gondolom, hogy nincs a községben olyan ember aki engem ne ismerne. Tősgyökeres rédicsi vagyok. Nemcsak én hanem a szüleim és a nagyszüleim is Rédicsen születtek, éltek. A férjemmel is itt telepedtünk el a házasságkötésünket követően. Ide építkeztünk, és itt neveltük fel a két fiunkat. Egyik gyermekünk is ide telepedett le miután családot alapított. Hosszú évekig dolgoztam a helyi orvosi rendelőben mint asszisztens nő. Azt követően a helyi szociális otthonba helyezkedtem el gondozónőként. Köszönöm a bizalmukat. Az Önök jóvoltából a második ciklust kezdtem meg mint képviselő. Igyekszem úgy végezni tevékenységemet, hogy továbbra is kiérdemeljem 1

2 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) bizalmukat. Köszönöm, hogy ismét szavaztak rám Ezután a vendéglátásban próbáltam ki magamat. és megadták a lehetőség arra, hogy továbbra is Üzletvezető, vendéglátás vezető és bolti eladó képviselőként segítsem a falut. szakmákat szereztem, majd Lentiben egy éjjelnappali egységet vezettem két éven át. Petőné Horváth Anita vagyok, 41 éves. Logisztikusként dolgozom. Lentiben a Gönczi Ferenc Gim óta kamion parkoltatást végzek vállalkozó- náziumban érettségiztem. Rédicsen élek csalá- ként. Először a Gárdonyi Géza GB Change parko- dommal, férjemmel, két lányommal és édesanyám- lóban, majd 2010-től a mai napig a Hetési Csárdá- mal. nál. Nőtlen vagyok, szüleimmel élek egy háztartásban. A Rédicsi Sportegyesület Asztalitenisz Szak- Több éve a helyi iskola szülői szervezetének elnö- osztályának a vezetője és a rédicsi önkormányzat keként sok gyermek- és családi program megren- képviselő testületének tagja vagyok a lakosság jó- dezésének és lebonyolításának aktív részese va- voltából. gyok. Útátadás Lentiben a Kerka Kulturális Egyesület vezetőségi tagjaként segítem a néptáncegyüttes működését október 14-e a határ mellett élők életében Életem része a kultúra szeretete és fontos szá- fontos eseménynek számít, hiszen a két országot momra a hagyományaink őrzése és továbbörökíté- összekötő út került átadásra. se. Az átadón jelen volt Magyar Levente külügyi államtitkár és az út mindkét oldalán lévő falvak polgár- Ezúton is szeretném megköszönni ezt a felelősség- mesterei. teljes és megtisztelő feladatot, amit igyekszem lel- Az újonnan átadott út jelentős szerepet tölt be a kiismeretesen és becsületesen végezni. Szeret- határmentén élők életében. ném, ha ez a település szép, fejlődő helyszíne len- Nagy nap volt ez, amire sokáig fogunk emlékezni, ne családjaink életének. mivel az újonnan átadásra került útszakasz Rákos Pál vagyok, 1975-be születtem. Gyerekkorom óta rédicsi vagyok, csak a tanulmányaim ideje alatt hagytam el a falunkat. Lentiben a Gönczi Ferenc Gimnáziumban végeztem a középiskolát. Ezután Székesfehérváron az Árpád Szakképző Iskolában szereztem meg a fogtechnikus bizonyítványt. Ezt egy év sorkatonai szolgálat követte a lenti lak- Szalagátvágás az útátadáson tanyában között a Vám és Pénzügyőrségnél dolgoztam a Rédicsi határátkelőn. Az Euró- jelentősen lerövidíti a határon történő átkelést,mely pai Unióba történő belépést miatt munkaviszonyom lehetőséget kínál a lakosság szorosabb együttmű- megszűnt. ködésére. Közelebb kerülnek egymáshoz a csalá- 2

3 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) dok a régi és az új barátok. A vasfüggöny 1989-ben történt lebontása után új fejezet nyílt a két ország kapcsolatában, és további feladat, hogy ez a kapcsolat még tovább bővüljön. Az államtitkár elmondta, hogy a kormány tervei között szerepel még több ilyen összekötő út építése. Reméljük, hogy a közeljövőben megépül a Rédicset Lendvával összekötő kerékpárút is, ami új perspektívákat nyújtana a határ mellett élők életében. Idősek köszöntése Az idén sem feledkeztünk el azokról akiknek nagyon sokat köszönhetünk. Hiszen nélkülük mi sem lennénk december 13-án ismételten, immár nyolcadik alkalommal a község képviselő-testületének szervezésében megtartottuk az idősek részére a hagyományos ünnepélyt. A törődés és a szeretet különösen fontos az Advent idején. Ezen rendezvénynyel is szerettük volna még szebbé tenni a Eljövetel ünnepét. A meghívottak szép számban megjelentek, amiért hálásak vagyunk. Köszöntésükre ismételten öszszeállt a Rédicsi Asszonykör, és egy szép karácsonyi összeállítással kedveskedtek a jelen lévőknek. Őket követően a Rédicsi Móra Ferenc általános iskola tanulói mutattak be egy nagyon szép színvonalas műsort, felnőttekkel együtt.. Mindenkinek köszönet a szép műsorért. Események, történések községünk életéből 3 A műsort követően megvendégeltük őket és szaloncukorral kedveskedtünk. Különösen megható volt, hogy megjelent a község legidősebb polgára is. Minden napból, a legközönségesebből, sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha pillanatokra is! Egy jóindulatú szóval. Méltányos cselekedettel. Udvarias mozdulattal. Nem kell sok az emberi ünnephez. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és udvariassággal: tehát az ünneppel. Ennek az ünnepélynek is ez volt a legfontosabb célja. Településünk szépkorú polgárai jókedvű beszélgetés közben. Különösen fontos az idősek iránti tisztelet és megbecsülés. Mondják, arról ismerszik meg egy ember, s arról ismerszik meg egy adott kor vagy adott társadalom, hogy hogyan bánik az időseivel. Egy vidéki nagyváros katolikus templomának bejáratánál olvasható a következő: Hároméves korunkban úgy érezzük, apának mindig igaza van. Iskolásként rádöbbenünk, hogy apa sem tud mindent. Kamaszkorunkban szent meggyőződésünk, hogy apának semmiben sincs igaza. Ifjú családosként aztán rájövünk, hogy bizony sok mindenben igaza volt. Meglett emberként pedig azon tűnődünk, de jó lenne, ha élne az apánk, s megkérdezhetnénk tőle, igazunk vane. Ha az ember kellő mélységgel és tudatossággal végigtekint cselekedetein, ha illő módon megvizsgálja lelkiismeretét, hibáit és mulasztásait, a szíve mélyén mindig a szeretethez, a másik ember iránti tisztelethez érkezik.

4 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) Az idősek napja az ő tiszteletükről szól. Tisztele- lik... Fontos, hogy az idős emberek érezzék, tünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásu- hogy szeretve vannak és azt is, hogy szükség van kat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társa- rájuk, és a tanácsaikra. dalmunknak ők is hasznos tajgai, és mindnyájunk- Száguldva vágtat, rohan az idő, nak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van Sorra váltják egymást föl a hetek, mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt Minden nyár gyorsabb, mint az előző, bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, a Az időnek nem mondhatsz állj meg -et türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek (Zsoldos Imre) bennünket. A képviselő-testület szívből köszöni mindenkinek, Az összejövetel célja, hogy kifejezzük hálánkat, hogy elfogadták a meghívást. Őszintén reméljük, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket hogy jövőre is együtt ünnepelhetünk a község azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek szépkorú polgáraival. Mindenkinek további jó után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. egészséget kívánunk. Mi emberek furcsa lények vagyunk. Tudunk örülni, Soós Endréné, polgármester sírni, dühöngeni, de a legfontosabb, hogy szeretni tudunk. Szeretni a legcsodálatosabb dolog a világon. Rajzpályázat Mindegy, hogy szeretetről vagy szerelemről beszé- A Rédics Község Önkormányzata által meghirde- lünk, de szeretni a legnagyobb öröm. tett Számomra legkedvesebb hely: Rédics rajz- Tudni azt, hogy vannak emberek, akik fontosak pályázat nyertes képei a 7-10 éves korosztályban számunkra, az is egy csoda. nyertes: Tóth Dorka, éves korosztályban A szeretetben a legjobb dolog adni: ölelést, csókot, nyertes Tüske Hanna, éves korosztályban tanácsot, mindegy mit, csak szívből szóljon. nyertes Kondákor Vivien. A szeretet végtelen és határtalan. Minden ember tudja, hogy szeretet nélkül élni nem lehet. Nem is érdemes. Ez az életünk ereje, amiből táplálkozunk. Oly kicsi a szív, hogy fér bele mégis ennyi szeretet? Nem lehet tudni, de nem is ez a lényeg: Hanem, hogy adjunk meg mindent szeretteinknek, hisz ha mi adunk, kapunk is és így lesz teljes a világ: együtt szeretetben. Kondákor Vivien rajza Egy bölcs mondás miszerint : A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége, és a legnagyobb teherbíró ereje. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Tóth Dorka rajza Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem mú- Tüske Hanna rajza 4

5 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) A régi temető rendbetétele Hol sírjaink domborulnak, Unokáink leborulnak, És áldó imádság mellett Mondják el szent neveinket. (Petőfi Sándor: Nemzeti Dal) gép műszaki állapota nem tette lehetővé azt,hogy a közterületeket rendben lehessen vele tartani. Ezért vált szükségessé egy új traktor beszerzése. Hosszas gondolkodás azután arra jutottunk, hogy az Önkormányzat részére a legcélszerűbb egy MTZ megvásárlása lenne. Ennek a gépnek a fenntartása a legolcsóbb a maga kategóriájában. A közbeszerzés után a legjobb árajánlatot adóval kötöttük meg a szerződést. Az új traktor szállítója vállalta, hogy a régi gépet megveszi. Így jött létre a szerződés. Az új traktor december 18-án érkezett meg az önkormányzathoz. Felszerelésre került a hóeke használatához szükséges tartó. Most már nyugodt szívvel várjuk a telet. Reméljük, hogy az új gép munkába állításával le tudjuk küzdeni a tél okozta akadályokat. Fejfák a régi temetőben A kaszálások megoldására pedig tervben van egy Nemcsak a jelennek és a jövőnek élünk, hanem ápolni kell a múltat, az ősök emlékét. Az önkormányzat a dolgozóival megkezdte a régi temető rendben tételét. A bokrok és cserjék kivágásával előbukkant sok szép régi síremlék,amiket kár lenne az enyészetre hagyni. A régi temetőben álló kereszt felújítása is szerepel a tervben. Tavaszig eldől, hogy fel lehet e újítani vagy újnak a felállítása szükséges e. A temetőben lévő összehordott ágak eltüzelése megtörtént. Tavasszal teljes rendezés következik, és megkezdjük a rendszeres kaszálást. Új traktor beszerzése Köztudott, hogy Rédics község nagy kiterjedésű belterülettel rendelkezik. Ennek a rendben tartása nem kis feladat elé állítja az önkormányzatot, ami megfelelő géppark nélkül ez megoldhatatlan. Az Önkormányzat már egy több mint 20 éves, nagyon rossz állapotú MTZ traktorral rendelkezett. A Az új traktor a felszerelt hóekével mulcsozós fűkasza beszerzése. Ezzel nagyon szépen rendben lehet majd tartani a zöldterületeket. Elindult a patak tisztítás Az Önkormányzat feladatai között prioritásként szerepel a községet körbevevő valamint a falut átszelő vízelvezető árkok és patakok tisztítása. A 5

6 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) munkát az úgynevezett Pék patakkal kezdtük. zést tart, hogy a patak tisztításának megtörténtről. Mivel a patak töltése szomszédos a magántulaj- Reményeink szerint az ellenőrzés idejére a patak donban lévő földterületekkel, ezért az első lépés a kitisztulva várja az ellenőrzést végző szakembere- tisztítás megkezdése előtt az volt,hogy a gát terje- ket. delme kiméretésre kerüljön. A következő lépés lesz a falut átszelő patak és az árkok tisztítása. Ezekre a vis-major pályázatban elnyert összegből kerül sor. Fejlesztés az óvodában A gyermekek nagy örömére sikerült pótolnunk komplex mozgásfejlesztő udvari játékunkat. A szigorú előírásoknak megfelelő eszközöket az ütéscsillapító aljzat kialakítása után ( és ha az idő is Munkálatok a pataknál engedi) birtokukba vehetik tulajdonosaik. A kiméréssel egy zalaegerszegi földmérőt bíztunk Fontos! meg, aki a legmodernebb technikával végezte a mérést. A határpontok kijelölése karókkal történt, Rédics község Önkormányzata a Vis maior támo- és csak a karókon belül van joga az önkormány- gatáson az utakra ,- Ft-ot, a védekezés, zatnak a patak tisztítására. önkormányzati épület, út, híd ár-és belvízvéde- A tisztítás megkezdődött, amit helyiek végeznek lemre el a mederben valamint a gáton lévő fa ellen érté- hát ,- Ft támogatásban részesült. keként. A szerződés megkötése szerint a tisztítás ,000,- Ft, összesen te- Nemzetközi sportsiker nak április 30-ig kell befejeződnie. A Pék patak megtisztulásával ismét megközelít- A Rédics színeiben versenyző Hajdú Gábor I. he- hető lesz a Zubogó is,ami a régi rendeltetése sze- lyezést ért el a San Marinóban rendezett terep- rint ismét üzemelni fog. Hajdú Gábor a dobogó legmagasabb fokán íjász Európa-bajnokságon.Gratulálunk és továbaz udvari játékok az óvodában bi sok sikert kívánunk. Irány a világbajnokság! A katasztrófa-védelem ebben az évben ellenőr6

7 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) Hírek, érdekességek az iskola életéből 7-es osztálykirándulás A diákönkormányzat első félévi munkája Osztályunk az őszi szünet egyik napján kirándulni Az iskolai diákönkormányzat feladata a közösségi ment. Az október 30-i kirándulásunk az Önkor- tevékenységek szervezése, programok és rendez- mányzat segítségével valósult meg, hiszen az uta- vények lebonyolításának előkészítése, az aktív záshoz biztosították számunkra a község autóját. diákélet segítése iskolánkban. Úticélunk a Veszprémi Állatkert volt, de útközben A diákönkormányzati tagok szívesen szervezik meglátogattuk a Szigligeti Várat is. A várfalról szép ezeket a tevékenységeket. kilátás nyílt az őszi, kicsit ködös Balatonra és a Ősszel a halloweenhez kapcsolódva osztálydíszí- Balaton-felvidékre. A Veszprémig tartó úton sorra tő, illetve tökfaragó-versenyt rendeztünk az osztá- megcsodáltuk a Dunántúli-középhegység neveze- A halloweenre készült műalkotások az iskola aulájában A kiránduló 7. osztályosok osztályfőnökükkel a királynék városában lyok között. Az elkészült alkotásokat iskolánk aulá- tességeit, a tanúhegyeket és a Badacsonyt, de jában állítottuk ki. jártunk Nagyvázsonyban is. A novemberi zsibvásár előkészületeit az osztályo- A nap nagy részét a Veszprémi Állatkertben töltöt- kat képviselő tanulók végezték el. Ilyenkor a már tük. Ez egy nagyon szépen felújított, modern, nagy megunt játékainkat, ruháinkat zsibvásár keretében területen lévő állatkert. A sok állat közül a szavan- jelképes összegért lehet megvásárolni. A befolyt na állatai,(zsiráf, elefánt, orrszarvú) és a nagyra- összeget a diákönkormányzat használja fel az gadozók (tigris, oroszlán) tetszettek a legjobban. éves rendezvényeken. Elidőztünk a majmok házában is, mert itt nagyon Mint minden évben, idén december 5-én is elláto- szép helyen több majomfajtát tudtunk megnézni. A mikuláskiállítás részlete A nap zárásaként bejártuk a belvárost, a Veszprémi Vár nevezetességeit is megnéztük. Itt még a Tűztoronyba is felmentünk, ahonnan az egész város esti kivilágított panorámája tárult elénk. Nagyon jól éreztük magunkat ezen a napon. A következő osztálykirándulási úticélunk Bécs! (Várjuk a felajánlásokat.) gatott a Mikulás iskolánkba. Versekkel, dalokkal 7. osztály vártuk őt, cserébe ajándékkal kedveskedett ne7

8 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) künk. Nagyon tetszett neki az aulában látható Mikulás-kiállítás, amelyben iskolánk tanulói által hozott Mikulással kapcsolatos tárgyakat állítottunk ki. Mikulás napján bulit rendeztünk a tornateremben, ahol táncos, zenés mulatozással töltöttük a délutánt. Karácsonyra hangolódva szépen feldíszítve várja iskolánk, benne az egyes osztályok az ünnepet. Az osztályok közötti kupak-és papírgyűjtési akció folyamatos, az elszállítást szülői segítséggel szervezzük. A nyolcadik osztályosok a pályaválasztással kapcsolatban üzemlátogatást tettek Nován, az Ada bútorgyárban. Diákönkormányzatunkat Tóth Annabella, nyolcadik osztályos tanuló képviselte a Keszthelyi Diákparlamenti ülésen, ahol a tanulói jogok és az aktuális feladatok megvitatására került sor. A második félévben is szeretnénk sok programot szervezni, ezzel is színesebbé tenni az iskolai életet. Tóth Annabella, 8. osztályos tanuló Versenyeredményeink Iskolánk tanulói ebben a félévben is aktívan részt vettek a tanulmányi versenyeken. Alsós tanulóink közül néhányan a csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskolában szövegértés versenyen indultak. A 3. osztályosok közül Hermán Máté és Stángli Dominik, a 4. osztályosok közül pedig Varga Veronika és Tüske Hanna képviselte iskolánkat. A Vörösmarty Mihály matematika versenyre december 2-án került sor, ahol diákjaink jó eredményeket értek el. A 4. osztályból Péter Mirella és Antal Hajnalka, a 6. osztályból Bene Adél és Kovács Benedek vett részt a versenyen, Adél III. helyezést ért el. A pákai Öveges József Általános Iskolában megrendezett rajzversenyen Kiss Dorina (2.o.) III. helyezést, Halász Ramóna (6.o.) III. helyezést és Kovács Veronika (8.o.) I. helyezést ért el. Emellett különdíjas lett Tüske Hanna (4.o.) és Babolcsay Barbara (8.o.). Végzős diákjaink a Gönczi Ferenc Gimnáziumban is összemérhették tudásukat. Babolcsay Barbara matematika és történelem kategóriában I. helyezést ért el. Tóth Annabella történelem tantárgyból III. helyezett lett. A többi versenyző is dicséretesen szerepelt. December 5-én a lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola által rendezett szavalóversenyen Halász Ramóna (6.o.) és Halász Klaudia (8.o.) szép teljesítményt nyújtottak. Ramóna III. helyezést ért el. Halász Klaudia, 8. osztályos tanuló Karácsonyi műsor Iskolánk tanulói rendszeresen színvonalas, igényes műsorokkal készülnek a nemzeti és vallási ünnepekre. Az ádvent és karácsony közeledtével ismét szorgos készülődés vette kezdetét. Ennek Az iskola énekkara a rendezvényen eredményeként december 19-én ismét varázslatosan szép programmal tették még szebbé a karácsony előtti várakozás időszakát. Ezt jelezte az is, hogy megtelt a kultúrház nagyterme. Köszönet illeti úgy a fellépő gyerekeket, mind felkészítő pedagógusaikat. 8

9 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) Egészségügyi zárszámadás Kedves Rédicsi Polgárok! Ismét vége van az évnek. A számadások ideje elérkezett, munkám kapcsán, mint egészségügyi szakember is visszatekintek a 2014 évre. Szeretném elmondani Mindenkinek, a falunk- a közösségünk életében olyan fontos, meghatározó eseményét: Hányan és kik születtek az idei esztendőben Rédicsen? A várandósság és a gyermek születése minden korban és bárhol a földön az emberek életében, kiemelt, fokozott figyelemmel kísért történése volt és lesz. Nagy költők, írók is számtalan helyen megörökítették verseikben, elbeszéléseikben a születés az új élet csodáját és jelentőségét. Azért, mert szerettek,jöttem a világra, s lettem új fény, csillag, szülők boldogsága! Szeressetek mindig igaz szeretettel. A kincsetek vagyok,pici kincs, de EMBER ( William Ross Wallace) A világra jött kisbabát csodáljuk és találgatjuk, vajon milyen ember lesz belőle felnőtt korában? Mert szunnyadhat benne egy zseni képessége, akár igazságos államfő is lehet, vagy jó szakember lesz? Minden megszületett ember egyedi, megismételhetetlen, legyen bármilyen rangja, vagyona. Az alábbiakban szeretném bemutatni Rédics legfiatalabb polgárait, születésük sorrendjében és a boldog szülőket. Horváth Olivér szülők: Horváth László, Eszenyi Eszter Németh Gergő szülők: Németh István, Rákos Barbara Horvát Liliana szülők: Horvát Artur, Császár Anita Vörös Áron szülők: Vörös Tamás, Fehér Nikoletta Hermán Mira szülők: Hermán Richárd, Benő Edina Kámán Maja szülők: Kámán Szabolcs, Borbély Ivett A szülőknek pedig üzenem, okosan szeressék, féltsék, és ha kell büntessék meg a gyermekeiket. "Én MA vagyok gyerek Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet, hogy nem is kérem. Ha ma nem ülsz velem oda a társasjáték mellé, előfordulhat, hogy a jövő héten már nem is kérem. Én ma vagyok gyerek és nem pótolhatod be az önfeledt legózást, babázást úgy öt év múlva, amikor már kevésbé szorítanak a megélhetési gondok, amikor már nem kell új szőnyeg vagy függöny az ablakra. Ha ma kihagyod az együttlét meghitt perceit, évek múltán talán már a meghitt beszélgetéseket sem igénylem. Ha most nem sétálsz velem kézenfogva, akkor pár év múlva végleg elengedem a kezed és a kapaszkodó nélkül elsodródhatok. Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek a gyeremekkor napjai, hetei, hónapjai. Téglák ezek, amelyből és amelyre a felnőtt élete épül. Ha sok tégla hiányzik, labilis az építmény." Nagyon boldog új esztendőt kívánok a kicsiknek és a szüleiknek, a közösségünk minden tagjának. Hozzon az új esztendő szeretetet, békességet, bőséget, és nagyon jó egészséget. Vargáné Milei Klára védőnő 9

10 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) Településünk történetéből Határőrközség 1974 élénk érdeklődéssel figyelte, amikor a tribün elé Minden település életében vannak események, felsorakozott egy határőr egység, mellettük pedig amelyeket ünnepként él meg. Biztos vagyok ben- Rédics, Csesztreg, Tornyiszentmiklós és Lovászi ne, hogy az ötven évnél idősebbek még jól emlé- iskola úttörőcsapatai, majd Tuboly József a helyi keznek az május 19-én történtekre. Ragyo es számú Petőfi Sándor úttörőcsapat vezető- gó napsütésre ébredtünk, je jelentést tett dr. Ábel Lászlónak a BM Határőr- a hangulatot pedig zenés ség parancsnok helyette- ébresztő, térzene fokozta, sének. Újvári Sándor, az amelyet a BM Határőrség avatóünnepség fő szóno- központi zenekara szol- ka méltatta az ünnep je- gáltatott. Mi, 8. osztályos lentőségét, diákok már hetekkel ko- többek beszédében között kiemelte, rábban készültünk a nagy napra, rendez- hogy a Határőrközség megtisztelő cím gettük, takarítottuk a sportpályát és kör- adományozása magas elismerés a köz- nyékét, de legfőképpen gyakoroltuk a be- ség lakói számára, akik szorgalmasan és mutatandó tornagyakorlatokat. Zászlókkal pompá- eredményesen végzik mindennapos mun- san feldíszített település díszkapuval várta a ven- kájukat, és akik átérzik felelősségüket a község dégeket. határ menti helyzetéből adódóan is. A község lakói A sportpályán az államhatár őrizetében való aktív részvéttel tuda- még felépítettek tosan elősegítették a helyi határőrség eredményes egy munkáját." hatalmas tribünt is. A kor politikai szelle- miségéhez ven a A megyei tanács elnökének beszéde után Németh Zoltán alezredes a nagykanizsai határőrkerület parancsnoka átadta a Rédicsi Közös Község tanácselnökének, Kalamár Árminnak a kitüntető Ha- hí- pályán felállított dísztribünön helyet foglalt az akkori közélet színe- java: Újvári SánÚjvári Sándor, megyei tanácselnök beszédét mondja dor a megyei tanács elnöke, dr Ábel László a BM Határőrség országos parancsnokának helyettese és Német László határőr kerületi parancsnok, Kalamár Ármin díszoklevelet. valamit a megyei, a lenti járás és a helyi MSzMP tanácselnök átveszi a akkori vezetői is. Az apropó pedig Rédics Határőrtárőrközség címet dokumentáló A hazaszeretet bizonyítványa díszoklevelet. Több helyi lakos a határőrizetben végzett kiemelkedő munkájáért elis- községgé való kinevezése volt. Az ünnepségre kilátogató nagyszámú nézősereg 10

11 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) merésben részesül. Csesztreg, Rédics, Tornyiszentmiklós valamit Lovászi határőr-úttörő szakaszai zászlóaljjá alakultak át, majd dr. Ábel László ezredes átnyújtotta az Elekes Antal Határőrség hősi halottjáról elnevezett határőr-úttörőzászlóalj parancsnokának, Tuboly Józsefnek a csapatzászlót. A fogadalomtételt követően az állami és társa- Határőrség, se Határőrközség, csak az emlékek. korabeli újságok és a helyiek elbeszélése alapján írta: Farkas Tibor Településünk ifjú költői Bizonyára már többször hallottak róla, hogy Rédics több ifjú, első irodalmi szárnypróbálgatásait közzétevő költőpalántával büszkélkedhet. Úgy tervezzük, hogy az eljövendő lapszámokban bemutatjuk őket olvasóinknak. Ezúttal Dezső Kata, és a jelenleg Angliában élő és dolgozó Pecsuvácz Dávid egy -egy versét mutatjuk be. Dezső Kata: Eredő Apám nálam a sörös doboznak örült, démonai verekedtek, Lila-zöld emlékeket okoztak A borszagban síró gyerekeknek A csapatzászlót Tuboly József átveszi dr. Ábel Antal ezredestől A figyelmét meghagyta magának, a munkája volt minden neki; apám keze nyoma anyának fejezte ki, csak így szeretheti. dalmi szervek képviselői szalagot kötöttek az átadott csapatzászlóra. A nagyszabású ünnepség befejező aktusaként Csordás István mondott zárszót, majd az Internacionálé elhangzása után a határőr díszegység és a határőr úttörőzászlóalj díszmenetben elvonult az ünnepség résztvevői előtt. A délután további részében a sportpályán a nagyszámú nézőközönség előtt végre előadhattuk a hetekig gyakorolt tornabemutatónkat, de nagyon szórakoztató volt a határőrök kutyás bemutatója is. Ezt követte a sokak által várt másik nagy esemény, a magasabb osztályban játszó nagykanizsai határőr és a helyi labdarúgó csapat mérkőzése. A nézők lelkes szurkolása a játékosokra is átragadt, mert a nagyobb játékerőt képviselő vendégek nagyon sokáig nem bírták bevenni a hazaiak kapuját, köszönhetően a rédicsiek kitűnő hálóőrének, Móricz Jánosnak. A 01-es eredmény miatt sem volt szégyenkezni valója a rédicsi csapatnak. A nap zárásaként este a helyi Művelődési Ház nagytermében a BM Határőrség központi zenekarának közreműködésével bált rendeztek. Mi gyerekek oda már nem mehettünk be, de kintről azért hallgattuk a kitűnő zenét. Azóta se Dezső Kata Az apám belőlem ki lett tépve, mert bennem csak a szemét hagyta itt, amikor a május kilenc éve a tölgyfákra fújta hamvait. Pecsuvácz Dávid: Papírrepülőn Szerelmes leveleidből Vágyakat hajtogatok, Papírszárnyakon Suhanok át Felszabadult lelkeden, Ami az égen Szivárványt tereget, Csak nekem. Nem zavarhatja meg Varjak serege, Vagy bánatcseppek Szívem alatt, Te vagy az áramlat, Emelj fel Egyre feljebb, Csak hívj Az égbe temetni! 11 Pecsuvácz Dávid

12 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) Kulturális és egyházközségi hírek Pahocsa Júlia, a Magyar Kultúra Apródja felekezetű Istentiszteleteken. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a rédicsi Pahocsa 2013 nyarán tért haza Amerikából, minden tan- Júlia egyetemi hallgatónak a Magyar Kultúra Ap- tárgyból dicsérő oklevéllel és szólóének kategóriá- ródja címet adományozta, a magyar kultúra példa- ban Wisconsin Állami Döntője ezüstérmeseként. mutató ápolásáért. E megtisztelő díjat január 2014-ben a Megyei Bartók Béla Zongoraversenyen 18-án vehette át ünnepélyesen Budapesten, a XIX. arany minősítést kapott. Magyar Kultúra Gálán, Társainak mindig, min- amelyet a Corinthia Hotel denütt segít, alázatos, dísztermében rendeztek. szolgáló szeretettel. A A gálán Júlia szólót éne- Civil Összefogás Fó- kelt, Ha az est leszáll, az rumtól Szellemi Honvé- idő megáll kezdetű dalt delemért oklevelet ka- és a neve bekerült a Magyar Kultúra pott az elmúlt évben. Lovagjai Aranykönyvébe. Amikor a A Rákóczi Szövetség Kultúra Lovagjai bevonul- aktív tagja, volt gimná- tak és a koronaőrök be- ziumi elnöke. Hazai és hozták a Szent Korona Julcsi átveszi a megtisztelő elismerést külföldi fesztiválok, tár- másolatát, szintén ő éne- sadalmi és egyházi ün- kelte a díszemelvényen az ősi himnuszunkat, a nepeink, vallási missziók sikeres szereplője, ame- Boldogasszony anyánk, régi nagy Patrónánk-at. lyeken mind a magyar kultúra és a magyar szellemiség értékeit közvetítette. Lovagias tettek,- amelyek révén e szép elismerést kiérdemelte -, amelyek felolvasásra kerültek a gá- A Hit, a Szeretet és a Magyarságtudat szép példá- lán is: ja. Julcsi 4 éves korától településén, Rédicsen mi ben a zalaegerszegi Mindszenty Gimnázium nistrált, felnőttként is rendszeres, és aktív résztve- Tantestülete Őt találta méltónak a Notre Dame em- vője a szentmiséknek. A rédicsi általános iskola lékérem átvételére. Móra Ferenc Emlékérmese. A zalaegerszegi Mind- Mindezekhez szívből gratulálunk, hálát adunk érte szenty József Általános Iskola és Gimnázium tanu- a Mindenhatónak, hisz minden dicsőség az Úré. lójaként éneke, szavalata, hangszeres játéka, akti- Júlia további életéhez is ily szép kitartást, és a vitása, műveltsége, példás magatartása és kitűnő JóIsten minden Áldását kívánjuk nagy szeretettel. tanulmányi eredményei, valamint kiemelkedő kö- Lendvai Zoltán János Plébános zösségi munkája és egyházmegyei hittan- és tanul- Nemzeti Művelődési Intézet helyi munkatársai mányi versenyek, irodalmi és történelmi pályázatok sikeres résztvevőjeként egy évet ösztöndíjasként az Egyesült Államokban tanulhatott. Wisconsin ál- Szentek és évfordulóik a közeli hónapokban lamban, a Lourdes-i Szűzanyáról elnevezett katoli- Egyházmegyénk védőszentje Szent Márton püspök kus gimnáziumban tanult. Ott is minden vasárnap 316-ban született, ezért megyés püspökünk a 2015 egy amerikai dicsőítő zenekarral szolgált különböző 12

13 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) -ös évet a Szent Márton jubileumi évet előkészítő évnek nyilvánította. Célunk: ismerjük meg jobban életét, utánozzuk találékony szeretetét! Az új évben két másik jubileumot is ünneplünk. Néri Szent Fülöp 1515-ben, Bosco Szent János pedig 1815-ben született. Farkas Lajos plébános úr annak a szerzetes rendnek a tagja volt amelyet Don Bosco alapított, aki 200 évvel ezelőtt született. Ezért nekünk rédicsieknek, akik ismertétek, tiszteltétek plébános elődömet fontos, hogy együtt ünnepeljünk a Don Bosco fiaival. A rendalapító ünnepén - Január 31- én szombat este 14 órakor, szentmisét mondok Farkas Lajos plébános úr lelke üdvéért a rédicsi templomban. Mindenkit szeretettel várok erre a Szentmisére, akik személyesen ismertétek őt. Lendvai Zoltán János Plébános Dicsértessék a Jézus Krisztus díszek eladásából származó összeggel a vásárlók a Móra Ferenc Általános iskola Szülői Szervezetét támogatták. Itt szeretnénk köszönetet mondani Petőné Horváth Anitának is, aki a Szülő Szervezet részéről önzetlenül és nagyban segítette a munkánkat. Dec. 21.-én vasárnap délután pedig színvonalas Karácsonyi Vásárra került sor, melyen sok kézműves megtisztelt bennünket szép portékájával, a vásárt meglátogató falubeliek nagy örömére. A karácsonyi rendezvényünket anyagiakban a Zala Megyei Közgyűlés Elnöke, és Lendvai Zoltán plé- Készülnek a szebbnél szebb ádventi díszek Adventi kézműves foglalkozás és karácsonyi vásár Az NMI helyi munkatársai, Pék Anna Edit és Borbély Szilvia szervezésében 2 napos jól sikerült karácsonyváró rendezvény volt a községünkben. Dec. 20.-án délután Adventi Kézműves foglalkozásra került sor a Varga Ferenc Emlékteremben, ahol is óvodás és iskolás gyermekek, jó néhányan szüleikkel együtt karácsonyi asztal- és ajtódekorációkat, illetve karácsonyfadíszeket készítettek nagy örömmel és lelkesedéssel. Nagyon szépek lettek a kis alkotások. A rendezvény alatt Stángli Norbert nagyon szép zenékkel varázsolt igazi karácsonyi hangulatot. Ezúton is nagyon köszönjük Neki! A Kézműves foglalkozáson készült és felajánlott bános támogatta, melyet hálásan köszönünk. És ezúttal szeretnénk még megköszönni Gaál Károlynak, a Rédicsi Kertbarátkör Egyesület Elnökének az önzetlen segítségét. Nemzeti Művelődési Intézet helyi munkatársai B.Ú.É.K Ismét egy jó hangulatú, immár az 5. családi szilveszteri mulatságot rendezte a rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola szülői szervezetének lelkes csapata a faluban 2014 december 31-én. Közel 80 fővel együtt búcsúztattuk az óévet és köszöntöttük az újat. Élőzenével, hidegtálas vacsorával, éjfél után virslivel és értékes tombola nyereményekkel vártuk a résztvevőket. A bál bevételét - csakúgy, mint eddig is - az isko- 13

14 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) lás gyerekekre fordítjuk. Hozzájárultunk színházlátogatásokhoz, kirándulásokhoz, jutalomkönyvek vásárlásához, a nyári táborozáshoz, mikulásra cso- FELHÍVÁS! Köszönjük mindazok segítségét akik cikkek írásával, és fényképek biztosításával segítették lapunk jelen számának megjelenését. Továbbra is várjuk azon önkéntes segítők jelentkezését, akik szívesen részt vennének a Rédicsi Hírmondó szerkesztésében, cikkeinek elkészítésében! A lap ezután is elérhető lesz a redics.hu-n PDF formátumban azoknak, akik okostelefonon, vagy táblagépen is szeretnék olvasni. Szerkesszük együtt saját újságunkat! Az új évet ünneplők koládét vásároltunk, a kézilabdás lányok debreceni utazását támogattuk. Sok színes programot: gyereknapot, mikulás ünnepséget, kézműves foglalkozást, farsangkor jelmezes felvonulást és bált rendeztünk. Ezúton is köszönjük az eddigi támogatást és kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint továbbra is segítse munkánkat! Petőné Horváth Anita a Rédicsi Móra Ferenc. Általános Iskola Szülői Szervezetének elnöke, Mauseczné Kovács Tímea / a Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola Szülői Szervezetének gazdasági felelőse RÉDICSI HÍRMONDÓ január (4. szám) Megjelenik negyedévente 450 példányban Kiadó: Rédics Község Önkormányzata A lapszámot szerkesztette: Tabáni Miklós Észrevételeiket, témajavaslataikat az alábbi elérhetőségeken várjuk: Rédics Község Önkormányzata Rédics, Vasút u Telefon: 06-92/

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

Orhalmi UJSAG. Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 4. 2012. december 21. Életünk adventje, és az örökkévalóság Karácsonya

Orhalmi UJSAG. Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 4. 2012. december 21. Életünk adventje, és az örökkévalóság Karácsonya Orhalmi UJSAG Őrhalom község független lapja XI. évfolyam 4. 2012. december 21. Minden Kedves Orhalminak áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Új Évet kívánok az önkormányzat minden dolgozója

Részletesebben

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2013. október Meghívó Tartalom A közösségi szolgálatról 2. oldal Gyalogjárdák Csatorna II. Petőfi Sándor Általános Iskola hírei Tündérkert óvoda hírei

Részletesebben

HÍRLAP. Újévi köszöntő

HÍRLAP. Újévi köszöntő Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tisztelt Sámsoniak! Nagy örömömre szolgál, és megtisztelő érzés, hogy újévi köszöntőmet fejezhetem ki a lakosság felé. Új év, új

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Jótékonysági bál XIII.

Jótékonysági bál XIII. Ára: 150,-Ft 16 RIMÓCI ÚJSÁG A Stinky Sox csapat a Tél Kupán XIII. Cserni Balázs, Jusztin Bálint, Rádi Balázs, Mócsány Roland, Laczkó Péter, Csizmadia Ádám, Jusztin Gábor, Cserni Zsolt Jótékonysági bál

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. augusztus ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Szent István király Augusztus 20-a Szent István emléknapja, az Árpád ház első királyának ünnepe. Neki

Részletesebben

Kedves Nagyvenyimiek!

Kedves Nagyvenyimiek! 2013. december Tartalom Idősek Karácsonya 2. oldal Karácsonyi koncert 2. oldal A belvíz gondok enyhítésére 3. oldal Elismerés Nagyvenyimnek 3. oldal Csatorna: nagy erőkkel dolgozik a kivitelező 3. oldal

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 4. szám 2007. december Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Nehéz év van mögöttünk, talán

Részletesebben

Búcsúzó diákjaink 2012-ben

Búcsúzó diákjaink 2012-ben 10. évfolyam. 29. szám. 2012. július Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának lapja; Honlap:www.nyirbogat.hu Felelős Kiadó: Dr. Simon Miklós polgármester Szerkesztő: Gulyás Jánosné Egy életcélt követni nemes

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

Csillag állt meg a hely fölött

Csillag állt meg a hely fölött Dél-Zala Murahíd t é r s é g i h a v i l a p Miután a betlehemi éjszakában õrködõ csordapásztoroknak megjelent az Úr angyala, s hírül adta nekik a megváltó születését, hamarosan bölcsek érkeztek Jeruzsálembe,

Részletesebben

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2010. 4. SZÁM KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Fotó: Szalai Béla

KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2010. 4. SZÁM KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. Fotó: Szalai Béla 12. OLDAL - KÉPEK HÍREKBEN KUNSZIGETI HÍRMONDÓ - 2010. 4. SZÁM KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXII. évfolyam 4. szám 2010. augusztus 6. Bevetésen a tűzoltók új járműve - REBENEK

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

Vasvári Újság. Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése. megvalósulnak. Az adósság-elengedés

Vasvári Újság. Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése. megvalósulnak. Az adósság-elengedés Vasvári Újság Vasvár, 2014. január 8. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIV. évfolyam 1. szám Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése Vasvár polgármesterét arra

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő testülete meg tárgyalta és elfogadta a szóbeli előterjesztést, Tiszakürt Község Megyei Településfejlesztési Részprogram keretében szereplő projektek

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja. 2014. MÁJUS 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja. 2014. MÁJUS 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁJUS 15.

Részletesebben

Kenyéráldás a református templomban

Kenyéráldás a református templomban 2014. szeptember XIV. évfolyam 3. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Kenyéráldás a református templomban A hagyományoktól eltérően nem a városi ünnepségen, hanem a vasárnapi református istentisztelet

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ KÖSZÖNET NYÍLT NAP. 2 2012. január

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ KÖSZÖNET NYÍLT NAP. 2 2012. január 2 2012. január KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. A karácsonyi ünnepek csendesen zajlottak településünkön. A művelődési házban szinte egész decemberben civilszervezetek,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. április 11. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról

Részletesebben

Karácsonyi csokigyűjtés a beteg gyerekeknek

Karácsonyi csokigyűjtés a beteg gyerekeknek Máriapócs Város Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Papp Bertalan Szerkesztő: Szerkesztő bizottság Honlap: www.mariapocs.hu E-mail: pocsiujsag@gmail.com Tel.: (42) 385-533 2014. december A Görög Katolikus

Részletesebben