2015. január (4. szám) Bemutatkozik a község új vezetése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. január (4. szám) Bemutatkozik a község új vezetése"

Átírás

1 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) január (4. szám) Bemutatkozik a község új vezetése Mint ismeretes, a esztendő választási szuperév volt Magyarországon. Utolsóként ősszel a helyhatósági választásokra került sor, melynek eredményeképpen községünk választópolgárai új polgármestert, valamint képviselőtestületet választottak. Soós Endréné vagyok. A gyermekkoromat Pórszombaton töltöttem. A családommal ben költöztünk Rédicsre, azóta itt élünk. Két fiunk van, a nagyobbik orvos a kisebbik a kommunikációs és üzleti főiskolán végzett. 25 évig dolgoztam a helyi önkormányzatnál mint szociális ügyintéző. Azt követően 2 évet a Lenti Járási Hivatalban, szintén szociális területen. A munkám mellet végeztem el a főiskolát, ahol szociális munkás diplomát szereztem. Mindig fontosnak tartottam azt, hogy lehetőségeimhez mértem segítsek az itt élő embereknek. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy lehetőséget adtak arra, hogy én irányítsam a községet. Ígérem, hogy a lehetőségekhez mérten mindent megteszek, hogy megfeleljek az elvárásoknak. Kérem, hogy továbbra is tiszteljenek meg azzal, hogy elmondják panaszaikat és az ötleteiket. Bedő Lászlóné vagyok. Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem megtisztelő szavazataikat, melyeket elismerésnek és egyben bíztatásnak is tekintek. Minden erőmmel törekedni fogok arra, hogy ezt a bizalmat megőrizzem, és úgy végezzem a munkám, hogy közben nem feledkezem meg a felelősségről, ami a tevékenységgel jár. Hegedűs Józsefné vagyok. Azt gondolom, hogy nincs a községben olyan ember aki engem ne ismerne. Tősgyökeres rédicsi vagyok. Nemcsak én hanem a szüleim és a nagyszüleim is Rédicsen születtek, éltek. A férjemmel is itt telepedtünk el a házasságkötésünket követően. Ide építkeztünk, és itt neveltük fel a két fiunkat. Egyik gyermekünk is ide telepedett le miután családot alapított. Hosszú évekig dolgoztam a helyi orvosi rendelőben mint asszisztens nő. Azt követően a helyi szociális otthonba helyezkedtem el gondozónőként. Köszönöm a bizalmukat. Az Önök jóvoltából a második ciklust kezdtem meg mint képviselő. Igyekszem úgy végezni tevékenységemet, hogy továbbra is kiérdemeljem 1

2 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) bizalmukat. Köszönöm, hogy ismét szavaztak rám Ezután a vendéglátásban próbáltam ki magamat. és megadták a lehetőség arra, hogy továbbra is Üzletvezető, vendéglátás vezető és bolti eladó képviselőként segítsem a falut. szakmákat szereztem, majd Lentiben egy éjjelnappali egységet vezettem két éven át. Petőné Horváth Anita vagyok, 41 éves. Logisztikusként dolgozom. Lentiben a Gönczi Ferenc Gim óta kamion parkoltatást végzek vállalkozó- náziumban érettségiztem. Rédicsen élek csalá- ként. Először a Gárdonyi Géza GB Change parko- dommal, férjemmel, két lányommal és édesanyám- lóban, majd 2010-től a mai napig a Hetési Csárdá- mal. nál. Nőtlen vagyok, szüleimmel élek egy háztartásban. A Rédicsi Sportegyesület Asztalitenisz Szak- Több éve a helyi iskola szülői szervezetének elnö- osztályának a vezetője és a rédicsi önkormányzat keként sok gyermek- és családi program megren- képviselő testületének tagja vagyok a lakosság jó- dezésének és lebonyolításának aktív részese va- voltából. gyok. Útátadás Lentiben a Kerka Kulturális Egyesület vezetőségi tagjaként segítem a néptáncegyüttes működését október 14-e a határ mellett élők életében Életem része a kultúra szeretete és fontos szá- fontos eseménynek számít, hiszen a két országot momra a hagyományaink őrzése és továbbörökíté- összekötő út került átadásra. se. Az átadón jelen volt Magyar Levente külügyi államtitkár és az út mindkét oldalán lévő falvak polgár- Ezúton is szeretném megköszönni ezt a felelősség- mesterei. teljes és megtisztelő feladatot, amit igyekszem lel- Az újonnan átadott út jelentős szerepet tölt be a kiismeretesen és becsületesen végezni. Szeret- határmentén élők életében. ném, ha ez a település szép, fejlődő helyszíne len- Nagy nap volt ez, amire sokáig fogunk emlékezni, ne családjaink életének. mivel az újonnan átadásra került útszakasz Rákos Pál vagyok, 1975-be születtem. Gyerekkorom óta rédicsi vagyok, csak a tanulmányaim ideje alatt hagytam el a falunkat. Lentiben a Gönczi Ferenc Gimnáziumban végeztem a középiskolát. Ezután Székesfehérváron az Árpád Szakképző Iskolában szereztem meg a fogtechnikus bizonyítványt. Ezt egy év sorkatonai szolgálat követte a lenti lak- Szalagátvágás az útátadáson tanyában között a Vám és Pénzügyőrségnél dolgoztam a Rédicsi határátkelőn. Az Euró- jelentősen lerövidíti a határon történő átkelést,mely pai Unióba történő belépést miatt munkaviszonyom lehetőséget kínál a lakosság szorosabb együttmű- megszűnt. ködésére. Közelebb kerülnek egymáshoz a csalá- 2

3 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) dok a régi és az új barátok. A vasfüggöny 1989-ben történt lebontása után új fejezet nyílt a két ország kapcsolatában, és további feladat, hogy ez a kapcsolat még tovább bővüljön. Az államtitkár elmondta, hogy a kormány tervei között szerepel még több ilyen összekötő út építése. Reméljük, hogy a közeljövőben megépül a Rédicset Lendvával összekötő kerékpárút is, ami új perspektívákat nyújtana a határ mellett élők életében. Idősek köszöntése Az idén sem feledkeztünk el azokról akiknek nagyon sokat köszönhetünk. Hiszen nélkülük mi sem lennénk december 13-án ismételten, immár nyolcadik alkalommal a község képviselő-testületének szervezésében megtartottuk az idősek részére a hagyományos ünnepélyt. A törődés és a szeretet különösen fontos az Advent idején. Ezen rendezvénynyel is szerettük volna még szebbé tenni a Eljövetel ünnepét. A meghívottak szép számban megjelentek, amiért hálásak vagyunk. Köszöntésükre ismételten öszszeállt a Rédicsi Asszonykör, és egy szép karácsonyi összeállítással kedveskedtek a jelen lévőknek. Őket követően a Rédicsi Móra Ferenc általános iskola tanulói mutattak be egy nagyon szép színvonalas műsort, felnőttekkel együtt.. Mindenkinek köszönet a szép műsorért. Események, történések községünk életéből 3 A műsort követően megvendégeltük őket és szaloncukorral kedveskedtünk. Különösen megható volt, hogy megjelent a község legidősebb polgára is. Minden napból, a legközönségesebből, sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha pillanatokra is! Egy jóindulatú szóval. Méltányos cselekedettel. Udvarias mozdulattal. Nem kell sok az emberi ünnephez. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és udvariassággal: tehát az ünneppel. Ennek az ünnepélynek is ez volt a legfontosabb célja. Településünk szépkorú polgárai jókedvű beszélgetés közben. Különösen fontos az idősek iránti tisztelet és megbecsülés. Mondják, arról ismerszik meg egy ember, s arról ismerszik meg egy adott kor vagy adott társadalom, hogy hogyan bánik az időseivel. Egy vidéki nagyváros katolikus templomának bejáratánál olvasható a következő: Hároméves korunkban úgy érezzük, apának mindig igaza van. Iskolásként rádöbbenünk, hogy apa sem tud mindent. Kamaszkorunkban szent meggyőződésünk, hogy apának semmiben sincs igaza. Ifjú családosként aztán rájövünk, hogy bizony sok mindenben igaza volt. Meglett emberként pedig azon tűnődünk, de jó lenne, ha élne az apánk, s megkérdezhetnénk tőle, igazunk vane. Ha az ember kellő mélységgel és tudatossággal végigtekint cselekedetein, ha illő módon megvizsgálja lelkiismeretét, hibáit és mulasztásait, a szíve mélyén mindig a szeretethez, a másik ember iránti tisztelethez érkezik.

4 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) Az idősek napja az ő tiszteletükről szól. Tisztele- lik... Fontos, hogy az idős emberek érezzék, tünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásu- hogy szeretve vannak és azt is, hogy szükség van kat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társa- rájuk, és a tanácsaikra. dalmunknak ők is hasznos tajgai, és mindnyájunk- Száguldva vágtat, rohan az idő, nak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van Sorra váltják egymást föl a hetek, mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt Minden nyár gyorsabb, mint az előző, bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, a Az időnek nem mondhatsz állj meg -et türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek (Zsoldos Imre) bennünket. A képviselő-testület szívből köszöni mindenkinek, Az összejövetel célja, hogy kifejezzük hálánkat, hogy elfogadták a meghívást. Őszintén reméljük, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket hogy jövőre is együtt ünnepelhetünk a község azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek szépkorú polgáraival. Mindenkinek további jó után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. egészséget kívánunk. Mi emberek furcsa lények vagyunk. Tudunk örülni, Soós Endréné, polgármester sírni, dühöngeni, de a legfontosabb, hogy szeretni tudunk. Szeretni a legcsodálatosabb dolog a világon. Rajzpályázat Mindegy, hogy szeretetről vagy szerelemről beszé- A Rédics Község Önkormányzata által meghirde- lünk, de szeretni a legnagyobb öröm. tett Számomra legkedvesebb hely: Rédics rajz- Tudni azt, hogy vannak emberek, akik fontosak pályázat nyertes képei a 7-10 éves korosztályban számunkra, az is egy csoda. nyertes: Tóth Dorka, éves korosztályban A szeretetben a legjobb dolog adni: ölelést, csókot, nyertes Tüske Hanna, éves korosztályban tanácsot, mindegy mit, csak szívből szóljon. nyertes Kondákor Vivien. A szeretet végtelen és határtalan. Minden ember tudja, hogy szeretet nélkül élni nem lehet. Nem is érdemes. Ez az életünk ereje, amiből táplálkozunk. Oly kicsi a szív, hogy fér bele mégis ennyi szeretet? Nem lehet tudni, de nem is ez a lényeg: Hanem, hogy adjunk meg mindent szeretteinknek, hisz ha mi adunk, kapunk is és így lesz teljes a világ: együtt szeretetben. Kondákor Vivien rajza Egy bölcs mondás miszerint : A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége, és a legnagyobb teherbíró ereje. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Tóth Dorka rajza Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem mú- Tüske Hanna rajza 4

5 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) A régi temető rendbetétele Hol sírjaink domborulnak, Unokáink leborulnak, És áldó imádság mellett Mondják el szent neveinket. (Petőfi Sándor: Nemzeti Dal) gép műszaki állapota nem tette lehetővé azt,hogy a közterületeket rendben lehessen vele tartani. Ezért vált szükségessé egy új traktor beszerzése. Hosszas gondolkodás azután arra jutottunk, hogy az Önkormányzat részére a legcélszerűbb egy MTZ megvásárlása lenne. Ennek a gépnek a fenntartása a legolcsóbb a maga kategóriájában. A közbeszerzés után a legjobb árajánlatot adóval kötöttük meg a szerződést. Az új traktor szállítója vállalta, hogy a régi gépet megveszi. Így jött létre a szerződés. Az új traktor december 18-án érkezett meg az önkormányzathoz. Felszerelésre került a hóeke használatához szükséges tartó. Most már nyugodt szívvel várjuk a telet. Reméljük, hogy az új gép munkába állításával le tudjuk küzdeni a tél okozta akadályokat. Fejfák a régi temetőben A kaszálások megoldására pedig tervben van egy Nemcsak a jelennek és a jövőnek élünk, hanem ápolni kell a múltat, az ősök emlékét. Az önkormányzat a dolgozóival megkezdte a régi temető rendben tételét. A bokrok és cserjék kivágásával előbukkant sok szép régi síremlék,amiket kár lenne az enyészetre hagyni. A régi temetőben álló kereszt felújítása is szerepel a tervben. Tavaszig eldől, hogy fel lehet e újítani vagy újnak a felállítása szükséges e. A temetőben lévő összehordott ágak eltüzelése megtörtént. Tavasszal teljes rendezés következik, és megkezdjük a rendszeres kaszálást. Új traktor beszerzése Köztudott, hogy Rédics község nagy kiterjedésű belterülettel rendelkezik. Ennek a rendben tartása nem kis feladat elé állítja az önkormányzatot, ami megfelelő géppark nélkül ez megoldhatatlan. Az Önkormányzat már egy több mint 20 éves, nagyon rossz állapotú MTZ traktorral rendelkezett. A Az új traktor a felszerelt hóekével mulcsozós fűkasza beszerzése. Ezzel nagyon szépen rendben lehet majd tartani a zöldterületeket. Elindult a patak tisztítás Az Önkormányzat feladatai között prioritásként szerepel a községet körbevevő valamint a falut átszelő vízelvezető árkok és patakok tisztítása. A 5

6 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) munkát az úgynevezett Pék patakkal kezdtük. zést tart, hogy a patak tisztításának megtörténtről. Mivel a patak töltése szomszédos a magántulaj- Reményeink szerint az ellenőrzés idejére a patak donban lévő földterületekkel, ezért az első lépés a kitisztulva várja az ellenőrzést végző szakembere- tisztítás megkezdése előtt az volt,hogy a gát terje- ket. delme kiméretésre kerüljön. A következő lépés lesz a falut átszelő patak és az árkok tisztítása. Ezekre a vis-major pályázatban elnyert összegből kerül sor. Fejlesztés az óvodában A gyermekek nagy örömére sikerült pótolnunk komplex mozgásfejlesztő udvari játékunkat. A szigorú előírásoknak megfelelő eszközöket az ütéscsillapító aljzat kialakítása után ( és ha az idő is Munkálatok a pataknál engedi) birtokukba vehetik tulajdonosaik. A kiméréssel egy zalaegerszegi földmérőt bíztunk Fontos! meg, aki a legmodernebb technikával végezte a mérést. A határpontok kijelölése karókkal történt, Rédics község Önkormányzata a Vis maior támo- és csak a karókon belül van joga az önkormány- gatáson az utakra ,- Ft-ot, a védekezés, zatnak a patak tisztítására. önkormányzati épület, út, híd ár-és belvízvéde- A tisztítás megkezdődött, amit helyiek végeznek lemre el a mederben valamint a gáton lévő fa ellen érté- hát ,- Ft támogatásban részesült. keként. A szerződés megkötése szerint a tisztítás ,000,- Ft, összesen te- Nemzetközi sportsiker nak április 30-ig kell befejeződnie. A Pék patak megtisztulásával ismét megközelít- A Rédics színeiben versenyző Hajdú Gábor I. he- hető lesz a Zubogó is,ami a régi rendeltetése sze- lyezést ért el a San Marinóban rendezett terep- rint ismét üzemelni fog. Hajdú Gábor a dobogó legmagasabb fokán íjász Európa-bajnokságon.Gratulálunk és továbaz udvari játékok az óvodában bi sok sikert kívánunk. Irány a világbajnokság! A katasztrófa-védelem ebben az évben ellenőr6

7 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) Hírek, érdekességek az iskola életéből 7-es osztálykirándulás A diákönkormányzat első félévi munkája Osztályunk az őszi szünet egyik napján kirándulni Az iskolai diákönkormányzat feladata a közösségi ment. Az október 30-i kirándulásunk az Önkor- tevékenységek szervezése, programok és rendez- mányzat segítségével valósult meg, hiszen az uta- vények lebonyolításának előkészítése, az aktív záshoz biztosították számunkra a község autóját. diákélet segítése iskolánkban. Úticélunk a Veszprémi Állatkert volt, de útközben A diákönkormányzati tagok szívesen szervezik meglátogattuk a Szigligeti Várat is. A várfalról szép ezeket a tevékenységeket. kilátás nyílt az őszi, kicsit ködös Balatonra és a Ősszel a halloweenhez kapcsolódva osztálydíszí- Balaton-felvidékre. A Veszprémig tartó úton sorra tő, illetve tökfaragó-versenyt rendeztünk az osztá- megcsodáltuk a Dunántúli-középhegység neveze- A halloweenre készült műalkotások az iskola aulájában A kiránduló 7. osztályosok osztályfőnökükkel a királynék városában lyok között. Az elkészült alkotásokat iskolánk aulá- tességeit, a tanúhegyeket és a Badacsonyt, de jában állítottuk ki. jártunk Nagyvázsonyban is. A novemberi zsibvásár előkészületeit az osztályo- A nap nagy részét a Veszprémi Állatkertben töltöt- kat képviselő tanulók végezték el. Ilyenkor a már tük. Ez egy nagyon szépen felújított, modern, nagy megunt játékainkat, ruháinkat zsibvásár keretében területen lévő állatkert. A sok állat közül a szavan- jelképes összegért lehet megvásárolni. A befolyt na állatai,(zsiráf, elefánt, orrszarvú) és a nagyra- összeget a diákönkormányzat használja fel az gadozók (tigris, oroszlán) tetszettek a legjobban. éves rendezvényeken. Elidőztünk a majmok házában is, mert itt nagyon Mint minden évben, idén december 5-én is elláto- szép helyen több majomfajtát tudtunk megnézni. A mikuláskiállítás részlete A nap zárásaként bejártuk a belvárost, a Veszprémi Vár nevezetességeit is megnéztük. Itt még a Tűztoronyba is felmentünk, ahonnan az egész város esti kivilágított panorámája tárult elénk. Nagyon jól éreztük magunkat ezen a napon. A következő osztálykirándulási úticélunk Bécs! (Várjuk a felajánlásokat.) gatott a Mikulás iskolánkba. Versekkel, dalokkal 7. osztály vártuk őt, cserébe ajándékkal kedveskedett ne7

8 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) künk. Nagyon tetszett neki az aulában látható Mikulás-kiállítás, amelyben iskolánk tanulói által hozott Mikulással kapcsolatos tárgyakat állítottunk ki. Mikulás napján bulit rendeztünk a tornateremben, ahol táncos, zenés mulatozással töltöttük a délutánt. Karácsonyra hangolódva szépen feldíszítve várja iskolánk, benne az egyes osztályok az ünnepet. Az osztályok közötti kupak-és papírgyűjtési akció folyamatos, az elszállítást szülői segítséggel szervezzük. A nyolcadik osztályosok a pályaválasztással kapcsolatban üzemlátogatást tettek Nován, az Ada bútorgyárban. Diákönkormányzatunkat Tóth Annabella, nyolcadik osztályos tanuló képviselte a Keszthelyi Diákparlamenti ülésen, ahol a tanulói jogok és az aktuális feladatok megvitatására került sor. A második félévben is szeretnénk sok programot szervezni, ezzel is színesebbé tenni az iskolai életet. Tóth Annabella, 8. osztályos tanuló Versenyeredményeink Iskolánk tanulói ebben a félévben is aktívan részt vettek a tanulmányi versenyeken. Alsós tanulóink közül néhányan a csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskolában szövegértés versenyen indultak. A 3. osztályosok közül Hermán Máté és Stángli Dominik, a 4. osztályosok közül pedig Varga Veronika és Tüske Hanna képviselte iskolánkat. A Vörösmarty Mihály matematika versenyre december 2-án került sor, ahol diákjaink jó eredményeket értek el. A 4. osztályból Péter Mirella és Antal Hajnalka, a 6. osztályból Bene Adél és Kovács Benedek vett részt a versenyen, Adél III. helyezést ért el. A pákai Öveges József Általános Iskolában megrendezett rajzversenyen Kiss Dorina (2.o.) III. helyezést, Halász Ramóna (6.o.) III. helyezést és Kovács Veronika (8.o.) I. helyezést ért el. Emellett különdíjas lett Tüske Hanna (4.o.) és Babolcsay Barbara (8.o.). Végzős diákjaink a Gönczi Ferenc Gimnáziumban is összemérhették tudásukat. Babolcsay Barbara matematika és történelem kategóriában I. helyezést ért el. Tóth Annabella történelem tantárgyból III. helyezett lett. A többi versenyző is dicséretesen szerepelt. December 5-én a lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola által rendezett szavalóversenyen Halász Ramóna (6.o.) és Halász Klaudia (8.o.) szép teljesítményt nyújtottak. Ramóna III. helyezést ért el. Halász Klaudia, 8. osztályos tanuló Karácsonyi műsor Iskolánk tanulói rendszeresen színvonalas, igényes műsorokkal készülnek a nemzeti és vallási ünnepekre. Az ádvent és karácsony közeledtével ismét szorgos készülődés vette kezdetét. Ennek Az iskola énekkara a rendezvényen eredményeként december 19-én ismét varázslatosan szép programmal tették még szebbé a karácsony előtti várakozás időszakát. Ezt jelezte az is, hogy megtelt a kultúrház nagyterme. Köszönet illeti úgy a fellépő gyerekeket, mind felkészítő pedagógusaikat. 8

9 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) Egészségügyi zárszámadás Kedves Rédicsi Polgárok! Ismét vége van az évnek. A számadások ideje elérkezett, munkám kapcsán, mint egészségügyi szakember is visszatekintek a 2014 évre. Szeretném elmondani Mindenkinek, a falunk- a közösségünk életében olyan fontos, meghatározó eseményét: Hányan és kik születtek az idei esztendőben Rédicsen? A várandósság és a gyermek születése minden korban és bárhol a földön az emberek életében, kiemelt, fokozott figyelemmel kísért történése volt és lesz. Nagy költők, írók is számtalan helyen megörökítették verseikben, elbeszéléseikben a születés az új élet csodáját és jelentőségét. Azért, mert szerettek,jöttem a világra, s lettem új fény, csillag, szülők boldogsága! Szeressetek mindig igaz szeretettel. A kincsetek vagyok,pici kincs, de EMBER ( William Ross Wallace) A világra jött kisbabát csodáljuk és találgatjuk, vajon milyen ember lesz belőle felnőtt korában? Mert szunnyadhat benne egy zseni képessége, akár igazságos államfő is lehet, vagy jó szakember lesz? Minden megszületett ember egyedi, megismételhetetlen, legyen bármilyen rangja, vagyona. Az alábbiakban szeretném bemutatni Rédics legfiatalabb polgárait, születésük sorrendjében és a boldog szülőket. Horváth Olivér szülők: Horváth László, Eszenyi Eszter Németh Gergő szülők: Németh István, Rákos Barbara Horvát Liliana szülők: Horvát Artur, Császár Anita Vörös Áron szülők: Vörös Tamás, Fehér Nikoletta Hermán Mira szülők: Hermán Richárd, Benő Edina Kámán Maja szülők: Kámán Szabolcs, Borbély Ivett A szülőknek pedig üzenem, okosan szeressék, féltsék, és ha kell büntessék meg a gyermekeiket. "Én MA vagyok gyerek Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet, hogy nem is kérem. Ha ma nem ülsz velem oda a társasjáték mellé, előfordulhat, hogy a jövő héten már nem is kérem. Én ma vagyok gyerek és nem pótolhatod be az önfeledt legózást, babázást úgy öt év múlva, amikor már kevésbé szorítanak a megélhetési gondok, amikor már nem kell új szőnyeg vagy függöny az ablakra. Ha ma kihagyod az együttlét meghitt perceit, évek múltán talán már a meghitt beszélgetéseket sem igénylem. Ha most nem sétálsz velem kézenfogva, akkor pár év múlva végleg elengedem a kezed és a kapaszkodó nélkül elsodródhatok. Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek a gyeremekkor napjai, hetei, hónapjai. Téglák ezek, amelyből és amelyre a felnőtt élete épül. Ha sok tégla hiányzik, labilis az építmény." Nagyon boldog új esztendőt kívánok a kicsiknek és a szüleiknek, a közösségünk minden tagjának. Hozzon az új esztendő szeretetet, békességet, bőséget, és nagyon jó egészséget. Vargáné Milei Klára védőnő 9

10 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) Településünk történetéből Határőrközség 1974 élénk érdeklődéssel figyelte, amikor a tribün elé Minden település életében vannak események, felsorakozott egy határőr egység, mellettük pedig amelyeket ünnepként él meg. Biztos vagyok ben- Rédics, Csesztreg, Tornyiszentmiklós és Lovászi ne, hogy az ötven évnél idősebbek még jól emlé- iskola úttörőcsapatai, majd Tuboly József a helyi keznek az május 19-én történtekre. Ragyo es számú Petőfi Sándor úttörőcsapat vezető- gó napsütésre ébredtünk, je jelentést tett dr. Ábel Lászlónak a BM Határőr- a hangulatot pedig zenés ség parancsnok helyette- ébresztő, térzene fokozta, sének. Újvári Sándor, az amelyet a BM Határőrség avatóünnepség fő szóno- központi zenekara szol- ka méltatta az ünnep je- gáltatott. Mi, 8. osztályos lentőségét, diákok már hetekkel ko- többek beszédében között kiemelte, rábban készültünk a nagy napra, rendez- hogy a Határőrközség megtisztelő cím gettük, takarítottuk a sportpályát és kör- adományozása magas elismerés a köz- nyékét, de legfőképpen gyakoroltuk a be- ség lakói számára, akik szorgalmasan és mutatandó tornagyakorlatokat. Zászlókkal pompá- eredményesen végzik mindennapos mun- san feldíszített település díszkapuval várta a ven- kájukat, és akik átérzik felelősségüket a község dégeket. határ menti helyzetéből adódóan is. A község lakói A sportpályán az államhatár őrizetében való aktív részvéttel tuda- még felépítettek tosan elősegítették a helyi határőrség eredményes egy munkáját." hatalmas tribünt is. A kor politikai szelle- miségéhez ven a A megyei tanács elnökének beszéde után Németh Zoltán alezredes a nagykanizsai határőrkerület parancsnoka átadta a Rédicsi Közös Község tanácselnökének, Kalamár Árminnak a kitüntető Ha- hí- pályán felállított dísztribünön helyet foglalt az akkori közélet színe- java: Újvári SánÚjvári Sándor, megyei tanácselnök beszédét mondja dor a megyei tanács elnöke, dr Ábel László a BM Határőrség országos parancsnokának helyettese és Német László határőr kerületi parancsnok, Kalamár Ármin díszoklevelet. valamit a megyei, a lenti járás és a helyi MSzMP tanácselnök átveszi a akkori vezetői is. Az apropó pedig Rédics Határőrtárőrközség címet dokumentáló A hazaszeretet bizonyítványa díszoklevelet. Több helyi lakos a határőrizetben végzett kiemelkedő munkájáért elis- községgé való kinevezése volt. Az ünnepségre kilátogató nagyszámú nézősereg 10

11 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) merésben részesül. Csesztreg, Rédics, Tornyiszentmiklós valamit Lovászi határőr-úttörő szakaszai zászlóaljjá alakultak át, majd dr. Ábel László ezredes átnyújtotta az Elekes Antal Határőrség hősi halottjáról elnevezett határőr-úttörőzászlóalj parancsnokának, Tuboly Józsefnek a csapatzászlót. A fogadalomtételt követően az állami és társa- Határőrség, se Határőrközség, csak az emlékek. korabeli újságok és a helyiek elbeszélése alapján írta: Farkas Tibor Településünk ifjú költői Bizonyára már többször hallottak róla, hogy Rédics több ifjú, első irodalmi szárnypróbálgatásait közzétevő költőpalántával büszkélkedhet. Úgy tervezzük, hogy az eljövendő lapszámokban bemutatjuk őket olvasóinknak. Ezúttal Dezső Kata, és a jelenleg Angliában élő és dolgozó Pecsuvácz Dávid egy -egy versét mutatjuk be. Dezső Kata: Eredő Apám nálam a sörös doboznak örült, démonai verekedtek, Lila-zöld emlékeket okoztak A borszagban síró gyerekeknek A csapatzászlót Tuboly József átveszi dr. Ábel Antal ezredestől A figyelmét meghagyta magának, a munkája volt minden neki; apám keze nyoma anyának fejezte ki, csak így szeretheti. dalmi szervek képviselői szalagot kötöttek az átadott csapatzászlóra. A nagyszabású ünnepség befejező aktusaként Csordás István mondott zárszót, majd az Internacionálé elhangzása után a határőr díszegység és a határőr úttörőzászlóalj díszmenetben elvonult az ünnepség résztvevői előtt. A délután további részében a sportpályán a nagyszámú nézőközönség előtt végre előadhattuk a hetekig gyakorolt tornabemutatónkat, de nagyon szórakoztató volt a határőrök kutyás bemutatója is. Ezt követte a sokak által várt másik nagy esemény, a magasabb osztályban játszó nagykanizsai határőr és a helyi labdarúgó csapat mérkőzése. A nézők lelkes szurkolása a játékosokra is átragadt, mert a nagyobb játékerőt képviselő vendégek nagyon sokáig nem bírták bevenni a hazaiak kapuját, köszönhetően a rédicsiek kitűnő hálóőrének, Móricz Jánosnak. A 01-es eredmény miatt sem volt szégyenkezni valója a rédicsi csapatnak. A nap zárásaként este a helyi Művelődési Ház nagytermében a BM Határőrség központi zenekarának közreműködésével bált rendeztek. Mi gyerekek oda már nem mehettünk be, de kintről azért hallgattuk a kitűnő zenét. Azóta se Dezső Kata Az apám belőlem ki lett tépve, mert bennem csak a szemét hagyta itt, amikor a május kilenc éve a tölgyfákra fújta hamvait. Pecsuvácz Dávid: Papírrepülőn Szerelmes leveleidből Vágyakat hajtogatok, Papírszárnyakon Suhanok át Felszabadult lelkeden, Ami az égen Szivárványt tereget, Csak nekem. Nem zavarhatja meg Varjak serege, Vagy bánatcseppek Szívem alatt, Te vagy az áramlat, Emelj fel Egyre feljebb, Csak hívj Az égbe temetni! 11 Pecsuvácz Dávid

12 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) Kulturális és egyházközségi hírek Pahocsa Júlia, a Magyar Kultúra Apródja felekezetű Istentiszteleteken. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a rédicsi Pahocsa 2013 nyarán tért haza Amerikából, minden tan- Júlia egyetemi hallgatónak a Magyar Kultúra Ap- tárgyból dicsérő oklevéllel és szólóének kategóriá- ródja címet adományozta, a magyar kultúra példa- ban Wisconsin Állami Döntője ezüstérmeseként. mutató ápolásáért. E megtisztelő díjat január 2014-ben a Megyei Bartók Béla Zongoraversenyen 18-án vehette át ünnepélyesen Budapesten, a XIX. arany minősítést kapott. Magyar Kultúra Gálán, Társainak mindig, min- amelyet a Corinthia Hotel denütt segít, alázatos, dísztermében rendeztek. szolgáló szeretettel. A A gálán Júlia szólót éne- Civil Összefogás Fó- kelt, Ha az est leszáll, az rumtól Szellemi Honvé- idő megáll kezdetű dalt delemért oklevelet ka- és a neve bekerült a Magyar Kultúra pott az elmúlt évben. Lovagjai Aranykönyvébe. Amikor a A Rákóczi Szövetség Kultúra Lovagjai bevonul- aktív tagja, volt gimná- tak és a koronaőrök be- ziumi elnöke. Hazai és hozták a Szent Korona Julcsi átveszi a megtisztelő elismerést külföldi fesztiválok, tár- másolatát, szintén ő éne- sadalmi és egyházi ün- kelte a díszemelvényen az ősi himnuszunkat, a nepeink, vallási missziók sikeres szereplője, ame- Boldogasszony anyánk, régi nagy Patrónánk-at. lyeken mind a magyar kultúra és a magyar szellemiség értékeit közvetítette. Lovagias tettek,- amelyek révén e szép elismerést kiérdemelte -, amelyek felolvasásra kerültek a gá- A Hit, a Szeretet és a Magyarságtudat szép példá- lán is: ja. Julcsi 4 éves korától településén, Rédicsen mi ben a zalaegerszegi Mindszenty Gimnázium nistrált, felnőttként is rendszeres, és aktív résztve- Tantestülete Őt találta méltónak a Notre Dame em- vője a szentmiséknek. A rédicsi általános iskola lékérem átvételére. Móra Ferenc Emlékérmese. A zalaegerszegi Mind- Mindezekhez szívből gratulálunk, hálát adunk érte szenty József Általános Iskola és Gimnázium tanu- a Mindenhatónak, hisz minden dicsőség az Úré. lójaként éneke, szavalata, hangszeres játéka, akti- Júlia további életéhez is ily szép kitartást, és a vitása, műveltsége, példás magatartása és kitűnő JóIsten minden Áldását kívánjuk nagy szeretettel. tanulmányi eredményei, valamint kiemelkedő kö- Lendvai Zoltán János Plébános zösségi munkája és egyházmegyei hittan- és tanul- Nemzeti Művelődési Intézet helyi munkatársai mányi versenyek, irodalmi és történelmi pályázatok sikeres résztvevőjeként egy évet ösztöndíjasként az Egyesült Államokban tanulhatott. Wisconsin ál- Szentek és évfordulóik a közeli hónapokban lamban, a Lourdes-i Szűzanyáról elnevezett katoli- Egyházmegyénk védőszentje Szent Márton püspök kus gimnáziumban tanult. Ott is minden vasárnap 316-ban született, ezért megyés püspökünk a 2015 egy amerikai dicsőítő zenekarral szolgált különböző 12

13 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) -ös évet a Szent Márton jubileumi évet előkészítő évnek nyilvánította. Célunk: ismerjük meg jobban életét, utánozzuk találékony szeretetét! Az új évben két másik jubileumot is ünneplünk. Néri Szent Fülöp 1515-ben, Bosco Szent János pedig 1815-ben született. Farkas Lajos plébános úr annak a szerzetes rendnek a tagja volt amelyet Don Bosco alapított, aki 200 évvel ezelőtt született. Ezért nekünk rédicsieknek, akik ismertétek, tiszteltétek plébános elődömet fontos, hogy együtt ünnepeljünk a Don Bosco fiaival. A rendalapító ünnepén - Január 31- én szombat este 14 órakor, szentmisét mondok Farkas Lajos plébános úr lelke üdvéért a rédicsi templomban. Mindenkit szeretettel várok erre a Szentmisére, akik személyesen ismertétek őt. Lendvai Zoltán János Plébános Dicsértessék a Jézus Krisztus díszek eladásából származó összeggel a vásárlók a Móra Ferenc Általános iskola Szülői Szervezetét támogatták. Itt szeretnénk köszönetet mondani Petőné Horváth Anitának is, aki a Szülő Szervezet részéről önzetlenül és nagyban segítette a munkánkat. Dec. 21.-én vasárnap délután pedig színvonalas Karácsonyi Vásárra került sor, melyen sok kézműves megtisztelt bennünket szép portékájával, a vásárt meglátogató falubeliek nagy örömére. A karácsonyi rendezvényünket anyagiakban a Zala Megyei Közgyűlés Elnöke, és Lendvai Zoltán plé- Készülnek a szebbnél szebb ádventi díszek Adventi kézműves foglalkozás és karácsonyi vásár Az NMI helyi munkatársai, Pék Anna Edit és Borbély Szilvia szervezésében 2 napos jól sikerült karácsonyváró rendezvény volt a községünkben. Dec. 20.-án délután Adventi Kézműves foglalkozásra került sor a Varga Ferenc Emlékteremben, ahol is óvodás és iskolás gyermekek, jó néhányan szüleikkel együtt karácsonyi asztal- és ajtódekorációkat, illetve karácsonyfadíszeket készítettek nagy örömmel és lelkesedéssel. Nagyon szépek lettek a kis alkotások. A rendezvény alatt Stángli Norbert nagyon szép zenékkel varázsolt igazi karácsonyi hangulatot. Ezúton is nagyon köszönjük Neki! A Kézműves foglalkozáson készült és felajánlott bános támogatta, melyet hálásan köszönünk. És ezúttal szeretnénk még megköszönni Gaál Károlynak, a Rédicsi Kertbarátkör Egyesület Elnökének az önzetlen segítségét. Nemzeti Művelődési Intézet helyi munkatársai B.Ú.É.K Ismét egy jó hangulatú, immár az 5. családi szilveszteri mulatságot rendezte a rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola szülői szervezetének lelkes csapata a faluban 2014 december 31-én. Közel 80 fővel együtt búcsúztattuk az óévet és köszöntöttük az újat. Élőzenével, hidegtálas vacsorával, éjfél után virslivel és értékes tombola nyereményekkel vártuk a résztvevőket. A bál bevételét - csakúgy, mint eddig is - az isko- 13

14 Rédicsi Hírmondó január (4. szám) lás gyerekekre fordítjuk. Hozzájárultunk színházlátogatásokhoz, kirándulásokhoz, jutalomkönyvek vásárlásához, a nyári táborozáshoz, mikulásra cso- FELHÍVÁS! Köszönjük mindazok segítségét akik cikkek írásával, és fényképek biztosításával segítették lapunk jelen számának megjelenését. Továbbra is várjuk azon önkéntes segítők jelentkezését, akik szívesen részt vennének a Rédicsi Hírmondó szerkesztésében, cikkeinek elkészítésében! A lap ezután is elérhető lesz a redics.hu-n PDF formátumban azoknak, akik okostelefonon, vagy táblagépen is szeretnék olvasni. Szerkesszük együtt saját újságunkat! Az új évet ünneplők koládét vásároltunk, a kézilabdás lányok debreceni utazását támogattuk. Sok színes programot: gyereknapot, mikulás ünnepséget, kézműves foglalkozást, farsangkor jelmezes felvonulást és bált rendeztünk. Ezúton is köszönjük az eddigi támogatást és kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint továbbra is segítse munkánkat! Petőné Horváth Anita a Rédicsi Móra Ferenc. Általános Iskola Szülői Szervezetének elnöke, Mauseczné Kovács Tímea / a Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola Szülői Szervezetének gazdasági felelőse RÉDICSI HÍRMONDÓ január (4. szám) Megjelenik negyedévente 450 példányban Kiadó: Rédics Község Önkormányzata A lapszámot szerkesztette: Tabáni Miklós Észrevételeiket, témajavaslataikat az alábbi elérhetőségeken várjuk: Rédics Község Önkormányzata Rédics, Vasút u Telefon: 06-92/

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE TANÉV

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE TANÉV A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2016-2017. TANÉV Készítette: Nagy-Peidl Éva DÖK segítő pedagógus Bátonyterenye, 2016. szeptember 1. Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme Jelen

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I.

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I. Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában 2016/2017-es tanév I. félév Alsó tagozat I. évfolyam Első évfolyamos tanulóink két versenyen vettek részt az első félévben

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Rátz Ottó Vörös Dávid nemzetközi III. hely

Rátz Ottó Vörös Dávid nemzetközi III. hely Beszámoló a 2015/2016-os tanév tanulmányi versenyeiről Rábatamási, 2016. június 10. TANULMÁNYI VERSENYEK verseny neve tantárgy tanár Mozaik földrajz Rátz Ottó Vörös Dávid online IV. Nemzetközi Benedek

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

XI. évfolyam - 10. szám 2010. Október-November 50. Házassági évforduló 50. Házassági évfordulójukat ünnepelték november 22-én Csatordai István és neje Virágos Ilona. Falukarácsony! Derekegyház önkormányzata

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 A Diákönkormányzat tagjai Az osztály létszámától függően osztályonként 2-3 fő képviselő és egy, a diákönkormányzatot segítő tanár. A Diákönkormányzat összetétele a

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium GIMNÁZIUMI DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK munkaterve. 2016/2017. tanév

A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium GIMNÁZIUMI DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK munkaterve. 2016/2017. tanév A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium GIMNÁZIUMI DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK munkaterve 2016/2017. tanév Zalaegerszeg, 2016. szeptember 15. Németh Krisztián Illés Csaba DÖK munkáját segítő

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: Hársfalviné Balázsi Katalin - alsós Diákönkormányzatot segítő tanár A munkatervet megvitatta

Részletesebben

Január. Február. Január 23. Képviselő testületi ülés, nyilvános Helyszín: Önkormányzat Hivatala

Január. Február. Január 23. Képviselő testületi ülés, nyilvános Helyszín: Önkormányzat Hivatala Január Január 23. Január 23. 2016/17 tanítási év II. félévének kezdete Január 27. 2016/17 tanítási év, élévi értesítők kiosztása Február Február Farsangi dekoráció, álarc és szemüveg készítése a könyvtár

Részletesebben