VI. évfolyam 4. szám tél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. évfolyam 4. szám 2004. tél"

Átírás

1 A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 4. szám tél ASZTRIK FŐAPÁT ÚR KÖRLEVELE A PANNONHALMI TERÜLETI APÁTSÁG HÍVEIHEZ ADVENTJÉBEN Szeretett Testvéreim! A Bencés Hírlevél kedves Olvasóinak áldott szent Karácsonyt és békességes új esztendőt kívánunk. Isten adja meg kegyelmét mindannyiunknak, hogy valóban felismerhessük és befogadhassuk az értünk elküldött egyszülött Fiát. Ő a mi békénk és kiengesztelődésünk. Asztrik főapát és a szekesztők Örömmel fogadjuk be a közénk érkező Krisztust. Jézus, a megtestesült Ige, aki meghalt és feltámadt, a történelem és életünk középpontja. Ebben az évben különleges buzgalommal szemléljük az Eukarisztiában jelenlévő Krisztus arcát. Amikor az egyház Őt imádja, Őt várja és fogadja, akkor benne foglaltatik a hit titkainak egyesítő és egyetlen értelme: Isten irántunk való szeretete, amely életet ajándékoz. Életkorunk szerint több vagy kevesebb adventet éltünk már át. Nehézkes és megtört szívünkről, de mégis őszinte istenvágyunkról a költővel, Rónay Györggyel így vallhatunk: Nem voltál rest naponta jönni hozzám. Ajtóm bezártam. Ágam levetett. Éjszakámból feléd fordítom orcám: boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám! Szüless meg a szívemben, Szeretet! Szeretett Testvéreim! Az Úr Jézus Krisztus úgy jött el az első karácsonykor, hogy mindörökre velünk legyen az Isten. Ezért mennybemenetelekor azt ígérte meg tanítványainak, hogy a világ végéig, a végső eljöveteléig is mindig velük marad. A Szentmise ünneplésében, a Szent Eukarisztiában Testével és Vérével maradt közöttünk, hogy mindannyiszor, amikor csak Nevében összejövünk, tápláljon, tanítson, vigasztaljon és erősítsen bennünket. II. János Pál pápánk a Mane nobiscum Domine kezdetű apostoli levelével az Eukarisztia évének nyilvánította a 2004 októberétől 2005 októberéig tartó időszakot. A Szentatya arra hívja az Egyház gyermekeit, hogy elmélkedjenek és ismerjék meg a Szent Eukarisztia, Krisztus Testének és Vérének titkát, hogy életük gazdag lehessen, és hogy ezáltal ők is sokakat gazdagítani tudjanak. Tanításában a Szentatya az emmauszi tanítványok történetét magyarázza nekünk, e történet révén bontja ki az emberi szív vágyát: Maradj velünk, Urunk, mert esteledik, és Jézusnak e vágyra adott válaszát. A feltámadott Jézus visszatért az Atyához, de a Mester ott maradt a kenyér színe alatt, melynek megtörésekor megnyílt a szemük. Az isteni Zarándok, Jézus ma is útitársunk, hogy az Írások magyarázatával elvezessen Isten misztériumainak befogadásához. Krisztus ezzel teljesíti leginkább ígéretét: Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A kenyértörés ahogyan az Eukarisztiát kezdetben nevezték örökre az Egyház életének középpontjában maradt, hiszen Benne személyesen Jézust kapjuk, az égből alászállott élő kenyeret. Az Eukarisztia vétele azt jelenti, hogy bensőséges közösségre lépünk Jézussal. Maradjatok bennem, és én tibennetek. grafika: Koncz Pál SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Dr. Szennay András főapát úr köszöntése gyémántmiséjén Beszélgetés Drozdík Attilával Szent Márton nap 2004 Ittzés János püspök úr ünnepi beszéde HÁLÓ-találkozó Pannonhalmán A Szent Benedek Idősek Háza Sopronban St. Martinus Cuvée termékismertető Hírek, beszámolók egyes házainkból 1 PANNO

2 Testének vétele, a szentáldozás azért adatott nekünk, hogy jóllakhassunk Istennel itt a földön, beteljesedést várva az égben. A két emmauszi tanítvány, miután fölismerte az Urat, még abban az órában útra kelt, mert közölni akarták a többi tanítvánnyal is, amit láttak és hallottak. Ha valóban találkozunk a Föltámadottal, nem tarthatjuk meg örömünket magunknak. E küldetéshez az Eukarisztia nem csupán belső erőt biztosít, hanem bizonyos értelemben programot is. Az Eukarisztia ugyanis olyan életmód, életstílus, amely Jézusból árad a keresztény emberbe, és annak tanúságtétele által szétsugárzik a társadalomba. Szeretett Testvéreim! A Szentatya mindannyiunkat meghív az egyház új esztendejében, hogy Jézussal találkozva, Jézus életéből és életének példájára alakítsuk életünket. Ezt a meghívást néhány szívemből fakadó lelkipásztori tanáccsal és kéréssel szeretném kiegészíteni. Javaslom testvéreimnek és kérem is minden testvéremtől: Jézus életét az egyház ünneplő közösségében, a szentmisén való tudatos részvételben tanuljuk ebben az új egyházi évben is! Saját családunk legyen az a gyakorlóhely, ahol a Jézustól tanult figyelemmel, önzetlen szeretettel és a másikakról való gondoskodással tettekre váltjuk, amit tanultunk! Sok keresztény család fájdalmas tapasztalata, hogy gyermekeiket nemcsak a hitnek, az egyház közösségének veszítették el felnőttként, hanem a környezetünk kínálta szabados és felelőtlen életmód egyszer csak az egészségüktől és életüktől is megfosztotta őket. Óvjátok, testvéreim, ezért szíveteket, hisz belőle indul ki az élet! Maradjatok meg Jézus tanításában, az önzetlen és okos szeretetben a család kötelékében, mert csak a lélekben gazdag család tud olyan gyermekeket nevelni, akik nem esnek áldozatul a környezet káros divatjainak. Ti, felnőtt testvéreim, adjatok jó példát gyermekeiteknek, mivel ez az egyik legfontosabb nevelő eszköz. Magatok is éljetek tisztán, nehogy az alkohol, drog vagy más megrontsa életeteket! Tanuljuk meg a családot, a gyerekeket és a fiatalokat okosan szeretni! Legyetek éber őrei egymásnak a figyelmes szeretetben! Ne engedjétek, hogy a fiatal családok széthulljanak! Ne hagyjátok, hogy a szétvált családok egyúttal az Istentől és az egyház közösségétől is távolra szakadjanak! Siessetek megbékéltetni a békétleneket és széthúzókat! Legyetek munkásai a megbocsátásnak és kiengesztelődésnek, mert így teljesítitek Jézus Krisztus életet, ajándékozó tanítását. Szeretett Testvéreim! Szívből kívánom nektek, hogy az Advent legyen a csendnek az ideje, amelyben életünk megvilágosodik, megtisztul, és a szeretetben valóban fölfedezzük Istent, egymást és önmagunkat, a lényegeseket! Így jussunk el Karácsony szent ünnepére, és legyen az Mindnyájatok számára az öröm, a béke és az áldás forrása ebben az esztendőben is! Asztrik főapát 2 András főapát úr gyémántmisés áldást ad.

3 Dr. Szennay András főapát úr november 20-án gyémántmisét mondott a pannonhalmi Bazilikában. Főapát úr tizennyolc éves kora óta tagja a bencés rendnek, tizennyolc évig szolgálta azt főapátként. Az elmúlt több mint fél évszázad nagy társadalmi változásai nem várt fordulataival, nem várt nehézségeket támasztottak főapát úr számára. Tanulmányai befejezése után csak néhány évet tölthetett közösségben főapáti tikári és gimnáziumi tanári munkakörben. Majd a feloszlatás és a numerus clausus miatti távollét évei következtek több évtizeden át, létbizonytalanságban tól főapátként szolgálta közösségünket. Végig határozott kézzel nyúlt az ügyekhez, megértő szeretettel kezelte az embereket. Kormányzása idejét a nyitott lelkületű szellemi és fizikai építkezés jellemezte. November 20-án a Magyar Bencés Kongregáció közösségei részt vettek a hálaadó szentmisén, köszöntötték emeritus Főapátjukat és megköszönték Istennek szolgálatát, hűségét; kérték számára továbbra is Isten irányító jó Lelkét. A Bencés Hírlevél szerkesztői Asztrik főapát úr prédikációjának közzétételével hívják fel az olvasók figyelmét a gyémántmisére. Szeretett Testvéreim Mindannyian! A keresztény ember élete a Szentírás lapszéli jegyzete, kommentárja. Arra hívlak meg Benneteket, hogy e gondolatkörben tekintsük át Jubilánsunk életét és ezt a mai jubileumot! Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincsen bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. A papszentelés napját idézem: november 19. Reggel 6 óra, sötétség, majdnem egészen üres bazilika, néhány rendtárs, papszentelés készül rokonok, hozzátartozók nélkül. Krizosztom főapát úr úgy döntött korábban és ebben Apor Vilmos győri megyéspüspök is egyetértett, hogy ezen a reggelen, a bármikor várható bombázások miatt a püspök lehetőleg még hajnalban 8 diakónusával Pannonhalmára érkezik, hogy saját jelöltjeit az itteni két bencés diakónussal, Kálmánnal és Andrással pappá szentelje. Mivel ezekben a keserves háborús időkben minden, főként az élet igen bizonytalan, ha ezek a fiatalok meghalnak, több kegyelemben, a papság kegyelmében haljanak meg. A szentelés napja valamiképpen előre jelzi az elkövetkezendő évtizedeket. Krizosztom főapát úr írja nyalkai plébános korában: mint a gyermek, aki a fülét a sínekre tapasztja és hallja a robogó iszonyatot, úgy hallottam én is a történelem vonatának feltartóztathatatlan robogását. Egyedül a szeretet tudta kivédeni a történelem adott esetben pusztító sodrát. Mert a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, Mindent eltűr. A háború, a konszolidáció és a diktatúra évei, évtizedei következtek András atya életében. Ez elébb a tanulmányok befejezését, főpáti titkári időszakot, oroszvári udvari káplánságot, majd budapesti hittanárságot, hamarosan feloszlatást, a kincés létezésmód kivetettségét hozták számára. Pusztán a megélhetés is gond volt: lelkipásztori kisegítésből, kántorkodásból, rövid ideig kapszlis pisztoly tölténygyártásából élt. Szorongatta saját léte gondja, a Bodrogkeresztúrra kitelepített édesapja gondja, Sanyi öccse orosz hadifogságból történő hazavárása ezekbe az évekbe sok megpróbáltatás belefért. Aztán lassan-lassan rendeződött az élet, erről már nem szólok, ezt már mindannyian jobban ismerjük, mert akkor más ismert ember lett. A szeretet mindent remél, mindent elvisel. 3 PANNO

4 Ahogy magam leendő főapátomat láttam. Növendék voltam 1968 tavaszán, akkor láttam András atyát először. A Pázmány Péter Hittudományi Akadémia professzoraival látogattak Pannonhalmára. Később egyetemistaként a múlt század hetvenes éveiben vasárnap reggelenként a Központi Szeminárium folyosóján találkoztunk 9 óra tájban, ő a napilapot olvasta a kerengő ajtómélyedésében, magam külvárosi miséről jöttem, pár közvetlen szót váltottunk. Úgy döntöttem, hogy nem professzorozom, András atyának szólítottam következetesen november 7-én megválasztottuk főapátunknak. Mindannyiunknak nehéz időszak volt ez. A megválasztást követő egyik reggelen bejött hozzám budapesti szobámba és a következőt mondta: Asztrik, az éjszaka nem aludtam, elolvastam a rendtörténetet. Az 1802-es visszaállítás óta minden főpát Istennel, rendjével és önmagával meghasonulva halt meg. Miért akarják, hogy nekem is ez legyen a sorsom? Válaszom röviden az volt: András atya, ezt is vállalni kell valakinek a rendért. Asztrik, ha holnapután azt mondom magának, hogy pakoljon, el kell hagynia a rendet, mit szól ahhoz? Ha azt tetszik mondani, hogy ez kényszerből történik, akkor engedelmeskedem, összecsomagolok és elmegyek volt a válaszom. Ez a beszélgetés magatartásomat is meghatározta mindmáig, mert lelkiismeretemben amellett döntöttem, hogy főapátunk legyen ban, Szent Benedek Atyánk jubileumi évében történt. Norbert főapát azt mondta: Csodálom Andrást. Meggyőződésem, hogy senki sem tudott volna ennyit a rendért tenni ebben a helyzetben, mint ő. Norbert főapát úr szigorú és nagyon kemény tudott lenni, ítélete ebben a szövegösszefüggésben értendő ben, András főapát úr tudatos visszavonulásakor mindannyiunk nevében megköszöntem neki mindazt, amit értünk, védelmünkben tett. Ma is csak ezt tudom tenni. Ma már magam is jól értem főapáti szolgálatának nem túlzás nélküli szavak ezek súlyos keresztjét, amelyet a főapátok maguk hordanak, ez nem delegálható. Közvetlenül láttam Norbertét, Andrásét (és most már a magamét is látom), és ez másként nem történhet, mint szeretetben: mert a szeretet mindent remél, mindent elvisel. Testvéreim! Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre, most csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok. Most megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet. Törekedjetek a szeretetre. Szavaink, írásaink, még akkor is, ha másoknak szánjuk azokat, lelkünkről vallanak. Ha erre gondolva kissé játékosan összerakjuk puzzle-ként azokat a könyvcímeket, amelyet Szennay András, a teológus és tanár munkáinak adott, szép ívet lehetne meghúzni törekvéseiből és belső, az őt foglalkoztató kérdésekből, lelki éréséből. A hittudomány alapvetésé -ből indul ki, a Teológia és élet közelítését keresi és a Rejtőző Istenségről szól, majd Hitünk sodrában elemzi Isten vándorló népének mai helyzetét és jut el A kereszt titkán át a Nyitott kapuk egyházáig. Visszatekintéséből nem csak a múltra látunk, hanem az Úrra (is), aki eljön. A napokban az öregségről szóló elmélkedését fejezte be, és mára János evangélistát és Pál apostol szeretet himnuszát választotta a gyémántmise olvasmányaiként. Gárdonyi novellájában olvastam gyermekkoromban az Arany, tömjén, mirha novelláskötetében egy római katona megtérését. Jézus tanítványai a Mesterüket kereső római katonát gyülekezetről gyülekezetre, prédikációról prédikációra küldik, hogy az megismerje Jézus örömhírét. Végül eljut Kisázsiába, ahol János apostolt hallgathatja még. Amikor az idős János egyre csak azt ismételgeti, hogy fiacskáim, szeressétek egymást, felkiált és odaborul János lábaihoz mondván: ez a legszebb prédikáció. Szeretett Testvéreim! Jubiláns András Főapát úr! András főapát úr választotta a mai szentírási szakaszokat. Tanúságtételként fogadtam. Lényeglátását nem saját, hanem Jézus ihlette szavakkal akarta elmondani, a szentírási hagyomány szavaival. Jézus asztalát vesszük körül hálatelt szívvel, Jézus és az Apostol szavait hallottuk a szeretetről, nincs ennél szebb szó, nincs szebb tanítás és testamentum, mint az életét értünk adó Jézusé. Ezt kell mindig újból tanulni, ez a legfontosabb ma is, a gyémántmise alkalmával is és mindig. Jézus, a Mester mondja: Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Ámen. 4

5 Az újjáéledő és kiteljesedő hagyomány Felelevenítve eleink szokását immár ötödik alkalommal került megrendezésre Szent Márton Napja a Pannonhalmi Főapátságban az évi termés jelképes számbavétele, ezen belül különös tekintettel az újborok első megízlelése jegyében. A Bábolna Ménesbirtok Kft., a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt., a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. és a Pannonhalmi Főapátság közös vállalkozásában e nemes esemény méltó keretek között lassan ismét elfoglalja helyét kiemelkedő hagyományaink között. Hagyományt írtam, mert az ünnep igazi állandó helyszínének és vendéglátójának a Főapátság bizonyult, mely ráadásul visszatérve saját múltjához immár másodszor örvendeztet meg bennünket saját termésű és készítésű újborával. És hagyománnyá kezd válni az a nyitottság is, mellyel a Főapátság évente egy alkalommal több száz közéleti és gazdasági személyiséget fogad falai között annak minden örömével és felelősségével színezve. A korábbi évek zenei ünnepét folytatva Főapát úr köszöntőjét követően idén is a Liszt Ferenc Kamarazenekar adott testet és lelket üdítő koncertet a bazilika megdöbbentő akusztikájú terében. A Miklósa Erika énekével díszített Mozart-est remélhetőleg nemsokára CD-n is elérhetővé válik a zenebarátok számára, melyet a hallgatóság először visszafogott, majd a felfedezés örömével párhuzamosan fokozódó tapssal jutalmazott. Ezután hangzott el Ittzés János evangélikus püspök úr ünnepi beszéde, melyet püspök úr kissé szabódva kockázatosnak ítélt, pedig csupán írástudóként élt az esemény nyújtotta lehetőséggel. Azzal, hogy a mindennapi rohanásból időlegesen kilépett hallgatóság figyelmét felhívja és ráirányítsa saját és mindnyájunk felelősségére. A jelenlévők nagy része világi értelemben sikeres ember, aki az anyagiak terén átlagosnál több felett rendelkezik. A beszéd az ebből fakadó felelősségre is utalt, mellyel utódainknak, de legfőbbképpen a Teremtőnek tartozunk e javak használata és ördögien körbe zártnak tűnő hajszolása közben. A szándék tiszteletre méltóságában bízva a beszéd talán nemcsak a falak, hanem a hallgatóság lelkében is visszhangra talált. A hagyományteremtés következő stációjaként a Szent Márton Díj került átadásra Kukorelli István alkotmánybíró úrnak, aki szemmel láthatóan meghatottan fogadta a laudációt. Az elismerés egyben üzenet a példaadásról és a közösséget szolgáló emberről. Az eddigi díjazottak sorát tekintve az adományozó grémium, köztük a Főapátság, jól sáfárkodik a követendő és mintaként szolgáló életutak bemutatásával, hiszen akárcsak az ünnepi beszéd, ez is egyfajta evangelizáció. A szellemi magaslatok után a gasztronómia percei következtek, melyhez az új termény és az új bor megáldása vezetett át a barokk ebédlőben. Sajghó Benedek egykori főapát és Fossati mester lassan 300 éves találkozásának kupolája alatt a korábbi évek szellemében ismét a Gundel Étterem libahúsból készült nem mindennapi fogásait kínálták a vendégeknek. Az ételek a Pannon Bormíves Céh idei új tagjai, valamint Gál Tibor és a Pannonhalmi Főapátság boraival teljesedtek ki. Szerencsés döntésnek bizonyult, hogy a borokat ezúttal a kerengőben elhelyezett asztaloknál szolgálták levegősebb teret biztosítva ezzel a résztvevők számára a beszélgetésekhez és ismerkedésekhez. A távozó vendégeket Cirill atya búcsúztatta elismerésre méltó kitartással és alázattal. Vajon betölti-e hivatását a Szent Márton Nap? Azt gondolom, hogy egyre inkább, melyre garancia az az átgondoltság, mellyel az eseményre készülnek évről-évre a szervezők. Több-kevesebb áldozat árán kiragadni több száz embert térből és időből, szellemi/zenei élményt biztosítani számukra, majd ezzel a lendülettel követendő és követhető példákat felmutatni, végül lassan visszahozni őket a saját világunkba páratlan feladat és utazás. Azaz pontosítanék: hivatás és remélhetőleg egyre inkább hagyomány. Foltányi Márton 5 Asztrik főapát úr megáldja a terményeket és az új bort.

6 Szent az az ember, akinek az élete lehetetlenné teszi embertársai számára, hogy kétségbe vonják Isten létezését. Excellenciás Főapát Úr! Krisztusban szeretett Testvérek! Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! ITTZÉS JÁNOS PÜSPÖK ÚR BESZÉDE A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG SZENT MÁRTON NAPI ÜNNEPSÉGÉN, NOVEMBER 12-ÉN A XX. század nagy svéd evangélikus érseke, Nathan Söderblom mondatát idéztem az imént. Jó mondat, fontos mondat, érdemes még egyszer elmondani: Szent az az ember, akinek élete lehetetlenné teszi embertársai számára, hogy kétségbe vonják Isten létezését. Hát igen, a szentek Emlegetjük őket, hivatkozunk rájuk, talán még legendás köpenyük alá is szívesen bebújnánk; bár lehet, hogy Szent Márton köpenye mégsem lenne sokak kedvére való, hiszen tudjuk, hogy a római birodalom katonájaként köpenye felét egy majd halálra fagyott koldusra terítette. S hogy mi halálra vált koldusok lennénk? A birodalom katonájából Krisztus vitézévé elhívott szentéletű püspökről szóló történet elmondásra jó, de hogy az áldozatos felebaráti szeretetre indító tanulságokat mai életünkben nekünk is le kellene vonni, az kevésbé tűnik kívánatosnak. Mi, evangélikusok is ismerjük a magunk koldus-történetét. Az november 10-én született reformátor Luther, aki Tours püspöke, Szent Márton napján, 11-én részesült a keresztség szentségében és éppen ezért kapta a Márton nevet, 1546 februárjában, a halála előtti napokban ezeket a szavakat vetette utoljára papírra: Wir sind Bettler; hoc est verum azaz: Koldusok vagyunk, ez az igazság. S tudta, hogy rajta is csak egy köpeny, egy palást segít, mégpedig az Isten irgalmasságának palástja. Egész életében, halála óráján is boldogan vallotta magát az Isten kegyelme koldusának. Megköszönöm Főapát Úr bizalmát, amellyel felkért ennek az ünnepi beszédnek a megtartására. Pontosan tudom, hogy ezzel bizonyos kockázatot is vállalt, hiszen nem tudhatta előre, mit is mond majd ez az evangélikus püspök a pannonhalmi Szent Márton-nap ünnepi alkalmán. Ezért azonnal fel is fedem szándékomat, és elmondom, ezen a Szent Márton-napi ünnepen arról a meggyőződésemről szeretnék beszélni, hogy égetően szüksége van a mai világnak, a mi korunknak is a mai szentekre. Azokra, akik ahogy Söderblom érsek mondta elmondják, és egész életük tanúságtételével meg is mutatják kortársaiknak, hogy a mindenható és irgalmas Isten nem hagyta magára az emberiséget, a teremtett világot. Vagyis a másik oldalról megközelítve a kérdést: a teremtett világ reménységéről szeretnék szólni. Ez a kifejezés a Szentírás felé tereli gondolatainkat. De nem úgy, ahogyan a szekularizáció hatására kialakult gondolatmenet diktálná. Ez mint ahogy közismert a személyes életünkkel és szűkebbtágabb közösségeinkkel minket is magába foglaló világ, valóság jelenségei felől közelít a Szentíráshoz, az emberi élet alapvető, egzisztenciális kérdéseihez, sőt magához az Isten-kérdéshez is. Isten hatalmát csak ott feltételezi, ahol az emberi képességek, tudomány és technika véget ér: a világmindenség fehér foltjaira száműzi Istent. És ahogy természettudományos ismereteink gyarapodnak, úgy zsugorodnak a fehér foltok, és úgy lesz egyre kisebbé a felvilágosult, autonóm ember istenkéje. Ezzel szemben a biblikus teológiai gondolatmenet, a keresztyén hit a Szentírás üzenete felől közkeletű szakkifejezéssel élve: a kinyilatkoztatás felől közelít a létező világ és benne az emberi lét minden kérdéséhez. Isten mindenhatósága ebben a koordináta-rendszerben azt jelenti, hogy neki mindenhez köze van, és ő mindenben hat. Akarata és legalább tudta nélkül ha nem is mindig szándékával egyezően semmi nem történik a világban. A népek apostola, Pál ezt írja a rómaiaknak címzett levelében: A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá (Róm 8,19-20a) Ez a Pál apostol által rögzített diagnózis ehhez kétség sem fér sajátos feszültségben van a Teremtőről és a teremtésről szóló Mózes első könyve első fejezetében rögzített bibliai hitvallással. Hiszen a világ teremtésének történetében a Teremtő munkájának fontos szakaszait mindig ugyanaz a jól ismert mondat zárja: És látta Isten, hogy ez jó. Sőt később az egész teremtés összegző minősítéseként még nyomatékosabb a megállapítás: És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. (1Móz 1,10b; 1,25b és 1,31a) Ezek után magától adódik a kérdés: Mi ennek a feszültségnek az oka? Mi az oka annak, hogy a bibliai teremtéstörténet megállapítása sokszor nem illik a megismert természeti folyamatokra, az emberiség kultúrtörténetéből ismert állapotokra pedig még kevésbé jellemző? 6

7 Úgy foglalhatjuk össze a Szentíráson tájékozódó keresztyén hit válaszát, hogy az Isten ellen lázadó ember bűne és annak az egész teremtettségre kiható halálosan komoly következménye okozta a nagy törést. Tehát csak ebben a dialektikus feszültségű tételben foglalható össze a teremtett világgal kapcsolatos hitvallásunk: A létező a látható és a láthatatlan valóság a Szentháromság egy igaz Isten teremtménye, de az ember bűnének következményeként elvesztette teremtéskori tökéletességét. Világunk tehát jelenlegi állapotában nem olyan, mint amilyennek a Teremtő megalkotta. S ez a megállapítás még nem is írja le tényleges helyzetünket. Mert nemcsak hogy nem olyan, hanem naponkénti tapasztalataink alapján azt kell mondanunk, a helyzet napról napra feszültebb, és egyre súlyosabb problémákat vet fel. Az ún. kultúrparancs (1Móz 1,28) rendelkezése ellenére a bűn rontotta teremtettségben az ember nemhogy nem Isten akarata szerinti sáfára a reá bízott értékeknek, hanem egyre gyorsabb tempóban hágunk nyakára az elődeinktől még megörökölt, és a jól ismert mondás szerint: utódainktól kölcsön kapott értékeknek, természeti kincseknek. Környezetünkön a Teremtőtől az emberi gondnokság alá adott világon egyre súlyosabb, és félő, immár be nem gyógyítható, helyre nem hozható sebeket ejtünk. Helyenként szinte már apokaliptikus jelleget öltenek ezek a folyamatok Az előbb azt mondtuk, és joggal, hogy az ember Isten elleni lázadása minden bajunk gyökere, és ez okozta a nagy törést a Teremtő és teremtett világ harmonikus viszonyában. S tudjuk, hogy a felvázolt kép nem túloz. A helyzet minden próbálkozás és jó szándékú javítani akarás ellenére egyre súlyosabb. És ezen a ponton el kell mondanunk, hogy mi nemcsak a nagy törésről tudunk, hanem tudunk a nagy áttörésről is. Ez az áttörés azonban nem a teremtés koronájaként regnáló ember műve, hanem a mindenható és mégis irgalmas Isten ajándéka. Ez az alapja annak, hogy mégis tudunk és szabad szólnunk a reménység távlatairól is. A keresztyén reménység szakadékokon, egyébként megválaszolhatatlan sorskérdések mélységein átívelő hídja az isteni ígéreteket beteljesítő Krisztus-történés az Isten Fia testté lételének, kereszthalálának és feltámadásának hármas pillérén nyugszik. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. (1Móz 3,14a-15) Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) És láttam új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt; és a tenger sincs többé. és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. (Jel 21,1.3b.4-5) Így már nyilván nem tűnik túlzásnak, ha levonjuk a következtetést: a keresztyén ember életének, hivatásának, küldetésének bármelyik összefüggésében a megváltás művén és az ígéreteken tájékozódó reménység embere. A megváltás valóságában, a beteljesedés ígéretének szembe-fényében ismeri fel feladatait, és őrzi meg reménységét. Így egész egzisztenciájával sub specie aeternitatis (= az örökkévalóság bizonyosságára tekintettel) él. Ezt a látásmódot, meggyőződést azonban nem saját szenvedései fejlesztik igazgyönggyé benne, hanem a Krisztus-hit gyümölcseként, Isten ajándékaként fogadhatja el. Így ebben az Isten-adta felismerésben születnek meg, születnek újjá Isten fiai, akiknek megjelenésére vágyódik az egész teremtett világ. Ők azok, akik tudják, hogy amijük van, minden a Teremtő ajándéka, és mindezért nemcsak a történelem ítélőszéke előtt, nemcsak az utódoknak, hanem főként az Ajándékozónak felelősséggel is tartoznak. Mert bár igaz, a teljes gyógyulásban a tér és idő rabságában nem lehet részünk, azt majd csak az új teremtésben adja meg a mindenható és irgalmas Isten, de amit elkötelezetten elvégezhetünk, azt meg is tesszük, csak azért, mert erre indít bennünket Isten szeretete. Tartok tőle, hogy adósságunk napról napra nő. A rövid távon és bármi áron a lehető legnagyobb profitot elérni akaró, és a fogyasztóvá idomított ember és közösségei átokká lettek, lesznek a környezet, a teremtett világ számára. Ezt az ördögi kört lehetetlen meg- és áttörni még ha meg is lenne erre az akarat, de hát tudjuk, legtöbbször nincs is meg. Ezért így teszünk bizonyságot a bennünk élő reménységről (vö. 1Pt 3,15): csak Isten kinyilatkoztatott Istent és embert, mennyet és földet, embert és embert, embert és teremtett világot egymással megbékítő jóakarata (vö. Lk 2,14 Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. ) ad reménységet a megmaradásra, a túlélésre. Nekünk és utódainknak is és így közvetve az Isten fiai, a mai szentek megjelenését sóvárogva váró teremtett világnak is szól az ígéret: Megáldalak, és áldás leszel. (vö. 1Móz 12,2) Köszönöm, hogy meghallgattak. Figyelmük megtisztelő volt. 7

8 Rád tekint szülőfölded népe Hagyományainkhoz híven idén is sok színes programmal és rendezvénnyel emlékeztünk meg Pannónia szülöttjéről, a Pannonhalmi Főapátság patrónusáról, Szent Márton püspökről. Mint minden évben, most is november 10-én délután, jótékonysági vásárral vette kezdetét a programok sorozata, melynek bevételeiből a kárpátaljai karácsfalvi Görög Katolikus Lyceum magyar irodalom és történelem tankönyveinek, földrajz és történelem atlaszainak megvételét támogattuk. A kétórás vásár hangos vigadalmai után kicsit elcsendesedve és magunkba szállva készültünk az ünnepre. Ebben vendégeink, Marosi István karácsfalvi görög katolikus lelkész és kísérői, a Lyceum néhány tanárja és diákja volt segítségünkre, akik Kárpátaljáról, magyarságuk és görög katolikus kereszténységük megéléséről, valamint iskolájukról beszéltek. Őhozzájuk, s az általuk kiadott újsághoz kapcsolódott a Szent Márton-nap ez évi mottója: megmaradni, utalva azokra a mindennapi küzdelmekre, amelyeket nemcsak nekik, de nekünk is meg kell vívnunk nap mint nap, hogy megmaradhassunk a hitben és szeretetben. A csendesóra után a Bazilikában összegyűlve a szerzetesközösséggel együtt elimádkoztuk Szent Márton ünnepének első vesperását. Kivételesen megelégedtünk az egy adag vacsorával is, hiszen 8 órától nyitottak az osztályok szervezésében létrejött éttermek különböző jellegű és nemzetiségű ételkülönlegességekkel, s más kikapcsolódási módokra is alkalom nyílt a fél 11-es takarodóig. Ekkor beállt az éjszakai nyugalom, hogy a következő napot kipihenten, újult erővel kezdhessük. Annál is inkább, hiszen másnap már reggel 9 órakor hirdették a Bazilika harangjai az ünneplésünk csúcspontját jelentő ünnepi Liturgia kezdetét, amelyet Jeremias Schröder St. Ottilien-i főapát vezetett. Prédikációjában kihangsúlyozta a keresztény ember lelkiismeretes feladatvégzésének és alázatos szeretetkészségének fontosságát, amelyben Szent Márton püspök olyan kiemelkedően és példamutatóan járt előttünk. Közös ünneplésünk után az első évüket Pannonhalmán töltők a szent hitvalló életével ismerkedtek meg, míg a többiek a tornateremben találkoztak Jeremias főapát úrral, aki St. Ottilien monostoráról és az ottani életről, valamint az ennek fontos részét képező missziós tevékenységről mesélt nekünk, s kérdéseink nyomán érdekes történeteket is elmondott, amelyeket a világ különböző pontjain élt át e munka során. Ebéd után tovább folytatódott az előző nap és a délelőtt kissé profánabb ünneplése sportvetélkedőkkel, büfékkel, tolókocsi- és kukahordó versennyel, táncbemutatóval, játékteremmel s még sok ötletes és szórakoztató programmal. Fél 8-kor a tornateremben koncert kezdődött, melynek előadóművésze David Yengibarjan örmény származású harmonikajátékos volt. A fergeteges hangulatú másfél órás koncerten megszólaltak Yengibarjan saját szerzeményei és más darabok is, és ráadásként eljátszotta azt a darabot, amit édesanyjától elsőként megtanult. Az ünnep záróakkordját a Napzárta adta a lépcsőházban, melynek során kihirdetésre került az összegyűlt pénz összege: több mint ötszázezer forint! Ennyivel tudtunk tehát hozzájárulni ahhoz, hogy határainkon kívül élő magyar testvéreink anyanyelvükön tanulhassák népük irodalmát és nemzetük történetét. Végül Tamás atya kihangsúlyozta: az ünnepi örömöt a hétköznapokban is meg kell őrizni, s észre kell venni a peremen élőket, ahogyan arra nagy szentünk, Márton is példát adott nekünk. Közös imádsággal zártuk a napot hálát adva Istennek az ünnep öröméért, s bár kissé fáradtan, de igazi szívbeli boldogsággal és lelkünkben rengeteg élménnyel tértünk nyugovóra. Aradi László a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium XI. B osztályos tanulója A PANNONHALMI SZEMLE téli (2004/4.) számának témája: 8 n e m z e d é k / v á l t á s BORBÉLY SZILÁRD: Míg alszik szívünk Jézuskája Betlehemes misztériumjáték; SIMON T. LÁSZLÓ: Dávid és Ricpá Nemzedék- és nézőpontváltás a 2Sám 21,1-14 kapcsán; IGOR ACSILJEV: Bálvány Templomok leomlása vagy istenek alkonya?; THOMAS KÖHLER: Fiatal nemzedékek összehasonlítása (Non-)konformizmusok konjunktúrája; JACQUES HAERS: Érthető-e ma a keresztény nyelvezet? TAKÁCS ZSUZSA: Reményről és reménytelenségről, a szív hidegségéről Lucie Szymanowska interjúja; TERDIK SZILVESZTER: A templom művészete vagy a művészet temploma? Az 1908-as egyházűvészeti kiállítás és recepciója; GELENCSÉR GÁBOR: Harminc év múlva Ingmar Bergman Sarabande című új filmjéről SZENNAY ANDRÁS és DEJCSICS KONRÁD: A fiatalabbak az öregebbeket tiszteljék, az öregebbek a fiatalokat szeressék. RB 63 SCHEIN GÁBOR, VILLÁNYI LÁSZLÓ, G. ISTVÁN LÁSZLÓ és GARDNER MCFALL versei FRISS SZÁMAINK MINDIG MEGTALÁLHATÓK a nagyobb budapesti és vidéki könyvesboltokban. MEGRENDELHETŐ A SZERKESZTŐSÉG CÍMÉN: 9090 Pannonhalma, Vár 1. ( OLVASHATÓ AZ INTERNETEN:

9 Beszélgetés Drozdík Attilával Sok szép eredményt értek el már diákjaid a különböző kémia versenyeken, Te pedig több szakmai bizottság tagja lettél az elmúlt években. Hogyan látod a kémiaoktatás helyzetét ma Magyarországon a pannonhalmi szemüvegen keresztül? A kémiaoktatásban látható mai tendenciák mellett hazugság lenne azt mondani, hogy optimista vagyok. Egyre kisebb óraszámban tanítják a kémiát, s a tizedik évfolyamot követően csak az tanulja, akit konkrét továbbtanulási célok vezérelnek. Kívülálló, de önmagukat rendkívül hozzáértőnek tartó csoportok hadakoznak az ismeretközpontúság ellen, mintha eddig bárki, aki természettudományos tárgyat igényesen próbált tanítani, nem arra törekedett volna, hogy a lehető legkevesebb információ memorizálásával a lehető legigényesebb színvonalú gondolkodást és problémamegoldó kézséget hozza ki diákjaiból. Alapismeretek nélkül azonban nincs tudás, a semmin nem lehet logikusan és kreatívan gondolkodni. Korunk számos negatív jelensége, mint a környezetszennyezés, az élelmiszeripar dömpingszerű és mesterséges alapanyagokra épített termelése, az egészséges élelmiszerek kultusza, mind-mind olyan probléma, melyekben nem lehet eligazodni alapvető kémiai jártasság nélkül, sőt megoldásukra rendkívül kvalifikált szakember-gárda képzését kellene már most megindítani. Ha a középiskolában nem rakjuk le ennek szakmai alapjait, sőt már az esélyeket is erősen korlátozzuk, akkor a következő generációk egészségével és életlehetőségeivel játszunk, ami óriási felelőtlenség. Gondoljunk bele az ő helyzetükbe: évtizedek múltán még nagyobb gondok fognak jelentkezni az élet minden területén, amelyet egy fogyasztásra szoktatott társadalomnak kell megoldania, úgy, hogy a megfelelően képzett mérnökök és szakemberek egyszerűen nem állnak rendelkezésre. Érdekes és egyben nagyon groteszk is, hogy a kémiaoktatás háttérbe szorítására a pedagógusok egy része úgy reagált, hogy tegyük a kémiát népszerű tárggyá, a csökkentett óraszámban még többet kísérletezzünk. Mindez kellő elméleti megalapozottság nélkül puszta bohóckodás, így a kémiatanítás infantilizálódása is elindult. A pannonhalmi szemüvegen keresztül persze derűsebb kontúrok is látszanak, főleg a gimnázium és a kollégium egészen sajátságos lehetőségei miatt. Minden évben tisztességes létszámú fakultációs csoporttal tudok dolgozni, akik között mindig akad egy-két vegyészpalánta is. Délutánonként pedig szakköröket tarthatok, melyekre minden évfolyamból van érdeklődő, annak ellenére, hogy Pannonhalmán változatos délutáni menüből válogathatnak a diákok. Azzal vigasztalom magam sokszor, hogy nem a lehangoló trendekkel kell foglalkozni, hanem saját hatáskörben minél ütőképesebben cselekedni. Máskor meg értelmetlen szélmalomharcnak látom. És személyesen mit jelent Neked a kémia tanítása? Nagyon sokat. Jó érzés azt látni, hogy tizenéves fiatalok, akik már egészen másképpen gondolkodnak, mint a mi generációnk, elgondolkodnak felvetéseimen és látszik rajtuk, hogy néhány hét leforgása alatt sokkal árnyaltabban vélekednek egy problémáról, mint azelőtt. Jó látni, amikor egy televízióban sugárzott mosószer-, kozmetikum- vagy rágógumi-reklám kémiai hátterén önállóan kezdenek el töprengeni, és sokan arra is rájönnek, hogy ezen a téren is átverés folyik. 9

10 A tanításon kívül a Pannonhalmi Apátsági Pincészet szőlészeti munkáit irányítod. Talán egy kicsit provokatív a kérdésem: miért vetted válladra 50 hektár szőlő gondját? A szőlőhöz és a borhoz gyermekkorom óta kötődöm nagyszüleim és édesapám jóvoltából. Érettségiző diákként borásznak készültem. Hosszú lenne elmesélni, de akkor egy adott helyzetben döntenem kellett: kitartok a borászat mellett és Lednicén, cseh környezetben folytatom szőlész-borász szakmérnökként, vagy anyanyelvemen, Debrecenben tanulok kémiát és fizikát. Legjobban persze a budapesti Kertészeti Egyetemre szerettem volna jönni, de a szocialista Csehszlovákiában, abban az évben egyszerűen nem volt rá lehetőség, még a felvételizéssel sem próbálkozhattam meg. Az utóbbi lehetőséget választottam, és nagyon sokáig nem tudtam, jól döntöttem-e. A szőlőtől és a bortól továbbra sem szakadtam el, rendszeresen jártam édesapámhoz Párkányba, hogy családi pincészetünkben minél tevékenyebb részt vállalhassak, s hogy az addig megszerzett gyakorlati tudás ne kopjon el. A év nyarán aztán egészen váratlan felkérést kaptam Pannonhalmán: egy ügyvéd barátom, akinek régi családi kúriájához egy szép nagy pince is tartozott, úgy döntött, családi pincészetet indít, amelynek szakmai irányítását kérésére elvállaltam. Az Ópince Kft. azóta is működik, s a számos kezdeti nehézség ellenére elmondható, hogy sikerült felkerülnie a régió borászati térképére. Szakmailag nagyon sokat köszönhetek ennek a kis pincészetnek, mert itt váltam önálló borásszá, és itt kezdtem megsejteni azt is, hogy a pannonhalmi borvidéken milyen stílusú borok készíthetők. Amikor véglegessé vált, hogy a Pannonhalmi Apátsági Pincészet saját telepítésű ültetvényekkel és saját szőlőfeldolgozóval sok év kényszerszünet után újraindul, ráadásul az ország legjobb borászainak segítségével, azt gondoltam, egy ilyen lehetőség mellett egyszerűen nem mehetek el. Még akkor is, ha a szőlészet vezetése rendkívül sok bürokratikus akadály leküzdésével jár nap mint nap, tehát nem pontosan és nem mindig azzal kell foglalkoznom, amit nagyon szeretek ebben a munkában. Tudjuk, hogy jó bort csak jó szőlőből lehet készíteni. Hogyan látod a pannonhalmi szőlő esélyeit? Mindenekelőtt a 2001-ben megkezdett és idén tavasszal befejezett szőlőtelepítési munkálatok fontosságát szeretném kiemelni, mert a siker egyik záloga ebben a 37 hektár ültetvényben van. Ma még talán nem is sejtjük, mekkora kincs rejtőzik ezekben a parcellákban. Az ültetvényekben minden a szakmai stáb legjobb tudása szerint készült: a fajtaösszetétel, az alanyfajták, a térállás és a művelési mód kiválasztása is. A területek fekvése, tájolása is kitűnő, a talajösszetétel pedig a régió lehetőségeihez képest változatos. Fontos, hogy a szőlő művelésében modern gépi technológia és az igényes kézi munka optimális egyensúlyát szeretnénk megvalósítani. Az ültetvényeket az integrált termesztés programjába is bevonjuk, ami főleg azt jelenti, hogy minden vegyszeres növényvédelmi és tápanyag-visszapótlási kezelés előzetes méréseken alapul, s a beavatkozások száma és mértéke a lehető legkisebb és legkíméletesebb. Úgy érzem, a fajtaszerkezetet is sikerült optimális arányban összeállítani: a kínálatban számos világfajta mellett több hungarikum is szerepel a borvidék hagyományainak figyelembe vételével. Az ültetvények terhelését is szigorúan korlátozzuk metszés, hajtásválogatás és zöldszüret által, mert a nagy mennyiségben termelt szőlő biztosan nem az általunk elvárt minőséget hozná, s ráadásul az ültetvények kondícióját is rontaná, élettartamát csökkentené. Az is fontos lenne, hogy a 15 hektár régi telepítésű ültetvény, amelyet a pincészet két éve vásárolt, minél előbb megújuljon. A vállalkozás sikere egyéb tényezőkön is múlik, hiszen a szőlőből bor készül, amit aztán megfelelő áron kell tudnunk értékesíteni. Hogy boraink minősége jó lesz, azt már az új telepítésű ültetvényeken szüretelt idei első termés is sejteti, hiszen a nem túl kedvező évjárat ellenére több értékes nedű is került pincénkbe. A minőséget szaktanácsadónk, Gál Tibor és borászunk, Liptai Zsolt neve is garantálja. Az értékesítés megszervezését érzem a legnehezebb feladatnak, mivel csupán belföldi forgalmazással nem oldható meg. Külföldi kapcsolatokat kell építenünk, s ebben a bencés kapcsolatokat is megfelelő módon kell tudnunk használni. Mindemellett, sőt mindezek előtt 4 fiúgyermek apja vagy. Mit tartasz a legfontosabbnak a nevelésükben? Az otthoni és az iskolai nevelésről is azt gondolom, hogy nem sémákra és rideg elvekre kell felépíteni. Nem hiszem, hogy a szülői és nevelési hatékonyság kurzusokon vagy könyvekből eredményesen tanítható. Az élet konkrét szituációk gyors egymásutánja, mindegyik azonnali és helyes döntést kíván. Nem könnyű feladat, de az alapprogram bennünk él, belénk íródott, csak 10

11 szívünkre és értelmünkre kell tudnunk odafigyelni. Természetesen döntéseink, reakcióink egy része rossz, de ettől nem kell félni, csak tudomásul venni és szembenézni vele, majd a következő adandó alkalommal korrigálni. Bár amikor megjelenik e beszélgetés, már ismert lesz a kettős állampolgárságról szóló népszavazás eredménye, most mégis fontosnak érzem megkérdezni, mit gondolsz a Kárpát-medencében élő magyarok jövőjéről Te, aki több mint 17 éve Magyarországon élsz szlovák állampolgárként? Szlovák állampolgárságom két okból maradt meg. Az egyik, hogy rendkívüli módon idegenkedem a bürokratikus procedúráktól, melyek a magyar állampolgárság megszerzésével járnak. Határokon kívüli magyarként azt is nehéz elfogadnom, hogy a magyarországi hatóságok lényegében ugyanazon eljárásokat alkalmazzák az erdélyi vagy a felvidéki magyarokkal, mint akárki más, idegen ország fiával. A másik ok, hogy úgy éreztem, hogy szlovák állampolgárságom feladásával talán eltéptem volna minden hivatalos szálat, ami Párkányhoz köt. Persze, a szlováksághoz alig kötődöm, szülővárosomban szinte mindenki magyarul beszélt, érzett és gondolkodott. Mindig is fájt, hogy a nemzet sorsának irányításában soha, semmilyen döntési joggal nem rendelkeztünk, pedig sok határon túli magyar nagyságrendekkel többet vállalt nemzeti identitásának megtartásáért, mint az anyaországiak egy része. Fontos tudni, hogy a határokon túli magyarok számára mindig is rengeteget jelentett az anyaország minden szempontból. Ha tehettük, minél többet jártunk át, rokoni látogatásra, színházba, könyvet vásárolni. Sokak számára pedig ez volt, sőt sokszor most is ez az egyetlen olyan hely, ahol szorongás nélkül használhatja magyar anyanyelvét a társadalmi érintkezésben, nem kell tartania a többségi nemzet egyes tagjainak sújtó pillantásaitól, rosszindulatú megjegyzéseitől. Ha a népszavazáson elutasító válasz születne a kettős állampolgársággal kapcsolatban, lélekben nagyon megroppantaná a külföldi magyarságot, felgyorsítaná a többségi nemzetek által egyébként is nagyon erőltetett asszimilációt. Évtizedek leforgása alatt most még magyar többségű területek tűnnének el az etnikai térképről. Mindez az egész nemzetet károsítaná, éppen ezért nem értem azt a problémafelvetést, amely a kettős állampolgársággal kapcsolatban érzelmek és racionalitás dilemmájáról szónokol. Köszönöm a beszélgetést. Készítette: Rábai László A KARÁCSONYI IDŐ LITURGIKUS RENDJE A PANNONHALMI BAZILIKÁBAN DECEMBER 24. PÉNTEK Reggel, délben hétköznapi rend Csendes mise a Káptalan-teremben Karácsony ünnepének meghirdetése, I. Vesperás Vigília Éjféli mise DECEMBER 25. SZOMBAT KARÁCSONY ÜNNEPE 7.30 Laudes 8.00 Pásztorok miséje 9.00 Népénekes szentmise Ünnepi konventmise Napközi imaóra Karácsony ünnepének II. Vesperása DECEMBER 26. VASÁRNAP SZENT CSALÁD ÜNNEPE Szokásos vasárnapi rend DECEMBER 31. PÉNTEK Reggel, délben hétköznapi rend Csendes mise a Káptalan-teremben Év végi hálaadás az I. Vesperás keretében Vigília ezt követően Újévi köszöntő JANUÁR 1. SZOMBAT ÚJÉV, ISTENSZÜLŐ SZŰZ MÁRIA ÜNNEPE 7.30 Laudes 9.00 Népénekes szentmise Ünnepi konventmise Napközi imaóra tól Szentségimádás Vesperás JANUÁR 2. VASÁRNAP VÍZKERESZT ÜNNEPE Szokásos vasárnapi rend 2004 DECEMBER 27. HÉTFŐ SZENT JÁNOS APOSTOL ÜNNEPE DECEMBER 28. KEDD APRÓSZENTEK ÜNNEPE DECEMBER 29. SZERDA ÉS 30. CSÜTÖRTÖK Szokásos hétköznapi rend 11

12 PANNONHALMI HÁLÓ-TALÁLKOZÓ 2004 Vegyes gondolatok kavarogtak bennem, miközben a vonatom Pannonhalma felé tartott. Egyrészt nagyon vágytam már vissza a rég nem látott Alma Materba, hogy találkozhassak régi ismerősökkel: atyákkal, testvérekkel, prefektusommal, osztálytársammal. Másrészt volt bennem egy kis kétkedés is magával a Hálóval kapcsolatban. Nem igazán tudtam elképzelni, hogy azok az osztálytársaim, akik annak idején részt vettek már Háló-találkozókon, miért dicsérték annyira. Elvégre csak egy találkozó, ugyanolyan, mint más keresztény ifjúsági találkozók gondoltam én. Túlélem, rosszul talán nem fogom érezni magam. Ha énekelni is fogunk, rossz már nem lehet. Aztán megérkeztünk. Újra itthon. Mélyen beszívtam magamba az esti magaslati levegőt, ami még mindig ugyanolyan tiszta, és amit nem egyszerű elfelejteni, mivel hat évig éltem itt. Ismerős illatok, ismerős tájak, ismerős falak, a Tricollis Cuvée általam nemrég megismert zamata, és körülöttem sok egy-két embertől eltekintve teljesen ismeretlen arc. Azelőtt Pannonhalmán ilyenben még nem volt részem. Volt már, hogy mindenki ismeretlen volt nekem, de akkor nemcsak az emberek, hanem az egész vár ismeretlen volt, új szagok, új tájak, új világ egy kisgyereknek, de most más a helyzet. Most én vagyok itthon és a többiek az idegenek, vagy legfeljebb vendégek. Valóban? Mégsem éreztem így, pedig azt hittem, így fogok. Az emberek tekintetében nyugalmat árasztó derűt láttam, s ugyanazt a mosolyt, amellyel néhány perccel ezelőtt engem is üdvözöltek, s úgy tűnt, nagyon jól, sőt otthon érzik magukat. Hogyan tudják az emberek ilyen családiasan otthon érezni magukat egy olyan helyen, amit többen akkor láttak először, s akik hozzám hasonlóan többen is most vannak először Háló-találkozón? Ez a gondolat továbbra is bennem motoszkált. Mennyivel inkább érezhetem magamat otthon Pannonhalmán, mint ezek az emberek, akik csak részt vesznek egy találkozón, aminek történetesen Pannonhalma itt a szó, úgy tűnik, szoros értelmében ad otthont? Vagy mennyivel inkább kellene magamat kívülállónak éreznem egy olyan közösségben, amit nem tudhatok magaménak, függetlenül attól, hogy éppen Pannonhalmán vagyunk? Ez a furcsa kettős érzés, ez az itthon-idegen lét volt az, ami erősen arra sarkallt, hogy ha már itt vagyok, megfigyeljem, mitől is olyan különleges a Háló, olyan-e, mint amilyennek korábban hallottam. Miért van az, hogy ilyen zavarba tud kergetni a jelenléte egy olyan helyen, ahol életem egyharmadát töltöttem? Azt hiszem, a választ két pontban tudnám összefoglalni. Az egyik választ a Háló oldaláról kaptam. A találkozón egy nagy családot láttam. Egy olyan családot, amelyben az emberek mosolyognak egymásra, együtt táncolnak, együtt imádkoznak, s együtt érzik, hogy mindez jó. Egy olyan családot, amelynek gyökere van, s ennek a gyökérnek az ismeretében, erre a gyökérre építkezve tudatosan működik, céljai vannak. Aminek gyökere és célja van, annak jövője van. Az, hogy legyen ezeknek a közösségeknek jövője, nagyon fontos a rohanó világunkban. Ezt hangsúlyozta ki Helmut Krätzl püspök úr az előadásában. Továbbá azt is, hogy ezeknek a közösségeknek nyitottaknak is kell lenniük egymás és a külvilág felé, hogy jövőjük legyen. A Háló éppen erről szól, ahogy én megismertem. Különböző közösségekből jönnek össze emberek, akiket összeköt a közös gyökér s a közös cél, s összeköti őket a Háló. Egy nagy, nyitott családot láttam, ahol az emberek mosolyognak egymásra, s természetesnek tűnt az, hogy igazán őszinte vallomásokat és gondolatokat hallottam és érzéseket tapasztaltam a kiscsoportos beszélgetések közben. Mert természetes is volt! Lehet egy ilyen családban nem otthon éreznie magát az embernek? Csodálkozhatok azon, hogy mindenkit derűsnek, és nyugodtnak láttam, amikor úgy lettem Hálós, hogy nem kérdezte tőlem az égadta világon senki, hogy mit akarok itt, miért jöttem a találkozóra, milyen is vagyok valójában, hanem egyszerűen csak örültek, hogy ott vagyok, s úgy fogadtak el, ahogy vagyok. Engem, magamat, s nem azért amilyen vagyok, hanem egyszerűen csak azért, mert vagyok. Egy ilyen családnak képzelem a kereszténységet. Ahol mint ismeretleneknek kezünkbe nyomták a hálós gesztenyét azzal a kedves mondattal, hogy ezt Neked csináltuk. A válasz másik részét maga Pannonhalma adta. A megérkezésem napján délután a Keleti pályaudvaron öt perc leforgása alatt három pannonhalmi diákkal találkoztam. Különböző generációk, különböző apropók, s ez így megy, mióta elhagytam Pannonhalmát. Lépten-nyomon bencés diákokba botlom. Ezt a jelenséget az apátságban csak bencés maffiának nevezik. S a találkozó után arra döbbentem rá, hogy ilyen módon Pannonhalma maga is egy háló, csak ez amolyan koncentrikus háló. A szélrózsa minden irányából sok-sok ember sorsát köti össze, s nemcsak egykori diákokat, hanem nagyon sok embert, akikben az a közös, hogy valaha mind otthon voltak Pannonhalmán, s mind vissza is térnek olykor-olykor a középpontot képező Várba. 12 PANNO

13 Azt hiszem, emiatt nincs is jobb párosítás annál, minthogy a Hálót éppen e falak között rendezzék meg. Úgy érzem, hogy a Háló nagyon otthon van Pannonhalmán, ahogy én is, s igazán család tud lenni a Háló, ha Pannonhalmán van otthon, ahol Ambrus atya, a világ legtöbb unokáját magáénak tudó nagypapa mesél délutánonként a lelki szülőszobáról, ahova újra és újra betérünk életünkben, hogy többként távozzunk onnan. Valami hasonló élményben volt részünk vasárnap a találkozó Helmut Kräzl püspök úr és Asztrik főapát úr a találkozó egyik előadásán végeztével, mikor kiléptünk a fekete kovácsolt vaskapun, hátunk mögött a Várral, ami most is, mint mindig, nyugalmat és biztonságot árasztva uralkodik a tájon, mintha csak az mondaná: Én itt leszek, gyere haza máskor is. Szalárdy Levente ÚJ KIADVÁNYOK DR. BORIÁN ELRÉD OSB: Zrínyi Miklós a pálos és a jezsuita történetírás tükrében (Pannonhalmi Füzetek 50) DR. GALAMBOS IRÉNEUSZ OSB: Az egyházi év a magyar középkorban (Pannonhalmi Füzetek 51) ANSELM GRÜN OSB: Út a szabadsághoz (Bencés lelkiségi füzetek 39) ANDRÉ LOUF OCSO: Gyengeség és kegyelem (Bencés lelkiségi füzetek 40) GUIDO KREPPOLD OSB: A válságok életünk fordulópontjai (Bencés lelkiségi füzetek 41) PHILIBERT SCHMITZ OSB: A bencések civilizációs tevékenysége a XII.-től a XX. századig II. rész: művészet és lelkiség (Rendtörténeti füzetek 9) 13

14 H Í R E K szeptember 3-4. Asztrik főapát úr pappá szentelte Benedikt Vojtech Kolaja testvért Prágában, előtte pedig részt vett a Szláv Bencés Kongregáció Prézesi Tanácsának ülésén. szeptember 8. A Pannonhalmi Mentálhigiénés Napok előadássorozatát Makra Ottó megyei módszertani igazgató és Ranschburg Á. Hildegard, a pannonhalmi Szent Adalbert Otthon vezetője szervezték. Az összejövetelekre szeptember 8-tól kezdődően kéthetenként került sor. Az előadásokat a szervezőkön kívül dr. Janka Ferenc teológus-filozófus, Németh Margó pszichológus-családterapeuta, Horváth Éva gyógypedagógus-pszichopedagógus, Lengyel Pál mentálhigiénés lelkész, dr. Varga Gábor pszichiáter, dr. Hárdy István pszichiáter, dr. Iván László egyetemi tanár és dr. Hegedüs Katalin tartották az időskorúak gondozásának, ellátásának gondjairól és problémáiról. szeptember Arcus temporum ( Időívek ) címmel rendezett monostorunk zenei fesztivált, amelynek elsődleges törekvése az volt, hogy bizonyos időíveket megrajzoljon a zenében. Ahogy a pannonhalmi középkori templomunk ívei átlépnek a tér egy darabján, ugyanúgy az egyes koncertekkel szerettünk volna ívet húzni a zenetörténeti idő távoli pontjai között, régit és újat egymás mellé állítani, ami minden esetben a párbeszédre és egymás kölcsönös értelmezésére épül. Így került sor öt hangversenyre a Kulturális és Turisztikai Igazgatóság szervezésében. Vázsonyi János szaxofonjával J. S. Bach műveit és improvizációkat szólaltatott meg; a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusokat két koncerten is hallhattuk. Első alkalommal C. Ph. E. Bach, Weiner Leó és J. Haydn művei hangzottak el (koncertmester: Juniku Spartacus), másodszor pedig A. Vivaldi, W. A. Mozart és Huszár Lajos egy-egy művét szólaltatták meg (koncertmester: Somogyi Péter). Klenyán Csaba klarinétművész és Gyöngyössy Zoltán fuvolaművész többek között Kurtág György és J. S. Bach műveiből játszottak; a Keller Vonósnégyes pedig Beethoven és A. Berg műveiből adott elő. 14 PANNO szeptember 9. A gimnázium Teleki-termében Vörös Győző egyiptológus tartott előadást az általa vezetett közötti alexandriai magyar ásatásokról. Az előadó filmfelvételeken is bemutatta egy-egy jelentősebb lelet feltárását és restaurálását. szeptember 11. Áment Lukács atya tartott orgonahangversenyt a bazilikában. Az Országos Erdészeti Egyesület tartott egész napos konferenciát mintegy száz résztvevővel monostorunkban. A Főapátság vállalkozási kezdeményezéséiről Cirill perjel atya tartott előadást. szeptember 12. A Nagy Szent Gergely emlékév alkalmából az ünnepi konventmisét Asztrik főapát úr vezette a bazilikában. A szentmisét a Magyar Katolikus Rádió élőben közvetítette. szeptember 17. A 19 megye és a főváros rendőr főkapitányai látogattak Pannonhalmára. Asztrik főapát úr tájékoztatást adott a vendégeknek a monostor aktuális helyzetéről és terveiről. A gimnázium Teleki-termében Török Zsolt, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének docense tartott előadást Ptolemaiosz ég- és földrajza címmel. szeptember 19-október 4. A Bencés Konföderáció apátjainak kongresszusára utazott Rómába Asztrik főapát úr, aki hazatérése előtt részt vett IV. Károly boldoggá avatásán is. szeptember A melki bencés apátság gimnáziumának történelem iránt érdeklődő diákcsoportját láttuk vendégül. Az osztrák fiatalok Esztergom, Komárom és Győr nevezetességeivel is megismerkedtek. október 8. Tállay András, a magyar olimpiai csapat orvosa tartott előadást a gimnázium Telekitermében Nyerni, de nem bármi áron címmel. Az előadó beszámolt az Athéni Olimpián szerzett személyes élményeiről, a felkészülésről, a sporttal kapcsolatos egész-

15 ségügyi kérdésekről, a doppingszerekről és azok hatásáról is. október A Bajor Bencés Akadémia Michaelbeuronban tartotta évi ülését, amelyen mint az Akadémia tiszteletbeli tagja Asztrik főapát úr is részt vett. október 17. Az Országos Szobafestő Mázoló Tapétázó Ipartestület tartotta Pannonhalmán Szent Lukács napi ünnepi testületi ülését. október 22. Az október 23-i gimnáziumi megemlékezésen az ünnepi beszédet Pintér Ambrus atya mondta. Személyes élményeivel mutatta be a gyökerekhez fűződő kapcsolatok fontosságát. október 23. Az ünnepi hangversenyt a bazilikában Trajtler Gábor orgonaművész tartotta. Az ünnep estéjére gimnáziumunk énekkara meghívást kapott Budapestre, a budavári Mátyás-templomba. október 25. Szent Mór ünnepén a Pécsi Egyházmegye katolikus pedagógusainak tartott előadást Asztrik főapát úr Pécsett. október 27. Kabay Barna filmrendező nyitotta meg a Gimnázium tetőtéri Galériájában az In memoriam Gyöngyössy Imre című kiállítást. A tíz éve meghalt Gyöngyössy Imre 1948-ban iskolánkban érettségizett. A kiállításon a forgatások során készített fényképek, dokumentumok voltak láthatók. október A HÁLÓ Észak-Nyugat Dunántúli Regionális Találkozójának adott otthont monostorunk. A találkozó az Európai kihívások keresztény válaszok mottó köré szerveződött. Helmut Krätzl bécsi segédpüspök úr és Pintér Ambrus atya előadásait kiscsoportos beszélgetések keretében dolgozták fel a résztvevők, akiknek este néptánc és népdal tanulásra is lehetőségük volt. november 4. Osztrák-magyar szerzetesi konferenciát rendeztek Heiligenkreuzban a függő házak helyzetéről. A Magyar Bencés Kongregációt Asztrik főapát úr valamint Richárd és Domonkos perjel atyák képviselték. PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG november 9. A Pannon Bormíves Céh amelynek tavaly óta tiszteletbeli tagja a Pannonhalmi Főapátság is Pannonhalmán tartotta közgyűlését, amelynek keretében sor került az új tagok ünnepélyes eskütételére is. november 10. Szent Márton idei ünnepére a vendégeink Kárpátaljáról, Karácsfalváról, a két éve indult Görögkatolikus Lyceumból jöttek. Az ünnepet előkészítő órában Marosi István görögkatolikus lelkész (a karácsfalvi iskola lelki igazgatója és hittanára) és az őt kísérő néhány tanár és diák beszélt Kárpátaljáról, az ottani magyarságról, a görög-katolikusokról és középiskolájukról, amelyhez a kulturális és vallási megmaradás reményét fűzik. A jótékonysági vásár bevételével a karácsfalvi líceum magyar irodalom és történelem tankönyveinek megvételét segítettük. november 11. A Szent Márton napi ünnepi liturgia főcelebránsa és igehirdetője Jeremias Schröder, St. Ottilien bencés apátságának főapátja volt, aki a délelőtt folyamán a tornateremben iskolánk diákjaival is találkozott. Jeremias főapát úr a bencés missziók mai helyzetéről beszélt, különös tekintettelt Kínára. A délutáni játékok és sportvetélkedők után Szent Márton ünnepének estéjén David Yengibarjan örmény harmonikás adott hangversenyt a tornateremben. november 12. A Magyar Külkereskedelmi Bank, a Herendi Porcelánmanufaktúra, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok és a Pannonhalmi Főapátság immár ötödik alkalommal rendezte meg a Szent Márton Napot. Asztrik főapát úr köszöntőjében szólt a bencés monostor múltra és jövőre nyitott lelkületéről, a harmóniára és békére való törekvéséről és az ünnep kölcsönös szóértést elősegítő szerepéről. A köszöntőt követően a Liszt Ferenc Kamarazenekar Mozart-hangversenyét hallhattuk a bazilikában, amelyen Miklósa Erika működött közre. A hangverseny után Ittzés János, a Dunántúli Evangélikus Egyházmegye püspöke mondta el ünnepi beszédét. Kiemelte, hogy korunknak is égető szüksége van a mai szentekre. Ezután következett a Szent Márton-díj átadása. A díjat minden évben olyan ember kapja, aki sokat tett a valamikori Pannónia területén lévő kulturális, turisztikai, valamint 15

16 térségfejlesztő program megvalósítása érdekében ezzel járulva hozzá nemzeti örökségünk és kulturális értékeink megismertetéséhez és megőrzéséhez. Ebben az évben a díjat a közeli Tét községben született alkotmánybíró, egykori pannonhalmi bencés diák, Kukorelli István vehette át. november 13. A Pannonhalmi Területi Apátság képviselőtestületi tagjait hívta meg e napra Asztrik főapát úr Pannonhalmára, hogy megtekintsék a Pannónia szőlőskertje című időszaki kiállítást és a tavaly átadott új pincét. A Radnóti Miklós Emlékbizottság és Irodalmi Társaság Győrött a megyei irodalmi hét zárórendezvényén adta át a Radnóti Miklós költői életműdíjat Beney Zsuzsának, a költői díjat pedig Varga Mátyás atyának. november 17. A Tihanyi Bencés Apátság jövőre ünnepli alapításának 950. évfordulóját. A Szent Ányos napi ünnepi szentmisével vette kezdetét a jubileumi év Tihanyban. november 18. Az Eukarisztia Éve alkalmából a MALEZI szervezésében liturgikus konferenciára került sor Budapesten, amelyen többek között előadást tartott Bakos Gergely atya és Fehérváry Jákó testvér. A SAPIENTIA Szerzetesi Hittudományi Főiskola új kápolnáját Asztrik főapát úr áldotta meg a tanárok és a hallgatók jelenlétében. november 19. Esterházy Péter író olvasott fel a Harmonia Caelestis című regényéből a gimnázium Asztrik-termében. november 20. András főapát úr pappá szentelésnek 60. évfordulóját ünnepelte. A gyémántmisét a pannonhalmi bazilikában mutatta be rendtársai és családtagjai körében. november 21. Mi történt - történik - (fog történni) a zenében? címmel beszélgetést és koncertet hallhattunk. Dukay Barnabás és Dolinszky Miklós beszélgetése és Gergely Hajnalka (ének) és Bogár Zsófia (zongora) koncertje Haydn és Schumann művekből egyaránt hozzájárult a zenei ismereteink növeléséhez. PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG 16 ST. MARTINUS CUVÉE Több és több európai országban hangzik fel november első dekádjában a felkiáltás: Megérkeztek az újborok! A korábbi évszázadokban az agrárgazdasági év zárása Szent Márton napjára esett. Ez időre a termények a termőföldekről a kamrákba kerültek és a leszüretelt szőlő mustja is kiforrt a pincében. E napon kóstolták meg a borosgazdák az újbort. Ez időre, a 2004-es évjáratban is palackba került a Pannonhalmi Apátsági Pincészet újbora. Alapanyagát a Chardonnay és a Tramini szőlőfajták szolgáltatják. A hűvös, csapadékos tavasz, majd a koranyár következtében az átlagosnál 3 héttel később került sor a szüretre. A beérett szőlőfajták, ennek következtében finom, élénk illatú borrá erjedtek. A borvidék jegyeit hordozva, a bor frissességét zöldalmás, körtés illatjegyeit széles test egészíti ki. A bor kitölti a szájüreget, majd hosszú lecsengésével biztosít ízélményt. Fiatal kora valamint a technológiából adódó széndioxid tartalma frissességet biztosít a bornak. Így elsősorban szárnyasételek liba, kacsa ételek kísérője lehet. Ajánlott fogyasztási hőmérséklet: o C. Liptai Zsolt borász Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy az érdeklődők szakszerű vezetéssel betekintést nyerhetnek az egy éve átadott Pannonhalmi Apátsági Pincészet munkájába és megkóstolhatják a pincészet borait. A pincelátogatásra a Pannonhalmi Főapátság TriCollis Tárlatvezető Irodájában lehet jelentkezni. Telefon: 96/ , Fax: 96/

17 SZENT BENEDEK IDŐSEK HÁZA, SOPRON Decemberben múlt egy éve, hogy főapát úr megáldotta a Rend legújabb intézményét, az egykori soproni rendházunkból átalakított Idősek Házát. Azóta több mint hatvan idős, beteg ember végleges illetve átmeneti otthona ez a ház, melyben munkatársaink (szakképzett ápolók, orvosok, papok, pedagógusok, oblátusok, foglalkoztató és mentálhigiénés nővérek, konyhai, takarító és adminisztratív személyzet) gondoskodnak lelki és testi ellátásukról. A 43 szoba illetve lakrész, valamint a közösségi helyiségek (étterem, kávézó, könyvtár), a Szent Benedek házikápolna, a hangulatos kvadratúra, lakóink igényesen kialakított élettere. Hogy hogyan él itt ez a több mint száz tagú család? Szóljanak erről az illetékesek spontán vallomásai: Tavaly december 18-án költöztem a Szent Benedek Idősek Házába. Amikor először jöttem ide, hogy megnézzem, még nem volt egészen készen, de a tágas, világos folyosók, a fehér falak, a barna ajtók, a bolthajtások szinte körülöleltek, melegséget sugároztak. Nagyon kedves volt, aki végigkalauzolt a házon. Két nap múlva édesanyámmal eldöntöttük, hogy idejövünk. Sajnos ő, nem sokkal a beköltözés előtt, elhunyt. Szinte az első pillanattól kezdve otthonom helyett otthonom lett. Sohasem Idősek Házának mondom, hanem mindig otthonnak. Mi tette számomra azzá? Az igen gyorsan kialakult barátságok, a békés, nyugodt légkör. Ha el kellett utaznom, egy-két nap múlva már vágytam vissza. Törődnek velünk, nemcsak a testünkkel (étkezés, orvosi ellátás, szükség esetén ápolás, stb), hanem a lelkünkkel is. A heti háromszori szentmise a kápolnában, de a lehetőség a templomi szentmisékre is. A heti háromszori igeliturgia megismertet bennünket a bencés lelkiséggel, az egyes napokra vonatkozó szentírási szövegekkel és értelmezésükkel. Különféle foglalkozásokat szerveznek kedves fiatal mentálhigiénés dolgozóink. Otthonunk egyben missziós terület is, mert kölcsönösen tudunk egymásnak olyan értékeket, tapasztalatot, szeretetet nyújtani, amelyek pozitív változást idéznek elő itt valami olyasmit is kapnak, amit még nem tapasztaltak meg súlyos betegeink milyen türelemmel viselik szenvedéseiket meghallgatják vagy bátorítják őket a magánosság érzését csökkentjük, közelebb kerülünk Istenhez, mint ahogy gondolnánk megszelídíthetjük egymást, ha többet mosolygunk egymásra. (Ny.E. a lakók Érdekképviseleti Fórumának tagja) Már az elején éreztem, hogy ez a hely valahogy más a szó legnemesebb értelmében. Ebben közrejátszik az, hogy egyházi intézmény, aminek ténye maga után von egy másfajta együtt érzőbb, pozitívabb hozzáállást a lakók irányába és a kollektíván belül, munkatársak, vezetők és beosztottak között egyaránt. A másik ok a cél, amit az intézmény felvállalt Úgy érzem, hogy a dolgozók többsége azonosult vagy azonosulni próbál a céllal nem jelent a munkakezdés, a munkahelyre való belépés stresszt, feszültséget Vannak még csiszolandó módszerek és körülmények, de ez talán jó is így, mert ezek megoldásokat, ötleteket is felszínre hozhatnak. Csapatmunka van, mert mindenki segít a másiknak, ha rossz a kedve, vagy bármi probléma van. Nagyon otthonos a környezet és barátságos, de hiszen mi tettük azzá együtt, közösen. Én személy szerint mindig örülök, hogy jöhetek dolgozni, mert nagyon szeretek itt lenni. Az elmúlt 25 évben is ápoló és gondozó munkát végeztem. Nagy izgalommal vártam, hogy egy egyházi intézményben milyen lesz a légkör. Az itt tapasztalt szeretet, hit, összefogás, empátia, ez a nyugodt légkör, ami átjárja az egész intézetet, rádöbbentett arra, hogy ezek az igazi értékek, amire mindig is vágytam. Megváltozott az értékrendem. Nem tudom megfogalmazni, hogy mi, de valami megváltozott bennem az egy év alatt. (ápolók vallomásai) Itt dolgozni olyan, mintha egy nagy családban lennénk. A gondozottakra főzni, kiszolgálni őket olyan érzés, mintha az idős szüleinket, nagyszüleinket látnánk el. (konyhások megnyilatkozása) Az intézményünkben tartott első szakfelügyelői jelentés is pozitívan ítéli meg az itt folyó munkát, a ház életét. Mindezeket nem azért írtuk le, hogy dicsekedjünk! Ismerjük és valljuk a regulai figyelmeztetést: mindarra nézve, amit reá bíznak, mintegy rossz és méltatlan munkásnak ítéli magát Tájékoztatónk célja csupán annyi, hogy talán érdemes volt sokak erőfeszítése, ennek az új rendi kezdeményezésnek életre hívására, ut in omnibus glorificetur Deus! Venesz Ernő Tarziciusz, igazgató 17 PANNO

18 Szent Ányos alakja a tihanyi sekrestye faragványán TIHANYI APÁTSÁG A dventi hajnalok, karácsony-várás: az egyházi év egyik nagyon szép időszakában vagyunk. Tihanyban reggelente kb. 50, Aszófőn kb hívő vesz részt a reggel 6 órakor kezdődő hétköznapi hajnali szentmisén. Tihanyban felnőtt vezetőjük segítségével adventi ministráns verseny kezdődött. Készülnek a hagyományos december 24-i misztériumjátékra is kisebb-nagyobb gyerekek egyaránt. Több dolguk van ilyenkor a hitoktatóknak, a segítőknek. Megkezdődött apátságunk alapításának jubileumi esztendeje. Számos sajtócikk, interjú készült, sajnos sok pontatlansággal. Miként 150 évvel ezelőtt, most is lelkigyakorlatos szentbeszédekkel készültünk az ünnepre. Barsi Balázs ferences atya tartotta a konferenciabeszédeket. Szent Ányos ünnepén megtelt a templomunk vendég atyákkal, környékbeli hívekkel, barátainkkal: örülünk, hogy valóban szép ünnepünk lehetett Asztrik főapát úr vezetésével, a rendtársak kíséretében. Előtte vasárnap, november 14-én templomunkból közvetítette a Kossuth adó a 10 órás szentmisét. Nem is gondolnánk, milyen sokan hallgatják: nagyon sok visszajelzést kaptunk. Szépen énekelt az énekkarunk ezen a szentmisén és Szent Ányos ünnepén is. Október elején kemény énekkari próbák voltak, majd hosszú, éjszakákba nyúló hangfelvétel: elkészült a tihanyi apátsági templom énekkarának első CD-lemeze, sokak nagy örömére. Feladatuk elsősorban nem a szereplés, a produkció, hanem a szolgálat, amit örömmel végeznek és örülnek a templomot látogató hívek, amikor hallják őket. Már hagyomány, hogy advent második vasárnapjának délutánján adventi áhítat van az ő közreműködésükkel templomunkban. Ugyancsak hagyomány, hogy karácsony másnapján, 26-án délután 4 órakor egy bencés öregdiák orgonaművész ad hangversenyt. Ebben az esztendőben Koloss István karácsonyi orgonamuzsikájának örülhetnek a hallgatók. Hagyományt szeretnék teremteni az újévi orgonahangversennyel is, január 1-jén délután 4 órakor lesz orgonakoncert. A Tetőtéri Esték előadássorozaton most elsősorban Tihanyra és a bencés életre szeretnénk figyelni. Gáspár atya tartott előadást a Tihanyi Alapítólevélről, december 10-én Szent Benedek Regulája volt a téma (Személy és közösség). Január 14-én, pénteken 5 órakor Placid atya vall arról, hogyan lehetett bencésként megmaradni a Gulag-on. Február 18-án, illetve március 11-én lesz még előadásunk (Jedlik Ányosról, illetve a bencések szerepéről a magyar kultúrában). Télidőben kiállításaink nincsenek. Tervezzük a jubileumi történelmi kiállítást. Azt szeretnénk, ha március 19-én, szombaton nyílhatna. Egy képzőművészeti kiállítást is szeretnénk létrehozni, szándékunk szerint egész évben ez volna látható a galériában: modern képzőművészeti alkotások, amelyek Tihanyhoz valamiképpen kapcsolódnak. A jubileumi év nagy ünnepsége május 21-én, szombaton lesz. Az ünnepi beszédet Mádl Ferenc köztársasági elnök úr fogja mondani. A hétköznapi rutinmunka mellett tennivaló van tehát bőségben. Nem kis gondot jelent az anyagi háttér megteremtése. Köszönettel tartozunk a Veszprém Megyei Közgyűlésnek: rendezvényeink támogatására 10 millió forintot szavaztak meg egyhangú döntéssel a képviselők. Reméljük, hogy a Nemzeti Kulturális Alapprogram közvetítésével a kulturális miniszter keretéből rendelkezésünkre bocsátandó 8 millió forint is megérkezik még ebben az esztendőben. Kiadványaink között megemlítem Ruppert István karácsonyi lemezét, valamint Mali Katalin orgonaművész CD-jét. Megjelent a Tihanyi Kalendárium új immár kilencedik kötete: köszönet mindenkinek, aki segített a munkában. Egy kis imádságokat tartalmazó könyv is kijött a nyomdából, címe: Én Uram, én Istenem! Sok munkát fog jelenteni még a Tihanyt bemutató fotóalbum megszerkesztése, a szövegek rendezése. Ugyancsak remélhető, hogy Vass Alberik atya tihanyi, már történelmi értékűnek számító fotóanyagából is megjelenik egy album. Felvettük a kapcsolatot azoknak a településeknek a képviselőivel, amelyek a történelem folyamán Tihannyal közvetlen kapcsolatban voltak. Pályázatot írtunk ki, amelyben az egyik téma az anyanyelv, a másik téma a helyi egyházi közösség élete. Ezekről a településekről nagyobb eseményeinkre külön is számítunk látogatókra. Programjainkat igyekszünk közzétenni internetes honlapunkon: Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a jubileumi esztendőben: ünnepeljünk együtt, és erősödjünk meg gyökereinkben kereszténységünkben és magyarságunkban. Richárd atya 18 PANNO

19 BENCÉS RENDHÁZ GYŐR Az iskolai munka legnyugodtabb szakasza mindig az első félév. Ezt is sok program teszi változatossá. Szeptemberben a németországi Bad Driburgból volt itt egy cserecsoport 25 tanulóval. Mi az előző iskolaév végén jártunk náluk. Októberben két vendégelőadó találkozott diákjainkkal: Gulyás Balázs a svéd Karolinska Egyetem professzora az agytérképészetről, Tomka Miklós a PPKE professzora pedig a kereszténység mai helyzetéről tartott előadást. Október 15-én a győri Evangélikus Gimnázium színjátszóköre Babits Mihály Jónás könyvéből írt darabját mutatta be a Díszteremben. fent: angyalszobor restaurálás közben lent: a felújított orgonaszekrény részlete 19 PANNO Nemzeti ünnepünkön Pintér Ambrus atya idézte fel az 56-os forradalommal kapcsolatos emlékeit ünnepélyünk keretében. Október 27-én Keresztfalvi Péter atya ezüstmiséjén vettünk részt, Szent Márton ünnepén pedig Korzenszky Richárd perjel úr volt közös szentmisénk főcelebránsa és szónoka. Ifjúsági énekkarunk, amellyel vasárnaponként közösen énekeljük vesperásunkat, három alkalommal szerepelt házon kívül: Tihanyban, Vácott és Ménfőcsanakon. November 25-én a 9. évfolyamosokkal volt bemutató óra francia nyelvből a régióból meghívott tanárok részvételével. December 4-én nyílt napot rendeztünk az iskolánk iránt érdeklődő tanulók és szüleik számára. A felvételivel kapcsolatos tudnivalókról honlapunkról is lehet tájékozódni: Iskolánk honlapján is megjelentettük azt a levelet, amellyel az itt érettségizett diákjainkhoz fordulunk, hogy ha lehetőségük engedi, anyagilag támogassák a templom immár három éve folyó restaurálási munkáit. Minden volt diákot levéllel szeretnénk felkérni, de ez a pontos címek megszerzése miatt sok nehézségbe ütközik. Minden segítséget köszönünk. Isten fizesse meg! A templomban az idei évre tervezett restaurálási munkák befejeződtek, a szentély nagy része megújulva lesz látható Karácsonyra. Igen jelentős munka van még hátra: a főoltár teljes felújítása. Sokak segítségében bízva reméljük, hogy jövő ilyenkorra ez is befejeződik, vagy csak kevés marad a 2006-os esztendőre. Gáspár atya

20 BENCÉS RENDHÁZ BUDAPEST ÜLDÖZÖTT VOLTAM Beszámoló a Tanulmányi Ház Szent Márton ünnepéről Kongregációnk védőszentjének, Szent Mártonnak ünnepe minden bencés szívét megdobogtatja. Évrőlévre próbáljuk jobban megérteni az ő életét, évről-évre próbáljuk életünket az ő életének fényében vizsgálni, évről-évre körülnézünk, hogy kinek is van/lett volna szüksége a köpenyünkre. Érzékenységünket neveljük, szemünket nyitogatjuk ilyenkor, hogy lássunk is, és ne csak nézzünk. Hogy keressük a megoldásokat, hogy tehetetlenségünk érzése ne bénítson, hanem tettekre serkentsen bennünket. Az ünnep evangéliumában hangzik el: üldözött voltam és befogadtatok. Idén van 60 éve, hogy a nyilas hatalom megkezdte a zsidók deportálását, idén van 60 éve, hogy egy nagyszerű szociális testvért (is), Salkaházi Sárát, a Dunába lőttek a zsidók mentése miatt. Üldözöttek és befogadók. A Szent Szabina kápolna közössége ezen az ünnepen rájuk figyelt most. Sára testvérről Németh Emma szociális testvér beszélt és tette ezt fennmaradt naplójegyzetek alapján. Bemutatta Sára nem mindennapi életútját, küzdelmeit hivatásáért, küzdelmeit elöljáróival, küzdelmeit a rábízottakkal, mindvégig való küzdelmeit Istennel, akinek aztán felajánlotta életét. Csak egy kis epizód életéből: már jegyben járt egy édesanyja által kiszemelt férfival, amikor egy éjszaka kiállt az erkélyükre, nézte a holdat, Istenre gondolt: sóhajtottam egyet, semmi, sóhajtottam még egyet, most se semmi, aztán lehúztam a gyűrűt az ujjamról és ennyit mondtam: Istenem, ezt nem nekem találták ki. Az üldözöttekről, Verő Tamás a Frankel Leó utcai zsidó hitközség rabbija beszélt. Saját családjának tragikus, fájdalmas történetét mondta el. Családjának szinte egyetlen túlélője a nagymamája volt, aki sokakkal ellentétben feladatának érezte, hogy elmondja az utódoknak, hogy mi is történt velük. Beszámolt a budapesti zsidóság mai helyzetéről, problémáikról, örömeikről. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Hegyi Balázs atya volt. Szentbeszédében arra hívta fel figyelmünket, hogy Szent Márton tette nem egy előre eltervezett jócselekedet volt, a köpeny nem volt perforálva a felénél, hanem a pillanat műve volt, ami egyszeri és megismételhetetlen esemény. Nekünk sem köpenyünket kell most szabdalni, hanem a pillanat varázsát megélnünk és aszerint cselekednünk. Ünnepünket aztán a Tanulmányi Ház ebédlőjében folytattuk, szorgos kezek bőséges ellátásról gondoskodtak. Kelemen testvér A Tanulmányi Ház adventi, karácsonyi programja Advent szombatjain este fél 7-kor gyertyagyújtás, utána előesti szentmise Advent hétköznapjain reggel 6-kor Rorate-misék, utána közös reggeli a Tanulmányi Ház ebédlőjében (tea, kávé, zsíroskenyér) December Karácsony I. vesperása, az ünnep meghirdetése Karácsony Vigiliája Szent Szabina Kórus ünnepi koncertje Éjféli Mise December Ünnepi szentmise Karácsony II. vesperása Esti szentmise December Ünnepi szentmise Gyerekmise játékmegáldással Vesperás Esti szentmise BENCÉS HÍRLEVÉL A Magyar Bencés Kongregáció tájékoztató lapja Megjelenik negyedéveként Kiadó: Pannonhalmi Főapátság Felelős kiadó: Dr. Várszegi Asztrik főapát Szerkeszti a Főapáti Hivatal, főszerkesztő: Hortobágyi T. Cirill Levélcím: Főapáti Hivatal 9090 Pannonhalma, Vár 1. Előfizethető a szerkesztőség címén. Előfizetési díj egy évre: 200,- Ft (postán küldve 400,- Ft). Nyomdai munka: Pénzes Nyomda, Győr. 20 PANNO

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben