A BÁNHIDAI SZENT ERZSÉBET ÓVODA MUNKATERVE A 2014/2015-ös NEVELÉSI ÉVRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BÁNHIDAI SZENT ERZSÉBET ÓVODA MUNKATERVE A 2014/2015-ös NEVELÉSI ÉVRE"

Átírás

1 A BÁNHIDAI SZENT ERZSÉBET ÓVODA MUNKATERVE A 2014/2015-ös NEVELÉSI ÉVRE Tatabánya, augusztus 25. Aradvári Mihályné óvodavezető

2 I. Bevezetés A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a évi CXC. törvény pontjában meghatározottak szerint; A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; 2012.évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról; 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról; 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendelkezései. A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: az intézmény pedagógiai programja; az intézmény szervezeti működési szabályzata; az intézmény házirendje; fenntartói határozatok. 2

3 II. Helyzetelemzés II/1. Statisztikai adatok Csoportok száma: 6 Szervezési formájuk: osztatlan Alapító okirat és Működési engedély szerinti engedélyezett (maximális) gyermeklétszám: 180 fő. Négyzetméter szerinti maximális létszám: 161 fő, melynek elérésére fokozatosan törekszünk. Jelenlegi gyermeklétszám szeptember 1-jén: 173 fő Gyermeklétszám alakulása Mini csoportosok Kiscsoportosok Középső csoportosok A Bánhidai Szent Erzsébet óvoda gyermekeinek profilja Napocska Katica Szívecske Halacska Margaréta Gomba csoport csoport csoport csoport csoport csoport Összesen fiú lány fiú lány fiú lány Nagycsoportosok fiú (Tankötelesek) lány Összesen fiú: 85 lány: SNI BTM HH HHH Veszélyeztetett Három vagy több gyerekes Tartósan beteg gyermek Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma Speciális vonás: katolikus Vallását rendszeresen református gyakorló család baptista Összesen

4 Humán erőforrások Alkalmazotti létszám: 29 fő Munkatársak Pedagógusok Dajkák Pedagógiai Konyhai Irodai Karbantartó assziszt. alkalmazottak alkalmazottak Összesen 1 élelmezésvezető Óvoda 1 óvodavezető szakács 1 1 gazdasági vezető 29 fő 12 óvónő 3 konyhai kisegítő 1 óvodatitkár Összesen 13 fő 6 fő 2 fő 5 fő 1 fő 2 fő 29 fő Az óvoda személyi ellátottsága stabil. II/2 Csoportok szervezése Napocska csoport (29 fő) Óvó nénik: Barkócziné Öller Gabriella (óvodapedagógus, táncpedagógus) Pordánné Vér Tímea (óvodapedagógus, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus) Pedagógiai asszisztens: Beck Ágnes Katica csoport (30 fő) Óvó nénik: László Szilvia (óvodapedagógus) Pappné Czuczor Krisztina (óvodapedagógus, óvodavezető-helyettes, gyermek aerobik oktató, szakvizsgázott gyógytestnevelő) Dajka nénik: Fodor Jánosné, Ildikó néni Németh Józsefné, Ica néni Szívecske csoport (28 fő) Óvó nénik: Dajka néni: Szomolya László Lajosné, Marika néni (óvodapedagógus) (óvodapedagógus) Bányi Jánosné, Kati néni 4

5 Halacska csoport (29 fő) Óvó nénik: Fazekasné Kucserák Márta (óvodapedagógus, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus drámapedagógus) Fiskálné Székely Márta (óvodapedagógus) Dajka nénik: Maschek Edith Margaréta csoport (30 fő) Óvó nénik: Dajka néni: Irmes Istvánné, Marica néni (óvodapedagógus, szakvizsgázott játék- és szabadidő szervező) Némethné Schamberger Anita (óvodapedagógus, német nemzetiségi óvodapedagógus) Vasasné Szűcs Erika Gomba csoport (27 fő) Óvó nénik: Bányiné Szomoru Veronika (óvodapedagógus) Kati-Szomolya Zsanett (óvodapedagógus) Dajka néni: Szűcs Józsefné, Erika néni Pedagógiai asszisztens: Goldschmidt Katalin Konyhai dolgozók: Élelmezésvezető: Orbán Mária Szakácsnő: Wend Jánosné Konyhai kisegítők: - Komódi Erzsébet - Stojsics Ágnes - Udvari Mihályné Karbantartó: Riffer Ferenc Irodai alkalmazottak: Gazdasági vezető: Szommer Antalné Óvodatitkár: Krupánszkiné Ortner Gréta 5

6 II/3. A dolgozók munkaidő beosztása A napi nyitva tartás: hétfőtől péntekig óráig. Csoportösszevonás reggel 6.00-tól 7.00-ig a Napocska csoportban, délután tól ig a Katica csoportban. A teljes nyitva tartás alatt a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik. Óvodapedagógusok: heti munkaidejük 40 óra (csoportban letöltendő 32 óra) Páros hét Páratlan hét NÉVSOR Hétfőtől-Péntekig NÉVSOR Hétfőtől-Péntekig 1. Fazekasné K.Márta Fazekasné K.Márta Fiskálné Sz. Márta Fiskálné Sz. Márta Némethné S.Anita Némethné S.Anita Irmes Istvánné Irmes Istvánné Kati Szomolya Zsanett Kati Szomolya Zsanett Bányiné Sz. Veronika Bányiné Sz. Veronika Pordánné Vér Tímea Pordánné Vér Tímea Barkócziné Ö.Gabriella Barkócziné Ö.Gabriella Pappné Cz. Krisztina Pappné Cz. Krisztina László Szilvia László Szilvia Szomolya Lászlóné Szomolya Lászlóné kiválasztás alatt kiválasztás alatt A csoportokban dolgozó óvónők heti váltásban dolgoznak. A reggel 6 órai nyitás 12 hetente, a zárás pedig 4 illetve 8 hetente jut egy-egy óvónőre. A beosztást és a helyettesítéseket a vezető-helyettes készíti el és az óvónői szobában kifüggeszti. : Aradvári Mihályné: heti munkaideje 40 óra (kötetlen) Kötelező óraszáma heti 10 óra, melyet ebben a nevelési évben a Katica csoportban (hétfőtőlpéntekig 8.00-tól ig) tölt. 6

7 Dajkák és pedagógiai asszisztensek: Heti munkaidejük 40 óra, heti váltásban dolgoznak. A munkabeosztás és a helyettesítések elkészítése az óvodavezető-helyettes feladata. Dajkák Hétfőtől-Péntekig 1. Németh Józsefné Fodor Jánosné Maschek Edith Szűcs Józsefné Vasasné Sz.Erika Bányi Jánosné Pedagógiai asszisztensek Hétfőtől-Péntekig 1. Beck Ágnes Goldschmidt Katalin Konyhai dolgozók: Heti munkaidejük 40 óra Névsor Hétfőtől-Péntekig 1. Orbán Mária(élelmezésvezető) Wend Jánosné (szakácsnő) Komódi Erzsébet (konyhai kisegítő) Stojsics Ágnes (konyhai kisegítő) Udvari Mihályné (konyhai kisegítő) A konyhai kisegítők heti váltásban dolgoznak. A munkabeosztás és a helyettesítések elkészítése az élelmezésvezető feladata. Karbantartó: Heti munkaideje 40 óra. Névsor Hétfőtől-Péntekig 1. Riffer Ferenc Irodai alkalmazottak: Heti munkaidejük 40 óra. Névsor Hétfőtől-Péntekig 1. Szommer Antalné (gazdasági vezető) Krupánszkiné Ortner Gréta (óvodatitkár) Betegség vagy egyéb hiányzás esetén az óvodavezető kérésére változhat a dolgozók munkaidő beosztása. Óvónőt csak óvónő helyettesíthet. 7

8 Szabadságok: Minden esetben a vezető-helyettessel (Pappné Czuczor Krisztina) kell egyeztetni, de az óvodavezetővel (Aradvári Mihályné) engedélyeztetni kell. A szabadságokat minden esetben ki kell írni! Jelenléti ív: Naponta alá kell írni a jelenléti ívet érkezéskor és távozáskor. II/4. Tárgyi feltételek A nyári zárás idején megtörtént az óvoda meszelése, fertőtlenítése, nagytakarítása. Az udvari játékok felülvizsgálata megtörtént június 19-én. Minden játék rendelkezik a szükséges megfelelőségi nyilatkozattal. A karbantartó hetente ellenőrzi a játszótéri eszközök állapotát és szükség szerint végzi a javításokat, felújításokat. A csoportfelszereléseket, bútorokat, játékeszközöket csak akkor tudjuk cserélni, vagy pótolni, ha elengedhetetlenül szükséges. Óvodánk jól felszerelt, rendelkezik a törvény által előírt eszköz - és felszerelésjegyzékben felsoroltakkal. A nevelői szoba jó lehetőséget ad a pedagógiai műhelymunkának, eszközkészítésnek, és itt kapnak helyet a pedagógiai munkát segítő könyvek, szakirodalmi gyűjtemények. Számítógép, és internet hozzáférési lehetőség is biztosított a pedagógusok számára. Óvodánk saját főzőkonyhával rendelkezik a hozzátartozó kiszolgáló és tároló helyiségekkel együtt. A konyhai munkához szükséges eszközök (főző edények, tányérok, poharak, evőeszközök fogyó eszköz lévén folyamatos pótlást, felújítást igényelnének, így a nevelési év megkezdéséhez jelentősebb beszerzésekre lenne szükség. Az udvar felszerelése és rendezése felújításra szorul. Célunk: Az udvari játékok folyamatos javítása, cseréje, az udvar újra-füvesítése, a szükséges helyeken ütéscsillapítóval történő burkolása. Ezek megvalósításához keressük a forrásokat, figyeljük a pályázatokat. A szakmai eszközök beszerzése részben költségvetési keretből, továbbá pályázatokból, alapítványunkból, szülői adományokból, szponzori támogatásból valósíthatóak meg. Az óvoda alapítványa ez évben sószoba kialakításával támogatja intézményünket. 8

9 ös nevelési év rendje Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Őszi szünet: október 27-től október 31-ig Téli szünet: december 22-től január 2-ig Tavaszi szünet: április 2-től április 7-ig Az iskolai szünetek ideje alatt (őszi-, tavaszi) a csoportok, a létszámtól függően összevontan működnek. Nevelés nélküli munkanapok: Szent Gellért nap: szeptember 24. (Egyházmegyei szakmai nap) Június első hétfője (Nevelőtestületi kirándulás) A nevelés nélküli munkanapok 5 nap - igénybevételének időpontjáról hét nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. A zárva tartás idejére a szülők igénye alapján ügyeletet szervezünk. Óvoda zárva tartása: Karácsony és újév között Nagypénteken (lelki nap) Meszelési szünet alatt (augusztus első 3 hetében) Az óvoda nyári zárva tartásának ideje 3 hét a fenntartóval egyeztetve. Az óvodavezető február 15.- ig közzé teszi a zárva tartás pontos időpontját, ügyeleti lehetőség biztosítása mellett. III. A ös nevelési év pedagógiai feladatai A 2014/2015-ös nevelési évet nevelési programunkban lefektetett elvek szerint folytatjuk, szem előtt tartva nevelésünk céljait, feladatait. Kiemelt célok, nevelési feladatok Óvodánk nevelési programjából fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett az adott év kiemelt feladatai a következőek: A gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követése 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a szerint az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi, írásban rögzíti, és a szülőt folyamatosan tájékoztatja. 9

10 Feladatok: A gyermekek élettörténetének és családi körülményeinek megismerése (anamnézis). A szülőkkel való partneri kapcsolat kiépítése. Játékidőben tudatos, megfigyelő pedagógiai magatartás. A gyermek egyéni fejlettségmutatói (anyás beszoktatás, a gyermek testalkatának jellemzője, mozgásfejlettsége, érzelmi és akarati életének fejlettsége, társas kapcsolatának jellemzői, értelmi fejlettségének jellemzői). Fejlesztési terv készítése. Biztosítani a gyermekek differenciált, egyéni bánásmód útján történő fejlesztő nevelését. Indokolt esetben a Pedagógiai Szakszolgálat segítségének igénybevétele. Szülők tájékoztatása félévenként. A megfigyelések elemzését, értékelését az óvodapedagógusok az intézményvezetővel és a nevelőmunkát segítő szakemberek bevonásával végezzék. Összegzés megírása óvodáskor végén a fejlődés eredményéről. Célunk kialakítani a gyermekekben azokat a jártasságokat és készségeket, amelyek nem csupán az iskolai évek megkezdését, hanem az életre való felkészítést is szolgálják. Keresztény nevelés Óvodánkban a vallásos nevelés elsősorban a keresztény értékek meghonosítása, amilyen a bizalom, a szeretet, a jóindulat, a megbocsátás, a türelem, - egyszóval amit Pál apostol a szeretet himnuszában felsorol. Nevelési céljaink: Istenkép kibontakoztatása a gyermekek lelkében a keresztény pedagógus példája nyomán. Feltétel nélküli szeretet. A teremtett világhoz való viszony és védelme. A keresztény hitélet gyakorlásának megalapozása: Keresztény erkölcsi értékek elsajátítása Viselkedési formák és felelősségtudat Keresztény ünnepek Keresztény állampolgárrá nevelés. 10

11 Feladatok: A keresztény családi nevelés folytatásaként a keresztény értékek erősítése és kiteljesítése. Az isteni szeretet közvetítése a gyermekek felé. A keresztény ünnepekre való megfelelő előkészítés a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével. A teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése /öröm, hála, megbecsülés, védelem stb./. A keresztény életvitel megtapasztaltatása az óvodai élet során /felebaráti szeretet, türelem, jóság, megbocsátás, ünnepi áhítat, stb./. Gyermekeink hitének ébresztése és fejlesztése. A gyermekek bevezetése az Egyház életébe (ünnepeken, szentségeken keresztül). A napi elcsendesedések bensőségessé tételével a Jóisten megismerésére és szeretetére elvezetni a gyermekeket. A közös imádságokkal, beszélgetésekkel, történetek elmondásával, ill. eljátszásával erkölcsi értékek átadása. A gyermekeken keresztül a szülők evangelizálása. Az egyházi év jelentősebb ünnepeire a szülőket is próbáljuk lelkileg felkészíteni, közös programokkal. Mindezek gyakorlati megvalósításában a napi imának jelentős szerepe van, hiszen az imádságra nevelés a hívő élet alapja. A reggeli ima utáni beszélgetések során nemcsak bibliai történetek, hanem erkölcsi témák is kerüljenek feldolgozásra. Nevelés - fejlesztés Szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása. A feladatokat és tevékenységeket a Helyi Nevelési Program alapján igazítjuk a csoportok életére. A munka koordinálásában minden csoport segítséget kap a gyermekvédelmi felelőstől és a fejlesztőpedagógusoktól. Felelős: minden pedagógus Határidő: folyamatos 11

12 Tehetséggondozás Óvodánkban a tehetséggondozás a pedagógusok megfigyeléseire épül. A kiemelkedő képességgel rendelkező gyermekek számára külön alkalmakat (rajzpályázat, néptánc fesztiválok, éneklési lehetőségek) keresünk tehetségük kibontakoztatására, illetve fejlesztésükre. Szervezett formában foglalkozásokat tartunk: pl.:hetente zene-bona, néptánc, zenés torna. Pedagógusok feladatai: Dokumentáció pontos vezetése Felelős: minden pedagógus Feladata: csoportnapló, felvételi és mulasztási napló, hiányzások ellenőrzése, egyéni fejlődési napló, éves tervezetek készítése, igazolások begyűjtése, rendszerezése, óvodai jellemzések, szakvélemények elkészítése, Szülői beszélgetések, fogadóóra, nyílt nap. Határidő: folyamatos IV. Továbbképzések A továbbképzéseknél kiemelt figyelmet fordítunk - a pedagógus életpálya modell bevezetése miatt - a szakvizsgás képzésekre. Óvodánkban 13 fő óvodapedagógus közül 5 fő rendelkezik szakvizsgával és 2 fő másoddiplomával. A továbbképzési programban meghatározottak szerint egy óvónő III. éves tanulmányait végzi gyógypedagógus, logopédia szakon, másoddiplomás képzés keretében. 12

13 Fejlesztési feladat: A folyamatos önművelést, önképzést ösztönző légkör fenntartása. A HOP-hoz kapcsolódó szakképzettségek megszerzése. Helyi nevelési programunk megvalósulását szolgáló képzések támogatása az eddigiekhez hasonlóan. Lelkigyakorlatokon való részvétel három évente kötelező. Egyéb szakmai továbbképzések, programok Az óvoda minden dolgozója a beosztásához igazodó, a KPSZTI által szervezett továbbképzéseken az előző évek gyakorlatához hasonlóan aktívan részt vesz. Tatabánya Város Oktatási Hivatalával egyeztetve a 2014/2015-ös tanévben a Város által TÁMOP pályázaton elnyert továbbképzési programokon óvodánk munkatársai is részt vehetnek, melynek lehetőségét örömmel vettük. Hitélet, lelkigyakorlatok Óvodánkban nincs hitoktatás. A reggeli imák keretében alkalom nyílik az egyház ünnepeivel kapcsolatban gyermekeink ismereteinek bővítésére, elmélyítésére. Óvodánkban a vallásos nevelés elsősorban a keresztény értékek meghonosítása. Egyre fontosabbnak érezzük a szülők bevonását is a keresztény óvodai életbe az ünnepeken, megemlékezéseken, hagyományokon keresztül. Igyekszünk egyre több olyan alkalmat találni, ahol a gyermekek szüleikkel együtt vehetnek részt lelki feltöltődést segítő eseményeken. A munkatársak lelkigyakorlatokon való részvétellel, közös imádsággal törekedjenek egymás hitét erősíteni. (Egyházmegyei lelkigyakorlat, egyházközségi lelkigyakorlat, valamint az ünnepek előtti intézményi szintű lelkigyakorlatok.) Püspöki biztosunkkal való napi kapcsolattartás (ünnepeinkre, programjainkra, szülői-, vagy nevelőtestületi értekezletekre való meghívással) 2014/2015-ös tanévben Püspöki biztosunk vezetésével Szentírás magyarázatot tervezünk - minden hónap második szerdáján - az óvodapedagógusok részére. 13

14 V. Nevelési értekezletek Célja: Feladatok megbeszélése, tapasztalatok átadása, egységes nevelői szemlélet kialakítása. Heti rendszerességgel, szerdai napokon tartjuk óvónői értekezleteinket, melyen minden óvodapedagógusunk részt vesz. Témái a következők: A törvényi változásokból adódó feladatok kijelölése, végrehajtása. A soron következő események, rendezvények előkészítése, feladatok kiosztása, megvalósítása. Továbbképzéseken szerzett információk, tapasztalatok megbeszélése (belső továbbképzés). Teljesítményértékelés. Partneri igény-, és elégedettségmérések. Szülői SZM értekezletek előkészítése, tapasztalatok megosztása. Nevelési helyzetek, gyakorlati problémák megbeszélése, szervezési feladatok. Pedagógus életpályamodell bevezetésével kapcsolatos teendők. Szakvizsgás képzések előtérbe helyezése. A kiemelt feladatok megvalósítása. Nevelőmunka értékelése. Nevelőtestületi értekezletek: Augusztus: Tanévnyitó nevelési értekezlet, vezetői munkaterv ismertetése, elfogadása, felkészülés az új nevelési évre. (2014. augusztus 25.) November: Beszoktatás tapasztalatai. A munkahelyi légkör elemzése, a teljesítménnyel összefüggő hozzászólások átbeszélése. Az új kollégák beilleszkedésének ellenőrzése, értékelése. Március: A kiemelt feladatok megvalósulása, tapasztalatok megbeszélése. Június: Tanévzáró nevelési értekezlet: a nevelőmunka értékelése, felkészülés a nyári életre, a következő nevelési év előkészítése. 14

15 Munkatársi értekezletek: Évente 2 alkalommal (szeptember, május) Célja: a nevelési év feladatainak megbeszélése, munkaszervezési, megosztási feladatok átbeszélése a pedagógiai asszisztensek és dajkák vonatkozásában, információk átadása, tűz-és munkavédelmi oktatás, a tűz- és füstjelző rendszer működésének gyakorlatban történő bemutatása a nyári élet, illetve a nevelési év értékelése, felújítások, javítások, eszközpótlások szükségességének megbeszélése. Szülői értekezletek: Évente 3 alkalommal November első hetében: a beszoktatás tapasztalatai, a nevelési évvel kapcsolatos célok, feladatok, ünnepek, SZM tagok megválasztása. Január utolsó hetében: beiskolázással kapcsolatos információk átadása. Június első hetében: új gyermekek szüleinek. SZM értekezletek: Évente 2 alkalommal Október végén: az SZM elnök, és helyettes megválasztása, feladatok, munkaterv megbeszélése, alapítványi támogatások. Május végén: A nevelési év tapasztalatainak megbeszélése, év végi feladatok áttekintése. A szülők, a gyermek és a pedagógus együttműködésének formái Napi beszélgetés, Fogadó óra (évente 2 alkalommal), Szülői megbeszélés (szükség szerint), Családlátogatás, Ünnepek, Lelki délutánok, Nyílt napok, Családi kirándulások, SZM tagok tájékoztatása. Feladatunk: a szülőkkel való együttműködés továbbfejlesztése, új módszerek alkalmazása. 15

16 VI. Hagyományok, ünnepek, megemlékezések és egyéb események Hónapok Események Felelős Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június 01.Évnyitó 04.Egyházmegyei közös évnyitó 08. Kisboldogasszony 24.Szent Gellért nap 03.Sündörgő 10. Szöszmötölő 16. Papírgyűjtés 17.Óralátogatás a Szent Margit iskolában 17.Udvarrendezés, virágosítás 01.Mindenszentek 02. Halottak napja 06. Szülői értekezlet 08. Magyar Szent Család napja 11.Márton nap 12.Oviolimpia 19.Szent Erzsébet nap 28.Fotózás 01.,08,15,22.Adventi gyertyagyújtások, 05. Szent Miklós nap 08.Szent Margit iskola I.osztályosai 15. Fogadó óra 17.Lelki nap 24. Betlehemezés 04. Vízkereszt ig: Korcsolyázás 15.Szülői értekezlet 23. Szöszmötölő 02.Gyertyaszentelő Boldogasszony 02-28:Úszás 12.Farsang 18.Hamvazó szerda Egyházmegyei lelkigyakorlat 09-11: Nyílt napok 13. Nemzeti Ünnep (15-i) 22. A víz világnapja 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony 27.Szöszmötölő 29.Virágvasárnap 05.Húsvét 15. Nagycsoportos kirándulás 23. Nyuszifesztivál 24. Föld napja, virágültetés 27-29:Óvodai beíratás 04-08:Anyák napja 22.Gála 24.Pünkösdölő 25. Balinka (Egyházmegyei családi nap) 28.Gyermeknap, Összóvodai kirándulás 29.Búcsúzó 03. Szülői értekezlet (új szülőknek) 07.Pedagógusnap (tantestületi kir.) 07.Úrnapja Fiskálné Székely Márta Irmes Istvánné Bányiné Szomoru Veronika Pappné Czuczor Krisztina Pappné Czuczor Krisztina Barkócziné Öller Gabriella Szívecske- Gombacsoport Pappné Czuczor Krisztina Margaréta csoport Katica Halacska csoport Némethné Schamberger Anita Fiskálné Székely Márta Bányiné Szomoru Veronika Szomolya Lászlóné László Szilvia Irmes Istvánné Fazekasné Kucserák Márta Irmes Istvánné László Szilvia Kati-Szomolya Zsanett Bányiné Szomoru Veronika Némethné Schamberger Anita Gomba csoport László Szilvia Irmes Istvánné Pappné Czuczor Krisztina Csoportonkénti ünnep Barkócziné + Pappné Napocska - Gomba csoport László Szilvia - Szivecske csoport László Szilvia Pordánné Vér Tímea Július-Augusztus Július 27-től aug.24-ig: Meszelési szünet 16

17 VII. Az intézményben biztosított egyéb foglalkozások Foglalkozás megnevezése Német nyelvvel való játékos ismerkedés Néptánc Zenés torna Szöszmötölő Kézműves foglalkozás Gyógytestnevelés Differenciáló fejlesztés Drámajáték Zene-bona SNI gyermekek ellátása Nagycsoportos torna A résztvevők Időpont 5-7 évesek szerda /hetente/ tól ig haladó csop. kezdő csop. 5-7 évesek 3-4 évesek hétfő/hetente/ tól ig szerda /kéthetente/ tól ig kedd /hetente/ tól ig csüt./kéthetente/ tól ig 3-7 évesek köre évente 3 alkalommal (péntek) gerinctorna lábtorna BTM emeleti csoportok földszinti csoportok 5-7 évesek Logopédiai ellátás megbízással 2 csoportban szerda/hetente/ tól ig csütörtök/hetente/ tól ig hétfő/hetente/ szerda/hetente/ csütörtök/hetente/ kedd/hetente/ tól ig csütörtök/hetente/ tól ig kedd /hetente/ től ig szükség szerint havonta 1 alkalom (péntek) Foglalkozást tartó személy neve Szomolya Lászlóné Némethné S.A Barkócziné Öller Gabriella Pappné Czuczor Krisztina Bányiné Sz.V. Pappné Czuczor Krisztina Fazekasné K.Márta Pordánné V.Tímea Fazekasné K.Márta Pordánné V.Tímea Irmes Istvánné Kovács Dóra Szomolya Lászlóné 17

18 VIII. Kapcsolattartás más intézményekkel Igyekszünk az elmúlt évek folyamán kialakított kapcsolatainkat folyamatosan elmélyíteni kijelölt kapcsolattartóink útján. Partnereink egy részével a nevelési évben partneri igény-és elégedettségvizsgálatot végzünk. A Nevelési Tanácsadóval aktív együttműködésre törekszünk, ők nyújtanak szakmai segítséget fejlesztő pedagógusainknak. Szükség szerint kérjük pedagógiai-pszichológiai vizsgálatukat, illetve szakvéleményüket. Logopédiai szűrés szeptember második hetében. MSSST szűrés szeptember harmadik hetében (az eredményekről októberben tájékoztatják az óvodapedagógusokat, valamint a szülőket fogadó óra keretében) iskolaérettségi vizsgálatra való jelentkezés január 10-ig! Az óvoda kijelölt fogorvosa májusban fogászati szűrővizsgálatot végez, és szükség esetén javaslatot tesz a szülőknek további fogászati kezelések elvégzésére. Védőnőnk rendszeresen jön intézményünkbe, elvégzi a szükséges szűréseket. Az óvoda gyermekorvosa szülői kérésre szeptemberben elvégzi az 5-7 éves gyermekek gyógytestnevelési szűrővizsgálatát, melynek alapján óvodánk gyógytestnevelője egész évben végzi a fejlesztéseket. Szent Margit Általános Iskola Közös programjaink: október: óvónők óralátogatása az első osztályban november: oviolimpia, nagycsoportosok sportversenye (óvodák között) december: Mikulás napján meghívjuk az első osztályosokat, és a tanítókat egy közös ünneplésre, bábjátékra óvodánkba (találkozás lehetősége a régi csoporttársakkal, és az óvó nénikkel) december: közös lelki nap az óvoda-iskola dolgozóival, közös ünneplés, vacsora. január: szülői értekezlet az iskolába menő nagycsoportosok szüleinek, az iskola bemutatkozása február: nagycsoportosok iskolalátogatása (játékos óralátogatás) március: tanító nénik látogatnak óvodánkba. 18

19 Városi Általános Iskolák az óvodánkból kikerült elsős gyermekek látogatása október-november hónapban az iskolák által történt meghívás szerint Szent Mihály templom Szent Erzsébet napi szentmise elsőáldozás: részvétel régi óvodásaink elsőáldozásán, együtt ünneplés december 24: pásztorjáték (a nagycsoportosok előadásában) húsvét: ovis keresztelő, gyermekmise délután órakor Szent Erzsébet templom pünkösdölő (a nagycsoportosok előadásában) Közművelődési intézmények Habakuk Bábszínház (évente 3-4 alkalommal) Jászai Mari Színház (évente 5 előadásos színházbérlet) Puskin Művelődési Ház (terménykiállítás, egyéb programok, rendezvények) Agóra (különböző fesztiválokon való részvétel néptáncosainkkal, kiállítások megtekintése) Gyermekjóléti Szolgálat szegénység elleni világnap (gyűjtés) gyermekvédelmi megbízottunk rendszeresen részt vesz a gyermekvédelemmel kapcsolatos városi esetmegbeszéléseken KPSZTI az általuk szervezett továbbképzéseken, szakmai megbeszéléseken, bemutatókon való folyamatos részvétel egész évben Önkormányzat együttműködés köznevelési megállapodás keretében, melynek hatálya újabb 5 évre szól (2014. július 1-től június 30-ig) a képviselőkkel való folyamatos kapcsolattartás, városi rendezvényeken való megjelenések, szerepvállalások az oktatási irodával való napi kapcsolat adatszolgáltatás Városi Műjégpálya január hónapban a jégpálya látogatása hetente 2-szer 19

20 Uszoda a gyermekek úszás-oktatása már 2. tanévben megoldatlan. A megnövekedett iskolai testnevelésórák miatt az óvodákat az iskolai tanmedencékben nem tudják fogadni. A városi uszodában sok szülő számára megfizethetetlen az úszás-oktatás díja. Erre sürgősen keresnünk kell a megoldást. Tűzoltóság, AVE, Bányászati Múzeum, MÁV látogatás a nyitott kapuk keretében május hónapban az iskolába menő nagycsoportosokkal Generali Biztosító gyermekbiztosítás, gyermekbalesetek pályázatok IX. Ellenőrzések Terület Szempont Határidő Ellenőrzés Megjegyzés Tanügyi Előírásoknak való szept.- óvodavezető dokumentumok dokumentumok pontos, naprakész október óv.vez.helyettes vizsgálata Csoport dokumentumai Munkaidő és szabadság nyilvántartása Tárgyi erőforrások Könyvelés, pénztárkezelés Pályázatok Étkeztetés Beiskolázás Pedagógiai munka A gyermekek fejl.nyomon követése megfelelés Pontos, naprakész vezetés Pontos, naprakész vezetés költségvetés, pénzforrások, leltározás, selejtezés, folyamatos október április 2015.január óvodavezető óv.vez.helyettes óvodavezető óvodavezető gazdaságvezető csoportnapló, mulasztási napló, éves ütemterv nyilvántartás vizsgálata dokumentumok vizsgálata számviteli előírások folyamatos gazdaságvezető dokumentumok vizsgálata A pályázati folyamatos óvodavezető dokumentum adminisztráció vizsgálat vezetése Egészséges étrend, gazdaságos működés, Minta-menza programban való részvétel folyamatos élelmezésvezető óvodavezető nyilvántartások vizsgálata Tankötelezettség 2015.febr.15. óvodavezető szakvélemények feltételei Kiemelt feladatok évente 2 alk. óvodavezető dokumentáció Pontos, naprakész vezetés (bemenet-kimenet) Folyamatosan óvodavezető, óv.vez helyettes fejlettségmérő lapok, személyiséglapok 20

21 IMIP Tűz és munkavédelem mérések, elégedettség vizsgálat tűzvédelmi szemle, tűzriadó, balesetvédelem 2014.november 2015.május 2014.okt., dec márc.,jún. óvodavezető óvodavezető tűz- és munkavédelmi megbízott kérdőívek jegyzőkönyvek X. Egyebek Statisztika okt.1 ( évesek, fiú-lány). Törzskönyv vezetése. Munkaköri leírások felülvizsgálata, kiosztása. Egészségügyi könyvek érvényessége (tüdőszűrés). Vasárnapi szentmiséken való részvétel (kötelező). Szülők írásos beleegyezése a gyermekek utaztatásához. Pályázatok figyelése, pályázati források kihasználása. Az óvoda menedzselése (szponzorok felkutatása). A működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A költségvetés takarékos és hatékony felhasználása. A jogszabályi és tartalmi változások követése dokumentumok felülvizsgálata. A szakmai munka magas szintű biztosítása. Az éves szakmai munkatervben meghatározott feladatok elvégzése fontos mindannyiunk számára. Mellékletek: Cselekvési tervek táblázata ( ) Gyermekvédelmi munkaterv 21

22 Határozat A 2014/2015-ös tanévre szóló munkatervet a nevelőtestület a mai napon 100%-os arányban elfogadta. A Szülői Közösség képviselői a benne foglaltakkal egyetértettek. Tatabánya, augusztus 25. Ph. Aradvári Mihályné óvodavezető Aláírásommal igazolom, hogy a 2014/2015-ös nevelési év munkatervét megismertem és az abban foglaltakkal egyetértek. Név Aradvári Mihályné Bányiné Szomoru Veronika Barkócziné Öller Gabriella Fazekasné Kucserák Márta Fiskálné Székely Márta Irmes Istvánné Kati-Szomolya Zsanett László Szilvia Némethné Schamberger Anita Pappné Czuczor Krisztina Pordánné Vér Tímea Szomolya László Lajosné Aláírás Tatabánya, augusztus 25. Óvodai Szülői Közösség elfogadó nyilatkozata, aláírása: 22

23 A nyári élet értékelése A nyár folyamán is jól szervezett volt a munka. A gyermekek ellátása kifogástalan volt, a nyári fertőtlenítési-, meszelési munkálatok terv szerint folytak. Az óvónők változatos tevékenységekkel tették színesebbé a gyermekek nyári óvodai életét. Biztosított volt az árnyék, a napvédelem, folyamatosan az ivóvíz. Terveztük a nyárra egy vízpermetező párakapu megvásárlását, és felállítását, de anyagi okok miatt ez nem valósulhatott meg. Az udvar felújítása és rendezése továbbra is megoldásra váró feladat. Személyi változások: egy konyhai dolgozó hosszantartó betegállomány után kérte munkaviszonyának megszűntetését- egészségügyi okokból. Az ő helyettesítésére év közben felvett konyhai kisegítő szeptembertől továbbra is ellátja ezt a munkakört. Egy óvónő GYES-ről jött vissza nyár folyamán, egy óvónőnek lejárt a szerződése, vele nem kötöttünk újabbat, egy óvodapedagógus pedig június 1 napjával kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetését. Így szeptemberre egy óvodapedagógus felvétele válik szükségessé. 6 dajka, és 2 pedagógiai asszisztens segíti a napi munkát a csoportokban. Egy dajka néni a nyár folyamán elhunyt, az ő álláshelyére új kolléganőt vettünk fel augusztus 18-tól. Köszönöm egész éves helytállásotokat és a következő tanévre jó munkát kívánok! Tatabánya, augusztus 25. Aradvári Mihályné óvodavezető 23

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év Készült: Hajdúböszörmény, 2013. szeptember Készítette: Klára 1 Csillagvár Óvoda 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.

Részletesebben

2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE

2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Telephely 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. Tel.: 42/313-467 E-mail: benczurteriovi@gmail.com 2013-2014 NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE Benczúr téri Telephely Összeállította

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Aki nem tart lépést szakmája

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója: Érvényessége: 2014. szeptember 01. 2015. augusztus 31. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2014 2015. évben... 4 1.1. A nevelési

Részletesebben

Cseppkő Óvoda Munkaterv

Cseppkő Óvoda Munkaterv Cseppkő Óvoda Munkaterv 2014/2015. nevelési évre Budapest 2014. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3 Helyzetelemzés...4 Személyi feltételek:...4 Tárgyi feltételek:...6

Részletesebben

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat Testvérkék Ferences Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat 2013. Készítette: Némedy Rita óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Jogszabályi alapok, tartalmak 2.

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17)

MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202849 aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet

Részletesebben

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11

ARANY JÁNOS ÓVODA M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11 M U N K A T E R V 2014/2015 KÉSZÍTETTE: IKÓNÉ MAROSI ENIKŐ MB. ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, 2014-09-11 Az intézmény OM azonosítója : Intézményvezető aláírása: OM: 201805 Ikóné Marosi Enikő Legitimációs eljárás:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2013-2014

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2013-2014 AZ ÓVODA ÉVES MUNKATERVE MUNKATERV 2013-2014 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás Legitimációs eljárás :.. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

MUNKATERV 2010/2011. Csillagfürt Óvoda. Intézmény OM- azonosítója: 032755. Intézményvezető: Legitimációs eljárás. A dokumentum jellege: Nyilvános. Ph.

MUNKATERV 2010/2011. Csillagfürt Óvoda. Intézmény OM- azonosítója: 032755. Intézményvezető: Legitimációs eljárás. A dokumentum jellege: Nyilvános. Ph. MUNKATERV 2010/2011. Csillagfürt Óvoda Intézmény OM- azonosítója: 032755 Intézményvezető: Legitimációs eljárás A dolgozói kör nevében: Szülői szervezet nevében: A dokumentum jellege: Nyilvános Ph. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31.

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv. óvodavezető. Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési év. Munkaterv Készítette: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető Tartalomjegyzék Érvényes: 2014.szeptember.10. 2015.augusztus 31. I. Az óvoda működési

Részletesebben

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2013-2014-es nevelési év Készítette: Skarbit Józsefné intézményvezető Nyíregyháza, 2013. szeptember 30. 0 Tartalomjegyzék 1.Az intézmény jellemzői...

Részletesebben

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online.

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 2013 2014. Készítette: Szilágyiné Solymosi Mária intézményvezető 1 2013. Napirendi pontok 1. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás 2. A 2013 2014 - es nevelési év működési rendje 3. A

Részletesebben