A BÁNHIDAI SZENT ERZSÉBET ÓVODA MUNKATERVE A 2014/2015-ös NEVELÉSI ÉVRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BÁNHIDAI SZENT ERZSÉBET ÓVODA MUNKATERVE A 2014/2015-ös NEVELÉSI ÉVRE"

Átírás

1 A BÁNHIDAI SZENT ERZSÉBET ÓVODA MUNKATERVE A 2014/2015-ös NEVELÉSI ÉVRE Tatabánya, augusztus 25. Aradvári Mihályné óvodavezető

2 I. Bevezetés A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a évi CXC. törvény pontjában meghatározottak szerint; A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; 2012.évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról; 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról; 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendelkezései. A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: az intézmény pedagógiai programja; az intézmény szervezeti működési szabályzata; az intézmény házirendje; fenntartói határozatok. 2

3 II. Helyzetelemzés II/1. Statisztikai adatok Csoportok száma: 6 Szervezési formájuk: osztatlan Alapító okirat és Működési engedély szerinti engedélyezett (maximális) gyermeklétszám: 180 fő. Négyzetméter szerinti maximális létszám: 161 fő, melynek elérésére fokozatosan törekszünk. Jelenlegi gyermeklétszám szeptember 1-jén: 173 fő Gyermeklétszám alakulása Mini csoportosok Kiscsoportosok Középső csoportosok A Bánhidai Szent Erzsébet óvoda gyermekeinek profilja Napocska Katica Szívecske Halacska Margaréta Gomba csoport csoport csoport csoport csoport csoport Összesen fiú lány fiú lány fiú lány Nagycsoportosok fiú (Tankötelesek) lány Összesen fiú: 85 lány: SNI BTM HH HHH Veszélyeztetett Három vagy több gyerekes Tartósan beteg gyermek Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma Speciális vonás: katolikus Vallását rendszeresen református gyakorló család baptista Összesen

4 Humán erőforrások Alkalmazotti létszám: 29 fő Munkatársak Pedagógusok Dajkák Pedagógiai Konyhai Irodai Karbantartó assziszt. alkalmazottak alkalmazottak Összesen 1 élelmezésvezető Óvoda 1 óvodavezető szakács 1 1 gazdasági vezető 29 fő 12 óvónő 3 konyhai kisegítő 1 óvodatitkár Összesen 13 fő 6 fő 2 fő 5 fő 1 fő 2 fő 29 fő Az óvoda személyi ellátottsága stabil. II/2 Csoportok szervezése Napocska csoport (29 fő) Óvó nénik: Barkócziné Öller Gabriella (óvodapedagógus, táncpedagógus) Pordánné Vér Tímea (óvodapedagógus, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus) Pedagógiai asszisztens: Beck Ágnes Katica csoport (30 fő) Óvó nénik: László Szilvia (óvodapedagógus) Pappné Czuczor Krisztina (óvodapedagógus, óvodavezető-helyettes, gyermek aerobik oktató, szakvizsgázott gyógytestnevelő) Dajka nénik: Fodor Jánosné, Ildikó néni Németh Józsefné, Ica néni Szívecske csoport (28 fő) Óvó nénik: Dajka néni: Szomolya László Lajosné, Marika néni (óvodapedagógus) (óvodapedagógus) Bányi Jánosné, Kati néni 4

5 Halacska csoport (29 fő) Óvó nénik: Fazekasné Kucserák Márta (óvodapedagógus, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus drámapedagógus) Fiskálné Székely Márta (óvodapedagógus) Dajka nénik: Maschek Edith Margaréta csoport (30 fő) Óvó nénik: Dajka néni: Irmes Istvánné, Marica néni (óvodapedagógus, szakvizsgázott játék- és szabadidő szervező) Némethné Schamberger Anita (óvodapedagógus, német nemzetiségi óvodapedagógus) Vasasné Szűcs Erika Gomba csoport (27 fő) Óvó nénik: Bányiné Szomoru Veronika (óvodapedagógus) Kati-Szomolya Zsanett (óvodapedagógus) Dajka néni: Szűcs Józsefné, Erika néni Pedagógiai asszisztens: Goldschmidt Katalin Konyhai dolgozók: Élelmezésvezető: Orbán Mária Szakácsnő: Wend Jánosné Konyhai kisegítők: - Komódi Erzsébet - Stojsics Ágnes - Udvari Mihályné Karbantartó: Riffer Ferenc Irodai alkalmazottak: Gazdasági vezető: Szommer Antalné Óvodatitkár: Krupánszkiné Ortner Gréta 5

6 II/3. A dolgozók munkaidő beosztása A napi nyitva tartás: hétfőtől péntekig óráig. Csoportösszevonás reggel 6.00-tól 7.00-ig a Napocska csoportban, délután tól ig a Katica csoportban. A teljes nyitva tartás alatt a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik. Óvodapedagógusok: heti munkaidejük 40 óra (csoportban letöltendő 32 óra) Páros hét Páratlan hét NÉVSOR Hétfőtől-Péntekig NÉVSOR Hétfőtől-Péntekig 1. Fazekasné K.Márta Fazekasné K.Márta Fiskálné Sz. Márta Fiskálné Sz. Márta Némethné S.Anita Némethné S.Anita Irmes Istvánné Irmes Istvánné Kati Szomolya Zsanett Kati Szomolya Zsanett Bányiné Sz. Veronika Bányiné Sz. Veronika Pordánné Vér Tímea Pordánné Vér Tímea Barkócziné Ö.Gabriella Barkócziné Ö.Gabriella Pappné Cz. Krisztina Pappné Cz. Krisztina László Szilvia László Szilvia Szomolya Lászlóné Szomolya Lászlóné kiválasztás alatt kiválasztás alatt A csoportokban dolgozó óvónők heti váltásban dolgoznak. A reggel 6 órai nyitás 12 hetente, a zárás pedig 4 illetve 8 hetente jut egy-egy óvónőre. A beosztást és a helyettesítéseket a vezető-helyettes készíti el és az óvónői szobában kifüggeszti. : Aradvári Mihályné: heti munkaideje 40 óra (kötetlen) Kötelező óraszáma heti 10 óra, melyet ebben a nevelési évben a Katica csoportban (hétfőtőlpéntekig 8.00-tól ig) tölt. 6

7 Dajkák és pedagógiai asszisztensek: Heti munkaidejük 40 óra, heti váltásban dolgoznak. A munkabeosztás és a helyettesítések elkészítése az óvodavezető-helyettes feladata. Dajkák Hétfőtől-Péntekig 1. Németh Józsefné Fodor Jánosné Maschek Edith Szűcs Józsefné Vasasné Sz.Erika Bányi Jánosné Pedagógiai asszisztensek Hétfőtől-Péntekig 1. Beck Ágnes Goldschmidt Katalin Konyhai dolgozók: Heti munkaidejük 40 óra Névsor Hétfőtől-Péntekig 1. Orbán Mária(élelmezésvezető) Wend Jánosné (szakácsnő) Komódi Erzsébet (konyhai kisegítő) Stojsics Ágnes (konyhai kisegítő) Udvari Mihályné (konyhai kisegítő) A konyhai kisegítők heti váltásban dolgoznak. A munkabeosztás és a helyettesítések elkészítése az élelmezésvezető feladata. Karbantartó: Heti munkaideje 40 óra. Névsor Hétfőtől-Péntekig 1. Riffer Ferenc Irodai alkalmazottak: Heti munkaidejük 40 óra. Névsor Hétfőtől-Péntekig 1. Szommer Antalné (gazdasági vezető) Krupánszkiné Ortner Gréta (óvodatitkár) Betegség vagy egyéb hiányzás esetén az óvodavezető kérésére változhat a dolgozók munkaidő beosztása. Óvónőt csak óvónő helyettesíthet. 7

8 Szabadságok: Minden esetben a vezető-helyettessel (Pappné Czuczor Krisztina) kell egyeztetni, de az óvodavezetővel (Aradvári Mihályné) engedélyeztetni kell. A szabadságokat minden esetben ki kell írni! Jelenléti ív: Naponta alá kell írni a jelenléti ívet érkezéskor és távozáskor. II/4. Tárgyi feltételek A nyári zárás idején megtörtént az óvoda meszelése, fertőtlenítése, nagytakarítása. Az udvari játékok felülvizsgálata megtörtént június 19-én. Minden játék rendelkezik a szükséges megfelelőségi nyilatkozattal. A karbantartó hetente ellenőrzi a játszótéri eszközök állapotát és szükség szerint végzi a javításokat, felújításokat. A csoportfelszereléseket, bútorokat, játékeszközöket csak akkor tudjuk cserélni, vagy pótolni, ha elengedhetetlenül szükséges. Óvodánk jól felszerelt, rendelkezik a törvény által előírt eszköz - és felszerelésjegyzékben felsoroltakkal. A nevelői szoba jó lehetőséget ad a pedagógiai műhelymunkának, eszközkészítésnek, és itt kapnak helyet a pedagógiai munkát segítő könyvek, szakirodalmi gyűjtemények. Számítógép, és internet hozzáférési lehetőség is biztosított a pedagógusok számára. Óvodánk saját főzőkonyhával rendelkezik a hozzátartozó kiszolgáló és tároló helyiségekkel együtt. A konyhai munkához szükséges eszközök (főző edények, tányérok, poharak, evőeszközök fogyó eszköz lévén folyamatos pótlást, felújítást igényelnének, így a nevelési év megkezdéséhez jelentősebb beszerzésekre lenne szükség. Az udvar felszerelése és rendezése felújításra szorul. Célunk: Az udvari játékok folyamatos javítása, cseréje, az udvar újra-füvesítése, a szükséges helyeken ütéscsillapítóval történő burkolása. Ezek megvalósításához keressük a forrásokat, figyeljük a pályázatokat. A szakmai eszközök beszerzése részben költségvetési keretből, továbbá pályázatokból, alapítványunkból, szülői adományokból, szponzori támogatásból valósíthatóak meg. Az óvoda alapítványa ez évben sószoba kialakításával támogatja intézményünket. 8

9 ös nevelési év rendje Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Őszi szünet: október 27-től október 31-ig Téli szünet: december 22-től január 2-ig Tavaszi szünet: április 2-től április 7-ig Az iskolai szünetek ideje alatt (őszi-, tavaszi) a csoportok, a létszámtól függően összevontan működnek. Nevelés nélküli munkanapok: Szent Gellért nap: szeptember 24. (Egyházmegyei szakmai nap) Június első hétfője (Nevelőtestületi kirándulás) A nevelés nélküli munkanapok 5 nap - igénybevételének időpontjáról hét nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. A zárva tartás idejére a szülők igénye alapján ügyeletet szervezünk. Óvoda zárva tartása: Karácsony és újév között Nagypénteken (lelki nap) Meszelési szünet alatt (augusztus első 3 hetében) Az óvoda nyári zárva tartásának ideje 3 hét a fenntartóval egyeztetve. Az óvodavezető február 15.- ig közzé teszi a zárva tartás pontos időpontját, ügyeleti lehetőség biztosítása mellett. III. A ös nevelési év pedagógiai feladatai A 2014/2015-ös nevelési évet nevelési programunkban lefektetett elvek szerint folytatjuk, szem előtt tartva nevelésünk céljait, feladatait. Kiemelt célok, nevelési feladatok Óvodánk nevelési programjából fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett az adott év kiemelt feladatai a következőek: A gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követése 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a szerint az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi, írásban rögzíti, és a szülőt folyamatosan tájékoztatja. 9

10 Feladatok: A gyermekek élettörténetének és családi körülményeinek megismerése (anamnézis). A szülőkkel való partneri kapcsolat kiépítése. Játékidőben tudatos, megfigyelő pedagógiai magatartás. A gyermek egyéni fejlettségmutatói (anyás beszoktatás, a gyermek testalkatának jellemzője, mozgásfejlettsége, érzelmi és akarati életének fejlettsége, társas kapcsolatának jellemzői, értelmi fejlettségének jellemzői). Fejlesztési terv készítése. Biztosítani a gyermekek differenciált, egyéni bánásmód útján történő fejlesztő nevelését. Indokolt esetben a Pedagógiai Szakszolgálat segítségének igénybevétele. Szülők tájékoztatása félévenként. A megfigyelések elemzését, értékelését az óvodapedagógusok az intézményvezetővel és a nevelőmunkát segítő szakemberek bevonásával végezzék. Összegzés megírása óvodáskor végén a fejlődés eredményéről. Célunk kialakítani a gyermekekben azokat a jártasságokat és készségeket, amelyek nem csupán az iskolai évek megkezdését, hanem az életre való felkészítést is szolgálják. Keresztény nevelés Óvodánkban a vallásos nevelés elsősorban a keresztény értékek meghonosítása, amilyen a bizalom, a szeretet, a jóindulat, a megbocsátás, a türelem, - egyszóval amit Pál apostol a szeretet himnuszában felsorol. Nevelési céljaink: Istenkép kibontakoztatása a gyermekek lelkében a keresztény pedagógus példája nyomán. Feltétel nélküli szeretet. A teremtett világhoz való viszony és védelme. A keresztény hitélet gyakorlásának megalapozása: Keresztény erkölcsi értékek elsajátítása Viselkedési formák és felelősségtudat Keresztény ünnepek Keresztény állampolgárrá nevelés. 10

11 Feladatok: A keresztény családi nevelés folytatásaként a keresztény értékek erősítése és kiteljesítése. Az isteni szeretet közvetítése a gyermekek felé. A keresztény ünnepekre való megfelelő előkészítés a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével. A teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése /öröm, hála, megbecsülés, védelem stb./. A keresztény életvitel megtapasztaltatása az óvodai élet során /felebaráti szeretet, türelem, jóság, megbocsátás, ünnepi áhítat, stb./. Gyermekeink hitének ébresztése és fejlesztése. A gyermekek bevezetése az Egyház életébe (ünnepeken, szentségeken keresztül). A napi elcsendesedések bensőségessé tételével a Jóisten megismerésére és szeretetére elvezetni a gyermekeket. A közös imádságokkal, beszélgetésekkel, történetek elmondásával, ill. eljátszásával erkölcsi értékek átadása. A gyermekeken keresztül a szülők evangelizálása. Az egyházi év jelentősebb ünnepeire a szülőket is próbáljuk lelkileg felkészíteni, közös programokkal. Mindezek gyakorlati megvalósításában a napi imának jelentős szerepe van, hiszen az imádságra nevelés a hívő élet alapja. A reggeli ima utáni beszélgetések során nemcsak bibliai történetek, hanem erkölcsi témák is kerüljenek feldolgozásra. Nevelés - fejlesztés Szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása. A feladatokat és tevékenységeket a Helyi Nevelési Program alapján igazítjuk a csoportok életére. A munka koordinálásában minden csoport segítséget kap a gyermekvédelmi felelőstől és a fejlesztőpedagógusoktól. Felelős: minden pedagógus Határidő: folyamatos 11

12 Tehetséggondozás Óvodánkban a tehetséggondozás a pedagógusok megfigyeléseire épül. A kiemelkedő képességgel rendelkező gyermekek számára külön alkalmakat (rajzpályázat, néptánc fesztiválok, éneklési lehetőségek) keresünk tehetségük kibontakoztatására, illetve fejlesztésükre. Szervezett formában foglalkozásokat tartunk: pl.:hetente zene-bona, néptánc, zenés torna. Pedagógusok feladatai: Dokumentáció pontos vezetése Felelős: minden pedagógus Feladata: csoportnapló, felvételi és mulasztási napló, hiányzások ellenőrzése, egyéni fejlődési napló, éves tervezetek készítése, igazolások begyűjtése, rendszerezése, óvodai jellemzések, szakvélemények elkészítése, Szülői beszélgetések, fogadóóra, nyílt nap. Határidő: folyamatos IV. Továbbképzések A továbbképzéseknél kiemelt figyelmet fordítunk - a pedagógus életpálya modell bevezetése miatt - a szakvizsgás képzésekre. Óvodánkban 13 fő óvodapedagógus közül 5 fő rendelkezik szakvizsgával és 2 fő másoddiplomával. A továbbképzési programban meghatározottak szerint egy óvónő III. éves tanulmányait végzi gyógypedagógus, logopédia szakon, másoddiplomás képzés keretében. 12

13 Fejlesztési feladat: A folyamatos önművelést, önképzést ösztönző légkör fenntartása. A HOP-hoz kapcsolódó szakképzettségek megszerzése. Helyi nevelési programunk megvalósulását szolgáló képzések támogatása az eddigiekhez hasonlóan. Lelkigyakorlatokon való részvétel három évente kötelező. Egyéb szakmai továbbképzések, programok Az óvoda minden dolgozója a beosztásához igazodó, a KPSZTI által szervezett továbbképzéseken az előző évek gyakorlatához hasonlóan aktívan részt vesz. Tatabánya Város Oktatási Hivatalával egyeztetve a 2014/2015-ös tanévben a Város által TÁMOP pályázaton elnyert továbbképzési programokon óvodánk munkatársai is részt vehetnek, melynek lehetőségét örömmel vettük. Hitélet, lelkigyakorlatok Óvodánkban nincs hitoktatás. A reggeli imák keretében alkalom nyílik az egyház ünnepeivel kapcsolatban gyermekeink ismereteinek bővítésére, elmélyítésére. Óvodánkban a vallásos nevelés elsősorban a keresztény értékek meghonosítása. Egyre fontosabbnak érezzük a szülők bevonását is a keresztény óvodai életbe az ünnepeken, megemlékezéseken, hagyományokon keresztül. Igyekszünk egyre több olyan alkalmat találni, ahol a gyermekek szüleikkel együtt vehetnek részt lelki feltöltődést segítő eseményeken. A munkatársak lelkigyakorlatokon való részvétellel, közös imádsággal törekedjenek egymás hitét erősíteni. (Egyházmegyei lelkigyakorlat, egyházközségi lelkigyakorlat, valamint az ünnepek előtti intézményi szintű lelkigyakorlatok.) Püspöki biztosunkkal való napi kapcsolattartás (ünnepeinkre, programjainkra, szülői-, vagy nevelőtestületi értekezletekre való meghívással) 2014/2015-ös tanévben Püspöki biztosunk vezetésével Szentírás magyarázatot tervezünk - minden hónap második szerdáján - az óvodapedagógusok részére. 13

14 V. Nevelési értekezletek Célja: Feladatok megbeszélése, tapasztalatok átadása, egységes nevelői szemlélet kialakítása. Heti rendszerességgel, szerdai napokon tartjuk óvónői értekezleteinket, melyen minden óvodapedagógusunk részt vesz. Témái a következők: A törvényi változásokból adódó feladatok kijelölése, végrehajtása. A soron következő események, rendezvények előkészítése, feladatok kiosztása, megvalósítása. Továbbképzéseken szerzett információk, tapasztalatok megbeszélése (belső továbbképzés). Teljesítményértékelés. Partneri igény-, és elégedettségmérések. Szülői SZM értekezletek előkészítése, tapasztalatok megosztása. Nevelési helyzetek, gyakorlati problémák megbeszélése, szervezési feladatok. Pedagógus életpályamodell bevezetésével kapcsolatos teendők. Szakvizsgás képzések előtérbe helyezése. A kiemelt feladatok megvalósítása. Nevelőmunka értékelése. Nevelőtestületi értekezletek: Augusztus: Tanévnyitó nevelési értekezlet, vezetői munkaterv ismertetése, elfogadása, felkészülés az új nevelési évre. (2014. augusztus 25.) November: Beszoktatás tapasztalatai. A munkahelyi légkör elemzése, a teljesítménnyel összefüggő hozzászólások átbeszélése. Az új kollégák beilleszkedésének ellenőrzése, értékelése. Március: A kiemelt feladatok megvalósulása, tapasztalatok megbeszélése. Június: Tanévzáró nevelési értekezlet: a nevelőmunka értékelése, felkészülés a nyári életre, a következő nevelési év előkészítése. 14

15 Munkatársi értekezletek: Évente 2 alkalommal (szeptember, május) Célja: a nevelési év feladatainak megbeszélése, munkaszervezési, megosztási feladatok átbeszélése a pedagógiai asszisztensek és dajkák vonatkozásában, információk átadása, tűz-és munkavédelmi oktatás, a tűz- és füstjelző rendszer működésének gyakorlatban történő bemutatása a nyári élet, illetve a nevelési év értékelése, felújítások, javítások, eszközpótlások szükségességének megbeszélése. Szülői értekezletek: Évente 3 alkalommal November első hetében: a beszoktatás tapasztalatai, a nevelési évvel kapcsolatos célok, feladatok, ünnepek, SZM tagok megválasztása. Január utolsó hetében: beiskolázással kapcsolatos információk átadása. Június első hetében: új gyermekek szüleinek. SZM értekezletek: Évente 2 alkalommal Október végén: az SZM elnök, és helyettes megválasztása, feladatok, munkaterv megbeszélése, alapítványi támogatások. Május végén: A nevelési év tapasztalatainak megbeszélése, év végi feladatok áttekintése. A szülők, a gyermek és a pedagógus együttműködésének formái Napi beszélgetés, Fogadó óra (évente 2 alkalommal), Szülői megbeszélés (szükség szerint), Családlátogatás, Ünnepek, Lelki délutánok, Nyílt napok, Családi kirándulások, SZM tagok tájékoztatása. Feladatunk: a szülőkkel való együttműködés továbbfejlesztése, új módszerek alkalmazása. 15

16 VI. Hagyományok, ünnepek, megemlékezések és egyéb események Hónapok Események Felelős Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június 01.Évnyitó 04.Egyházmegyei közös évnyitó 08. Kisboldogasszony 24.Szent Gellért nap 03.Sündörgő 10. Szöszmötölő 16. Papírgyűjtés 17.Óralátogatás a Szent Margit iskolában 17.Udvarrendezés, virágosítás 01.Mindenszentek 02. Halottak napja 06. Szülői értekezlet 08. Magyar Szent Család napja 11.Márton nap 12.Oviolimpia 19.Szent Erzsébet nap 28.Fotózás 01.,08,15,22.Adventi gyertyagyújtások, 05. Szent Miklós nap 08.Szent Margit iskola I.osztályosai 15. Fogadó óra 17.Lelki nap 24. Betlehemezés 04. Vízkereszt ig: Korcsolyázás 15.Szülői értekezlet 23. Szöszmötölő 02.Gyertyaszentelő Boldogasszony 02-28:Úszás 12.Farsang 18.Hamvazó szerda Egyházmegyei lelkigyakorlat 09-11: Nyílt napok 13. Nemzeti Ünnep (15-i) 22. A víz világnapja 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony 27.Szöszmötölő 29.Virágvasárnap 05.Húsvét 15. Nagycsoportos kirándulás 23. Nyuszifesztivál 24. Föld napja, virágültetés 27-29:Óvodai beíratás 04-08:Anyák napja 22.Gála 24.Pünkösdölő 25. Balinka (Egyházmegyei családi nap) 28.Gyermeknap, Összóvodai kirándulás 29.Búcsúzó 03. Szülői értekezlet (új szülőknek) 07.Pedagógusnap (tantestületi kir.) 07.Úrnapja Fiskálné Székely Márta Irmes Istvánné Bányiné Szomoru Veronika Pappné Czuczor Krisztina Pappné Czuczor Krisztina Barkócziné Öller Gabriella Szívecske- Gombacsoport Pappné Czuczor Krisztina Margaréta csoport Katica Halacska csoport Némethné Schamberger Anita Fiskálné Székely Márta Bányiné Szomoru Veronika Szomolya Lászlóné László Szilvia Irmes Istvánné Fazekasné Kucserák Márta Irmes Istvánné László Szilvia Kati-Szomolya Zsanett Bányiné Szomoru Veronika Némethné Schamberger Anita Gomba csoport László Szilvia Irmes Istvánné Pappné Czuczor Krisztina Csoportonkénti ünnep Barkócziné + Pappné Napocska - Gomba csoport László Szilvia - Szivecske csoport László Szilvia Pordánné Vér Tímea Július-Augusztus Július 27-től aug.24-ig: Meszelési szünet 16

17 VII. Az intézményben biztosított egyéb foglalkozások Foglalkozás megnevezése Német nyelvvel való játékos ismerkedés Néptánc Zenés torna Szöszmötölő Kézműves foglalkozás Gyógytestnevelés Differenciáló fejlesztés Drámajáték Zene-bona SNI gyermekek ellátása Nagycsoportos torna A résztvevők Időpont 5-7 évesek szerda /hetente/ tól ig haladó csop. kezdő csop. 5-7 évesek 3-4 évesek hétfő/hetente/ tól ig szerda /kéthetente/ tól ig kedd /hetente/ tól ig csüt./kéthetente/ tól ig 3-7 évesek köre évente 3 alkalommal (péntek) gerinctorna lábtorna BTM emeleti csoportok földszinti csoportok 5-7 évesek Logopédiai ellátás megbízással 2 csoportban szerda/hetente/ tól ig csütörtök/hetente/ tól ig hétfő/hetente/ szerda/hetente/ csütörtök/hetente/ kedd/hetente/ tól ig csütörtök/hetente/ tól ig kedd /hetente/ től ig szükség szerint havonta 1 alkalom (péntek) Foglalkozást tartó személy neve Szomolya Lászlóné Némethné S.A Barkócziné Öller Gabriella Pappné Czuczor Krisztina Bányiné Sz.V. Pappné Czuczor Krisztina Fazekasné K.Márta Pordánné V.Tímea Fazekasné K.Márta Pordánné V.Tímea Irmes Istvánné Kovács Dóra Szomolya Lászlóné 17

18 VIII. Kapcsolattartás más intézményekkel Igyekszünk az elmúlt évek folyamán kialakított kapcsolatainkat folyamatosan elmélyíteni kijelölt kapcsolattartóink útján. Partnereink egy részével a nevelési évben partneri igény-és elégedettségvizsgálatot végzünk. A Nevelési Tanácsadóval aktív együttműködésre törekszünk, ők nyújtanak szakmai segítséget fejlesztő pedagógusainknak. Szükség szerint kérjük pedagógiai-pszichológiai vizsgálatukat, illetve szakvéleményüket. Logopédiai szűrés szeptember második hetében. MSSST szűrés szeptember harmadik hetében (az eredményekről októberben tájékoztatják az óvodapedagógusokat, valamint a szülőket fogadó óra keretében) iskolaérettségi vizsgálatra való jelentkezés január 10-ig! Az óvoda kijelölt fogorvosa májusban fogászati szűrővizsgálatot végez, és szükség esetén javaslatot tesz a szülőknek további fogászati kezelések elvégzésére. Védőnőnk rendszeresen jön intézményünkbe, elvégzi a szükséges szűréseket. Az óvoda gyermekorvosa szülői kérésre szeptemberben elvégzi az 5-7 éves gyermekek gyógytestnevelési szűrővizsgálatát, melynek alapján óvodánk gyógytestnevelője egész évben végzi a fejlesztéseket. Szent Margit Általános Iskola Közös programjaink: október: óvónők óralátogatása az első osztályban november: oviolimpia, nagycsoportosok sportversenye (óvodák között) december: Mikulás napján meghívjuk az első osztályosokat, és a tanítókat egy közös ünneplésre, bábjátékra óvodánkba (találkozás lehetősége a régi csoporttársakkal, és az óvó nénikkel) december: közös lelki nap az óvoda-iskola dolgozóival, közös ünneplés, vacsora. január: szülői értekezlet az iskolába menő nagycsoportosok szüleinek, az iskola bemutatkozása február: nagycsoportosok iskolalátogatása (játékos óralátogatás) március: tanító nénik látogatnak óvodánkba. 18

19 Városi Általános Iskolák az óvodánkból kikerült elsős gyermekek látogatása október-november hónapban az iskolák által történt meghívás szerint Szent Mihály templom Szent Erzsébet napi szentmise elsőáldozás: részvétel régi óvodásaink elsőáldozásán, együtt ünneplés december 24: pásztorjáték (a nagycsoportosok előadásában) húsvét: ovis keresztelő, gyermekmise délután órakor Szent Erzsébet templom pünkösdölő (a nagycsoportosok előadásában) Közművelődési intézmények Habakuk Bábszínház (évente 3-4 alkalommal) Jászai Mari Színház (évente 5 előadásos színházbérlet) Puskin Művelődési Ház (terménykiállítás, egyéb programok, rendezvények) Agóra (különböző fesztiválokon való részvétel néptáncosainkkal, kiállítások megtekintése) Gyermekjóléti Szolgálat szegénység elleni világnap (gyűjtés) gyermekvédelmi megbízottunk rendszeresen részt vesz a gyermekvédelemmel kapcsolatos városi esetmegbeszéléseken KPSZTI az általuk szervezett továbbképzéseken, szakmai megbeszéléseken, bemutatókon való folyamatos részvétel egész évben Önkormányzat együttműködés köznevelési megállapodás keretében, melynek hatálya újabb 5 évre szól (2014. július 1-től június 30-ig) a képviselőkkel való folyamatos kapcsolattartás, városi rendezvényeken való megjelenések, szerepvállalások az oktatási irodával való napi kapcsolat adatszolgáltatás Városi Műjégpálya január hónapban a jégpálya látogatása hetente 2-szer 19

20 Uszoda a gyermekek úszás-oktatása már 2. tanévben megoldatlan. A megnövekedett iskolai testnevelésórák miatt az óvodákat az iskolai tanmedencékben nem tudják fogadni. A városi uszodában sok szülő számára megfizethetetlen az úszás-oktatás díja. Erre sürgősen keresnünk kell a megoldást. Tűzoltóság, AVE, Bányászati Múzeum, MÁV látogatás a nyitott kapuk keretében május hónapban az iskolába menő nagycsoportosokkal Generali Biztosító gyermekbiztosítás, gyermekbalesetek pályázatok IX. Ellenőrzések Terület Szempont Határidő Ellenőrzés Megjegyzés Tanügyi Előírásoknak való szept.- óvodavezető dokumentumok dokumentumok pontos, naprakész október óv.vez.helyettes vizsgálata Csoport dokumentumai Munkaidő és szabadság nyilvántartása Tárgyi erőforrások Könyvelés, pénztárkezelés Pályázatok Étkeztetés Beiskolázás Pedagógiai munka A gyermekek fejl.nyomon követése megfelelés Pontos, naprakész vezetés Pontos, naprakész vezetés költségvetés, pénzforrások, leltározás, selejtezés, folyamatos október április 2015.január óvodavezető óv.vez.helyettes óvodavezető óvodavezető gazdaságvezető csoportnapló, mulasztási napló, éves ütemterv nyilvántartás vizsgálata dokumentumok vizsgálata számviteli előírások folyamatos gazdaságvezető dokumentumok vizsgálata A pályázati folyamatos óvodavezető dokumentum adminisztráció vizsgálat vezetése Egészséges étrend, gazdaságos működés, Minta-menza programban való részvétel folyamatos élelmezésvezető óvodavezető nyilvántartások vizsgálata Tankötelezettség 2015.febr.15. óvodavezető szakvélemények feltételei Kiemelt feladatok évente 2 alk. óvodavezető dokumentáció Pontos, naprakész vezetés (bemenet-kimenet) Folyamatosan óvodavezető, óv.vez helyettes fejlettségmérő lapok, személyiséglapok 20

21 IMIP Tűz és munkavédelem mérések, elégedettség vizsgálat tűzvédelmi szemle, tűzriadó, balesetvédelem 2014.november 2015.május 2014.okt., dec márc.,jún. óvodavezető óvodavezető tűz- és munkavédelmi megbízott kérdőívek jegyzőkönyvek X. Egyebek Statisztika okt.1 ( évesek, fiú-lány). Törzskönyv vezetése. Munkaköri leírások felülvizsgálata, kiosztása. Egészségügyi könyvek érvényessége (tüdőszűrés). Vasárnapi szentmiséken való részvétel (kötelező). Szülők írásos beleegyezése a gyermekek utaztatásához. Pályázatok figyelése, pályázati források kihasználása. Az óvoda menedzselése (szponzorok felkutatása). A működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A költségvetés takarékos és hatékony felhasználása. A jogszabályi és tartalmi változások követése dokumentumok felülvizsgálata. A szakmai munka magas szintű biztosítása. Az éves szakmai munkatervben meghatározott feladatok elvégzése fontos mindannyiunk számára. Mellékletek: Cselekvési tervek táblázata ( ) Gyermekvédelmi munkaterv 21

22 Határozat A 2014/2015-ös tanévre szóló munkatervet a nevelőtestület a mai napon 100%-os arányban elfogadta. A Szülői Közösség képviselői a benne foglaltakkal egyetértettek. Tatabánya, augusztus 25. Ph. Aradvári Mihályné óvodavezető Aláírásommal igazolom, hogy a 2014/2015-ös nevelési év munkatervét megismertem és az abban foglaltakkal egyetértek. Név Aradvári Mihályné Bányiné Szomoru Veronika Barkócziné Öller Gabriella Fazekasné Kucserák Márta Fiskálné Székely Márta Irmes Istvánné Kati-Szomolya Zsanett László Szilvia Némethné Schamberger Anita Pappné Czuczor Krisztina Pordánné Vér Tímea Szomolya László Lajosné Aláírás Tatabánya, augusztus 25. Óvodai Szülői Közösség elfogadó nyilatkozata, aláírása: 22

23 A nyári élet értékelése A nyár folyamán is jól szervezett volt a munka. A gyermekek ellátása kifogástalan volt, a nyári fertőtlenítési-, meszelési munkálatok terv szerint folytak. Az óvónők változatos tevékenységekkel tették színesebbé a gyermekek nyári óvodai életét. Biztosított volt az árnyék, a napvédelem, folyamatosan az ivóvíz. Terveztük a nyárra egy vízpermetező párakapu megvásárlását, és felállítását, de anyagi okok miatt ez nem valósulhatott meg. Az udvar felújítása és rendezése továbbra is megoldásra váró feladat. Személyi változások: egy konyhai dolgozó hosszantartó betegállomány után kérte munkaviszonyának megszűntetését- egészségügyi okokból. Az ő helyettesítésére év közben felvett konyhai kisegítő szeptembertől továbbra is ellátja ezt a munkakört. Egy óvónő GYES-ről jött vissza nyár folyamán, egy óvónőnek lejárt a szerződése, vele nem kötöttünk újabbat, egy óvodapedagógus pedig június 1 napjával kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetését. Így szeptemberre egy óvodapedagógus felvétele válik szükségessé. 6 dajka, és 2 pedagógiai asszisztens segíti a napi munkát a csoportokban. Egy dajka néni a nyár folyamán elhunyt, az ő álláshelyére új kolléganőt vettünk fel augusztus 18-tól. Köszönöm egész éves helytállásotokat és a következő tanévre jó munkát kívánok! Tatabánya, augusztus 25. Aradvári Mihályné óvodavezető 23

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Az udvari játékok elhasználódtak, több fából készült játékot le kellet bontanunk. 2012 tavaszán 3 új méreghintát állítottunk fel az óvoda udvarán.

Az udvari játékok elhasználódtak, több fából készült játékot le kellet bontanunk. 2012 tavaszán 3 új méreghintát állítottunk fel az óvoda udvarán. ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda Éves munkaterv 2012/2013-as nevelési év Helyzetelemzés, célok, feladatok 1. Helyzetelemzés, tárgyi feltételek Óvodánkban 6 csoportszoba, 4 öltözőhelyiség (melyből kettő

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Feladatok a 2010/11 nevelési évre

Feladatok a 2010/11 nevelési évre Feladatok a 2010/11 nevelési évre 1. Az óvoda mikrokörnyezete 1.1. Személyi feltételek Városi Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek a száma szeptember 15-től 2 gondozónői álláshellyel gyarapodott, dolgozói

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv

2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás. (Pestalossi) 2009/2010-es nevelési év éves Munkaterv Dég, 2009. szeptember 01. Készítette: Erdélyiné Jámbor Rózsa óvodavezető Munkaterv tartalma: I./ Kiinduló

Részletesebben

Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye

Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye 2010-2011 nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Készítette: Vidákovics Dezsőné Tagintézmény vezető 1. Munkarend, működési terv - a nevelési év

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS Programterv augusztus 21- szeptember 30. 08.21. 08.25. 08. 26. 08. 28. 08. 30. 08.25-08.29. 09.01-09. 05. 09-01. 09 06. 09. 16. Szept. utolsó hete 09.29. Szülői ért. az új gyerekek szülei számára Alakuló

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben