s z e p t e m b e r 3 0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 0 1 2. s z e p t e m b e r 3 0."

Átírás

1 Ú J L E N D Ü L E T, m e g ú j u l á s a s z o l g á l a t b a n T úl vagyunk hét gyülekezeti táboron, melyek egyszerre voltak lelkesítőek és nagyon fárasztóak a szolgáló közösség számára. Lelkészi megbeszélésen augusztusban nem két kipihent, hanem két elfáradt lelkész adott hálát a sok jó élményért. A A A G Ö D Ö L L Ő I R E F O R M Á T U S E G Y H Á Z K Ö Z S É G H Í R L E V E L E s z e p t e m b e r 3 0. fáradtság ellenére nem bántuk meg a sok szervezést, mert Isten jelenlétét tapasztaltuk többször is a nyári táborokban, a lelki alkalmakban vagy a résztvevők megszólalásaiban. z is hasznunkra vált, hogy jobban megismertük korlátainkat és lelki ajándékainkat. Jobban látjuk, mit és meddig tudunk elhordozni, ill. hogyha kevesebbet győzünk, mint amennyit szeretnénk elkészíteni, akkor mire fordítsuk figyelmünket, és mit adjunk le, milyen területen vonjunk be másokat a szolgálatba. A már meglévő gyülekezeti alkalmaink jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy mindenki megtalálhassa lelki és baráti közösségét. Gyülekezeti 1 V I I I. é v f o l y a m 3. s z á m A t a r t a l o m b ó l G o n d o l a t o k L o n d o n M e g t é r é s e m t ö r t é n e t e R e m é n y i k S á n d o r v e r s e i D á v i d S z e m e l v é n y e k g y ü l e k e z e t ü n k m ú l t j á b ó l B e s z á m o l ó k Ó v o d a f e l ú j í t á s N y á r i t á b o r o k életünk szerkezete nagyjából kialakult az elmúlt években, de valószínűleg indul még ifjúsági és házi csoport meg alpha kurzus is, az érdeklődéstől függően, de ezekbe már a laikus szolgálókra fogunk jobban támaszkodni, saját korlátozott időnk és erőnk miatt. H árom új missziós szolgálatot szeretnénk elkezdeni és egy nagyon fontos belső átalakulást a gyülekezeti diakóniában. Mindegyikben kérjük a testvérek imádságát, támogatását! Szeretnénk lelkész testvéremmel szakmunkás fiatalok között missziót kezdeni. Nem ismerünk olyan református gyülekezetet, amelyik a munkásosztállyal hatékonyan foglalkozna és fiataljaikkal, ezért talán új utakat kezdünk járni a szakmunkások közötti missziónak elkezdésével. (Volt ennek múltja: Blumhardt, Simone Weil, Niebuhr által, vagy akár id. Csákai Gyula és mások is fáradoztak ezen, de ma ez nem nagyon zajlik egyházunkban.) Isteni hívást és lehetőséget látunk most arra, hogy velük is foglalkozzunk, régi álmunkhoz kerültünk egész közel lelkipásztor testvéremmel együtt: Jézus azért jött, hogy az elveszettet megkeresse. M ásik missziós indíttatásunk a cigányság felé visz minket. Azt tapasztaljuk, hogy még a gyülekezetben is van harag, indulat és gyűlölet a cigányok, zsidók, románok stb. irányában. Gyakran közönnyel, megvetéssel és gúnnyal találkozunk, ha szegények, alkoloholbetegek és más, a társadalom perifériáján élők kerülnek szóba: Mindenki maga felel a sorsa alakulásáért mondják. A cigánymisszión keresztül szeretnénk felébreszteni a szeretetet, a keresztyén felelősséget és irgalmat minél többekben. Örülnénk, ha gyülekezetünk a világ világossága lenne és hegyen épült város, nem pedig lámpa a véka alatt és hívők csapata az elefántcsonttoronyban. A cigánymisszió a szeretetre intő jel lehetne közöttünk. Szeretném, ha Isten egyre inkább irgalmassá és együttérzővé formálna bennünket is. (Folytatás a 2. oldalon)

2 A harmadik missziós tervünkben két isteni jelet is kaptunk akkor, amikor egy elvált testvérünk megkeresett, hogy támogassuk a válóhálóban való szolgálatát, és a zsinat új missziói vezetője is örömmel fogadta, támogatta ezt az elképzelést. Azt mondta, jó lenne, ha egy református gyülekezet is mellé állna az elváltak közötti misszió és lelkigondozás ügyének. A gyülekezeten belül nagyon fontos előrelépésre készülünk az idősek és elesettek közötti szolgálatban is. Az új presbitériumban új diakóniai csoport és munka indult el. Alapítványunk eddig főleg építkezéseket támogatott, de itt is kaptunk olyan szakmai segítséget és látást más gyülekezetektől, hogy pl. pályázatok révén hogyan tudnánk nagyságrendekkel több forrást biztosítani a szeretetszolgálatra. Lelkészi munkarendünket is úgy alakítjuk, hogy egy-egy nap tudjunk olyanokat látogatni, akiknek erre szükségük van. A nyár megerősítette gyülekezeti lelki közösségünket. Végezetül mindenkit kérünk arra, hogy éljen a missziós lehetőségeinkkel: hívja fiatal- és középkorú ismerőseit a most induló alpha kurzusra, tizenéves rokonait az ifire és szenvedélybeteg ismerőseit az iszákosmentő bibliakörbe. Ha ennyit teszünk, talán a legtöbbet tettük Isten országáért! Balogh Tamás lelkipásztor E G Y Ú T A M E G Ú J U L Á S R A I s m é t i n d u l a l p h a k u r z u s Ötödik alpha kurzusunkat szeretnénk elindítani. Ha valamit négy alkalom után is szívesen ismétel meg az ember, az jó lehet... Hát, az alpha jó. Jó a program, jó a társaság, finom a vacsora. Az alpha jó azoknak, akik részt vesznek benne, erről mindig kapott rövid beszámolót a gyülekezet első kézből a kurzus résztvevőitől, és jó a gyülekezetnek is. Sok ember talált magára, Istenre az alphán (l. felnőtt tanítványok és házicsoportok stb.). Az alpha egy eléggé alaposan átgondolt és sokszorosan kipróbált, állandóan frissülő evangelizációs program olyanoknak, akik bármi okból nem a templomban vélik megtalálni a válaszokat nagy kérdéseikre (pl. úgy látják, hogy az egyház elavult, unalmas, nem hiteles, vagy más okok is lehetnek). Ezzel együtt a gyülekezetbe már járók között is hirdetjük az alphát, mert többször elevenített meg olyanokat, akik nem is gondolták volna, hogy megújulásra van szükségük. Nem is gondolták volna, hogy Istent ilyen közelről megismerhetik, tapasztalhatják, és azt se feltételezték volna, hogy másokkal ilyen közeli, testvéri kapcsolatba kerülhetnek... Új minőségű hitet kaptak a csoportban! Akik pedig szervezői az alphának, azok minden alkalommal ezt újra és újra átélik. Mindig feltöltődünk, látva Isten munkáját közöttünk. Az utolsó ok, amiért alphára hívunk gyülekezeti tagokat, az, hogy megismerjék ők maguk is azt, és talán ügyesebben, bátrabban tudnak hitükről beszélni másoknak, ill. saját tapasztalataik alapján tudnak másokat is hívni a kurzusra. A következő alpha szept. 19-én, kor indul a gyülekezetben. Többet a honlapról vagy lelkipásztoroktól lehet megtudni róla. Balogh Tamás lelkipásztor A KÖVETKEZŐ ALPHA 2 SZEPT. 19-ÉN, KOR INDUL A GYÜLEKEZETBEN.

3 L O N D O N K i k ü l d e t é s b e n h á r o m h ó n a p i g A nyári hónapokat Londonban töltöttem tanulmányúton. Közgazdászként, egy nonprofit szervezet vezetőjeként itthon civil és egyházi szervezetek hatékonyabbá tételével foglalkozom. Célunk, hogy megtanítsuk őket ügyesebben felhasználni forrásaikat, eredményesebben tevékenykedni. Azért voltam kint júniustól, hogy külföldi példákat ismerhessek meg. De elsődlegesen a kinti gyülekezeti tapasztalataimról írok most. A hétköznapok a szakmai továbbfejlődésről szóltak. Rendszeresen részt vehettem civil szerveteknek meghirdetett képzéseken, általában hetente egy nap, amikor tapasztalt szakértők adtak elő egy-egy témában. Elmehettem civilek és tanácsadók közötti megbeszélésekre is. Interjúkat is készítettem világi és egyházi szervezetek vezetőivel, tanácsadókkal és nonprofit szakértőkkel. A maradék időben pedig szakirodalmat olvasgattam. Megérkezésem után elkezdtem gyülekezetet keresni. Internetes nézelődésem alapján a Watford Community Church volt a legszimpatikusabb. El is mentem vasárnap. Egy dinamikusan növekedő, fiatalokkal teli, életvidám és befogadó gyülekezetet találtam. Pár éve költöztek az új épületbe, de már a két istentiszteleti alkalom is kevés, a templombővítésen kell gondolkodniuk. Ide vasárnap délelőttönként jártam. A másik gyülekezet (St. Mary s) egy tradicionális anglikán gyülekezet, sok száz éves templommal, padokkal, jóval kisebb gyülekezettel, inkább idősekkel. Őket úgy találtam meg, hogy elmentem egy ingyenes hétköznapi koncertre, megszólítottak, megismertem pár embert, és elkezdtem járni vasárnap esténként. Emellett még egy alkalommal elmentem a Holy Trinity Bromtonba is, mely onnan lehet ismerős, hogy a gyülekezetünkben is futó alpha kurzust ők találták ki vagy 30 éve, és népszerűsítették az egész világon. (Nicky Gumbelt is láttam élőben.) Tradicionális templomot és modern istentiszteletet találtam, tele emberekkel a tájékoztató füzetük pedig telis-tele volt érdekes programokkal, különféle körökkel. Nagyon szimpatikusak voltak ők is. De mik is voltak azok a tevékenységek, amik megragadtak a három hónap alatt, és talán mi is példát vehetnénk? 1. Meglepően befogadó, nyitott gyülekezetek. Ez sok mindenben megnyilvánult: van, ahol az újak egy kis csomagot kaptak, máshol néhány estés ismerkedős alkalmat szerveznek pár havonta az újonnan csatlakozók számára, ahol megismerkedhetnek a lelkésszel, és többet is megtudhatnak a gyülekezetről, alkalmakról, szolgálati lehetőségekről szendvicsek és üdítő mellett. Mindenütt jellemző volt, hogy szinte minden vasárnap legalább 1 2 ember odajött hozzám, mert látta, új vagyok, és megkérdezte, mióta járok, honnan jöttem Nálunk is jó lenne ez. És rájöttem, hogy ez rajtam és rajtunk múlik. Nem a lelkészen, hanem akik vasárnaponként ott vannak. Mi fordulhatunk oda a másikhoz, és mutatkozhatunk be, mi kérdezhetünk. Ez csak először tűnik ijesztőnek Mindenhol láttam azt is, hogy az istentisztelet után lehet maradni egy teára, kávéra, esetleg aprósüteményre. Ehhez viszont önkéntes segítők kellenek. 2. Az imádkozást nagyon fontosnak tartják. Ez megnyilvánult abban is, hogy az istentisztelet keretében fel lehetett írni imakéréseket vagy hálaadásokat egy kis papírra, és a lelkész a nem bizalmas jellegűek közül párat idézett ima közben. A kérésekért hét közben imádkoztak is, ill. a heti elektronikus hírlevélbe is beletettek néhányat. Nagyon jó volt látni azt is, hogy még a tradicionális gyülekezetben is van lehetőség a végén imát kérni: néhány ember bennmarad a templomban, oda lehet menni hozzájuk, pár percben elmondani a kérésünket, és ők imádkoznak helyben röviden értünk. Ez nagyon bátorító is tud lenni 3

4 3. Mindegyik gyülekezetben volt alpha kurzus. Érdekes volt, hogy szinte mindenütt van alpha, sokszor utcán is, plakáton is látható. Kíváncsiságból elolvastam egy könyvet az alpháról, mely a Holy Trinity Brompton látogatással együtt megerősítette, hogy remek dolog. (Aki esetleg nem tudja: egy 10 alkalmas, rövid előadásból, csoportos beszélgetésből és vacsorából álló jó hangulatú sorozat, mely célja, hogy segítse a kereszténység iránt érdeklődőket, ill. a hitük alapjait megismerni akaró embereket Istenhez közelebb kerülni. Ateista és sok éve templomba járó is jöhet. Ősszel is indul, érdemes csatlakozni. Információ a honlapon és a lelkészi hivatalban.) 4. Modernitás és fiatalosság. A növekvő gyülekezetekben azt láttam, hogy a forma sehol sem gátja annak, hogy az új emberek is szívesen eljöjjenek, könnyű legyen megszólítani őket. Sokszor volt például pár perces színdarab vagy dráma részlet, hogy megvilágítsa az igehirdetés alapgondolatát. Főleg modern dalokat énekeltünk, általánosan jellemző volt a kreativitás. Érdekes, hogy még a tradicionális anglikán gyülekezetben is vasárnap esténként főleg az elmúlt 20 évben született dalokat énekeltük sok ismerős volt ifjúsági körről vagy a MEKDSZ-ből. Azt is jó volt hallani, amikor az egyik idősebb gyülekezeti tag azt mondta: bár neki nem annyira tetszenek az újabb énekek, a régieket szereti, de elfogadja őket annak érdekében, hogy a fiatalabb nemzedék is jöjjön. Ezzel kapcsolatban olyan jó lenne, ha a saját ízlésünk, preferenciáink nem állnának útjába Isten munkálkodásának Mi is ezekből a tanulság? Számomra az, hogy Isten bizonnyal a mi gyülekezetünkkel is sok jót tervez. A presbitereket bátorítandó sok kör- t írtam nekik az elmúlt hónapokban, részletesen is beszámolva a látottakról. Másrészt pedig úgy tehetünk a gyülekezetünkért, ha imádkozunk, és felajánljuk segítségünket. Mert minden növekvő gyülekezetben nyilvánvaló volt, hogy az emberek részt vesznek, vállalnak feladatokat. Bakó Csaba gyülekezeti tag J Ó A Z A L K O H O L B E T E G E K K Ö Z Ö T T? M i s s z i ó n k a k é k k e r e s z t Magyarországon az egy főre jutó éves átlagos tiszta szeszfogyasztás 30 liter. Eszerint minden magyar megiszik évente 15 liter erős (50 fokos) pálinkát. Én kevesebbet iszom. Családom egyáltalán nem iszik. De a gyerekek sem isznak. Akkor hogy jön ki ez az átlag? Valakik dolgoznak ezen megisszák a mi részünket is, litert fejenként, hogy javítsák az átlagot? Magyarországon kb. 800 ezer 1 millió alkoholbeteg ember él. Minden második egy háztartásban élő családra és minden tágabb családra, rokonságra jut egy alkoholfüggő ember. (Ez is átlagolva értendő). Az alkohol megváltoztatja az agy működését, a kapcsolatokat, a munkaképességet, a fizikai erőnlétet és a személyiséget is. (Nem előnyére.) Ki segít ezeken az embereken és családokon? Ki hiszi azt, hogy ez csak X., Y. vagy Z. problémája? Ki gondolja azt, hogy ezt el lehet hallgatni, szégyenkezni kell egy lecsúszott rokon miatt? Ezen már rég túl vagyunk. Az alkoholizmus társadalmi szintű problémává vált! Gyülekezetünk egyik legfontosabb társadalmi missziója a kékkereszt csoport, amely az alkoholbetegek szabadításán munkálkodik. Jó lenne, ha minden gyülekezeti tag támogatná a kékkeresztet erkölcsileg, anyagilag is, mert az alpha kurzus mellett jelenleg ez a szolgálat fordul a világ felé úgy, ahogy ezt Jézus is tette, meghagyta nekünk a missziós parancsban és a Lukács evangéliuma 15. fejezetének példázataiban. 4 Balogh Tamás lelkipásztor

5 F U T Á S O M A T E L V É G E Z T E M, A H I T E T M E G T A R T O T T A M ( 2 T i m 4 : 7 ) N t. D r. B o r o s G y u l a m e g t é r t t e r e m t ő j é h e z Az alábbi cikket Vacsora a holland királynőnél címmel 2008 őszi lapszámunkban közöltük; abból az alkalomból, hogy Nt. Dr. Boros Gyula június 30-án vette át aranydiplomáját. Most ezzel szeretnénk búcsúzni tőle; akit az Úr augusztus 20-án szólított magához. Dr. Boros Gyula 1935-ben született Budapesten. Az Árpád Gimnáziumban érettségizett, majd 1958-ban a teológián szerzett lelkészi oklevelet. Vidéki szolgálatokat követően 1961-ben került Gödöllőre és azóta is megszakítás nélkül gyülekezetünk teljes jogú tagja. Kéri Sándor vezető lelkész mellett kezdetben egy személyben látta el a segédlelkészi, a hitoktatói és pénztárosi teendőket. Emellett 1963 és 1968 között elvégezte az Agrártudományi Egyetemet; ahol 1967-ben doktorált. Betölthető lelkészi állás hiányában 1969 és 1989 között polgári szakmájában dolgozott; majd 1989-ben lépett ismét egyházi szolgálatba. Először a Budapest Frangepán utcai, Baross téri, majd a Fasori gyülekezetben lelkészként szolgált; mígnem 1993-ban elérkezett élete egyik legizgalmasabb kihívásához; ő lett az újjászervezendő Julianna Református Iskola igazgatója. Egy iskola beindításának nehézségeit csak az ismeri igazán, aki ilyenben valaha is részt vett! A technikai feltételek megteremtése mellett nagy figyelem kell a tanerők kiválasztásához, a felvételi követelmények kialakításához, végtelen nagy elszánás és türelem kell a különböző engedélyek beszerzéséhez; és sorolhatnánk a buktatókat, akadályokat! Ekkor vette igazán hasznát korábbi holland kapcsolatainak, melyeken át az iskola működtetéséhez nagyon sok tárgyi segítséget tudott szerezni. Ennek egyik epizódja, hogy egyházi delegáció tagjaként 1996-ban részt vehetett a holland királynő vacsoráján, amit ma is meghatódottsággal emleget. Iskolaigazgatónak lenni embert próbáló feladat, de a sok fáradozást bőven kárpótolták a csillogó gyermekszemek az évnyitókon, évzárókon és a következetes szigort később hálával elismerő szülői visszajelzések óta ugyancsak gyülekezeti tag feleségével, dr. Korchmáros Máriával él boldog házasságban. Három gyermekük közül egyik szintén a lelkészi hivatást választotta; jelenleg a budakeszi gyülekezet lelkipásztora. Dr. Boros Gyula június 30-án vette át aranydiplomáját; amihez szívből gratulálunk, és további életére Isten áldását kérjük! D r á g a U r a m, L é g y r a g y o g ó f é n y e s s é g e l ő t t e m, L é g y v e z é r l ő c s i l l a g f e l e t t e m, L é g y e g y e n e s ö s v é n y a l a t t a m, L é g y j ó p á s z t o r m ö g ö t t e m, M o s t é s m i n d ö r ö k k é. Á m e n 5 Szent Kolumbán imádsága (Szül: Írország, között; Megh.: Bobbio, 615. november 23 Forrás: Jézus és a teremetett világ. MEÖT imafüzet, 70.o.)

6 I S T E N H E Z K Ö Z E L Í T V E E g y ü t t a h i t b e n j á r u n k Mielőtt belevágnék a megtérésünk történetébe, szükségét érzem, hogy egy pár szóval bemutatkozzam. Vajda Julianna vagyok, 34 éves. Férjemmel, Vajda Jánossal együtt neveljük két gyönyörű gyermekünket, Jancsikát (4 éves) és Hunort (1 éves). Immár 5 éve vagyunk Gödöllő lakosai, és egyre jobban érzem Isten óvó, védő, és irányító szeretetét. Amikor a felkérést megkaptam, pár szóban írjak magunkról, nehéz dolgom volt, mert már 15 éve, hogy megismerkedtem a férjemmel, Vajda Jánossal, és azóta tudom, nem csak én vagyok, hanem mi. Tehát magamról már nehezebben tudok beszélni úgy, hogy abba ne legyen benne János vagy a kicsi családom. Úgy éreztem, hogy a lelkem egy másik felét kaptam meg, de akkor még nem tudtam megfogalmazni, kitől és miért. János akkor már keresztény ember volt (megkeresztelve és konfirmáción is túl), hiszen alapvetően keresztény családban nőtt fel, legalábbis névlegesen. Amikor bekerültem a családjába, nagyon sok fogalommal találkoztam, amiket azelőtt elképzelni sem tudtam, úgyis, mint törődés, odafigyelés, gondoskodás és nem utolsó sorban szeretet. Bár ma már sok mindent másként látok Jézus szemüvegén keresztül, de akkor nekem ez a fajta családműködés újdonság volt, mivel semmiféle keresztény nevelést nem kaptam. Valamint János családjában találkoztam az igazi hittel és az abból fakadó szerénységgel, nagymamája révén. Sajnos, kevés ideig ismertem őt, de azok igazán tartalmas és lélekemelő pillanatok voltak. Mándi nagymama volt a szememben a megtestesült szerénység, jóság és kedvesség, amely nagyon megérintett és közelebb vitt Istenhez. Gyermekkoromat egy 4 gyermekes családban töltöttem (2 bátyám és egy húgom van), szüleim válása után édesanyám egyedül nevelt minket igen nagy erőfeszítések árán. Sajnos, mint említettem, Istennel való találkozásom nem a szüleimtől ered, sőt, apám élte a maga ateista, züllött, családverő életét. Már akkor is éreztem Isten hatalmát, és hallottam hívogató szavát, de értelmezni nem tudtam, merre és hova kell, hogy menjek az ő eléréséhez. Nehéz gyermekkorom sok tragédiával volt tarkítva. Idősebbik bátyám elvesztése mély sebet ejtett a szívembe ekkor 17 éves voltam, kamaszkorom közepén. Folyamatos küzdelmem és kitartásom végül meghozta az eredményét, felkerültem Budapestre, és itt találkoztam Jánossal alig 20 évesen. Valahogy az első pillanattól tudtuk, nem véletlen, hogy összekerültünk. Aprólékosan, mindenre kiterjedően figyelte válaszaimat mind világnézeti, mind vallási téren. Vezetett, tanított és irányított mindenben, így utólag már tudom, hogy Isten munkálkodott általa. Úgy vélem ma, ez formált olyanná, amilyen vagyok. Bár sokat hadakoztam ellene és a világ ellen is, de végül, amikor Dunakeszire kerültünk, együtt mentünk el abba a református templomba, amelyet ma is az anya gyülekezetemnek tartok. Kicsi, apró templom volt (ma is az) egy falatnyi területen, de mint Alice Csodaországban, úgy éreztem magam benne. Először nem tudtam, mit kell tenni és hogyan. Éreztem, hogy jó helyen vagyok, de féltem az ismeretlentől, mégis mágnesként vonzott. Még ma is könnyeket csal a szemembe a gondolat, hogy beléptem Isten szent házába, és megérintett Jézus. Itt keresztelkedtem és konfirmáltam, ezt követően minden vasárnap az Úr napja lett, és folyamatosan építette a hitemet. Terelt a jó útra, ha le akartam térni, irányította cselekedeteimet, ha számára nem volt kedves, de legalábbis megmutatta a tetteim következményét. Úgy gondolom, életem végéig tanulok tőle, bár érettebb lettem, de a hitemben olyan vagyok, mint a gyermek, sóvárgok az Isten szeretete után. Mindig az a kép jut eszembe: életem célja az, hogy átmenjek egy veszélyes, erős sodrású folyó túlpartjára, mert ott az öröklét. De amíg átmegyek ezen a folyón, számtalan esemény vár még 6

7 rám. Figyelnem kell, hogy az útról, amelyet Isten rendelt nekem, ne térjek le, és ha megbotlik is a lábam, mert nem várt mélyedés van a folyóban, a fejem soha nem bukjon a víz alá, mert ott van az Úr, és mindig velem van, soha el nem hagy. Hogy miért nem említettem János gondolatait? Azért, mert ezek az ő gondolatai is. Hiszem, hogy Isten egymásnak teremtett minket, egymás segítésére, támogatására, irányítására. Igazi lelki társ ő, és minden nehézség ellenére együtt közeledünk Istenhez. Hálát is adok érte és a gyermekeimért mindennap, mert amit elértem eddig, nem a magam erejéből sikerült, hanem Isten szeretetével. El sem tudom képzelni, hogy ne egyféleképp gondolkodjunk, és ne legyünk egyek Isten előtt is. Mondhatom az ő nevében is, a mi hitvallásunk Pál apostol első levele a korinthusiakhoz: A szeretet himnusza. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, A szeretet nem féltékeny, Nem kérkedik, nem gőgösködik, Nem tapintatlan, nem keresi a magáét, Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, Nem örül a gonoszságnak, De együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik. (1Kor 13,4-8) Vajda Julianna gyülekezeti tag E G Y L Á N G O T A D O K, Á P O L D, A D D T O V Á B B.. R e m é n y i k S á n d o r ( ) Akik Erdélyben jártak, bizonyára felkeresték a Házsongárdi temetőt, és megálltak Reményik Sándor síremléke előtt is, melyen a mottóul választott idézet áll. Milyen lángról beszélt a költő? Költészetét kicsit megismerve egyértelmű, hogy életét két tényező egymásra hatóan határozta meg: kereszténysége és magyarsága. Kolozsváron született és ugyanott halt meg 51 éves korában. Egyéniségét Babits pontosan jellemzi: Erdély leghangosabb hatású dalnoka ez a csöndes, tartózkodó, szemérmes jellemű költő lett: különös, de nem érthetelen A versekhez ember kellett, s a költő értékei emberi értékek. Ember, erdélyi ember, és magyar. Így a tovább adandó láng üzenete is egyértelmű. Csak azt mondja: légy hű gyökereidhez, nemzetedhez, szülőföldedhez, anyanyelvedhez, a nemzeti kultúrához, a templomhoz és az iskolához. S ha mindenáron el kell hagynod Erdélyt, akkor eredj, ha tudsz! Én maradok!,erdélyben élni pedig úgy kell, ahogy lehet. Reményik Sándor istenkereső lélek volt. Hit és kétség, remény és kétségbeesés küzdött benne; ismerte és átélte a magány, a kivetettség mélységét. De ismerte a kegyelem, a rátalálás, az ima magasságát is. Nem akarom, és minden versbe mégis / a Te nevedet építem bele, / Isten, holt szívem élő Istene. / Nem enyém az a fény csak bennem jár / Istennek köszönjétek, ne nekem (Azt mondják). Trianon sokk-hatása Reményiket Végvári álnéven írt versekre ösztönözte: E versekben a nagyszámú magyar lakosság sérelmét és veszélytudatát érzékeli, buzdító versei Petőfi formahagyományát követik. 7

8 A tépett zászló szent foszlányait, Ha vihar volnék, most ragadnám innen. S oh be jól esnék zúgva, bőgve vinnem. Nyargalnék velök, a négy égi tájnak; Mint terhes fölleget Vinném, amelyből villámok cikáznak; Hogy álmából a békés kisded is Riadjon fel a rettentő rengésre! (Ha vihar volnék). Reményik sorsot, kisebbségi létet vállalva nemzetépítő munkájában olyan barátokra talált, mint Olasz Lajos történész és Makkai Sándor református püspök. A valamikori Végvári-versek szerzője testvér jobbot nyújt az erdélyi románságnak, és hitet tesz amellett, hogy csak a megbékélés és együttműködés jelentheti a Duna-menti népek jövőjét. Mindig csak elnyomott és elnyomó, / Kis különbség a módszerek között../ S meztelen önzés mindenek mögött. (Egymás mellett soha?). Istenes verseit Kenyér helyett címmel (1932) rendezte sajtó alá. Bölcs élettapasztalat, rendíthetetlen erkölcsi értékek és mély hit fogalmazódnak meg egyik szép versében: BÉKESSÉG ISTENTŐL Nincs nyugalom, nincs nyugalom, a szív Amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul, Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de Békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, vihar, Örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben háborítlanul Pihen a tenger, s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, s ez a Nyugtalanság, mint a járvány, ragad. Te sugarazd szét békességedet És szóval, kézfogással másnak add. Az Isten Békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mondd, délben mondd, és este mondd A Feltámadott első szép szavát. És ragyogóbbá lesz a reggeled És csillaghímesebb az éjszakád. És békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől: mi így köszönjünk, Hogy köszöntésünkben lélek legyen Vihartépett fák ágainkon mégis Vadgalamb búg és Békesség terem. Békesség: köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől Az életében több neves díjjal kitüntetett Reményik Magyarországon viszonylag ismeretlen volt a legutóbbi időkig, mert 1945 után őt és költészetét politikai megfontolásokból évtizedekre száműzték a magyar irodalomból. Jó lenne, ha minket is fölmelegítene a költő lángja, hogy ápolva mi is tovább tudjuk adni. Snekszer Károlyné ny. tanár, gyülekezeti tag. 8

9 D Á V I D A r c k é p e k a B i b l i á b ó l Dávid személyiségét egy viszonylag kis terjedelmű cikkben megrajzolni szinte lehetetlen vállalkozás. Vannak azonban a Bibliában olyan események, amelyek segítenek megismerni őt; s ami talán még fontosabb, a rajta keresztül cselekvő Istent. Az első, ami szembetűnő, hogy Dávid személyében Isten olyan valakit választ tervei végrehajtásához, aki a betlehemi Isai legkisebb nyolcadik fia, és délceg, katonaviselt bátyjaival szemben semmivel sem szolgált rá Sámuel próféta figyelmére. Úgy kell a juhok mellől előhívni, hogy a próféta különleges áldozásnak 1. Michelangelo: Dávid legyőzi Góliátot, 15 álcázva titokban felkenje mint az Istennél kegyvesztett Saul utódját. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra és attól kezdve vele is maradt (I Sámuel 16:13) Aztán még szinte gyermekként azzal szolgál az udvarban, hogy az idegbeteg királyt lantjátékával nyugtatgatja súlyos depressziós rohamaiban. Szolgálatai végeztével visszatér az atyai házba, és tovább őrzi a juhokat, miközben bátyjai egy része már a filiszteusok támadása elleni katonai védekezésben vesz részt. Nem akármilyen lelki erőről tanúskodik, ahogyan a királyi udvari szolgálatok után újra a juhok mellett pásztorkodik anélkül, hogy felkentségével akár egyik, akár másik helyzetében visszaélne! Édesapja sem azzal a céllal küldi a filiszteusok ellen felálló csapatokhoz, hogy harcoljon, hanem azért, hogy élelmet vigyen bátyjainak, és hírt hozzon róluk. Ám amint meghallja, hogy az ellenség nevében párviadalra kiálló Góliát hogyan gyalázza az élő Isten seregét, elkezd pontosabban tájékozódni a helyzetről. Nem is igazán érti, hogy miért nem mer senki kiállni Góliát ellen, hiszen ez a párviadal tulajdonképpen már eldőlt! Aki Istent káromolja, az vele találja szemben magát, és ellene nem győzhet. Éppen ezért jelentkezik a párviadalra. Amikor ezt hírül viszik Saulnak, és ő magához rendeli, már maga Dávid az, aki igyekszik lelket önteni a királyba azzal, hogy ugyanúgy fog elbánni az óriás filiszteussal is, mint a pásztorkodás közben a medvével vagy az oroszlánnal. Dávid Isten iránti alázatát mutatja, hogy nem saját erejével kérkedik, hanem Isten mindenható erejében bízva nyugtatja az aggódó királyt: Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmából, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. (I Sámuel 17:37) Saul megengedi Dávidnak, hogy felvegye a harcot Góliáttal, de azért óvatosságból felöltözteti saját páncélzatába. Amikor kiderül, hogy ezekben a nagy és nehéz hadi ruhákban Dávid még lépni sem tud, leveti őket, és csak Isten erejében bízva pásztorbotjával és tarisznyájával, benne parittyájával indul a küzdelembe. Dávid ezzel mutatta meg igazán, hogy mit jelent Istenben hinni. Nemcsak a földi erőviszonyokkal számolt, hanem a mindenható Isten mindenek fölötti erejével is. És nemcsak számolt vele, hanem számított is rá! Ez volt az a hit, ami Dávidot elkísérte és hozzásegítette ahhoz, hogy Saul seregeinek fővezére legyen, később kiállja a féltékennyé váló király összes ármánykodását, majd pedig átvegye tőle a trónt, és sikeresen irányítsa Júdeát, később pedig egész Izraelt. dr. P. Tóth Zoltán presbiter 9

10 Ő R I Z Z Ü K M E G É R T É K E I N K E T! S z e m e l v é n y e k g y ü l e k e z e t ü n k m ú l t j á b ó l Ebben a rovatban gyülekezetünk múltjából válogatott kisebb epizódokat szoktunk bemutatni, jórészt a korabeli presbiteri gyűlések jegyzőkönyvei alapján. Váratlan esemény tette aktuálissá annak a szemelvénynek a közreadását, amelyet eredetileg is e lapszámunkba terveztünk. A történet előzménye, hogy az első világháborúban a hadiipar céljaira begyűjtöttek nagyon sok harangot. Ennek esett áldozatul a mi 1744-ben épült templomunk nagyharangja, amely ben készült, az 1768-ban öntött kisebb mellé. Először a nagyobbakat gyűjtötték be, de aztán a háborús igények növekedése miatt sort kerítettek a kisebbek rekvirálására is. A hadiipart támogató szükségintézkedéseket az egyházi vezetésen keresztül igyekezett érvényesíteni az állam. Ennek keretében érkezett gyülekezetünkhöz az az esperesi levél, amelyről az 1917-ben tartott egyik presbiteri gyűlésen született döntés; az alábbiak szerint: jkv. 4. Elnök bemutatja az esperesi hivatal 178/1917 sz. levelét a még meglévő harangok rekvirálása tárgyában. A presbitérium megállapítja, hogy a még meglévő egy harang 1768-ból való ugyan, de mivel történelmi emléke az egyházközségnek, s mivel a helybeli rom. kath. hívek részére átengedett kápolna harangjai és a máriabesnyői zárda harangjai közül még egyet sem rekviráltak, igazságtalannak tartja a harang elvitelét, ezért felkéri a lelkészt, hogy ezeket hozza tudomására az Esperes úrnak, s kérje meg, az Esperes urat, hasson oda, hogy a harangot ne vigyék el. Istennek legyen hála, a presbitérium kérése akkor meghallgatásra talált, elődeinknek sikerült megvédeniük a gyülekezet történelméhez szervesen kötődő, muzeális értékű kisharangot; amely így túlélte az első, majd később a második világháborút is. Az elvitt nagyharang helyére pedig a gyülekezetnek csak 1923-ban sikerült egy újabbat öntetnie. A hosszú évtizedek alatt kialakult harangozási rend szerint a kisharang a naggyal együtt 10 órakor szólt az istentiszteletek kezdetekor; egyedül csak fél tízkor, valamint temetések alkalmából a gyászmenetnek a sírhoz vonulása idejére szólalt meg. Sajnos, ez év tavaszán templomunknak ez a sok vihart megélt immár 244 éves kisharangja váratlanul megrepedt, elvesztette korábbi szépen zengő hangját; így kényszerű nyugalomba kell vonulnia. A presbitérium augusztus 26-i gyűlésén döntött egy új harang beszerzéséről és a régi kisharang történelmi értékéhez méltó megőrzéséről. Mivel a harangok felfüggesztésével, működtetésével kapcsolatban egyéb korszerűsítési munkálatokat is el kell végezni, a váratlan költségek fedezetére szóló céladományokat az egyházközség elnöksége köszönettel fogadja. dr. P. Tóth Zoltán presbiter 10

11 C S A L Á D I A S É S I G É N Y E S I S K O L A E g y é r e t t s é g i e l n ö k t a p a s z t a l a t a i Örömmel adjuk közre azt a levelet, amelyben Snekszer Károlyné érettségi elnök foglalja össze a Líceumról szerzett tapasztalatait: Gödöllői Református Egyházközség Presbitériuma Balogh Tamás Lelkipásztor Úr Úr Kedves Nagytiszteletű Úr! Kedves Nagytiszteletű Úr! Bár nem minden esetben szokásos, hogy érettségi elnökök értékelést adjanak az intézményt fenntartónak, én most mégis úgy érzem, megosztom a Pesbitériummal a Líceum 12. A osztály érettségi vizsgáin szerzett tapasztalatomat. Bár nem minden esetben szokásos, hogy érettségi elnökök értékelést adjanak az intézményt fenntartónak, én most mégis úgy Rövid érzem, feljegyzésemet megosztom a szeretettel Pesbitériummal ajánlom a figyelmükbe: Líceum 12. A osztály érettségi vizsgáin szerzett tapasztalatomat. Rövid 1. Az feljegyzésemet írásbeli vizsgák szeretettel megszervezésétől ajánlom figyelmükbe: kezdve tudtam figyelemmel kísérni a kollégák munkáját. Feltűnt a családias, egymás munkáját segítő odafigyelés a napi munkák során, ugyanakkor a következetes igényesség, pontosság. 1. Az írásbeli vizsgák megszervezésétől kezdve tudtam figyelemmel kísérni kollégák munkáját. Feltűnt a családias, 2. egymás A szóbeli munkáját vizsgák segítő (2012. odafigyelés június ) a napi munkák ideális, során, kulturált ugyanakkor légkörben a folytak. következetes Mind a igényesség, vizsgabizottság pontosság. tagjai, mind a vizsgázók komoly felkészültségről tettek bizonyságot. Kiemelem a tanárok kérdéskultúráját. 2. A szóbeli vizsgák (2012. június ) ideális, kulturált légkörben folytak. Mind a vizsgabizottság tagjai, mind a 3. vizsgázók Szinte lehetetlen komoly felkészültségről talán felesleges tettek bizonyságot. is kiemelni 1 1 Kiemelem kollégát, a tanárok most mégis kérdéskultúráját. megkísérlem. Az osztályfőnök, Kampfl Orsolya tanárnő határozott, közösséget formáló személyisége, és szeretetteljes igényessége 3. Szinte lehetetlen és talán felesleges is kiemelni 1 1 kollégát, most mégis megkísérlem. biztos, hogy meghatározó volt a 12.A osztály eredményeiben. Persze, mint matematika informatika szakos kolléga is Az osztályfőnök, Kampfl Orsolya tanárnő határozott, közösséget formáló személyisége, és szeretetteljes igényessége kiváló. biztos, hogy meghatározó volt a 12.A osztály eredményeiben. Persze, mint matematika informatika szakos kolléga is Ugyancsak elismerésre méltó Csobán Pál tanár úr történelemtanítása, hazaszeretetet közvetítő szemlélete, Borbáth kiváló. Gábor fizikatanítása és vizsgáztatása. Ugyancsak elismerésre méltó Csobán Pál tanár úr történelemtanítása, hazaszeretetet közvetítő szemlélete, Borbáth 4. Gábor Tudatos, fizikatanítása folyamatos és tehetséggondozás vizsgáztatása. folyik a Líceumban (kötelező órák, fakultációk, külön foglalkozások). Ennek lehet az eredménye, hogy sokféle tantárgyból tettek emeltszintű vizsgákat ( kémia, biológia, történelem, magyar nyelv 4. Tudatos, folyamatos tehetséggondozás folyik a Líceumban (kötelező órák, fakultációk, külön foglalkozások). Ennek lehet és irodalom), és tudatosan élnek az előrehozott vizsgalehetőségekkel az alsóbb évfolyamokon (angol, német nyelv, az eredménye, hogy sokféle tantárgyból tettek emeltszintű vizsgákat ( kémia, biológia, történelem, magyar nyelv és földrajz). irodalom), és tudatosan élnek az előrehozott vizsgalehetőségekkel az alsóbb évfolyamokon (angol, német nyelv, földrajz). 5. Az országosan jellemző gyakorlattól eltérően ebben az intézményben nagy hangsúlyt kap a magyar nyelv oktatása: 5. Az országosan jellemző gyakorlattól eltérően ebben az intézményben nagy hangsúlyt kap a magyar nyelv oktatása: külön külön szaktanár tanítja a nyelvtant, és külön az irodalmat. szaktanár tanítja a nyelvtant, és külön az irodalmat. A vizsgázók feleletében jól mérhető volt a magasabb szintű nyelvtantudásuk az érettségin. A vizsgázók feleletében jól mérhető volt a magasabb szintű nyelvtantudásuk az érettségin. 6. Családias és igényes iskola ritkán mondható ez el manapság erre az intézményre jellemző. Biztos, hogy nagy 6. Családias és igényes iskola ritkán mondható ez el manapság erre az intézményre jellemző. Biztos, hogy nagy szerepe volt ebben az iskola első igazgatónőjének, Barthos Zoltánnénak és a munkát folytató, szeretetteljes emberi szerepe volt ebben az iskola első igazgatónőjének, Barthos Zoltánnénak és a munkát folytató, szeretetteljes emberi kapcsolatokat erősítő jelenlegi igazgatónőjének, Bajusz Árpádnénak. Hűek maradtak Szente Péter nagytiszteletű úr kapcsolatokat erősítő jelenlegi igazgatónőjének, Bajusz Árpádnénak. Hűek maradtak Szente Péter nagytiszteletű úr szavaihoz, melyeket a 2002-ben megjelent Évkönyvben olvastam: Kaptunk ajándékba Istentől 96 gyermeket szavaihoz, melyeket a 2002-ben megjelent Évkönyvben olvastam: Kaptunk ajándékba Istentől 96 gyermeket 1992-ben ben Nagy felelősség. nagy kiváltság nagy öröm köszönet Istennek, és mindazoknak, akiket Ő ebben a Nagy felelősség. nagy kiváltság nagy öröm köszönet Istennek, és mindazoknak, akiket Ő ebben a munkában munkában felhasznált. felhasznált. Én is hálát adok Istennek, hogy úgy igazgatta utamat e szép feladattal, hogy részese lehettem ennek a felelősségnek, Én is hálát adok Istennek, hogy úgy igazgatta utamat e szép feladattal, hogy részese lehettem ennek a felelősségnek, kiváltságnak és örömnek. kiváltságnak és örömnek. Áldás, békesség! Snekszer Áldás, békesség! Károlyné, a 12. A Snekszer Károlyné, a 12. A osztály érettségi elnöke 11

12 A K Á N T O R K É P Z Ő G Ö D Ö L L Ő N M i i s a z, h o g y k á n t o r k é p z é s? É s m i t k e r e s n e k G ö d ö l l ő n? Ez év július 29-én vendégül látta gyülekezetünk a Dunamelléki Református Egyházkerület Kántorképző Tanfolyamát, sőt, az aznapi perselypénzt is fölajánlotta a gyülekezet presbitériuma a kántorképzés céljainak megvalósítására. Ezen a szép vasárnapon a Kántorképző Tanfolyam hallgatói, tanári kara szolgáltak hangszerrel és énekhanggal. Röviden ennyi a hír. De mi is az, hogy kántorképző/kántorképzés? És hogy kerültek Gödöllőre? A kántorképzés újkori története a XX. századtól datálódik ig a kántori szolgálatot az ún. kántortanítók látták el. A tanítóképzőkben volt külön fakultatív kántorképzés, és aki itt oklevelet nyert, tanítói állása mellett külön javadalom ellenében végezte, végezhette a kántori feladatokat. Egyes állásokat eleve úgy hirdettek meg az egyházi elemi iskolákban, hogy a kántori oklevél szükséges. Ezekben a tanítóképzőkben a hangszeres színvonal nem volt túl magas 5 korál orgonálása már elegendőnek bizonyult, de az éneket, éneklést igen komolyan vették. Ennek eredményeképpen a gyülekezetek idősebb tagjai nagyon nehezen tudják elsajátítani a ritmikus éneklést, mert a kántortanítók igen alaposan és lelkiismeretesen megtanították nekik az akkori ízlésnek megfelelő lassú, nyújtott stílusban a zsoltárokat ban, az iskolák államosításával egy időben megtiltották a pedagógusoknak, hogy kántori szolgálatot végezzenek. Akkor a kérdést megoldotta az, hogy egyik napról a másikra tömegesen váltak állás nélkülivé a volt hitoktatók, akik vagy tudtak orgonálni, vagy néhány hetes, hónapos tanfolyamokon képezték át őket kántorrá. Az államosítás után Debrecenben még működött egy zenei tagozatú osztály, ahol az érettségivel együtt kántori oklevelet kaptak a diákok. Itt heti 5 6 órában tanulták a zenei tárgyakat, a délutáni órákban. Sajnos, ez nem oldotta meg a volt hitoktatókból képzett kántorok idősödésével fellépő kántorhiányt. Az itt végzetteknek kimutathatóan csak a 4 5%-a használta később egyházzenei tudását, ugyanis más, polgári állásokban elhelyezkedve nem volt mindig ajánlatos templomi szolgálatot vállalni. Talán ennek is tulajdonítható, hogy ez a tagozat fokozatosan elsorvadt ben Fóton az evangélikusokkal együtt indult kántorképző tanfolyam, ez karácsony előtt és után 6 6 hetes bentlakásos képzéssel járt, komoly követelményekkel, a tanárok között Dr. Gárdonyi Zoltán és Dr. Csomasz Tóth Kálmán is szerepelt. A hároméves képzést (6-szor 6 hét) csak öten fejezték be. Különféle gazdasági problémák miatt nem lehetett folytatni ezt a közös evangélikus-református képzést, így ez 1960-ban megszakadt ben indult el Debrecenben újra kántorképzés már azzal a nyári intenzív mintával (2,5 3 hét), ahogyan azóta is működik. Ennek a tanfolyami keretnek a rendszerét Dr. Gárdonyi Zoltán, volt zeneakadémiai tanár dolgozta ki. 12

13 A kezdeti nagy érdeklődés miatt később Budapesten és Pápán is indult a debrecenihez hasonló felépítésű tanfolyam. Ezeknek a műhelyeknek a megjelenését az is indokolta, hogy néhány éve Református Egyházunk Zsinata egyházkerületi hatáskörbe helyezte a kántorképzés ügyét, így indulhatott el 1990-ben Budapesten is a Tanfolyam Máté János orgonaművész, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának hymnológia professzorának irányításával. Máté János 1998-ban bekövetkezett halála után tanítványai vették át a kántorképzés szervezését, vezetését. Az utóbbi években Tarnóczyné Varga Csenge, a Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolájának a tanára a Tanfolyam vezetője. Akit a budapesti tanfolyam érdekel, sok információt találhat a oldalon. A képzés rendszere úgy épül fel, hogy a diákok nyolc csoportban (A1, A2, B1,, D1, D2), mintegy osztályokban tanulnak. A csoportok átugorhatóak, a lényeg, hogy a hallgató valamilyen módon birtokba vegye azt a tudást, amelyet az adott csoportban kell elsajátítani. Aki a D2 csoportot elvégzi, kántori vizsgát tehet, melynek tananyaga: 1. gyülekezeti énekből az énekeskönyv mind a 330 dallamát ismernie kell, több mint a felét kotta nélkül, a többit énekeskönyvből. A könyv nélkülieket el kell tudni énekelni más szöveggel is, akár ugyanannak az éneknek egy későbbi versével, akár ad notam egy másik éneket ezzel a dallammal. Az énekekkel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalók is szóba kerülnek (pl. kapcsolat a Bibliával, az ének keletkezésének története ha ismert, az ének szerzőjének rövid életrajza ha nevezetes személy, stílusismeret, az egyes dallamok besorolása középkori, genfi zsoltár, régi magyar ének stb., az ének használhatósága ünnepkörök stb., a dallam továbbélése a klasszikus zenében stb.). 2. hangszerből lehet választani, hogy valaki orgonás, vagy harmóniumos vizsgát tesz-e. A korálkönyv valamennyi letétjét játszania kell, tehát 330 korált valamennyit könyvből. Emellett könnyebb orgonadarabokat is el kell tudnia játszania a vizsgázóknak. 3. zenei ismeretekből (szolfézs) lapról éneklés középnehéz dallamokkal, írás ugyanilyen nehézségű 1 szólamú és könnyű 2 szólamú dallamok leírása. Egyházi hangsorok, hangközök, összhangzattan főleg elemző módon, sőt, moduláció is elméletben és írásban. 4. zenetörténet: az egyházi zene története sok zenehallgatással. 5. énektanítás: tudjon gyülekezeti éneket tanítani a gyülekezet tagjainak, legyen tisztában az énektanítás módszertanával. 6. orgonaismeret: az orgona szerkezete, működési elve, orgonatörténet, sípok, regiszterek, regisztrálás. 7. karvezetés: ütésnemek, előbb homofón, majd polifón szólamú kórusművek, kánonok vezénylése a tanfolyam kórusa előtt, természetesen, az egyházi zene repertoárjából. Idén a Dunamelléki Egyházkerület Kántorképző Tanfolyamán 50 hallgató vett részt, akiket 14 tanár oktatott. Isten kegyelméből 2002 óta magam is minden évben meghívást kaptam arra, hogy az alacsonyabb csoportosokat zeneismeretre, míg a felsőbb csoportosokat karvezetésre tanítsam. De más kötődése is van a Tanfolyamnak Gödöllővel: egyrészt gyülekezetünk tagja, Csúr Gábor hallgatója a tanfolyamnak, reménységünk szerint jövőre fog kántorvizsgázni, másrészt másik gyülekezeti tagunk, Gémesi Boglárka, aki szintén itt tanult, most már tanít is a Kántorképző tanári karában, évközben pedig az aszódi gyülekezet zenei életét segíti, harmadrészt idén két licista is tanult a kántorképzőn, akik a saját gyülekezetükben kamatoztatják a Tanfolyamon tanultakat. Azt gondolom, ennyi kapcsolat magyarázatul szolgálhat arra, hogy miért tartja a Kántorképző Tanfolyam és a Gödöllői Egyházközség is fontosnak az egymással való kapcsolattartást. Kérem az Istent, hogy áldja meg a Gyülekezetet és a Kántorképzőt is! Adjon az Isten lehetőséget, hogy a Kántorképző lehessen zászlóshajója egyházunk zenei életének, és ennek gyümölcsei meglátszódjanak gyülekezeteink életén is! Felhasznált irodalom: Máté János: A református kántorképzés felépítése (1993.) Gombos Viktor presbiter, kántor 13

14 B E S Z Á M O L Ó a G ö d ö l l ő i R e f o r m á t u s Ó v o d a f o l y ó é v i f e l ú j í t á s i m u n k á l a t a i r ó l é s b ő v í t é s é r ő l Ismeretes, hogy óvodánk a tavalyi induláskor egy csoporttal kezdte meg működését, amelynek nevelési feladatait két óvónő és egy dajka mellett egy félállású pedagógiai asszisztens látta el. Az átvételt követő hónapban így az erősen lelakott épület azon részeit kellett jelentős ráfordítással felújítanunk, amelyek az első csoport számára szükségesek voltak: a csoportszobát, az öltözőt, valamint az összes vizes helyiséget. Ezekben az elhasználódott ablakok cseréje is megtörtént az öltöző és az iroda kivételével. Ez évi feladatunk a felújítás befejezése, a kötelezően létesítendő, de még hiányzó helyiségek kialakítása, valamint a II. csoport fogadásához szükséges kiegészítő beszerzések elvégzése volt. Ezek legnagyobb tételei az épület hővédelmének biztosítása, ezen belül az ablakcserék befejezése, az északi fal külső szigetelése és a födém pótlólagos hőszigetelése voltak. Ezen a nyáron kicseréltük a tavalyi ablakok stílusával azonos kivitelben a hátra lévő nyolc ablakot. A kert felöli homlokzat az új ablakokkal Kialakítottuk a melléképület megosztásával nedvességés hőszigetelés után az orvosi szobát, a kezelőt és a körpolcos rendszerű raktárt. Elkészült az északi fal hőszigetelése, a padlásfödém hőszigetelésének padlástéri megerősítése, valamint az első homlokzat helyreállítása is. A belső berendezések, eszközök között beépítettük az ipari mosogatógépet, beszereztük a konyhai munka- és tálalóasztalt, a csoportszobába pedig nagy tárolószekrényt készíttettünk. Jelenleg folyik még az udvari játékok javítása, kiegészítése és festése. Örvendetes dolog, hogy szülői felajánlásból komplett, gumi aljzatú, műfüves ovi-foci pálya épült az udvaron. Ez testnevelési foglalkozásokra, foci- és kosárlabdajátékra is igen alkalmas, kerítése körül pedig biciklikörpályát alakítottak Az ovi-foci pálya a felújított északi homlokzattal ki. 14

15 A szülők parkolási gondjainak megoldására elkészült egy új személy-bejárat a Tábornok utca felől. Most építik ennek levezető lépcsőjét, járdáit, valamint a teherbejárat felőli járda burkolatát. Ezen munkálatok helyszínei a játékterektől leválaszthatók, így a feladatok az óvoda működése alatt is befejezhetők lesznek. Augusztus folyamán vezető óvónőnk, Zászkaliczky-Móritz Dóra felvette a kiválasztott új munkatársakat, M. Gajjas Andrea és Ferenczi Ildikó óvodapedagógusokat, valamint Bíró Kinga dajkát. A második évtől így négy óvodapedagógus és két dajka foglalkozik a gyermekekkel. Jelenleg az új kiscsoportba felvettek beszoktatása folyik, szeptember végére pedig 50 gyermek feletti létszámmal várhatóan teljes lesz az óvodai csapat. Az utcai homlokzat helyreállítása Mészáros György presbiter L E L K Ü N K É P Ü L É S É R E B e s z á m o l ó k g y ü l e k e z e t ü n k é l e t é b ő l Gyülekezeti tábor. Minden eddigit felülmúló érdeklődés övezte ez évi nyári gyülekezeti táborunkat. Közel kilencven fő jelentkezett és vett részt az ezúttal a Felvidéken Párkány közelében, a Duna bal partján, egy dombon fekvő, panorámás üdülő komplexumban július 17 és 22 között tartott táborban. Külön öröm, hogy nagy arányban vettek részt gyermekes családok! A hét fő témája az imádkozás és az ehhez szükséges csendesség megteremtése volt. Az előadásokat tartalmas és mély kiscsoportos beszélgetések követték. A kisgyermekeknek és az ifiseknek külön voltak a foglalkozások; de az esti áhítatokon szokás szerint mindannyian együtt vettünk részt. A jól felszerelt üdülőben lehetőség volt sportolásra, fürdésre és jó éjszakába nyúló beszélgetésekre. Egy napot ez alkalommal is kirándulásra, kikapcsolódásra szántunk. A csoport nagyobbik része felkerekedett, és meglátogatta Selmecbányát, majd Garamszentbenedek csodálatos szép templomát. A tábort bensőséges hangulatú úrvacsorás istentisztelettel zártuk. 15

16 T Á B O R O K F Ö L D Ö N É S V Í Z E N I f i s e k n y á r i b e s z á m o l ó i Idén abban az örömben volt részem, hogy négyen azok közül, akik év közben készültek az ifjúsági szolgálatra, segítőként jöttek velem a fiatalabb ifisek táborába. Somogyi Bence és testvére, Vera a minifisek között szolgált, Györke Gábor és Dányi Leonetta pedig a konfirmandusok csoportjában. Az ő beszámolóikat olvashatják. Tar Zoltán beosztott lelkész M I N I F I T Á B O R. Dunaszentbenedeken táboroztunk egy kényelmes ifjúsági szállóban. A napok zenés tornával kezdődtek, mindenki nagy örömére. Reggelivel, majd egyéni csendességgel folytatódtak. A délelőtti alkalmakat az ottani nagyon kedves lelkipásztor, Zita néni tartotta, melyeken Ruth történetével ismerkedtünk meg. Utána kiscsoportokban beszélgettünk a hallottakról és egyéb kérdésekről. Ebéd utáni szabadidőnket is tartalmasan kihasználtuk, rengeteg mindenre volt lehetőség. Gondoljunk akár a röplabdameccsekre, a helyiekkel való focizásra, kellemes sétákra, társasozásra vagy a tájház megtekintésére. Jobb fürdőhely híján a Dunában pancsoltunk, a hideg víz ellenére. Egyik délután Kalocsára is beutaztunk, több múzeumot meglátogattunk, és egy cukrászdába is betértünk. Az esti áhítatok után, bár kissé kimerülve, de érdeklődve hallgattuk/olvastuk az afrikai emberekről szóló történeteket. Utolsó este egy imasétára is sor került. Szép befejezése volt ez egy nagyon jól sikerült tábornak, mely során többünknek mélyebb lelki élményben volt részünk. Az egész táborra jellemző volt a jó hangulat. Különösen élveztük az énekléseket, étkezéseket, a sok játékot, sőt még a mosogatást is, amit zenével tettünk élvezhetőbbé. Köszönet Zoli bácsinak a szervezésért, reméljük, ő is ugyanolyan jól érezte magát, mint mi! Somogyi Bence és Vera F E L Ü G Y E L Ő, V A G Y B A R Á T? (Ifi tábor július 30. augusztus 3.) Július vége felé, egy vidám, bár kissé csapadékos nyári reggelen álmosan érkeztem a vasútállomásra. Az járt a fejemben, hogy milyen fáradt vagyok az előző három tábor után, és ide nem pihenni jöttem, hanem szolgálni mint tanítványképzős a Dezső ifiből. De mit fogok én csinálni ennyi tizennégy éves gyerekkel? Hallgatnak majd rám egyáltalán? Istenem, kérlek, segíts! A rövidnek nem mondható úton a csapat néhány tagjával megismerkedtem már a vonaton, majd a hét végére mindenkivel baráti viszonyba kerültem. A hangulat remek volt, mert nincs is szebb, mint egy átbeszélgetett éjszaka után az angoltáboros dalokra reggeli tornázni, közben egymás álmatag arcát tanulmányozni és a karnyújtásnyira fekvő reggelire áhítozni! A napi programhoz hozzátartozott a délelőtti egyéni igeolvasás, áhítat, kiscsoportos beszélgetés, esti áhítat, mese és játék. Számomra az egyéni igeolvasás harmadmagammal történt. Két lánnyal tanulmányoztuk az Igét, és mindig mi fejeztük be utoljára, mert találtunk benne valami újat! Ez nekem azért is volt csodálatos, mert mint Dezső ifis, tanítványképzős, gödöllői ős református, kiskorom óta járok hittanra és vasárnapi iskolába/istentiszteletre, így minden történetet hallottam elemezve is De ezeken a reggeli beszélgetéseken olyan dolgokat mondtak a lányok, akiknek még egy-egy történet teljesen új volt, és nem tudták, mit szoktak az adott Igéről prédikálni, amik nekem sosem jutottak volna eszembe! Remek volt a tábor, és közben nagyon hálát adtam Istennek, hogy ilyen jó kis csapatot adott az ifi-utánpótlásba, és hogy sokan voltak, akik támogatták a tábort vagy szervezték! Mindenki nevében köszönjük, hogy együtt fürödhettünk a Balatonban, vízi biciklizhettünk, ebédlőben ehettünk Egyszóval mindent tehettünk, mi szem-szájnak ingere (és persze, köszönjük Tamás és Zoli bácsinak is). 16

17 E tábor is jól példázza, hogy a keresztény fiatalok is tudnak felszabadultan szórakozni, fürödni, poénkodni És mint minden ifi tábor végére, most is igazolódott a tapasztalat: nem is olyan rossz dolog keresztény fiatalnak lenni! Dányi Leonetta D E Z S Ő I F I É S M É G S O K A N M Á S O K A H E R N Á D O N (Vízi túra július 9 13) A hideg nem az, ha -20 fok van, esik a hó, és fázik az ember orra, mert kilóg a sálból A hideg az, amikor 35 fokból 15 perc alatt az ember nyakába zuhan egy komplett 15 fokos viharfelhő, és az egyébként hideg folyót langyos simogatásnak érzi a combjain, miközben pro hatásfokon (vagyis elég gyorsan) veszti el a test hőjét annak ellenére, hogy összebújva és 21. századi sufni tuning szemeteszsák divat ruhában feszít a meredek partok között, mert kimászni nem oly egyszerű. Ez a hideg, ezt élte túl a Dezső ifi és még sokan mások a Hernád folyóban. Az ég estére tiszta lett, így minden este tudtunk tábortűznél jó hangulatban közösen főzni, történeteket mondani, imasétára indulni vagy akár a csillagokat nézni. Egyik nap meglátogattuk Vizsolyt, ahol a helyi lelkész mesélt a lakosságról, életszínvonalukról, oktatásukról, munkájukról. Megdöbbenve hallgattuk, milyen sanyarú sorsa lehet annak, aki ide születik vagy csak megfogan, hisz már magzat korában kapja az alkoholt, a cigarettát, a verést, hogy fogyatékos legyen pusztán némi anyagi támogatás reményéért. Hálát adtunk Istennek a mi sorsunkért, és kértük segítségét, hogy az ottaniaknak is adasson meg a mindennapi betevő mind ételben, mind tanulásban, mind lelkiekben. Másnap meglátogattunk egy vízi erőművet, ami nagy élmény volt a műszaki érdeklődésűeknek, a többiek pedig meglátogattak egy igen jól termő, sudár sárgabarackfát. Később megint jött a vihar, de itt már hordókból, vásznakból és a jól bevált szemeteszsákokból épített menedékben húztuk meg magunkat, és tartottunk egy áhítatot. Izgalmakkal teli hetet hagytunk magunk mögött: volt ázás-fázás, tábortűz, paprikás krumpli, jó hangulat, jó társaság, gulyás, imaséta, lebbencs, borulás,egy majdnem jól sikerült zsilip-úszás és így tovább Köszönjük Tamás bácsinak és Zoli bácsinak, hogy velünk tartottak (kiállták bőven a próbát ), megszervezték a tábort, és köszönjük Istennek, hogy vigyázott mindannyiunkra, és épségben hazatérhettünk. Dányi Leonetta KERESZTELTEK: Patruna Sophie (04.09.) Bezeczky Csongor (04.09.) Papp Ádám (04.22.) Gentischer Zsigmond Sándor (05.13.) Gentischer Nándor István Léber Levente (05.13.) Mihályi Elvira (05.27.) Kurucz Péter (07.22.) Kovács Benedek Rezső (07.22.) Dobai Dávid László (08.12.) Berger, Jacob (08.12.) HÁZASSÁGOK (08.11-IG): Kovács József & Molnár Katalin én Dr Sipos István & Dr Ágó Katalin án Horák Norbert & Nagy Izabella én Révész Tamás László & Guba Anna én Nyisztor Attila & Majorits Mária Ilona én Guba András & Somogyi Eika én Lévai József & Dr Rosta Andrea én ELHUNYTAK: Kiss Károly (04.04.) Balogh Árpádné sz Petrovics Ida (04.20.) Tibold Attila (04.23.) Dr Losonczi Gyula (04.26.) Borsos Tiborné sz Vadon Erzsébet (04.26.) Guba László (06.01.) Cseke Vincéné (07.16.) Nt Dr Boros Gyula (08.28.) Zágonyi Lajosné (08.29.) 17

18 F Ő B B G Y Ü L E K E Z E T I A L K A L M A K R E N D S Z E R E S A L K A L M A K :: Kórus próbák: vasárnap 9:00 óra (templom) Istentisztelet: vasárnap 10:00 (templom) Gyermek istentisztelet: vasárnap 10:00 (gyülekezeti és ifjúsági terem) Konfirmációi előkészítő vasárnap 9:00 (gyülekezeti terem) Felnőtt konfirmáció és tanítványképzés vasárnap 11:00 Ifjúsági körök péntek délutánonként korcsoportos bontásban: Konfirmációi ifi 1. évfolyam péntek 17:00 Örökzöld Bibliakör (50 év felettiek bibliaköre) minden második pénteken 17:00-től a 2. gyülekezeti teremben Minden hónap első vasárnapján úrvacsora, minden hónap utolsó vasárnapján presbiteri gyűlés. Gyülekezeti bibliaóra: szerda 18:00 (gyülekezeti terem) Kékkereszt bibliaóra: csütörtök 18:00 (gyülekezeti terem) Baba-mama kör: szerda 10:00 12:00 (ifjúsági terem) (időpont egyeztetés Dányiné Bak Zsófiával) Női imakör (kedd 9:30) Női imakör kisgyerekeseknek (szerda 19:00) Házi bibliakörök: Szeretettel várják az érdeklődőket. A csoportok vezetői: Bak János (csütörtök 18:00, Alvég Lovarda u. 24.), Boros Gyula lelkipásztor (hétfő 18:00, Körösfői u. 55.) és Balogh Tamás lelkipásztor (hétfő 18:00, Szabadság tér 8.) Györke Gábor (csütörtök 18:30). Somogyi Gábor (hétfő 18:30, József Attila u 12.) Érdeklődni a lelkészi hivatalban vagy a vezetőknél lehet (elérhetőségük a hivatalban megkapható). Népi hímzés, szövés oktatás minden csütörtökön 16:00 20:00 óra között a II. emeleten Kunszt Veronika vezetésével E G Y E D I A L K A L M A K : október szolgálói hétvége, Mátraházán november ifihétvége, Vámosmikolán november Alfa hétvége, Galyatető december 1-2. házas hétvége Az alkalmakra mindenkit sok szeretettel várunk! Bővebben érdeklődhet a es számon. Bővebb információ telefonon, en vagy személyesen a hivatalban. H O N L A P o r g I M P R E S S Z U M ŐSZI KÖSZÖNTŐ a Gödöllői Református Egyházközség kiadványa 2012; VIII. évfolyam, 3. szám Felelős kiadó: Balogh Tamás lelkipásztor Főszerkesztő: Bakó Csaba, P.Tóth Zoltán Design: Bakó Csaba Tördelés: Györke Erzsébet Terjesztés: Bak Gábor, Greif Péter Lektor: dr. Lábadiné Kedves Klára Megjelent: 1050 példányban (a Kommunikációs bizottság gondozásában) Következő lapszámunk várható megjelenése: december 23. Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. Tel.: (28) Internet: Gyülekezetünk számlaszáma:

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Hasznos információk. A képzés során megismerkedünk az SVT lényegével, szellemi és spirituális hátterével, valamint megtanuljuk a technika használatát.

Hasznos információk. A képzés során megismerkedünk az SVT lényegével, szellemi és spirituális hátterével, valamint megtanuljuk a technika használatát. SVT Alaptanfolyam Június 3-4-n és 10-11-n. Hasznos információk Mi történik egy alaptanfolyamon? Az alaptanfolyam önmagában is komplett egész. Az alaptanfolyam elvégzése után azonnal! alapvető változásokat

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom,

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, A TASSI ÉS A GYULAI SZERETETOTTHON 2004 2009 Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, amelyet általában nem ismernek az emberek mivel nem találkoznak vele naponként, vagy téves elképzelésük van

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Szakkörök 2015/2016.

Szakkörök 2015/2016. Szakkörök 2015/2016. tantárgy szakkör címe szakkört tartó tanár évfolyam angol egyeztetés alatt Bajza Sándor 7.c angol Felzárkóztatás, beszédkészség fejlesztés Eiben Ingeborg 8. évfolyam angol egyeztetés

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Üzenet. Kedves Testvérek!

Üzenet. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 40. szám, 2011. okt. 2. Kedves Testvérek! Tamás, a hitetlen így ment át a köztudatba, és lett belőle szólás. Azonban ahogyan a hit,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban A SIÓFOKI VAK BOTTYÁN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 5. ÉVFOLYAMOS TANULÓI RÉSZÉRE 2016.09.05-09 KÖZÖTT SZERVEZETT ERDEI ISKOLAI PROGRAM DOKUMENTÁCIÓJA Palkó

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

Az eljövendőt keressük!

Az eljövendőt keressük! Az eljövendőt keressük! Lelkészi jelentés a 2013. évről Lelkészi jelentés a 2013-évről Elhangzott a Budavári Evangélikus Egyházközség képviselő-testületi gyűlésén 2014. április 1-én Az elmúlt év igéje

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Pedagógusoktól érkezett

Pedagógusoktól érkezett Kedves Kolléga! Olyan sokszor halljuk: a karácsony a szeretet ünnepe. Igen! valóban az. De vajon ezen a bizonyos szeretet ünnepén van időnk megpihenni? Van időnk letenni az óvodai, iskolai munka terheit?

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám GAUDIOHÍREK 2013. január,2. évfolyam 1.szám 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3.o. Vízkereszt.. 4.o. Legyen minden nap a magyar kultúra napja!...5.o. Mit szeretnél elérni 2013-ban?...6.o. Tanárinterjú 7-8.o.

Részletesebben

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata Bevezetés A szociális kompetenciafejlesztés iskolai lehetőségeinek rövid elméleti áttekintését, majd az iskolán belüli közösségi

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT!

A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT! HÁRMASBAN A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT! TÁBORSZEMINÁRIUM Budafok, VISZ - KONFERENCIA, 2011. március 26. MÁTÉ 4, 12. (Kis lapok osztása a táborszeminárium résztvevőinek.) Írj fel 2 számot! 1. Évente

Részletesebben