F olyóiratunk ezen duplaszámának Tanítás részébe olyan cikkek kerültek,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F olyóiratunk ezen duplaszámának Tanítás részébe olyan cikkek kerültek,"

Átírás

1 Krisztusban kedves Olvasó! F olyóiratunk ezen duplaszámának Tanítás részébe olyan cikkek kerültek, melyeket mindegyiket az életszentség megélésének gyakorlata hoz közös nevezõre. Célunk az volt, hogy néhány kiemelkedõ kármelita tanító nyomán újra megerõsítsük, hogy az életszentség mindenkinek való és mindenki meg van rá hívva. Keresztségünknél fogva a legmélyebben Krisztusnak vagyunk konszekrálva, mindenki a maga élethivatásában. Az elsõ cikk Péceli Bence Imre OCD atyától származik, aki Los Andes-i Szent Teréz nõvérünk alapján mutatja be az életszentséget a gyakorlatban. A második írás a Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet egyik leginkább témába vágó levele, melyet fordítottak és lábjegyzeteztek a magyarszéki Sarutlan Kármelita Nõvérek. Ezt követi a Tiszteletreméltó Marie-Eugene atyáról szóló cikk, melyet Guy Gaucher OCD püspök írt és Muraközy Nóra fordított. Marie-Eugene kármelita atya különösen is sokat tevékenykedett a világban megélhetõ életszentség tanítása érdekében. Mivel 2011 decemberében megkapta a tiszteletreméltó címet, örömmel közlünk egy kis írást François-Marie Léthel OCD atyától, aki megmagyarázza ezen cím jelentését. A Marcell atya rovatban két tanúságtevõ szólal meg, akik megosztják velünk azokat az imameghallgatásokat, melyek Marcell atya közbenjárására következtek be. Az Elmélkedés szekcióban Tavas Béla OCD testvérünk írását közöljük a szeretetrõl, majd a miskolci, illetve a székesfehérvári VÉK egy-egy tagjától olvashatunk reflexiókat a hétköznapokban megélt életszentségrõl. A Neked születtem rovatban ezúttal négy megosztást is olvashatunk, melyek segíthetnek jobban megközelítenünk az Alapítások könyvét. Ebben a számban egy új szekciót is nyitunk, A magyar Kármel kincsei címmel. Itt reményeink szerint olyan írások fognak szerepelni, melyekbõl kiderülhet, milyen gazdagságokkal halmozta el az Úr a magyar Kármelt. Azt reméljük, hogy ez a fajta múltba való visszatekintés a folytonosság és fejlõdés jegyében hozzájárul a magyar Kármel jelenének megerõsödéséhez és jövõjének megalapozásához. Az elsõ cikk egy már korábban elkezdett sorozat befejezõ része. Úgy gondoltuk, hogy Szita Irénke OCDS tanúságtételét is mindenképpen a magyar Kármel kincsei közé kell sorolnunk, így ez a befejezõ rész már ebben a rovatban

2 2 KRISZTUSBAN KEDVES OLVASÓ! Kármel 2012/3-4 jelenik meg. Ezután pedig egy új sorozatot kezdünk: Keller Lõrinc Juvenál OCD atyánk önéletrajzát fogjuk részekben közreadni. A Liturgia rovatban Márffy Magdolna OCDS tollából szintén egy új sorozat indul, ezúttal az Imaórák Liturgiájáról. A Sarutlan Kármelita Nõvéreink rovatában ezúttal Johanna Andrea OCD nõvérünk jóvoltából egy mély reflexiót olvashatunk, Isten a Szeretet címmel. A Világban Élõ Kármel szekcióban pedig a Kunszentmártonban tartott pünkösdi lelkigyakorlatról, illetve a VÉK közösségek budapesti regionális napjáról olvashatunk beszámolókat. Újra jelentkezik Nem csak gyerekeknek rovatunk, ahol Iván Tímea tollából olvashatjuk A bögre címû tanítómesét. Az In Memoriam rovat ebben a számban különlegesen hosszúra sikeredett. Mindez abból a szomorú ténybõl kifolyólag, hogy Szûcs János Sándor OCD atyánk idén július 4-én megtért az Atya házába, ahonnan közbenjárását kérem a Kármel újságért, melynek õ állandó cikkírója volt. Még betegségében is írt, elõször is gyönyörû és méltán híres tanúságtételét, utána pedig a legutóbbi számban egy beszámolót a Reménység fesztivál elõkészületeivel és az új evangelizációval kapcsolatban. Ezt a számot júniusban még szokás szerint Budapesten a szobája ajtaja elé tettem, hogy ha majd visszajön Keszthelyrõl, akkor olvashassa a tiszteletpéldányt. Már nem jött vissza érte. Sándor atya, ahogy szeretted és támogattad földi életedben ezt a folyóiratot, segítsd azt közbenjárásoddal odaátról is! A Postaládánkból részben két beszámolót és megosztást olvashatunk az áprilisban Kunszentmártonban megtartott kommunikációs lelkigyakorlat kapcsán. A könyvajánló után a hírekben többek között XVI. Benedek pápának az avilai Szent József kolostor 450. évfordulója alkalmából írott levelét olvashatjuk. Jó utat kívánok ezen számunk lelki tájain! Továbbra is várok bárminemû hozzászólást, illetve a Lélek által inspirált és megjelenésre szánt írásokat a szokásos címre. P. Béri László Renátó ocd felelõs szerkesztõ

3 Kármel 2012/3-4 ÉLETSZENTSÉG A GYAKORLATBAN 3 TANÍTÁS ÉLETSZENTSÉG A GYAKORLATBAN LOS ANDES-I SZENT TERÉZ ÉLETÉBEN TANÍTÁS P. Péceli Bence Imre OCD Keszthely Mivel kedvessé lett Isten elõtt, szeretetet talált,( ) elragadta, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét (Bölcs 4, 10-11). L os Andes-i Szent Teréz fiatalon költözött az örökkévalóságba, még a 20. életévét sem töltötte be, és összesen 11 hónapot élt szerzetesnõként. Ilyen fiatalon eljutott az életszentségre! Éppen ezért rövid idõ alatt nagyon intenzív, Istennek adott életet élt, már gyermekkorban hamar elindult ezen az úton és fiatalságában sem mondott nemet Isten hívására, hanem éppen ellenkezõleg, még a nehézségek és megpróbáltatások sem riasztották vissza attól, hogy Isten akaratát kövesse. Biztos alapok a mindennapok szent megéléséhez Teréz életében, egészen kisgyerekkorától kezdve voltak fontos események. Ilyenek mindannyiunk életében vannak bõven. Számára ezek a találkozások, események, vagy éppen belsõ lelki tapasztalatok, életének megújító pillanatai. Egy-egy ilyen alkalommal elhatározásokat tesz, és ehhez hûséges is marad egész életében. Körülbelül hét éves korában gyengéd szeretet születik szívében a Szent Szûz iránt. Megígéri, hogy minden nap elimádkozza a rózsafüzért. Ezt meg is teszi egész életében. Az édesanyjával együtt elkezd naponta szentmisére járni. Komolyan készül az elsõ szentgyónására és, áldozásra, amelyre, október 22-én kerül sor. 1 Az 1915-ös esztendõ fontos eseményeket hoz az életébe: július 13-án betölti 15. életévét, és kijelenti, hogy Jézus lefoglalta õt. Júliusban belép a Maestranza iskola kollégiumába, ahol már bentlakós növendékként kezd tanulni. Szeptember 10-én Julia Rios anyával egy döntõ beszélgetése van a hivatására vonatkozóan. December 8-án tisztasági fogadalmat tesz, amelyet minden évben megújít. Megígéri, hogy nem adja más jegyesnek magát oda, csak Jézus Krisztusnak. 2 1 Vö. Guión Biográfico, in.: Teresa de Los Andes: Obras Completas, Editorial Monte Carmelo Burgos, old. 2 Vö. uo. 9. old.

4 4 ÉLETSZENTSÉG A GYAKORLATBAN Kármel 2012/3-4 TANÍTÁS ANÍTÁS Az 1916-ban végzett lelkigyakorlata nagy hatást tett az életmódjára: naponta igényelte az elmélkedést, lelkiismeretvizsgálatot, és az alázat gyakorlását januárjában pedig Avilai Szent Terézt olvasva megerõsödik elhatározásában, hogy naponta imádkozik ban nagyon fontos elhatározásokat tesz. Augusztus 7-én utoljára vesz részt lelkigyakorlaton az internátusban. Megígéri, hogy minden nap szentáldozáshoz járul, lelkiismeretvizsgálatot tart, imádkozik, és hagyja, hogy mindig Isten akarata valósuljon meg az életében. Augusztus 12-én végleg elhagyja az internátust, azzal az elhatározással, hogy jellemes marad, és nem hagyja magát az emberi megbecsülés által, sem az érzések által irányíttatni, hanem csak az értelem és a lelkiismeret által. Ez az Isten akaratához és a lelkiismeret szavához való szilárd engedelmesség biztosítja számára leginkább az életszentség gyakorlását élete minden pillanatában. 3 Feltehetjük a kérdést, hogy miképpen juthat el ide egy fiatal 18 éves lány, és hogyan képes hûséges maradni elhatározásaihoz, fogadalmaihoz, éppen abban a korban, ahol olyan sok lehetõsége lenne az élet örömeiben elmerülni. Teréz már egészen kiskorában találkozott a szenvedéssel, amelyet nem akart eltaszítani magától és nem akarta azt csillapítani, mert felismerte, hogy a valóság fájdalmas oldalának elfogadásával Jézus Krisztus útját járhatja. Az én életem két szóban foglalható össze:»szenvedni és szeretni«. Itt van az én életem, azóta, hogy tudatomnál vagyok, 6 éves koromtól, vagy azt megelõzõen. Szenvedtem, de a jó Jézus megtanított engem csendesen szenvedni, és kiönteni neki az én szegény kis szívemet. Megérti ugye anyám, hogy az út, amelyet Jézus megmutatott nekem egész kicsi koromtól fogva, az nem volt más, mint amit õ befutott, és kedvelt; és mivel szeretett engem, kereste a szenvedést, hogy táplálja az én szegény lelkemet. 4 A 15 éves Teréz ezeket a sorokat írja be a naplójába a szenvedéssel kapcsolatban: Jézus azt mondta nekem, hogy szeretné, ha örömmel szenvednék. Ez nehezemre esik, de elég nekem ahhoz az Õ kérése, hogy törekedjek rá. Két okból szeretem én a szenvedést: az elsõ az, hogy Jézus mindig a szenvedést részesítette elõnyben a születésétõl kezdve egészen a kereszthaláláig. Aztán meg valami nagy dolognak kell an- 3 Vö. uo old. 4 Napló 1. in.teresa de Los Andes: Obras Completas, Editorial Monte Carmelo Burgos, old.

5 Kármel 2012/3-4 ÉLETSZENTSÉG A GYAKORLATBAN 5 nak lennie, hogy a Mindenható mindenben a szenvedést kereste. Másodszor azért kedves nekem, mert a kitartó fájdalom megmûveli a lelket. És mert Jézus azoknak a lelkeknek, akiket nagyon szeretett, megadja azt az ajándékot, amelyet nagyon kedvelt. Azt mondta nekem, hogy felment a Kálváriára és örömmel feküdt rá a keresztre az emberek üdvösségéért.»és nem te vagy az, aki engem keresel? Tüstént jöjj velem, vedd a Keresztet szeretettel és örömmel«5.tovább is sorolhatnánk Los Andes-i Szent Teréznek a Krisztus keresztje, és a szenvedés iránti lelkesedésérõl szóló tanúságtételeit. Most elégedjünk meg ennyivel! Megállapíthatjuk ezekben a megnyilatkozásokban azt, hogy Teréz nem önmagában lelkesedett a szenvedés iránt, hanem a meglévõ testi és lelki szenvedéseiben egy olyan eszközt talált, amely nagyon szoros kapcsolatba hozza õt Jegyesével, Jézus Krisztussal és Vele együtt részt kaphat annak a szeretetnek az örömébõl is, amelyet a Megváltó érzett a lelkek irányában. Los Andes-i Szent Teréz, Avilai Szent Teréz tanításához nagyon hûséges volt abban is, hogy számára is az alázat erénye minden más erénynek alapja. A es lelkigyakorlatán ezeket a gondolatokat jegyzi be a naplójába. Megértettem, hogy az én gõgöm választ el legjobban Istentõl. Mától fogva akarok és szándékozok alázatos lenni. Az alázat nélkül a többi erény csak képmutatás. Nélküle az Istentõl kapott kegyelmek csak kár és romok. Az alázat gondoskodik arról, hogy kialakuljon bennünk Krisztus hasonlatossága, a lélek békéje, a szentség, és az Istennel való bensõséges egyesülés. 6 TANÍTÁS Folyamatos párbeszéd Jézussal Teréz írásait átszövik a Jézussal való nagyon mély baráti beszélgetések. Néhány példáját ennek már olvashattuk. Õ maga is vall arról, hogy hallja Jézus hangját. Ha az egyik másik lelkigyakorlaton külön el is határozta azt, hogy idõt fog szentelni a mindennapos imára, ezek a beszélgetések már sokkal régebb óta töltik be spontán módon napjait, óráit. Az elsõáldozására visszaemlékezve írja le, hogy mikor hallotta elõször Jézus hangját. Nem lehet leírni azt, hogy mi történt a lelkemben Jézussal. Ezerszer kértem õt, hogy vigyen magával, és elsõ alkalommal hallottam kedves hangját. Ó Jézus, én szeretlek Téged, én imádlak Téged,Téged kérlek mindenkiért. És a Szent Szüzet közel éreztem magamhoz. És elsõ alkalommal éreztem egy élvezetes békét. 7 Teréznek ez a Jézussal való személyes beszélgetése nagy fejlõdésen ment keresztül rövid élete folyamán. Elõfordult az is, hogy kételkedett abban, hogy a szavak Jézustól származnak és jelet kér tõle ehhez: Tegnap azt mondtam Jézusnak, hogy ha igaz volt az, hogy õ beszélt hozzám, akkor tegye meg nekem azt, hogy 5 Napló 15. in. uo old 6 Napló 29. in. uo old 7 Napló 6. in. uo. 78. old.

6 6 ÉLETSZENTSÉG A GYAKORLATBAN Kármel 2012/3-4 TANÍTÁS ANÍTÁS Izquierdo anya 8 tegye fel nekem ezt a kérdést:»szereti ön a Mi Urunkat?«Milyen nagy zavarban voltam ma, amikor hallom az anyát, hogy ezt mondja nekem:»szereti Krisztust?«Elvörösödtem ijedtemben, és elhallgattam, és akkor õ ezt mondta nekem:»nem válaszol nekem egész lelkével?«azt mondtam neki: Egy fenevad lennék, ha nem szeretném Õt. Ó milyen jó Jézus evvel az alávaló szolgájával! Ó Jézus lesújtottál rám és összezavarsz a szereteteddel! 9 Ennek a párbeszédnek a hangvétele valamikor egészen szerelmessé válik. Egy alkalommal, amikor a már kármelita novícia Teréznek egy rövid idõre a cellájába kerül egy kis Jézust ábrázoló kép Teréz egy nagyon bensõséges órát él át Jézussal: Õ együtt jött az Õ Terézével, és eltöltöttem egy órát a cellámba zárkózva ezernyi ostobaságot mondogatva neki, mert bolond vagyok, de nagyon bolond 10 Ezen párbeszédben Jézus egyre jobban magához vonzotta Terézt, és néha mint jó Pedagógus követelményeket is állít elé. Egyik lelkivezetõjéhez írott levelében így nyilatkozik: Azt kéri tõlem, hogy egészen adjam oda magamat neki, az õ isteni kezeibe 11 Egy másik helyen Jézusnak más kéréseit fogalmazza meg: Ma még inkább egyesülve voltam Jézussal. Szeretem Õt. Ezen a reggelen megérintette a szívemet és feltámasztott a levertségembõl. Ó szeretetem Õt! Három dolgot kért tõlem: 1.Tartsam meg a csendet; 2. hogy a hit szellemével éljek; 3. hogy adjak hálát a reggeli szentáldozásért. 12 Teréz számára egészen világossá válik, hogy Jézussal az állandó párbeszédben az összeszedettségre és az életszentség gyakorlására hívja õt: Az én erõfeszítéseim mind arra vezetnek, hogy szent kármelita legyek; és hiszem, hogy Isten azt akarja tõlem, hogy elérjem ezt az életszentséget, ami egy folyamatos összeszedettséget jelent: hogy semmi és senki ne tudja elvenni a figyelmemet Õróla. Nem kérek mást, csak ezt, mert itt, a lelkemnek ebben az Istennel való bensõséges egyesülésében található meg számomra az összes erények gyakorlata. 13 Folyamatos dialógus az emberekkel Amilyen intenzív párbeszédet folytatott Jézussal,Teréz annyira nagy figyelemmel volt az õt körülvevõ emberekkel kapcsolatban. Nagycsaládban nõtt fel, testvéreit a saját lelkiismeretének szavára figyelve, és ezért a nehézségek, konfliktusok vállalásával is próbálta Isten felé vezetni. Tudjuk, hogy bár vallását gyakorló családban élt, testvérei közül nem egynek voltak komoly problémái a hittel 8 Egyik tanárnõ az iskolában. 9 Napló 41. in.teresa de Los Andes: i.m., 163. old levél, in. uo old levél, in. uo o. 12 Napló 31. in. uo old levél, in. uo old.

7 Kármel 2012/3-4 ÉLETSZENTSÉG A GYAKORLATBAN 7 A depresszióra hajlamos húgának, Rebecának például ezeket a szavakat fogalmazza meg. Napok óta vágytam arra, hogy veled beszéljek, és a szívem indulatát követve rögtön válaszoltam volna, hogy vigasztaljalak és lelkesítselek, de inkább az áldozatot részesítettem elõnyben. Mindenekelõtt, jól meg foglak szidni, ahogy mindig tettem, azért, mert nincs bizalmad mások kedvességében. Tudod, hogy fõleg kire vonatkozik ez Tehát ismétlem neked, amit már oly sokszor mondtam, hogy ez egyedül a te érzékenységedbõl származik, amelyet ha te nem oltod ki magadból, akkor meg fogja keseríteni az örök életedet. Nem kell, hogy melengesd szívedben, nõvérke, a bizalmatlanságnak ezen érzéseit. ( ) Azt hiszed, hogy ha veled ellenkeznek, vagy nem teljesítik tetszésedet, akkor nem szeretnek? Akkor én azt mondom: amikor még otthon voltam, ellenkezésbe kellett kerülnöm a saját akaratommal egészen a minimumig. Ne gondold, hogy olykor nem csüggedtem el, mert máshoz kellett igazodnom. Ennek ellenére, nõvérkém mindig megvolt az a vigasztalásom, hogy Isten akaratát láthattam minden dologban, mert egy hajunk szála sem sérülhet anélkül, hogy Õ megengedné. Így hát nõvérkém, érték ez; mivel te formálódsz az örök életedre, anélkül, hogy valaki észrevenné, egyedül Istenért és a lelkekért. Egyesülj a te kármelitáddal, aki sohasem teheti meg semmiben a saját akaratát, és ez az, ami a történetesen legnehezebb az embereknek; azonban Istenhez láncolódva ez az jelenti, hogy szabadon élünk, szeretettel élünk. 14 Teréz idõsebb nõvérének, Luciának, akinek gyereke született, többek között ezeket a buzdító szavakat írja: Igen, Luciám, ez gyönyörû, hogy készíted szívedet a kis Lucia számára, azért, hogy mindig Jézus szentségháza legyen. Most az imádságaiddal, késõbb a tanítással, az éberséggel és a példával. Tanítsd meg õt szeretni egész kis korában. Beszélj neki arról mindig, hogy van egy olyan Isten, aki végtelenül szeret, és az oltáron él, hogy egyesüljön a lelkünkkel. Hogy az õ elsõ szava Jézus legyen. 15 Teréz legidõsebb bátyja Miguel, egy mûvész lélek volt, aki az italban sem tudott mértéket tartani. Az életszentség kapujában álló húga így próbálja segíteni: Értem, habár te sohasem adtál jelet arrõl, hogy szenvedsz, hogy egy összetört szívet hordozol magadban. Mégis sokszor TANÍTÁS levél, in. uo old levél, in uo old.

8 8 SZENTSÉG AZ ÉLET BANÁLIS DOLGAI KÖZÖTT Kármel 2012/3-4 TANÍTÁS ANÍTÁS akartam behatolni egészen addig a sebig, de a te zárkózott karaktered elrejtette elõlem. Mit lehet tenni, hacsak nem hallgatni és imádkozni érted? Ha te fel tudnád fogni, hogy mennyit sírtam érted, meghallanád, mindazt, amit a szívem neked mondani akart. De talán nem akarod majd meghallani egy apáca tanácsait. Igen apáca leszek, de szívemben mindig a nõvéred maradok. A kolostorból állandóan virrasztani fogok és elkísérlek téged az én szegény kis imádságaimmal. Szeretett Miguelem, sohase veszítsd el a hitedet. Szeretnék inkább azelõtt meghalni és felajánlani az életemet, hogy te elvesztenéd a lelkedet. ( ) Hidd el nekem, hogy az életem egy folyamatos áldozat lesz teérted, hogy jó kereszténnyé válj. Emlékezz a te kármelita nõvéredre. 16 Luis, Teréznek az az öccse, akihez lélekben talán a legközelebb állt, és akit Lucho-nak nevezett. Egyik levelében arra hívja, hogy bár egymástól távol élnek imádkozzanak együtt. Azt mondod nekem, hogy én biztosítottalak a leveleimben, hogy mindig, mint nõvér szeretlek téged. Most kételkedsz ebben egy pillanatra? Talán nem tudod, hogy az én szívemben tökéletesedik az Isten szeretete, és minél tökéletesebb, annál nagyobb a szeretet? Így tehát ne kételkedj abban, hogy én minden pillanatban érted könyörgök, és az imádság a szeretetnek egy éneke ( ) Lucho, imádkozzál. Gondolj nyugodtan arra, hogy ki Isten és ki vagy te, és, hogy miben vagy neki köteles. Az iskola után sétálj el egy templomba, ahol a magányos Jézus beszél a szívedhez misztikus csöndben. Egyesülj velem. Öt órakor imádságban leszek. Kísérjük az elhagyott Istent és kérjük õt, hogy adja nekünk szent szeretetét. 17 SZENTSÉG AZ ÉLET BANÁLIS DOLGAI KÖZÖTT Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet Fordítás és jegyzetek: Sarutlan Kármelita Nõvérek Magyarszék H a írásai alapján ítéljük meg, úgy tûnik (noha nem lehetünk benne biztosak), hogy, bár fájdalommal teli napokat, és annál is hosszabb ideig tartó belsõ sötétség állapotát kellett átélnie, Erzsébet zsinórmértéke a sugárzó hit volt. Perjelnõje olyan léleknek nevezte, akit csak egy gondolat hajt. Hagyja szeretni magát!, leveleiben így buzdította Erzsébet a barátait. Leveleinek nagy része világban élõknek szólt. Isten szeretet : ezek a szavak számára levél, in. uo old levél, old.

9 Kármel 2012/3-4 SZENTSÉG AZ ÉLET BANÁLIS DOLGAI KÖZÖTT 9 mindennek az alapját, az értelmét jelentették amint hogy azok is. Isten titokzatos, szavakkal ki nem fejezhetõ módon a személyek szeretetközössége, Háromság, egy értelmünket meghaladó kölcsönös hármas önajándékozás, mégis mindennek a forrása: az az élet és öröm, amely feltartóztathatatlanul fakad belõle, kiárad, hogy megossza magát velünk. Mindegyikünk ennek a szeretetnek a mûve; egyszerûen azért vagyunk itt, hogy szerethessenek, és ennek a megszépítõ szeretetnek az örvényébe sodorhassanak minket. Hagyja szeretni magát és amilyen mértékben ezt hagyjuk, olyan mértékben vagyunk szentek Jézus szentsége által. Nincs más szent állapot, nincs különbejáratú, saját szentségem, amely megelégedéssel töltene el: Ha tudnátok, milyen mélyen érzem, hogy minden szennyes, minden nyomorúságos bennem, írta Erzsébet. Isten ölelése, Isten szeretete tesz szentté. Csak annyit tehetünk, hogy hagyjuk és befogadjuk, és tõlünk telhetõleg minden akadályt eltávolítunk útjából, hogy figyeljünk Isten akaratára amely mindig a javunkat akarja, azt, hogy be tudjuk fogadni Õt. írja Ruth Burrows Az imaélet lényegérõl címû könyvében. TANÍTÁS A barátnõjéhez, Françoise de Sourdonhoz, szeptemberében írt, Hivatásunk magasztossága (La Grandeur de notre Vocation) címû levél: J. M. J.T. Itt jön végre Erzsébeted, hogy ceruzával a kezében drága Framboise 18 -a mellé telepedjék! Kiemelem, hogy: a ceruzával, mert a szívemmel már régóta veled vagyok, ugye érzed, és egyesülve maradunk mi ketten. Oly kedves elõttem esti találkozásaink emléke: elõjátéka volt annak a közösségnek, mely az Égben és a földön lelkeink között létesül; úgy érzem, mintha lelkem föléd hajolna, mint anya szeretett gyermeke fölé: fölemelem a szememet, Istenre tekintek, aztán reád nézek, 18 A Françoise név becézése.azt jelenti: Málna

10 10 SZENTSÉG AZ ÉLET BANÁLIS DOLGAI KÖZÖTT Kármel 2012/3-4 TANÍTÁS ANÍTÁS és kiteszlek Szeretete sugárzásának. Framboise, nem mondok érted szavakat Neki, de Õ jobban megért engem, jobban szereti a csendemet. Szeretett gyermekem, szeretnék szent lenni, hogy már a földön segíthessek rajtad, mielõtt onnan fentrõl tehetném. Mit nem volnék kész szenvedni, hogy elnyerhessem számodra az erõsség kegyelmét, amelyre oly nagy szükséged van. Válaszolni akarok a kérdéseidre. Kezdjük az alázatossággal; nagyszerû oldalakat olvastam róla abban a könyvben, amirõl már beszéltem neked 19. Egy jámbor szerzõ írja, hogy senki sem tudja zavarni az alázatos embert, legyõzhetetlen békét birtokol, egy olyan mély örvényben talált helyet magának, ahol senki sem fogja keresni. Azt is mondja, hogy az alázatos tehetetlensége érzetében a legnagyobb gyönyörûséggel él az Úr színe elõtt 20. Kis Framboise, a kevélységet nem lehet ám egy szép kardcsapással kivégezni! Igaz, hogy bizonyos hõsies cselekedetek, mint amilyenekkel a szentek életében találkozunk, ha nem is mérnék rá halálos csapást, mégis jelentékenyen meggyöngítik; de nekünk minden nap meg kell ölnünk a gõgünket! Mindennap meghalok 21 írja Szent Pál! Framboise, hogy meghaljon önmagának, ez minden keresztény lélek törvénye, amióta Krisztus azt mondta: Ha valaki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét, tagadja meg magát 22, ez a tanítás nagyon szigorúnak tûnik, de kellemesen édes, ha e halál célját tekintjük, ami nem más, mint Isten élete a mi bûn és nyomorúság életünk helyében. Ezt akarta mondani Szent Pál, mikor azt írta: Vessétek le a régi embert s öltözzetek föl abba az újba, aki megújult Teremtõje képmása szerint. 23 Ez a kép maga Isten; emlékszel arra a szándékára, melyet olyan határozottan fejez ki a teremtés napján: Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra 24? Ha többet gondolnánk lelkünk eredetére, a földi dolgok oly gyerekesnek tûnnének, hogy csak megvetéssel tekintenénk rájuk. Szent Péter írja egyik levelében, hogy részesei vagyunk az isteni természetnek 25, és Szent Pál ajánlja, hogy õrizzük meg mindvégig Létének kezdetét, melyet nekünk adott 26. Azt hiszem, az a lélek, aki tudatában van magasztosságának, eljut az Isten gyermekeinek dicsõséges szabadságára, ahogy az Apostol mondja 27, vagyis felül- 19 Ruysbroec antológiája.a betegszoba beszélõjében említette augusztus 2-a elõtt. 20 Az idézetek Ruysbroectól származnak Kor 15,31 22 Mt 16,24 23 vö.: Kol 3, Ter 1,26 25 vö.: 2Pt 1,4 26 vö.: Zsid 3,14 27 vö.: Róm 8,21

11 Kármel 2012/3-4 SZENTSÉG AZ ÉLET BANÁLIS DOLGAI KÖZÖTT 11 emelkedik mindenen, önmagán is. Úgy vélem, minél szabadabb a lélek, annál inkább megfeledkezik önmagáról; ha valaki a boldogság titkát kérdezné tõlem, azt mondanám, ne tartsuk számon magunkat, mindig tagadjuk meg magunkat. Íme, egy jó módszer a gõg megölésére: ki kell éheztetni! Látod, a gõg önszeretet, tehát, kell, hogy az Isten-szeretet olyan erõs legyen, hogy minden önszeretetet eltöröljön. Szent Ágoston mondja, hogy két várost hordozunk magunkban: az Isten városát és a MAGUNKÉT 28. Minél jobban növekszik az egyik, annál inkább pusztul a másik. Aki a hitbõl él, akinek megvan az az egyszerû szeme, ahogy Krisztus mondja az Evangéliumban 29, vagyis a tiszta, egyedül Istenre irányuló 30 szándéka, az alázatosan is él. Elismeri ugyan Isten adományait az alázatosság igazság 31 de a Szent Szûzhöz hasonlóan nem tulajdonít belõle semmit a magáénak. TANÍTÁS Framboise, a kevélység minden megmozdulása csak akkor válik hibává, ha az akarat is hozzájárul. Mert lehetséges, hogy anélkül jelentkezik! Talán sokat szenvedsz emiatt, de nem bántod meg a Jóistent. Ezek anélkül történnek, hogy elõre gondolnád, amit nekem mondasz, arra vall, hogy az önszeretet még mindig benne fészkel a szívben, de ez a rossz hajlandóság, szegény barátnõm, hozzánk tartozik Isten csak azt kívánja, hogy ne állj szóba szándékosan a kevély gondolattal, és cselekedeteid se hódoljanak neki, mert ez a gõg, és ez nem jó. De ha valamikor mégis megtörténnék, elcsüggedned akkor sem szabad, ha nem akarsz még nagyobb bajba kerülni. Ez ugyanis a sértett büszkeség jele lenne, tedd le nyomorúságodat 32 Mestered lábához, mint Magdolna, és Õt kérd, aki megszabadít téged. Õ szívesen látja, ha egy lélek felismeri tehetetlenségét; mert, amint egy nagy szent mondja, akkor szemben áll Isten örvényszerû végtelensége a teremtmény örvényszerû semmiségével 33, és Isten magába öleli ez a semmiséget. Drága gyermekem nem vagy gõgös, ha azt gondolod, hogy nem akarsz könynyû életet élni; igazán hiszek abban, hogy Isten azt akarja, hogy isteni légkörben teljen az életed. Látod, mennyire sajnálom azokat a lelkeket, akik nem élnek magasabb szinten a földi, banális élet szintjénél! Úgy tûnnek nekem, mint szegény rabszolgák. Szeretném feléjük kiáltani: Vessétek le igátokat, mely halálra gyöngít benneteket. Mit értek azokkal a bilincsekkel, amelyek énetekhez fûznek benneteket, vagy olyan dolgokhoz, amelyek minden bizonnyal önmagatoknál is csekélyebbek? Úgy vélem, e földön igazán csak azok boldogok, akik önmagukat megvetik, 28 De Civitate Dei 14,28; P. Fages beszélt errõl a közösségnek tartott lelkigyakorlatán 1904-ben. 29 Mt 6,22 A Vulgataban: oculus tuus simplex ; idézi Ruysbroec szövege is. 30 Idézet Ruysbroectól. 31 Avilai Teréz Belsõ Várkastély VI Folignoi Angélát idézi. 33 Folignoi Angéla.

12 12 SZENTSÉG AZ ÉLET BANÁLIS DOLGAI KÖZÖTT Kármel 2012/3-4 TANÍTÁS ANÍTÁS elfelejtik, és a keresztet választják osztályrészül! Ha az ember a szenvedésben keresi örömét, milyen gyönyörûséges béke az! Kiegészítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedésébõl, testének, az Egyháznak a javára 34 : ebben a mondatban találta meg a boldogságát az Apostol! Állandóan gondolok erre, és bevallom neked, hogy számomra bensõ és mély örömet jelent Isten választása, amely szerint részt vehetek Krisztusa szenvedésében, minden nap a Kálvária útját, sõt a nyolcboldogság útját járom! Láttál már képet, mely a halált, mint aratót, kaszával ábrázolja? Igen, ez az állapotom, így pusztít engem is. A természetre nézve keserû tudat, és ha csupán ezt kellene látnom, a szenvedésben nem éreznék egyebet, mint kiáltó gyávaságomat De ez az emberi tekintet nézõpontja! És sietve tágra nyitom lelkem szemét a hit fényességénél 35, és ez a hit azt mondja nekem, hogy a szeretet lerombol, lassan fölemészt engem, és mérhetetlen az örömöm, és zsákmányként szolgáltatom ki magam. 36 Framboise, azért hogy lelkünk ideálisan éljen, azt hiszem, hogy a természetfölötti szintjén kell élnünk, azaz soha nem szabad a természet szerint cselekedni Tudatosítani kell, hogy Isten jelen van bensõnk legmélyén, és mindenhová Vele kell mennünk, akkor az ember soha sem lesz banális, még a legmindennapibb dolgok végzésében sem, mert nem ezekben a dolgokban él, hanem túllép rajtuk! Egy természetfeletti lélek soha sem foglalkozik másodrendû ügyekkel, csak Istennel. Menynyire leegyszerûsített életet él, mennyire közel áll a boldogok életéhez, mennyire 34 Kol 1,24 35 Sziénai Szent Katalin szövegére utal. 36 A Szentháromsághoz címzett híres imájában írja: Én Hármam, mindenem, boldogságom,te végtelen magányosság, Te mérhetetlenség, akibe beleveszek, zsákmányként szolgáltatom ki magamat Neked. A zsákmány szó Kis Teréztõl ered a Szeretetbõl élni címû versébõl.

13 Kármel 2012/3-4 SZENTSÉG AZ ÉLET BANÁLIS DOLGAI KÖZÖTT 13 felszabadult önmagától és mindentõl! Számára minden egységessé változik, ami az egyedül szükséges 37, amelyrõl a Mester beszélt Magdolnának. Akkor az a lélek igazán nemes, igazán szabad, mert bezárta akaratát Isten akaratába 38. Framboise-om örök kiválasztottságunkat szemlélve, a látható dolgok annyira jelentéktelenek Halld csak Szent Pált: Mert akiket eleve ismert, azokat eleve arra is rendelte, hogy hasonlók legyenek Fia formájához. 39 (De ez még nem minden. Lásd tovább is, kicsikém, aki szintén az eleve ismertek közé tartozol!) Akiket pedig eleve ismert, azokat meg is hívta : a keresztség Istennek, a teljes Szentháromságnak bélyegével jelölt meg, Isten fogadott gyermekévé tett! 40 És akiket meghívott, azokat megigazultakká is tette : neked is, valahányszor a bûnbánat szentségéhez járultál, isteni érintései által megigazulttá tette a lelkedet, anélkül, hogy tudatában lettél volna! Akiket pedig megigazultakká tett, azokat meg is dicsõítette. Ez vár rád is az örökkévalóságban! De ne feledd, hogy a dicsõség mértéke a kegyelem azon mértékének felel meg, melyben Isten halálunk óráján talál bennünket. Engedd tehát, hogy kiválasztottságod mûvét befejezze rajtad és halld ismét Szent Pált, aki az életprogramot megadja neked. TANÍTÁS Járjatok Jézus Krisztusban, gyökerezzetek meg Õbenne és épüljetek rá, erõsödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok, és legyen bõséges a hálaadásotok. 41 Igen, lelkem és szívem gyermeke, járj Jézus Krisztusban: neked erre a széles útra van szükséged, igazán nem a föld keskeny útjaira vagy teremtve! Légy meggyökerezve Õbenne, tépd ki gyökereidet önmagadból, tégy mindig így, valahányszor önmagaddal találkozol. Épülj Õreá, magasan a múlandók fölé, ott egészen tiszta, egészen fénylõ minden. Erõsödj meg a hitben, vagyis cselekedj egyedül Isten ragyogó világosságában, sohasem a hangulataid és képzeleted szerint. Hidd el, hogy szeret téged, hogy Õ maga segít, megtart küzdelmeidben. Higgy a szeretetében, túlságosan nagy szeretetében 42, ahogy Szent Pál mondja; táplálkozz a hit nagy gondolataiból, melyek fel- 37 Lk 10,42 38 Idézet Ruysbroectól. 39 Róm 8,29 40 Róm 8,15 és Róm 6, Kol 2, Ef 2,4 Erzsébet nagyon szereti ezt a szakaszt. De a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, (Vulgata: propter nimiam caritatem suam qua dilexit nos.) Utolsó lelkigyakorlatában írja: Ez tehát Krisztus mûve minden jóakaratú lélekben, ennek a munkának a lelkemben való elvégzését sürgeti hatalmas szeretete,»túláradó szeretete«(ef 2,4). Õ akar az én békém lenni, hogy semmi se vonhassa el figyelmemet vagy távolítson el»a szent áhítat bevehetetlen erõdjébõl«(keresztes Szent János). Itt teszi lehetõvé számomra a»bejutást az Atyához«, és megtart mozdíthatatlanul, békében az Õ jelentétében, mintha lelkem máris az örökkévalóságban lenne.

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében

Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében IV. évfolyam, 8. szám 2007. augusztus 15., szerda Ára: 174 Ft Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében Bizony, bizony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül

Részletesebben

Mária titka. Jézus szeretete Máriában

Mária titka. Jézus szeretete Máriában Montforti Grignion Szent Lajos Mária titka Jézus szeretete Máriában fr. Bakos Rafael OCD bevezető gondolataival II. János Pál pápa levelével, amit a Montforti Kongregáció testvéreihez és nővéreihez írt

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2012. jan. febr. XVII/1. szám Ára: 290,- Ft Makkos Mária kegykép Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta BEKÖSZÖNTÕ A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. Közrejátszott benne Illés próféta emléke, aki ezen a szent hegyen élte prófétai életét. Az elsõ kármelita remetéket vonzotta az Õ

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút 90.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám Csobánka Szentkút A Lélek-áradásban Jöjj, Szentlélek Istenünk, tûznek tiszta Lángja, gyújts világot bennünk! Emelj

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

Kis Szent Teréz útikalauza a hétköznapi életre

Kis Szent Teréz útikalauza a hétköznapi életre Kis Szent Teréz útikalauza a hétköznapi életre Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, 1998 Készült a kolozsvári GLORIA nyomdában Igazgató: Hoch Sándor Megrendelés száma: 32/1998 Eredeti címe: Wegweisungen

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

Jézus nyomában. Lelkigyakorlatok a hétköznapokban. 2009 Nagyböjt - Húsvét. Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Jézus nyomában. Lelkigyakorlatok a hétköznapokban. 2009 Nagyböjt - Húsvét. Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium 1 Jézus nyomában Lelkigyakorlatok a hétköznapokban 2009 Nagyböjt - Húsvét Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Összeállította: Koronkai Zoltán SJ és Bartók Tibor SJ 2 Bevezető Akit életkörülményei akadályoznak

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2013. NAGYBÖJT XX. évfolyam 1. szám Kedves Fiatalok, ne érjétek be kevesebbel, mint az Igazság és a Szeretet, ne érjétek be kevesebbel,

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

L É P C S Õ / 2 0 1 3 / h ú s v é t

L É P C S Õ / 2 0 1 3 / h ú s v é t 2 0 1 3 h ú s v é t J C I S Z T E R C I S Z E N T I M R E P L É B Á N I A ézus a halálból való feltámadásával minden embert megmentett a bûntõl ezt ünnepli az Egyház a kereszténység legnagyobb ünnepén,

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép

2003. jan. febr. VIII/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Turbék kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2003. jan. febr. VIII/1. szám Ára: 175,- Ft Turbék kegykép Magasztald a te Istenedet! Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni, Istenünknek kedves a dicsõítés! Az

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2012. NAGYBÖJT XIX. évfolyam 1. szám Isten a szeretet forrása, a szeretetet pedig ne egyszerûen általános emberszeretetként értsük, hanem

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

Christine Ponsard. Hit a családban

Christine Ponsard. Hit a családban Christine Ponsard Hit a családban Christine Ponsard Olivérnek (1971-1985) Hit a családban Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Homokkomárom 2007 Előszó E könyv nem jött volna létre a Famille Chrétienne 1

Részletesebben