F olyóiratunk ezen duplaszámának Tanítás részébe olyan cikkek kerültek,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F olyóiratunk ezen duplaszámának Tanítás részébe olyan cikkek kerültek,"

Átírás

1 Krisztusban kedves Olvasó! F olyóiratunk ezen duplaszámának Tanítás részébe olyan cikkek kerültek, melyeket mindegyiket az életszentség megélésének gyakorlata hoz közös nevezõre. Célunk az volt, hogy néhány kiemelkedõ kármelita tanító nyomán újra megerõsítsük, hogy az életszentség mindenkinek való és mindenki meg van rá hívva. Keresztségünknél fogva a legmélyebben Krisztusnak vagyunk konszekrálva, mindenki a maga élethivatásában. Az elsõ cikk Péceli Bence Imre OCD atyától származik, aki Los Andes-i Szent Teréz nõvérünk alapján mutatja be az életszentséget a gyakorlatban. A második írás a Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet egyik leginkább témába vágó levele, melyet fordítottak és lábjegyzeteztek a magyarszéki Sarutlan Kármelita Nõvérek. Ezt követi a Tiszteletreméltó Marie-Eugene atyáról szóló cikk, melyet Guy Gaucher OCD püspök írt és Muraközy Nóra fordított. Marie-Eugene kármelita atya különösen is sokat tevékenykedett a világban megélhetõ életszentség tanítása érdekében. Mivel 2011 decemberében megkapta a tiszteletreméltó címet, örömmel közlünk egy kis írást François-Marie Léthel OCD atyától, aki megmagyarázza ezen cím jelentését. A Marcell atya rovatban két tanúságtevõ szólal meg, akik megosztják velünk azokat az imameghallgatásokat, melyek Marcell atya közbenjárására következtek be. Az Elmélkedés szekcióban Tavas Béla OCD testvérünk írását közöljük a szeretetrõl, majd a miskolci, illetve a székesfehérvári VÉK egy-egy tagjától olvashatunk reflexiókat a hétköznapokban megélt életszentségrõl. A Neked születtem rovatban ezúttal négy megosztást is olvashatunk, melyek segíthetnek jobban megközelítenünk az Alapítások könyvét. Ebben a számban egy új szekciót is nyitunk, A magyar Kármel kincsei címmel. Itt reményeink szerint olyan írások fognak szerepelni, melyekbõl kiderülhet, milyen gazdagságokkal halmozta el az Úr a magyar Kármelt. Azt reméljük, hogy ez a fajta múltba való visszatekintés a folytonosság és fejlõdés jegyében hozzájárul a magyar Kármel jelenének megerõsödéséhez és jövõjének megalapozásához. Az elsõ cikk egy már korábban elkezdett sorozat befejezõ része. Úgy gondoltuk, hogy Szita Irénke OCDS tanúságtételét is mindenképpen a magyar Kármel kincsei közé kell sorolnunk, így ez a befejezõ rész már ebben a rovatban

2 2 KRISZTUSBAN KEDVES OLVASÓ! Kármel 2012/3-4 jelenik meg. Ezután pedig egy új sorozatot kezdünk: Keller Lõrinc Juvenál OCD atyánk önéletrajzát fogjuk részekben közreadni. A Liturgia rovatban Márffy Magdolna OCDS tollából szintén egy új sorozat indul, ezúttal az Imaórák Liturgiájáról. A Sarutlan Kármelita Nõvéreink rovatában ezúttal Johanna Andrea OCD nõvérünk jóvoltából egy mély reflexiót olvashatunk, Isten a Szeretet címmel. A Világban Élõ Kármel szekcióban pedig a Kunszentmártonban tartott pünkösdi lelkigyakorlatról, illetve a VÉK közösségek budapesti regionális napjáról olvashatunk beszámolókat. Újra jelentkezik Nem csak gyerekeknek rovatunk, ahol Iván Tímea tollából olvashatjuk A bögre címû tanítómesét. Az In Memoriam rovat ebben a számban különlegesen hosszúra sikeredett. Mindez abból a szomorú ténybõl kifolyólag, hogy Szûcs János Sándor OCD atyánk idén július 4-én megtért az Atya házába, ahonnan közbenjárását kérem a Kármel újságért, melynek õ állandó cikkírója volt. Még betegségében is írt, elõször is gyönyörû és méltán híres tanúságtételét, utána pedig a legutóbbi számban egy beszámolót a Reménység fesztivál elõkészületeivel és az új evangelizációval kapcsolatban. Ezt a számot júniusban még szokás szerint Budapesten a szobája ajtaja elé tettem, hogy ha majd visszajön Keszthelyrõl, akkor olvashassa a tiszteletpéldányt. Már nem jött vissza érte. Sándor atya, ahogy szeretted és támogattad földi életedben ezt a folyóiratot, segítsd azt közbenjárásoddal odaátról is! A Postaládánkból részben két beszámolót és megosztást olvashatunk az áprilisban Kunszentmártonban megtartott kommunikációs lelkigyakorlat kapcsán. A könyvajánló után a hírekben többek között XVI. Benedek pápának az avilai Szent József kolostor 450. évfordulója alkalmából írott levelét olvashatjuk. Jó utat kívánok ezen számunk lelki tájain! Továbbra is várok bárminemû hozzászólást, illetve a Lélek által inspirált és megjelenésre szánt írásokat a szokásos címre. P. Béri László Renátó ocd felelõs szerkesztõ

3 Kármel 2012/3-4 ÉLETSZENTSÉG A GYAKORLATBAN 3 TANÍTÁS ÉLETSZENTSÉG A GYAKORLATBAN LOS ANDES-I SZENT TERÉZ ÉLETÉBEN TANÍTÁS P. Péceli Bence Imre OCD Keszthely Mivel kedvessé lett Isten elõtt, szeretetet talált,( ) elragadta, hogy a gonoszság meg ne rontsa elméjét (Bölcs 4, 10-11). L os Andes-i Szent Teréz fiatalon költözött az örökkévalóságba, még a 20. életévét sem töltötte be, és összesen 11 hónapot élt szerzetesnõként. Ilyen fiatalon eljutott az életszentségre! Éppen ezért rövid idõ alatt nagyon intenzív, Istennek adott életet élt, már gyermekkorban hamar elindult ezen az úton és fiatalságában sem mondott nemet Isten hívására, hanem éppen ellenkezõleg, még a nehézségek és megpróbáltatások sem riasztották vissza attól, hogy Isten akaratát kövesse. Biztos alapok a mindennapok szent megéléséhez Teréz életében, egészen kisgyerekkorától kezdve voltak fontos események. Ilyenek mindannyiunk életében vannak bõven. Számára ezek a találkozások, események, vagy éppen belsõ lelki tapasztalatok, életének megújító pillanatai. Egy-egy ilyen alkalommal elhatározásokat tesz, és ehhez hûséges is marad egész életében. Körülbelül hét éves korában gyengéd szeretet születik szívében a Szent Szûz iránt. Megígéri, hogy minden nap elimádkozza a rózsafüzért. Ezt meg is teszi egész életében. Az édesanyjával együtt elkezd naponta szentmisére járni. Komolyan készül az elsõ szentgyónására és, áldozásra, amelyre, október 22-én kerül sor. 1 Az 1915-ös esztendõ fontos eseményeket hoz az életébe: július 13-án betölti 15. életévét, és kijelenti, hogy Jézus lefoglalta õt. Júliusban belép a Maestranza iskola kollégiumába, ahol már bentlakós növendékként kezd tanulni. Szeptember 10-én Julia Rios anyával egy döntõ beszélgetése van a hivatására vonatkozóan. December 8-án tisztasági fogadalmat tesz, amelyet minden évben megújít. Megígéri, hogy nem adja más jegyesnek magát oda, csak Jézus Krisztusnak. 2 1 Vö. Guión Biográfico, in.: Teresa de Los Andes: Obras Completas, Editorial Monte Carmelo Burgos, old. 2 Vö. uo. 9. old.

4 4 ÉLETSZENTSÉG A GYAKORLATBAN Kármel 2012/3-4 TANÍTÁS ANÍTÁS Az 1916-ban végzett lelkigyakorlata nagy hatást tett az életmódjára: naponta igényelte az elmélkedést, lelkiismeretvizsgálatot, és az alázat gyakorlását januárjában pedig Avilai Szent Terézt olvasva megerõsödik elhatározásában, hogy naponta imádkozik ban nagyon fontos elhatározásokat tesz. Augusztus 7-én utoljára vesz részt lelkigyakorlaton az internátusban. Megígéri, hogy minden nap szentáldozáshoz járul, lelkiismeretvizsgálatot tart, imádkozik, és hagyja, hogy mindig Isten akarata valósuljon meg az életében. Augusztus 12-én végleg elhagyja az internátust, azzal az elhatározással, hogy jellemes marad, és nem hagyja magát az emberi megbecsülés által, sem az érzések által irányíttatni, hanem csak az értelem és a lelkiismeret által. Ez az Isten akaratához és a lelkiismeret szavához való szilárd engedelmesség biztosítja számára leginkább az életszentség gyakorlását élete minden pillanatában. 3 Feltehetjük a kérdést, hogy miképpen juthat el ide egy fiatal 18 éves lány, és hogyan képes hûséges maradni elhatározásaihoz, fogadalmaihoz, éppen abban a korban, ahol olyan sok lehetõsége lenne az élet örömeiben elmerülni. Teréz már egészen kiskorában találkozott a szenvedéssel, amelyet nem akart eltaszítani magától és nem akarta azt csillapítani, mert felismerte, hogy a valóság fájdalmas oldalának elfogadásával Jézus Krisztus útját járhatja. Az én életem két szóban foglalható össze:»szenvedni és szeretni«. Itt van az én életem, azóta, hogy tudatomnál vagyok, 6 éves koromtól, vagy azt megelõzõen. Szenvedtem, de a jó Jézus megtanított engem csendesen szenvedni, és kiönteni neki az én szegény kis szívemet. Megérti ugye anyám, hogy az út, amelyet Jézus megmutatott nekem egész kicsi koromtól fogva, az nem volt más, mint amit õ befutott, és kedvelt; és mivel szeretett engem, kereste a szenvedést, hogy táplálja az én szegény lelkemet. 4 A 15 éves Teréz ezeket a sorokat írja be a naplójába a szenvedéssel kapcsolatban: Jézus azt mondta nekem, hogy szeretné, ha örömmel szenvednék. Ez nehezemre esik, de elég nekem ahhoz az Õ kérése, hogy törekedjek rá. Két okból szeretem én a szenvedést: az elsõ az, hogy Jézus mindig a szenvedést részesítette elõnyben a születésétõl kezdve egészen a kereszthaláláig. Aztán meg valami nagy dolognak kell an- 3 Vö. uo old. 4 Napló 1. in.teresa de Los Andes: Obras Completas, Editorial Monte Carmelo Burgos, old.

5 Kármel 2012/3-4 ÉLETSZENTSÉG A GYAKORLATBAN 5 nak lennie, hogy a Mindenható mindenben a szenvedést kereste. Másodszor azért kedves nekem, mert a kitartó fájdalom megmûveli a lelket. És mert Jézus azoknak a lelkeknek, akiket nagyon szeretett, megadja azt az ajándékot, amelyet nagyon kedvelt. Azt mondta nekem, hogy felment a Kálváriára és örömmel feküdt rá a keresztre az emberek üdvösségéért.»és nem te vagy az, aki engem keresel? Tüstént jöjj velem, vedd a Keresztet szeretettel és örömmel«5.tovább is sorolhatnánk Los Andes-i Szent Teréznek a Krisztus keresztje, és a szenvedés iránti lelkesedésérõl szóló tanúságtételeit. Most elégedjünk meg ennyivel! Megállapíthatjuk ezekben a megnyilatkozásokban azt, hogy Teréz nem önmagában lelkesedett a szenvedés iránt, hanem a meglévõ testi és lelki szenvedéseiben egy olyan eszközt talált, amely nagyon szoros kapcsolatba hozza õt Jegyesével, Jézus Krisztussal és Vele együtt részt kaphat annak a szeretetnek az örömébõl is, amelyet a Megváltó érzett a lelkek irányában. Los Andes-i Szent Teréz, Avilai Szent Teréz tanításához nagyon hûséges volt abban is, hogy számára is az alázat erénye minden más erénynek alapja. A es lelkigyakorlatán ezeket a gondolatokat jegyzi be a naplójába. Megértettem, hogy az én gõgöm választ el legjobban Istentõl. Mától fogva akarok és szándékozok alázatos lenni. Az alázat nélkül a többi erény csak képmutatás. Nélküle az Istentõl kapott kegyelmek csak kár és romok. Az alázat gondoskodik arról, hogy kialakuljon bennünk Krisztus hasonlatossága, a lélek békéje, a szentség, és az Istennel való bensõséges egyesülés. 6 TANÍTÁS Folyamatos párbeszéd Jézussal Teréz írásait átszövik a Jézussal való nagyon mély baráti beszélgetések. Néhány példáját ennek már olvashattuk. Õ maga is vall arról, hogy hallja Jézus hangját. Ha az egyik másik lelkigyakorlaton külön el is határozta azt, hogy idõt fog szentelni a mindennapos imára, ezek a beszélgetések már sokkal régebb óta töltik be spontán módon napjait, óráit. Az elsõáldozására visszaemlékezve írja le, hogy mikor hallotta elõször Jézus hangját. Nem lehet leírni azt, hogy mi történt a lelkemben Jézussal. Ezerszer kértem õt, hogy vigyen magával, és elsõ alkalommal hallottam kedves hangját. Ó Jézus, én szeretlek Téged, én imádlak Téged,Téged kérlek mindenkiért. És a Szent Szüzet közel éreztem magamhoz. És elsõ alkalommal éreztem egy élvezetes békét. 7 Teréznek ez a Jézussal való személyes beszélgetése nagy fejlõdésen ment keresztül rövid élete folyamán. Elõfordult az is, hogy kételkedett abban, hogy a szavak Jézustól származnak és jelet kér tõle ehhez: Tegnap azt mondtam Jézusnak, hogy ha igaz volt az, hogy õ beszélt hozzám, akkor tegye meg nekem azt, hogy 5 Napló 15. in. uo old 6 Napló 29. in. uo old 7 Napló 6. in. uo. 78. old.

6 6 ÉLETSZENTSÉG A GYAKORLATBAN Kármel 2012/3-4 TANÍTÁS ANÍTÁS Izquierdo anya 8 tegye fel nekem ezt a kérdést:»szereti ön a Mi Urunkat?«Milyen nagy zavarban voltam ma, amikor hallom az anyát, hogy ezt mondja nekem:»szereti Krisztust?«Elvörösödtem ijedtemben, és elhallgattam, és akkor õ ezt mondta nekem:»nem válaszol nekem egész lelkével?«azt mondtam neki: Egy fenevad lennék, ha nem szeretném Õt. Ó milyen jó Jézus evvel az alávaló szolgájával! Ó Jézus lesújtottál rám és összezavarsz a szereteteddel! 9 Ennek a párbeszédnek a hangvétele valamikor egészen szerelmessé válik. Egy alkalommal, amikor a már kármelita novícia Teréznek egy rövid idõre a cellájába kerül egy kis Jézust ábrázoló kép Teréz egy nagyon bensõséges órát él át Jézussal: Õ együtt jött az Õ Terézével, és eltöltöttem egy órát a cellámba zárkózva ezernyi ostobaságot mondogatva neki, mert bolond vagyok, de nagyon bolond 10 Ezen párbeszédben Jézus egyre jobban magához vonzotta Terézt, és néha mint jó Pedagógus követelményeket is állít elé. Egyik lelkivezetõjéhez írott levelében így nyilatkozik: Azt kéri tõlem, hogy egészen adjam oda magamat neki, az õ isteni kezeibe 11 Egy másik helyen Jézusnak más kéréseit fogalmazza meg: Ma még inkább egyesülve voltam Jézussal. Szeretem Õt. Ezen a reggelen megérintette a szívemet és feltámasztott a levertségembõl. Ó szeretetem Õt! Három dolgot kért tõlem: 1.Tartsam meg a csendet; 2. hogy a hit szellemével éljek; 3. hogy adjak hálát a reggeli szentáldozásért. 12 Teréz számára egészen világossá válik, hogy Jézussal az állandó párbeszédben az összeszedettségre és az életszentség gyakorlására hívja õt: Az én erõfeszítéseim mind arra vezetnek, hogy szent kármelita legyek; és hiszem, hogy Isten azt akarja tõlem, hogy elérjem ezt az életszentséget, ami egy folyamatos összeszedettséget jelent: hogy semmi és senki ne tudja elvenni a figyelmemet Õróla. Nem kérek mást, csak ezt, mert itt, a lelkemnek ebben az Istennel való bensõséges egyesülésében található meg számomra az összes erények gyakorlata. 13 Folyamatos dialógus az emberekkel Amilyen intenzív párbeszédet folytatott Jézussal,Teréz annyira nagy figyelemmel volt az õt körülvevõ emberekkel kapcsolatban. Nagycsaládban nõtt fel, testvéreit a saját lelkiismeretének szavára figyelve, és ezért a nehézségek, konfliktusok vállalásával is próbálta Isten felé vezetni. Tudjuk, hogy bár vallását gyakorló családban élt, testvérei közül nem egynek voltak komoly problémái a hittel 8 Egyik tanárnõ az iskolában. 9 Napló 41. in.teresa de Los Andes: i.m., 163. old levél, in. uo old levél, in. uo o. 12 Napló 31. in. uo old levél, in. uo old.

7 Kármel 2012/3-4 ÉLETSZENTSÉG A GYAKORLATBAN 7 A depresszióra hajlamos húgának, Rebecának például ezeket a szavakat fogalmazza meg. Napok óta vágytam arra, hogy veled beszéljek, és a szívem indulatát követve rögtön válaszoltam volna, hogy vigasztaljalak és lelkesítselek, de inkább az áldozatot részesítettem elõnyben. Mindenekelõtt, jól meg foglak szidni, ahogy mindig tettem, azért, mert nincs bizalmad mások kedvességében. Tudod, hogy fõleg kire vonatkozik ez Tehát ismétlem neked, amit már oly sokszor mondtam, hogy ez egyedül a te érzékenységedbõl származik, amelyet ha te nem oltod ki magadból, akkor meg fogja keseríteni az örök életedet. Nem kell, hogy melengesd szívedben, nõvérke, a bizalmatlanságnak ezen érzéseit. ( ) Azt hiszed, hogy ha veled ellenkeznek, vagy nem teljesítik tetszésedet, akkor nem szeretnek? Akkor én azt mondom: amikor még otthon voltam, ellenkezésbe kellett kerülnöm a saját akaratommal egészen a minimumig. Ne gondold, hogy olykor nem csüggedtem el, mert máshoz kellett igazodnom. Ennek ellenére, nõvérkém mindig megvolt az a vigasztalásom, hogy Isten akaratát láthattam minden dologban, mert egy hajunk szála sem sérülhet anélkül, hogy Õ megengedné. Így hát nõvérkém, érték ez; mivel te formálódsz az örök életedre, anélkül, hogy valaki észrevenné, egyedül Istenért és a lelkekért. Egyesülj a te kármelitáddal, aki sohasem teheti meg semmiben a saját akaratát, és ez az, ami a történetesen legnehezebb az embereknek; azonban Istenhez láncolódva ez az jelenti, hogy szabadon élünk, szeretettel élünk. 14 Teréz idõsebb nõvérének, Luciának, akinek gyereke született, többek között ezeket a buzdító szavakat írja: Igen, Luciám, ez gyönyörû, hogy készíted szívedet a kis Lucia számára, azért, hogy mindig Jézus szentségháza legyen. Most az imádságaiddal, késõbb a tanítással, az éberséggel és a példával. Tanítsd meg õt szeretni egész kis korában. Beszélj neki arról mindig, hogy van egy olyan Isten, aki végtelenül szeret, és az oltáron él, hogy egyesüljön a lelkünkkel. Hogy az õ elsõ szava Jézus legyen. 15 Teréz legidõsebb bátyja Miguel, egy mûvész lélek volt, aki az italban sem tudott mértéket tartani. Az életszentség kapujában álló húga így próbálja segíteni: Értem, habár te sohasem adtál jelet arrõl, hogy szenvedsz, hogy egy összetört szívet hordozol magadban. Mégis sokszor TANÍTÁS levél, in. uo old levél, in uo old.

8 8 SZENTSÉG AZ ÉLET BANÁLIS DOLGAI KÖZÖTT Kármel 2012/3-4 TANÍTÁS ANÍTÁS akartam behatolni egészen addig a sebig, de a te zárkózott karaktered elrejtette elõlem. Mit lehet tenni, hacsak nem hallgatni és imádkozni érted? Ha te fel tudnád fogni, hogy mennyit sírtam érted, meghallanád, mindazt, amit a szívem neked mondani akart. De talán nem akarod majd meghallani egy apáca tanácsait. Igen apáca leszek, de szívemben mindig a nõvéred maradok. A kolostorból állandóan virrasztani fogok és elkísérlek téged az én szegény kis imádságaimmal. Szeretett Miguelem, sohase veszítsd el a hitedet. Szeretnék inkább azelõtt meghalni és felajánlani az életemet, hogy te elvesztenéd a lelkedet. ( ) Hidd el nekem, hogy az életem egy folyamatos áldozat lesz teérted, hogy jó kereszténnyé válj. Emlékezz a te kármelita nõvéredre. 16 Luis, Teréznek az az öccse, akihez lélekben talán a legközelebb állt, és akit Lucho-nak nevezett. Egyik levelében arra hívja, hogy bár egymástól távol élnek imádkozzanak együtt. Azt mondod nekem, hogy én biztosítottalak a leveleimben, hogy mindig, mint nõvér szeretlek téged. Most kételkedsz ebben egy pillanatra? Talán nem tudod, hogy az én szívemben tökéletesedik az Isten szeretete, és minél tökéletesebb, annál nagyobb a szeretet? Így tehát ne kételkedj abban, hogy én minden pillanatban érted könyörgök, és az imádság a szeretetnek egy éneke ( ) Lucho, imádkozzál. Gondolj nyugodtan arra, hogy ki Isten és ki vagy te, és, hogy miben vagy neki köteles. Az iskola után sétálj el egy templomba, ahol a magányos Jézus beszél a szívedhez misztikus csöndben. Egyesülj velem. Öt órakor imádságban leszek. Kísérjük az elhagyott Istent és kérjük õt, hogy adja nekünk szent szeretetét. 17 SZENTSÉG AZ ÉLET BANÁLIS DOLGAI KÖZÖTT Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet Fordítás és jegyzetek: Sarutlan Kármelita Nõvérek Magyarszék H a írásai alapján ítéljük meg, úgy tûnik (noha nem lehetünk benne biztosak), hogy, bár fájdalommal teli napokat, és annál is hosszabb ideig tartó belsõ sötétség állapotát kellett átélnie, Erzsébet zsinórmértéke a sugárzó hit volt. Perjelnõje olyan léleknek nevezte, akit csak egy gondolat hajt. Hagyja szeretni magát!, leveleiben így buzdította Erzsébet a barátait. Leveleinek nagy része világban élõknek szólt. Isten szeretet : ezek a szavak számára levél, in. uo old levél, old.

9 Kármel 2012/3-4 SZENTSÉG AZ ÉLET BANÁLIS DOLGAI KÖZÖTT 9 mindennek az alapját, az értelmét jelentették amint hogy azok is. Isten titokzatos, szavakkal ki nem fejezhetõ módon a személyek szeretetközössége, Háromság, egy értelmünket meghaladó kölcsönös hármas önajándékozás, mégis mindennek a forrása: az az élet és öröm, amely feltartóztathatatlanul fakad belõle, kiárad, hogy megossza magát velünk. Mindegyikünk ennek a szeretetnek a mûve; egyszerûen azért vagyunk itt, hogy szerethessenek, és ennek a megszépítõ szeretetnek az örvényébe sodorhassanak minket. Hagyja szeretni magát és amilyen mértékben ezt hagyjuk, olyan mértékben vagyunk szentek Jézus szentsége által. Nincs más szent állapot, nincs különbejáratú, saját szentségem, amely megelégedéssel töltene el: Ha tudnátok, milyen mélyen érzem, hogy minden szennyes, minden nyomorúságos bennem, írta Erzsébet. Isten ölelése, Isten szeretete tesz szentté. Csak annyit tehetünk, hogy hagyjuk és befogadjuk, és tõlünk telhetõleg minden akadályt eltávolítunk útjából, hogy figyeljünk Isten akaratára amely mindig a javunkat akarja, azt, hogy be tudjuk fogadni Õt. írja Ruth Burrows Az imaélet lényegérõl címû könyvében. TANÍTÁS A barátnõjéhez, Françoise de Sourdonhoz, szeptemberében írt, Hivatásunk magasztossága (La Grandeur de notre Vocation) címû levél: J. M. J.T. Itt jön végre Erzsébeted, hogy ceruzával a kezében drága Framboise 18 -a mellé telepedjék! Kiemelem, hogy: a ceruzával, mert a szívemmel már régóta veled vagyok, ugye érzed, és egyesülve maradunk mi ketten. Oly kedves elõttem esti találkozásaink emléke: elõjátéka volt annak a közösségnek, mely az Égben és a földön lelkeink között létesül; úgy érzem, mintha lelkem föléd hajolna, mint anya szeretett gyermeke fölé: fölemelem a szememet, Istenre tekintek, aztán reád nézek, 18 A Françoise név becézése.azt jelenti: Málna

10 10 SZENTSÉG AZ ÉLET BANÁLIS DOLGAI KÖZÖTT Kármel 2012/3-4 TANÍTÁS ANÍTÁS és kiteszlek Szeretete sugárzásának. Framboise, nem mondok érted szavakat Neki, de Õ jobban megért engem, jobban szereti a csendemet. Szeretett gyermekem, szeretnék szent lenni, hogy már a földön segíthessek rajtad, mielõtt onnan fentrõl tehetném. Mit nem volnék kész szenvedni, hogy elnyerhessem számodra az erõsség kegyelmét, amelyre oly nagy szükséged van. Válaszolni akarok a kérdéseidre. Kezdjük az alázatossággal; nagyszerû oldalakat olvastam róla abban a könyvben, amirõl már beszéltem neked 19. Egy jámbor szerzõ írja, hogy senki sem tudja zavarni az alázatos embert, legyõzhetetlen békét birtokol, egy olyan mély örvényben talált helyet magának, ahol senki sem fogja keresni. Azt is mondja, hogy az alázatos tehetetlensége érzetében a legnagyobb gyönyörûséggel él az Úr színe elõtt 20. Kis Framboise, a kevélységet nem lehet ám egy szép kardcsapással kivégezni! Igaz, hogy bizonyos hõsies cselekedetek, mint amilyenekkel a szentek életében találkozunk, ha nem is mérnék rá halálos csapást, mégis jelentékenyen meggyöngítik; de nekünk minden nap meg kell ölnünk a gõgünket! Mindennap meghalok 21 írja Szent Pál! Framboise, hogy meghaljon önmagának, ez minden keresztény lélek törvénye, amióta Krisztus azt mondta: Ha valaki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét, tagadja meg magát 22, ez a tanítás nagyon szigorúnak tûnik, de kellemesen édes, ha e halál célját tekintjük, ami nem más, mint Isten élete a mi bûn és nyomorúság életünk helyében. Ezt akarta mondani Szent Pál, mikor azt írta: Vessétek le a régi embert s öltözzetek föl abba az újba, aki megújult Teremtõje képmása szerint. 23 Ez a kép maga Isten; emlékszel arra a szándékára, melyet olyan határozottan fejez ki a teremtés napján: Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra 24? Ha többet gondolnánk lelkünk eredetére, a földi dolgok oly gyerekesnek tûnnének, hogy csak megvetéssel tekintenénk rájuk. Szent Péter írja egyik levelében, hogy részesei vagyunk az isteni természetnek 25, és Szent Pál ajánlja, hogy õrizzük meg mindvégig Létének kezdetét, melyet nekünk adott 26. Azt hiszem, az a lélek, aki tudatában van magasztosságának, eljut az Isten gyermekeinek dicsõséges szabadságára, ahogy az Apostol mondja 27, vagyis felül- 19 Ruysbroec antológiája.a betegszoba beszélõjében említette augusztus 2-a elõtt. 20 Az idézetek Ruysbroectól származnak Kor 15,31 22 Mt 16,24 23 vö.: Kol 3, Ter 1,26 25 vö.: 2Pt 1,4 26 vö.: Zsid 3,14 27 vö.: Róm 8,21

11 Kármel 2012/3-4 SZENTSÉG AZ ÉLET BANÁLIS DOLGAI KÖZÖTT 11 emelkedik mindenen, önmagán is. Úgy vélem, minél szabadabb a lélek, annál inkább megfeledkezik önmagáról; ha valaki a boldogság titkát kérdezné tõlem, azt mondanám, ne tartsuk számon magunkat, mindig tagadjuk meg magunkat. Íme, egy jó módszer a gõg megölésére: ki kell éheztetni! Látod, a gõg önszeretet, tehát, kell, hogy az Isten-szeretet olyan erõs legyen, hogy minden önszeretetet eltöröljön. Szent Ágoston mondja, hogy két várost hordozunk magunkban: az Isten városát és a MAGUNKÉT 28. Minél jobban növekszik az egyik, annál inkább pusztul a másik. Aki a hitbõl él, akinek megvan az az egyszerû szeme, ahogy Krisztus mondja az Evangéliumban 29, vagyis a tiszta, egyedül Istenre irányuló 30 szándéka, az alázatosan is él. Elismeri ugyan Isten adományait az alázatosság igazság 31 de a Szent Szûzhöz hasonlóan nem tulajdonít belõle semmit a magáénak. TANÍTÁS Framboise, a kevélység minden megmozdulása csak akkor válik hibává, ha az akarat is hozzájárul. Mert lehetséges, hogy anélkül jelentkezik! Talán sokat szenvedsz emiatt, de nem bántod meg a Jóistent. Ezek anélkül történnek, hogy elõre gondolnád, amit nekem mondasz, arra vall, hogy az önszeretet még mindig benne fészkel a szívben, de ez a rossz hajlandóság, szegény barátnõm, hozzánk tartozik Isten csak azt kívánja, hogy ne állj szóba szándékosan a kevély gondolattal, és cselekedeteid se hódoljanak neki, mert ez a gõg, és ez nem jó. De ha valamikor mégis megtörténnék, elcsüggedned akkor sem szabad, ha nem akarsz még nagyobb bajba kerülni. Ez ugyanis a sértett büszkeség jele lenne, tedd le nyomorúságodat 32 Mestered lábához, mint Magdolna, és Õt kérd, aki megszabadít téged. Õ szívesen látja, ha egy lélek felismeri tehetetlenségét; mert, amint egy nagy szent mondja, akkor szemben áll Isten örvényszerû végtelensége a teremtmény örvényszerû semmiségével 33, és Isten magába öleli ez a semmiséget. Drága gyermekem nem vagy gõgös, ha azt gondolod, hogy nem akarsz könynyû életet élni; igazán hiszek abban, hogy Isten azt akarja, hogy isteni légkörben teljen az életed. Látod, mennyire sajnálom azokat a lelkeket, akik nem élnek magasabb szinten a földi, banális élet szintjénél! Úgy tûnnek nekem, mint szegény rabszolgák. Szeretném feléjük kiáltani: Vessétek le igátokat, mely halálra gyöngít benneteket. Mit értek azokkal a bilincsekkel, amelyek énetekhez fûznek benneteket, vagy olyan dolgokhoz, amelyek minden bizonnyal önmagatoknál is csekélyebbek? Úgy vélem, e földön igazán csak azok boldogok, akik önmagukat megvetik, 28 De Civitate Dei 14,28; P. Fages beszélt errõl a közösségnek tartott lelkigyakorlatán 1904-ben. 29 Mt 6,22 A Vulgataban: oculus tuus simplex ; idézi Ruysbroec szövege is. 30 Idézet Ruysbroectól. 31 Avilai Teréz Belsõ Várkastély VI Folignoi Angélát idézi. 33 Folignoi Angéla.

12 12 SZENTSÉG AZ ÉLET BANÁLIS DOLGAI KÖZÖTT Kármel 2012/3-4 TANÍTÁS ANÍTÁS elfelejtik, és a keresztet választják osztályrészül! Ha az ember a szenvedésben keresi örömét, milyen gyönyörûséges béke az! Kiegészítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedésébõl, testének, az Egyháznak a javára 34 : ebben a mondatban találta meg a boldogságát az Apostol! Állandóan gondolok erre, és bevallom neked, hogy számomra bensõ és mély örömet jelent Isten választása, amely szerint részt vehetek Krisztusa szenvedésében, minden nap a Kálvária útját, sõt a nyolcboldogság útját járom! Láttál már képet, mely a halált, mint aratót, kaszával ábrázolja? Igen, ez az állapotom, így pusztít engem is. A természetre nézve keserû tudat, és ha csupán ezt kellene látnom, a szenvedésben nem éreznék egyebet, mint kiáltó gyávaságomat De ez az emberi tekintet nézõpontja! És sietve tágra nyitom lelkem szemét a hit fényességénél 35, és ez a hit azt mondja nekem, hogy a szeretet lerombol, lassan fölemészt engem, és mérhetetlen az örömöm, és zsákmányként szolgáltatom ki magam. 36 Framboise, azért hogy lelkünk ideálisan éljen, azt hiszem, hogy a természetfölötti szintjén kell élnünk, azaz soha nem szabad a természet szerint cselekedni Tudatosítani kell, hogy Isten jelen van bensõnk legmélyén, és mindenhová Vele kell mennünk, akkor az ember soha sem lesz banális, még a legmindennapibb dolgok végzésében sem, mert nem ezekben a dolgokban él, hanem túllép rajtuk! Egy természetfeletti lélek soha sem foglalkozik másodrendû ügyekkel, csak Istennel. Menynyire leegyszerûsített életet él, mennyire közel áll a boldogok életéhez, mennyire 34 Kol 1,24 35 Sziénai Szent Katalin szövegére utal. 36 A Szentháromsághoz címzett híres imájában írja: Én Hármam, mindenem, boldogságom,te végtelen magányosság, Te mérhetetlenség, akibe beleveszek, zsákmányként szolgáltatom ki magamat Neked. A zsákmány szó Kis Teréztõl ered a Szeretetbõl élni címû versébõl.

13 Kármel 2012/3-4 SZENTSÉG AZ ÉLET BANÁLIS DOLGAI KÖZÖTT 13 felszabadult önmagától és mindentõl! Számára minden egységessé változik, ami az egyedül szükséges 37, amelyrõl a Mester beszélt Magdolnának. Akkor az a lélek igazán nemes, igazán szabad, mert bezárta akaratát Isten akaratába 38. Framboise-om örök kiválasztottságunkat szemlélve, a látható dolgok annyira jelentéktelenek Halld csak Szent Pált: Mert akiket eleve ismert, azokat eleve arra is rendelte, hogy hasonlók legyenek Fia formájához. 39 (De ez még nem minden. Lásd tovább is, kicsikém, aki szintén az eleve ismertek közé tartozol!) Akiket pedig eleve ismert, azokat meg is hívta : a keresztség Istennek, a teljes Szentháromságnak bélyegével jelölt meg, Isten fogadott gyermekévé tett! 40 És akiket meghívott, azokat megigazultakká is tette : neked is, valahányszor a bûnbánat szentségéhez járultál, isteni érintései által megigazulttá tette a lelkedet, anélkül, hogy tudatában lettél volna! Akiket pedig megigazultakká tett, azokat meg is dicsõítette. Ez vár rád is az örökkévalóságban! De ne feledd, hogy a dicsõség mértéke a kegyelem azon mértékének felel meg, melyben Isten halálunk óráján talál bennünket. Engedd tehát, hogy kiválasztottságod mûvét befejezze rajtad és halld ismét Szent Pált, aki az életprogramot megadja neked. TANÍTÁS Járjatok Jézus Krisztusban, gyökerezzetek meg Õbenne és épüljetek rá, erõsödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok, és legyen bõséges a hálaadásotok. 41 Igen, lelkem és szívem gyermeke, járj Jézus Krisztusban: neked erre a széles útra van szükséged, igazán nem a föld keskeny útjaira vagy teremtve! Légy meggyökerezve Õbenne, tépd ki gyökereidet önmagadból, tégy mindig így, valahányszor önmagaddal találkozol. Épülj Õreá, magasan a múlandók fölé, ott egészen tiszta, egészen fénylõ minden. Erõsödj meg a hitben, vagyis cselekedj egyedül Isten ragyogó világosságában, sohasem a hangulataid és képzeleted szerint. Hidd el, hogy szeret téged, hogy Õ maga segít, megtart küzdelmeidben. Higgy a szeretetében, túlságosan nagy szeretetében 42, ahogy Szent Pál mondja; táplálkozz a hit nagy gondolataiból, melyek fel- 37 Lk 10,42 38 Idézet Ruysbroectól. 39 Róm 8,29 40 Róm 8,15 és Róm 6, Kol 2, Ef 2,4 Erzsébet nagyon szereti ezt a szakaszt. De a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, (Vulgata: propter nimiam caritatem suam qua dilexit nos.) Utolsó lelkigyakorlatában írja: Ez tehát Krisztus mûve minden jóakaratú lélekben, ennek a munkának a lelkemben való elvégzését sürgeti hatalmas szeretete,»túláradó szeretete«(ef 2,4). Õ akar az én békém lenni, hogy semmi se vonhassa el figyelmemet vagy távolítson el»a szent áhítat bevehetetlen erõdjébõl«(keresztes Szent János). Itt teszi lehetõvé számomra a»bejutást az Atyához«, és megtart mozdíthatatlanul, békében az Õ jelentétében, mintha lelkem máris az örökkévalóságban lenne.

14 14 SZENTSÉG AZ ÉLET BANÁLIS DOLGAI KÖZÖTT Kármel 2012/3-4 TANÍTÁS ANÍTÁS tárják lelkünk elõtt egész gazdagságát, és azt a célt, amiért Isten teremtett! Ha ebben élsz, hited nem lesz idegfeszültség, mintha félnél, hanem igaz lesz. Oly szép az igazság, a szeretet igazsága: Szeretett engemet és kiszolgáltatta magát értem 43, íme, kis gyermekem, ez, igaznak lenni! És végül, ez a program utolsó szava, és végkövetkeztetése: higgy a hálaadásban, ha Krisztusba gyökerezve jársz, a hited megerõsödik, és hálaadásban élsz. Isten gyermekeinek szeretete! Nem tudom megérteni, hogy egy lélek, aki felmérte Isten Szívének iránta való szeretetét, miképpen lehetne más, mint mindig örvendezõ, az összes fájdalomban és szenvedésben. Emlékezz arra, hogy kiválasztott téged Õbenne a világ teremtése elõtt, hogy szent és szeplõtelen legyél elõtte a szeretetben 44, és Szent Pál még azt is mondja; hogy ne félj a küzdelemtõl, és a kísértéstõl: amikor gyönge vagyok, írja az Apostol, akkor vagyok erõs, mert Jézus Krisztus ereje lakozik bennem 45. Most pedig szeretném tudni, mit gondol majd Tisztelendõ Anyánk ha meglátja ezt az újságot; most már jóformán sohasem enged írnom, mert igen gyenge vagyok. Mintha minden pillanatban készülne cserbenhagyni az élet. Lehet, hogy ez a levél az utolsó Sabeth-edtõl; több napon át készült, azért olyan összefüggéstelen. De ma este még nem tudlak elhagyni. Magam vagyok, este fél nyolc, a közösség most tartja a rekreációt én pedig kis cellámban, mely már azt hiszem, olyan, mint a Mennyország, egyedül vagyok, Vele egyedül 46, Mesteremmel keresztemet hordozva. Framboise, boldogságom szenvedésem arányában növekszik! Ha tudnád, milyen íz található a Mennyei Atya által elegyített kehely mélyén! Isten veled, szeretett Framboise, nem tudom tovább folytatni. A csendben való találkozásainkban ki fogod találni, meg fogod érteni azt, amit nem mondok el neked. Ölellek. Szeretlek, ahogy egy anya szereti pici gyermekét. Isten veled, kicsikém Szárnyainak árnyékában oltalmazzon minden bajtól 47. S. M. Elis. de la Trinité, Laudem gloriae. (Ez lesz az új nevem a Mennyben.) Nagy tisztelettel, és leányaként emlékezem drága édesanyádra, és barátsággal drága Marie-Louisera. 43 Gal 2,20 44 Ef 1,4 ; egyes számban, és nõnemben idézi a páli szöveget Kor 12, Utalás Avilai Teréz híres mondatára: Egyedül az Egyetlennel A magyar kiadásban: Mert hiszen az legyen mindig az õ igyekezetük: egyedül lenni Õvele. Önéletrajz 36, Zsolt 90,

15 Kármel 2012/3-4 A KÁRMEL LELKISÉGÉNEK PRÓFÉTÁJA A KÁRMEL LELKISÉGÉNEK PRÓFÉTÁJA A MAI VILÁG SZÁMÁRA TISZTELETREMÉLTÓ MARIE-EUGENE ATYA Istent keresõ lelkek mindenütt vannak. Ó! bár el tudnék jutni mindegyikükhöz, és beszélhetnék nekik a végtelen Szeretetrõl (P. Marie-Eugene) TANÍTÁS Teréznek testvére, sokaknak atyja Írta: Mgr Guy Gaucher, Bayeux-Lisieux nyugalmazott segédpüspöke (fordította: Muraközy Nóra) A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz kétség kívül a végsõ idõk egyik szentje lesz.tanítása nagy hatást gyakorol majd a különféle zavarok és viszályok között Kis gyermekként tanítja meg a végsõ idõkben a szentek seregét alkotó lelkeket arra, hogy teljesen adják át magukat Isten irgalmának. Küldetésének még csak a kezdeténél vagyunk. A nagy tettek még nem jöttek el, és Szent Teréz csak ezek által mutatkozik meg teljes valójában: óriás a Szentek között! Ki merészelt 1932-ben ilyen határozottan írni? A Gyermek Jézusról nevezett Marie-Eugene (ejtsd: mari-özsen ) atya, egy lelkigyakorlat során, melyet a késõbbi Notre-Dame de Vie, Kármelita Világi Intézmény tagjainak tartott. Lisieux fiatal kármelitáját 1925-ben avatták szentté, 1927-ben pedig a missziók védõszentjének nyilvánították, vagyis a jezsuita Xavéri Szent Ferenccel egyenrangú helyre állították. Ebben a bátor kijelentésben a határozott jövõbe tekintés a megkapó, mert a Gyermek Jézusról nevezett Teréz nõvér 1899 óta már megszámlálhatatlanul sok jótéteményt árasztott a világ minden tájára, hûen utolsó betegsége során tett ígéretéhez: Igen, mennyei boldogságom azzal töltöm, hogy jót teszek a földön Mindaddig, amíg vannak megmentésre váró lelkek, nem akarok pihenni (CJ ). Túl azon, amit a fiatal szent már végbe vitt, Marie-Eugene atya szavai a messzire látó prófétai szavaiként zengenek. Számára a kis szent óriási. Igaz, hogy már X. Piusz pápa kijelentette, hogy õ a modern idõk legnagyobb szentje. A kármelita atya azért nyilatkozik így, mert Terézt, mint gyermekkori barátnõt tekinti, aki itt élt közöttünk, és ahogy növekedtünk, ránk bízta titkait, megmutatta lelkének rejtekét október 3-án tartott szentbeszéd.

16 16 A KÁRMEL LELKISÉGÉNEK PRÓFÉTÁJA... Kármel 2012/3-4 TANÍTÁS ANÍTÁS A találkozás Henri Grialou, Rodez szeminaristája, a Gyermek Jézusról nevezett Teréz nõvért egy csapásra fedezte fel február 24-én ezt írja egyik barátjának: Hadd kérdezzem meg tõled, hogy ismered-e a Gyermek Jézusról nevezett Teréz nõvért, a Lisieux-i kis kármelitát. Csodálatosnak tartom Önéletrajzát; soha egyetlen könyv sem tett rám olyan mély benyomást, mint ez. Többször elolvastam, és példányt meg is vettem belõle, hogy többször újra elolvashassam. Nem találok szavakat, hogy kifejezzem, mekkora hatása van rám. Csodálatos! 49 Amikor egy évvel késõbb bevonul a háborúba, kézenfekvõ, hogy magával viszi ezt az egészen vékonyka kis könyvet az Egy lélek történetének akkoriban Rózsaesõnek nevezett verzióját -, mely teljesen elhasználódva,verdun és más vidékek lövészárkainak sarától piszkosan tér vissza. Megtapasztalta Teréz védelmét, aki eltéríti a golyókat 50. A kármelita nõvér hatását megerõsíti egy Keresztes Szent Jánosról olvasott könyv, és február 24-én a szeminarista az avon-i kármelita atyák noviciátusába lép. Barátjának, Gabriel Saint-Hilaire-nek ezt a vallomást teszi: Neked valóban megmondhatom, hogy számomra a kis Teréz nõvér, Urunk és a Szent Szûz után, szinte mindent jelent. 51 Nyilvánvaló, hogy kármelita nõvérének április 23-i boldoggá avatásakor kitör belõle a Magnificat: Ami engem illet, azt hiszem, ez életem egyik legszebb napja. [ ] Egy nagyon régi és nagyon mély vágy megvalósulása. Lehet, hogy a kis Teréz nõvér megdicsõüléséért minden más szándéknál többet imádkoztam. Ekkor elmeséli azokat a különféle jótéteményeket, amelyekben részesült, és így folytatja: különösen a jövõre vonatkozóan, a remény óriási, meghatározatlan, de szinte végtelen. [ ] Úgy vélem, hogy a kis Teréz nõvér az isteni szeretet folyamait fogja kiárasztani még a világra. 51 A kármelita atyára nem a csodák százai gyakorolnak olyan nagy hatást, hanem az amit a lelkekben mûvel. Ettõl kezdve, Szent Teréz szentté avatása elõtt és után, számos Triduumot prédikál, 1925 és 1926 között például nyolcat. Amikor pedig késõbb a Notre-Dame de Vie Intézet évi lelkigyakorlatát tartja a papoknak, legalább egy beszédet kármelita barátnõjének szentel, nem is beszélve a homíliákról, a belsõ imáról tartott elõadásokról, stb. Mindennek a munkának egy elsõ összefoglalását nyújtja az 1947-es Teréz Napok záró elõadásában, melynek címe: A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz, a misztikus élet doktora. 53 Miután azt tanulmányozta, hogy a Lisieux-i szent mit kapott a kármelita hagyományból, Illéstõl egészen Keresztes Szent Jánosig, Avilai 49 Pére d'une multitdue Lettre autobiographiques du pére Marie-Eugéne, [Sokaknak atyja, Marie-Eugéne atya önéletrajzi levelei] Ed. Fayard, Le Sarment, Párizs, old szeptember 1-én kelt Levél, 32. old április 23-i Levél, old. 52 Idem.

17 Kármel 2012/3-4 A KÁRMEL LELKISÉGÉNEK PRÓFÉTÁJA Szent Terézen át, az elõadás erõsen kihangsúlyozza a Lisieux-i kis kármelita által kínált új üzenetet. Tanítása egyetemessé teszi az életszentség magas fokát, mikor rámutat arra, hogy minden keresztény ember megélheti azt (166. old.), ami a II. Vatikáni Zsinat üzenetének más módon való kifejezése. Az összegzés, a maga határozottságával, ma is sodró erejû: De vajon prófétálunk akkor, amikor mindenki elõtt kifejezésre juttatjuk érzéseinket; amikor elmondjuk a már megvalósult mûvet azon a tágas téren, ahol ez hatást gyakorol, vagyis az egész világon; amikor a feltörõ fény erejérõl és tisztaságáról szólunk, és kijelentjük, hogy Teréz ott lesz az Egyház nagy mesteri között, a lelkek leghatékonyabb vezetõi között minden korban, és hogy már most ott van. ( old.) TANÍTÁS Látni akarom Istent Marie-Eugene atya fõ mûvének vezérfonala Avilai Szent Teréz Belsõ Várkastély c. könyve, melyet összevet Keresztes Szent János mûveivel, de a kis Teréz tanításával is, akit egy szintre helyez illusztris spanyol anyjával és atyjával. Lisieux Szentje Keresztes Szent János valódi leánya, de ez utóbbi a XVI. századi Spanyolország szentje: szigorú nyelvezetû teológus, tudós, aki elveket hirdet, és ezek fényébe helyezi tapasztalatait, miközben arra törekszik, hogy minél személytelenebb legyen.a Gyermek Jézusról nevezett Teréz közelebb van hozzánk; úgy tûnik, mintha ismertük volna õt, annyira hozzá hasonlóan reagálunk és beszélünk. Olyan, mint egy fiatal tanárnõ, aki odaül mellénk, hogy elmesélje tapasztalatait; õ csak egy kis tudós, oly egyszerû fogalmakkal dolgozik, hogy az már szinte szegényesnek látszik; de meghódít minket a szavait betöltõ ragyogó és egyszerû fénnyel, életével, és túláradó szeretetével, stb. (833. old.). Hogy is ne vennénk észre ezeken az oldalakon Marie-Eugene atya saját tapasztalatát? Lisieux szentje annyira jelen van ebben a tizenöt éven át érlelõdött könyvben, hogy a kiadók a személynevek között meg sem említik õt.a lélek magatartásáról Szegénység, Remény, Lelki gyermekség szóló fejezetben a kis Teréz mindenütt ott van ( old.) Az önéletrajzi kéziratok kiadása A Notre-Dame de Vie alapítója nem egy elméleti spirituális tanítást épített fel Aveyron jó földjén. Gyermekkori barátnõjét annál jobban szerette, mivel igazi normand realista módjára õ is a valódi élet szerelmese volt. ( A Kézirat, 31.). Ahhoz pedig, hogy Teréz üzenete teljesen célt érjen, ki kellett adni az Egy lélek történetének eredeti szövegeit. 53 Pére Marie-Eugéne,Ton amour a grandi avec moi, un génie spirituel,thérése de Lisieux, [Szereteted együtt növekedett velem; egy spirituális zseni, Lisieux-i Teréz] Ed. du Carmel, 1998, old.

18 18 A KÁRMEL LELKISÉGÉNEK PRÓFÉTÁJA... Kármel 2012/3-4 TANÍTÁS ANÍTÁS Marie-Eugene atya, miután a Rend általános definítora lett, Rómából írt a Jézusról nevezett Ágnes anyának, aki a Lisieux-i Kármel életre szóló perjelnõje, és fiatal nõvére vázlatainak elsõ kiadója volt, melyrõl a perjelnõ úgy vélte, hogy fejezetekre kell osztani, ki kell javítani a helyesírási hibákat, egyes fejezeteket ki kell fejteni, vagy pedig ki kell hagyni. Ez a munka 1898-ben helytálló volt, ötven évvel késõbb azonban már elavult. Lássuk ennek az szeptember 3-án kelt hosszú levélnek egy részletét: Helyes és okos dolog volt, hogy a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz kéziratait az elsõ kiadásokban bizonyos diszkrécióval mutassák be, mely el tudta fogadtatni azt, ami az õ elgondolásában vakmerõ és eredeti volt, és ami az õ kifejezési módjában az akkoriban uralkodó ízlések és hajlamok számára túl határozott, és talán túl egyszerû volt. [ ] De azok az idõk szerencsére elmúltak. Az Egyház megszólalt. A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz életszentsége és tanítói küldetése egyetemesen ismert. Ebbõl következik, hogy õ most már az egész Egyházé, és a történelemé. [ ] Ahhoz, hogy Kis Szent Teréz tanítását és lelkületét fokozatosan elmélyítsük, már nem elegendõek azok a dokumentumok és írások, melyeket oly jóságosan közre adtak nekünk. Csakis az eredeti szövegek által lehetséges, hogy gondolatmenetét, úgy szólván az életritmusát, és a többnyire egészen pontos és világos megfogalmazások fényét fel tudjuk fedezni. 54 Marie-Eugene atya, a párizsi Provincia egyik kármelitájára, François de Sainte- Marie atyára bízta Teréz önéletrajzi írásai kiadásának (1956) gondját, egy kis csoport segítségével, melyben ott volt a Notre-Dame de Vie két tagja is. Újabb lépés Igen, érezzük azt, hogy Teréz poszthumusz tevékenységének új korszakába lépünk. Hiszen õ be akarta járni a világot, hogy megmutassa az irgalmas Szeretet rejtett kincseit. Marie-Eugene atya egyik 1954-ben elhangzott, nagyon mély mondatát szeretnénk kiemelni: A Szent Szûz remélt, reményének gyümölcsét pedig majd csak az utolsó napon látja meg, amikor Krisztus Misztikus Teste teljességére jut. A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz kiterjeszti reményét a látóhatár széléig, Isten tervének végsõ pontjáig. Õ a világ végéig dolgozni akar, és csak akkor hagyja abba, amikor»teljes lesz a választották száma«. Reménye összefolyik Szûz Máriáéval. 55 Ennek az új világnak küszöbére, mely a korábbiaknál nagyobbnak és hatalmasabbnak ígérkezik, mivel az egész világot átfogja és már meghódította, mely viharosabbnak és megosztottabbnak is ígérkezik, Isten a Gyermek Jézusról nevezett Terézt helyezte, hogy kinyilatkoztassa és megszerettesse a Szeretetet, hogy felállítsa a kis lelkek meg- 54 Pére d'une multitude, old. 55 Jegyzetek 1954-bõl.

19 Kármel 2012/3-4 A KÁRMEL LELKISÉGÉNEK PRÓFÉTÁJA számlálhatatlan seregét, akik megtapasztalták a Szeretetet, és képesek arra, hogy itt a földön kemény harcokat folytassanak. 56 Mindezt pedig nemcsak a monostorok világában, hanem a külvárosokban, a sugárutakon, mindenütt, ahol vannak olyan lelkek, akiket Isten a Vele való bensõséges találkozásra hív. 57 Befejezésként álljon itt egy vallomás Teréz testvérétõl, sokaknak atyjától: Megértettem, hogy a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz megérezte az Úr Irgalmasságának gyengédségét; én annak erejét érzem. 58 Marie-Eugene atya Terézt szédületesnek nevezte. Úgy tûnik, hogy nagy horderejû próféciái megvalósulnak, fontos események mutatnak erre. Mily nagy öröm Marie-Eugene atya számára Teréz Egyházdoktorrá nyilvánítása õ errõl már az 1920-as években beszélt!, ami kitágítja Teréz üzenetének horizontját. II. János-Pálnak az Angyali Üdvözletkor tartott beszéde mintha összefoglalná mindazt, amit Marie-Eugene atya Szent Terézrõl mondott: Teréz tanítása, mely a szeretet valódi tudománya, ragyogó kifejezõdése annak, hogy ismerte Krisztus misztériumát, és a kegyelemrõl személyes tapasztalata volt; segíti a mai embereket, és segíteni fogja a holnap embereit is abban, hogy Isten ajándékait jobban észrevegyék, és hogy végtelen Szeretetének Örömhírét terjesszék. Szemünk elõtt egy másik esemény folytatódik, és senki nem tudja megmondani, hogy ez mikor ér véget: Szent Teréz Ereklyéinek vándorlásáról van szó, világszerte, ami 1994-ben kezdõdött. Az ereklyetartó azóta az öt kontinens 55 országában járt, és emberek millióit vonzotta magához, kiterjedt evangelizációval kísérve. Jegyezzük meg, hogy az Ereklyék három ízben jártak a Notre-Dame de Vie kápolnájában, ahol Marie-Eugene atya nyugszik. Szent Teréznek ez az egész világot bejáró útja a kármelita atya vágyának megvalósulása, aki Terézben az egész világhoz szóló lelki tanítót látott. Minket az isteni kegyelmek láncolata szédít el. Mert íme, december 19- én Marie-Eugene atyát XVI Benedek pápa tiszteletreméltónak nyilvánította. Láthatjuk hát, hogy a maga részérõl õ is egyetemes misszióra kapott meghívást; arra, hogy a lelkeket Istenhez vezesse. Érezzük, hogy a két barátnak, a kármelita szerzetesnõnek, és a Notre-Dame de Vie alapítójának még sok dolga lesz. Az Egyház Történetének újabb lépcsõjénél állunk tehát. TANÍTÁS 56 Id old. 57 Carmel, márciusi különszám, old. 58 Id old.

20 20 A TISZTELETREMÉLTÓ CÍM JELENTÉSE Kármel 2012/3-4 TANÍTÁS ANÍTÁS A TISZTELETREMÉLTÓ CÍM JELENTÉSE François-Marie Léthel OCD François-Marie Léthel atyát már nem kell bemutatni a Kármel újság olvasóinak: többször járt már hazánkban, s többször tartott már konferenciát Marcell atya kapcsán is. Neve a Szépszeretet magyar kritikai kiadásában is szerepel egy tanulmány végén. A római professzor aki az elmúlt évben a szentatya, XVI. Benedek pápa nagyböjti lelkigyakorlatát is vezette alább közölt cikkét a Marie-Eugéne atya által alapított Notre-Dame de Vie Intézet kérésére írta, hogy mint a Szentté avatási Kongregáció teológusa, értelmezze azt a tényt, hogy a pápa a tiszteletreméltó címmel ruházta fel a kármelita Marie-Eugéne atyát. Cikkének aktualitását az a tény is kifejezi a magyar olvasók számára, hogy Marie-Eugéne atya máriás lelkiségét párhuzamba állítja több, már világszerte közismert szent mellett Marcell atya lelki tapasztalatával is. (P. Rafael) A Gyermek Jézusról nevezett Marie-Eugéne atya még nem tartozik a boldoggá avatottak közé, de már Tiszteletreméltó, és ennek a már-nak fontosságát szeretném hangsúlyozni, annak reményében, hogy hamarosan sor kerül a boldoggá avatásra, amint elismerik a csodát december 19-én lett Tiszteletreméltó, amikor XVI. Benedek Pápánk elismerte erényeinek hõsies fokát, azaz életszentségét. Az egész Egyház és a Kármelita Rend valamint a Notre-Dame de Vie Intézet által képviselt Kármelita család számára is ez már óriási dolog. Valójában az a döntés, mellyel megállapítják, hogy Isten Szolgája hõsies fokban gyakorolta az erényeket, sokkal több a boldoggá- és szentté avatás felé vezetõ út egy lépésénél. Az Egyház végérvényes és visszafordíthatatlan döntése ez, melyet a legfõbb tekintély, a Pápa jelent ki. Hosszú út eredménye, egy hatalmas munka legszebb gyümölcse, melyet folyamatosan támogatott és kísért Isten népének imája.támpontja és alapja mindannak, ami ezután jöhet: boldoggá avatás, szentté avatás, sõt egyháztanítóvá avatás. A boldoggá avatáshoz egy csoda elismerésére lesz szükség, majd pedig egy másikéra a szentté avatáshoz. Az egyháztanítóvá avatáshoz a tanítás kiválóságát kell bemutatni, valamint azt, hogy ez egyetemes fogadtatásra talál az Egyház részérõl.az erények hõsies fokának megállapítására azonban egyszer s mindenkorra eljutottunk, és ez soha többé nem lesz újabb vizsgálat tárgya. Kétségtelen, hogy az erények hõsies fokát elismerõ dekrétumban még nincs meg a boldoggá- és szentté avatás ünnepélyessége és nyilvánossága, de ez mintegy a jéghegy elrejtett része, mely a tengerbe süllyed, de ami jóval nagyobb a látható résznél, és azt teljes egészében hordozza. Nekem személy szerint az a nagy kegyelem jutott osztályrészül, hogy Rómában a Szentté avatási Ügyeken dolgozom. Számomra az volt Boldog II. János Pál

Itt jön végre Erzsébeted, hogy ceruzával a kezében melléd telepedjék! Kiemelem, hogy ceruzával, mert a szívemmel már régóta veled vagyok

Itt jön végre Erzsébeted, hogy ceruzával a kezében melléd telepedjék! Kiemelem, hogy ceruzával, mert a szívemmel már régóta veled vagyok Itt jön végre Erzsébeted, hogy ceruzával a kezében melléd telepedjék! Kiemelem, hogy ceruzával, mert a szívemmel már régóta veled vagyok Szentség az élet banalitásai között Ha írásai alapján ítéljük meg,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Isten dicsőségének dicsérete 1 Szentháromságról nevezett Szent Erzsébet

Isten dicsőségének dicsérete 1 Szentháromságról nevezett Szent Erzsébet Isten dicsőségének dicsérete 1 Szentháromságról nevezett Szent Erzsébet Szent Erzsébetnek különös érzéke van a barátsághoz ahogy Szent Terézia anyánknak is. Számunkra is felajánlja a barátságát, megosztja

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

János 3: Hungarian Károli ( public domain)

János 3: Hungarian Károli ( public domain) Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben