A BÛN KÜSZÖBÉN iskolai nevelési-oktatási program. Módszertani útmutató pedagógusoknak. - Az Európai Unió által támogatva -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BÛN KÜSZÖBÉN iskolai nevelési-oktatási program. Módszertani útmutató pedagógusoknak. - Az Európai Unió által támogatva -"

Átírás

1 III. OSZTÁLYOS TANANYAG 1

2 Indulj el 6-os dobással! Rendszeres tanulásod jutal- Szófogadatlan voltál, Fogadd meg a jó tanácsokat, mául a 8-as mezõre léphetsz! Ráadásul hisztizel. Kerüld el a helytelen, káros Lépj vissza a 2-esre! szokásokat, tetteket! Kirándulni voltál, helyes! Õszinte, hûséges barát vagy A 16-osra felugorhatsz! Még egyszer dobhatsz! 2

3 Nevelés az erõszak elleni oltás (Edvard James Omos) 1. Foglalkozás Családi útkeresõ I. - Haladj a jó úton! - Nevelési cél: A tanulók helyes magatartási normáinak kialakítása Kulcsfogalmak: Haladás a jó úton Tanulás Engedetlenség Testedzés Jó barátság Mottó: Haladj a jó úton! Madarat tolláról, embert barátjáról ismerni meg. (Magyar közmondás) A téma indokolása, háttere: A tanulók erkölcsi nevelése a mindenkori társadalmi igényeknek megfelelõen kell, hogy történjen. A diákokkal ezeket a magatartási normákat el kell fogadtatnunk, amelyeknek a személyiségük szükségleteivé kell válniuk. A gyermeknek nehézségei lehetnek annak megértésében, hogy mi a helyes és helytelen viselkedési mód. Ennek elfogadásában és fejlesztésében a Családi útkeresõ társasjáték segítségül szolgál, amely megkönnyíti e szabályok játékos formában való elsajátítását. Módszertani javaslatok A társasjáték képei alapján beszélgessünk a helyes viselkedési módokról. A foglalkozások hozzásegítik a gyerekeket az erkölcsi és magatartási szabályok elmélyítéséhez. Ügyeljünk arra, hogy figyelmeztetõ szavaink ne tûnjenek erkölcsi prédikációnak! Eszközök: Társasjáték, dobókocka, bábu, ceruza, füzet, kréta, tábla. 3

4 Gyakorlatok: 1. A Dobókocka segítségével, 6-os dobással léphetünk ki a Start menübõl. Lépjünk be a 3. sz. mezõbe, majd fogalmazzuk meg, miért fontos a jó tanulás az életünkben: Céljaink eléréséhez, Célok, vágyak, álmok elérése a sikeres pályaválasztáshoz, a sok ötössel örömet szerezzünk magunknak és a szüleinknek, ne legyünk tudatlanok. Mi leszek, ha nagy leszek? Beszélgetés a kisiskolásokkal. Tanulj szorgalmasan, eredményesen, hogy a kitûzött céljaidat elérhesd! A tudás hatalom! Több Telik Tõlem! Jegyezd meg jól magadnak! Az Életben mire viszed, Ettõl függ majd hatalmad. Tanulás? Sakk? Barkácsolás? Zene? Torna? Szerelés? Tapasztald ki képességed, Meglásd, nem is lesz nehéz! A Életre felkészülve Megállod majd helyedet, Képességeid kifejlesztve Keresd majd kenyered! (Vörösváry László: A Három T részlet.) Hangosabbak ma az utcák, Gyerekektõl népesek, valahogyan még a nap is Szebben ragyog, fényesebb. Izgatottan várt e napra Minden kezdõ kisdiák: Az iskola elõttünk is kitárja ma kapuját. Megtanulnak betût vetni a tétova kis kezek: csengõ-bongó szép szavakkal Ma, amikor útnak indul a sok kicsi iskolás, Kívánjuk, hogy öröm legyen számukra a tanulás! (Szalai Borbála: Legyen öröm a tanulás!) 2. Az 5. sz. mezõ: gyermeki engedetlenség. Határozzuk meg a helyes magatartási szabályokat! Engedetlenség Jegyezd meg jól: Szüleinknek szót kell fogadnunk, mert sohasem akarnak nekünk rosszat! Tiszteljük õket, mert értünk fáradoznak, nevelnek, tanítanak, ápolnak, és nagyon szeretnek bennünket! Szívleld meg a jó tanácsukat és dönts helyesen! Tiszteljük a becsületes, szorgos embereket, mert tudásával, kézügyességével, (pék, asztalos, buszvezetõ, pilóta, mentõs, tûzoltó, festõ, író stb.) munkájával fáradoznak értünk! Tiszteljük a rendõr nénit és bácsit, mert szolgálnak és védenek bennünket! Az engedelmességünknek azonban határai is vannak: hiszen ha a felnõttek olyat akarnak tõlünk, ami számunkra nagyon rossz és kellemetlen, vagy netán bûncselekményre kényszerítenek: pl. ha lopni küldenek el a boltba, akkor nyugodtan mondhatunk NEM -et! 4 Testedzés, egészségvédelem

5 3. A 10. Sz. mezõ: Ép testben ép lélek. Túrázás szüleinkkel, osztálykirándulás a hegyekbe, testnevelés óra az iskolában, sportolási lehetõségek, a sport szerepe: - A rendszeres testmozgással jó kondíciójúak lehetünk és szervezetünk ellenállóbb lesz a vírusokkal szemben. - Önfegyelemre nevel. - Segít a tanulásban és az élet nehéz dolgainak könnyebb elviseléséhez. - Sikereket érhetek el vele. (Versenyek, díjak) - A szüleim büszkék lehetnek rám. Erdõt járunk, árkot lépünk, Bükkfa-lábunk, venyige-térdünk, Szél se tudja, merre térünk, Jegenye-sudaras utakon élünk. Zsong a kis szél, zúg a nagy szél, Bokrot bolygat, bele ne vesszél. Néha nyár jön, néha nagy tél, Ha üres a szatyor, eleget ettél. (Weörös Sándor: Erdõt járunk) A jó barátok megválasztása 4. A 13. sz. mezõ: Az igaz barát a jóban és a rosszban is kitart melletted! A baráti kapcsolatok jelentõsége a kisiskolásoknál: Nem jó egyedül, barátok nélkül, fontos, hogy a barátainkat helyesen válasszuk meg, aki rosszat akar nekünk, az nem lehet igaz barátunk, rossz döntésünk, választásunk eredménye miatt kellemetlen meglepetésekben lehet részünk, a rossz baráti társaságba bekerülve olyan cselekedeteket hajthatunk végre, amelynek büntetõjogi következményei is lehetnek, válogassuk meg barátainkat! 5

6 (Vörösváry László verse) Bizalom erõsítés 5. Elevenítsük fel, amit a bizalomról tanultunk! Megbízhatunk-e a barátunkban akkor is, ha az elárul minket? 6. Oldjunk meg a képek alapján élethelyzeteket! Játsszunk! A szituációs játékok a tanulók számára nem csak szórakoztatóak, hanem tanulságosak is! Haladj a jó úton, mert elérheted, hogy Tanulás: Marika jó tanuló, de egy napon Engedetlenség: Gábor sohasem fogad szót szüleinek, mert mindig Testedzés: Saci kiválóan sportol, az iskola büszkesége Jó barátság: Panni elmondja barátnõjének legféltettebb titkát, másnap azonban, már a fél osztály arról beszél, hogy. 6

7 7. Foglaljuk össze a mai órán tanultakat! Összefoglalás 8. A tanulók készítsenek fogalmazást eddigi legnagyobb nemes cselekedeteikrõl. Elõzetes feladat 9. Töltsük ki a Törd a buksit! feladatlap Családi útkeresõ I., - Haladj a jó úton! - c. részét! (6. sz. melléklet) 10. Rögzítsük tanári észrevételeinket az óráról! 7

8 Nem tudsz uralkodni a A takarékosság dicséretes Átsegítettél az úton egy Mérgeden? A verekedésbõl tulajdonság. Még egyszer nehezen járó beteg nénit. Nagy baj származhat! Ugyanennyit léphetsz elõre Elõreléphetsz a 31-esre! Lépj a 11-esre lehiggadni! Huszonötöt érdemelnél! Ne is fogadj el cigarettát Bármilyen kevés szeszesitalt még a barátság kedvéért sem! Ittál is, visszaléphetsz a A 30-asra ugorhatsz! START-hoz, gondolkodj! 8

9 Az erkölcsi törvény maga torolja meg magát, ha megszegik. (Lev Tolsztoj) 2. Foglalkozás Családi útkeresõ I/A. - Veszélyeztetõ tényezõk - Nevelési cél: a tanulók erkölcsi jellemének fejlesztése Kulcsfogalmak: Verekedés Takarékosság Szívesség Józanság Mottó: A takarékosság a legjövedelmezõbb! Becsüld meg magad, ember lesz belõled (Magyar közmondások) A téma indokolása, háttere: Ha konfliktusra gondolunk, düh, frusztráció és egyéb kellemetlen érzések jutnak az eszünkbe. A gyerekek szinte mindennapos tevékenysége közé tartozik, a verekedés, melyet gyakran alkalmaznak feszültségeik levezetéséhez. Az iskolai hírek sokszor arról számolnak be, hogy az agresszív, erõszakos magatartás egyre több fejtörést okoz a pedagógusoknak. A diákok takarékosságra való nevelése nagyon fontos dolog, hiszen meg kell tanulniuk a pénz értékének megbecsülését és kezelését. Szívességet tenni a felnõtteknek, tanárainknak, szüleinknek nagyon szép dolog. Ápolni kell a gyermekekben ezt az emberi értéket. A dohányzás és az alkohol-fogyasztás a fiatalok körében rendkívüli módon elterjedt, amely jelentõsen veszélyezteti a felnövekvõ nemzedéket. Módszertani javaslatok Ha a gyermek környezetében az erõszakos magatartásforma fokozottan jelentkezik, akkor nagyon hamar megtanulja, hogy az a konfliktusmegoldás egyik elfogadott módszere, és Õ maga is alkalmazni fogja. E mintát továbbviszi iskolai környezetébe is, így problémáit ezen az úton szeretné megoldani. 9

10 Ezért napjainkban nagyon idõszerû kérdéssé vált, hogy a gyermekek tanintézetekben történõ viselkedésérõl, a magatartási szabályokról, a normákról elbeszélgessünk a gyerekekkel. Emlékeztessük a tanulókat olyan esetekre, melyeket az iskolában tapasztaltak, és melyek erõszakos módon nyertek megoldást. Játsszuk el az erõszakmentes formát! Eszközök: füzet, ceruza, radír, tábla, kréta, írásvetítõ, transzparensek. Elõzetes tanári tevékenység: az óra anyagában elõforduló kulcsszavakat írásvetítõ fóliára dolgozzuk fel! Gyakorlatok: 1. Ismételjük át az elõzõ órán tanultakat, ellenõrizzük az otthon elkészített feladatot! 2. A dobókocka pörgetésével lépjünk a 14. sz. mezõbe! Az írásvetítõn jelenítsük meg a fogalmakat! Erõszakos magatartás Beszéljük meg a gyerekekkel az erõszak szó jelentését! Hozzunk példákat arra, hogy találkozhatunk vele a legtöbbet! (Televízió, egymással üvöltözõ emberek.) Elemezzük ki néhány percben a televízióban látott filmek erõszaktartalmát! Vitassuk meg az erõszakos viselkedés formáit! Pl.: lökdösõdés, pofon, verekedés, támadó magatartás...stb. Elfogadott-e az erõszakos magatartás az iskolában? Ismertessünk néhány esetet az iskolai erõszakra! Tudatosítsuk a gyerekekkel, hogy a verekedés olyan erõszakos magatartás, amely nézetkülönbségeink rendezésének egy ostoba, értelmetlen rendezési módja, amelybõl komoly bajok is származhatnak! Pl.: különbözõ mértékû- és fokú testi sérülések, és a bántalmazás mértéke törvényben ütközõek is lehetnek. (Pl.: Egy pofon elcsattanása szabálysértési-, a 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülések esetében pedig már Btk. kategória.) Alkossunk közösen illemtárat! ILLEMTÁRUNK A duzzogó, hisztizõ, toporzékoló gyermek nem szép látvány! Csúfolódni, verekedni nem szép dolog! Nem illik toporzékolni, ordítozni, más szavába vágni! Ne légy irigy, rossz indulatú és önzõ! A hisztizést egyszerûen felejtsd el! Ne bántsd, inkább segítsd a gyengébbet, a kisebbet! Takarékoskodjunk! 10

11 3. A 18. sz. mezõ: takarékosság. Tegyünk fel kérdéseket a gyerekeknek! A takarékosság egy dicséretes emberi tulajdonság. Hogyan szoktál takarékoskodni? Ki segít neked abban, hogy biztonságos helyen tartsd a pénzed? Mire gyûjtesz? Elevenítsük fel a régi gyermeki takarékossági formákat! Pl: az iskolai takarékbélyeg gyûjtést, amely lázban tartotta és takarékosságra nevelte a gyerekeket! Emeljük a takarékosság fontosságát! A takarékosság formái: malacpersely, takarékbetétkönyv, betétszámla. Tárold biztonságos helyen a pénzedet! Emlékezz, milyen biztonsági szabályokat tanultunk ezzel kapcsolatban! 4. A 22. sz. mezõ: szívesség. Szívességet tenni, örömet szerezni valakinek csodálatos dolog. Milyen formában tehetjük ezt meg? A buszon, a villamoson, a zebrán, a boltban és bárhol, ahol erre szükség van. Kinek tehetünk szívességet? Bárkinek, aki erre rászorul: a felnõttnek, a szüleimnek, a tanár néninek, idõs és beteg embereknek stb. Jó volna, ha mindig, minden ember segítene a másiknak Illemtár: Szívesség, örömszerzés ILLEMTÁRUNK Tiszteld a felnõtteket, az idõseket, a fiatalokat, akik jót tesznek, sokat dolgoznak, okosak és ügyesek! Kövesd a példájukat! Segítsd át a zebrán a gyengén látókat, vakokat és idõseket! Segíts szüleidnek és az idõs embereknek a bevásárlásnál, a cipekedésnél! Te ezt már meg tudod tenni, hiszen erõs vagy már, de csak arra vállalkozz, amit elbírsz! Ne felejtsd el, néha a legapróbb szívesség is sokat számít! Akkor is segítesz, ha leviszed a szemetet! 5. A 25. mezõ: Gondolkozz! Alkoholfogyasztás, cigarettázás Helyesen cselekedtél-e amikor az alkohollal teli pohárhoz nyúltál? Bizony nem! Ugye emlékszel, hogy ezek nem segítenek! Ismételjük át néhány percben a 2. osztályban tanultakat az alkohol-fogyasztásról és a cigarettázásról. Használjuk az elkészített összefoglaló táblázatunkat a szenvedély-betegségekrõl! Foglaljuk össze a szervezetre gyakorolt károsító hatásukat! Ismertessük, hogy miért volt szükség az új dohányzás elleni törvény megalkotására! (A törvény az 35.sz. mellékletben található.) 11

12 Illemtár: Illemtár A gyerekeknek tilos alkoholt fogyasztaniuk! Ez alól nem lehetnek kivételek az ünnepek sem! (Szülinap, szilveszter, húsvét stb.) A vendéglátóhelyeken a 18. életévüket be nem töltött fiatalokat alkohollal kiszolgálni tilos! 6. A 27. mezõ: józanság. Józanság Mondjuk el a gyerekeknek, hogy mindig õrizzük meg józanságunkat. Még a baráti kínálásra, unszolásra se tegyük meg! (Milyen nyuszi vagy, már nem is vagyok a barátod!) Helyesen tesszük, ha nem fogadjuk el a cigarettát, hiszen jelentõs mértékben károsítja a szervezetet! Játsszunk! 7. Szituációs játékok: A témák alapján oldjunk meg didaktikai játékokat! Erõszakos magatartás, verekedés helyszíne: iskola, otthon, utca, játszótér...; Takarékosság: Péter a malacába gyûjti a zsebpénzét, és egy napon összetörve, üresen találja meg ; Szívesség: anyunak segítek ; közlekedési eszközökön átadom a helyem ; Alkoholfogyasztás: Baráti társaságban alkohol kínálása, visszautasítási módok ; Cigarettázás: Megkínál vele a legjobb barátom ; apu a lakásban dohányzik ; 8. Készíttessünk otthon végzendõ feladatot! Saját illemtáram! címmel fogalmazás készítése. Elõzetes feladat Feladatlap 9. Oldjuk meg a Törd a buksit! feladatlap I/A. - Veszélyeztetõ tényezõk - c. feladatait! (7. sz. melléklet) 10. Rögzítsük tanári tapasztalatainkat! 12

13 Jólesik az idõseknek, csomagot Gyorsan, ügyesen döntöttél, ha Lehet, hogy csak a hirtelen alkacipelõknek, ha átadod a helyed. balesetrõl értesítetted a mentõket, lom szülte a tolvajt? Amíg visz- Dobhatsz még egyszer! a rendõrséget! 5 lépést elõre mehetsz! sza nem adod az eltulajdonított tárgyat, a 19-es mezõn ücsörögj egy kört! Valóban helyes, ha sok Becsületesen visszaszolgáltattad Órákig nézed a videón az gyümölcsöt, zöldséget, a talált pénztárcát! Fel a 41-esre! akciófilmeket, a nap meg gyümölcslevet fogyasztasz! süt odakint! Egy körbõl Elõre a 41-esre! kimaradsz! 13

14 A pedagógus az emberi lelkek mérnöke (Kalanyin) 3. Foglalkozás Családi útkeresõ I/B. - Veszélyeztetõ tényezõk - Nevelési cél: a tanulók személyiségformálása Kulcsfogalmak: Udvariasság Ügyesség Lopás Egészséges élet Becsületesség Lustaság Mottó: A becsület meg a szorgalom olyan, mint a jó szél, elõrehajtja az embert (Andersen) A téma indokolása, háttere: A gyerekek szabadidõs tevékenységük döntõ részét a televízió képernyõje elõtt töltik. Képesek órákat tölteni a doboz elõtt, amely megfelelõ szülõi kontroll nélkül óriási változásokat idézhetnek elõ személyiségükben. A filmekben bemutatott túl sok brutalitás, kegyetlenkedés, erõszakos cselekedet pszichológiai kórképek kialakulásához vezethet. A klinikai megfigyelések, ezirányú tudományos vizsgálatok azt mutatják, hogy a túlzott képernyõhöz kötõdés függõséget alakít ki az emberekben. Eszközök: tábla, kréta, füzet, ceruza, radír. Módszertani javaslatok A tanulók iskolai és iskolán kívüli közösségi nevelése, a helyes viselkedési attitûdök kialakítása a pedagógiai folyamatban elengedhetetlen feladat. A kisdiákok meg kell, hogy ismerkedjenek az elõrehaladásukat segítõ és fékezõ tényezõkkel. 14

15 Gyakorlatok: 1. A 28. sz. mezõ: udvariasság Írjuk fel a táblára az udvariasság szót, és kérdezzük meg a diákoktól, hogy mikor mondhatjuk el valakirõl, hogy udvariasan viselkedett! Mikor, kivel szemben és hol kell udvariasan viselkednünk? Tekintsük át a viselkedési szabályokat! Segítsünk átvezetni az öreg nénit, a bácsit az úton! Te segítettél-e már valakinek? Add át a helyedet a közlekedési eszközökön az idõs, fáradt, beteg embereknek! Udvariasság 2. A 32. sz. mezõ: ügyesség Ügyesség Mit kell tennünk, ha balesetet észlelünk? Hívjuk a mentõket és a rendõrséget! Feltétlenül ismernünk kell a 104, 107, 105 segélyhívó telefonszámokat! Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor szólunk egy felnõttnek, és elmondjuk a történteket. 15

16 3. A 33. sz. mezõ: lopás. Lopás A lopás valamilyen tárgy, dolog elvételét, eltulajdonítását jelenti. Minden tárgynak pénzben kifejezhetõ értéke van. Ugye emlékszel arra, amit a tárgyak értékérõl tanultunk? Elevenítsük fel a tanultakat! Bûncselekményi elemek Az eltulajdonítás akkor minõsül bûncselekménynek, ha a tárgy értéke meghaladja az ,- Ftot. Minõsítõ körülményként értékelendõ, ha valaki az iskola, a kollégium, a tornaterem épületébõl tulajdonít el tárgyakat. Ebben az esetben számítani kell arra, hogy a rendõr az elkövetõt elõállítja a rendõrségen, ahol kihallgatják a szülõ, vagy a törvényes képviselõ jelenlétében. Ha a tárgy értéke az ,- Ft alatt van, akkor szabálysértési eljárás kezdeményezhetõ. Mindkét esetben a törvény pallosán kívül, még a szülõi szigorral is szembe kell néznünk! Jól jegyezzétek meg tehát, hogy még hobbiból se próbálkozzatok meg ilyennel, mert a lebukás veszélye bármikor fennáll! 4. A 36. sz. mezõ: egészséges élet. A tisztaság fél egészség. Ép testben, ép lélek! Magyarázzuk meg a közmondás jelentését! Miért fontos, hogy egészségesek maradjunk! Mi történik akkor, ha nem táplálkozunk megfelelõen? A hiányos táplálkozás ismérvei, betegségek tünetei. Sportolás, testedzés. Egészség megõrzése Élj egészségesen! Tartózkodj sokat a szabad levegõn! Túrázz és sportolj! Tartózkodj a károsító szerektõl! Bevésés 5. A 38. sz. mezõ: becsületesség. Becsületesség. Erkölcsi jellem fejlesztése A becsületesség ismérvei. Kirõl mondhatjuk el ezt? Hozzunk példát az iskolai életbõl! A játékban csalni nem illik. A csalással nemcsak társadat, de saját magadat is becsapod! Veszíteni tudni kell! Ugye te nem szoktál csalni? Más is szeretne nyerni, hiszen ez a játék lényege! Csalni sohasem szabad! Aki becsületes, annak eszébe sem jut ilyesmi! Meséljünk megtörtént eseteket a hétköznapi életbõl! 16

17 6. Olvassuk fel az alábbi történetet, majd vitassuk meg a diákokkal! Péter szüleivel és kistestvéreivel együtt szerény körülmények között élnek. Kevés pénz jut ennivalóra, ruhára, cipõre, játékra és csokira. Péter egy szép napon hazafelé tartott az iskolából, amikor a járdaszegélyen megpillantott egy kitömött pénztárcát. Nagyon megörült, szinte ki tudott volna ugrani a bõrébõl. Felvette és döbbenten tapasztalta, hogy nagyon nagy összeg van benne. Már tervezte, hogy mi mindent fog belõle venni, amikor nagyon furcsa érzés fogta el. Nem tudta megmagyarázni e furcsa érzést, csak azt érezte, hogy ez mélyen belülrõl a testébõl fakad. Kérhetetlenül szólalt meg, Nem a tied, nem teheted el! Ez a pénz lehet, hogy valakinek most nagyon hiányzik, vissza kell juttatnod a jogos tulajdonosának! Igen, jól gondoljátok! ez a lelkiismerete volt! Egyszerre foszlottak szét álmai a lakomáról, a szép ruháról, a játékról Nehéz szívvel és remegõ lábakkal indult el a rendõrkapitányság felé, hogy a pénz megtalálását bejelentse. Odament a rendõr bácsihoz és azt mondta: - Rendõr bácsi! Az utcán találtam egy pénztárcát, amelyben nagyon sok pénzt van! Nem tudom, hogy kié, mert rajtam kívül nem volt ott senki sem, amikor ráakadtam. - A rendõr elmosolyodott a szavak hallatán, és megsimogatta a kisfiú fejét. Majd így szólt: - Derék, becsületes kisfiú vagy! Hogy hívnak? - Péternek. válaszoltam. - Meséld el, hogy hol találtad ezt a pénztárcát? Péter tövire-hegyire elmesélte a megtalálás körülményeit és hazaindult. Telt, múlt az idõ, amikor egy szép napon az igazgató úr hívatta Õt. Nagyon megijedt hiszen semmi rosszat sem tett. Dobogó szívvel lépdesett a folyosón, majd az ajtóhoz érve benyitott. A szobában az igazgató bácsin kívül, az osztályfõnök és még két idegen ember volt. - Gyere csak Péter! szólalt meg az igazgató bácsi. - Gyere bátran! - Ez a két úr szeretne neked köszönetet mondani, mert megtaláltad az elveszett pénzüket. - A két bácsi elment a rendõrkapitányságra, hogy bejelentse a pénzt elvesztését, és a megtalálójának ,- Ft jutalmat ígértek. Röviddel ezután értesültek arról, hogy hiánytalanul megkerült az a pénz, amit az autóból való kiszálláskor vesztettek el. - Péter ez a jutalom most téged illet! Megdicsérlek, mert nagyon bátran és becsületesen viselkedték, te vagy az iskola büszkesége! Ekkor odalépett hozzá a két úr, kezet fogtak vele, és így szóltak: - Péter! Köszönettel tartozunk neked azért, hogy megtaláltad azt a pénzt, amely egy beteg gyermekeket támogató alapítvány tulajdona. Nem is tudod, mily nemes cselekedetet tettél! - Kérlek fogadd el tõlünk, a megérdemelt jutalmat! Péter remegõ kézzel és könnyes szemmel átvette a pénzjutalmat és boldogan szaladt haza édesanyjához, hogy elmesélje kalandos történetét 17

18 7. A 39. sz. mezõ: lustaság. A televízió nézés hatása Válogass okosan a tévé mûsorokban! A gyerekek imádnak televíziót nézni. Úgy szívják magukba az információkat, mint szivacs a vizet! Kutatási eredmények bizonyították be, hogy a gyerekek sok idõt töltenek a képernyõ elõtt üléssel, amelynek beláthatatlan pszichikai, fizikai következményei is lehetnek. Tanítsuk meg tehát a gyerekeket okosan használni a technika e nagyszerû vívmányát! túl Fogadd meg a tévémaci tanácsait! Brumm brumm Már megint lustálkodsz és nem tanulsz! A televízió sok idõt rabol el a tanulástól és az olvasástól. Emlékszel- e, hogy ez a technikai csoda függõséget alakíthat ki az embernél? Ha sokáig fennmaradsz, reggel fáradtan ébredsz és az iskolában nem fogsz tudni oda figyelni, felelni és dolgozatot írni! Ha olyan filmet nézel meg, ami nem a korosztályodnak megfelelõ, akkor éjszaka rosszat fogsz álmodni és félni fogsz a sötétben! Megéri ez neked? Ha megtanulsz ügyesen válogatni a mûsorok között, akkor álmod szép lesz és nem kell rettegned a szörnyek képzeletbeli megjelenésétõl sem! Mondd nem unod még az állandó harcot és a lövöldözést? Én már nagyon unom! Tudod-e, hogy a gyerekek is megelégelték a sok erõszakos cselekedeteket és elindították a gyilkosság nélküli képernyõ akciót. Ezért a televízióban csak olyan filmeket tekintsd meg, amelybõl sokat tanulhatsz! Ajánlom neked a Spektrum adásait, ahol olyan természetfilmeket láthatsz, amelyek elvisznek olyan tájakra is, ahol még sohasem jártál. Takaród hadd igazítsam, Puha párnád kisimítsam, Legyen álmod kerek erdõ, Madaras rét, bokor-ernyõ. (Weörös Sándor: Legyen álmod ) 8. Szituációs játék: Játsszunk! A társasjáték képei alapján, dolgozzuk fel a témákat játék formájában is! - Gyakoroljuk az udvariasságot a buszon, a boltban, a zebrán! - Ügyeskedjünk! Baleset észlelésekor hívjunk mentõt, rendõrséget! - Marci pénztárcája eltûnt a terembõl - Legyünk becsületesek! - A tévénézés miatt Panni nem tanulta meg a történelem leckéjét (következmények). 18

19 Feladatlap 9. Töltsük ki a Törd a buksit Családi útkeresõ I/B. Veszélyeztetõ tényezõk - címû feladatlapot! (8. sz. melléklet) 10. Rögzítsük észrevételeinket! Lusta kis Péter 1 Péter hatéves, kövér és lusta kisfiú. Nem azért nem tanul, mintha nem tudna, hanem mert nem akar. Ugye, nem szép tõle? Múlt õsszel anyu beíratta az elsõ osztályba. Sok kisfiú meg kislány járt oda, de Péternek sehogysem tetszett az iskola. - Meg kell tanulnod írni és olvasni, Péterkém mondta egy napon anyu és ölébe vette a kisfiát. Milyen jó lesz, ha majd éppen úgy tudsz olvasni, mint apu meg anyu! - Én nem akarok olvasni! dörmögte Péter. Én nem akarok egyáltalán tanulni! Anyu nagyon búsult, de hiába beszélt a rossz kisfiúnak. És õ csakugyan nem is tanult semmit az elsõ félévben. A többiek már ügyesen betûzgettek az ábécéskönyvben, de Péterke ki sem akarta nyitni. Így aztán nem csoda, ha a bizonyítványban is csupa rossz osztályzat volt és tanító néni külön is megüzente Péter anyukájának, hogy egyáltalán semmit sem tanul a kisfia. Amikor anyu ezt meghallotta, nagyon búsult. Este sokáig beszélgetett apuval. Azután apu bement a gyerekszobába és leült Péterke mellett. - Tudod-e, Péterkém, hogy anyu búsul miattad? kérdezte apu komolyan. Olyan nagyon búsul, hogy még sír is, alig tudtam megvigasztalni. Péter szeme tágra nyílt a csodálkozástól. Meglepetésében még az ujját is kikapta a szájából. - Sírt? Miattam? De hát miért, apukám? - Mert nem akarsz megtanulni olvasni! mondta apu. Hiszen te tudnál tanulni, ha akarnál. És anyu azt hiszi, hogy te nem szereted õt, mert különben bizonyosan nem búsítanád a lustaságoddal. - De hiszen én nagyon szeretem anyut! kiáltotta Péterke. Csak a tanulást nem szeretem. - Ez nem igazi szeretet, fiacskám - mondta apu, mert ha igazán szeretsz valakit, akkor igyekszel is, ugye, hogy örömet szerezz neki. Most gondolkozz, Péterkém és eszelj ki valamit, amivel örömet szerezhetnél anyunak. Péterke aznap sokáig gondolkodott, nehezen aludt el. Másnap uzsonna után anyu ölébe bújt és fülébe súgta, hogy valamit szeretne mondani neki. Szépen elmondta végig az ábécét, hiba nélkül! Hogy örült anyu! - Okos kicsi fiam! mondta anyu és megcsókolta. Miért nem akartad eddig sehogysem megtanulni? - Nem tudtam, hogy neked ez fontos, anyukám felelte Péter-, mert akkor már régen megtanultam volna. Ettõl kezdve a tanító néni sohasem panaszkodott Péterre. É amikor év végén megkapta a bizonyítványt, annyi volt benne az ötös, hogy alig tudta hazavinni. Azóta olyan jól olvas, hogy a hosszú, nagy könyveket is egyedül olvassa már. 1 B. Radó Lili: 365 napra egy mese. Zrínyi Nyomda Unikornis Kiadója, Bp

20 Micsoda rendetlenség! Részt vettél a család munkájában, Figyelmességed miatt 3 lépést 6-ot vissza kell lépned! Ezért egy jutalomdobást kapsz. elõremehetsz! Ha 6-ost dobsz, léphetsz az 50-esbe! Megfeledkeztél magadról, barátaiddal Elérted a célt, szüleid, testvéred szeretettel durva, trágár szavakat használtatok! vesznek körül. Tanultál hibáidból, jó cselekedeteidre büszke lehetsz! 20

21 a becsület meg a szorgalom olyan, mint a jó szél, elõrehajtja az embert. (Andersen) 4. Foglalkozás Családi útkeresõ I/C. - A szeretet hatalma - Nevelési cél: a tanulók viselkedés kultúrájának fejlesztése Kulcsfogalmak: Rendetlenség Szorgalom Figyelmesség Csúnya beszéd Szeretet Mottó: Rend a lelke mindennek (Vörösváry László) Légy fegyelmezett A téma indokolása, háttere: A helyes viselkedéskultúra elsajátítása kiemelkedõ fontossággal bír az emberi kapcsolatok létrejöttében, formálásában. A mai diákok sokkal több idõt töltenek az iskolai közösségekben, mint a korábbi évtizedekben, ezért a helyes viselkedési attitûdök kialakításában az iskolákra fontos szerep hárul. A jelenlegi tanintézeti közösségekben, a tanár-diák és a diákdiák közötti kommunikációs kapcsolatrendszerek mûködésében erõteljes zavarok mutatkoznak. A szeretet, a meleg családi otthon napjainkban egyre kevesebb gyermeknek adatik meg. Az okok elsõsorban a társadalom berendezkedésében, a családok stabilitásának megváltozásában keresendõ. Módszertani javaslatok A diákoknak módot és lehetõséget kell adni arra, hogy véleményüket, állásfoglalásukat, meggyõzõdésüket, kételyüket, és ellentmondásukat érvényre jutathassák. Ugyanakkor meg kell értetnünk a gyermekekkel, hogy a helytelen viselkedési formákkal és magatartásmódokkal csak a nevelõk, a szülõk, a felnõttek és a diákok rosszallását, nem tetszését vonják maguk után, amibõl számtalan bonyodalom származhat. Ennek elkerülése végett, beszéljünk tehát nyíltan és õszintén a helyes és helytelen viselkedési formákról, melyeket a didaktikai játékok alkalmával gyakoroltassunk a tanulókkal. 21

22 A családi szeretet, a boldogság a diákok egészséges fejlõdésének lételeme. Sok családban a szeretet lángja kihaló félben van. Beszélgessünk iskolai körülmények között errõl a csodálatos érzésrõl! A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szereet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gõgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, mindent eltûr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szûnik meg soha Törekedjetek a szeretetre! (Pál Apostól Korintusiakhoz írt levelébõl részlet) Elõzetes tanári tevékenység Elõzetes tanári tevékenységünk során gyûjtsünk össze olyan régi könyveket, amelyekben a tanulókat az erkölcsi és magatartási szabályokra tanították az iskolában! Eszközök: füzet, ceruza, radír, írásvetítõ, tábla, kréta, feladatlap. Gyakorlatok: sz. mezõ: rendetlenség. Rendetlenség Olvassuk fel Vörösváry László: Rend a lelke mindennek c. versét! (72. o.) Jellemezzük a két szereplõ, Jóska és Pista tetteit! Mit gondolsz a te játékaid jól érzik-e magukat nálad? Vigyázol-e kellõen rájuk? Alkossuk meg az illemtárunkat! II LLEMTÁR A szobánk ne legyen csatatér! A ruháink ne heverjenek szanaszét! A polcokon rend legyen, a játékok hadd pihenjenek békésen! A cipõink legyenek tiszták és fényesek, hogy a napsugara tündökölhessen benne! A táskánkban a könyvek és füzetek szamárfül nélkül legyenek! A jó tanácsokat még Pumukli is megszívlelheti! 22

23 2. A 43. sz. mezõ: szorgalom. Szorgalom A magatartási szabályokat és a képanyagokat jelenítsük meg írásvetítõn! Szorgalmasak nem csak a tanulásban lehetünk! Az otthonunkban végzett munka igen fáradtságos tevékenység, ezért nekünk is be kell segítenünk szüleinknek! A takarítás, a szõnyegtisztítás, a porszívózás egy ügyes gyermek számára nem nagy dolog! Akkor is segítünk, ha levisszük a szemetet és segítünk bevásárolni szüleinknek. A családon belüli munka együtt sokkal könnyebben megy és ráadásul örömet szerzünk szüleinknek vele! Néhányat már egyedül is elvégezhetsz! 23

24 Dolgozni szaporán! Felmossuk a konyhát. Aki lusta igazán, Meghúzzuk a kontyát. Dolgozni szaporán! Gyomláljuk a kertet. Aki lusta igazán, Gyümölcsöt se nyelhet. Aki szorgoskodik, Aki jól dolgozik, Arra néz mindenki, Legelöl tisztelik. (Weörös Sándor: Dolgozni szaporán! ) 3. A 45. sz. mezõ: figyelmesség. Figyelmesség Minden családban vannak ünnepek: névnapok és születésnapok és különféle évfordulók. Elevenítsük fel a legszebb ünnepeinket! Illemtár: I L L E M T Á Ezekre a csodálatos napokra illik odafigyelni! Ugye te nem felejted el soha õket? Jegyezd fel õket naptáradba! Névnapra, szülinapra és anyák napjára illik virágot és apró ajándékot vennünk! Már megjöttünk ez helyre, Anyánk köszöntésére. Anyám, légy reménységben, Köszöntelek egészségben. Amennyi a zöld fûszál, Égen ahány csillag jár, Májusban a szép virág: Annyi áldás szálljon rád. (Köszöntõ anyák napjára Magyar népköltés) 4. A 49. sz. mezõ: Csúnya beszéd Csúnya beszéd A beszélgetés a kapcsolatteremtés egyik nélkülözhetetlen eleme. Egymással beszélgetni, csevegni jó dolog. ILLEMTÁR 24

25 A beszélgetés azonban, könnyen eldurvulhat és veszekedéssé is fajulhat. A csúnyán beszélõ embereket nem hallgatja meg senki sem. Kiabálni és ordítozni gyermeknek és felnõttnek sem illik. Ne hisztizzünk és ne duzzogjunk, mindig legyünk kedvesek, mosolygósak és jó kedvûek! 5. A 50. mezõ: Cél: a szeretet. A szeretetnél nincs jobb dolog a világon! A játékban betartottuk a magatartási szabályokat, ezért elértük a célunkat, kivívtuk a szülõnk általi szeretet. Szeretet, család fontossága Beszéljünk a szeretetrõl, a családi otthon melegérõl! A szeretet átsegít minden akadályon, bánaton, nehézségen, a meleg családi otthon pedig biztonságot nyújt számunkra! A családunkat szeretjük a legjobban a világon. A szüleid legdrágább kincse te vagy. Lehetnek gondok, jöhetnek bajok, a szeretet minden nehézségen átsegít! Ez a csodálatos érzés a szívünkben él. Az is nagyon jó érzés, szeretnek bennünket! Ugye tudod, hogy ez elsõsorban rajtunk múlik? ha Elérhetjük az életben is ezt a szülõi szeretet, ha: TISZTELET, SZERETET Tiszteljük és szeretjük szüleinket, akik sokat fáradoznak értünk, nevelnek! Sok örömet szerzünk nekik! Szorgalmasan tanulunk és az iskolából ötösöket hozunk! A jó tanácsot megfontoljuk és be is tartjuk! 25

A BÛN KÜSZÖBÉN iskolai nevelési-oktatási program. Módszertani útmutató pedagógusoknak. - Az Európai Unió által támogatva - TANANYAG

A BÛN KÜSZÖBÉN iskolai nevelési-oktatási program. Módszertani útmutató pedagógusoknak. - Az Európai Unió által támogatva - TANANYAG II. OSZTÁLYOS TANANYAG 1 A Hófehérke és az erdõ kapitánya Szakmai védnök: Dr. Berta László r. dandártábornok megyei fõkapitány Kiadja: B-A-Z Megyei Bûnmegelõzési Alapítvány és a B-A-Z Megyei Rendõr-fõkapitányság

Részletesebben

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE INSTRUKTORI MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Sélleiné Kraszkó Márta Szakmai lektor Juhász

Részletesebben

MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV

MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV 1 MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV Ez a kézikönyv a szülőknek és minden felnőttnek szól, akik tenni szeretnének a gyermekek közötti erőszak csökkentéséért KIADÓ: UNICЕF Bеlgrád, Szerb Köztársaság

Részletesebben

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Sélleiné Kraszkó Márta Szakmai lektor Juhász Éva Nyelvi

Részletesebben

A pedagógus személyiségének formáló ereje

A pedagógus személyiségének formáló ereje bevezető A pedagógus személyiségének formáló ereje Seneca szerint: Hosszú az út a tanításon keresztül, de rövid és hathatós a példa által. Porkoláb Annamária A gyerekek és kamaszok nagymértékben utánzással

Részletesebben

GLOSSZÁRIUM. glossz_2.indd 51 2009. 06. 22. 9:51:32

GLOSSZÁRIUM. glossz_2.indd 51 2009. 06. 22. 9:51:32 51 GLOSSZÁRIUM glossz_2.indd 51 2009. 06. 22. 9:51:32 52 Alul motivált tanulók motiválása A tanári munka és a tanulói előrehaladás szempontjából az egyik legnagyobb problémát a tanulás kapcsán alulmotivált

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV. A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával

TANÁRI KÉZIKÖNYV. A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával TANÁRI KÉZIKÖNYV A szociális és munkaügyi minisztérium támogatásával Elnöki köszönto Lengyel Lajos ÚTMUTATÓ A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ Fábián László Köszöntoje Kedves Olvasó! Egykori aktív sportolóként

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tokeleteselet.hu Tartalomjegyzék Előszó... 4 Ki vagyok én, és miért osztom az észt?... 5 Hogyan használd?... 6 Miért vagyunk itt?... 8 Megéri változtatni?...

Részletesebben

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN Winkler Márta 3 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült Projekt száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 Főkedvezményezett: Educatio

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 5. szám 2007. október A TARTALOMBÓL: Szenvedélyeink Az Elengedésrõl Bevezetés a szenvedélybetegségek fogalomkörébe A szociális munkás

Részletesebben

Az iskola nem pótolhatja a szülõket. Adómentes iskolakezdési támogatás. Gyermekeink õszi ruhatára. Kismamanapló: Sírni hagyni?

Az iskola nem pótolhatja a szülõket. Adómentes iskolakezdési támogatás. Gyermekeink õszi ruhatára. Kismamanapló: Sírni hagyni? Ingyenes magazin l I. évfolyam 1. szám l 2006. augusztus Az iskola nem pótolhatja a szülõket Adómentes iskolakezdési támogatás Gyermekeink õszi ruhatára Kismamanapló: Sírni hagyni? Az unoka nem a mi gyerekünk!

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

A BÛN KÜSZÖBÉN iskolai nevelési-oktatási program. Módszertani útmutató pedagógusoknak. - Az Európai Unió által támogatva -

A BÛN KÜSZÖBÉN iskolai nevelési-oktatási program. Módszertani útmutató pedagógusoknak. - Az Európai Unió által támogatva - VII. OSZTÁLYOS TANANYAG 1 A bûncselekményeket jobb megelõzni, mint büntetni azokat. (Beccaria, 1764.) 1. Foglalkozás A bûn küszöbén I. - Vagányság vagy bûnözés?! - Nevelési cél: megismertetni a gyermekeket

Részletesebben

Az életet szolgáljuk. Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2.

Az életet szolgáljuk. Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2. Oázis Az életet szolgáljuk Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2. Örömeink A Kiadó és a Szerkesztő előszava Kedves Olvasók! 3

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

Kincsesláda. Tanári kézikönyv

Kincsesláda. Tanári kézikönyv Kincsesláda Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2014 A könyv a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával készült. Lektorálta Bereczky Judit Szabóné Mátrai Marianna Szerzők Kodácsy-Simon Eszter Lacknerné Puskás

Részletesebben

S Z E R E L E M T Ő L

S Z E R E L E M T Ő L S Z E R E L E M T Ő L a H Á Z A S S Á G I G 0-99 éveseknek 2 A könyvet írta, szerkesztette, a fotókat készítette: Mester Ildikó 1959-ben Gyulán születtem, ott érettségiztem. 13-éves koromtól írok verseket,

Részletesebben

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG 2011 1 Készítették: Dr. Gratzer Gábor Kispéter Andrea Kovácsné Vadászi Erika Dr. Szabó Henrik Sövényházy Edit Nyelvi lektor: Dr. Molnár Katalin Készült a Belügyminisztérium

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány Zsipp- Zsupp 2009. június 32. szám Egy 9 éves kislány világjátéka a hozzáfűzött meséjével. A jószívű sárkány Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Úgy hívták: Andi. Ez a kislány bement

Részletesebben

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG 2011 2 Készítették: Dr. Gratzer Gábor Kispéter Andrea Kovácsné Vadászi Erika Dr. Szabó Henrik Sövényházy Edit Nyelvi lektor: Dr. Molnár Katalin Készült a Belügyminisztérium

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

A SZÍV CSALÁDAKADÉMIÁJA. A Családakadémia elõadóival A SZÍV c. újságban megjelent interjúk

A SZÍV CSALÁDAKADÉMIÁJA. A Családakadémia elõadóival A SZÍV c. újságban megjelent interjúk Bárdosy Éva A SZÍV CSALÁDAKADÉMIÁJA Bárdosy Éva A SZÍV CSALÁDAKADÉMIÁJA A Családakadémia elõadóival A SZÍV c. újságban megjelent interjúk Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2004 ISBN 963 86371

Részletesebben

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat!

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Manna III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Anyáknapján Nincs szebb a boldog asszony-arcnál, Míg nézi gyermekét; S ha ráragyog a tiszta

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal)

HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 176-4812 ISBN 963 7959 54 8 Borítóterv és tördelés: B & B Grafikai

Részletesebben

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Családról, házasságról, gyermeknevelésről, a pályázat keretében elhangzott előadások interjúk és beszélgetések gyűjteménye II. 2013

Részletesebben

EGÉSZSÉGTAN Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 3. osztálya számára

EGÉSZSÉGTAN Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 3. osztálya számára EGÉSZSÉGTAN Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 3. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma Львів Видавництво Світ 2013 УДК 614(075.2)=511.141

Részletesebben