Nyomot hagyunk világunkban!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyomot hagyunk világunkban!"

Átírás

1 Nyomot hagyunk világunkban! A szeretet mint módszer, s eszköz a fejlesztésben Ha valamit szeretettel teszünk, észre sem vesszük, milyen teljesítményre vagyunk képesek. A szeretet mérhetetlenül sok energiát ad. Fáradhatatlanná teszi az embert, feltölti erıvel. (Müller Péter: Szeretetkönyv) Készítette. Molnár Irén Fejlesztı pedagógus Molnár Irén: Nyomot hagyunk világunkban Oldal: 1/12

2 2011 októberében kerültem elıször kapcsolatba felnıtt fogyatékosokkal. Az elızı munkahelyemen fejlesztıként tanulási és magatartási zavarok térképezésével, terápiájával foglalkoztam. Rengeteg ötlettel érkeztem új munkahelyemre. Mindent meg akartam mutatni, s tanítani a rám bízott lakóknak. Mindenféle okosnak tőnı ötlettel álltam elı motiválásukra, de az általam várt eredményt nem sikerült teljesen elérnem. Általában nem nyílt ellenállást tapasztaltam, hanem egyszerően nem úgy történtek a dolgok, ahogy szerettem volna. Rá kellett jöjjek, hogy az itt élı az embereknél mások az értékrendek, más fontos, mint amit én gondoltam volna. Nem tudták pontosan megfogalmazni, mit szeretnének. Voltak tevékenységek, amit szívesen csináltak, s volt, amit meg sem próbáltak. Egy idı után kezdtem érezni mi az amit elfogadnak tılem,s mi az amit nem. Azt éreztem, hogy csak hatalmas türelemmel, megértéssel, elfogadással, s szeretettel feléjük fordulva tudunk együtt dolgozni. Szeretettel, amely minden ember életét meghatározza. Életünk folyamán nagyon sokszor találkozunk különbözı formájával, de gyakran a hiányával is. Már megszületésünk elıtt jelentısége van, s hatása egész életünkre. Adjuk is és kapjuk is. Nélküle nem lehet élni. Minıségét tekintve lehet apai normákat, szabályokat tanít, engedelmességet vár el, ugyanakkor bátorságot, ügyességet, életösztönt akar adni. Szeretné, ha a gyermeke nála különb lenne. Fıleg teljesítmény-elvárásai vannak. Objektív, elváró. Ezzel szemben az anyai szeretet, a maximális elfogadást jelenti. Azért szeretlek, mert vagy. Pusztán a létedért. Mindig, minden körülmények között. Nem kötıdik feltételekhez. Tulajdonképpen nem kell érte tenni semmit. Jelen van. Viszont ha nincs jelen, sajnos nem is lehet érte tenni. Nem lehet kierıszakolni. Vagy van, vagy nincs. Ezért az anyai szeretet kulcsa a személyiség fejlıdésének. Fontos, hogy ezt mindenki megkaphassa. Ha nem a szülıktıl, akkor pedagógustól, vagy esetleg késıbb, párkapcsolatban. A szeretet hiánya szomatikus, érzelmi és értelmi deficitet okozhat. Ha a gyermek életének elsı szakaszában nincs állandó, csak ráirányuló szeretet, akkor nem tudja megtanulni, mit jelent szeretve lenni, s nem tud megtanulni sem szeretni, sem szeretetet kimutatni, s elfogadni. Molnár Irén: Nyomot hagyunk világunkban Oldal: 2/12

3 A szeretet különösen fontos azon emberek életében, akik nem családban, hanem intézetben élik le életük egy részét, vagy annak egészét. Számukra mi,- az ıket gondozó, ellátó, ápoló, tanító, fejlesztı emberek- adjuk, adhatjuk a szeretet különbözı formáit. Csak tılünk kaphatják, tanulhatják meg elfogadni, s majd nekünk adhatják vissza azt. Mi vagyunk a kapocs a társadalomhoz. A családjuk vagyunk. Mi jelentjük számukra a világot. Amit megmutatunk belıle, számukra az a világ. Ezért hatalmas a felelısségünk. Nekik még több szeretet / elfogadás élményre lenne szükségük. Vannak alapvetı lelki szükségleteik. - Az érzelmi védettség, a biztonság, az odafordulás iránti szükséglet. A feltétel nélküli szeretet, elfogadás megtapasztalása. - Dicséret, elismerés iránti szükséglet. Nemcsak a dolgozók dicsérete, hanem egymás munkájának tisztelete, elismerése, figyelmesség egymással szemben. - Új tapasztalatok iránti szükséglet. Képességeihez mérten lehetıséget adni a tapasztalati tanulásra. Nem tarthatjuk ıket izoláltan. - Szabadság iránti szükséglet. Nem lehet korlátlan szabadságot adni, de odafigyelve, pár lépéssel mögötte járva, engedhetjük, hogy képességeihez mérten felfedezze a világot. - Mások és önmaga iránt érzett felelısség szükséglete. Megtapasztalhassa döntései, tettei következményeit. Hibázhat, tévedhet, de ránk mindig számíthat. - Esztétikai élmények iránti szükséglet. Nyugodt, barátságos környezet, ahol élhet, dolgozhat. Ha figyelembe vesszük a fenti szükségleteket, megismerjük lakóink eddigi életét, mindegyik születési, s neveltetési körülményeit, megfigyeljük viselkedését, s elfogadjuk ıt olyannak, amilyen, érdeklıdve, szeretettel fordulunk felé, már sokkal könnyebb dolgunk van. Semmi nem történik véletlen. Mindennek oka van. Ha meglátjuk, tetteit mi motiválja, s azt megértjük, majd szeretettel fordulunk felé, könnyebb lesz rossz szokásait közösen átalakítani. Molnár Irén: Nyomot hagyunk világunkban Oldal: 3/12

4 Ha szeretettel tanítjuk meg neki a számára érdekes, fontos dolgokat, engedjük hibázni, téveszteni, tapasztalatokat győjteni, hatékonyabbak lehetünk. Lehetünk rájuk mérgesek, csalódhatunk bennük, szomorkodhatunk bizonyos tettetik, viselkedésük miatt, ezt el is mondhatjuk, sıt el kell mondanunk nekik, de a szeretetünket soha nem vonhatjuk meg tılük. Fontos, hogy a tetteiket ítéljük el, s ne ıket. Csak így alakíthatunk ki egy bizalomteljes kapcsolatot, ahol szabad tévedni, s nincs értelme a hazugságnak. Egy jó szeretet-kapcsolatban a gyermek a szülı, késıbb a tanító, majd a párja miatt tesz meg bizonyos dolgokat. Nálunk is így van. Lakóink a kedvünkért, sok mindent megtesznek, még ha ezt önmaguktól nem is tennék. Ennek a nyárnak több ilyen szeretet-kapcsolaton alapuló története van, ami miatt úgy érzem, érdemes volt éjszakákon át gondolkodni, hogyan is lehetne másképp fejleszteni, mint ahogy tanulmányaink során megtanultuk. Nagyon sok munka van benne, de megérte. Epilógus A személyes indíttatásom is, hogy segítı szakmában dolgozzak, egy szeretet-kapcsolat hatására jött létre. Kisovisként, egy fantasztikus óvó néni érkezett az ovinkba, aki szeretett, elfogadott, figyelt rám. Addig nagyon rosszul éreztem magam ott. Mindig magányos voltam, nem találtam a helyem, egész nap egyedül üldögéltem az egyik sarokban. Mosolyára a mai napig emlékszem, pedig nem is az én csoportomban dolgozott. Ez adott erıt az ovi túléléséhez, s kedvet késıbb az iskolában az osztálytársaim segítéséhez. Ebben a tanévben indítottunk egy szeretettanfolyamot. Hetente fél órában beszélgetünk körben ülve egy-egy gondolatról a szeretettel kapcsolatban. Molnár Irén: Nyomot hagyunk világunkban Oldal: 4/12

5 A zene, a játék, az együtt éneklés öröme. Szabad téveszteni, elrontani, vagy csak figyelni a többiek énekét. Jó érzés, amikor a társak segítik egymást a játékban. Alapszabály volt, hogy a másikat soha nem nevetjük ki, hanem megdicsérjük, vagy ha kell, segítünk neki. Ha elfogadóak, türelmesek, szeretetteljesek vagyunk, lakóink is lassan azzá válnak. Persze az alapproblémák fennmaradnak, de a kapcsolat javulhat. Mindig stabilnak, kiszámíthatóan viselkedınek kel lennünk. Ez adja számukra az érzelmi biztonságot. Molnár Irén: Nyomot hagyunk világunkban Oldal: 5/12

6 Ez a projekt volt az elindítója a szeretet-kapcsolat megfigyelésének, kialakításának. Mivel nyáron nincs konkrét fejlesztés, lakóink szabadidejét szerettük volna hasznosan megszervezni. Próbáltunk érdekes, önként vállalható programokba bevonni ıket. Arról beszélgettünk, hogyan hagyhatnánk nyomot a világban. Ahhoz, hogy megengedjék, hogy a lábukat összefestékezzük, sıt önként festékbe lépjenek, ki kellett alakulnia egy bizalmi kapcsolatnak. Addigra sokszor megtapasztalták az elfogadásunkat, segítségünket, szeretetünket. Molnár Irén: Nyomot hagyunk világunkban Oldal: 6/12

7 A szeretet felelısséggel jár. A felelıs szeretet elfogad és megért. Mindig stabil, vissza nem vonható. Molnár Irén: Nyomot hagyunk világunkban Oldal: 7/12

8 Ha mosolyogsz, a világ visszamosolyog rád. Készülnek a rókák a rókavadászathoz. Napokon keresztül készítettük ıket, közben beszélgettünk, zenét hallgattunk. Kitartó munkára képesek, ha motiváltak. A motívum gyakran csak a közösen eltöltött idı. Miután kiszíneztük a rókákat, ki is kellett ıket vágni. Remegı kézzel nehéz, de érdekes feladat volt. Örült, hogy megengedtük az olló használatát. / Ha tudná, hogy aggódtunk közben../ Molnár Irén: Nyomot hagyunk világunkban Oldal: 8/12

9 Türelem, kitartás tanulása. Nagyon nehéz feladat. Ha úgy kezdtem, hogy szeretném, ha segítenél, semmire nem mondott nemet. Gyakran kérte, simogassam meg a fejét. Nagyon fontos számára is a dicséret, elismerés. Új tapasztalatokat győjtöttünk a játszótéren. Elıször csak nézelıdtünk, majd szépen, lassan minden játékot kipróbáltunk. Kérésre szívesen segítettek egymásnak is. Molnár Irén: Nyomot hagyunk világunkban Oldal: 9/12

10 Eredetileg az ı kedvéért mentünk a játszótérre. Nagyon félt a mérleghintától. Az elsı alkalommal, a közelébe sem ment. Késıbb melléállt, majd megfogta, megmozgatta. Az elsı alkalommal, amikor ráült, fognom kellett a kezét. Legközelebb önállóan ült rá, de még nem hintáztunk. Molnár Irén: Nyomot hagyunk világunkban Oldal: 10/12

11 Amikor megmozdult a hinta Biztosan tudta, hogy vigyázunk rá. Mindenkinek elmondta: Nem félek a hintán! Elmentünk Keszthelyre. Sok új ismeretre tettünk szert. Türelmesen, egymásra odafigyelve, egymást megvárva próbáltuk ki a különbözı játékokat. Néztük, melyik irányba navigál minket a hajóskapitányunk, majd mi mondtuk, merre menjen. Molnár Irén: Nyomot hagyunk világunkban Oldal: 11/12

12 Kár, hogy nem lehet lovunk! İszinte szeretettel, érdeklıdéssel figyelték a lovakat, majd miután a gazdájuk megengedte, megsimogatták. / Elıtte persze megbeszéltük, hogy a ló veszélyes üzem, elıl harap, hátul rúg, s még ijedıs is. Tehát nem kiabálunk. Mi pedig éberen figyeltük mindenki minden mozdulatukat. / "Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, az még nem jelenti, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével." /Gabriel Garcia Márquez/ Felhasznált irodalom 1. Kolozsváry Judit : A sajátos ember 2. Eric From : Az emberi szív 3. Leo F. Buscaglia : A szeretet 4. Ho oponopo, mint a szeretet és elfogadás tanításai Molnár Irén: Nyomot hagyunk világunkban Oldal: 12/12

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor.

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor. BATTONYA A TÖRTÉNET KÉPEKBEN 1983 1984 1986 ÉV TÖRTÉNET Sok lelkes, segítôkész ember munkájának köszönhetôen itt, Battonyán kezdett épülni az elsô magyarországi SOS Gyermekfalu. 2009 Megépülhettek a családi

Részletesebben

Tarsoly. A másikhoz vezető híd önmagadon át vezet. Neked kell alkalmassá válni arra, hogy szeretet-képes légy. Rá kell hangolódnod.

Tarsoly. A másikhoz vezető híd önmagadon át vezet. Neked kell alkalmassá válni arra, hogy szeretet-képes légy. Rá kell hangolódnod. Tarsoly A háló lapja 2014 február H a n g o l ó A másikhoz vezető híd önmagadon át vezet. Neked kell alkalmassá válni arra, hogy szeretet-képes légy. Rá kell hangolódnod. Müller Péter Ú t j e l z ő gondolato

Részletesebben

Rekreációs pszichológia. Gyömbér Noémi. 1. Motiváció

Rekreációs pszichológia. Gyömbér Noémi. 1. Motiváció Rekreációs pszichológia Gyömbér Noémi 1. Motiváció Az edzık egy része úgy gondolja, hogy a motiváció fogalma túl komplex ahhoz, hogy megértsék, vagy ha meg is értik, másokat motiválni még akkor is szinte

Részletesebben

VIII. évfolyam 3. szám 2010. november. Szemedben mosoly legyen és derű, Minden nap kezdődik valami, Valami nagyszerű, Valami gyönyörű.

VIII. évfolyam 3. szám 2010. november. Szemedben mosoly legyen és derű, Minden nap kezdődik valami, Valami nagyszerű, Valami gyönyörű. VIII. évfolyam 3. szám 2010. november Szemedben mosoly legyen és derű, Minden nap kezdődik valami, Valami nagyszerű, Valami gyönyörű Nagy László Ez a felirat függött óvodánk bejárata előtt 2 hétig. A munkálatok

Részletesebben

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK

Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Cédrus HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK Családról, házasságról, gyermeknevelésről, a pályázat keretében elhangzott előadások interjúk és beszélgetések gyűjteménye II. 2013

Részletesebben

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl 2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl Összeállította: Uszanov Natasa és Dzjadiga Nelli 2009 Bemutatkozás. Kik vagyunk? 1.) Bemutatkozás. Kik

Részletesebben

A ZÖLD-SZIGET. Minden Ewának és minden Vladimirnak. Írta: Dominique Bénard Jacqueline Collier Jespersen

A ZÖLD-SZIGET. Minden Ewának és minden Vladimirnak. Írta: Dominique Bénard Jacqueline Collier Jespersen 2 Minden Ewának és minden Vladimirnak A ZÖLD-SZIGET Írta: Dominique Bénard Jacqueline Collier Jespersen World Organization of the Scout Movement Cserkészmozgalom Világszervezete Európai Cserkésziroda Genf,

Részletesebben

Demonstrátori visszaemlékezések

Demonstrátori visszaemlékezések Demonstrátori visszaemlékezések Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében Budapest, 2009. 2 Szerkesztette: Gáspár Judit

Részletesebben

FÉNYHÁLÓ Spirituális Magazin BOLDOGSÁGUNK FORRÁSA: A HÁLA

FÉNYHÁLÓ Spirituális Magazin BOLDOGSÁGUNK FORRÁSA: A HÁLA Kedves Olvasó! 2015. V / 25. szám Szeretettel köszöntelek a Fényháló Spirituális Magazin májusi számával, melynek témája: Boldogságunk forrása: a Hála. Alapját elsősorban az Anyák napjának az energiája

Részletesebben

Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá

Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá Hogyan sikerült megırizni? Tényleg, hogyan? Eddig ezen nem is gondolkoztunk, hiszen rohannak az évek és egyszer csak azt vettük észre, hogy túl vagyunk az arany lakodalmon.

Részletesebben

GYAKORLATI KATEKETIKA

GYAKORLATI KATEKETIKA APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA GYAKORLATI KATEKETIKA BUZA ILONA A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése

Részletesebben

Bele kell adni mindent...

Bele kell adni mindent... Bele kell adni mindent... Minden kötődés nehezíti az önzetlen, áldozatot is vállaló szeretet kibontakozását. Haszonnal csak a benső szabadság jár! Hang 30. kötet. Otthon a konyhaablakkal szemben, a platánon

Részletesebben

T. HARV EKER. A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása

T. HARV EKER. A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása T. HARV EKER A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása TARTALOMJEGYZÉK Köszönetnyilvánítások "Ki a csuda T. Harv Eker, és miért érdemes elolvasni ezt a könyvet?" ELSİ RÉSZ - Pénzügyi

Részletesebben

A konfliktus (Thomas Gordon I.)

A konfliktus (Thomas Gordon I.) A konfliktus (Thomas Gordon I.) http://lagzi.info/content/view/193/1/ írta 2006. December 08. Kérem, hogy akit érdekel a téma, az olvassa el Thomas Gordon könyveit!! Garantálom, hogy nem fog csalódni!

Részletesebben

MIÉRT VISELKEDIK ÍGY EZ A GYEREK? Példák, ötletek, tanácsok NAGYSZÜLŐKNEK az autizmus spektrumzavar megértéséhez.

MIÉRT VISELKEDIK ÍGY EZ A GYEREK? Példák, ötletek, tanácsok NAGYSZÜLŐKNEK az autizmus spektrumzavar megértéséhez. MIÉRT VISELKEDIK ÍGY EZ A GYEREK? Példák, ötletek, tanácsok NAGYSZÜLŐKNEK az autizmus spektrumzavar megértéséhez. A kiadványban szereplő vizuális segédeszközök a Mayer-Johnson Boardmaker programjával készültek

Részletesebben

Cselekvı csend Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett

Cselekvı csend Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett Singer Magdolna Cselekvı csend Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett Összefoglalás A tanulmány esetleírásokkal és ezek elemzésével arra kíván rámutatni, hogy

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Ez a dolgozat egy esettanulmány a hitre nevelés személyes tapasztalatairól. A tudományos megközelítést mellızöm, hiszen általánosítási csak nagyon korlátozottan

Részletesebben

Hallgatói igények és vélemények

Hallgatói igények és vélemények Hallgatói igények és vélemények tanulmány Szociális Informatika Segítı Foglalkozásúaknak - Képzési Központ program Készítette az Artefaktum Bt. Budapest 2008-02-28 Bevezetés Az alábbiakban a Szociális

Részletesebben

Bodnár Zita, 2008 Kairosz Kiadó, 2008. Minden jog fenntartva! ISSN 1785-1491 ISBN 978 963 662 205 3

Bodnár Zita, 2008 Kairosz Kiadó, 2008. Minden jog fenntartva! ISSN 1785-1491 ISBN 978 963 662 205 3 Bodnár Zita, 2008 Kairosz Kiadó, 2008 Minden jog fenntartva! ISSN 1785-1491 ISBN 978 963 662 205 3 1 A zenében képzett emberek gyakorta megragadnak a zene matériájában. Figyelmüket lekötik a zene törvényei,

Részletesebben

Medveczky Rita HELYZETKÉP A JAVÍTÓINTÉZETEKBEN FOLYÓ UTÓGONDOZÁS GYAKORLATÁRÓL II.

Medveczky Rita HELYZETKÉP A JAVÍTÓINTÉZETEKBEN FOLYÓ UTÓGONDOZÁS GYAKORLATÁRÓL II. Medveczky Rita HELYZETKÉP A JAVÍTÓINTÉZETEKBEN FOLYÓ UTÓGONDOZÁS GYAKORLATÁRÓL II. Jelen tanulmány elsı része, amely a Kapocs elızı, 2008. augusztusi számában olvasható, a kriminalizáció és a javító nevelés

Részletesebben

Tisztelt Hernádszentandrási Lakos! Polgármesteri jegyzet. Karácsony üzenete. Út a siker felé. A közigazgatás karácsonya.

Tisztelt Hernádszentandrási Lakos! Polgármesteri jegyzet. Karácsony üzenete. Út a siker felé. A közigazgatás karácsonya. TARTALOM: Polgármesteri jegyzet Karácsony üzenete Út a siker felé VII. évf. 4. szám A közigazgatás karácsonya Jegyzői leköszönő Állatvédelmi Ifjúsági Csoport Receptgyűjtemény Aktuális A karácsony a szeretet,

Részletesebben

A CSALÁDI HÁTTÉR HATÁSA A GYERMEK VISELKEDÉSÉRE SURÁNYI KRISZTINA

A CSALÁDI HÁTTÉR HATÁSA A GYERMEK VISELKEDÉSÉRE SURÁNYI KRISZTINA A CSALÁDI HÁTTÉR HATÁSA A GYERMEK VISELKEDÉSÉRE SURÁNYI KRISZTINA Mennyire számít egy kisgyermek magatartásában a családi háttér? Ötlettár Mennyire kell bevonni a gyermek szüleit az óvodapedagógiába? Számít-e,

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. Tartalomjegyzék Bevezető...3 Győrik Edit: Speciális bánásmódot

Részletesebben

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) 2 0 0 9. s z e p t e m b e r 2 7. E M B E R T N E V E L Ü N K T u d n i v a l ó k i s k o l á n k v e z é r e l v e i r ı l S okunk büszkesége és öröme a gyülekezet fenntartásában jól mőködı Líceum. A

Részletesebben

Békében magaddal békében a gyermeke(i)ddel

Békében magaddal békében a gyermeke(i)ddel Békében magaddal békében a gyermeke(i)ddel Önismereti tréning anyukáknak Bevezető Az anyaság egy egészen új szerep az életedben. Korábban sokféle szerepet megismertél már a mindennapokban, voltál gyerek,

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

A megsebzett Belsô Gyermekünk

A megsebzett Belsô Gyermekünk 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) A megsebzett Belsô Gyermekünk Kisnémet Mónika Kedves Olvasó! Tudja-e, hogy nincs olyan ember, aki legalább egy gyermekért, ahogy én szoktam

Részletesebben