A családon belül is legyen ünnep ez az év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A családon belül is legyen ünnep ez az év"

Átírás

1 18. évfolyam 1. szám Hatvankilencedik szám nagyböjt A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Családunk éve: Kupola vizsgálat Kupola gyűjtés Antal Béla verse Demonstráció Levente Péter Döbrentei Ildikó 4 Petrits család Éjszakai keresztút Keresztút szeretethimnusszal Hírek és programok CSALÁDUNK ÉVE: 2011 A Magyar Katolikus Püspöki kar a 2011-es esztendőt a Család évének nyilvánította a magyarság körében. Szent Család vasárnapján Bíró László püspök atya a szentmisét azért ajánlotta fel, hogy ez az év tényleg gyümölcsöző lehessen nemzetünk számára. A szentmise végén megáldotta azon házaspárokat, akik kerek házassági évfordulójukat (1, 5, 10, 15, 55, 60.) ünnepelték. A családokhoz szóló prédikációjából olvashatunk részleteket: Jubiláns ház a s p á r o k, ünneplő test vérei m! Család évet hirdetett a Magyar Katolikus Püspöki Kar. Amikor megállunk egy házassági jubileumot ünnepelni, akkor ünnepelünk, tanúskodunk a házasságról, és tudatosítjuk a házasság páratlan értékét. A család-év sem akar mást tenni, mint alapvetően ünnepelni a családot, tanúskodni a családról, és tudatosítani, hogy a házasságon alapuló családnak nincs alternatívája. Sokan mondják, hogy válságban a család, és azért hirdetjük meg a Család évét, hogy a válságon enyhítsünk. Mindig tiltakozom ez ellen. Nincs a házasságon alapuló család eszménye válságban. Az ember van válságban és emiatt a házasságon nyugvó család is. A házasság számunkra örömhír. Ahogy II. János Pál pápa szokta mondani: evangélium! A házasság egy olyan kincs, amelyet ünnepelni kell. A házasság Isten ajándéka. Ő alkotta az embert férfi nak és nőnek. Ezért az ember elhagyja anyját és atyját, feleségéhez ragaszkodik. A kettő egy lesz, ez számunkra evangélium. Jó olykor megállni és elgondolkodni azon, hogy mi mindent is kapott ki-ki a szülei házasságán és a saját házasságán keresztül, és mennyi mindent tudott adni a körülötte lévőknek. Amikor mi együtt vagyunk, nem a krízisről beszélünk, hanem ünnepeljük a család evangéliumát. Ha mi magunk mindig a krízisről beszélünk, akkor mi magunk leszünk a krízis elmélyítői. Egy-egy családi beszélgetésnél szabad föleleveníteni a szépet. Persze minden házban van olyan is, ami nem szép. De most, hogy ünnepelünk, és Család évet ülünk, egy-egy családi körön belül is legyünk azok, akik fölelevenítjük a szépet, tudatosítjuk egymásban a szépet. Nem elég a családban, hogy szeretjük egymást, örülni is kell egymásnak. És az örömet ki kell fejezni. Most, amikor ünnepeljük a jubiláns házasokat és meghirdetjük a Család évét, kérem a családokat, hogy újra meg újra osszuk meg azt az örömet, amit egymásnak tudtunk ajándékozni. A családon belül is legyen ünnep ez az év. Tanúskodunk a házasságon alapuló családról. Tanúskodunk befelé és tanúskodunk kifelé. A családon belül is legyen ünnep ez az év Valamikor az egyház a házasságot egyoldalúan az evangelizáció tárgyának tekintette. Kioktatta a jegyeseket, kioktatta a házaspárokat, így voltak ők az evangelizáció tárgya. Először II. János Pál pápa kezdte hangsúlyozni, hogy a házasság az egyházon belül nem csupán az evangelizáció tárgya, hanem az evangelizáció alanya kell, hogy legyen. A házasság örömhírének a tanúja. Hogyan lesz egy házasság az evangelizáció tanúja, alanya önmaga és környezete felé? Az evangelizáció első alanya maga a Szent Család volt, mert ott élt az ölén Jézus, a második isteni személy, és elhozta közéjük Mária és József házasságába a Szentháromság belső életét. Létével a Szent Család egy más minőségű életet sugárzott maga körül. Az evangelizáció alanya minden szentségi házasság is, mert a szentségi házasságban jelen van a Krisztus. Jézus ezt mondja: Ahol ketten vagy hárman együtt vannak a nevemben, magam is közöttük vagyok. A család csak úgy tud hitelesen az evangelizáció tanúja lenni, ha megújulunk újra meg újra a szentségi életünkben, Isten igéinek olvasásában, a szeretetben egymás felé és a személyes imádságban. A Család évében ünnepeljük a család evangéliumát, tanúskodunk a családról, a szentségi házasság értékéről a létünkkel. És tudatosítanunk kell újra meg újra magunkban és a társadalom felé is, hogy mit tesz le a család a társadalom asztalára, mit ad a család önmaga számára. Az egészséges házasságban ajándékozás van. Ajándék vagyok én a másiknak, a másik számomra, és nemcsak mi ketten vagyunk ajándék, hanem mindaz, amit haza tudunk vinni, lelki, szellemi és anyagi gazdagságot, az mind-mind kölcsönös ajándék. Amíg a társadalom az adok-veszek kegyetlen ridegségén nyugszik, addig a család az ajándékozás helye, Folytatás a következő oldalon

2 2 Folytatás az első oldalról az ajándékozás kultúráját teremti meg az egész társadalom számára. Míg a társadalomban azt értékelik, hogy mit tudok teljesíteni, addig a családban engem szeretnek. Nagy baj, ha egy házasságban csak használjuk egymást, és nem a személy áll a középpontban. A társadalom újra meg újra belérúg az emberekbe, a munkahelyen vagy másutt. És a család újra meg újra begyógyítja a sebeket és egészséges embereket ajándékoz a társadalomnak. CSALÁDUNK FOLYTATÓDIK A KUPOLA REPEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 2009 húsvétján a templom főkupolájáról egy jókora darab vakolat leesett, ami annak a jele, hogy a kupola és annak függőleges tartószerkezetei elmozdultak, ezt bizonyítják a jól látható repedések karácsonyán elindult az összefogás a kupola és egyben templomunk megmentésére. Az első lépésekről, az eddig történtekről olvashatunk egy rövid beszámolót az alábbiakban: Az előzetes helyszíni szemlék, szemrevételezések és javaslatok alapján szakértőket kértünk fel a szerkezeti vizsgálatok elvégzésére és az összegző szakvélemény elkészítésére. A mérések és vizsgálatok egy része már elkészült. A geodéziai alapmérések során felmérésre kerültek a templom paraméterei, megtörtént a belső és külső felületeken elhelyezett mérési pontok, fali csapok bemérése. A homlokzatok, a teljes belső fal- és kupolafelületek, valamint a padlástéri felületek térbeli ábrázolással, A talaj vizsgálatára is sor került. A keleti és nyugati oldalon két-két tíz méternél mélyebb fúrással készült mintavétel, amelyek kiértékelése választ ad majd, hogy az altalaj állapota, víztartalma lehet-e okozója a sérülésnek. Az eddig elvégzett mérési adatok ismerete elengedhetetlenül szükséges a statikus szakértő elemző, tényfeltáró munkájához, de szükséges, hogy elvégezze még a felületeken látszó összes repedés felmérését, valamint a szerkezeti anyagok összetételi és erőtani vizsgálatát is. A továbbiakban tehát a statikai vizsgálatok elvégzése a feladat, majd az összes mérési eredmény feldolgozásával kerül meghatározásra a szükséges beavatkozás módja. Az ezt meghatározó szakvélemény várhatóan június végén lehet a kezünkben, ennek birtokában készíthető kiviteli terv és költségvetés. Csak a most készülő szakvélemény elkészítésének költségei meghaladják a Ki-ki gondolja át, hogy a saját házasságában mennyi ajándékot kapott, és menynyi ajándékot tudott adni, hogy mennyire jó az, hogy a személy áll a középpontban, és nemcsak használnak, és tudunk egymásra figyelni és hogy begyógyultak a sebeink odahaza. Ezeket köszönjük most meg, amikor megáldjuk a házasságokat. Ünnepeljük a családot, tanúskodunk a családról, tudatosítjuk, hogy a család páratlan érték. Nagyon fontos, hogy képviseljük a család értékét a hétköznapi beszélgetésekben, hogy tudjunk tényleg tanúságot tenni arról a gazdagságról, amit a társadalom meglehetősen elvet. A Család évében az egyház szeretne odafigyelni a párkapcsolatokra, a jegyesek világára, a házasságokra. És szeretné meghívni azokat is, akik nem rendezték annak idején a házasságukat, hogy a Család évében rendezzék azt. Szeretnénk hangsúlyozni a nagyszülők szerepét a családban. Ők azok, akik segíteni tudják a fiatalokat, és átadják a hagyományainkat és ezt a gazdagságot a következő nemzedéknek. Legyen ez a mai ünnep indítása annak, ami folytatódik majd a hétköznapokban is. Ámen Lejegyezte: Visontai L. számítógépen megjeleníthető formában állnak a statikus rendelkezésére. A templom szerkezeti mozgásának vizsgálatához a rögzített mérési pontok ismétlődő mérése kéthavonta szükséges, legalább egy éven keresztül. 10 millió forintot, a további munkák költsége valószínűleg ennek többszöröse lesz. A templom helyreállítása nagy kihívás, összefogást és áldozatot kíván tőlünk. Mentsük meg Isten dicsőségére, eleink tiszteletére és jövőnkre gondolva! Juhász János

3 CSALÁDUNK 3 GYŰJTÉS A KUPOLA MEGMENTÉSÉRE Fogjunk össze, és mentsük meg városunk büszkeségét, Közép-Európa egyik legnagyobb egyhajós templomát, az Isten házát! Ezért gyűjtést hirdetünk a kupola megmentésére. Adakozni lehet személyesen a plébánián vagy a sekrestyében, a templomban elhelyezett két padtömb közötti vasperselybe. Az adomány csekken is befizethető a közleményben feltüntetett Kupola javára megjegyzéssel az számlaszámra. Szívesen fogadunk ötleteket a gyűjtésre, pályázati lehetőségekre vonatkozóan. Laci atya KÖSZÖNÖM, ISTENEM! Köszönöm, hogy szüleim által a világra jöttem, Hogy őket nekem adtad, hogy törődjenek velem. Édes Anyám! Köszönöm, hogy gondomat viselted, Hogy az éjt és nappalokat velem töltötted! Istenem, köszönöm, hogy jó Szülőket adtál nekem, Akik jól neveltek, és minden jót megosztottak velem. Édes Anyám! Te voltál az életem és mindenem, Amíg élek az életben, soha el nem felejtem! Hálát adok neked, Istenem, aki magadhoz öleltél, Megóvtál mindentől, mert Te engem szerettél. Mindent Neked köszönhetek, oh, irgalmazz nekem, Neked köszönhetem a sok jót és az életem! Bocsáss meg nekem, ha néha az életben eltévedtem, Bűneimet megbánva! Hozzád visszatértem. Ezért Neked, egy életen át örökké hálával tartozom, Jézusom! Ezért a szívemet, lelkemet Neked adom! Arra kérlek, Uram! Ne engedd, hogy kísértésbe essek! Hogy az életemben minden embert Érted szeressek. Uram! Hányszor megbántottalak, oh, bocsáss meg nekem, Büntess meg Istenem, mert én ezt megérdemlem! Köszönöm, hogy mindig a rossztól, a bűntől megvédtél, Mert tudtam, hogy Te engem mindig szerettél! Köszönöm a sok jót, a hitet, amit nekem adtál, Hálát adunk Néked, hogy minket a bűntől megváltottál! Antal Béla

4 4 CSALÁDUNK DEMONSTRÁCIÓ A CSALÁDUNK ÉVE NYITÓ RENDEZVÉNYÉN Együtt mutattuk meg, hogy a család érték. A mi dolgunk az, hogy elmondjuk: Nem hal meg a szerelem! Dehogy hal meg! Ez az, ami bennünket éltet, és ami miatt kivonultunk a Béla térre február 13-án vasárnap este, ahol több mint száz résztvevő kéz a kézben demonstrált a család fontossága mellett. Ezt megelőzően a Garay Gimnáziumban tartott tanúságtévő előadást Levente Péter és felesége, Döbrentei Ildikó, akik a demonstráció után az esti szentmisén is részt vettek. Néhány idézet az elhangzottakból: Feltétel nélkül szeresd anyádat és apádat, ugyanakkor a tiszteletedet, az elismerő szeretetedet ki kell, hogy érdemeljék; feltétel nélkül szeresd gyermekeidet, ugyanakkor a tiszteletedet, vagyis az elismerő szeretetedet ki kell, hogy vívják. Az érdemelni és a vívni szó között óriási különbség van. A szülőnek múltja van, ezért kiérdemelheti, még halála után is. A gyermeknek csak jelene van meg jövője, ezért neki még vívni kell. Mi meg imádkozunk a tékozló fi unkért, a tékozló lányunkért, mint ahogy apám meg anyám tette értem De akkor az Úristen küldte őrangyalnak Döbrentei Ildikót 23 éves koromban (Levente Péter) Uram! Köszönöm, hogy adtál nekem családot. Köszönöm, hogy van, akiket szerethetek. Köszönöm közeli szeretteimet. Köszönöm távolabbi rokonaimat. Köszönöm azokat, akik élnek, és azokat is, akik már meghaltak. Köszönöm, hogy az ő életük bennem is folytatódik, és az én életemet is folytatják az utánam következők. Köszönöm, Uram, hogy nem üres az életem háza, mert benne él a családom, s benne él a falum, a városom, a nemzetem. És köszönöm, Uram, hogy nem üres a lelkem háza sem, mert abban pedig Te élsz. Ámen. (Döbrentei Ildikó)

5 CSALÁDUNK 5 NAGY CSALÁDJAINK 1. A Családok évében a Családunk újság minden számában felkérünk egy-egy családot egyházközségünkből, hogy tárja ki számunkra ablakát, hogy betekintést nyerhessünk mindennapi életükbe. Ez alkalommal Petrits Szilvesztert és Tündét kértük meg, hogy meséljenek kicsit családi mindennapjaikról. Aki a háromnegyed kilences szentmisére érkezik, mindig ott láthat benneteket három gyermeketekkel együtt az első sorokban. Bemutatnátok pár szóban a családotokat? Néhány hét híján 12 éve vagyunk házasok. Három gyermekünk van. Norbi másodikos a katolikus iskolában, Boti nagycsoportos a katolikus oviban, Janka pedig őszszel kezdi az óvodát. Mi az, amit a családotokban a legfontosabbnak tartotok, amit a család alappillérének tekintetek? Ha mint férj és feleség a legfontosabbak vagyunk egymás számára, és ketten együtt fi gyelünk Istenre, azzal nem csak a házasságunk boldogságát alapozzuk meg, de az egész családi életünk több esélyt kap, hogy kiegyensúlyozott, boldog lehessen. Még ebben a mai, családokat rombolni igyekvő világban is. Ha a gyermekeink azt látva nőnek fel, hogy apa és anya boldogok egymással, az nem csak stabil, megbízható és biztonságos életteret, hátteret ad számukra, hanem olyan alapokat a későbbi életükre, amelyben ők is megtalálják majd a boldogságukat. Egyúttal eleget teszünk annak a feladatunknak is, melyet Isten adott akkor, amikor összeházasodtunk, tudniillik továbbadjuk azt a családmodellt, melyet Ő alkotott a kezdet kezdetén. Nem örülünk, amikor azt látjuk, hogy a gyerekek születésével a szülők egymás számára háttérbe szorulnak. Fontosak a gyerekek, de nem lehetnek fontosabbak a házastársnál. Ahogy viccesen mondani szoktuk, a szülő-gyerek viszony csak rokonság, de a házasság az szentségi kapcsolat. Vagy ahogy Levente Péterék fogalmaztak nemrég: a gyerekek nem a szülők közé kell kerüljenek, hanem a szülők köré. Persze nálunk is vannak nehéz időszakok, ez a házasságban természetes. Pár napja kirándultunk egyet kettesben, a közeli dombok között, ahol sok a szőlőskert. Ismeretlen volt a környék, így többször is előfordult, hogy az út, amin elindultunk, egy szőlőskert kapujáig vezetett csupán. Zsákutca volt, vissza kellett fordulnunk, és egy másik úton indultunk el. A harmadik ilyen visszafordulás után arról kezdtünk beszélgetni, hogy valahogy az életünk is ilyen: eljutunk egy pontig és rádöbbenünk, hogy ez zsákutca, másfelé kell indulnunk. És mindig találunk olyan utat, ami tovább vezet a cél felé. Ez nem véletlen, van, Aki vezet minket. Ha már a Jóistenre fi gyelést említettétek: hogyan van jelen életetekben az imádság? Háromféleképpen. Egyrészt személyes imában. Külön-külön is imádkozunk mindketten. Szükségünk van arra, hogy Jézus négyszemközt beszélgessen velünk azokról a dolgokról, amik csak nekünk szólnak. Másrészt imádkozunk kettesben. Ilyenkor Gyökössy Endre szavaira utalva ketten vagyunk hármasban. Harmadrészt minden este imádkozunk a gyerekekkel közösen is. Most, a nagyböjti időszakban mi az, amire különösen fi gyeltek? A gyerekek jócselekedeteket gyűjtenek. Sokak által ismert a módszer : mindegyiküknek van egy kis nyomtatott töviskoszorúja. Aki este tud mondani egy jócselekedetet, amit aznap végzett, az kap egy kis virágot, amit a koszorúra ragaszthat. Így lesz húsvétra a töviskoszorúból virágkoszorú. Emellett a két nagyobb gyermekünk nagyböjt péntekein lemond az édességről. Mi az idei nagyböjtben keresztutat imádkozunk péntekenként, illetve különböző lemondásokkal igyekszünk böjtöt tartani, egymás felé pedig igyekszünk még fi gyelmesebbek lenni. Szívesen emlékszünk vissza a tavalyi nagyböjtünkre. Nem sokkal előtte láttuk a Tűzálló című fi lmet, ami mérföldkő volt az életünkben. A fi lmben szerepel egy napló, benne 40 kihívással. Komolyabb és egyszerűbb feladatok ezek, melyeket házastársunkért, végső soron házasságunk boldogságáért teszünk. (Az említett napló azóta megjelent könyv formában is Merj szeretni! címmel. a szerk.) Tudnátok említeni néhány ilyen feladatot? A legtöbb feladat olyan, aminek egy házasságban természetesnek kéne lennie, de a mindennapi taposómalom elfeledteti az emberrel. Ilyen például, hogy nem szólunk bántón a másikhoz, hogy meglepjük valamivel, vagy apró ajándékot adunk neki. A legnehezebb számunkra talán az ötödik kihívás volt. Fel kellett sorolnunk egymásnak három-három olyan tulajdonságot, amit nem szeretünk a másikban. Féltünk, hogy vajon a másikunk elég bátor lesz-e, hogy elmondja ezeket. Ugyanakkor a megismert, társunk szemében nehéz tulajdonságunk immár szemtől szemben állt előttünk, így tudtunk tenni ellene. Ezek azok az apró cselekedetek, amik a tavalyi nagyböjtünket igazán értékessé tették. Általuk nem csak nagyböjti szeretet-cselekedeteket gyakorolhattunk, de házasságunkat, és így családunkat is erősítettük, építettük.

6 6 CSALÁDUNK ÉJSZAKAI KERESZTÚT Április 15-én péntek este 8 órakor indul a Remetétől az éjszakai fáklyás keresztút. Az útvonal: Remete kápolna előtti tér Kisbödő tető Kálvária tető Belvárosi templom. A keresztút éjfélig tart. Az egyes stációkhoz imafelolvasók jelentkezését várjuk a sekrestyében. Jöjjünk el minél többen!

7 CSALÁDUNK 7 KERESZTÚT A SZERETETHIMNUSZ ALAPJÁN (vö. 1 Kor 13,1-13) 1. stáció: Elítélik A szeretet haragra nem gerjed. Jézusom, segíts a küzdelemben, segíts jól felelnem, segíts hallgatni és segíts jól élni az evangéliumot! 2. stáció: Felveszi a keresztet Nem keresi a maga javát. Segíts, Uram, minden nap, hogy hűséggel és önzetlenül járjak-keljek! 3. stáció: Elesik A szeretet a rosszat föl nem rója. Jézusom, segíts, hogy tudjam hordozni mások terhét, kitartsak az utadon, és soha bosszút ne álljak! 4. stáció: Mária A szeretet jóságos. Adj erőt, Jézusom, hogy úgy járjak az emberek között, hogy szemem soha be ne hunyjam, szívem soha be ne zárjam, mint Szent Anyád, Mária! 5. stáció: Cirenei Simon A szeretet nem kérkedik. Sokszor egyedül akarok tenni mindent, és nem veszem észre a mellettem lévőt. Add, Uram, hogy soha ne kérkedjek azzal, amit másoknak teszek! 6. stáció: Veronika A szeretet együtt örül az igazsággal. Bocsáss meg, Uram, hogy szívem terhelt, és nincs benne hely szeretetnek. Add, hogy tudjak örülni akkor, amikor enyhíthetem mások szenvedéseit! 7. stáció: Másodszor esik el A szeretet türelmes. Kérlek, Jézusom, őrizz meg engem fiatal erőmben, és távolítsd el tőlem a szokás hatalmát, amely elaltat s végül megöl. Add, hogy türelmes legyek másokhoz! 8. stáció: Az asszonyok sírása A szeretet nem tapintatlan. Szenvedésed fölött és a világ romlásán én is tudok súlyos könnyeket hullatni, de a bűneimet siratni? Uram, értesd meg velem, hogy bűnös vagyok! 9. stáció: Harmadszor esik el A szeretet mindent elvisel Újra elestél, Megváltóm, én is visszaesek. Ha csüggedek, akkor elveszek, de ha küzdök, akkor mentve leszek. Adj erőt ahhoz, hogy mindent és mindenkit elviseljek! 10. stáció: Megfosztják ruháitól A szeretet nem gőgösködik. Egyszer majd nekem is el kell hagynom parádés ruháimat, amik gátolnak életemben, és elrejtenek szemed elől. Uram, végy el tőlem mindent, hogy elnyerhessem a Mindent! 11. stáció: A keresztre szegezik A szeretet mindent eltűr. Szenvedésem fáját nem én választom meg. Készen áll a keresztem méretre szabva. Minden nap minden percében te állítod elém, csak el kell fogadnom. 12. stáció: Meghal A szeretet mindent elhisz. A világ bűnei feltörtek egészen szája pereméig, és egy kiáltásban MINDENT odaadott. Uram, te meghaltál értünk, segíts nekünk érted és értük élni! 13. stáció: Leveszik a keresztről A szeretet mindent remél. Uram, te békén pihensz anyád karjaiban. Nyugodt, kisimult vonásaidat látva Máriában a remény csillaga nem halványodik el, el kell temetni, de föl fog támadni! 14. stáció: A sír A szeretet soha el nem múlik. Uram, keresztutad nem ért véget, azóta is folytatódik a mi életünkben, a sírhoz vezet, de a sír másik oldalán dicsőségesen vársz rám, és ajándékba adod az örök életet. Összeállította: Laci atya

8 8 CSALÁDUNK EGYHÁZKÖZSÉGÜNK PROGRAMJA Április Lelkigyakorlat, Lelkinap Örömszülők találkozója Éjszakai keresztút Passióének Nagyhét Utolsó vacsora miséje lábmosással Nagypéntek: Remete Keresztút Csonka mise Nagyszombat: Húsvét vigíliája Húsvéthétfő: Jegyesoktatás záró találkozó, gyűrűmegáldás HÚSHAGYÓ KEDD TÁNCHÁZI MULATSÁG SZIGORÚAN ÉJFÉLIG Hagyományteremtő összejövetelt tartott egyházközségünk húshagyó kedden a plébánián. A hosszúra nyúlt farsangi időszakot zártuk le táncházi mulatsággal, ahol a Csurgó zenekar szolgáltatta a talp alá valót. Vass Oszkár segítségével sajátíthattuk el a tánclépéseket. Pontban éjfélkor ért véget a mulatság, amikor is hamvazószerda beálltával Laci atya vezetésével egy közös imával és papi áldással léptünk be a nagyböjti időbe. Május 7. Medjugorje nap, 14. Gyalogzarándoklat Pécs-Máriagyüd Elsőáldozás, 28. Mónikás zarándoklat Egyházközségi nap KERESZTELŐ SCHUBERTÉKNÉL Január 16-án Laci atya keresztelte meg az ifj ú Schubert házaspár, Miklós és Zsuzsi újszülött gyermekét, Zsombort, akinek édesapja a Családunk újság lelkes munkatársa. Sok boldogságot kívánunk és Isten áldását kérjük családjukra. A BELVÁROSI PLÉBÁNIA HÍREI december 5-től április 10-ig Megkereszteltek: Meghaltak: Megesküdtek: AZ ÚJVÁROSI PLÉBÁNIA HÍREI Szent Miklós püspök napjától Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéig Megkereszteltek: Meghaltak: A kiadvány a Szekszárdi Egyházközség tájékoztatója. Kereskedelmi forgalomba nem kerül. Felelős szerkesztő: Bacs mai László plébános Szerkesztő: Visontai László Munkatársak: Guld Noémi, Schubert Judit, Schubert Péter Készítette: Schubert Miklós

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kálvária Keresztút. Kálvária (latinul: calvaria), Krisztus kereszthalálának helyszíne Jeruzsálemben

Kálvária Keresztút. Kálvária (latinul: calvaria), Krisztus kereszthalálának helyszíne Jeruzsálemben Kálvária Keresztút Kálvária (latinul: calvaria), Krisztus kereszthalálának helyszíne Jeruzsálemben A szó jelentése: koponyák helye. Josephus Flavius zsidó történetíró leírásából ismert, hogy a hegyet az

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2011 - Január 15 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. Polgármester úr is megtisztelt minket felségével. 17-én kezdődött az ökumenikus imahét.

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

A szent várakozás ideje

A szent várakozás ideje 18. évfolyam 4. szám Hetvenkettedik szám 2011. advent A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A szent várakozás ideje Az advent magyarul érkezést, várakozást jelent. A karácsony előtti négy hét

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi 2012-11-18 1 Téma 2012-11-18-án A szülő-, illetve családcentrikus házasság 2 Ismételjünk ismét egy picit A férfi elhagyja

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Lássuk mennyire vagy otthon a témában! Ha minden kérdésre jól válaszolsz, akkor nyereményként egy kosár húsvéti finomságot nyerhetsz.

Lássuk mennyire vagy otthon a témában! Ha minden kérdésre jól válaszolsz, akkor nyereményként egy kosár húsvéti finomságot nyerhetsz. A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Krisztus feltámadására emlékezünk ezen a napon. Ugyanakkor ez az időszak a tavasz kezdetének, a természet megújulásának ünnepe is. Lássuk mennyire vagy otthon

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A tanév II. félévi programterve

A tanév II. félévi programterve 1 Hétfő 95. 2 Kedd 96. 2009-2010. tanév Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi M. által fenntartott iskolákba páczai kiadó bemutatója (csak az iskolánknak), alsós, felsős

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 5 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Szálka is. Január 10. szombat: Egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. Január 19.: Ökumenikus

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Év végi beszámoló december 31.

Év végi beszámoló december 31. Év végi beszámoló Január 16-án, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. Polgármester úr is megtisztelt minket felségével. Január 18-án kezdődött az ökumenikus imahét.

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Szekszárd Belváros

B E S Z Á M O L Ó Szekszárd Belváros B E S Z Á M O L Ó Belváros - 2009 Január 17-én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 19-én kezdődött az ökumenikus imahét. Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot. TANÁRI KERESZTÚT I. Állomás: Jézust halálra ítélik Nemcsak a halált vállalta értünk, hanem az elítéltetést is. A főpap istenkáromlónak mondja. A nép, amelyből származott, megtagadja, és a gyilkos Barabbást

Részletesebben