A családon belül is legyen ünnep ez az év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A családon belül is legyen ünnep ez az év"

Átírás

1 18. évfolyam 1. szám Hatvankilencedik szám nagyböjt A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Családunk éve: Kupola vizsgálat Kupola gyűjtés Antal Béla verse Demonstráció Levente Péter Döbrentei Ildikó 4 Petrits család Éjszakai keresztút Keresztút szeretethimnusszal Hírek és programok CSALÁDUNK ÉVE: 2011 A Magyar Katolikus Püspöki kar a 2011-es esztendőt a Család évének nyilvánította a magyarság körében. Szent Család vasárnapján Bíró László püspök atya a szentmisét azért ajánlotta fel, hogy ez az év tényleg gyümölcsöző lehessen nemzetünk számára. A szentmise végén megáldotta azon házaspárokat, akik kerek házassági évfordulójukat (1, 5, 10, 15, 55, 60.) ünnepelték. A családokhoz szóló prédikációjából olvashatunk részleteket: Jubiláns ház a s p á r o k, ünneplő test vérei m! Család évet hirdetett a Magyar Katolikus Püspöki Kar. Amikor megállunk egy házassági jubileumot ünnepelni, akkor ünnepelünk, tanúskodunk a házasságról, és tudatosítjuk a házasság páratlan értékét. A család-év sem akar mást tenni, mint alapvetően ünnepelni a családot, tanúskodni a családról, és tudatosítani, hogy a házasságon alapuló családnak nincs alternatívája. Sokan mondják, hogy válságban a család, és azért hirdetjük meg a Család évét, hogy a válságon enyhítsünk. Mindig tiltakozom ez ellen. Nincs a házasságon alapuló család eszménye válságban. Az ember van válságban és emiatt a házasságon nyugvó család is. A házasság számunkra örömhír. Ahogy II. János Pál pápa szokta mondani: evangélium! A házasság egy olyan kincs, amelyet ünnepelni kell. A házasság Isten ajándéka. Ő alkotta az embert férfi nak és nőnek. Ezért az ember elhagyja anyját és atyját, feleségéhez ragaszkodik. A kettő egy lesz, ez számunkra evangélium. Jó olykor megállni és elgondolkodni azon, hogy mi mindent is kapott ki-ki a szülei házasságán és a saját házasságán keresztül, és mennyi mindent tudott adni a körülötte lévőknek. Amikor mi együtt vagyunk, nem a krízisről beszélünk, hanem ünnepeljük a család evangéliumát. Ha mi magunk mindig a krízisről beszélünk, akkor mi magunk leszünk a krízis elmélyítői. Egy-egy családi beszélgetésnél szabad föleleveníteni a szépet. Persze minden házban van olyan is, ami nem szép. De most, hogy ünnepelünk, és Család évet ülünk, egy-egy családi körön belül is legyünk azok, akik fölelevenítjük a szépet, tudatosítjuk egymásban a szépet. Nem elég a családban, hogy szeretjük egymást, örülni is kell egymásnak. És az örömet ki kell fejezni. Most, amikor ünnepeljük a jubiláns házasokat és meghirdetjük a Család évét, kérem a családokat, hogy újra meg újra osszuk meg azt az örömet, amit egymásnak tudtunk ajándékozni. A családon belül is legyen ünnep ez az év. Tanúskodunk a házasságon alapuló családról. Tanúskodunk befelé és tanúskodunk kifelé. A családon belül is legyen ünnep ez az év Valamikor az egyház a házasságot egyoldalúan az evangelizáció tárgyának tekintette. Kioktatta a jegyeseket, kioktatta a házaspárokat, így voltak ők az evangelizáció tárgya. Először II. János Pál pápa kezdte hangsúlyozni, hogy a házasság az egyházon belül nem csupán az evangelizáció tárgya, hanem az evangelizáció alanya kell, hogy legyen. A házasság örömhírének a tanúja. Hogyan lesz egy házasság az evangelizáció tanúja, alanya önmaga és környezete felé? Az evangelizáció első alanya maga a Szent Család volt, mert ott élt az ölén Jézus, a második isteni személy, és elhozta közéjük Mária és József házasságába a Szentháromság belső életét. Létével a Szent Család egy más minőségű életet sugárzott maga körül. Az evangelizáció alanya minden szentségi házasság is, mert a szentségi házasságban jelen van a Krisztus. Jézus ezt mondja: Ahol ketten vagy hárman együtt vannak a nevemben, magam is közöttük vagyok. A család csak úgy tud hitelesen az evangelizáció tanúja lenni, ha megújulunk újra meg újra a szentségi életünkben, Isten igéinek olvasásában, a szeretetben egymás felé és a személyes imádságban. A Család évében ünnepeljük a család evangéliumát, tanúskodunk a családról, a szentségi házasság értékéről a létünkkel. És tudatosítanunk kell újra meg újra magunkban és a társadalom felé is, hogy mit tesz le a család a társadalom asztalára, mit ad a család önmaga számára. Az egészséges házasságban ajándékozás van. Ajándék vagyok én a másiknak, a másik számomra, és nemcsak mi ketten vagyunk ajándék, hanem mindaz, amit haza tudunk vinni, lelki, szellemi és anyagi gazdagságot, az mind-mind kölcsönös ajándék. Amíg a társadalom az adok-veszek kegyetlen ridegségén nyugszik, addig a család az ajándékozás helye, Folytatás a következő oldalon

2 2 Folytatás az első oldalról az ajándékozás kultúráját teremti meg az egész társadalom számára. Míg a társadalomban azt értékelik, hogy mit tudok teljesíteni, addig a családban engem szeretnek. Nagy baj, ha egy házasságban csak használjuk egymást, és nem a személy áll a középpontban. A társadalom újra meg újra belérúg az emberekbe, a munkahelyen vagy másutt. És a család újra meg újra begyógyítja a sebeket és egészséges embereket ajándékoz a társadalomnak. CSALÁDUNK FOLYTATÓDIK A KUPOLA REPEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 2009 húsvétján a templom főkupolájáról egy jókora darab vakolat leesett, ami annak a jele, hogy a kupola és annak függőleges tartószerkezetei elmozdultak, ezt bizonyítják a jól látható repedések karácsonyán elindult az összefogás a kupola és egyben templomunk megmentésére. Az első lépésekről, az eddig történtekről olvashatunk egy rövid beszámolót az alábbiakban: Az előzetes helyszíni szemlék, szemrevételezések és javaslatok alapján szakértőket kértünk fel a szerkezeti vizsgálatok elvégzésére és az összegző szakvélemény elkészítésére. A mérések és vizsgálatok egy része már elkészült. A geodéziai alapmérések során felmérésre kerültek a templom paraméterei, megtörtént a belső és külső felületeken elhelyezett mérési pontok, fali csapok bemérése. A homlokzatok, a teljes belső fal- és kupolafelületek, valamint a padlástéri felületek térbeli ábrázolással, A talaj vizsgálatára is sor került. A keleti és nyugati oldalon két-két tíz méternél mélyebb fúrással készült mintavétel, amelyek kiértékelése választ ad majd, hogy az altalaj állapota, víztartalma lehet-e okozója a sérülésnek. Az eddig elvégzett mérési adatok ismerete elengedhetetlenül szükséges a statikus szakértő elemző, tényfeltáró munkájához, de szükséges, hogy elvégezze még a felületeken látszó összes repedés felmérését, valamint a szerkezeti anyagok összetételi és erőtani vizsgálatát is. A továbbiakban tehát a statikai vizsgálatok elvégzése a feladat, majd az összes mérési eredmény feldolgozásával kerül meghatározásra a szükséges beavatkozás módja. Az ezt meghatározó szakvélemény várhatóan június végén lehet a kezünkben, ennek birtokában készíthető kiviteli terv és költségvetés. Csak a most készülő szakvélemény elkészítésének költségei meghaladják a Ki-ki gondolja át, hogy a saját házasságában mennyi ajándékot kapott, és menynyi ajándékot tudott adni, hogy mennyire jó az, hogy a személy áll a középpontban, és nemcsak használnak, és tudunk egymásra figyelni és hogy begyógyultak a sebeink odahaza. Ezeket köszönjük most meg, amikor megáldjuk a házasságokat. Ünnepeljük a családot, tanúskodunk a családról, tudatosítjuk, hogy a család páratlan érték. Nagyon fontos, hogy képviseljük a család értékét a hétköznapi beszélgetésekben, hogy tudjunk tényleg tanúságot tenni arról a gazdagságról, amit a társadalom meglehetősen elvet. A Család évében az egyház szeretne odafigyelni a párkapcsolatokra, a jegyesek világára, a házasságokra. És szeretné meghívni azokat is, akik nem rendezték annak idején a házasságukat, hogy a Család évében rendezzék azt. Szeretnénk hangsúlyozni a nagyszülők szerepét a családban. Ők azok, akik segíteni tudják a fiatalokat, és átadják a hagyományainkat és ezt a gazdagságot a következő nemzedéknek. Legyen ez a mai ünnep indítása annak, ami folytatódik majd a hétköznapokban is. Ámen Lejegyezte: Visontai L. számítógépen megjeleníthető formában állnak a statikus rendelkezésére. A templom szerkezeti mozgásának vizsgálatához a rögzített mérési pontok ismétlődő mérése kéthavonta szükséges, legalább egy éven keresztül. 10 millió forintot, a további munkák költsége valószínűleg ennek többszöröse lesz. A templom helyreállítása nagy kihívás, összefogást és áldozatot kíván tőlünk. Mentsük meg Isten dicsőségére, eleink tiszteletére és jövőnkre gondolva! Juhász János

3 CSALÁDUNK 3 GYŰJTÉS A KUPOLA MEGMENTÉSÉRE Fogjunk össze, és mentsük meg városunk büszkeségét, Közép-Európa egyik legnagyobb egyhajós templomát, az Isten házát! Ezért gyűjtést hirdetünk a kupola megmentésére. Adakozni lehet személyesen a plébánián vagy a sekrestyében, a templomban elhelyezett két padtömb közötti vasperselybe. Az adomány csekken is befizethető a közleményben feltüntetett Kupola javára megjegyzéssel az számlaszámra. Szívesen fogadunk ötleteket a gyűjtésre, pályázati lehetőségekre vonatkozóan. Laci atya KÖSZÖNÖM, ISTENEM! Köszönöm, hogy szüleim által a világra jöttem, Hogy őket nekem adtad, hogy törődjenek velem. Édes Anyám! Köszönöm, hogy gondomat viselted, Hogy az éjt és nappalokat velem töltötted! Istenem, köszönöm, hogy jó Szülőket adtál nekem, Akik jól neveltek, és minden jót megosztottak velem. Édes Anyám! Te voltál az életem és mindenem, Amíg élek az életben, soha el nem felejtem! Hálát adok neked, Istenem, aki magadhoz öleltél, Megóvtál mindentől, mert Te engem szerettél. Mindent Neked köszönhetek, oh, irgalmazz nekem, Neked köszönhetem a sok jót és az életem! Bocsáss meg nekem, ha néha az életben eltévedtem, Bűneimet megbánva! Hozzád visszatértem. Ezért Neked, egy életen át örökké hálával tartozom, Jézusom! Ezért a szívemet, lelkemet Neked adom! Arra kérlek, Uram! Ne engedd, hogy kísértésbe essek! Hogy az életemben minden embert Érted szeressek. Uram! Hányszor megbántottalak, oh, bocsáss meg nekem, Büntess meg Istenem, mert én ezt megérdemlem! Köszönöm, hogy mindig a rossztól, a bűntől megvédtél, Mert tudtam, hogy Te engem mindig szerettél! Köszönöm a sok jót, a hitet, amit nekem adtál, Hálát adunk Néked, hogy minket a bűntől megváltottál! Antal Béla

4 4 CSALÁDUNK DEMONSTRÁCIÓ A CSALÁDUNK ÉVE NYITÓ RENDEZVÉNYÉN Együtt mutattuk meg, hogy a család érték. A mi dolgunk az, hogy elmondjuk: Nem hal meg a szerelem! Dehogy hal meg! Ez az, ami bennünket éltet, és ami miatt kivonultunk a Béla térre február 13-án vasárnap este, ahol több mint száz résztvevő kéz a kézben demonstrált a család fontossága mellett. Ezt megelőzően a Garay Gimnáziumban tartott tanúságtévő előadást Levente Péter és felesége, Döbrentei Ildikó, akik a demonstráció után az esti szentmisén is részt vettek. Néhány idézet az elhangzottakból: Feltétel nélkül szeresd anyádat és apádat, ugyanakkor a tiszteletedet, az elismerő szeretetedet ki kell, hogy érdemeljék; feltétel nélkül szeresd gyermekeidet, ugyanakkor a tiszteletedet, vagyis az elismerő szeretetedet ki kell, hogy vívják. Az érdemelni és a vívni szó között óriási különbség van. A szülőnek múltja van, ezért kiérdemelheti, még halála után is. A gyermeknek csak jelene van meg jövője, ezért neki még vívni kell. Mi meg imádkozunk a tékozló fi unkért, a tékozló lányunkért, mint ahogy apám meg anyám tette értem De akkor az Úristen küldte őrangyalnak Döbrentei Ildikót 23 éves koromban (Levente Péter) Uram! Köszönöm, hogy adtál nekem családot. Köszönöm, hogy van, akiket szerethetek. Köszönöm közeli szeretteimet. Köszönöm távolabbi rokonaimat. Köszönöm azokat, akik élnek, és azokat is, akik már meghaltak. Köszönöm, hogy az ő életük bennem is folytatódik, és az én életemet is folytatják az utánam következők. Köszönöm, Uram, hogy nem üres az életem háza, mert benne él a családom, s benne él a falum, a városom, a nemzetem. És köszönöm, Uram, hogy nem üres a lelkem háza sem, mert abban pedig Te élsz. Ámen. (Döbrentei Ildikó)

5 CSALÁDUNK 5 NAGY CSALÁDJAINK 1. A Családok évében a Családunk újság minden számában felkérünk egy-egy családot egyházközségünkből, hogy tárja ki számunkra ablakát, hogy betekintést nyerhessünk mindennapi életükbe. Ez alkalommal Petrits Szilvesztert és Tündét kértük meg, hogy meséljenek kicsit családi mindennapjaikról. Aki a háromnegyed kilences szentmisére érkezik, mindig ott láthat benneteket három gyermeketekkel együtt az első sorokban. Bemutatnátok pár szóban a családotokat? Néhány hét híján 12 éve vagyunk házasok. Három gyermekünk van. Norbi másodikos a katolikus iskolában, Boti nagycsoportos a katolikus oviban, Janka pedig őszszel kezdi az óvodát. Mi az, amit a családotokban a legfontosabbnak tartotok, amit a család alappillérének tekintetek? Ha mint férj és feleség a legfontosabbak vagyunk egymás számára, és ketten együtt fi gyelünk Istenre, azzal nem csak a házasságunk boldogságát alapozzuk meg, de az egész családi életünk több esélyt kap, hogy kiegyensúlyozott, boldog lehessen. Még ebben a mai, családokat rombolni igyekvő világban is. Ha a gyermekeink azt látva nőnek fel, hogy apa és anya boldogok egymással, az nem csak stabil, megbízható és biztonságos életteret, hátteret ad számukra, hanem olyan alapokat a későbbi életükre, amelyben ők is megtalálják majd a boldogságukat. Egyúttal eleget teszünk annak a feladatunknak is, melyet Isten adott akkor, amikor összeházasodtunk, tudniillik továbbadjuk azt a családmodellt, melyet Ő alkotott a kezdet kezdetén. Nem örülünk, amikor azt látjuk, hogy a gyerekek születésével a szülők egymás számára háttérbe szorulnak. Fontosak a gyerekek, de nem lehetnek fontosabbak a házastársnál. Ahogy viccesen mondani szoktuk, a szülő-gyerek viszony csak rokonság, de a házasság az szentségi kapcsolat. Vagy ahogy Levente Péterék fogalmaztak nemrég: a gyerekek nem a szülők közé kell kerüljenek, hanem a szülők köré. Persze nálunk is vannak nehéz időszakok, ez a házasságban természetes. Pár napja kirándultunk egyet kettesben, a közeli dombok között, ahol sok a szőlőskert. Ismeretlen volt a környék, így többször is előfordult, hogy az út, amin elindultunk, egy szőlőskert kapujáig vezetett csupán. Zsákutca volt, vissza kellett fordulnunk, és egy másik úton indultunk el. A harmadik ilyen visszafordulás után arról kezdtünk beszélgetni, hogy valahogy az életünk is ilyen: eljutunk egy pontig és rádöbbenünk, hogy ez zsákutca, másfelé kell indulnunk. És mindig találunk olyan utat, ami tovább vezet a cél felé. Ez nem véletlen, van, Aki vezet minket. Ha már a Jóistenre fi gyelést említettétek: hogyan van jelen életetekben az imádság? Háromféleképpen. Egyrészt személyes imában. Külön-külön is imádkozunk mindketten. Szükségünk van arra, hogy Jézus négyszemközt beszélgessen velünk azokról a dolgokról, amik csak nekünk szólnak. Másrészt imádkozunk kettesben. Ilyenkor Gyökössy Endre szavaira utalva ketten vagyunk hármasban. Harmadrészt minden este imádkozunk a gyerekekkel közösen is. Most, a nagyböjti időszakban mi az, amire különösen fi gyeltek? A gyerekek jócselekedeteket gyűjtenek. Sokak által ismert a módszer : mindegyiküknek van egy kis nyomtatott töviskoszorúja. Aki este tud mondani egy jócselekedetet, amit aznap végzett, az kap egy kis virágot, amit a koszorúra ragaszthat. Így lesz húsvétra a töviskoszorúból virágkoszorú. Emellett a két nagyobb gyermekünk nagyböjt péntekein lemond az édességről. Mi az idei nagyböjtben keresztutat imádkozunk péntekenként, illetve különböző lemondásokkal igyekszünk böjtöt tartani, egymás felé pedig igyekszünk még fi gyelmesebbek lenni. Szívesen emlékszünk vissza a tavalyi nagyböjtünkre. Nem sokkal előtte láttuk a Tűzálló című fi lmet, ami mérföldkő volt az életünkben. A fi lmben szerepel egy napló, benne 40 kihívással. Komolyabb és egyszerűbb feladatok ezek, melyeket házastársunkért, végső soron házasságunk boldogságáért teszünk. (Az említett napló azóta megjelent könyv formában is Merj szeretni! címmel. a szerk.) Tudnátok említeni néhány ilyen feladatot? A legtöbb feladat olyan, aminek egy házasságban természetesnek kéne lennie, de a mindennapi taposómalom elfeledteti az emberrel. Ilyen például, hogy nem szólunk bántón a másikhoz, hogy meglepjük valamivel, vagy apró ajándékot adunk neki. A legnehezebb számunkra talán az ötödik kihívás volt. Fel kellett sorolnunk egymásnak három-három olyan tulajdonságot, amit nem szeretünk a másikban. Féltünk, hogy vajon a másikunk elég bátor lesz-e, hogy elmondja ezeket. Ugyanakkor a megismert, társunk szemében nehéz tulajdonságunk immár szemtől szemben állt előttünk, így tudtunk tenni ellene. Ezek azok az apró cselekedetek, amik a tavalyi nagyböjtünket igazán értékessé tették. Általuk nem csak nagyböjti szeretet-cselekedeteket gyakorolhattunk, de házasságunkat, és így családunkat is erősítettük, építettük.

6 6 CSALÁDUNK ÉJSZAKAI KERESZTÚT Április 15-én péntek este 8 órakor indul a Remetétől az éjszakai fáklyás keresztút. Az útvonal: Remete kápolna előtti tér Kisbödő tető Kálvária tető Belvárosi templom. A keresztút éjfélig tart. Az egyes stációkhoz imafelolvasók jelentkezését várjuk a sekrestyében. Jöjjünk el minél többen!

7 CSALÁDUNK 7 KERESZTÚT A SZERETETHIMNUSZ ALAPJÁN (vö. 1 Kor 13,1-13) 1. stáció: Elítélik A szeretet haragra nem gerjed. Jézusom, segíts a küzdelemben, segíts jól felelnem, segíts hallgatni és segíts jól élni az evangéliumot! 2. stáció: Felveszi a keresztet Nem keresi a maga javát. Segíts, Uram, minden nap, hogy hűséggel és önzetlenül járjak-keljek! 3. stáció: Elesik A szeretet a rosszat föl nem rója. Jézusom, segíts, hogy tudjam hordozni mások terhét, kitartsak az utadon, és soha bosszút ne álljak! 4. stáció: Mária A szeretet jóságos. Adj erőt, Jézusom, hogy úgy járjak az emberek között, hogy szemem soha be ne hunyjam, szívem soha be ne zárjam, mint Szent Anyád, Mária! 5. stáció: Cirenei Simon A szeretet nem kérkedik. Sokszor egyedül akarok tenni mindent, és nem veszem észre a mellettem lévőt. Add, Uram, hogy soha ne kérkedjek azzal, amit másoknak teszek! 6. stáció: Veronika A szeretet együtt örül az igazsággal. Bocsáss meg, Uram, hogy szívem terhelt, és nincs benne hely szeretetnek. Add, hogy tudjak örülni akkor, amikor enyhíthetem mások szenvedéseit! 7. stáció: Másodszor esik el A szeretet türelmes. Kérlek, Jézusom, őrizz meg engem fiatal erőmben, és távolítsd el tőlem a szokás hatalmát, amely elaltat s végül megöl. Add, hogy türelmes legyek másokhoz! 8. stáció: Az asszonyok sírása A szeretet nem tapintatlan. Szenvedésed fölött és a világ romlásán én is tudok súlyos könnyeket hullatni, de a bűneimet siratni? Uram, értesd meg velem, hogy bűnös vagyok! 9. stáció: Harmadszor esik el A szeretet mindent elvisel Újra elestél, Megváltóm, én is visszaesek. Ha csüggedek, akkor elveszek, de ha küzdök, akkor mentve leszek. Adj erőt ahhoz, hogy mindent és mindenkit elviseljek! 10. stáció: Megfosztják ruháitól A szeretet nem gőgösködik. Egyszer majd nekem is el kell hagynom parádés ruháimat, amik gátolnak életemben, és elrejtenek szemed elől. Uram, végy el tőlem mindent, hogy elnyerhessem a Mindent! 11. stáció: A keresztre szegezik A szeretet mindent eltűr. Szenvedésem fáját nem én választom meg. Készen áll a keresztem méretre szabva. Minden nap minden percében te állítod elém, csak el kell fogadnom. 12. stáció: Meghal A szeretet mindent elhisz. A világ bűnei feltörtek egészen szája pereméig, és egy kiáltásban MINDENT odaadott. Uram, te meghaltál értünk, segíts nekünk érted és értük élni! 13. stáció: Leveszik a keresztről A szeretet mindent remél. Uram, te békén pihensz anyád karjaiban. Nyugodt, kisimult vonásaidat látva Máriában a remény csillaga nem halványodik el, el kell temetni, de föl fog támadni! 14. stáció: A sír A szeretet soha el nem múlik. Uram, keresztutad nem ért véget, azóta is folytatódik a mi életünkben, a sírhoz vezet, de a sír másik oldalán dicsőségesen vársz rám, és ajándékba adod az örök életet. Összeállította: Laci atya

8 8 CSALÁDUNK EGYHÁZKÖZSÉGÜNK PROGRAMJA Április Lelkigyakorlat, Lelkinap Örömszülők találkozója Éjszakai keresztút Passióének Nagyhét Utolsó vacsora miséje lábmosással Nagypéntek: Remete Keresztút Csonka mise Nagyszombat: Húsvét vigíliája Húsvéthétfő: Jegyesoktatás záró találkozó, gyűrűmegáldás HÚSHAGYÓ KEDD TÁNCHÁZI MULATSÁG SZIGORÚAN ÉJFÉLIG Hagyományteremtő összejövetelt tartott egyházközségünk húshagyó kedden a plébánián. A hosszúra nyúlt farsangi időszakot zártuk le táncházi mulatsággal, ahol a Csurgó zenekar szolgáltatta a talp alá valót. Vass Oszkár segítségével sajátíthattuk el a tánclépéseket. Pontban éjfélkor ért véget a mulatság, amikor is hamvazószerda beálltával Laci atya vezetésével egy közös imával és papi áldással léptünk be a nagyböjti időbe. Május 7. Medjugorje nap, 14. Gyalogzarándoklat Pécs-Máriagyüd Elsőáldozás, 28. Mónikás zarándoklat Egyházközségi nap KERESZTELŐ SCHUBERTÉKNÉL Január 16-án Laci atya keresztelte meg az ifj ú Schubert házaspár, Miklós és Zsuzsi újszülött gyermekét, Zsombort, akinek édesapja a Családunk újság lelkes munkatársa. Sok boldogságot kívánunk és Isten áldását kérjük családjukra. A BELVÁROSI PLÉBÁNIA HÍREI december 5-től április 10-ig Megkereszteltek: Meghaltak: Megesküdtek: AZ ÚJVÁROSI PLÉBÁNIA HÍREI Szent Miklós püspök napjától Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéig Megkereszteltek: Meghaltak: A kiadvány a Szekszárdi Egyházközség tájékoztatója. Kereskedelmi forgalomba nem kerül. Felelős szerkesztő: Bacs mai László plébános Szerkesztő: Visontai László Munkatársak: Guld Noémi, Schubert Judit, Schubert Péter Készítette: Schubert Miklós

Mától kezdve komolyan böjtöljetek

Mától kezdve komolyan böjtöljetek 17. évfolyam 1. szám Hatvannegyedik szám 2010. március A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Mától kezdve komolyan böjtöljetek Részletek Morvai Pio atya 2009. október 10-én a szekszárdi Medjugorje

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Látni, imádni, szolgálni

Látni, imádni, szolgálni 16. évfolyam 4. szám Hatvanegyedik szám 2009. október A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Látni, imádni, szolgálni Kisboldogasszony ünnepén ismét kizarándokolt Szekszárd apraja-nagyja, hogy

Részletesebben

MINT UTÓDOKNAK, KÖTELESSÉGÜNK A KÓRHÁZKÁPOLNA MEGMENTÉSE

MINT UTÓDOKNAK, KÖTELESSÉGÜNK A KÓRHÁZKÁPOLNA MEGMENTÉSE 16. évfolyam 1. szám Ötvennyolcadik szám 2009. március A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA MINT UTÓDOKNAK, KÖTELESSÉGÜNK A KÓRHÁZKÁPOLNA MEGMENTÉSE Az utóbbi évtizedekben szinte feledésbe

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG. A böjt A böjtöt sokan hajlamosak arra korlátozni, esznek, vagy nem tévéznek. Ez is fontos,

2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG. A böjt A böjtöt sokan hajlamosak arra korlátozni, esznek, vagy nem tévéznek. Ez is fontos, 2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG CSALÁD ÉVE Az idei évet a Magyar Katolikus Egyház a családnak szenteli. Nagyböjti készületünkben, önmegtagadásainkban, imádságainkban és újrakezdéseinkben is legyen ez előttünk. Nagyböjti

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét LELKISÉG Tudhattuk-e, hogy szereteted annyira fáj? Rászedtél Uram, s hagytam, hogy rászedj. Megragadtál, hatalmadba

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXI. évfolyam 2. szám NAGYBÖJT 2014. március-április Tartalom Hamvazószerda Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel....1

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Megújulni Krisztus arcát szemlélve

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Megújulni Krisztus arcát szemlélve Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 4. szám, 2011. szeptember Megújulni Krisztus arcát szemlélve Július 31-én, vasárnap a Porciunkula-búcsúi

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Húsvétra készülve. A nagyböjt folyamatosan alakult ki az Egyház életében.

Húsvétra készülve. A nagyböjt folyamatosan alakult ki az Egyház életében. Tartalom: Húsvétra készülve Gyónás Püspök atyánknál SZÍV találkozó Szűcs Rózsa néni A KÉSZ elnöke nálunk járt VII. évf. 2002/2.sz. március A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA Húsvétra készülve A

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Tegyétek, amit mond! Kopogtató A mély atya-élmény biztonságot ad a szívnek. Egy mély anya-élmény rejtettséget ad a léleknek.

Részletesebben

2011 KARÁCSONY. Karácsonyi gondolat Több, mint ismétlődő isteni születésnap, Több, mint csillogó ajándékok

2011 KARÁCSONY. Karácsonyi gondolat Több, mint ismétlődő isteni születésnap, Több, mint csillogó ajándékok 2011 KARÁCSONY Karácsonyi készülődés Az Egyház karácsony szent ünnepén, mikor tetőfokára hág az ünnepi hangulat, mikor mindenki elérzékenyedik, arra irányítja figyelmünket, hogy a karácsony mértéktelen

Részletesebben