A KÜLÖNBÖZŐ ÖSSZETÉTELBEN MŰKÖDŐ NEMZETI MEGELŐZŐ MECHANIZMUS KIHÍVÁSAI ÉS JÓ GYAKORLATAI ÖSSZEFOGLALÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÜLÖNBÖZŐ ÖSSZETÉTELBEN MŰKÖDŐ NEMZETI MEGELŐZŐ MECHANIZMUS KIHÍVÁSAI ÉS JÓ GYAKORLATAI ÖSSZEFOGLALÓ"

Átírás

1 A KÜLÖNBÖZŐ ÖSSZETÉTELBEN MŰKÖDŐ NEMZETI MEGELŐZŐ MECHANIZMUS KIHÍVÁSAI ÉS JÓ GYAKORLATAI ÖSSZEFOGLALÓ Rachel Murray, Human Rights Implementation Centre (Emberi Jogok Érvényesítési Központja), Bristoli Egyetem Bevezetés Az ENSZ Kínzás Elleni Egyezményének Fakultatív Jegyzőkönyve (Optional Protocol to the Convenvion Against Torture, OPCAT) az államok kötelezettségévé teszi, hogy legkésőbb egy évvel a jelen jegyzőkönyv hatálybalépését, ratifikálását vagy a hozzá történő csatlakozást követően minden részes állam köteles fenntartani, kijelölni vagy létrehozni egy vagy több független nemzeti megelőző mechanizmust a kínzások belföldi megelőzésére. 1 A Fakultatív Jegyzőkönyv cikkeiben számos hatáskört és felhatalmazást biztosít az Nemzeti Megelőző Mechanizmusok (National Preventive Mechanism, NPM) számára, annak érdekében, hogy azok hatékonyan működhessenek. A 18. cikk 4. bekezdése előírja, hogy az NPM létrehozásakor az államoknak kellő figyelmet kell szentelniük a Párizsi Alapelveknek, amelyek alapján a Nemzeti Emberi Jogi Intézményeket (National Human Rights Institution, NHRI) is értékeljük. 2 A Fakultatív Jegyzőkönyv szövegét kiegészítik a Megelőzési Albizottság (Subcommittee on Prevention of Torture, SPT) NPM-ekre vonatkozó iránymutatásai 3 és a Nemzeti Megelőző Mechanizmus (NPM) önértékelésének módszertanáról szóló dokumentum. 4 Az azonban nyilvánvaló, hogy nincs egy olyan NPM modell sem, amely minden országnak megfelelő lenne. A kutatások azt mutatják, hogy számos tényező befolyásolja és határozza meg, hogy mely testület lenne a leginkább megfelelő NPM az adott államban. Ilyen tényezők például az ombudsman vagy az igazságszolgáltatási rendszer keretében működő nemzeti emberi jogi bizottságok létezése, több szervezet felállítása érdekében ható vagy attól eltérítő tendenciák, pénzügyi és politikai okok, valamint a már fennálló szervezetek külső megítélése. 5 Az alábbiakban a különböző NPM-modellek kihívásait és lehetőségeit ismertetem. Az országok gyakorlatai különböző megközelítéseket mutatnak az NPM-ként kiválasztott testület vonatkozásában: néhány állam új testületet állított fel, 6 mások a már létező ombudsmant vagy Nemzeti Emberi Jogi Intézményt jelöltek ki NPM-ként. Egyes esetekben ezekhez a már létező testülethez csatlakoztak más szervezetek, mint ombudsman plusz modell, 7 míg máshol egyetlen szervezet működik NPM-ként, 8 egyes államok pedig több szervezetet együttesen jelöltek ki NPM-ként. 9 1 Fakultatív Jegyzőkönyv 17. cikk. 2 A nemzeti megelőző mechanizmusok létrehozásakor a részes államok kellő figyelmet szentelnek az emberi jogok előmozdítása és védelme érdekében létrehozott nemzeti intézmények jogállásával kapcsolatos alapelveknek. 3 CAT/OP/12/5. 4 CAT/OP/1. 5 Lásd: Murray, Steinerte, Evans és Hallo de Wolf: The Optional Protocol to the UN Convention Against Torture, Oxford University Press, Lásd. továbbá az Association for the Prevention of Torture (www.apt.ch) által rendelkezésre bocsátott számtalan dokumentumot és kiváló segédanyagokat. 6 Pl. Benin, ahol az Observatoire National de Prévention de la Torture ( ONPT ) szervezetet hozták létre. 7 Mint például a szlovén ombudsman, amelyet létező intézményként jelöltek ki az NPM-ként, azonban feladatait az országban bejegyzett egyes civil szervezetekkel együttműködve látja el; lásd a Megelőzési Albizottság 1

2 Tehát néhány állam az ombudsmani hivatalt jelölte ki NPM-nek vagy annak egy részének. A magyarországi tárgyalások is az ombudsman kijelölése körül összpontosultak. Egyedül vagy más szervezetekkel együttműködésben az ombudsman plus modell keretében a jelen összefoglaló ezt a kérdést járja körül. 1. Az ombudsman önállóan, mint NPM Az ombudsman NPM-ként történő kijelölését számos állam választotta. 10 Kétségtelen, hogy az ombudsman NPM-ként történő kijelölése esetén elengedhetetlenek egyes változtatások. Ez annak ellenére van így, hogy néhány kormány azzal érvel, hogy ez a szokásos ügy azoknak a szervezeteknek, amelyek egyébként is látogatásokat tesznek olyan helyekre, ahol embereket fosztanak meg vagy foszthatnak meg szabadságuktól. Kutatásaink azonban azt mutatják, hogy például a vizsgálati módszertan, az eljárások vagy a belső struktúra bizonyos módosításai szükségesek, ha a Fakultatív Jegyzőkönyv szerinti feladatokat végzi az adott szervezet. (a) Panaszok kontra szélesebb hatáskör Számos ombudsman hatásköre elsősorban a panaszokra történő válaszadásra terjed ki. Az ombudsman NPM-ként történő kijelölése annak szélesebb, a megelőzésre koncentráló megközelítése kihívásokat jelenthet. 11 Először is meg kell vizsgálni, hogy az egyéni panaszok kezelésének reaktív jellege hogy viszonyul a proaktív, preventív megközelítéshez, amelyet a Fakultatív Jegyzőkönyv szükségessé tesz. Egyrészt a panaszok eleve vizsgálatot igényelnek, másrészt a Fakultatív Jegyzőkönyv az NPM és az állam, annak hatóságai közötti párbeszédet feltételezi, amely nehezen egyeztethető össze az inkább bírói eljáráshoz hasonló panaszmechanizmussal. Ennek kezelésére az ombudsmanok különböző megoldási módokat találtak: például egy elkülönült szervezeti egység felállítása, amely kifejezetten a Fakultatív Jegyzőkönyv végrehajtásával foglalkozik. 12 Ugyanerre a megoldásra bíztatja a Megelőzési Albizottság az NPM-eket: Ha az NPM feladatainak ellátásával kijelölt szerv a Fakultatív Jegyzőkönyvben meghatározottakon túl más feladatokat is ellát, az NPM funkciót elkülönített egységhez vagy részleghez kell telepíteni, amelynek saját munkatársai és költségvetése van. 13 Továbbá a Megelőzési Albizottság azt javasolja, hogy az NPM feladatellátásának költségeit pontosan határolják le. 14 Tehát az ombudsmannak meg kell fontolnia, hogy megfelelő-e, ha ugyanazok a munkatársai vesznek részt a panaszok kezelésében, és az NPM-ként történő látogatásokban. Néhány ombudsmannak ugyanakkor nem okoz problémát, hogy megfelelő egyensúlyt alakítson ki a panaszok kezelése és a tágabb megelőző hatásköre között, sőt, NPM-ként történő kijelölése lehetőséget adott arra, hogy szélesebb értelemben vett, még inkább a jogvédelemre összpontosító részére Szlovénia Állandó Képviselete által küldött levelet: 8 Pl. az albán Nép Ügyvédje (Avokati i Popullit). 9 Mint például az Egyesült Királyság 18 tagú NPM-je; lásd: 10 Lásd az államok által kijelölt NPM-ek listáját, ahogy arról a Megelőzési Albizottságot tájékoztatták; 11 Lásd: E. Steinerte and R. Murray: Same but Different: National human rights commissions and ombudsman institutions as national preventive mechanisms under the Optional Protocol to the UN Convention against Torture, 6(1) Essex Human Rights Review (2009) See also APT, National Human Rights Commissions and Ombudsmans Offices: Ombudsmen as NPMs, Mint a cseh ombudsman. 13 Megelőzési Albizottság: Iránymutatás a nemzeti megelőző mechanizmusokról, 32. pont. 14 Megelőzési Albizottság első éves jelentés, 28. pont (viii). 2

3 megközelítést alkalmazzon munkájában. Másoldalról, a panaszok kézhez vétele segítheti az ombudsmant abban a döntésben, hogy mely intézmények megelőzési célú látogatását részesítse előnyben. Továbbá bizonyított, hogy ha kötelezés jellegű hatáskörrel rendelkezik az ombudsman, akkor ez hasznos lehet a kormány és a hatóságok meggyőzésére, hogy azok vegyenek tudomást NPMként tett ajánlásairól. 15 (b) A megelőző jogközpontú megközelítés A Fakultatív Jegyzőkönyv rendelkezése szerint az NPM-ek megelőző mechanizmusok. Ahogy a 19. cikk b) pontjában olvashatjuk az NPM-nek ajánlásai megfogalmazás során figyelembe kell vennie az Egyesült Nemzetek Szervezetének vonatkozó normáit. Az NPM-eknek tehát nemcsak a nemzeti jogra kell figyelemmel lenniük, hanem a nemzetközi emberi jogi normákra is. Utóbbi feltehetően hagyományosan nem az ombudsmani munka elsődleges szempontja volt. Az ombudsman továbbá nem szükségszerűen az emberi jogokra koncentrál munkája során. Azonban az nem vitatható, hogy a Fakultatív Jegyzőkönyv által megkövetelt megelőző jellegű feladatkör szükségessé teszi az emberi jogok iránti fokozott elkötelezettséget. A gyakorlatban ugyanakkor az emberi jogok iránti szélesebb értelemben vett tudatosságot lépésről lépésre lehet megszerezni, vagy akár együttesen, más szervezetekkel való kapcsolatok erősítése révén, vagy az igazságszolgáltatás keretében működő más intézmények által biztosított szélesebb körű szakértelem segítségével. A megelőzési célú látogatás más módszertani megközelítést igényelhet, mint amilyeneket a panaszmechanizmusokban kell alkalmazni. Például a látogatásoknak rendszereseknek kell lenniük, valamint az ombudsmannak előre be nem jelentett látogatásokat is kell tennie. 16 Az ilyen típusú látogatás szükségessé teheti további dokumentumok vizsgálatát, így például a meglátogatott intézményekben a személyzet rendelkezésére bocsátott képzési segédanyagok áttekintését. További egyelőre meg nem válaszolható kérdést, kihívást jelent, hogy az NPM látogatásai során milyen mélységben értékelje a szélesebb értelemben vett politikai és jogi helyzetet. Van arra vonatkozó álláspont, hogy az NPM-nek a fogvatartás okait első helyen kell figyelembe vennie, annak következményeit megelőzően. Ez másfajta módszertani megközelítést, és a jelentések tartalmának változásait vonja magával. Tehát egy létező ombudsmani intézmény kijelölése egyértelmű választás lehet néhány államban, ezzel együtt nem szabad azt feltételeznünk, hogy ez egy egyszerű kérdés is, tisztában kell lennünk azzal, hogy a kijelölés a jogszabályok és a gyakorlat változásait indukálhatja. 2. Az ombudsman plusz modell Egyetlen intézmény számára nagy kihívás, hogy teljesítse a Fakultatív Jegyzőkönyv előírásait. Ezt néhány ország felismerte. A felismerés arra vezette őket, hogy az ombudsman plusz modellt alkalmazzák, azaz azt a modellt, hogy az ombudsmant jelölik ki NPM-nek, de az az NPM feladatait civil szervezetekkel és nem állami, társadalmi szervezetekkel közösen látja el. 17 (a) Előnyök Számos előnye van annak, ha a civil szervezetek formálisan az NPM tagjai. 18 Ilyen annak a lehetősége, hogy a különböző fogvatartási helyek vonatkozásában további, talán még inkább emberi jogi szempontú szaktudást csatornázódjon az NPM-be. Annak lehetősége, hogy számos olyan szervezettel lehet együttműködni, amelynek nagy tapasztalata van a különböző jellegű szabadságelvonást végrehajtó helyek monitorozásában összességében növelheti az NPM kapacitásait. 15 Lásd: Murray, Steinerte, Evans and Hallo de Wolf. 16 Fakultatív Jegyzőkönyv 19. cikk. 17 Mint Szlovéniában. 18 APT, Civil Society and NPMs, 12. old. 3

4 Hasonlóképpen, ahol az ombudsman hagyományosan nem a kifejezetten emberi jogi megközelítést alkalmazza munkája során, az ilyen jellegű szaktudással rendelkező emberi jogi szervezetekkel vagy hasonló intézményekkel való formális együttműködés az NPM-ek számára biztosíthatja ezt a tudást. Társadalmi szervezetek formális bevonása az NPM-be lehetőséget biztosít az előbbiek számára, hogy kiegészítő információkat bocsássanak rendelkezésre, az ombudsmannak pedig arra, hogy felhasználja a társadalmi szervezetek kapcsolatait, amelyeket azok a hatóságokkal alakítottak ki. Az ombudsman számára e konstrukció azzal az előnnyel is jár, hogy az intézményt olyan szervezetekkel társítja a közvélemény, amelyek jelentős elismerésnek örvendenek a társadalomban, és amelyeket függetlennek tartanak. A civil vagy társadalmi szervezet szempontjából nézve, az NPM formális tagjának lenni azt jelentheti, hogy álláspontjuk nagyobb hangsúlyt kap, az visszatükröződik az NPM hivatalos anyagaiban. Ugyanakkor a kihívásokról sem szabad megfeledkeznünk. Ha a civil szervezet hivatalosan az NPM tagja, kijelölik erre a feladatra, akkor alaposan meg kell fontolnia az alábbiakat: (b) Kihívások Először is egy társadalmi szervezetnek meg kell fontolnia, hogy képes lesz-e a jövőben is önálló véleményt formálni bizonyos témákban, valamint hogy az NPM-ben vállalt szerepe bizonyos tekintetben korlátozni fogja abban, hogy kritizálja az NPM-et vagy a kormányt. A kutatásunkban azt állapítottuk meg, hogy a civil szervezetek bevonása korlátozhatja rugalmasságukat az általuk tervezett látogatások, a középpontba állított témák megjelölése vonatkozásban, továbbá befolyásolhatja a rendelkezésre álló erőforrásaikat. Továbbá arra is hatással lehet, hogy a civil szervezetről milyen véleményt alakít ki környezetük, hogy a civil szervezet függetlenségét kétségbe vonják-e amiatt, hogy az szorosan kötődik, része egy törvény által kijelölt, hatósági testületnek. A kutatásunk ezentúl azt is kimutatta, hogy a civil szervezetek és a hatóság közötti formális, látható, szoros kapcsolat hatására az NPM-et a civil szervezetekhez, a civil társadalomhoz túl közelállónak tartják majd, úgy vélik, hogy utóbbiak könnyen befolyásolják a működést, ez pedig hatással lehet arra, hogy az NPM képes lesz-e arra, hogy a kormány meghallgatására találjon. Fontos észben tartanunk, hogy bizonyos szempontból vonzó lehet egy hatósági szervhez tartozni, amelynek kiváló hírneve van, és amelyet a kormánytól függetlennek tartanak. De ez változhat: az NPM részének lenni, amikor az ombudsmannak nincs jó híre, a vele együttműködők hírnevére is rossz fényt vethet. Tehát előnyökkel szolgálhat az, ha három lépés távolságot tartunk az NPM hivatalos kereteitől. 3. A civil szervezetek részvétele biztosításának lehetőségei az NPM-ben Fontos, hogy az NPM-ben részt vegyenek civil szervezetek, még akkor is, ha ez nem hivatalos minőségben történik. Ahogy azt a Megelőzési Albizottság Iránymutatásai egyértelművé teszik, és mint ahogy azt kutatások bizonyítják, például az APT-hez hasonló szervezetek munkája elengedhetetlen a az NPM hatékony működéséhez, ha átlátható, folyamatos, rendszeres az együttműködés a civil szervezetekkel az NPM kijelölése, felállítása és működése vonatkozásában Megelőzési Albizottság Iránymutatásai, 16. pont. Lásd még: APT, The Optional Protocol Implementation Manual,

5 A civil szervezeteket formálisan NPM-mé jelölése nélkül is számos módja van annak, hogy az együttműködés megvalósuljon. (a) Szakértőként vagy tanácsadóként A Fakultatív Jegyzőkönyv 18. cikkének 2. bekezdése előírja, hogy az NPM szakértői rendelkezzenek a szükséges képességekkel és szaktudással, a Megelőzési Albizottság nemzeti megelőző mechanizmusokról szóló Iránymutatásai pedig megjegyzik, hogy az NPM tagjainak együttesen kell rendelkezniük a hatékony működéshez szükséges szakértelemmel és tapasztalattal. 20 Az NPM-nek, mint intézménynek összességében kell rendelkeznie a szükséges szaktudással, hogy feladatait hatékonyan lássa el. Abban az esetben, ha egy NPM-nek több alkotóeleme van, ez nem okozhat gondot. 21 A széleskörű szakértelem egyedi biztosítása, egy ombudsman által vagy kevés NPM tag révén nehézkes vagy reménytelen is lehet. Ennek következtében meg kell vizsgálnunk az NPM személyi állományának összetételét, különösen azok vonatkozásában, akik a látogatásokat végrehajtják. 22 A külső szakértelmet egy civil vagy társadalmi szervezetben dolgozó szakértő is biztosíthatja azzal, hogy elkíséri az NPM-et látogatásaira, 23 így a látogatás multidiszciplináris szempontú lehet, széleskörű szakértelem áll rendelkezésre, amelyet a Megelőzési Albizottság is javasol (jogi, egészségügyi, gyermekjogi és a társadalmi nem összefüggéseivel foglalkozó szakértők és pszichológusok 24 ). A szélesebb körű tapasztalat bevonása biztosítja a különböző fogvatartási körülmények és célok megfelelő értékelését. Ez a megoldás biztosítható egy szakértői névjegyzék összeállításával, amelyből az egyedi szakértőket a meglátogatandó intézmény típusától függően választják ki. Az NPM ugyancsak együttműködhet társadalmi vagy más szervezetekkel is. Ez elérhető egy együttműködési megállapodás megkötésével, amely meghatározza az együttműködők kapcsolatát, akár az NPM és a társadalmi szervezet, 25 akár a társadalmi szervezet és az érintett hatóságok 26 kapcsolatát. Hivatalosabb forma, ha tanácsadó testületeteket vagy munkacsoportokat állítanak fel. A hatósági vagy társadalmi szervezetekkel való formális és informális kapcsolatok is szükségesek lehetnek a Fakultatív Jegyzőkönyv céljai elérése érdekében. (b) A részvétel biztosítékai Annak érdekében, hogy a külső szakértelemből és más együttműködésekből az ombudsman meríthessen, számos biztosítékot kell beiktatni. Először is fontos biztosítani, hogy az ombudsmani intézményt szabályozó jogszabályok felhatalmazzák az ombudsmant arra, hogy az általa megfelelőnek tartott külső szervezeteket vagy személyeket vonhassa be a munkába. Ezt egy széleskörű jogszabályi felhatalmazás biztosíthatja. 20 Megelőzési Albizottság Iránymutatásai, 17. pont. 21 Mint például az Egyesült Királyságban. 22 Ahogy a Megelőzési Albizottság Iránymutatásai fogalmaznak: az NPM-nek biztosítania kell, hogy tagjai háttere, képessége és szakmai tudása kellően sokszínű az NPM feladatának megfelelő megvalósításához. Megelőzési Albizottság: Iránymutatásai, 20. pont. 23 Lásd pl. a Speciális Megelőzési Csoportot Örményországban: 24 Lásd: Megelőzési Albizottság: A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés Megelőzési Albizottság svédországi látogatásáról szóló jelentése. CAT/OP/SWE/1, szeptember pont. Lásd továbbá: Megelőzési Albizottság Iránymutatásai, 20. pont. 25 A kirgiz ombudsman együttműködési megállapodást kötött az EBESZ-szel és a Kylym Shamy civil szervezettel júniusban, 26 Pl. a Cseh Köztársaság, ahol a Cseh Helsinki Bizottságnak együttműködési megállapodása van a büntetésvégrehajtással. 5

6 Ezen túl az ombudsman NPM-kénti függetlenségét a Fakultatív Jegyzőkönyv is előírja. Ezt a függetlenséget az NPM-et kijelölő vagy felállító jogszabályban kell lefektetni. 4. A Fakultatív Jegyzőkönyvnek megfelelő tanácsadó tevékenység folytatásának szüksége Annak ellenére, hogy az NPM ideális modelljét nem is veszik fontolóra, fontos, hogy a társadalmi és más szervezetek folytassák tanácsadó tevékenységüket a Fakultatív Jegyzőkönyvnek megfelelő törvény érdekében. Többen tanácsolták, beleértve a Megelőzési Albizottságot, hogy az NPM kijelölésének és felállításának folyamata, valamint tagjainak kinevezésének átlátható, inkluzív eljárás legyen, amely bevonja a társadalmi és más szervezeteket. 27 Talán különösen ebben az összefüggésben szükséges, hogy az NPM függetlenségét különböző módokon biztosítsák a jogszabályban, különösen olyan formában, hogy az NPM önálló döntéseket hozhasson és szabadon értelmezhesse saját hatáskörét. Amellett, hogy e megoldás biztosítja az NPM hitelességét, egy független NPM a hatáskörének szabad értelmezésével bevonhatja a társadalmi szervezeteket a munkájába, még akkor is, ha azt a jogszabály ezt kifejezetten nem teszi lehetővé. Továbbá azok a civil szervezetek, amelyek összefognak és egységfrontot képeznek egyes (nem az összes) témában nagyobb hatást érhetnek el. Végül nem szabad alulértékelnünk a Fakultatív Jegyzőkönyv mibenlétére és fontosságára vonatkozó, a kormánytisztviselőknek vagy más érintett hatóságok személyi állományának szóló képzéseket, tudatosság-növelésére irányuló kezdeményezéseket. A magyar és külföldi civil szervezetek által tartott képzések továbbra is hasznosak lehetnek, hogy a Fakultatív Jegyzőkönyvnek a lehető leginkább megfelelő törvény rendelkezésre állásának valószínűségét növeljék. 27 Megelőzési Albizottság: Iránymutatások, 16. pont. 6

Budapest 2012. május 14.

Budapest 2012. május 14. Nemzeti Megelőző Mechanizmus együttműködései otthon és külföldön Budapest 2012. május 14. Dr. Matthew Pringle Association for the Prevention of Torture (APT) (mpringle@apt.ch) Háromoldalú kapcsolat állam

Részletesebben

A SZLOVÉN NEMZETI MEGELŐZŐ MECHANIZMUS EGYÜTTMŰKÖDÉS CIVIL SZERVEZETEKKEL Ivan Šelih, helyettes ombudsman, Szlovénia Budapest, 2012 1 SZLOVÉNIA 2 A SZLOVÉN OMBUDSMAN (AZ EMBERI JOGOK BIZTOSA) (1995) Dunajska

Részletesebben

Dr. Molnár Anna. Előadása. -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. -

Dr. Molnár Anna. Előadása. -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. - Dr. Molnár Anna Előadása -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. - A pszichiátriai osztályon kezelt beteg szabadságától hatósági segédlettel megfosztott személynek minősül, ezért emberi jogainak védelme szempontjából

Részletesebben

Human Rights Implementation Centre

Human Rights Implementation Centre Human Rights Implementation Centre Jelentés a kínzás elleni ENSZ egyezmény Fakultatív Jegyzőkönyvének Magyarország általi ratifikációjáról, valamint a nemzeti megelőző mechanizmus kijelöléséről Készítette:

Részletesebben

Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje

Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje Társaság a Szabadságjogokért 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Az alapvető jogokról

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről

Az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről Országos Betegjogi, Ellátottjogi Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Budapest, 2014 május 9 Az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről dr Bogárdi Dóra AJBH Előadás vázlata 1 Ombudsman?

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény

Részletesebben

Magyarország csatlakozása az ENSZ Kínzás Elleni Egyezménye Fakultatív Jegyzőkönyvéhez civil szemmel

Magyarország csatlakozása az ENSZ Kínzás Elleni Egyezménye Fakultatív Jegyzőkönyvéhez civil szemmel Magyarország csatlakozása az ENSZ Kínzás Elleni Egyezménye Fakultatív Jegyzőkönyvéhez civil szemmel 1) Jogalkotás folyamata Megelőzési Albizottság iránymutatásai az NPM-mel kapcsolatban, 16. pont: az NPM

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

2011. október 21. ügyészséggel). 2) Ugyanakkor kifogásoljuk, hogy a fogvatartási helyek monitorozásában jelentős tapasztalatot

2011. október 21. ügyészséggel). 2) Ugyanakkor kifogásoljuk, hogy a fogvatartási helyek monitorozásában jelentős tapasztalatot A Magyar Helsinki Bizottság véleménye a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló törvény tervezetéről 2011.

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről

Az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2014 október 11, Budapest Az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről Dr Horváth-Egri Katalin AJBH TÁMOP-557-08/1-2008-0001

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra;

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra; A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 2. sz. általános ajánlása: A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni küzdelemben részt vevő szakosított nemzeti

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

1. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény a nemzeti megelőző mechanizmusra vonatkozó 2015. január 1-jétől hatályos szövege:

1. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény a nemzeti megelőző mechanizmusra vonatkozó 2015. január 1-jétől hatályos szövege: 1. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény a nemzeti megelőző mechanizmusra vonatkozó 2015. január 1-jétől hatályos szövege: III/A. Fejezet Az alapvető jogok biztosának eljárása és intézkedései

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről

Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről Rövidítések listája... 3 ELŐSZÓ... 4 BEVEZETŐ... 5 A. FEJEZET: Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről... 7 I) AZ EMBERI JOGI JOGVÉDŐK VÉDELMÉT MEGALAPOZÓ

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám Magatartási Kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Dr. Farkas Ádám PSZÁF Felügyeleti l Tanács elnöke Kérdések áttekintése I. Mi a Magatartási

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

A tagjelölt országok intézményi kapacitásának megerősítése a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme érdekében:

A tagjelölt országok intézményi kapacitásának megerősítése a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme érdekében: EURÓPAI BIZOTTSÁG EURÓPAI CSALÁSELLENES HIVATAL (OLAF) Tanácsadó : Általános koordináció és bővítés Brüsszel, 2002. december 2. A tagjelölt országok intézményi kapacitásának megerősítése a Közösségek pénzügyi

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

A Gyermekjogi Bizottság munkájáról, hatásáról, a gyermeki jogok trendjéről

A Gyermekjogi Bizottság munkájáról, hatásáról, a gyermeki jogok trendjéről Dr. Herczog Mária: A Gyermekjogi Bizottság munkájáról, hatásáról, a gyermeki jogok trendjéről A Bizottság egyike a 8 egyezményekhez kötődő bizottságnak, amelynek 18 tagja van, Az Emberi Jogi Főbiztosság

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0086/5. Módosítás. Benedek Jávor a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0086/5. Módosítás. Benedek Jávor a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 20.4.2016 A8-0086/5 5 9 a bekezdés (új) 9a. úgy véli, hogy a hatóság által jelenleg alkalmazott függetlenségi politika, amely kizárólag a nyilvánvaló és általános összeférhetetlenséget tiltja, és az összeférhetetlenséget

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

A Számvizsgáló Bizottság megbízatása

A Számvizsgáló Bizottság megbízatása EKB-NYILVÁNOS A Számvizsgáló Bizottság megbízatása Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa által az EKB eljárási szabályzatának 9a cikke alapján létrehozott magas szintű Számvizsgáló Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül Szabó Zsuzsanna & Mádi-Szabó Zoltán Minőségellenőrzési

Részletesebben

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály Költségvetési fenntarthatóság és átláthatóság Válság államadósság

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Szervezeti magatartás I december 03.

Szervezeti magatartás I december 03. Szervezeti magatartás I. 2007. december 03. Szervezeti változások, változásmenedzsment Szervezeti változás Fogalma: A SZERVEZETEK LÉNYEGES JELLEMZŐIBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS Kiváltó tényezők: MUNKAERŐ TECHNOLÓGIA

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia Az eljárás megindulása 2014 tavaszán átfogó vizsgálatot indítottam, amelynek célja Békés

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Ajánlás: Brüsszel, 2009.10.16 COM(2009) 570 végleges 2009/0158 (CNB) A TANÁCS HATÁROZATA A Vatikánvárosi Állammal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása

Részletesebben

2 szóló évi IV. törvény 226. (1) bekezdése szerint jogszabályban meghatározott árat -- a rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb kilenc ~S

2 szóló évi IV. törvény 226. (1) bekezdése szerint jogszabályban meghatározott árat -- a rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb kilenc ~S 'm O gnyaws W l pic95s2_/40, 8 ftzeft : 2004 JON 0 9 MAGYAR KÖZTÁ.R.SASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, IX. MELLÉKLET

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

Dr. Topár József (BME)

Dr. Topár József (BME) (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XXII. Magyar Minőség Hét 2013. november 6. 1 Projekt minőségbiztosítás?? minőségmenedzsment??? Projekt K+F+I Mit várunk e rendszerektől? Összehangolás-

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 14. (OR. en) 10258/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0103 (NLE)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 14. (OR. en) 10258/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0103 (NLE) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. június 14. (OR. en) 10258/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0103 (NLE) AVIATION 139 ISL 8 N 10 USA 41 RELEX 522 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy:

Részletesebben

NKB státusszal rendelkező NEJI-k

NKB státusszal rendelkező NEJI-k Nemzeti Emberi Jogi Intézmények az Európai Unió tagállamaiban Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége jelentésének összefoglalója* Tizenegy EU-tagállamban (Bulgária, Csehország, Észtország, Olaszország, Ciprus,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2007/VIII/21 B(2007) 3926 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

Drinóczi Tímea. A személyi biztonsághoz való jogról egy hatáskör-módosítás apropóján

Drinóczi Tímea. A személyi biztonsághoz való jogról egy hatáskör-módosítás apropóján Pázmány Law Working Papers 2015/14 Drinóczi Tímea A személyi biztonsághoz való jogról egy hatáskör-módosítás apropóján Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 359 final 2014/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság Tanácsban az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III.

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. JEGYZŐKÖNYV) Preambulum A Magas Szerződő Felek, megerősítve az 1949.

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS 2-23. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0399(COD) 30.8.2012. Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00)

MÓDOSÍTÁS 2-23. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0399(COD) 30.8.2012. Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 30.8.2012 2011/0399(COD) MÓDOSÍTÁS 2-23 Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Összefoglalás. Kelet-európai Ápolók Kiválósági Központja a Dohányzás Ellenőrzéséért NEGYEDÉVES HÍRLEVÉL 1. SZÁM 2015. JANUÁR

Összefoglalás. Kelet-európai Ápolók Kiválósági Központja a Dohányzás Ellenőrzéséért NEGYEDÉVES HÍRLEVÉL 1. SZÁM 2015. JANUÁR Kelet-európai Ápolók Kiválósági Központja a Dohányzás Ellenőrzéséért Összefoglalás Miután a világszerte dolgozó mintegy 19 millió egészségügyi ápoló az egészségügyi dolgozók legnagyobb létszámú szakmai

Részletesebben

A közlekedési balesetek vizsgálatának új módszerei az Európai Unióban

A közlekedési balesetek vizsgálatának új módszerei az Európai Unióban MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.1 A közlekedési balesetek vizsgálatának új módszerei az Európai Unióban Tárgyszavak: balesetvizsgálat; légi közlekedés; vasúti közlekedés; közúti közlekedés;

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

Külső intézményi kommunikáció

Külső intézményi kommunikáció Külső intézményi kommunikáció Az Állami Számvevőszék társintézményi felülvizsgálatáról készült jelentés kivonata 2016. május A KOMMUNIKÁCIÓS PEER REVIEW JELENTÉS KIVONATA 1. Bevezetés Az Állami Számvevőszék

Részletesebben

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76)

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) 1 II. TÉMA A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) A közigazgatás közérdekű tevékenységét különböző alapelvek jellemzik. Ezek nem jogági alapelvek vagy csak bizonyos fokig azok. Így

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl

10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (X. 27.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT 77/2013 - Követelmények és a gyakorlat Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT Bevezetés Lassan egy éve fogadták el az Ibtv.-t Lassan 3 hónapos a 77/2013 NFM rendelet Lassan itt a következő

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Ajánlás: Brüsszel, 2009.10.16 COM(2009) 572 végleges 2009/0159 (CNB) A TANÁCS HATÁROZATA A San Marino Köztársasággal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

e-health Task Force jelentés Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma

e-health Task Force jelentés Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma e-health Task Force jelentés Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Legkritikusabb rendszer szintű ügyeket uniós szintre emeltük Magyarország 2011 második

Részletesebben

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére 3. ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: A Munkaszervezet jogutód nélküli megszűntetéséről, valamint a Társulás jövőbeni működéséről

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

Haász Veronika. el az NKB eljárási szabályát, 6 amelyet ma- XXIII. találkozó, Genf, 2010. március 23 25.

Haász Veronika. el az NKB eljárási szabályát, 6 amelyet ma- XXIII. találkozó, Genf, 2010. március 23 25. Haász Veronika A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Nemzetközi Koordinációs Bizottsága XXIII. találkozó, Genf, 2010. március 23 25. Az emberi jogok előmozdítását és védelmét szolgáló Nemzeti Emberi Jogi Intézmények

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 10449/16 SOC 421 EMPL 280 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága a delegációk Előző dok. sz.: 9891/16 SOC 384 EMPL 259 Tárgy:

Részletesebben