A KÜLÖNBÖZŐ ÖSSZETÉTELBEN MŰKÖDŐ NEMZETI MEGELŐZŐ MECHANIZMUS KIHÍVÁSAI ÉS JÓ GYAKORLATAI ÖSSZEFOGLALÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÜLÖNBÖZŐ ÖSSZETÉTELBEN MŰKÖDŐ NEMZETI MEGELŐZŐ MECHANIZMUS KIHÍVÁSAI ÉS JÓ GYAKORLATAI ÖSSZEFOGLALÓ"

Átírás

1 A KÜLÖNBÖZŐ ÖSSZETÉTELBEN MŰKÖDŐ NEMZETI MEGELŐZŐ MECHANIZMUS KIHÍVÁSAI ÉS JÓ GYAKORLATAI ÖSSZEFOGLALÓ Rachel Murray, Human Rights Implementation Centre (Emberi Jogok Érvényesítési Központja), Bristoli Egyetem Bevezetés Az ENSZ Kínzás Elleni Egyezményének Fakultatív Jegyzőkönyve (Optional Protocol to the Convenvion Against Torture, OPCAT) az államok kötelezettségévé teszi, hogy legkésőbb egy évvel a jelen jegyzőkönyv hatálybalépését, ratifikálását vagy a hozzá történő csatlakozást követően minden részes állam köteles fenntartani, kijelölni vagy létrehozni egy vagy több független nemzeti megelőző mechanizmust a kínzások belföldi megelőzésére. 1 A Fakultatív Jegyzőkönyv cikkeiben számos hatáskört és felhatalmazást biztosít az Nemzeti Megelőző Mechanizmusok (National Preventive Mechanism, NPM) számára, annak érdekében, hogy azok hatékonyan működhessenek. A 18. cikk 4. bekezdése előírja, hogy az NPM létrehozásakor az államoknak kellő figyelmet kell szentelniük a Párizsi Alapelveknek, amelyek alapján a Nemzeti Emberi Jogi Intézményeket (National Human Rights Institution, NHRI) is értékeljük. 2 A Fakultatív Jegyzőkönyv szövegét kiegészítik a Megelőzési Albizottság (Subcommittee on Prevention of Torture, SPT) NPM-ekre vonatkozó iránymutatásai 3 és a Nemzeti Megelőző Mechanizmus (NPM) önértékelésének módszertanáról szóló dokumentum. 4 Az azonban nyilvánvaló, hogy nincs egy olyan NPM modell sem, amely minden országnak megfelelő lenne. A kutatások azt mutatják, hogy számos tényező befolyásolja és határozza meg, hogy mely testület lenne a leginkább megfelelő NPM az adott államban. Ilyen tényezők például az ombudsman vagy az igazságszolgáltatási rendszer keretében működő nemzeti emberi jogi bizottságok létezése, több szervezet felállítása érdekében ható vagy attól eltérítő tendenciák, pénzügyi és politikai okok, valamint a már fennálló szervezetek külső megítélése. 5 Az alábbiakban a különböző NPM-modellek kihívásait és lehetőségeit ismertetem. Az országok gyakorlatai különböző megközelítéseket mutatnak az NPM-ként kiválasztott testület vonatkozásában: néhány állam új testületet állított fel, 6 mások a már létező ombudsmant vagy Nemzeti Emberi Jogi Intézményt jelöltek ki NPM-ként. Egyes esetekben ezekhez a már létező testülethez csatlakoztak más szervezetek, mint ombudsman plusz modell, 7 míg máshol egyetlen szervezet működik NPM-ként, 8 egyes államok pedig több szervezetet együttesen jelöltek ki NPM-ként. 9 1 Fakultatív Jegyzőkönyv 17. cikk. 2 A nemzeti megelőző mechanizmusok létrehozásakor a részes államok kellő figyelmet szentelnek az emberi jogok előmozdítása és védelme érdekében létrehozott nemzeti intézmények jogállásával kapcsolatos alapelveknek. 3 CAT/OP/12/5. 4 CAT/OP/1. 5 Lásd: Murray, Steinerte, Evans és Hallo de Wolf: The Optional Protocol to the UN Convention Against Torture, Oxford University Press, Lásd. továbbá az Association for the Prevention of Torture (www.apt.ch) által rendelkezésre bocsátott számtalan dokumentumot és kiváló segédanyagokat. 6 Pl. Benin, ahol az Observatoire National de Prévention de la Torture ( ONPT ) szervezetet hozták létre. 7 Mint például a szlovén ombudsman, amelyet létező intézményként jelöltek ki az NPM-ként, azonban feladatait az országban bejegyzett egyes civil szervezetekkel együttműködve látja el; lásd a Megelőzési Albizottság 1

2 Tehát néhány állam az ombudsmani hivatalt jelölte ki NPM-nek vagy annak egy részének. A magyarországi tárgyalások is az ombudsman kijelölése körül összpontosultak. Egyedül vagy más szervezetekkel együttműködésben az ombudsman plus modell keretében a jelen összefoglaló ezt a kérdést járja körül. 1. Az ombudsman önállóan, mint NPM Az ombudsman NPM-ként történő kijelölését számos állam választotta. 10 Kétségtelen, hogy az ombudsman NPM-ként történő kijelölése esetén elengedhetetlenek egyes változtatások. Ez annak ellenére van így, hogy néhány kormány azzal érvel, hogy ez a szokásos ügy azoknak a szervezeteknek, amelyek egyébként is látogatásokat tesznek olyan helyekre, ahol embereket fosztanak meg vagy foszthatnak meg szabadságuktól. Kutatásaink azonban azt mutatják, hogy például a vizsgálati módszertan, az eljárások vagy a belső struktúra bizonyos módosításai szükségesek, ha a Fakultatív Jegyzőkönyv szerinti feladatokat végzi az adott szervezet. (a) Panaszok kontra szélesebb hatáskör Számos ombudsman hatásköre elsősorban a panaszokra történő válaszadásra terjed ki. Az ombudsman NPM-ként történő kijelölése annak szélesebb, a megelőzésre koncentráló megközelítése kihívásokat jelenthet. 11 Először is meg kell vizsgálni, hogy az egyéni panaszok kezelésének reaktív jellege hogy viszonyul a proaktív, preventív megközelítéshez, amelyet a Fakultatív Jegyzőkönyv szükségessé tesz. Egyrészt a panaszok eleve vizsgálatot igényelnek, másrészt a Fakultatív Jegyzőkönyv az NPM és az állam, annak hatóságai közötti párbeszédet feltételezi, amely nehezen egyeztethető össze az inkább bírói eljáráshoz hasonló panaszmechanizmussal. Ennek kezelésére az ombudsmanok különböző megoldási módokat találtak: például egy elkülönült szervezeti egység felállítása, amely kifejezetten a Fakultatív Jegyzőkönyv végrehajtásával foglalkozik. 12 Ugyanerre a megoldásra bíztatja a Megelőzési Albizottság az NPM-eket: Ha az NPM feladatainak ellátásával kijelölt szerv a Fakultatív Jegyzőkönyvben meghatározottakon túl más feladatokat is ellát, az NPM funkciót elkülönített egységhez vagy részleghez kell telepíteni, amelynek saját munkatársai és költségvetése van. 13 Továbbá a Megelőzési Albizottság azt javasolja, hogy az NPM feladatellátásának költségeit pontosan határolják le. 14 Tehát az ombudsmannak meg kell fontolnia, hogy megfelelő-e, ha ugyanazok a munkatársai vesznek részt a panaszok kezelésében, és az NPM-ként történő látogatásokban. Néhány ombudsmannak ugyanakkor nem okoz problémát, hogy megfelelő egyensúlyt alakítson ki a panaszok kezelése és a tágabb megelőző hatásköre között, sőt, NPM-ként történő kijelölése lehetőséget adott arra, hogy szélesebb értelemben vett, még inkább a jogvédelemre összpontosító részére Szlovénia Állandó Képviselete által küldött levelet: 8 Pl. az albán Nép Ügyvédje (Avokati i Popullit). 9 Mint például az Egyesült Királyság 18 tagú NPM-je; lásd: 10 Lásd az államok által kijelölt NPM-ek listáját, ahogy arról a Megelőzési Albizottságot tájékoztatták; 11 Lásd: E. Steinerte and R. Murray: Same but Different: National human rights commissions and ombudsman institutions as national preventive mechanisms under the Optional Protocol to the UN Convention against Torture, 6(1) Essex Human Rights Review (2009) See also APT, National Human Rights Commissions and Ombudsmans Offices: Ombudsmen as NPMs, Mint a cseh ombudsman. 13 Megelőzési Albizottság: Iránymutatás a nemzeti megelőző mechanizmusokról, 32. pont. 14 Megelőzési Albizottság első éves jelentés, 28. pont (viii). 2

3 megközelítést alkalmazzon munkájában. Másoldalról, a panaszok kézhez vétele segítheti az ombudsmant abban a döntésben, hogy mely intézmények megelőzési célú látogatását részesítse előnyben. Továbbá bizonyított, hogy ha kötelezés jellegű hatáskörrel rendelkezik az ombudsman, akkor ez hasznos lehet a kormány és a hatóságok meggyőzésére, hogy azok vegyenek tudomást NPMként tett ajánlásairól. 15 (b) A megelőző jogközpontú megközelítés A Fakultatív Jegyzőkönyv rendelkezése szerint az NPM-ek megelőző mechanizmusok. Ahogy a 19. cikk b) pontjában olvashatjuk az NPM-nek ajánlásai megfogalmazás során figyelembe kell vennie az Egyesült Nemzetek Szervezetének vonatkozó normáit. Az NPM-eknek tehát nemcsak a nemzeti jogra kell figyelemmel lenniük, hanem a nemzetközi emberi jogi normákra is. Utóbbi feltehetően hagyományosan nem az ombudsmani munka elsődleges szempontja volt. Az ombudsman továbbá nem szükségszerűen az emberi jogokra koncentrál munkája során. Azonban az nem vitatható, hogy a Fakultatív Jegyzőkönyv által megkövetelt megelőző jellegű feladatkör szükségessé teszi az emberi jogok iránti fokozott elkötelezettséget. A gyakorlatban ugyanakkor az emberi jogok iránti szélesebb értelemben vett tudatosságot lépésről lépésre lehet megszerezni, vagy akár együttesen, más szervezetekkel való kapcsolatok erősítése révén, vagy az igazságszolgáltatás keretében működő más intézmények által biztosított szélesebb körű szakértelem segítségével. A megelőzési célú látogatás más módszertani megközelítést igényelhet, mint amilyeneket a panaszmechanizmusokban kell alkalmazni. Például a látogatásoknak rendszereseknek kell lenniük, valamint az ombudsmannak előre be nem jelentett látogatásokat is kell tennie. 16 Az ilyen típusú látogatás szükségessé teheti további dokumentumok vizsgálatát, így például a meglátogatott intézményekben a személyzet rendelkezésére bocsátott képzési segédanyagok áttekintését. További egyelőre meg nem válaszolható kérdést, kihívást jelent, hogy az NPM látogatásai során milyen mélységben értékelje a szélesebb értelemben vett politikai és jogi helyzetet. Van arra vonatkozó álláspont, hogy az NPM-nek a fogvatartás okait első helyen kell figyelembe vennie, annak következményeit megelőzően. Ez másfajta módszertani megközelítést, és a jelentések tartalmának változásait vonja magával. Tehát egy létező ombudsmani intézmény kijelölése egyértelmű választás lehet néhány államban, ezzel együtt nem szabad azt feltételeznünk, hogy ez egy egyszerű kérdés is, tisztában kell lennünk azzal, hogy a kijelölés a jogszabályok és a gyakorlat változásait indukálhatja. 2. Az ombudsman plusz modell Egyetlen intézmény számára nagy kihívás, hogy teljesítse a Fakultatív Jegyzőkönyv előírásait. Ezt néhány ország felismerte. A felismerés arra vezette őket, hogy az ombudsman plusz modellt alkalmazzák, azaz azt a modellt, hogy az ombudsmant jelölik ki NPM-nek, de az az NPM feladatait civil szervezetekkel és nem állami, társadalmi szervezetekkel közösen látja el. 17 (a) Előnyök Számos előnye van annak, ha a civil szervezetek formálisan az NPM tagjai. 18 Ilyen annak a lehetősége, hogy a különböző fogvatartási helyek vonatkozásában további, talán még inkább emberi jogi szempontú szaktudást csatornázódjon az NPM-be. Annak lehetősége, hogy számos olyan szervezettel lehet együttműködni, amelynek nagy tapasztalata van a különböző jellegű szabadságelvonást végrehajtó helyek monitorozásában összességében növelheti az NPM kapacitásait. 15 Lásd: Murray, Steinerte, Evans and Hallo de Wolf. 16 Fakultatív Jegyzőkönyv 19. cikk. 17 Mint Szlovéniában. 18 APT, Civil Society and NPMs, 12. old. 3

4 Hasonlóképpen, ahol az ombudsman hagyományosan nem a kifejezetten emberi jogi megközelítést alkalmazza munkája során, az ilyen jellegű szaktudással rendelkező emberi jogi szervezetekkel vagy hasonló intézményekkel való formális együttműködés az NPM-ek számára biztosíthatja ezt a tudást. Társadalmi szervezetek formális bevonása az NPM-be lehetőséget biztosít az előbbiek számára, hogy kiegészítő információkat bocsássanak rendelkezésre, az ombudsmannak pedig arra, hogy felhasználja a társadalmi szervezetek kapcsolatait, amelyeket azok a hatóságokkal alakítottak ki. Az ombudsman számára e konstrukció azzal az előnnyel is jár, hogy az intézményt olyan szervezetekkel társítja a közvélemény, amelyek jelentős elismerésnek örvendenek a társadalomban, és amelyeket függetlennek tartanak. A civil vagy társadalmi szervezet szempontjából nézve, az NPM formális tagjának lenni azt jelentheti, hogy álláspontjuk nagyobb hangsúlyt kap, az visszatükröződik az NPM hivatalos anyagaiban. Ugyanakkor a kihívásokról sem szabad megfeledkeznünk. Ha a civil szervezet hivatalosan az NPM tagja, kijelölik erre a feladatra, akkor alaposan meg kell fontolnia az alábbiakat: (b) Kihívások Először is egy társadalmi szervezetnek meg kell fontolnia, hogy képes lesz-e a jövőben is önálló véleményt formálni bizonyos témákban, valamint hogy az NPM-ben vállalt szerepe bizonyos tekintetben korlátozni fogja abban, hogy kritizálja az NPM-et vagy a kormányt. A kutatásunkban azt állapítottuk meg, hogy a civil szervezetek bevonása korlátozhatja rugalmasságukat az általuk tervezett látogatások, a középpontba állított témák megjelölése vonatkozásban, továbbá befolyásolhatja a rendelkezésre álló erőforrásaikat. Továbbá arra is hatással lehet, hogy a civil szervezetről milyen véleményt alakít ki környezetük, hogy a civil szervezet függetlenségét kétségbe vonják-e amiatt, hogy az szorosan kötődik, része egy törvény által kijelölt, hatósági testületnek. A kutatásunk ezentúl azt is kimutatta, hogy a civil szervezetek és a hatóság közötti formális, látható, szoros kapcsolat hatására az NPM-et a civil szervezetekhez, a civil társadalomhoz túl közelállónak tartják majd, úgy vélik, hogy utóbbiak könnyen befolyásolják a működést, ez pedig hatással lehet arra, hogy az NPM képes lesz-e arra, hogy a kormány meghallgatására találjon. Fontos észben tartanunk, hogy bizonyos szempontból vonzó lehet egy hatósági szervhez tartozni, amelynek kiváló hírneve van, és amelyet a kormánytól függetlennek tartanak. De ez változhat: az NPM részének lenni, amikor az ombudsmannak nincs jó híre, a vele együttműködők hírnevére is rossz fényt vethet. Tehát előnyökkel szolgálhat az, ha három lépés távolságot tartunk az NPM hivatalos kereteitől. 3. A civil szervezetek részvétele biztosításának lehetőségei az NPM-ben Fontos, hogy az NPM-ben részt vegyenek civil szervezetek, még akkor is, ha ez nem hivatalos minőségben történik. Ahogy azt a Megelőzési Albizottság Iránymutatásai egyértelművé teszik, és mint ahogy azt kutatások bizonyítják, például az APT-hez hasonló szervezetek munkája elengedhetetlen a az NPM hatékony működéséhez, ha átlátható, folyamatos, rendszeres az együttműködés a civil szervezetekkel az NPM kijelölése, felállítása és működése vonatkozásában Megelőzési Albizottság Iránymutatásai, 16. pont. Lásd még: APT, The Optional Protocol Implementation Manual,

5 A civil szervezeteket formálisan NPM-mé jelölése nélkül is számos módja van annak, hogy az együttműködés megvalósuljon. (a) Szakértőként vagy tanácsadóként A Fakultatív Jegyzőkönyv 18. cikkének 2. bekezdése előírja, hogy az NPM szakértői rendelkezzenek a szükséges képességekkel és szaktudással, a Megelőzési Albizottság nemzeti megelőző mechanizmusokról szóló Iránymutatásai pedig megjegyzik, hogy az NPM tagjainak együttesen kell rendelkezniük a hatékony működéshez szükséges szakértelemmel és tapasztalattal. 20 Az NPM-nek, mint intézménynek összességében kell rendelkeznie a szükséges szaktudással, hogy feladatait hatékonyan lássa el. Abban az esetben, ha egy NPM-nek több alkotóeleme van, ez nem okozhat gondot. 21 A széleskörű szakértelem egyedi biztosítása, egy ombudsman által vagy kevés NPM tag révén nehézkes vagy reménytelen is lehet. Ennek következtében meg kell vizsgálnunk az NPM személyi állományának összetételét, különösen azok vonatkozásában, akik a látogatásokat végrehajtják. 22 A külső szakértelmet egy civil vagy társadalmi szervezetben dolgozó szakértő is biztosíthatja azzal, hogy elkíséri az NPM-et látogatásaira, 23 így a látogatás multidiszciplináris szempontú lehet, széleskörű szakértelem áll rendelkezésre, amelyet a Megelőzési Albizottság is javasol (jogi, egészségügyi, gyermekjogi és a társadalmi nem összefüggéseivel foglalkozó szakértők és pszichológusok 24 ). A szélesebb körű tapasztalat bevonása biztosítja a különböző fogvatartási körülmények és célok megfelelő értékelését. Ez a megoldás biztosítható egy szakértői névjegyzék összeállításával, amelyből az egyedi szakértőket a meglátogatandó intézmény típusától függően választják ki. Az NPM ugyancsak együttműködhet társadalmi vagy más szervezetekkel is. Ez elérhető egy együttműködési megállapodás megkötésével, amely meghatározza az együttműködők kapcsolatát, akár az NPM és a társadalmi szervezet, 25 akár a társadalmi szervezet és az érintett hatóságok 26 kapcsolatát. Hivatalosabb forma, ha tanácsadó testületeteket vagy munkacsoportokat állítanak fel. A hatósági vagy társadalmi szervezetekkel való formális és informális kapcsolatok is szükségesek lehetnek a Fakultatív Jegyzőkönyv céljai elérése érdekében. (b) A részvétel biztosítékai Annak érdekében, hogy a külső szakértelemből és más együttműködésekből az ombudsman meríthessen, számos biztosítékot kell beiktatni. Először is fontos biztosítani, hogy az ombudsmani intézményt szabályozó jogszabályok felhatalmazzák az ombudsmant arra, hogy az általa megfelelőnek tartott külső szervezeteket vagy személyeket vonhassa be a munkába. Ezt egy széleskörű jogszabályi felhatalmazás biztosíthatja. 20 Megelőzési Albizottság Iránymutatásai, 17. pont. 21 Mint például az Egyesült Királyságban. 22 Ahogy a Megelőzési Albizottság Iránymutatásai fogalmaznak: az NPM-nek biztosítania kell, hogy tagjai háttere, képessége és szakmai tudása kellően sokszínű az NPM feladatának megfelelő megvalósításához. Megelőzési Albizottság: Iránymutatásai, 20. pont. 23 Lásd pl. a Speciális Megelőzési Csoportot Örményországban: 24 Lásd: Megelőzési Albizottság: A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés Megelőzési Albizottság svédországi látogatásáról szóló jelentése. CAT/OP/SWE/1, szeptember pont. Lásd továbbá: Megelőzési Albizottság Iránymutatásai, 20. pont. 25 A kirgiz ombudsman együttműködési megállapodást kötött az EBESZ-szel és a Kylym Shamy civil szervezettel júniusban, 26 Pl. a Cseh Köztársaság, ahol a Cseh Helsinki Bizottságnak együttműködési megállapodása van a büntetésvégrehajtással. 5

6 Ezen túl az ombudsman NPM-kénti függetlenségét a Fakultatív Jegyzőkönyv is előírja. Ezt a függetlenséget az NPM-et kijelölő vagy felállító jogszabályban kell lefektetni. 4. A Fakultatív Jegyzőkönyvnek megfelelő tanácsadó tevékenység folytatásának szüksége Annak ellenére, hogy az NPM ideális modelljét nem is veszik fontolóra, fontos, hogy a társadalmi és más szervezetek folytassák tanácsadó tevékenységüket a Fakultatív Jegyzőkönyvnek megfelelő törvény érdekében. Többen tanácsolták, beleértve a Megelőzési Albizottságot, hogy az NPM kijelölésének és felállításának folyamata, valamint tagjainak kinevezésének átlátható, inkluzív eljárás legyen, amely bevonja a társadalmi és más szervezeteket. 27 Talán különösen ebben az összefüggésben szükséges, hogy az NPM függetlenségét különböző módokon biztosítsák a jogszabályban, különösen olyan formában, hogy az NPM önálló döntéseket hozhasson és szabadon értelmezhesse saját hatáskörét. Amellett, hogy e megoldás biztosítja az NPM hitelességét, egy független NPM a hatáskörének szabad értelmezésével bevonhatja a társadalmi szervezeteket a munkájába, még akkor is, ha azt a jogszabály ezt kifejezetten nem teszi lehetővé. Továbbá azok a civil szervezetek, amelyek összefognak és egységfrontot képeznek egyes (nem az összes) témában nagyobb hatást érhetnek el. Végül nem szabad alulértékelnünk a Fakultatív Jegyzőkönyv mibenlétére és fontosságára vonatkozó, a kormánytisztviselőknek vagy más érintett hatóságok személyi állományának szóló képzéseket, tudatosság-növelésére irányuló kezdeményezéseket. A magyar és külföldi civil szervezetek által tartott képzések továbbra is hasznosak lehetnek, hogy a Fakultatív Jegyzőkönyvnek a lehető leginkább megfelelő törvény rendelkezésre állásának valószínűségét növeljék. 27 Megelőzési Albizottság: Iránymutatások, 16. pont. 6

Budapest 2012. május 14.

Budapest 2012. május 14. Nemzeti Megelőző Mechanizmus együttműködései otthon és külföldön Budapest 2012. május 14. Dr. Matthew Pringle Association for the Prevention of Torture (APT) (mpringle@apt.ch) Háromoldalú kapcsolat állam

Részletesebben

A SZLOVÉN NEMZETI MEGELŐZŐ MECHANIZMUS EGYÜTTMŰKÖDÉS CIVIL SZERVEZETEKKEL Ivan Šelih, helyettes ombudsman, Szlovénia Budapest, 2012 1 SZLOVÉNIA 2 A SZLOVÉN OMBUDSMAN (AZ EMBERI JOGOK BIZTOSA) (1995) Dunajska

Részletesebben

Human Rights Implementation Centre

Human Rights Implementation Centre Human Rights Implementation Centre Jelentés a kínzás elleni ENSZ egyezmény Fakultatív Jegyzőkönyvének Magyarország általi ratifikációjáról, valamint a nemzeti megelőző mechanizmus kijelöléséről Készítette:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről

Az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről Országos Betegjogi, Ellátottjogi Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Budapest, 2014 május 9 Az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről dr Bogárdi Dóra AJBH Előadás vázlata 1 Ombudsman?

Részletesebben

Magyarország csatlakozása az ENSZ Kínzás Elleni Egyezménye Fakultatív Jegyzőkönyvéhez civil szemmel

Magyarország csatlakozása az ENSZ Kínzás Elleni Egyezménye Fakultatív Jegyzőkönyvéhez civil szemmel Magyarország csatlakozása az ENSZ Kínzás Elleni Egyezménye Fakultatív Jegyzőkönyvéhez civil szemmel 1) Jogalkotás folyamata Megelőzési Albizottság iránymutatásai az NPM-mel kapcsolatban, 16. pont: az NPM

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

1. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény a nemzeti megelőző mechanizmusra vonatkozó 2015. január 1-jétől hatályos szövege:

1. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény a nemzeti megelőző mechanizmusra vonatkozó 2015. január 1-jétől hatályos szövege: 1. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény a nemzeti megelőző mechanizmusra vonatkozó 2015. január 1-jétől hatályos szövege: III/A. Fejezet Az alapvető jogok biztosának eljárása és intézkedései

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra;

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra; A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 2. sz. általános ajánlása: A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni küzdelemben részt vevő szakosított nemzeti

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

A Gyermekjogi Bizottság munkájáról, hatásáról, a gyermeki jogok trendjéről

A Gyermekjogi Bizottság munkájáról, hatásáról, a gyermeki jogok trendjéről Dr. Herczog Mária: A Gyermekjogi Bizottság munkájáról, hatásáról, a gyermeki jogok trendjéről A Bizottság egyike a 8 egyezményekhez kötődő bizottságnak, amelynek 18 tagja van, Az Emberi Jogi Főbiztosság

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről

Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről Rövidítések listája... 3 ELŐSZÓ... 4 BEVEZETŐ... 5 A. FEJEZET: Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről... 7 I) AZ EMBERI JOGI JOGVÉDŐK VÉDELMÉT MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám Magatartási Kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Dr. Farkas Ádám PSZÁF Felügyeleti l Tanács elnöke Kérdések áttekintése I. Mi a Magatartási

Részletesebben

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül Szabó Zsuzsanna & Mádi-Szabó Zoltán Minőségellenőrzési

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2009.11.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 284/1 I (Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) VÉLEMÉNYEK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2009. november 5.) a Vatikánvárosi

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály Költségvetési fenntarthatóság és átláthatóság Válság államadósság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia Az eljárás megindulása 2014 tavaszán átfogó vizsgálatot indítottam, amelynek célja Békés

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

Összefoglalás. Kelet-európai Ápolók Kiválósági Központja a Dohányzás Ellenőrzéséért NEGYEDÉVES HÍRLEVÉL 1. SZÁM 2015. JANUÁR

Összefoglalás. Kelet-európai Ápolók Kiválósági Központja a Dohányzás Ellenőrzéséért NEGYEDÉVES HÍRLEVÉL 1. SZÁM 2015. JANUÁR Kelet-európai Ápolók Kiválósági Központja a Dohányzás Ellenőrzéséért Összefoglalás Miután a világszerte dolgozó mintegy 19 millió egészségügyi ápoló az egészségügyi dolgozók legnagyobb létszámú szakmai

Részletesebben

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály FOREVER GURULÓ Kogon Mihály Tartalom 1. A projektről 2. Hogyan gondolkodunk a fogyatékosságról? 3. Kihívások 4. Válaszok GURULÓ műhelyhálózat - www.gurulo.hu Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III.

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. JEGYZŐKÖNYV) Preambulum A Magas Szerződő Felek, megerősítve az 1949.

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

A közlekedési balesetek vizsgálatának új módszerei az Európai Unióban

A közlekedési balesetek vizsgálatának új módszerei az Európai Unióban MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.1 A közlekedési balesetek vizsgálatának új módszerei az Európai Unióban Tárgyszavak: balesetvizsgálat; légi közlekedés; vasúti közlekedés; közúti közlekedés;

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS 2-23. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0399(COD) 30.8.2012. Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00)

MÓDOSÍTÁS 2-23. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0399(COD) 30.8.2012. Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 30.8.2012 2011/0399(COD) MÓDOSÍTÁS 2-23 Véleménytervezet Kyriakos Mavronikolas (PE492.561v01-00) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014

Részletesebben

Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP

Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP Butyka Edit Biztosításfelügyeleti főosztály 2005. május 24. IAIS (International Association of Insurance Supervisors) 1994-ben alapították, 180

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Ajánlás: Brüsszel, 2009.10.16 COM(2009) 570 végleges 2009/0158 (CNB) A TANÁCS HATÁROZATA A Vatikánvárosi Állammal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Külügyi Bizottság. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

Külügyi Bizottság. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 19.9.2012 2011/0399(COD) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram

Részletesebben

NKB státusszal rendelkező NEJI-k

NKB státusszal rendelkező NEJI-k Nemzeti Emberi Jogi Intézmények az Európai Unió tagállamaiban Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége jelentésének összefoglalója* Tizenegy EU-tagállamban (Bulgária, Csehország, Észtország, Olaszország, Ciprus,

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Drinóczi Tímea. A személyi biztonsághoz való jogról egy hatáskör-módosítás apropóján

Drinóczi Tímea. A személyi biztonsághoz való jogról egy hatáskör-módosítás apropóján Pázmány Law Working Papers 2015/14 Drinóczi Tímea A személyi biztonsághoz való jogról egy hatáskör-módosítás apropóján Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Catholic University Budapest http://www.plwp.jak.ppke.hu/

Részletesebben

A TransWaste projekt bemutatása

A TransWaste projekt bemutatása A TransWaste projekt bemutatása TransWaste A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretén belül kerül megvalósításra és az ERDF (European Regional Development Fund) által támogatott A programról részletesen:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Ajánlás: Brüsszel, 2009.10.16 COM(2009) 572 végleges 2009/0159 (CNB) A TANÁCS HATÁROZATA A San Marino Köztársasággal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Go&Learn projekt EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A G&L LNMB TAGJAI KÖZÖTT

Go&Learn projekt EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A G&L LNMB TAGJAI KÖZÖTT Go&Learn projekt EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A G&L LNMB TAGJAI KÖZÖTT Szerzők > Gilberto COLLINASSI - ENAIP Friuli Venezia Giulia (Olaszország) > > A G&L Multilaterális Hálózat Concept Development Group

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató

A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató.

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolója Iktatószám: 5202/2013. Melléklet:

Részletesebben

IV. A munkaköri leírás és elemzése

IV. A munkaköri leírás és elemzése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség IV. A munkaköri leírás és elemzése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT 77/2013 - Követelmények és a gyakorlat Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT Bevezetés Lassan egy éve fogadták el az Ibtv.-t Lassan 3 hónapos a 77/2013 NFM rendelet Lassan itt a következő

Részletesebben

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére 3. ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: A Munkaszervezet jogutód nélküli megszűntetéséről, valamint a Társulás jövőbeni működéséről

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A kínzás nélküli élet ára

A kínzás nélküli élet ára A kínzás nélküli élet ára Avagy mekkora éves költségvetést igényel az ENSZ Kínzás elleni Egyezményének Fakultatív Jegyzőkönyvével vállalt kötelezettségek hazai végrehajtása? Budapest Intézet 2013. március

Részletesebben

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Dr. Kelemen Gyula HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27. napján tartandó soron következő képviselő-testületi ülésére Tárgy: Kormányhivatali javaslat megtárgyalása Melléklet:

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Közjogi természető keretek: belsı nemzeti jogok engedélyezési rendje nemzetközi szerzıdések szokásjog Magánjogi keretek: szerzıdések jogszabályok jogszabálynak

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben