HÁLASZÓ REFORMÁTUS REFORMÁCIÓ. A Hálaszó e számának tartalmából: Bódás János

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁLASZÓ REFORMÁTUS REFORMÁCIÓ. A Hálaszó e számának tartalmából: Bódás János"

Átírás

1 2011/3. szám A Gombai Református Egyházközség időszaki kiadványa Reformáció Bódás János REFORMÁTUS REFORMÁCIÓ Megőriztük a Hitvallást s az Igét századokon át, tisztán és híven. De csak könyvekbe zárva! mert szívünktől nyelve, szelleme már-már idegen. Nem éljük, amit vallunk, (mint az ősök) utunkban a Lélek már nem vezet. Bár mindnyájunk közös célja a Béke, de utána a Pénz s az Élvezet. Üresedik a templom, nincs imádság asztalnál, ágyban, üzemben, mezőn. Isten népére nem ismerhet immár bennünk a világ. Rosszul áll a pör: vágyait szaporítja ellenünk sok millió Minőségi Ellenőr. Úszunk az árral, számunkra is sorra ezrével nőnek az uborkafák, s kapaszkodunk, mert nagy erővel vonz a fösvény, úrhatnám kispolgáriság. A múlthoz képest hol van a minőség? Hiába van papíron igazunk, hiába mondjuk tisztán az Igét ha a cáfolata sokszor mi vagyunk! Bizony, bizony a Semper reformari ideje jött el s elsősorban ránk! Nem szekta, izmus, Róma most a kérdés: bennünk lobbanjon újra fel a Láng, a szent Láng, ami őseinkben égett mitől sok fásult szív tüzet fogott s áldozva szolgálták a hazát s népet, szerények, tiszták voltak, s boldogok. Itt az idő, hogy a Lélek vezessen s azt tegyük, mit az Úr ma ránk kiró: nékünk kell újjászületnünk, úgy lesz csak majd református reformáció! De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván kitől tanultad, És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. (2 Timóteus 3,14-17) A Hálaszó e számának tartalmából: Református magyar vagyok!...2. oldal Elkezdjük dr. Márkus Mihály nyolcrészes sorozatának közlését, mely a Dunántúli Református Lapban ben jelent meg. Presbiterválasztás...3. oldal Tábori beszámolók.4-5. oldal Hírek, események...7. oldal Anyakönyvi hírek...8. oldal

2 2 REFORMÁTUS MAGYAR VAGYOK! Református magyar vagyok! az idősebbek nyilván a folytatást is tudják: amíg élek, az maradok. Megígérem, megfogadom, Hogy hitemet holtig vallom! Ámen. Az éltük ezt igazolta. Az egyházhoz tartozók hűsége ennek példáit állította elénk, és őrizte meg számunkra. Ha a gyermekeink, az unokáink megkérdezik tőlünk: Mit jelentett ez? Miben tudnánk ezt a nagyszerű példát követni? Ebben a kis írásban kíséreljük meg ennek a régi fohásznak, fogadalomtételnek a részleteit feltárni, néhány összetevőjét ujjhegyre szedni. 1. A református ember minden nap Bibliát olvas és imádkozik A reformáció fogalmazta meg az egyház történetében talán először a személyes, a napi bibliaolvasás kötelességét. Könnyebb volt kimondani nehezebb megvalósítani. A műveltek, az iskolázottak latinul olvas(hat)ták a Szentírást. Ahhoz, hogy ezt egy-egy nemzet fiai, lányi is megtehessék, a következőkre volt szükség: - nemzeti nyelven kiadott Bibliára. Kellett hozzá fordító. Kellett papirosmalom és papírgyártás. Kellett nyomda, nyomdász és könyvkötő. - szükség volt iskolákra, ahol legalább a következő nemzedékek megtanultak olvasni. - és legfőképpen a szándékra és az akaratra volt szükség: hogy a napomból, a reggelből vagy az estéből szakítok időt, akarok időt szakítani, hogy tiszta szívvel, egyenes lélekkel lépjek a Szentlélek vezetését és útmutatását kérve mennyei Atyám, megváltó Krisztusom elé. Köszönjem meg imádságba, amit azon a napon kaptam. Fogalmazzam meg kéréseimet, és a Szentírást olvasva, kérjem el a napi parancsot : Uram, mit vársz tőlem ezen a napon? Mivel bízol meg különösen is? Édes anyanyelvünkön kinyomtatott Bibliánk van. Iskolák vannak írni-olvasni (és még sok minden mást is) megtanítottak nekünk, és mi megtanultuk. A szándék és az akarat? A kérdésre részint kitérő választ adunk: Sajnos erre napjainkban már nem jut idő, mert Levegőt venni jut? Tisztálkodni van? A testi étkezésekre szakítunk? Csak a lelkünket éheztetjük, hagyjuk meg a rárakódott szennyekben? Az imádság, a lélek lélegzetvétele nélkül fuldoklunk? Magyarországon a reformáció századának a végére teljesen még nem, de a következő nemzedékek számára adottak voltak a feltételek. Nem volt olcsó a Biblia: négy aranyforintot kértek érte. Ennyit fizettek egy hízott ökörért is abban az időben a nagy vásárokon. A korszakból alig maradtak fenn Bibliák. A szó szoros értelmében ronggyá olvasták azokat az egymást váltó nemzedékek. A XIX-XX. század fordulóján, sok helyen még a két világháború között a földműves, az iparos, a polgári családokban reggel vagy este együtt olvasott a család a Szentírásból. Gyakran csak úgy, ahogyan következett: egyegy ószövetségi, vagy újszövetségi fejezetet. Az áhítatos könyvek terjedésével a bibliai rész, majd a magyarázat felolvasását imádkozás követte. Az imádság: az Úri ima mindenkor. Szabadon, kötetlen formában elmondott könyörgés gyakran. Esetleg az öreg Szikszaiból, vagy más imádságos könyvből. De az imádság el nem maradt. Az első tanulság tehát: A református ember - minden nap Bibliát olvas, és imádkozik. Folytatjuk Dr. Márkus Mihály református lelkipásztor, teológiai tanár

3 PRESBITERVÁLASZTÁS 2011 a Magyarországi Református Egyházban presbiter- és gondnokválasztás éve. Gyülekezetünkben november 13-án, vasárnap 9 és délután 4 óra között tartjuk a választást a Gyülekezeti Teremben. Presbiterjelöltek: Bagó Ferenc Balázs László Balla Dezső Balla Péter Bokros Imre Czeglédi János Elek József Édes Károly Horváth Attila Kovács Gyula Kőrösi-Fehér Zsolt Lajtner Ákos Lajtner Lajos Lajtner Tamás Lehota Vilmos Lehota Zoltán Major György Nagy Gyula Molnár Ferenc ifj. Pete János Szabó István Szabó Zsolt (Bénye) Szegedi Csaba Szemők Ottó Teleki Kálmán Teleki Tivadar Tordai Ferenc Tordai János Tóth Lajos Varga Dezső Gondnokjelölt: Czeglédi János Az új Presbitérium megválasztása a vonatkozó szabályok szerint titkos szavazással történik. A szavazásban a évre érvényes választói névjegyzékben szereplő egyháztagok vehetnek részt. (A névjegyzék a Lelkészi Hivatalban - hivatali időben - megtekinthető!) A szavazólapon mind a 30 presbiterjelölt és a gondnokjelölt neve fog szerepelni. Érvényesen szavazni legfeljebb 24 presbiterre lehet. A gondnokválasztás akkor érvényes, ha a gondnokot presbiterként is megválasztják. A tisztségviselők megbízatásának időtartama egységesen 6 év. Kérjük, hogy már most jegyezzék fel a választás időpontját, mert ha ott nem jelenik meg a választójoggal rendelkező egyháztagok 10%-a, de legalább a presbitérium számának kétszerese, akkor a választást meg kell ismételni. Gombán ez alapján 49 leadott érvényes szavazólapra van szükség. Kérjük, hogy aktívan, felelősen és a törvények betartásával vegyünk részt a presbiterválasztásban, hogy minden ékesen és szép rendben menjen végbe gyülekezetünkben. 3

4 Vakációs Biblianapok június 27-én, 28-án és 29-én napközis gyerektábor zajlott a református gyülekezeti teremben, ahol a népes érdeklődő gyereksereg megtudhatta hogyan és miket étkeztek a Biblia korában. Ezen kívül számtalan érdekes dolog várt a résztvevőkre. Erről beszél a tábor végi nóta is. Tábor végi nóta (Száraz tónak nedves partján kezdetű ének dallamára) 1. Gomba község központjában volt egy tábor idén is, Hétfőn, kedden, szerdán jöttünk, három napig. Miért is? //: Én ezt már tudom, figyelj jól, mert elmondom! :// 2. Hétfő reggel énekszótól harsogott a Kossuth tér. Gyöngyi néni dalt tanított, s fújtuk mi is a refrént. //: Én ezt jól tudom, és neked is elmondom. :// 3. Misi bácsi, Zsuzsa néni, Irke beszélt Jézusról, Imádkoztunk és tanultunk sokat a Bibliából. //: Ezt már jól tudom, és otthon is elmondom. :// 4. Üvegfestés, gyűrűfonás, templomtornyot megmásztuk. Számháborún, vetélkedőn mértük össze tudásunk. //: Jó volt gyerekek, jót játszottunk veletek. :// 5. Ebédet is kaptunk délben, szépen köszönjük ezt meg. Nagymamáink szorgos kezét Isten áldja mindig meg! //: Most ezt is tudom, hálás szívvel elmondom. :// 6. Köszönjük a sok üdítőt, sütit és nyalánkságot, Lepény-, hal- és grillsütőknek a sok jó finomságot! //: Minden finom volt, gyomrunk mindig tele volt. :// 7. Ifik mindig segítettek és vigyáztak mireánk. Jó, hogy itt voltatok velünk anyukák és nagymamák! //: Szép volt veletek, jövőre is gyertek el! :// 4

5 Nyári gyermek- és ifjúsági tábor Borgátán Az idei gyerektáborra július között került sor a Vas megyei Borgátán. A település Kemenesalján, a Kis-Somlyó hegy lábánál, a Kodó-patak mentén, Sárvártól 15 km-re helyezkedik el. A tábor a Testvérek a Bibliában gondolat köré szerveződött. A hét napjain megismerkedtünk Eliáb és Dávid (1 Sám 17), Mózes és testvérei (4 Móz 12), Ézsau és Jákób (1 Móz 32-33), Péter és András (Mk 1, 16-20), Márta és Mária (Lk 10,38-42) történeteivel. Az esti áhítatok a Szeretet himnusza alapján a következőkkel foglalkoztak: A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; A szeretet türelmes; A szeretet nem fuvalkodik fel; A szeretet nem irigykedik; A szeretet nem keresi a maga hasznát; A szeretet soha el nem múlik. Sok mindenben volt részünk, többek között: városnézés Győrben Pápai Református Templom Balatonederics, Afrika múzeum Gyenesdiás, strandolás a Balatonban Keszthely, Festetics kastély Sümegi vár, lovagi torna borgátai strandolás tábori úrvacsorás istentisztelet ifis programok: fodrászverseny, táncház, bibliai vetélkedő, helytörténeti vetélkedő, Kereszt faktor, bátorságpróba A nyári tábor vezérdala Pintér Béla egy szerzeménye volt. A szerző neve talán sok olvasónak ismerős, de nem azonos gyülekezetünk korábbi lelkipásztorával. Pintér Béla: A szeretet nem fogy el sosem Mindenütt a földön vágynak valami jó után, minden ember keresi: hol a boldogság? Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen, a hit, szeretet, remény. E három dolog körül legnagyobb a szeretet, mely mindent elhordoz, s ha kell sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen. Mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, Ő megmarad neked. Mert nem tud nem szeretni, hiszen Ő a szeretet. Elhordoz, s ha kell sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen. Mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. A szeretet Istene téged is elér, ha nyitva a szíved és oda még befér. Ha nem vagy telve indulattal, gyűlölettel és haraggal. A szeretet megtalál bárhol is legyél, nyisd ki a szíved és bízz benne ne félj. Megváltozhat az életed, úgy ahogy nem is képzeled. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen. Mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. 5

6 TÁBOROK KÉPEKBEN Hogyan is készül a lencsefőzelék? Süssünk, süssünk kenyeret! Ez még csak Győr Mikor érünk már Borgátára??? 6

7 HÍREK, ESEMÉNYEK Iskolai eredmények Október 28-án került megrendezésre Debrecenben a református általános iskolák országos versenye. Eredményeink: Angol nyelv 5-6. osztály: Konda Nikolett Macza Alexa 8. hely 13 indulóból Angol nyelv 7-8. osztály: Ordasi Richárd Sinkovicz Anita 13. hely 18 induló közül Matematika 5. osztály: Lehota Eszter 5. hely 19 induló közül Matematika 6. osztály: Lehota Vilmos 8. hely 19 indulóból Természettudományi vetélkedő 7-8. osztály: Bagó Petra 5., Bendő Emese 12. hely 24 indulóból Informatika 8. osztály: Kelemen Richárd 4. hely 8 induló közül Komplex anyanyelvi vetélkedő 2. osztály: Elek Attila Béres Eszter 8. hely 17 induló közül Komplex tanulmányi verseny 3-4. osztály: Pásztor Mátyás Pásztor Hanga Pécsi Richárd 4. hely 10 induló közül Bibliaismereti vetélkedő 3-4. osztály: Gáspár Nadin Tamás Domán 5. hely 20 indulóból Bibliaismereti vetélkedő 5-6. osztály: Kádár Kata Pilhál Bettina 4. hely 19 induló közül Rajz: Trepka Viktória és Keresztúri Dalma (3-4. osztály), Csákó Fanni (5-6. osztály), Nagy Barbara, Herczog Fanni (7-8. osztály) középmezőny Városismereti vetélkedő: 1. hely (Gombai csapat) Tábori visszatekintés November 6-án, az őszi szünet utolsó napján, vasárnap délután 2 órától a Református Gyülekezeti Teremben felelevenítjük tábori élményeinket, megnézzük közösen az ott készült fényképeket, felvételeket. Szeretettel várjuk a gyermekeket érdeklődő családtagjaikkal együtt. Adventi ökumenikus gyertyagyújtás adventjának vasárnapjain a református és a római katolikus gyülekezet ismét közösen hívja az ünnepelni, elcsendesedni vágyókat, hogy a két egyházközség istentisztelete ill. szentmiséje között, minden vasárnap 11:15-kor (elsőként november 27-én) a Kossuth Lajos téri szökőkúton elhelyezett adventi koszorú gyertyáin együtt gyújtsák meg a várakozás és feltöltődés lángját. A közös megemlékezést megelőzően a református istentisztelet 10:30-kor, a megemlékezést követően a római katolikus szentmise 11:30-kor kezdődik, advent minden vasárnapján. 7

8 ANYAKÖNYVI HÍREK MEGKERESZTELT GYERMEKEK Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében (Mt 28,19) július 17. Juricza Adrienn Született: szeptember 13. Szülei: Papp Andrea és Juricza György szeptember 11. Kazinczi Péter György Született: június 28. Szülei: Ordasi Edina és Kazinczi Péter október 2. Sztanek Hanga (Sülysáp) Született: január 17. Szülei: Cimbula Hajnalka és Sztanek Ernő október 2. Czimrák Leila Kincső Született: július 23. Szülei: Pángyánszki Anita és Czimrák György HALOTTAINK Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek. (Ézs 40,1) Hajnal Jánosné sz. Varga Berta elhunyt június 10-én, élt 78 évet temetése: június 20. Bagó Pál elhunyt augusztus 25-én, élt 47 évet temetése: augusztus 29. Burján Andrásné sz. Teleki Ágnes Magdolna elhunyt július 11-én, élt 59 évet temetése: július 13. Petró Józsefné sz. Fodor Irma elhunyt július 17-én, élt 59 évet temetése: július 20. Zákó Ferenc elhunyt július 10-én, élt 55 évet temetése: július 21. Teleki György elhunyt július 27-én, élt 93 évet temetése: augusztus 10. Erdélyi Lajosné sz. Méhész Erzsébet elhunyt szeptember 1-jén, élt 91 évet temetése: szeptember 8. Lehota József elhunyt szeptember 18-án, élt 68 évet temetése: szeptember 29. Kis József presbiter elhunyt október 2-án, élt 61 évet temetése: október 4. Somogyi József Miklós elhunyt szeptember 30-án, élt 71 évet temetése: október 5. ESKETÉSEK Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt... (Zsolt 118,24a) Dr. Ágoston István László és Horinka Klaudia (Sülysáp) Házasságkötés: augusztus 27. Nőger István és Istvándi Anita Házasságkötés: szeptember 3. 8

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció Pesthidegkúti Református Egyházközség Bp. 1028. Hidegkúti út 64-66. Tel: 397-43-15 E-mail: kg.hidegkut@t-online.hu www.refhidegkut.hu Lelkész: Kovács Gergely Gondnok: Küller András Gyülekezeti Hírlevél,

Részletesebben

TANULÓ GYERMEKEK IMÁDSÁGA

TANULÓ GYERMEKEK IMÁDSÁGA IV. évf. 1. szám 2012. szeptember 9. HÍVÓ SZÓ Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja TANULÓ GYERMEKEK IMÁDSÁGA Szent Istenünk dicső Atyánk! Hozzád fohászkodunk, Hogy gyöngeségünkben

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim!

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim! Ige: Mt 2,1-12 ÜZENET Az Őri Református Egyházközség karácsonyi lapja - 2013. december Karácsonyii gondollatok Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Kedves Testvéreim!

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET XII. évfolyam 2012. Május 2.szám K Ő B Á N Y A I REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA P Ü N K Ö S D A k i k et pedi g Isten L el k e vez ér el, az ok Isten fi

Részletesebben

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XVII. évfolyam 4. szám 2010. advent karácsony Címként ezt is adhattuk volna: Adventtõl karácsonyon át. Közismert, hogy a latin eredetû advent

Részletesebben

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak!

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református Élet A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenõ folyóirata Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református élet

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET XIV. évfolyam 2014. december 4.szám K Ő B Á N Y A I REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA Jézus Krisztust nem bejelentés nélkül és nem váratlan vendégként küldte

Részletesebben

Csendesedjetek el, és tudjátok. meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. (Zsolt 46,11) már nemigen ismeri ennek a

Csendesedjetek el, és tudjátok. meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. (Zsolt 46,11) már nemigen ismeri ennek a örömhírlap 19. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2014. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Csendesedjetek el, és tudjátok TARTALOMJEGYZÉK: meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Újévi köszöntő

REMÉNYSÉG. Újévi köszöntő Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Apostolok 2:28 A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 2011. február 8. évfolyam 1. szám Az óra üzen Csend van. Csak

Részletesebben

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség!

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség! Anyakönyvi hírek A Veresegyházi Református Egyházközségben a 2014. évben A keresztség sákramentumában részesedett: Hinkó András Márton, Hinkó Barna, Hinkó Nándor, Csőri-Czinkos Vince, Lukács Adél, Stum

Részletesebben

Maglódi Református Egyházközség

Maglódi Református Egyházközség Maglódi Református Egyházközség *Magunkról Á L D Á S, B É K E S S É G! a reformátusok köszöntésével köszöntjük szeretettel a kedves olvasót a Maglódi Református Egyházközség nevében. Ezzel, Isten áldását

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

XVI. évfolyam. 2. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június

XVI. évfolyam. 2. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június XVI. évfolyam. 2. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június Csukás István: Tanévzáró Félre irka, sutba táska, vidám szemünk ne is lássa, vigyük gyorsan a padlásra, őszig

Részletesebben

XVI. évfolyam. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június

XVI. évfolyam. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június XVI. évfolyam. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. június Csukás István: Tanévzáró Félre irka, sutba táska, vidám szemünk ne is lássa, vigyük gyorsan a padlásra, őszig

Részletesebben

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések Hirdetések - Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy az egyházfenntartói járulékot befizethetik a lelkészi hivatalban, valamint a vasárnapi istentiszteletek előtt. Köszönjük! - Június 9-én 10 órától tanévzáró

Részletesebben

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: reformatus.sopron.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 9400 Sopron, Deák tér

Részletesebben

A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2013. Húsvétján

A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2013. Húsvétján Kesjár Csaba Ált. Iskola 5a. terem csütörtök 12:50 Bleyer Jakab Ált. Iskola 21. terem szerda 12:50 Herman Ottó Ált. Iskola 3. terem szerda 13:45 1. sz. Ált. Iskola 38. terem kedd 13:00 A Budaörsi Református

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Pünkösdre készülve. Ezek történtek gyülekezetünkben virágvasárnap óta

Pünkösdre készülve. Ezek történtek gyülekezetünkben virágvasárnap óta akit ellenségnek gondolunk, széttépjük magunk körül azt, amit meg tudunk ragadni és közben kiszolgáltatottak, betegek, éhesek, szorongók vagyunk, akiket el lehet zavarni. De időnként elönt a vak düh, és

Részletesebben

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 50. szám 2014. április

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 50. szám 2014. április MAGYAR KŐSZÁL A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 50. szám 2014. április Köszöntő KÖSZÖNTŐ Megérkezett a tavasz, újra virágba öltöztek a fák, a természet újjászületik. Elérkeztünk a Húsvéthoz.

Részletesebben

MILYEN A MI KEGYESSÉGÜNK? (Jakab levele 1,22-27)

MILYEN A MI KEGYESSÉGÜNK? (Jakab levele 1,22-27) MILYEN A MI KEGYESSÉGÜNK? (Jakab levele 1,22-27) XVI. évf. 5-6. szám 2007. május-június El kell mondjam, hogy mi, evangélikusok jól megtanultuk a leckét. Ha a konfirmandusokat kérdezném, már ők is tudnák

Részletesebben

REMÉNYSÉG. A forráshoz. A Reménység -ből

REMÉNYSÉG. A forráshoz. A Reménység -ből A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 2013. augusztus - 10. évfolyam 3. szám Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. 143. Zsoltár 10. verse A

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ

3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ 1 3. szám 2001. június Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 PÜNKÖSDI KÖSZÖNTŐ "Jöjj Szentlélek Úristen..." Az Egyház születésének napját pünkösdkor ünnepeljük. Ezen

Részletesebben

BÉKESSÉG. Október a reformáció hónapja! A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám

BÉKESSÉG. Október a reformáció hónapja! A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám Október a reformáció hónapja! A 2. Székesfehérvári Református Napok, a reformáció napja, no meg a Kálvin Évek (2009-2014)

Részletesebben

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele XV. évfolyam, VII. szám; 2012.12.24. Áldott Karácsonyt! És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész

Részletesebben