Kócsagtoll. suliújság. Kócsagfarsang!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kócsagtoll. suliújság. Kócsagfarsang!"

Átírás

1 Kócsagtoll suliújság A Tiszakécskei Református Kollégium diákújságja évfolyam, 4. szám 2014 a család, a szeretet éve! Talán furcsa olvasni ezt a néhány szót, hiszen minden évnek, sõt, az év minden hónapjának, napjának, órájának a szeretetrõl kellene szólnia! Ez az élet értelme! Az élet maga! Ez tartja fenn a világot! Szeretet nélkül üresen kongna, kopogna minden... Pedig tudjuk, hogy a szeretet néma! A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik; egyedül a szeretet nem szûnik meg soha. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek... A Földön élõ több mint 6 milliárd ember mind-mind sajátosan éli meg a szeretetérzést! Egyenként! Minden ember egy-egy kis világ, egy-egy szeretõ lény, egy-egy szeretetfény. Mi az elsõ szeretetfény? Amikor az édesanya a kezébe veszi csöpp gyermekét, akit a szíve alatt hordott, ringatott kilenc hónapon át! Ez örökre összefûzi e két emberi lényt! Nincsen a gyermeknek olyan erõs vára, mint mikor az anyja õt karjaiba zárja. Nincsen õrzõbb angyal az édesanyánál, éberebb csillag sincs szeme sugaránál... Milyen szerencsés is az, aki sokáig gyerek marad! Hogyan lehetséges ez? Attól, ha sokáig ott van mellette, mögötte az édesanyja, édesapja! Semmit sem kell tennie annak érdekében, hogy szeressék, mert az anyai szeretet feltétlen, s örökre szól; s ehhez jön, ezt erõsíti az apai szeretet. Kettejük között még az õsz hajú gyermek is mindvégig kisfiam, kislányom marad! A gyermek a családban éli meg, s tanulja meg, mi a szeretet a család éve. Ezzel a legmélyebb szeretet éve is. A szerelem teljesen más érzés. A társ szeretete olyan mély és erõs érzelem, amely által szorosan kötõdünk a másik félhez. A boldogság mámora kiben-kiben más erõsségû és idõtartamú. A személyek közötti vonzalom több formáját éljük még meg: testvéri, rokoni, családi és baráti szeretetet, a vendéglátó szeretetét és az isteni szeretetet. Isten képessé tesz minket teljes szívünkbõl szeretni. Isten arra teremtett, hogy tökéletesen szeressen, tiszteljen és nagyra becsüljön minket. Csak Isten tudja betölteni a tökéletes szeretet iránti vágyunkat. Egyedül Õ a forrása ennek a szeretetnek. A szeretet az egyetlen dolog a világon, melyet minél több fele osztok, annál több jut másoknak is, s annál több marad nekem is! A szeretet kísérõi az életben ezerfélék még, ilyen a tanulás, a munka, a lárma, hajsza, a mindennapok küzdelme, harca; keservek és kísértések; próbák, bukások, szenvedések, akadályok, kudarcok, feladatok, könny és fájdalom... Vajon miért ebbõl jut a legtöbb mindnyájunknak? Mert ez az élet maga! Figyelünk, és tesszük a dolgunkat. Várunk és reménykedünk!... mert kell egy hely, hol nem fáznak a csillagok,/ mert kell egy hely, hol emlékünk majd élni fog,/ mert kell egy hely, egy vonzás, melyhez tartozunk, mert kell egy hely, hol néha másról álmodunk." S ez a család! Minden ember szívében ragyog egy csodálatos aranycsillám, mellyel meg van írva, mi igaz és mi jó. Hallgasson mindenki a szívére, mert a szívre hallgatni jó! S ha az elme kordában van általa tartva, nagyon jól segít az utak helyes kiválasztásában. Soha ne feledjük nyitva hagyni a lelkünk ajtaját, és beengedni a SZERETETET. Mert általa szeretnek engem, s szerethetek én is. Szívbõl kívánom, hogy a családi fészek puha melege öleljen át mindenkit! Czinege Edit Kócsagfarsang! Kedves diákok! Szeretettel hívjuk és várjuk a felsõsöket és a gimnazistákat az ISKOLAI FARSANGI MULATSÁGRA, melyet február 14-én 16 és 20 óra között tartunk a Református Rendezvényházban! Jelmezek versenye, tánc, vidámság, tombola, BÜFÉ! Belépõdíj: 100 forint A jelmezes diákoknak INGYENES! A jelmezeket díjazzuk! A tombola ára 100 forint, megvásárolható a Rendezvényházban! Mindenkit szeretettel és jókedvvel hívunk, várunk! Magyarnak lenni nagy szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt: Ha küszködõn, ha szenvedõn, ha sírva, Viselni sorsunk, ahogy meg van írva; Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét, Vérünkbe oltva hõsök honszerelmét. Féltõn borulni minden magyar rögre S hozzátapadni örökkön örökre... (Sajó Sándor) Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan. (Tamási Áron) Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet." (1 Ján 4:7 8,)

2 Pál apostol elsõ levele a korintusiakhoz 2 A szeretet himnusza Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, Ha szeretet nincs bennem, Csak zengõ érc vagyok vagy pengõ cimbalom. Legyen bár prófétáló tehetségem, Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, Ha szeretet nincs bennem, Mit sem érek. Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek S vessem oda testem, hogy elégessenek, Ha szeretet nincs bennem, Mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, A szeretet nem féltékeny, Nem kérkedik, nem gõgösködik, Nem tapintatlan, nem keresi a magáét, Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, Nem örül a gonoszságnak, De együtt örül az igazsággal. Mindent eltûr, mindent elhisz, Mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik. A prófétálás megszûnik, A nyelvek elhallgatnak, A tudomány elenyészik. Tudásunk csak töredékes, Töredékes a prófétálásunk is. Mikor azonban eljön a beteljesedés, Ami töredékes, véget ér. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy itéltem, mint a gyermek. De mikor férfivá nõttem, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, Akkor majd színrõl-színre. Most csak töredékes a tudásom, Akkor majd úgy ismerek, Ahogy én is ismert vagyok. Most megmarad a hit, remény, szeretet, Ez a három, De köztük a legnagyobb a szeretet. Hinnünk kell abban, hogy a gyerekek jók akarnak lenni! Böjte Csaba A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani. Galileo Galilei Kócsagtoll 2014 januárja, 1. évfolyam 4. szám Újévi imádság Ki jelen vagy a tûzben és a jégben, Csillagok közt és bányák mély ölén, Sötét árnyékban, fénylõ napsütésben, Madárdalban és kis gyermek szemén. Ki igazgatod sorsok fordulását, Romokból építsz boldog holnapot, Hozzád küldjük ma szívünk imádságát Uram, ne hagyd el árva magyarod! Ne hagyd el õket, akik téged hívnak A mélységbõl kiáltva szent neved. Megváltást váró rongyos rabjaidnak Add meg Uram a napi kenyeret. Segítsd õket, kik mindig másnak vetnek, Kiknél az éhség elsõnek kopog, Mert áldásodból csak akkor ehetnek, Ha a zsarnok vérebje jóllakott. Takard be õket tél hidege ellen! Hozz sebeikre enyhe gyógyulást! Adj, Uram, nekik áldó két kezeddel Bõ szüretet és gazdag aratást! Légy velük, akik verejtékben ázva Az új Bábelhez hordják a követ, S mentse meg õket irgalmad csodája, Amikor a torony mindent eltemet. Minden áldásod, amit nékünk szántál Oszd ki közöttünk az újév során, Hogy túl a tél lidércnyomásos álmán Élõket köszöntsön a napsugár. Add, hogy túléljék, amit rájuk mértek, Keresztre verték, adj hozzá erõt. Adj nekik, Uram, száz kisértõ fénynél Fénylõbb csillagot, égi vezetõt. Vezesd õket, hogy soha, soha többé El ne tévelyedjen a mi nemzetünk. Légy velük, Uram, most és mindörökké, Akkor is, mikor mi már nem leszünk. Akkor is, mikor jõ a boldog holnap, S parányi sorsunk emléke sem él, Sárga csontvázunk felett zöld fû sarjad, Szívünk porával messze szállt a szél. Ki jelen vagy a tûzben és a jégben, Csillagok közt és bányák mély ölén, Sötét árnyékban, fénylõ napsütésben, Madárdalban és kis gyermek szemén, Ki igazgatod sorsok fordulását, Uram, ne hagyd el árva magyarod, Hallgasd meg szívünk újévi imáját, És legyen minden úgy, mint akarod. Csákváry Zoltán Minden év egy újabb lehetõség az újrakezdésre. Egy új remény! Csak legyen elég kitartásunk, erõs hitünk! Jöjj, teremtõ Lélek,látogasd meg emberi gondolatainkat, töltsd meg erõvel és áldással a szíveket, melyeket te magad teremtettél,... Jöjj, teremtõ Lélek, hétszeres ajándéka az Atyának, gyújts világosságot szemeinkben és adj szánkba tüzes nyelveket az egyenes beszédre. Bort, búzát, békességet, jókedvet és egészséget, reményt tápláló erõt kívánunk minden olvasónknak! Farsangi készülõdés Vízkereszt napjától a nagyböjt kezdetét jelentõ hamvazószerdáig (2014-ben március 5.) tart a farsang, a karneválok ünnepi idõszaka. Ez a közelgõ tavasz örömünnepe, egyben a tél és a tavasz jelképes küzdelmének a megjelenítése. A hamvazószerda utáni napon a böjtöt még felfüggesztették, hogy a farsangi maradék ne vesszen kárba ez a torkos vagy zabáló csütörtök. A magyarság hagyományos farsangi rítusai fõként a három utolsó farsangi napra farsangvasárnapra, farsanghétfõre és húshagyókeddre ( a farsang farka ) esnek, ekkor tartják a télbúcsúztatókat is. A legjellemzõbb az álarcos, jelmezes alakoskodás, ma is igen híres a mohácsi busójárás. Jellegzetes farsangi ételek a káposzta, a disznóhús, a fánk, és ekkor rendezik a társasági, szakmai és iskolai farsangi bálokat. A farsangi mulatságok eredetileg azt szolgálták, hogy az emberek elriasszák vele a gonosz szellemeket, boszorkányokat, és egyben megsürgessék a tél végét is. Éppen ezért gyakori volt, hogy beöltöztetett bábukat égettek el, mint minden rossz szimbólumait, és eltemették. Nem csoda tehát, ha a farsangi idõszak végével, Húshagyó kedden a farsangot magát is eltemették: egy tréfás felvonulás keretében a farsangot jelképezõ utolsó bábut is felgyújtották, vagy vízbe dobták. Bálint Alexandra

3 Ez+AZ= Történések az iskolában Szalagavató 2014 Csitári Éva tanárnõ osztálya, a 12. g valamennyi tagja fellépett a felnõtté válás elsõ lépcsõfokára. Megkapták a szívük fölé az érettségire utaló elsõ jelet, a kék szalagot. Ez a kis jelkép jelzi, hogy résnyire megnyílt az ajtó, az Alma Mater lassan elenged egy osztálynyi dédelgetett tanulót, ám elõtte az elsõ igazi iskolai próbatételen, az érettségin kell megmérettetni magukat. Hegedûs Béla fõigazgató úr az ünnepség keretén belül minden diák mellére feltûzte a várva várt szalagot, s minden diáknak mondott személyre szóló üzenetet, néhány szép gondolatot. Február 7-én templomunkban megható pillanatok tanúi lehettek a vendégek a diákok és tanárok gyûrûjében. Mindnyájan azért gyûltünk össze, hogy együtt örüljünk, ünnepeljünk az avatottakal: Agárdi Alexandra Kitti, Anka János, Bagi László Martin, Bencsik Dávid, Czechmeister Szabolcs, Gungli Gabriella, Haraszti Fanni, Kokavecz Gergõ, Kovács Tamás Sándor, Matkovits Péter, Mészáros Brigitta, Nagy Dávid, Nagy Roland, Papp Gergely, Sánta Melinda, Szappanos Brigitta, Székely Roland József, Szíjj Réka, Szûcs Norbert, Tóth Kitti, Voltárniszt Tamás tanulókkal. Sok szép gondolat hangzott el útravalóul. Mi, a Kócsagtoll nevében kérünk minden diáknak áldást, s kívánjuk, hogy legyen elegendõ szorgalmuk és erejük az érettségire való felkészülésre, hiszen egyelõre ez a feladatuk! Részletes, fotós beszámoló a következõ számban olvasható! Tiszakécske járás értékei Január 31-én a járásból érkezõk megtöltötték az Arany János Mûvelõdési Központ színháztermét. Az eseményen számos alkotó, termelõ tárgyai mellett a helyi amatõr csoportok ízelítõt adtak magas szintû tánc-, zene- és énektudásukról is. Iskolánk is képviselte magát, több osztály is megtekintette a kulturális mûsort, s az akkor nyíló tárlatot. Szerepeltek a néptáncosaink, citerásaink. Kócsagtoll 2014 januárja 1. évfolyam 4. szám Sír, legyint, ünnepel? Mennyit ér a félévi bizonyítvány? Mindannyiunkat a munkánk és a teljesítményünk alapján értékelnek. Pontozzák azt a tesztet, amit KRESZ-vizsgán, vagy felsõfokú vizsgán kell írni; a munkahelyeken a béremeléssel, kitüntetéssel jutalmazzák az arra érdemeseket. Az iskolában a tanulókat jegyekkel értékelik a tanárok. Az értékelés nem más, mint értékkeresés. Minél inkább fontos értéket keresnünk, mert a gyerek az iskolai teljesítményének megítélését személyiségének minõsítésével azonosítja. 6-8 éves korban döntõen, de késõbb is, egész felnõtt koráig jelentõsen befolyásolja teljes énképének alakulását. (Milyen is vagyok? Mit is érek?) Értékelésre, visszajelzésre szükség van. Minél árnyaltabb a visszajelzés, annál hasznosabb, és minél kevesebbet mond arról, akinek szól, annál kétségesebb a hatása. Az osztályzat nem árnyal, hanem minõsít! Legjobban a szabad szövegû értékeléssel lehetne tükröt tartani, amikor elmondhatnánk, hogy a gyerek, a diák miben önálló, miben együttmûködõ, mennyire alakultak ki a szám-, betûfogalmai, menynyire kreatívak a rajzai, festései; milyen a beszédbátorsága, ha idegen nyelven kell megszólalnia; hogy tartja be a szabályokat a sportjátékokban; mennyire biztonságosan ismer fel dallamokat, stb... Leírhatnánk, milyen területeken javult, és hol várjuk a fejlõdését... (Tudjuk mindannyian, hogy egy fõs osztályt több tárgyat is tanítva az ilyen szöveges értékelések megírása akár egy hónapig is eltartana!) Így tehát az 5 féle érdemjeggyel értékelünk! A félévi eredmény helyzetjelentés. Még semmi sem dõlt el, a tanév végéig minden lehetséges, akár fordulhat is az állás. A lényeg, hogy a gyerek a képességeinek megfelelõen teljesítsen, s ne alatta! Ehhez kapjon elég segítséget, odafigyelést. Azok a szülõk lepõdnek meg a nem várt eredményen, akik nem követték végig az eseményeket, s éppen most kapcsolódtak be, miután lefújták az elsõ félidõt. Nos, ez valamelyest az õ bizonyítványuk is! Iskolánkban sajnos igen sok volt a bukás! A tanulók mintegy 1/5-e kapott elégtelent egy-két, vagy több tantárgyból is. Van olyan tanuló, aki tíz fölötti tantárgyból virított. Hogy õ miként érzett? Hogy hogyan reagált az extra eredménytelenségét bemutató félévi bizonyítványra, azt nem tudom! Azt viszont igen, hogy volt olyan tanuló, akinek a félévi értékelés nem jelentett mást, mint egy vállrándítást. De azt is tudom, hogy volt, aki sírva vette tudomásul a kedvezõtlen érdemjegyet. A többség kedvetlenül fogadta az értékelést, s még kevesebben voltak azok, akik fülig érõ szájjal, örömmel gyönyörködtek a megérdemelt, jó eredményben. Azt csak véletlenül tudtam meg, hogy büntetésül elvették a laptopot, vagy megvontak a diáktól néhány dolgot... Valamiféle elégedettséget éreztem, hiszen ezek a szülõk valóban szeretnék, hogy a gyermekeik a képességeikhez mérten sokkal jobban teljesítsenek! Sajnos a diákok zöme jóval alul teljesít, mint az elvárható volna... Pedig a többségnek semmi más feladata nincs, csak a tanulás. Tudom, hogy unalmas a tanulj, mert magadnak tanulsz mondat! Pedig nagyon igaz! Mert mindazt a tudást, amit az agyunkban elraktározunk, azt nem veheti el tõlünk soha, senki! Nagyon sokszor, sok helyen kamatoztathatjuk, hiszen erre épül a munkánk, az életünk! Czinege Edit 3

4 Illik tudni... Azt mondjuk, hogy a stílus maga az ember. Ahogy kinéz, ahogy viselkedik, ahogy gondolkodik, ahogy társaságot, barátot választ stb., az mind rá, az emberre jellemzõ. Jól nevelt vagy? Ha vannak hiányosságaid, vagy bizonytalan vagy abban, hogyan is illik viselkedni, akkor itt sorakozik néhány tanács. Ezeket tudni illik! Közöttük számos van, amely a hagyományokban gyökerezik, mondhatnánk, hogy íratlan szabályok. Betartásuk nem kötelezõ, csak illik, egy jól nevelt embernek. Az elsõ benyomás nagyon fontos, így a bemutatásnál és a bemutatkozásnál is illik a másik fél szemébe nézni. Érdemes megjegyezni ezeket a szabályokat, mert az emberek nagy része nem annyira rugalmas, mint mutatja, és igenis megjegyzi a súlyos megsértését az illemszabályoknak. Köszönés A köszönés arra való, hogy tudassuk, észrevettünk embertársunkat, fontos nekünk a hétköznapokban a másik ember, nyitunk felé. Az érintkezés legmindennapibb, leggyakrabb formája. A köszönés a szerint változik, ahogy a napszakok, befolyásolja az, hogy mennyire áll közel hozzánk a másik ember, de még a hangulatunk is befolyásolja. A köszönést elmulasztani, vagy viszonzatlanul hagyni, egyértelmû sértés, hiszen semmibe vesszük a másik embert! Nézzünk mindig a másik ember szemébe, és mosolyogjunk. Mindig a férfi köszön elõre a nõnek, a korkülönbség itt nem számít. Egynemûek között mindig a fiatalabb köszönjön elõször. Fontos az is, hogy ne menjünk túl közel, ne sértsük meg a személyes terét annak, akinek köszönünk ez bizalmaskodás. Sokan zavarban vannak, amikor köszönni kell, de inkább vétsük el a köszönést, de ne hagyjuk ki. Az is fontos, hogy érthetõen ejtsük ki a szavakat, kellõ hangerõvel. Sose hagyjuk le a jó reggelt, jó napot után a KÍVÁNOK szót! A viszlát és a visszhall köszönése bizalmaskodó! Egy diák soha nem köszönhet így sem a tanárának, sem más felnõttnek! Sosem köszönünk tele szájjal, vagy rágóval a szánkban ezt illemtudóan vagy nyeljük le, vagy fejezzük be a rágást arra a pár pillanatra. Nem illik zsebre tett kézzel köszönni, ahogy az is fontos, hogy ha kalapot visel a férfi a kalap most megint divat emelje azt meg. Kalap esetében, ha vendégségbe, étterembe megyünk, elõbb vegyük le a kalapot, sapkát, és csak utána köszönjünk... Folytatjuk! Diákkonyha... PUFI FÁNK Hozzávalók: 15 dkg liszt, 1 tojás, 1 csomag sütõpor, 2 dl natúr joghurt, pici só, a sütéshez olaj. Elkészítés: A hozzávalókat összedolgozom, majd kanállal a forró olajba szaggatom. Porcukorral megszórom, és lekvárt vagy boszorkányhabot kínálok mellé. Dombi Bendegúz 4 Kócsagtoll 2014 januárja 1. évfolyam 4. szám Reményik Sándor: Kegyelem Elõször sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Aztán megfeszíted Körömszakadtig maradék-erõd. Akarsz, egetostromló akarattal S a lehetetlenség konok falán Zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, Szótalanul, gondolattalanul Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: A bûn, a betegség, a nyomorúság, A mindennapi szörnyû szürkeség Tömlöcébõl nincsen, nincsen menekvés! S akkor magától megnyílik az ég, Mely nem tárult ki átokra, imára, Erõ, akarat, kétségbeesés, Bûnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, S egy pici csillag sétál szembe véled, S olyan közel jön, szépen mosolyogva, Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. Akkor magától szûnik a vihar, Akkor magától minden elcsitul, Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán Csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától: ez a Kegyelem. Komarek Gergõ Könyvajánlója Daniel Defoe: Robinson Crusoe Az ifjú Robinsont a kalandvágy hajtja, amikor megszökik otthonról és beáll tengerésznek. Hamarosan hajótörést szenved, és egy lakatlan sziget partján találja magát. Õ az egyetlen túlélõ! Kalandját olvashatjuk ebben a könyvben! Robinson Crusoe a serdülõ ifjúság különösen kedves regénye, a felnõttek személyes ismerõse. Terry Deary: A királynõ hírnöke I. Erzsébet, Anglia királynõja haldoklik. A Marsden család birtokára titokzatos idegen érkezik, miközben holttestet találnak a közeli bournmoori erdõben. George bácsit az események egy másik uralkodó halálát követõ trónviszályra emlékeztetik, amelyet vér és kegyetlenkedés kísért. III. Richard hatalomra jutásának és bukásának története sok tanulsággal szolgál az ifjú Will számára, aki a cserfes szolgálólány, Meg segítségével nyomozásba kezd a bournmoori gyilkos után. Kiss Judit Ágnes: Szó Hazádból, hogyha még bírod, Ne menj el, ó, magyar. Hogy menekülj, lesz mindig ok, És mindig, hogy maradj. Itt áldozat, s vajon mi ott? Bevándorló lehetsz, Nem tudhatod, végül melyik A súlyosabb kereszt. Ez a föld régóta ugar, Terméketlen, sivár, De van még, ki zenét szerez, És színházat csinál, Szeret és harcol semmiért, Mert másként nem tehet. Hogy itt vagy, erõt ad nekik, S õk itt vannak veled. Lehet, hogy nem jön jobb soha, Ki itt él, mély repül. Megúszhatják a vétkesek, S te bûnhõdsz vétlenül. Míg annyi jóval tele A másik serpenyõ, Ha baj van, ki ne mentené, Ami még menthetõ? De itt van szükség rád nagyon, Sötétben lenni fény, Hogy fölemeld, ki megrogyott, És bátorítsd, ki fél. Maradj, mert meg kell védeni, Kinek nincs is hova, Legyen szegény, hajléktalan, Zsidó, meleg, roma, Vagy bárki más, aki alól Kihúzták a talajt. Légy fül, ha semmit nem tehetsz, Ki hallja még a jajt. Ez frontvonal, ez harcmezõ, S még így is otthonod, Rád simul minden rég bejárt Tered, kamaszkorod. Taposhatnak röhögve mind Az összes elveden, De szétolvadnak a szavak Az anyanyelveden. Ne hidd, hogy semmi eszközöd, Fegyver vagy te magad, Mind különleges ügynök az, Ki mégis itt marad. Maradj, tövisnek bõr alatt, Ha bírod még, magyar, Légy viszketõ seb, mit kéz Álmában is vakar. Itt áldás is, másutt csak egy Bevándorló lehetsz. Ki mondja meg, végül melyik A súlyosabb kereszt.

5 Kócsagtoll 2014 januárja 1. évfolyam 4. szám Te tudtad? Farsangi érdekességek Maszkok A farsang folyamán nem véletlen, hogy az emberek imádnak maszkokat hordani. Ez ugyanis személytelenné teszi õket és a cselekedeteiket is, vagyis ilyenkor az embereknek többet szabad akár olyat is, amit máskor nem tennének meg. A farsangnak éppen ezért egyik alapja a szabályok felrúgása és kigúnyolása. Ilyenkor kicsit a feje tetejére állt a világ, a lehetetlen is lehetségessé vált. Erre az érzésre pedig minden embernek szüksége lehet néha, írjunk bármilyen évszázadot is. Középkor A farsang a középkorban lett egyre elterjedtebb. Különbözõ szokások voltak divatban a nemesi udvarokban, ahol elegáns ruhákba öltözve, bálokkal ünnepeltek, és mások a szegények között, akik leginkább félelmetes jelmezekbe öltözve készültek a tél végére. Az elõkelõk között inkább az itáliai hatás, vagyis az elegancia érvényesült, míg az alsóbb osztályok a német hatást követték erõteljesebb ünneplési szokásaikkal. Segítség a Napnak A szegényebb rétegek között elterjedt volt az a nézet, hogy az éjszakák azért hosszúak télen, mert a Nap egyre gyengébb. Éppen ezért szertartásokat rendeztek a Nap megsegítésére, hogy az hamarosan erõre kapjon és melegével elûzze a hideget. Bevett szokás volt például az, hogy esténként óriási, égõ kerekeket gurítottak le a dombon, ami természetesen a Napot szimbolizálta és meggyõzõdésük szerint támogatta annak erejének visszaszerzését. Ártó szellemek Úgy tartották, hogy a Nap erejének csökkenésével megerõsödnek az ártó szellemek is, amelyek csak bajt és fájdalmat hoznak az emberekre a gazdaságban és a magánéletben egyaránt. Éppen ezért boszorkánybábukat készítettek, amelyeket hatalmas máglyákon elégettek, hogy ezzel is csökkentsék a szellemek erejét. Félelmetes maszkokba öltözködtek, ijesztgették egymást, viccet csinálva ezzel abból, amitõl valójában nagyon is féltek. Utcai farsangolás A beöltözésekkel és a máglyákkal együtt járt az is, hogy az emberek ilyenkor az utcára mentek ünnepelni. Az idõ éppen ideális volt a szórakozásra, mivel még nem voltak feladatok a földeken vagy a ház körül, így kihasználták az utolsó idõszakot azelõtt, hogy újra elkezdjék az éves mezõgazdasági munkákat. Így hamarosan hatalmas utcai bálokká, szórakozássá váltak a farsangi rendezvények, amely összehozta a közösséget a rossztól való félelemben és a meleg, valamint a szórakozás iránti vágyban egyaránt. Fonók A falusi élet egyik társasági központja a fonó volt. Ide jártak a nõk fonni, közben pedig megbeszélték a falu eseményeit, pletykáit. Gyakori volt, hogy a fiatalemberek is ide jártak udvarolni a kiszemelt lányoknak. Éppen ezért a farsang egyik fontos színhelye is a fonó lett, mivel az ünneplés általában itt kezdõdött, és innen vonultak az utcára késõbb. Elõtte persze táncoltak, szórakoztak, és egyben a fonási munkák végét is megünnepelték. Felvonulás, elõadások A farsangi szezon vége felé, általában annak utolsó napjaiban tartották a legtöbb helyen a maszkos felvonulásokat is, amelyek idõvel egyre látványosabb elemekkel is bõvültek. Ilyenkor ugyanis az emberek nem csak végigvonultak az utcákon, de gyakran drámai elõadásokkal is készültek, amelyekkel végigházalták az utcákat, hogy az ott lakóknak bemutassák azokat. Az egyik ilyen legismertebb, máig élõ szokás, a mohácsi busójárás. Batyus bálok A farsangi szezon természetesen bálokban, táncmulatságokban sem szenvedett hiányt. Faluhelyen jellegzetesek voltak az úgynevezett batyus bálok, amelyek azt jelentették, hogy a helyi kocsmákban vagy kibérelt házakban összegyûltek a szórakozni vágyók, és egész este remekül mulattak. A bálon felszolgált italokat a férfiak hozták, míg az ételeket a lányok készítették el otthon, majd batyukba csomagolva vitték át a bál színhelyére. Kócsag NAPTÁR a húsvéti ünnepkörre; 2014 Húshagyókedd márc. 04. Hamvazószerda márc. 05. Nagyböjt 1. vasárnapja márc. 09. Virágvasárnap ápr. 13. Nagycsütörtök ápr. 17. Nagypéntek ápr. 18. Nagyszombat ápr. 19. Húsvétvasárnap ápr. 20. Húsvéthétfõ ápr. 21. Húsvétra Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérõ Föltámadás a földi tájakon, Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ, Te zsendülõ és zendülõ pagony! Köszönt e vers, élet, örökkön élõ, Fogadd könnyektõl harmatos dalom: Szivemnek már a gyász is röpke álom, S az élet: gyõzelem az elmuláson. Húsvét, örök legenda, drága zálog, Hadd ringatózzam a tavasz-zenén, Öröm: neked ma ablakom kitárom, Öreg Fausztod rád vár, jer, remény! Virágot áraszt a vérverte árok, Fanyar tavasz, hadd énekellek én. Hisz annyi elmulasztott tavaszom van Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban! Egy régi húsvét fényénél borongott S vigasztalódott sok tûnt nemzedék, Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok, És neki szánok lombot és zenét. E zene túlzeng majd minden harangot, S betölt e Húsvét majd minden reményt. Addig zöld ágban és piros virágban Hirdesd világ, hogy új föltámadás van! Felhívás! Kedves Diákok! Várunk tõletek érdekes, ismeretlen, népi locsolóverseket! Saját költeményeket is szívesen fogadunk! Azok között, akik verseket küldenek, húsvéti ajándékokat sorsolunk ki. Határidõ: márc

6 Kócsagtoll 2014 januárja 1. évfolyam 4. szám A LEGO Mindstorms NXT Kedves tanulók, hoztam nektek egy jó kis LEGOrobot ismeretterjesztõ. Olvassátok sok-sok szeretettel. Ha valaki robotok programozásával szeretne foglalkozni, akkor ideális választás lehet a LEGO Mindstorms NXT készlete. Az alapcsomag a nem játék szintjén programozható robotokhoz képest viszonylag olcsó, százezer forint alatt beszerezhet? Ugyanakkor a rendszer kellõen összetett ahhoz, hogy a szórakozáson túlmenõen komoly kihívások elé állítsa a vállalkozó kedvû fejlesztõket, és bepillantást engedjen ebbe a mûszaki informatikai világba. A LEGO a hagyományos konstrukciós játékok készítése mellett már több mint két évtizede foglalkozik robotokkal. A cég a Mindstorms szériát 1998-ban indította útjára, ennek egyik elsõtípusa az intelligens téglaként is nevezett RCX. Az NXT a LEGO legújabb generációs programozható robotkészlete. A LEGO Mindstorms NXT honlapja részletesen bemutatja a készletet, a továbbiakban én csak a legfontosabbak tudnivalókat írom le. A 4 önálló szenzortípus különbözõ érzékelési modalitásokban mûködik. Az érintésérzékelõ az eszköz végén lévõ gomb benyomódását, felengedését jelzi vissza. A fényérzékelõ a fény erõsségérõl tájékoztat. A hangérzékelõ különféle hangmintákat ismer fel. Az ultrahangos érzékelõ a tárgyakról visszaverõdõ ultrahang segítségével határozza meg a környezet elemeinek távolságát. érintésérzékelõ hangérzékelõ fényérzékelõ ultrahangos érzékelõ A nevetés gyógyír! Egy fiatalember megszólít egy lányt : Kisasszony, nem emlékszik rám? Az állatkertben találkoztunk. Tényleg? És melyik ketrecben volt? A rendõrnek gyereke születik. Gratulálok! mondja a szülésznõ. Egy fia és egy lánya született. Az lehetetlen válaszol a rendõr, hiszen nekem csak egy feleségem van. Sok ember mottója lehet: * Még nincs kész, de már majdnem elkezdtük! * A memóriám már nem a régi. És ráadásul még a memóriám sem a régi. * Sok ember fél a magasságtól, én nem, én a szélességtõl félek. * Kétféle sebtapasz van: amelyik nem akar ragadni és amelyik nem akar lejönni! * Akkora paraszt vagy, hogy érted, mit mond Gyõzike. * Az optimista két garassal a zsebében is úr. A pesszimista tele páncélszekrénnyel is senki. * A Föld a naprendszer elmegyógyintézete. * Amit az ember részegen tesz, azért józanul fizet. * Ha a plázacicák tudnák mennyibe kerül egy traktor, mindnek parasztfiú kellene... * Olyan ronda vagy, hogy zsákban hordtak óvodába. * Olyan ronda volt, hogy kas alatt tartották, mert nem tudták, hogy fut vagy repül... * Az, hogy más dolgozik még nem ok a munkára. * Az elveszett munkakedvet ne keresd! Impresszum: Kócsagtoll A tiszakécskei Református Kollégium ingyenes diáklapja. Megjelenik 100 példányban, havonta, iskolai sokszorosításban. Új néven újra indítva: 2013 októberében, az iskola szerkesztõsége gondozásában. A kiadásért felelõs az iskola igazgatósága. Cím: Református Kollégium, Tiszakécske, Templom tér 3. Felelõs szerkesztõ: Czinege Edit. A szerkesztõség tagjai: Bálint Alexandra, Dombi Bendegúz, Gebei Tamás, Gungli Viktória, Komarek Gergõ, Ponta Eszter, Sipka Gergõ, Szabó Brigitta, Zámbori Leila. 6 A kép a készlet központi részét, az NXT egységet ábrázolja. Az NXT készlethez a közismert Technicépítõ elemeken és a központi egységen kívül hozzátartozik 3 szervómotor és 4 különbözõ szenzor. Az NXT alapú robot szervómotorainak segítségével tud bármiféle mozgást végezni, így kereken gurulni, járni vagy tárgyakat emelni. A motorok sajátsága, hogy elfordulásérzékelõt tartalmaznak, így az általuk végrehajtott elfordulás lekérdezhetõ, illetve viszonylag finom mozgás kivételezésre adódiklehetõség. Az alapkészlethez további érzékelõk vásárolhatók, akár eddig nem említett típusúak, pl. iránytû, színérzékelõ, gyorsulásmérõ. Mivel ezek az érzékelõk a készlethez képest viszonylag drágák, ezért ha megoldható, akkor célszerûbb két alapkészletet vásárolni. Ennek a megoldásnak további elõnye, hogy a robotok közötti kommunikáció, feladatmegosztás, versenyzés kipróbálása is lehetségessé válik. Sipka Gergõ A vallás és az alázat az ember gyökere... A szeretet a keresztények ismertetõjegye. Nem elsõsorban a hited és látványos jó cselekedeteid üdvözítenek, hanem a szereteted, amellyel ezeket valóra váltod. Egészen rövid reggeli imádság: Add, Uram, hogy jobban szerethessek, mint tegnap! Ennyi az egész. Szívesen átadom, mert ebben minden benne van... Egy kis agytorna A kérdéseket követve azonnal megadjuk a megoldást is, így nem kell egy hónapot várni a megfejtésre Melyik nem illik a többi közé? Cápa, kacsacsõrû emlõs, keszeg, bálna, delfin... Megoldás: Keszeg, a többi állat elevenszülõ, ill. tojással szaporodik 2. Miért nincs a mozdonyon bástya? Megoldás: Mert a vonat nem vár! 3. Matek! Kovácséknál 6 hordó bor van a pincében. Egy 6, egy 7, 9, 10, 11, és 19 literes. Egy vendégség alkalmával Kovácsné felhozott egy adagot. A vendégek hamar megitták így még egyszer lement borért, de most kétszer annyit hozott fel, mint elõször. Így egy hordó maradt a pincében. Hány literes hordó maradt a pincében? Megoldás: Mivel másodszor kétszer annyi bort hozott fel Kovácsné, mint elõször, ezért összesen az elsõ alkalom háromszorosát hozta fel. Ha összeadjuk az összes bort, =62 liter. Ebbõl az egyiket elvéve kapjuk azt a mennyiséget, amit felhozott, és ami egy 3-mal osztható szám. Ez csak úgy lehetséges, ha a 11-t vonjuk ki a 62-bõl, és az 51. így 51/3=17, tehát elõször a 7 és a 10 litereset hozta fel, másodszor a 6, 9, 19 litereseket és lent maradt a 11 literes. Sipka

Kócsagtoll. suliújság. A Tiszakécskei Református Kollégium diákújságja 2014. 1. évfolyam, 5. szám A KOKÁRDA EREJE

Kócsagtoll. suliújság. A Tiszakécskei Református Kollégium diákújságja 2014. 1. évfolyam, 5. szám A KOKÁRDA EREJE Kócsagtoll suliújság A Tiszakécskei Református Kollégium diákújságja 2014. 1. évfolyam, 5. szám A KOKÁRDA EREJE Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira, közkatonáira emlékezünk

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza

Pál apostol első levele a korintusiakhoz. A szeretet himnusza Ártatlannak maradni! Müller Péter Sziámi Jónak lenni jó. De hol van a határ jó és kevésbé jó között? 4. oldal Hordoznom kell azt a gyertyát Dévai Nagy Kamilla a múltról, jelenről, szeretetről, a küldetéséről

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április Jánoshidai Híradó Önkormányzati lap 150 Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu XV. évfolyam 1. szám 2012. április Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 20. szám 2013. december 17. Ingyenes Ne engedd a haragot, hogy megtelepedjen a szívedbe, mert az fagyossá teszi a szívedet! Karácsony ünnepe Várjuk az ünnepet,

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 5. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 5. szám Januári I. évfolyam 5. szám Ünnep Farsang Többet ezekrôl én mostan itt nem szólok, Csak a csúf inneprôl, az farsangról szólok Mennyi sok bolondság ott vagyon tudjátok, Minden gonoszságra vagyon szabadságtok.

Részletesebben

XXI. évfolyam I. szám. 2011. január. A szeretet ünnepén

XXI. évfolyam I. szám. 2011. január. A szeretet ünnepén XXI. évfolyam I. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft 2011. január A szeretet ünnepén A karácsonyi ünnepek előtt az emberek már 2-3 héttel nézegetik a fenyőfákat. Én is megvettem a miénket, pedig

Részletesebben

A tizennegyedik állomás

A tizennegyedik állomás 1 RÁKÓCZI RÁKÓCZI 2 2 A tizennegyedik állomás Húsvét A nagyböjt liturgiáinak, imádságainak sorában ott találjuk a Jézus Krisztus szenvedésének útját végigszemlélő keresztutat. Igen népszerű elmélkedési

Részletesebben

KÕLAP HIRDETÉSEK. Reményik Sándor két versével kívánunk áldott húsvéti ünnepet minden kedves testvérünknek!

KÕLAP HIRDETÉSEK. Reményik Sándor két versével kívánunk áldott húsvéti ünnepet minden kedves testvérünknek! HIRDETÉSEK Emlékeztetjük a gyülekezetünk kisgyerekes tagjait, hogy minden vasárnap a 11 órás istentisztelet ideje alatt az új gyülekezeti házban foglalkoztatót tartunk óvodás és kisiskolás gyermekek számára.

Részletesebben

Húsvétra. Juhász Gyula: XVI. évfolyam 1. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2010. március

Húsvétra. Juhász Gyula: XVI. évfolyam 1. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2010. március XVI. évfolyam 1. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2010. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérõ Föltámadás a földi tájakon, Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ, Te zsendülõ és zendülõ

Részletesebben

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség!

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség! Anyakönyvi hírek A Veresegyházi Református Egyházközségben a 2014. évben A keresztség sákramentumában részesedett: Hinkó András Márton, Hinkó Barna, Hinkó Nándor, Csőri-Czinkos Vince, Lukács Adél, Stum

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. Kárpát-medencei Testvértalálkozó és Honosítási Ünnepség A RENDEZVÉNY PROGRAMJA A KÖVETKEZÕKÉPPEN ALAKUL:

LAKITELEKI ÚJSÁG. Kárpát-medencei Testvértalálkozó és Honosítási Ünnepség A RENDEZVÉNY PROGRAMJA A KÖVETKEZÕKÉPPEN ALAKUL: XXIII. évfolyam 7. szám Szent Jakab, Nyárhó, Áldás hava 2011. július 26. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Kárpát-medencei Testvértalálkozó és Honosítási Ünnepség 2011. augusztus 26-27-én

Részletesebben

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív.

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Figyeld ott fönn a réti sast, átíveli a kék eget, a gyenge füvet is kutasd, hol fáradt lábad

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ülésterembõl. Gólyahír: Gondolatok:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ülésterembõl. Gólyahír: Gondolatok: Ára: 150,-Ft 16 Megyei I. osztály Március 20-án tervezik a labdarúgó bajnokság indítását Felnõtt labdarúgó csapatunk január 30-án 1400-kor kezdték meg a felkészülést a bajnokság tavaszi rajtjára. Március

Részletesebben

CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990.

CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990. CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990. o 2008. O. február Ingyenes 19. évf. 2. sz. NÉPSZAVAZÁS március 9-én Március 9-én lesz a népszavazás a kórházi napidíjról, a vizitdíjról és az egyetemi

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA XI/3. 2007. húsvét Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta.

67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta. 67. évfolyam, 6. szám, 2013. november december. Megjelenik kéthavonta. Karácsonyi köszöntõ El sem hiszem, hogy megint itt van karácsony! Felfokozott várakozásban élünk, annak ellenére, hogy biztosra vesszük,

Részletesebben

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Tegyétek, amit mond! Kopogtató A mély atya-élmény biztonságot ad a szívnek. Egy mély anya-élmény rejtettséget ad a léleknek.

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap V. Évfolyam 46. szám - 2011. április HU ISSN 1789-8153 (Online) Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. március 24-én tett látogatást Zagyvarékason. A községházán

Részletesebben

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja PÜnküsd - vakáció A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja XV. évf. 2. szám Pünkösd - vakáció 2008. június Pünkösd Boldog, aki nem lát és mégis hisz. Jn. 20, 29 Ballagtak a vén diákok

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P. Szo V. Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka DECEMBER DECEMBER

P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P. Szo V. Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka DECEMBER DECEMBER A latin õskalendárium 10. hónapja. A pihenés, megbékélés ideje, az emberek a családi tûzhely köré húzódtak, és élvezték a jól végzett munka gyümölcseit. Decemberre minden jelentõs paraszti munka befejezõdött,

Részletesebben

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata Piarista DEÁKLAP A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Forma és tartalom Egyik legalapvetőbb emberi értékünk

Részletesebben

HÍREK. Helyi érték Nyitottan az újra, a változásra. Baktay - Weimar UNESCO konferencián. Szimultán a mesterrel Sakkparti az európabajnokkal

HÍREK. Helyi érték Nyitottan az újra, a változásra. Baktay - Weimar UNESCO konferencián. Szimultán a mesterrel Sakkparti az európabajnokkal DUNAHARASZTI HÍREK XXIII. évfolyam - 2014. január - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Helyi érték Nyitottan az újra, a változásra Baktay - Weimar UNESCO konferencián Szimultán a mesterrel Sakkparti

Részletesebben

Egy Úr több szolgálat

Egy Úr több szolgálat ne szolgálatokat elvégezni. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor az ember egyedül kel útra, akkor elég egy váltás ruha a hátizsákban, és nem számít az, hogy gyalogosan, vonattal, vagy autóstoppal

Részletesebben

Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április

Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április Alapige: János 20,1-18 Kedves Testvéreim! ÜZENET Az Őri Református Egyházközség húsvéti lapja - 2015. április Húsvétii gondollatok Feltámadt, nincsen itt Látta az Urat Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti

Részletesebben

voltam és térdig jártam a homokban. A homok mindig meleg volt, belesüllyedt a lábam, alig bírtam kihúzni.

voltam és térdig jártam a homokban. A homok mindig meleg volt, belesüllyedt a lábam, alig bírtam kihúzni. Zákányszéki III. évfolyam 3. szám 2009. december A ZakaHom-e Egyesület folyóirata A Z Ú R I S T E N M E G H Í V O T T E G Y S Z E R Z E T E S R E N D B E Amikor ezeket a sorokat írom, advent elsõ vasárnapján,

Részletesebben