A TERMÉK NYOMON KÖVETHETŐ- SÉG SZÜKSÉGESSÉGE NAPJAINKBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TERMÉK NYOMON KÖVETHETŐ- SÉG SZÜKSÉGESSÉGE NAPJAINKBAN"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import menedzsment szakirány A TERMÉK NYOMON KÖVETHETŐ- SÉG SZÜKSÉGESSÉGE NAPJAINKBAN AZAZ NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A VOG KFT-NÉL Készítette: Krisztián Roland Budapest, 2006.

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A termékek nyomon követhetősége... 7 II.1. Fogalom meghatározás... 7 II.2. Követelmények a nyomon követhetőséggel kapcsolatban... 9 II.3. A nyomonkövetés céljai, előnyei III. Nyomon követési rendszerek III.1. Megoldások a nemzetközi gyakorlatban, világkereskedelemben III.2. Vállalati megoldások IV. A VOG Kft. nyomon követési rendszere IV.1. A vállalat általános bemutatása, felépítése, tevékenységei IV.2. A jelenlegi nyomon követési rendszer bemutatása IV.2.1. IBM AS/ IV.2.2. Raktárkönyv módszer IV.3. Problémák a módszerrel, a nyomonkövetés szükségessége V. Ajánlatok értékelése V.1. A kialakítandó rendszer bemutatása V.1.1. A hardvereszközök bemutatása V.1.2. Szoftverbemutatás V.1.3. A rendszer bemutatása V.1.4. EAN SSCC kód bemutatása V.2. Ajánlatok bemutatása V.2.1. Eszközbeszerzés V Simon Cornwill Kft V Wind Comp Számítástechnikai Kft V BCS Hungary V Összehasonlítás, javaslattétel

3 V.2.2. Szükséges átalakítások, szerelési munkák V Összehasonlítás VI. EU pályázatok VI.1. Pályázati lehetőségek VI.1.1. GVOP Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése VI.1.2. GVOP Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek VI.1.3. GVOP Vállalati innováció támogatása VI.1.4. Közös elemek VI.2. Elbírálási szempontok, projectellenőrzések VI.2.1. Pályázatok elbírálási szempontjai VI.2.2. Ellenőrzések VI.3. Összehasonlító elemzés, esélyek és lehetőségek VII. Összefoglalás VIII. Táblázatok jegyzéke IX. Mellékletek X. Felhasznált források jegyzéke

4 I. Bevezetés Szakdolgozatom témája az áruk nyomonkövetésének logisztikai szempontból történő vizsgálata. A törvények előírják, hogy az árut a gyártás/termelés helyétől a fogyasztóig folyamatosan követni kell, és biztosítani kell az áru mindenkori visszakereshetőségét. A termék követését mind az iparcikkeknél mind pedig az élelmiszereknél meg kell valósítani. Tekintve az élelmiszerek romlandóságát és a mostanában egyre gyakoribb előírásoknak nem megfelelő minőséget, az élelmiszeriparban nagy jelentősége van a nyomonkövetésnek. Az ún. farmtól a fogyasztóig szemlélet egyre inkább érvényesülni látszik az élelmiszerbiztonság érdekében. A VOG Kft. egy vállalatcsoport tagja, az osztrák anyacég magyarországi leányvállalataként működik. A Kft. élelmiszer és iparcikkek forgalmazásával foglalkozik, valamint saját maga végez csomagolási tevékenységet szárazgyümölcsök körében. A nyomonkövetés szükségessége elsősorban az élelmiszerek területén kényes kérdés. Számos olyan eset adódik, amikor utólagos kifogás támad az élelmiszer minőségével, állagával kapcsolatban. Ekkor fontos, hogy a termék visszakereshető legyen mind a raktárban, mind pedig a már kiszállított áruk között. A jelenlegi gyakorlat az ún. raktárkönyves elszámolás, amikor az árukat a folyamatosan vezetett raktárkönyv alapján lehet visszakeresni. Ez a módszer azonban, mint ahogy azt a későbbiekben kifejtem majd, számos problémát hordoz magával. A nemzetközi piac tanulmányozása során számos megoldást találtam a nyomonkövetési rendszer megvalósítására. Tekintve, hogy a cég egy vállalatra szabott készletnyilvántartó programot használ, így a nyomonkövetésnek is célszerű ehhez kapcsolódnia. A leányvállalat nem szakadhat el teljes mértékben az anyavállalattól, ezért a megvalósítandó rendszer alappillére az osztrák VOG-nál már eredményesen működő raktárrendszer. Ennek alapos tanulmányozása vezetett arra az eredményre, hogy mindez a magyarországi vállalatnál is megoldható lenne a szükséges átalakítások elvégzése után. Célom, hogy bemutassam a tervek szerint jövőre megvalósuló rendszert, a szükséges szoftvereket és hardvereket, valamint azt a folyamatot, amelyen minden árunak keresztül kell haladnia az optimális működés elérése érdekében. 5

5 A tervezés komolyságát jelzi, hogy a tanulmányaimat áttanulmányozva a vezetőség már bekérte az első ajánlatokat tájékozódás végett. Ezen ajánlatok elemzése és véleményezése természetesen szerves részét képezi a szakdolgozatomnak. Az ajánlatok elemzése során nyilvánvalóvá váltak a költségtényezők. A források megteremtése érdekében tanulmányoztam a GVOP pályázati lehetőségeit. Három olyan pályázati kiírást találtam, melyek megfelelnek a beruházásnak. Ezen pályázatok részletes elemzése, és összehasonlítása után egy olyan pályázati lehetőség van, melyet ajánlok a cégnek. Habár a rendszer megvalósítása még hátravan, és sok munka szükséges ahhoz, hogy megvalósuljon, az előzetes vizsgálatok alapján állítható, hogy megéri a ráfordítást. Nemcsak a nyomonkövetés valósul meg vele maradéktalanul, hanem gyorsabbá, szervezettebbé, követhetőbbé válik a raktári munka. 6

6 II. A termékek nyomon követhetősége Az élelmiszerek nyomon-követhetőségének megvalósítása alapvetően nem tekinthető új elvárásnak. Az élelmiszerlánc szereplőinek korábban is el kellett tudni számolniuk, hogy az előállított termékeikhez mennyi anyagot használtak fel, azokat honnan szerezték be, továbbá a késztermékek mikor, milyen mennyiségben, és kinek kerültek átadásra. Míg azonban a korábbiakban a nyomon-követhetőség célja elsősorban gazdasági, elszámolási követelmény volt, addig manapság az utóbbi év nagy élelmiszer botrányai miatt élelmiszerbiztonsági szerepe került a középpontba. II.1. Fogalom meghatározás A Codex Alimentarius a nyomon-követhetőség jogszabályba foglalását követően melyet az Európai Unió végzett el - nekilátott a nyomon-követhetőség, mint élelmiszeripari kulcsfogalom definíciójának kidolgozásához. A fő kérdés az volt, hogy miként lehetne tömören, de precízen megragadni a nyomon-követhetőség lényegét. Végül a Codex Alimentarius Általános Elvek Bizottságának (CCGP) május 3-7. közötti 20. plenáris ülése fogadta el a fogalom-meghatározást. A végleges szöveg magyarul így hangzik: Nyomon-követhetőség/termékek nyomon-követése: az a képesség, amely lehetővé teszi egy élelmiszer mozgásának követését az előállítás, a feldolgozás és a forgalmazás egyes fázisaiban 1. Az Európai Unió rendelete Az Európai Parlament és a Tanács január 28-án kelt 178/2002/EK rendelete a nyomonkövethetőséget az alábbiak szerint határozza meg: a nyomon-követhetőség lehetőség arra, hogy nyomon követhető legyen egy élelmiszer, takarmány, élelmiszer előállítására szánt állat vagy olyan anyag, amely anyagot élelmiszer vagy takarmány előállításánál felhasználásra szánnak, illetve amelynél ez várható, a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában. 1 Forrás: FAO/WHO Codex Alimentarius 7

7 (1) A termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában biztosítani kell az élelmiszerek, a takarmányok, az élelmiszertermelésre szánt állatok, valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagok útjának nyomon követhetőségét. (2) Az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozóknak gondoskodniuk kell arról, hogy azonosítani tudják azon személyeket, akiktől az élelmiszert, takarmányt, az élelmiszertermelésre szánt állatot, valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagot kapják. Ennek érdekében a vállalkozóknak rendelkezniük kell olyan rendszerekkel és eljárásokkal, amelyek lehetővé teszik az ilyen információk eljuttatását az illetékes hatóságokhoz azok kérelmére. (3) Az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozóknak rendelkezniük kell olyan rendszerekkel és eljárásokkal, amelyek lehetővé teszik azoknak az egyéb vállalkozásoknak az azonosítását, ahová termékeiket szállítják. Ezeket az információkat az illetékes hatóságok kérésére a hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. (4) A Közösségben forgalomba hozott, illetve valószínűleg forgalomba hozatalra kerülő élelmiszereket vagy takarmányokat el kell látni olyan címkékkel vagy azonosító eszközökkel, amelyek a vonatkozó meghatározott rendelkezések követelményeivel összhangban, a vonatkozó dokumentáción és információkon keresztül lehetővé teszik a termékek nyomon követését. 2 A nyomon-követhetőség tehát képesség arra, hogy a termék útját a teljes termelési láncban figyelemmel tudjuk kísérni. A nyomon-követhetőség, azaz egy élelmiszerként felhasználásra kerülő termék útjának végigkísérése a takarmány állat feldolgozás, illetve növény betakarítás feldolgozás tárolás értékesítés teljes láncolatában ( a farmtól a fogyasztóig ) a fogyasztók alapvető egészségügyi érdeke. Emellett a nyomon-követhetőség a felelősség megállapításának alapja is, egészségre káros élelmiszer piacra kerülése esetén. 2 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 178/2002/EK RENDELETE (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (4. szakasz, 18.cikk) 8

8 A nyomon követés elvei 1. Egyedi azonosítás: Bármely követett, vagy nyomon követett egységet egyedileg kell azonosítani. Az egyedi azonosító a kulcs ahhoz, hogy hozzájuthassunk valamennyi adathoz az adott termékkel kapcsolatban. Az élelmiszer ellátási láncban a termékek többségénél az előállítási (gyártási) számuk alapján történik a követés, illetve a nyomon követés a termelési folyamat, a szállítás, raktározás és az elosztás folyamán. 2. Adatközlés és adattovábbítás: A nyomon követés megköveteli, hogy az ellátási lánc során előre egyeztetett adatot közöljünk és továbbítsunk. A adatszolgáltatás pontossága, gyorsasága, a megfelelő nyilvántartás és visszakeresés a fokmérője bármely nyomon követési rendszer hatékonyságának. 3. A nyomon követés megkívánja, hogy hatékonyan menedzseljék a megfeltetési kapcsolatokat az ellátási lánc egész hosszában a beérkezett, megtermelt, csomagolt, raktározott, elszállított stb, egységek között. Ha az elosztási lánc során bármely partner nem kielégítően gondoskodik erről, akkor az információs láncban is szakadás keletkezik, vagyis nem működik megfelelően a nyomon követés sem. 4. Adatközlés: A nyomon követés megköveteli, hogy a termékek fizikai mozgásával együtt a rájuk vonatkozó adatok is mozogjanak. Ahhoz, hogy biztosítsuk az adatközlés folyamatosságát az elosztási lánc valamennyi szereplőjének előre egyeztetett adatokat kell közölnie az utána következő szereplővel, garantálva ezzel, hogy ez utóbbi is meg tudjon felelni a nyomon követés követelményeinek. II.2. Követelmények a nyomon követhetősséggel kapcsolatban Mire nyújt megoldást a nyomonkövetés? a válsághelyzet és termék kivonás/ visszahívás a fogyasztónak és vállalkozásoknak juttatott megbízható információ tisztességes kereskedelem / az azonosság megőrzésének igazolása 9

9 A nyomon követhetőség három dolgot jelenthet. Egyszer preventív biztonságot, ahol a termékkel együtt "görgetjük" a megbízhatóságát igazoló információt, segítve a forgalmazás és a fogyasztás bizalmi kérdéseit. Másrészt egy lehetőséget biztosít arra az esetre, ha valami történik visszakeresni, lokalizálni a baj forrását, megakadályozni a probléma továbbterjedését vagy a károsultak számának növekedését. A harmadik szerep a felelősségek elhatárolása. Ha a származás ismert, a forgalmazás lépései követhetők, baj esetén a felelősség visszahárítható arra, aki megelőzhette volna a baj kialakulását. Pontosan nyilván kell tartani azt az utat, míg a termék a gyártótól a szállítón keresztül a végfelhasználóhoz jut. Mindig tisztában kell lenni a felhasznált/értékesített alapanyag/áru forrásával, azaz kitől, mikor, mit, mennyit vásároltunk. A szállító egyedi azonosítóját össze kell kapcsolni az egyedi azonosítóval, hogy a feldolgozás/értékesítés lánc biztosított legyen. A nyomon-követhetőséggel kapcsolatban elvárt, hogy a jogszabályi elvárásoknak megfelelő igazolható objektív költséghatékony a lehető legegyszerűbben megvalósítható legyen. Az Európai Unió területén az általános jogszabályi elvárásokat az Európai Parlament és a Tanács január 28-án kelt 178/2002/EK rendelete határozza meg. A rendeleti hivatkozás azt az alapvető előírást tartalmazza, amelyet, mint minimális elvárást január 1.-től az Európai Unió valamennyi élelmiszer vállalkozásának be kell tartania. A rendelet tehát kevesebbet követel, mint a ma általánosan ismert élelmiszerbiztonsági, minőségirányítási rendszerek. 10

10 Mindössze arra kötelezi az élelmiszerlánc szereplőit, hogy külön-külön olyan nyilvántartásokat vezessenek, amelyek alkalmasak arra, hogy azonosítsák valamennyi olyan beszállítójukat, akik az előállított élelmiszerhez felhasznált valamely anyagot szállítottak, illetve azokat a vevőiket, akik részére az előállított élelmiszert (élelmiszer összetevőt) a vállalkozás telephelyéről kiszállították. A vevői nyilvántartásnak olyannak kell lennie, hogy az egyértelműen kapcsolódjon a termék tételen feltüntetett azonosító jelölésekhez. Ugyanakkor nem feltétlen elvárás, hogy a kibocsátott késztermék tétel azonosító jelölése alapján az annak előállításához felhasznált anyagok beszállítói is egyértelműen azonosíthatók legyenek. Ennek a látszólagosan hiányos elvárásnak az a szakmai indokoltsága, hogy egyes élelmiszeripari ágazatok jelenlegi gyakorlatában megoldhatatlan feladatot jelentene a késztermék tételhez a konkrét beszállító azonosítása (gabona-, cukor-, tej-, növényolaj feldolgozás). Ez az ún. eggyel előtte, eggyel utána elv tehát csak a beszállítók és a vevők nyilvántartását írja elő kötelezően és nem intézkedik arról, hogy a vállalkozás az egyes összetevőket mikor és mely termékhez használta fel. Összefoglalva a nyomon követési rendszereknek olyanoknak kell lenniük, hogy: Növeljék az élelmiszer-biztonságot a megfelelő termelési, előállítási láncok kialakítása révén; Lehetővé tegyék a fogyasztók érdekében a termék visszahívását hatásos módon; Lehetővé tegyék meghatározott élelmiszerek vagy adalékanyagok elkerülését vásárláskor; Kínáljanak igazi választási lehetőséget a termékek között. II.3. A nyomonkövetés céljai, előnyei Az élelmiszerek nyomon-követhetőségének biztosításával kapcsolatos feladatokat alapvetően az elérendő célok határozzák meg. Az elérendő cél szempontjából ezen jelentésben az élelmiszerbiztonsági illetve a versenyképesség növelésének 11

11 céljából kialakítandó nyomon-követhetőségi rendszereket vizsgáljuk. Az élelmiszerbiztonsági cél teljesítésével kapcsolatban a vállalkozásoknak olyan nyomonkövethetőségi rendszert kell működtetniük, amelynek alkalmazása igazolható módon lehetővé teszi egy konkrét termékkel kapcsolatban az élelmiszerláncban szereplő összes szervezet azonosítását, nem-megfelelőségek esetén elősegíti a termék visszavonását, visszahívását. Az élelmiszerbiztonsági célú nyomon-követhetőségi rendszerekkel kapcsolatos alapvető elvárásokat jogszabályokban rögzítik. A kötelező rendszerek jellegzetessége, hogy a követelményeket egy-egy szervezetre vonatkozóan határozzák meg és ezek együttes teljesítésének eredményeként valósítható meg a teljes élelmiszerláncban a termék nyomonkövethetősége. Mi a teendő veszélyhelyzet esetén? A vállalkozásoknak azonnal értesíteniük kell az illetékes hatóságokat, ha joggal feltételezik, hogy az élelmiszerük vagy takarmányuk nem biztonságos. A piaci szereplőknek azonnal vissza kell vonniuk az élelmiszert vagy takarmányt a piacról, ha joggal feltételezik, hogy az nem biztonságos. A vállalkozásoknak együtt kell működniük az illetékes hatóságokkal a kockázatcsökkentő intézkedések során. A vállalkozásoknak azonosítani kell és rendszeresen felül kell vizsgálni eljárásaik kritikus pontjait, és garantálni kell, hogy a rendszeres ellenőrzés megtörténik ezeken a pontokon. 3 Létezik az ún. Gyors Veszélyjelző Rendszer Élelmiszerekre és Takarmányokra (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF). Ennek értelmében jelentendő, ha a kérdéses élelmiszer, illetve takarmány egészségi kockázatot jelent, ill. nem felel meg az előírásoknak Piaci típusú nyomon-követhetőségi rendszer A versenyképesség növelésével kapcsolatos nyomon-követhetőségi elvárások a piaci igények illetve marketing célok szerint igen tág határok között mozoghatnak. 3 Szigorúbb előírások, hatékonyabb ellenőrzés, javuló élelmiszerbiztonság (előadás), Szeitzné Szabó Mária főigazgató; Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal

12 A termék egyes összetevői származásának, fajtájának igazolásától kezdve az alkalmazott technológiák, egyes minőség tulajdonságok meglétének bizonyításáig szinte bármilyen igazolás hitelességének megerősítéséhez szükséges lehet a nyomon-követhetőség megvalósítása a teljes élelmiszerláncban. A piaci típusú nyomon-követhetőségi rendszerek kialakításával kapcsolatos követelményeket a vevői igények határozzák meg. Megvalósításukhoz általában szükség van egy integrációs feladatokat ellátó szervezetre, amely a teljes élelmiszerláncban kellő felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy a nyomon-követhetőség feltételei kialakításra és működtetésre kerüljenek. Jellemző módon a nyomon-követhetőség megvalósítása a piaci rendszerekben nem minden összetevőre vonatkozik, hanem csak a kitűzött cél igazolásában érintettekre. A piaci típusú nyomon-követhetőségi rendszerek kialakításának alapvetően bizalomerősítő illetve marketing céljai vannak. Az integrációban résztvevők a vevők, fogyasztók számára kívánják bemutatni a termék azon tulajdonságát, amellyel a piacra jutást, vagy a piaci pozíciók erősítését kívánják elérni. A nyomon-követhetőség előnyei, problémái A nyomon-követhetőség hatékony és az élelmiszerlánc minél nagyobb részére kiterjedő megvalósítását a közegészségügy minden szempontból csak támogatni tudja. Rendkívül nagy segítséget nyújt ugyanis az élelmiszer eredetű megbetegedések és akut veszélyhelyzetek felderítésében, a további megbetegedések megakadályozásában, az egészségügyi kockázatok kezelésében. A jogi szabályozás célja éppen ez. A nyomon-követhetőség elvének teljes körű alkalmazása, különösen, ha azt szélesebb értelemben a termőföldtől az asztalig szemléletnek megfelelően kívánják bevezetni, számos problémát is jelent. Gondoskodni kell a fent említettek értelmében a termékek folyamatos végigkövetéséről, beazonosíthatóságáról, más termékekkel való összekeveredés, vagy összetévesztés lehetőségének a kizárásáról. Hasonlóan más dokumentált rendszerekhez, ez sem lehetséges az adminisztratív teher növekedése nélkül. Különös problémát jelent olyan alapanyagok felhasználása, vagy olyan termékek forgalmazása, melyek importból származnak, különös tekintettel arra, hogy a nyomon-követhetőség elvének kötelezővé tételével számos Európai Unión kívüli ország nem ért egyet és azt nem vezette be. 13

13 III. Nyomon követési rendszerek Ebben a fejezetben igyekszem bemutatni azokat a megoldásokat, melyeket a nemzetközi kereskedelemben és logisztikában használnak. Elemzésre kerülnek olyan külföldi vállalatok melyek a nyomonkövetési rendszer valamely módját vezették be sikeresen a múltban. Végül megismerhetjük, hogy milyen megoldásokat kínálnak a hazai cégek a termék nyomon követésre. III.1. Megoldások a nemzetközi gyakorlatban, világkereskedelemben 1. A termékazonosítás és termék nyomonkövetés terén egyre több helyen találkozhatunk rádiófrekvenciás azonosító rendszerekkel (RFID). A szállítmányozással, raktározással foglalkozó cégek száma a piaci igényeknek megfelelően növekvő tendenciát mutat. Ezen cégek terheltsége nagy. A probléma első sorban a csomagok azonosításából ered, hiszen, ha vonalkódot használnak, minden csomagot szükségszerűen külön kell azonosítani, ami meglehetősen sok időt és energiát vesz igénybe, ezen felül sérülékeny, ami kérdésessé teszi az alkalmazhatóságot is. Mennyivel egyszerűbb a csomagok csoportos, szállítás közbeni azonosítása, nyilvántartása. Egy nemzetközi gyakorlatban alkalmazott módszer lényege például, hogy miközben a csomagok egy raklapon áthaladnak az antenna előtt, az összes csomag azonosításra kerül. A DHL már számos országban bevezette az EMS RFID azonosító rendszert. A rendszer alkalmas kisebb csomagok, levelek azonosítására is, ezt az alkalmazást postai területen először az Olasz posta vette használatba. 2. A gyártók nagy értékű termékek esetén garanciális és garancián túli javítások nyomon követésére szintén alkalmaznak RFID rendszereket. A Dunlop teher abroncsaiba beintegrálja (vulkanizálja) az RFID címkét így a termék teljes élet tartama alatt nyomon követhető. 14

14 Az amerikai Ford cég az azonosításhoz egy csavarba integrált RFID címkét használ, amely biztosítja a motorok nyomon követését. 3. A Frankfurt am Main-i székhellyel működő 24plus Systemverkehre Gmbh & Co harmincnégy regionális szállítmányozó cég által alapított szövetkezet. A csoport egész Németország területén vállal szállítási szolgáltatást. Ma a megrendelők gyorsabb és kisebb költséggel történő szállítást igényelnek. Ezeket az igényeket csak a papír alapú dokumentumokat kiküszöbölő elektronikus kezelési rendszerrel lehetséges kielégíteni. A nagyobb ügyfelek általában UCC/EAN-128 vonalkódokkal azonosítják szállítmányaikat. Az olyan kisebb megrendelők csomagjait, amelyeknél nem működik elektronikus adatkezelés (EDP, Electronic Data Processing) a küldeményeket a szállítmányozó raktárában címkézik fel a kirakodáskor. A felcímkézett csomagot a rendeléskezelő rendszerben aztán összekapcsolják a megfelelő szállítási megrendeléssel. Minden csomagon két kisebb címkét is elhelyeznek, amelyen ugyanaz az SSCC kód szerepel, mint a nagy címkén. A kis címkék közül az egyiket az eredeti szállítási megrendelőre ragasztják fel, míg a másikat a szállítólevél másolatára. A megrendelőt ezután regisztrálják, és a küldeményt előkészítik továbbításra. Az SSCC számot leolvassák a szállítási folyamat minden egységénél. A csomag, így papírok kezelése nélkül teszi meg az utat a végállomásig, s az adatokhoz a SSCC kódok leolvasásával jutnak hozzá az elosztási lánc során. Kiszállításkor a vezető minden csomag SSCC számát leolvassa. Probléma esetén ír egy hibaüzenetet a csomagról, ezeket az adatokat leolvassák és továbbítják. Az SSCC kód segítségével a szállítmánnyal összefüggő, egyéb archivált adatok is hozzáférhetőek A Danzas nemzetközi logisztikai csoport, székhelye a svájci Bázelben van. Szállítási és raktározási szolgáltatásokat nyújt. A Grimbergen egy óriás raktárbázis négyzetméteren a gyárakból szállítja ki a termékeket a raktárbázisra, majd onnan az ügyfeleihez. Naponta átlagosan több mint tízezer kiszállítást teljesítenek. A pontos raktárkezelés és kiszállítás garanciája mindkét cégnél az EAN-UCC szabványok alkalmazása. 4 Az EAN-UCC rendszer, mint a szállítmányok nyomon követésnek leghatékonyabb útja az 24plus GmbH & Co-nál (2005. EAN Hírek) 15

15 Valamennyi Speedpack (24 órás csomagoló gyorsszolgálat) szolgáltatás alapja az EAN-UCC SSCC kódok segítségével történő hibátlan azonosítás, és az ügyfelekkel való elektronikus adatcsere (EDI). A Grimbergen raktárában valamennyi bejövő raklapot általában az SSCC kód alapján azonosítják, ha nem a Danzastól érkezik, akkor egy új EAN-UCC logisztikai címkét kap az SSCC kóddal, mint az egyetlen azonosítóval. A Danzas magában a raktárrészben rádiófrekvenciás azonosító és leolvasó rendszert használ a raklapok kezelésére A Tranz Rail Új-Zéland egyetlen vasúti társasága. A Tranz Link pedig ennek a vasúttársaságnak többfunkciós vasúti teherszállítási rendszere. A Tranz Link szállítmánykezelési rendszerének kulcsa az Ontrac rendszer. Az Ontrac egy olyan szállítmánykezelési track and trace, (nyomon követő) rendszer, vonalkódokkal, leolvasókkal és mobil számítógépekkel, amelyek révén folyamatosan nyomon követő a szállítmányok mozgása a felvételtől a leszállításig. III.2. Vállalati megoldások Ezek után nézzük meg, hogy milyen megoldásokat kínál három hazai cég a nyomonkövetés megvalósítására. 1. A CSB System Nyomonkövetési termékcsomagja A vállalat által kínált csomag egy komplett, ágazatra szabott szoftvercsomag, mely magába foglalja a számlabiztonság, a nyomonkövetés, az élelmiszeripari követelményeknek való megfelelés kérdését. Segítségével nemcsak a műveletek egyszerűsítését, hanem jelentős költségcsökkentést is el lehet érni. A CSB System a következő előnyöket kínálja: integrált információfeldolgozás források rugalmas tervezése raktározási költségek csökkentése 5 Intelligens raktárkezelés az EAN-UCC szabványok alapján

16 átlátható minőségmenedzsment és pontos származásigazolás internet és intranet megoldások A nyomon követési adatokat a törvényhozás és az ügyfelek igényeinek megfelelően Európában használatos szabványokkal, azaz EAN 128 NVE-n rögzítik és dolgozzák fel. A termékek felismerése és a nyomon követése szempontjából szükséges információkat az EAN 128 vonalkóddal közvetlenül a kiadási egységre helyezik. Különleges jelentéssel bír a 00 NVE (kiadási egység szám) jelölő. Ezzel a 18 jegyű, nemzetközileg egyértelmű számmal azonnal azonosítható lesz minden egyes csomag. A raktárban valamennyi mozgást is az SSCC kódok alapján könyvelnek el. Így megoldódik a készlet nyilvántartása. A beérkező megrendelések többszöri engedélyezése után a raktárrendszer megkezdi a kitárolást, melyet szintén pontosan rögzít a szoftver. A kiadás során nyomtatásra kerülnek az SSCC címkék, majd a rendszer rögzíti a raklapok kódját is. Így a termék nyomon követhetővé válik. A szoftver segítségével megtalálható az összes raktármozgás, beleértve a gyűjtő személyt is. Hozzáférhetőek az egyéb adatok is (pl. Eltarhatósági idő, árrés, stb).ezen adatok alapján elvégezhetőek specifikus keresések is. 2. ROOL Informatikai Kft. A cég kiemelt stratégiai célja az élelmiszerbiztonság kritériumainak gyakorlatban is jól alkalmazható informatikai támogatása. Egy olyan informatikai rendszert ajánl, amely o támogatja az operatív irányítást, o követi és segíti a vevőkapcsolatok kezelését, o pontos képet nyújt a pillanatnyi készletről, o rendet és rendszert biztosít a cég működésében, o egyben lehetővé teszi a nyomonkövetési előírások valós betarthatóságát. A rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez a cég komplett szolgáltatási csomagot ajánl, mely magába foglalja a hardver és szoftver környezet speciális igények szerinti kialakítását, a HACCP rendszer kidolgozását és a rendszer követését, üzemeltetési támogatást. 17

17 A ROOL Informatikai Kft. továbbá megoldásokat kínál vonalkódos készletkezelés, gyártáskövetés, vevőkapcsolat kezelés, termelésirányítás, stb. területén is. 3. Régens Informatikai Kft. LOGISTOCK A cég ajánlása szerint a Logistock alkalmazása révén lehetővé válik a logisztikai szolgáltató vállalatok akár több telephelyen elhelyezkedő, nagy forgalmú raktárainak, illetve logikai raktárainak kezelése. A program kialakítása, áttekinthető felületei könnyű kezelhetőséget tesznek lehetővé. A telephelyeken belül a raktározási tevékenységek elkülönítése céljából különböző logikai raktárak definiálhatók, és az egyes logikai egységekre vonatkozóan a rendszer a készleteket elkülönítve kezeli. A szoftvercsomag nagy hangsúlyt helyez a betárolási ellenőrzésekre. A Kft leírása szerint a rendszer részletes, betárolási tételek szerinti készletet kezel, így a raktáron levő tételekről minden pillanatban rendelkezésre állnak a pontos és részletes betárolási információk. A Logistock rendszer támogatja többek között a raktárak és tárhelyek között áttárolásokat, a készletzárolást, átcsomagolást, sérültté nyilvánítást. A raktári készletek kitárolása a kiszállítási rendelések felvitelével kezdődik. A leltározás széles körben végezhető el, raktáranként, árutulajdonosonként, cikkszámonként, cikkcsoportonként illetve tárolási helyenként is. Számos jelentés is segíti a felhasználót a készlet, a forgalom és a tárhely kihasználtság állapotának megfigyelésében. A leírás szerint külön megrendelésre lehetőség van az ún. BarCode modul telepítésére, amely támogatja a rádiófrekvenciás vonalkód olvasó eszközöket. IV. A VOG Kft. nyomon követési rendszere 18

18 IV.1. A vállalat általános bemutatása, felépítése, tevékenységei A VOG AG első Ausztrián kívüli leányvállalatát 1990-ben alapította Bükön, Nyugat- Magyarországon ben épült meg a cég kb m 2 alapterületű, modern raktára. A VOG Export-Import Kft. anyavállalatához hasonlóan élelmiszereket és iparcikkeket forgalmaz, és saját szárazgyümölcs-csomagoló üzemet működtet. Ezen termékcsoportok forgalmazásával a cég 2003-ban 5,5 Mrd Ft forgalmat, 2004-ben 5,3 Mrd Ft forgalmat ért el, 2005-ben pedig 5,1 Mrd Ft-os forgalmat könyvelhetett el. Vevőik közt a nagy, ismert kereskedelmi hálózatok, mint a METRO, TESCO, SPAR, INTERSPAR, AUCHAN, CORA, MATCH, SMATCH, PRAKTIKER, BAUMAX, BRICOSTORE, PENNY MARKET, PLUS, COOP, CBA stb. mellett nagyfelhasználók és élelmiszerelőállítók találhatók. A VOG Kft. büki központjában kb. 60 alkalmazott dolgozik, továbbá 15 munkatárs tevékenykedik külszolgálatban. Rövid cégtörténet A VOG alapítása 1916-ra nyúlik vissza, amikor a cukorellátási válság következtében az I. Világháború alatt 21 felső-ausztriai élelmiszer-nagykereskedő beszerzési társulást hozott létre: a linzi székhelyű Felső-Ausztriai Cukor-nagykereskedők Egyesületét. Az ellátási hiány sikeres legyőzésével a VOG eredeti misszióját betöltötte, és az időközben létjogosultságát igazoló vállalat további tevékenységi területek létrehozásáról döntött ben megvásárolt egy fűszermalmot minden csomagoláshoz szükséges tartozékával együtt. A klasszikus gyarmati cikkek importja - társulva a kizárólagos értékesítési joggal - Felső-Ausztriában érdekes üzleti terjeszkedést tesz lehetővé. Hamburg, mint nagy tengeri kikötő és jelentős kereskedelmi házak székhelye a VOG számára hidat jelent a tengerentúllal és az onnan származó termékekkel ben bejegyzik a PLUTO márkát, mint árujegyet mindennemű kötegárura, melyek közt különösen a margarin és a szappan nagy jelentőségű. A cukorüzlet még mindig fontos szerepet játszik, és segít a VOG-nak, hogy a 30-as évek világgazdasági válságát és a II. Világháború zűrzavarait átvészelje. 19

19 Az élelmiszergazdálkodás befejezésével elkezdődik a VOG GmbH felemelkedése ben megépül Linz-Wegscheid-ben az új telephely, amely az irodák mellett egy nagy raktárházat is magába foglal. Az akkori idők üzleti szférájába nyerhetünk betekintést, ha figyelembe veszszük, hogy az új épületnek akkoriban milyen tevékenységi területeknek kellett otthont adnia: saját vámraktár a tranzitárunak, banánérlelő üzem, fűszer-csomagolóüzem malommal együtt, automata mézletöltő, teljesen automatizált karton-csomagológép a hüvelyes növényeknek és a vetőmagvaknak, valamint egy borpincészet. A cég folyamatosan kiépíti importőri és raktározó szerepét. Az importügylet keretein belül olyan feladatokra specializálódik, amelyek a kiskereskedők számára túl drágák, illetve túl körülményesek, és ezzel egész Ausztriában nevet szerez magának. Ezzel párhuzamosan sok márkacikk ausztriai képviseletét veszi át. A 70-es években először leválasztják a fuvarozói feladatokat, és azokat az újonnan megalapított VOGTRANS GmbH nevű leányvállalat veszi át. Mautern-ben megveszik a Packdienst nevű céget, és valamennyi szárazgyümölcs csomagolásának központjává teszik. Tirolban a hatékonyabb nyugat-ausztriai áru-lebonyolítás érdekében átvesznek egy nagykereskedelmi raktárt. Ezzel egyidejűleg lerakják a Transagent kereskedelmi ügynökség alapjait, mely a VOG csoport valamennyi nemzetközi képviseletét egyesíti ben alakul a cég első külföldi leányvállalata, a hongkongi Westside Austria Ltd., amely az iparcikkek beszerzési irodája lesz. A Lenz Moser-t folyamatosan Ausztria legnagyobb borpincészetévé fejlesztik. A kommunizmus végével az azt követő nyitás (1989) adta lehetőségeket teljes egészében kihasználják: a Felső-ausztriai Tejgazdasági Szövetséggel együtt a nyugat-magyarországi Bük községben állateledel-gyárat alapítanak, és létrehozzák a Darling márkát. A nagysikerű beruházást 1997-ben eladták a NESTLÉ nemzetközi élelmiszerkonszernek. Ausztria EU csatlakozása után a kereskedelem lényeges változásokon megy keresztül. A jelszavak: központosítás és nemzetközisítés. A követelmények egy importtal és nagykereskedelemmel foglalkozó céggel szemben újrafogalmazódnak. A VOG részvénytársasággá alakul, új orientációs célt tűz ki maga elé, és kettős stratégiába kezd: egyfelől a saját termékekre és saját márkákra helyezi a hangsúlyt, másfelől a külföldi piacok kiépítésébe fekteti energiáját. 20

20 Ebben a tudatban vásárolja meg a VOG 1993-ban az aschach-i olajsajtoló üzemet. A prémium kategóriás Rapso termékkel, amely 100% tiszta repceolajból készül, sikerül egy nemzetközileg elismert márkacikket létrehozni. A második fontos intézkedés a vállalat terjeszkedésének növelésére és biztosítására a megerősített külföldi befektetés óta egymás után alapítják a leányvállalatokat: Magyarországon, Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában, azon céllal, hogy kiépítsék az exportpiacot. Ezek a cégek azonos rendszer szerint dolgoznak mint a VOG Ausztria, és az egyre növekvő nagykereskedelmet és a nagy kereskedelmi láncokat látják el importtermékekkel. Tulajdonosi struktúra bemutatása A VOG GmbH 1991-ben részvénytársasággá alakult. A részvénytőke 5 felső-ausztriai részvényes közt oszlik meg. A VOG AG összesen 12 leány- és alvállalatot működtet. Ezek közül hat ausztriai, egymással összekötött vállalkozás és ugyanennyi Ausztrián kívüli székhelyű leányvállalat. (1-es számú melléklet) Linzben található a VOG csoport székhelye. Ebben a konszernközpontban futnak össze a belés külföldi leányvállalatok szálai. Innen történik az egész vállalatcsoport irányítása. Linzből bonyolítják le a legtöbb üzem központi vezetési feladatait, mint a pénzügy és számlázás, könyvelés, elektromos adatfeldolgozás, személyügy és adminisztráció. Ez a szervezeti forma egyfelől gyors és ezáltal költségkímélő valamennyi résztvevőnek, másfelől megkönnyíti a tervezés és az ellenőrzés kezelését. Egy, az IBM AS400-ra alapuló elektromos adatfeldolgozási rendszer szolgálja a fenti tevékenységeket, mely a cég működésének szükségszerű alapfeltétele óta a partnereknek lehetőségük van az elektromos adatfeldolgozáson alapuló rendelésre és számlázásra. Időközben már a megrendelések több mint 70%-a ezen az automatikus úton keresztül történik. Linzből történik továbbá az élelmiszertermékek (étolaj, szárazgyümölcsök, konzervek) és iparcikkek (kemping- és sporttermékek, játékok, háztartási termékek és textíliák) forgalmazása Ausztria és azon országok felé, ahol a VOG nem képviselteti magát saját leányvállalattal. 21

Az RFID technológia Alkalmazása a termék nyomonkövetésben

Az RFID technológia Alkalmazása a termék nyomonkövetésben Az RFID technológia Alkalmazása a termék nyomonkövetésben Bencsik Anikó Füzesi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar SU 2007 1 Bevezetés Egy termék számtalan

Részletesebben

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan

PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan PÖRGESSÜK FEL A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKAT! - Áruátvétel professzionálisan Krázli Zoltán - vezető szakértő IBCS Nyílt nap - 2014. szeptember 17. Tartalom I. Miért van szükség szabványokra? II. A GS1 szabványrendszerről

Részletesebben

IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció

IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT

A CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT A CÉG Vevők Bank KFT Állam Szállítók 1 A FELADAT A cég tevékenységének, működésének megismerése Üzleti folyamatok dokumentálása Információs rendszerrel szemben támasztott követelmények e meghatározása

Részletesebben

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni?

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Kritikus pontok Ethernet interfész soros eszközbe ágyazásakor Az ipari Ethernet technológia az alacsony költségeinek és jelentős hálózati

Részletesebben

Fejlődő technológiák alkalmazása a termék-nyomonkövetésre élelmiszerellátási

Fejlődő technológiák alkalmazása a termék-nyomonkövetésre élelmiszerellátási Fejlődő technológiák alkalmazása a termék-nyomonkövetésre élelmiszerellátási láncokban ÖSSZEFOGLALÓ K+F+I terület: nyílt élelmiszer ellátási láncok terméknyomonkövetési problémáinak megoldása. Kihívás:

Részletesebben

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20 BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések

Részletesebben

INFOR ERP Ln 6.1 Baan IV vonalkódos megoldások

INFOR ERP Ln 6.1 Baan IV vonalkódos megoldások INFOR ERP Ln 6.1 Baan IV vonalkódos megoldások 2009.november 4. Vagányi Ferenc ferenc.vaganyi@snt.hu www.snt.hu 1 Vonalkód jellemzők Vonalkódok jellemzői, vonalkódos szabványok A vonalkódok lehetnek egy-,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Alkatrészböngésző modul

Alkatrészböngésző modul Alkatrészböngésző modul 1. Bevezetés... 2 2. Képernyő elemei... 2 2.1. Gyári cikktörzs és Nem gyári cikktörzs... 2 2.2. Készletek... 2 2.3. Árak... 3 2.4. Adatok... 3 2.5. Cikkszámkövetési lánc... 4 2.6.

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. Szabványos megoldások Horizontális páternoszter rendszerek Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. 20 21 Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal:

Részletesebben

a logisztikai informatikai rendszerekben

a logisztikai informatikai rendszerekben Az m-kereskedelem m alkalmazásai a logisztikai informatikai rendszerekben Logisztikai informatika 2005. 11. 21. Fodor Júlia A mobil kereskedelemben alkalmazható eszközök! Mobiltelefonok szolgáltatásai;

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1]

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 3 1.1 A rendszer rövid leírása... 3 1.2 A dokumentum célja... 3 1.3 A rendszer komponensei... 3 1.4

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Leltárív karbantartás modul

Leltárív karbantartás modul Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek

Részletesebben

Gyűjtő szinten. Alacsony 6 hónap >4 év Az alkalmazás bevezetéséhez szükséges idő

Gyűjtő szinten. Alacsony 6 hónap >4 év Az alkalmazás bevezetéséhez szükséges idő Állami Nyomda Nyrt. Alkalmazott RFID: Fókuszban a logisztika! Rácz László, chipkártya és RFID tanácsadó racz@any.hu, Telefon: 431 1393 Állami Nyomda Nyrt. www.allaminyomda.hu A feladat Milyen elvárásokkal

Részletesebben

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft.

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. Leltározás Ősi probléma Már megint leltároznunk kell. Te számolod a nyilakat, én a szakócákat! Leltározás A LELTÁROZÁS a társaság kezelésébe,

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország

Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország Információk az árumozgás előtt, alatt és után komplex információkezelés a gyártótól a vevőig! Vatai Krisztina, Krázli Zoltán - GS1 Magyarország MLE, Logisztikai Évkönyv 2013 Könyvbemutató - 2012. december

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

adatgyűjt Pannon Szoftver Kft www.pannonszoftver.hu Salga Péter ABAS vevőfórum 2007 Balatonboglár

adatgyűjt Pannon Szoftver Kft www.pannonszoftver.hu Salga Péter ABAS vevőfórum 2007 Balatonboglár Vonalkód és s mobil adatgyűjt jtés Salga Péter Pannon Szoftver Kft www.pannonszoftver.hu ABAS vevőfórum 2007 Balatonboglár A mobil rendszer lényege A vállalatirányítási rendszer bármely funkciója távolról,

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

ROOL Bázis - élelmiszeripar

ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Bázis - élelmiszeripar ROOL Informatika Kft. www.rool.hu 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. Tel.: 20/510-7853 ROOL Bázis célok Ágazatspecifikus megoldás az élelmiszeripar és beszállítói kör számára Operatív

Részletesebben

Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Visegrád, 2008. november 26.

Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Visegrád, 2008. november 26. Hatékony információáramlás globális szabványokkal - avagy miként támogatják a modern infokommunikációs eszközök a biztonságos élelmiszerek ellátási láncát Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben

Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben Szállítmányozás 1 Szállítmányozás Áru továbbítása Minőség megőrzése Q U A L I T R A N S Szárazföldi Közúti Szállítási módok 2 3 Szállítási módok

Részletesebben

Az azonosító a rádióhullám mezőben felhasználva annak energiáját válaszol az olvasó parancsainak

Az azonosító a rádióhullám mezőben felhasználva annak energiáját válaszol az olvasó parancsainak Állami Nyomda Nyrt. Alkalmazott RFID: Fókuszban a logisztika! Forrás: Amazon UK Rácz László, chipkártya és RFID tanácsadó Állami Nyomda Nyrt. www.allaminyomda.hu racz@any.hu, Telefon: 431 1393 RFID Radio

Részletesebben

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér

Részletesebben

LogControl Raktármenedzsment

LogControl Raktármenedzsment LogControl Raktármenedzsment A rendszer kialakítása korszerű rendszertervezési módszertanok alkalmazása a hibalehetőségek minimálissá tétele (a lehető legtöbb helyen vonalkódok használata tárolóhely, cikk,

Részletesebben

Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok

Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok 1 4 Tartalomjegyzék 2 ÁRUCIKK - ÜRES... 10 3 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]... 12 4 ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]13

Részletesebben

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél Cégünkről Piacvezető üzleti- és reklámajándék tárgy nagykereskedelem 20 éve a piacon Központi iroda és raktár (6.000m 2 ) Budapesten Front office irodák

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony

Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony Biztonságos, hatékony elosztási megoldás a TNT-től Az Integrált Direkt Expressz ténylegesen az ügyfelek igényei alapján létrehozott megoldás, amely egyszerűbb

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai

ESETTANULMÁNY. ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai ESETTANULMÁNY NY ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai Szaniszló Zsolt ICO Hungary Zrt. Sasfi Imre XAPT Hungary Kft. Várható erőforrás allokációs igények /

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Állami Nyomda Rt. Nemzetközi minôsítések. Rendszerben gondolkozunk

Állami Nyomda Rt. Nemzetközi minôsítések. Rendszerben gondolkozunk RFID Megoldások Állami Nyomda Rt. Az Állami Nyomda Rt. biztonsági és üzleti nyomtatványok, valamint mûanyagkártyák nyomtatásán kívül, okmányok védelmi koncepciójának kidolgozására, továbbá elektronikus

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

Logon megrendelő felület

Logon megrendelő felület Szilárd, megbízható alapokon. Logon megrendelő felület Felhasználói kézikönyv Holcim Magyarország Kft. Cement Logisztika 2014 Holcim Country Company Name 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bejelentkezés

Részletesebben

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása

MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása MozaiX Húsipari Értékesítési és Raktározási Rendszer bemutatása Az informatikai rendszer elsősorban húsipari cégek értékesítési folyamataira nyújt teljes körű megoldást, a megrendelések feldolgozásától,

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

Raktározás és logisztika

Raktározás és logisztika Raktározás és logisztika Az általánosan használt szállítási címkeméretek elérhetők a TD-4000 és TD- 4100N modelleknél, továbbá a beépített vágóegység használatával egyéni címkék is készíthetők, így rengeteg

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál

Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál Mecséri Ildikó kereskedelmi és minőségirányítási vezető ebolt Kft Minőségirányítás Kinek hasznos a minőségirányítás? Egy bizonyos méret felett fontos A nagy

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Navision modulok Szállítók és beszerzés Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Ez a rész a beszerzési folyamatokat támogatja. Szállítókról tárolt

Részletesebben

Az automatikus azonosítás és az elektronikus kereskedelem szerepe a logisztikai folyamatok optimalizálásában

Az automatikus azonosítás és az elektronikus kereskedelem szerepe a logisztikai folyamatok optimalizálásában Az automatikus azonosítás és az elektronikus kereskedelem szerepe a logisztikai folyamatok optimalizálásában A logisztika feladata A logisztika az ellátási lánc teljes hosszában biztosítja az optimális

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt Székesfehérvár TKR - Jelentısebb referenciák ( 1997 ) Bán József Kiadva : 2003 október BÁN JÓZSEF

Részletesebben

Felkészülés az EU gyógyszer-ellenőrzési rendszeréhez való csatlakozásra

Felkészülés az EU gyógyszer-ellenőrzési rendszeréhez való csatlakozásra Felkészülés az EU gyógyszer-ellenőrzési rendszeréhez való csatlakozásra Mészárosné Balogh Réka, projektvezető Richter Gedeon Nyrt. reka.balogh@richter.hu 2015. november 6. A verifikációs rendszer szereplői

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Árurendszerezés

Összeállította: Sallai András. Árurendszerezés Összeállította: Sallai András Árurendszerezés Árurendszerezés Hagyományos Kódok alapján Árurendszerezés célja Optimális készletmennyiség biztosítása Statisztikai adatszolgáltatás Áruazonosítás származás

Részletesebben

A Mórakert TÉSZ információs rendszere

A Mórakert TÉSZ információs rendszere A Mórakert TÉSZ információs rendszere Berecz Patrícia DE AMTC GVK SU 2009-2009.08.27 Tartalom A Mórakert TÉSZ bemutatás Informatikai ellátottság Kommunikáció Egyéb informatikai rendszerek A Mórakert TÉSZ

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

NYOMKÖVETÉS A LOGISZTIKAI

NYOMKÖVETÉS A LOGISZTIKAI NYOMKÖVETÉS A LOGISZTIKAI FOLYAMATOKBAN CSÁTI RÉKA & RÁCZ TAMÁS JÁRMŰ KONTROLL MAGYARORSZÁG KFT. BESZERZÉS 2016 KONFERENCIA Jármű Kontroll Magyarország Kft. Műholdas nyomkövetésen alapuló rendszerek fejlesztése

Részletesebben

Polár kezelési segédletek. Egyéb készletmozgások rögzítése a Polár Trafik Rendszerben

Polár kezelési segédletek. Egyéb készletmozgások rögzítése a Polár Trafik Rendszerben Polár kezelési segédletek Egyéb készletmozgások rögzítése a Polár Trafik Rendszerben Tartalomjegyzék 1. Az egyéb készletmozgásokról...3 2. Mikor használjuk az egyéb készletmozgásokat?...3 3. Egyéb készletmozgás

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

TARTALOM A MEGVALÓSÍTANDÓ ÜZLETI FUNKCIÓK LEÍRÁSA...3 KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGEK...4 PÉNZÜGYEK...5 SZÁMLAEGYENLEGEK KEZELÉSE... 6

TARTALOM A MEGVALÓSÍTANDÓ ÜZLETI FUNKCIÓK LEÍRÁSA...3 KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGEK...4 PÉNZÜGYEK...5 SZÁMLAEGYENLEGEK KEZELÉSE... 6 by TARTALOM A MEGVALÓSÍTANDÓ ÜZLETI FUNKCIÓK LEÍRÁSA...3 KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGEK...4 KERESKEDELMI AJÁNLAT...4 VEVŐI MEGRENDELÉS...4 BESZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS...5 PÉNZÜGYEK...5 SZÁMLAEGYENLEGEK KEZELÉSE...

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Ügyfelünk a mall.cz A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Rugalmas B2C logisztikai megoldás Egy nagy online webáruházban mint mint például a Mall.cz esetében minden megtalálható, amire

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft.

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A kontrolling a megoldások alappillére Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A Logisztikai szolgáltatás modellje B XD T1 T2 AR T KR XD Megrendelő Beszállító Beszállítás Alapanyag Raktár Termelés Készáru Raktár

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

Gyári alkatrészek modul

Gyári alkatrészek modul Gyári alkatrészek modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Riportok... 3 2.2. Csoportos beállítás... 3 2.3. Kapcsolatok... 5 2.4. Cikkszámkövetése ellenırzése... 5 2.5. Elıtér és háttértörzs...

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

A kiválasztás nehézségei

A kiválasztás nehézségei A kiválasztás nehézségei Bizonyára ismerik azt a viccet, melyben egy egészséges férfi testtartását addig torzítják a ruhabolt eladói, amíg elfogadhatóan nem áll rajta egy hétköznapi konfekcióöltöny. Kint

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

Az RFID technológia bemutatása

Az RFID technológia bemutatása Állami Nyomda Nyrt. RFID (Rádiófrekvenciás Azonosítás) Az RFID technológia bemutatása Rácz László, chipkártya és RFID tanácsadó racz@any.hu, Telefon: 431 1393 Állami Nyomda Nyrt. www.allaminyomda.hu RFID

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 1.

Számítógépes alapismeretek 1. Számítógépes alapismeretek 1. 1/7 Kitöltő adatai: 1. Név: 2. Osztály: 3. E-mail címe: 2/7 Kérdések: 1. Mi az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia)? Olyan eszközök, technológiák, amik az információ

Részletesebben

E-COMMERCE MEGOLDÁSOK A NETION-TÓL

E-COMMERCE MEGOLDÁSOK A NETION-TÓL E-COMMERCE MEGOLDÁSOK A NETION-TÓL Netion Informatikai Kft. 2002. E-COMMERCE MEGOLDÁSOK A NETION-TÓL Bevezetés Bár az internetes aranyláznak több mint két éve vége, az e-commerce jövője a piac egyetlen

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás Budapest, 2015. április 9. Váradi László 1 itelligence 21 éve Magyarországon

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

Webes felületi lehetoség. Ügyfélkapu. Beépített CRM

Webes felületi lehetoség. Ügyfélkapu. Beépített CRM Webes felületi lehetoség Ne engedje hogy teendői helyhez kössék! Szoftverünk táblagépen is fut, így üzletkötői akár a helyszínen, elektronikusan vehetnek fel új partnert vagy új rendelést, amellyel nem

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Mitől korszerű egy rendszer? Funkcionalitás, program szolgáltatásai Integráltság (más partnerekkel való adatkapcsolat) Kommunikáció = távolságtól független

Részletesebben

Koschek Vilmos. Vonalkód Rendszerház Kft

Koschek Vilmos. Vonalkód Rendszerház Kft Miért RFID? Koschek Vilmos Vonalkód Rendszerház Kft Mirıl lesz szó? Vonalkód Rendszerház Kft Miért RFID? Gyakorlati példák megvalósított rendszerekből Koschek Vilmos Vonalkód Rendszerház Kft 2 1990 óta

Részletesebben

READy Suite: mobil és fix kiolvasó hálózat fogyasztásmérőkhöz

READy Suite: mobil és fix kiolvasó hálózat fogyasztásmérőkhöz READy Suite: mobil és fix kiolvasó hálózat fogyasztásmérőkhöz Drive-by Okos telefon Multiterm Pro Kézi eszközzel történő mérőkiolvasás USB Meter Reader Fix hálózat Automatizált mérőleolvasás fix hálózaton

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1.

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_20090910 2009. szeptember 10. Oldal: 1. Oldal: 1. DÉMÁSZ MIRTUSZ munkairányító rendszer alapú üzleti folyamat integráció. Benke Gábor MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009.09 Oldal: 2. TARTALOM Miért fontos az üzleti folyamatok integrációja?

Részletesebben

13. óra op. rendszer ECDL alapok

13. óra op. rendszer ECDL alapok 13. óra op. rendszer ECDL alapok 1. Mire szolgál az asztal? a) Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. b) A telepített alkalmazások tárolására. c) A telepített alkalmazások ikonok általi gyors elérésére.

Részletesebben

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Kertész Csaba, Horváth Gergő 2015 október 16. Agenda Az NI bemutatása Ellátási lánc, ellátási lánc menedzsment Az NI egységei, kapcsolatai

Részletesebben