HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.12.01."

Átírás

1 Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek. A Takarékszövetkezet meghatározása szerint természetes személynek minősülnek a devizabelföldi és devizakülföldi magán személyek. Az alapelveket és szabályokat, amelyek szerint a Takarékszövetkezet üzleti tevékenységet folytat az Üzletszabályzat és jelen Hirdetmény együttesen tartalmazzák. Az Üzletszabályzat és a Hirdetmény a Kirendeltségeken kifüggesztve megtalálhatóak, ezek a Takarékszövetkezet ügyfelei számára en hozzáférhetőek. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a Hirdetményben szereplő kondíciók megváltoztatásának jogát, amelyről a Kirendeltségekben kifüggesztett Hirdetmény útján értesíti az ügyfeleket.

2 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2 Tartalomjegyzék 1 Bankszámlavezetés hatályos kondíciói Belföldi fizetési forgalom Devizaforgalmi átutalás Forint pénztári műveletek A kölcsönös takarékszövetkezeti/takarékbanki készpénzkiszolgálással kapcsolatban felmerülő jutalékok Különdíjak Bankszámla kamatok Start számla ( től kizárólag a Magyar Államkincstárban nyitható) Kedvezményes számlacsomagok: JUNIOR számlacsomag: PRÉMIUM számlacsomag: EXTRA számlacsomag: Átutalási megbízás pénztári befizetéssel január 01. előtt nyitott forint fizetési számlák és számlacsomagok belföldi fizetési forgalmi díjai, forint pénztári műveletek díjai, és NETBOSS átutalás forgalmi díjai Belföldi fizetési forgalom Forint pénztári műveletek NETBOSS szolgáltatások Megtakarítások Takarékbetétkönyv Látra szóló lakossági Takarékbetétkönyv Lekötött lakossági Takarékbetétkönyv Takaréklevél (éven túli lejáratú) Kamatjegy (változó, sávos kamatozású) Takarékszelvény Betéti Számla Matrac betétjegy (fix kamatozású) Takarék számlabetét Takarék számlabetét I Gyámhatósági betét Már nem köthető termékek: Iskola takarékszövetkezeti betét Bankkártya szolgáltatás Nemzetközi kártya forint számlához... 17

3 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3 5 Hitel és kölcsön ügyletek Folyószámlahitel Fogyasztási hitel Áruvásárlási hitel (együttműködési megállapodás keretében) Standard hitel ( től nem forgalmazható) Joker hitel ( től nem forgalmazható) Forint alapú Jolly Joker Kölcsön ( től nem forgalmazható) Lombardhitel Jelzáloghitel (hitelcél nélkül) Piaci kamatozású lakáscélú hitel ( től) Lakáscélú állami támogatások ( közvetlen támogatások, megszünt ) Kiegészítő kamattámogatásos lakáscélú hitel (megszünt ) Fiatalok, valamint a többgyermekes családok részére nyújtandó lakáscélú állami támogatott kölcsön FHB Otthonteremtő hitelek- Külön hirdetmény alapján Családalapítási kölcsön, Tanulmányi kölcsön (Életciklus betéthez kapcsolódó kölcsönök) (már nem köthető) Devizaalapú hitelek (felfüggesztve) Lakáscélú hitelek: Szabadfelhasználású hitelek: Sikeres Magyarországért Hitelprogramok Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram Pályamódosító Hitelprogram Devizakiváltó Hitel (folyósítás végső határideje: ) Gyűjtőszámlahitel NETBOSS szolgáltatások Egyéb költségek Késedelmi kamat Dolgozók, tisztségviselők, valamint közeli hozzátartozóik által elhelyezhető betétek és igénybe vehető hitelek kondícióiról Dolgozói kedvezményes számlacsomag és Dolgozói közeli hozzátartozó kiskorúak részére nyilvántartott látra szóló TakarékPont Csemete fizetési számla, Lekötött dolgozói számlabetét kondíciói MasterCard Electronic Hitelkártya Forint hitel (saját jogon forgalmazott) Jelzálog típusú hitelek ( től) Deviza hitel (saját jogon forgalmazott, felfüggesztve)... 31

4 Sajóvölgye Takarékszövetkezet Lakáscélú felhasználás (belföldön lakótelek, lakás vásárlása, építése, bővítése) Szabad felhasználás: VIP Ügyfelek VIP kedvezményes számlacsomag Önkormányzati képviselők, dolgozók és közeli hozzátartozóik részére nyújtandó számlacsomag Számítási alapok Egyszerű betéti kamatszámítás (napi kamatozás) EBKM számítás (éven belül) EBKM számítás (éven túl) THM számítás Kamatadó Takarékszövetkezeten keresztül igénybe vehető hallgatói hitel BIC (SWIFT) kód: Az érintett tájékoztatása személyes adatai kezeléséről Tranzakciós illeték... 37

5 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 5 Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet mindenkor fenntartja a jogot a Kondíciós listában közölt feltételek megváltoztatására, az ügyfelek tájékoztatása mellett. A Kondíciós listát a Takarékszövetkezet a Kirendeltségeken közzéteszi. 2. A Kondíciós listában foglalt költség-, jutalék- és díjtételek a standard ügyletek esetében érvényesek. Amennyiben a megkötött szerződés és a jelen Kondíciós lista szerint költség-, jutalék- és díjtétel eltér; a szerződésben rögzített mérték az irányadó. Az eltérésről és annak indokairól a Takarékszövetkezet ügyéntézői az ügyfelet szerződéskötés előtt kötelesek tájékozatatni. A tájékoztatás megtörténtét az ügyfél a szereződés aláírásával ismeri el. 3. Az Ügyfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért jutalékot, díjat, illetve költségeket fizet. A jutalék, díj, illetve költség megfizetése eltérő megállapodás hiányában utólag, minden hónap végén esedékes, ha azonban a szerződés bármely ok miatt hónap közben jár le vagy szűnik meg az esedékesség napja a lejárat, illetve a megszűnés napja. Kivételt képeznek külön díjak, a pénztári, pénzváltási szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak, jutalékok és költségek, amelyek aznap esedékesek. A Takarékszövetkezetet illető díj, jutalék és költség késedelmes megfizetése esetén az Ügyfél a jelen Kondíciós listában meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére kötelezett. A látraszóló és a lekötött betéti kamatok elszámolása és jóváírása a naptári év végén, illetve a szerződések megszűnésének napján történik. 4. A Takarékszövetkezet az Ügyfél bármely általa vezetett számlája terhére jogosult az Ügyfél és a Takarékszüvetkezet között létrejött bármely jogviszonyból keletkezett, esedékes követelését érvényesíteni az Ügyfél külön eseti rendelkezése nélkül, még akkor is, ha követelései más-más jogviszonyból származnak. 5. Az ügylet meghiúsulása nem mentesíti az ügyfelet a szerződés létrejöttétől függetlenül felmerülő díjak megfizetésétől. 6. Jelen Kondíciós listában meg nem határozott díjak egyedi megállapodás részét képezik. 7. A Kondíciós lista a Takarékszövetkezet mindenkori érvényes üzletszabályzataival együttesen alkalmazandó. 8. A megadott betéti kamatmértékek 365 napos bázison kerülnek megállapításra. A kamatozás az elhelyezés napjától a felvétet megelőző napig tart. Sávos kamatozás esetén a teljes összeg a sávhoz tartozó kamattal kamatozik. 9. A megadott hitelkamatok 360 napos bázison kerülnek megállapításra. A kamatozás a folyósítás napjától a törlesztés napjáig tart. 10. A évi LXXXIII. Tv. alapján takarékbetétet kizárólag névre szólóan lehet elhelyezni. 11. A hitel bírálati díj kölcsönszerződésenként kerül felszámításra.

6 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 6 1 Bankszámlavezetés hatályos kondíciói A Takarékszövetkezet forintban vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg Számlavezetési díj 1000 ft 370,- Ft/hó 1.1 Belföldi fizetési forgalom Bejövő átutalások jóváírása Saját számlák közötti átvezetés Csoportos beszedési megbízások (közüzemi díjak) Tartós átutalási megbízások Forgalmi jutalék a tartozik forgalom után Tksz-en belüli forg után Forgalmi jutalék a tartozik forgalom után Tksz-en kívüli forg.után (egyszerű papír alapú átutalás, hatósági átutalás és átutalási végzés, felhatalmazó leveles beszedés) VIBER valós idejű átutalás Fedezethiány miatt nem teljesített átutalások kezelési díja(szerződéssel) Csoportos beszedési megbízásokhoz kapcsolódó felhatalmazás üzenet Díjmentes Díjmentes 0,31%, min. 65 Ft/tétel 0,31%, min. 160 Ft/tétel 0,31%, min. 25 Ft/tétel 0,31%, min. 255 Ft / tétel 0,365%, de min Ft / tranzakció 200 Ft / tétel / hó Díjmentes 1.2 Devizaforgalmi átutalás Forint számla terhére indított devizaforgalmi átutalás* Forint számla javára érkező devizaforgalmi átutalás* Nyomtatvány Alkalmazott MTB árfolyam kedv. dev. eladási kedv. dev. vétel Jutalék mértéke 2,0, min ,-Ft, max ,-Ft 1,0, min ,-Ft, max ,-Ft 20,-Ft *Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által felszámított díjak. A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is. 1.3 Forint pénztári műveletek Készpénzbefizetés Készpénzkifizetés Pénztári kifizetés betétkönyvből, lekötött betét felmondás pénztáron át, betéti okirat megszüntetés pénztáron át. (A május 4-én, ill. utána nyitott betétkönyvekből, lekötött betétből, betéti okiratokból történő készpénz kifizetésre, megszüntetésre vonatkozik. A felszámolandó díj alapja mindig a kifizetett készpénz összege.) Előre bejelentett/ megrendelt készpénzfelvétel elmaradása 1 millió Ft vagy e feletti összeg esetén * Díjmentes 0,72%, min. 210,-Ft 0,72 %, min. 170,-Ft a megrendelt összeg 0,4%- a *Az 1 millió Ft vagy e feletti összeg felvételére szóló bejelentés csak dokumentáltan igazolt formában (papír alapon, -en, faxon, Home Banking és NETBOSS szolgáltatást használó Ügyfelek esetében SMS-ben) fogadható el a számlavezető hely részéről.

7 Sajóvölgye Takarékszövetkezet A kölcsönös takarékszövetkezeti/takarékbanki készpénzkiszolgálással kapcsolatban felmerülő jutalékok Lakossági és vállalkozói ügyfél esetén Pénztári kifizetések forgalmi jutaléka, előzetes fedezetbiztosítás esetén: Pénztári kifizetések forgalmi jutaléka, prompt fedezetbiztosítás esetén: 1,4 / tétel 1,4 / tétel Pénztári befizetések forgalmi jutaléka 0,55 / tétel (A jelen táblázatban felsorolt jutalékok mértékét a Takarékszövetkezet és a Takarékbank a hatályos Hirdetményükben aktualizálják.) 1.5 Különdíjak Igazolások(ügyfél kérése alapján) Számlaegyenlegről, hitelről, betétről stb.) kivéve nyugdíjfolyósítással kapcsolatos igazolás, amely a nyugdíjas igzolvánnyal rendelkező természetes személyek részére. Átutalások teljesítéséről Egy hétnél hosszabb időszakot átfogó részletes kimutatás Fax üzenet küldése Rendelkezés bejelentése, módosítása Elhalálozási rendelkezés (megbízás, módosítás) Postai készpénz átutalások jóváírása 500,-Ft 500,-Ft 500,-Ft 500,-Ft 100,-Ft/tétel 100,-Ft/rendelkezés Díjmentes 1.6 Bankszámla kamatok A forintban vezetett bankszámlák kamatfeltételei Látra szóló lakossági forint bankszámlák Kamatláb EBKM (%) Számlaegyenleg 0,2 % 0,2 %

8 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 8 Lekötött lakossági forint bankszámlák Lekötési idő ,- ft EBKM % EBKM % 1 hó 0,65% 0,65% 0,85% 0,85% 2 hó 0,75% 0,75% 0,95% 0,95% 3 hó 1,15% 1,15% 1,30% 1,30% 4 hó 1,05% 1,05% 1,25% 1,25% 5 hó 1,15% 1,15% 1,30% 1,30% 6 hó 1,15% 1,15% 1,30% 1,30% 7 hó 1,10% 1,10% 1,30% 1,30% 8 hó 1,05% 1,05% 1,25% 1,25% 9 hó 0,85% 0,85% 1,05% 1,05% 10 hó 0,75% 0,75% 0,95% 0,95% 11 hó 0,75% 0,75% 0,95% 0,95% 12 hó 1,20% 1,20% 1,25% 1,25% Lejárat előtt felmondott betét kamata 0,2 % 0,2% 0,2 % 0,2% Üzletpolitikai megfontolásokból egyedi kamatmegállapítás lehetséges. Minimálisan leköthető betétösszeget a Takarékszövetkezet nem határoz meg. A futamidőn belül a kamat nem változik. 1.7 Start számla ( től kizárólag a Magyar Államkincstárban nyitható) Kondíciók: Kamat Számlavezetési költség mindenkori jegybanki alapkamat 0 Ft 1.8 Kedvezményes számlacsomagok: Át nem vett kártya letéti díja 500,- Ft/hó minden megkezdett hónap után.

9 Sajóvölgye Takarékszövetkezet JUNIOR számlacsomag: Kártyatermékek: JUNIOR Maestro Ifjúsági Kártyadíj Éves díj - Havi díj (tartalmazza a kibocsátott bankkártya díját) Társkártya éves díja Opcionális biztosítás havi díja Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja Kártya újragyártás díja (sérülés esetén) Kártya letiltás díja ATM kp. felvét (saját) ATM kp. felvét (integrációs) ATM kp. felvét (idegen belföldi) 100 Ft nem lehetséges 165 Ft éves díj 500 Ft 500 Ft Ft Tranzakciós díj 50Ft+0,9% 50Ft+0,9% 597 Ft ATM kp. felvét külföldön 3 EUR +1,6% ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp. felvét külföldön Kp. felvét postán 75Ft+0,9% max Ft 75Ft+0,9% max Ft 668 Ft 4 EUR + 1,6% max. 74 EUR 668 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 60 Ft 60 Ft Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön Kártyalimit Napi ATM limit** Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen)

10 Sajóvölgye Takarékszövetkezet PRÉMIUM számlacsomag: Kártyatermékek: PRÉMIUM Maestro Kártyadíj Éves díj - Havi díj (tartalmazza a kibocsátott bankkártya díját) Társkártya éves díja Opcionális biztosítás havi díja (fö és társkártya esetén is lehetséges) Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja Kártya újragyártás díja (sérülés esetén) Kártya letiltás díja ATM kp. felvét (saját) ATM kp. felvét (integrációs) ATM kp. felvét (idegen belföldi) 240 Ft 800 Ft 165 Ft éves díj 500 Ft 500 Ft Ft Tranzakciós díj 50Ft+0,9% 50Ft+0,9% 597 Ft ATM kp. felvét külföldön 3 EUR +1,6% ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp. felvét külföldön Kp. felvét postán 75Ft+0,9% max Ft 75Ft+0,9% max Ft 668 Ft 4 EUR + 1,6% max. 74 EUR 668 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 60 Ft 60 Ft Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön Kártyalimit Napi ATM limit Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen)

11 Sajóvölgye Takarékszövetkezet EXTRA számlacsomag: Kártyatermékek: EXTRA MC Standard Kártyadíj Éves díj - Havi díj (tartalmazza a kibocsátott bankkártya díját és a biztosítást) Társkártya éves díja Opcionális biztosítás havi díja (társkártya esetén) Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja Kártya újragyártás díja (sérülés esetén) Kártya letiltás díja ATM kp. felvét (saját) ATM kp. felvét (integrációs) ATM kp. felvét (idegen belföldi) 470 Ft Ft 165 Ft éves díj Ft 500 Ft Ft Tranzakciós díj 50Ft+0,9% 50Ft+0,9% 597 Ft ATM kp. felvét külföldön 3 EUR +1,6% ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp. felvét külföldön Kp. felvét postán 75Ft+0,9% max Ft 75Ft+0,9% max Ft 668 Ft 4 EUR + 1,6% max. 74 EUR 668 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 60 Ft 60 Ft Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön Kártyalimit Napi ATM limit Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen)

12 Sajóvölgye Takarékszövetkezet Átutalási megbízás pénztári befizetéssel Megbízás elfogadás: max. 2 MFt-ig. Díja: átutalás 0,42 %, min. 320,- Ft január 01. előtt nyitott forint fizetési számlák és számlacsomagok belföldi fizetési forgalmi díjai, forint pénztári műveletek díjai, és NETBOSS átutalás forgalmi díjai 2.1 Belföldi fizetési forgalom Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg Számlavezetési díj Bejövő átutalások jóváírása Saját számlák közötti átvezetés Csoportos beszedési megbízások (közüzemi díjak) Tartós átutalási megbízások Forgalmi jutalék a tartozik forgalom után Tksz-en belüli forg után Forgalmi jutalék a tartozik forgalom után Tksz-en kívüli forg.után (egyszerű papír alapú átutalás, hatósági átutalás és átutalási végzés, felhatalmazó leveles beszedés) VIBER valós idejű átutalás Fedezethiány miatt nem teljesített átutalások kezelési díja(szerződéssel) Csoportos beszedési megbízásokhoz kapcsolódó felhatalmazás üzenet 1000 ft 370,- Ft/hó Díjmentes Díjmentes 50 Ft/tétel 100 Ft/tétel 200 Ft / tétel 0,365%, de min Ft / tranzakció 200 Ft / tétel / hó Díjmentes 2.2 Forint pénztári műveletek Készpénzbefizetés Készpénzkifizetés Pénztári kifizetés betétkönyvből, lekötött betét felmondás pénztáron át, betéti okirat megszüntetés pénztáron át. (A május 4-én, ill. utána nyitott betétkönyvekből, lekötött betétből, betéti okiratokból történő készpénz kifizetésre, megszüntetésre vonatkozik. A felszámolandó díj alapja mindig a kifizetett készpénz összege.) Előre bejelentett/ megrendelt készpénzfelvétel elmaradása 1 millió Ft vagy e feletti összeg esetén * Díjmentes 0,72%, min. 210,-Ft, maximum 5000,-Ft 0,72 %, min. 170,-Ft a megrendelt összeg 0,4%- a *Az 1 millió Ft vagy e feletti összeg felvételére szóló bejelentés csak dokumentáltan igazolt formában (papír alapon, -en, faxon, Home Banking és NETBOSS szolgáltatást használó Ügyfelek esetében SMS-ben) fogadható el a számlavezető hely részéről. 2.3 NETBOSS szolgáltatások Havi díj SMS díj SMS szolgáltatások estén Díjmentes 25.- Ft/ SMS

13 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 13 SMS díj digitális azonosításhoz küldött üzenet esetén Regisztrációs díj Bankon belüli átutalás forgalmi díja Bankon kívüli átutalás forgalmi díja 20.- Ft/ SMS Díjmentes Díjmentes 50,-Ft/tétel A bankszámlavezetést érintő minden más díj tekintetében a jelen hirdetmény 1. Bankszámlavezetés hatályos kondíciói pontban ( ) foglaltak az érvényesek. 3 Megtakarítások 3.1 Takarékbetétkönyv Látra szóló lakossági Takarékbetétkönyv Éves kamat EBKM (%) Számlaegyenleg 0,2% 0,2% Lekötött lakossági Takarékbetétkönyv Lekötési idő Éves kamat EBKM % 1 évre lekötött 0,60% 0,60% 3 hóra lekötött 0,60% 0,60% 6 hóra lekötött 0,60% 0,60% Lejárat előtt felmondott betét kamata 0,2 % 0,2 % 3.2 Takaréklevél (éven túli lejáratú) Lekötési idő Éves kamat EBKM % 1 évre lekötött 0,60%% 0,60%% Lejárat előtt felmondott betét kamata 0,2 % 0,2 % 3.3 Kamatjegy (változó, sávos kamatozású) Lekötési idő Éves kamat 1. hónapra 0,50% 2. hónapra 0,50% 3. hónapra 0,50% 4. hónapra 0,50% 5. hónapra 0,70% 6. hónapra 0,70% 7. hónapra 0,80% 8. hónapra 0,80% 9. hónapra 1,00% 10. hónapra 1,00% 11. hónapra 1,20% 12. hónapra 1,20% Éves hozama: 1,76%(12 hónapon túli felvét esetén) (EBKM: 1,76% ) Negyedéves három egybefüggő kamatszelvény beváltása esetén a havi kamaton felül évi 1 % kamattöblet jár.

14 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 14 Egy hónapon belüli felvét esetén kamat nem jár. 3.4 Takarékszelvény Betéti Számla Feltételei Idősávosan fix kamatozású Lejárata 3 hónap Bármikor felvehető (időarányos kamat mellett) Folyamatosan leköthető (kamatos kamattalis) Kamatozása első hónap után évi bruttó 0,40% második hónap után évi bruttó 0,55% harmadik hónap után évi bruttó 1,55% Éves hozama (3 hónap után kamatos kamattal bruttó) 0,82% EBKM: 0,83% Az egy hónapnál korábban felvett betétek esetében a pénztári kifizetést a lakosság részére vezezett betéti és hitelszámlák kamat-, díj-, jutalék- és költségkondícióiról szóló Hirdetmény szerinti díj terheli. 3.5 Matrac betétjegy (fix kamatozású) Lekötési idő Éves kamat EBKM % 3 hónapos 0,60% 0,58% 6 hónapos 0,60% 0,59% 3.6 Takarék számlabetét Takarék számlabetét I. éves kamatláb EBKM % 3 hónapos lekötés esetén 0,90% 0,90% 6 hónapos lekötés esetén 1,30% 1,30% 1 éves lekötés esetén 0,70% 0,70% éven túli lekötés esetén 0,70% 0,70% 3.7 Gyámhatósági betét Fajtái Éves kamat EBKM % Gyámhatósági számla (látraszóló) 0,75% 0,75% Gyámhatósági takarékbetétkönyv (látraszóló) 0,75% 0,75%

15 Sajóvölgye Takarékszövetkezet Már nem köthető termékek: Termék Lekötési idő Éves kamat EBKM (%) Ifjusági betét Otthonteremtő betét 1 5 évig 0,60% 0,60% 5 éven túl 0,60% 0,60% Lejárat előtt felmondott betét kamata 0,0 % 0,0 % Takarékbetétkönyv Éven belüli 0,60% 0,60% (volt FLEXI) Éven túli 0,60% 0,60% Életciklus betét (változó kamatozású) Fajtái Éves kamat EBKM (%) Tanulmányi előtakarékossági betét Jegyb. alapkamat-1% * Családalapítási betét Jegyb. alapkamat-1% * Kegyeleti betét Jegyb. alapkamat-1% * Lejárat előtt felvett betétekre az adott futamidő időszakában érvényes forgalmazó lakossági bankszámla betétek kamata jár. *A mindenkori jegybanki alapkamattól függően számított érték Takarék számlabetét II. (változtatható kamatozású) Sávhatárok (Ft) TAKARÉK SZÁMLABETÉT Kamatláb % (EBKM) (Természetes személyek) 3 ** 6 ** hónap hónap év év* év* év* év* 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% Minimálisan leköthető összeg (Ft) ,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% ,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% Betétlejárat előtti felmondáskor alkalmazott kamatláb ,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% ,2% ,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% ,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% ,65% 0,65% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,65% 0,65% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% * évenkénti átárazódás ** A lejáratot követően az ismételten le nem kötött betéteknél a legkisebb összegsávhoz tartozó kamat kerül elszámolásra - egyedi kamatok megállapítása lehetséges - A számlán alkalmazott tranzakciók (pl.: átutalás kezdeményezése), egyedi igények (pl.: az évi egy egyenlegértesítőnél gyakrabban igényelt kivonat), vagy takarékszövetkezeti követelés (pl.: késedelmi kamat, stb.) után a takarékszövetkezet a Hirdetmény 1. pontjában közölt mértékű díjat, költséget számít fel.

16 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 16 Takarékszelvény okiratos (fix, sávos kamatozású) Lekötési idő Éves kamat 1 hónapban 2,00% 2 hónapban 3,00% 3 hónapban 4,00% Éves hozama: 3,03% EBKM: 3,04% 3.9 Iskola takarékszövetkezeti betét Éves kamata: 1,90% Egyéb díja: költségmentes

17 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 17 4 Bankkártya szolgáltatás 4.1 Nemzetközi kártya forint számlához Át nem vett kártya letéti díja 500,- Ft/hó minden megkezdett hónap után. Kártyatermékek: Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard Kártyadíjak Éves díj Ft Ft Ft Társkártya éves díja nem lehetséges 800 Ft Ft Opcionális biztosítás havi díja 165 Ft 165 Ft 165 Ft Kártyapótlás díja (kártya letiltást éves díj éves díj éves díj követően) PIN újragyártás díja 500 Ft 500 Ft Ft Kártya újragyártás díja (sérülés 500 Ft 500 Ft 500 Ft esetén) Kártya letiltás díja Ft Ft Ft Tranzakciós díjak ATM kp. felvét (saját) 50Ft+0,9% ATM kp. felvét (integrációs) 50Ft+0,9% ATM kp. felvét (idegen belföldi) 597 Ft ATM kp. felvét külföldön 3 EUR +1,6% ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) Banképnztári POS kp. felvét (saját) Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp. Felvét külföld. Készpénz felvét postán Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integráció) Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön 50 Ft 50 Ft 75Ft+0,9% max Ft 75Ft+0,9% max Ft 668 Ft 4 EUR + 1,6% max. 74 EUR 668 Ft 60 Ft 60 Ft Kártyalimitek Napi ATM limit Ft Ft Ft Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen) Ft Ft Ft

18 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 18 MasterCard Unembossed PayPass és MasterCard Gold bankkártya díjai március 15-től hatályosak. MasterCard MasterCard Unembossed Kártyatermékek: VISA Online Gold PayPass bankkártya 1 bankkártya Kártyadíjak Éves díj Ft Ft Ft Társkártya éves díja Ft Ft Ft Opcionális biztosítás havi díja Ft 165 Ft - Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) éves díj (1 500 Ft) éves díj (2 490 Ft) Ft PIN újragyártás díja 600 Ft 600 Ft 500 Ft Kártya újragyártás díja (adatmódosítás, sérülés esetén) Ft Ft Ft Kártya letiltás díja Ft Ft Ft Tranzakciós díjak ATM kp. felvét (saját) 50Ft+0,9% ATM kp. felvét (integrációs) 50Ft+0,9% ATM kp. felvét (idegen belföldi) 597 Ft ATM kp. felvét külföldön 3 EUR + 1,6% ATM egyenleg lekérdezés (saját) 50 Ft ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (saját) Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp. felvét külföldön Kp. felvét postán Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön 50 Ft 75Ft+0,9% max Ft 75Ft+0,9% max Ft 668 Ft 4 EUR + 1,6% max. 74 EUR 668 Ft 60 Ft 60 Ft Kártya limitek Napi ATM limit Ft Ft Ft Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és Ft Ft Ft vásárlás POS terminálon együttesen) Sürgősségi kártyapótlás külföldön 5 Sürgősségi készpénzfelvétel külföldön Meghiúsult, vagy visszavont sürgősségi intézkedés díja 275 USD 200 USD 75 USD 1 PayPass elfogadás esetén, Magyarországon jelenleg Ft-ig nem kell PIN kódot megadni és bizonylatot aláírni vásárláskor. Bizonylatot csak a kártyabirtokos külön kérésére nyomtat a kereskedő ezzel nagymértékben felgyorsítva a fizetési műveletet. Külföldön ez a limit (PIN kód nélküli vásárláshoz kapcsolódó) eltérő lehet. Magasabb összeg kifizetése esetén PIN kódot kell megadni. 2 Opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél kártyabirtokos írásban nyilatkozik annak igénybevételéről 3 A Takarékbank által javasolt maximális összeg! Ennél magasabb érték beállítása külön Takarékszövetkezeti indoklással lehetséges! 4 A Takarékbank által javasolt maximális összeg! Ennél magasabb érték beállítása külön Takarékszövetkezeti indoklással lehetséges! 5 Nem tartalmazza a bankkártya ügyfél által megadott címre történő szállításának költségét

19 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 19 5 Hitel és kölcsön ügyletek 5.1 Folyószámlahitel Kamat (évi) A-B minősítésű ügyfél esetén % Kamat (évi) C-D minősítésű ügyfél esetén % Kezelési költség (egyszeri, a hitel megujítása esetén is fizetendő) 1% Rendelkezésre tartási jutalék Futamidő (minimum-maximum) THM: 25,40% ( Ft 1 évre, 20 %-os kamat mellett) 0,5%/év 12 hó 5.2 Fogyasztási hitel Kamat (évi) hó futamidő és Ft. vagy a feletti összeg.esetén 18 % Kezelési költség ( egyszeri) havi futamidőig 2,0 % Kamat (évi) hó futamidő és Ft vagy a feletti összeg esetén 20,5 % Kezelési költség ( egyszeri) havi futamidőig 2,5 % Kamat (évi) 36 hó futamidőtől és min ft feletti összeg esetén 21 % Kezelési költség ( egyszeri) 36 hó futamidőn túl 3,0 % Egyéb THM-et érintő költség nincs. THM: 26,27 %( Ft, 36 hó, és 21%-os kamat esetén annuitás szerint számolva) THM: 25,32 % ( Ft, 60 hó, és 21%-os kamat esetén annuitás szerint számolva) 5.3 Áruvásárlási hitel (együttműködési megállapodás keretében) Kamat (évi) A minősítésű ügyfél esetén 22,0 % Kamat (évi) B minősítésű ügyfél esetén 22,0 % Kamat (évi) C-D minősítésű ügyfél esetén 22,0 % Kezelési költség (évi) 2,00 % Futamidő (minimum-maximum) THM: 28,70 % ( Ft. 3 éves futamidőre 22 %-os kamat esetén) 24 hó-60 hó 5.4 Standard hitel ( től nem forgalmazható) A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat 1 : mértéke a kölcsön futamidejétől (12-72 hónap), kölcsön nagyságától és a törlesztés módjától függetlenül: 21 % 2 Minimum 3 hónapos Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági forint bankszámlával és munkabér átutalással, vagy nyugdíj átutalással rendelkező ügyfelek a fenti kamatmértékből 3 % éves kamatkedvezményt kapnak!

20 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 20 Amennyiben a kamatkedvezményre vonatkozó jogosultság már nem áll fenn, a jogosultság megszűnésének megállapítását követő kamatperiódus kezdőnapjával a kamatkedvezmény megszűnik, és az általános kamatmérték kerül felszámításra. Díjak és költségek 1 : THM mértéke 1 : 1 MFt alatti kölcsönösszeg esetén minimum: 23,58 % maximum: 28,30 % 1 MFt feletti kölcsönösszeg esetén minimum: 23,17 % maximum: 27,64 % 1 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mérték módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 0 % - Takarékszövetkezeti folyószámlára folyósításkor 1 % Folyósítási költség Más banknál vezetett számlára folyósításkor 2 % Készpénzben kifizetés esetén 2 % A fennálló tőketartozás alapján kerül Kezelési költség felszámításra a havi törlesztőrészlet 2,4 %/év Havi mellett A kölcsön folyósításakor Egyéb díjak 1 : Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj 1 % Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem Rendkívüli ügyintézési díj 1 % Alkalmanként benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj 300 Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított Ügyintézésre vonatkozó kérelem igazolások, számlaegyenlegek 500 Ft Alkalmanként benyújtásakor díja Késedelmi kamat mértéke: Megnevezés Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül 6 % Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy 6 % költségre A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása A THM számításának képlete: (C k: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitelfelvétellel összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költséggel, D 1: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve ezért t 1=0, s I: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és törtévekben kifejezve, X: THM értéke)

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2013. 09.16.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2013. 09.16. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2013 0916 Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet természetes

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2012.01.01.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2012.01.01. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2012.01.01. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2011. 10. 03.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2011. 10. 03. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2011. 10. 03. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2011. 09. 01.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2011. 09. 01. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2011. 09. 01. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015.06.01

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015.06.01 Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015.06.01 Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet vállalkozó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014.

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014. HIRDETMÉNY A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról Érvényes: 2014. augusztus 25-től Jelen Hirdetmény a Takarékszövetkezet által forgalmazott termékek

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.07.01. Közzétéve: 2011.06.15. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2.

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. debrecen.bethlen@hajdutakarek.hu

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. debrecen.bethlen@hajdutakarek.hu

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu 406. Debrecen, Bethlen u. 6-. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 406 Debrecen, Bethlen u. 10-1. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 406 Debrecen,

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. debrecen.bethlen@hajdutakarek.hu

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai: a Takarék Személyi Kölcsön és a Takarék Folyószámlahitel hirdetmények közzététele A 44/2015. számú EFB határozattal elfogadva, érvényes

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015.február 1. 1. TakarékPont Személyi Kölcsön kondíciói:

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2012.07.02-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2012.07.02-től 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg Havi egy számlakivonat

Részletesebben

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet 1 Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére Érvényes: 2011. 03. 01. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet önkormányzati

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2012.09.03. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2. sz. melléklet: Már nem

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT FŐBB KONDÍCIÓI 2014. január 1-től Az Ügyleti kamat mértékének

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Hatályos: 2014.09.22. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2. sz. melléklet: Már nem

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2015. március 31. Hatálybalépés napja: 2015. április 1. Általános

Részletesebben

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI KAPOSMENTI Takarékszövetkezet HIDETMÉNY egyéni és társas-, jogi és jogi

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2015.01.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2015.01.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT FŐBB KONDÍCIÓI 2015. január 1-től Az Ügyleti kamat mértékének

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 HIRDETMÉNY A FOGYASZTÓI HITELEZÉSI

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Hatályos: 2015.06.08. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2. sz. melléklet: Már nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft,

Részletesebben