Budapesti városrevitalizáció. Beleznay Éva Budapest mb. fıépítésze

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti városrevitalizáció. Beleznay Éva Budapest mb. fıépítésze"

Átírás

1 Budapesti városrevitalizáció Beleznay Éva Budapest mb. fıépítésze

2 1987 A Duna két partja és a budai Várnegyed Világörökségi területté nyilvánítása 1990 Önkormányzati törvény 63/C. (1) A közgyőlés a fıváros egységes településpolitikájának biztosítása érdekében - a Kormány és a kerületi képviselı-testületek véleményének kikérésével - meghatározza a fıváros általános rendezési tervét, a fıváros városfejlesztési és városrehabilitációs programját Lakástörvény 1994 Helyi értékvédelem / Települési Értékvédelmi Támogatás (A fıváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelmérıl szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Fıv. Kgy. rendelet) 1994 Budapest reneszánszáért 1994 Városrehabilitációs Keretrıl szóló rendelet (a Fıvárosi Városrehabilitációs Keretbıl juttatható támogatás feltételeirıl és a pályázati eljárás rendjérıl szóló 46/1997. (VIII. 13.) Fıv. Kgy. rendelet) 1998 Városrehabilitációs Program 2000 Városrehabilitációs Keretrıl szóló rendelet módosítása (62/2000. (XI. 30.) Fıv. Kgy. rendelet) 2000 Fıvárosi Stratégiai Alap (a Fıvárosi Stratégiai Alap mőködési rendjérıl szóló 60/2000. (XI. 30.) Fıv. Kgy. rendelet) 2002 Andrássy út és történelmi környezete Világörökségi területté nyilvánítása 2003 Budapest Városfejlesztési Koncepciója 2005 Városrehabilitációs Keretrıl szóló rendelet módosítása (2/2005. (II. 10.) Fıv. Kgy. rendelet) 2005 A teljes Világörökségi terület mőemléki jelentıségő területté nyilvánítása (7/2005(III.1.) NKÖM rendelet ) 2005 Podmaniczky Program 2005 Budapest Fıváros EU projektjei 2005 Világörökség Kezelési Kézikönyv 2006 Kerületi IVS-ek, akcióterületi projektek Kronológia

3 Városrehabilitációs program alrendszerei Akcióterületi komplex programok Társasházi támogatási rendszer Közterületi rehabilitáció Szociális városrehabilitáció Barnamezıs rehabilitáció Lakótelepek programja

4 Szereplık és szerepek

5 Országos szint prioritások meghatározása, forrásallokáció, jogszabályi környezet megteremtése Fıvárosi szint városrehabilitációs program, összvárosi szintő feladatok, tematikus fejlesztési irányok, forrásallokáció, jogszabályi környezet Kerületi szint városrehabilitációs akciók, forrásallokáció, jogszabályi környezet Helyi szint helyi akciók mind a lakosság, mind a fejlesztık részérıl Emberek tudatosság, igényesség Szereplık és szerepek

6 Épített környezet Tiszta, zöld, biztonságos Levegıminıség Infrastruktúra Közlekedés mobilitási igények növekedése Közmővek, városi mőszaki szolgáltatások víz Humán lakás, egészség, oktatás Tudásbázis Skills Innováció és vállalkozások Kultúra Erıs városimázs a lakók számára is! Jó kormányzás Gazdasági, politikai, szociális stabilitás Transzparens jogi, politikai, gazdasági keretek Párbeszéd lakosság, érintett csoportok Finanszírozás Növekvı szolgáltatási elvárások vs. fogyó források Kreatív és flexibilis finanszírozási stratégiák (partnerségek és innovatív adók/díjak/illetékek) Versenyképesség és élhetıség

7 Composition of expenditure: Operation and Investment 100.0% 80.0% 26.7% 25.7% 19.5% 26.0% 31.6% 33.5% 32.2% 60.0% 40.0% 73.3% 74.3% 80.5% 74.0% 68.4% 66.5% 67.8% 20.0% 0.0% Operating exp. Investment Fıvárosi költségvetés

8 Fejlesztési források 2/3 -a Fenntartani a relatíven magas modal split arányt Új metró és kötöttpályás hálózat bıvítése A tömegközlekedés megújítása (jármőállomány, szolgáltatásminıség) P+R és mélygarázs rendszer 150+km kerékpárút-hálózat 2013-ig Győrős úthálózati rendszer bıvítése új hidakkal Teherforgalmi behajtási korlátozások Belvárosi forgalomcsillapítás, dúgódíj és környezeti díj (öko-zóna) Közlekedésfejlesztés

9 7,4 km, 10 megálló utas/nap I. ütem: 2012 (II/III ütemek egyeztetése folyamatban) 4-es metró

10 M1 M5 M4 M2 M3 Kelenföld-Etele intermodális városközpont Tétényi Business Centre Újbuda Központ Budapest Szíve Kossuth L. Rákóczi út kereskedelmi folyosó Erkel Színház Bosnyák tér városközpont A metró városmegújító hatása

11 Újbuda központ

12 Hatékony térszerkezet A belsı városrészekben folytatni kell, és egyúttal fel kell gyorsítani a belsı városrészek komplex rehabilitációját Akcióterületi és komplex projektek Társasházi támogatási rendszer Városrehabilitációt segítı jogszabályi felterjesztési javaslat A Dunához kapcsolódó funkciók helyét és megoldásait javítani Belvárosi korzó Átalakuló területek partszakaszainak fejlesztése (ipari -> új városi területek) Külsı szakaszok természeti környezete A város többközpontú térbeli rendszerét megerısíteni Intermodális városrészközpontok Helyi belvárosok fıutca, fıtér programok Az átmeneti zóna rozsdaövezetét magas presztízső parkvárossá fejleszteni Akcióprojektek Körvasúti körút

13 BUDAPEST ÉRTÉKEI: TÖRTÉNELEM A rómaiak óta lakott terület Photo: Cultural Capital of Europe 2010 UNESCO világörökség: Budapest Duna-parti látképe, a BudaiVárnegyed, az Andrássy út és történelmi környezete

14 Budapest Szíve Program

15 A Kiskörút és a Kossuth Lajos utca fıutca karakterének helyreállítása Terekkel tagolt új Belvárostengely, elegáns vegyes forgalmú üzletutca Elegáns, városi terekkel gazdagított összefüggı pesti korzó A Belváros kapujaként szolgáló téregyüttesek megújítása Budapest Szíve Program

16 Kerületek tematikus programjai Pesti Broadway Régi Pesti Zsidónegyed Budapest Szíve Quartier Latin Kultucca

17

18 Hídfıterek Program

19 Hídfıterek Program Március 15. tér

20 Hídfıterek Program

21 Hídfıterek Program

22 Reprezentatív kaputérség

23 Reprezentatív kaputérség

24 Kulturális lis és informáci ciós funkciók Közhivatali funkciók Fórum Üzleti hasznosítású funkciók A Városháza Fórum programja Közhivatal / A Város Háza Kulturális és információs szolgáltatások Üzleti hasznosítás programja

25

26 Hatékony térszerkezet A belsı városrészekben folytatni kell, és egyúttal fel kell gyorsítani a belsı városrészek komplex rehabilitációját Akcióterületi és komplex projektek Társasházi támogatási rendszer Városrehabilitációt segítı jogszabályi felterjesztési javaslat A Dunához kapcsolódó funkciók helyét és megoldásait javítani Belvárosi korzó Átalakuló területek partszakaszainak fejlesztése (ipari -> új városi területek) Külsı szakaszok természeti környezete A város többközpontú térbeli rendszerét megerısíteni Intermodális városrészközpontok Helyi belvárosok fıutca, fıtér programok Az átmeneti zóna rozsdaövezetét magas presztízső parkvárossá fejleszteni Akcióprojektek Körvasúti körút

27 Elısegítse a hatékony térszerkezet kialakulását A városfejlesztés és a közlekedésfejlesztés integrációjával hatékonyan mőködı városrészközpontok jöjjenek létre A fıváros jelentıs átszálló forgalommal rendelkezı területek funkcionális problémáira és térhasználati konfliktusaira megoldási alternatívát kínáljon Elısegítse a közös gondolkodással, a szempontok teljeskörő feltérképezésével megalapozott városrendezési döntéseket Projekt célja

28 Metro 4 Intermodalitás kapcsolat M1-M7 M7 Elıvárosi busz Helyi villamos és s busz Nemzetközi, zi, hazai és elıvárosi vasút

29 A fıváros városfejlesztési és közlekedésfejlesztési stratégiai dokumentumai Budapest Városfejlesztési Koncepciója, 2003 Budapest Településszerkezeti Terve 2005 Podmaniczky Program (IVS) 2005, 2006, 2008 Budapest Közlekedési Rendszerfejlesztési Terve, 2009 Budapesti Elıvárosi Vasúthálózat Fejlesztése, 2007 Összefüggések alapján kiválasztott, jelentıs átszálló forgalommal, potenciális intermodális szerepkörrel rendelkezı területek III. Flórián tér IV. XIII. Újpest Városkapu IX. X. XIX. Határ út X. XIV. Örs vezér tér A kiválasztás szempontrendszere

30 Flórián tér Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás Közcélú parkoló Újpest Városkapu Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás P+R Örs Vezér tere és környéke Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás P+R, Kelenföld Etele tér Fıvárosi elıkészítés Magánerı bevonás P+R, közútfejlesztés Határ út Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás Határ út, Ferihegyi út és kötöttpálya, P+R Helyszínek

31 Flórián tér Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás Közcélú parkoló Újpest Városkapu Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás P+R Örs Vezér tere és környéke Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás P+R, Kelenföld Etele tér Fıvárosi elıkészítés Magánerı bevonás P+R, közútfejlesztés Határ út Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás Határ út, Ferihegyi út és kötöttpálya, P+R Helyszínek

32 Mindenki véleményére kíváncsiak vagyunk Gondoljuk újra a várost Érdekeltek azonosítása (fıváros és érintett cégei, kerületek és érintett szervezetei, szakmai és civil szervezetek, tudásközpontok, lakosság, térhasználók, helyszínhez kapcsolódó tulajdonosok, területileg érintett gazdasági szereplık) Érdekeltek igényeinek felmérése, összesítése Közös stratégiai irányelvek és lokális stratégiai irányelvek meghatározása (városfejlesztési szakértıi testület) Pályázati kiírás elıkészítése, a pályázathoz szükséges szabályozási, építészeti-mőszaki és stratégiai tervek összegyőjtése Folyamat - elıkészítés

33 Ez az Ön véleménye Szakmaivá tesszük véleményét Építész és városvíziós partnereket keresünk egy-egy térség jövıképének megfogalmazásában Meghívásos városépítészeti-építészeti tervpályázatban Elsı forduló: ötletpályázat azokat a javaslatokat keressük, amelyek az adott terület adottságaira és összvárosi elvárásaira építve továbbfejlesztendı és továbbfejleszthetı gondolatokat adnak Második forduló Területenként több (3-5) gondolatot javaslunk továbbtervezésre Két forduló között az ötletpályázat eredményeinek kiértékelése, a területre vonatkozó víziók, alternatív javaslatok megismertetése az érintettekkel széleskörő politikai-szakmai-társadalmi-gazdasági konzultációsorozatban Folyamat - Tervpályázat

34 Megvalósítjuk a fejlesztési elképzeléseket Élhetıvé tesszük a várost! Elvárt eredmény: elızetes megvalósítási hatástanulmány szint, amely bizonyítja a terv megvalósíthatóságát és alapját tudja képezni egy városfejlesztési projekt/projekttársaság elıkészítésének A terv képezheti alapját egy TSZT/FSZKT módosítás és kapcsolódó új KSZT elkészítésének, de a Fıvárosi Közgyőlésnek és a Kerületi Testületeknek jogában áll a javaslatot elutasítani, és a meglévı szabályozási terveket nem felülvizsgálni! Folyamat - Megvalósítási tanulmány

35 Neumann János Számítógép Gábor Dénes Holográfia Szent-Györgyi Albert C vitamin Soros György Soros Fundation, OSI Rubik Ernı Rubik kocka Biró László Golyóstoll Teller Ede Hidrogén bomba Ipari kutatások Bartók Béla zeneszerzı Kodály Zoltán zeneszerzı Kertész Imre Sorstalanság Andrew Vajna rendezı Fischer Iván karmester Kocsis Zoltán karmester, zongorista Budapest értékei: innováció és kreativitás

36 Tudásipar Ipar Pénzügy, üzleti irányítás, médiaipar IT, telekom, elektronika Oktatás, K+F, innováció Egészségügy K+F Gyógyszeripar Logisztika, szállítás Kultúra, szabadidı, turizmus Kultúra és zene Vendéglátás Turizmus, rendezvényturizmus Pozitív klaszterek Medi PólusP Öko PólusP ITT PólusP

37 Északi kampusz Szent István Egyetem, Gödölllı Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba Talentis Innovációs és Tudásközpont, Zsámbék ITTPólus MediPólus ÖkoPólus Budapest Innopolisz Program

38

39

40

41

42 Culture BUDAPEST ÉRTÉKEI: KULTÚRA Photo: Cultural Capital of Europe 2010 Budapest Tavaszi Fesztivál Budapest Nyári Fesztivál Nyári Zsidó Fesztivál Budapest İszi Fesztivál SZIGET Múzeumok éjszakája Dunaparti események Romkocsmák és klubok

43 Óbudai Gázgyár kultúra és innováció

44 Kultúra mint városmegújító erı

45 Településszerkezeti szinten kormányrendelet a biológiai aktivitás szinten tartásáról Keretövezeti szinten visszapótlási kötelezettség - Budapest zöldterülete nı Zöldfelületek csökkennek keretövezet módosítás során zöldfelületi minimum egyenleg számítás Cél: a tényleges zöldfelületi hálózat fejlesztése Zöldterületek és zöldfelületek

46 Köszönöm a figyelmet!

47

48 Építészet XXVIII. tv. A nemzeti szabványosításról LXXVIII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről LXXVI. tv. A szerzői jogról 253/1997 (XII.20) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről - OTÉK 46/1997 (XII.29) KTM rendelet Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 9/1998 (IV.3) KTM rendelet Az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeiről 40/1999 (IV.23) FVM rendelet A területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 19/2002 (V.8) OM rendelet A közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről 137/2004 (IV.29) Kormány rendelet A tervpályázati eljárások részletes szabályairól 7/2006 (V.24) TNM rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 252/2006 (XII.7) Kormány rendelet A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 284/2007 (X.29) Kormány rendelet A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 9/2008 (II.22) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához Tervezési Segédlet az épületek nyári felmelegedése elleni védekezés természetes lehetőségeiről Területrendezési és Építési Szabályzatok - LETÖLTHETŐK Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat - BVKSZ Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről Fővárosi Szabályozási Keretterv I. kerület - Budapest I. kerület Kerületi Építési Szabályzata II. kerület - Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat hatályos szabályozási tervei III. kerület - Budapest Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata IV. kerület - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata rendelete, a telkek beépítésének egyes szabályairól V. kerület - Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata és Szabályozási Terve VI. kerület - Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata VII. kerület - Budapest VII. kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat VIII. kerület - Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata IX. kerület - Ferencvárosi Önkormányzat városrendezési tárgyú hatályos rendeletei XI. kerület - Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata XII. kerület - Budapest Főváros XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata XIII. kerület - Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata XV. kerület - Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata XVI. kerület - Budapest Főváros XVI. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata XVII. kerület - Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata Városrendezési és Építési Szabályzata XVIII. kerület - Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzata XIX. kerület - Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata XX. kerület - Budapest XX. kerület Pesterzsébet Városrendezési és Építési Szabályzata XXI. kerület - Csepel Városépítési és Építési Szabályzata XXII. kerület - Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata XXIII. kerület - Budapest XXIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata Építésügy CXXIX. tv. A közbeszerzésekről XLVII. tv. Az igazságügyi szakértői tevékenységről 11/1985 (VI. 22) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet Egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről 47/1997 (XII.29) KTM rendelet Az építésügyi és műemlékvédelmi hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályairól 24/1998. (IV.29.) IKIM-NM együttes rendelet A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról 113/1998 (VI. 10) Kormány rendelet A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről 29/1999 (X. 6) KHVM rendelet A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 38/2001 (XI.14) KöVIM rendelet A légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezések engedélyezési eljárásairól és hatósági felügyeletéről 108/2001 (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 2/2002 (I.23) BM rendelet A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 40/2002 (III.21) Kormány rendelet A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól 50/2002 (XII.29) GKM rendelet A kikötő, kopm- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól 181/2003 (XI.5) Kormány rendelet A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról 162/2004 (V.21) Kormány rendelet Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 45/2004 (VII.26) BM-KvVM együttes rendelete Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 210/2005 (X.5) Kormány rendelet Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről 238/2005 (X.25) Kormány rendelet Az építésfelügyeleti bírságról 27/2006 (V.5) GKM rendelet Az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 245/2006 (XII.5) Kormány rendelet Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 343/2006 (XII.23) Kormány rendelet Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 347/2006 (XII.23) Kormány rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 79/2007 (IV. 24.) Kormány rendelet A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről 85/384/EGK és a tűzvédelmi irányelv hatósági Az építészmérnöki tevékenység oklevelek, részletes bizonyítványok szabályairól és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről 18/2007 (VIII.9) ÖTM rendelet Az építésügyi célelőirányzatról 255/2007 (X. 4) Kormány rendelet Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról 290/2007 (X.31) Kormány rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 291/2007 (X.31) Kormány rendelet Az építésfelügyeleti tevékenységről 37/2007 (XII. 13.) ÖTM rendelet Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 176/2008 (VI.30) Kormány rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 277/2008 (XI.24.) Kormány rendelet Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról Terület- és településfejlesztés XXI. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről XXVI. tv. Az Országos Területrendezési Tervről 21/1992 (XII.4) KTM rendelet A területi főépítészekről 184/1996 (XII.11) Kormány rendelet A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről 3/1998 (II.11) KTM rendelet A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről 18/1998 (VI.25) KTM rendelet A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről 2/2005 (I.11) Kormány rendelet Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 85/2000 (XI.8) FVM rendelet A telekalakításról 51/2005 (III. 24.) Kormány rendelet A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól 134/2005 (VII. 14.) Kormány rendelet A területrendezési hatósági eljárásokról 31/2007 (II. 28.) Kormány rendelet A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól Jogszabályok Műemlékvédelem Műemléki nyílvántartás LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről 66/1999 (VIII.13) FVM rendelet Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól 191/2001 (X. 18.) Kormány rendelet Az örökségvédelmi bírságról 3/2002 (II. 15) NKÖM rendelet A kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól 8/2002 (III. 8) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékkényilvánításáról 21/2004 (X. 12) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről 14/2005 (IV. 5) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről 15/2005 (IV. 6.) NKÖM rendelet A budaörsi repülőtér műemlékké nyilvánításáról 32/2005 (XII. 22) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről 10/2006 (V.9) NKÖM rendelet A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról 11/2006 (V. 9) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről 308/2006 (XII.23) Kormány rendelet A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról Szabványok MSZ ISO 7437:1994 Műszaki rajzok. Építőipari rajzok. Az előre gyártott szerkezeti elemek gyártási rajzainak általá nos előírásai MSZ ISO 7518:1994 Műszaki rajzok. Építőipari rajzok. Bontás és átépítés ábrázolása MSZ :1999 Építési tervek. Építészeti tervrajzok általános követelményei MSZ :1982 Építési tervek. Kémények és szellőzők MSZ :1980 Építési tervek. Berendezési tárgyak rajzjelei MSZ :1985 Építési tervek. Tetők, födémek, áthidalók és álmennyezetek ábrázolása és rajzjelei MSZ ISO 11091:2000 Építési tervek. Tereprendezés ábrázolása és jelölése MSZ :1999 Építési tervek. Építmények alapjainak ábrázolása és jelölése MSZ :1986 Építési tervek. Kőszerkezetek ábrázolása és jelölése MSZ :1989 Építési tervek. Épületszerkezetek jobbos és balos alakjának megkülönböztetése MSZ :1981 Oktatási épületek. Általános iskolák tervezési előírásai (Visszavonva) MSZ :1981 Oktatási épületek. Gimnáziumok tervezési előírásai (Visszavonva) MSZ :1979 Oktatási épületek. Szakmunkásképző iskolák. Tervezési előírások (Visszavonva) MSZ :1979 Oktatási létesítmények. Óvodák. Tervezési előírások (Visszavonva) MSZ :1979 Oktatási épületek. Szakmunkásképző tanműhelyek. Tervezési előírások (Visszavonva) MSZ :1987 Nevelési, oktatási építmények, bölcsődék. Tervezési előírások MSZ :1981 Otthonok, szállások. Szociális otthonok tevezési előírásai MSZ :1981 Otthonok, szállások. Munkásszállók tervezési előírásai MSZ :1981 Otthonok, szállások. Öregek napközi otthona tervezési előírásai MSZ :1981 Egészségügyi létesítmények. Közforgalmú gyógyszertárak tervezési előírásai MSZ :1979 Sportlétesítmények. Tornacsarnokok, játékcsarnokok, sportcsarnokok. Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Edzőtermek. Tervezési előírások MSZ :1991 Sportlétesítmények. Uszodák. Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Atlétikai pályák. Tervezési előírások MSZ :1991 Sportlétesítmények. Labdajátékpályák.Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Műjégpályák.Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Öltözők-zuhanyzók szabadtéri és fedett sportlétesítményekhez. Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Lelátók. Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Közönségkiszolgáló létesítmények. Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Közönségtájékoztatás és hírközlés. Tervezési előírások MSZ :1988 Konyhák és éttermek. Tervezési előírások MSZ :1981 Öltözőcsoportok és csoportos illemhelyek tervezési előírásai. MSZ :1985 Lakó- és közösségi épületek kéményei. Fogalommeghatározások és általános előírások MSZ :1985 Lakó- és közösségi épületek kéményei. Egyedi kémények MSZ :1985 Lakó- és közösségi épületek kéményei. Központi kémények MSZ ISO 4069:1993 Felületek általános ábrázolása építőipari rajzokon MSZ ISO :1998 Épületek és műtárgyak műszaki rajzai. Rendszerek. 2. rész: Egészségügyi berendezési tárgyak egyszerűsített ábrázolása MSZ EN ISO 11091:2000 Építészeti rajzok. Tereprajzok MSZ EN ISO :2000 Építészeti rajzok. Megnevezési rendszerek. 1. rész: Épületek és épületrészek MSZ EN ISO :2000 Építészeti rajzok. Megnevezési rendszerek. 2. rész: Helyiségnevek és számok MSZ 369:1979 Függőleges szerkezetek ábrázolása építőipari rajzokon MSZ ISO 8048:1993 Nézetek, metszetek és szelvények ábrázolása építőipari rajzokon Állami díjak és kitüntetések XII. tv. A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról XXXI. tv. A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 6/1992 (V. 5) BM rendelet Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntető cím és a Miniszteri Díj alapításáról 31/2005 (X.21) TNM rendelet A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható díjakról Hatályon kívül helyezett jogszabályok MÉK Jogosultsági Vizsga Szabályzat 12/1985 (IV.26) OGY határozat A terület - és településfejlesztés hosszú távú feladatairól 12/1983 (VIII.18) MT rendelet A zaj- és rezgésvédelemről 2/1986 (II. 27) ÉVM rendelet Az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről - OÉSZ 35/1996 (XII.29) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 112/1997 (VI.27) Kormány rendelet A területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről 157/1997 (IX.26) Kormány rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól 158/1997 (IX.26) Kormány rendelet Az építési műszaki ellenőri tevékenységről 159/1997 (IX. 26) Kormány rendelet Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól 32/1997 (XI. 19) KTM rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól 220/1997 (XII.15) Kormány rendelet A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről 241/1997 (XII.19) Kormány rendelet Az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és működésének feltételeiről 40/1997 (XII.21) KTM rendelet Az építésügyi hatósági kötelezési eljárásról 45/1997 (XII.29) KTM rendelet Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről 48/1997 (XII.29) KTM rendelet Az építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról 32/1999 (X.15) KHVM rendelet Az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe való felvételhez szükséges szakvizsgáról 51/2000 (VIII.9) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról 34/2002 (IV. 27) FVM rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól 14/2004 (V.11) BM rendelet A kölcsönösen elismert építészmérnöki oklevelek közzétételéről 135/2005 (VII.14) Kormány rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról

49 célok eszközök

50

51 Gyalog bike - autó Forrás: Budapest MIPIM 2006

52 OECD: Competitive Cities in the Global Economy EU: Urban Audit, State of the Cities Report (Nov 2006) UN-Habitat: State of the World s Cities Economist Intelligence Unit: Global Liveability Ranking Healey&Baker Cushman&Wakefield: European Cities Monitor Mercer HR: Quality of Living Index, Cost of Living Survey PricewaterhouseCoopers: Cities of the Future (global competition, local leadership), Economic Outlook Report Siemens: Megacities Report BAK Basel: Economics Report on Metro-Regions in Europe Standard and Poor s & Mooney s: City Credit Rating Index Work Foundation (UK) Ideopolis I and II, Anholt GMI City Brands Index Versenyképesség és élhetıség

53 Versenyképesség Kiváló geopolitikai helyzet, gazdasági mutatók, kedvezı fejlesztési lehetıségek, humán erıforrás, innováció Városirányítás Stabil, transzparens, párbeszéden alapuló Életminıség Alapszolgáltatások (lakás, közmővek, biztonság), különbségek felszámolása, jó közlekedés, egészség és oktatás minısége, munkaerı helyzet Környezet Levegı és vízminıség, szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás, zöldfelületek, városi sőrőség

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva: 2006. december 19. Készítette:

Részletesebben

FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 31. (1) szerinti véleményezési szakaszra Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Megalapozó vizsgálat - Helyzetfeltárás és helyzetelemzés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Megalapozó vizsgálat - Helyzetfeltárás és helyzetelemzés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

A törvény hatálya. Fogalommeghatározások. 2. E törvény alkalmazásában:

A törvény hatálya. Fogalommeghatározások. 2. E törvény alkalmazásában: 1 / 46 2013.07.02. 13:53 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2013.07.01 2013.07.31 52 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

X. KERÜLET KŐBÁNYA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

X. KERÜLET KŐBÁNYA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA X. KERÜLET KŐBÁNYA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban Jogszabályok 1. Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban 2. Veszélyhelyzet kihirdetésével, ill. feloldásával kapcsolatban 3. Vörösiszap katasztrófával kapcsolatban 4. Veszélyes áruk szállításával kapcsolatban

Részletesebben

Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok

Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Jogszabály Jogszabály címe 1957. évi IV. törvény Az államigazgatási eljárás általános szabályairól 1959. évi IV. törvény A Polgári

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1 1. oldal 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről,

Részletesebben

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény változásmutató Változásmutató 2013. március válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi LXXVIII. törvény 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 A 2011.01.01. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

II. Kormány- és miniszteri rendeletek

II. Kormány- és miniszteri rendeletek I. Törvények A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi. LXV. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek

Részletesebben

I. PROGRESS RIPORT/ HALADÁSI JELENTÉS... 4 I.1. ELŐZMÉNYEK, AZ IVS ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB ELVEI... 4 I.2. AZ IVS KÉSZÍTÉSÉNEK MUNKAFOLYAMATA... 4 I.3.

I. PROGRESS RIPORT/ HALADÁSI JELENTÉS... 4 I.1. ELŐZMÉNYEK, AZ IVS ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB ELVEI... 4 I.2. AZ IVS KÉSZÍTÉSÉNEK MUNKAFOLYAMATA... 4 I.3. I. PROGRESS RIPORT/ HALADÁSI JELENTÉS... 4 I.1. ELŐZMÉNYEK, AZ IVS ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB ELVEI... 4 I.2. AZ IVS KÉSZÍTÉSÉNEK MUNKAFOLYAMATA... 4 I.3. AZ IVS KÉSZÍTÉSÉNEK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI... 7 I.4.

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE. Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata

EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE. Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata Megbízott: Városkutatás Kft. Tosics Iván Szemző Hanna Ekés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez TÁJÉKOZTATÓ AZ NKP-II 2007. ÉVI VÉGREHAJTÁSI TERVÉRŐL 1-9. Tematikus akcióprogramok táblázatai A táblázatok az NKP-II céljainak megvalósulását szolgáló

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról 28 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. február 16. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról Budapest Főváros Közgyűlése az épített

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 13., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CCXVI. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

Helyzetelemzés, helyzetértékelés

Helyzetelemzés, helyzetértékelés Helyzetelemzés, helyzetértékelés NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYZETELEMZŐ, HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ Megbízó Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben