Budapesti városrevitalizáció. Beleznay Éva Budapest mb. fıépítésze

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti városrevitalizáció. Beleznay Éva Budapest mb. fıépítésze"

Átírás

1 Budapesti városrevitalizáció Beleznay Éva Budapest mb. fıépítésze

2 1987 A Duna két partja és a budai Várnegyed Világörökségi területté nyilvánítása 1990 Önkormányzati törvény 63/C. (1) A közgyőlés a fıváros egységes településpolitikájának biztosítása érdekében - a Kormány és a kerületi képviselı-testületek véleményének kikérésével - meghatározza a fıváros általános rendezési tervét, a fıváros városfejlesztési és városrehabilitációs programját Lakástörvény 1994 Helyi értékvédelem / Települési Értékvédelmi Támogatás (A fıváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelmérıl szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Fıv. Kgy. rendelet) 1994 Budapest reneszánszáért 1994 Városrehabilitációs Keretrıl szóló rendelet (a Fıvárosi Városrehabilitációs Keretbıl juttatható támogatás feltételeirıl és a pályázati eljárás rendjérıl szóló 46/1997. (VIII. 13.) Fıv. Kgy. rendelet) 1998 Városrehabilitációs Program 2000 Városrehabilitációs Keretrıl szóló rendelet módosítása (62/2000. (XI. 30.) Fıv. Kgy. rendelet) 2000 Fıvárosi Stratégiai Alap (a Fıvárosi Stratégiai Alap mőködési rendjérıl szóló 60/2000. (XI. 30.) Fıv. Kgy. rendelet) 2002 Andrássy út és történelmi környezete Világörökségi területté nyilvánítása 2003 Budapest Városfejlesztési Koncepciója 2005 Városrehabilitációs Keretrıl szóló rendelet módosítása (2/2005. (II. 10.) Fıv. Kgy. rendelet) 2005 A teljes Világörökségi terület mőemléki jelentıségő területté nyilvánítása (7/2005(III.1.) NKÖM rendelet ) 2005 Podmaniczky Program 2005 Budapest Fıváros EU projektjei 2005 Világörökség Kezelési Kézikönyv 2006 Kerületi IVS-ek, akcióterületi projektek Kronológia

3 Városrehabilitációs program alrendszerei Akcióterületi komplex programok Társasházi támogatási rendszer Közterületi rehabilitáció Szociális városrehabilitáció Barnamezıs rehabilitáció Lakótelepek programja

4 Szereplık és szerepek

5 Országos szint prioritások meghatározása, forrásallokáció, jogszabályi környezet megteremtése Fıvárosi szint városrehabilitációs program, összvárosi szintő feladatok, tematikus fejlesztési irányok, forrásallokáció, jogszabályi környezet Kerületi szint városrehabilitációs akciók, forrásallokáció, jogszabályi környezet Helyi szint helyi akciók mind a lakosság, mind a fejlesztık részérıl Emberek tudatosság, igényesség Szereplık és szerepek

6 Épített környezet Tiszta, zöld, biztonságos Levegıminıség Infrastruktúra Közlekedés mobilitási igények növekedése Közmővek, városi mőszaki szolgáltatások víz Humán lakás, egészség, oktatás Tudásbázis Skills Innováció és vállalkozások Kultúra Erıs városimázs a lakók számára is! Jó kormányzás Gazdasági, politikai, szociális stabilitás Transzparens jogi, politikai, gazdasági keretek Párbeszéd lakosság, érintett csoportok Finanszírozás Növekvı szolgáltatási elvárások vs. fogyó források Kreatív és flexibilis finanszírozási stratégiák (partnerségek és innovatív adók/díjak/illetékek) Versenyképesség és élhetıség

7 Composition of expenditure: Operation and Investment 100.0% 80.0% 26.7% 25.7% 19.5% 26.0% 31.6% 33.5% 32.2% 60.0% 40.0% 73.3% 74.3% 80.5% 74.0% 68.4% 66.5% 67.8% 20.0% 0.0% Operating exp. Investment Fıvárosi költségvetés

8 Fejlesztési források 2/3 -a Fenntartani a relatíven magas modal split arányt Új metró és kötöttpályás hálózat bıvítése A tömegközlekedés megújítása (jármőállomány, szolgáltatásminıség) P+R és mélygarázs rendszer 150+km kerékpárút-hálózat 2013-ig Győrős úthálózati rendszer bıvítése új hidakkal Teherforgalmi behajtási korlátozások Belvárosi forgalomcsillapítás, dúgódíj és környezeti díj (öko-zóna) Közlekedésfejlesztés

9 7,4 km, 10 megálló utas/nap I. ütem: 2012 (II/III ütemek egyeztetése folyamatban) 4-es metró

10 M1 M5 M4 M2 M3 Kelenföld-Etele intermodális városközpont Tétényi Business Centre Újbuda Központ Budapest Szíve Kossuth L. Rákóczi út kereskedelmi folyosó Erkel Színház Bosnyák tér városközpont A metró városmegújító hatása

11 Újbuda központ

12 Hatékony térszerkezet A belsı városrészekben folytatni kell, és egyúttal fel kell gyorsítani a belsı városrészek komplex rehabilitációját Akcióterületi és komplex projektek Társasházi támogatási rendszer Városrehabilitációt segítı jogszabályi felterjesztési javaslat A Dunához kapcsolódó funkciók helyét és megoldásait javítani Belvárosi korzó Átalakuló területek partszakaszainak fejlesztése (ipari -> új városi területek) Külsı szakaszok természeti környezete A város többközpontú térbeli rendszerét megerısíteni Intermodális városrészközpontok Helyi belvárosok fıutca, fıtér programok Az átmeneti zóna rozsdaövezetét magas presztízső parkvárossá fejleszteni Akcióprojektek Körvasúti körút

13 BUDAPEST ÉRTÉKEI: TÖRTÉNELEM A rómaiak óta lakott terület Photo: Cultural Capital of Europe 2010 UNESCO világörökség: Budapest Duna-parti látképe, a BudaiVárnegyed, az Andrássy út és történelmi környezete

14 Budapest Szíve Program

15 A Kiskörút és a Kossuth Lajos utca fıutca karakterének helyreállítása Terekkel tagolt új Belvárostengely, elegáns vegyes forgalmú üzletutca Elegáns, városi terekkel gazdagított összefüggı pesti korzó A Belváros kapujaként szolgáló téregyüttesek megújítása Budapest Szíve Program

16 Kerületek tematikus programjai Pesti Broadway Régi Pesti Zsidónegyed Budapest Szíve Quartier Latin Kultucca

17

18 Hídfıterek Program

19 Hídfıterek Program Március 15. tér

20 Hídfıterek Program

21 Hídfıterek Program

22 Reprezentatív kaputérség

23 Reprezentatív kaputérség

24 Kulturális lis és informáci ciós funkciók Közhivatali funkciók Fórum Üzleti hasznosítású funkciók A Városháza Fórum programja Közhivatal / A Város Háza Kulturális és információs szolgáltatások Üzleti hasznosítás programja

25

26 Hatékony térszerkezet A belsı városrészekben folytatni kell, és egyúttal fel kell gyorsítani a belsı városrészek komplex rehabilitációját Akcióterületi és komplex projektek Társasházi támogatási rendszer Városrehabilitációt segítı jogszabályi felterjesztési javaslat A Dunához kapcsolódó funkciók helyét és megoldásait javítani Belvárosi korzó Átalakuló területek partszakaszainak fejlesztése (ipari -> új városi területek) Külsı szakaszok természeti környezete A város többközpontú térbeli rendszerét megerısíteni Intermodális városrészközpontok Helyi belvárosok fıutca, fıtér programok Az átmeneti zóna rozsdaövezetét magas presztízső parkvárossá fejleszteni Akcióprojektek Körvasúti körút

27 Elısegítse a hatékony térszerkezet kialakulását A városfejlesztés és a közlekedésfejlesztés integrációjával hatékonyan mőködı városrészközpontok jöjjenek létre A fıváros jelentıs átszálló forgalommal rendelkezı területek funkcionális problémáira és térhasználati konfliktusaira megoldási alternatívát kínáljon Elısegítse a közös gondolkodással, a szempontok teljeskörő feltérképezésével megalapozott városrendezési döntéseket Projekt célja

28 Metro 4 Intermodalitás kapcsolat M1-M7 M7 Elıvárosi busz Helyi villamos és s busz Nemzetközi, zi, hazai és elıvárosi vasút

29 A fıváros városfejlesztési és közlekedésfejlesztési stratégiai dokumentumai Budapest Városfejlesztési Koncepciója, 2003 Budapest Településszerkezeti Terve 2005 Podmaniczky Program (IVS) 2005, 2006, 2008 Budapest Közlekedési Rendszerfejlesztési Terve, 2009 Budapesti Elıvárosi Vasúthálózat Fejlesztése, 2007 Összefüggések alapján kiválasztott, jelentıs átszálló forgalommal, potenciális intermodális szerepkörrel rendelkezı területek III. Flórián tér IV. XIII. Újpest Városkapu IX. X. XIX. Határ út X. XIV. Örs vezér tér A kiválasztás szempontrendszere

30 Flórián tér Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás Közcélú parkoló Újpest Városkapu Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás P+R Örs Vezér tere és környéke Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás P+R, Kelenföld Etele tér Fıvárosi elıkészítés Magánerı bevonás P+R, közútfejlesztés Határ út Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás Határ út, Ferihegyi út és kötöttpálya, P+R Helyszínek

31 Flórián tér Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás Közcélú parkoló Újpest Városkapu Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás P+R Örs Vezér tere és környéke Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás P+R, Kelenföld Etele tér Fıvárosi elıkészítés Magánerı bevonás P+R, közútfejlesztés Határ út Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás Határ út, Ferihegyi út és kötöttpálya, P+R Helyszínek

32 Mindenki véleményére kíváncsiak vagyunk Gondoljuk újra a várost Érdekeltek azonosítása (fıváros és érintett cégei, kerületek és érintett szervezetei, szakmai és civil szervezetek, tudásközpontok, lakosság, térhasználók, helyszínhez kapcsolódó tulajdonosok, területileg érintett gazdasági szereplık) Érdekeltek igényeinek felmérése, összesítése Közös stratégiai irányelvek és lokális stratégiai irányelvek meghatározása (városfejlesztési szakértıi testület) Pályázati kiírás elıkészítése, a pályázathoz szükséges szabályozási, építészeti-mőszaki és stratégiai tervek összegyőjtése Folyamat - elıkészítés

33 Ez az Ön véleménye Szakmaivá tesszük véleményét Építész és városvíziós partnereket keresünk egy-egy térség jövıképének megfogalmazásában Meghívásos városépítészeti-építészeti tervpályázatban Elsı forduló: ötletpályázat azokat a javaslatokat keressük, amelyek az adott terület adottságaira és összvárosi elvárásaira építve továbbfejlesztendı és továbbfejleszthetı gondolatokat adnak Második forduló Területenként több (3-5) gondolatot javaslunk továbbtervezésre Két forduló között az ötletpályázat eredményeinek kiértékelése, a területre vonatkozó víziók, alternatív javaslatok megismertetése az érintettekkel széleskörő politikai-szakmai-társadalmi-gazdasági konzultációsorozatban Folyamat - Tervpályázat

34 Megvalósítjuk a fejlesztési elképzeléseket Élhetıvé tesszük a várost! Elvárt eredmény: elızetes megvalósítási hatástanulmány szint, amely bizonyítja a terv megvalósíthatóságát és alapját tudja képezni egy városfejlesztési projekt/projekttársaság elıkészítésének A terv képezheti alapját egy TSZT/FSZKT módosítás és kapcsolódó új KSZT elkészítésének, de a Fıvárosi Közgyőlésnek és a Kerületi Testületeknek jogában áll a javaslatot elutasítani, és a meglévı szabályozási terveket nem felülvizsgálni! Folyamat - Megvalósítási tanulmány

35 Neumann János Számítógép Gábor Dénes Holográfia Szent-Györgyi Albert C vitamin Soros György Soros Fundation, OSI Rubik Ernı Rubik kocka Biró László Golyóstoll Teller Ede Hidrogén bomba Ipari kutatások Bartók Béla zeneszerzı Kodály Zoltán zeneszerzı Kertész Imre Sorstalanság Andrew Vajna rendezı Fischer Iván karmester Kocsis Zoltán karmester, zongorista Budapest értékei: innováció és kreativitás

36 Tudásipar Ipar Pénzügy, üzleti irányítás, médiaipar IT, telekom, elektronika Oktatás, K+F, innováció Egészségügy K+F Gyógyszeripar Logisztika, szállítás Kultúra, szabadidı, turizmus Kultúra és zene Vendéglátás Turizmus, rendezvényturizmus Pozitív klaszterek Medi PólusP Öko PólusP ITT PólusP

37 Északi kampusz Szent István Egyetem, Gödölllı Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba Talentis Innovációs és Tudásközpont, Zsámbék ITTPólus MediPólus ÖkoPólus Budapest Innopolisz Program

38

39

40

41

42 Culture BUDAPEST ÉRTÉKEI: KULTÚRA Photo: Cultural Capital of Europe 2010 Budapest Tavaszi Fesztivál Budapest Nyári Fesztivál Nyári Zsidó Fesztivál Budapest İszi Fesztivál SZIGET Múzeumok éjszakája Dunaparti események Romkocsmák és klubok

43 Óbudai Gázgyár kultúra és innováció

44 Kultúra mint városmegújító erı

45 Településszerkezeti szinten kormányrendelet a biológiai aktivitás szinten tartásáról Keretövezeti szinten visszapótlási kötelezettség - Budapest zöldterülete nı Zöldfelületek csökkennek keretövezet módosítás során zöldfelületi minimum egyenleg számítás Cél: a tényleges zöldfelületi hálózat fejlesztése Zöldterületek és zöldfelületek

46 Köszönöm a figyelmet!

47

48 Építészet XXVIII. tv. A nemzeti szabványosításról LXXVIII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről LXXVI. tv. A szerzői jogról 253/1997 (XII.20) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről - OTÉK 46/1997 (XII.29) KTM rendelet Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 9/1998 (IV.3) KTM rendelet Az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeiről 40/1999 (IV.23) FVM rendelet A területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 19/2002 (V.8) OM rendelet A közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről 137/2004 (IV.29) Kormány rendelet A tervpályázati eljárások részletes szabályairól 7/2006 (V.24) TNM rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 252/2006 (XII.7) Kormány rendelet A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 284/2007 (X.29) Kormány rendelet A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 9/2008 (II.22) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához Tervezési Segédlet az épületek nyári felmelegedése elleni védekezés természetes lehetőségeiről Területrendezési és Építési Szabályzatok - LETÖLTHETŐK Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat - BVKSZ Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről Fővárosi Szabályozási Keretterv I. kerület - Budapest I. kerület Kerületi Építési Szabályzata II. kerület - Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat hatályos szabályozási tervei III. kerület - Budapest Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata IV. kerület - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata rendelete, a telkek beépítésének egyes szabályairól V. kerület - Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata és Szabályozási Terve VI. kerület - Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata VII. kerület - Budapest VII. kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat VIII. kerület - Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata IX. kerület - Ferencvárosi Önkormányzat városrendezési tárgyú hatályos rendeletei XI. kerület - Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata XII. kerület - Budapest Főváros XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata XIII. kerület - Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata XV. kerület - Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata XVI. kerület - Budapest Főváros XVI. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata XVII. kerület - Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata Városrendezési és Építési Szabályzata XVIII. kerület - Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzata XIX. kerület - Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata XX. kerület - Budapest XX. kerület Pesterzsébet Városrendezési és Építési Szabályzata XXI. kerület - Csepel Városépítési és Építési Szabályzata XXII. kerület - Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata XXIII. kerület - Budapest XXIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata Építésügy CXXIX. tv. A közbeszerzésekről XLVII. tv. Az igazságügyi szakértői tevékenységről 11/1985 (VI. 22) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet Egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről 47/1997 (XII.29) KTM rendelet Az építésügyi és műemlékvédelmi hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályairól 24/1998. (IV.29.) IKIM-NM együttes rendelet A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról 113/1998 (VI. 10) Kormány rendelet A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről 29/1999 (X. 6) KHVM rendelet A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 38/2001 (XI.14) KöVIM rendelet A légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezések engedélyezési eljárásairól és hatósági felügyeletéről 108/2001 (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 2/2002 (I.23) BM rendelet A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 40/2002 (III.21) Kormány rendelet A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól 50/2002 (XII.29) GKM rendelet A kikötő, kopm- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól 181/2003 (XI.5) Kormány rendelet A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról 162/2004 (V.21) Kormány rendelet Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 45/2004 (VII.26) BM-KvVM együttes rendelete Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 210/2005 (X.5) Kormány rendelet Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről 238/2005 (X.25) Kormány rendelet Az építésfelügyeleti bírságról 27/2006 (V.5) GKM rendelet Az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 245/2006 (XII.5) Kormány rendelet Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 343/2006 (XII.23) Kormány rendelet Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 347/2006 (XII.23) Kormány rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 79/2007 (IV. 24.) Kormány rendelet A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről 85/384/EGK és a tűzvédelmi irányelv hatósági Az építészmérnöki tevékenység oklevelek, részletes bizonyítványok szabályairól és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről 18/2007 (VIII.9) ÖTM rendelet Az építésügyi célelőirányzatról 255/2007 (X. 4) Kormány rendelet Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról 290/2007 (X.31) Kormány rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 291/2007 (X.31) Kormány rendelet Az építésfelügyeleti tevékenységről 37/2007 (XII. 13.) ÖTM rendelet Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 176/2008 (VI.30) Kormány rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 277/2008 (XI.24.) Kormány rendelet Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról Terület- és településfejlesztés XXI. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről XXVI. tv. Az Országos Területrendezési Tervről 21/1992 (XII.4) KTM rendelet A területi főépítészekről 184/1996 (XII.11) Kormány rendelet A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről 3/1998 (II.11) KTM rendelet A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről 18/1998 (VI.25) KTM rendelet A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről 2/2005 (I.11) Kormány rendelet Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 85/2000 (XI.8) FVM rendelet A telekalakításról 51/2005 (III. 24.) Kormány rendelet A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól 134/2005 (VII. 14.) Kormány rendelet A területrendezési hatósági eljárásokról 31/2007 (II. 28.) Kormány rendelet A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól Jogszabályok Műemlékvédelem Műemléki nyílvántartás LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről 66/1999 (VIII.13) FVM rendelet Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól 191/2001 (X. 18.) Kormány rendelet Az örökségvédelmi bírságról 3/2002 (II. 15) NKÖM rendelet A kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól 8/2002 (III. 8) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékkényilvánításáról 21/2004 (X. 12) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről 14/2005 (IV. 5) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről 15/2005 (IV. 6.) NKÖM rendelet A budaörsi repülőtér műemlékké nyilvánításáról 32/2005 (XII. 22) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről 10/2006 (V.9) NKÖM rendelet A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról 11/2006 (V. 9) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről 308/2006 (XII.23) Kormány rendelet A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról Szabványok MSZ ISO 7437:1994 Műszaki rajzok. Építőipari rajzok. Az előre gyártott szerkezeti elemek gyártási rajzainak általá nos előírásai MSZ ISO 7518:1994 Műszaki rajzok. Építőipari rajzok. Bontás és átépítés ábrázolása MSZ :1999 Építési tervek. Építészeti tervrajzok általános követelményei MSZ :1982 Építési tervek. Kémények és szellőzők MSZ :1980 Építési tervek. Berendezési tárgyak rajzjelei MSZ :1985 Építési tervek. Tetők, födémek, áthidalók és álmennyezetek ábrázolása és rajzjelei MSZ ISO 11091:2000 Építési tervek. Tereprendezés ábrázolása és jelölése MSZ :1999 Építési tervek. Építmények alapjainak ábrázolása és jelölése MSZ :1986 Építési tervek. Kőszerkezetek ábrázolása és jelölése MSZ :1989 Építési tervek. Épületszerkezetek jobbos és balos alakjának megkülönböztetése MSZ :1981 Oktatási épületek. Általános iskolák tervezési előírásai (Visszavonva) MSZ :1981 Oktatási épületek. Gimnáziumok tervezési előírásai (Visszavonva) MSZ :1979 Oktatási épületek. Szakmunkásképző iskolák. Tervezési előírások (Visszavonva) MSZ :1979 Oktatási létesítmények. Óvodák. Tervezési előírások (Visszavonva) MSZ :1979 Oktatási épületek. Szakmunkásképző tanműhelyek. Tervezési előírások (Visszavonva) MSZ :1987 Nevelési, oktatási építmények, bölcsődék. Tervezési előírások MSZ :1981 Otthonok, szállások. Szociális otthonok tevezési előírásai MSZ :1981 Otthonok, szállások. Munkásszállók tervezési előírásai MSZ :1981 Otthonok, szállások. Öregek napközi otthona tervezési előírásai MSZ :1981 Egészségügyi létesítmények. Közforgalmú gyógyszertárak tervezési előírásai MSZ :1979 Sportlétesítmények. Tornacsarnokok, játékcsarnokok, sportcsarnokok. Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Edzőtermek. Tervezési előírások MSZ :1991 Sportlétesítmények. Uszodák. Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Atlétikai pályák. Tervezési előírások MSZ :1991 Sportlétesítmények. Labdajátékpályák.Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Műjégpályák.Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Öltözők-zuhanyzók szabadtéri és fedett sportlétesítményekhez. Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Lelátók. Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Közönségkiszolgáló létesítmények. Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Közönségtájékoztatás és hírközlés. Tervezési előírások MSZ :1988 Konyhák és éttermek. Tervezési előírások MSZ :1981 Öltözőcsoportok és csoportos illemhelyek tervezési előírásai. MSZ :1985 Lakó- és közösségi épületek kéményei. Fogalommeghatározások és általános előírások MSZ :1985 Lakó- és közösségi épületek kéményei. Egyedi kémények MSZ :1985 Lakó- és közösségi épületek kéményei. Központi kémények MSZ ISO 4069:1993 Felületek általános ábrázolása építőipari rajzokon MSZ ISO :1998 Épületek és műtárgyak műszaki rajzai. Rendszerek. 2. rész: Egészségügyi berendezési tárgyak egyszerűsített ábrázolása MSZ EN ISO 11091:2000 Építészeti rajzok. Tereprajzok MSZ EN ISO :2000 Építészeti rajzok. Megnevezési rendszerek. 1. rész: Épületek és épületrészek MSZ EN ISO :2000 Építészeti rajzok. Megnevezési rendszerek. 2. rész: Helyiségnevek és számok MSZ 369:1979 Függőleges szerkezetek ábrázolása építőipari rajzokon MSZ ISO 8048:1993 Nézetek, metszetek és szelvények ábrázolása építőipari rajzokon Állami díjak és kitüntetések XII. tv. A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról XXXI. tv. A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 6/1992 (V. 5) BM rendelet Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntető cím és a Miniszteri Díj alapításáról 31/2005 (X.21) TNM rendelet A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható díjakról Hatályon kívül helyezett jogszabályok MÉK Jogosultsági Vizsga Szabályzat 12/1985 (IV.26) OGY határozat A terület - és településfejlesztés hosszú távú feladatairól 12/1983 (VIII.18) MT rendelet A zaj- és rezgésvédelemről 2/1986 (II. 27) ÉVM rendelet Az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről - OÉSZ 35/1996 (XII.29) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 112/1997 (VI.27) Kormány rendelet A területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről 157/1997 (IX.26) Kormány rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól 158/1997 (IX.26) Kormány rendelet Az építési műszaki ellenőri tevékenységről 159/1997 (IX. 26) Kormány rendelet Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól 32/1997 (XI. 19) KTM rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól 220/1997 (XII.15) Kormány rendelet A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről 241/1997 (XII.19) Kormány rendelet Az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és működésének feltételeiről 40/1997 (XII.21) KTM rendelet Az építésügyi hatósági kötelezési eljárásról 45/1997 (XII.29) KTM rendelet Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről 48/1997 (XII.29) KTM rendelet Az építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról 32/1999 (X.15) KHVM rendelet Az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe való felvételhez szükséges szakvizsgáról 51/2000 (VIII.9) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról 34/2002 (IV. 27) FVM rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól 14/2004 (V.11) BM rendelet A kölcsönösen elismert építészmérnöki oklevelek közzétételéről 135/2005 (VII.14) Kormány rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról

49 célok eszközök

50

51 Gyalog bike - autó Forrás: Budapest MIPIM 2006

52 OECD: Competitive Cities in the Global Economy EU: Urban Audit, State of the Cities Report (Nov 2006) UN-Habitat: State of the World s Cities Economist Intelligence Unit: Global Liveability Ranking Healey&Baker Cushman&Wakefield: European Cities Monitor Mercer HR: Quality of Living Index, Cost of Living Survey PricewaterhouseCoopers: Cities of the Future (global competition, local leadership), Economic Outlook Report Siemens: Megacities Report BAK Basel: Economics Report on Metro-Regions in Europe Standard and Poor s & Mooney s: City Credit Rating Index Work Foundation (UK) Ideopolis I and II, Anholt GMI City Brands Index Versenyképesség és élhetıség

53 Versenyképesség Kiváló geopolitikai helyzet, gazdasági mutatók, kedvezı fejlesztési lehetıségek, humán erıforrás, innováció Városirányítás Stabil, transzparens, párbeszéden alapuló Életminıség Alapszolgáltatások (lakás, közmővek, biztonság), különbségek felszámolása, jó közlekedés, egészség és oktatás minısége, munkaerı helyzet Környezet Levegı és vízminıség, szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás, zöldfelületek, városi sőrőség

A budapesti várostervezés aktuális kérdései. Beleznay Éva, Budapest ideiglenesen kinevezett f építésze Kreatív várostervezés, 2009. április 28.

A budapesti várostervezés aktuális kérdései. Beleznay Éva, Budapest ideiglenesen kinevezett f építésze Kreatív várostervezés, 2009. április 28. A budapesti várostervezés aktuális kérdései Beleznay Éva, Budapest ideiglenesen kinevezett f építésze Kreatív várostervezés, 2009. április 28. Versenyképesség és élhet ség Benchmark kutatások OECD:

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

2015. 03. 25. Település- és régiófejlesztés, Beleznay Éva

2015. 03. 25. Település- és régiófejlesztés, Beleznay Éva A jelenkori városfejlesztés jellegzetes feladatai Fenntartható városfejlesztés Régi városrészek rehabilitációja Városi központrendszer fejlesztése A városok közti versenyből adódó feladatok 1 1836 1 1860

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére,

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról.

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

II. Kormány- és miniszteri rendeletek

II. Kormány- és miniszteri rendeletek I. Törvények A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi. LXV. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY VI. Katonai Építéshatósági Konferencia GÖD, 2007. május 29-30. Gulyás András mérnök ezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály 2007. 06. 08. VI. Katonai Építéshatósági Konferencia 1 TARTALOM

Részletesebben

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE?

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Egy tisztességes termék esetében Hát igen De mi is a lényeg? Az építmény szervizkönyve Az építmény szervizkönyve igazolja a)

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. áprilisi ülésére Tárgy:

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

II. RÉSZ. VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez. 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról)

II. RÉSZ. VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez. 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról) 1 II. RÉSZ VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról) 1.1. Sorolja fel hierarchikus rendben a magyar jogrendszer forrásait, jelölje meg az egyes jogszabályok

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

CSELOVSZKI ZOLTÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. SZEMÉLYI ADATOK: Magyar állampolgár vagyok. 1959-ben születtem Békéscsabán, 1980 óta élek Budapesten.

CSELOVSZKI ZOLTÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. SZEMÉLYI ADATOK: Magyar állampolgár vagyok. 1959-ben születtem Békéscsabán, 1980 óta élek Budapesten. CSELOVSZKI ZOLTÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Magyar állampolgár vagyok. 1959-ben születtem Békéscsabán, 1980 óta élek Budapesten. TANULMÁNYOK: 1981-1988 BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM, ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI

Részletesebben

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok:

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok: A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - 2011. évi CCIII. tv. az országgyűlési képviselők választásáról - 2013.évi XXXVI.

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről

RENDELETTERVEZET. A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről Készítette: Cserteg

Részletesebben

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621 I. ker Budavári Szolgáltatási II. ker. és III. ker Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Családok Átmeneti Otthona III. ker. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi I. III. ker.óbudai Családi Tanácsadó

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2014.01.19-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel 2008. évi XL.

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

MHT Vándorgyűlés 2013

MHT Vándorgyűlés 2013 MHT Vándorgyűlés 2013 Az építési termékekre vonatkozó szabályok dr. Hajtó Ödön KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/17/EK IRÁNYELVE a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai, az ágazatokban

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.06.07-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra)

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra) 2. A vizsgázó tervellenőr ismerje: a) a tervellenőri jogosultság feltételrendszerét, b) a tervellenőr feladatát, a tevékenység ellátásának összeférhetetlenségi szabályait, c) az etikai-fegyelmi szabályokat,

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek I. PLANNET Konferencia 2010. január 22. - Nyíregyháza

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Jogszabálylista 2007.11.01. MK 2011/40. (ápr. 15.)

Jogszabálylista 2007.11.01. MK 2011/40. (ápr. 15.) Jogszabálylista 2007.11.01. MK 2011/40. (ápr. 15.) Általános, fontosabb jogszabályok az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) Módosította: 2006. évi L. tv.

Részletesebben

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı A nemzetközi példa: Main Street mozgalom A sikeres beavatkozás kulcsa: hatpontos megközelítés a szervezés

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései (részlet az előadásból) 2015. szeptember 8. 1 Köteles-e

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Nyíri Csaba

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Nyíri Csaba SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Nyíri Csaba

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Nyíri Csaba SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alape a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. Jogviszony jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. szabályairól szóló

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK.

Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. 1.1. A TÉMAVÁLASZTÁSRÓL HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. 1.2. A TERVEZÉS TERÜLETI ÉS IDİBELI LEHATÁROLÁSA HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. 2.

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet a 238/2005.

Részletesebben

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás Kerület Kategória Helyszín publikus megnevezése I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Batthyány tér M H I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Clark Ádám tér I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Déli pályaudvar

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I.

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. 288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 2 Január 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Részletesebben

Területrendezési aktualitások, hatásaik a közlekedésfejlesztésre

Területrendezési aktualitások, hatásaik a közlekedésfejlesztésre Területrendezési aktualitások, hatásaik a közlekedésfejlesztésre Dr. Tompai Géza főosztályvezető BM Területrendezési és Településügyi Főosztály Balatonföldvár, 2011. május 11-13. Mérföldkövek a terület-

Részletesebben

Jogszabályváltozás 2013. július hó

Jogszabályváltozás 2013. július hó MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM Módosított jogszabályok: Jogszabályváltozás 2013. július hó 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 2011.

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?!

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! Tűzvédelem 2013 konferencia 2013. november 6. Dr. Hajpál Mónika kutató mérnök, laborvezető ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Laboratórium A múlt - 2013. június 30.

Részletesebben

IX. évfolyam 5. szám 2010. június 1. GAZDASÁGI KÖZLÖNY A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM KORMÁNYRENDELET

IX. évfolyam 5. szám 2010. június 1. GAZDASÁGI KÖZLÖNY A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM KORMÁNYRENDELET GAZDASÁGI KÖZLÖNY A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség: 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. Telefon: +36 1 374 2892 Fax: +36 1 374 2896 E-mail: gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Jogi kitekintés Építési- és energetikai kérdésekkel

Jogi kitekintés Építési- és energetikai kérdésekkel Jogi kitekintés Építési- és energetikai kérdésekkel Energiatudatos épülettervezés Perlaky Péter 2013 Polgári Törvénykönyv (PTK) 1959/4. - (2014 március 15-től módosítva) Polgári Törvénykönyv (PTK) 1959/4.

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Olajos Péter Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felelős Helyettes Államtitkár 2011. május 10. Griff Hotel 1. Állami szerepvállalás

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2009. (X. 22.) RENDELETE 1 A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, A PARKOLÓHELY ÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL SZÓLÓ 33/2001. (XI.

Részletesebben

TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS. 3. Előadás (Dr Lányi Erzsébet) Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése.

TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS. 3. Előadás (Dr Lányi Erzsébet) Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS 3. Előadás 2007.02.27. (Dr Lányi Erzsébet) 1. Az épített környezet-mesterséges környezet. Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése. Elemei (újra):

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Tájékoztató: Nyíri Csaba tűzoltó alezredes

Tájékoztató: Nyíri Csaba tűzoltó alezredes SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. A rendelet alkalmazási köre

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. A rendelet alkalmazási köre A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés b) és c) pontjában, a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található tematikus leírások (a tematika alapján a teljes előadásanyag letölthető);

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található tematikus leírások (a tematika alapján a teljes előadásanyag letölthető); YBL - SGYMMEN235XXX - Jogi ismeretek III. Tantárgyfelelős: dr. Jámbor Attila tanársegéd Tárgyelőadó: dr. Jámbor Attila tanársegéd Tantárgyi leírás Oktatási cél: A kurzus célja a speciálisan a kivitelezési

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Törvények: - 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről - 2013. évi V. törvény a

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava Kezdetek: AKKU 2004 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA 2004 LILLE - a minta 11 pályázó város: (Budapest, Debrecen, Eger, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém) 12. - : Európa

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program MediPólus Mediklaszter konferencia 2010. október 26.

Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program MediPólus Mediklaszter konferencia 2010. október 26. Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program MediPólus Mediklaszter konferencia 2010. október 26. Dr. Pörzse Gábor igazgató, Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Budapest Innopolisz Fejlesztési

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke JAVASLAT

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke JAVASLAT Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke JAVASLAT A 213002/38 HRSZ-Ú TELEK ÉS KÖRNYÉKÉRE SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája

2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája 2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben