Budapesti városrevitalizáció. Beleznay Éva Budapest mb. fıépítésze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti városrevitalizáció. Beleznay Éva Budapest mb. fıépítésze"

Átírás

1 Budapesti városrevitalizáció Beleznay Éva Budapest mb. fıépítésze

2 1987 A Duna két partja és a budai Várnegyed Világörökségi területté nyilvánítása 1990 Önkormányzati törvény 63/C. (1) A közgyőlés a fıváros egységes településpolitikájának biztosítása érdekében - a Kormány és a kerületi képviselı-testületek véleményének kikérésével - meghatározza a fıváros általános rendezési tervét, a fıváros városfejlesztési és városrehabilitációs programját Lakástörvény 1994 Helyi értékvédelem / Települési Értékvédelmi Támogatás (A fıváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelmérıl szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Fıv. Kgy. rendelet) 1994 Budapest reneszánszáért 1994 Városrehabilitációs Keretrıl szóló rendelet (a Fıvárosi Városrehabilitációs Keretbıl juttatható támogatás feltételeirıl és a pályázati eljárás rendjérıl szóló 46/1997. (VIII. 13.) Fıv. Kgy. rendelet) 1998 Városrehabilitációs Program 2000 Városrehabilitációs Keretrıl szóló rendelet módosítása (62/2000. (XI. 30.) Fıv. Kgy. rendelet) 2000 Fıvárosi Stratégiai Alap (a Fıvárosi Stratégiai Alap mőködési rendjérıl szóló 60/2000. (XI. 30.) Fıv. Kgy. rendelet) 2002 Andrássy út és történelmi környezete Világörökségi területté nyilvánítása 2003 Budapest Városfejlesztési Koncepciója 2005 Városrehabilitációs Keretrıl szóló rendelet módosítása (2/2005. (II. 10.) Fıv. Kgy. rendelet) 2005 A teljes Világörökségi terület mőemléki jelentıségő területté nyilvánítása (7/2005(III.1.) NKÖM rendelet ) 2005 Podmaniczky Program 2005 Budapest Fıváros EU projektjei 2005 Világörökség Kezelési Kézikönyv 2006 Kerületi IVS-ek, akcióterületi projektek Kronológia

3 Városrehabilitációs program alrendszerei Akcióterületi komplex programok Társasházi támogatási rendszer Közterületi rehabilitáció Szociális városrehabilitáció Barnamezıs rehabilitáció Lakótelepek programja

4 Szereplık és szerepek

5 Országos szint prioritások meghatározása, forrásallokáció, jogszabályi környezet megteremtése Fıvárosi szint városrehabilitációs program, összvárosi szintő feladatok, tematikus fejlesztési irányok, forrásallokáció, jogszabályi környezet Kerületi szint városrehabilitációs akciók, forrásallokáció, jogszabályi környezet Helyi szint helyi akciók mind a lakosság, mind a fejlesztık részérıl Emberek tudatosság, igényesség Szereplık és szerepek

6 Épített környezet Tiszta, zöld, biztonságos Levegıminıség Infrastruktúra Közlekedés mobilitási igények növekedése Közmővek, városi mőszaki szolgáltatások víz Humán lakás, egészség, oktatás Tudásbázis Skills Innováció és vállalkozások Kultúra Erıs városimázs a lakók számára is! Jó kormányzás Gazdasági, politikai, szociális stabilitás Transzparens jogi, politikai, gazdasági keretek Párbeszéd lakosság, érintett csoportok Finanszírozás Növekvı szolgáltatási elvárások vs. fogyó források Kreatív és flexibilis finanszírozási stratégiák (partnerségek és innovatív adók/díjak/illetékek) Versenyképesség és élhetıség

7 Composition of expenditure: Operation and Investment 100.0% 80.0% 26.7% 25.7% 19.5% 26.0% 31.6% 33.5% 32.2% 60.0% 40.0% 73.3% 74.3% 80.5% 74.0% 68.4% 66.5% 67.8% 20.0% 0.0% Operating exp. Investment Fıvárosi költségvetés

8 Fejlesztési források 2/3 -a Fenntartani a relatíven magas modal split arányt Új metró és kötöttpályás hálózat bıvítése A tömegközlekedés megújítása (jármőállomány, szolgáltatásminıség) P+R és mélygarázs rendszer 150+km kerékpárút-hálózat 2013-ig Győrős úthálózati rendszer bıvítése új hidakkal Teherforgalmi behajtási korlátozások Belvárosi forgalomcsillapítás, dúgódíj és környezeti díj (öko-zóna) Közlekedésfejlesztés

9 7,4 km, 10 megálló utas/nap I. ütem: 2012 (II/III ütemek egyeztetése folyamatban) 4-es metró

10 M1 M5 M4 M2 M3 Kelenföld-Etele intermodális városközpont Tétényi Business Centre Újbuda Központ Budapest Szíve Kossuth L. Rákóczi út kereskedelmi folyosó Erkel Színház Bosnyák tér városközpont A metró városmegújító hatása

11 Újbuda központ

12 Hatékony térszerkezet A belsı városrészekben folytatni kell, és egyúttal fel kell gyorsítani a belsı városrészek komplex rehabilitációját Akcióterületi és komplex projektek Társasházi támogatási rendszer Városrehabilitációt segítı jogszabályi felterjesztési javaslat A Dunához kapcsolódó funkciók helyét és megoldásait javítani Belvárosi korzó Átalakuló területek partszakaszainak fejlesztése (ipari -> új városi területek) Külsı szakaszok természeti környezete A város többközpontú térbeli rendszerét megerısíteni Intermodális városrészközpontok Helyi belvárosok fıutca, fıtér programok Az átmeneti zóna rozsdaövezetét magas presztízső parkvárossá fejleszteni Akcióprojektek Körvasúti körút

13 BUDAPEST ÉRTÉKEI: TÖRTÉNELEM A rómaiak óta lakott terület Photo: Cultural Capital of Europe 2010 UNESCO világörökség: Budapest Duna-parti látképe, a BudaiVárnegyed, az Andrássy út és történelmi környezete

14 Budapest Szíve Program

15 A Kiskörút és a Kossuth Lajos utca fıutca karakterének helyreállítása Terekkel tagolt új Belvárostengely, elegáns vegyes forgalmú üzletutca Elegáns, városi terekkel gazdagított összefüggı pesti korzó A Belváros kapujaként szolgáló téregyüttesek megújítása Budapest Szíve Program

16 Kerületek tematikus programjai Pesti Broadway Régi Pesti Zsidónegyed Budapest Szíve Quartier Latin Kultucca

17

18 Hídfıterek Program

19 Hídfıterek Program Március 15. tér

20 Hídfıterek Program

21 Hídfıterek Program

22 Reprezentatív kaputérség

23 Reprezentatív kaputérség

24 Kulturális lis és informáci ciós funkciók Közhivatali funkciók Fórum Üzleti hasznosítású funkciók A Városháza Fórum programja Közhivatal / A Város Háza Kulturális és információs szolgáltatások Üzleti hasznosítás programja

25

26 Hatékony térszerkezet A belsı városrészekben folytatni kell, és egyúttal fel kell gyorsítani a belsı városrészek komplex rehabilitációját Akcióterületi és komplex projektek Társasházi támogatási rendszer Városrehabilitációt segítı jogszabályi felterjesztési javaslat A Dunához kapcsolódó funkciók helyét és megoldásait javítani Belvárosi korzó Átalakuló területek partszakaszainak fejlesztése (ipari -> új városi területek) Külsı szakaszok természeti környezete A város többközpontú térbeli rendszerét megerısíteni Intermodális városrészközpontok Helyi belvárosok fıutca, fıtér programok Az átmeneti zóna rozsdaövezetét magas presztízső parkvárossá fejleszteni Akcióprojektek Körvasúti körút

27 Elısegítse a hatékony térszerkezet kialakulását A városfejlesztés és a közlekedésfejlesztés integrációjával hatékonyan mőködı városrészközpontok jöjjenek létre A fıváros jelentıs átszálló forgalommal rendelkezı területek funkcionális problémáira és térhasználati konfliktusaira megoldási alternatívát kínáljon Elısegítse a közös gondolkodással, a szempontok teljeskörő feltérképezésével megalapozott városrendezési döntéseket Projekt célja

28 Metro 4 Intermodalitás kapcsolat M1-M7 M7 Elıvárosi busz Helyi villamos és s busz Nemzetközi, zi, hazai és elıvárosi vasút

29 A fıváros városfejlesztési és közlekedésfejlesztési stratégiai dokumentumai Budapest Városfejlesztési Koncepciója, 2003 Budapest Településszerkezeti Terve 2005 Podmaniczky Program (IVS) 2005, 2006, 2008 Budapest Közlekedési Rendszerfejlesztési Terve, 2009 Budapesti Elıvárosi Vasúthálózat Fejlesztése, 2007 Összefüggések alapján kiválasztott, jelentıs átszálló forgalommal, potenciális intermodális szerepkörrel rendelkezı területek III. Flórián tér IV. XIII. Újpest Városkapu IX. X. XIX. Határ út X. XIV. Örs vezér tér A kiválasztás szempontrendszere

30 Flórián tér Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás Közcélú parkoló Újpest Városkapu Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás P+R Örs Vezér tere és környéke Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás P+R, Kelenföld Etele tér Fıvárosi elıkészítés Magánerı bevonás P+R, közútfejlesztés Határ út Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás Határ út, Ferihegyi út és kötöttpálya, P+R Helyszínek

31 Flórián tér Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás Közcélú parkoló Újpest Városkapu Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás P+R Örs Vezér tere és környéke Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás P+R, Kelenföld Etele tér Fıvárosi elıkészítés Magánerı bevonás P+R, közútfejlesztés Határ út Fıvárosi elıkészítés magánerı bevonás Határ út, Ferihegyi út és kötöttpálya, P+R Helyszínek

32 Mindenki véleményére kíváncsiak vagyunk Gondoljuk újra a várost Érdekeltek azonosítása (fıváros és érintett cégei, kerületek és érintett szervezetei, szakmai és civil szervezetek, tudásközpontok, lakosság, térhasználók, helyszínhez kapcsolódó tulajdonosok, területileg érintett gazdasági szereplık) Érdekeltek igényeinek felmérése, összesítése Közös stratégiai irányelvek és lokális stratégiai irányelvek meghatározása (városfejlesztési szakértıi testület) Pályázati kiírás elıkészítése, a pályázathoz szükséges szabályozási, építészeti-mőszaki és stratégiai tervek összegyőjtése Folyamat - elıkészítés

33 Ez az Ön véleménye Szakmaivá tesszük véleményét Építész és városvíziós partnereket keresünk egy-egy térség jövıképének megfogalmazásában Meghívásos városépítészeti-építészeti tervpályázatban Elsı forduló: ötletpályázat azokat a javaslatokat keressük, amelyek az adott terület adottságaira és összvárosi elvárásaira építve továbbfejlesztendı és továbbfejleszthetı gondolatokat adnak Második forduló Területenként több (3-5) gondolatot javaslunk továbbtervezésre Két forduló között az ötletpályázat eredményeinek kiértékelése, a területre vonatkozó víziók, alternatív javaslatok megismertetése az érintettekkel széleskörő politikai-szakmai-társadalmi-gazdasági konzultációsorozatban Folyamat - Tervpályázat

34 Megvalósítjuk a fejlesztési elképzeléseket Élhetıvé tesszük a várost! Elvárt eredmény: elızetes megvalósítási hatástanulmány szint, amely bizonyítja a terv megvalósíthatóságát és alapját tudja képezni egy városfejlesztési projekt/projekttársaság elıkészítésének A terv képezheti alapját egy TSZT/FSZKT módosítás és kapcsolódó új KSZT elkészítésének, de a Fıvárosi Közgyőlésnek és a Kerületi Testületeknek jogában áll a javaslatot elutasítani, és a meglévı szabályozási terveket nem felülvizsgálni! Folyamat - Megvalósítási tanulmány

35 Neumann János Számítógép Gábor Dénes Holográfia Szent-Györgyi Albert C vitamin Soros György Soros Fundation, OSI Rubik Ernı Rubik kocka Biró László Golyóstoll Teller Ede Hidrogén bomba Ipari kutatások Bartók Béla zeneszerzı Kodály Zoltán zeneszerzı Kertész Imre Sorstalanság Andrew Vajna rendezı Fischer Iván karmester Kocsis Zoltán karmester, zongorista Budapest értékei: innováció és kreativitás

36 Tudásipar Ipar Pénzügy, üzleti irányítás, médiaipar IT, telekom, elektronika Oktatás, K+F, innováció Egészségügy K+F Gyógyszeripar Logisztika, szállítás Kultúra, szabadidı, turizmus Kultúra és zene Vendéglátás Turizmus, rendezvényturizmus Pozitív klaszterek Medi PólusP Öko PólusP ITT PólusP

37 Északi kampusz Szent István Egyetem, Gödölllı Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba Talentis Innovációs és Tudásközpont, Zsámbék ITTPólus MediPólus ÖkoPólus Budapest Innopolisz Program

38

39

40

41

42 Culture BUDAPEST ÉRTÉKEI: KULTÚRA Photo: Cultural Capital of Europe 2010 Budapest Tavaszi Fesztivál Budapest Nyári Fesztivál Nyári Zsidó Fesztivál Budapest İszi Fesztivál SZIGET Múzeumok éjszakája Dunaparti események Romkocsmák és klubok

43 Óbudai Gázgyár kultúra és innováció

44 Kultúra mint városmegújító erı

45 Településszerkezeti szinten kormányrendelet a biológiai aktivitás szinten tartásáról Keretövezeti szinten visszapótlási kötelezettség - Budapest zöldterülete nı Zöldfelületek csökkennek keretövezet módosítás során zöldfelületi minimum egyenleg számítás Cél: a tényleges zöldfelületi hálózat fejlesztése Zöldterületek és zöldfelületek

46 Köszönöm a figyelmet!

47

48 Építészet XXVIII. tv. A nemzeti szabványosításról LXXVIII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről LXXVI. tv. A szerzői jogról 253/1997 (XII.20) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről - OTÉK 46/1997 (XII.29) KTM rendelet Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 9/1998 (IV.3) KTM rendelet Az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeiről 40/1999 (IV.23) FVM rendelet A területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 19/2002 (V.8) OM rendelet A közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről 137/2004 (IV.29) Kormány rendelet A tervpályázati eljárások részletes szabályairól 7/2006 (V.24) TNM rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 252/2006 (XII.7) Kormány rendelet A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 284/2007 (X.29) Kormány rendelet A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 9/2008 (II.22) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet megvalósításához Tervezési Segédlet az épületek nyári felmelegedése elleni védekezés természetes lehetőségeiről Területrendezési és Építési Szabályzatok - LETÖLTHETŐK Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat - BVKSZ Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről Fővárosi Szabályozási Keretterv I. kerület - Budapest I. kerület Kerületi Építési Szabályzata II. kerület - Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat hatályos szabályozási tervei III. kerület - Budapest Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata IV. kerület - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata rendelete, a telkek beépítésének egyes szabályairól V. kerület - Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata és Szabályozási Terve VI. kerület - Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata VII. kerület - Budapest VII. kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat VIII. kerület - Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata IX. kerület - Ferencvárosi Önkormányzat városrendezési tárgyú hatályos rendeletei XI. kerület - Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata XII. kerület - Budapest Főváros XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata XIII. kerület - Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata XV. kerület - Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata XVI. kerület - Budapest Főváros XVI. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata XVII. kerület - Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata Városrendezési és Építési Szabályzata XVIII. kerület - Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzata XIX. kerület - Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata XX. kerület - Budapest XX. kerület Pesterzsébet Városrendezési és Építési Szabályzata XXI. kerület - Csepel Városépítési és Építési Szabályzata XXII. kerület - Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata XXIII. kerület - Budapest XXIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata Építésügy CXXIX. tv. A közbeszerzésekről XLVII. tv. Az igazságügyi szakértői tevékenységről 11/1985 (VI. 22) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet Egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről 47/1997 (XII.29) KTM rendelet Az építésügyi és műemlékvédelmi hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályairól 24/1998. (IV.29.) IKIM-NM együttes rendelet A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról 113/1998 (VI. 10) Kormány rendelet A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről 29/1999 (X. 6) KHVM rendelet A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 38/2001 (XI.14) KöVIM rendelet A légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezések engedélyezési eljárásairól és hatósági felügyeletéről 108/2001 (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 2/2002 (I.23) BM rendelet A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 40/2002 (III.21) Kormány rendelet A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól 50/2002 (XII.29) GKM rendelet A kikötő, kopm- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól 181/2003 (XI.5) Kormány rendelet A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról 162/2004 (V.21) Kormány rendelet Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 45/2004 (VII.26) BM-KvVM együttes rendelete Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 210/2005 (X.5) Kormány rendelet Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről 238/2005 (X.25) Kormány rendelet Az építésfelügyeleti bírságról 27/2006 (V.5) GKM rendelet Az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 245/2006 (XII.5) Kormány rendelet Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 343/2006 (XII.23) Kormány rendelet Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 347/2006 (XII.23) Kormány rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 79/2007 (IV. 24.) Kormány rendelet A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről 85/384/EGK és a tűzvédelmi irányelv hatósági Az építészmérnöki tevékenység oklevelek, részletes bizonyítványok szabályairól és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről 18/2007 (VIII.9) ÖTM rendelet Az építésügyi célelőirányzatról 255/2007 (X. 4) Kormány rendelet Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról 290/2007 (X.31) Kormány rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 291/2007 (X.31) Kormány rendelet Az építésfelügyeleti tevékenységről 37/2007 (XII. 13.) ÖTM rendelet Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 176/2008 (VI.30) Kormány rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 277/2008 (XI.24.) Kormány rendelet Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról Terület- és településfejlesztés XXI. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről XXVI. tv. Az Országos Területrendezési Tervről 21/1992 (XII.4) KTM rendelet A területi főépítészekről 184/1996 (XII.11) Kormány rendelet A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről 3/1998 (II.11) KTM rendelet A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről 18/1998 (VI.25) KTM rendelet A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről 2/2005 (I.11) Kormány rendelet Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 85/2000 (XI.8) FVM rendelet A telekalakításról 51/2005 (III. 24.) Kormány rendelet A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól 134/2005 (VII. 14.) Kormány rendelet A területrendezési hatósági eljárásokról 31/2007 (II. 28.) Kormány rendelet A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól Jogszabályok Műemlékvédelem Műemléki nyílvántartás LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről 66/1999 (VIII.13) FVM rendelet Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól 191/2001 (X. 18.) Kormány rendelet Az örökségvédelmi bírságról 3/2002 (II. 15) NKÖM rendelet A kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól 8/2002 (III. 8) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékkényilvánításáról 21/2004 (X. 12) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről 14/2005 (IV. 5) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről 15/2005 (IV. 6.) NKÖM rendelet A budaörsi repülőtér műemlékké nyilvánításáról 32/2005 (XII. 22) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről 10/2006 (V.9) NKÖM rendelet A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról 11/2006 (V. 9) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről 308/2006 (XII.23) Kormány rendelet A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról Szabványok MSZ ISO 7437:1994 Műszaki rajzok. Építőipari rajzok. Az előre gyártott szerkezeti elemek gyártási rajzainak általá nos előírásai MSZ ISO 7518:1994 Műszaki rajzok. Építőipari rajzok. Bontás és átépítés ábrázolása MSZ :1999 Építési tervek. Építészeti tervrajzok általános követelményei MSZ :1982 Építési tervek. Kémények és szellőzők MSZ :1980 Építési tervek. Berendezési tárgyak rajzjelei MSZ :1985 Építési tervek. Tetők, födémek, áthidalók és álmennyezetek ábrázolása és rajzjelei MSZ ISO 11091:2000 Építési tervek. Tereprendezés ábrázolása és jelölése MSZ :1999 Építési tervek. Építmények alapjainak ábrázolása és jelölése MSZ :1986 Építési tervek. Kőszerkezetek ábrázolása és jelölése MSZ :1989 Építési tervek. Épületszerkezetek jobbos és balos alakjának megkülönböztetése MSZ :1981 Oktatási épületek. Általános iskolák tervezési előírásai (Visszavonva) MSZ :1981 Oktatási épületek. Gimnáziumok tervezési előírásai (Visszavonva) MSZ :1979 Oktatási épületek. Szakmunkásképző iskolák. Tervezési előírások (Visszavonva) MSZ :1979 Oktatási létesítmények. Óvodák. Tervezési előírások (Visszavonva) MSZ :1979 Oktatási épületek. Szakmunkásképző tanműhelyek. Tervezési előírások (Visszavonva) MSZ :1987 Nevelési, oktatási építmények, bölcsődék. Tervezési előírások MSZ :1981 Otthonok, szállások. Szociális otthonok tevezési előírásai MSZ :1981 Otthonok, szállások. Munkásszállók tervezési előírásai MSZ :1981 Otthonok, szállások. Öregek napközi otthona tervezési előírásai MSZ :1981 Egészségügyi létesítmények. Közforgalmú gyógyszertárak tervezési előírásai MSZ :1979 Sportlétesítmények. Tornacsarnokok, játékcsarnokok, sportcsarnokok. Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Edzőtermek. Tervezési előírások MSZ :1991 Sportlétesítmények. Uszodák. Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Atlétikai pályák. Tervezési előírások MSZ :1991 Sportlétesítmények. Labdajátékpályák.Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Műjégpályák.Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Öltözők-zuhanyzók szabadtéri és fedett sportlétesítményekhez. Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Lelátók. Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Közönségkiszolgáló létesítmények. Tervezési előírások MSZ :1979 Sportlétesítmények. Közönségtájékoztatás és hírközlés. Tervezési előírások MSZ :1988 Konyhák és éttermek. Tervezési előírások MSZ :1981 Öltözőcsoportok és csoportos illemhelyek tervezési előírásai. MSZ :1985 Lakó- és közösségi épületek kéményei. Fogalommeghatározások és általános előírások MSZ :1985 Lakó- és közösségi épületek kéményei. Egyedi kémények MSZ :1985 Lakó- és közösségi épületek kéményei. Központi kémények MSZ ISO 4069:1993 Felületek általános ábrázolása építőipari rajzokon MSZ ISO :1998 Épületek és műtárgyak műszaki rajzai. Rendszerek. 2. rész: Egészségügyi berendezési tárgyak egyszerűsített ábrázolása MSZ EN ISO 11091:2000 Építészeti rajzok. Tereprajzok MSZ EN ISO :2000 Építészeti rajzok. Megnevezési rendszerek. 1. rész: Épületek és épületrészek MSZ EN ISO :2000 Építészeti rajzok. Megnevezési rendszerek. 2. rész: Helyiségnevek és számok MSZ 369:1979 Függőleges szerkezetek ábrázolása építőipari rajzokon MSZ ISO 8048:1993 Nézetek, metszetek és szelvények ábrázolása építőipari rajzokon Állami díjak és kitüntetések XII. tv. A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról XXXI. tv. A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 6/1992 (V. 5) BM rendelet Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntető cím és a Miniszteri Díj alapításáról 31/2005 (X.21) TNM rendelet A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható díjakról Hatályon kívül helyezett jogszabályok MÉK Jogosultsági Vizsga Szabályzat 12/1985 (IV.26) OGY határozat A terület - és településfejlesztés hosszú távú feladatairól 12/1983 (VIII.18) MT rendelet A zaj- és rezgésvédelemről 2/1986 (II. 27) ÉVM rendelet Az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről - OÉSZ 35/1996 (XII.29) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 112/1997 (VI.27) Kormány rendelet A területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről 157/1997 (IX.26) Kormány rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól 158/1997 (IX.26) Kormány rendelet Az építési műszaki ellenőri tevékenységről 159/1997 (IX. 26) Kormány rendelet Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól 32/1997 (XI. 19) KTM rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól 220/1997 (XII.15) Kormány rendelet A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről 241/1997 (XII.19) Kormány rendelet Az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és működésének feltételeiről 40/1997 (XII.21) KTM rendelet Az építésügyi hatósági kötelezési eljárásról 45/1997 (XII.29) KTM rendelet Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről 48/1997 (XII.29) KTM rendelet Az építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról 32/1999 (X.15) KHVM rendelet Az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe való felvételhez szükséges szakvizsgáról 51/2000 (VIII.9) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról 34/2002 (IV. 27) FVM rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól 14/2004 (V.11) BM rendelet A kölcsönösen elismert építészmérnöki oklevelek közzétételéről 135/2005 (VII.14) Kormány rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról

49 célok eszközök

50

51 Gyalog bike - autó Forrás: Budapest MIPIM 2006

52 OECD: Competitive Cities in the Global Economy EU: Urban Audit, State of the Cities Report (Nov 2006) UN-Habitat: State of the World s Cities Economist Intelligence Unit: Global Liveability Ranking Healey&Baker Cushman&Wakefield: European Cities Monitor Mercer HR: Quality of Living Index, Cost of Living Survey PricewaterhouseCoopers: Cities of the Future (global competition, local leadership), Economic Outlook Report Siemens: Megacities Report BAK Basel: Economics Report on Metro-Regions in Europe Standard and Poor s & Mooney s: City Credit Rating Index Work Foundation (UK) Ideopolis I and II, Anholt GMI City Brands Index Versenyképesség és élhetıség

53 Versenyképesség Kiváló geopolitikai helyzet, gazdasági mutatók, kedvezı fejlesztési lehetıségek, humán erıforrás, innováció Városirányítás Stabil, transzparens, párbeszéden alapuló Életminıség Alapszolgáltatások (lakás, közmővek, biztonság), különbségek felszámolása, jó közlekedés, egészség és oktatás minısége, munkaerı helyzet Környezet Levegı és vízminıség, szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás, zöldfelületek, városi sőrőség

A budapesti várostervezés aktuális kérdései. Beleznay Éva, Budapest ideiglenesen kinevezett f építésze Kreatív várostervezés, 2009. április 28.

A budapesti várostervezés aktuális kérdései. Beleznay Éva, Budapest ideiglenesen kinevezett f építésze Kreatív várostervezés, 2009. április 28. A budapesti várostervezés aktuális kérdései Beleznay Éva, Budapest ideiglenesen kinevezett f építésze Kreatív várostervezés, 2009. április 28. Versenyképesség és élhet ség Benchmark kutatások OECD:

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

2015. 03. 25. Település- és régiófejlesztés, Beleznay Éva

2015. 03. 25. Település- és régiófejlesztés, Beleznay Éva A jelenkori városfejlesztés jellegzetes feladatai Fenntartható városfejlesztés Régi városrészek rehabilitációja Városi központrendszer fejlesztése A városok közti versenyből adódó feladatok 1 1836 1 1860

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére,

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról.

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal:

változás: november 1-tıl január 1-tıl évi XLVIII. törvény a bányászatról jelenleg hatályos tartalommal: A Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítı innen 1, hiteles elektronikus változata innen 2 érhetı el. A jogszabályok mindenkor hatályos változata legegyszerőbben pedig innen 3 érhetık el. törvények 1987.

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) 2 0 1 3. á p r i l i s 1 1. Építési törvény,

Részletesebben

II. Kormány- és miniszteri rendeletek

II. Kormány- és miniszteri rendeletek I. Törvények A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi. LXV. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE?

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Egy tisztességes termék esetében Hát igen De mi is a lényeg? Az építmény szervizkönyve Az építmény szervizkönyve igazolja a)

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY VI. Katonai Építéshatósági Konferencia GÖD, 2007. május 29-30. Gulyás András mérnök ezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály 2007. 06. 08. VI. Katonai Építéshatósági Konferencia 1 TARTALOM

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. áprilisi ülésére Tárgy:

Részletesebben

A VÁROSRENDEZÉS HANYATLÁSA ÉS

A VÁROSRENDEZÉS HANYATLÁSA ÉS A VÁROSRENDEZÉS HANYATLÁSA ÉS Egy várostervező morgolódásai Aczél Gábor DLA 2016. 07. 06. MOTTÓ Edgar Degas: Könnyű annak festeni, aki nem tud festeni A VÁROSRENDEZÉS ELHELYEZKEDÉSE AZ URBANISZTIKÁN BELÜL

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

II. RÉSZ. VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez. 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról)

II. RÉSZ. VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez. 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról) 1 II. RÉSZ VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról) 1.1. Sorolja fel hierarchikus rendben a magyar jogrendszer forrásait, jelölje meg az egyes jogszabályok

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

Útvesztő, vagy logikus feladatsor?

Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Tűzvédelmi tervezés a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013 (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján Mészáros János Nagy Katalin Budapest, 2013. 12. 05. ELŐADÁS VÁZLAT I. rész:

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

CSELOVSZKI ZOLTÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. SZEMÉLYI ADATOK: Magyar állampolgár vagyok. 1959-ben születtem Békéscsabán, 1980 óta élek Budapesten.

CSELOVSZKI ZOLTÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. SZEMÉLYI ADATOK: Magyar állampolgár vagyok. 1959-ben születtem Békéscsabán, 1980 óta élek Budapesten. CSELOVSZKI ZOLTÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Magyar állampolgár vagyok. 1959-ben születtem Békéscsabán, 1980 óta élek Budapesten. TANULMÁNYOK: 1981-1988 BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM, ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

J AVASLAT A BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEPEL-ÓFALU KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRE

J AVASLAT A BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEPEL-ÓFALU KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRE BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J AVASLAT A CSEPEL-ÓFALU KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRE Előterjesztő: Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester Polinszky

Részletesebben

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok:

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok: A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - 2011. évi CCIII. tv. az országgyűlési képviselők választásáról - 2013.évi XXXVI.

Részletesebben

Lakossági építkezés Magyarországon

Lakossági építkezés Magyarországon MINISZTERELNÖKSÉG Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Lakossági építkezés Magyarországon AZ ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 2015 2015. április 17. Nem a kreativitást és innovációt kell szabályozni,

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGGYŰLÉS, A KORMÁNY ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYÉRT FELELŐS MINISZTER ÉPÍTÉSÜGGYEL KAPCSOLATOS FELADATAI

1. AZ ORSZÁGGYŰLÉS, A KORMÁNY ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYÉRT FELELŐS MINISZTER ÉPÍTÉSÜGGYEL KAPCSOLATOS FELADATAI Tartalomjegyzék 1. AZ ORSZÁGGYŰLÉS, A KORMÁNY ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYÉRT FELELŐS MINISZTER ÉPÍTÉSÜGGYEL KAPCSOLATOS FELADATAI... 3 1.1. Az Országgyűlés építésüggyel kapcsolatos feladatai... 3 1.2. A Kormány építésüggyel

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

MOZGÓLÉPCSŐK KONCEPCIÓTERV MŰSZAKI LEÍRÁS

MOZGÓLÉPCSŐK KONCEPCIÓTERV MŰSZAKI LEÍRÁS BUDAPESTI 3. METRÓVONAL REKONSTRUKCIÓJA ÉS MEGHOSSZABBÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE Tsz.: 24.14.100 Tsz.: 52 330 Uvaterv MOZGÓLÉPCSŐK KONCEPCIÓTERV MŰSZAKI LEÍRÁS Megbízó: Budapesti Közlekedési Központ Üzemeltető:

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621 I. ker Budavári Szolgáltatási II. ker. és III. ker Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Családok Átmeneti Otthona III. ker. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi I. III. ker.óbudai Családi Tanácsadó

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2014.01.19-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Az 1491/1-2 és az 1492/1 hrsz-ú telkekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012.

Részletesebben

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról /2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről

RENDELETTERVEZET. A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről Készítette: Cserteg

Részletesebben

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra A deregulációról egymás közt Hatásköri rendezés A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

MSZ 5 sz. MELLÉKLET: ( Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 25. )

MSZ 5 sz. MELLÉKLET: ( Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 25. ) 1/006. (I.4.) Kt. Számú rendelet 1. számú melléklete Budapest, XXI. ker. Csepel Önkormányzata Képviselő testületének többször módosított 6/00(III. 6.) Kt sz. rendelet a BUDAPEST, XXI. KER. CSEPEL VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.06.07-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtása során A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény A törvény célja, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M13-7/2017-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2017. ÁPRILIS HÓ Oldal1

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel 2008. évi XL.

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. a főépítészi tevékenységről. A rendelet alkalmazási köre. A főépítészi rendszer, az állami főépítészek kijelölése

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. a főépítészi tevékenységről. A rendelet alkalmazási köre. A főépítészi rendszer, az állami főépítészek kijelölése Hatályos: 2011. január 1-től 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés b)

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra)

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra) 2. A vizsgázó tervellenőr ismerje: a) a tervellenőri jogosultság feltételrendszerét, b) a tervellenőr feladatát, a tevékenység ellátásának összeférhetetlenségi szabályait, c) az etikai-fegyelmi szabályokat,

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11110. számú törvényjavaslat egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest,

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alape a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. Jogviszony jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. szabályairól szóló

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

FENNMARADÁSI ENGEDÉLY

FENNMARADÁSI ENGEDÉLY Mire vonatkozik az engedélykérelem? A fennmaradási (és továbbépítési) engedély megadásának feltételeire, valamint az engedély nélküli bontás jogkövetkezményeire - az Étv. 48. (1) és (2) bekezdése az irányadó.

Részletesebben

Jogszabálylista 2007.11.01. MK 2011/40. (ápr. 15.)

Jogszabálylista 2007.11.01. MK 2011/40. (ápr. 15.) Jogszabálylista 2007.11.01. MK 2011/40. (ápr. 15.) Általános, fontosabb jogszabályok az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) Módosította: 2006. évi L. tv.

Részletesebben

2013. október 25. okl. építészmérnök Tel.:(1) okl. épületszigetelő szakmérnök irodavezető

2013. október 25. okl. építészmérnök Tel.:(1) okl. épületszigetelő szakmérnök irodavezető A 305/2011/EU rendelet hatályba lépésének és a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet visszavonásának hatása az építési termékek forgalmazására, betervezésére és beépítésére 2013. október 25. Budavári

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

T/11110/7. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/11110/7. számú EGYSÉGES JAVASLAT ORSZÁGGY Ű LÉS HIVATAL A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett : 2013 MÁJ 2 a enjegyezte. Pintér Sándor belügyminiszter T/11110/7. számú EGYSÉGES JAVASLAT az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történ

Részletesebben

Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása

Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása Partnerek állásfoglalásai 21/2013.(I.24.) sz. Kth. határozat szerint településfejlesztési koncepció egyeztetésének résztvevıi helyi

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGYBEN TERVEZETT JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGYBEN TERVEZETT JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KATONAI ÉPÍTÉSÜGYBEN TERVEZETT JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK Gulyás András mérnök alezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály osztályvezető V. Katonai Építéshatósági Konferencia Szentendre - Annavölgy 2006. május

Részletesebben

MHT Vándorgyűlés 2013

MHT Vándorgyűlés 2013 MHT Vándorgyűlés 2013 Az építési termékekre vonatkozó szabályok dr. Hajtó Ödön KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/17/EK IRÁNYELVE a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai, az ágazatokban

Részletesebben

20. AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK ESZKÖZEI...

20. AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK ESZKÖZEI... Tartalomjegyzék 20. AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK ESZKÖZEI... 3 20.1. Építészeti értékek nemzetközi védelme... 4 20.2. Építészeti értékek országos védelme... 4 20.3. Építészeti értékek helyi védelme...

Részletesebben

Állattartásra szolgáló építmények védőtávolságai építési vagy állattartási kérdés? Szerző: dr. Kajó Cecília

Állattartásra szolgáló építmények védőtávolságai építési vagy állattartási kérdés? Szerző: dr. Kajó Cecília Állattartásra szolgáló építmények védőtávolságai építési vagy állattartási kérdés? (kitekintéssel a fővárosi kerületi önkormányzatok állattartási tárgyú rendeleteire) Szerző: dr. Kajó Cecília 2016. április

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

4/1 AAo JIO évi törvény. egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történ ő átadásával összefüggő törvénymódosításokról *

4/1 AAo JIO évi törvény. egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történ ő átadásával összefüggő törvénymódosításokról * ~ú : : alt r~ tlivatala,i1 4/1 AAo JIO Érkeze tt' 2013 JuN D I. 2013. évi törvény egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történ ő átadásával összefüggő törvénymódosításokról * 1. Az egyes ingatlanok

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK.

Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. 1.1. A TÉMAVÁLASZTÁSRÓL HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. 1.2. A TERVEZÉS TERÜLETI ÉS IDİBELI LEHATÁROLÁSA HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. 2.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek I. PLANNET Konferencia 2010. január 22. - Nyíregyháza

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Nyíri Csaba

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Nyíri Csaba SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı A nemzetközi példa: Main Street mozgalom A sikeres beavatkozás kulcsa: hatpontos megközelítés a szervezés

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Nyíri Csaba

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Nyíri Csaba SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Út- és Vasútügyi Műszaki Előírások Dr. Juhász János egyetemi docens A műszaki szabályozás

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil: 06/70/530-6676

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben