Koordinált ipar- és térségfejlesztés fenntartható növekedéssel Kecskeméten

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Koordinált ipar- és térségfejlesztés fenntartható növekedéssel Kecskeméten"

Átírás

1 Koordinált ipar- és térségfejlesztés fenntartható növekedéssel Kecskeméten Stratégia követelmények kialakítása a Fejlesztési koordinációs testület részvételével Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester 1

2 Tartalom 1. AIPA ipar- és térségfejlesztés előzmények (Mercedes beruházás, kedvező gazdasági és szociális környezet) 2. Az iparfejlesztési program stratégiai céljai (fenntartható növekedés, autóipari központ, versenyképesség, élhető és vonzó város stb.) 3. Az iparfejlesztési program megvalósítási pillérei (oktatás, vállalkozásfejlesztés, Mercedes, város- és térségfejlesztés) 4. A térség-és városfejlesztési pillér zöldgazdaság és fenntarthatóság "smart city" koncepció 5. Elért eredmények (városfejlesztés és üzemeltetés, oktatás, tudatos ipartelepítés, közlekedésfejlesztés) 6. Tervezett programok (KEOP, FP7, TÁMOP, TIOP) 2

3 3 AIPA ipar-és térségfejlesztés előzményei A Mercedes-Benz idetelepülési szándékával mind a régióban, mind az országban intenzív előkészítő tevékenység kezdődött a programban való direkt vagy indirekt részvétel érdekében. A program tervezése gazdasági és társadalmi szervezetek szoros együttműködésével és összefogásával valósult meg. (170 ember önként vett részt a stratégia tervezési fázisban) Pozitív társadalmi reakció (elégedettség, büszkeség stb.), ugyanakkor erőteljes elvárásokat tapasztalhattunk. A fenti Magyarországon szokatlanul pozitív hozzáállást maximális mértékben ki kellett használni annak érdekében, hogy a program maximális gazdasági, társadalmi hasznosulását biztosítani tudjuk.(lakossági és önkormányzati roadshow-ok) A program céljai, struktúrája, és várható eredményei teljes mértékben megfelelnek és illeszkednek a kormányzati növekedési stratégiához, megvalósítása azzal teljes mértékben összhangban van november 30

4 AIPA iparfejlesztési program stratégiai célkitűzései 1. Kecskemét, mint autó ipari központ: A megfelelő infrastruktúra és humánerőforrás biztosítása mellett, olyan gazdasági és szolgáltatási környezet kialakítása, mely lehetővé az autóipari cégek betelepedését és hosszú távú megtartását. 2. Fenntartható növekedés: Az iparfejlesztés ösztönzése mellett környezettudatos gazdaság kialakítása, mely a lehető legkisebb környezetterhelés mellett tevékenykedik. 3. Versenyképesség növelése: A Kutatás-fejlesztés és innovációra épülő KKV vállalkozások fejlődésének elősegítése és támogatása. Szakképzett munkaerő biztosítása hosszú távon a közép és felsőfokú szinten egyaránt. 4. Élhető és vonzó város kialakítása: A lakosság környezettudatos szemléletének megerősítése. A város és intézményinek energia hatékony működtetése. 4

5 AIPA iparfejlesztési program megvalósítási pillérei Program elemek Járműipari Tudományos Oktatási és K+F Ipar -, Beszállító-, és Vállalkozás fejlesztési Pillér AIPA gazdaság Mercedes-Benz illeszkedési Pillér Térség és Városfejlesztési Pillér 1. Járműipari Tudományos, Oktatási, és K+F Pillér - Létrehozni és megerősíteni a gyakorlatorientált köz-, és műszaki felsőoktatási rendszert, kialakítani a járműipari K+F+I tudáskörnyezetét Lebontott célok és prefernci ák Program elemek, fő projektek portfóliój a Létrehozni és megerősíteni a gyakorlatorientált köz-, és műszaki Járműipari tanszék létrehozása Járműipari Tudásközpont Technológiai Transzfer iroda Duális képzési A térség KKV-inak megerősítése a jármű-, és kapcsolódó iparágak fejlesztésével, Klaszter fejlesztés pályázatok (fejlődő, akkreditáció) Nemzetközi járműipari klaszter együttműködések Térségi Klaszter együttműködés A Mercedes-Benz elvárási rendszeréhez történő rövid és hosszú távú Mercedes-Benz-el közösen indított fejlesztési projektek MBMH KeFo MBMH Önkormá nyzat A város és a térség Mercedes beruházáshoz kapcsolódó Térségi infrastruktúra fejlesztés Zöld város fejlesztési program Befektetés ösztönzési program Térségi lehetőségek 2. Ipar-, Beszállítói és Vállalkozásfejlesztési Pillér - A térség KKV-inak megerősítése a jármű-, és kapcsolódó iparágak fejlesztésével, versenyképes üzleti környezet kialakításával, és fenntartásával 3. Mercedes-Benz illeszkedési Pillér - A Mercedes-Benz elvárási rendszeréhez történő rövid és hosszú távú illeszkedés, a multinacionális vállalat hosszú távú legyökereztetése a térségben Program elem gazdája 4. Térség és Városfejlesztési Pillér - A város és a térség Mercedes beruházáshoz kapcsolódó infrastrukturális, gazdasági és környezeti fejlesztése 5

6 A térség-és városfejlesztési pillér: zöldgazdaság és fenntarthatóság Smart City" koncepció 1. Zöld lakónegyed kiépítése Kecskemét Homokbánya városrészében. Ennek az állami tulajdonban levő területnek a nagy részét egy volt szovjet laktanya romos épületei foglalják el. A közeli üzleti és szolgáltató központnak és a vasúti összeköttetésnek köszönhetően ideális helyszín egy, a betelepülő munkavállalók igényeinek megfelelő lakóövezet számára. A lakónegyed egyben ökoépítészeti demonstrációs helyszín is lenne, megújuló energiával ellátott, passzív sőt energia termelő épületeivel A városi hulladékgazdálkodás keretében az integrált hulladékhasznosítás (energetika, másodlagos nyersanyagok) megvalósítása: A megújuló (nap, szél) energia városi közintézményekben való hasznosítása mellett, hangsúlyt fektetnénk a biomassza (pl. közterületi, kertvárosi lakossági, városkörnyéki mezőgazdasági szerves hulladékok) energetikai hasznosítására, elsősorban a pelletizálás révén. Ez munkahelyet teremt a szakképzetlen munkaerő számára, csökkenti a város hulladékgazdálkodási díjait, növeli a város bevételeit az energiáért és a nyersanyagokért kapott árbevételek értékével. 3. A városban keletkező csapadékvizek összegyűjtése és hasznosítása, amely során egyrészt javul a város infrastrukturális ellátottsága és biztonsága, valamint hasznosítható vízkészletek jönnek létre a városgazdálkodás számára. 4. A város és térsége hozzájárulhatna a leendő üzemek jó minőségű, egészséges bioélelmiszerrel való ellátásához. Ennek érdekében helyi élelmiszer klasztert hoznánk létre a termelők és élelmezéssel foglalkozó vállalkozások kapcsolatrendszerének fejlesztésével. A vállalat pedig a város és városüzemeltetés autóbusz és haszongépjármű igényét elégíthetné ki korszerű, környezetbarát járművekkel, ami az egységesség miatt egyszerűbb szervizelési, alkatrész ellátási és így jobb üzemelési lehetőséget jelentene. 5. Fenntartható városszerkezet kidolgozása, a közösségi funkciók térbeli elrendezésével (viszonylag rövid időn belül elérhető közintézmények rendszerének létrehozásával), valamint a környezetbarát elérhetési módok fejlesztésével (zöld élő utcák létrehozása megközelíthetőség gyalogos és kerékpáros közlekedéssel, tömegközlekedés fejlesztése stb.). 6. Környezeti tudatosság fejlesztés, összekapcsolva a város munkaerő igényét kielégíteni szándékozó oktatási képzési rendszer fejlesztésével. 6

7 AIPA program várható eredményei Az infrastruktúra fejlesztése nemcsak az autóipari vállalkozások számára jelent vonzerőt, hanem más ágazatokhoz tartozó iparágak is megjelennek a térségben. A modern környezeti technológiák meghonosítása egy újfajta regionális mintához vezet, amely sikerrel lesz alkalmazható további, hasonló helyzetben lévő régiókban. A Mercedes-Benz köré szerveződő beszállítói háttér az országban egyedülálló lehet, amennyiben ennek tudatos kialakítása már a program kezdeti szakaszában megkezdődik. Ennek vonzáskörzete lényegesen a régió határain túl terjedhet, lehetőséget adva új interregionális programok megkezdésére. A gazdasági kapcsolatok erősödése várható a Mercedes-Benz németországi telephelyeinek környezetével (alapvetően Baden-Würtenberg tartománnyal), amelyek további beruházásokat eredményezhetnek. 7

8 A program eddigi eredményei Tudatos iparfejlesztési programnak köszönhetően: Műanyag feldolgozás Megalakult az AIPA klaszter 30 induló tag Erőteljes növekedés a taglétszámban Térségi klaszterek stratégiai együttműködése várható Hulladék kezelés Fémmegmunkálás Építőipar K+F Informatika Szolgáltatás Nagyvállalat 133 projekt született A megvalósítás három ütemben fog folyni 2012-ig; az összes HR, alapvető infrastrukturális, K+F 2017-ig; társadalmi, átfogó infrastrukturális, logisztikai, fizikai, K+F 2020-ig; beszállítói, K+F, infrastruktúra (M8, V0) Fizikai környezet Társadalmi környezet Logisztika PR Infrastruktúra Közművek (utak, víz, Több nyelvű és nemzetiségű Beszállítókat tömörítő Kulturális szennyvíz, hő, villamos oktatási létesítmények, ipari park, létesítmények energia), vasúti szárnyvonal egyablakos ügyintéző központ Vasúti logisztikai központ, (bölcsőde, óvoda, ált. Beszállítói forgalom Német és egyéb nyelvű hitélet Innovációs központ, iskola, hitéleti modellezése inkubátorház létesítmények, német Iparvágány fejlesztés nemzetiségi közösségi Parlagfű mentesítés házak) Humán KeFo Gépjármű Tanszék FSZ, főiskolai (BSc) és egyetemi Munkaerő mobilitásának MTMI képzések erőforrás létrehozása (MSc) szintű képzés, biztosítása, népszerűsítése, Egységes járműmérnöki Egészségügyi ellátás Közösségi közlekedés toborzás, munkaerő szakirányokra irányuló összehangolása, rehabilitációs és fejlesztése megtartása, tananyagfejlesztés munkaegészségügyi szolgáltatások Rugalmas munkaerő természetbeni (BME/KEFO/GYŐR) fejlesztése szállítás juttatások KeFoGJT Szakképzés és szakmunkásképzés Önkormányzati infrastruktúrájának kialakítása összehangolása a felsőoktatással roadshow Kutatás- Alternatív energiatermelési Társadalmi-demográfiai helyzetkép Tudás- és technológia- Tudományos fejlesztés és módok kutatása, anyag- és felmérése, transzfer, eredmények innováció energiatakarékos, szociológiai stratégiai terv, K+F kiszervezés, disszeminációja környezetbarát technológiák inverz agyelszívás -i program Tesztlétesítmények, Akkreditált Gépjármű laborok kompetencia-központok Járműteszt pálya kialakítása Beszerzés, Újrahasznosítás, hulladék- Beszállítói kompetencia-központ Szolgáltatás-kiszervezés, Gazdaságfejlesztési beszállítói gazdálkodás A potenciális beszállítók felmérése szerviz-infrastruktúra mintaprojekt, rendszerek Beszállítói kompetencia- és helyzetbe hozása Adatbank létrehozása Tőkevonzás központ kommunikációja 8

9 Oktatás, K+F+I: Program eddigi eredményei A Kecskeméti Főiskola és a MBMH stratégiai együttműködést kötött A hosszú távú mérnökképzés biztosítottá válik A BKMIK, Kecskemét MJV és a MBMH együttműködést kötött a duális szakképzés kialakítására Az ipari igényeken alapuló szakmunkásképzés biztosítottá válik A Kecskeméti Főiskola pályázati eredményessége Két TÁMOP pályázat is pozitív elbírálásban részesült A TIOP pályázat elbírálás alatt van és pozitív elbírálásban bízunk Az oktatási és K+F alapok lerakása evvel biztosított 9

10 Program eddigi eredményei Városfejlesztés és üzemeltetés Városi intézmények energiahatékonyságának optimalizálásának és városi útvilágítás energia hatékony fejlesztésének tervezése Rákóczi út revitalizálása Versenyuszoda és élményfürdő megépítése Mercedes lakópark és iskola Piac funkcióbővítő fejlesztése Közlekedésfejlesztés Intermodális csomópont kialakításának tervezése Elővárosi közlekedésfejlesztés előkészítése Város buszparkjának lecserélésének előkészítése 10

11 Tervezett Projektek KEOP: Élhető vonzó város és régió, Kecskemét ahol jó élni és vállalkozni szemléletformáló kampány a fenntartható, környezettudatos életmód népszerűsítésére. Városi és elővárosi közlekedésfejlesztés folytatása. TÁMOP: Munkaerő-piaci fejlesztések támogatása, felsőfokú duális képzés elindításának tananyagfejlesztése. TIOP: A városi intézmények és a főiskola infrastrukturális fejlesztéseinek folytatása. FP7: Siemens Smart City program nemzetközi stratégia tervezésében részvétel. 11

12 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 12

A Daimler-Benz gazdasági, társadalmi környezetének alakítása az alföldi térségben

A Daimler-Benz gazdasági, társadalmi környezetének alakítása az alföldi térségben A Daimler-Benz gazdasági, társadalmi környezetének alakítása az alföldi térségben Irányított és koordinált iparfejlesztési koncepció, és megvalósítása European Patent Office Magyar Szabadalmi Hivatal A

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kecskemét és térségében, mint kiemelt járműipari központban működő klaszterek gazdaságfejlesztési szerepe

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kecskemét és térségében, mint kiemelt járműipari központban működő klaszterek gazdaságfejlesztési szerepe Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét és térségében, mint kiemelt járműipari központban működő klaszterek gazdaságfejlesztési szerepe Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester, országgyűlési

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

Járműipari felsőoktatási kompetencia kialakítása az alföldi régióban

Járműipari felsőoktatási kompetencia kialakítása az alföldi régióban Járműipari felsőoktatási kompetencia kialakítása az alföldi régióban Belina Károly*, Lukács Pál** *PhD, CSc, okleveles vegyészmérnök, Kecskeméti Főiskola, GAMF Kar, Dékán, belina.karoly@gamf.kefo.hu **PhD,

Részletesebben

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017 AKCIÓTERV az elkészült Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégiához Készült A helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4-08/1 pályázati program támogatásával, című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Végleges változat 2014. szeptember Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének

Részletesebben

Szeged BIOPOLISZ a Dél-Alföldi régió fejlesztési pólusa

Szeged BIOPOLISZ a Dél-Alföldi régió fejlesztési pólusa Szeged BIOPOLISZ a Dél-Alföldi régió fejlesztési pólusa I. Adottságok Szeged Magyarország negyedik legnépesebb városa. Lakosainak száma kb. 160 ezer fő, a vonzáskörzetével együtt kb. 300 ezer fő munkaerőpiacára

Részletesebben

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA AZ ERŐS, VERSENYBE SZÁLLÓ ZALA MEGTEREMTÉSÉNEK ÁGAZATI RÉSZPROGRAMJA EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

Részletesebben

1. sz. melléklet. Készítették: Józsa Tamás Dr. Temesvári Balázs Sarkady Attila

1. sz. melléklet. Készítették: Józsa Tamás Dr. Temesvári Balázs Sarkady Attila 1. sz. melléklet V e s z p r é m V á r o s f e j l e s z t é s i A k c i ó t e r v e 2 0 0 7-2 0 0 8 Készítették: Józsa Tamás Dr. Temesvári Balázs Sarkady Attila Farkas András Veszprém, 2007. január T

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

2. MELLÉKLET. Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat

2. MELLÉKLET. Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat 2. MELLÉKLET Az EU 2014 2020 közötti időszakra meghatározott 11 Tematikus Célkitűzése és Eger hosszú távú célkitűzései közötti kapcsolat AZ ITS 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK CÉLKITŰZÉSEI AZ EU 2014 2020 KÖZÖTTI

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zsolt Polgári István Babos Anikó főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező GENERÁL TERVEZŐ ACZÉL VÁROSÉPÍTÉSZ

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia K+F+I a NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia megvalósításának motorja Szijártó Zsolt ügyvezető

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója

Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója 3. számú melléklet Zala Megyei Közgyűlés Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója JAVASLATTEVŐ FÁZIS (v.07.) Készítette: Városfejlesztés Zrt. 2013. szeptember 26. Tartalomjegyzék 1. Jövőkép és átfogó

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Miskolc 2014. Tartalomjegyzék 0. BEVEZETÉS... 4 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 7 1.1. A városfejlesztés stratégiai céljai...

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. (Munkaanyag)

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. (Munkaanyag) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Munkaanyag) Miskolc 2014. Tartalomjegyzék 0. BEVEZETÉS... 4 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 6 1.1. A városfejlesztés stratégiai

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT)

A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT) A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT) KÉSZÜLT A MALOM FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉGBEN CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zsolt Polgári István Babos Anikó főépítész stratégiai

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet A Vas Megyei Közgyűlés../2014.06.27.sz. határozatával elfogadott végleges változat 2014. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

Közérthető összefoglaló

Közérthető összefoglaló 2014. november 7-én társadalmi egyeztetésre bocsátott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közérthető összefoglaló Készült: 2014. november 14. Készítette:

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 5. egyeztetési változat 2014. június 19. 1 Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas megye.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE TERVEZET II. KÖTET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2012. NOVEMBER MÓDOSÍTVA 2013. JANUÁR Megbízó: Veszprém MJ Város Önkormányzata Porga Gyula polgármester

Részletesebben