A civil logisztikai szolgáltató központok a honvédség ellátási rendszerében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A civil logisztikai szolgáltató központok a honvédség ellátási rendszerében"

Átírás

1 A civil logisztikai szolgáltató központok a honvédség ellátási rendszerében Lakatos Péter nyá. alezredes A magyar közlekedés infrastruktúrájának jelenleg is zajló fejlesztése a szakmai és társadalmi bizottságok közel fél évtizedes munkája eredményeként kialakított, és az Országgyûlés által 1996-ban elfogadott közlekedéspolitikai koncepcióra épül. A logisztikai szolgálati központok hálózatának létesítésével hazánk euroregionális szolgáltató szerepének erõsödése várható. A központok országos hálózatának kiépítése elõsegítheti egyúttal az iparfejlesztés, a területfejlesztés és a környezetvédelem céljainak elérését. A Magyar Honvédség jelenlegi logisztikai rendszere átmenetet képez a rendszerváltás elõtt kialakított rendszer és a NATO-elvárások alapján létrehozandó rendszer között. A jövõbeni civil-katonai szállítási, és logisztikai kapcsolatokban egyre erõsebben fognak dominálni a logisztikai jellegû kapcsolatok. Ezért a katonai anyagáramlások szervezése sem függetlenítheti magát azoktól az irányzatoktól, amelyek a stratégiai fejlõdési és fejlesztési irányokat jelölik ki a polgári közlekedési és logisztikai szférában. Role of logistics is getting more important factor by those actors of the economy, who notice the opportunity of effective material and information flow. Geographic concentration of services assures growing of effectiveness and demand, chance for cooperation, wide range of services and opportunity of intermodal transport. Transport Policy Conception of Hungary takes aim at development of main channels of european transport in Hungary and at creation of logistic centers. Transport of goods through Hungary has recently changed direction and became twice bigger. Due to creation of logistic centers we can we can expect that role of Hungaryin Euro-regional services will get stronger. Building network of logistic centers can help in reaching goals of industrial development and environmental care. Logistic system of Hungarian National Defence is currently in temporary status. The way of how can logistic centers be fixed to the supply system of Hungarian National Defence is to be analized in order to that we could guarantee the security and economic operation of the supply. A közép-kelet-európai országokban az 1990-es évek elején bekövetkezett politikai, társadalmi változások szükségszerûen gazdasági változásokat is magukkal hoztak. Ezek összetett hatásai mellett az érintett országok számára megnyílt a lehetõség az európai integrációs folyamatokban való részvételre. A globalizációs trendek elterjedése alapján a hagyományos nemzeti gazdálkodás is átalakulóban van, napjainkban a világgazdaságot szinte már szervezeti egészként kell kezelni. Magyarország mindig is nyitott volt, ezért a magyar gazdaság fejlesztési irányzatai között már hosszabb ideje megfelelõ hangsúlyt kap az ország felértékelõdött tranzit szerepe és kedvezõ földrajzi adottságainkból adódóan a gazdasági elõnyök kihasználása. A logisztikai szolgáltatások fejlesztése egy viszonylag szûk terület, azonban elég jelentõs a mûködõ tõke megtelepedése szempontjából. 75

2 A logisztikai szolgáltatások szerepérõl A gazdasági életben tapasztalható fejlõdés hatására a logisztika egyre inkább versenytényezõvé válik azoknál a gazdasági szereplõknél, amelyek a logisztikát nem csak a szállítási igények kielégítésével azonosítják, hanem összetett módon a hatékony anyag-információáramlás lehetõségét látják benne. Korábban a hazai termelõ vállalatok arra törekedtek, hogy a termék piacra kerülésével kapcsolatos minden tevékenységet maguk végezzenek. Õk végezték a raktározási, csomagolási feladatokat és csak ritkán vették igénybe a szállítással és áruterítéssel foglalkozó vállalatok szolgáltatásait. Napjainkra a helyzet teljesen megváltozott a gazdasági szereplõk az alaprendeltetésüktõl eltérõ tevékenységeket inkább megvásárolják a szolgáltatóktól. A logisztikai szolgáltató központok (továbbiakban LSZK) feladata ennek alapján komplex szolgáltatások biztosítása a logisztikai alap- és az összetett mûveletek felhasználásával a termelõ vállalatok részére a csomagolástól az áruszállításon keresztül egészen a vámolásig. A logisztikai központokat mûködtetõ vállalatok a közúti, vasúti csomópontok metszéspontjaihoz, kikötõkhöz, a közlekedési alágazatok termináljaihoz közel esõ területekre telepítik. Ez biztosítja, hogy egy áruforgalmilag kedvezõ, megfelelõ infrastruktúrával rendelkezõ területen a logisztika alap- és összetett mûveletei koncentráltan álljanak rendelkezésre. Így teszik lehetõvé, a térségbe vasúton, vagy vízi úton érkezõ szállítmányok fogadását, majd közúti szállítással való terítését. Ugyancsak a térségben elõállított termékeket közúti gyûjtõfuvarozás után a központokból irányvonatokkal vagy hajókkal lehet távolabbi célállomásokra, konténer-pályaudvarokra, logisztikai központokba továbbítani. A logisztikai szolgáltatásokat önálló kis, és közép vállalatok, vagy multinacionális társaságok szakosodott részlegei, valamint a vasúti és hajózási társaságok végzik, amelyek korszerû módszereket és eszközöket alkalmazva teremtik meg az ipar és kereskedelem által egyre jobban megkövetelt komplex szolgáltatásokat. A szolgáltatások területi koncentrációja (néhány vonatkozásban, az ipari parkokhoz, kereskedõházakhoz, bevásárló központokhoz hasonlóan), a hatékonyság és a kereslet növekedését, a kooperáció lehetõségét, a szolgáltatási választék sokszínûségét és az intermodális közlekedési munkamegosztás lehetõségét biztosítja. Magyarország földrajzi fekvése indokolja a logisztikai központok hazai létrehozását és ezek bekapcsolását a nemzetközi hálózatba. A hazánkat átszelõ négy transz-európai közlekedési folyosó: a IV. számú, amely a Drezda/Nürnberg Prága Pozsony Budapest Arad Bukarest Szófia Szaloniki Isztambul közúti vasúti közlekedési tengelyt jelenti; az V. számú, amely a Trieszt/Koper Fiume Budapest Kijev közúti vasúti közlekedési tengelyt foglalja magában, leágazással Budapest Mohács Eszék Belgrád irányába; a X. számú, amely Budapest Röszke Belgrád Skopje Tirana közúti és részben vasúti irányt jelenti; valamint a VII. számú, amely a Dunát, mint az európai víziszállítás meghatározó jelentõségû közlekedési folyosóját alkotja. 76

3 LAKATOS PÉTER: A civil logisztikai szolgáltató központok a honvédség ellátási rendszerében A logisztikai központok magyarországi építése akkor gyorsult fel, amikor 1991-ben a Német Technológiai és Fejlesztési Minisztérium erre javaslatot tett. Erre alapozva kezdõdtek el a kutatások, amelyek célja a magyar logisztikai szolgálati központok kiépítését megalapozó koncepció megalkotása volt. Következõ lépésként széles körû alapkutatás eredményeként ban meghatározták azokat a potenciális térségeket, amelyek adottságaik, gazdasági helyzetük, felszereltségük alapján alkalmasak lehetnek a logisztikai szolgálati központok telepítésére. A kutatás eredményeit a szaktárca az ország tíz térségére kiterjedõ prekoncepcióként elfogadta. A következõ két évben az ország szakmai szervezetei, önkormányzatai elsõsorban az érintett régiókban különbözõ rendezvényeken ismerhették meg az elképzelést. Ugyancsak ebben az idõben néhány területen már megindultak a logisztikai szolgálati központok létesítését elõkészítõ munkálatok. A magyar kormány által 1995-ben elfogadott, majd az Országgyûlés által jóváhagyott, 68/1996. OGY.(VII. 9.) számú határozata a magyar közlekedés politikáról felismerte a logisztika nemzetgazdasági és közlekedéspolitikai jelentõségét és elindította az ipari parkok és logisztikai szolgálati központok rendszerének a kiépítését. A magyar közlekedés infrastruktúrájának jelenleg is zajló fejlesztése a szakmai és társadalmi bizottságok közel fél évtizedes munkája eredményeként kialakított, és a Magyar Köztársaság Országgyûlése által 1996-ban elfogadott közlekedéspolitikai koncepcióra épül. A közlekedéspolitikai koncepció, a hazai társadalmi és gazdasági tendenciák, sajátosságok figyelembe vétele mellett, célkitûzései, és stratégiai fejlesztési irányelvei megfogalmazásánál figyelembe veszi az EU közlekedéspolitikai elveit, az európai tendenciákat, valamint a transz-európai közlekedési hálózat kialakításának fejlesztési irányait, technikai követelményeit, elvárásait is. A fentiek alapján a Magyar Köztársaság közlekedéspolitikai stratégiájának fõ irányait a következõ pontokban lehet összefoglalni: az Európai Unióba integrálódás elõsegítése, a szomszédos országokkal az együttmûködés feltételeinek a javítása, az ország kiegyensúlyozottabb regionális térségi fejlõdésének elõsegítése, az emberi élet és a környezet védelme, a közlekedés hatékony és piackonform mûködtetése A koncepció véleményezésénél természetesen figyelembe vették a honvédelmi igényeket is, azonban az ágazati koncepciók, közép- és hosszútávú fejlesztési és beruházási terveiben már nem mindig lehet tetten érni azokat. Meghatározásra kerültek a logisztikai szolgálati központok hazai létesítésének térségei, feladatai és rendelkezett a szükséges állami források biztosításáról. Az elmúlt évtizedben a központok létesítésével kapcsolatos tevékenységek folytak, helykiválasztás, területvásárlás, elõtervezés, marketing vizsgálat. A nemzetgazdaság közlekedési és logisztikai rendszerének honvédelmi szempontból történõ értékelése témakörben már korábban is készültek tanulmányok. E munka elkészítését azonban elsõsorban a NATO szövetségi rendszerébõl is eredõ követelményrendszerben bekövetkezett változások teszik szükségessé. A NATO-követelményrendszerébõl adódó honvédelmi célú logisztikai támogatási igények gyökeres változásai mellett, szinte azzal egy idõben és azzal párhuzamosan az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán jelentõs változások következtek be (vannak jelen- 77

4 leg is folyamatban) az elmúlt években a nemzetgazdaság logisztikai infrastruktúra fejlesztéseiben, valamint szervezeti struktúráiban, továbbá annak mûszaki technikai és technológiai színvonalában. A logisztikai szolgálati központok kialakításának elsõ kézzelfogható eredményeként a székesfehérvári létesítmény fejlesztésének I/A ütemében 1999 közepén elkészült és átadásra került a kombiterminál. A fejlettebb gazdaságú országokban már kialakították a logisztikai szolgálati központok hálózatát. Kiemelkedõ jelentõségû központok alakultak ki többek között: Amszterdamban, Bécsben, Brémában, Barcelonában, Bolognában, Londonban, Dortmundban, Párizsban, Veronában. sõt a Távol-Keleten. Az áruk hazai és nemzetközi forgalma egyre inkább ezekre a központokra épül. Milyen elõnyei származhatnak Magyarországnak a logisztikai szolgálati központok létrehozásával: részesei lehetünk az európai országokban létrehozott logisztikai szolgálati központok nemzeti, nemzetközi hálózatának, a kelet-európai országok irányába jelentõs gazdasági eredményt nyújtó kezdetben tranzit, majd gyûjtõ-elosztó tevékenységek alakulhatnak ki, egy-egy logisztikai szolgálati központok létrehozása jelentõs beruházást képez, meghatározó lehet az adott térség életében, jelentõs befolyást gyakorolhat a gazdasági fejlõdésre, a közlekedéspolitikai szempontok érvényesítésére kormányzati, a területfejlesztési célok megvalósítására önkormányzati és állami szerepvállalás indokolt a fejlesztések elõkészítése, esetenként a terület és az alapinfrastruktúra biztosítása terén, a logisztikai szolgálati központok megvalósítása és a közlekedési alágazatok fejlesztése esetén, a hazai források kiegészítéseként nemzetközi pénzintézetek finanszírozási részvételére és PHARE-támogatásra is lehet számolni. Magyarországi logisztikai központok és feladatuk Az Országgyûlés által elfogadott közlekedéspolitikai koncepció igen fontosnak tartja, hogy az ország felértékelõdõ tranzit szerepkörének az Európai Unióba történõ integrálódásunk elõsegítése érdekében meg tudjunk felelni. Ezért célként jelöli meg az európai közlekedési fõfolyosók magyarországi szakaszainak fejlesztését, amelyet a közlekedési pályák kiépítése mellett az áruforgalmi központok létesítésével is elõsegíthetünk. Magyarország áruforgalma az elmúlt évek alatt átalakult, nõtt a közúti export és import, illetve néhány év alatt megduplázódott a tranzitszállítás. Megváltozott a közúti forgalom iránya, a volt KGST irányú szállítások nagymértékben visszaestek és megjelent az arányaiban nagy nyugati export-import forgalom, és Északnyugat-délkelet, illetõleg Északkelet-délnyugat irányú tranzitforgalom. (1. ábra.) A vasúti közlekedés tekintetében az export-import forgalomnál a keleti, dél- és északnyugati irányok a jellemzõek. A tranzitforgalomnál szintén az északnyugat-délkelet irány mellett igen erõs az északnyugat-délnyugat irányú áramlás az Adria-térség felé, de erõsödik a nyugati államok és a FÁK közötti kereskedelmi kapcsolat is. 78

5 LAKATOS PÉTER: A civil logisztikai szolgáltató központok a honvédség ellátási rendszerében A Duna Rajna Majna hajóút megnyitásával a Duna belvízi hajózásban betöltött szerepe felértékelõdött, transzkontinentális vízi úttá vált. A Duna kivételével nagy folyóinkon nincs korszerû a külföldi rakodási igényeket kielégítõ országos közforgalmú teherkikötõ, a kikötõk fajlagos sûrûsége messze elmarad a nyugat-európai vízi utakétól. A hazai hajó állomány folyamatosan öregszik, az üzemeltetési költségek növekednek. A fent említett negatív hatások ellenére érdemes lenne felülvizsgálni a hazai vízi utak bekapcsolásának, a kikötõi kiszolgáló létesítmények fejlesztésének lehetõségét, hiszen 4000 kilométerrel rövidebb mint a Földközi-tengeren eljutni Rotterdamba a Közel-Keletrõl. Újabb közlekedési alágazatot (akár önállóan, akár kombinált formában) lehetne bevonni a magyarországi logisztikai szolgálati központok szállítási igényeinek kielégítésére. Magyarországon a belföldi menetrendszerû légi személy- és áruszállítás 1964 óta szünetelt, napjainkban csipkerózsika álmából felébredve egyre több helyen próbálkoznak regionális repülõterek kialakításával, amelyek az adott terület gazdasági fejlõdésében fontos szerepet játszhatnak, hiszen egy-egy gazdasági beruházás elõtt a döntés befolyásoló tényezõje a megközelíthetõség kérdése. Mindemellett nem elhanyagolható felhasználási lehetõség a turisztikára gyakorolt kedvezõ befolyása. A volt szovjet és honi katonai repülõtereken (a szükséges létesítmények felújítása vagy kialakítása után) lehetõség nyílik a vonzáskörzetükben levõ települések bekapcsolására a belföldi polgári légi személy- és áruszállításba, valamint a szomszédos országok nagyvárosaival kialakítható interregionális kapcsolatra. Nemzetközi repülõtereink folyamatos bõvítéssel, korszerûsítéssel megfelelhet a nemzetközi légi személy és áruszállítás követelményeinek, különös tekintettel a már évi 3 Mrd USD-t meghaladó kínai behozatalra. Hazánkban az összes áruszállításon belül a kombinált szállítás részesedése alacsony. Jelentõs erõfeszítések hatására néhány évvel ezelõtt megindult és lassan fejlõdik a vasúti-közúti, közúti-vízi forgalom. A logisztikai szolgálati központok kiépítése után az ország tranzitforgalmi szerepe megváltozik, vagyis nyugat-európai és a magyarországi logisztikai szolgálati központok közötti anyagáramlási folyamatok bõvülnek a logisztikai alap- és összetett mûveletek bevonásával (osztályozás, csomagolás, tárolás, hulladékgondozás). Így Kelet és Dél irányában értéknövelõ gyûjtõ-terítõ forgalom alakul ki. A logisztikai központok szempontjából meghatározó nemzetközi forgalom elõrejelzését ugyan számos bizonytalansági tényezõ (nemzetközi helyzet, gazdasági fejlõdésünk, infrastrukturális fejlesztésünk, beleértve a logisztikai központokat is) befolyásolja, kedvezõ körülmények mellett azonban a teljesítmények növekedése várható. A logisztikai szolgálati központok hálózatának létesítésével hazánk euroregionális szolgáltató szerepének erõsödése várható. Vizsgálati eredmények igazolják, hogy a központok országos hálózatának kiépítése elõsegítheti egyúttal az iparfejlesztés, a területfejlesztés és a környezetvédelem céljainak elérését. A logisztikai szolgálati központok létrehozásában érintett önkormányzatok határozatban kötelezték el magukat a feladatok végrehajtására. (1. táblázat) 79

6 1. táblázat. A logisztikai központok területi elhelyezkedése Magyarországon Térség jele Elnevezés LSZK helye I. Nyugat-dunántúli körzet Sopron II. Észak-dunántúli körzet Gyõr Gönyû III. Közép-dunántúli körzet Székesfehérvár IV. Dél-dunántúli körzet Baja V. Budapesti körzet Soroksár, Dél-Buda, Csepel (tervezett) VI. Közép-alföldi körzet Szolnok VII. Dél-alföldi körzet Szeged VIII. Észak-keleti körzet Miskolc-Tiszaújváros Debrecen IX. Észak-tiszántúli körzet Záhony X. Délnyugat-dunántúli körzet Nagykanizsa A logisztikai szolgálati központok földrajzi elhelyezkedését figyelembe véve megállapíthatjuk hogy: hét Soroksár, Székesfehérvár, Szolnok, Sopron, továbbá az Észak-keleti, észak-tiszántúli és a délnyugat-dunántúli térség vasúti-közúti kapcsolatra épül, négy Dél-Buda, Baja, Szeged, továbbá Gyõr térsége vízi úthoz (kikötõhöz) is kapcsolódhat, biztosítva a vasúti, a vízi, és a közúti közlekedési alágazatok kapcsolatát, a transz-európai közúthálózat közúti folyosóihoz kapcsolódik hét, a transz-európai vasúti fõvonalakhoz kapcsolódik kilenc, néhány térségben a légi szállítás is bekapcsolható, amit lehetõvé tesz a repülõterek közelsége. A logisztikai szolgálati központok kiépítésének idõbeni ütemezése és az állami támogatás odaítélése szempontjából a jelenlegi elõkészítettség figyelembevételével a következõ lehet: Sopron, Székesfehérvár, Soroksár, Dél-Buda (HARBOR), Szolnok, és Záhony középtávon támogatandó központok, ezek beruházásaihoz ad támogatást a kormány között. Ez a kelet-nyugati irányú tengely az országot közlekedési-logisztikai szempontból a nyugat-európai és az orosz utódállamok közötti kapcsolatban erõsíti, valamint a hazai termelõ, ipari, mezõgazdasági központok jelentõs részét is lefedi. Baja, Szeged esetében a már befejezett kikötõfejlesztéssel egyidejûleg indokolt a LSZK-ok megvalósítása. Miskolc Tiszaújvárosban,a már meglévõ ÁTI DEPO RT közraktár bázisára települve, annak tevékenységi körét kiterjesztve fejlesztik a logisztikai központot, Nagykanizsa esetében a helykiválasztás még nem fejezõdött be. Ez az ütemezés nem zárja ki, hogy valamely késõbbre tervezett központ befektetõi forrásokból elõbb kiépüljön, vagy szerényebb szolgáltatások mellett mûködni kezdjen. 80

7 LAKATOS PÉTER: A civil logisztikai szolgáltató központok a honvédség ellátási rendszerében A logisztikai szolgálati központok hálózatának létesítésénél a tõkebefektetõk mellett az állam a közlekedési, gazdasági, környezetvédelmi tárca, valamint az önkormányzatok közös és egyéni érdekeik alapján kell, hogy vállalkozzanak a kiépítésre. Az államnak kell vállalnia a támogatási szerepet, az önkormányzatoknak a vállalkozásindítási és helyi támogatási szerepet, a befektetõk pedig a kialakított kedvezõ környezetben és feltételek mellett megépítik a központokat. A hazai feltételrendszer megteremtésében az állami szerepet mindazon tárcáknak (közlekedési, gazdasági, mezõgazdasági és vidékfejlesztési, környezetvédelmi, stb.) szükséges vállalni, amelyek tevékenysége érintve van. A külsõ (közlekedési- és közmû-) infrastruktúra megvalósításához az állam, a LSZK-ok megvalósításához a befektetõi társaság számíthat PHARE támogatásra és nemzetközi pénzintézetek hiteleire is. A LSZK-ok kiépítése és üzemeltetése vállalkozói alapon kell, hogy mûködjön. Az állami támogatások formái: a közlekedési alágazatok és azok kapcsolódási pontjai kiépítésének támogatása, valamint az országos hálózatfejlesztési koncepció elfogadásánál ezek figyelembevétele, a terület vásárlások állami vagy önkormányzati támogatása, nagy értékû kihasználatlan berendezések és létesítmények állami vagy önkormányzati átengedése mérsékelt áron (reális apport) a LSZK-ok kiépítésére, mûködtetésére, a külsõ (közlekedési- és közmû-) infrastruktúra megvalósításának állami támogatása, az ipari parkok fejlesztési programjának támogatása összhangban a LSZK-ok megvalósításával, megyei és regionális támogatások a munkahely teremtések elõsegítésére. A megvalósított mûködõ hálózat közvetett eredményei lehetnek: az egyes hazai termékek összköltségében a logisztikai költséghányad csökken, versenyképesebb lesznek az áruk; nemzeti szinten a szállításigényesség csökken, a szállítókapacitás nem növekszik túl gyorsan; a vasúti-, vízi-és kombinált szállítások részaránya nõ, ezáltal mérséklõdik a közúti szállítási forgalom; kevesebb tehergépjármû közlekedik a közutakon, csökken a balesetveszély és a káros anyag kibocsátás. Katonai és civil logisztika egymás kiegészítõi A Magyar Honvédség jelenlegi logisztikai rendszere átmenetet képez a rendszerváltás elõtt kialakított rendszer és a NATO-elvárások alapján létrehozandó rendszer között. A hadászati mozgékonyság elválaszthatatlan a katonai anyagáramlások koordinálásától, ezáltal a készletképzési elvektõl és az anyagazonosítás, anyag csoportosítás kérdéseitõl, valamint a 21. századi informatikai társadalom kihívásaitól, amelyek az anyagáramlásokat megelõzõ információ áramlások hálózatának és eszközrendszerének a radikálisan gyors fejlesztési szükségességét indokolják a honvédségben. A Magyar Honvédség jelenlegi elavult logisztikai infrastruktúrájára épülõ anyagnem ágazatonkénti készletképzési elvek, nem képesek kielégíteni a NATO-elvárásokból következõ megnövekedett mobilitási igényeket. A készletképzés terüle- 81

8 tén szükségesnek mutatkozik az integrált disztribúciós alapú, modern technológiai követelményeket kielégítõ vegyes-anyagdepó(k) kialakítása. A jövõbeni civil-katonai szállítási, és logisztikai kapcsolatokban egyre erõsebben fognak dominálni a logisztikai outsourcing jellegû kapcsolatok. Ezért a katonai anyagáramlások szervezése sem függetlenítheti magát azoktól a trendektõl és irányzatoktól, amelyek a stratégiai fejlõdési és fejlesztési irányokat jelölik ki a polgári közlekedési és logisztikai állami és vállalkozói szférában. A Magyar Honvédségnek a rakodási, tárolási valamint szállítási tevékenységeiben az egységrakományképzés, a konténerizáció, valamint a hozzá kapcsolódó eszközpark dinamikus fejlesztésének a szükségessége elkerülhetetlen. Azt, hogy hogyan is illeszthetõek a logisztikai szolgálati központok a honvédség ellátási rendszeréhez vagy, hogy egyáltalán illeszthetõek-e mindenképpen elemezni kell annak érdekében, hogy az ellátás biztonságát és gazdaságosságát egyidejûleg képesek legyünk garantálni. FELHASZNÁLT IRODALOM Dr. Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Közgazdasági és jogi könyvkiadó- AULA, Budapest, Prof. dr. Knoll Imre: A logisztika alapelvei. Logisztikai tanulmányok. Magyar Logisztikai Egyesület, Budapest, Dr. Prezenszki József: Logisztika. I. BME A Magyar Köztársaság Alkotmánya. Magyar Közlöny, évi 84. szám. 82

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM DISZTRIBUCIÓS RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ BEKAPCSOLÁSA ELŐZETES VIZSGÁLAT 1

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM DISZTRIBUCIÓS RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ BEKAPCSOLÁSA ELŐZETES VIZSGÁLAT 1 A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM DISZTRIBUCIÓS RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ BEKAPCSOLÁSA ELŐZETES VIZSGÁLAT 1 1. Bevezetés Lakatos Péter 2 A Közép-és Kelet-európai országokban az 1990-es

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Magyar Közgazdasági Társaság 53. Közgazdász-vándorgyűlése XII. Szekció: Logisztika Miskolc, 2015. szeptember 3-5. Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Berényi

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme

A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme Szolgáltatóközpont vagy átjáróház A logisztika jelentősége a magyar gazdaság számára A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme Chikán Attila az MLBKT társelnöke, egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC MEGVALÓSULT FEJLESZTÉS CITY LOGISZTIKA LOGISZTIKA, EGYBEN. A Budapest

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Közlekedéspolitika az Európai Unióban. Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász

Közlekedéspolitika az Európai Unióban. Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász Közlekedéspolitika az i Unióban Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász Az i Unió joga Közlekedés, közlekedéspolitika Gazdasági megfontolások, versenyképesség Környezetvédelem Közlekedésbiztonság Technikai-műszaki

Részletesebben

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18.

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. A hazai növekedés külső feltételei nem javultak, míg a lassuló növekedési dinamika a

Részletesebben

Minősítési kategóriák: 1. Intermodális logisztikai szolgáltató központ. 2. Regionális logisztikai szolgáltató központ

Minősítési kategóriák: 1. Intermodális logisztikai szolgáltató központ. 2. Regionális logisztikai szolgáltató központ Logisztikai ok Minősítése A gazdasági élet állandó változása, a folyamatos fejlődés indokolttá tette, hogy a logisztikai központok 1998-ban jóváhagyott és a feltételrendszert megfogalmazó koncepciója felülvizsgálatra

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

EURÓPAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK ÉS FELADATAIK

EURÓPAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK ÉS FELADATAIK 14. ELŐADÁS EURÓPAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK ÉS FELADATAIK Logisztikai szolgáltató központok A Logisztikai Szolgáltató Központok (LSZK-k) közlekedési szempontból kedvező helyen telepített, a termelő

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/112-11/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA KÖZEL A NÉMET PIAC 2014. szeptember 23. Dr. Bárdos Krisztina ügyvezető igazgató A közhasznúság szolgálatában AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? Kutatás-fejlesztés,

Részletesebben

EU közlekedéspolitika, Fehér Könyv (2011)

EU közlekedéspolitika, Fehér Könyv (2011) Esztergom, 2015. szeptember hó Molnár László EU közlekedéspolitika, Fehér Könyv (2011) A következő évtizedben az a cél, hogy a közlekedési módok és az országok között még meglevő akadályok leépítésével,

Részletesebben

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére)

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) 2015. 02. 05. Szombathely Készítette: Deák Máté A tanulmányról Vezetői

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5.

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5. A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5. AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? A közhasznúság szolgálatában Kutatás-fejlesztés, innováció Foglalkoztatás-bővítés Nemzeti

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A Közlekedés OP (KözOP) tervezésének állása

A Közlekedés OP (KözOP) tervezésének állása A Közlekedés OP (KözOP) tervezésének állása Jobbágy Valér GKM 2. NFT (NSRK) mérföldkövek OP második draft + Ex-ante indítása: 2006. április Partnerség: már megkezdődött NSRK, OP véglegesítés és leadásuk:

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok, objektumok, létesítmények, berendezések,

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században

A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai adjunktus BI-KA Logisztika Kft., alapító-tulajdonos Budapesti Gazdasági Főiskola 2015. május

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A magyar logisztikai stratégia aktuális helyzetképe

A magyar logisztikai stratégia aktuális helyzetképe Gecse Gergely MLE, XV. Logisztikai Fórum, 2010. március 25. Kormányzati tervdokumentumok STRATÉGIA KONCEPCIÓ FEHÉR KÖNYV ZÖLD KÖNYV AKCIÓ- TERV Magyar logisztikai stratégia (MLS) Stratégia előzményei (pl.

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6.

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes RÁCZ IMRE ezredes AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION Az Észak-alföldi régió (röviden: Régió) a Dél-alföldi után Magyarország második legnagyobb területű (17 729 km 2 ) és népességű (1 millió

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA 2012. január A projektet az Európai Bizottság / DG-MOVE támogatja Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Miért építünk autópályákat?

Miért építünk autópályákat? Miért építünk autópályákat? Uniós források magyar történetek Konferencia a Széchenyi István Szakkollégium szervezésében, 2008. november 19. Németh Nándor, MTA KTI 2003. évi CXXVIII. törvény pán-európai

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében

A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében A MÁV környezetvédelmi tevékenysége a fenntarthatóság tükrében Püski Imre osztályvezető Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi Főosztály A fenntartható fejlődés s célja: c Hosszú távon - a gazdaság

Részletesebben

Vasútbiztonsági Tanúsítvány

Vasútbiztonsági Tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány 1 Tartalom Tanúsítvány, Engedély, és ECM tanúsítvány Vasútbiztonsági Tanúsítvány szükségessége Vasútbiztonsági Tanúsítvány tartalma Vasútbiztonsági Rendszer Út a biztonsági

Részletesebben

Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ?

Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ? Gelei Andrea Halászné Sipos Erzsébet: Átjáróház vagy logisztikai központ? 1. Bevezetés A szakmai közélet képviselőinek gondolatai között évek óta érlelődik az elképzelés, mely szerint az Európai Unió bővülésével

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28.

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28. KÖZGYŰLÉS Balatonfüred, 2015. november 28. Bejárható Magyarország Program előzménye Kormány 1184/2013 (IV.9.) határozata alapján A Bejárható Magyarország program legfőbb célkitűzése az ország minél részletesebb

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA MKTLSZ workshop Kalocsa, 2011.05.18. Bakos András PhD hallgató Foltin Szilvia hallgató Tulajdonképpen mi is az a city-logisztika? Hol hibáztunk

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE

SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE Környezetbiztonsági menedzser szakirány Bakos Bettina 1. Az éghajlatváltozás ökológiai vonatkozásai és a lehetséges intézkedések (ezen belül

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009.

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009. Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009. Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok,

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az EU bankjaként gazdaságilag életképes, fenntartható beruházásokat finanszírozunk, támogatunk szaktudásunkkal Európa határain belül és túl. Az EU 28 tagállamának

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24.

Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24. Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24. Az élelmiszer-előállítás gazdaságtörténete Egyéni önellátás Családi

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

2011.04.07. IWT Esztergom, Szerző: Bencsik Attila

2011.04.07. IWT Esztergom, Szerző: Bencsik Attila A hajóutak jobb kihasználásának gazdasági hatása. Belvízi hajózási konferencia 2011.04.07. Esztergom Bencsik Attila FLUVIUS Kft. Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége 1 Bevezetés Az Északi és a Fekete -

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben