A társadalmi-gazdasági valóság körüli gondolataink

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A társadalmi-gazdasági valóság körüli gondolataink"

Átírás

1 GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK SCIENTIFIC JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES A Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának, Kultúrdiplomáciai és Civilizációs kutatások Kutatócsoport és a Kelet- és Közép-európai Kutató Központjának kiadványa A társadalmi-gazdasági valóság körüli gondolataink Nyíregyháza 2009

2 GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK A Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, a Kelet és Közép-európai Kutató Központ és a Kulturdiplomáciai és Civilizációs Kutatások Kutatócsoport kiadványa A szerkesztıbizottság tagjai: N. Szabó József (a szerkesztıbizottság elnöke) Duleba Szabolcs Galó Miklós Kerülı Judit Nádasdi József Nagy Levente Szakál Zoltán Tanácsadó testület: Prof. Jerzy Malec Prof Gazdag Ferenc Prof. Nábrádi András Prof. Rostoványi Zsolt Prof. Soós Pál Prof. Szőcs István A kiadásért felelıs: Kvancz József A Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának Dékánja ISSN: ISBN: Szerkesztıség: Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. Tel.: 42/ HUISS5N

3 TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTİ... 4 JOANNCA AKSMAN EDUCATION THROUGH ART A CONTEMPORARY VISION OF FAMILIARISING CHILDREN WITH ART SELECTED EXAMPLES OF INITIATIVES IN THE CITY OF KRAKOW... 5 KLEMENS BUDZOWSKI ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI FINANCIAL RESOURCES FROM THE EUROPEAN UNION TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND CULTURE IN POLAND... 9 STANISŁAW HRYŃ THE ART OF CREATING PLACES KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ BOKOR ZOLTÁN TRENDEK ÉS MEGOLDÁSOK A SZÁLLÍTÁSI-LOGISZTIKAI KUTATÁS-FEJLESZTÉSBEN EGRI IMRE BOOLE ALGEBRA MANDELBROT HALMAZ A LOGISZTIKAI FOLYAMATOK VIZSGÁLATÁBAN GECSE GERGELY LOGISZTIKAI AKCIÓTERV GERDA ISTVÁN ZSOLT MAGYARORSZÁG ÉS AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ MUNKAERİPIACÁNAK FİBB TENDENCIÁI KISS MARIETTA GONDOLATOK AZ EURÓPAI JÓLÉTI ÁLLAMOK NYUGDÍJREFORMJAIRÓL KVANCZ JÓZSEF A DEVIZÁS ÉRTÉKELÉS SZABÁLYOZÁSA A MAGYAR SZÁMVITEL TÜKRÉBEN NAGY GERGELY AZ ÁFA CSALÁSOK FELTÁRÁSÁNAK SZÁMVITELI ÉS INFORMATIKAI LEHETİSÉGEI PÁSZTOR SZABOLCS A SCHENGENI HATÁRMENTISÉG KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON VERESS JÁNOS A SZEMÉLYES ELADÁS HELYE A MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ ESZKÖZRENDSZERÉBEN ÉS SZEREPE A MAGYARORSZÁGI BIZTOSÍTÓK ÉRTÉKESÍTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ BARABÁSNÉ KÁRPÁTI DÓRA AZ ELTERELT FIATALOK HELYZETÉNEK JELLEMZİI DRABANCZ M. RÓBERT MŐVELTSÉG KÉRDÉSE A HÚSZAS ÉVEK MAGYAR KULTÚRPOLITIKAI GONDOLKODÁSÁBAN LÁCZAY MAGDOLNA A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS/VAGY AZ ELITKÉPZÉS A SZAKKOLLÉGIUMI HAGYOMÁNYOK ÉS A BOLOGNAI RENDSZER SZILÁGYI BARNABÁS DOLGOZÓI ATTITŐDÖK SAJÁTOSSÁGAI MEZİGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK VIZSGÁLATÁBAN VERES EDIT VAJDÁK A ROMA TÁRSADALOMBAN

4 Beköszöntı Egy folyóirat indulásakor minden szerkesztıség megpróbálja kialakítani ars poeticáját, megfogalmazni azokat a célokat és értékeket, melyek mentén a kiadványt szerkeszti. Elınye egy induló folyóiratnak, hogy szerkesztıgárdáját nem befolyásolja a múlt, nem irányadó egy korábbi szerkesztıség értékrendje. A szerkesztés értékrendjét ugyanakkor formálja a folyóirat profilja, az a tudományos közösség, amely az új kiadványt útnak indította, azok a kutatási témák, amelyek megjelentetését vállalja. A Gazdasági és Társadalomtudományi Közleményekért felelıs kiadója a Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara, ebbıl következik, hogy elsıdlegesen a gazdaságtudományok és társadalomtudományi kutatások eredményeinek megjelentetését preferálja. Szerkesztıségi célkitőzésünk, hogy nem csupán a fıiskola gazdasági és társadalomtudományi kutatásainak biztosit, fórumot, hanem nyitott kíván lenni országosan és nemzetközileg releváns kutatások publikálása elıtt is. A szerkesztıség kiemelt feladatának tartja a karhoz tartozó Kelet- és Közép-európai Kutató Központban folyó kutatások megjelentetését, illetve a kar profiljához tartozó konferenciák kiadványainak a közlését. A Gazdasági és Társadalomtudományi Kar közgazdaságtudományi kutatási témái: mikro és makrogazdaságtan, marketing, menedzsment, nemzetközi gazdaságtan, vállalatgazdaságtan, valamint a pénzügy területén olyan potenciális publikálási lehetıséget biztosítanak, amelyek a folyóirat megjelenését indokolják. A gazdaságtudományi kutatások mellett létrejött egy ígéretes széleskörő társadalomtudományi kutatásokat mővelı oktatási gárda is, akik a diplomácia, a jogtudomány, a kommunikáció, a politológia és a szociológia legkülönbözıbb területén olyan eredményeket értek el, melyeknek a megismertetését a kiadvány szintén feladatának tartja. Célunk továbbá az is, hogy a gazdasági és társadalomtudományok területén magyar és idegen nyelven megjelent monográfiák recenzálását vállaljuk. A Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények szerkesztı bizottsága összeállításakor azt a koncepciót követtük, hogy minden tudományterület képviselve legyen. Fontosan tartottuk azt is, hogy országosan és nemzetközileg jegyzett tudományos tanácsadó testület segítse a szerkesztıséget. Abban bízunk, hogy a szerkesztési célokat meg tudjuk valósítani és egy olyan folyóiratot tudunk létrehozni és mőködtetni, amely gazdagítja a magyar tudományos periodikák sorát. N. Szabó József 4

5 JOANNCA AKSMAN EDUCATION THROUGH ART A CONTEMPORARY VISION OF FAMILIARISING CHILDREN WITH ART SELECTED EXAMPLES OF INITIATIVES IN THE CITY OF KRAKOW Although so far Krakow does not have a permanent meeting place for teachers who pursue education through art in their work (as advocated by Stefan Szuman 1 ), it does have an abundance of projects connected with this process, initiated both by academic institutions (UJ, UP, ASP, PAT) 2 and other organisations. What is of interest is the fact that this wealth of initiatives, also targeted at children and teenagers, very rarely if at all has any connection whatsoever with school education. Below is a review of selected initiatives 3 taken in Krakow, which represent generally speaking an audio-visual approach to familiarising the young generation with art. The first initiative is the Photography and Video Workshop, organised by Bogusław Natkaniec at the dr Henryk Jordan Youth Centre, which is an example of similar workshops organised by Community Centres elsewhere. The Workshop 4, which goes back to 1989, gathers young people interested in photography and film. They are mostly interested in the technical aspect of these forms of art. After approximately two years of learning the theory, interpreting films and studying techniques (playing with camera and imitating TV), participants are prepared to create a media project a study, usually a documentary or a feature film based on their own idea. Although, according to Mr Natkaniec, the subject of art is seldom addressed in these films, the fact that participants create their own film work, i.e. a media project which is rarely undertaken at schools due to technical and financial reasons, is in itself of great value. Importantly, the studies are not filmed for filming s sake. Their authors are given an opportunity to present their works at festivals and shows of amateur video films, which is another initiative of presenting original media work. Festivals and shows are held in Krakow four or five times a year. Some of the best-known ones are the annual Smofi festival 5 (International and Polish Festival of Short Amateur Films, organised by the Workshop mentioned above), there is also the Krakffa festival (Festival of Amateur Films organised by the Youth Community Centre located at ul. 29 listopada 102 in Krakow), as well as festivals held by the Wrzos Centre for Visual Arts in Podgórze, located at ul. Zamoyskiego 50, e.g. Ofafa (Polish Festival of Animated Films targeted at professionals, film and art students, as well as amateurs). 6 When writing about festivals which present the works of children and teenagers who are amateur cinematographers, it should be mentioned that there are also special festivals where commercial children s and teenagers films are judged. An example of such a festival is the 1 Stefan Szuman, in his major work On Art and Aesthetic Education, Warszawa 1975, pointed out that if educators, especially teachers in the lowest classes, were not educated in art and through art, they in turn would not be able to shape the correct symptoms of moral and aesthetic attitude in their students; thus the process of education through art should begin with art educators rather than with children. 2 Jagiellonian University, Pedagogical University of Cracow, Jan Matejko Academy of Fine Art, The Pontifical Academy of Theology in Cracow 3 These are selected initiatives, various projects implemented at the turn of the 20 th century that represent the idea of education through art by means of audio-visual methods. 4 From a conversation with Mr Bogdan Natkaniec. 5 It is one of the festivals which have become a permanent feature of Krakow s cultural life and is a meeting place for various institutions connected with art: e.g. the Cinematography Committee, Ministry for Culture and Art, Ministry for National Education, and the Krakow branch of Polish national television, TVP S.A. 6 Similar festivals are held throughout Poland: in Konin, Poznan, Oswiecim, Belchatow, Bierun, Warszawa, Tarnow, etc. 5

6 Warsaw Festival of Teenagers and Children s Films 7 and the Galicja 2009 Festival of Children s Films, which has been organised in Krakow for two years now, its first edition attracting as many as 12,000 young viewers. The project is communal, and the organisers have three aims: to promote family values, to organise an attractive event for children, and to promote cinematic and animated art as an element of culture and entertainment. To quote the words of the initiators of this project We want to show that cinematic art is an alternative to commercial cinematic offers that is just as good and needed by the youngest audience. 8 To continue the subject of familiarising children and teenagers with the cinematic art, we should mention the activity of the Paradox Cinema, which is housed in the dr Henryk Jordan Youth Centre in Krakow. Initially, in it used to be a cinema which offered films based on books for required reading, which also had a Film Debate Club that enjoyed a certain prestige because it screened some western films. However, according to Ms Adela Niklasińska, who runs the Paradox Cinema, such clubs died a natural death ; subsidies for lectures stopped, viewers became more and more reserved, there were no discussions after screenings, and finally a network of studio cinemas was closed in January The Paradox cinema survived but it was thanks to numerous ideas of the people in charge as well as visible attempts to form a relationship with schools. Apart from cheap books of tickets to films based on books for required reading and to thematic series of films, the cinema (in consultation with teachers from primary and secondary/tertiary schools) offers lectures, speeches before screenings and competitions. The best known one is a quiz on film knowledge trials in the Krakowskie Voivodship offer an opportunity to participate in the national competition in Gdańsk. Young people can also participate in competitions on cinematographic knowledge organised by the staff of the Chair of Film Studies of the Jagiellonian University. All information (advertisements, brochures) on competitions and the cinema s activity is available in Krakow s schools thanks to the cooperation with the Krakow Board of Education. The author believes this illustrates that cooperation between cultural institutions and schools is possible and can be effective; it shows how an initiative that is an example of media education can be offered and implemented in cooperation with the teacher. A similar, although much more extensive and integrated initiative to familiarise children and teenagers with art has been undertaken (as part of broadly-understood cultural education) by the Krakow Cinematography Centre, located at ul. św. Jana 6 in Krakow, which initiated 9 the Cinema-Theatre-Museum Cinematic Art Academy. It is a good example of combining direct contact with art (a visit to a museum or a theatre 10 ) with its reflection in audio-visual form (film screening with preceding speech, e.g. by an actor). Speech-film-exhibition the consecutive stages of a meeting targeted at children from the fourth grade up to tertiary school - give the teacher a good opportunity to discuss the meeting beforehand, in class. Another group of initiatives which familiarise children and teenagers with art through media, but in a way suitable for our times, i.e. interactively, includes exhibitions presented in Bunkier Sztuki (Art Bunker) - a Gallery of Contemporary Art in Krakow. Let us discuss two examples here: a cyclical exhibition called Arsmediale, which is an international show of 7 There is a similar festival held in Poznan, called Marcinki. In this case it is children who judge audio-visual works created for them. 8 Further information: (October 8, 2009). Some highlights from the 2009 festival: A Sentimental Journey a screening of films directed by Stanisław Jędryka, with the director s participation; The Moomins 70 th Birthday - Moomin films for the youngest children; the third dimension of film a series of 3D films for children and their parents presented with use of innovative Expand technology that uses infrared radiation; educational shows for school groups with School Film Library organised with the Polish Institute of Cinematic Art, viewing of foreign films entered in competition; a replica of the Giffoni Festival Experience one of the most prestigious children s film festivals in the world. 9 In October The National Museum and the Groteska Theatre have participated in this initiative. 6

7 interactive installations and a one-off exhibition called Communication. The former shows how art uses new technologies to express the world, it invites us to test our ability to enter into a dialogue with technical equipment, because in the words of the curator Antoni Porczak If a work of art is to be made, you must create it yourself. Without you there will be no art, but only an exhibition of technical equipment. 11 The subject of the other exhibition, organised by Heureka, the Finnish Science Centre, for the Helsinki 2000 Festival, was information society. Its aims were: to give an account of revolutionary achievements in communication; to enable people to understand changes resulting from globalisation, integration and privatisation of the communication technology by means of offering visitors the opportunity to use the exhibits; as well as to show the invariants in methods of social communication. Both exhibitions address the new media and their applicability to broadly understood contemporary art. It should be noted that the exhibitions have met with considerable interest of both children and teenagers a generation that has been exposed to television, computers, the internet and other media from a very early age. Interestingly, the exhibitions reflect new uses of the media that in homes are usually used for broadcasting picture and sound. For example a TV set becomes a tool for a special media installation. It seems to the author that the exhibitions are not only interesting but also very educative for the young generation, since they show the media in a new role. It turns out, however, that few teachers decide to visit these exhibitions with their students. Probably the subject is new to them as well and proves difficult to interpret by themselves. In primary schools issues related to contemporary art are discussed extremely rarely, so the fact that such exhibitions exist and are organised is a reason to be pleased; what is needed is for them to be better advertised in schools and to establish a friendly contact with teachers, for whom these issues are not completely natural yet. When discussing museum exhibitions it should also be mentioned that some of Krakow s museums organise special classes on art, based on art films (e.g. in the Krakow Branch of the National Museum). However, the level of these classes is not suited to the development of children and teenagers, which means that they are in principle aimed at adults. Perhaps we should therefore look for interesting art films in museums, not only on public TV or educational TV. It is regrettable that teachers of humanities do not take greater advantage of these meetings. Krakow, as a city of art, also has an art film festival, 12 which is organised either in the Rotunda club, accompanying exhibitions presented in the National Museum, or annually in the Kijów cinema as part of the Krakow Film Festival. It seems, however, that the festivals are still attended by an in-group of museum goers, which, as is commonly known, serves to preserve a strong dichotomy between a handful of art connoisseurs and masses of outsiders. Information about such meetings should probably be made available by the institution responsible for contacts with teachers, e.g. the Media Education Workshop at the Voivodship Teachers Training Centre in Krakow, thus starting cooperation between schools and cultural institutions. Participation in such art films festivals organised by professionals would probably enhance the teachers knowledge and maybe motivate them to use available materials in their classes. It turns out that in this day of pluralism teachers and students looking for art films should look into producers of TV programmes and films other than educational television. However, it must be said that looking at the offer of various producers of educational programmes available in bookshops, it is very rarely that we can find films related to the subject of art. Looking through brochures we will come across interesting proposals, e.g. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (Poland s largest educational publisher) recommends two packages 11 A. Porczak, Arsmediale Exhibition Catalogue, November, A festival like this used to be organised e.g. in Zakopane, nowadays it is also organised in Wroclaw and Krakow. 7

8 for elementary education and for classes 4-6 of the primary school: The Louvre for Children and Secrets of Paintings. In the age of computers and the internet, looking for the relevant teaching materials should be one of the basic kinds of homework given to students by their teacher; the author believes that several other interesting sources could be found related to the issue in question. Unfortunately, in the author s survey none of the teachers paid attention to this. 13 Another permanent feature in Krakow s cultural life is the Media-Poland Fair, which has been organised since 2001 with the help of the Institute of Journalism and Social Communication of the Jagiellonian University. Fair participants can learn about the achievements of various media operating in the city. Apart from daily newspapers, radio, Information and Career Planning Centre, as well as the Institute of Journalism and Social Communication of the Jagiellonian University, local Krakow television also presents its achievements. This is another initiative in which students and teachers can examine some issues - this time related to regional media. The last initiative discussed here, which brings children and teenagers closer to the issues of using the media creatively and using them as tools in a future job, are media-related jobs promoted by Information and Career Planning Centres by means of brochures and e- information. As a way of ensuring public access to information about jobs and helping adults and young people, the institutions promote the following media-related jobs: film and television director, television presenter, TV producer, programme editor, publishing editor, copywriter, PR specialist, at the same time providing information on what the job involves, providing a psychological profile of a suitable candidate, forms and places of employment, places where the job can be learned and useful addresses. As this kind of practical information is also important in the process of aesthetic education of the young generation, since it provides a vision of the future, helps set an aim in life, makes interests more concrete, it should find a place in school education. It is the author s intention that the discussed examples of ways to familiarise children and teenagers with the subject of (broadly understood) art through media should provide potential ideas that should be included in the aesthetic education of children and teenagers. Observing Krakow s cultural life closely, a teacher should notice these opportunities to enrich the teaching process related to the subject in question. However, as surveys show, this is not the case, with numerous teachers complaining of a lack of university knowledge on using the media in teaching art, of few and far between offers from cultural institutions aimed directly at teachers, of a lack of media materials as well as the media themselves. There is a certain gap between the teachers attitudes and the ideas presented above, which they, however, do not take advantage of. The contemporary teacher is required to be creative, to implement original ideas and innovations, to be able to look for new sources of knowledge. However, based on the opinions of teachers (especially ones from smaller towns and villages), there is a need for an institution which would coordinate the flow of information on initiatives related to art and which would make decisions on possible forms of participation in these projects by children and teenagers. It would be ideal to create an information centre providing children and teenagers with direct and audio-visual contact with art. Perhaps such information centres should be opened by Boards of Education or Voivodship Teachers Training Centres, i.e. institutions that gather teachers and improve their work, or by schools educating future art teachers. 14 The considerable discrepancy between teachers comments and the existing opportunities in Krakow prove that there is an urgent need to bridge this gap. 13 The author s own research a survey of 100 teachers of humanities (2003). 14 The Educator s Research Association at Andrzej Frycz Modrzewski Kracow University is going to aim to implement this task (specialty: Early School Pedagogy with Fine Arts Education). 8

9 KLEMENS BUDZOWSKI ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI FINANCIAL RESOURCES FROM THE EUROPEAN UNION TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND CULTURE IN POLAND International economic assistance consists of different transfers, donations, loans or similar benefits carried out on preference conditions by international institutions and organizations, integration groups or particular countries in order to stimulate or accelerate the economic development of less developed or underdeveloped countries. 15 International assistance sensu largo is the international, non-market transfer of material and financial resources from countries or international groups to accelerate the economic development of a defined country or group of countries. This kind of assistance may take the form of resources for the transformation of the economy, humanitarian, technical assistance etc. The international assistance sensu stricte is a transfer of resources within economic, financial etc. assistance. The international assistance may take the following forms: financial (reduction of debts, financing the essential import, target loans), investments in infrastructure (resources from e.g.: the World Bank, the European Investment Bank, The European Bank of Reconstruction and Development); food and short-term assistance; technical cooperation or subsidy for economic development. 16 The international assistance is classified according to its source of origin, ways of transfer and methods of financing the means or the range of freedom in disposing the resources by the recipient country etc. 17 The international assistance may appear in the forms of: government assistance most often realized on the basis of bilateral agreements concluded by the government of a donor country and the government of the recipient country of the external assistance; multilateral assistance of international organizations and institutions (specialized agencies of the Organization of the United Nations, The World Bank, OECD, OPEC, regional integration groups etc.; assistance of non-governmental organizations within humanitarian, charity actions (The International Red Cross, Doctors without Borders etc.). The international assistance can be realized as: financial (reduction of debts, loan guarantees etc.), material (supply of food, equipment, means of transport etc.), technical and educational (trainings, technical assistance, legal, economic, organizational or logistic consulting etc.). From the perspective of the subjects which the resources are directed to the international assistance may be divided into: the assistance directed to the institutions of government administration (programs of modernization of economy, programs of regional and local development, programs of management and administration in macro and micro scales, programs of central and local administration development etc.); assistance to enterprises; 15 Dylematy rozwoju. Porównywalność doświadczeń krajów słabiej rozwiniętych i Polski, Praca pod redakcją E. Butkiewicz, SGH, Warszawa 1992., p.50, also, P. Kowalczyk, Międzynarodowa pomoc gospodarcza na przykładzie programu PHARE, AE Kraków 1999, p.5, M. Niezgoda, Pomoc zagraniczna Unii Europejskiej dla Polski na drodze do integracji, AE Kraków 2002, p.31, 16 P. Samecki, Zagraniczna pomoc ekonomiczna. Wybrane kwestie teorii i polityki pomocy dla krajów rozwijających się, Fundacja Edukacji i Badań nad Pomocą Zagraniczną, Warszawa 1997, p Cf. M. Gollis, D.H.Perkins, M.Roemer, D.R.Snodgrass, Economics of Development, wyd.ii, W.W.Norton & Co., New York, London 1987, pp , G.Ranis, The United State and the Developing Economies, W.W.Norton & Co., Inc., New York 1964, p.82., P.Samecki, Zagraniczna pomoc ekonomiczna. Wybrane kwestie teorii i polityki pomocy dla krajów rozwijających się, op. cit., p.22, cyt.for: M.Niezgoda, Pomoc zagraniczna Unii Europejskiej dla Polski na drodze do integracji, op. cit. pp , also, T. Łamacz, Międzynarodowa polityka rozwojowa, Sprawy Międzynarodowe 1996, no 5. 9

10 programs directed to the development of small and medium-sized companies, the development of small entrepreneurship, etc.). 18 It is commonly assumed that the reason for the transfer of the resources to the countries in need is the will to help, humanitarian and ethical reasons. Transfering the resources to the defined industry sector, social groups, professional groups often enables to create the right image of the donor country, carrying out the defined political, economic strategy in the country the assistance resources are directed to. Sometimes the resources transferred within humanitarian assistance may be used to create or develop political, economic influences, or the promotion of companies from the donor country, the development of trade exchange, gaining new markets, creating circumstances for the promotion of particular models of behavior, culture, style of life etc. The external assistance, which is not supported by a proper engagement of own resources of the recipient country, may lead to deeper internal disproportion, the disappearance of entrepreneurship, collapse of numerous enterprises which as a result of the inflow of material assistance resources have lost their own markets etc. For the country which accepts the external assistance, foreign resources allow for solving a lot of current problems, create conditions to dynamize economic development. The investment impulse brought about by the need of the engagement the own resources may lead to dynamization of the economy. The external resources allow for modernization of the economy on condition that they are rationally used. For the recipient country, the external assistance means mainly the short-term solution to the problem of the shortage of financial, material resources, the possibility of lowering the disproportion in economic development, solution of current problems of providing people with basic financial means lowering internal tensions. The external resources as the assistance for the need of economic infrastructure, development of education allow for the development of under-developed regions, professional activisation of people, creating entrepreneurship. Minimalizing the unfavourable conditions of the external assistance, creating conditions for faster development, proper allocation of the assistance resources make up conditions for gradual elimination of disproportions in economic development between the donor and recipient of the international assistance. The economic and social changes which began in Poland last century at the turn of the 80s and 90s were financially, technically and politically supported by the economically developed countries. The assistance which Poland was given in that time was mainly the non-refundable support in the form of government assistance, but also in the form of loans, refundable credits from different countries, international institutions, or private foundations and organizations. 19 One of the most important and biggest assistance programme directed to Poland was the Phare programme (Poland-Hungary - Assistance to Restructuring of the Economy) created under the decision of the European Council of 23 December 1989 by the European Community to support the system transformation in Poland and Hungary. As the transformation process proceeded in the whole Central and Eastern Europe, the Phare assistance was enlarged also to other countries and other fields. The Phare programme was the biggest source of non-refundable assistance received by the countries of Central and Eastern Europe. There were a lot of sub-programmes supporting the activity in various fields that functioned within the Phare. Separate proposals of activities to be financed from the Phare 18 Fundusze strukturalne i programy pomocowe Unii Europejskiej. Przewodnik praktyczny, Praca zbiorowa pod redakcją Klemensa Budzowskiego, Materiały dydaktyczne Krakowskiej Szkoły WyŜszej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2003, pp Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare , ISPA oraz SAPARD, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, pp of

HEBC SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH. FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉS Az HEBC éves jelentése. The Annual Report of HEBC. years

HEBC SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH. FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉS Az HEBC éves jelentése. The Annual Report of HEBC. years 16 years HEBC SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH The Annual Report of HEBC FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉS Az HEBC éves jelentése 2014 Hungarian European Business Council Magyar Európai Üzleti Tanács

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Felelôs szerkesztô/executive Editor Rovatszerkesztôk/Editors Képszerkesztôk/Image Editors Online szerkesztô/online Editor Szerkesztôbizottság/Editorial

Részletesebben

Inclusive Society Well-being Participation

Inclusive Society Well-being Participation Inclusive Society Well-being Participation The publication was co-financed by the EU and the European Social Fund. It is prepared in the framework of TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 project titled: Social

Részletesebben

Volume 6 Issue 3 2014

Volume 6 Issue 3 2014 Volume 6 Issue 3 2014 Czech Republic Hungary Serbia DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Volume 6, Issue 3 2014 DETUROPE the Central European Journal of Regional Development

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS

AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS 2012. Vol. 3, No. 1 ISSN 2061-862X http://journal.magisz.org Agrárinformatika / Agricultural Informatics (2012) Vol. 3, No. 1 Agrárinformatika

Részletesebben

Az európai országokban alkalmazott és Magyarországon alkalmazható szakképzési indikátorok 2007

Az európai országokban alkalmazott és Magyarországon alkalmazható szakképzési indikátorok 2007 Az európai országokban alkalmazott és Magyarországon alkalmazható szakképzési indikátorok 2007 Budapest, 2008. január Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet olyan non-profit kutatómőhely, amely

Részletesebben

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2009 WAY OUT OF THE CRISIS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KIÚT A VÁLSÁGBÓL A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 11 Years R E P O R T / 1 1 Hungarian European Business

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU IX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU IX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU IX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Felelôs szerkesztô/executive Editor Rovatszerkesztôk/Editors Képszerkesztô/Image Editor Online szerkesztô/online Editor Szerkesztôbizottság/Editorial

Részletesebben

Psychosocial Crisis Counseling Postgraduate Certificate Program. Application for accreditation, establishing and starting the program

Psychosocial Crisis Counseling Postgraduate Certificate Program. Application for accreditation, establishing and starting the program Psychosocial Crisis Counseling Postgraduate Certificate Program Application for accreditation, establishing and starting the program Faculty of Humanities, University of Pecs 2012. 1 Training and certificate

Részletesebben

Child Trafficking in Hungary

Child Trafficking in Hungary Child Trafficking in Hungary Sexual Exploitation, Forced Begging and Pickpocketing Zsuzsanna Vidra Kitti Baracsi Viktoria Sebhelyi CENTER FOR POLICY STUDIES CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY CHILD TRAFFICKING

Részletesebben

AMRIT. PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU THE VISIONARY AND NATION-BUILDER (14 November, 1889 27 May, 1964) PUBLISHED BY EMBASSY OF INDIA, HUNGARY

AMRIT. PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU THE VISIONARY AND NATION-BUILDER (14 November, 1889 27 May, 1964) PUBLISHED BY EMBASSY OF INDIA, HUNGARY AMRIT PUBLISHED BY EMBASSY OF INDIA, HUNGARY Foreign Ministers, Mr Janos Martonyi and Mr Salman Khurshid at ASEM meeting VOL.1 ISSUE 2 NOVEMBER-DECEMBER `ver 2013 PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU THE VISIONARY

Részletesebben

From the Ambassador s Desk

From the Ambassador s Desk Contents 05 15 24 Bilateral... 5 Business... 13 Cover Special... 14 Feature... 18 Traditional Medicine... 22 Personality... 24 Religion... 25 Culture... 28 Hungarian Section... 30 Hindi Section... 36 Children

Részletesebben

integrated report on our economic, environmental and social performance

integrated report on our economic, environmental and social performance Annual integrated report on our economic, environmental and social performance 2010-2011 In a nutshell Company name: Grundfos Manufacturing Hungary Ltd. Founded: 2000 Owner: Grundfos A/S Sites: Tatabánya

Részletesebben

AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS

AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS 2012. Vol. 3, No. 2 ISSN 2061-862X http://journal.magisz.org Agrárinformatika / Agricultural Informatics (2012) Vol. 3, No. 2 Agrárinformatika

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

Years PROGRESS IS THE ONLY WAY AZ EGYETLEN ÚT A FEJLÔDÉS. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years PROGRESS IS THE ONLY WAY AZ EGYETLEN ÚT A FEJLÔDÉS. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2008 PROGRESS IS THE ONLY WAY The Annual Report of the Hungarian European Business Council AZ EGYETLEN ÚT A FEJLÔDÉS A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 10 Years R E P O R T / 1 0 Hungarian

Részletesebben

PUBLIC EDUCATION MEDIA ANALYSIS, ARTICLES AND PRESS KIT. THE URBAN INSTITUTE 2100 M Street, NW Washington, DC 20037 (202) 833-7200 www.urban.

PUBLIC EDUCATION MEDIA ANALYSIS, ARTICLES AND PRESS KIT. THE URBAN INSTITUTE 2100 M Street, NW Washington, DC 20037 (202) 833-7200 www.urban. PUBLIC EDUCATION MEDIA ANALYSIS, ARTICLES AND PRESS KIT AFFORDABLE QUALITY HEALTH CARE IN HUNGARY PRESS CONFERENCE (June 3, 1999) Prepared for Prepared by Wendy Graham The Urban Institute Prepared for

Részletesebben

TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN

TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN JYVÄSKYLÄ 2010 A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK

Részletesebben

THE UNIVERSITY OF KOLOZSVÁR/CLUJ AND THE STUDENTS OF THE MEDICAL FACULTY (1872-1918)

THE UNIVERSITY OF KOLOZSVÁR/CLUJ AND THE STUDENTS OF THE MEDICAL FACULTY (1872-1918) THE UNIVERSITY OF KOLOZSVÁR/CLUJ AND THE STUDENTS OF THE MEDICAL FACULTY (1872-1918) THE UNIVERSITY OF KOLOZSVÁR/CLUJ AND THE STUDENTS OF THE MEDICAL FACULTY (1872-1918) By Victor Karady and Lucian Nastasã

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

Neveléstudomány. Oktatás Kutatás Innováció. Főszerkesztő: Meghívo szerkesztő: Rovatgondozók: Szerkesztőségi titkár: Titkársági asszisztens:

Neveléstudomány. Oktatás Kutatás Innováció. Főszerkesztő: Meghívo szerkesztő: Rovatgondozók: Szerkesztőségi titkár: Titkársági asszisztens: Tanulmányok Kitekintés The Impact of Observing Good Teaching Practice on Early CLIL Teachers: A European Project Dana Hanesová Tanulmányok Fókusz Célnyelven tanult tantárgyi tartalom értékelése a korai

Részletesebben

Book Recommendations. Selections from the new documents of the Library. Szolnok 2010. 2-3.

Book Recommendations. Selections from the new documents of the Library. Szolnok 2010. 2-3. Book Recommendations Selections from the new documents of the Library Szolnok 2010. 2-3. Edited by: István Gábor Kaszab Selected by: Julianna Kincses Annotations written by: Rózsa Nagyné Farkas Foreword:

Részletesebben

RÓBERT MARCINIAK. SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing -

RÓBERT MARCINIAK. SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing - University of Miskolc Faculty of Economics "Enterprise Theory and Practice" Doctoral School RÓBERT MARCINIAK SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing - Ph.D. Theses HEAD OF DOCTORAL

Részletesebben

Prepared by. Háttér Support Society for LGBT People in Hungary

Prepared by. Háttér Support Society for LGBT People in Hungary Report about the Implementation of the Council of Europe Recommendation to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity (CM/Rec(2010)5) in Hungary

Részletesebben

Bilateral... 5. Cover Story... 11. Feature... 14. Culture... 16. Heritage... 18. Spirituality... 19. Hungarian Section... 21. Children Corner...

Bilateral... 5. Cover Story... 11. Feature... 14. Culture... 16. Heritage... 18. Spirituality... 19. Hungarian Section... 21. Children Corner... Contents 05 11 22 Bilateral... 5 Cover Story... 11 Feature... 14 Culture... 16 Heritage... 18 Spirituality... 19 Hungarian Section... 21 Children Corner... 32 Hindi Section... 35 Photo Gallery... 39 AMRIT

Részletesebben