SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE"

Átírás

1

2

3 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A KERÉKPÁROS ÉS A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSE Készítette: Városkutatás Kft. Közlekedés Kft. konzorciuma Közlekedés Kft. Bősze Sándor Vincze Andrea 2010

4

5 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló A projektgazda bemutatása A projektgazda tevékenységei Már megvalósult fejlesztések A projekt elhelyezkedése a projektgazda stratégiájában A projekt háttere Gazdasági, környezeti, társadalmi alapadatok A szakterület bemutatása A kerékpár jelenlegi és lehetséges jövőbeli szerepe a térségben Jogszabályi háttér A projekt szakpolitikai illeszkedése Illeszkedés az EU közlekedési politikájába Illeszkedés Szekszárd MJV városfejlesztési politikájához Esettanulmányok, jó példák (városi kerékpáros átjárhatóság, fejlesztések, kerékpárosbarát megoldások) A fejlesztési igény meghatározása a kerékpár szerepe az intermodalitásban, lehetőségek, feladatok, eszközök (városi és térségi szerep) Jelenlegi helyzet bemutatása Szekszárd és környékének közlekedési kapcsolatai A projekt célkitűzései, elvárt eredmények, hatások Célcsoportok bemutatása Kerékpáros barát úthálózat Tárolók Szállítás Kölcsönzés Szempontok kerékpáros turisztikai információs csomag felépítéséhez Országos kerékpárutak

6 5 Tulajdoni viszonyok, kezelés, üzemeltetés Megoldási változatok felvázolása és elemzése A megfelelő változat kiválasztásának módszere Megvalósítható változatok meghatározása, előzetes vizsgálatok megoldás a projekt megvalósítása nélküli változat A megvalósítható változat Kapcsolódó jogszabályok B megvalósítható változat Legmegfelőbb változat kiválasztása Megvalósítási javaslat kidolgozása Műszaki tartalom részletes leírása Felhasznált irodalom

7 1 Vezetői összefoglaló Jelen tanulmány a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából, a DDOP 5.1.2/A jelű, Közösségi közlekedés projektgenerálás Szekszárd MJV közösségi közlekedési rendszerének fejlesztését célzó koncepció, valamint megvalósíthatósági tanulmányok készítése című pályázat keretében készülő munka egyik tanulmánya. A városi fejlesztéspolitika célja az, hogy Szekszárd a következő évtizedekben valamennyit visszanyerjen abból a jelentőségéből, amellyel egykor a térségben és a Kárpát medencében rendelkezett. A város célja egy rendezett, gondozott városi környezet megteremtése. A mobilitást oly módon kell megszervezni, hogy elősegítse a lakható város fenntartását, és lehetővé tegye, hogy a közlekedés különböző formái egymás mellett létezzenek. Cél a közlekedés különböző formáinak átszervezése, átcsoportosítása, szem előtt tartva az élhető város képét. Ezen cél elérése érdekében a közösségi közlekedésnek, a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak ugyanannyi prioritást kell élvezniük, mint az egyéni közlekedésnek és az áruszállításnak. Szükség szerint, bizonyos helyeken viszont korlátozni kell az erős forgalmat, még akkor is, ha áruszállításról van szó. Ezzel összefüggésben át kell gondolni és pontosan meg kell tervezni az esetleges újításokat az utcahasználatban: ilyen lehet például az időszakonként és helyenként váltakozó használat; a kizárólagos gyalogos használat a nap bizonyos részében; heti vagy éves szinten különböző órák, napok és periódusok kijelölése a különbözőközlekedési formák számára. Ennek keretében kerékpárutakat, gondosan megtervezett sétáló zónákat, Szekszárd központján kívül pedig parkolási lehetőséget kell létesíteni, amelyekhez sűrű, biztonságos és megbízható közösségi közlekedési hálózat csatlakozik a városközpont irányában. Célként jelenik meg, hogy a nem motorizált közlekedési módok feltételeinek javítása érdekében kedvező helyzetbe kell hozni a fenntarthatóság esélyét javító, energiaszegény és környezetbarát egyéni közlekedési formákat, a kerékpáros közlekedést és a gyalogos közlekedést, ezzel párhuzamosan pedig, a városszerkezet és a közlekedési szerkezet alakításának részeként, a város sűrűn lakott és környezetérzékeny területeinek minél nagyobb részét korlátozott autós forgalmú területté kell alakítani. E szempontból kiemelt kezelést igénylő terület a történelmi városmag térsége. Szekszárd város intermodális csomópontjában, a vasútállomásnál kialakítandó B+R tároló kihelyezésével a kerékpáros forgalom és a vasúti illetve az autóbusz közlekedés kapcsolatának elősegítése, azaz a közösségi közlekedés arányának növelése a cél. Cél a kerékpártárolók számának növelése, az intermodális csomópont fejlesztése. 7

8 A jelenlegi koncepció céljaként a városmag forgalomcsillapítását fogalmaztuk meg elsődlegesnek. Ennek elérése természetesen fokozatos intézkedések bevezetésével lehetséges, mind a közúti forgalom, mind a közösségi közlekedés, mind a kerékpáros közlekedés terén. A történelmi városrész, a városmag védelme az IVS ben kitűzött cél. Rendszerelvű koncepcionális cél: Mindazon városokban, ahol az átlagos utazói távolság 3 5 km közötti, az úthálózat lehetővé teszi a kerékpározást, vagy e célra utak kialakítását, tudatosan törekedni kell az autózás, kerékpárforgalommal való kiváltására. A kerékpáros utcakép más üzen, mint a dugókkal teli ugyanazon utca. A tudatosság a döntéshozók részéről és a szemléletváltás a közlekedők részéről a kulcs ahhoz, hogy a dél dunántúli városokban is sokkal nagyobb teret nyerjen a kerékpározás. Az Önkormányzat által megjelölt cél: A kerékpározás a városban nem tölt be jelentős szerepet, holott a Gemenc Kupa verseny a legnagyobb esemény volt évtizedekig a kerékpársportban. A város nyugati részének domborzata nem előnyös, a Béri Balogh Ádám u. vonalában megépített kerékpárút önmagában nem generált jelentős igényt. Az Önkormányzat nem tervez frontáttörést a mai, nagyon csekély forgalom bővítésében. Cél az intermodális csomóponton a B+R telepítése és a kerékpárutak kapcsolati bővítése. Reális cél: A kerékpározás lehetőségeit Szekszárdon és kistérségében dominánsan bővíteni kell, ahol a domborzat ezt nem zárja ki. Az olyan kis költségű infrastruktúrák telepítése, melyek a tárolást lehetővé teszik. Turisztikai kerékpározás. Előzmények: A korábbi kerékpárút fejlesztés nem vezetett a használat bővüléséhez. Az Önkormányzat nem fejtett ki folyamatos és kellő marketinget a szemlélet alakítására. A hálózatfejlesztés is megrekedt, a jó országos példák ellenére. A koncepció elemei: A kerékpárút hálózat és kapcsolatrendszereinek felvétele, értékelése, a tennivalók, prioritások meghatározása. A kerékpáros főhálózat hiányzó szakaszainak koncepcionális, tanulmányszintű átgondolása. Nyugodt forgalmi útvonalak kerékpárbeváltó tételének vizsgálata a hálózatiság kialakítására. Az új KRESZ nyújtotta lehetőségek (pl. egyirányú utcában) tudatos alkalmazása. A MÁV állomás intermodális csomópont részeként, a B+R, a meglévő hálózattal összekötő új kapcsolatrendszer tervezése, megépítése. Konfliktuspontok kezelése, a gyalogosközlekedéssel együttes lépések. 8

9 Új kerékpárutak építése, csak ha elengedhetetlen a kapcsolatok érdekében. Egyebekben az útfelületek újragondolása. A vonzáskörzet kerékpáros elérési lehetőségei. 9

10 2 A projektgazda bemutatása 2.1 A projektgazda tevékenységei Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatnak Alapító Okirata szerinti alaptevékenysége az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében különösen: a településrendezés és településfejlesztés, a város a természeti és épített környezet tervszerű fejlesztése és védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezéssel, a csapadékvíz elvezetéssel, csatornázással kapcsolatos teendők ellátása, a helyi közutak és közterületek, valamint a köztemető fenntartása, a helyi tömegközlekedés biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, az óvodai nevelésről, az általános és középiskolai nevelésről és oktatásról, a szakiskolai és kollégiumi ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, az egészségügyi alapellátás biztosítása, a szociális alap és szakellátás biztosítása, a közművelődési, tudományos, művészeti és sporttevékenység támogatása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése és fenntartása, városi közvilágításról történő gondoskodás, a helyi közbiztonság védelme, az önkormányzat gazdasági programjának meghatározása, a város gazdálkodását érintő kérdések eldöntése, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesülésének biztosítása a lakosság önszerveződő közösségi tevékenységének támogatása, ezen közösségekkel való együttműködés, a turizmus fejlődésének elősegítése, fejlesztésének támogatása, az önkormányzati hatósági feladatok ellátása, az önkormányzati vagyon hasznosítása, a tulajdonát képező létesítmények fenntartása és működtetése, a közösségi tér biztosítása, a kulturális javak, iratok gyűjtése, őrzése, közreműködés a foglalkoztatás megoldásában. 10

11 Az önkormányzat a Helyi Önkormányzatokról szóló LXV. sz. Törvény értelmében köteles gondoskodni: az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai nevelésről, oktatásról, az egészségügyi és szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a közterületek, valamint a köztemető fenntartásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről, valamint területén ellátja megfelelő eltérésekkel saját hatásköreként a megyei önkormányzati feladat és hatásköröket is. 2.2 Már megvalósult fejlesztések Projekt Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése Szekszárd, Garay tér városközpont rehabilitációja PHARE program HU2003/ Elektronikus ügyintézés bevezetése Szekszárd MJVban és kistérségében GVOP /4.0 Szekszárd Keleti Városkapu rehabilitáció 1. ütem ROP /33 Két keréken munkába kerékpárút létesítése Szekszárdon (Kórház Tejipar közötti szakasz) A megvalósítás időpontja DDOP Korszerű utasforgalmi szolgáltatások feltételeinek megteremtése széleskörű együttműködésben Szekszárd és térségében ROP /33 Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával DDOP 4.1.1/D 09 2f Szekszárd MJV közösségi közlekedési rendszerének fejlesztését célzó koncepció, valamint megvalósíthatósági tanulmányok készítése DDOP 5.1.2/A

12 2.3 A projekt elhelyezkedése a projektgazda stratégiájában A mobilitást oly módon kell megszervezni, hogy elősegítse a lakható város fenntartását, és lehetővé tegye, hogy a közlekedés különböző formái egymás mellett létezzenek. 1 Az élhető város elérése érdekében a tömegközlekedésnek, a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak ugyanannyi prioritást kell élvezniük, mint az egyéni közlekedésnek és az áruszállításnak. Szükség szerint, bizonyos helyeken viszont korlátozni kell az erős forgalmat, még akkor is, ha áruszállításról van szó. Ezzel összefüggésben át kell gondolni és pontosan meg kell tervezni az esetleges újításokat az utcahasználatban: ilyen lehet például az időszakonként és helyenként váltakozó használat; a kizárólagos gyalogos használat a nap bizonyos részében; heti vagy éves szinten különböző órák, napok és periódusok kijelölése a különböző közlekedési formák számára. Ennek keretében kerékpárutakat, gondosan megtervezett sétáló zónákat, Szekszárd központján kívül pedig parkolási lehetőséget kell létesíteni, amelyekhez sűrű, olcsó, biztonságos és megbízható tömegközlekedés csatlakozik a városközpont irányában. A város már nyert pályázatot előzőekben kerékpárút fejlesztésre. Ez a DDOP sz. Pályázat, a Két keréken munkába kerékpárút létesítése Szekszárdon (Kórház Tejipar közötti szakaszra). Projekt leírás: A Kórház és a Tejipar közötti kerékpárút a Szekszárdon már meglévő szakaszok folytatásaként, azokat összekötve épül meg. A most épülő szakasz hossza 2,658 km, melyből az elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút 1,593 km, az elválasztott kerékpárút 899 m, míg a kétoldali elválasztott kerékpárút 166 m. Az átlagos szélessége 2,00 és 3,10 m között változik. A legnagyobb beavatkozásra a Széchenyi utcában, a Földhivatal előtt kerül sor, ahol a támfal kihelyezésével a meglévő járda szintje közelébe kerül a kerékpárút kiépítésre. Itt a járda vonalvezetése a Földhivatal előtt található árkád alá kerül, a kerékpárút a most járdaként szolgáló területen halad. A változatos vonalvezetés miatt igen látványos része lesz ez a belvárosi kerékpárútnak. Az Arany János utcában a meglévő parkolók helyén kerül kialakításra a 166 m hosszú, 2,00 m széles kétoldali elválasztott kerékpárút, ahol a gépjármű forgalomtól oszlopsorral, a gyalogos forgalomtól meglévő fasorral és zöldterülettel lesz elválasztva. A Szent István tértől a Hunyadi utcai csomópontig a kerékpárút a meglévő járdán kerül kialakításra, elválasztott kerékpárútként. A Hunyadi utcai vasúti csomópont után a kerékpárút az iparterület felé veszi az irányt, egészen a Tejiparig. Ezen a területen igen sok cég található, így reméljük, hogy a már meglévő szakaszok összekapcsolásával (Szőlőhegy, 1 Szekszárd MJV IVS Stratégiai fejezet 12

13 Csatár, Béri Balogh utcai és Tartsay utcai lakótelep) az emberek ki fogják használni a kerékpárutat. 13

14 3 A projekt háttere 3.1 Gazdasági, környezeti, társadalmi alapadatok Földrajzi jellemzők 1. ábra: Szekszárd és környezetének domborzati jellemzői (forrás: &sspn= , &ie=UTF8&hq=&hnear=Magyarorsz%C3%A1g) Szekszárd a Dunántúli dombság és az Alföld találkozásánál fekszik. Északról a Sió csatorna (mely áthalad a város északkeleti szomszédságában található Duna Dráva Nemzeti Parkon is), nyugatról a Szekszárdi dombág, keletről a Tolnai Sárköz határolja a települést, mely a Remete patak (Séd patak) völgyében indult növekedésnek. A közeli Dunát átlépő Alföld a Sárköz és a kedvelt kirándulóhelyként ismert Gemenc vidékén kötődik a lankás Mezőföldhöz és a Dunántúli dombsághoz. Szekszárd természeti környezete A Szekszárdi dombság, mint kistáj a Dunántúli dombság nevű nagytájunk, a Mecsek és Tolna Baranyai dombvidék elnevezésű középtájának, illetve a Tolnai dombságnak, mint kistáj csoportnak a része. A középtáj 4,5% át foglalja el, területe kb. 150 km 2. Északon és keleten két alföldi kistáj: a Dél Mezőföld, illetve a Tolnai Sárköz határolja, a többi szomszédos kistáj: északnyugaton a Tolnai Hegyhát, nyugaton a Völgység, délnyugaton és délen pedig a Geresdi dombság és a Dél Baranyai dombság (utóbbi kettő a Baranyaidombság nevű kistáj csoport tagja). 14

15 3.1.2 Szekszárd és környéke elhelyezkedése 2. ábra: Szekszárd és térségének elhelyezkedése az ország regionális és kistérségi térszerkezetében (forrás: Szekszárd az ország harmadik legnagyobb területű régiójában, a Dél dunántúli régió keleti határán helyezkedik el, hazánk legkisebb területű és lélekszámú megyéjének, az ország egyik legkisebb lélekszámú székhelyeként. Az Országos Településfejlesztési Koncepcióban (OTK, 2005) megfogalmazott középtávú területi célok között szerepelő, az ún. regionális fejlesztési pólusok és tengelyek, valamint a városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése Szekszárd és térségének fejlődési irányait is meghatározza. A Budapest központúság ellensúlyozására, továbbá a jelenleginél intenzívebben együttműködő városhálózat megteremtésében fontos a fejlesztési pólusok (Győr, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc), fejlesztési társközpontok (Székesfehérvár, Veszprém) és a nagyobb megyei jogú városok, mint regionális alközpontok hálózatos együttműködésének erősítése. Valamint azon nagyvárosok szerepének hangsúlyozása és elérhetőségének javítása, melyek képesek a pólusoktól távol eső térségek dinamizálására. A Dél dunántúli régió területén ilyen fejlesztési pólus Pécs, mely a régió további két fejlesztési alközpontjával, Kaposvárral és Szekszárddal működik együtt. Szekszárd továbbá a Budapest Szarajevó nemzetközi fejlesztési tengely vonalában helyezkedik el. 15

16 3. ábra: Az Országos Településfejlesztési Koncepcióban (2005) szereplő regionális fejlesztési központok és alközpontok (forrás: A Szekszárdi kistérség Dél dunántúli szomszédjai Tolna megye további kistérségei, a 64/2004 (IV.15.) Kormányrendeletben meghatározott a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű Tamási, és a hátrányos helyzetű Dombóvári, továbbá a társadalmigazdasági szempontból elmaradott Bonyhádi és Paksi kistérség, a Dél alföldi régióban pedig a Kalocsai és Bajai kistérségek. 16

17 4. ábra: A szekszárdi kistérség települései (forrás: tertip=k) 17

18 1. táblázat: A szekszárdi kistérség település és lakosság összetétele Településnév Fő 2 Terület (hektár) Településnév Fő Terület (hektár) 1 Alsónána Medina Alsónyék* Murga*,** Báta*,** Őcsény Bátaszék Pörböly Bogyiszló** Sárpilis*,** Decs Sióagárd Fácánkert** Szálka Fadd** Szedres Felsőnána* Szekszárd Harc Tengelic Kéty Tolna Kistormás* Várdomb Kölesd Zomba *A 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település **A 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján az országos átlagot jelentősen (1,75 szörösen) meghaladó munkanélküliséggel sújtott település Forrás: Az OTK ban meghatározott külső és belső perifériás, illetve a tartósan elmaradott térségek közé a szekszárdi kistérség nem sorolható. A Szekszárdi kistérség az OTK ban meghatározott Duna mente, mint VII. transz európai közlekedési folyosó, fenntartható fejlesztésű célterültéhez tartozó 22 kistérség egyike. A Duna térségének fenntartható középtávú fejlesztését, a Duna, mint természetes, európai jelentőségű ökológiai, közlekedési tengely hasznosítását integrált programok, komplex tájgazdálkodási, környezet és természetvédelmi, területfejlesztési és vidékfejlesztési beavatkozások megvalósítása jelenti. [Szekszárd MJV Integrált Városfejlesztési Stratégia, 2007] jén 18

19 5. ábra: ábra: Magyarország népsűrűsége (fő/km 2 ) kistérségi bontásban (forrás: A Dél dunántúli régió hazánk legritkábban lakott régiója, melyben a Szekszárdi kistérség a ritkább (83 fő/km 2 ) népsűrűségű kistérségek közé tartozik. Tolna megye lakónépessége között átlagosan 3,4% kal csökkent, melyet a régió többi kistérségei közül a Dombóvári, Bonyhádi és Tamási kistérségek lakónépesség csökkenése haladta meg, azonban a Paksi és Szekszárdi kistérségek esetében 0,2 és 3,2 % os csökkenéssel az átlag alatt maradt. Szekszárd és térsége is a többi szomszédos közel azonos területű és közelítő lakosságszámú kistérségekhez (Bajai, ~3,1%, Kalocsai ~5,7%) hasonlóan a lassú, permanens népességfogyás problémájával küzd. Így szükség van a hosszútávon fenntartható élhető lakóhely jellegének, népességmegtartó erejének hangsúlyozására mind a gazdaság, mind a társadalom dimenzióiban, melyhez nagymértékben hozzájárul Szekszárd elérhetőségének, mobilitási kapcsolatainak és mobilitási helyzetének javítása a közösségi közlekedés versenyképességének növelésével Demográfia A kistérség nemcsak a megye legnagyobb területű kistérsége, hanem a legmagasabb népességszámú is. A népesség számát a csökkenő születési hányad, a magas halandóság és a 19

20 lakosság vándorlásának hatásai alakítják: a kistérségnek 2004 ben még lakosa volt, 2007 ben már csak főt számláltak. A fő 26 településen él, a lakosság több, mint 60% a a három városban, 9% a pedig 1000 fő alatti kistelepüléseken. A térség településszerkezete elég változatos: 3 város, 2 nagyközség, 8 község és 13 kisközség található a területén. A természetes fogyás tekintetében a térség egyenlege A népesség jelentősen nőtt azonban Harcon, Sárpilisen és Várdombon. A fogyó népesség mellett komoly probléma a népesség elöregedése, amely a térség versenyképességének, fenntartható fejlődésének gátjává válhat. A kistérség lakosságának 20,7% a 60 év feletti. Kiemelkedően magas értékkel jellemezhető Murga, ahol a lakosság 26,6 % a sorolható az elöregedett kategóriába. Emellett Báta (23%), Pörböly (22,8%), Sárpilis (22,1%), Sióagárd (23,9%) és Tengelic (25,1%) településeken szintén magas a 60 év felettiek aránya. Mindhárom város 20% feletti értékkel jellemezhető. Összesen 18 településen élnek 20% feletti arányban a 60 év felettiek, ami az elmúlt időszakhoz (21 település) képest javulást mutat. Nem kedvező a helyzet a 15 év alatti korosztály esetében, arányuk mindössze két településen, Felsőnánán és Várdombon haladja meg a 20% ot, ami csökkenést jelent az elmúlt időszakhoz képest. Kistérségünkben a 15 év alattiak (16,7%) aránya rosszabb a megyei arányhoz (17,03%) képest. A kistérségben gyermek és fiatalkorú él. A teljes népesség demográfia jellemzőihez hasonlóan a korosztály 57% a városokban él Szekszárd lakosszám alakulása között (fő) Lakosszám(fő) 20

21 3.1.4 Gazdasági jellemzők3 Tolna megye a Baranya, Fejér és Somogy megyék által határolt területen fekszik. 108 települése közül kilencnek van városi rangja, a két évszázada megyeszékhely Szekszárd mellett ezek a következők: Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Paks, Simontornya, Tamási, Tolna. A községek több mint felében a lakosság lélekszáma nem éri el az ezer főt. Jó természeti adottságainknak köszönhetően nagy hagyománya van a mezőgazdaságnak, de emellett az energiaipar is nagymértékben meghatározta a megye fejlődését. Tolna megye az idegenforgalom számára vonzó termálvizekkel, védett természeti területekkel, gyönyörű tájakkal várja az odalátogatókat. Ezek mellett az idegenforgalomban fontos helyet foglal el a gyógy, a vadászati turizmus, és hangulatos időtöltést kínál a megyén áthaladó Tolnai Borút, amelyek együttesen jelentős lehetőséget biztosítanak a kultúra és a turizmus összekapcsolására. A szekszárdi kistérség Tolna megye középső (délkeleti) részén a Mezőföld és Tolnai dombság találkozásánál helyezkedik el. A megye kistérségei közül a legnagyobb területű: 1028 km². A kistérségnek keletről természetes határvonala van, a Duna. A térség központi és egyben legnépesebb települése Szekszárd Megyei Jogú Városa, mely népességét tekintve Magyarország legkisebb megyeszékhelye. 3 A fejezet a Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja c. dokumentum felhasználásával készült. 21

22 A közelmúltban átadott M6 os autópálya mellett két elsőrendű főútvonal (6 os, 63 as) találkozik Szekszárdnál, illetve Szekszárdról az 56 os főút vezet egészen a déli határig. A leendő M9 es autópálya hídja a Duna keleti partja felé teremt kapcsolatot. A vasúti közlekedés helyzete elég kedvezőtlen. A kistérség vasúti infrastruktúrája korszerűtlen, a megyeszékhelynek nincs közvetlen kapcsolata a régió másik két megyeszékhelyével. A belterületi úthálózat kiépítettsége tekintetében a térségen belül jelentős eltérés tapasztalható. A kistelepüléseket egymással összekötő utak állapota (nem a főútvonalak) rossz minőségűek, hiányoznak a mezőgazdasági utak, melyek tehermentesítenék a közúti forgalmat bel, és külterületen egyaránt. A településeken belüli és külső kerékpárút hálózat az igényekhez képest (Szekszárd Gemenci erdő, Tolna Fadd Dombori, Szálka Szekszárd, Duna Dráva nemzeti parkban a Duna töltés mentén stb.) kiépítetlen és rossz minőségű. A Duna, mint nemzetközi vízi út szerepe a régió közlekedési kapcsolatai és a turisztikai fejlesztések terén nagyon fontos fejlesztési cél. A közlekedési kapcsolatok fejlesztéséhez a kikötőhálózat és logisztikai központok kiépítése szükséges. A keselyűsi duzzasztómű hatására a Sió a Dunától Sióagárdig az év nagy részében hajózható, IV. osztályú vízi út, ezáltal nagyobb dunai hajók számára a Szekszárd Keselyűsi kikötő is megközelíthetővé válik. Személy és teherforgalma nem számottevő. A kistérség összterületének több mint 90% a mezőgazdaságilag művelhető, és nagy hagyományai vannak a gabonatermesztésnek. A zöldség és gyümölcstermesztés területén a Szekszárdi és Tolnai borvidéken a szőlő, Szedres és Tengelic környékén a dinnye és a spárga, Fadd térségében az eper és a málna, Bogyiszlón a paprika termesztésének vannak hagyományai. A mezőgazdasághoz kapcsolódó feldolgozóipar a malomipar és a tejfeldolgozás kivételével nincs jelen a térségben. A kistérségen belüli feldolgozó kapacitások létrehozása jelentősen növelné a termelés jövedelmezőségét. A térségben az ipari ágazatok közül a nem mezőgazdasághoz kapcsolódó feldolgozóipar (textil, bőripar) a jellemző, valamint a gépipar, a tercier szektor, és a szolgáltató ipar az, ami még számottevő. A kistérség több természeti, kulturális adottsággal és jellegzetességekkel (Gemenci erdő, kiváló minőségű szekszárdi vörösborok, faddi Duna Holtág, szálkai 67 ha os tórendszer, népi hagyományokban gazdag Sárköz, német és roma nemzetiségek, írók költők munkássága) rendelkezik, melyek a bor kivételével turisztikailag nem kellően kiaknázottak. A turisztikai vonzerők összekapcsolása jelentősen növelné a térségbe látogató turisták számát. Szekszárd hagyományosan mezőváros. A környező mezőgazdasági kultúra, főként a szőlőművelés a vidék természetes növénytakaróját kiszorította, ma Szekszárd és környéke 22

23 történelmi borvidékként ismert és elismert után az élelmiszeripari profil mellett új ágazatok (műbőripar, gépgyártás, műszeripar) jelentek meg. Napjainkban a kereskedelem és vendéglátás fejlődik látványosan. A kisipari hagyományokat sok kis és középvállalkozás viszi tovább. A nagyvállalkozások mögött többnyire külföldi tőke áll. 4 A város gazdasági helyzete között kedvezőtlenül alakult, az évről évre fokozódó költségvetési hiány miatt 2006 ban az eladósodás mértéke 1,3 milliárd forint volt. A deficit 2006 második felére veszélyeztette a város működőképességét, pénzügyi teljesítések hiányában nehéz helyzetbe hozta a helyi vállalkozásokat. Az ad hoc jellegű fejlesztések nem járultak hozzá a gazdaság jövedelemtermelő képességének erősítéséhez. A 2006 októberében hivatalba lépő új városvezetés célként tűzte ki a pénzügyi egyensúly megteremtését, melyet kötvénykibocsátás útján valósított meg. Ezen kívül 100% os önkormányzati tulajdonba kerültek a korábban privatizált közszolgáltató gazdasági társaságok, mint az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. és a Szekszárdi Víz és Csatornamű Kft. A gazdasági versenyképesség elősegítésére az önkormányzat támogatja az extenzív (új iparágak megjelenését, a logisztikai háttér infrastruktúra fejlesztését célzó beruházásokat, mint pl. az ipari kereskedelmi övezetek), továbbá az intenzív iparfejlesztést (a tudás alapú iparágak és ehhez szükséges humán erőforrások letelepedését). 2. táblázat: Szekszárdi vállalkozások száma nemzetgazdasági ágak szerinti bontásban Mutatók év év év Működő vállalkozások száma a mezőgazd., vadgazdálk., erdőgazdálk., halgazdálk. nemzetga.ágakban (A+B gazda. ág, az év során, a vállalk. demográfia szerint) (db) Működő vállalkozások száma a bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz, gőz, vízellátás nemzetg.ágakban (C+D+E gazd.ág, az év során, a vállalk.demográfia szerint) (db) Működő vállalkozások száma az építőipar nemzetgazdasági ágban (F gazd.ág, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) (db) Működő vállalkozások száma a kereskedelem, javítás nemzetgazdasági ágban (G gazd.ág, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) (db) Működő vállalkozások száma a szállítás, raktározás, posta, távközlés nemzetg. ágban (I gazd.ág, az év során, a vállalk. demográfia szerint) (db) Forrás: 23

24 Mutatók év év év Működő vállalkozások száma a pénzügyi közvetítés nemzetgazdasági ágban (J gazd.ág, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) (db) Működő vállalkozások száma az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás nemzetg.ágban (K gazd.ág, az év során, a vállalk. demográfia szerint) (db) Működő vállalkozások száma a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás nemzetga. ágban (H gazd.ág, az év során, a vállalk. demográfia szerint) (db) Működő vállalkozások száma az egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágban (N gazd.ág, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) (db) Működő vállalkozások száma az oktatás nemzetgazdasági ágban (M gazd.ág, az év során, a vállalkozási demográfia szerint) (db) Működő vállalkozások száma az egyéb közösségi, személyi szolgált.nemzetg.ágban (O gazd.ág, az év során, a vállalk. demográfia szerint) (db) Forrás: Szekszárd gazdasági aktivitásában a pénzügyi közvetítés, a szálláshely szolgáltatás és az egészségügyi, szociális ellátási területek kivételével a többi nemzetgazdasági ágazatban közötti időszakban bővülés nem mutatkozott, sőt egyes területeken, mint az építőipar, kereskedelem, ingatlanügyek arányát tekintve jelentős visszaesés figyelhető meg. Foglalkoztatottsági helyzet a kistérségben A szekszárdi kistérségben lakó foglalkoztatottak nagy többségének helyben, a kistérségen belül van a munkahelye. A foglalkoztatók nagy része a megyeszékhelyen összpontosul. A kistérség munkavállalói korú népessége a teljes népesség 66,7 % a, a gazdaságilag aktívak népességen belüli aránya jelenleg 44 %, ami az elmúlt évekhez képest kismértékű növekedést jelent. Az országos tendenciához hasonlóan a térségben is elsősorban a szolgáltatási jellegű ágazat a legnagyobb foglalkoztató, majd az ipar, építőipar az a terület, ahol a foglalkoztatottak 35,5% a dolgozik. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya a legkisebb arányú a térségben, 7,6 %. Kistérségi szinten a munkanélküliségi ráta az utolsó öt évben csökkent, ám még mindig az országos átlagnál magasabb az értéke. 24

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

Érdi Kerékpáros Koncepció

Érdi Kerékpáros Koncepció Fejlesztési javaslatok Érd M.J.V. kerékpárosbaráttá tételéhez Magyar Kerékpárosklub Tekergő Kerékpáros Egyesület 2008. december Tartalomjegyzék 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 A KONCEPCIÓ LÉTREHOZÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017

Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017 Fadd Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014 2 I. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egy város életében nagy jelentősége van annak, hogy legyen egy olyan dokumentum, amelyben összefogásra kerül

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi sélyegyenlőségi Program Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: bktv.) 31. (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat az államháztartás

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal ŐCSÉNY KÖZSÉG településfejlesztési koncepciója, 2009 elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal Vezető tervező: Deák Varga Dénes TT 14-0058/2006 Munkatársak: Tóth Dóra Kata Hajba Csaba T E L E P

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Közlekedési koncepció MEGRENDELŐ: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELI: VANTARA GYULA POLGÁRMESTER TERVEZÉSI KONZULENSEK: LUKÁCSI

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzatának. Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Siófok Város Önkormányzatának. Helyi Esélyegyenlőségi Programja Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1., Tel.: (84) 504-100, Fax.: (84) 504-102, email: titkarsag@siofok.hu, web: www.siofok.hu Siófok Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014 2011. március TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 II. HELYZETELEMZÉS...5 II.1. A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KESZTHELY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

A DOMBÓVÁRI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A DOMBÓVÁRI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A DOMBÓVÁRI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Hagyományaira, értékeire büszke, felelős gondolkodással megújulni és gyarapodni képes, nyitott közösség megteremtése a térségben 2011.május

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i ülése 12. számú napirendi pontja Javaslat a Beszédes József 2020 elfogadására (Tolna Megyei Önkormányzat gazdasági programja)

Részletesebben

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK IRÁNYAI

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK IRÁNYAI SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK IRÁNYAI 2014. JANUÁR 21. Készitette: Dr. Balogh Ákos okl. tájépítészmérnök K1/11-0008 TK1/11-0008 TT1/11-0008 TR1/11-0008 Balogh Zsombor

Részletesebben

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA Készítette: Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet részéről: Dr. Horváth Teréz kabinetvezető Cservenka Dóra

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 1. KÖTET (1.-6. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Pro Urbe Kft. Közlekedés Kft. UVATERV Zrt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím: 1034 Budapest,

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben