Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: /2005. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága november 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szakmaváltó iskolai projekt megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Az előterjesztést készítette: Kiss Árpád csoportvezető A szakképzés másfél évtizede tartó fejlesztése, modernizációja keretében az intézményekben folyó képzés tartalmi, módszertani és szerkezeti megújítása mellett a képzés strukturális átalakítása is fontos feladat. Baranya megye közoktatásának fejlesztési tervében és a megye középfokú szakképzésének fejlesztési tervében hangsúlyosan fogalmazódik meg az a követelmény, hogy képzés a jelenleginél jobban feleljen meg a munkaerőpiaci igényeknek, és legyen összhangban a gazdaságfejlesztési szükségletekkel. Az intézmények pedagógiai és szakmai programjuk megfogalmazásakor az említett szempontokat figyelembe veszik, és a képzési struktúrát ennek megfelelően módosítják. Az átalakítás folyamatát különböző címeken adott központi támogatással is ösztönzik. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium - saját forrására - és a Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprész évi központi és decentralizált kerete terhére a szakképző iskolák részére pályázatot írt ki, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szakmaváltás elősegítésére. A pályázatra két megyei fenntartású intézmény adott be pályázatot: a BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács), és a BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács). A Radnóti Miklós Szakközépiskolában a logisztikai-, és a szállítmányozási ügyintéző szakképesítések elméleti és gyakorlati oktatási feltételeinek megteremtése volt a pályázati cél. Látható volt, hogy az addig oktatott vámügyintéző szakképesítés megszerzésére irányuló oktatás tovább folytatására az európai uniós határok módosulása miatt 2004-től már nem lesz igény, ezért a helyi és a kistérségi területfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai tervek ismeretében - a fenntartó jóváhagyásával új, emeltszintű szakképesítések oktatási programba vételét határozták el. Az akkreditációs követelményeknek történő megfelelés érdekében 34.5 millió forint pályázati támogatással, és 10 millió forint önrész biztosításával az intézmény legrégebbi épületrészének átépítésére, tetőterének beépítésére, valamint a szaktantermek eszközfejlesztésére kerülhetett sor a fejlesztés eredményeként. A Fenntartó Támogató Nyilatkozata aláírásával kötelezettséget vállalt arra, hogy tíz évig biztosítja a pályázatban megjelölt célt szolgáló működtetés feltételeit. Az elmúlt két évben a beiskolázás sikeres volt, a vizsgaeredmények igazolják a képzés jó színvonalát. A kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó oktatásban résztvevők száma stabil. Ezért bízhatunk a sikeres folytatásban, és a pályázat keretében vállalt kötelezettségek teljesülésében, amihez a megyei önkormányzat a szükséges fenntartói támogatást biztosítja. Az intézmény beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

2 A BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona a szakmaváló iskolai projekt keretében a dísznövény-termelő, és az ápolási asszisztens szakképesítés megszerzésére irányuló oktatás bevezetését vállalta. A speciális szakiskolai oktatás képzési profiljának bővítése az eddigieknél kvalifikáltabb szakmák elsajátítását teszi lehetővé a többszörösen hátrányos helyzetű tanulók számára. Az iskolaváltás nélküli továbbtanulás jobb esélyeket teremt az első szakképesítés megszerzésére, a munkába állásra, és csökken a lemorzsolódók száma. Ezekkel egyidejűleg javul az oktatásszervezés hatékonysága az intézményben. A diákok és a szülők megítélésében felértékelődött az iskolában folyó szakmai képzés, jelentősen emelkedett a szakiskolai tanulók száma. A forint pályázati támogatással megvalósított fejlesztés keretében földterület vásárlásra, és üvegházépítésre került sor. Erősödött az ágazatokhoz tartozó intézményekkel és gazdasági szervezetekkel kialakított kapcsolati kör, mely a gyakorlati oktatás szervezését segíti. A Fenntartó Támogató Nyilatkozata aláírásával kötelezettséget vállalt arra, hogy tíz évig biztosítja a pályázatban megjelölt célt szolgáló működtetés feltételeit. Az elmúlt két évben a beiskolázás sikeres volt. A szakmacsoportos alapozó oktatásban és a szakképzési évfolyamokon növekvő tanulólétszám reményt ad arra, hogy a pályázatban vállat feltételek teljesülnek, amihez a megyei önkormányzat a szükséges fenntartói támogatást ugyancsak biztosítja. Az intézmény beszámolóját az 2. számú melléklet tartalmazza. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a megyei fenntartású közoktatási intézményekben megvalósult szakmaváltó iskolai projektekről készített beszámolókat. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke Pécs, november 9. Nyúlné Zátonyi zita

3 1. számú melléklet Beszámoló a szakmaváltási projektről Hogyan illeszkedett a pályázat az iskolai fejlesztési stratégiához? Iskolánk Mohács és a kistérség legnagyobb létszámú oktatási intézménye. Baranya és a szomszédos megyék közel 80 településről érkeznek növendékeink. Az intézmény 1994-ig tiszta profilú szakmunkásképző volt, ekkor az országos szakképzési reformokkal párhuzamosan a váltás mellett döntött. A középiskola expanziójának társadalmi igényét és a helyi munkaerő-piaci, szülői és tanulói elvárásokat figyelembe véve indította szakközépiskolai osztályait között. (kereskedelem, közbiztonsági, határrendész, vámügyintéző és autószerelő szakirányokban). A profilváltás mellett a növekvő tanulólétszám is indokolta az infrastruktúra folyamatos fejlesztését. Pályázati pénzekből, a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat támogatásával az utóbbi években három ütemben 5 szakma képzési igényeit kielégítő tanműhelykomplexum, és 7 jól felszerelt tanterem épült őszén pályázati forrásból tovább folytatódott az iskola bővítése. A pályázatot szakképző iskolák részére, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szakmaváltás elősegítésére írták ki. A forrást az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és az MPA fejlesztési és képzési alaprész központi és decentralizált kerete biztosította. Mi volt a pályázat célja? A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény, hatálya alá tartozó - állam által elismert szakképesítés megszerzésére szervezett iskolai rendszerű, nappali tagozatos, szakképzési évfolyamokon folyó szakképzés regionális, kistérségi ill. helyi munkaerő-piaci igényekhez igazodó szakmaváltás, tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások, a szakmaváltást megalapozó fejlesztési programok támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában.

4 A megvalósulás A Kossuth L. utcai saroképület tetőterének beépítésével lehetőség nyílott új, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképesítések indítására (logisztikai és szállítmányozási ügyintéző), és a meglévő képzések tárgyi feltételeinek javítására. A tetőtér- beépítés a jelenlegi földszint érintetlenül hagyásával, a meglévő borított fagerendás födémre épített monolit vasbeton lemezfödém beépítésével, teljesen új tetőszerkezet és héjazat kialakításával valósult meg. Az átalakítással minimálisan megemelték a tetőszerkezetet, az épület utcaképi megjelenését nem befolyásolta (bár esztétikusabb lett). A beruházás a szakképzési hozzájárulásból önerőként biztosított 10 millió forinttal együtt 44,5 millió forint összegből valósult meg április és augusztus között. Elkészült 4 hálózati végpontokkal ellátott, bebútorozott tanterem, informatikus tanári és szerverszoba. A helyiségeket 25 db számítógéppel szereltük fel. Az átalakításnál a fő szempont az érintett szakképesítések központi programjához történő igazodás volt (számítógépekkel felszerelt tanterem, valamint multimédiás nyelvi labor kialakítása). Az épületet dr. Tasnádi Péter alelnök úr adta át szeptemberében. Miért ebbe az irányba léptünk? Mohács kistérségében sokat várunk/vártunk az Európai Uniós tagságtól. A város közelében húzódó országhatár uniós külső határ, ezzel a település jelentősége felértékelődhet. Mind az Udvar községnél működő közúti, mind a dunai vízi határátkelő fontos ellenőrző pont lehet. Utóbbi funkció magas szintű ellátása érdekében nagyszabású határkikötő-fejlesztést terveznek az elkövetkező években. A dunai forgalom dinamikus emelkedésére lehet számítani, ez még inkább tetten érhető lesz, ha a 2365/2002. számú kormányhatározatban foglalt átkelőhely és határkikötő-fejlesztés megvalósul. Ekkor a dél-dunántúli régió egyik legfontosabb logisztikai központja, valóban az Európai Unió déli kapuja lehet Mohács. A Baranya Megyei Munkaügyi Központ által megjelentett Baranya Megye Erőforrástérképe értékelése a következőket mondta: Mohács gazdasági fejlődésének záloga a vállalkozási övezethez kapcsolódó Ipari Park infrastruktúra és Logisztikai Központ fejlesztése Mohács városának várhatóan jelentős szerep jut Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása során, a dunai határátkelés és vámolás egy logisztikai központ kialakítását teszi szükségesé.

5 Baranya Megye Területfejlesztési Programja az alábbiakat írta kistérségünkről: Mohács éveken belül az Európai Unió határpontjává válik, geopolitikai helyzete felértékelődik, kikötőjének egy logisztikai folyosó részeként történő központtá fejlesztése nagy lehetőséget teremt a város és kistérsége, valamint a megye gazdasági-szellemi fejlődéséhez. A Mohács kistérség vidékfejlesztési stratégiai programjában ez áll ( ): A beruházások ösztönzése fontos cél, mely többek között az infrastruktúra fejlesztésével elérhető, és ennek fontos része az ipari park mellett egy logisztikai bázis létrehozása. Prioritások: Azok a kistérségek képesek hatékonyak lenni, melyek helyi összefogáson alapuló politikát folytatnak. A településen több funkció kialakítását követően töltheti be szerepét: Ennek egyik meghatározó része a logisztikai központ és kikötőfejlesztés. Kiemelkednek az agrárlogisztikában rejlő lehetőségek. A mohácsi kistérség egyértelműen agrár jellegű, a mezőgazdasági termelés és értékesítés meghatározza a gazdaság átalakulását. A mezőgazdasági termelés mellett a tárolás, szállítás, értékesítés szerepe fokozódhat a Duna vízi útjának javuló kihasználásával és a kistérséget érintő gyorsforgalmi út/autópálya megépítésével. Az agrárlogisztikai szolgáltatások elősegítik, kölcsönös kapcsolatban állnak a mezőgazdasági termékfeldolgozás és értékesítés folyamataival. Az intermodális szállítás kialakítása (vasúti-, közúti-, folyami fogadás, rakodás), valamint inkubációs vállalkozásfejlesztés szolgálja ezen cél elérését. Az agrárlogisztika fejlesztési céljai kapcsolatban állnak a Mohácsi Logisztikai Centrum kiépítésével. Kapcsolódva a kistérségi stratégiához és a kormányzati szándékokhoz, indokolt az 1996-ban elindított szakmai fejlesztésünk folytatása. A logisztikai ügyintéző képzés indításával szakmakínálatunk színesedett. A képzés beindítása, folytatása júniusában végeztek első logisztikusaink. A képzést az infrastruktúrális fejlesztés mellett emberi erőforrás oldaláról is megfelelően tudtuk előkészíteni, meglévő szakembereink mellé új kollégák felvételére is sor került. A sikeres felkészülésnek köszönhetően a vizsgát megkezdő valamennyi tanuló (19 fő) szakmai bizonyítványt kapott.

6 A 2005/2006-os tanévre szintén hatékony volt beiskolázási munkánk, önálló osztályt indítottuk a logisztikai ügyintézőkből 26 fővel. A szakképző évfolyamra történő felkészítést kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozás keretében biztosítjuk szakközépiskolai évfolyamon 2004/2005-ös tanévben 138 fő, a 2005/2006-os tanévben 144 fő vett/vesz részt az említett alapozásban. A pályázatban két tanéven keresztül fő közvetlen érintettségét vállaltuk. Logisztikai ügyintéző szakmában második éve indítunk osztályt. Emellett, ha a szakmacsoportos alapozásban résztvevők létszámát nézzük, akkor joggal bízhatunk a sikeres folytatásban akár ebben vagy ha változnak a munkaerőpiaci elvárások, akár más kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportba tartozó szakmákban. Mohács, október 6. Vajdicsné Gubritzky Magdolna ig. sk

7 2. számú melléklet Beszámoló Intézményünkben a speciális szakiskolai képzés az 1991/92-es tanévben indult el az OKJ számú parkgondozó szakmára felkészítéssel. Az első években folyamatosan nőtt a jelentkezők száma, a sok hasznos ismeretet tartalmazó tematikát átvéve azonban több intézményben is megindult a képzés, így a beiskolázási mutatók erősen visszaestek. (1. számú melléklet) Általános iskolát befejező, végzős növendékeink körében is egyre nagyobb igény mutatkozott más szakmai képzések iránt. Felkészültünk és kerestük a lehetőségét a szakmacsoport-bővítésnek, valamint új szakirányok beindításának. A 2002/2003-as tanévben osztály indítottunk, pályaorientáció és szakmai előkészítő tantárgyak bevezetésével. Törekvéseink megvalósítására az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága által támogatott Szakiskola szakmai profiljának bővítése a hátrányos helyzetű tanulók munkavállalási lehetőségeinek növelése érdekében című pályázat kínálta a lehetőséget. A Ft-os támogatásból és a Ft önrészből rendelkezésre álló csaknem 15 millió forint felhasználásával 1250 m 2 belterületi ingatlan vétellel és a rajta felállított 50 m 2 alapterületű korszerűen felszerelt üvegházzal megteremtettük a szakmacsoport-bővítés tárgyi feltételrendszerének alapját. További eszközigények biztosításának lehetőségét a Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprésze évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzéstárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházás támogatására címen kiírt pályázaton az Ft. önerőből és a Ft. támogatásból rendelkezésre álló mintegy 8 millió forint jelentette. A pályázati pénzek felhasználásáról szóló elszámolásainkat az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága elfogadta. (2. és 3. számú mellékletek) Az eredményes pályázat kritériumaként jelölte meg a kiíró, hogy az intézményfenntartó Baranya Megyei Önkormányzat a birtokba vett ingatlant 10 évig a pályázatban megjelölt célra használja. (4. számú melléklet) Elvárás továbbá, hogy a pályázat benyújtásakor az intézmény alkalmazásában álló szakembergárda folyamatosan rendelkezésre álljon. Ennek érdekében az agrár ágazat időközben megfelelő álláshelyét a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének engedélyével betöltöttük. Alkalmazásra került továbbá a humán szakirányon az ápolási asszisztens képzés felsőfokú végzettségű szakoktatója is. (5-6. számú melléklet) A 2004/2005-ös tanévtől bővítettük a választható szakképzéseket, a mezőgazdasági szakmacsoporton belül az OKJ számú dísznövény-termelő szakképzést indítottuk el, melynek keretében 3 éves képzési idő alatt készítjük fel növendékeinket a szakmai vizsgákra. A 2005/2006-os tanévtől humán szakma területen belül ápolási asszisztens képzés indult, OKJ száma: Az indított szakmák gyakorlati képzésének megvalósulásához a korábbi intézményi gyakorló területek mellett új gyakorlati helyeket vontunk be: A dísznövénytermelők üvegházunk és szabadföldi területünk mellett a töttösi kertészetben kéthetente 1-1 napon végeznek gyakorlatot.

8 Az ápolási asszisztensek pedig a következő helyeken végzik szakmai gyakorlatukat: 1. Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya u Pándy Kálmán Szociális Otthon 7700 Mohács, Újváros 10. A szakmacsoport-bővítés és az új szakmai képzések beindítása kedvező folyamatokat generált, mivel a továbbtanulni szándékozó diákok és szüleik megítélésében felértékelődött az intézményben folyó szakmai képzés, jelentősen emelkedett a szakiskolai tanulólétszám. (1. számú melléklet) A nagyobb kínálat kedvezően hat a osztály létszámaira is. Fentiek alapján a szakmaváltó programban való részvételt indokoltnak és jónak tartom, a vállalt kötelezettségek és elvárások eredményesen teljesülnek, célkitűzéseink megvalósulnak. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 7700 Mohács, Kórház u Speciális szakiskola létszámadatai ig. Tanév Létszám 2000/ / / / / / Mohács, október 03. Csala Nándor igazgató Mohács, október 4. Csala Nándor ig. sk

9

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány VÁLTOZÁSMENEDZSMENT INTEGRÁCIÓ A JELENLEGI MAGYAR SZAKKÉPZÉSBEN

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az önkormányzati fenntartású szakképz

TÁJÉKOZTATÁS az önkormányzati fenntartású szakképz TÁJÉKOZTATÁS az önkormányzati fenntartású szakképző intézmények képzési szerkezetének racionalizálása során végrehajtott intézkedésekről 2004 2008 között Összeállította: Közoktatási Iroda Középfokú oktatás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-42/2007. Előadó: Sipos Márta / Dr. Debrey Attila Tárgy: ELŐTERJESZTÉS A makói szakképzés helyzete Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM , Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4., Pf.: 57. Telefon: 83/311-596, 510-559, 510-607, fax: 83/312-084 E-mail: suli@kmszk.sulinet.hu Internet: www.kmszk.sulinet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Budapest főváros és Pest megye szakképzés-fejlesztési koncepciója

Budapest főváros és Pest megye szakképzés-fejlesztési koncepciója Készítette: Budapest és Pest Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZEREPE, FELADATAI... 4 1.1. A KONCEPCIÓ TERÜLETI HATÁLYA... 5 1.2.

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről

Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: 02-4788/2006 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről Mell.: A szakközépiskolák beszámolói (4 db)

Részletesebben

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Chamber of Commerce and Industry Bács-Kiskun County Kecskemét, Árpád krt. 4. H-6000 Pf.: 228. Tel:(76) 501-500, Fax:(76) 501-538 E-mail: bkmkik@mail.datanet.hu

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz

Részletesebben

Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról

Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról Ikt..: 24-3 /2015/203 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Fejlesztési

Részletesebben

Pályázat. a Westsik Vilmos Élelmiszeripari

Pályázat. a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Pályázat a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állásának betöltésére 2012.november 2. Készítette: dr. Rubi Ferenc megbízott igazgató Westsik Vilmos Élelmiszeripar

Részletesebben

NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01.

NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01. NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01.-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 10 2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK. Levelező tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK. Levelező tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS HATÁSA MAGYARORSZÁG

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ 2009 Készült a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya által összeállított anyagok alapján a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET JAVASLAT POLGÁRMESTER

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET JAVASLAT POLGÁRMESTER BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a Weiss Manfréd Dél-pesti Területi Integrált Szakképző Központ létrehozásában való részvételre Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. HELYZETKÉP: A KÖZOKTATÁS HELYZETE MISKOLCON...8 1.

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 72/2004. (III. 24.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálatáról, módosításáról A Közgyűlés 1./

Részletesebben